Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 29. oktober Mødetidspunkt Kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 29. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 17.00"

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 29. oktober 2014 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Lukket møde kl i Mødelokale 3 i Holte Åbent møde kl i Rådssalen Medlemmer Fra forvaltningen Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Søren Hyldgaard (V), Anne Anbo (V), Anika Rée (V), Camilla Barner-Christensen (V), Jens Darket ((V), Claus Holmegaard Larsen (C), Maria Steno (L), Axel Bredsdorff (L), Anna Scharling Brun (L), Jens Bruhn (A), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Kenneth Birkholm (C), Elisabeth Ildal (I), Jacob Jensen (Ø), Erik Gissel Jensen (O), Mona Madsen (L), Court Møller (B) Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Solveig Andreasen

2 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 5 2 Ældrepulje budgetopfølgning 6 3 Bofællesskab Langebjerg 3, Anlægsregnskab og Skema C 9 4 Anlægsregnskab - Renovering af Gerners Børnehus 13 5 Anlægsregnskab Lyngborghave 15 6 Birkerød Svømmehal - Fjernelse af miljøfarlige stoffer i bade- og omklædningsrum. Anlægsbevilling 17 7 Projektforslag naturgasforsyning af rækkehuse Øverødvej 29A-45E 19 8 Vedbæk Nordstrand - Anlægsbevilling 21 9 Etablering af nyt fælles beredskab Rudersdal Forsyning A/S - Godkendelse af takster Endelig vedtagelse af Lokalplan 241 for et område til lokalcenter ved Malmbergsvej og Langhaven i Gl. Holte Holte Rideklub - Optagelse af lån til ombygning Ændring af valgdistrikter LUKKET PUNKT - Stavnsholtvej 51, 3520 Farum - Salg af kommunal ejendom 40 2/40

3 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Bilagsoversigt Punkt nr. 1. Meddelelser 1. Tillægsbevillingsliste pdf (152431/14) 2. Ældrepulje budgetopfølgning 1. Nye ældrepuljeprojekter pr. september 2014 (132200/14) 2. Budgetopfølgning august (132183/14) 3. Bofællesskab Langebjerg 3, Anlægsregnskab og Skema C 1. Bilag 3 - Notat budgetafvigelser Langebjerg.docx (130619/14) 2. Bilag 1 - Anlægsregnskab og Skema C, Langebjerg 3.pdf (130618/14) 3. Bilag 5 - Revisionserklæring, Skema C serviceareal.pdf (134053/14) 4. Bilag 2 - Revisionserklæring, Anlægsregnskab.pdf (134052/14) 5. Bilag 4 - Revisionserklæring, Skema C boliger.pdf (134048/14) 7. Projektforslag naturgasforsyning af rækkehuse Øverødvej 29A-45E 1. Projektforslag om naturgasforsyning af Birkesøhusene i Holte.pdf (129936/14) 8. Vedbæk Nordstrand - Anlægsbevilling 1. Vedbæk Nordstrand - Startetape A3-1.pdf (131836/14) 9. Etablering af nyt fælles beredskab 1. Bilag 1 - Oplæg til etablering af nyt fælles brandvæsen (134785/14) 2. Bilag 2 - Økonomisk analyse af beredskaberne Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg (134794/14) 3. Bilag 2 A - Oversigt over bygninger som benyttes af beredskaberne (134798/14) 4. Bilag 3 Forslag til samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen (61072/14) 5. Bilag 3A - Forslag til samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen - Fordelingstal (134801/14) 6. Bilag 3B - Forslag til samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen - Oversigt over indskudt materiel (134808/14) 10. Rudersdal Forsyning A/S - Godkendelse af takster Uddrag af vandforsyningsloven og betalingsloven.docx (145131/14) 2. Takstblad_RF-1.pdf (145130/14) 11. Endelig vedtagelse af Lokalplan 241 for et område til lokalcenter ved Malmbergs- 3/40

4 vej og Langhaven i Gl. Holte 1. Historisk Topografisk selskab - Indsigelse (121831/14) 2. Forslag til LP 241 og bekendtgørelse (90969/14) 3. Indsigelse til Lokalplan 241- Arkitektfirmaet Årstiderne (124439/14) 4. Oversigt over indsigelser og bemærkninger (129708/14) 5. Bemærkninger fra Lars H. Nielsen (133471/14) 6. Orintering om supplerende høring (150012/14) 13. Ændring af valgdistrikter 1. Forslag til 9 valgdistrikter.pdf (152703/14) 4/40

5 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Meddelelser KMB Sagsnr. Resumé Tillægsbevillingsliste vedlægges til orientering. Bilag 1 Tillægsbevillingsliste pdf 5/40

6 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Ældrepulje budgetopfølgning KMB Sagsnr. 14/1713 Resumé Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den indsatsområder under Puljen til løft af ældreområdet. Ældreområdets budgetopfølgning pr. ultimo august 2014 viser et forventet mindreforbrug på knap 3 mio. kr. Ældreområdet foreslår, at der udarbejdes en ansøgning til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold med nye indsatser, som realistisk kan forventes gennemført i Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning. Sagsfremstilling I forbindelse med finanslovsaftalen for 2014 afsatte forligsparterne en pulje på 1 mia. kr. til løft af ældreområdet. Rudersdal modtog i den forbindelse 12,8 mio. kr. fra puljen. Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den de aktiviteter, som skulle igangsættes for puljemidlerne. Ældreområdets budgetopfølgning pr. ultimo august 2014 viser et forventet mindreforbrug på knap 3 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til, at nogle indkøb har været billigere end forventet, til manglende efterspørgsel fra borgerne og til forsinkelser ved igangsættelsen af nogle indsatser. Enkelte aktiviteter og indkøb er dyrere end forventet. Afvigelserne er nærmere beskrevet i oversigtsbilaget Budgetopfølgning august. Ældreområdet foreslår, at der udarbejdes en ansøgning til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, som udvider nogle af de eksisterende indsatser, og som implementerer nogle nye svarende til det forventede mindreforbrug. Projekterne er nærmere beskrevet i bilaget Nye ældrepuljeprojekter pr. september Udvidelse af de eksisterende indsatser består af: Ældrepuljeprojekt 3.c. Selvtræningsredskaber og demenshjælpemidler 6/40

7 Indkøb af 6 demensstole, som har en beroligende og tryghedsskabende effekt for demente borgere. Endvidere indkøb af demensdyner, madrasser, dukker og sæl som beroligende og tryghedsskabende hjælp til demente på plejehjem og i hjemmeplejen. Ældrepuljeprojekt 3.e. DUKA/IPADS til spil og træningsaktiviteter på plejecentre Indkøb af yderligere 23 DUKA-pc er, så alle afdelinger på plejecentrene kan tilbyde borgerne adgang til ældrevenlig pc. Indkøb af informationstavler til receptionerne på de plejecentre og aktivitetscentre, som ikke har det p.t. Indkøb af kameraer med videofunktion til plejecentre. Kameraerne skal dels bruges i det pædagogiske arbejde med beboerne, dels til billeder på informationstavlerne. Forslagene til nye aktiviteter er: Indkøb af syv elektriske personløftere fra gulv til hjemmeplejen. Med løfteren vil hjemmeplejens egne medarbejdere i større omfang kunne hjælpe tunge borgere, der er faldet frem for at tilkalde hjælp fra vagtcentralen. Indkøb af fire busser til de plejecentre og daghjem, som ikke i dag har egen bus. Indkøb af hjælpemidler til de 20 genoptræningspladser på Genoptræningscenter Skovbrynet. Med skylle/tørre-toiletter og højde-og sideværtsindstillelige vaske vil borgerne hurtigere blive selvhjulpne, mens de er på genoptræningspladsen. Samtidig kan det afprøves, om disse hjælpemidler evt. er relevante for borgerne, når de vender tilbage til eget hjem. Indkøb af et elektronisk databasesystem med faglige beskrivelser af praktiske procedurer i sygeplejen til understøttelse af indsatsen om tidlig opsporing og forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser. Puljeadministrationen oplyser, at Rudersdal Kommune kan overføre op til 10 procent af evt. uforbrugte midler fra puljen til det følgende år. Ældreområdet foreslår, at der ikke på nuværende tidspunkt søges om at overføre midler til Såfremt det endelige regnskab for ældrepuljen viser et mindreforbrug, vil der på dette tidspunkt kunne ansøges om overførsel. Bilag 1 Nye ældrepuljeprojekter pr. september Budgetopfølgning august Indstilling Direktionen indstiller, at Rudersdal Kommune ansøger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om tilladelse til at anvende de forventede overskydende midler i puljen til løft af ældreområdet på de i sagsfremstillingen nævnte projekter. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den /40

8 ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt. Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling. 8/40

9 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Bofællesskab Langebjerg 3, Anlægsregnskab og Skema C KMB Sagsnr. 07/6283 Resumé Som led i udmøntning af psykiatri- og handicapplanen har Rudersdal Kommune opført bofællesskab bestående af 17 almene boliger med tilhørende service- og fællesarealer på Langebjerg 3 i Nærum. Sagen har senest været forelagt Kommunalbestyrelsen den , hvor forvaltningen blev bemyndiget til at indgå kontrakt med Dyrlund Sørensen A/S om opførelse af byggeriet i hovedentreprise. Samtidig blev ændret facadeudtryk godkendt, anlægsbudget før byggestart blev godkendt og endeligt støttetilsagn (Skema B) blev givet. Sagen forelægges nu Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskab og Skema C. Sagsfremstilling Bofællesskabet består af 17 almene boliger på 71 m² med tilknyttet serviceareal på ca. 66 m². Byggeriet er ibrugtaget med ca. én måneds forsinkelse den 15. april Forsinkelsen skyldes, at byggeriet blev påbegyndt senere end forudsat, idet afklaring med Nordvand om sikkerhedsafstande til trykvandsledning, der løber over grunden, tog længere tid end forventet. Det samlede anlægsbudget er fastsat til kr. inklusiv moms. Endeligt støttetilsagn (Skema B) er meddelt på grundlag af en samlet anskaffelsessum på kr., svarende til den maksimale støtteberettigede anskaffelsessum for boligdelen. Anlægsregnskab Anlægsregnskab for det samlede projektet samt Skema C for henholdsvis boliger og serviceareal er nu udarbejdet af forvaltningen og revideret af statsautoriseret revisionsvirksomhed BDO, Kommunernes Revision uden forbehold. De samlede udgifter er opgjort til i alt 41,640 mio. kr. inkl. moms og værdi af grund, hvilket er 0,347 mio. kr. mere end godkendt i forbindelse med forelæggelse af Skema B. Moms af udgifter til servicearealer anmeldes til refusion via momsudligningsordningen, og da byggeriet er opført på egen grund, har der ikke været udgifter til køb af denne. 9/40

10 Anlægsregnskabet søges dermed godkendt med i alt 36,167 mio. kr. fordelt som følger: Boliger inkl. moms 34,219 mio.kr. Serviceareal ekskl. moms 1,948 mio.kr. I alt 36,167 mio.kr. Anlægsregnskab vedlægges som bilag 1 og revisionserklæring som bilag 2. Den samlede anlægsbevilling til projektet udgør 34,927 mio. kr. Der har således været et merforbrug på 1,24 mio. kr. Merforbruget af anlægsbevillingen skyldes primært, at udgifter til opførelse af boligdelen ud over den maksimale anskaffelsessum skal finansieres af kassebeholdningen uden ret til momsrefusion. Se nærmere herom og om afvigelser i forhold til budget notat vedlagt som bilag 3. Skema C Den maksimale støtteberettigede anskaffelsessum for boligdelen beregnes inklusiv moms. Støttetilsagnet er givet i 2010, og den støtteberettigede anskaffelsessum kan derfor maksimalt udgøre 33,177 mio. kr., svarende til kr. pr. m2 boligareal med tillæg af udgifter til indeksregulering. I den samlede anskaffelsessum indgår værdien af grunden med 5 mio.kr. Værdien er fastsat til det beløb, der på tidspunktet for Skema B blev skønnet plads til inden for den maksimale anskaffelsessum. Skema C for boligdelen søges godkendt med en samlet anskaffelsessum på 33,177 mio. kr. Revisionserklæring vedlægges som bilag 4. Den maksimale anskaffelsessum finansieres med 91 % lån i Kommunekredit, 7 % kommunalt grundkapitalindskud og 2 % beboerindskud. Ydelserne på lånet betales af beboerne via huslejen med ydelsesstøtte fra Staten. Der er optaget lån i Kommunekredit på 30,328 mio. kr. Låneoptagelsen reduceres nu til 30,191 mio. kr., svarende til 91 % af den godkendte anskaffelsessum. Servicearealer og alle udgifter ud over den maksimale støtteberettigede anskaffelsessum finansieres kontant af kommunen. Skema C for servicearealer søges godkendt med en samlet anskaffelsessum på 3,034 mio. kr. Revisionserklæring vedlægges som bilag 5. Til finansiering af servicearealer yder Staten et kontant tilskud på 0,680 mio. kr. svarende til kr. pr. bolig. Indtægten søges bevilget. Kommunale udgifter Den samlede kommunale nettoudgift er opgjort til 4,551 mio. kr. som anført nedenfor, hvilket er 1,299 mio. kr. mere end forventet ved godkendelse af Skema B. Udgifter mio. kr. Anlægsudgift i alt 41,640 - grund (5,000) - udgifter anmeldt til momsrefusion (0,473) 10/40

11 I alt 36,167 Indtægter Lånefinansiering, 91 pct. af 33,177 mio. kr. 30,191 Beboerindskud 0,664 Statstilskud 0,680 Støttesagsgebyr 0,082 I alt 31,617 Netto 4,551 Bilag 1 Bilag 3 - Notat budgetafvigelser Langebjerg.docx 2 Bilag 1 - Anlægsregnskab og Skema C, Langebjerg 3.pdf 3 Bilag 5 - Revisionserklæring, Skema C serviceareal.pdf 4 Bilag 2 - Revisionserklæring, Anlægsregnskab.pdf 5 Bilag 4 - Revisionserklæring, Skema C boliger.pdf Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at anlægsregnskab for opførelse af 17 almene boliger med tilknyttede servicearealer på Langebjerg 3 godkendes med en samlet anskaffelsessum på 36,167 mio. kr. ekskl. værdi af grund og moms af udgifter til serviceareal, 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 1,240 mio.kr. til rådighedsbeløbene i 2014 vedr. projektet Opførelse af almene boliger Langebjerg, finansieret af kassebeholdningen, 3) at Skema C godkendes med 33,177 mio.kr. for boligdelen og med 3,034 mio.kr. for serviceareal, 4) at der gives en positiv tillægsbevilling i 2014 på 0,137 mio.kr. til regulering af lån optaget i Kommunekredit, og 5) at der gives en anlægsbevilling på 0,680 mio.kr. til indtægter i form af statstilskud til servicearealer, finansieret af rådighedsbeløb på projekt , Servicearealer Statstilskud. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens indstilling ad 1), 3), 4) og 5) tiltrådt. Direktionens indstilling ad 2) blev indstillet med 5 stemmer (Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Poul Bach (A) og Anna Scharling Brun (L)) mod 2 (Erik Gissel Jensen (O) og Elisabeth Ildal (I)) Forinden var ændringsforslag ad 2) om finansiering på projektnr fremsat af Elisabeth Ildal bortfaldet med 5 stemmer imod (Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne 11/40

12 Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Poul Bach (A) og Anna Scharling Brun (L)). 2 medlemmer (Erik Gissel Jensen (O) og Elisabeth Ildal (I) stemte for ændringsforslaget. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt. Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling. 12/40

13 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Anlægsregnskab - Renovering af Gerners Børnehus KMB Sagsnr. 14/22865 Resumé Kommunalbestyrelsen besluttede den at give en anlægsbevilling på kr. til renovering af de to bygninger, der tilsammen dannede den dengang selvejende institution Gerners Børnehus, Abildgårdsparken 8C og D, 3460 Birkerød (projekt ). Børnehuset har siden overflytningen til Område Hestkøb fået nyt navn, Bistrup Have. Oprindeligt var anlægsbevillingen afsat til en sammenbygning, men ved frigivelse af anlægsbevillingen blev det besluttet at iværksætte en renovering for den afsatte anlægsbevilling Regnskabet viser en mindreudgift på kr., som foreslås tilført kommunekassen. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Renoveringsarbejdet er afsluttet i 2014, og der kan aflægges følgende regnskab for projektet vedrørende renovering af Gerners Børnehus på kr. (nu Børnehuset Bistrup Have, område Hestkøb) Bistrup Have består af to bygninger. Der er primært gennemført renovering af 3-5 års bygningen, som havde det største renoveringsbehov. Renoveringen har givet Bistrup Have: En ny tilbygning m. garderobe, så garderoberne nu er samlet ved udgangen til legepladsen. Det betyder, at det er blevet muligt at etablere skofrit område indendørs samtidig med, at der er blevet frigjort plads til fællesrum og samlingssted Fællesrummet og køkkenområdet er renoveret og indrettet mere funktionelt. Renovering af møderum til forældresamtaler Renovering af lederkontor Akustiklofter i grupperum med integreret dæmpbart lys. Alle vægge er malet. Der er opsat nye døre mellem fællesrum og børnerum, så der nu er større visuel kontakt mellem rummene i institutionen. I 0-2 års-bygningen er fællesrummet blevet malet, og der er opsat nye pusleborde. 13/40

14 Samlet anlægsbevilling kr. Udgifterne har været fordelt på: I alt Udgifter til: Håndværkerydelser Rådgivning og administration Inventar kr kr kr kr. Mindreudgift kr. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at regnskabet godkendes, og 2) at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til rådighedsbeløbet. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt. Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling. 14/40

15 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Anlægsregnskab Lyngborghave KMB Sagsnr. 12/6788 Resumé Kommunalbestyrelsen besluttede den at give en anlægsbevilling på kr. til at bygge det nye børnehus Lyngborghave (projekt ). Beslutningen var et led i udrulningen af Masterplanen for dagområdet. Regnskabet viser en mindreudgift på kr., som foreslås tilført kommunekassen. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Opførelsen af Lyngborghave, Lyngborghave 42 46, 3460 Birkerød er afsluttet i Med opførelsen har kommunen fået et nyt og moderne børnehus med plads til normalt 150 børn i alderen 0 til 5 år. Byggeriet er etableret i overensstemmelse med Masterkonceptet, og der er etableret helt nye udendørsarealer med legeredskaber samt træer og buske. Byggeriet er gennemført som en totalentreprise, hvor hele byggeriet (inkl. køkken, legeplads m.m.) er indeholdt i de samlede udgifter. Der kan aflægges følgende regnskab for projektet vedrørende opførelse af Lyngborghave. Samlet anlægsbevilling Udgifter Håndværkerydelser Rådgivning og bygherreudgifter Inventar Genhusning og drift Mindreudgift kr kr kr kr kr kr kr. Mindreudgiften skyldes hovedsageligt, at der ikke har været større uforudsete udgifter. 15/40

16 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at anlægsregnskabet for Institution 3 Lyngborg, Lyngborghave (projekt ) godkendes, og 2) at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til rådighedsbeløbet og at beløbet tilgår kommunekassen. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt. Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling. 16/40

17 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Birkerød Svømmehal - Fjernelse af miljøfarlige stoffer i bade- og omklædningsrum. Anlægsbevilling KMB Sagsnr. 08/19991 Resumé Kommunalbestyrelsen har den , den og den godkendt en samlet anlægsbevilling på kr. til projekt , Renovering af bade- og omklædningsrum i Birkerød Svømmehal. Økonomiudvalget blev den orienteret om, at der var fundet asbest i bade- og omklædningsrummene. Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på kr. til fjernelse af miljøfarlige stoffer. Sagsfremstilling Efter påbegyndelsen af renoveringen af bade- og omklædningsrum ved den gamle svømmehal i Birkerød er det konstateret, at overfladerne (vægge og lofter) indeholder asbest, PCB og kviksølv. Som følge af den konstaterede asbest i forbindelse med nedrivningsarbejdet og følgende merudgifter har der i renoveringsarbejdet været særlig bevågenhed på miljøskadelige stoffer, idet disse skal behandles og eventuelt bortskaffes på en særlig måde. Grundet en upræcis beskrivelse fra miljørådgiveren i udbudsmaterialet medfører dette en ekstraudgift til behandlingsmetoden på overfladerne. Bortskaffelsen af de miljøfarlige stoffer sker ved sandblæsning af overfladerne med efterfølgende filtsning. Der etableres de nødvendige støvsluser og øvrige miljøforanstaltninger. Udgifterne for dette arbejde er på kr. Økonomi På projekt , Renovering af omklædningsrum ved Birkerød Svømmehal er der optaget en samlet anlægsbevilling på kr. Forvaltningen anbefaler, at den manglende finansiering på kr. sker via tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløb på kr. i 2016 på projekt , 17/40

18 Skovlyskolen, PCB-renovering. For at undgå forsinkelse i forhold til projektets tidsplan, har forvaltningen efter aftale med borgmesteren indgået aftale med Kim Siestø A/S. I den forbindelse er der behov for en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. til projekt , renovering af omklædningsrum ved Birkerød Svømmehal, finansieret af projekt , Skovlyskolen, PCB-renovering i Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på kr. til projekt , Renovering af omklædningsrum ved Birkerød Svømmehal, 2) at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på kr. i 2014 til projekt , Renovering af omklædningsrum ved Birkerød Svømmehal, og 3) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på kr. i 2016 til projekt , Skovlyskolen, PCB-renovering. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Henning Bach Christensen oplyste, at miljøsaneringen betyder, at svømmehallen først kan forventes åbnet 1. februar Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets og Kultur og Fritidsudvalgets forslag tiltrådt. Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling. 18/40

19 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Projektforslag naturgasforsyning af rækkehuse Øverødvej 29A-45E KMB Sagsnr. 14/24464 Resumé HMN Naturgas I/S har den 5. september fremsendt projektforslag om naturgasforsyning af rækkehuse, Øverødvej 29A-45E, til godkendelse. Sagen forelægges for Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning. Sagsfremstilling I forbindelse med revisionen af varmeplanlægningen i Søllerød Kommune i 2002 blev rækkehusene på Øverødvej 29A-45E udlagt til fjernvarmeforsyning. En stor del af rækkehusene anvendte på daværende tidspunkt gas til opvarmning og/eller madlavning. Gassen blev leveret via gennemgående gasledninger i kældrene. Det blev imidlertid vurderet, at hvis der blev etableret fjernvarmeforsyning via kældrene, ville det være mere samfundsøkonomisk fordelagtigt, og rækkehusene blev derfor udlagt til fjernvarmeforsyning. I forbindelse med, at nogle af rækkehusene ønskede at overgå til fjernvarme i forbindelse med sløjfning af olietank el. lign., viste der sig imidlertid problemer med at etablere fjernvarmeledningen i kælderen. Pga. af store niveauforskelle var det ikke muligt at forsyne nogle af ejendommene via stikledning fra Øverødvej, og det var ikke muligt at etablere en gennemgående fjernvarmeledning på terræn, da den så skulle gå igennem private grunde, hvilket var uønsket. Det har derfor i praksis vist sig umuligt at forsyne en del af rækkehusene med fjernvarme, hvorimod de kan forsynes via den allerede etablerede naturgasledning i kældrene. For at sikre rækkehusene en kollektiv varmeforsyning har forvaltningen derfor bedt HMN Naturgas I/S om at udarbejde projektforslag om forsyning af rækkehusene med naturgas. Projektforslag skal i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen) vurderes i forhold til energi, samfundsøkonomi og miljø. Kun projektforslag, som er samfundsøkonomisk fordelagtige, kan godkendes af Kommunalbestyrelsen. Den samfundsøkonomiske fordel for projektforslaget er en nutidsværdigevinst på 3,9 19/40

20 mio. kr. De samfundsøkonomiske beregninger omfatter bl.a. miljøgevinst ved reduktion af CO 2 og øvrige drivhusgasser samt miljømæssige omkostninger fra emissioner af skadelige stoffer og partikler. Projektforslaget Det foreliggende projekt viser fordele for såvel samfundsøkonomi som for selskabsøkonomi og brugerøkonomi. Med de øjeblikkelige priser på naturgas er besparelsen for brugerne omkring 5000 kr. pr. år blot i forhold til driftsudgifter. Proceduren er, at Kommunalbestyrelsen vedtager at sende projektforslaget i høring i 4 uger. Herefter skal Kommunalbestyrelsen behandle eventuelle bemærkninger i forbindelse med den endelige godkendelse af projektforslaget. Efter godkendelsen er der mulighed for at klage over godkendelsen til Energiklagenævnet med en frist på 4 uger. Bilag 1 Projektforslag om naturgasforsyning af Birkesøhusene i Holte.pdf Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at projektforslaget sendes i høring. Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt. Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling. 20/40

21 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Vedbæk Nordstrand - Anlægsbevilling KMB Sagsnr. 14/21293 Resumé På Kommunalbestyrelsens møde i maj 2012 blev vedtaget at afsætte midler til udvikling af strandparken nord og syd for Vedbæk Havn, forudsat at havneudvidelsen blev vedtaget og gennemført. Den erhvervsdrivende fond Vedbæk Havn er p.t. i fuld gang med udvidelsen. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til første etape af ombygning af Vedbæk Nordstrand med en planlagt høfde anlagt mod nord, så stranden skærmes bedre mod vinterstormenes erosion. Høfden afventer godkendelse i Kystdirektoratet som kystbeskyttelsesforanstaltning. Herudover er det aftalt, at Vedbæk Vikingelaug flytter til Vedbæk Strandvej 366 (den hvide villa), og nedrivningen af det nuværende klubhus åbner for en bedre sammenhæng mellem strandpark og havneområde. Flytning forventes at ske ultimo 2015 Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning. Sagsfremstilling Skitseprojektet omfatter opfyldelse af de aftaler for brugerne af faciliteterne på Nordstranden og Vedbæk Havn, som blev aftalt tidligere med havnens bestyrelse. Endvidere giver projektet en forbedring af de grønne områder med nye faciliteter og fjernelse af pavillon, buskads m.m. til en forbedring af strandforholdene. Havneudvidelsen har betydet ændrede dybdeforhold ud for Nordstranden. En følgevirkning er, at sommerbadebroen i indeværende sæson er rykket mod nord og forlænget, og det er aftalt, at Vedbæk Havn finansierer ny vinterbadebro/permanent bro, og hvis det er nødvendigt en forlængelse af den nuværende vinterbadebro. Gammelt og dårligt fungerende bolværk er fjernet, således at der er etableret direkte adgang til vandet fra hele Nordstranden. Samtidig er alle store sten i vandkanten opsamlet, og der er lagt ca. 1,2 m nyt sandlag ovenpå underliggende strandbund, som består af opfyld af mursten og beton flere meter under vandoverfladen. Endvidere er Kystdirektoratet ansøgt om etablering af høfte ved nordsiden til beskyttelse af stranden, og til sikring af, at sandet ikke skylles mod nord. 21/40

22 Det vedlagte skitseprojekt viser en udformning, som ikke er klimasikret mod stormflod, men hvor der i en efterfølgende etape er mulighed for en langsigtet klimasikring af Nordstranden og de generelle havvandsstigninger, som forventes fremover. Der foreligger fra forvaltningens side et forslag til ny indretning af den hvide villa, hvor der er reserveret plads til et nyt offentligt toilet og pissoir i den eksisterende tilbygning. I det vedhæftede skitseprojektet for Vedbæk Nordstrand er følgende søgt indarbejdet: Terrænregulering, hvor Vikingernes nuværende klubhus nedrives. Arealet retableres med græs. Der opføres ny vinterbadebro/permanent bro ud for den hvide villa. Adgang hertil gøres handicapvenlig. Ved den hvide villa anlægges terrasse mod vandet til husets brugere. De tre træningspavilloner flyttes til anden placering i parken. Strandbruser opsættes evt. placeret hvor Vikingernes nuværende klubhus står. Her findes de nødvendige installationer. Bålpladsen erstattes af mindre grillpladser. Strandparkerne er blevet et populært mål for udflugt med engangsgrill. De små grillindretninger vil hindre, at parkens græs bliver ødelagt, når engangsgrillen sættes direkte på græsset. Ny placering af gynger/leg overvejes. Den gule mur langs La Vela forkortes, beplantes og åbnes evt. delvist efter nærmere aftale med restauranten. Beplantningen på Nordstranden forenkles. Hybenrosefelter syd for Restaurant Rosenhuset fjernes. Der kan i nødvendigt omfang suppleres med fyr og eg, som findes i området. På baggrund af skitseprojektet skal der efterfølgende sendes ansøgning til Naturstyrelsen om dispensation fra kystbeskyttelseslinjen. Ansøgning til Kystdirektoratet om godkendelse af høfdeanlægget mod nord er indsendt. Udgiften til ombygningerne udgør i alt kr. i henhold til vedlagte overslag, herunder kr. til ombygning af den hvide villa. Der er i den vedtagne investeringsplanen for 2015 afsat kr. til projektet, som i det fremlagte forslag for budget for 2015 er foreslået øget til kr. Det bemærkes, at Kommunalbe- 22/40

23 styrelsen den gav en anlægsbevilling på kr. til projektet. Anlæg af ny permanent badebro er kombineret med et forslag om forbedring af den nuværende vinterbro, således at broen udbygges med opholdsfaciliteter, mens den nye bro udføres som en enkel badebro med læskærm for enden af broen. Badebroerne er aftalt finansieret af Vedbæk Havn. Forvaltningen foreslår derfor, at forslag til broer jf. bilag drøftes med Vedbæk Havn, før der igangsættes en detailprojektering. Forvaltningen anbefaler samtidig, at Sydstranden tilstræbes holdt som en naturlig strand, der samtidig er attraktiv særligt for unge mennesker. Det kan bl.a. ske ved flytning af den nuværende sommerbro til Sydstranden, da den ikke er nødvendig på Nordstranden. Endvidere foreslås etableret stolper til opsætning af net til beachvolley samt etablering af bålplads. Forvaltningen vil i en kommende sag præsentere forslag til udvikling af Sydstranden med tilhørende økonomi ved ansøgning om bevilling Bilag 1 Vedbæk Nordstrand - Startetape A3-1.pdf Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at skitseprojektet godkendes, og 2) at der gives en anlægsbevilling på kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb for projekt nr , Strandprojekt på Vedbæk nord- og sydstrand Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt. Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling. 23/40

24 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Etablering af nyt fælles beredskab KMB Sagsnr. 14/10935 Resumé Kommunalbestyrelserne i Allerød, Hørsholm, Rudersdal, Helsingør og Fredensborg kommuner besluttede i april 2014 at udarbejde en analyse for at afdække mulighederne for etablering af et fælles redningsberedskab mellem de fem kommuner. Regeringen og KL har efterfølgende aftalt, at antallet af beredskaber skal reduceres fra 86 til 20 enheder på landplan. De fem byråd skal på den baggrund træffe beslutning om det fremtidige beredskab for de fem kommuner. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL fremgår det, at kommunerne skal gå fra de nuværende 86 enheder til 20 enheder pr. 1. januar I det Nordsjællandske område har Rudersdal og Hørsholm kommuner (2004) samt Fredensborg og Helsingør kommuner (2004) etableret to fælles brandvæsener efter 60 i Styrelsesloven. Der er allerede indgået et samarbejde mellem de to selskaber, idet Rudersdal Hørsholm Brandvæsen varetager udrykningsforpligtigelsen for Nordsjællands Brandvæsen i den sydlige del af Fredensborg Kommune. Yderligere samarbejdes der om et fælles dykkerberedskab. Allerød Kommune har desuden på et indledende stadie i 2013 afsøgt muligheden for et samarbejde med Rudersdal Hørsholm Brandvæsen om håndteringen af beredskabsopgaven. På baggrund af det igangværende strukturarbejde, det allerede etablerede samarbejde beredskaberne imellem samt de gode erfaringer i kommunesamarbejdet besluttede kommunalbestyrelserne i april at igangsætte afdækningen af muligheden for etablering af et fælles beredskab. Styregruppen, bestående af de fem kommunaldirektører med betydelig inddragelse af de tre beredskabschefer, har forestået analysearbejdet for de fem kommuner, som har været tilrettelagt således, at der nu foreligger et egentligt beslutningsgrundlag til politisk behandling i de respektive Byråd/Kommunalbestyrelser med henblik på, at en ny fælles beredskabskommission vil kunne udpeges med virkning fra den 1. januar 2015 og dermed kunne forestå den egentlige implementeringsproces af det 24/40

25 nye fælles beredskab. Hovedkonklusioner og anbefalinger Der er udarbejdet tre dokumenter, der danner baggrund for beslutningen om etablering af et nyt fælles brandvæsen: 1. Oplæg fra styregruppen til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen 2. Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 3. Forslag til samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Konklusionerne og anbefalingerne fra de tre dokumenter sammenfattes i nedenstående afsnit, som de tre beredskabskommissioner, fem økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til. Et fælles brandvæsen På baggrund af de identificerede samarbejdsmuligheder og effektiviseringspotentialer, jf. bilag 1, foreslås det, at de tre beredskaber/brandvæsener slås sammen til et fælles brandvæsen under benævnelsen Nordsjællands Brandvæsen. Det fælles brandvæsen anbefales organiseret som et 60 fællesskab efter Styrelsesloven ledet af en fælles beredskabskommission med virkning fra 1. januar Effektiviseringsgevinster Ved etablering af et fælles beredskabssamarbejde opfyldes effektiviseringspotentialerne i økonomiaftalen. Forventningerne om effektiviseringsgevinster skal findes på områderne inden for det operative, forebyggende og administrative niveau på baggrund af en bedre ressourceudnyttelse på tværs af kommunegrænser. Ved at samle ressourcerne fra kommunerne er der en forventning om at forbedre udnyttelsen af de eksisterende ressourcer, styrke det faglige miljø og sikre en mere ensartet sagsbehandling for borgere og brugere. Eksempler på effektiviseringspotentialer inden for disse områder, hvor ressourcerne forventes udnyttet bedre, er en fælles administration for at styrke en ensartet og professionel styring af området, fælles alarm- og vagtcentral for alarmering af brandvæsen for at styrke service på det operative niveau, øget professionalisering og mere ensartet byggesagsbehandling inden for eksempelvis brandsyn for at styrke det forebyggende arbejde. Dertil forventes der tilsvarende synergieffekter mellem de enkelte serviceområder samt en øget mulighed for krydssalg på tværs af kommunerne under forudsætning af, at alle serviceopgaver indgår i det nye brandvæsen. Eksempler på synergi og øget tværgående ressourceudnyttelse kunne således være fælles værkstedsfunktion til vedligeholdelse af kommunernes egne køretøjer, såsom hjemmeplejens biler, samordning af telefonomstilling, bedre koordinering og prioritering af befordringsydelser i kommunerne mv. De samlede forventede effektiviseringsgevinster er, som forudsat i økonominotatet i 25/40

26 bilag 2, ca. 6,34 mio. kr. årligt. Gevinsten hentes ved at reducere i personaleomkostningerne (ca. 3 mio. kr.), sammenlægning af vagtcentral samt ensretning og stordriftsfordele på det operative område og sidst harmonisering af husleje og bygningsmasse (ca. 0,54 mio. kr.) Den fulde budgeteffekt indarbejdes fra 1. juni 2015, dog med en forståelse for at 2015 er et implementeringsår, så det fulde provenu først forventes indhentet i Samtidig forudsætter det, at der findes finansiering inden for beredskabernes eksisterende budget til initialomkostningerne, herunder fælles IT, harmoniseringsudgifter til personalesammenlægning, logo, arbejdstøj samt flytteomkostninger. Administrationen for de tre brandvæsner er i dag lokaliseret på de tre kommuner. Det anbefales, at administrationerne samlokaliseres for at opnå det fulde udbytte af et fælles beredskab. Ud fra et samlet hensyn til økonomi, placering, fleksibilitet og organisatoriske forhold anbefales det, at brandvæsnet samlokaliseres på Egevangen 4, 2980 Kokkedal efter forhandling med udlejer. Ved samlokalisering opretholdes det nuværende serviceniveau og responstider. I bilag 1 og 2 uddybes de eksisterende samarbejdsaftaler, de operative og forebyggende informationer omkring de tre brandstationer, deres serviceydelser, økonomiske oversigt over driftsomkostninger samt forslag til etableringen af et fælles beredskab, herunder mulige effektiviseringer, etableringsomkostninger og projektorganisationens fremtidige rolle. Samordningsaftale I bilag 3 foreligger udkast til godkendelse om samordningsaftale for det nye fælles brandvæsen med forslag til vedtægter i henhold til gældende lov. Samordningsaftalen skal godkendes i Tilsynet. Bilag 1 Bilag 1 - Oplæg til etablering af nyt fælles brandvæsen 2 Bilag 2 - Økonomisk analyse af beredskaberne Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 3 Bilag 2 A - Oversigt over bygninger som benyttes af beredskaberne 4 Bilag 3 Forslag til samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 5 Bilag 3A - Forslag til samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen - Fordelingstal 6 Bilag 3B - Forslag til samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen - Oversigt over indskudt materiel Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at et fælles brandvæsen mellem Allerød Brandvæsen, Hørsholm/Rudersdal brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen på baggrund af de angivne effektiviseringspotentialer etableres med virkning fra 1. januar 2015, 2) at det fælles brandvæsen organiseres som et 60-fællesskab under benævnelsen Nordsjællands Brandvæsen, 3) at der udpeges en ny fælles beredskabskommission til at forestå den egentlige 26/40

27 implementeringsproces for det nye fælles brandvæsen. Den ny fælles beredskabskommission udpeges med virkning fra den 1. januar 2015 bestående af borgmestrene, to medlemmer valgt af kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner, en repræsentant fra politiet samt en medarbejderrepræsentant. I alt 17 medlemmer samt en observatør for det frivillige beredskab, 4) at stillingen som beredskabschef for det nye fælles brandvæsen opslås med besættelse fra den 1. januar 2015 eller snarest derefter, og Ansættelsesudvalget bestående af de fem borgmestre, fem kommunaldirektører og medarbejderrepræsentanter indstiller forslag om Beredskabschef til godkendelse i den nye beredskabskommission, 5) at den etablerede projektorganisation fastholdes således, at denne refererer til den nye beredskabschef, når denne er ansat. Det vil således være den nye ledelse og kommission, der sammen forestår den egentlige implementeringsproces, 6) at vedtægterne for det fælles brandvæsen godkendes, jf. bilag 3 Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen og forelægges det kommunale tilsyn til godkendelse, og 7) at der udpeges to kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Rudersdal Kommune til Beredskabskommissionen. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens indstilling tiltrådt. Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling. 27/40

28 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Rudersdal Forsyning A/S - Godkendelse af takster 2015 KMB Sagsnr. 14/9879 Resumé Med dannelsen af Rudersdal Forsyning A/S skal Rudersdal Kommune som myndighed på forsyningsområdet godkende de af Rudersdal Forsyning A/S beregnede takster for vand og spildevand. Taksterne vedrører år Taksterne fremlægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen skal efter udskillelsen af forsyningen i et selvstændigt selskab godkende taksterne for vand og spildevand. Det sker i henhold til vandforsyningsloven og betalingsloven, jf. bilag 1. Rudersdal Forsyning A/S har ved brev af 8. april 2014 fremsendt en orientering til Rudersdal Kommune om et forventet takstniveau for Orienteringen blev forelagt for Miljø- og Teknikudvalget den 7. maj Af orienteringen fremgik, at taksten for vand og spildevand samlet forventes at stige med op til 2 % i forhold til taksterne i Taksterne for Rudersdal Forsyning A/S for 2015 vil imidlertid samlet set være uændret i forhold til takstniveauet i 2014, idet Rudersdal Forsyning A/S har valgt at kompensere forbrugerne for den øgede statsafgift på drikkevand ved at reducere taksten på spildevand. Den forventede prisstigning på op til 2 %, som selskabet orienterede om i foråret, vil således ikke blive udmøntet. Kommunen skal godkende taksterne og sikre, at taksterne overholder det prisloft, som Forsyningssekretariatet meddeler forsyningen. Kommunen kan alene godkende eller afvise at godkende de priser, som Rudersdal Forsyning A/S foreslår, men kommunen kan ikke frit fastsætte en anden takst. Prisloft Vand: Et prisloft i Forsyningssekretariatet udregnes på baggrund af de samlede indtægter i forhold til forbruget. Altså udgift i kr. pr. m 3. Forsyningens takster er opdelt i en målerafgift og en vandafgift. Det er derfor ikke muligt at sammenligne forsyningens takster direkte med det angivne prisloft. Forsyningssekretariatet har truffet en endelig afgørelse om prisloft for 2015 for Rudersdal Forsyning A/S, Vand. Prisloftet er fastsat til 16,96 kr. pr. m 3, jf. tabel 1. 28/40

29 Prisloft Spildevand: Forsyningssekretariatet er kommet med et udkast til prisloft for spildevand, men har på nuværende tidspunkt ikke truffet endelig afgørelse om prisloft for Rudersdal Forsyning A/S, Spildevand. Ifølge udkastet fastsættes prisloftet til 25,27 kr. pr. m 3, jf. tabel 1. Den endelige afgørelse forventes at foreligge senest den 15. oktober I henhold til leveringsbestemmelserne for spildevandsforsyning for Rudersdal Forsyning A/S opkræves der alene en variabel takst, som beregnes på grundlag af ejendommens målte eller skønnede vandforbrug i m 3. Trappemodel: Folketinget besluttede i juni 2013, at betalingen for spildevand skal være mere kostægte og dermed sikre en større sammenhæng mellem pris og omkostninger ved spildevandshåndtering. Spildevandstaksten blev derfor gjort afhængig af vandforbrugets størrelse. På den baggrund blev der pr. 1. januar 2014 indført en trappemodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med et årligt vandforbrug på mere end 500 m 3. Det betyder, at prisen falder ved et stigende vandforbrug. Rabatten gælder alene for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår. Ordningen gælder ikke ejendomme, hvor der kun er beboelse. For at få rabatten skulle ejendomsejeren inden den 15. september 2013 have tilmeldt ejendommen på Naturstyrelsens hjemmeside. Disse tilmeldinger er forsat gældende, og ejendomsejeren skal kun indsende en ny/ændret tilmelding, hvis den markedsmæssige andel af vandforbruget ændres. Nye tilmeldinger til trappemodellen skal ske senest 15. oktober for, at der ydes rabat det efterfølgende kalenderår.ordningen betyder, at erhvervsejendomme med et vandforbrug på mellem m 3 er omfattet af den reducerede spildevandstakst på trin 2, og erhvervsejendomme med et vandforbrug på over m 3 er omfattet af den reducerede spildevandstakst på trin 3. Reduktionen i vandafledningstaksten er blevet indført gradvist således, at den reducerede vandafledningstakst på trin 2 i 2014 er på 4 % og i 2015 på 8 %, og den reducerede vandafledningstakst på trin 3 i 2014 er på 12 % og i 2015 er på 24 %. Rudersdal Forsyning A/S forventer for året 2015, at m 3 vand vil blive afregnet til den reducerede vandafledningstakst på trin 2, og at m 3 vand vil blive afregnet til den reducerede vandafledningstakst på trin 3. Der er altså tale om forholdsvis beskedne spildevandsmængder, der afregnes til reduceret vandafledningstakst. Oversigt over prisloft: År Vand - prisloft (eks. moms) 16,29 kr. pr. m 3 15,51 kr. pr. m 3 16,96 kr. pr. m 3 Vand - prisloft (inkl. moms) 20,36 kr. pr. m 3 19,39 kr. pr. m 3 21,20 kr. pr. m 3 Spildevand - prisloft (eks. moms) 25,84 kr. pr. m 3 27,55 kr. pr. m 3 *25,27 kr. pr. m 3 Spildevand - prisloft (inkl. 32,30 kr. pr. m 3 34,44 kr. kr. pr. *31,59 kr. pr. m 3 29/40

30 moms) m 3 Tabel 1: Oversigt over prisloft (den maksimale pris) udmeldt af Forsyningssekretariatet *Med forbehold for Forsyningssekretariatets endelige afgørelse Oversigt over takster (inklusiv moms): År Målerafgift (inkl. moms) 445,00 kr. 445,00 kr. Vandafgift (inkl. moms og 17,22 kr. pr. m 3 17,72 kr. pr. m 3 statsafgift) Vandafledningsafgift 30,30 kr. pr. m 3 29,80 kr. pr. m 3 (inkl. moms) Borgere og virksomheder med et vandforbrug til og med 500 m 3 Trin 1 Fuld takst Vandafledningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 500 m 3 Trin 2 Reduktion i taksten på 8 % 29,09 kr. pr. m 3** 27,42 kr. pr. m 3 Vandafledningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over m 3 Trin 3 Reduktion i taksten på 24% Tilslutningsbidrag - Vand (inkl. moms) Tilslutningsbidrag både regn- og spildevand til afløbssystemet (inkl. moms) 26,66 kr. pr. m 3** 22,65 kr. pr. m kr. (pris afhænger af størrelse) kr. (pris afhænger af størrelse) ,50 kr ,50 kr. *** Tilslutningsbidrag ej tilsluttet tag- og overfladevand til afløbssystemet ,50 kr ,50 kr. *** (inkl. moms) Tabel 2: Oversigt over takster, som forbrugeren betaler i den enkelte situation ** I år 2014 er der en reduktion på 4 % ved et vandforbrug over 500 m³, og en reduktion på 12 % ved et vandforbrug over m 3. *** De anførte beløb vil blive pristalsreguleret, når pristallet foreligger. Tilslutningsbidraget ved etablering af nye vandstikledninger er uændret i forhold til Rudersdal Forsyning A/S forventer endvidere, at størrelsen af diverse gebyrer (gebyr for rykkere, gebyr for at åbne og lukke for vandet, gebyr for inddrivelse af restancer) fastholdes på 2014-niveau. 30/40

31 Bilag 1 Uddrag af vandforsyningsloven og betalingsloven.docx 2 Takstblad_RF-1.pdf Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at taksternes størrelse godkendes. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens indstilling tiltrådt. Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling. 31/40

32 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Endelig vedtagelse af Lokalplan 241 for et område til lokalcenter ved Malmbergsvej og Langhaven i Gl. Holte KMB Sagsnr. 14/15439 Resumé Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 18. juni 2014 at fremlægge forslag til Lokalplan 241 for et område til lokalcenter ved Malmbergsvej og Langhaven i Gl. Holte. Forslaget har været fremlagt i en 10 ugers offentlig høring fra den 1. juli 2014 til og med den 9. september Lokalplanen forelægges for Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse. Sagsfremstilling Forslag til Lokalplan 241 rummer mulighed for udvidelse af det eksisterende lokalcenter med en dagligvarebutik på op til 1000 m 2. Endvidere fastlægges retningslinjer for ny bebyggelse, samt bestemmelser som skal sikre hensigtsmæssig vejadgang, parkering og varetilkørsel. Forvaltningen har i høringsperioden modtaget i alt tre indsigelser og bemærkninger til forslaget. Til dagsordenen vedlægges indsigelserne samt en oversigt over indsigelserne med forvaltningens forslag til besvarelse. Indsigelserne fordeler sig over temaerne: Forslag om bevarelse af den eksisterende bebyggelse. Bemærkninger til lokalplanprocessen. Forslag til ny bestemmelse, som fastlægger en ramme for det samlede areal til butiksformål indenfor lokalplanområdet. Sidst nævnte indsigelse giver anledning til forslag om følgende tilføjelse til lokalplanens 3.2 (side 19) Indenfor lokalplanområdet må der maksimalt etableres 1800 m 2 bruttoetageareal til butiksformål. Forvaltningen har i høringsperioden været i dialog med bygherre omkring udformningen af en ny dagligvarebutik. For at tilpasse tilbygningen til den eksisterende bygning og områdets arkitektur har der vist sig behov for større fleksibilitet omkring bygningshøjden på tagfladen mod Langhaven. På denne baggrund foreslår forvalt- 32/40

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10. Dagsorden Åben Mødested Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt Kl. 10.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8-9 i Store Sal fællesmøde for Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 16.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser SLU Økonomiudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Søllerød Rådhus, mødelokale 3 Mødedato: Mandag den 13. marts 2006 Mødetidspunkt: Kl. 08.00-9.30 Bemærkninger: Medlemmer: Erik Fabrin

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen deltog ikke i mødet under

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Kl.13.00. Virksomhedsbesøg hos VisioSign DK, Pilehøj

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Aftale om rammerne for udvidelsen af Vedbæk Havn

Aftale om rammerne for udvidelsen af Vedbæk Havn Aftale om rammerne for udvidelsen af Vedbæk Havn Den 28. marts 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen, at 13. august 2012 Sekretariatet 1) forslag til tillæg til Kommuneplan 2009 med VVM-redegørelse og miljøvurdering

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen

Referat Beredskabskommissionen Referat : Tirsdag den 14. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: 2 Fraværende (med afbud): Benedikte Kiær

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Kulturcenter Mariehøj mødelokale 4. Mødedato Onsdag den 5.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Kulturcenter Mariehøj mødelokale 4. Mødedato Onsdag den 5. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Kulturcenter Mariehøj mødelokale 4 Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Åben. BYPLANUDVALGET Ekstraordinær dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 3.

Åben. BYPLANUDVALGET Ekstraordinær dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 3. Ekstraordinær dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 3. september 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5.

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Mollerup (V), Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 11. marts 2015 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Kenneth Birkholm (C),

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk. Mødedato Tirsdag den 19.

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk. Mødedato Tirsdag den 19. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk Mødedato Tirsdag den 19. august 2014 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB. Mødet holdet

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, Mødedato Onsdag den 15.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, Mødedato Onsdag den 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Ny Holte Skole, Grünersvej 6, 2840 Mødedato Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00-8.30 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S DAGSORDEN SAG: Bestyrelsesmøde nr. 34 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 13. december 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-8) Lars Hørsman

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen

Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen Etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen De økonomiske aspekter i forbindelse med sammenlægningen Indlæg på Økonomidirektørforeningens

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen Holte

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen Holte Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen 464-468 2840 Holte Mødedato Torsdag den 2. marts 2017 Mødetidspunkt Kl. 18.00-20.00 Medlemmer Fra forvaltningen Camilla Barner-Christensen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning.

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. Pkt.nr. 11 Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr. 0768. Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. 384729 Indstilling: Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 15.12.2015 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.30. Deltagere: Kim Røgen (KRØ)

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere