Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015."

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 2. Orientering fra formanden 3. Orientering fra GM 4. Drøftelse af informationer m.v. fra udvalgene 5. Evt. andre relevante emner 6. Eventuelt. Til orientering: Benny Larsen trækker sig som formand. Benny Larsen indledte mødet med at meddele, at han desværre ser sig nødsaget til at trække sig som formand for Hjørring Golfklub med omgående virkning. Benny føler ikke, at han kan bidrage med den indsats og de ressourcer, der skal ydes for at stå i spidsen for klubben. Benny har gennem længere tid ydet og skal også fremover yde en stor indsats med en del rejseaktivitet på sin daglige arbejdsplads, og det kan ikke forenes med posten som formand. Bestyrelsen vil gerne takke Benny for hans store indsats i golfklubbens bestyrelse gennem 4 år, heraf de 3 år som formand, som alle gav udtryk for at Benny havde løst på flot vis. På mødet var der enighed om, at bestyrelsen konstituerer sig med Michael Svendsen som ny formand, medens der arbejdes på en varig løsning frem mod generalforsamlingen Ad 1 godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Godkendt. Ad 2 Orientering fra formanden. Se ovenfor. Ad 3 orientering fra GM. John Friis orienterede om økonomien pr. 31/8, og følgende nøgletal kan nævnes:

2 Indtægter: Kontingentet på tkr. er 135 tkr. under budgettet og 97 tkr. mindre end sidste år. Ved årsafslutningen skal vi også forvente, at indtægterne er ca. 100 tkr. mindre end sidste år. Greenfee-indtægterne på 527 tkr. er 68 tkr. under budgettet og 42 tkr. mindre end sidste år. Selvom august måned har været god med 128 tkr. i indtægt, kan vi ikke forvente, at vi når årsbudgettet på 730 tkr. Sponsorindtægterne på 443 tkr. er 32 tkr. under budgettet og 39 tkr. mindre end sidste år. Her vil der senere på året blive bogført yderligere ca. 30 tkr. således der bliver en afvigelse i størrelsesordenen 10 tkr. De samlede indtægter på tkr. er 224 tkr. under budgettet og 173 tkr. mindre end sidste år. Udgifter: Udgifterne ligger generelt meget tæt på budgettet, og der er sparet, hvor der spares kan set i relation til de manglende indtægter. Udgifterne på administration på 834 tkr. er 54 tkr. mindre end sidste år, hvilket skyldes mindre lønudgifter i kontorsektoren og besparelser på annoncer og reklamer. Udgifter til drift af banen er 24 tkr. under budgettet, og selvom banen er marginalt bedre end i 2014 er det i juli og august sparet ca. 150 tkr. i forhold til sidste år. De samlede udgifter på tkr. er 30 mindre end budgettet og 65 tkr. mindre end i Finansiering: Låneomlægningen begynder så småt at vise sig i form af sparede renter og vil blive tydeligere senere på året. Afskrivning: Såfremt der ikke sker yderligere investeringer bliver disse på ca tkr. for Konklusion: Vi skal som tidligere meddelt - forvente at komme ud med et underskud på op mod 200 tkr. Konto Realiseret Budget Realiseret Afvig ift. Afvig ift. Realiseret Realiseret Realiseret Realiseret Realiseret Årsbudget Aug 2015 Aug 2015 Aug 2014 budget Kontingent Skabe Tilskud Medlemmer i alt Greenfee (Netto) Øvrige indtægter Turnering (Netto) Sponsorer (Netto) Indtægter Administration Medlemsaktiviteter Banen Klubhus Elite Junior Begynder Udgifter Res. før fin/afskr Finansiering Res. før afskr Afskrivninger Resultat

3 Kassekreditten: Som det fremgår af skemaet nedenfor, er der trukket ca tkr. mere på kassekreditten end på samme tidspunkt sidste år, men dette skyldes især indfrielsen af et lån i Danske Bank på tkr. Kassekredit JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC År År År År År År År Difference > Langfristet gæld Som det fremgår af skemaet nedenfor vil vores langfristede gæld med udgangen af 3. kvartal være på tkr., hvilket er tkr. mindre end ved årsskiftet dog er de førnævnte tkr. overført til kassekreditten så reelt et fald på 733 tkr. Det forventes, at der afdrages ca tkr. på den langfristede gæld i Langfristet gæld Realkredit, byggelån & Leasing Ult Ult Ult Ult Q Q Q Ult Q Q Q Nykredit T.DKK Nykredit T.DKK (5 %) indf Nykredit T.DKK (2 %) nyt Nykredit T.DKK Danske Bank, Kredit Danske Bank, Lån Leasing Fyn Leasing Fyn I alt Renteswap Dagsværdi renteswap Medlemsstatus: Som det fremgår af skemaet nedenfor, var der pr. 31/ medlemmer i Hjørring Golfklub, og den 22. ds. var der Den onde cirkel med dalende medlemstal er dermed brudt, og det må bl.a. tilskrives, at Meget Golf for Pengene har været en succes. Som det fremgår af skemaet, er der i år indmeldt 143 nye medlemmer, hvilket siden 2007 kun overgås af 2011 med 148 indmeldte. Der er 133, der er udmeldt igen i år, og det er det laveste siden Vi må håbe, at de nye medlemmer finder interesse for golfsporten, således at de bliver fuldgyldige medlemmer. Der arbejdes flot i kaninudvalget for at dette kan lykkes. Kategori Status Status Budget ult. Heraf Diff. Diff MGP År Udmeldt Indmeldt Netto MGP Seniorer N/A Ungseniorer N/A Juniorer m/banetill N/A Juniorer u/banetill N/A Pensionister N/A Øvrige N/A Prøvemedlemmer N/A FlexBasis FlexSyd Long Distance G.snit Passive I alt I alt Orienteringssager: Hjælpermach: Den 4. oktober 2015 afvikles der hjælpermatch. Der er sendt indbydelse ud til 132 medlemmer, der i årets løb har udført frivilligt arbejde.

4 Stafet for livet arrangement til fordel for kræftens bekæmpelse. I weekenden den august blev der afviklet stafet for livet på Hjørring Golfklubs arealer nærmere bestemt på Vest 7-9 med over 1100 deltagere. Det var en stor succes, og arrangementet var begunstiget af særdeles godt vejr. Hjørring Golfklub har indvilget i også at lægge areal til arrangementet i 2016, hvor det afvikles den august. Nyt fra Kaninudvalget Da Lis Kirsten ikke ønsker at fortsætte som tovholder i Kaninudvalget, overtager Troels Troelsen denne post for Stor tak til Lis Kirsten for indsatsen. Beslutningssager: Inkasso-sager: 7 medlemmer har desværre ikke betalt kontingent. De har hver især fået 2 rykkere, som de ikke har reageret på. Klubbens samlede tilgodehavende på denne konto er på godt kr. Der var enighed i bestyrelsen om, at kravene nu sendes til inkasso hos klubbens advokat. Turn-tider: Som tidligere nævnt har bestyrelsen diskuteret, om vores turn-tider skal ændres, idet en analyse viser, at det er meget sjældent, at det varer 2 timer og 15 minutter at gå de første 9 huller, som turn-tiden er bestemt til at være nu. Ligeledes viser analysen, at det er meget få runder, der varer over 4 timer. Konklusionen er derfor, at turn-tiden fra sæsonen 2016 ændres til 2 timer, og en golfrunde i Hjørring Golfklub forventes afviklet på 4 timer. Green-fee priser: Hjørring Golfklubs green-fee priser er i dag (og har været det i en årrække): Hverdage: 300 kr. Weekend: 400 kr. Ved at sammenligne med 12 andre nordjyske klubber viser det sig, at Hjørring Golfklub er den eneste klub, hvor prisen på hverdage kun er 300 kr. Priserne varierer fra 325 kr. til 400 kr. i de fleste klubber koster det dog 350 kr. at spille på en hverdag. Gennemsnitspris: 347 kr. Green-fee i weekenden varierer fra 325 kr. til 500 kr. nogle har indført rabatordninger som f.eks. halv pris juli og august eller variable priser i løbet af dagen. Gennemsnitspris: 390 kr. Konklusion: Bestyrelsen har besluttet, at følgende green-fee priser er gældende for Hjørring Golfklub pr. 1/1-16: Hverdage: 350 kr. Weekend: 400 kr. DGU, regionalmøder: Som tidligere år afholder DGU regionalmøder landet over for Nordjyllands vedkommende afholdes det i Aalborg Golfklubs lokaler den 26. oktober kl For Hjørring deltager Michael Svendsen og Peter Norskov. Belønning frivillige: Som tidligere oplyst har Danbolig Hjørring v/kristian Rask i år sponsoreret kr. som belønning for det store frivillige arbejde, der udføres i klubben. Sidste portion uddeles i forbindelse med hjælperturneringen den 4/10, og bestyrelsen har vedtaget, hvem ofret skal være. Medlemsmøde: Der afholdes medlemsmøde i Hjørring Golfklub den 20/10-15 kl Nærmere om arrangementet vil senere blive meddelt. Generalforsamling 2016: Det er besluttet, at generalforsamlingen i Hjørring Golfklub afholdes torsdag den 25. februar 2016.

5 Nærmere vil blive oplyst senere. Ad 4 Drøftelse af informationer fra udvalgene: Intet ud over hvad der tidligere er nævnt. Ad 5 evt. andre relevante emner: Intet. Ad 6 eventuelt: Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 20/10-15 kl Jens Erik Poulsen, sekretær.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at:

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at: Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Torsdag 21. juni 2007 Tilstede: Uffe Steffensen, Michael Laustsen, Peter Bragh, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Klaus Frejo Dagsorden: 06/07-45: Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Nyhedsbrev maj - juni 2013

Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nord 1 green Golf er det sjoveste, man kan foretage sig - uden at tage tøjet af Juan Antonio "Chi-Chi" Rodríguez (born October 23, 1935). A Puerto Rican professional golfer 1

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Afbud fra Frank Grønhøj Larsson (kommer efter Regionsgolf) afbud fra Bente Hagbo Larssen.

Afbud fra Frank Grønhøj Larsson (kommer efter Regionsgolf) afbud fra Bente Hagbo Larssen. Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag 8. maj 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra Frank Grønhøj Larsson (kommer efter Regionsgolf) afbud fra Bente Hagbo Larssen. 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 2 - April 2011 Kære Medlem Vi kan med glæde henvise til vor hjemmeside: www.fuglebakkenaarhus.dk, da den nu næsten er fuldt opdateret. Igen i år blev Fastelavnsfesten

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat vedrørende bestyrelsesmøde 3. oktober 2006 2. Bestyrelsessammensætningen 2006

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938 12. Eventuelt. Thomas Maxe foreslog, at HSC deltager i et projekt for overvægtige børn/familier. Dette var der stor opbakning til i forsamlingen. Endelig overlod dirigenten herefter formanden at takke

Læs mere