Samarbejdsaftale om Nytteindsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale om Nytteindsats"

Transkript

1 Samarbejdsaftale om Nytteindsats Mellem Materielgården Frøslevvej Store Heddinge Og Center Arbejdsmarked Rådhuspladsen Store Heddinge [1]

2 Indledning: Denne samarbejdsaftale omfatter nytteindsats til ledige borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp og særlig arbejdsmarkedsydelse. I det efterfølgende kaldes tilbuddet Stjerneholdet/Materielgården. Tilbuddet har mødested i Stjerneholdets nuværende bygninger beliggende Ved Munkevænget 1, 4660 Store Heddinge og registreres i jobcenterets fagsystem. Se punkt 8. Aftalen omhandler i første omgang samarbejde om arbejdsopgaver i nytteindsats. Det er hensigten at udvide samarbejdet, således at Stjerneholdet integreres helt på Materielgården. Formålet med samarbejdsaftalen er at tydeliggøre de gensidige samarbejdsforpligtelser mellem Materielgården og Center Arbejdsmarked i forhold til de aktiverede borgere. 1. Personale Den nuværende holdleder på Stjerneholdet fortsætter og der ansættes yderligere en person i 20 timer pr. uge på konto Lovgrundlag og varighed af tilbuddet a. Borgere, der henvises til nytteindsats på Stjerneholdet/Materielgården, henvises efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 11, virksomhedspraktik b. Borgere der henvises til særlig tilrettelagt tilbud på Stjerneholdet/Materielgården, henvises efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 c. Under forløbet modtager borgeren samme forsørgelse som hidtil fra Center Arbejdsmarked. d. Varigheden af de enkelte forløb bestemmes ud fra en individuel vurdering op til 13 uger. 3. Aftaleperiode Samarbejdsaftalen har virkning fra og fortsætter indtil opsigelse. 4. Formål Formålet med tilbuddet er: a. Via tilbud nytteindsats/særlig tilrettelagte tilbud, at fremme deltagernes motivation til selvforsørgelse, enten via uddannelse eller et ordinært job. b. At de aktiverede skal gøre nytte i samfundet for deres offentlige ydelse via nytteindsats, og gennem konkret arbejde, at træne grundlæggende kompetencer ift. arbejdsmarkedet. 5. Volumen Samarbejdsaftalen indbefatter, at der visiteres borgere til Stjerneholdet/Materielgården, således at der som udgangspunkt er aktiverede i praktik. Tallet vurderes ved evalueringerne. [2]

3 6. Visitation a. Jobcentrets sagsbehandler visiterer borgere til holdlederen på Stjerneholdet/Materielgården på baggrund af jobplan/uddannelsesplan. b. Der visiteres løbende borgere til nytteindsats. 7. Kommunikation og samarbejde a. Der holdes samarbejdsmøde mellem fagleder på materielgården, holdleder Center Arbejdsmarked og afdelingsleder Center Arbejdsmarked minimum en gang pr. måned. Afdelingsleder indkalder. b. Der holdes ugentlige møder mellem holdleder på Stjerneholdet/Materielgården og fagleder på materielgården for planlægning af opgaver. c. Eventuelle problemstillinger, der ikke kan løses af kontaktpersonerne i fællesskab, forelægges afdelingsleder i Center Arbejdsmarked. Er der stadig uløste problemstillinger, inddrages chef for Center Arbejdsmarked og leder af drift og anlæg. d. Alle parter har tavshedspligt i personrelaterede sager. 8. Arbejdsforhold a. Arbejdstiden er 32 timer pr. uge for borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Arbejdstiden er 20 timer pr. uge for borgere på særlig arbejdsmarkedsydelse. Arbejdstiden og pauser tilrettelægges i samarbejde med materielgården. b. Borgerne møder ind på mødestedet medmindre andet aftales. På mødestedet skal der være mandskabsfaciliteter m. bad, toiletter, spisepladser efter gældende regler. Desuden skal der være administrationsplads til holdleder. c. Der kan laves særlige aftaler om skånehensyn i form af nedsat timetal, mødetider, pasning af behandling m.m. d. Der udleveres fra arbejdsstedet arbejdstøj og sikkerhedssko, hvor dette er nødvendigt og/eller påkrævet. e. Stevns Kommune yder erstatning for følger af arbejdsskader efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring og erstatning for skader, som den aktiverede forvolder på andre personer, eller andres ejendele, under deltagelse i virksomhedspraktik efter dansk rets almindelige regler. [3]

4 9. Arbejdsopgaver i nytteindsats. Opgaverne må ikke fortrænge ordinære job og det skal dels være tale om job der opfindes, eller job der tidligere er blevet udført af Stjerneholdet. Der må ikke arbejdes for privat personer eller virksomheder. I det daglige beslutter fagleder på materielgården og holdleder på Stjerneholdet om opgaverne kan udføres indenfor rammerne. I tvivlstilfælde inddrages afdelingsleder i Center Arbejdsmarked. Det vil være fint, hvis borgere i nytteindsats indgår i arbejdsfællesskab med medarbejderne på materielgården. Der vil være fokus på flg. områder: a. Sikre at turister får en god oplevelse på Stevns ved f.eks. renholdelse af strande, vedligeholdelse af trampestien, renholde vandtårnet, renholde omkring kommunale shelters, bygge shelters, sikre lokale cykelruter i samarbejde med turistkontoret, renholde skæmmende områder, som f.eks. tidligere ved den gamle stationsbygning. b. Service til kommunale institutioner, som f. eks. at flytte på redskaber for daginstitutionerne og dagplejerne, genbrug af legeredskaber, redde akutsituationer som f.eks. ved hærværk. c. Renholde udsatte områder, som f.eks. tunneller, steder hvor borgere samles, landeveje. d. Samarbejde med materielgården ved udførelse af opgaver, som ikke i forvejen dækkes af materielgården. F.eks. etablering af Tarzansti ved vandrerhjemmet, lån af værktøj og strandrensning. e. Der skal kunne samarbejdes med frivillige indenfor reglerne. F.eks. banekridtning for boldklubberne, assistere cykelklubben ved Stevns Rundt, hjælp til vedligehold af klubhuse o. lign. f. Servicere landsbyer med tiltag, der kan fremme beboernes sociale sammenhold og herunder forskønnelser af byerne. Evt. i et samarbejde med frivillige og gerne som en form for landsbypedeller. F.eks. søterrasse i Lyderslev, renholde udsatte områder, rense gadekær og petanquebaner. 10. Kursus / opkvalificering Holdlederen på Stjerneholdet/Materielgården kan bevilge kurset vejen som arbejdsplads. Alle andre kurser skal bevilges af jobkonsulent fra jobcenteret. 11. Dokumentation og opfølgning. a. Inden forløbet udfyldes nødvendige blanketter af Jobcenter Stevns. b. Holdlederen på Stjerneholdet/Materielgården fører fremmødeprotokol, som afleveres på vandrerhjemmet, til registrering i fagsystem. c. Ved udeblivelser meddeles dette til ansvarlig medarbejder for sanktioner. d. Sygefravær udover 1 uge meddeles til sagsbehandler i jobcenteret. [4]

5 12. Evaluering styregruppe a. Styregruppen består af chef for Center Arbejdsmarked, afdelingsleder Center Arbejdsmarked, fagleder materielgården og leder af drift og anlæg. b. Styregruppen holder møde 4 gange om året. c. Styregruppen skal godkende ændringer i samarbejdsaftalen. d. Styregruppen vurderer i hvilken takt samarbejdet skal udvides. e. Afdelingsleder i Center Arbejdsmarked indkalder til styregruppemøder. 13. Økonomi a. Stjerneholdet/Materielgården beholder nuværende budget. b. Løbende udgifter, såsom arbejdstøj / sikkerhedssko / sikkerhedsbriller / handsker / arbejdsredskaber m.m. til aktiverede betales af nuværende budget. c. Større udgifter (over 5000 kr.) drøftes med afdelingsleder. 14. Opsigelse a. Samarbejdsaftalen kan opsiges gensidigt med 8 ugers varsel til den første hverdag i en måned. b. Samarbejdsaftalen kan ikke tilsidesætte gældende lovgivning samt refaglige regler og aftaler. 15. Underskrifter For Materielgården: Dato Underskrift.. For Center Arbejdsmarked: Dato Underskrift.. [5]

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE 1 JOBSERVICE DANMARK ÉN VIRKSOMHED - ÉN INDGANG Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Eksempelsamling: Kravspecifikationer Appendix 1

Eksempelsamling: Kravspecifikationer Appendix 1 Eksempelsamling: Kravspecifikationer Appendix 1 Udbudsportalen.dk August 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Eksempelsamling kravspecifikationer... 5 2. Århus Kommune... 9 2.1 Indledning... 9 2.1.1 Baggrund

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4

Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4 Indholdsfortegnelse 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4 2. Opkvalificering 2.1. Jobrotation 5 2.2. Opkvalificeringsjob 6 2.3. Voksenlærling 7 2.4. InnoBooster 8 2.5. Fagpilot

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Målgruppe Målgruppen i forsøget er 18-29-årige kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse, match 2 uanset ledighedslængde.

Målgruppe Målgruppen i forsøget er 18-29-årige kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse, match 2 uanset ledighedslængde. NOTAT Projektbeskrivelse for det kontrollerede forsøg: Mentor til udsatte unge uden udannelse og job 09. februar 2012 J.nr. 2012-0000214 2.kt. /sil,lj Baggrund Flere undersøgelser 1 indikerer, at mentorstøtte

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

SOCIALT KAPITEL i staten

SOCIALT KAPITEL i staten Vejledning SOCIALT KAPITEL i staten Juni 2004 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Personalestyrelsen CFU Vejledning om Socialt kapitel i staten - en beskrivelse af

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Revideret oktober 2013 Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er redigeret af: Hugo Knudsen, Socialrådgiver,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere