Parbæk redegjorde for mødet med Claus i Tornby og bestyrelsen læste referatet af mødet med Lindholm Høje.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parbæk redegjorde for mødet med Claus i Tornby og bestyrelsen læste referatet af mødet med Lindholm Høje."

Transkript

1 13. September 2011 Fremmødt: Kåre, Majken, SK, Yvonne, Thorup, Parbæk Bo på kontoret Afbud: Charlotte, Jacob Ikke fremmødt: Uffe Formalia Valg af ordstyrer: Yvonne Valg af referent: Parbæk Opfølgning Hjerteblod - Status? Økonomi: Der er sendt en regning på kr. som er betalt af kommunen den 18/4. Vi har ikke brugt dem endnu. I budgettet fra GF var der sat af til og bruge dem på følgende måde kr. til en bærbar til klubben, kr. til løn til og betale til folk der skulle stå for afslutningen. Se også mail fra parbæk ang. møde med Claus Gejhede ang. afslutning på projektet Parbæk redegjorde for mødet med Claus i Tornby og bestyrelsen læste referatet af mødet med Lindholm Høje. Konklusion: Der skal specificeres og skrives en kontrakt med Claus. Parbæk og Yvonne skriver aftalen inden for 14 dage. Kontrakten lyder på kr og inkludere færdiggørelse af tekster til hjemmesiden, roller og afviklingsbeskrivelse samt gennemførelse af en spiltest med det reviderede materiale. Førstehjælp - hvad sker der lige nu? Er vi igang? Har vi lavet en aftale med nogen? Der er lave aftale med Tommy fra "Pharus". Han var på besøg til Sidste Søndag, så han kunne målrettet kursus til bl.a. Sidste Søndag. Der er aftalt at han kigger forbi lokalerne i løbet af uge 35. Parbæk kommer med forslag til datoer, da Sidste Søndag ikke har meldt tilbage med ønsker til datoer. I denne uge får Yvonne minimum 2 datoer for endageskursuset fra Steffen. Parbæk tager kontakt med Tommy igen, så vi får det sat i gang. Vi skal have brugt pengene inden 22. december 2011 Indkøb af mønter - status? Bo har taget kontakt med Stempelmanden og besøger ham på fredag. Han vil gerne lave dem. Priserne skulle gerne holde sig inden for budgettet. Der er bestilt messingmønter (GP) til Barda. Bo har bedt ham om at undersøge hvor vi kan få de to mindre møntstørrelser og afventer svar. Planlægning af bestyrelsesmøder 2012 indtil og med første møde i juli. troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_d5973d11.php.html 1/6

2 Generelt den første tirsdag i måneden. 3. januar 2012 Fokus på udvalgsberetninger 7. februar 2012 Klargør foreløbig dagsorden så den kan udsendes så den er medlemmerne i hænde senest Lørdag den 18/2 Forslag skal være inde inden lørdag den 25/2 28/2 Best møde Endelig dagsorden Endelig dagsorden + regnskab skal være medlemmerne i hænde senest 3/3 GF den 17/ marts maj juni juli 2012 Kåre lægger datoer i hjemmesidens kalender. Husk at sende mail til udvalgene først i december at de skal lave beretning samt fastlægge deadline for denne. (Jacob har denne) Undersøge foreningsel og lignende pakker fra BKI og OK benzin. Denne opgave blev givet til Morten men det antages, at han ikke har arbejdet på den. Denne opgave slettes indtil der findes en frivillig der brænder opgaven. Der er afsat penge til at male cafeen. Er der nogen der tager ansvaret for at få det gjort? Karsten vil gerne bruge den gamle maling og der skal evt. købes noget nyt til loftet. Karsten vil gerne lave noget om i Cafeen. Yvonne har nogle noter fra et cafeudvalgsmøde om hvad der skal laves. Yvonne og SK tager fat i Karsten og får lagt en plan for hvordan projektet kommer videre. Tages op på et senere møde. Indkøb af Nordic Larp bogen til cafeen? Vi snakkede om køb af 5 styks, men det druknede vist i et gammelt referat der først lige er kommet online. Det gør vi ikke alligevel. Deter for sent i forhold til udgivelsen. Abonnement på ROLLE SPIL til TRoA? - TRoA har abonnemet på Rolle spil Abonnement på Playground til TRoA? - Parbæk har den - den er ikke kommet videre Abonnement på Larpzeit (international udgave) til TRoA? Alle tre blev tidligere besluttet at kigge på, men vi har ikke fået gjort mere ved det. Bo sættes på at undersøge og tegne abonnement de to vi ikke har abonnement på. Hvad er status på branddøren der skal gøres noget ved? Den er fixet..! troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_d5973d11.php.html 2/6

3 Status på "TRoA Aalborg Øst" (se tidligere referat) Der skal laves en regning på kr. 5000,- + udgifter til materialer til Trekanten (9220 projektet?). Bo skulle have info på hvor og hvordan. Køre den som B-indkomst. Rollespil for børn i Aalborg Øst. Morten Baagøe tog det første projekt derude. Alle skulle betale kontingent 300 kr pr halvår. Hver anden uge skulle der være nogen der skulle hjælpe dem med at spille/køre brætspil. Uffe har stadig interesse i at køre holdene derude. Uffe følger op på de faste spildatoer. Vi skal invitere tovholderen for projektet herover til et møde for at få noget mere konkret på de faste spildage. Uffe koordinere med hende og bestyrelsen. Kaffemaskine indkøb - hvad blev købt? Den er købt og tage i brug. Bærbar computer - hvad er blevet indkøbt? Parbæk har overdraget den til Bo, der indkøber den sammen med PC-ere til kontoret Der afsættes 5000 kr. computeren fra Hjerteblod projektet. Har vi fået skrevet en undskyldning? Alternativt; hvem gør det? Vi bør i den inkludere: 1) At Rasmus synes vi har håndteret situationen godt. 2) At det ikke får videre konsekvenser for foreningen. 3) At overnatning er tilladt i foreningens lokaler, så længe det er i forbindelse med et arrangement, og ikke længere-varende, og at vi ellers overholder henstillinger fra beredskabsstyrelsen. Denne skal både på hjemmesiden som nyhed, på forum og sender som mail til så mange som muligt. Kåre skriver den og inkludere ovenstående på en pæn og høflig måde. Kåre har skrevet den i pausen og posten den på forum og hjemmeside samt vi sender den til mailadresser i medlemssystemet. Indkommen post Næringsbrev Ja, vi skal betale de 1100 om året, da vi omsætter for mere end kr om året i slik og sodavand. Forsikring Vi har tegnet ny forsikring med en bindingsperiode på 5 år. Khypris år 1 Vi har endelig godkendt Khypris år 1 perojektet med oplæg og budget, som delt venture med Einhejerne. Aagaard får adgang til en TRoA-konto med et startbeløb efter aftale med Aagaard. Manglende referater Vi mangler referater fra følgende møder: - 1. Februar Dette var et arbejdsmøde med udsendelse til GF - 7. Juni Parbæk har dette og får det skrevet. troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_d5973d11.php.html 3/6

4 Jeg (Kåre) har været ude af stand til at finde dem, og jeg tror heller ikke jeg har skrevet dem, da de alle falder i perioder, hvor jeg har rejst. Hvem har skrevet dem - vi skal have dem på hjemmesiden! Billeder af nye bestyrelsesmedlemmer Vi skal have taget billeder af alle bestyrelsesmedlemmer der ikke allerede er på hjemmesiden. Parbæk, tager du kamera med? Der er taget af dem der var på mødet. Parbæk sender dem der er taget til Kåre. Der mangler af Kim, Jacob og Splint (Charlotte) Styx grej På den ordinære generalforsamling blev vi pålagt at fastslå hvem der ejer de ting, som tidligere tilhørte Styx. Det skal vi have gjort. Parbæk har mailet Claus, der har meldt tilbage at han ikke har tid til at kunne nå at leve en liste inden bestyrelsesmødet, men det er sat på hans opgaveliste. (Send reminder 14 dage inden næste møde/parbæk) Airsoft budget Vi skal diskutere det nye Airsoft budget. Budgettet godkendes hvor hensættelsen på fjernelsen af affald fjernes, da den udgift ikke forventes i Budgettet justeres til et mindre overskud. Hvis udgiften kommer, så tager vi den når den kommer Bestyrelsen vil gerne høre hvordan udvalget forventer at det skal fjernes når det bliver aktuelt (Affaldscontainer eller trailer) Madrasser Festudvalget foreslår at vi bruger på 10 nye madrasser. (se i øvrigt mail fra festudvalget) Vi køber ikke madrasser det er for dyrt. Møntudlån Scenariet "Ved Vejens Ende" har spurgt løseligt til, om de måtte låne vores mønter til deres scenarie, januar Udlån på betingelser fremsat af Kåre på forum: - Vi skal tælle (ved vejning) vores mønter inden lån, og ved modtagelse. Og så skal der være en pris for hver enkelt, manglende mønt: Guldmønt: 3 DKK/styk Sølv: 3,50 DKK/styk Kobber: 3,50 DKK/styk - Der skal være et forudbetalt depositum på udlån på 2000 DKK for at dække forventet svind. Yxenskoven - rollespilspuljen Claus har skrevet en ansøgning til rollespilspuljen som skal diskuteres. Godkendt Claus sender ansøgningen. (Parbæk giver ham besked) Vedr. forpagtningsaftalen så er den godkendt af bestyrelsen hvis der tilføjes de 6 måneders oprydningsfrist. Barda Yvonne har fremsendt budget for Barda med nul-regnskab og forventning om overskud. Godkendt. troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_d5973d11.php.html 4/6

5 TRoA-Con Bo har fremsendt budget for TRoA Con 2012 der skal behandles. Godkendt. Magic Det godkendes at Uffe sender ansøgningen til Egnigma for officielt Magic turnering Indkøb To nye PC-ere til Kontor/regnskab: Bo: De to nye stationære og skærme der skal købes til kontoret Parbæk bad om en ETA på, kan jeg sagtens købe inden for en uge eller to. Hvad var det vi havde til det? Jeg skal nok skrive en mail til jer som i kan få en dag eller to til og svare på. Skal vi evt. vente til efter sagen med gratis software, det kunne jo være det bedre kan svare sig og købe nogen en butik samler til os hvis vi ikke skal have styresystem med Parbæk: Der er på Budget for 2011 afsat til bl.a. indkøb af 2 nye PC-ere til kontoret. Godkendt Bo sætter i gang. Køb af Makuleringsmaskine Vi har en del regnskabs mapper der fylder med regnskab der er over de 5 år som vi skal opbevare, det skal destrueres så nye mapper kan få plads derinde (og derved at jeg kan finde tingene igen), skal vi købe en makulator, jeg har set på priser ved lomax og der ligger de fra kr. ex. Moms. hvis de skal kunne tage over 5 sider pr gang og da vi taler om ringbind så vil det være rart. Alternativet jeg kan finde på er og tage dem med hjem og brænde dem i vores fyr, dette er sjovt nok gratis på nær den tid det tager. Nej..! Vi brænder det..! Eventuelt Xenoglossia På vores indmeldings blanketter har vi intet med at man kan abonner på Xeno yderlig har vi ingen seddel der ligger i klubben hvor man kan tilmelde sig, så pt. bliver antallet vi skal sende ud ikke højere. Skal vi lukke denne service igen?, eller gøre noget ved dette?, eller vente på xeno finder ud af hvad de vil, der er trods alt ikke kommet nogen blade i lang tid. Det sættes på nye blanketter. Bladet har endelig fået en layouter Mike er den nye gut. Der er forhåbentligt snart et nyt blad på vej nu. Forum 2011 Vil vi give noget til auktionen Ja. Bestyrelsen udlodder En TRoA Con-pakke med et transport-tilskud på op til 1000 kr (mod bilag) Magic i TRoA troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_d5973d11.php.html 5/6

6 Uffe spørger om vi skal søge om at blive Officiel Eventer fra Enigma. (Ja) Der godkendes 3 måneders prøvetid November til og med Januar. Først i Januar tager bestyrelsen en beslutning om forløbet og om det skal forsætte og under hvilke betingelser det evt. skal ske under. Uffe skriver en anmodning til bestyrelsen om oprettelse af et Magic udvalg. Må Uffe indhente et tilbud på ordning af loftet (Gulv og inderside af taget.) så det kan godkendes til opbevaring. Derefter snakker Uffe med kommunen om mulighed for tilskud til dette. Dette er OK. Før vi tager det videre, skal bestyrelsen have styr på hvem og hvordan vi får en tilladelse til opbevaring på loftet. (Kommunen, Byggetilladelse, Brandtilsyn/godkendelse) Værksted Orientering Yvonne har afholdt et møde med de interesserede i værkstedet. Yvonne vil gerne have godkendelse af et værkstedsudvalg der vil arbejde videre med projektet. Udvalget melder til bestyrelsen når de har noget mere konkret om projektet. Udvalgs-weekend Tages på næste møde. troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_d5973d11.php.html 6/6

Yvonne skal sende en mødedato til Anima Kita med henblik på et afslutningsmøde.

Yvonne skal sende en mødedato til Anima Kita med henblik på et afslutningsmøde. 8. januar 2013 Fremmødt: Rasmus, Daniel, Parbæk, Thorup, Yvonne, Kåre, Uffe. Afbud: Ingen. Ikke fremmødt: Ingen. Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre 1. Opgavelisten Yvonne skal sende en mødedato

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Fremmødt: Søren Kristian, Rasmus Overgaard Jensen, Søren Thorup, Jacob Hansen, Kåre Murmann, Uffe Jensen

Fremmødt: Søren Kristian, Rasmus Overgaard Jensen, Søren Thorup, Jacob Hansen, Kåre Murmann, Uffe Jensen 28. juni 2012 Fremmødt: Søren Kristian, Rasmus Overgaard Jensen, Søren Thorup, Jacob Hansen, Kåre Murmann, Uffe Jensen Afbud: Søren Parbæk Formalia Ordstyrer: Jacob Hansen Referent: Daniel Kansberg 1.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk Fremmødt: Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk, Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt et papir-brev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøded. 22.01.14

Referat af bestyrelsesmøded. 22.01.14 Referat af bestyrelsesmøded. 22.01.14 Fremmødt: Parbæk, Thorup, Kathrine, Kappers, Daniel, Steffen, Yvonne, Bo, Kåre, Baagøe Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Nadia, Holland, Baagøe, Kåre, Parbæk, Thorup Afbud: Bo, Kathrine Ikke fremmødt: - Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14 Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14 Fremmødt: Nadia, Holland, Bo, Parbæk, Steffen, Baagøe, Thorup, Kåre, Kathrine Afbud: Daniel, Kappers, Yvonne Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

REFERAT AF TROAS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT AF TROAS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT AF TROAS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Lørdag d. 16. Marts klokken 11.00 1: VALG AF DIRIGENT OG REFERENT Dirigent: Daniel Larsen. Referent: Kåre M. Kjær. 2: VALG AF STEMMEUDVALG Stemmeudvalg:

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 5. august 2014 kl. 18.30

Referat Bestyrelsesmøde d. 5. august 2014 kl. 18.30 Referat Bestyrelsesmøde d. 5. august 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Holland, Kåre, Nadia, Kathrine, Steffen, Parbæk, Bo Afbud: Thorup, Baagøe Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: Christoffer 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Michael (MNN) 4. Fraværende: Julie (suppleant) og Maria (suppleant) 5. Godkendelse af referater

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 5/11 2012. 1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA 3/10 2012. 2. BEBOER HENVENDELSER: 3. SIDEN SIDST:

REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 5/11 2012. 1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA 3/10 2012. 2. BEBOER HENVENDELSER: 3. SIDEN SIDST: REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 5/11 2012. Tilstede: Susanne Jacobsen (nr. 115), Jonas Espensen (nr. 271), Nina Jensen (nr. 117), Lene Bech (nr. 181), Thora B. Pedersen (nr. 175) og suppleanterne:

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: Tegnstyrer: KUP Kvaje

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen ~ 1 ~ Beboermøde Valg af dirigent og referent Formand for BrKr, Thomas Ehlers: Indstilling af Cæcilie

Læs mere

Formøde den 27. april 2005 - Roskilde Roklub

Formøde den 27. april 2005 - Roskilde Roklub Formøde den 27. april 2005 - Roskilde Roklub Instruktionsudvalget: Instruktionsdag 16/4 Rigtig god dag, med fin pressedækning, Udvalget har evaluering og takker for den støtte og hjælp alle bidrog med

Læs mere