Øster Hornum Borgerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øster Hornum Borgerforening"

Transkript

1 Øster Hornum Borgerforening Cræn Andersen Uddrag af det jubilæumsskrift Cræn (Christian) Andersen skrev i anledning af Øster Hornum Borgerforenings 50-års jubilæum i Cræn Andersen blev født 1920 i Byrsted, men allerede få år efter flyttede han med familien til Øster Hornum, hvor hans far, smedemester Niels Andersen, foruden at drive byens smedje var en foretagsom mand på mange områder, når det gjaldt initiativer til byens bedste. Cræn var kæmner i den gamle Øster Hornum kommune fra 1944 til kommunen i 1970 indgik i Støvring kommune. Her arbejdede han videre i den kommunale forvaltning på kommunekontoret i Støvring, hvor han sluttede sin karriere som sekretariatschef i Fra grandelag til borgerforening 50 år for en borgerforening kan synes at være en ærværdig alder, og det er det vel også, specielt i en tid som kaldes dynamisk og hvor meget opstår og forsvinder fra den ene dag til den anden. I virkeligheden er borgerforeninger slet ikke af nyere dato, men har deres rod et eller andet sted i en længst forsvunden tid. Ja, mennesker har vel altid søgt sammen, og vi kan allerede på runesten læse om borgerforeninger. Oprindelsen til disse menneskelige sammenslutninger skal søges i menneskets trang til at søge tryghed, til at søge sammen med ligesindede for at sikre mod en ydre verden, som førhen kunne være særdeles ubarmhjertig. I byerne sluttede håndværkerne sig sammen, hvert fag for sig, og sikrede gensidig hinanden overfor skibbrud, brand, ulykker af mange slags, i virkeligheden en slags forsikringsselskab. Til tider kunne sådanne gilder eller lang blive rige, og bl.a. give sig af med udlånsvirksomhed. Politisk spillede de også en meget stor rolle. Det er næppe tilfældigt, at så mange købmænd tidligere havde plads i bystyret og blev borgmestre. Derigennem fik de indflydelse. Papegøjegildet i Aalborg, der opsted i middelalderen, er et eksempel herpå. Bønderne lavede også gilder. Vel intet sted som netop på landet var man nødt til at arbejde i fællesskab. Dyrkningsfællesskab var almindeligt, og det var simpelthen nødvendigt at have fælles regler for en mængde ting, for at det lille samfund kunne køre til alles tilfredshed. Som regel dannede hver lille by et grandelag, som valgte sig en oldermand til at stå i spidsen og indkalde til møder, hvor man behandlede sager, som vedrørte byen. Mødet blev indkaldt ved et trut i et horn eller ved trommeslagning, og ellers var der som regel fast møde søndag eftermiddag. Grundlaget for et sådant grandelag var et sæt af vedtægter, som satte de regler og normer, man måtte leve efter der i byen. Sådanne vedtægter omhandlede mange forhold: Forholdet til børn og tyende, helligdagsforhold, hvornår man skulle opgive indhegning af jorden, hvornår der skulle pløjes og sås og høstes, om byhyrdens arbejde, hvor meget enhver måtte skære af lyng og tørv, om grisene skulle have ring i næserne og mange andre ting. Det er rimeligt at antage, at de fleste byer på landet havde sådanne grandelag med hvert sit sæt regler, som selvfølgelig kunne variere fra egn til egn alt efter forholdene. Nogle regler kan vel nok synes kuriøse, men havde sikkert, da de var i kraft, betydning for det lille samfund, hvori de skulle virke. Her i vores kommune kender vi i dag kun ét sæt granderegler, og det er de, der gjaldt Årestrup by. De er konfirmeret i 1719 på Torstedlund, men andre byer har sikkert også haft deres, blot kender vi dem ikke mere. Vi kender altså heller ikke grandereglerne for Øster Hornum by. Det kunne ellers være interessant at sammenligne de 1

2 gamle regler med de love, der for 50 år siden blev nedfældet for den nystiftede borgerforening. De gamle granderegler var allerede i 1925 for længst gået i glemmebogen. De mistede deres betydning, da man i første halvdel af 1800-tallet opgav fællesskabet i byerne og begyndte at flytte ud på sine samlede marker. Lovene for borgerforeningen er meget forenklede, og indeholder intet om, at borgerne skal sørge for, at grisene har ringe i næsen, men de gamle grander og den nu jubilerende borgerforening har i sine oprindelige tanker det tilfælles: At man sammen arbejder på almenvellet. Det var det, der for år tilbage så banalt blandt andet gav sig udtryk i samarbejdet om gadebelysning og Svanedam. Hvis borgerforeninger blot udvikler sig til selskabsforeninger med andespil, så har man tabt tråden bagud. Byen Forsamlingshuset til venstre, Jens Haases tømrerværksted, Kristian Marks gård i midten, derefter Varehuset. Bemærk grøfterne og telefonledningerne. Den klat huse, der i 1925 udgjorde landsbyen Øster Hornum blev beboet af tilflyttere og gamle hornumboere. I tiden forud for 1925, før og efter århundredskiftet, var der sket store ting i byen. Som overalt i landet var der også her bygget mejeri og brugsforening, oprettet sparekasse og fundet løsning på et samlingssted, "Samlingshuset". Disse sammenslutningers historie skal ikke beskrives her, men blot lige nævnes for at forstå, hvad der fandtes i byen, da borgerforeningen blev startet. Udover de nævnte faciliteter (grimt ord) var der i byen en del gårde, nogle håndværksvirksomheder plus enkelte parcelhuse. Vejene gennem byen var plørede grusveje med grøfter ved begge sider. Om vinteren et smat og pløre og om sommeren et støvbånd. Der var gangbroer over grøfterne ind til husene f.eks. Forsamlingshuset og Varehuset. Store træer stod i begge vejsider. Nu var trafik med biler jo i sin vorden, men når det skete, at en bil kom "rasende" gennem byen strittede det eller støvede det, alt efter årstiden. En advarselstavle stod ved toppen af Sandgravsbakken (senere kaldet Guldbækvej fordi den førte til Guldbæk, nu Øster Hornumvej efter den almindelige forvirring om navngivning af veje). På tavlen stod: "15 km gennem byen" - og det kunne nok gøres nødvendigt. Biler kunne jo presses op på km i timen. Om aftenen var det ikke let at færdes. I mørket kunne man let havne i Byens taxa Lange-Maren en grøft for eksempel hvis man skulle "ud til bageren", der boede et godt stykke syd for de sidste huse i byen: Forsamlingshuset og huset der over for. Grøfterne var byens kloak- og rensningsanlæg, idet gårde og huse lod deres spildevand løbe direkte ud i disse, gerne i rørledninger fra hus til grøft. Lossepladsen var heller ikke langt borte. Sandgraven, der hvor nu børnehaven ligger, blev brugt når pander og potter ikke længere kunne tjene deres formål: Fabrikation og destruktion af føde. Alt flød på dette sted. Sandgraven var en såkaldt "fælles sandgrav", som mange havde ret til at bruge, men som sagt: Det var en losseplads. 2

3 Jeg har ønsket at give denne lille beskrivelse, der absolut kunne blive meget længere ved for eksempel at fortælle om de enkelte virksomheder: Møllen, smeden, karetmagerværkstedet osv., men formålet er kun at indføre læseren lidt i de forhold, der var gældende, da Borgerforeningen så dagens lys. Borgerne Der boede ikke flere, end at alle kom hinanden ved. Alle "kom sammen". Alle kendte alle, men dog blev de forskellige håndværkere og handlende kaldt ved deres efternavn: Skrædder Villadsen, maler Hovgaard, slagter Lassen og hvad de nu hed alle sammen. Foreningen Nu skulle vi have et lille indtryk af byen og dens indbyggere anno Byens tilstand må have været det, der fik beboerne til at danne den forening, der skulle bedre forholdene. Med forhandlingsprotokollen som kilde og mine erindringer som medlem af bestyrelsen skal jeg efterfølgende forsøge at fortælle småt og stort. Foreningen blev stiftet d. 27. maj 1925 med det formål: "at fremme alt, hvad der tjener borgernes og industriens tarv på enhver gavnlig måde ved de midler, der står til dens rådighed, ligesom også udbrede almindelig oplysning og dannelse blandt foreningens medlemmer, samt efter evne støtte enhver god sag, der fremkommer Øster Hornum bys interesse, såsom vedligeholdelse af byens anlæg og forskønnelse med mere". Det er ingen særlig stram paragraf og det højskoleprægede mangler da heller ikke. Det er værd at lægge mærke til, hvad man lagde vægt på, thi det fremgår af sidste paragraf, der omhandler opløsning af foreningen: En eventuel kassebeholdning skal da anvendes til byens forskønnelse. Foreningen oprettes På den stiftende generalforsamling blev valgt følgende bestyrelse: Murermester Anders Jensen, tømrermester Jens Haase, smedemester Niels Andersen, Gårdejer Laurids Pedersen og Anders Kristensen (kaldet Øland). Det første bestyrelsesmøde behandlede spørgsmålet om "Sandgraven", og man kan deraf udlede, at det har været en sag, der var medvirkende til oprettelse af foreningen. Som sagt var Sandgraven før 1925 byen ikke så stor, så allerede før foreningens start havde man formået at omdanne lossepladsen til et anlæg. Jeg mindes endnu, at byens damer om eftermiddagen gik i Sandgraven for at renholde de spæde nyplantninger. Landsbyfester Landsbyfesterne var startet allerede før borgerforeningen så dagens lys. Det foregik nå de to åbne pladser i Sandgraven med alskens gøgl såsom luftgynger, karruseller, salonskydning, kraftprøve og hvad ved jeg. Der var dog ingen øltelt, for langt de fleste var medlem af afholdsforeningen, men vi kunne da købe et stort stykke lagkage for 25 øre - og velsagtens kaffe eller sodavand. Med foreningens tilblivelse skulle der sættes "system" i tingene. Man vedtog, at der ikke skulle holdes sandgravsfest i denne sommer, Dette skete sandsynligvis for at skåne beplantningen. Til trods herfor viste det sig om efteråret, at en del planter var gået ud. Foreningen antog da en mand, Søren Øland (ikke i familie med Anders Øland) til "at påtage sig renholdelse af den store gang og efterplantning og renholdelse af 2 rækker planter på hver side af gangen for en betaling af 50 kroner fos et år". At det var et større arbejde fremgår af, at prisen senere blev sat ned. Så skulle der selvfølgelig skaffes penge. Man ville dog ikke holde gåse- og andespil det år, fordi "Skjold" ønskede at holde et. Skjold var en dilettantforening, hvor årskontingentet var 10 øre. Det var en slags støtteforening for borgerforeningen. Dilettantforestillinger skulle gerne trække hele sognet til, og ikke alle 3

4 ønskede at ofre 2 kr. på at blive medlem af Borgerforeningen. Et sidespring: Gad vide hvem der ligger inde med "Skjold"s forhandlingsprotokol? Dilettant i Forsamlingshuset Gadebelysning Efteråret 1927 behandledes spørgsmålet om gadebelysning, men sagen blev henlagt på grund af manglende kapital (det ville koste ca. 500 kr.) Allerede i december optog man spørgsmålet igen. Der var kommet et tilbud på opsætning af gadelys på 510 kr. for seks lamper. For dem, der ikke ved det, kan jeg oplyse, at Svanedammen før 1927 var anlagt til opsamling af vand i dagtimerne. Gennem en turbine, hvor slusen nu er, skaffede man belysning til boligerne et par timer hver aften. Når Kristen Rønn blinkede et par gange, var det tegn til at tænde petroleumslamperne. Overgang til strøm fra Aalborg muliggjorde, at der kunne tænkes på gadelys. Alle tiders basar blev stablet på benene. En lokal revy i forbindelse med basaren trak fulde huse i flere aftener, og der blev et bragende overskud: 737,91 kr. Bestyrelsen blev straks movsig og opsatte ikke 6 men 7 lamper. Det kostede godt nok 20 kr. at få den sidste lampe med. Ak, det var dyrekøbt. Der skulle også betales strøm til lamperne. Allerede i foråret 1928 var der for lidt i kassen. Et problem var kommet for at blive i mange år. I september samme år måtte man slukke lyset, og bestyrelsen tændte ikke igen før pengene var skaffet til veje til resten af vinteren. Dette system har jeg selv været med til at anvende så sent som efter krigen. Sandgraven De to sager: Sandgraven og gadelyset blev i mange år mærkesager for foreningen. Sandgraven kostede mange frivillige arbejdstimer. Inde mellem træerne blev der anlagt gangstier og lavet trappetrin fra bunden og op ad de stejle skrænter. Søndagens spadseretur blev altid lagt om ad denne plet for at nyde frugterne af sliddet. De, der kan huske så langt tilbage, vil give mig ret i, at Sandgraven betød uendelig meget for sammenholdet i byen. Dette sammenhold blev beundret og misundt os af vore nabobyer. Øster Hornum blev altid stillet op som et eksempel til efterfølgelse. Sandgraven 1940 ved Stadions indvielse Kloakering her på Øster Hornumvej 4

5 Kloakering Senere fik kloaksagen i byen sin løsning. Enkelte træk fra dette område skal nævnes. I 1930 åbne man 5 indkomne tilbud på kloakering af byen. Cementstøber Svendsen fik arbejdet. Prisen var 300 kr. plus 5 nedgangsbrønde á 20 kr. Det drejede sig om 343 meter 9 tommer rør. Hermed var byen blevet en storby. Amtet asfalterede gennem byen (men der var stadig grusvej såvel til Nibe som til Sørup). Landevejsgrøfterne fra Torvet og syd på til "toften" blev jævnet. Toften er nu bebygget med Otto Haases virksomhed. Det var et stort arbejde efter datidens forhold. Thomas Madsen, Jens Haase, Georg Frederiksen, A. Kjøbsted, S. C. Andersen, Anton Larsen og Niels Andersen vovede springet. Hvad så med fortove? Jo, man samledes og vedtog at købe 3 sække cement og lade Julius Andersen lave så mange kantsten, der kunne blive. Men så var det også galt med kassen. Det klarede man i denne omgang ved at låne af kassereren, uddeler Kjøbsted: 350 kroner. Nødbelysning I 1932 slukkede man atter gadelysene, men indførte en nødløsning: Foreninger og enkeltpersoner kunne, ved at indbetale 35 kr. pr. time til skomager Iversen, der tændte, få lysene tændt. Dilettantforeningen "Skjold" kunne således få lys, når der var forestillinger. Det kostede godt nok årskontingentet for 3 medlemmer - i timen! Idrætsanlæg Da Borgerforeningen var 10 år blev der holdt 2 generalforsamlinger. Man ville gerne erhverve en sportsplads til byen. Det var den plads, vi har nu. Det blev ikke til noget i første omgang, fordi der blev forlangt 5000 kr. Det lykkedes senere en nydannet forening Øster Hornum Idrætsanlæg" at gennemføre projektet, men det er en helt anden historie. Svanedammen Mandskabet, der anlagde Svanedammen Svanedammen under etablering Fra protokollen skal jeg tillade mig at citere ordret: "I sommeren 1937 foretoges oprensning af Bydammen ligesom det gamle turbinehus blev ragt ned, og der støbtes nyt udløb fra Dammen til bækken og støbtes over hullet hvori bækken løber ud, og rundt om dammen sattes en stenkant og midt i dammen blev lavet en ø, og der blev anskaffet et par svaner, hvoraf gæstgiveren i Hjedsbæk gav den ene og Zinck, Godthaab, den anden. Alt arbejde blev udført ved frivillig arbejdskraft, og stenene blev skænket af egnens landmænd. Byens vognmænd udførte gratis kørselen med stenene. Arbejdet udførtes om aftenen og tog ca. et par måneder. Mejeribestyrer Nørholm skænkede 100 ørreder, som sattes i dammen. Sjælen i hele foretagendet må siges at være smedemester Andersen, der påbegyndte og udformede de fleste ideer og var vel den, der satte gang i arbejdet. Af andre borgere må særlig nævnes bager Andersen, Carl Haase, Peter Rønn, karetmager Kragbæk, Ørbæk Hansen, Søren Simonsen, købmand Frederiksen, skomager Iversen, Ole Adamsen, Peter Sørensen, Andreas Andreasen, Lars Nielsen og af ungdommen skal særlig nævnes smedesvendene Jakob Pedersen og Kristen Jensen, kommis Kold og mejeristerne Villy Jensen og Svend Stoffersen, murer- 5

6 svendene Kristian og Jakob Thrysøe, Jens Peter Mark og Magnus Haase, men der var mange flere. Dammen var, fra at være en mudderpøl, blevet en smuk dam med rent og klart vand og en smuk stensætning og var om søndagen og aftener et yndet tilflugtssted. Den store trekantede sten var en af de første, der blev leveret af vognmand Stig Buus. Året efter indførte man en ordning med hvervning af frivillige ril renholdelse af Sandgrav og Anlæg. Der var mødeaften hver anden tirsdag. Et forsøg efter krigen på at genoptage skikken løb ud i sandet. Tidens jag havde allerede sat sit præg. Under krigen I de "Fem forbandede år" lå foreningen ikke stille. Der var meget andet end algang og alsang, og hvad der ellers hørte tiden til. En ny losseplads var ved at opstå på et andet tidligere fællesareal i nærheden af Fattighuset. Borgerforeningen var blevet ejer af grunden, men huset var stadig kommunens. Foreningen ønskede huset fjernet. For at sikre sig at kommunekontoret blev bygget i Øster Hornum og ikke i Godthåb, tilbød man kommunen grunden gratis. Eneste betingelse: Huset skulle fjernes så Fattighuset ca snart som muligt. Tiden gik helt til inden denne forpligtelse blev opfyldt. Arealet måtte dog også anvendes til byggeri for læge eller dyrlæge eller anden forretningsvirksomhed, som byen manglede. Det var Carl Haase, der var formand på dette tidspunkt. Han havde ingen problemer med gadelys (det var under krigen!). Hvad man ellers foretog sig under krigen er ikke let at granske. Jeg kan huske, at man talte om vagtværn (patruljering), oprettelse af nøddepot i Sortebakken, hvor der var minegange. Men protokollen er til tider ikke særlig meddelsom. Hvad mener man om: Man drøftede forskellige ting, men endelig bestemmelse blev ikke vedtaget. Svanedammen tømmes for mudder ca Jeg havde den ære at sidde i bestyrelsen fra 1954 til Foruden at arbejde med de "arvede" problemer opstod der tid efter anden ''sager", som vi mente burde have vor bevågenhed. Og en befolkning kan lettere komme igennem med ønsker, når der er enighed end hvis der er splittelse. Kontakt til sognerådet blev mere og mere nødvendig. En af foreningens opgaver måtte være at mane til enighed, og det har der heldigvis været om de fleste opgaver, og det var jo næsten en forudsætning, når vi henvendte os til sognerådet. Byens udvikling Vi var formidlere ved køb af Martine Pedersens gård. Det muliggjorde ekspansion af byen. Vi råbte op om kloaksystemet, der var fyldt med rotter. Fik Sandgraven afhændet, da betydningen af den kun var et minde om fortiden. Endelig, for 5 år siden, startede vi igen "Landsbyfesterne, der ordnede vores økonomi. Så glade blev vi, at vi anskaffede flagallé. Jeg vil gå let hen over de senere år, da de er kendt af de fleste. 6

7 Borgerforeningen i femtiden De opgaver, der er løst, efterfølges af andre, og jeg håber for foreningen, at det må lykkes: Stadig at være den hovedforening, der støtter og hjælper de andre foreninger, og selv tager initiativ, hvor der ikke er andre til det. Skal dette ønske opfyldes er det nødvendigt, at de fleste tilflyttere også forstår betydningen af foreningen. Byfestoptog Gymnastikopvisning ved byfest Og så skylder vi hele egnens befolkning stor tak for aldrig svigtende støtte til vore arrangementer gennem årene. Heldigvis er der nu mange medlemmer i oplandet - og dette giver styrke. Tankerne går også tilbage til dem, der gennem årene har ofret deres tid på foreningen. Mange af dem er ikke mere, dertil er foreningen for gammel. Nu er det op til os at løfte arven, så vi kan give den videre til vore efterkommere. 7

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Nibevej blev rettet ud 1969 Skrevet af Niels Nørgaard Nielsen med god hjælp fra Villy Gregersen

Nibevej blev rettet ud 1969 Skrevet af Niels Nørgaard Nielsen med god hjælp fra Villy Gregersen Nibevej blev rettet ud 1969 Skrevet af Niels Nørgaard Nielsen med god hjælp fra Villy Gregersen Fra gammel tid lå gårdene i landsbyerne hvad vi nu om dage nærmest vil kalde hulter til bulter. Ville man

Læs mere

Fra mudret vandhul til Svanedammen Skrevet af Niels Nørgaard Nielsen med god hjælp fra Villy Gregersen

Fra mudret vandhul til Svanedammen Skrevet af Niels Nørgaard Nielsen med god hjælp fra Villy Gregersen Fra mudret vandhul til Svanedammen Skrevet af Niels Nørgaard Nielsen med god hjælp fra Villy Gregersen Dammen ved Præstegården omkring år 1900 De mange kilder i og omkring Øster Hornum har gjort at byen

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Transport fra hestevogne til forkromede biler

Transport fra hestevogne til forkromede biler Transport fra hestevogne til forkromede biler Mennesker har altid haft et behov for at flytte sig selv fra sted til sted og få varer transporteret til og fra det sted, hvor de boede. Der er på Arkivet

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Nr. 43- Persillekræmmeren - 2007

Nr. 43- Persillekræmmeren - 2007 Nr. 43- Persillekræmmeren - 2007 Digteren H. C. Andersen skrev i 1854: Hist, hvor vejen slår en bugt, ligger der et hus så smukt. Væggene lidt skæve stå, ruderne er ganske små, osv. "Stensballehus" Verslinjerne

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune.

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Af Einar Olsen, borgmester for Purhus kommune 1970-86. Først i 1960 erne begyndte de forskellige indenrigsministre at tale om store kommuner.

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

GENERALFORSAMLING I KILDEN OMRÅDETS GRUNDEJERFORENING ONSDAG D. 31. MAJ 2006

GENERALFORSAMLING I KILDEN OMRÅDETS GRUNDEJERFORENING ONSDAG D. 31. MAJ 2006 GENERALFORSAMLING I KILDEN OMRÅDETS GRUNDEJERFORENING ONSDAG D. 31. MAJ 2006 Der var mødt 22, som deltog i generalforsamlingen. Formanden bød velkommen og vedtog at tobaksrygning skulle foregå udenfor

Læs mere

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra borgermødet Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Glerup Samlingshus onsdag den 23. november 2005 1 25. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte Beretning 2013 Hvis vi kigger på medlemstallet var det i 2012 på 459 mens det i 2013 var på 400, en lille nedgang, dette skyldes primært at vi har ryddet op i medlemskartoteket og slettet alle der ikke

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Brugsuddeler 1955 1963 En gammeldags Brugs var en indkøbsforening, hvis medlemmer (andelshavere) valgte en bestyrelse, der ansatte en uddeler som forestod det daglige købs-

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Leif, Ingolf. Fravær: Afbud fra Lars og Mie Punkt 1 Post og mail: Post: Brev fra Aalborg Kommune om havneplan for arealet øst for broen.

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker VEDTÆGTER for LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER 1 Navn Sammenslutningens navn er LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER. 2 Hjemsted Lodsejersammenslutningens

Læs mere

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 1. Valg af dirigent: Niels Juul Jensen 2. Valg af stemmetællere: Ib Berthelin og Lars Asserhøj 3. Formandens beretning Anne-Grethe Mathisen

Læs mere

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus Nørholm forsamlingshus Noget at samles om Nørholm Forsamlingshus er ikke som forsamlingshuse er flest. Huset skiller sig ud ved sin særlige arkitektur, men er også anderledes, fordi det har gennemgået

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex

Han Herred Bogen - Billedindex Han Herred Bogen - Billedindex - 2000 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Andersen (dyrlæge) 2000 (121) Foto Skovsgaard slagteri, ca. 1938 Bach, Jens Andersen 2000 100 Foto Portræt, Vesløs Badstue, Hans Pedersen

Læs mere

Januar 2006. Medlemsblad for

Januar 2006. Medlemsblad for Januar 2006. Medlemsblad for Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk Næstformand: Richardt Bendtsen,

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad.

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad. Blandt fiskerdrenge og tjenestepiger - Kerteminde i 1800- og 1900-tallet Kerteminde er en typisk dansk by. Ligesom de fleste andre byer ligger den ved havet og har en historie, der går tilbage til middelalderen.

Læs mere

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13 Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014 Avis nr. 13 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43 Halvrimmen 9460 Brovst Mail. dgbhalvrimmen@gmail.com Find os

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

Kirken blev opført 1899.

Kirken blev opført 1899. VEDSTED KIRKE KIRKENS HISTORIE I slutningen af 1800-tallet var folketallet i den del af Aaby Sogn, som ligger vest for Ryå, steget så meget, at der blev behov for en kirke. Byen var i rivende udvikling.

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård. Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet

Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård. Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Poul Bo Larsens udstykning... 3 Drænene... 3 Bonderupgård... 4 Sommerlaget

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Landsbylauget for Slagslunde og Buresø

Landsbylauget for Slagslunde og Buresø Landsbylauget for Slagslunde og Buresø Referat af bestyrelsesmøde d. 12. marts 2008 kl. 19.30-21.30. Deltagere: Foreninger: Mødt Afbud Udeblevet Borgerforeningen: Lars Seneberg GF Buresø Ole Okkels som

Læs mere

Lidt om Bjergby Lokalforening.

Lidt om Bjergby Lokalforening. Lidt om Bjergby Lokalforening. Billeder og tekst af Erik Skjoldager Pr. 1. maj 1962 blev jeg ansat som foderstofuddeler i Bjergby Lokal-forening og Hovbak Gødningsforetning, der indtil da havde været en

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Det er et spørgsmål, vi somme tider har fået stillet i foreningen, og svaret er, at det et godt spørgsmål, hvilket på nutidsdansk betyder,

Læs mere

Ikke kun mennesket bygger veje

Ikke kun mennesket bygger veje Ikke kun mennesket bygger veje Stefan Jarnik Novelle 2 Stefan Jarnik, 2014 Alle rettigheder forbeholdes 3 Ikke kun mennesket bygger veje En gang for længe siden, flere århundreder tilbage i tiden, lå der

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II I dag har vi et dejligt solskinsvejr, og det nyder vi i fulde drag, for det er småt med lyset for tiden. Mørket har magten uden for i disse dage. Det er mørkt når vi står op, og det begynder allerede at

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Den blå kløversti 5,5 km Kort beskrivelse af den blå kløversti Fra Brøndbyøster Torv, går man ad Brøndbyøster Boulevard forbi politiskolen, ned til Park Alle

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

STERUP. Fortalt af Lise Tolbod i 1987

STERUP. Fortalt af Lise Tolbod i 1987 STERUP Fortalt af Lise Tolbod i 1987 STERUP OMKRING 1918 Da jeg var barn, var der hverken kloakeret, lagt fortov eller nogen ting.- Der var grøfter ned igennem byen og store træer langs med vejene. Det

Læs mere

ØHI fylder 75 klubbens første år Skrevet af Kræn Andersen 1981, let forkortet

ØHI fylder 75 klubbens første år Skrevet af Kræn Andersen 1981, let forkortet ØHI fylder 75 klubbens første år Skrevet af Kræn Andersen 1981, let forkortet Det ville være en sensation, hvis Øster Hornum ikke havde haft en idrætsforening. Det er derfor ingen sensation, at vi har

Læs mere

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910 Af Bent Hartvig Petersen Den 18. februar kan Solrød sogn fejre et 100 års jubilæum for den over 800 år gamle Solrød Landsbykirke. Det er på denne dag 100 år siden, at kirken overgik til selveje og blev

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start.

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start. ØSTERLARS FRISKOLE Oprindelse og start. Men før det kom så vidt, at man kunne starte i egne bygninger på Fredbo, gik mange bryderier, tanker og positive planer forud. Sindene er blusset op i skoleaffæren

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten Morud Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten August 2004 Morud Side 2 af 10 Indledning Vi er en gruppe borgere i Morud, som gennem et par år har arbejdet på, at få gjort midtbyen kønnere

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927

Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927 Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927 Tegning over boldbanerne i Lille Lihme Fodbold på sportspladsen i Rodal Sæson 1927. Årets 1. fodboldkamp blev spillet i Vandel. Det var

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Elektricitetsmøde i Bedsted. Den bindende tegning til "Thy Andelselektricitetsværk" påbegyndes.

Elektricitetsmøde i Bedsted. Den bindende tegning til Thy Andelselektricitetsværk påbegyndes. 18-8-1913 Thisted Amtsavis Elektricitetsmøde i Bedsted. Den bindende tegning til "Thy Andelselektricitetsværk" påbegyndes. Som det er bekendt, fremkom der for længere tid siden planer om at anlægge et

Læs mere

Den nye lystbådehavn i Fredericia

Den nye lystbådehavn i Fredericia Den nye lystbådehavn i Fredericia Dette er den sjette informationsskrivelse fra ungdomsafdelingen i Fredericia Sejlklub om den nye lystbådehavn. Udgravning af havnebassinet er nu afsluttet, alle flydebroer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Lidt historie fra Suldrup og omegn

Lidt historie fra Suldrup og omegn Lidt historie fra Suldrup og omegn Skrevet af snedkermester P. O. Pedersen, Suldrup. Snedkermester P. O. Pedersen har foruden at skrive flere artikler til Hanen været en utrolig flittig indsamler af først

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere