INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS Markedskommentar Fortsat styrkelse af aktierne efter af søsætningen af QE-program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2015. Markedskommentar Fortsat styrkelse af aktierne efter af søsætningen af QE-program"

Transkript

1 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2015 Markedskommentar Fortsat styrkelse af aktierne efter af søsætningen af QEprogram Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Indeksbaseret Modelportefølje stærkest gennem februar måned Analyser: ALKABELLO Carlsberg Coloplast DSV Genmab GN Store Nord Harboes Bryggeri H+H International Københavns Lufthavne Lån & Spar Bank Monberg & Thorsen Novo Nordisk Pandora Schouw & Co. TDC Vestas Wind Systems Viborg Håndboldklub William Demant Holding Århus Elite Per Aarsleff

2 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO.3 MARTS 2015 ISSN Udgiver Ansvarlig for redaktionelt indhold og analyser Udgivelsesfrekvens: Copyright Dansk Aktie Analyse A/S (CVR nr ) Strandgade 4 B 1401 København K Tel Cand. polit. Peter FalkSørensen 2. mandag i hver måned Enhver form for kopiering eller anden gengivelse af materiale fra Dansk Aktie Analyse/Investor Briefing uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er forbudt. Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til grund for personlige investeringsbeslutninger.

3 ARTIKLER Markedskommentar: Fortsat styrkelse af aktierne efter af søsætningen af QEprogram De globale aktiemarkeder fortsatte stigningerne i februar måned, hvor MSCI World målt i lokale valutaer steg 6,09 pct. og det amerikanske Nasdaqindeks gik yderligere 7,08 pct. frem, så de to indeks fra årsskiftet er steget hhv. 9,95 pct. og 15,21 pct. Det danske C20indeks steg i februar 8,95 pct. og er siden årsskiftet steget med hele 18,68 pct.... side 3 Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Vestas, Rockwool, Carlsberg, GN Store Nord og A. P. Møller Mærsk... side 5 Indeksbaseret Modelportefølje stærkest gennem februar måned Modelporteføljen for den Risikovillige Investor opnåede et afkast på 7,03 pct. i februar, og selv om det er ganske pænt, klarede sammenligningsindekset sig bedre, nemlig med 8,75 pct. På ét års sigt er den Risikovillige Modelportefølje dog bedst med et afkast på hele 30,29 pct. Den Indeksbaserede og den Konservative Modelportefølje leverede hhv. 8,58 pct. og 7,79 pct. i februar, og den Indeksbaserede Modelportefølje er dermed i front fra årsskiftet med et afkast på 19,17 pct. mod markedets 17,46 pct......side 8 ANALYSER ALKABELLO 3520C.ALKB Monberg & Thorsen 2010C.MONB Carlsberg 3020A.CARL Novo Nordisk 3520A.NOVO Coloplast 3510A.COLO Pandora 2520B.PAND DSV 2030A.DSVB Scandinavian Brake Systems 2510D.SCAN Genmab 3520C.GENB TDC 5010A.TELE GN Store Nord 3510A.GNST Vestas Wind Systems 2010A.VESS Harboes Bryggeri 3020D.HARB Viborg Håndboldklub 2530D.VIBO H+H International 1510D.HENB William Demant Holding 3510A.WILD Københavns Lufthavne 2030B.KØLU Århus Elite 2530D.ÅREL Lån & Spar Bank 4010C.LÅNS Per Aarsleff 2010C.ÅRSL

4 MARKEDSKOMMENTAR FORTSAT STYRKELSE AF AKTIERNE EFTER SØSÆTNING AF QEPROGRAM De globale aktiemarkeder fortsatte stigningerne i februar måned, hvor MSCI World målt i lokale valutaer steg 6,09 pct. og det amerikanske Nasdaqindeks gik yderligere 7,08 pct. frem, så de to indeks fra årsskiftet er steget hhv. 9,95 pct. og 15,21 pct. Det danske C20indeks steg i februar 8,95 pct. og er siden årsskiftet steget med hele 18,68 pct. Den Europæiske Centralbanks stimuliprogram (QE) er gået i luften og de massive obligationsopkøb på op til EUR 60 mia. om måneden har foreløbig vist den ønskede effekt med yderligere rentefald, som skal sætte gang i økonomien og forhindre et deflationsscenarie, som udviklingen i Japan de seneste årtier er et skrækeksempel på. De lave europæiske renter i flere tilfælde, herunder i Danmark med negative indlånsrenter har medvirket til, at euro en yderligere bliver svækket, primært over for USD. Udviklingen går i retning af, at de to valutaer går mod paritet, hvilket styrker de europæiske virksomheders konkurrenceevne over for amerikanske virksomheder og virksomheder i de lande, som typisk er stærkt dollarkorrelerede, væsentligst i Asien. Det giver en vis nervøsitet i USA, hvor opsvinget stadig hviler på et porøst grundlag, og for det globale opsving synes det at udgøre et risikoelement. På den europæiske scene er der kommet fornyet uro om Grækenlands økonomi, hvor der kører en nervekrig mellem de store EUlande, især Tyskland, og den nye græske regering med Alexis Tsipras i spidsen. Grækerne har været i Bruxelles for at få yderligere økonomisk støtte, men Tysklands forbundskansler Angela Merkel står fast på, at Grækenland skal efterleve de betingelser, der blev stillet i forbindelse med de tidligere støttepakker, som redede landet. Samtidig er flere sydeuropæiske lande fortsat langt fra økonomisk velkørende, og eksempelvis Frankrig har betydelige udfordringer, idet det politisk er vanskeligt at gennemføre de nødvendige økonomiske reformer, særligt i de stive regler på arbejdsmarkedet, hvor virksomhederne har vanskeligt ved at tilpasse arbejdsstyrken. Trods det noget brogede billede af de underliggende globale økonomiske forhold bevæger aktierne sig altså fortsat op, hvilket efter vores vurdering kan tilskrives de enorme likviditetsindskud fra centralbankerne, hvilket på sigt indebærer en risiko for et større generelt aktiekursfald, når QEprogrammerne afvikles, og især når centralbankerne direkte skal sælge de opkøbte obligationer igen, eller obligationerne skal indfries. Men foreløbig er der skabt en positiv stemning på aktiemarkederne, og for Europas vedkommende vil den sandsynligvis vare til ind i 2016, når investorerne begynder at bekymre sig om, hvad der skal ske ved afviklingen af QEpakkerne. Den kraftigt stigende USD vil gavne mange af især de store danske selskaber, som eksporterer til dollarsrelaterede økonomier. Som følge af hedging vil kun en del af effekten kunne aflæses på 2015regnskaberne, men hvis USDkursens nuværende niveau holder, vil effekten blive markant fra Omvendt vil de selskaber, som køber ind i dollarrelaterede lande, herunder Asien, opleve en negativ effekt. Den lave oliepris vil også have effekt på mange selskaber via lavere energiomkostninger, og for de selskaber, som er eksponeret mod olie, eksempelvis A. P. Møller Mærsk vil direkte 3

5 blive mærket af markante fald i indtægterne fra olie eller olieindustrien. APM og de øvrige rederier har dog en positiv effekt via lavere omkostninger på bunker, primært vedr. containeraktiviteterne i Maersk Line. De danske aktier har oplevet et større løft end de fleste sammenlignelige markeder, og med stigning på 8,95 pct. er det danske C20indeks i årets første to måneder steget hele 18,68 pct. Det danske totalindeks inkl. reinvesterede udbytter, OMXC GI, steg lidt mindre, nemlig med 8,75 pct. og er siden årsskiftet steget med 17,45 pct. På sektorniveau var det Consumer Goodsindekset, som viste den kraftigste fremgang i februar med hele 20,19 pct., mens Teknologiindekset også var med i toppen med en fremgang på 18,85 pct. Industriindekset også trak om med en fremgang på 11,71 pct., mens Materialesektoren måtte se et fald på 0,68 pct. Health Care leverede 7,20 pct. og altså lidt ringere end det samlede danske marked. Højdespringer i februar var Pandora, som leverede 28,7 pct. Aktien indgår i vores Modelportefølje for den Risikovillige Investor, og selskabet har efter en fantastisk turnaround fortsat den positive udvikling med en toplinievækst på ikke mindre end 33,5 pct. og en fremgang i det primære driftsresultat, EBIT, på hele 51,9 pct. Med udbytte på mio. kr. og et aktietilbagekøbsprogram på mio. kr. i 2015, leveres i alt 5 mia. kr. tilbage til aktionærerne. SimCorp, som ligeledes indgår i vores Risikovillige Modelportefølje leverede 22,7 pct. ovenpå et ganske pænt regnskab, om end ikke på niveau med Pandora s fremgang, men fra et i forvejen pænt niveau. Endvidere var investorerne begejstrede for NKT, som steg 17,9 pct. over måneden, og Carlsberg leverede 17,6 pct. selv om udfordringerne i Rusland både på det forretningsmæssige plan med uro omkring Ukrainekonflikten og på det valutamæssige, hvor rublens seriøse fald er et problem, som skal håndteres. Ligesom A. P. Møller Mærsk, der steg 14,9 pct. i februar, indgår Carlsberg i vores Modelportefølje for den Konservative Investor. Børsintroduktionen af NNIT var nærmest en alt for stor succes, som efterlod mange investorer skuffede, fordi den enorme tilslutning til aktietegningen betød en kraftig reduktion, hvor private investorer med ordrer op til 3 mio. kr. alle blev spist af med 24 aktier svarende til ca kr. NNIT brød isen oven på den katastrofale udvikling for OW Bunker, så der er forhåbning om, at der igen kan komme liv i børsnoteringerne. Det høje kursniveau burde alt andet lige få adskillige kandidater til at overveje at gå på børsen, mens stemningen er god. NNIT har i hvert fald vist vejen, og selskabet vurderes at være meget veldrevet, idet dog der er en kritisk høj koncentration i kundesammensætningen, og udfordringen bliver de kommende år at frigøre sig af afhængigheden af Novo Nordisk samt finde nye store gerne internationale kunder. Generelt er vi af den vurdering, at niveauet for aktierne er højt, men betinget af centralbankernes QEprogrammer, som for Den Europæiske Centralbanks vedkommende er planlagt til slutningen af Så vi vurderer, at den positive udvikling fortsætter om end i et lavere tempo, endnu et års tid. Tidspunktet for et evt. kursfald er umuligt at sige, men sandsynligheden taler for, at det vil ske, når ECB nedtrapper sine obligationsopkøb. 4

6 BRIEFING PÅ SENESTE MÅNEDS VÆSENTLIGSTE MEDDELELSER OG ANBEFALINGER Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Vestas, Rockwool, Carlsberg, GN Store Nord og A. P. Møller Mærsk Vestas turnaround er nu veldokumenteret Vestas turnaround er med 2014regnskabet dokumenteret med første overskud siden 2010 og endelig udbyttebetaling. Den svenske topledelse har gennemført en enestående oprydning, men det ændrer ikke ved, at Vestas befinder sig i et marked i modvind, hvilket også udsigterne for 2015 viser. Aktien har imidlertid haft medvind, og vi vurderer at det umiddelbare potentiale rigeligt er afspejlet i kursen. Vi fastholder anbefalingen på Neutral vægt. Koncernomsætningen steg 14% til EUR 6.910m, en tand over konsensusestimatet, mens EBIT efter særlige poster blev forbedret fra EUR 102m til EUR 607m, også over konsensus på EUR 581m. Ordreindgangen lå med 6.544MW ligeledes en tand over forventningerne på 6.500MW. Årets resultat blev vendt fra EUR 82m til +392m over for et konsensusestimat på EUR 380m, hvilket gav plads til noget så sjældent i Vestassammenhæng som udbytte på EUR 0,52 pr. aktie. Tilliden til ledelsen er yderligere styrket, og selvtilliden ligeledes, så ambitionen om at Vestas skal være markedsleder målt på omsætning er genoptaget, men bl.a. suppleret med at man skal være bestinclass på marginer.<p> Fundamentalt for vindenergiindustrien er det afgørende at få de samlede omkostninger ved vindenergi bragt på linie med olie og gas. Udmeldingerne for 2015 skuffer en smule med et uændret omsætningsniveau på EUR 6,5 mia og en EBITmargin før særlige poster på mindst 7%, mens frit cash flow kun ventes på EUR 400m mod EUR 841m i Aktien er med et P/Eniveau på 28 og K/I på 3,25 ikke billig i lyset af markedsudfordringerne, og vores DCFvaluation, som baserer sig på en lidt forsigtig fremskrivning indikerer et lavere niveau end dagens kurs, men momentum er ganske stærkt, og med vores tillid til ledelsen kan marginforbedringerne komme hurtigere, hvilket kan stimulere kursdannelsen. Selv om Rockwool er bygget på en klippe kan der opstå turbulens Rockwool leverede et resultat nogenlunde som ventet, om end den svage europæiske økonomi sætter sine aftryk. Ledelsesskiftet skal fokusere på en bedre udnyttelse af tilstedeværelsen på de mange markeder og på tværs af produktområderne, hvilket traditionelt kan give lidt turbulens, men grundlæggende er isolering et solidt og relativt konjunkturrobust område ud fra klimatemaet, og vi fastholder vores anbefaling på Neutral vægt. I 2014 voksede Rockwools omsætning med 8,9 pct. til 16,3 mia. kr. eller 2.180,4 mio euro., mens resultatet af primær drift faldt 4,4 pct. til mio. kr. eller 161,4 mio. euro begge lidt under konsensusestimaterne. Toplinievæksten forklares især af de gennemførte akkvisitioner, mens valutakursudviklingen har trukket ned. Ved konstante valutakurser havde væksten således været 12,4 pct., mens den på sammenlignelig basis ved uændrede valutakurser ville have været 5,1 pct. Forventningerne til 2015 er en vis positiv salgsvækst, selv om der ventes en negativ effekt fra valutaudviklingen. Ledelsens forventning ved de nuværende valutakurser er en vækst på ca. 2,5 pct. Faldet i olieprisen forventes at udmønte sig i et vist fald i prisen på en del råvarer samt logistikomkostninger i det omfang underleverandører lader det slå igennem. Aktien handler ved et P/Eniveau omkring 15 og K/I omkrin 1,5 absolut rimeligt. Vores DCFvaluation understøtter ligeledes kursen, så vi fastholder vores anbefaling på Neutral vægt. 5

7 Når turbulensen omkring ledelsesskiftet har lagt sig ser vi en god mulighed, at potentialet i aktien for alvor kommer til sin ret. Udviklingen i Rusland betyder stor usikkerhed for Carlsberg i 2015 Resultatet for 2014 skuffede i forhold til de allerede neddæmpede forventninger og også 2015 tegner til at blive et år med fortsatte udfordringer for Carlsberg. Aktien er ikke dyr, men på kort sigt er usikkerheden stor og anbefalingen er derfor som hidtil Neutral Vægt. Omsætningen på 64,5 mia. kr. var uændret ift 2013, men den organiske vækst var dog 2%, hvortil kom 4% vækst gennem opkøb. Faldet i den russiske rubel og den ukrainske hryvnia neutraliserede væksten målt i danske kroner. Carlsbergs aktiviteter i Vesteuropa viste fremgang for markedsandele, omsætning (+1%) og driftsresultat (+6%). De asiatiske aktiviteter udvikler sig fortsat eksplosivt: +38% for omsætningen og +17% for EBIT, især pga akkvisitioner. Problemet er fortsat den østeuropæiske region, hvor den økonomiske og politiske krise i Rusland og Ukraine medførte et fald på 2 i omsætningen og på 28% i EBIT. På koncernniveau blev driftsresultatet forringet med 5% til 9,2 mia. kr. svarende til en overskudsgrad på 14,3 eller 0,8 pct.point lavere end i Usikkerheden omkring udvikling på de russiske og ukrainske markeder afspejles i en meget kortfattet guidance for 2015, nemlig en forventet vækst i driftsresultatet på 5 1.<p> Nøgletallene antyder et vist potentiale ift de internationale konkurrenter, som dog ikke er eksponeret til Rusland og Ukraine i samme grad. Vores DCFvurdering er derimod på niveau med dagskursen. Udviklingen i Rusland og Ukraine er de væsentligste kurstriggere. Selv ved stabile geopolitiske forhold er en tilbagevenden til tidligere tiders eksplosive vækstrater i Rusland urealistisk pga stadige afgiftsforhøjelser og salgsrestriktioner. Carlsberg har dog i nogen grad kompenseret gennem stigende markedsandel og en forskydning af salget mod premiumprodukter. Teknologisk forspring giver GN momentum GN Store Nord har med 2014 afsluttet det første år af strategiperioden : Innovation & Growth med betydelig succes. Særligt ReSound er teknologisk bragt i front med sin trådløse 2,4 GHz teknologi, og Netcom er verdens største udbyder inden for Unified Communications. Med organisk vækst på 9% og en EBITAmargin før særlige poster på 18,5% er GN ved at være på niveau med de bedste, men der er stadig et potentiale for yderligere forbedring, og vi fastholder vores anbefaling af Overvægt i aktien. Koncernomsætningen steg 8% til mio. kr., og EBITA som rapporteret 7% til mio. kr., begge tæt ved konsensusestimaterne. Excl. omkostninger ifm. M&A (overvejelserne om køb af Siemens høreapparataktiviteter) blev EBITA mio. kr. Årets resultat blev forbedret 8% til 793 mio. kr. lidt under konsensus på 801 mio. kr. Den duale ledelse, hvor Anders hedegaard i august blev udnævnt til CEO for ReSound, fungerer tilsyneladende godt, og forventningerne til 2015 er en toplinievækst for ReSound på 13% (6% i faste valutaer), og Netcoms vækst ventes på mere end 1 til mere end 565 mio. kr.. Koncernens organiske vækst ventes på mere end 8%, og EBITA ventes på mere end mio. kr. Det positive momentum fra 2014 ventes således at fortsætte de kommende år, hvor der bl.a. den stigende USDkurs vil indvirke positivt på den rapporterede vækst, om end hedging fosinker den fulde effekt med ca. 1 år. Aktien handler ikke billigt ved P/E på ca. 24 og K/I på knap 4, men potentialet i indtjeningsvæksten mere end retfærdidgør dette. Vores DCFvaluatione indikerer en fair værdi omkring 185 kr. pr. aktie. Det er materialiseringen af forbedringspotentialet og en fortsat højere vækst end markedsvæksten, som løbende skal bekræftes, der skal stimulere kursdannelsen over de 6

8 kommende par år. Det synes ikke meget sandsynligt, at retsagen i Tyskland vil falde ud til GN s fordel. Stærkt styret gennem høj sø APM smider endnu lidt ballast A.P. Møller Mærsk overraskede samlet set positivt med sit rekordresultat for Maersk Oil blev knap så hårdt ramt af effekterne af olieprisfaldet som frygtet, Maersk Line har haft større positiv effekt af sine omkostningsreduktioner og effektiviseringer, og med frasalget af majoritetsposten i Dansk Supermarked samt det bebudede salg af Danske Bankposten på 20,05% og ikke mindst udlodningspolitikken fremstår APMGruppen mere ren og aktionærvenlig. Trods fortsatte udfordringer i begge tilbageværende hovedforretningsområder, Container og Olie, vurderer vi, at potentialet ikke fuldt er udtrykt i den aktuelle værdiansættelse, og løfter derfor anbefalingen af aktien til Overvægt. Gruppens samlede omsætning nåede USD m (+0,4%), marginalt over konsensus i markedet, ligesom EBITDA med en fremgang på 4,8% til USD m lå en tand over de forventede USD m. Årets nettoresultat på USD 5.015m (+45,4%) lå ganske vist under konsensusestimatet på 5.924m, hvilket imidlertid især skyldes særlige forhold. Ledelsens udmeldinger for 2015 er et underliggende resultat på USD 4 mia,, som i 2014 var USD 4,5 mia, men USD 4,1mia excl. resultatbidraget fra Danske Bank altså en mindre nedgang. Positivt er det, at Maersk Line forventer en højere underliggende indtjening, mens Maersk Oil ikke unaturligt forventer et signifikant lavere underliggende resultat i 2015 som følge af den lave oliepris. Breakeven anslås at være ved en oliepris på 5560 USD per tønde. Ifm. det annoncerede salg af Danske Bankposten til A.P. Møller Mærsk Holding i marts vil der ske en ekstraordinær udlodning, som sammen med aktietilbagekøbs programmerne imødekommer aktiemarkedets aktuelle præferencer. Aktien er ganske billig målt på nøgletal, og med en ganske stram styring af kapitalindsatsen og håndsrækningen til aktiemarkedet mht. udlodningspolitik og indsnævring de strategiske fokusområder, understøtter det vores løft af anbefalingen. Olieprisen er afgørende kurstrigger, om end der med Maersk Lines store bunkeromkostninger er et naturligt hedge på koncernniveau. 7

9 KONSERVATIV MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 18,76% 5 år 186,97% (frem til og med den 27. februar 2015) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægt e Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato A.P. Møller Mærsk % 14,9% 44, 11/2005 Brødrene Hartmann % 14,3% 110, 10/2011 Carlsberg % 17,6% 67,7% 06/2009 Coloplast % 2,3% 317,6% 09/2010 G4S % 7,9% 78,6% 12/2008 Københavns Lufthavne % 3,9% 18,2% 10/2013 Novo Nordisk % 8,2% 599, 07/2004 Ringkjøbing % 7,5% 96, 04/2011 Landbobank Rockwool International % 3,7% 84,9% 07/2005 SP Group % 3,5% 21,2% 10/2013 Tryg % 7,3% 60, 10/2013 UIE % 4,3% 5,1% 11/2013 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned Seneste 12 mdr. 2 ændringer (Køb 1, Salg 1) Vores Modelportefølje for den Konservative Investor leverede i februar måned et afkast på 7,79 pct. mod sammenligningsindekset, OMXC GI s, 8,75 pct. Modelporteføljen er dermed 1,19 pct.point bagud fra Nytår, mens den over de seneste 5 år har leveret 43,17 pct.point mere end OMXC GI. Det er især tre aktier, som har trukket afkastet op i februar, nemlig Carlsberg (17,6 pct.), A.P. Møller Mærsk (14,9 pct.) og Brødrene Hartmann (14,3 pct.). men også porteføljens største position, Novo Nordisk, har med et afkast på 8,2 pct. trukket en smule i den rigtige retning. Eneste aktie med direkte negativt afkast var SP Group, som tabte 3,5 pct. i værdi, men også flere af de mere defensive aktier kunne ikke følge med det vilde kursridt. Vi er komfortable med porteføljens sammensætning, idet vi fortsat overvejer den store eksponering mod Novo Nordisk, men aktuelt er det absolut ingen bekymring DAA Konservativ vs. OMXC GI (26/ /022015), Portefølje 186,97% OMXC 143,

10 RISIKOVILLIG MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 30,29% 5 år 107,12% (frem til og med den 27. februar 2015) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægt e Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato ALKAlbello % 3,1% 31,2% 11/2006 Ambu % 2,5% 653,5% 12/2008 Arkil Holding % 2,9% 34,8% 04/2009 Auriga % 0,6% 232,9% 03/2008 FirstFarms % 2,3% 4,3% 11/2013 FLSmidth & Co ,2% 260,1% 12/2004 GN Store Nord ,7% 33,9% 05/2013 Novozymes % 7,5% 539,2% 02/2005 Pandora % 28,7% 137,1% 10/2013 Roblon ,8% 31,2% 10/2013 SimCorp % 22,7% 376, 07/2005 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned Seneste 12 mdr. 2 ændringer (Køb 1, Salg 1) Modelporteføljen for den Risikovillige Investor klarede sig svagest gennem februar, men dog med et afkast på 7,03 pct. mod markedets 8,75 pct. (totalindekset inkl. udbytter). Siden årsskiftet ligger modelporteføljen også svagest med 12,70 pct., men på 1 års sigt har den præsteret 30,29 pct., hvilket er mere end de to øvrige modelporteføljer og 8,06 pct.point mere en sammenligningsindekset. På 3 og 5 års sigt har den Risikovillige Modelportefølje dog også klaret sig ringere end de øvrige og markedet. To aktier har i februar langt overskygget de øvrige i porteføljen, nemlig Pandora og SimCorp, som har leveret hhv. 28,7 pct. og 22,7 pct. i afkast. Glædeligt er det også at FLSmidth & Co. har gjort det ganske pænt med et afkast på 9,2 pct., mens alle øvrige positioner klarede sig under markedsafkastet og trak ned i porteføljens performance. To aktier, nemlig Ambu og Auriga leverede direkte negative afkast på hhv. 2,5 pct. og 0,6 pct. Auriga forventes afnoteret, hvorfor vi overvejer alternativer til denne, men i øvrigt fastholder vi porteføljens sammensætning. 250 DAA Risikovillig vs. OMXC GI (26/ / Portefølje 117,12% OMXC 143, ,

11 INDEKSBASERET MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 24,4 Afkast 5 år 235,42% (frem til og med den 27. februar 2015) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægt e Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato A.P. Møller Mærsk % 14,9% 91,8% 07/2004 Arkil Holding % 2,9% 35,8% 04/2009 Brødrene Hartmann % 14,3% 110,1% 10/2011 Carlsberg % 17,6% 33,5% 03/2010 Coloplast % 2,3% 318, 09/2010 FLSmidth & Co % 9,2% 262,5% 12/2004 G4S % 7,9% 32, 03/2010 GN Store Nord % 4,7% 20,6% 10/2013 Københavns Lufthavne % 3,9% 18,2% 10/2013 Novo Nordisk % 8,2% 1045, 07/2004 Novozymes % 7,5% 521, 07/2004 Ringkjøbing % 7,5% 96, 04/2011 Landbobank Rockwool International % 3,7% 25,8% 03/2007 SimCorp % 22,7% 393,1% 07/2005 Tryg % 7,3% 67,9% 11/2013 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned Seneste 12 mdr. 2 ændringer (Køb 1, Salg 1) Vores såkaldt Indeksbaserede Modelportefølje leverede i februar måned et afkast på 8,58 pct., marginalt under OMXC GI, som er totalindekset inkl. udbytter. Alligevel overstiger modelporteføljens afkast fra årsskiftet på 19,17 pct. sammenligningsindeksets afkast på 17,46 pct. Modelporteføljen er på 5 års sigt ganske suveræn i forhold til markedet, idet afkastet på 243,42 pct. ligger 99,62 pct. point over sammenligningsindeksets afkast. I februar var det især SimCorp, Carlsberg, A.P. Møller Mærsk og Brødrene Hartmann, som trak afkastet op, idet de alle leverede tocifrede afkast på hhv. 22,7 pct., 17,6 pct., 14,9 pct. og 14,3 pct. Glædeligt var det også, at FLSmidth & Co. leverede 9,2 pct., ligesom porteføljens absolut største position, Novo Nordisk leverede 8,2 pct., hvilket altså ikke var helt nok til at trække op, men dog stærkt. Ingen af porteføljens aktier var i minus, men Coloplast, Arkil, Rockwool og Københavns Lufthavne måtte nøjes med afkast på hhv. 2,3 pct., 2,9 pct., 3,7 pct. og 3,9 pct. De defensive aktier har generelt vanskeligt ved at følge med, når markedet tager et sådant kursridt, som søsætningen af ECB s QEprogram har forårsaget. Vi finder ikke anledning til at ændre på porteføljens sammensætning. DAA Indeksbaseret vs. OMXC GI (26/ /022015) , Portefølje 235,42% OMXC 14 3, 8 0 %

12 HIGH RISK/TURN AROUND PORTEFØLJE Aktie Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast 12 mdr. Anbefalings dato BoConcept Holding 68,0 1,5% 48,5% 06/2009 Bang & Olufsen 47,8 4,6% 46,3% 11/2011 Strategic Investment 0,6 0, 4,8% 07/2004 DLH 2,5 7, 28,9% 09/2009 Intermail 27,5 5,2% 103,7% 06/2009 Neurosearch 2,9 0, 13,3% 10/2009 Pandora 608,5 28,7% 113,7% 11/2011 Sanistål 49,7 9,7% 22,3% 06/2009 Vestas 281,1 8,7% 79,6% 11/2011 Blandt de aktier, som DAA vurderer, er behæftet med væsentligt forhøjet risiko og derfor ikke er velegnede for private investorers langsigtede investeringer, er: High risk/turn around porteføljen består af aktier, som enten kan falde yderligere eller, som kan stige, hvis markedets vurdering af den enkelte akties risiko normaliseres. Der er således mulighed/risiko for markante kursudsving. Modelporteføljerne eller dele heraf må ikke videreformidles. Porteføljerne er ikke en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel. Opmærksomhedslisten Største relative omsætning Følgende ti selskaber har i den seneste uge haft den største relative omsætning i deres aktie i forhold til årlig gennemsnit. Værdien 1 svarer til en omsætning i den seneste uge lig gennemsnittet, mens 2 svarer til dobbelt så stor omsætning som årlig gennemsnit osv Selskab/Aktie Relativ omsætning/uge Afkast seneste måned (%) Bavarian Nordic 7,51 68,4% Østjydsk Bank 5,99 69,8% BoConcept Holding 5,36 43,9% Totalbanken 4,16 21, NTR Holding 3,78 1,9% Rias 3,69 4,3% MolsLinien 3,22 3,2% Dantax 3,09 6, Andersen & Martini 2,65 6,7% Zealand Pharma 2,49 4,5% 11

13 Ændringer af noteringer den seneste måned 3. Februar Nuna Minerals reducerede stykstørrelsen med effekt den 3. febraur. Selskabet sænkede stykstørelsen fra 5 kr. til 0,1 kr. og har således aktier á nominelt 0,1 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 12

14 DANSK AKTIE ANALYSES SELSKABSNUMMERERING Marts 2015 De 4 første karakterer angiver, hvilken MSCI s industriektorer aktien hører under Energi 2530 Hotel & Underholdning 4010 Banker 1510 Materialer 2540 Medier 4020 Finansiering 2010 Industrivarer 2550 Detailsalg 4040 Ejendom 2020 Kommercielle servicelev Fødevarer & Med Software/service 2030 Transport 3020 Føde drikkevarer & tobak 4520 Hardware 2510 Biler og udstyr 3510 Sundhedsartikler 5010 Telekom 2520 Forbrugsgoder, tekstil mv Medicin & Bioteknologi 5510 Forsyning 5. karakter angiver om aktien hører under Københavns Fondsbørs' opdeling mellem OMXC20 aktier (A), Øvrige Large Cap aktier (B), Mid Cap aktier (C) eller Small Cap Aktier (D). De 4 sidste karakterer efter punktum angiver de bogstaver fra navnet, der er anvendt for at bestemme aktiens placering i kurslisten efter alfabetisk orden. måned for udgivelse ADMIRAL CAPITAL 1/ D.ADMC ALKABELLÓ 3/ C.ALKB ALM. BRAND 9/ C.ALMB AMBU 12/ D.AMBU ANDERSEN & MARTINI B 10/ D.ANDE A.P. MØLLER MÆRSK 10/ A.APMØ ARKIL HOLDING 12/ D.ARKI ATLANTIC PETROLEUM 11/ C.ATLA AURIGA INDUSTRIES B 11/ C.AURI BANG & OLUFSEN B 2/ C.BANG BANKNORDIK 7/ C.BNOR BAVARIAN NORDIC 2/ C.BAVA BERLIN IV 10/ D.BERL BIOPORTO 7/ D.BIOP BLUE VISION 1/ D.BLUE BOCONCEPT HOLDING 9/ D.BOCO F.E. BORDING B 8/ D.BORD BRØNDBY I.F. B 6/ D.BRØN CARLSBERG B 3/ A.CARL CBRAIN 7/ D.CBRA CHEMOMETEC 12/ D.CHEM CHR. HANSEN HOLDING 2/ A.CHRH COLOPLAST B 2/ A.COLO COLUMBUS 1/ D.COLU COMENDO 4/ D.COME COPENHAGEN CAPITAL 10/ B,CPHC DANSKE BANK 2/ A.DANB DANTAX 1/ D.DANG DANTHERM 6/ D.DANM DELTAQ 5/ D.DELT DFDS 12/ C.DFDS DIBA BANK 1/ D.DIBA DJURSLANDS BANK 10/ D.DJUR DLH B 4/ D.DLHB DSV 3/ A.DSVB EGETÆPPER B 1/ D.EGET ERRIA 11/ D.ERRI EUROINVESTOR.COM 6/ D.EURO EXIQON 2/ D.EXIQ EXPEDIT 12/ D.EXPE FAST EJENDOM 11/ D.FAST FIRSTFARMS 8/ D.FIFA FLSMIDTH & CO. 9/ A.FLSB FLÜGGER B 2/ C.FLUG GABRIEL HOLDING 11/ D.GABR GENMAB 3/ C.GENB GERMAN HIGH STREET PROP. 2/ D.GHSP GLUNZ & JENSEN 1/ D.GLUN GN STORE NORD 3/ A.GNST GREENTECH ENERGY SYST. 8/ D.GREE G4S 11/ B.GRSE GRØNLANDSBANKEN 1/ C.GRØN GYLDENDAL B 10/ D.GYLD HARBOES BRYGGERI B 3/ D.HARB BRDR. HARTMANN B 12/ D.HART H+H INTERNATIONAL 3/ D.HENB HVIDBJERG BANK 8/ D.HVID HØJGAARD HOLDING B 11/ D.HØJG IC GROUP 2/ C.ICCO INTERMAIL 7/ D.INTE ISS 1/ A.ISSB JENSEN & MØLLER INVEST 10/ D.JENS JEUDAN 12/ C.JEUD BRDR. A & O JOHANSEN PR. 12/ D.JOHA JUTLANDER BANK 11/ C.JUTB JYSKE BANK 9/ B.JYBA BRD. KLEE 2/ D.KLEE KREDITBANKEN 12/ D.KRED KØBENHAVNS LUFTHAVNE 3/ B.KØLU LAND & LEISURE B 12/ D.LALE H. LUNDBECK 1/ A.LUND LUXOR B 8/ D.LUXO LOLLANDS BANK 2/ D.LOLL LÅN & SPAR BANK 3/ C.LÅNS

15 MATAS 1/ C.MATA MIGATRONIC B 10/ D.MIGA MOLSLINIEN 9/ C.MOLS MONBERG & THORSEN 3/ C.MONB MØNS BANK 9/ D.MØNS NEUROSEARCH 4/ C.NEUR NEWCAP HOLDING 12/ D.NEWC NKT HOLDING 11/ A.NKTH NORDEA BANK 8/ A.NORE NORDEN 11/ A.NORD NORDIC SHIPHOLDING 7/ D.NOSH NORDICOM 2/ D.NORI NORDJYSKE BANK 10/ C.NOJY NORDFYNS BANK 1/ D.NORF NORTH MEDIA 1/ D.NORT NOVO NORDISK B 3/ A.NOVO NOVOZYMES 12/ A.NOVZ NTR HOLDING B 9/ D.NTRH NUNA MINERALS 8/ D.NUNA NØRRESUNDBY BANK 1/ C.NØRR ONXEO 10/ C.ONXE PANDORA 3/ B.PAND PARKEN SPORT & ENT. 11/ D.PARK PRIME OFFICE 10/ D.PROF REALIA 2/ D.REAL RELLA HOLDING 1/ C.RELL RIAS B 7/ D.RIAS RINGKJØBING LANDBOBANK 2/ C.RINL ROBLON B 10/ D.ROBL ROCKWOOL INTERNATIONAL 12/ B.ROCK ROVSING 8/ D.ROVS ROYAL UNIBREW 11/ D.ROYA RTX 10/ D.RTXT SALLING BANK 9/ D.SALL SANISTÅL B 1/ D.SANI SAS 2/ C.SASA SCANDINAVIAN BRAKE SYS. 3/ D.SCAN SCHOUW & CO. 6/ C.SCHO SILKEBORG IF INVEST 2/ D.SIFB SIMCORP 1/ C.SIMC SKJERN BANK 11/ D.SKJE SKAKO INDUSTRIES 8/ D.SKAK SMALLCAP DANMARK 6/ D.SMAL SOLAR 7/ C.SOLA SP GROUP 12/ D.SPGR SPAREKASSEN HIMMERLAND 11/ C.HIMM SPAR NORD 2/ C.SPNO SPEAS 12/ D.SPEA STRATEGIC INVESTMENT 5/ D.STRA STYLEPIT 1/ D.STYL SYDBANK 8/ A.SYDS TDC 3/ A.TELE TIVOLI 8/ C.TIVO TK DEVELOPMENT 2/ C.TKDE TOPDANMARK 9/ A.TOPD TOPSIL B 9/ D.TOPS TORM 11/ D.TORM TOTALBANKEN 7/ D.TOTA TRYG 2/ A.TRYG U.I.E. 12/ C.UNIE VELOXIS PHARMACEUTICALS 7/ D.VELO VESTAS WIND SYSTEMS 3/ A.VESS VESTFYNS BANK 1/ D.VESF VESTJYSK BANK 2/ C.VEST VIBORG HÅNDBOLD KLUB 3/ D.VIBO VICTOR INTERNATIONAL 1/ D.VIIN VICTORIA PROPERTIES 2/ D.VIPR WILLIAM DEMANT HOLDING 3/ A.WILD ZEALAND PHARMA 10/ C.ZEAL ÖSSUR 9/ C.OSSR ØSTASIATISKE KOMPAGNI 12/ C.ØKOM ØSTJYDSK BANK 7/ D.ØSTJ ÅRHUS ELITE 5/ D.ÅREL AAB 12/ D.ÅBKL PER AARSLEFF B 8/ C.ÅRSL

16 DAA ALKABELLó STK 10 DAGSKURS 754,00 DATO C.ALKB MARKETCAP (mio. ) KURSPOTENTIALE 2 SIKKERHED 4 P/E ,2 2015e 29,4 2016e 16,1 P/CE ,9 2015e 18,4 2016e 10,5 PEG ,2 2015e 0,7 2016e 0,2 EV/EBITDA ,9 2015e 17,0 2016e 10,2 YIELD 0,64 ROE 10,7 K/I 3,03 BETA (3år) 0, GRUPPE: MEDICIN OG BIOTEKNOLOGI AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 14,66 % 12 MDR 11,79 % GRUPPENS STYRKE 3 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 14,43 % 12 MDR 58,60 % GRUPPENS P/E 31,60 GRUPPENS K/I 10,02 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 5,87 % 12 MDR 14,05 % REGNSKABSTAL (1000 ) e 2016e RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT EKSTRAORD. POSTER , ,49 9,56 5,30 3,66 9,99 71,31 64,61 69,59 68,82 58,58 12,64 19,75 11,65 8,19 22,71 25,67 46,90 C 24,39 29,92 23,70 22,12 36,04 40,48 71,58 ENS SAMMENSÆTNING Årsafslutning: A Aktier Maj 1995: kr. Baktier til markedskurs i forbindelse Generalforsamling: B Aktier med overtagelse af Professional Food Flavours i USA. Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: ALKAbelló er et medicinalselskab der blev skabt ud af det tidligere Chr. Hansen Holding efter spinoff af ingredienssektoren i Selskabets aktiviteter er udelukkende inden for forretningssegmentet Allergibehandling. Selskabet er gennem etablering af datterselskaber, fusioner og opkøb blevet etableret over hele verden (hovedsageligt Nordamerika, Europa og Kina), og er gennem forskellige distributører yderligere repræsenteret i Afrika, Asien og Australien. ALK udvikler lægemidler, der er rettet mod årsagen til allergi samt diagnosticering. Udover at reducere allergisymptomerne stræber selskabet efter at forebygge udviklingen af astma samt udviklingen af nye allergier. Selskabets allergivaccination reducerer og potentielt stopper den allergiske reaktion. Det er selskabets mål at udvide adgangen til allergivaccination fra de mere traditionelle injektioner og sublingual immunterapi (vaccination, der gives som dråber under tungen) til også at omfatte tabletbaserede vacciner, som f.eks. græspollenallergivaccinen, Grazax, der blev lanceret i Europa i ALK har en tabletbaseret vaccine mod husstøvmideallergi i fase IIIstudiet. Derudover har selskabet fase IIIstudier med tabletvacciner mod ragweed. I 2014 var der gennemsnitligt ansat personer. Jens Bager, Henrik Jacobi, Flemming Pedersen, Steen Riisgaard, Christian Dyvig, Jacob Kastrup,, Thorleif Krarup, Anders Gersel Pedersen,, Jakob Riis, Dorthe seitzberg,, Katja Barnko Thalund, Lene Skole Lundbeckfonden 40,3 (67,2), Egne aktier 4,6, ATP 6,1 (3,4), Invesco 7,81% FONDSKODE RIC ALKB.CO ALKAbello leverede for 2014 et sine hidtil bedste regnskaber til dato. Der anses stadig at være et betydeligt vækstpotentiale for de tabletbaserede allergivacciner i takt med, at de forventes lanceret for flere indikationer, herun der for husstøvmideallergi, som der er store forventninger til. Nordamerika og Japan er længst fremme via partnerskaberne med Merck (Grastek og Ragwitek lanceret i 2014) hhv. Torii, og desuden er der etableret partner aftaler vedr. Rusland og Australien/New Zealand. Omsætningen steg i % til mio. kr., og for basisforretningen 4% til mio. kr., primært drevet af 1 vækst for SCIT og 1 vækst for Grazaxtabletten. EBITDA steg 76% til 453 mio. kr., mens nettoresultatet blev forbedret fra 61 mio. kr. til 181 mio. kr. Alt i alt lidt under konsensusestimaterne, men ikke egentlig skuffende. Partneren Merck fik i 2014 ført Grastek og Ragweed på markedet, mens Torri fik SLITtabletten mod husstøvmideallergi i klinisk fase i januar. Indtægter fra Merck steg med 127%, men udgjorde stadig kun 198 mio. kr., inkl. 3 milestonebetalinger. ALKAbellos eget salg i Europa steg beskedne 2% til mio. kr. Ledelsen forventer samlet en omsætningsvækst på 0 5% til 2,22,3 mia. kr. og et EBITDA på mio. kr. Især indtægterne fra SCITtablet partnerskaberne er der stor usikkerhed om. Selv om bl.a. udskydelsen for et år siden om målet om at nå en omsætning i 2015 på 3 mia. kr. var endnu en skuffelse, er der stadig mulighed for et reelt løft i niveauet for både top og bundlinie i takt med lanceringen af flere SCITtabletter i flere geografiske områder 3

17 DAA CARLSBERG STK 20 DAGSKURS 578,50 DATO A.CARL MARKETCAP (mio. ) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 3 P/E ,6 2015e 13,9 2016e 13,1 P/CE ,3 2015e 8,5 2016e 8,2 PEG 2014 N/M 2015e 1,0 2016e 2,0 EV/EBITDA ,9 2015e 9,2 2016e 9,0 YIELD 1,73 ROE 11,6 K/I 1,55 BETA (3år) 0, GRUPPE: FØDE, DRIKKEVARER OG TOBAK AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 20,92 % 12 MDR 12,52 % GRUPPENS STYRKE 12 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 3,02 % 12 MDR 0,38 % GRUPPENS P/E 14,95 GRUPPENS K/I 1,71 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 0,73 % 12 MDR 13,48 % REGNSKABSTAL (1000 ) e 2016e RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT EKSTRAORD. POSTER ,00 27, ,00 8,99 7,91 8,24 7,92 8,87 37,93 44,72 47,84 48,73 51,83 35,08 33,75 36,75 35,86 34,95 41,58 44,21 C 66,65 61,09 68,72 14,48 92,45 113,26 70,43 ENS SAMMENSÆTNING Årsafslutning: A Aktier Maj 2008: Notering af nom kr. Baktier til kurs Generalforsamling: B Aktier 400 franko med forteg ningsret i forholdet 1:1 Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Carlsberg A/S er blandt de førende europæiske bryggerier med en stærkt dominerende markedsposition i Danmark og en betydende andel på flere europæiske og asiatiske markeder. Carlsberg A/S ejer 10 af Carlsberg Breweries, der blev etableret i 2001 ved en fusion af bryggeriaktiviteterne med norske Orklas. Carlsberg Breweries omfatter bl.a. Carlsberg Bryggerierne, Tuborgs Bryggerier, samt en række datter og associerede virksomheder. Carlsberg fik fuldt ejerskab over Baltic Beverages Holding (BBH) via opkøbet af Scottish & Newcastle, der blev gennemført sammen med Heineken. Desuden ejes 51% af CocaCola Nordic Beverage (CCNB) og 28% af Royal Scandinavia. Carlsberg afsatte 126,8 mio. hl. øl i Omsætningen er geografisk fordelt med 58% i Nord og Vesteuropa, 27% i Østeuropa og 15% i Asien. De største enkeltmarkeder i Europa er Rusland, Storbritannien, Polen, Portugal, Ukraine, Sverige og Schweiz samt, uden for Europa: Sydkorea, Malaysia, Thailand og Kina. I Danmark er markedsandelen på øl 51%. Gnst. antal medarbejdere i 2013: (i 2012: ). Jørgen Buhl Rasmussen (fratræder 15/6), Jørn P. Jensen, Cees 't Hart (tiltræder 15/6) Flemming Besenbacher, J. Søderberg, P. Øhrgaard, Carl Bache, R. Burrows,, Kees Van Der Graaf, N. Kærsgård,, Lars Stemmerik, D. Cordner,, E. Fleuriot, Nina Smith,, S. Fuchs Carlsberg Fondet 3% (75,0), Massachusetts Financial Sercvices Company, OppenheimerFunds 4,78% FONDSKODE RIC CARLB.CO Resultatet for 2014 skuffede i forhold til de allerede neddæmpede forventninger og også 2015 tegner til at blive et år med fortsatte udfordringer for Carlsberg. Omsætningen på 64,5 mia. kr. var uændret ift 2013, men den organiske vækst var dog 2%, hvortil kom 4% vækst gennem opkøb. Faldet i den russiske rubel og den ukrainske hryvnia neutraliserede væksten målt i danske kroner. Carlsbergs aktiviteter i Vesteuropa viste fremgang for markedsande le, omsætning (+1%) og driftsresultat (+6%). De asiatiske aktiviteter udvikler sig fortsat eksplosivt: +38% for omsætningen og +17% for EBIT, især pga akkvisitioner. Problemet er fortsat den østeuropæiske region, hvor den økonomiske og politiske krise i Rusland og Ukraine medførte et fald på 2 i omsætningen og på 28% i EBIT. På koncernniveau blev driftsresultatet forringet med 5% til 9,2 mia. kr. svarende til en overskudsgrad på 14,3 eller 0,8 pct.point lavere end i Usikkerheden omkring udvikling på de russiske og ukrainske markeder afspejles i en meget kortfattet guidance for 2015, nemlig en vækst i driftsresultatet på 5 1. Nøgletallene antyder et vist potentiale ift de internationale konkurrenter, som dog ikke er eksponeret til Rusland og Ukraine i samme grad. Udviklingen i Rusland og Ukraine er de væsentligste kurstriggere. Selv ved stabile geopolitiske forhold er en tilbagevenden til tidligere tiders eksplosive vækstrater i Rusland urealistisk pga stadige afgiftsforhøjelser og salgsrestriktioner. Carlsberg har dog i nogen grad kompenseret gennem stigende markedsandel og en forskydning af salget mod premiumprodukter.

18 DAA COLOPLAST STK 1 DAGSKURS 526,00 DATO A.COLO MARKETCAP (mio. ) KURSPOTENTIALE 2 SIKKERHED 3 P/E 2013/14 34,1 2014/15e 34,1 2015/16e 32,7 P/CE 2013/14 30,5 2014/15e 29,9 2015/16e 29,0 PEG 2013/14 N/M 2014/15e 0,8 2015/16e 7,7 EV/EBITDA 2013/14 23,3 2014/15e 21,7 2015/16e 20,9 YIELD 1,52 ROE 44,3 K/I 12,78 BETA (3år) 0, GRUPPE: SUNDHEDSARTIKLER AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 2,04 % 12 MDR 22,83 % GRUPPENS STYRKE 13 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 12,83 % 12 MDR 12,67 % GRUPPENS P/E 29,51 GRUPPENS K/I 7,31 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 16,23 % 12 MDR 5,56 % REGNSKABSTAL (1000 ) RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT EKSTRAORD. POSTER 2009/ / / / / /15e /16e ,22 44,54 6,47 9, ,88 48,58 8,64 11, ,71 59,38 10, ,00 42,32 72,29 12,24 14, ,00 51,95 60,54 15,41 17,23 C ENS SAMMENSÆTNING A Aktier B Aktier Lars Rasmussen, Kristian Villumsen, Allan Rasmussen, Coloplasts produktsortiment omfatter fire hovedforretningsområder: Stomi, Kontinens, Urologi og Hud og sårpleje. Det oprindelige forretningsområde, Stomi, dvs. produkter til patienter, der har fået et stykke af tarmen ført ud på maven, udgør ca. 42 % af omsætningen. Engangsposer til stomiopererede patienter er udviklet siden 1955 med produktprogrammet Assura som seneste større lancering. Coloplast er global markedsleder indenfor Stomi med en markedsandel på 354. Forretningsenheden Kontinens står for ca. 35% af omsætningen mens Urologi står for ca. 9%. Det sidste forretningsområde Hud og Sårpleje står for 14% af omsætningen. Coloplast er global markedsleder indenfor Kontinens med en markedsandel på 4045%. Geografisk fordeler omsætningen sig med 7 i Europa og 22% i Nord og Sydamerika. Resten af verden tegner sig for de resterende 8% af omsætningen. Coloplast beskæftigede personer i 2012/13 (2011/12: 7.624). Michael Pram Rasmussen, Niels Peter LouisHansen, Sven Håkan Bjorklund, Per Magid, Brian Petersen, Jørgen TangJensen, 3 medarbejdervalgte repræsentanter Niels Peter LouisHansen 2% (40,5), Aage Louis Hansens Mindefond 11,1 (14,9), Benedicte Find 3,6 (5,4), Egne aktier 3,8 FONDSKODE RIC COLOB.CO 12,84 Januar 1997: kr. Aaktier og kr kr. Baktier til medarbejder 3 15,44 16,10 17,49 18,14 Årsafslutning: Generalforsamling: Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Kvartalsmeddelelsen skuffede pga problemer i Rusland og UK, sidstnævnte er dog af midlertidig karakter og fundamentalt er intet ændret. Tværtimod vil Coloplast nyde godt af svækkelsen af overfor USD og andre vigtige af sætningsvalutaer. Den organiske vækst for de fire forretningsområder lå mellem 4% og 8%, i gennemsnit 6%, hvortil kom et bidrag på 2% fra styrkelse af USD og GBP, således af den rapporterede vækst blev 8% til 3,3 mia. kr. Ud viklingen var som sædvanlig stærkest på Nye Markeder, der voksede med 22% i, mens Europa voksede med 5% i trods prispres og sundhedsreformer. Den politiske og økonomiske situaion i Rusland ventes at ville påvirke negativt i resten af regnskabsåret. EBIT steg 6% til mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 33%, dvs uændret ift Q1 sidste år. For 2014/2015 ventes nu en organisk omsætningsvækst på 89% mod tidligere 9%, men pga valutakursudviklingen hæves vækstskønnet i til 1213% mod tidligere 11%. Overskudsgraden ventes uændret omkring 34%. De langsigtede mål er fortsat en omsætningsvækst mellem 7 og 1 og forbedring af overskudsgraden på 0,5 til 1 pct.point per år. Der resterer 500 mio. kr. af tilbagekøbsprogrammet frem til september. Aktien er på nøgletal blandt de allerdyreste aktier i C20, men kvalitet koster og intet ser ud til, at den positive udvikling er ved at vende. Den høje relative vurdering gør dog også aktien sårbar overfor skuffelser. Sundhedsreformer nævnes med rette som en risikofaktor, men trods pres på de offentlige budgetter vokser Coloplast fortsat i Europa, også i de mest udsatte lande i Sydeuropa.

19 DAA DSV STK 1 DAGSKURS 217,10 DATO A.DSVB MARKETCAP (mio. ) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 3 P/E ,5 2015e 20,3 2016e 18,6 P/CE ,0 2015e 15,7 2016e 15,0 PEG 2014 N/M 2015e 0,7 2016e 2,1 EV/EBITDA ,1 2015e 13,3 2016e 12,4 YIELD 0,78 ROE 25,0 K/I 4,65 BETA (3år) 0, GRUPPE: TRANSPORT AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 16,02 % 12 MDR 35,16 % GRUPPENS STYRKE 8 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 4,77 % 12 MDR 8,39 % GRUPPENS P/E 14,41 GRUPPENS K/I 1,44 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 4,75 % 12 MDR 3,35 % REGNSKABSTAL (1000 ) e 2016e RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT EKSTRAORDINÆRE POSTER , ,62 24,35 32,03 29,50 29,24 28,53 23,22 23,46 26,92 25,56 5,65 7,04 9,02 9,35 10,08 10,71 11,67 C 8,74 9,49 11,24 12,09 12,76 13,53 14,49 ENS SAMMENSÆTNING Årsafslutning: B Aktier Maj 2009: Nom kr. aktier af nom. 1 kr. tegnet til Generalforsamling: kurs 57 kr. pr. aktie i en rettet emisison, anvendt til tilbagebeta Regnskabsmeddelelse: ling af rentebærende gæld Halvårsmeddelelse: Jens Bjørn Andersen, Jens H. Lund DSV A/S blev stiftet i 1976 af 10 vognmænd for at kunne løse større transportopgaver og opnå en mere rationel drift. I 1989 udvidedes aktiviteterne med international transport. I 1997 overtog selskabet SamsonTransport og i 2001 DFDS DanTransport. DSV udvidede med sidstnævnte køb aktiviteterne til også at omfatte luft og søfragt, samt logistik. Med virkning fra den 1. april 2006 overtog DSV den hollandske transport og logistikkoncern Frans Maas, og med virkning fra den 1. oktober 2008 belgiske ABX LOGISTICS Group. DSV er verdens sjette største transport og logistikkoncern målt efter omsætning (2011). Selskabet er ræpresenteret i over 70 lande over hele verden. Road Division (oms. 2012: mio. kr.) er Europas tredje største landevejstransportør, med tilstedeværelse i 32 europæiske lande. Air & Sea Division ( mio. kr.) har aktiviteter inden for luft og søtransport, og selskaber eller samarbejdspartnere i 60 lande, med hovedvægt på Asien, Nord og SørAmerika. Solutions Division (5.181 mio. kr.) mangedoblede størrelsen efter opkøbet af Frans Maas, og tilbyder komplette logistik og brancheløsninger i primært Europa. Antal medarbejdere ultimo året: (2011: ) Kurt K. Larsen, Erik B. Petersen, Robert Steen Kledal, Anette Sadolin, Birgit W. Nørgaard, Thomas Plenborg Egne aktier 4,32%, Egne aktier 4,25%, Lone Pine Capital LLC FONDSKODE RIC DSV.CO DSV vinder markedsandele og toplinien vokser, men konkurrencesituationen og lavvæksten i Europa, hvor DSV henter 83% af sin omsætning, betyder at indtjeningen har svært ved at følge med. Resultatet skuffede markedets for ventninger en smule og er stort set det samme som for tre år siden. Omsæt ningen steg 6% til 48,6 mia. kr., størst var væksten i Air & Sea. Det primære resultat voksede knap 3% til 2,6 mia. kr. igen drevet af Air & Sea, mens Road registrerede et direkte fald i EBIT på lige under 1. Overskudsgraden faldt dermed 0,2 pct.point til 5,4 og der er med andre ord et godt stykke vej til målet på 7%. Efter udgifter til effektivitetsprogrammet "Operational Excellence 2.0" på 306 mio. kr. endte årets resultat på mio. kr. eller 5% under resultatet for "Operational Excellence 2.0" omfatter fratrædelser, opsigelse af lejemål og etablering af fælles koncernfunktioner i Polen, som samlet ventes af bidrage til en årlig besparelse omkring 150 mio. kr. fra For 2015 forventer ledelsen et resultat af primær drift mellem 2,7 og 2,9 mia. kr. dvs en vækst på 311%. Udfordringen er at skabe indtjeningsvækst i et marked præget af lavvækst og hård konkurrence. Efter de seneste års effektiviseringsprogrammer er potentialet for besparelser begrænset og bedste mulighed er at søge den ønskede vækst i Asien, Afrika og Latinamerika med de risici det indebærer. Konkurrencesituationen vil ikke ændre sig afgørende, da markedet er præget af mange små spillere DSV er således verdens 6. største speditionsvirksomhed med en markedsandel på blot 2%.

20 DAA GENMAB STK 1 DAGSKURS 535,00 DATO A.GENB MARKETCAP (mio. ) KURSPOTENTIALE 4 SIKKERHED 4 P/E ,0 2015e 449,4 2016e 341,0 P/CE ,3 2015e 390,9 2016e 307,3 PEG ,6 2015e N/M 2016e N/M EV/EBITDA ,4 2015e 381,6 2016e 286,2 YIELD ROE 3,2 K/I 13,44 BETA (3år) 1, GRUPPE: MEDICIN OG BIOTEKNOLOGI AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 51,69 % 12 MDR 125,26 % GRUPPENS STYRKE 3 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 13,21 % 12 MDR 16,57 % GRUPPENS P/E 31,60 GRUPPENS K/I 10,02 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 24,53 % 12 MDR 72,24 % REGNSKABSTAL (1000 ) e 2016e RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT EKSTRAORD. POSTER ,06 27,55 25,63 13,46 22,38 58,81 31,09 22,64 38,09 70,92 3,19 4,80 2,42 1,38 5,35 1,19 1,57 C 2,72 4,47 2,09 1,60 4,94 1,37 1,74 ENS SAMMENSÆTNING Årsafslutning: Aktier Marts 2014: nye aktier 1 kr.i en kapitalforhøjelse som Generalforsamling: følge af medarbejderesudnyttelse af medarbejderwarrants. Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Jan van de Winkel, David A. Eatwell Genmab er et børsnoteret internationalt bioteknologisk selskab, som specialiserer sig i at skabe og udvikle differentierede humane antistof lægemidler til behandling af cancer. Selskabet er stiftet i 1999 og fik sit første markedsførte antistof, ofatumumab (Arzerra(r)), godkendt til behandling af kronisk lymfatisk leukæmi hos patienter, som er refraktære over for fludarabin og alemtuzumab, efter mindre end otte års udvikling. Genmabs validerede og næstegenerations antistofteknologier forventes at levere en stadig strøm af fremtidige produktkandidater. Samarbejdsaftaler omkring innovative produktkandidater og teknologier er et primært fokusområde i Genmabs strategi, og selskabet samarbejder med førende farmaceutiske og bioteknologiske selskaber, herunder GSK og Roche mv. Genmab beskæftigede i 2013 i gennemsnit 164 personer (2012: 180) Mats Pettersson, Anders Gersel Pedersen, Burton Malkiel, Hans Henrik MunchJensen, 2 medarbejdervalgte repr. Johnson & Johnson 9,48%, ATP 6,31%, Fidelity Management and Research 5,02%, Hendrikus Hubertus Franciscus Stienstra, Glaxo Group Limited FONDSKODE RIC GEN.CO Genmab realiserede en omsætning på 850 mio. kr. i 2014 mod 664 mio. kr. i Den markante stigning skyldes en vækst i milestone betalinger. Disse voksede fra 110,8 mio. kr. i 2013 til 385,6 mio. kr. i 2014, primært grundet 3 milestone betalinger fra Janssen i forbindelse med samarbejdet omkring da ratumumab. De operationelle omkostninger udgjorde 585,2 mio. kr. i 2014 mod 594,3 mio. kr. i Genmab realiserede således et EBIT på 265,2 mio. kr. Nettofinansielle indtægter på 32 mio. kr. og en positiv skattepost bidrog til, at nettoresultatet udgjorde 301,3 mio. kr. i 2014 mod 112,4 mio. kr. i Da Genmab er en biotek aktie,er udviklingen i pipelinen og forventningerne til fremtidige produkter, dog ofte vigtigere end den indeværende resultatopgørelse. Selskabet har i løbet af 2014 gennemført flere fase I og fase II forsøg med daratumumab, som er et middel til behandling af myelomatose (multiple myeloma). Denne kraftform er uhelbredelig, men behandling kan forlænge overlevelsestiden. Myelomatose udgør omkring 1% af alle konstaterede kræftformer. Genmab har 10 forskellige studier af daratumumab i gang, hvoraf 5 af dem er i fase III. I 2012 indgik Genmab en global licens og udviklingsaftale med Jannsen Biotech Inc. om daratumumab. I den forbindelse kan Genmab opnå retten til optil USD 1bn i milestone betalinger og graduerede tocifrede royalties. Daratumab har yderligere modtaget en Fast Track Designation and Breakthrough Therapy Designation fra Federal Drug Administration i USA. Udover Daratumab har Genmab 3 produkter, der indgår i kliniske forsøg og over 20 aktive prekliniske programmer.

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 04 APRIL 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 04 APRIL 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 04 APRIL 2014 Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 03 MARTS 2014 Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikoviljen

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2013 Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 02 FEBRUAR 2014. Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januar-effekt

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 02 FEBRUAR 2014. Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januar-effekt DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 02 FEBRUAR 2014 Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januareffekt Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Januareffekt ramte

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2013 Markedskommentar Positive tegn i Q3sæsonen og fra USA og Kina men stadig store udfordringer Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2013. Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2013. Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2013 Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Indeksbaseret

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2011 Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2013 Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2012 Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative portefølje

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2010 Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2009 Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2012. Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2012. Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2012 Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Forspringet for Konservative

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2007 Markedskommentar Aktiemarkederne mod nye rekordniveauer Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Både den risikovillige og

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2008. Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2008. Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2008 Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 Markedskommentar Ben Bernanke fik atter gydet olie på vandene Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den risikovillige

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2006 Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Fremgang for

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2001. Markedskommentar markedet trodser massive nedjusteringer

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2001. Markedskommentar markedet trodser massive nedjusteringer DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2001 Markedskommentar markedet trodser massive nedjusteringer Bedste investeringsforeninger i 2001 Briefing på november måneds meddelelser og anbefalinger

Læs mere

30/01/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

30/01/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 30/01/15 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 30/04/15 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

Rockwool styrer mod opjustering

Rockwool styrer mod opjustering Rockwool styrer mod opjustering Det skal gå usædvanligt dårligt for Rockwool i 2. halvår, hvis selskabet skal undgå at komme med en senere opjustering af årsforventningen. Resultatet ventes at lande på

Læs mere

27. august 2014. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

27. august 2014. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 27. august 2014 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale

Læs mere

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 28/02/14 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

Danske Aktier. Anbefalinger. 28. februar 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt

Danske Aktier. Anbefalinger. 28. februar 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt 28. februar 2013 Danske Aktier Anbefalinger Analyser af danske aktier Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt Dykkere: Aktier med mindst potentiale på kort sigt Indholdsfortegnelse Flyvere:

Læs mere

Danske Aktier. Anbefalinger. 31. januar 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt

Danske Aktier. Anbefalinger. 31. januar 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt 31. januar 2013 Danske Aktier Anbefalinger Analyser af danske aktier Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt Dykkere: Aktier med mindst potentiale på kort sigt Indholdsfortegnelse Flyvere:

Læs mere

Danske Aktier. Anbefalinger. 20. december 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt

Danske Aktier. Anbefalinger. 20. december 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt 20. december 2013 Danske Aktier Anbefalinger Analyser af danske aktier Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt Dykkere: Aktier med mindst potentiale på kort sigt Indholdsfortegnelse Flyvere:

Læs mere

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier Hedgefond-angreb uden betydning for Bavarian Børskurs på analysetidspunktet: 294,00 Økonomisk Ugebrev fair value (12 mdr): 531,00 Økonomisk Ugebrev anbefaling: Køb Bavarian Nordics aktiekurs kom under

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-03-2014 13. årgang - 4.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-03-2014 13. årgang - 4.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-03-2014 13. årgang - 4.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Investorer på det danske aktiemarked bør være ydmyge

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Aktiefesten kan formentlig fortsætte men kun med

Læs mere

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier Stort potentiale i Berlin 4 trods 10-doblet kurs Med forskudt regnskabsår har Berlin 4 i denne uge aflagt årsregnskab for 2014/15, og det var et på alle måder flot årsregnskab, som til fulde indfriede

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere