RADIKAL POLITIK 626. august 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RADIKAL POLITIK 626. august 2004"

Transkript

1 RADIKAL POLITIK 626. august 2004 TEMASIDER om 24-års reglen S og R i udlændingekonflikt Menneskerettighedskommissær kritiserer 24-års reglen Centrum-Venstre imod 24-års reglen Kærlighedseksil i Sverige Ekstra debatside om 24-års reglen Læs mere side 3-5 og 12

2 K O L DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det Radikale Venstre DET MENER JEG Støt din lokale vandbærer O F O N REDAKTION: Simon Emil Ammitzbøll (ansvarshavende), Hans-Jacob Randskov, Lars Nielsen, Lasse Brun og Birgit Voigt. ABONNEMENT: Kr. 200 (10 numre). Gratis for Det Radikale Venstres medlemmer. LAYOUT: Janus Bonde. FORSIDEBILLEDE: Scanpix/Christoffer Askman ARKIVFOTO: Henning Olsen (side 7) TRYK: Skive Folkeblad. OPLAG: ISSN: X Det Radikale Venstre Christiansborg 1240 København K tlf fax girokontonr redaktion: I DANSK FOLKESTYRE er fokus på folketingsgruppernes arbejde. Vælgerne ved, at partierne har vælgerorganisationer, men det er ikke noget, der optager mange andre end netop medlemmerne. Og MF erne, der ikke glemmer, hvor det folkelige mandat startede: Ved opstillingen! En gang om året tændes der op for medielyset, når de menige kommer til landsmødet. Hvis der her vedtages noget med fri hash, så går medierne i selvsving. Så er folketingsgruppen og vælgerorganisationen på kollisionskurs uanset stridens reelle indhold og betydning. Både medievirkeligheden og den rigtige virkelighed ser anderledes ud en uge efter. Medlemmerne går hjem og laver andre ting. F. eks. passer de ofte deres civile erhverv! Og MF erne vender tilbage til den christiansborgske heksekedel. Men der er en gruppe, vandbærerne, mellem de superbelyste stjerner og de menige medlemmer. En gruppe, der gerne skulle repræsentere partiets vækstlag: Folketingskandidaterne. Langt over 80 % af dem ved, at deres personlige valgchancer er mikroskopiske, men de er Det Radikale Venstres repræsentanter og kommer i skudlinjen som de kandidater, vælgerne kan give deres kryds. De har en position, som både forpligter og giver muligheder. Fra kredsbestyrelser og amtsbestyrelser til Hovedbestyrelsen har vi alle pligt til føre en aktiv og konstruktiv gartnerlinje. FOLKETINGSKANDIDATERNE skal nemlig plejes. Vel er de ikke skrøbelige mimoser, men samarbejdet mellem dem, der opstilles, og dem, der har dette ansvar, skal have gode vilkår. Og det er de aktive medlemmer, der først og fremmest skal på banen. Hele tiden, og ikke først, når valget udskrives. Der står intet i vore vedtægter om, at hjælp er forbudt mellem valgene! Kandidaterne må finde sig i, at der spørges ind til deres synspunkter. Der må selvfølgelig også stilles krav til deres personlige kvaliteter og integritet. Medlemskab af en folketingsgruppe fordrer andet og mere end evnen til at indrette sig efter det herskende flertal eller bare lufte særstandpunkter. Kandidaterne har krav på ikke at blive vejet på en nøjeregner-vægt, for man kan ikke forvente overensstemmelse i alt. Der må være råd og plads til forskellighed inden for Det Radikale Venstres frisindede rammer. Især har de krav på to ting: Åbenhed og hjælpsomhed. Og i udvalgte stunder en økonomisk håndsrækning f. eks. til transporten! Hvis der er problemer, må de drøftes redeligt og direkte. Uenighed er en del af alt menneskeligt samvær, men den må på bordet. Og så længe kandidaterne er klar til at gøre noget ved arbejdet med at vise offentligheden, hvad radikal politik er, må de vide sig sikre på deres bestyrelser. Det er ikke kandidaten, der skal lave alt arbejdet. Tænk over, hvornår et medlem af din kredsbestyrelse sidst har gjort noget konkret for jeres kandidat? Stjernerne klarer sig fint, for medierne er vilde med dem. Det er ren symbiose! Partimedlemmerne bestemmer selv, hvor meget de vil lave. Men vores vandbærere har pligter i forhold til offentligheden, som vi skal hjælpe dem med at opfylde. En vigtig forudsætning for radikal succes ved næste valg er netop ivrige og dygtige vandbærere. Det er de nuværende kredsbestyrelsers største opgave = pligt frem til valget!

3 24-ÅRS REGLEN S og R i udlændingekonflikt Uenighed om 24-års reglen mellem S og R er atter brudt ud i lys luge. Det har sat gang i spekulationerne, om en ny SRregering stadig er en mulighed. Marianne Jelved forventer, at regeringen vil sørge for, at Danmark overholder menneskerettighederne. Af Simon Emil Ammitzbøll Marianne Jelved og Mogens Lykketoft har hele sommeren bevæget sig væk fra hinanden i udlændingepolitikken. Især 24-års reglen har været genstand for uenigheden. Baggrunden for uenigheden er en rapport fra Europarådets menneskerettighedskommissær, Alvaro Gil-Robles, der kritiserer Danmark for at have en udlændingelovgivning, der på visse punkter bevæger sig på den forkerte side af menneskerettighederne. Og det har fået Marianne Jelved til at skærpe tonen i forhold til Socialdemokraterne. Uanset om regeringen hedder VK eller SR eller noget helt tredje, må Danmark ændre sin lovgivning, så man overholder konventionerne. En efterlevelse af konventionerne er indiskutabel, siger Marianne Jelved. SR-regering? Den politiske uenighed mellem S og R har fået spekulationerne om en kommende regering til at ændre karakter. Kan der overhovedet dannes en SRregering? Det spørgsmål har været omdrejningspunkt for de fleste politiske kommentatorers analyser i sommerens aviser. Marianne Jelved synes, at diskussionen om regeringsdannelse fjerner fokus fra det centrale; at Danmark overtræder konventionerne. Og hun gyder gerne olie på vandene. Helt stilfærdigt; det vigtigste er, at vi får brudt det flertal, der er i øjeblikket. Og man må gå ud fra, at ansvarlige partier, der ønsker at danne regering, kan løse den slags konflikter, siger hun. Fra Socialdemokraternes hovedbestyrelsesmøde i midten af august lyder der lignende signaler. Vi sigter efter et valgresultat, hvor vi kan stå i spidsen for en regering. Vi vil gerne havde andre, især de radikale, med, siger den socialdemokratiske formand Mogens Lykketoft i en udtalelse efter mødet. Men han tilføjer også, at Det kommer jo an på, om der kan skrives et regeringsgrundlag. Regeringens ansvar Det er blandt andet 24-års reglen og tilknytningskravet der har fået knubbede ord med på vejen af menneskerettighedskommissæren. Og det har også fået Marianne Jelved til at ransage egne holdninger. Tidligere gik vi efter EU s fælles regler. Det kan man godt, selv om vi har forbeholdene. Men hvis man tager kritikken fra menneskerettighedskommissæren til sig, så er en 21-årsregel også et problem, siger Marianne Jelved. Og Marianne Jelved ønsker ikke, at Danmark skal vente med at overholde menneskerettighederne til efter næste folketingsvalg. Derfor har hun afæsket statsminister Anders Fogh Rasmussen en redegørelse om 24-års reglen. Det afgørende er at få et svar fra regeringen. Hvilke ændringsforslag vil regeringen komme med for at få Danmark til at overholde konventionerne, siger Marianne Jelved, der spændt venter på, hvad Bertel Haarder og regeringens jurister kommer frem til. 3

4 24-ÅRS REGLEN Menneskerettighedskommissær kritiserer 24-års reglen Europarådets menneskerettighedskommissær, Alvaro Gil-Robles, har kritiseret 24-års reglen i en rapport om Danmark. Af Lasse Bruun DEN APRIL BESØGTE Europarådets menneskerettighedskommissær Alvaro Gil- Robles Danmark, og den 8. juli blev hans rapport og Integrationsministeriets kommentarer så offentliggjort samtidig med rapporter om Luxembourg og Sverige. På trods af, at alle tre lande fik kritik, skilte Danmark sig væsentligt ud som det mest kritiserede. Rapporten kritiserer centrale dele af den danske udlændingelovgivning og i særdeleshed den meget omdiskuterede 24-årsregel. Gil-Robles mener, at initiativet bag 24-års reglen for at forhindre tvangsægteskaber ikke er holdbar. Jeg er overbevist om, at et stærkt fokus på den slags initiativer kan medføre meget positive resultater, uden at man er nødt til at anvende den type restriktioner, der er indeholdt i lovgivningen, og som har et omfang, der rækker langt ud over målgruppen, hvilket væsentligt begrænser rettighederne for personer i den giftefærdige alder til at gifte sig og skabe en familie i Danmark, skriver Gil-Robles. Han henviser til artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der siger, at alle har ret til et familieliv. I et senere interview siger han, at 24-års reglen er et brud på den europæiske menneskerettighedskonvention, da den betyder, at unge under 24 år ikke har ret til at blive familiesammenført. Den danske lovgivning lever altså ikke op til kerneelementerne i de konventionsbestemte rettigheder til et familieliv. En juridisk vurdering Alvaro Gil-Robles blev i 1999 udnævnt til menneskerettighedskommissær. Hans funktion er primært at besøge medlemslandene, og undersøge, om EU s menneskerettighedskonventioner bliver overholdt. Rapporten over besøget indeholder en kritik, der udmønter sig i nogle anbefalinger til medlemslandet. Selv om der kun er tale om anbefalinger, er rapportens indhold baseret på en juridisk faglig gennemgang af lovgivningen og hævet over politiske holdninger og partiinteresser. Gil-Robles mandat til at kritisere og anbefale er udstedt af Europarådets parlamentariske forsamling. Fra 24 til 18 Anbefalingen i den nye rapport opfordrer Danmark til at Revurdere nogle af bestemmelserne i Udlændingeloven af 2002 vedr. familiesammenføring, især alderskravet på 24 år for begge ægtefæller ved familiesammenføring (...). Gil-Robles gør det altså klart, at med mindre 24-års reglen afskaffes, og retten til at stifte familie eksisterer, fra man fylder 18, så vil Danmark fortsat bryde menneskerettighedskonventionerne. Resten af EU Det Radikale Venstre har hele tiden ønsket, at der skulle være fælles europæiske regler for familiesammenføring. I samtlige EUlande, undtagen Danmark, hænger retten til familiesammenføring sammen med myndighedsalderen på 18 år. Kun Holland overvejer at gøre brug af det EU-direktiv, der giver mulighed for at ændre de 18 år til 21 år. En udvikling Gil-Robles ikke bryder sig om. Faktisk har jeg min tvivl om 21-års reglen. Efter min mening burde det være sådan, at den aldersgrænse, som gælder for ægteskaber i hvert enkelt land, også burde gælde for familiesammenføringen, udtalte han for nylig. S STÅR ALENE: Centrum-Venstre imod 24-års reglen 24-års reglen bør afskaffes. Det er radikal politik. Og der er opbakning fra de øvrige partier, der kunne tænkes at samarbejde med Socialdemokraterne efter næste valg. Af Lasse Bruun DET RADIKALE VENSTRE NÆGTER at acceptere, at Danmark overtræder menneskerettighedskonventionerne. Europarådets menneskerettighedskommissærs anbefalinger bør straks tages til efterretning og implementeres i lovgivningen, lyder det fra gruppeformand Marianne Jelved og integrationsordfører Elsebeth Gerner Nielsen. De vil ikke vente på en retssag. Den omdiskuterede 24-årsregel skal afskaffes, og retten til familiesammenføring følge myndighedsalderen på 18 år. Denne kompromisløse holdning deles af de partier, der efter et valg kunne tænkes at skulle samarbejde med Socialdemokraterne. SF s udlændingeordfører, Kamal Qureshi, hilser det radikale forslag velkomment. SF vil inden for de første 100 dage, i forbindelse med et regeringsskifte arbejde på, at alle myndige statsborgere i eksil kan vende hjem, siger han. Med det henviser han til alle de par, der har måttet flytte til udlandet for at kunne leve sammen som ægtepar. Opbakning fra KD og Enhedslisten Kristendemokraternes udlændingeordfører, Bodil Kornbek, bakker også op. Kristendemokraterne glæder sig over, at de radikale har besindet sig og sluppet tanken om en 21-årsgrænse. Dette er ikke et område, hvor man kan slå halv skade. Det eneste anstændige i denne diskussion vil være at fastholde retten til at kunne gifte sig med den, man holder af, når man er myndig, siger Bodil Kornbek. Søren Søndergaard fra Enhedslisten står også bag kravet om at afskaffe 24-års reglen. Logikken, der ligger bag 24-års reglen, gør, at man lige så godt kan afskaffe ægteskabet for at forhindre tvangsægteskaber. Det er en politik, der tager uskyldige som gidsler. Derfor støtter vi De Radikales forslag 100 %. Jo før det bliver ændret til 18 år, jo bedre, siger han. 4

5 24-ÅRS REGLEN Kærlighedseksil i Malmö Carol og Jesper er et ungt dansk-brasiliansk ægtepar. På grund af den danske udlændingelovgivning må de bo i Sverige. Af Simon Emil Ammitzbøll CAROL OG JESPER ligner et ganske almindeligt ungt par, når de sidder på sofaen og smiler til hinanden. De er forelskede, smågriner og har mod på livet. Men der er skår i glæden. For Jesper er fra Danmark og Carol er fra Brasilien. Og hun er kun 20 år. Derfor står sofaen i en lejlighed på Amiralsgatan i Malmö. For selv om de er gift, kan de ikke få lov til at bo i Danmark. Det har 24-års reglen og det politiske flertal på Christiansborg umuliggjort. Jeg forstår det ikke. Jeg vil kunne forsørge hende, uden at vi på nogen måde ville ligge Danmark til last, siger 26-årige Jesper. Han bryder kun ind i samtalen engang i mellem. Carol gestikulerer og taler ivrigt, mens hun byder på hjemmebagt tærte. Tvang, udbryder hun. Jeg synes ikke om, at vi bliver forhindret i at leve sammen i Danmark, fordi man vil forhindre tvang. Et er at jeg ikke skal bo i mit hjemland, det er svært nok endda. Men at Jesper heller ikke kan bo i sit hjemland, det er svært at forstå, siger Carol. Myndighedsalder, giftealder og familiesammenføring i EU-15 (nye medlemslande er ikke medtaget) Livet i Sverige Carols og Jespers første reaktion på 24-års reglen var, at de kunne flytte til Brasilien i de fire år, indtil Carol fylder 24. Så kunne Jesper bruge sin uddannelse som ingeniør, mens Carol kunne studere. Men det kunne ikke lade sig gøre alligevel. For Carol og Jesper turde ikke flytte til Brasilien med en trussel om at blive ramt af tilknytningskravet, hvis de ville flytte til Danmark bagefter. Derfor lever de nu i Sverige. De bor i en treværelses lejlighed i det centrale Malmö. Sammen med en hvid kanin, som de sarkastisk kalder lejlighedens eneste svensker. Land Myndighedsalder Giftealder Familiesammenføring Danmark 18 år 18 år 24 år Holland (1) 18 år 18/16 år 18 år (regeringen ønsker 21 år) Sverige 18 år 18 år 18 år Belgien 18 år 18 år 18 år Luxembourg (2) 18 år 18 år 18 år Spanien (3) 18 år 18 år 18 år Portugal (4) 18 år 18 år 18 år Grækenland 18 år 18 år 18 år Østrig 18 år 18 år 18 år Irland 18 år 18 år 18 år Storbritannien (5) 18 år 16 år 18 år / 16 år Frankrig (6) 18 år 18 år Ingen specifik aldersgrænse Tyskland 18 år 18 år Ingen specifik aldersgrænse Finland 18 år 18 år Ingen specifik aldersgrænse Italien 18 år 18 år Ingen specifik aldersgrænse Kilder: EU-landenes ambassader i København; Integrationsministeriets Tænketank (feb. 2004); Europa-Parlamentet. Noter: 1) Holland: Regeringen besluttede d. 5. marts 2004 at fremsætte lovforslag om at hæve aldersgrænsen fra 18 til 21 år samt indføre et indkomstkrav (svarende til minimumslønnen gange 1,2). Lovforslaget er ikke vedtaget af parlamentet. Myndighedsalderen og giftealderen er 18 år. Dog kan en pige, som er gravid eller har født et barn, gifte sig med faderen, fra det sekstende år. Dronningen kan også i særlige tilfælde give tilladelse til et tidligere ægteskab. 2) Luxembourg: Der kan gives tilladelse til 17-årige ægtefæller fra udlandet. 3) Spanien: Der kan gives afslag på mistanke om tvangsægteskab. 4) Portugal: Det er muligt at blive gift som f.eks. 17-årig og derefter blive erklæret myndig. 5) Storbritannien: Referencepersonen skal være mindst 18 år og ansøgeren skal være mindst 16 år. Det er tilladt at gifte sig, når man er 16 år. 6) Frankrig: Ifølge ægteskabsloven kan man gifte sig som 18-årig, når man er myndig, og deraf følger, at man kan søge om familiesammenføring som 18-årig, hvis man har boet mindst 1 år i Frankrig. Der hænger små gule sedler overalt i lejligheden. På sedlerne står der danske ord, så Carol kan prøve at lære, hvad tingene hedder. Men det er ikke let, og hun har stadig svært ved at finde rundt i endelserne. Og det bliver ikke lettere af, at hun samtidig skal lære svensk. Det er nemlig en forudsætning for, at hun kan bo i Sverige. De har ikke tænkt sig at blive boende i Sverige for evigt. Deres venner og familie bor i Danmark og Brasilien. Så de vil gerne flytte tilbage. Og som så mange andre, har de fundet en kattelem ind i Danmark takket være EU s regler om arbejdskraftens frie bevægelighed. Vil kæmpe for andre Selv om Carol og Jesper godt ved, at de flytter til Danmark, før familiesammenføringsreglerne kan blive ændret, kæmper de stadig imod 24-års reglen og tilknytningskravet. For det drejer sig ikke kun om dem selv. Folk holder jo ikke op med at blive forelsket. Folk holder ikke op med at gifte sig, siger Carol. De indrømmer begge blankt, at de næppe havde tænkt over, hvor uretfærdig den danske udlændingelovgivning er, hvis ikke de selv var blevet ramt af den. Men nu vil de gerne udbrede kendskabet til den stramme udlændingelovgivnings konsekvenser. Og kendskabet til de unge par, der lever i kærlighedseksil i Sverige. Der er medlemsdebat om 24-års reglen på side 12. Du kan selv deltage i debatten på partiets hjemmeside 5

6 Skal vi droppe Venstre? Det Radikale Venstre bør skifte navn til De Radikale. Det mener en række medlemmer, der tager diskussionen op på det kommende landsmøde. Af Simon Emil Ammitzbøll DE RADIKALE. Det skal være Det Radikale Venstres nye navn, hvis det står til en række medlemmer af partiet. Hverken mere eller mindre. Og i hvert fald ikke noget med Venstre! Det er Tina Bostrup, der er folketingskandidat i København og medlem af Hovedbestyrelsen, der har taget initiativ til navneskiftet. Det er misvisende, at vi hedder Det Radikale Venstre. Det antyder jo at vi er en fraktion af Venstre. Og det var måske rigtigt for 100 år siden, men det er det ikke i dag, siger hun til Radikal Politik. Tina Bostrup har sammen med en kreds af medlemmer stillet et resolutionsforslag til det kommende landsmøde, hvor de foreslår, at navneskiftet vedtages ved landsmødet i Selv om det ikke er muligt at vedtage et navneskifte allerede i år, vil Tina Bostrup gerne have landsmødets opbakning til resolutionen. Sådan en navneændring er ikke noget, man bare gør fra den ene dag til den anden. Derfor har vi stillet et forslag til landsmødet om at sætte en proces i gang. Det skal foregå ordentligt, og derfor foreslår vi også en 4 måneders høringsfase blandt medlemmerne og behandling i Hovedbestyrelsen, siger Tina Bostrup. Hvem er vi? Frygten for at Det Radikale Venstre skulle miste noget af sin historie ved at skifte navn, giver Tina Bostrup ikke meget for. Ved at skifte navn moderniserer vi os. Vi sender et signal til vores vælgere og vores medlemmer om, at vi ikke er gået i stå. Om at vi er moderne, siger hun. Vi er hverken Venstre eller venstreorienterede. Vi er radikale. Vi er radikale i vores udlændingepolitik, i vores EU-politik og i vores økonomiske politik, lyder det fra Tina Bostrup. Resolutionsforslaget vil blive behandlet på landsmødet i år, og får det en velvillig modtagelse, sættes en proces i gang, der kan ende med at Det Radikale Venstre dropper Venstre 100 år efter, at de radikale og Venstre gik hver til sit. Europarådets menneskerettighedskommissær, har udarbejdet en rapport om Danmark, hvor især udlændingeområdet er i søgelyset. Der rejses alvorlig og konkret kritik af reglerne for familiesammenføring. Generelt peger rapporten om Danmark på, at der mangler retssikkerhed, og derved forringes den fulde beskyttelse af de rettigheder, der er garanteret i den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det er typisk overladt til myndighederne at skønne om der er basis for undtagelser i behandlingen af de individuelle sager. Der bør i stedet være klare lovmæssige bestemmelser. Tilknytningskravet, der betyder, at familiens samlede tilknytning til Danmark skal være større end til et andet land, kritiseres for især at ramme indvandrere og for forskelsbehandling af danske statsborgere i forhold til, hvor længe man har været statsborger. Der er ikke lighed for loven. Flygtninges ret til familiesammenføring i Danmark er ikke opfyldt med den nuværende lov. Der er problemer for de par, der ikke kan flytte til et andet land end asyllandet. Der kan gives undtagelser, men de undtagelsesbestemmelser skal fremgå af loven. Om 24 års reglen mener kommissæren, at den rammer langt flere end målgruppen, der skal beskyttes mod MARIANNES KLUMME Menneskerettigheder skal overholdes tvangsægteskaber. Der må sættes fokus på det problem på måder, der ikke antaster andres ret til at stifte familie i Danmark. Bestemmelsen i dansk lovgivning om, at børn over 14 år ikke har ret til at blive familiesammenført kritiseres skarpt for ikke at opfylde Konventionen om Børns Rettigheder. I loven er bestemmelsen, at børn over 14 år ikke har ret til at blive familiesammenført, dog kan myndighederne skønne og gøre undtagelser. Det giver ikke retssikkerhed. Kommissæren peger på en række andre forhold, som også er alvorlige, men som jeg ikke kommer ind på her. Konklusionen er, at dansk lovgivning om familiesammenføring ikke opfylder krav om lighed for loven, om retssikkerhed og om proportionalitet (indgrebet skal stå i rimeligt forhold til formålet med lovgivningen). Desuden sikrer Danmark ved den lovgivning ikke beskyttelse af fundamentale rettigheder i konventioner, som Danmark har forpligtet sig på. Rapporten har fået en ilde medfart af den ansvarlige minister, og Socialdemokraterne mener, at domstolsafgørelser skal afgøre den tvivl, rapporten rejser. Sådan må udtalelser fra flere socialdemokrater udlægges. Men rapporten bekræfter meget klart den kritik, som Det Radikale Venstre har rejst ved utallige lejligheder. I forbindelse med den verserende undersøgelse af afhøringer i den danske lejr i Irak har forsvarsministeren udtalt: Tortur og konventioner kan ikke gradbøjes. Statsministeren har klart bakket op med følgende klare udtalelser: Vi hverken kan eller vil acceptere noget, som på nogen måde kan kritiseres for at være overtrædelser af eller bare på kanten af internationale konventioner. Det er to klare meldinger, som giver håb for ændringer af lovgivningen, så Danmark ikke udsættes for kritik. Konventioner skal overholdes. Det må stå fuldstændigt klart, at Det Radikale Venstre skal forfølge denne sag. Statsministeren lovede på Venstres sommertræf, at regeringen ville komme med en redegørelse, hvor den forholder sig til rapportens kritik punkt for punkt. Det rigtigt skræmmende i denne sag er, at det stort set kun er Det Radikale Venstre, der er gået i offentligheden for at presse flertallet i Folketinget til at leve op til konventionerne. Den eneste måde at beskytte det enkelte menneskes værdighed og integritet på er en klar lovgivning og en klar overholdelse af internationale love. Det krav skal Det Radikale Venstre stå fast på. 6

7 Folketingsgruppen vil ændre bilbeskatningen Den radikale folketingsgruppe er klar med fem principper for en ny og mere miljøvenlig bilbeskatning. Af Simon Emil Ammitzbøll DET SKAL VÆRE BILLIGERE at anskaffe sig en bil - til gengæld skal den være dyrere at køre i. Nogenlunde sådan kan den radikale folketingsgruppes holdning til bilbeskatning sammenfattes. Målet er at vi skal have en beskatning, som lægger mere vægt på miljøet end tilfældet er i dag, siger den radikale trafikordfører, Martin Lidegaard. Folketingsgruppen er blevet enig om fem principper, som skal danne grundlag for en ændring af bilbeskatningen. Ændringerne vil betyde, at det bliver dyrere at eje og køre i bil, samtidig med at registreringsafgiften sænkes. En markant nedsættelse af registreringsafgiften kan dog risikere at få store økonomiske konsekvenser for den enkelte familie. Men folketingsgruppen har nu ikke tænkt sig at ruinere bilister, der har taget store lån for at finansiere deres biler. Det er lidt det samme som med boligmarkedet, forklarer Martin Lidegaard og fortsætter: Der er brug for nogle overgangsperioder, men det er med at komme i gang. Ændringer af tre omgange Martin Lidegaard mener, at ændringerne af bilbeskatningen skal ske i et tretrinsforløb. Først skal registreringsafgiften Folketingsgruppens fem principper for omlægning af skat på biler: Der skal skabes stærke incitamenter til at gøre den danske vognpark mere miljøvenlig. Det skal være billigere at anskaffe sig en bil især en miljøvenlig en og dyrere at have en bil og køre i den. Ét instrument er en større miljødifferentiering i registreringsafgiften Et andet instrument kunne være en mærkbar lempelse af registreringsafgiften mod en hævelse af vægtafgiften. Når de teknologiske muligheder er til stede, ønsker Det Radikale Venstre at indføre kørselsafgifter som erstatning for de kendte skatter, da det er et betydeligt bedre trafikpolitisk reguleringsmiddel. Konkret vil vi spille ud med vejskat på tunge køretøjer á la den ordning Tyskland og andre lande indfører per 1. januar. Enhver ændring i bilbeskatningen skal dog ske på en måde, så ingen grupper i befolkningen bliver urimeligt hårdt ramt, fx billister, der i dag har et stort lån i en brugt bil. ændres, så den har et større miljøfokus. De mest forurenende biler skal beskattes hårdest, mens de mere miljøvenlige biler skal slippe med en mindre afgift. Dernæst skal beskatningen flyttes fra registreringsafgiften til den grønne ejerafgift, efter princippet om at det er forbruget, der skal beskattes. Og endelig - og her taler vi nok først 10 år ude i fremtiden - skal vi gå over til egentlige kørselsafgifter for personbiler, siger Martin Lidegaard Til gengæld kan det til at komme til at gå stærkt med kørselsafgifter for lastbiler. Vognmændene er selv indstillet på, at der kommer kørselsafgifter i Danmark, tilføjer den radikale trafikordfører. I Tyskland findes ordningen allerede, mens et af vores andre nabolande, Sverige, indfører kørselsafgifter for de tunge køretøjer efter nytår. 7

8 Til demokraternes konvent i Boston John Kerry blev kåret som præsidentkandidat på det demokratiske konvent i Boston. Men vi skal ikke forvente os en ny udenrigspolitik, hvis han bliver USA s næste præsident. Forskellen ligger i de indenrigspolitiske spørgsmål. Af Henning Nielsen, formand for Det Radikale Venstres Udenrigspolitiske Udvalg Et amerikansk partikonvent ligner ikke et dansk landsmøde. Det skyldes ikke blot antallet af delegerede til demokraternes konvent fra hele USA men først og fremmest det forhold, at alt på konventet er tilrettelagt for TV. Der vedtages godt nok en politisk platform, men der er ingen diskussion af den og slet ikke nogen resolutionsforslag. Alt er taler og shows, og de vigtigste taler er på i prime time, hvilket i Bostons tilfælde var kl. 22 om aftenen (for da er klokken 19 i Californien). Men det er en spændende og interessant oplevelse at mærke stemningen i salen og bifaldene til de mange talere. De delegerede syntes at have det godt med at være deltagere i en iscenesat fest og fandt sig også i de store sikkerhedsforanstaltninger, der omgav konventet. Indbyggerne i byen måtte finde sig i, at hovedmotorvejen gennem byen og den vigtigste undergrundsstation var lukket under konventet med deraf følgende trafikkaos. Forandringer på vej? Talerne gav naturligvis også et indtryk af, hvilke forandringer vi kan vente, hvis demokraternes præsidentkandidat John Kerry vinder valget 2. november, og det blev underbygget af et spændende program, som Demokraternes internationale organisation NDI havde tilrettelagt for de udenlandske deltagere. På udenrigspolitikkens område skal der ikke regnes med de store forandringer, men det blev af flere understreget, at Kerry og Demokraterne er mere internationalt orienterede og f.eks. også vil lægge større vægt på FN Formanden for Det Radikale Venstres Udenrigspolitisk udvalg, Henning Nielsen, foran Demokraternes konvent i Boston. og betydningen af at tale med og lytte til andre lande. Samtidig er det vigtigt for Kerry at signalere, at han også tager terrorspørgsmålet alvorligt og udvise patriotisk sindelag. Derfor spilles der også meget på, at han deltog i Vietnamkrigen, og som en politisk iagttager bemærkede, betyder det forhold også, at når han selv har mærket krigens rædsler, vil han tøve længere end den nuværende administration med at anvende denne udvej. Indenrigspolitiske forandringer Det bliver dog især på indenrigspolitikken, at forskellen mellem demokrater og republikanere vil vise sig. Kerry vil ændre fordelingspolitikken og omgøre de skattelettelser, Bush har givet de allerrigeste, og han vil ændre energipolitikken, så USA ikke bliver så afhængig af udenlandsk olie. Demokraternes kampagne kører stærkt på, at arbejdsløsheden er steget under Bush, og at det budgetoverskud, som Clinton efterlod, nu er afløst af et gigantisk underskud. Det kan blive af stor betydning for valgets udfald, som i praksis afgøres i de såkaldte swing states, hvor udfaldet ikke er givet på forhånd. Her afgøres det igen af de kun % af vælgerne, som ikke på forhånd er klart indstillet på at stemme hhv. demokratisk og republikansk. Her viser undersøgelser, at flest er tilbøjelige til at stemme på Kerry, hvis det er den økonomiske situation, der kommer mest i fokus i valgkampen. Det gælder f.eks. også det forhold, at benzinprisen nu er nået op på næsten 2$ pr. gallon svarende til 3 kr. pr. liter noget, amerikanerne synes, er uhørt meget, og som altså går ud over den siddende regering. Irakkrigen diskuteres selvfølgelig også, men mindre end man som dansker er tilbøjelig til at tro. Og selv om en undersøgelse blandt de delegerede i Boston viste, at 90 % var imod krigen, vil det være umuligt for deres præsidentkandidat at gå ud med et synspunkt om, at USA skal trække sig ud. Men vinder han, vil der kunne komme en ny start med mulighed for at finde en mere international vinkel. Noget Danmark og Europa bør støtte ham i. 8

9 Del jer efter anskuelser Af Frederik Berling, København EFTER FORSOMMERENS Europa-parlamentsvalgkamp sidder jeg tilbage med et stort spørgsmål. Hvorfor kunne man finde radikale kandidater, der stillede op for Junibevægelsen og Folkebevægelsen mod EU? Naturligvis er jeg klar over, at Det Radikale Venstres regler forskriver, at man gerne må stille op for andre lister - men ikke andre partier - til valg. De facto betyder det, at partiets EU-politik kan kritiseres af ethvert medlem af Det Radikale Venstre. Disse kritikere kan endda stille op for en liste og stadig kalde sig radikale. At det så irriterer mig grænseløst, da jeg ikke føler, at EU-kritikerne repræsenterer partiets holdning, er så et personligt problem. I hvert fald så længe partiets love og regler er, som de er. Jeg argumenter ikke for, at vi alle skal være trofaste partisoldater, selv om partitoppen måske ville føle, at det var lettere i det daglige. Men det ville alt andet lige skabe et mindre livligt og meget mere kedeligt radikalt parti. Ingen kan og skal være enig i alle politikområder. Men jeg synes, at det er upassende offentligt, at modarbejde den fælles holdning, vi har fundet frem til. Det viser manglende respekt for de demokratiske processer, der ligger til grund for udarbejdelsen af vores fælles politik. Det skal man holde sig for god til. Men mest mystisk er det dog, at man skal høre, at disse EU-kritikere i Det Radikale Venstre ikke føler sig repræsenteret i partiet. I et parti, der gladeligt yder økonomisk støtte til Radikalt EU-kritisk Netværk og ikke ekskluderer medlemmer med andre holdninger til væsentlige spørgsmål. Og i et parti, hvor der til sidste års landsmøde kun var tre kandidater til de fem pladser som Europa-parlamentskandidater, vi skulle opstille centralt. Hvorfor benyttede man sig ikke af lejligheden til at stille en kritisk kandidat op der, hvis det er så vigtigt? Hvorfor ser man aldrig resolutioner på landsmøderne, der er EU-kritiske, så vi kan få debatten? Lever man bedst i et netværk, hvor man som udgangspunkt er enige og ikke behøver at overbevise andre om sine meninger og holdninger? Har man givet op over for det store flertal af EU-tilhængere? Det harmonerer meget dårligt med den oplevelse jeg har af de radikale medlemmer. Folk der aldrig er bange for en god diskussion i forsøget på at overbevise om det rigtige i netop deres egne argumenter. Hvorfor ikke få debatten i Det Radikale Venstre, hvis den er så påtrængende. Der kan højst ske det, at vi finder ud af, at vi er mere enige om løsningerne, end vi gik og troede. I Hovedstadens Radikale Venstre har vi også haft personer, for hvem det var vigtigere at diskutere offentligt i medierne. Det drejede sig dog om alt andet end EU-politik. Ja, jeg fristes til at sige, at det overhovedet ikke drejede sig om politik. Smart måde at blive kendt på. Skal der kun være plads til jubeleuropæere i Det Radikale Venstre? Men næppe en kendthed, der er særlig konstruktiv inden for partiets rækker. Hvis der virkelig er punkter, hvor man er så meget imod partiets politik, så man føler det nødvendigt, at modarbejde den kraftigt og offentligt kunne man måske overveje, om det Radikale Venstre er det rigtige sted at være medlem. Især, hvis man ikke har lyst eller mod til at diskuterer holdninger. Måske skulle man atter til at lytte efter gode gamle Viggo Hørup med det berømte citat: Del jer efter anskuelser. 9

10 Radikal holdopstilling Radikal Politik har bedt politisk redaktør Thomas Larsen på Berlingske Nyhedsmagasin om at vurdere regeringsrokadens konsekvenser for oppositionen og Det Radikale Venstre. Af Thomas Larsen PÅ SOMMERGRUPPEMØDET I ÅR 2000 blev reklamedirektør Jørn Duus diskret smuglet ind. Hverken han eller folketingsgruppen ønskede pressehistorier om, at Det Radikale Venstre udtænkte smarte reklame- og kommunikationsstrategier ved hjælp af Duus. Den slags benytter radikale sig jo ikke af... Over for folketingsgruppen leverede Jørn Duus da også først og fremmest et foredrag, og så kom han med gode råd om holdopstillingen. Han mente, at den nye generation af radikale med folk som Margrethe Vestager og Morten Helveg Petersen ville appellere stærkt til mange danskere, fordi de repræsenterede værdier, som mange veluddannede under 40 år deler: Hvis jeg skulle rådgive, ville jeg smide tre bestemte unge forrest som debattører, og så skulle Marianne Jelved og Niels Helveg stå som garant for, at det ikke går helt galt. Jeg ville sende signalerne om fornyelse, og så ville jeg gætte på, at hvis de håndterede det smart, ville det betyde temmelig meget for dem. Jørn Duus erkendte i samme åndedrag, at så enkel var virkeligheden ikke i politiske partier, hvor formændene står i første række, når der skal kommunikeres. Derfor er jeg også glad for, at jeg ikke er rådgiver for politiske partier. Det er ikke til at have med at gøre!, lød det bramfrit fra Duus. Foghs sejr Siden vandt Venstres formand, Anders Fogh Rasmussen, som bekendt en sejr ved et af de mest dramatiske folketingsvalg i den nyere politiske historie. Mens Venstre blev største parti på Christiansborg, led Socialdemokraterne et sviende nederlag, venstrefløjen blev sat tilbage og midten i dansk politik blev reduceret til ingenting. De Radikale klarede skærene med en lille mandatfremgang, og det gjorde, at partiet kom mere nådigt i opposition end Socialdemokraterne, som skulle igennem en dyb indre krise og et traumatisk formandsskifte, før partiet kunne blive funktionsdueligt og begynde at ligne en udfordring for Fogh. For Det Radikale Venstre gik det relativt hurtigt med at finde sine ben. Nok gjorde det ondt at være placeret uden for indflydelse, og vel var det hårdt at se på, mens VK-regeringen damptromlede radikale mærkesager men partiet genvandt bemærkelsesværdigt hurtigt formen. VK-krise Medvirkende til det radikale comeback var utvivlsomt, at regeringen i en periode viste sig overraskende sårbar. Centrale ministre kom i problemer, værdikampen løb af sporet, planlagte dagpengebesparelser endte som ydmygende tilbagetog, arbejdsløshed blev et politisk tema, regeringen fik kritik for ikke at nå målene i 2010-planen, og der kom ridser i statsministerens spejlblanke image efter tvdokumentaren Fogh bag facaden. Med krigen i Irak traf regeringschefen samtidig en af de beslutninger, som ikke alene delte partierne i Folketinget, men som kløvede befolkningen. Parallelt med den udvikling lykkedes det for SR-alternativet at fremstå troværdigt hvilket er ret afgørende for partier, som vil i regering. For nogle år siden fortalte Venstres daværende partisekretær Claus Hjort Frederiksen overtegnede, hvordan tilhørerne hulkede af grin, når der rundt om på møder blev talt om VKalternativet. Det var dengang striden i det Konservative Dolkeparti rasede og fejden mellem V og K stod i lys lue. Efter nederlaget i 2001 var Socialdemokraterne på samme måde præget af så stærke opløsningstendenser, at radikale opfattede det som en vittighed at tale om en SR-regering. Men med Lykketoft som ny S-leder skiftede billedet. R-fremgang En anden vigtig forklaring på vælgernes søgen mod de Radikale skyldtes utvivlsomt et professionelt arbejde i Det Radikale Venstre. Allerede før valget i 2001 blev der udarbejdet et notat med titlen Skaf 13 mandater til DRV. Notatet var forfattet af bl.a. Morten Helveg Petersen, Anders Samuelsen og pressechef Lars Nielsen, og det handlede om, hvordan de Radikale skulle profilere sig. Selv Venstrefolk kunne ikke have lavet en mere professionel slagplan. Notatet rummer præcise analyser af Det Radikale Venstres styrker og svagheder, en klar prioritering af budskaber, som skal føres i marken, medieplaner for, hvornår, hvordan og hvor henne budskaber skal sælges, samt oplæg til, hvordan organisationen skal trimmes for at give optimal slagkraft. Efter valget i 2001 var der pludselig fri 10

11 ROKADE: Regeringens nye trumfkort Connie Hedegaard (K) med en tilfreds statsminister i baggrunden. Foto: Scanpix/Thorkild Amdi bane til at forfølge planen mere aggressivt. Nu var partiet ikke længere i regering og der skulle ikke tages samme hensyn til S. Foghs modtræk Måske var Niels Helveg Petersen den, som bedst opsummerede de strømninger, som gradvist førte til radikalt vokseværk i meningsmålingerne. I det tidlige forår sagde han til Berlingske Nyhedsmagasin: Vi oplever både en pull og en push faktor. Vi tiltrækker stemmer, fordi vælgerne går ind for vores politik, men vi bliver også hjulpet af, at regeringen skubber vælgere væk. Spørgsmålet er, om det også fortsætter sådan? Allerede i forsommeren blev det klart, at både S og R nok skulle til at vænne sig til, at de ikke længere kunne lukrere på VK-regeringens fejltagelser. Med starten på den nye politiske sæson er den pointe kun blevet tydeligere: Fogh er ved at genvinde initiativet, med regeringsrokaden har han sikret sig en drømmestart, og vælgerne vender tilbage. Selv statsministerens argeste modstandere har anerkendt i rokaden. Med et minimum af ofre i form af fyrede ministre lykkedes det Fogh at placere regeringen stærkere på felter med betydning for midtervælgere og mange kvindelige vælgere. Han fik samtidig efter den mislykkede og tilbageskuende værdikamp udsendt nye, moderne og progressive signaler til vælgerne. Næsten symbolsk optrådte Fogh kort efter rokaden som modtager af prisen Årets Laks fra Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske. Manden, der af mange radikale opfattes som hulemanden i Roald Als tegninger, stod pludselig som symbol på en moderne og progressiv politiker uden jakke og slips. Med rokaden fik Fogh også sat gang i et begyndende generationsskifte, både i sit eget parti og i regeringen. Det har givet en ny dynamik. Fogh står stærkere end nogensinde internt. Hos de Konservative er der jubel over Connie Hedegaards hjemkomst, og hun kan være med til at give sit parti en profil, som kan tiltrække en del af de vælgere, som har foretrukket R efter valget i Endelig har Kristendemokraterne kunnet bruge de nye signaler fra V og K til at rykke væk fra Socialdemokraterne og placere sig tættere på VK-regeringen. Pres på S og R I forlængelse af rokaden arbejder Venstre systematisk på at overtage en række af S- mærkesagerne til ustyrlig irritation for Mogens Lykketoft. Alt sammen har det lagt pres på S og R. Naturligvis vil Fogh styre ind i problemer igen sådan er det at være i regering men faktum er, at han har givet sig selv et bedre udgangspunkt til at vinde midten endnu engang, og at han har sikret sin regering en bedre opstilling. Hvor står så S og R? Marianne Jelved brugte sommeren på at geråde ud i et voldsomt slagsmål med Mogens Lykketoft om udlændingepolitikken. Fortsætter det opgør hvilket man inderligt håber i VKregeringen og Dansk Folkeparti vil resultatet være åbenbart: Udlændingepolitikken vil blive et kardinalpunkt i valgkampen, primært til glæde for VK og Dansk Folkeparti, og alle journalister på Christiansborg vil med radarpræcision overvåge enhver skærmydsel mellem Jelved og Lykketoft. Som alle ved, er det bedste brændstof i enhver journalistisk historie konflikt, og det brændstof ser de to partiledere ud til at kunne levere i rigelige mængder. Det vil igen betyde, at de to ronkedorers indbyrdes slagsmål vil tage opmærksomheden og spærre for fremlæggelsen af offensive, fremadrettede politikker. Paradoksalt nok vil forsøget på radikal frigørelse kunne resultere i det modsatte. Slagsmålene vil understrege eksistensen af den gamle SR-alliance, men med den ekstra dimension, at den tilsyneladende har det rigtigt skidt. Måske vil Det Radikale Venstre kunne vinde ekstra mandater, men det vil næppe være nok til at udløse et regeringsskifte, og for Mogens Lykketoft vil det skitserede forløb være katastrofalt. Han har brug for, at der kommer fokus på partiets mærkesager, han har behov for præcis som Jelved at køre sit nye hold frem i medierne, og så skulle han gerne kunne overbevise vælgerne om, at en eventuel ny SR-regering ikke bliver en genopførelse af den gamle. Det er blevet sværere nu. Både S og R har talenterne klar. Men det bliver op ad bakke at føre dem frem den hårde valgkamp, som reelt allerede er startet. De nye ministre har i langt højere grad initiativretten og adgangen til medierne, og samtidig har Jelved og Lykketoft selv sørget for, at der er mere fokus på de gamles opgør end budskaberne fra næste generation. 11

12 12 24-ÅRS REGLEN Fuld opbakning til Marianne Af Tina Bostrup, hovedbestyrelsesmedlem og folketingskandidat Det Radikale Venstre skal hellere være i opposition og have go smag i munden end sidde i regering og være på kant med menneskerettigheder. Respekten for menneskerettighederne er et kardinalpunkt for Det Radikale Venstre. Hvis det viser sig, at ikke bare 24-års-reglen, men også EU s 21-års-regel er i strid med menneskerettighederne, må det laves om. Jeg fatter ikke, at Socialdemokraterne kan gå med på regeringens krav. Danmark indtager førstepladsen som det mest restriktive land i Europa, hvad angår flygtninge- og indvandrerpolitik. For Det Radikale Venstre er valget nemt: Ophæv forbeholdene og udlændingepolitikken i ét hug! Det er alle tiders chance at bruge EU som løftestang på det asyl- og indvandrerpolitiske område. EU s asyl- og indvandringspolitik er i substansen i modsætning til den førte politik i Danmark. Derfor ligger det klart, at hvis Danmark ophæver forbeholdet på det retlige område, bliver den førte udlændingepolitik DEBAT DEBAT Om igen, Marianne Jelved! Af Jørgen Steen Andersen, Gladsaxe Den seneste udvikling i den ulykkelige disput om 24-års reglen er, at Marianne Jelved nu har gjort det til et ufravigeligt krav for en eventuel SR-regering efter næste valg, at 24-års reglen for ægteskab med indbyggere af fremmed nationalitet afskaffes. Denne udmelding skyldes, at Europarådets menneskerettighedskommissær har kritiseret den danske 24- årsregel, der er strammere end den sædvanlige 18-årsregel, der er grænsen for, at indfødte borgere kan indgå ægteskab med en anden indbygger af samme nationalitet. Indførelsen af 24-års reglen er herhjemme indført for at modvirke tvangsægteskaber. Tvangsægteskaber er en ulykke for de herboende danskere af anden etnisk afstamning, der presses ind i dem. Eftersom de ofte også er ledsaget af dårlig integration af den tilrejsende ægtefælle og de resulterende børn, er det også en ulykke for dem og for det omgivende lokalsamfund. At leve i et Til støtte for 24-års reglen Af Preben Kjærulff, formand for Skive Radikale Vælgerforening Den kritik, der i sommerens løb er rejst mod den radikale folketingsgruppes holdninger i forhold til familiesammenføringsreglerne, er delvist berettiget. Folketingsgruppen ønsker lempet reglerne lempet. Forslaget er sympatisk ud fra en menneskerettighedsvinkel, idet enhver burde kunne gifte sig med hvem, man vil. Men problematikken er vanskelig. Jeg er meget enig i, at det ville være fint at kunne afskaffe 24-års reglen, men hvordan undgår vi på en anden måde de menneskerettighedskrænkelser, som sker ved tvangsægteskab? Det har folketingsgruppen ikke reelt taget stilling til. Gruppen fremsatte forslag til ændringer af den opstrammede udlændingelov den 27. lokalsamfund præget af arbejdsløshed, vold og ungdomskriminalitet er måske ikke direkte omfattet af bestemmelser om brud på menneskerettighederne men indirekte skal staten vel også ifølge menneskerettighederne garantere sine borgeres tryghed og sikkerhed. Argumentet om, at der blot kan lovgives imod tvangsægteskaber, er hult. Grænsen mellem kærligheds- og tvangsægteskaber er reelt umulig at drage også fordi de unge naturligvis står i et kærligheds- og afhængighedsforhold til deres familier i ind- og udland. 24-års reglen er altså udtryk for et kompromis mellem flere forskellige hensyn. Det meste lovgivning er et udtryk for sådanne afvejninger. Sådanne beslutninger træffes i demokratiske samfund af de folkevalgte forsamlinger, og i det danske folketing er der et solidt flertal for en regel om 24-årsgrænse for transnationale ægteskaber. marts I forslaget er hensigten god, men forslagene er ikke særlig velovervejede og ganske enkel for blåøjede. Information, samtale og indskærpede formuleringer i straffeloven er sikkert udmærkede værktøjer, men de gør det desværre ikke alene. Sagen er mere kompliceret end som så vi kan ikke oplyse os ud af et hvert problem. Hvis en sådan kulturnorm skal forandres og i forhold til fjernelse af tvangsægteskaber og hele menneskesynet omkring dette taler vi om en integrationsform som assimilation så må der sandsynligvis skrappere midler til for at undgå, at nogle unge i den giftemodne alder bliver presset eller direkte tvunget til ægteskab eller som alternativ er nødt til at helt at bryde nødt til at skifte retning. F.eks. indfører de andre EU-lande ret til familiesammenføring efter blot to års ophold i EU. Det står i skrigende kontrast til Danmarks krav. Tilsvarende er der vedtaget flere gode forslag for flygtninge- og indvandrere i EU-systemet. Det er Venstres dilemma, og derfor arbejder regeringen for at ændre det retlige forbehold til et forbehold over for udlændinge. Det er derfor dybt beklageligt, at Socialdemokraterne er hoppet med på den vogn. Både hvad angår udlændingepolitikken, og tilmed også har givet køb på at fjerne det retlige forbehold helt og aldeles ved blot at lave det om til et udlændingeforbehold. Derfor FULD OPBAKNING TIL MARIANNE. At en menneskerettighedskommissær slet ikke synes, at der bør skelnes mellem ægteskaber mellem landets egne indbyggere og transnationale ægteskaber er et synspunkt, der helt ser bort fra de ovenstående overvejelser om konsekvenserne af, at meget unge indgår transnationale ægteskaber, der for en stor dels vedkommende reelt er tvangsægteskaber. Et sådant synspunkt er naturligvis legitimt det er også legitimt, at Marianne Jelved har det, men det er ikke rimeligt at undsige det danske folketings og det danske befolkningsflertals ret til at vurdere sagen anderledes. Og at gøre dette i den store sammenhæng reelt set ret perifere spørgsmål så centralt, at der nu kan rejses tvivl om, hvorvidt en stemme på liste B er en stemme på en alternativ regering, er udtryk for en svær proportionsforvridning i forhold til de mange problemer, som landet står midt i. Det risikerer at blive til stor skade for De Radikale og til stor skade for Danmark. (Forkortet af red.) med deres familie for at undgå det. Her må de hjælpes af reglerne i vort land, således at spørgsmålet om det familiebestemte ægteskab slet ikke kommer på tale, fordi loven forbyder det. De unge skal ikke udsættes for et dilemma mellem at kunne vælge deres familie eller vælge den udvalgte kone eller mand. Her må politikerne gøre det lidt bedre og lægge hovederne i blød, således at vi både undgår tvangsægteskaber og krænkelser af oprigtige giftelystne unges ønsker om at kunne byde deres tilkomne velkommen i Danmark. Den opgave om at udtænke et sådant regelsæt er kompliceret, fordi den på ingen måde må diskriminere og alligevel skal den imødegå et kulturtræk, vi ikke kan acceptere i det danske samfund. Men opgaven er nødvendig at løse, hvis 24-års reglen, som sandsynligvis også virker mod tvangsægteskaber, skal ændres.

13 En håndsrækning til de psykisk syge Af Nadeem Farooq, kredsformand i Glostrup Som regel er jeg ikke den, der stiller mig forrest, når der lyder krav om offentlige tilskud til dette eller hint. Men jeg må indrømme, at det gjorde indtryk på mig, da jeg i Urban læste, at tusindvis af psykisk trængte danskere ikke har råd til at gå til psykolog, fordi man minimum skal lægge 700 kr. på bordet for en enkelt konsultation. Forespurgt om ikke det offentlige burde give et økonomisk tilskud, svarer Venstres sundhedsordfører på efterhånden vanlig arrogant facon fra den kant, at... det efterhånden er blevet sådan, at danskerne skal til psykolog, hvis de ser en død kat på vejen... I dagens Danmark har mange danskere ondt i psyken. Det er stadig et emne, vi ikke tør tale helt åbent omkring. Problematikken forstærkes og i et vist omfang udspringer af, at den tætte menneskelige kontakt har været svindende gennem årtier. Sygdom behøver ikke at være fysisk betonet, og ved udelukkende at betragte fysiske skavanker som rigtige sygdomme, gør vi det værre for de psykisk syge. Jo mere isolerer vi gruppen af sindslidende. Samspillet mellem psykiske sygdomme og økonomi gør det til en social sag og dermed også en sag for fællesskabet. Jeg foreslår, at det offentlige betaler en vis andel af en psykologregning f.eks. over en vis bundgrænse. På den måde kan man fra offentlig side understøtte, at de psykisk trængte har råd til at gennemføre et tilstrækkeligt behandlingsforløb. Måske er det en sag for Naser? (Forkortet af red.) Overskridelser af svinekvoter bør modregnes Af Jørgen Harder Mange landmænd leverer flere svin, end de har tilladelse til. Især i Fyns Amt har myndighederne været opmærksomme på det. Nogle overtrædelser er så små, at myndighederne har lagt dem i skuffen. Andre er sendt til politiet, hvor de sikkert ligger i nogle andre skuffer. Ole Albæk fra Kommunernes Landsforenings (KL) bestyrelse fortalte i en morgenradioavis, at KL arbejder for en afklaring. Hvor stor skal en overtrædelse være, for at den skal retsforfølges. Og hvor lille, for at den kan klares med en påtale. Al respekt for Ole Albæk og KL. Men KL er jo ikke en offentlig myndighed. Det må da være kommuner, amter og stat, der skal sørge for klare bestemmelser og en konsekvent praksis. Mon ikke Det Radikale Venstre burde minde dem om det? Min vigtigste pointe er imidlertid en anden: Så vidt jeg forstod, er en påtale den eneste konsekvens ved små overtrædelser. Det overraskede mig meget. Hvis en arbejdsgiver kommer til at betale en medarbejder for lidt i løn, eller hvis jeg kommer til at betale for lidt i skat, slipper vi da ikke med en påtale. Selv om det er små beløb, skal vi efterbetale mankoen. Det samme bør gælde for svineavleren, der som allermindste konsekvens bør efterbetale overskridelsen. I den forstand at han næste år får reduceret sin kvote med et antal svin, som svarer til overskridelsen. Jeg troede, at det var en selvfølge. Men det er det åbenbart ikke. DEBAT DEBAT Bland dig i debatten Du kan også være med i debatten. Både her i Radikal Politik og på partiets hjemmeside. Debatindlæg til bladet kan sendes via til eller til Det Radikale Venstre, debatredaktionen, Christiansborg, 1240 København K. Skriv kort og præcist, så er der plads til flere stemmer i debatten. Og husk at debatten fortsætter på nettet, hvor du selv kan uploade dine indlæg. Våbenembargo over for hele Afrika Af Rasmus Valbjørn, Aalborg USA s udenrigsminister Colin Powell og FN s generalsekretær Kofi Annan truer den sudanske regering med våbenembargo, hvis ikke regeringen griber ind over for sultkatastrofen og de etniske udrensninger i Darfurprovinsen i Sudan. Men der burde for længe siden have været indført våbenembargo over for alle afrikanske lande. I det sidste halve århundrede har der i Afrika været 186 statskup og 26 større krige. Så længe de forskellige parter i borgerkrigene kan få våben, er det vist tvivlsomt, om de mange statskup og borgerkrige i Afrika får ende. Og langt de fleste af de mange hungerkatastrofer i Afrika skyldes krige og ikke misvækst. Befolkningen i det plagede kontinent må lære at tale sig til rette, som man har lært i Europa. Afrika kan ikke forvente at Europa fortsat vil hjælpe, hvis ikke man i Afrika, med de store rigdomme, frugtbar jord, mange mineraler og olie, lærer at udnytte de store muligheder de har, i stedet for at lave statskup og borgerkrige. USA, England, Danmark og andre lande fjerner Sadam Hussein i Irak og besætter landet. Det vil være lige så rimeligt, at de mange diktatorer i Afrika, der misrøgter deres lande, blev fjernet og landene besat med henblik på at indføre demokrati. Vigtigt med skolemad Af Nicolaj Holm, kredsformand Hobro Fedme og overvægt er blevet en folkesygdom et stigende antal af danskerne bliver overvægtige vi lever forkert og spiser for usundt i de små danske hjem. Flere unge mennesker, helt ned i de små barneår, er overvægtige. De rører sig for lidt og spiser forkert! For mange unge er hverdagen ensbetydende med computerspil og coladrikning suppleret med en pose chips! Samtidig har jeg flere gange oplevet, at elever møder op i skolen, umotiveret fordi de ikke har fået morgenmad. De samme elever spiser en pose slik og drikker en cola i spisepausen... så er det ikke længere svært at forstå, at de har svært ved at følge undervisningen! Koncentrationen og vægten er altså de to store problemer hos disse elever! Mit forslag vil være, at man forsøger at finde midler til at indføre skolemadsordninger i folkeskolerne over hele landet! Det ville med garanti hjælpe på såvel koncentrationen som på vægten... 13

RADIKAL. POLITIK 828. okt. Radikale, menneskerettigheder SIDE 4 6. Fogh, Bendtsen og Napoleon læs Hans Engells analyse SIDE 7 8. VK-uenigheder SIDE 9

RADIKAL. POLITIK 828. okt. Radikale, menneskerettigheder SIDE 4 6. Fogh, Bendtsen og Napoleon læs Hans Engells analyse SIDE 7 8. VK-uenigheder SIDE 9 RADIKAL POLITIK 828. okt. 2004 Radikale, menneskerettigheder og familiesammenføringer SIDE 4 6 Fogh, Bendtsen og Napoleon læs Hans Engells analyse SIDE 7 8 VK-uenigheder SIDE 9 FORMANDEN SKRIVER Operaen,

Læs mere

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10 RADIKAL 7 POLITIK 30. sept. 2004 Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3 Stort landsmødetema SIDE 4 10 FORMANDEN SKRIVER En stærk dagsorden Af Søren Bald, landsformand I EFTERÅRET 2001 passerede Det Radikale

Læs mere

RADIKAL POLITIK 25. marts 2004. Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10

RADIKAL POLITIK 25. marts 2004. Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10 RADIKAL POLITIK 25. marts 2004 Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det Radikale Venstre DET MENER JEG Det mener jeg 2 Det

Læs mere

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk RADIKAL POLITIK 617. maj 2006 Ambitiøs plan for bæredygtig energi Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk FO R MAN D E N S K R I V E R Teatertorden, seismografer

Læs mere

RADIKAL 9 POLITIK. 10. sept. 2003. Det Radikale Venstre kritiserer at regeringens finanslovsforslag vil øge priserne på kollektiv trafik.

RADIKAL 9 POLITIK. 10. sept. 2003. Det Radikale Venstre kritiserer at regeringens finanslovsforslag vil øge priserne på kollektiv trafik. RADIKAL 9 POLITIK 10. sept. 2003 Det Radikale Venstre kritiserer at regeringens finanslovsforslag vil øge priserne på kollektiv trafik Læs side 13 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5 RADIKAL POLITIK 314. april 2005 TEMA: Købesex på den radikale dagsorden Læs side 3 5 FORMANDEN SKRIVER Hvad dælen nøler I efter? NÅR ET RADIKALT landsmøde vedtager resolutioner, er det officiel radikal

Læs mere

EL vælger pengeinstitut med holdning

EL vælger pengeinstitut med holdning EL vælger pengeinstitut med holdning Enhedslisten bruger fremover Merkur Bank, der låner penge ud til gode formål som miljø, økologi og sociale projekter. Vores konto til indbetalinger er nu reg.nr. 8401,

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

RADIKAL POLITIK. 30. juni 2005 DET NYE DANMARKSKORT

RADIKAL POLITIK. 30. juni 2005 DET NYE DANMARKSKORT RADIKAL POLITIK 6 30. juni 2005 DET NYE DANMARKSKORT FORMANDEN SKRIVER Frihedsbreve? Ja, tak! HVORFOR NU DET? Er sådan et stykke papir med teksten Jeg er sgu min egen, som Kumbels kat sagde, ikke bare

Læs mere

Valgtrommer på vej. Fynskalenderen. www.drv.dk/fynsamt. Fyns Radikale Venstre 2004 - Nr. 4

Valgtrommer på vej. Fynskalenderen. www.drv.dk/fynsamt. Fyns Radikale Venstre 2004 - Nr. 4 Fra FRV til dig: Godt nytår! Fynskalenderen Valgtrommer på vej ONSDAG DEN 26. JANUAR 2005, kl. 19.00: Ekstraordinært amtsdelegeretsmøde på Ringe Bibliotek! Det ekstraordinære amtsdelegeretsmøde indkaldes

Læs mere

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 12. møde Tirsdag den 4. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) 1. (eneste) behandling af beslutningsforslag nr. B 3: Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Er tiden løbet fra grundloven?

Er tiden løbet fra grundloven? Indhold: Rapport fra Folketingets konference om behovet for en grundlovsrevision Af Jacob Andersen? Er tiden løbet fra grundloven? Omfang: 36 sider Vægt: 120 g Fremstillet: 1849 Holdbar til:? Grafisk design:

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU RADIKAL 13/14 POLITIK 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU INDHOLD Det mener jeg 2 Mariannes klumme 3 Arbejdsmarkedet efter udvidelsen 4 Danmarks internationale parti 6 Retlige og indre anliggender

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

RADIKAL POLITIK. 23. januar 2003. Skal Thule-radaren bruges i det kommende missilforsvar? Læs side 7 9

RADIKAL POLITIK. 23. januar 2003. Skal Thule-radaren bruges i det kommende missilforsvar? Læs side 7 9 RADIKAL POLITIK 1 23. januar 2003 Skal Thule-radaren bruges i det kommende missilforsvar? Læs side 7 9 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det Radikale Venstre DET MENER JEG DET MENER JEG

Læs mere

Nr. 46 september 2012 16. årgang. High Five: Formandsskifte i Dansk Folkeparti s. 4-7. Integrationsmillionerne ruller s. 11 DF s 17. årsmøde s.

Nr. 46 september 2012 16. årgang. High Five: Formandsskifte i Dansk Folkeparti s. 4-7. Integrationsmillionerne ruller s. 11 DF s 17. årsmøde s. Nr. 46 september 2012 16. årgang High Five: Formandsskifte i Dansk Folkeparti s. 4-7 Integrationsmillionerne ruller s. 11 DF s 17. årsmøde s. 27-31 Leder FIND FEM FEJL Alle ved, hvordan en storsmilende

Læs mere

POLITIK RADIKAL. Jelved: Så er det fremad Bald: Vi har chancen Danmark år 2020 3 skarpe til alle MF erne Do not disturb flyers inde i bladet

POLITIK RADIKAL. Jelved: Så er det fremad Bald: Vi har chancen Danmark år 2020 3 skarpe til alle MF erne Do not disturb flyers inde i bladet RADIKAL POLITIK EKSTRA NUMMER: Jelved: Så er det fremad Bald: Vi har chancen Danmark år 2020 3 skarpe til alle MF erne Do not disturb flyers inde i bladet FORMANDEN SKRIVER Vi har chancen! Af Søren Bald,

Læs mere

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens Fynskalenderen ONSDAG DEN 29. SEPTEMBER Ryslinge: Offentligt debatmøde om Vandmiljøplan III. Vi sætter fokus på problemerne i vandmiljøet og regeringens uambitiøse plan for forbedringer, herunder specielt

Læs mere

RADIKAL POLITIK 129. januar 2004. Hvordan skal grænserne trækkes i det nye Danmarks-kort? til strukturreformen. Side 6 9

RADIKAL POLITIK 129. januar 2004. Hvordan skal grænserne trækkes i det nye Danmarks-kort? til strukturreformen. Side 6 9 RADIKAL POLITIK 129. januar 2004 Hvordan skal grænserne trækkes i det nye Danmarks-kort? Radikale holdninger til strukturreformen Side 6 9 INDHOLD Det mener jeg 2 DRV og nordsøaftalen 3 Mariannes klumme

Læs mere

Hun ved alt om alting. På talefod med EU. Stor tænker fejret Per Stig Møller 25 år i Folketinget. Kommunal konference

Hun ved alt om alting. På talefod med EU. Stor tænker fejret Per Stig Møller 25 år i Folketinget. Kommunal konference Politisk Vi holder Danmark på sporet På talefod med EU Bendt Bendtsen på motorcykel rundt i Europa Kommunal konference Netværk i aktion golene.dk Konservativ Ungdoms kampagnesucces Kvinde konference Fokus

Læs mere

71. møde. Onsdag den 23. marts 2011 (D) 1. (Spm. nr. S 1398).

71. møde. Onsdag den 23. marts 2011 (D) 1. (Spm. nr. S 1398). Onsdag den 23. marts 2011 (D) 1 (Spm. nr. S 1398). 71. møde Onsdag den 23. marts 2011 kl. 12.00 Dagsorden 1) Forespørgsel nr. F 31: Forespørgsel til udenrigsministeren om situationen i Mellemøsten og Nordafrika

Læs mere

59. møde. Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1. (Spm. nr. S 2627).

59. møde. Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1. (Spm. nr. S 2627). Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1 (Spm. nr. S 2627). 59. møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte

Læs mere

88. møde. Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1. nr. 72 den 17. februar 2011? (Spm. nr. S 1650).

88. møde. Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1. nr. 72 den 17. februar 2011? (Spm. nr. S 1650). Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1 88. møde Onsdag den 4. maj 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE?

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? Festskrift i anledning af Europa-Parlamentets 50 års fødselsdag den 19. marts 2008 Redigeret af Peter Nedergaard UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SAMARBEJDE

Læs mere

42. møde. Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1

42. møde. Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1 Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1 42. møde Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til udenrigsministeren om hemmelige CIA-flyvninger

Læs mere

Sophie Løhde (V): Formanden :

Sophie Løhde (V): Formanden : Mandag den 26. april 2010 (D) 1 82. møde Mandag den 26. april 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 197: Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere