SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING"

Transkript

1 Nr. 8, oktober Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar MØNTBLADET Side

2 Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade Århus N Næstformand Jørgen Jespersen Torstilgårdsvej 26, 8381 Tilst Kasserer John Boserup Banetoften Skanderborg Sekretær (www) Jørn Bech Helgasvej Skanderborg Redaktør Gorm Larsen Græsballe Skanderborg Internet: Medlemskab: Indmeldelse i foreningen kan ske ved henvendelse til formanden, kasseren eller sekretæren. Kontingent for indeværende sæson er kr. 150 (for børn under 16 år kr. 75). Indmeldelse skal være sket mindst 24 timer, før deltagelse i anvisningssalget kan finde sted. Møntmøder: Foreningen afholder 10 møntmøder pr. år - normalt den første onsdag i måneden. Der afholdes ingen møder i juli og august måned. Mødelokalet på Vestermølle finder du på følgende måde: Mødelokalet er beliggende i sydlængen af møllegården. Når man kommer ind i møllegården ligger Restauranten til venstre og længen med mødelokalet skråt over til højre. Adresse er: Oddervej 80, 8660 Skanderborg. Auktionsbetingelser: Mønterne købes i den stand de forefindes ved hammerslaget. Der vil udelukkende være tale om anvisningssalg. Salget forgår i øvrigt jvf. Toldvæsnets bestemmelser uden tillæg af moms. Overbuds størrelse fastsættes alene af auktionarius, der ligeledes i tvivlstilfælde afgør hvem mønten tilfalder, eller om den skal genopråbes. Salær: Hammerslagsprisen tillægges 5 % salær til foreningen for både køber og sælger. Brevbud skal være Herluf Wulff, tlf , eller Jørgen Jespersen, tlf , i hænde senest 3 dage før anvisningssalget. Brevbud kan også sendes pr til Forsendelse: Effekter vundet ved brevbud sendes altid for købers regning. Ved en købspris på 500 kr. eller derover sendes der altid som pakke og beløbet skal betales før forsendelse. Betaling/bankoverførsel til foreningen: Danske Bank reg.nr kontonr , SWIFT/BIC: DABADKKK - EBAN nr. DK (evt. gebyr betales af køber). Sælgere: Sælgere af mønter, kan enten få indsat beløbet direkte på bankkonto eller få tilsendt en check - dog mod et gebyr på 10 kr. Sælger skal selv oplyse registrerings- og kontonummer. Forkortelser der er anvendt i auktionslisten: av=forside, rev=bagside, cm=kontramærket, ks=kantskade(r), ir=irret, mg=møntglans, re=renset, ri=ridset, pat=patina, pud=pudset, pol=poleret, per=perforeret, sv=svagt præg, tæ=tæret, lod=loddespor, med=medaille, PL=prooflike (kvalitet mellem 0 og proof), vk=varierende kvalitet. Metaller: kob=kobber, ni=nikkel, al=aluminium, br=bronce, j=jern, me=messing, albr=aluminiumbronce. Kataloger:Si=Siges Norden, GC=George Galster, B=Vilh. Bergsøe (medaljer), H=Holger Hedes møntværk, P=A. Pick, 1. udg.(sedler), JS=Jørgen Sømods poletter, Y=R. S. Yeoman, nyeste telefonbogskatalog evt. Krause: St. Catalog of World Coins., C=W. D. Craig 2.udg. MØNTBLADET Side 2

3 MØNTMØDE Skanderborg Møntsamlerforening indbyder til møntmøde på Vestermølle, Sydlængen i møllegården, Oddervej 80, 8660 Skanderborg. Onsdag d. 1. oktober 2014 kl Eftersyn fra kl , og anvisningssalg fra ca. kl Der vil som sædvanligt være amerikansk lotteri, med fine præmier. Anvisningssalget omfatter denne gang 390 numre Information om hvor mødet afholdes findes på side 2. NYT FRA BESTYRELSEN Vi mangler materiale til vores auktioner, så ligger du inde med mønter, sedler eller andre former for betalingsmidler så henvend dig til bestyrelsen. Vi mangler danske mønter - især før både skillings- og årgangsmønter. Mødedatoer: 5/11, 3/12, 7/1, 4/2, 4/3, 1/4, 6/5, 3/6 Ædelmetalpriser pr. 18/08: guld 227 kr./gram, sølv 3,32 kr./gram. Side Indholdsfortegnelse i dette nummer 2. Foreningen, Medlemskab, Mødelokale, Auktionsbetingelser mv. 3. Møntmøde 3. Nyt fra bestyrelsen 4. Referat fra generalforsamlingen 6. Salgslisten 12. Brevbudsskema Salgslisten denne måned Denne måneds salgsliste er sammensat af mønter m.m. indleveret af Foreningens medlemmer til salg gennem denne. I henhold til Toldvæsenets bestemmelser kan salget herefter foregå uden tillæg af moms på hammerslagsprisen. Følgende medlemmer har ydet bidrag til listen (listens nr. [medlem nr.]): (1-71 [31]), (72-73 [66]), (74 [71]), (75-77 [88]), (78-79 [8]), (80-91 [7]), ( [12]), ( [96]), ( [17]), ( [106]), ( [16]), (232 [26]), ( [46]), ( [84]), ( [28]), ( [8]), ( [39]), ( [7]). MØNTBLADET Side 3

4 SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt på Vestermølle, onsdag den 3. september, Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af revideret regnskab 4. Indkomne forslag - Fastsættelse af kontingent. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen - På valg er: G. Larsen, J. Boserup 6. Valg af revisorer - På valg er L. Fredriksen og P.E. Jeppesen 7. Valg af suppleanter - På valg er J. Vandmose og J.M.R.Bjerg. 8. Eventuelt Referat: 1. Allan Rasmussen (AR) blev valgt 2. Formanden fremlage beretningen - der blev godkendt 3. Kasseren fremlagde regnskabet - der blev godkendt 4. Indkomne forslag - Fastsættelse af kontingent. Kontingentet er uændret: 150 kr./år for voksne og 75,- kr./år for børn under 16 år. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen - På valg var: G. Larsen og J. Boserup - genvalg 6. Valg af revisorer - På valg var: L. Fredriksen og P.E. Jeppesen - genvalg 7. Valg af suppleanter - På valg var J. Vandmose og J.M.R.Bjerg - genvalg. 8. Eventuelt Formanden fremlagde nogle tanker omkring anvendelse af detektor, og om foreningen skulle investere i en sådan. I første omgang har Gorm Larsen tilbudt, at interesserede medlemmer kan låne en detektor af ham til at forsøge sig med. Hvis der viser sig en større interesse, vil bestyrelsen genoverveje om foreningen skal investere i en detektor.. AR sluttede af med at takke for god ro og orden. Ref. J. Bech MØNTBLADET Side 4

5 Salgslisten. 1 Sarmatia Olbia, ca BC, cast bronze, ca. 28 mm. Obv: Coin in the shape of a leaping dolphin, with an "eye"/ Rev: Similar. Sear kr Sarmatia Olbia, ca BC, cast bronze, ca. 23 mm. Obv: Coin in the shape of a leaping dolphin, with an "eye"/ Rev: Similar. Sear kr 175 Philipp II of Macedonia, AE18, BC. Head of Apollo left, 3 Grækenl. wearing taenia / FILIPPOU, Naked youth on horse prancing right, 1+ kr 90 Lion posing right below. Sear Islands off Thasos, AR Tetradrachm 16.5 g. 31 mm. struck after Grækenl. BC. Obverse: Head of young Dionysos right, wreathed with ivy. Reverse: Herakles, naked, standing left, holding club and lion's 1++ kr 900 skin. Sear Judea Alexander Jannaeus, BC. AE 1/2 Prutah. Obverse: Anchor in circle. Reverse: Star with eight rays, surrounded by diadem. 1? kr 35 VIMA TAKTO (Soter Megas) AD , AE Tetradrachm g, 6 Kushan 20mm, Diademed, radiate bust right holding sceptre; tamgha behind head, BACILEV BACILEVWN CWTHP MEGAC Horseman right, 1(+) - 1+ kr 150 holding whip; tamgha to right. Taxila mint. Senior B17 Nagas/Narwa, Ganapati Naga ca. 340 AD, AE Kakini, Obverse: Humped 7 India bull standing left. Reverse: In Brahmi:'Maharaja Sri Ganendra'. 1++ kr 85 Size: 8-9 mm, Weight: 0,8 g, Reference: Mitchiner ACW Khizr Khan, 1359 to 1361 AD. 1 Pul - Gulistan (mint) Uzbekistan, Uzbekistan Jujids (Khans of the Golden Horde). Two Eagles type. IS kr 20 Claudius, Egypt, Alexandria. AD Tetradrachm. Dated Year 6 (AD 42-43). TI KLAUDI KAIS SEBA GERMANI AUTOKR, Laureate 9 Alexandria head right; date LG before / MESSALINA KAIS SEBAS, Messalina 1+ kr 850 standing left, leaning on column, holding two children and grainears. In field "Lituus". Dattari 124, Sear 1869 Galba Billon Tetradrachm of Alexandria. Dated Year 2 = AD. ΣEPOYI ΓAΛBA AYTO KAIΣ ΣEBA, laureate head right, LB before / 10 Alexandria EΛEVΘEPIA, Eleuthera standing left, holding flower & hem of skirt, 1++ kr leaning on cloum, simpulum to left. Milne 343, Dattari: 310. Rare type Hadrian Billon Tetradrachm of Alexandria. Year 17. AUT KAIC TPA- 11 Alexandria IAN ADPIANOC CEB, laureate, draped & cuirassed bust right / LIZ, Nilus reclining left holding reed & cornucopiae, crocodile below. 1++ kr 790 Dattari 1434, Sear 3740 Gaius Caligula AE As. Struck 37-8 AD. C CAESAR AVG GERMA- 12 Rom NICVS PON M TR POT, bare head l./vesta above, S C across field, 1(+) kr 850 Vesta seated left, h. patera and sceptre. Cohen 27. S.1803, RIC 38 Claudius AE As. ca AD. TI CLAVDIVS CAESAR AVG CAESAR 13 Rom AVG P M TR P IMP P P, bare head left / CONSTANTIAE AVGVSTI S- 1 kr 280 C, Constantia standing left leaning on sceptre. Cohen 14. S.1858 Domitian AE As. 85 AD. IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XI 14 Rom CENS POT P P, Laureate head right, aegis at tip of bust / MONETA AVGVST SC, Moneta standing, holding scales and cornucopiae. 1+/1,l.tæ. kr 225 S.2807, RIC 756 Trajan Æ As IMP CAES NERVAE TRAINO AVG GER DAC PM TRP 15 Rom COS II PP, laureate bust right /Annona standing left, holding grain 1(+)/1,ir kr 160 ears & cornucopiae; modius w. grain ears and prow at feet; S Caracalla AR Denarius. 216 AD. ANTONINVS PIVS AVG GERM, 16 Rom radiate draped bust right / P M TR P XVIIII COS IIII P P, Sol st. right, (0) kr 680 head left, with upraised hand & holding globe. RSC 359. RIC 281b Gallienus Billon Antoninianus. Mint of Asia/Antioch. GALLIENVS 17 Rom AVG, radiate, draped bust right / AETERNITATI AVG, Sol, radiate, standing left, holding globe, right hand raised. Star in left field. RSC 1 kr 55 51c; Sear Valentinian I AE AD. D N VALENTINIANVS P F AVG, diademed, 18 Rom draped & cuirassed bust right / SECVRITAS REIPVBLICAE, Victory advancing left, holding wreath & palm. No fieldmarks. Mintmark 1(+) kr 65 TESA. RIC IX Thessalonica MØNTBLADET Side 5

6 19 Rom Valens AE3. Aquileia. DN VALEN-S PF AVG, pearl diademed, draped, cuirassed bust right / GLORIA RO-MANORVM, Emperor advancing right, holding labarum, dragging captive. 1(+) kr 60 Mintmark: SMAQS. RIC IX Aquileia 20 Rom Valentinian II AE2, 24 mm AD. DN VALENTINI- ANVS PF AVG, pearl diademed, draped & cuirassed bust right / VIRTVS E-XERCITI, Emperor standing right, holding 1(+) kr 125 labarum and globe, left foot on captive, upright palm branch to left, SMNB in ex. 21 Rom Theodosius I AE3. DN THEODO-SIVS PF AVG, draped bust right / VICTOR-IA AVGGG, Victory walking left holding wreath, 01, pat. kr 350 ASIS in ex. LRBC Scarce. 22 Rom Theodosius I AE AD. D N THEODOSIVS P F AVG, pearl diademed, draped & cuirassed bust right / VIRTVS EXERCITI, Emperor stepping to the right, treading on captive 1+/1(+) kr 160 & holding labarum & globe, CONSA in ex. RIC 83b 23 Rom Arcadius AE AD. DN ARCADIVS P F AVGVSTVS, pearl diademed, draped, cuirassed bust right / VIRTVS EXERCITI, Arcadius standing right, foot on captive, holding 1+ kr 230 labarum and globe. Cross in left field. Mintmark CONSG. Rare type. Manuel I, Billon Asperon Trachy AD Obv.: Christ 24 Byzantium enthroned facing - NO stars in field. Rev.: Manuel crowned 1+/1(+) kr 75 by the Virgin, MP betw. Their heads. Sear Spanien 12 euro 2006 "Christoffer Colombus " 1+ kr Frankrig 1 centime LAN 7 ( ) KM kr Frankrig 5 centimes LAN 5/R ( ) KM ? kr Frankrig 5 centimes 1857A KM ,tæ kr Frankrig 10 centimes 1943 KM 903 uc,lak kr Frankrig 5 francs 1952 KM 888b.1 1+ kr Frankrig 2 stk. 5 francs 1963 sølv KM kr Norge 1 krone (0) kr Canada 1 cent 1859/8 KM 1 1,rids kr Canada 11 stk. 25 cent, sølv (heraf 4 stk. 1968) i alt ca. 44 gram sølv vk kr Grækenl. 5 lepta 1869B, 1878K 1?,skade kr GB 1/2 crown 1947, 48, 50, 55, 56, 57, 61, 63, 67 vk kr Tyskland Schaumburg-Pinneberg: 1/24 thaler 1614 KM kr Tyskland Medalje: Deutsche Tatkraft Zeppeliner/Caravelle kr Rusland 2 stk. sølvkopek-aleksey Mikhailovich (wire mon.) 1+ kr Rusland 2 stk. sølvkopek-peter I (the Great) (wire money) 1+ kr N. Korea 1,5,10 chon 1959, 50 chon 1978, 1 won 1987 KM 1,2,3,4,18 UC kr N. Korea Sedler: 15,20,50 chon & 1,5,10 won - alle 1947 UC kr N. Korea Sedler: 4. serie: 1,5,10,50,100,200,500,1000,5000 won UC kr Afganist. Sedler: 1,2,5,10,100,500,1000,10000 Afghanis UC kr Mongol. Sedler: 1,5,10,20,50,100 Tugruk UC kr Mongol. Sedler: 1,5,10,20,50,100,500,1000 Tugruk UC kr Cambodia Sedler: 50,100,200,500,1000,2000 Riels UC kr Fr.S.Territ. 10 Francs: Bassas da India/French Southern Territories S/D uc kr Fr.S.Territ. 20 Francs: Bassas da India/F.S.Territories - Skib/Delfiner uc kr Fr.S.Territ. 50 Francs: Bassas da India//F.S.Territories - Skib/Delfiner uc kr Fr.S.Territ. 100 Francs: Bassas da India//F.S.Territories - Skib/Delfiner uc kr Fr.S.Territ. 200 Francs: Bassas da India//F.S.Territories - Skib/Delfiner uc kr Fr.S.Territ. 500 Francs: Bassas da India//F.S.Territories - Skib/Delfiner uc kr USA Amerikanske forsvarsværn - 50 mm mønt/medalje i kapsel UC kr USA US Navy - 40 mm mønt/medalje med udskæringer i kapsel UC kr Token: BITCOIN ø40 mm i kapsel kr 45 MØNTBLADET Side 6

7 57 Token: LITECOIN ø40 mm i kapsel kr Digital Mønt & Smykkevægt g (præcision 0,01 g) Ny kr Møntlup 25 mm linse, 40X forstørrelse og LED-lys Ny kr DK 1 øre KOPI (vejer 2,1 g) kr DK 5 øre KOPI (vejer 7,7 g) kr DK 1 krone KOPI (vejer 5,7 g) kr DK 1 krone 1960 al.bronce. - KOPI (vejer 5,4 g) kr Tysk Østa. 2 rupies KOPI (vejer 20 g) KM 5 kr Tysk N.G. 2 mark paradisfugl - KOPI (vejer 10,1 g) KM 6 kr Tysk N.G. 5 mark paradisfugl - KOPI (vejer 22,3 g) KM 7 kr Congo Congo Free State- 2 francs KOPI KM 7 kr Rusland 1 rouble KOPI (vejer 26,1 g) KM kr Hawaii 1/4 dollar KOPI (vejer 5,08g) KM 5 kr Hawaii 1/2 dollar KOPI (vejer 12,1 g) KM 6 kr Hawaii 1 dollar KOPI (vejer 23,0 g) KM 7 kr DK 5 øre H6 01 kr DK 2 krone H5A 0 kr DK DKM Møntsæt 2010 proof kr DK 1 Ører 94,99,02,04 vk kr 1 76 DK 1 Ører 94,97,99,02,04 gode 1 kr 5 77 Skandin. 5 Øre 1935 DK 1 Øre Sv Øre 1876 Norge gode 1 kr Dk 1 Sk Øre 1910,16 5 Øre 1892 ½ Kr vk kr Dk 2 Øre,99,02,18J 10 Øre 1916 ½ Kr. 1924,24 vk kr Rumæn. Div. Lots - mange gode vk kr Pakistan 1 Anna 1949, 51, 52 og 50 km 13 og 3 VK kr 1 82 Croatia 2 Kuna km 10, 21 (og 22 i UC ) i alt 6 stk VK kr 1 83 Irland ½ Penny alle km2 vk kr Irland ½ Crown 1931, 1931 og 1934 km8 vk kr Irland ½ Penny alle i 1+ km10 vk kr Irland 1 Penny alle km11 vk kr Irland ½ Crown 1942 km16 1+ kr Irland 1 Cent - 2 Euro 2002 uc kr Irland km19-27 i alt 56 stk vk kr Irland ½ Crown alle km16a vk kr Singapore 50 stk små mønter 1 cent-20 cent mange i uc vk kr DK 1 øre i alt 11 stk VK kr DK 2 øre i alt er i 1+ VK kr DK 5 øre 1907 x 2 VK kr DK 10 øre 1907, 07, 24, 31, 40 og 41 VK kr DK 25 øre 1907, 11 og 11 VK kr DK ½ kr 1924 og 1925 VK kr DK ½ kr 1924,24 og ( 1940 i 1+ ) VK kr DK ½ kr 1924, 1925 og ( 1926 i 1+ ) VK kr DK 1 kr kr DK 1 kr 1948 og 1954 (1954 er lidt beskidt ) 01 kr DK 1 kr 1957 x 2 UC/01 kr DK 2 kr 1916 (0) kr DK 2 kr 1916 x 2 1++/01 kr DK Hækkerup sæt UC kr DK Hækkerup sæt UC kr DK 2 kr 1953 JUBI 01 kr DK 2 kr 1953 JUBI 01 kr DK 2 kr 1953 JUBI 01 kr Byzantine 5 stk VK kr Verden mønter mm bla Holland 10 G 1897 kopi i alt 22 stk VK kr DK 16 skilling kr 15 MØNTBLADET Side 7

8 113 DK 2 øre 1889,97,97,02,07 og 1912 VK kr DK 25 øre kr DK/Eng 25 øre 1929 og ½ crown og 2 shilling 1956 VK kr Indones. 3 Mønter Km. 20,21,42 0/01 kr Fr.Indoc. 1 C km. 1 ½ C Km /01 kr Ceylon 25,10,20,50 C.2 Rup.1899,1908,27,20,68 kr Singapore 10,1,1,10,10,5,5,5, Km. 1,3,2 1+ kr Curaco 1/4 1/4 G, C C /10 G C /01 kr Holl. Ind. 1/10 G. 1 C 1/10 G. Km vk kr Dk 16 Sk ½ 1868 vk kr DK 1 Skilling 1676 s 4 1/ks kr DK 1 Skilling stk s 3 1 i 1++ VK kr DK 1 Skilling 1761, 62, 63 og 1764 s 2,2 VK kr DK 1 Skilling 1761, 62, 63 og 1764 s 2,2 VK kr DK 1 Skilling i alt 6 stk s 2,2 VK kr DK 2 Skilling 1677 s 7 1/ks kr DK 2 Skilling 1677 s 7 1/Grøn kr Sverige 10 Øre sølv 1 kr Sverige 10 Øre sølv 1(+) kr Sverige 10 Øre sølv 1- kr Sverige 10 Øre sølv 1(+) kr Sverige 10 Øre sølv 1(+) kr Sverige 10 Øre sølv 1 kr Sverige 10 Øre sølv 1(+) kr Sverige 10 Øre sølv 1 kr Sverige 25 Ører 1855,56,56,57,58,59,59,65,67,71 ( ) vk kr Cuba 10 Pesos 2002/2004 Km s uc kr DK ½ Skilling kr DK ½ sskilling 1858 x 2, 1 Skilling 1853 VK kr DK 1/5 Skil 1848, ½ RBS 1842 x 3, 3 Skil 1848 og 4 Skil 1842 VK kr DK 2 Skil 1809, ½ Skil 1838, 1 og 2 Skil 1818 VK kr DK 4 Skil 1854 og 1856 x 6, 16 Skil 1856,56 og 57 VK kr DK 3, 6 og 12 Skilling 1813 og 2 og 3 Skilling 1815 VK kr DK 4 Skilling 1854 Fundet ved Fredensborg slot ca kr DK 1 øre 1907,07,09,10,12 og 12 ( 1910 i 1+ ) VK kr DK 1 øre i alt 22 stk VK kr DK 2 øre i alt 12 stk VK kr DK 2 øre 1907, 09 og 12 i alt 6 stk VK kr DK 5 øre 1918,18j og 1919b VK kr DK 10 øre i sølv i alt 25 VK kr DK 25 øre 1874 og kr DK 25 øre kr DK 25 øre kr DK 25 øre 1905,13 og 21 VK kr DK 25 øre 1924,29,30,37,38,39,40,42,44 og ( 1946 i (0) ) VK kr DK 1 kr kr DK 1 kr kr DK 1 kr kr DK 1 kr ( 1935 i 1+ ) i alt 9 stk VK kr DK 1 kr i alt 10 stk VK kr DK 15 stk 1 kr bla 1942,43,44,45,45 og 47 VK kr DK 1 kr i alt 20 stk VK kr DK 5 øre 1942,43,45,50,51 og 55 i alt 12 stk alle pæne VK kr DK 2 kr stk VK kr DK 2 kr stk VK kr DK 2 kr 1947,48,49,51,52,54,55,56,57 og stk VK kr 25 MØNTBLADET Side 8

9 169 DK 2 kr stk VK kr DK 2 kr stk VK kr DK Fra Hækkerup sæt 10 stk 2 øre, 4 stk 1 øre UC kr Polen 14 stk 10 og 20 Zloty VK kr England 30 stk mange 1800 tals 3 i Sølv VK kr Jugosl. 25 para 1920 km kr Sverige 2 øre stk, 2øre 1910 i 1++ VK kr Sverige 1 øre 1864, 2 øre 1863 og 64 VK kr Sverige 1 øre 1872, 2 øre 1872 og 5 øre (+) kr Sverige 1 øre 1864, 2 øre 1863 og 5 øre (+) kr Sverige 2 øre 1858 og 5 øre 1857 og 1858 VK kr Sverige 1 øre 1867 og 2 øre 1871 og 5 øre 1867 VK kr Tyskland Scleswig-Gottorp 1/16 Taler 1623 med hul 1/pus kr Tyskland mecklenburg-schwerin 1 schilling 1790 km 220 1/1- kr Verden 1,1 kg blandet mønter VK kr wismar Nominal? 1751 Km kr DK 2 kroner 1892, Jubimønt 01 kr DK 2 kroner 1903, Jubimønt, pusset 0 kr DK 2 krone 1906, jubimænt 01 kr DK 2 krone 1906, jubimænt 0 kr DK 2 krone 1923, jubimønt 01 kr DK 2 krone 1923, jubimønt 1++ kr DK 2 krone 1937, jubimønt 1+ kr DK 2 krone 1953, jubimønt 01 kr DK 2 krone 1953, jubimønt 01 kr DK 1 øre 1874,1875,1887,1889(3 stk), 1904,1907, kr DK 1 øre 1913,1915,1916,1918 (2 stk), stk), 1921,1922,1923, , 1 kr DK 2 øre 1915,1916, 1919 HCN ( bronze), 1920, kr DK 10 øre kr DK 10 øre kr DK 25 øre kr DK 25 øre kr DK 2 skilling 1677 beklip. 1+ kr St.Sett. 1/4 1,1 Cent 1845,83,74 Km. 1,9,9 vk kr St.Sett. 10 cent 1918,19,26 Km. 29a,29a,29b 1+ kr Ind. Br. ½ Anas Anas 1909 Km. 497, kr Litauen 2 Litu 1925 Km. 77 1(+) kr Rusland 1 Dråbekopek ½ K.1912,15 10 K 1915 vk kr Rusland 1 K K 1911,15 vk kr Canada 10 C Km kr Østrig 2 Sch 1946 Km Sch 1952 Km 2879 vk kr Østrig ½ Gr 1925,26 1 Sch. 1925,26 1+ kr Vietnam 1 Hao Hao Su 1953 Km. 11,13,1 vk kr V.Cong C 1 Cent 1884a Km kr Vietnam 20 Piastre ,1,Dong 60,64 Km. 11,5.7 vk kr Grønland 50 Øre 1926 S. 3 1 kr Dk 16 Sk S sølv 1 kr Dk 5 Øre 1874 S. 17 1(+) kr Dk 2 Kr. Jub S kr Dk 5 Kr. jub S kr Dk 5 Kr. Jub S kr Dk 1 Sk kr Canada 5 C Km kr Canada 10 C sølv Km kr Canada 10 C sølv 23.a 1+ kr 15 MØNTBLADET Side 9

10 224 Canada 25 C sælv Km. 5 1(+) kr Verden 3 stk No. 3 stk Sv. 3 stk USA vk kr Dk 10 stk. Mønter fl. Sølv vk kr Dk 14 stk. Mønter vk kr Dk Mr Kr. Jub. S kr Dk 5 Kr Jub. S. 12 o1 kr Dk 5 Kr Jub. S kr Dk Jeton Sophus Nielsen Aarhus 3/ messing Sømod A86 Leb 17079/ kr DK H.C.A. Eventyrserie medaljer i æske 0 kr Dk/udl. Pins,Nåle,Emblemer 8 nstk. vk kr Schwez Emblemer,Skyttestævner 5 stk. vk kr Dk/udl. 10 Kr Kr Jugoslavien 26 stk. vk kr Dk/udl. Mønter,Poletter,Sp.mærker 15 stk. vk kr Sp. Tyskl. Eurom. E 3,91 11 stk. 0/01 kr USA 28 1 Cent Nickel,Dime 3 1/4 $ vk kr Dk/udl. Div. Poletter,Mønter,Mrk. 16stk. vk kr USA Værdi Mrk Kentucky 5 Cent 1+ kr Dk 10 Øre 1899 ubet. Loddespor 1 Øre kr Dk N.K.T. Kantinepolet 1+ kr Portugal 500 Reis 1889 Km (+) kr Portugal 50 Centimes 1912 Km. 561 sølv 1+ kr Rumæn. 5 Lei 1882 Km sølv 1(+) kr Syd Afrika 14 stk 10 forskellige 0/1+ kr Haiti 6 1/4 Centimes 1850 Km. 38 1(+) kr Argentina 2 Cent 1892 Km. 33 1(+) kr Belg Co. 5 C 1887 Km. 3 1(+) kr Belg Co. 1 C 1910 Km. 0 kr Belg Co. 5 C C 1908,11 20 C 1909,11 50 C 1926 Fl (6stk) 1-/1+ kr Belg Co. 5 Fr sjælden 1-1- kr Syd Afrika 1 Penny kr Syd Afrika 6 Pence kr Syd Afrika 1 Shilling kr Norge Møntsæt Sandhill kasette 1990 uc kr Norge Møntsæt Sandhil kasette 1995 uc kr Norge Møntsæt Sandhill Kasette 1996 uc kr Norge Møntsæt Sandhill Kasette 1999 uc kr Norge Møntsæt Sandhill Kasettt 2000 uc kr Norge Møntsæt Sandhill Kasette 2001 uc kr Norge Møntsæt Sandhill Kasette 2002 uc kr Norge Møntsæt Sandhill Kasette 2003 uc kr Norge Møntsæt Sandhill Kasette 2004 uc kr Dkm Tårnmønter i kasette uc kr Dk Banksæt Handelsbanken 1987 uc kr Dk Banksæt Bikuben 50 Øre 1 Kr. 10 Kr uc kr Dk Banksæt Kbh. Handelsbank 1972 uc kr Australien 2 Sæt 1 $ 2002 Km. 600, Km. 663 uc kr Dk Banksæt 1986 uc kr Dk Banksæt 1988 uc kr Dk Banksæt 1998 uc kr Dk Banksæt 1999 uc kr Dk Banksæt 2002 uc kr Dk Banksæt 2008 uc kr Holland 10 stk. 1 Cent 3 stk. 10 cent 1x25 cent sølv vk kr Rom Constantin Æ3/4 2 Soldater Sear kr Dk 10 kr MØNTBLADET 0 kr 12 Side 10

11 279 Dk 3 Poletter heraf 1 med Ejer Bavnehøj vk kr Udland Tyrk. Jordan, Uganda 1243, Dinar Uganda Km 67 vk kr Dk 2 Øre 1918 J 2 Øre 1917 vk kr Dk 5 Øre (+) kr Dk 10 Øre (+) kr Dk 10 Øre Øre 1911 vk kr Dk Mindemedalje s. Certifikat DKM æske proff kr Dk Sedler 10 kr B1 20 kr c1 ufoldet kr Tyrkiet Sedler , , vk kr Ital/Israel Sedler , , vk kr Bulgarien Sedler 2,5,10,20 Leva 1999 pæne kr Dk Hækkerupsæt Sparekassemønt vk kr Polar året Trææske til mønter Polaråret 30x30x6 cm. vk kr Dk Æske m/skib Kobberlook 24x16x6 cm. Indh. Zink 1 ører vk kr Vatican Rød æske m/ 4 medaljer uc kr Polen Indstiksbog m/ ca. 60 mærker vk kr Estland Møntsæt 1992 uc kr Kina/Jap. Medalje i æske (måske Kong futse) uic kr Kina/Jap. Orden m/bånd og roset i æske uc kr World Ukraine sedler 1 R. 2 R. 50 Pf. Flensborg nødseddel vk kr World 5 stk. medaljer sport uc kr Norge Manchetknapper m/løver 1++ kr World 28 stk. spillemærker vk kr Sverige 5 Kr Øre 1907 Sporv,polet vk kr Dk 1 Øre 1899 Sparekassemed vk kr Rom 1-2 hundrede år e. Kristus 1 kr Holl. Indi (+) kr Dk H.C.Andersen 10 Kr Sieg s Gr. o kr Dk 2 Kr Sieg kr Dk 10 Øre 1919,25,26 vk kr Dk ½ Kr. 1924,25,40 vk kr Dk 20 Gr. Sølvmønter vk kr Dk 16 stk. gl kobbermønter slidte vk kr Dk 17 stk. gl. kobbermønter slidte vk kr Indonesia 6 stk sedler vk kr N. Irland 1 pound 1986 i 1. Dagskuvert uc kr Isle o. M. Crown 1977 KM 42 uc kr Isle o. M. Crown 1978 KM 43 uc kr Guernsey 25 pence 1978 KM 32 uc kr Gibraltar 25 new pence 1971 KM 5 uc kr St. Helena 25 pence 1978 KM 7 uc kr Trist. D. C. Crown 1978 KM 2 uc kr Ascen. Isl. 25 pence 1978 KM 1 uc kr Gr. Britain 25 new pence 1972 KM 917 uc kr Gr. Britain 25 new pence 1977 KM 920 uc kr Gr. Britain 25 new pence 1981 KM 925 uc kr Tyskland 1 mark 1990, 2 mark 1977, 5 mark 75,91 KM 110, 124, vk kr Guernsey 1 double 1830 KM 1 1+ kr Guernsey 1 double 1830 KM kr Guernsey 1 double 1889 KM kr Guernsey 1 double 1893 KM kr Guernsey 1 double 1899 KM 10 uc kr Guernsey 1 double 1902, 03, 11 KM 10 01/1++ kr Guernsey 1 double 1911 KM 11 uc kr Guernsey 1 double 1929, 33, 38 KM kr Guernsey 2 double 1874 KM kr 100 MØNTBLADET Side 11

12 335 Guernsey 2 double 1885 KM 9 1+ kr Guernsey 2 double 1889 KM kr Guernsey 2 double 1908 KM kr Guernsey 2 double 1918 KM 12 uc kr Gibraltar 1 crown 1980 u/kapsel KM 11a proof kr Gibraltar 1 crown 1981 KM 14 uc kr Gibraltar 1 crown 1981 KM 14 uc kr Gibraltar 1 crown 1990 KM 46 uc kr Gibraltar 1 crown 1991 KM 84 uc kr Gibraltar 1 crown 1993 KM 149 uc kr Gibraltar 1 crown 1993 KM 151 uc kr Gibraltar 1 crown 1993 KM 180 uc kr Gibraltar 1 crown 1993 KM 184 uc kr Gibraltar 1 crown 1993 KM 184 uc kr Gibraltar 1 crown 1993 KM 188 uc kr Gibraltar 1 crown 1993 KM 200 uc kr Gibraltar 1 crown 1994 KM 241 uc kr Gibraltar 50 pence 1990 i kasette KM 47a proof kr Gibraltar 50 pence 1990 i kasette KM 47 proof kr Gibraltar 1 pound 1988 KM 18 uc kr Gibraltar 1 pound 1989 KM 32 uc kr Gibraltar 1 pound 1993 KM 191 uc kr Gibraltar 2 pound 1988 KM 24 uc kr Gibraltar 2 pound 1992 KM 98 uc kr Gibraltar 5 pound 1988 KM 25 uc kr Angola 1/2 Macuta kr Angola 1/2 Macuta (+)-1+ kr Angola 1 Macuta 1814 KM ,tæ kr Angola 1 centavo 1921 KM kr Angola 5 centavos 1921 KM kr Angola 5 centavos kr Angola 5 centavos ,tæ kr Angola 5 centavos 1927 KM kr Angola 10 centavos kr Angola 10 centavos 1948 uc kr Angola 10 centavos 1949 BU kr Angola 20 centavos kr Angola 20 centavos kr Angola 20 centavos kr Angola 20 centavos 1948, 62 01,0 kr Angola 50 centavos kr Angola 50 centavos kr Angola 50 centavos kr Angola 50 centavos kr Angola 50 centavos 1948, kr Angola 50 centavos 1953,54,55(1+),57,58,61 vk kr Angola 1 escodo 1963 BU kr Angola 1 escodo 1974 BU kr Angola 1 escodo 1953,55,65,72 vk kr Angola 2½ escodo 1974 BU kr Angola 2½ escodo 1953,56,67,68,69 vk kr Angola 5 escudo kr Angola 10 escudo 1952,55 1+,0 kr Angola 10 escudo 1969, 70 vk kr Angola 20 escudos Kr Angola 50lwei,1(2),2,5,10,20kwazas KM 90,83,84,85,86,87 vk kr 35 MØNTBLADET Side 12

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Nr. 5, maj 2013 38 Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar 1973 www.skbmf.dk MØNTBLADET Side Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade 6 8200 Århus N 86166416

Læs mere

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Nr. 7, september 2014 40 Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar 1973 www.skbmf.dk MØNTBLADET Side Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade 6 8200 Århus N

Læs mere

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Nr. 5, maj 2016 41 Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar 1973 www.skbmf.dk MØNTBLADET Side Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade 6 8200 Århus N 86166416

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. november kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. november kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. november kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 November 2015 Referat fra generalforsamlingen 8. oktober 2015: Ordstyrer:

Læs mere

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Nr. 10, december 2013 39 Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar 1973 www.skbmf.dk MØNTBLADET Side Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade 6 8200 Århus N

Læs mere

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Nr. 8, oktober 2015 41 Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar 1973 www.skbmf.dk MØNTBLADET Side Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade 6 8200 Århus N 86166416

Læs mere

31 " 25 Øre, ,- 32 " Hækkerup sæt, 1,2 Øre 1+ 10,- 33 " ½ Kr ,- 34 " 4, 16 Skilling, ,- 35 " 1 Skilling, ,-

31 25 Øre, ,- 32 Hækkerup sæt, 1,2 Øre 1+ 10,- 33 ½ Kr ,- 34 4, 16 Skilling, ,- 35 1 Skilling, ,- Anvisningssalg, Torsdag den 3. november 2016 79 1 Danmark Slesvig, 1/16 Rigsdaler, 1658 S7.8 1(+) 300,- 2 " Sønderborg, Nældeblads Pennig, 2 Sk. Lybsk 1620 1 300,- 3 " 8 Skilling, 1729 S H54 1(+) 235,-

Læs mere

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Nr. 4, april 2015 40 Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar 1973 www.skbmf.dk MØNTBLADET Side Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade 6 8200 Århus N 86166416

Læs mere

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Nr. 6, juni 2014 39 Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar 1973 www.skbmf.dk MØNTBLADET Side Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade 6 8200 Århus N 86166416

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. oktober kl. 19.00 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. oktober kl. 19.00 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. oktober kl. 19.00 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18.30 Generalforsamling oktober 2015 Varsling af Generalforsamling Torsdag

Læs mere

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Nr. 1, januar 2016 41 Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar 1973 www.skbmf.dk MØNTBLADET Side Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade 6 8200 Århus N 86166416

Læs mere

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Nr. 9, november 2013 39 Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar 1973 www.skbmf.dk MØNTBLADET Side Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade 6 8200 Århus N

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. oktober kl i Aakirkebyhallen. Eftersyn af mønter efter generalforsamlingen

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. oktober kl i Aakirkebyhallen. Eftersyn af mønter efter generalforsamlingen Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. oktober kl. 18.00 i Aakirkebyhallen. Eftersyn af mønter efter generalforsamlingen Husk tilmelding til Bernt senest 1. oktober på tlf. 30 35 09 37 Generalforsamling

Læs mere

Anvisningssalg

Anvisningssalg 1 Brasilien 1936 5000 reis. sølv KM543 01 30 2 Monaco 1960 1 fr. KM140 0 10 3 Rumænien 1874,73 1, 2 leu, sølv KM10, 8 1+,1 200 4 Italien 1998 1000 lire KM194 0 12 5 Syd Africa 1954 1 sh., sølv KM49 1+

Læs mere

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Nr. 3, marts 2015 40 Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar 1973 www.skbmf.dk MØNTBLADET Side Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade 6 8200 Århus N 86166416

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 2. februar kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 2. februar kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 2. februar kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Februar 2012 Hej alle Er der nogen, der ligger inde med sedler, de

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. september kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. september kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. september kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 September 2016 På grund af tidnød, er der ikke så mange billeder

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10 marts kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10 marts kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10 marts kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Vi har mødeaftener på følgende torsdage i år 2016: 14/1, 11/2, 10/3,

Læs mere

Liste Nr. 332. I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. TLF. 98443904. E-mail. phlarsen@skagennet.dk

Liste Nr. 332. I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. TLF. 98443904. E-mail. phlarsen@skagennet.dk Liste Nr. 332. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg LØRDAG DEN 11. januar 2014 kl. 14,30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 14.00. Brevbud kan

Læs mere

Møntliste gældende til mandag den 7. marts 2016

Møntliste gældende til mandag den 7. marts 2016 ordsjællands Møntklub www.nordmont.dk Møntliste gældende mandag den 7. marts 2016 Program Kl. 18.30 18.55 Kl. 19.00 19.05 Kl. 19.05 20.00 Kl. 20.00 22.00 Eftersyn af mønter auktion Information fra bestyrelsen

Læs mere

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Nr. 7, september 2015 41 Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar 1973 www.skbmf.dk MØNTBLADET Side Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade 6 8200 Århus N

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 13. oktober kl. 19.00 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 13. oktober kl. 19.00 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 3. oktober kl. 9.00 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 8.30 Generalforsamling oktober 20 Varsling af Generalforsamling Torsdag den

Læs mere

Liste Nr. 335. Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg. TORSDAG DEN 10. April 2014 kl. 19.30

Liste Nr. 335. Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg. TORSDAG DEN 10. April 2014 kl. 19.30 Liste Nr. 335. Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg TORSDAG DEN 10. April 2014 kl. 19.30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 19.00. Brevbud

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 11. December 2014 kl. 19,30

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 11. December 2014 kl. 19,30 Liste Nr. 339. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg TORSDAG DEN 11. December 2014 kl. 19,30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 19.00. Brevbud

Læs mere

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Nr. 6, juni 2016 41 Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar 1973 www.skbmf.dk MØNTBLADET Side Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade 6 8200 Århus N 86166416

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 13. oktober kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 13. oktober kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 13. oktober kl. 19.00 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18.30 Varsling af Generalforsamling Torsdag den 13. Oktober 2016. Dagsorden

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10. februar kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10. februar kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10. februar kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Bestyrelsen: Formand: Bernt Jensen 56 95 09 20 Kasserer: Sven Jensen

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. Torsdag den 13. November kl. 19,30. I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19.

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. Torsdag den 13. November kl. 19,30. I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Liste Nr. 338. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg Torsdag den 13. November kl. 19,30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 19.00. Brevbud kan

Læs mere

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Nr. 4, april 2013 38 Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar 1973 www.skbmf.dk MØNTBLADET Side Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade 6 8200 Århus N 86166416

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. januar kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. januar kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. januar kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 På auktionsdagen vil der være en lille udstilling af : JUBILÆUMSMØNTER

Læs mere

Husk: Det er tid at betale kontingent: 150 kr. hvis du får bladet på papir, 100 kr. hvis du få bladet pr. mail.

Husk: Det er tid at betale kontingent: 150 kr. hvis du får bladet på papir, 100 kr. hvis du få bladet pr. mail. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Husk: Det er tid at betale kontingent: 150 kr. hvis du får bladet

Læs mere

Liste Nr I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl Brevbud kan afgives på TLF.

Liste Nr I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl Brevbud kan afgives på TLF. Liste Nr. 325 Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg TORSDAG DEN 14. Februar 2013 kl. 19.30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 19.00. Brevbud

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. oktober kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. oktober kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. oktober kl. 19.00 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18.30 Generalforsamling oktober 2009 Varsling af Generalforsamling Torsdag

Læs mere

Auktionsliste 28. september 2017 Nr. Land Beskrivelse Kvalitet Opråb 277 Danmark Chr. 10, 10 øre Danmark Erindring, 2 kr.

Auktionsliste 28. september 2017 Nr. Land Beskrivelse Kvalitet Opråb 277 Danmark Chr. 10, 10 øre Danmark Erindring, 2 kr. Auktionsliste 28. september 2017 Nr. Land Beskrivelse Kvalitet Opråb 277 Danmark Chr. 10, 10 øre 1917 1+-01 10 278 Danmark Erindring, 2 kr. 1930, misfarvet på revers 1+-01 30 279 Danmark Chr. 10, ½ kr.

Læs mere

11 " 10 Kr Er ,- 12 " 10 Kr Er ,- 13 Udland 1 pose mønter VK 10,- 14 " 1 pose mønter VK 10,- 15 " 1 pose mønter VK 10,-

11 10 Kr Er ,- 12 10 Kr Er ,- 13 Udland 1 pose mønter VK 10,- 14 1 pose mønter VK 10,- 15 1 pose mønter VK 10,- 215 1 Danmark 20 Kr. 1915 Au. DKM 01. 1950,- 2 " Kgl. Møntsæt, 2008 0 100,- 3 " Kgl. Møntsæt, 2009 0 100,- 4 " Kgl. Møntsæt, 2010 0 100,- 5 " Kgl. Møntsæt, 2011 0 100,- 6 " Kgl. Møntsæt. 2012 0 100,- 7

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 13. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 13. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 13. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 December 2012 Alle ønskes en glædelig jul. Klubben giver glögg

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 9. oktober kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 9. oktober kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 9. oktober kl. 19.00 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18.30 Generalforsamling oktober 2014 Varsling af Generalforsamling Torsdag

Læs mere

Anvisningssalg, Torsdag den 15. oktober 2015 Medl.nr. Nr.: Land Beskrivelse Bemærk Kv.: Opråb Max:

Anvisningssalg, Torsdag den 15. oktober 2015 Medl.nr. Nr.: Land Beskrivelse Bemærk Kv.: Opråb Max: Anvisningssalg, Torsdag den 15. oktober 2015 Medl.nr. Nr.: Land Beskrivelse Bemærk Kv.: Opråb Max: 203 1 Sverige 25 Øre, 1898 sølv 1/1+ 35,- 2 " 1 Kr. 1875 sølv 1 50,- 3 Danmark 2 Kr. 1876 sølv 1 75,-

Læs mere

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Nr. 5, maj 2014 39 Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar 1973 www.skbmf.dk MØNTBLADET Side Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade 6 8200 Århus N 86166416

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. januar kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. januar kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. januar kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Januar 2015 Vel mødt til et nyt år med gode mønter og sedler til jeres

Læs mere

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Nr. 6, juni 2017 42 Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar 1973 www.skbmf.dk MØNTBLADET Side Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade 6 8200 Århus N 86166416

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 9. januar kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 9. januar kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 9. januar kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Januar 2014 I ønskes alle et godt nytår. Håber I alle får fine ting

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 4. november kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 4. november kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 4. november kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Jeg sender nummer til indbetaling til de medlemmer, der ikke får

Læs mere

NR LAND BESKRIVELSE ÅR KV PRIS SALG

NR LAND BESKRIVELSE ÅR KV PRIS SALG NR LAND BESKRIVELSE ÅR KV PRIS SALG 1 Danmark 1 øre 1889 1+ 20,- 2 Danmark 1 øre 1910 1 10,- 3 Danmark 1 øre 1913 1+ 7,- 4 Danmark 1 øre 1915 1+ 8,- 5 Danmark 1 øre 1916 1+ 8,- 6 Danmark 1 øre jern 1918

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 8. September 2016 kl. 19,00

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 8. September 2016 kl. 19,00 Liste Nr. 352. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg TORSDAG DEN 8. September 2016 kl. 19,00 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 18,30 Brevbud

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. april kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. april kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. april kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Bornholms Møntsamlerforening April 2012 Hej alle! Så har vi Dankort-maskinen

Læs mere

6 " 1 Kr ,- 7 " 5 Kr ,- 290,- 8 Danmark 2 Øre, ,- 9 " 2 Øre, ,- 10 " 2 Øre, ,-

6 1 Kr ,- 7 5 Kr ,- 290,- 8 Danmark 2 Øre, ,- 9 2 Øre, ,- 10 2 Øre, ,- Anvisningssalg, Torsdag den 12. november 2015 249 1 Grønland 25 Øre, 1926 uden hul 01. 50,- 50,- 2 " 25 Øre, 1926 med hul 1+ 75,- 105,- 3 " 50 Øre, 1926 1+ 75,- 4 " 1 Kr. 1926 01. 100,- 125,- 5 " 1 Kr.

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 December 2009 Nu det jul igen. Nu det jul igen nej, det er ikke

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. april kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. april kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. april kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 April 2011 Møntmesteren tog selv (fortsat fra martsnummeret). De sjældne

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. Torsdag den 9. November 2017 kl. 19,00

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. Torsdag den 9. November 2017 kl. 19,00 Liste Nr. 362. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg Torsdag den 9. November 2017 kl. 19,00 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 18,30 Brevbud

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 11. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 11. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 11. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 December 2014 Denne gang er der mange fine ting på auktionen. Se

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

----------------------------------------------------------------- Velkommen TIL EFTERSYN FRA KL. 19.

----------------------------------------------------------------- Velkommen TIL EFTERSYN FRA KL. 19. aalborg møntsamler forening Liste LISTE NR. Nr. 321 349 Maj 2013 Maj 2010 MEDLEMSMØDE TIRSDAG DEN 7.. MAJ 2013 I MEDLEMSMØDE VEJGÅRDHALLENS TIRSDAG RESTAURANT DEN 7.. MAJ 2013 MATERIALE MEDLEMSMØDE TIL

Læs mere

Vi har mødeaftener på følgende torsdage i år 2016: 14/1, 11/2, 10/3, 14/4, 12/5, sommerferie, 8/9, generalforsamling 13/10, 10/11, 8/12

Vi har mødeaftener på følgende torsdage i år 2016: 14/1, 11/2, 10/3, 14/4, 12/5, sommerferie, 8/9, generalforsamling 13/10, 10/11, 8/12 Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. januar kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Vi har mødeaftener på følgende torsdage i år 2016: 14/1, 11/2, 10/3,

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. Torsdag den 10. November kl. 19,00. I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19.

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. Torsdag den 10. November kl. 19,00. I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Liste Nr. 354. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg Torsdag den 10. November kl. 19,00 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 18,30 Brevbud kan

Læs mere

6 " 2 Kr. 1897 1 600,- 600,- 7 " 2 Kr. 1898 1/1+ 700,- 700,- 8 Sverige 50 Øre, 1927 1 7,- 7,- 9 " 1 Kr. 1875 1 60,- 60,- 10 " 1 Kr.

6 2 Kr. 1897 1 600,- 600,- 7 2 Kr. 1898 1/1+ 700,- 700,- 8 Sverige 50 Øre, 1927 1 7,- 7,- 9 1 Kr. 1875 1 60,- 60,- 10 1 Kr. Anvisningssalg, Tirsdag den 11. november 2014 203 1 Norge 50 Øre, 1889 1 100,- 100,- 2 Sverige 25 Øre, 1898 1/1+ 150,- 3 " 1 Kr. 1901 1 175,- 4 Norge 1 Kr. 1913 1 200,- 250,- 5 " 1 Kr. 1916 1 135,- 160,-

Læs mere

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Nr. 7, september 2013 39 Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar 1973 www.skbmf.dk MØNTBLADET Side Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade 6 8200 Århus N

Læs mere

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Nr. 3, marts 2017 42 Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar 1973 www.skbmf.dk MØNTBLADET Side Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade 6 8200 Århus N 86166416

Læs mere

Anvisningssalg, Torsdag den 12. februar 2015 Medl.nr. Nr.: Land Beskrivelse Bemærk Kv.: Opråb Solgt

Anvisningssalg, Torsdag den 12. februar 2015 Medl.nr. Nr.: Land Beskrivelse Bemærk Kv.: Opråb Solgt Anvisningssalg, Torsdag den 12. februar 2015 100 1 Danmark 47 stk. håndslåede Erindringstegn, 23 stk. B 0 100,- 2 Frankrig 20 stk. kopi mønter fra BP. 0 20,- 3 " 17 stk. kopi mønter fra BP. Samme serie

Læs mere

Liste Nr Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg. TORSDAG DEN 9. April 2015 kl

Liste Nr Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg. TORSDAG DEN 9. April 2015 kl Liste Nr. 343. Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg TORSDAG DEN 9. April 2015 kl. 19.30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 19.00. Brevbud

Læs mere

6 " 10 Øre, ,- 7 " 10 Øre ,- 8 " 25 Øre, ,- 9 " 25 Øre, ,- 10 " 25 Øre, ,-

6 10 Øre, ,- 7 10 Øre ,- 8 25 Øre, ,- 9 25 Øre, ,- 10 25 Øre, ,- Anvisningssalg, Torsdag den 8. september 2011 8 1 Danmark 10 Øre, 1882 01. 1000,- 2 " 10 Øre, 1884 (lidt sort på forsiden) 1-100,- 3 " 10 Øre, 1886 1 300,- 4 " 10 Øre, 1889 1+ 150,- 5 " 10 Øre, 1904 1+

Læs mere

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Nr. 5, maj 2017 42 Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar 1973 www.skbmf.dk MØNTBLADET Side Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade 6 8200 Århus N 86166416

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 12. Februar 2015 kl

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 12. Februar 2015 kl Liste Nr. 341. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg TORSDAG DEN 12. Februar 2015 kl. 19.30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 19.00. Brevbud

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10. november kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10. november kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10. november kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 November 2016 Generalforsamlingen gik stille og roligt. Jan Jensen

Læs mere

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Nr. 3, marts 2016 41 Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar 1973 www.skbmf.dk MØNTBLADET Side Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade 6 8200 Århus N 86166416

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 10. September 2015 kl. 19,00

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 10. September 2015 kl. 19,00 Liste Nr. 344. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg TORSDAG DEN 10. September 2015 kl. 19,00 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 18,30 Brevbud

Læs mere

Ålesund Numismatikerforening

Ålesund Numismatikerforening Invitasjon til Medlemsmøte i Ålesund Numismatikerforening Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.30, visning fra 1700. Sted, Vestlandske Auto i Breivika, Ford/Nissan bilforhandler. Velkommen til auksjon nr. 3 i 2015.

Læs mere

Liste Nr. 334. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 13. Marts 2014 kl. 19.30

Liste Nr. 334. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 13. Marts 2014 kl. 19.30 Liste Nr. 334. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg TORSDAG DEN 13. Marts 2014 kl. 19.30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 19.00. Brevbud kan

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. februar kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. februar kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. februar kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Februar 2013 E-mail til auktionen sendes til Steen Andersen. Dine

Læs mere

MYNTAUKSJON 26.04.2007 - ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING

MYNTAUKSJON 26.04.2007 - ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING MYNTAUKSJON 26.04.2007 - ÅLESUND NUMISMATIKERFORENING KATALOG MINSTE 1 1 øre 1928 1+ 10 2 1 øre 1941 01 jern 25 3 1 øre 1944 01 jern 15 4 1 øre 1965 0 25 5 2 øre 1923 1/1+ 20 6 2 øre 1931 1+ 15 7 2 øre

Læs mere

Liste Nr. 330. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. Torsdag den 14. November kl. 19,30. I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19.

Liste Nr. 330. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. Torsdag den 14. November kl. 19,30. I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Liste Nr. 330. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg Torsdag den 14. November kl. 19,30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 19.00. Brevbud kan

Læs mere

Liste Nr. 321. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 11. oktober 2012 kl. 19,30

Liste Nr. 321. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 11. oktober 2012 kl. 19,30 Liste Nr. 321. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg TORSDAG DEN 11. oktober 2012 kl. 19,30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 19.00. Brevbud

Læs mere

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Nr. 5, maj 2015 40 Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar 1973 www.skbmf.dk MØNTBLADET Side Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade 6 8200 Århus N 86166416

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. november kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. november kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. november kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 November 2012 Referat fra generalforsamlingen. Der er vigtige ændringer.

Læs mere

Liste Nr. 346. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. Torsdag den 12. November kl. 19,00. I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19.

Liste Nr. 346. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. Torsdag den 12. November kl. 19,00. I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Liste Nr. 346. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg Torsdag den 12. November kl. 19,00 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 18,30 Brevbud kan

Læs mere

Anvisningssalg, Torsdag den 14. januar 2016

Anvisningssalg, Torsdag den 14. januar 2016 Anvisningssalg, Torsdag den 14. januar 2016 Medl.nr. Nr.: Land Beskrivelse Bemærk Kv.: Opråb Max: 80 1 Danmark 4 Skilling, 1728 S5 1 60,- 2 " 2 Skilling, 1809 S3 1+ 60,- 3 " 4 Skilling, 1815 S11 1 100,-

Læs mere

Anvisningssalg, Torsdag den 14. januar 2016

Anvisningssalg, Torsdag den 14. januar 2016 Anvisningssalg, Torsdag den 14. januar 2016 Medl.nr. Nr.: Land Beskrivelse Bemærk Kv.: Opråbsolgt 80 1 Danmark 4 Skilling, 1728 S5 1 60,- 60.- 2 " 2 Skilling, 1809 S3 1+ 60,- 95.- 3 " 4 Skilling, 1815

Læs mere

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Nr. 4, april 2016 41 Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar 1973 www.skbmf.dk MØNTBLADET Side Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade 6 8200 Århus N 86166416

Læs mere

Liste Nr Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg. TORSDAG DEN 11. April 2013 kl

Liste Nr Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg. TORSDAG DEN 11. April 2013 kl Liste Nr. 327. Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg TORSDAG DEN 11. April 2013 kl. 19.30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 19.00. Brevbud

Læs mere

31 " 10 Ruppes 1+ 14,- 32 Zambia 50 Kwacha 0/01 10, Sverige 5 Øre, ,- 34 " 5 Øre, ,- 35 " 5 Øre, 1919 b ,-

31 10 Ruppes 1+ 14,- 32 Zambia 50 Kwacha 0/01 10, Sverige 5 Øre, ,- 34 5 Øre, ,- 35 5 Øre, 1919 b ,- 198 1 DDR Medalje for tro tjeneste + Sild 3. klasse 0 60,- 2 " Medalje for tro tjeneste + Sild 1. klasse guld 0 60,- 3 " Medalje, Brandvæsen 3. klasse 0 70,- 4 " 3 stk. medaljer + 5 Sild Postvæsen 0 230,-

Læs mere

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Nr. 9, november 2012 38 Årgang BEMÆRK BEMÆRK Sæsonens næste møntmøde afholdes på Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg. Information om hvor mødet afholdes kan findes på side 2 i bladet samt ses på

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 13. September 2012 kl. 19,30

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 13. September 2012 kl. 19,30 Liste Nr. 320. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg TORSDAG DEN 13. September 2012 kl. 19,30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 19.00. Brevbud

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. maj kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. maj kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. maj kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Maj 2014 E-mail til auktionen sendes til John Pedersen. Dine bud skal

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. september kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. september kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. september kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 September 2010 2013 Friske og udhvilede efter en dejlig varm sommer,

Læs mere

Liste Nr I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl Brevbud kan afgives på TLF.

Liste Nr I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl Brevbud kan afgives på TLF. Liste Nr. 326 Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg TORSDAG DEN 14. Marts 2013 kl. 19.30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 19.00. Brevbud kan

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. april kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. april kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. april kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 April 2016 E-mail til auktionen sendes til John Pedersen. Dine bud

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. maj kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. maj kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. maj kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Maj 2016 E-mail til auktionen sendes til John Pedersen. Dine bud skal

Læs mere

40 " 4 stk. Tokens 1+ 10,- 42,-

40 4 stk. Tokens 1+ 10,- 42,- Anvisningssalg, Torsdag den 8. januar 2015 Medl.nr.Nr.: Land Beskrivelse Bemærk Kv.: Opråb Solgt 10001 1 Danmark 2 Øre, 1881 1 50,- 150,- 2 " 2 stk. 2 Øre, 1883, 1891 1-10,- 10,- 3 " 2 Øre, 1894 1 10,-

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 5. December 2013 kl. 19,30

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 5. December 2013 kl. 19,30 Liste Nr. 331. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg TORSDAG DEN 5. December 2013 kl. 19,30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 19.00. Brevbud

Læs mere

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Nr. 9, november 2015 41 Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar 1973 www.skbmf.dk MØNTBLADET Side Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade 6 8200 Århus N

Læs mere

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Nr. 7, september 2017 43 Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar 1973 www.skbmf.dk MØNTBLADET Side Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade 6 8200 Århus N

Læs mere

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Nr. 3, marts 2013 38 Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar 1973 www.skbmf.dk MØNTBLADET Side Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade 6 8200 Århus N 86166416

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 7. maj kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 7. maj kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 7. maj kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Maj 2015 E-mail til auktionen sendes til John Pedersen. Dine bud skal

Læs mere

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Nr. 10, december 2016 42 Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar 1973 www.skbmf.dk MØNTBLADET Side Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade 6 8200 Århus N

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. november kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. november kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. november kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 November 2009 Fra generalforsamlingen: Flere af foreningens medlemmer

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. maj kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. maj kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. maj kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Maj 2011 Hej alle sammen Så kom vi til det sidste møde før sommer, så

Læs mere

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING

SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Nr. 1, januar 2018 43 Årgang SKANDERBORG MØNTSAMLERFORENING Stiftet 9. januar 1973 www.skbmf.dk MØNTBLADET Side Skanderborg Møntsamlerforening Formand (møntm.) Herluf Wulff Østerøgade 6 8200 Århus N 86166416

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 2. maj kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 2. maj kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 2. maj kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 HUSK: Vi mødes den 2. maj, altså 1. torsdag i maj. NB: Telefontid for

Læs mere

16 " 10 Øre, ,- 17 " 25 Øre, ,- 18 " 25 Øre, 1967 u/hul ,- 19 " 1 Kr ,- 20 " 1 Kr.

16 10 Øre, ,- 17 25 Øre, ,- 18 25 Øre, 1967 u/hul ,- 19 1 Kr ,- 20 1 Kr. Anvisningssalg, Torsdag den 10. marts 2016 Medl.nr. Nr.: Land Beskrivelse Bemærk Kv.: Opråb Max: 215 1 Danmark 10 Kr. 1986 Er. Ag. 0 350,- 2 " 200 Kr. 1995 Er. Bryllup Ag. 0 250,- 3 " 200 Kr. 1995 Er.

Læs mere

Optælling af mønter og sedler. L Heltborg Dato: 24. december 2016.rev

Optælling af mønter og sedler. L Heltborg Dato: 24. december 2016.rev Optælling af mønter og sedler. L Heltborg Dato: 24. december 2016.rev. 03 01 2017 Land møntedhed pålydende antal årstal arkivkasse værdi Kr. Vægt gr. Diameter mmetal. arabisk kan ikke læses! 5,2 22,99

Læs mere