Web Connect vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Web Connect vejledning"

Transkript

1 Web Connect vejledning Version 0 DAN

2 Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-600W. Definitioner af noter Vi anvender noter på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Noter forklarer, hvordan du bør reagere på en situation, der kan opstå, eller giver tip om, hvordan betjeningen fungerer sammen med andre funktioner. Varemærker Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd. Brother er et varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd. Flickr- og Flickr Dots-logoet er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende Yahoo! Inc. Google Drive og Picasa Web Albums er varemærker tilhørende Google Inc. Brug af disse varemærker er underkastet tilladelser fra Google. Evernote- og Evernote Elephant-logoet er varemærker tilhørende Evernote Corporation og anvendes under licens. Microsoft, Windows, Windows Vista og SkyDrive er enten registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corp. i USA og/eller andre lande. Macintosh er et varemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. Virksomhederne, hvis software er nævnt ved navn i denne vejledning, har hver især en softwarelicensaftale, der gælder for deres egne programmer. Alle handelsnavne og produktnavne, der forekommer på Brother-produkter, relaterede dokumenter og eventuelle andre materialer er alle varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører deres respektive virksomheder. VIGTIG BEMÆRKNING Gå til Brother Solutions Center på og klik på Manualer på siden med din model for at hente andre manualer, herunder Hurtig installationsvejledning og Brugsanvisning, for din model. 203 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. i

3 Indholdsfortegnelse Introduktion Brother Web Connect... Tilgængelige tjenester...2 Betingelser for brug af Brother Web Connect...4 Tjenestekonto...4 Internetforbindelse...4 Installation af MFL-Pro Suite...4 Proxyserverindstillinger...4 Opsætning af Brother Web Connect...6 Trinvis oversigt...6 Sådan oprettes en konto for hver af de ønskede tjenester...7 Sådan anmoder du om adgang til Brother Web Connect...7 Sådan registrerer og sletter du konti på maskinen Scanning og overførsel 2 Scanning og overførsel af dokumenter...2 Sådan ændres scanningsindstillinger Tegn og scan 4 Scanne dele af dokumenter...4 Sådan tegner du i og scanner et dokument Genvejsindstillinger 6 Tilføjelse af Web Connect-genveje...6 Sådan ændres genveje...7 Sådan redigeres genvejsnavne...7 Sådan slettes genveje...7 Sådan bruges en genvej...7 A Fejlfinding 8 Fejlmeddelelser...8 ii

4 Introduktion Brother Web Connect Visse websteder tilbyder tjenester, der giver brugere mulighed for at overføre og få vist billeder og filer på webstedet. Brother-maskinen kan scanne billeder og overføre dem til mange af disse tjenester. Scanning Webtjeneste Fotos, billeder, dokumenter og andre filer

5 Introduktion Tilgængelige tjenester Du kan få adgang til følgende tjenester fra Brother-maskinen: Picasa Web Albums Picasa Web Albums er en online fotodelingstjeneste. Du kan overføre billeder, organisere dem i album og dele dem med andre brugere. URL: Google Drive Google Drive er en online redigerings- og delingstjeneste til dokumenter. URL: Flickr Flickr er en online fotodelingstjeneste. Du kan overføre billeder, organisere dem i album og dele dem med andre brugere. URL: Facebook Facebook er en social netværkstjeneste, hvor du også kan overføre billeder og dele dem med andre brugere. URL: Evernote Evernote er en online fillagrings- og administrationstjeneste. URL: Dropbox Dropbox er en online fillagrings-, delings- og filsynkroniseringstjeneste. URL: SkyDrive SkyDrive er en online fillagrings- og administrationstjeneste. URL: Box Box er en online redigerings- og delingstjeneste til dokumenter. URL: 2

6 Introduktion Hvis du vil læse mere om disse tjenester, kan du gå ind på webstedet for den respektive tjeneste. Følgende tabel viser, hvilke typer filer du kan bruge med hver Brother Web Connect-funktion: Tilgængelige tjenester Picasa Web Albums Flickr Facebook Google Drive Evernote Dropbox SkyDrive Box Overfør scannede billeder JPEG JPEG/PDF/DOCX/XLSX/PPTX (For Hongkong, Taiwan og Korea) Brother Web Connect understøtter kun filnavne skrevet på engelsk. Filer, der er navngivet på det lokale sprog, bliver ikke overført. 3

7 Introduktion Betingelser for brug af Brother Web Connect Tjenestekonto For at bruge Brother Web Connect skal du have en konto hos den ønskede tjeneste. Hvis du ikke allerede har en konto, kan du gå ind på tjenestens websted fra en computer og oprette en konto. Internetforbindelse For at bruge Brother Web Connect skal Brother-maskinen være tilsluttet et netværk, som har adgang til internettet via en trådløs forbindelse. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning og konfiguration af maskinen i Hurtig installationsvejledning, som følger med maskinen. Ved netværksopsætning med en proxyserver skal maskinen også konfigureres til at bruge en proxyserver (se Proxyserverindstillinger på side 4). Hvis du ikke er sikker, kan du kontakte din netværksadministrator. En proxyserver er en computer, der fungerer som et mellemled mellem brugernes computere og internettet, hvor computerne ikke har direkte forbindelse til internettet. Installation af MFL-Pro Suite Den første installation af Brother Web Connect kræver en computer med adgang til internettet, hvor Brother MFL-Pro Suite er installeret. Følg trinene i Hurtig installationsvejledning for at installere MFL-Pro Suite (fra den medfølgende installations-dvd-rom) og konfigurere maskinen, så den kan scanne via dit trådløse netværk. Proxyserverindstillinger Hvis netværket anvender en proxyserver, skal følgende proxyserveroplysninger konfigureres på maskinen. Hvis du ikke er sikker, kan du kontakte din netværksadministrator. Proxyserveradresse Portnummer Brugernavn Adgangskode Tryk på. 2 Tryk på a eller b for at få vist Netværk. Tryk på Netværk. 3 Tryk på a eller b for at få vist Web Connect-indstillinger. Tryk på Web Connect-indstillinger. 4 Tryk på Proxyindst. 4

8 Introduktion 5 Tryk på a eller b for at få vist Proxyforbindelse. Tryk på Proxyforbindelse. 6 Tryk på Til. 7 Tryk på den indstilling, du vil angive, og indtast derefter proxyserveroplysningerne. Tryk på OK. 8 Tryk på. 5

9 Introduktion Opsætning af Brother Web Connect (For Picasa Web Albums, Flickr, Facebook, Google Drive, Evernote, Dropbox, SkyDrive og Box) Trinvis oversigt Konfigurer indstillingerne ved at bruge følgende fremgangsmåde: Trin : Opret en konto hos den ønskede tjeneste (se side 7). Gå ind på tjenestewebstedet fra en computer, og opret en Brugerregistrering konto. (Hvis du allerede har en konto, behøver du ikke oprette en ny konto). Opret en konto Webtjeneste Trin 2: Anmod om adgang til Brother Web Connect (se side 7). Start Brother Web Connect-adgang fra en Indtast kontooplysninger computer, og få et midlertidigt id. Få et midlertidigt id Brother Web Connect-applikationsside Trin 3: Registrer de nødvendige kontooplysninger på maskinen for at få adgang til de ønskede tjenester (se side 9). Indtast det midlertidige id for at aktivere tjenesten på maskinen. Angiv kontonavnet, sådan som det skal vises på maskinen, og indtast en PIN-kode, hvis du vil bruge en. Indtast midlertidigt id Webtjeneste Maskinen kan nu bruge tjenesten. 6

10 Introduktion Sådan oprettes en konto for hver af de ønskede tjenester For at bruge Brother Web Connect til at få adgang til en online tjeneste skal du have en konto hos den pågældende online tjeneste. Hvis du ikke har en konto, kan du gå ind på tjenestewebstedet fra en computer og oprette en konto. Når du har oprettet en konto, skal du logge på og bruge kontoen en enkelt gang med en computer, før du kan bruge Brother Web Connect-funktionen. Ellers kan du muligvis ikke få adgang til tjenesten vha. Brother Web Connect. Hvis du allerede har en konto, behøver du ikke oprette en ny konto. Fortsæt med den næste fremgangsmåde, Sådan anmoder du om adgang til Brother Web Connect på side 7. Du behøver ikke oprette en konto, hvis du vil bruge tjenesten som gæst. Du kan kun bruge nogle af tjenesterne som gæst. Hvis den tjeneste, du vil bruge, ikke har en gæstebrugerfunktion, skal du oprette en konto. Sådan anmoder du om adgang til Brother Web Connect For at bruge Brother Web Connect til at få adgang til online tjenester skal du først anmode om adgang til Brother Web Connect fra en computer, hvor Brother MFL-Pro Suite er installeret: Tænd computeren. 2 Gå ind på websiden for Brother Web Connect-programmet. Windows XP, Windows Vista og Windows 7 Hvis MFL-Pro Suite allerede er installeret, skal du vælge (Start) > Alle programmer > Brother > ADS-XXXXX (hvor XXXXX er navnet på din model) > Brother Web Connect. Windows 8 Klik på (Brother Utilities), og klik derefter på rullelisten og vælg navnet på din model (hvis det ikke allerede er valgt). Klik på Brug mere i venstre navigationsbjælke, og klik derefter på Brother Web Connect. Du kan også få adgang til siden direkte ved at indtaste i webbrowserens adresselinje. Macintosh Hvis MFL-Pro Suite allerede er installeret, skal du klikke på Gå til i Finder-menulinjen > Programmer > Brother > Hjælpeprogrammer > Brother Web Connect. 7

11 Introduktion Du kan også få direkte adgang til siden på følgende måder: Fra den medfølgende dvd-rom Læg dvd-rom en i dit dvd-rom-drev. Når den starter, skal du dobbeltklikke på ikonet Brother support. 2 Klik på Brother Web Connect. Fra en webbrowser Indtast i webbrowserens adresselinje. 3 Vælg den tjeneste, du vil bruge. 8

12 Introduktion 4 Følg vejledningen på skærmen, og anmod om adgang. Når registreringen er gennemført, vises dit midlertidige id. Noter dette midlertidige id, idet du skal bruge det til at registrere konti på maskinen. Det midlertidige id er gyldigt i 24 timer. 5 Luk webbrowseren. Fortsæt med den næste fremgangsmåde, Sådan registrerer og sletter du konti på maskinen. Sådan registrerer og sletter du konti på maskinen Indtast kontooplysningerne, og konfigurer maskinen, så den kan oprette adgang til tjenesten. Du kan registrere op til 0 konti på maskinen. Registrer en konto Før du registrerer en konto, skal du kontrollere, at dato og klokkeslæt er indstillet korrekt på maskinens kontrolpanel. Du kan finde flere oplysninger om indstilling af dato og klokkeslæt i Brugsanvisning. 2 Tryk på d eller c for at få vist til web. Tryk på til web. 3 Oplysninger om internetforbindelsen vises på maskinens display. Læs oplysningerne, og tryk på OK. 4 Du vil blive spurgt, om disse oplysninger skal vises igen fremover. Tryk på Ja eller Nej. Opdateringer eller meddelelser om maskinen bliver af og til vist på displayet. Læs oplysningerne, og tryk derefter på OK. 5 Tryk på a eller b for at få vist den tjeneste, som du vil registres på. Tryk på tjenestens navn. 6 Hvis der vises oplysninger om Brother Web Connect, skal du trykke på OK. 7 Tryk på Registrer/Slet. 8 Tryk på Registrer konto. 9

13 Introduktion 9 Maskinen beder dig om at indtaste det midlertidige id, du fik, da du anmodede om Brother Web Connect-adgang. Tryk på OK. 0 Indtast det midlertidige id ved hjælp af displayet. Tryk på OK. Der vises en fejlmeddelelse på displayet, hvis de oplysninger, du har indtastet, ikke stemmer overens med det midlertidige id, du modtog, da du anmodede om adgang, eller hvis det midlertidige id er udløbet. Indtast enten det midlertidige id korrekt, eller anmod om adgang igen for at få et nyt, midlertidigt id (se Sådan anmoder du om adgang til Brother Web Connect på side 7). A Maskinen beder dig om at indtaste det kontonavn, du vil have vist på displayet. Tryk på OK. B Indtast navnet ved hjælp af displayet. Tryk på OK. C Følg en af nedenstående fremgangsmåder: Tryk på Ja for at indstille en PIN-kode for kontoen. (En PIN-kode kan være med til at forhindre uautoriseret adgang til kontoen). Indtast et firecifret tal, og tryk på OK. Hvis du ikke vil indstille en PIN-kode, skal du trykke på Nej. D Når de indtastede kontooplysninger vises, skal du kontrollere, at de er korrekte. Tryk på Ja for at registrere dine oplysninger, som de blev indtastet. Tryk på Nej for at ændre nogle af de indtastede oplysninger. Gå tilbage til trin 0. E Kontoen er blevet registreret. Tryk på OK. F Tryk på. Slet en konto Tryk på d eller c for at få vist til web. Tryk på til web. 2 Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på maskinens display, skal du læse oplysningerne og trykke på OK. 3 Du vil blive spurgt, om disse oplysninger skal vises igen fremover. Tryk på Ja eller Nej. Opdateringer eller meddelelser om maskinen bliver af og til vist på displayet. Læs oplysningerne, og tryk derefter på OK. 0

14 Introduktion 4 Tryk på a eller b for at få vist den tjeneste, hvor den konto, du vil slette, findes. Tryk på tjenestens navn. 5 Tryk på Registrer/Slet. 6 Tryk på Slet konto. 7 Tryk på de konti, du vil slette. De valgte konti markeres med flueben. 8 Tryk på OK. 9 Du vil blive bedt om at bekræfte dine valg. Tryk på Ja for at slette. 0 Kontiene er blevet slettet. Tryk på OK. A Tryk på.

15 2 Scanning og overførsel 2 Scanning og overførsel af dokumenter 2 Scannede fotos og dokumenter kan overføres direkte til en tjeneste uden brug af en computer. Når du scanner og overfører JPEG- eller Microsoft Office-filer, er sort-hvid scanning ikke tilgængelig. Ved scanning og overførsel af JPEG-filer overføres hver enkelt side som en separat fil. Overførte dokumenter gemmes i et album, der hedder From_BrotherDevice. Oplysninger om begrænsninger, f.eks. størrelsen eller antallet af dokumenter, der kan overføres, findes på webstedet for den pågældende tjeneste. Under Tilgængelige tjenester på side 2 kan du finde flere oplysninger om tjenester og understøttede funktioner. 2 Indlæs dit dokument. 2 Tryk på d eller c for at få vist til web. Tryk på til web. 3 Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på maskinens display, skal du læse oplysningerne og trykke på OK. 4 Du vil blive spurgt, om disse oplysninger skal vises igen fremover. Tryk på Ja eller Nej. Opdateringer eller meddelelser om maskinen bliver af og til vist på displayet. Læs oplysningerne, og tryk derefter på OK. 5 Tryk på a eller b for at få vist den tjeneste, hvor den konto, du vil overføre til, findes. Tryk på tjenestens navn. 6 Tryk på a eller b for at få vist dit kontonavn, og tryk derefter på det. 7 Hvis skærmen til indtastning af PIN-kode vises, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode og trykke på OK. 8 Hvis du bliver bedt om at angive dokumentets filformat, skal du vælge filformatet for det dokument, du scanner. 9 Når skærmen med scanningsindstillinger vises på displayet, skal du gøre et af følgende: Se Sådan ændres scanningsindstillinger på side 3 vedrørende ændring af scanningsindstillinger. Når du har ændret scanningsindstillingerne, skal du gå til trin 0. Hvis du vil fortsætte uden at ændre scanningsindstillingerne, skal du trykke på OK. 0 Hvis displayet viser meddelelsen Vælg et tag, skal du trykke på den ønskede tag. 2

16 Scanning og overførsel A Tryk på OK. Maskinen scanner dokumentet og begynder at overføre det. B Tryk på. 2 Sådan ændres scanningsindstillinger 2 Skærmen med scanningsindstillinger vises, før du scanner de dokumenter, du vil overføre (se trin 9 på side 2). Brug knapperne a og b til at scrolle gennem listen med indstillinger. Scanningstype 2 Tryk på Scanningstype. 2 Vælg Farve eller S/H. 3 Hvis du ikke vil ændre andre indstillinger, skal du trykke på OK. Når du scanner og overfører JPEG- eller Microsoft Office-filer, er sort-hvid scanning ikke tilgængelig. Ved scanning og overførsel af JPEG-filer overføres hver enkelt side som en separat fil. Opløsning 2 Tryk på Opløsning. 2 Vælg 50 dpi, 200 dpi, 300 dpi eller 600 dpi. 3 Hvis du ikke vil ændre andre indstillinger, skal du trykke på OK. Du kan ikke vælge Opløsning for Microsoft Office-filer. 300 dpi er standarden for disse filer. Scanningsstørrelse 2 Tryk på Dok.-størrelse. 2 Vælg den ønskede størrelse. 3 Hvis du ikke vil ændre andre indstillinger, skal du trykke på OK. 2-sidet scanning 2 Tryk på 2-sidet scan. på skærmen med scanningsindstillinger. 2 Vælg Lang kant, Kort kant eller Fra. 3 Hvis du ikke vil ændre andre indstillinger, skal du trykke på OK. 3

17 3 Tegn og scan 3 Scanne dele af dokumenter 3 Hvis du tegner rundt om bestemte områder i et dokument med en rød pen og derefter scanner dokumentet, bliver det markerede område indfanget og kan behandles som billeder på mange måder. Tegn og scan 3 3 Hvis du bruger en rød pen til at tegne rundt om dele af et dokument og derefter scanner dokumentet, bliver de markerede områder udtrukket og gemt i en cloud-tjeneste som separate JPEG-filer. Webtjeneste Tegning 3 Gode eksempler Dårlige eksempler Brug en rød pen eller tuschpen med en spidsbredde på,0-0,0 mm eller en ekstrafin spids op til en ekstratyk spids. Det røde omrids må ikke være brudt, og linjen må ikke krydses mere end én gang. Det markerede område skal have en længde og bredde på mindst cm. Sådan tegner du i og scanner et dokument 3 De områder, der er markeret med en rød pen, udtrækkes fra de scannede billeder. Tegn med en rød pen rundt om de områder i dokumentet, som du vil scanne. 2 Indlæs dit dokument. 4

18 Tegn og scan 3 Tryk på d eller c for at få vist til web. Tryk på til web. 4 Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på maskinens display, skal du læse oplysningerne og trykke på OK. 5 Du vil blive spurgt, om disse oplysninger skal vises igen fremover. Tryk på Ja eller Nej. Opdateringer eller meddelelser om maskinen bliver af og til vist på displayet. Læs oplysningerne, og tryk derefter på OK. 3 6 Tryk på a eller b for at få vist Apps. Tryk på Apps. 7 Tryk på Outline&Scan (Kontur&Scan). 8 Hvis der vises oplysninger om Outline&Scan (Kontur&Scan), skal du læse oplysningerne og trykke på OK. 9 Du vil blive spurgt, om disse oplysninger skal vises igen fremover. Tryk på Ja eller Nej. 0 Tryk på a eller b for at få vist den ønskede tjeneste. Tryk på tjenestens navn. A Tryk på a eller b for at få vist dit kontonavn, og tryk derefter på det. B Hvis skærmen til indtastning af PIN-kode vises, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode og trykke på OK. C Tryk på den ønskede scanningsstørrelse. D Tryk på OK. Maskinen begynder at scanne. E Tryk på. 5

19 4 Genvejsindstillinger 4 Tilføjelse af Web Connect-genveje 4 Dine brugertilpassede indstillinger til overførsel til følgende tjenester kan gemmes som en Web Connect-genvej på din maskine. Picasa Web Albums Google Drive Flickr Facebook Evernote Dropbox SkyDrive Box 4 Tryk på (Genveje). 2 Tryk på. 3 Tryk på a eller b for at få vist til web. 4 Tryk på til web. 5 Hvis der vises oplysninger om internetforbindelsen på maskinens display, skal du læse oplysningerne og trykke på OK. Opdateringer eller meddelelser om maskinen bliver af og til vist på displayet. Læs oplysningerne, og tryk derefter på OK. 6 Tryk på a eller b for at få vist de tilgængelige tjenester, og tryk derefter på den ønskede tjeneste. 7 Tryk på a eller b for at få vist dit kontonavn, og tryk derefter på det. 8 Hvis skærmen til indtastning af PIN-kode vises, skal du indtaste den firecifrede PIN-kode og trykke på OK. 9 Tryk på OK. 0 Indtast et navn for genvejen ved hjælp af touchscreen en. Tryk på OK. A Tryk på OK for at gemme genvejen. 6

20 Genvejsindstillinger Sådan ændres genveje 4 Indstillinger for Web Connect-genveje kan ikke ændres. I stedet skal du slette genvejen (se Sådan slettes genveje på side 7) og oprette en ny genvej med de indstillinger, du skal bruge (se Tilføjelse af Web Connect-genveje på side 6). Sådan redigeres genvejsnavne 4 Tryk på (Genveje). 4 2 Tryk på d eller c for at få vist det genvejsnavn, du vil redigere. 3 Følg en af nedenstående fremgangsmåder: Tryk på genvejen, indtil valgmulighederne vises. Tryk på Red./slet, og tryk derefter på den ønskede genvej. 4 Tryk på Rediger genvejsnavn. 5 Hold nede for at slette det aktuelle navn, og indtast derefter et nyt navn ved hjælp af touchscreen en. Tryk på OK. Sådan slettes genveje 4 Tryk på (Genveje). 2 Tryk på d eller c for at få vist den genvej, du vil slette. 3 Følg en af nedenstående fremgangsmåder: Tryk på genvejen, indtil valgmulighederne vises. Tryk på Red./slet, og tryk derefter på den ønskede genvej. 4 Tryk på Slet for at slette den genvej, du valgte i trin 3. Tryk på Ja for at bekræfte. Sådan bruges en genvej 4 Tryk på (Genveje). 2 Tryk på d eller c for at få vist den genvej, du vil indlæse. 3 Tryk på genvejen. 7

21 A Fejlfinding A Fejlmeddelelser A Som med ethvert andet avanceret kontorprodukt kan der opstå fejl. Hvis der opstår en fejl, viser maskinen en fejlmeddelelse. De mest almindelige fejlmeddelelser er vist herunder. De fleste fejl kan du rette selv. Hvis du efter at have læst denne tabel har brug for hjælp, kan du finde de seneste hyppigt stillede spørgsmål og tip til fejlfinding i Brother Solutions Center. Besøg os på Fejlmeddelelse Årsag Handling Kunne ikke oprette forbindelse til netværket. Kontroller forbindelsen. Kunne ikke oprette forbindelse til server. Kontroller netværksindst. Tilslutningsfejl 07 Kunne ikke oprette forbindelse til server. Forkert dato&tid. Serverfejl 0 Godkendelse er ugyldig. Udsted midlertidigt ID og registrer konto igen. Maskinen har ikke forbindelse til et netværk. Netværks- eller serverindstillingerne er ikke korrekte. Der er et problem med netværket eller serveren. Dato- og klokkeslætsindstillingerne er ikke korrekte. Maskinens godkendelsesoplysninger (skal bruges til at få adgang til tjenesten) er udløbet eller ugyldige. Kontroller forbindelsen. Hvis der blev trykket på knappen til web, kort tid efter at maskinen blev tændt, er der muligvis ikke etableret forbindelse til netværket endnu. Vent, og prøv igen. Kontrollér, at netværksindstillingerne er korrekte, eller vent, og prøv igen senere. Hvis der blev trykket på knappen til web, kort tid efter at maskinen blev tændt, er der muligvis ikke etableret forbindelse til netværket endnu. Vent, og prøv igen. Indstil datoen og klokkeslættet korrekt. Bemærk, at maskinens datoog klokkeslætsindstillinger kan blive nulstillet til fabriksindstillingerne, hvis maskinens netledning er taget ud. Anmod om adgang til Brother Web Connect igen for at få et nyt, midlertidigt id, og brug derefter det nye id til at registrere kontoen på maskinen (se Sådan anmoder du om adgang til Brother Web Connect på side 7 og Sådan registrerer og sletter du konti på maskinen på side 9). A 8

22 Fejlfinding Fejlmeddelelse Årsag Handling Serverfejl 03 Overførsel mislykkedes. Filen understøttes ikke, eller data er beskadiget. Kontroller data i filen. Serverfejl 3 Tjenesten er ikke tilgængelig i øjeblikket. Prøv igen senere. Godkendelsesfejl 0 Forkert PIN-kode. Indtast korrekt PIN-kode. Godkendelsesfejl 02 Forkert eller udløbet ID. Eller midl. ID benyttes allerede. Indtast korrekt eller udsted midl ID igen. Midl. ID er gyldigt i 24 timer efter udstedelse. Godkendelsesfejl 03 Displaynavnet er allerede registreret. Indtast et andet displaynavn. Registreringsfejl 02 Det maksimale antal konti er nået. Prøv igen, når du har slettet unødvendige konti. Genvejsfejl 02 Konto ugyldig. Opret en konto og genvej igen efter sletning af denne genvej. Der kan være et af følgende problemer med den fil, du prøver at overføre: Filen overskrider tjenestens grænse for antal pixel, filstørrelse osv. Filtypen understøttes ikke. Filen er beskadiget. Der er et problem med tjenesten, og den kan ikke bruges i øjeblikket. Den PIN-kode, du indtastede for at få adgang til kontoen, er forkert. PIN-koden er det firecifrede nummer, der blev indtastet, da kontoen blev registreret på maskinen. Det midlertidige id, der blev indtastet, er ikke korrekt. Det midlertidige id, der blev indtastet, er udløbet. Et midlertidigt id er gyldigt i 24 timer. Det navn, du indtastede som displaynavn, er allerede registreret for en anden bruger af tjenesten. Det maksimale antal konti (0) er nået. Genvejen kan ikke bruges, fordi kontoen blev slettet, efter at genvejen blev registreret. Filen kan ikke bruges: Kontroller tjenestens begrænsninger for størrelse eller format. Gem filen som en anden type. Få om muligt fat på en ny version af filen, som ikke er beskadiget. Vent, og prøv igen. Hvis meddelelsen vises igen, skal du prøve at få adgang til tjenesten fra en computer for at kontrollere, at den er utilgængelig. Indtast den korrekte PIN-kode. Indtast det korrekte midlertidige id. Anmod om adgang til Brother Web Connect igen, og få et nyt, midlertidigt id, og brug derefter det nye id til at registrere kontoen på maskinen. Se Sådan anmoder du om adgang til Brother Web Connect på side 7 og Sådan registrerer og sletter du konti på maskinen på side 9. Indtast et andet displaynavn. Slet unødvendige eller ubrugte konti, og forsøg igen. Slet genvejen, og registrer derefter kontoen og genvejen igen. A 9

23 Besøg os på internettet

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2800W og ADS-3600W. Definitioner af bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-380CDW/DCP-905CDW/9020CDN/9020CDW/MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: MFC-J825DW, MFC-J835DW, DCP-J925DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem

Læs mere

Webforbindelsesvejledning

Webforbindelsesvejledning Webforbindelsesvejledning MFC-J825DW MFC-J835DW DCP-J925DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere

Læs mere

Web Connect vejledning DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J4625DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5625DW MFC-J5720DW MFC-J5920DW

Web Connect vejledning DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J4625DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5625DW MFC-J5720DW MFC-J5920DW Web Connect vejledning DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J4625DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5625DW MFC-J5720DW MFC-J5920DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Relevante modeller Definitioner

Læs mere

Web Connect vejledning HL-L9200CDW HL-L9200CDWT HL-L9300CDWTT DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW MFC-L8600CDW MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW

Web Connect vejledning HL-L9200CDW HL-L9200CDWT HL-L9300CDWTT DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW MFC-L8600CDW MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW Web Connect vejledning HL-L9200CDW HL-L9200CDWT HL-L9300CDWTT DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW MFC-L8600CDW MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW Inden du tager din Brother-maskine i brug Omfattede modeller

Læs mere

Web Connect vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

Web Connect vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Web Connect vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Relevante modeller Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig bemærkning

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen: Tips-ikoner

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version I DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende typografi til bemærkninger i hele brugsanvisningen: angiver driftsmiljøet, betingelser

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende bemærkningsstil i hele brugsanvisningen: Bemærkninger

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende notestil igennem hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version B DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Inden du tager din Brother-maskine i brug Omfattede modeller Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig bemærkning Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Sådan bruges P-touch Transfer Manager

Sådan bruges P-touch Transfer Manager Sådan bruges P-touch Transfer Manager Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Indhold 1. Installation... 3 1.1 Installation på telefon...3 1.2 Valg af koder... 5 2. Anvendelse...6 3. Fejlsøgning...9 4. Oprettelse af Google konto... 10

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download Brother iprint&scan

Læs mere

Vejledning til forskellige mail programmer

Vejledning til forskellige mail programmer Vejledning til forskellige mail programmer Opdateret d. 4/1-2012 /PI Opsætning af Outlook Express 5.x / 6.x 1. Start Outlook Express - Hvis Windows prøver at ringe op skal du klikke på [Annuller] 2. I

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version F DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

SAMSUNG GALAXY SIII... 1

SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1 LG Nexus 5X Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. Indhold LG Nexus 5X... 1 Opsætning af telefonen...2 Forbind til trådløst netværk/wi-fi...4

Læs mere

Installér din Officepakke 2013

Installér din Officepakke 2013 Vær opmærksom på der godt kan forekomme andre billeder end dem som er illustreret. Dette er grundet ændringer fra microsoft. Blandt andet bliver SkyDrive ændret til OneDrive. Er du i tvivl om noget kan

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN 315-025 www.brother.dk Printløsninger til din virksomhed De udvidede modeller er kompatibel med en række professionelle løsninger, som kan hjælpe dig med at

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning. N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd

N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning. N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd Varemærker NETGEAR, NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Til brug med Xerox ConnectKey Technology-aktiverede multifunktionsprintere (MFP'ere)

Til brug med Xerox ConnectKey Technology-aktiverede multifunktionsprintere (MFP'ere) Xerox App Gallery-app Startvejledning 702P03997 Til brug med Xerox ConnectKey Technology-aktiverede multifunktionsprintere (MFP'ere) Brug Xerox App Gallery-appen til at finde apps med nye funktioner eller

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Startvejledning ESET Smart Security leverer avanceret beskyttelse af din computer mod skadelig kode. Baseret på ThreatSense -scanningsmotoren, som

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Epsons mødeløsninger VEJLEDNING TIL LYNSTART FOR INTERAKTIV PROJEKTOR

Epsons mødeløsninger VEJLEDNING TIL LYNSTART FOR INTERAKTIV PROJEKTOR Epsons mødeløsninger VEJLEDNING TIL LYNSTART FOR INTERAKTIV PROJEKTOR INTRODUKTION Side 9 Møder foregår ikke længere blot i et lokale. Denne vejledning til lynstart tager dig igennem de vigtigste funktioner,

Læs mere

Outlook 2010 Exchange-opsætning

Outlook 2010 Exchange-opsætning Manuel på Exchange 2010 (mailcloud.dk) Indledning Beskrivelse Med denne vejledning har du mulighed for manuelt at opsætte din Exchange konto i Outlook. Der tages udgangspunkt i at du allerede har Outlook

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook Opsætning af e-mail mail-konti I dette kapitel vil jeg hjælpe dig med, hvordan du sætter Outlook 2007 op, så du får forbindelse til din e-mail-konto (eller flere) og en evt. HTTP-konto, som fx Windows

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere