Grundejerhåndbog -Hold mig ajour og overdrag mig til den nye ejer-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerhåndbog -Hold mig ajour og overdrag mig til den nye ejer-"

Transkript

1 Grundejerhåndbog -Hold mig ajour og overdrag mig til den nye ejer- Velkommen til "Eppedalen". Du har sikkert allerede fået at vide, at man som grundejer automatisk er medlem af grundejerforeningen. Det giver en lang række fordele-; men naturligvis også nogle pligter. Det er bl.a disse fordele og pligter denne bog handler om. Skulle du - efter at have læst håndbogen - være i tvivl om noget, er du altid velkommen til at henvende dig til et af bestyrelsesmedlemmerne, som altid vil være parat til at hjælpe dig. Det eneste vi vil bede dig om er, at finde et "menneskeligt" tidspunkt at ringe på, samt huske på, at alt bestyrelsesarbejde er frivilligt. Atter engang velkommen til Eppedalen. Med venlig hilsen Bestyrelsen. Håndbog side April 2013

2 Indholdsfortegnelse: Forside Side 1. Indholdsfortegnelse " 2. Oversigt over gældende sider " 3. Oversigt over medlemmer af bestyrelsen m.v. " 4. Årets budget " 5. Fordeling af udgifter i %- " 6. Rettigheder og pligter samt nyttige oplysninger " 7-9. Vedrørende ændring af ejendommen " 10. Regler for opmaling 11. Gengivelse af deklaration " Oversigt over Eppedalen. " 17. Vedtægter for grundejerforeningen " Vedrørende carporte " 23. Nye carporte " 24. Kort over Svogerslev. " 25. Håndbog side April 2013

3 Oversigt over gældende sider. Rettelsesnummer: Rettelsesdato: Rettelsesnummer: Rettelsesdato: Original. (Nyt layout) 25. juli 1993 Rettelse no december 2001 Rettelse No december 1993 Rettelse no maj 2003 Rettelse No februar 1994 Rettelse no december 2003 Rettelse No maj 1994 Rettelse no marts 2005 Rettelse No juni 1994 Rettelse no december 2006 Rettelse No januar 1995 Rettelse No december Rettelse No & 31. januar 1995 Rettelse No december 2008 Rettelse No december Rettelse No december 2009 Rettelse No februar Rettelse No december 2010 Rettelse no december 1997 Rettelse No december 2011 Rettelse no februar 1999 Rettelse No december 2012 Rettelse no januar 2000 Rettelse no februar Rettelse No. 23 er følgende: Generalforsamling Nov Håndbog side April 2013

4 Oversigt over medlemmer af bestyrelsen m.v. 2012/2013. Bestyrelsen: Allan Jensen Bøgen Formand. Anders Christensen Cypressen Næstformand Ole Nyholm-Pedersen Bøgen Sekretær. Ole Christensen Bøgen Kasserer. Per Sander Egen Bestyrelsesmedlem Suppleanter: Flemming Henriksen Bøgen 10 Torben Gren Larsen Egen 13 Eivind Eghave Aspen 12 Kritisk revisor: Frank Thaulow Fyrren 24 Lån af borde og stole: Per Sander Egen Via: Fællesantenne: TDC Kabel TV Grønne områder: Anders Christensen Cypressen Legepladstilsyn: Per Sander Egen Svogerslev Lokalråd: Kurt Jørgensen Egen 22 NOTE!!: Vi henstiller til jer alle om at respektere kl som det seneste tidspunkt at ringe til bestyrelsen. Håndbog side April 2013

5 Budget for 2012/2013. Forsikring kr ,00 1,31% El & stibelysning kr ,00 3,43% Vand kr 400,00 0,05% Ejendomsservice kr ,00 33,84% Grønne områder ekstra kr ,00 9,14% Snerydning kr ,00 6,86% Spuling af regnvandsbrønde kr ,00 1,94% Stier og kloakker kr ,00 36,11% Vedl. Havehus kr 1.000,00 0,11% Vedl. Legepladser & Materiel kr ,00 3,43% Møder kr 7.000,00 0,80% Administration kr ,00 2,29% Renteudgifter og gebyrer kr 6.000,00 0,69% Overskud (Hensættes til stier) kr - 0,00% Udgifter ialt kr ,00 100,00% Kontingenter 175 X 5000 kr ,00 kr 5.000,00 Indtægter ialt kr ,00 Årlig kontingent kr 5.000,00 Kvartals kontingent kr 1.250,00 Kontingentet bliver opkrævet i Januar Marts Juni og September. Håndbog side April 2013

6 -Fordeling af udgifter i %- Håndbog side April 2013

7 Redskaber m.v.: Borde og stole: Fællesantenne: TV: Rettigheder og pligter ved medlemskabet.: Vi har igennem årene opbygget en række faciliteter i Eppedalen: På nuværende tidspunkt kan man mod kvittering låne stiger, trillebør, pæglehammere samt almindelige haveredskaber m.v. Kvittering foregår simpelthen ved, at man kvitterer i en bog i havehuset. Nøglen til havehuset, hvor disse redskaber findes, kan lånes hos et af bestyrelsesmedlemmerne. Det eneste vi forlanger, er at redskaberne sættes på plads i rengjort tilstand eller efter devisen: Efterlad tingene, som du selv ønsker at modtage dem!! I havehuset er der også borde i flere størrelser samt stole, som kan lånes. Dette kræver dog en aftale med en fra bestyrelsen. (Se side 4.) Alle husene er tilsluttet TDC Kabel TV og vil, blive opkrævet herfra afhængig af valg af pakke. Der henvises til TDC Kabel TV vedrørende TV og radio. De bor: Strandlodsvej København C. Tlf Fax Fejlmelding: Der kan ringes hele døgnet NOTE: Ifølge kontrakten med TDC vil reparation blive udført samme dag HVIS- der er udfald fra mere end en husstand. Fejl i en husstand søges udbedret indenfor normal arbejdstid. HUSK: Når I renoverer og ombygger, så vær forsigtig med antennekablerne som ligger på husene. Ødelægger I dem er det på egen regning og det er som regel naboens fjernsyn det går ud over! Container: I forbindelse med oprydningsdage i Eppedalen vil der blive opstillet container til afskaffelse af affald i.f.m. oprydningen. Ligeledes kan der på sådanne oprydningsdage blive mulighed for flisning af grenaffald. Øvrigt affald er beboernes eget ansvar og det er absolut forbudt at smide noget som helst affald i bevoksningen. Vi henviser til KARA som har åbent alle dage fra til Helligdage lukket. Håndbog side April 2013

8 Regnvandsbassinerne: Legepladser: Boldbaner: Intet affald eller lign. må smides i regnvandsbassinerne. Vi skal i Eppedalen selv slå græsset på skråningerne og vi skal holde bassinet så rent, at ingen udløb bliver stoppet. Vi fraråder børns leg i bassinerne. Der findes 2 legepladser i Eppedalen. "Den store" og " Den lille". Se kortet. Da vedligeholdelsen foretages af Grundejerforeningen, bør de voksne holde et vågent øje med evt. hærværk og ødelæggelser. Om sommeren er der mulighed for boldspil på de grønne områder. Der vil bl. a. være opstillet håndboldmål. Der er imidlertid også nogle pligter, som påhviler grundejeren: Snerydning: Grusning: Hunde: Grundejerforeningen sørger for snerydning på de steder hvor der ingen grundejer er tilknyttet. Kommunen sørger for ringvejen. Det påhviler den enkelte grundejer, at stierne ud for eget hus er ryddet i tilstrækkeligt omfang. Derfor bør man sørge for, at " feje for egen hoveddør og bagdør", af hensyn til postmand, skraldemand og evt. avisbud. Det påhviler ligeledes den enkelte grundejer, at gruse hele vejen rundt om eget hus. Grundejerforeningen sørger ligeledes her for de steder hvor det ikke kan forventes at nogle grundejere gør det. Ligeledes sørger grundejerforeningen for trapperne. Gruset ved havehuset er til fri afbenyttelse til denne grusning. Vi må understrege, at ethvert initiativ til at gøre Eppedalen sikker at færdes i om vinteren, hilses velkommen. Der findes et antal hundetoiletter i Eppedalen (se oversigt over Eppedalen )- og jo mere de bliver brugt, des gladere er vi sikkert alle. Husk: de firbenede kan ikke selv finde derhen, det må deres tobenede venner selvfølgelig vise dem, da hunden jo helt sikkert befinder sig i snor. At " hunde gør Danmark til et lorteland" behøver ikke at passe på Eppedalen, hvis hundeejeren blot vil gøre noget for det selv. Lys ved hoveddør og gavle: I alles interesse er det os meget magtpåliggende at bede dig om, at holde området omkring dit hus oplyst. Her tænker vi især på hoveddøren; men skulle du have lys i haven, er det bare endnu bedre. Hvis du selv prøver at færdes på en sti, hvor der intet lys er, vil du forstå hvad vi mener. I den forbindelse skal vi også minde jer, der har en lampe på gavlen, om at holde denne lampe fri for bevoksning, således at vi også har glæde af lamperne. Brug af pejs/brændeovn: Hvis du har en pejs/brændeovn, så gør dine omgivelser den tjeneste, at bruge rigtigt brænde. Intet lugter så godt som rigtigt brænde, og intet stinker værre end trykimprægneret træ, spånplade og andet affaldstræ, som absolut skal fyres af. Orden omkring hus: For at gøre Eppedalen pæn og attraktiv, kræver det også, at du holder orden omkring dit hus. Det er omsonst at bruge en masse penge på "Fællesarealer", hvis der ikke ser nogenlunde godt ud omkring de Håndbog side April 2013

9 enkelte parceller. Her vil vi specielt henstille til, at grene buske og træer, som er til gene for færdsel på stierne, skæres ned eller klippes af. Parkering: Kørsel: Vi henstiller til jer alle om at overholde de i vedtægterne beskrevne parkeringsbestemmelser. Det er forbudt at parkere udenfor P-pladser og carporte fra man kører ind i Eppedalen til man kører ud igen. Se skilt ved indkørsel. Dette kan medføre P-bøde. Uindregistrerede køretøjer må ikke henstilles på parkeringspladserne. Der er ingen ansvarsforsikring på disse, og anmeldelse af sådanne biler vil blive foretaget på bestyrelsens foranledning. Al kørsel udenfor vejen er strengt forbudt. Det er accepteret at man kan køre til eget hus for at læsse af hvis det er nødvendigt HVIS det kan gøres uden at køre på græsset. Al kørsel på græsset vil blive anmeldt til politiet og eventuel erstatningssag vil blive iværksat for ødelæggelser af græsset. Kloakproblemer: Man skal altid kontakte Roskilde forsyning ved problemer med toilet og øvrige afløb fra husstanden, fordi de har rammeaftale med en leverandør indenfor området (slamsugning). Hvis man handler egenhændigt kan man komme til at hænge på regningen. Hvis fejlen ligger fra brønd i stien og ind til egen grund (toilet og øvrige afløb) er det grundejeren, som skal betale. Hvis fejlen ligger i brønden på stien og videre frem i systemet er det Roskilde Kommune, som betaler Grundejerne skal selv kontakte Roskilde Forsyning ved problemer med Kloak og afløb. Åbnings- og telefontider: Mandag til torsdag kl til Fredag kl til Vagttelefon ved driftsforstyrrelser Vand, varme og spildevands vagttelefon Tlf.: svarer hele døgnet. Håndbog side April 2013

10 Vedr. ændringer af ejendommen: Alle ændringer af husets, skurets og plankeværkets oprindelige udseende, skal ansøges hos Roskilde Kommune. Det gælder også, selvom et andet hus i Eppedalen allerede har lavet den/de samme ændringer. Også ændringer på eller opførsel af skure under 10 m 2, skal ansøges hos Roskilde Kommune, da deklarationen går forud for småhusreglementet. Grundejerforeningens bestyrelse skal høres, og skal underskrive/ stemple ansøgningen INDEN den sendes til Kommunen NOTE: Det er på generalforsamlingen november 2004 besluttet, at husene i ASPEN kan males med den originale hvide samt alternativt følgende numre , eller (sandfarvet) NOTE 1: Det er på generalforsamlingen november 2012 besluttet at tillade opsættelse af solceller i Eppedalen. I referatet står der: Efter besvarelse af en del opklarende spørgsmål blev de 5 punkter om regler for opsætning af solceller udvidet med et yderligere punkt, der skal angive, at ansøgning skal fremsendes til bestyrelsen, der så skal udlevere regelsæt for installation og sikre at disse bliver overholdt. Bestyrelsen har efterfølgende lavet flg. retningslinjer: Retningslinjer i forbindelse med opsætning af solcelleanlæg på taget. I forbindelse med opsætning af solcelleanlæg på taget skal følgende efterkommes: Roskilde Kommune skal ikke ansøges, men ansøgning skal fremsendes til grundejerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen kontrollerer, om alle krav til placering og materialer er i orden. Materialer skal være i mat-sort for at eliminere genskin. Solcellerne må max. hæves 35 cm. over den oprindelige tagflade, hvilket giver mindre solcelleeffekt, men på den måde vil solcellerne være næsten usynlige fra stien. Solcellerne monteres minimum 1 m fra tagets kant med det formål at give mindre synlighed. Den ikke hævede del kan være 5 cm. fra tagets kant. Inverter skal placeres, så den ikke kan ses udefra. Såfremt retningslinjer ikke efterleves, er bestyrelsen bemyndiget til at få arbejdet udført korrekt på grundejerens regning, hvilket er godkendt på foreningens generalforsamling 19. november Håndbog side April 2013

11 Regler for opmaling af træværk på og ved huse i Eppedalen: Døre og vinduer: Farven på døre og vinduer kan frit vælges af den enkelte grundejer. Stern og remme: Såfremt der er ønsker om, at ændre eksisterende sorte / mørkebrune farver, skal farvevalget begrænses til Gori kyst- eller jordfarver, eller lignende fabrikat. Udhus og plankeværk: Såfremt der er ønsker om, at ændre eksisterende sorte / mørkebrune farver, kan den enkelte grundejer frit vælge at opmale udhus og plankeværk i Gori kyst- eller jordfarver eller lignende fabrikat. Dog er det en betingelse, hvor plankeværket er sammenbygget med naboens plankeværk foran skraldepose-stativ, at naboens plankeværk på dette sted males i samme farve. Dette må derfor aftales imellem de 2 naboer, og der oprettes en skriftlig naboaftale. Håndbog side April 2013

12 Gengivelse af "DEKLARATION" Per Rønnow Kønig Arne Homann Ib Nitschke Landsretssagførere. Advokat St. Kongensgade 77, Kbh. K. Giro I anledning af udstykning af ejendommen, matr. nr. 11d og 11e Svogerslev by og sogn, pålægger undertegnede ejer af ejendommen " Ejendomsselskabet Eppedalen" følgende af Kornerup- Svogerslev sogneråd godkendte servitutter, som skal respekteres af nuværende som fremtidige ejere af ejendommen samt parceller udstykket herfra. 1. De i nærværende deklaration fastsatte bestemmelser har gyldighed inden for det på vedhæftede kortbilag indrammede område, der omfatter ejendommen, matr. nr. 11d og 11e Svogerslev by og sogn. 2. Bestemmelser om påtaleret m.v. Påtaleret ifølge nærværende deklaration har Kornerup-Svogerslev sogneråd og den i ' 5 omhandlende grundejerforening hver for sig. Alene sognerådet skal være berettiget til at indrømme mindre lempelser fra bestemmelserne. Sognerådet skal dog forinden høre grundejerforeningen. 3. Udstykning. Udstykning af parceller skal ske i henhold til de på kortbilaget angivne retningslinier, idet veje, gangstier, cykelstier, fællesarealer og vandbassiner etableres som angivet på kortbilaget, jvf. den derpå angivne signaturforklaring. 4. Grundenes benyttelse. Inden for deklarationsområdet må bebyggelse alene ske i overensstemmelse med den af Kornerup-Svogerslev kommune godkendte bebyggelsesplan. Ændringer af facadernes oprindelige farver skal godkendes af sognerådet. Fra ejendommene må ikke drives handel, vognmandsvirksomhed, fabrik, værksted, indrettes oplagsplads eller lignende. Der må ikke drives nogen art af virksomhed, som ved røg, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter sognerådets skøn, kan være til gene for de omboende. Det skal dog være tilladt, at drive sådan virksomhed, som almindeligvis udøves i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når det efter sognerådets skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelseslejlighed forandres, eller kvarterets præg af boligområde brydes. Sognerådet skal godkende udseendet og placeringen af enhver form for skiltning. Intet skilt må være mere end 40 cm. langt og 25 cm. bredt. Lysende eller belyst skiltning kan ikke forventes godkendt. Det skal ikke på ejendommen være tilladt, at holde husdyr i erhvervsmæssig øjemed eller husdyr, som efter sognerådets skøn, kan være til gene for de omboende. Håndbog side April 2013

13 5. Grundejerforening. Alle ejere af grunde inden for deklarationsområdet, er pligtige, at være medlemmer af en grundejerforening, hvis love og vedtægter skal godkendes af Kornerup-Svogerslev sogneråd. Eventuelle senere ændringer skal ligeledes godkendes af sognerådet. Grundejerforeningens område er deklarationsområdet. Pligten til medlemsskab gælder dog ikke Kornerup-Svogerslev kommune som ejer af arealer til offentlige formål. Grundejerforeningen skal stiftes, når der er bebygget og afhændet 50 parceller. Hvis stiftelsen ikke har fundet sted senest en måned efter, at parcellerne har modtaget skriftlig meddelelse om, at forudsætningerne for foreningens stiftelse er til stede, skal grundsælgerne selv stifte foreningen, udfærdige vedtægter og udpege foreningens første bestyrelse blandt parcelejerne. Grundejerforeningen skal påtage sig alle de under en sådan forening normalt hørende fællesopgaver. Grundejerforeningen er pligtig til på anfordring at tage skøde på de udlagte veje, stier og fællesarealer, der ved udstykningen skal udskilles i matriklen som særskilte matrikelnumre. Overdragelsen skal iøvrigt ske vederlagsfrit, dog at eventuelle udstykningsomkostninger og overdragelsesomkostninger skal afholdes afgrundejerforeningen. Denne bestemmelse gælder kun i det omfang, arealerne ikke overtages af det offentlige. 6. Veje, stier og fællesarealer. Den på kortbilaget viste stamvej samt de med speciel signatur angivne stier ved regnvandsbassinerne anlægges ved kommunal foranstaltning og bekostning. Stamvejen overtages senere som offentlig bivej; men også indtil da skal vedligeholdelse, renholdelse og snerydning påhvile Kornerup-Svogerslev kommune, uden udgift for grundejerne, med mindre andet bestemmes i kommunens fejeregulativ eller andre af offentlige myndigheder udarbejdet forskrifter. Alle øvrige veje, gangstier, cykelstier, fællesarealer og parkeringspladser (en plads pr. bolig) anlægges af EA/S Eppedalen efter et af sognerådet forud godkendt projekt, idet grundejerforeningen skal afholde og bekoste fremtidig vedligeholdelse, renholdelse og snerydning af såvel disse anlæg, som de med specielle signaturer angivne stier ved regnvandsbassinerne, idet udgifterne pålignes de enkelte boliger med lige store parter til hver. Såfremt der opstår specielle skader på stianlæg, forårsaget af særlig tung trafik i forbindelse med driften af regnvandsbas-sinerne, skal udbedringen af disse skader foranstaltes og bekostes af kommunen. Såfremt sognerådet skønner det nødvendigt, skal der uden udgift for sognerådet, etableres yderligere parkeringsplads, således at det samlede antal pladser mindst bliver 2 for hver bolig. Anlæg af sådanne yderligere parkeringspladser betragtes som fællesanliggende, hvis udførelse påhviler grundejerforeningen, der fordeler udgifterne med lige store beløb for hver bolig. Parkering må ikke finde sted uden for de specielle parkeringspladser, og disse må alene anvendes til parkering for køretøjer, der har ærinde inden for udstykningsområdet. Parkeringspladserne må ikke anvendes til parkering af lastvogne, campingvogne og lignende. 7. Håndbog side April 2013

14 Regnvansbassiner. De på kortbilaget viste regnvandsbassiner overtages af kommunen, og anlægges og vedligeholdes af denne. Dog skal slåning af græs på bassinskråningerne påhvile grundejerforeningen. 8. Vandforsyning. Grundejerne er pligtige at aftage deres vandforbrug fra det offentlige vandværk, med deraf følgende rettigheder og forpligtelser. Vandværket har til enhver tid ret til adgang til de på såvel grundene som vej-, sti-, og friarealer anbragte vandledninger og stophaner samt ret til de fornødne reparationer og fornyelser, jfr. de til enhver tid gældende vedtægter for vandværket. 9. Elforsyning og vejbelysning. EA/S Eppedalen foranlediger etablering af elforsyning og vejbelysning. Grundkøbere må affinde sig med, at de fornødne stræbere og barduner, der ikke som el-master kan anbringes i skel mod veje og stier, anbringes på grundene uden erstatning. Eventuel udbygning af ledningsnettet skal forestås af grundejerforeningen, ligesom grundejerforeningen i det omfang, der ikke opnås aftale herom med elværket, skal forestå vedligeholdelsen. Udgifterne fordeles med lige store anparter på de enkelte boliger. Til den elektriske installation indenfor de enkelte blokke er anvendt fælles stik- og måleledninger. Udgifterne ved eventuel reparation af disse, fordeles ligeligt mellem de ejendomme, der forsynes fra de fælles ledninger. Elinstallatøren og elværkets repræsentanter har ret til adgang til ejendommene til nødvendigt eftersyn og evntuelle reparationer af de i ejendommene anbragte ledninger og øvrige elinstallationer. 10. Kloakering. Hovedkloak og detailkloak udføres ved kommunal foranstaltning. Stikledninger udføres af EA/S Eppedalen. Anlægget sker uden udgift for grundejerne. Eventuel vedligeholdelse af kloaksystemet i det omfang dette ikke påhviler kommunen, forestås af grundejerforeningen. Udgifterne fordeles med lige store anparter på de enkelte grunde. 11. Fjernvarme. Ejendommene forsynes med fjernvarme fra Svogerslev Fjernvarmecentral a.m.b.a. Alle grundejere er pligtige at være medlemmer af andelsselskabet og aftage deres varmeforbrug fra fjernvarmeværket, alt i henhold til særskilt deklaration herom, der tinglyses på ejendommene. 12. Håndbog side April 2013

15 Færdselsret. mm. De på kortbilaget viste veje og stier skal tjene til adgang for samtlige grunde inden for deklarationsområdet og skal herudover være tilgængelige for offentlighedens færden. Cykelstierne må alene anvendes til cykelkørsel, og herudover må ingen kørende færdsel på gang- eller cykelstier finde sted. Undtaget er dog kørsel med ambulancer og andre katastrofekøretøjer; men eventuel skade på stianlægget, som måtte opstå derved, skal bekostes af den bolig, hvortil den pågældende kørsel har fundet sted. Kornerup-Svogerslev kommune har ret til at benytte adgangsvejen til bassinerne og stierne omkring disse i det omfang tilsynet med og vedligeholdelsen af bassinerne kræver det. De udlagte fællesarealer er forbeholdt grundejernes benyttelse. 13. Oversigtsarealer. Det påhviler de til enhver tid værende ejere af de arealer, som på kortbilaget er angivet med grå farve, at drage omsorg for, at der derpå- hverken varigt eller midlertidigtanbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end 1 meter over en flade gennem de tilstødende vejes eller stiers midtlinier. Bestemmelsen omfatter ikke sne. 14. Hegn og beplantning m.v. Det påhviler EA/S Eppedalen, når det forlanges fra Roskilde Amts vejvæsen, at etablere et mindst 1 meter højt, fast hegn uden låger i skellet langs landevej nr. 8. Dog skal hegnet respektere den i ' 13 indeholdte oversigtsbestemmelse. Fremtidig vedligeholdelse af hegnet påhviler grundejerforeningen, som påligner udgifterne på de enkelte boliger med lige store parter til hver. Hegn omkring atriet vedligeholdes på begge sider af ejeren af den ejendom, hvortil atriet hører. Ejeren har i det omfang, det er nødvendigt til vedligeholdelsen, adgang til naboejendommen. Vedligeholdelsen af mur- og træværk mod atriet påhviler ejeren af den ejendom atriet hører. Der må ikke i muren slås søm eller lignende. Grundarealer, beliggende uden for atriet, skal af ejeren anlægges og vedligeholdes som have. Høj beplantning, hvorved forstås beplantning med en højde over 1,5 meter, er ikke tilladt, bortset fra de træer, der plantes ved EA/S Eppedalens foranstaltning. Flisebelægning ud for indgangspartier anlægges af EA/S Eppedalen. Indskrænkes flisearealet, skal arealet anlægges som have. Ved udvidelse af flisepartiet skal samme flisemateriale anvendes. 15. Særlige bestemmelser. EA/S Eppedalen er kontingentfrit medlem af grundejerforeningen indtil 1 januar 1970, hvorefter selskabet, i det omfang det stadig er parcelejer, er pligtig at betale kontingent. Dersom EA/S Eppedalen udlejer en eller flere parceller, ophører dog kontingentfriheden for den eller de pågældende parceller fra det tidspunkt, da lejemålet tager sin begyndelse. EA/S Eppedalen repræsenterer i grundejerforeningen en stemme for hver gårdhusparcel, selskabet er ejer af. 16. Håndbog side April 2013

16 Pantesikkerhed. Til sikkerhed for de økonomiske forpligtelser, der påhviler grundejerforeningen i henhold til nærværende deklaration, indrømmes der herved grundejerforeningen en panteret stor 1000,00 kr. i hver udstykket gårdhusparcel. Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende pantehæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen. Når helårsbebyggelse har fundet sted, skal panteretten, uden at særskilt påtegning herom er nødvendig, respektere størst mulige lån af kredit- og hypotekforeningsmidler og /eller sparekassemidler med eller uden forsikrings- eller kommunegaranti og/ eller lån af reallånefonsmidler ligeledes med eller uden forsikrings- og kommunegaranti og med eller uden særlige indfrielsesvilkår, samt endelig lån optaget til dækning af tilslutningsafgift og omkostninger ved fjernvarmeinstallation. Endvidere respekteres ligeledes uden særskilt påtegning ejerpantebreve til sikkerhed for byggelån og forhåndslån, (forhåndsprioritering) vedrørende de ovenfor i stk.3 omhandlede lån. 17. Tinglysning. Nærværende begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen matr. nr. 11d og 11e Svogerslev by og sogn. Endvidere begæres deklarationen tinglyst pantstiftende i overensstemmelse med bestemmelserne i ' 16. Med hensyn til de ejendommen påhvilede servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. København, den 15 sep "Ejendomsaktieselskabet Eppedalen" Sign. J Rødsgaard. Sign A. Houmann. Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed samt underskrivernes myndighed: Sign. Ib Nitchke Advokat St. Kongensgade 77, K. Nærværende deklaration godkendes. Kornerup-Svogerslev sogneråd, 20 oktober Sign. Holger Frederiksen Sognerådsformand. Håndbog side April 2013

17 Oversigt over "Eppedalen" Håndbog side April 2013

18 -Vedtægterfor Grundejerforeningen "Eppedalen" Navn, formål m.v. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Eppedalen". Dens hjemsted er Roskilde Kommune. 2. Foreningens område er de af matr. nr. 11 d. og e., Svogerslev by og sogn udstykkede parceller med fællesarealer ("Eppedalen"). 3. Foreningens formål er: 1). At varetage medlemmernes- eller grupper af medlemmers- fællesinteresser, 2). At forestå de ved deklarationen angående udstykning og benyttelse m.v., tinglyst den 21 December 1965 og senere på ejendommen matr. nr. 11 d. og e., Svogerslev by og sogn fastlagte opgaver med hensyn til vedligeholdelse af veje, stier og fællesarealer. Medlemsret og-pligt m.v. 4. Alle ejere af parceller i "Eppedalen" har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen. Pligten til medlemskab indtræder samtidig med erhvervelsen. Ved medlemskab opnås anpartsvis ret til foreningens formue. Afstår et medlem sin parcel, bortfalder medlemsretten og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel af foreningens formue. Meddelelse om en overdragelse af en parcel skal inden 14 dage fremsendes til foreningens formand. Denne pligt påhviler både overdrageren og erhververen. Det påhviler overdrageren senest ved overdragelsen, at udlevere et eksemplar af nærværende vedtægt til erhververen. Et indtrædende medlem, der erhverver en parcel, hvor overdragern er i kontingentrestance, er pligtig til at betale det skyldige kontingent, og opnår først de medlemskab følgende rettigheder, når dette er sket. Skifter et medlem bopæl, er vedkommende pligtig til inden 14 dage skriftligt at fremsende meddelelse til foreningens formand om den nye adresse. Håndbog side April 2013

19 Undladelse heraf medfører, at medlemmmet må betale de med fremskaffelsen af adressen forbundne omkostninger, dog mindst 25,00 kr. Pligten til medlemsskab gælder ikke Roskilde Kommune, som ejer af arealer til offentlige formål. Generalforsamling. 5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed 6. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Svogerslev, inden udgangen af november måned. 7. For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden:' 1). Valg af dirigent. 2). Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3). Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4). Forslag fra bestyrelsen. 5). Forslag fra medlemmerne. 6). Forelæggelse af budget, samt fastsættelse af kontingent. 7). Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af 3 supleanter. 8). Valg af 2 revisorer og 2 revisorsupleanter, En af revisorerne samt en af revisorsupleanterne skal være statsautoriserede. 9). Eventuelt. Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning. 8. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 5 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om, hvilke emner og forslag, der af bestyrelsen ønskes behandlet på generalforsamlingen-i tilfælde af vedtægtsændringer med angivelse af ændringsforslagenes ordlyd. Indkaldelsen skal desuden indeholde opfordring til medlemmerne til, inden 14 dage fra indkaldelsens dato, skriftligt til bestyrelsen at angive hvilke emner eller forslag, som- udover de af bestyrelsen fremsatte- ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender herefter senest 1 uge før generalforsamlingen endelig dagsorden. 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måttte skønne dette formålstjenligt, eller når mindst 18 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Håndbog side April 2013

20 10. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt ved bestyrelsen, med angivelse af dagsorden og med mindst 14 dages varsel. Begærer medlemmerne ekstraordinær generalforsamling afholdt, skal bestyrelsen udsende indkaldelserne senest 14 dage efter begæringens modtagelse. 11. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. På generalforsamlingen kan kun træffes bestemmelser om emner, der er optaget i den til medlemmerne udsendte dagsorden, jfr., punkt 9. Afstemningsregler m.v. 12. Valg og afgørelser træffes med de nedenfor nævnte undtagelser ved simpel stemmeflertal. Der kan kun afgives en stemme pr. parcel. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end en fuldmagt. Afstemningen sker ved håndsoprækning. Dog skal skriftlig afstemning ske, når et medlem kræver det. Ved skriftlig afstemning regnes blanke stemmer som ikke afgivne. Adgang til, og stemmeret på generalforsamlinger er betinget af, at kontingent er betalt før generalforsamlingen afholdes. Sidste gyldige kontingentkvittering samt legitimation skal medbringes og på forlangende forevises. Til vedtægtsændringer kræves, at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Dog kræves til ændring af '20., at 9/10 af foreningens medlemmer stemmer derfor. 13. De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og forhandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. 14. De på generalforsamlingen trufne beslutninger, samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter træffes af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i medfør af vedtægterne. Eventuel indbringelse for domstolene af de trufne beslutninger har ikke opsættende virkning. Medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, forpligtiget til at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter, det være sig af økonomisk eller anden art, ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere anke skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse. Bestyrelse, regnskabsår m.v. Håndbog side April 2013

21 15. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Der afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer hvert år. Formand og kasserer kan ikke afgå samme år. Genvalg kan finde sted. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Den fastsætter iøvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen er berettiget til, under ansvar overfor generalforsamlingen, i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af revisor, advokat eller landinspektør. Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhælp til vedligeholdelse af de under "Eppedalen" hørende private veje og fællesarealer. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Bestyrelsesmedlemmer betaler dog ikke kontingent. Kontingentfriheden gælder dog ikke bidrag til fællesantenne. 16. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med loven og de på generalforsamlinger trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med 2 andre bestyrelsesmedlemmer. 17. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede. Afgørelser indenfor bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Når stemmerne er lige, er det formandens eller- hvis denne ikke er tilstede- næstformandens stemme, der gør udslaget. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed overfor sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig med en af de valgte suppleanter. Dersom formanden eller kassereren efter ovenstående måtte udtræde af bestyrelsen kan hans afløser- såfremt bestyrelsen ikke måtte ønske at indkalde til ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder-konstitueres indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer. 18. Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle foreningens udgifter. Alle udgiftsbilag skal attesteres af formanden. Udgiftsposter på mere end 1000,00 kr. må ikke afholdes uden forudgående bestyrelsesbeslutning. Kassereren underskriver alle kvitteringer. Kassebeholdningen skal henstå på konto i bank eller sparekasse, og kontoen skal være klausureret således, at der kun kan hæves på kontoen i forbindelse med formanden eller næstformanden. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 2000,00 kr. Håndbog side April 2013

22 Foreningens regnskabsår er fra 1. Oktober til 30. September. Årsregnskabet afleveres den 15. Oktober af kassereren til formanden, der videreekspederer dette til de valgte revisorer, der har 14 dage til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formanden med evt. bemærkninger. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest den 10. November. Kontingent. 19. Der betales kontingent for hver parcel. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår. Kontingentet betales i 4 lige store rater og forfalder til betaling den 1. December, den 1. Marts, den 1. Juni og den 1. September. Dersom kontingent ikke er betalt senest 3 uger efter forfaldsdato, betales der yderligere et administrationsgebyr svarende til 10 % af kontingentraten. Kommer et medlem i restance, opfordres det 1 gang skriftligt til at beregtige denne. Sker dette herefter ikke inden 14 dage, vil restancen, administrationsgebyret samt eventuelle yderligere påløbne omkostninger blive overgivet til retslig incasso. Foruden kontingent er medlemmerne forpligtiget til at betale de ydelser og bidrag, der lovligt er pålagt efter bestemmelserne i nærværende vedtægter eller på andet grundlag. F.eks. i henhold til bestemmelserne i ' 3., punkt 2 nævnte deklaration. Hæftelser og godkendelse af vedtægter m.m. 20. Medlemmerne hæfter ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. 21. Foreningens vedtægter skal godkendes af Roskilde Kommune, der ligeledes skal godkende eventuelle ændringer i vedtægterne. Opløsning af foreningen kan ikke ske uden Roskilde Kommunes samtykke. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens nettoformue Roskilde Kommune til anvendelse til formål indenfor grundejerforeningens område. Håndbog side April 2013

23 Vedr. carporte. I anledning af, at Grundejerforeningen Eppedalen har besluttet, at fællesarealer kan benyttes til opstilling af carporte, fastsættes følgende: Carporte på Eppedalens fællesareal kan kun ejes af grundejere i Eppedalen og kan alene benyttes af beboere i Eppedalen. Hver grundejer kan højst eje 1 carport, og beboerne af en parcel skal ved parkering benytte den til ejendommen hørende carport, hvori alene må henstilles indregistrerede motorkøretøjer, d.v.s. biler eller motorcykler. Grundejerforeningen stiller arealer til rådighed, hvor der efter nærmere aftale med de enkelte grundejere opføres grupper af 5-10 stk., dels iagttagende offentlige regler om adgang til grundejerforeningens område, dels således, at der iagttages mindst mulig afstand fra brugerne af carporten og med specielt hensyntagen til pladsforhold og behov i de enkelte afdelinger af grundejerforeningen. Det er en betingelse for, at arealerne stilles til rådighed, at carportene opføres alene med grundejerforeningens godkendelse i henseende til konstruktion udseende og materiale-valg. Ved enhver udvidelse af antal af carporte, skal ligeledes grundejerforeningens nærmere bestemmelser følges, ligesom udvidelser af en gruppe alene kan ske med grundejerforeningens samtykke. Den enkelte ejer, der måtte opføre en carport alene, eller sammen med andre, afholder samtlige udgifter til opførelse og vedligeholdelse af carporten, herunder forsikring. Grundejerforeningen Eppedalens bestyrelse påtager sig administrationen mod at enhver udgift, herunder fælles vedligeholdelse, opkræves særskilt ved bestyrelsens foranstaltning, således at administrationen af carporte ikke påvirker grundejerforeningens budget i øvrigt. Ethvert tvivlsspørgsmål om carportens udseende og anvendelse m.v. afgøres endeligt af grundejerforeningens generalforsamling. Vigtigt: Ved handel med carporte indbyrdes i Eppedalen er det meget vigtigt at informere bestyrelsen og få ændret Brugskontrakten som bestyrelsen har udfærdiget. Denne er skødet på carporten og kan man ikke fremvise den eller på anden måde bevise sin brugsret, bortfalder den og carporten tilhører i princippet Grundejerforeningen. Håndbog side April 2013

24 -Opførelse af nye carporte- Beboere har mulighed for at bygge nye carporte til de eksisterende. For nye carporte og deres bygherrer gælder de samme regler som fastlagt for de eksisterende carporte. Herudover gælder der særlige bestemmelser ved opførelse af nye carporte. De særlige bestemmelser er flg.: 1) Carporten skal opføres i de samme materialer, som de carporte den skal tilsluttes. Hermed menes også samme dimensioner. 2) Carporten skal males med maling af samme slags og farve, som de eksisterende carporte. (Maling udleveres af Grundejerforeningen.) 3) Den nye carport skal bygges forbundet til de eksisterende, således, at den hænger naturligt sammen med de eksisterende. D.v.s. at det er nødvendigt at bryde en del af den allerede eksisterende carport ned, for at kunne lave et naturligt forbandt. Grundejerforeningen har påtaleret med hensyn til det færdige byggeri. 4) Endestolpen ved den allerede eksisterende carport skal flyttes ind. Den nye endestolpe skal stå som den tidligere endestolpe. 5) Bygherren skal sikre, at konstruktionen af carporten ikke svækkes ved tilføjelse af en ny carport. 6) Bygherren skal afholde alle udgifter ved bygningen af den ny carport, herunder også udgifter til arbejde på de eksisterende carporte, hvis arbejdet er en følge af tilbygningen. 7) Byggeansøgningen påtegnes af grundejerforeningen og sendes til Roskilde kommune. Vigtigt: Ved opførsel af ny carport i Eppedalen er det meget vigtigt at indhente en Brugskontrakt som bestyrelsen har udfærdiger. Denne er skødet på carporten og kan man ikke fremvise den eller på anden måde bevise sin brugsret, bortfalder den og carporten tilhører i princippet Grundejerforeningen. Håndbog side April 2013

25 Kort over Svogerslev. Håndbog side April 2013

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn 1 VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Kildegården. Dens område er de af deklaration tinglyst 15/10 1963 omfattende ejendomme, matr. nr. 6 z Greve

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Blomsterhaven

Vedtægter for Grundejerforeningen Blomsterhaven Vedtægter for Grundejerforeningen Blomsterhaven Maj 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1 Grundejerforeningens område... 2 2 Medlemsret og -pligt... 2 3 Formål... 2 4 Hæftelser... 2 5 Kontingent... 2 6 Græsslåning,

Læs mere

VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ

VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Sandhøj. Dens område begrænses af følgende eksisterende eller projekterede veje: Sandhøjvej Smedegade ældre bebyggelse

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING 1. Foreningens navn er Snebærhavens Grundejerforening", og dens område er de parceller som er udstykket fra matr. nr. 9 bo Herstedøster by og sogn. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Marts 2011 Læg disse vedtægter i Deres skøde Husk at videregive dem til ny ejer 1 1 OMRÅDE Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMGÅRD. Dens område

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

VEDTÆGTER. for "GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN" (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området )

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området ) VEDTÆGTER for "GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN" (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området ) Foreningens navn er "Grundejerforeningen Dønnergården". Dens område er parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen for Hesselbjerg og Korshave område. 1. 2. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklarationer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOGHVEDEMARKEN VEDTÆGTER

GRUNDEJERFORENINGEN BOGHVEDEMARKEN VEDTÆGTER Vedtægter for grundejerforeningen BOGHVEDEMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOGHVEDEMARKEN VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Boghvedemarken. Dens område er de I deklaration, lyst den 6.9.1977

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården

Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården Ajourført frem til 25. februar 2010 1 Navn og Omfang Foreningens navn er Grundejerforeningen Søgården, dens område er den syd for Kirke Værløsevej beliggende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Således vedtaget endeligt på den ekstraordinære generalforsamling den 2. april 2003. Godkendt af Ramsø Kommune den 6/8 2003. 1 Forslaget Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen Karmstensgård

Vedtægter. Grundejerforeningen Karmstensgård Vedtægter 1 stk. 1, Foreningens navn er Grundejerforeningen Karmstensgård, dens område er matr. nr. 2a af Udlejre by, Ølstykke Sogn og samtlige parceller, der udstykkes herfra. Dens hjemsted er Ølstykke

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen BYHOLMENE. Strøby-, Nørby- og Vedbyholm hvidovre. Vedtaget Sidst ændret

Vedtægter. for. Grundejerforeningen BYHOLMENE. Strøby-, Nørby- og Vedbyholm hvidovre. Vedtaget Sidst ændret Grundejerforeningen Byholmene Vedtægter for Grundejerforeningen BYHOLMENE Strøby-, Nørby- og Vedbyholm 2650 hvidovre Vedtaget 06.05.1975 Sidst ændret 03.03.1998 1 Foreningens navn er: Byholmene. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK.

Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK. Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen KARBAK. Dens område omfatter foruden 64 parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket fra matr. nr. 49 A og 45 H samt

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer Nuværende Forslag Kommentar samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til Meddelelse

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen»HJORTLUND«Vindinge

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen»HJORTLUND«Vindinge Grundejereningen»HJORTLUND«Vindinge 23. november 2012 Grundejereningen»HJORTLUND«Vindinge. 1. Foreningens navn er grundejereningen»hjortlund«. Dens hjemsted er Vindinge, Roskilde Kommune. Foreningen omfatter

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj

Grundejerforeningen Klithøj Vedtægter for Grundejerforeningen Klithøj. Dejret Klit, 8420 Knebel, Ebeltoft kommune. Grundejerforeningen er stiftet i forbindelse med varetagelse af medlemmernes fælles grundejer-interesser, såvel indadtil

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975,juni 1984, maj 2011 og maj 2014.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 1 1.1 Grundejerforeningens navn er Bakkebjerg, og dens hjemsted er Gribskov Kommune, tidligere Græsted Gilleje Kommune. 1.2 Alle nuværende

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN"

VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen MOSEPARKEN VEDTÆGTER for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN" V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen MOSEPARKEN 1. Foreningens navn er grundejerforeningen Moseparken. Dens område er de i deklaration, lyst den 20/8

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Teglgården. Området er sommerhusparceller og fælles områder, udstykket fra matr. Nr. 44a m.fl. Hejls by

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN MIKKELHØJ

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN MIKKELHØJ Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN MIKKELHØJ 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mikkelhøj. Dens område er vejarealer, fællesarealer og parceller fra matr.nr. 21 a af Karrebæk by og sogn. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN Valmuehaven, Indholdsfortegnelse: l. Foreningens område. 2. Medlemsret og -pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser. 5. Kontingenter.

Læs mere

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren.

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lillemarken Hjemsted: Gevninge. 4000 Roskilde. Værneting: Roskilde Kommune: Lejre 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN 2 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VALMUEHAVEN Indholdsfortegnelse: l. Foreningens område. 2. Medlemsret og -pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser. 5. Kontingenter.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Grundejerforeningen Greve Strandby VEDTÆGTER. Juni 1992

Grundejerforeningen Greve Strandby VEDTÆGTER. Juni 1992 Grundejerforeningen Greve Strandby VEDTÆGTER Juni 1992 Afskrift af hæfte udgivet i 1992. Juni 1992 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse: Husorden...3 Forord...4...5 1: Foreningens navn...5 2: Formål og virke...5

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde A. Foreningens navn, hjemsted og formål: Foreningens navn er Grundejerforeningen Slotsparken, Rønde. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Skytteengen Syd

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Skytteengen Syd VEDTÆGTER For Grundejerforeningen Skytteengen Syd 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skytteengen Syd. Dens område omfatter parceller omfattet af lokalplan nr. 36 beliggende vest for henholdsvis

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Vedtægter for Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Vedtægter for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 Indholdsfortegnelse. 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemsforhold. 4. Adresseforandring og ejerskifte. 5. Ydelser til foreningen. 6.

Læs mere

Ydelser til foreningen. 1. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ydelser til foreningen. 1. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 1. Navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holluf Pile. Foreningens hjemsted er Odense kommune. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som er fastlagt i partiel byplansvedtægt nr. 82 for

Læs mere

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Valg af dirigent Tina Pedersen. K21 Valgt Tina konkluderer at Generalforsamling er lovformligt indkaldt og der er

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975 og juni 1984. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Ejerlauget Båstrup Park

Vedtægter for Ejerlauget Båstrup Park Vedtægter for Ejerlauget Båstrup Park 1. Ejerlaugets navn, område og hjemsted 1. Ejerlaugets navn er Ejerlauget Båstrup Park. Ejerlaugets medlemmer er de følgende 5 områdeforeningen: Grundejerforeningen

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN 1 Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN (herefter omtalt som Foreningen) er stiftet den 13. juni 1979 og omfatter

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Grundejerhåndbog - Hold mig ajour og overdrag mig til den nye ejer -

Grundejerhåndbog - Hold mig ajour og overdrag mig til den nye ejer - Grundejerhåndbog - Hold mig ajour og overdrag mig til den nye ejer - Velkommen til "Eppedalen". Du har sikkert allerede fået at vide, at man som grundejer automatisk er medlem af grundejerforeningen. Det

Læs mere

Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved gældsstiftelse uden generalforsamlingens bemyndigelse.

Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved gældsstiftelse uden generalforsamlingens bemyndigelse. Vedtægter Foreningens navn er Grundejerforeningen Firhøj. Dens område er det i vedtægterne medfølgende kort, identisk med lokalplan 2.9. Et nyt boligområde nord for Særslev og 2.10. En udvidelse af boligområdet

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen RAVNSBJERG

Vedtægter for grundejerforeningen RAVNSBJERG Vedtægter for grundejerforeningen RAVNSBJERG Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RAVNSBJERG. 1 2 Foreningens område er matrikelnummer 15a og de af matrikelnummer 15a, Gjellerup by og sogn udstykkede

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge J.nr. 955-2246 UT/LD VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge 1 Vedtægter for Grundejerforeningen Tejnvej?? Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

- 1 - Stk. 2. Anførte medlemmer har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen.

- 1 - Stk. 2. Anførte medlemmer har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen. - 1 - VEDTÆGTER for Gl. Toftegaards Grundejerforening 1. Foreningens navn er Gl. Toftegaards Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Ølstykke kommune. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Traneparken". Dens område er matrikel nr. 4 ar og 4 as, Tranegilde by, Ishøj sogn, og parceller, der er udstykket herfra. Dens hjemsted er Ishøj kommune jf.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Åstrupskrænten - Side 1 af 1

Grundejerforeningen Åstrupskrænten - Side 1 af 1 Grundejerforeningen Åstrupskrænten - Side 1 af 1 Index: Navn, hjemsted og område... 2 Formål m.v.... 2 Medlemmerne og disses forhold til foreningen... 3 Bestyrelsen... 4 Regnskab og revision...5 Generalforsamling...

Læs mere

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug)

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Matr.nr. :... Anmelder:... Ejerlav :... Tlf.... Kommune : Esbjerg Sagnr.... Afgift kr.... D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Underskrevne ejer / ejere af den / de på vedhæftede kortbilag

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet. Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter for. Andelsselskabet. Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Andelsselskabet Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Andelsselskabet Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. Indhold 1 Navn og hjemsted side 2 2 Formål side 2 3 Medlemmer side 2 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere