KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. NR.1 JANUAR ÅRGANG. Ny terrasse ved klubhuset. GODT NYTÅR, til alle Klubnyt s læsere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. www.odensesejlklub.dk NR.1 JANUAR 2008 21. ÅRGANG. Ny terrasse ved klubhuset. GODT NYTÅR, til alle Klubnyt s læsere."

Transkript

1 ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.1 JANUAR ÅRGANG Ny terrasse ved klubhuset GODT NYTÅR, til alle Klubnyt s læsere. Med årsskiftet følger også en ny sejlsæson, og hermed øget udendørs aktivitet på Stige Ø. Til glæde for alle, er der nu etableret en ny terrasse på østsiden af klubhuset, med udgang fra salen. Østsiden af huset har samtidig fået nye vinduer, og gavlen ved køkkenet ny beklædning. Odense Sejlklub s gamle klokke kan nu kalde til samling, i en ny solbeskinnet lækrog.

2 Formanden har ordet Af Tom V Kaspersen Nu har vi taget hul på et nyt år og dermed har vi passeret halvdelen af vintersæsonen. Det er godt nok i skrivende stund blevet vinter, hvor det kniber lidt med tanker for forårsklargøring. Jeg har dog lige fundet ud af, at hvis Annika skal blive klar til den planlagte søsætning, skal jeg se at komme i gang med alle mine projekter. Nu får vi se hvordan det kommer til at gå. Men der går nok ikke lang tid inden flere begynder på pladsen. Men de fleste er nok i gang med hjemlige sysler inden døre af den ene eller anden karakter. Hjemmeside F.eks. har Ove Thode Sørensen lavet et kæmpe arbejde med vores hjemmeside. Det er nu blevet til en rigtig flot og informativ hjemmeside, som bestemt er et besøg værd. Vores hjemmeside bliver selvfølgelig aldrig færdig, for den skal hele tiden udvikle sig og følge med klubben. Men prøv at gå ind på den sædvanlige adresse Tænk jer at vi har et medlem, som laver sådan en flot hjemmeside som frivilligt arbejde. Tilsvarende må andre betale i dyre domme for. På klubbens vegne kan jeg kun sige mange tak. Sejlerskole Som i tidligere er blevet orienteret om er vi på vej med sejlerskole for voksne. På mit beskedne oplæg udarbejdede Torben Hedelund et virkelig flot materiale med handlingsplan, formål, regelsæt, struktur, omfang og sæson program. Han havde kontakt til en række personer, så et udvalg kunne gå i gang med at finpudse materialet. Udvalget har gennemarbejdet materialet og med hjælp fra Dansk Sejlunion er der skabt et rigtig godt grundlag for sejlerskolen. John Christensen er leder af sejlerskolen. Finn Vinther er instruktør i navigation m.m. om vinteren. Tom Pedersen, Hans Bach, Svend Jensen, John Christensen og Ove Petersen er instruktører i praktik om sommeren. Jeg er utrolig glad for at dette hold af erfarne sejlere, har sagt ja til at påtage sig opgaven med at give ukyndige sejlere en god ballast for en sikker færd på vandet i fremtiden. Det er glædeligt at vi i Odense Sejlklub stadig kan mobilisere medlemmer til frivilligt arbejde. Det er utrolig vigtigt for en klub som Odense Sejlklub, at vi kan bygge vores aktiviteter op på frivilligt arbejde. Dansk Sejlunion er gået ind i projektet både med konsulentbistand og et økonomisk tilskud på 5000 kr. 2

3 Det er selvfølgelig en stor hjælp og en sikkerhed for kommende elever, at de kan forvendte kvalitet i den undervisning sejlerskolen i Odense Sejlklub tilbyder. Undervisningen kommer til at foregå i klubbens folkebåde, så et godt samarbejde med ungdomsafdelingen er bydende nødvendig. Derfor har det også været helt naturligt, at ungdomsafdelingen har været med ved de indledende møder. Ungdomsafdelingen står for den overordnede styring af bådenes vedligehold, som sejlerskolen selvfølgelig skal tage del i. Hvis du kunne tænke dig, at lære at sejle, vil jeg opfordre dig til at tage kontakt til John Christensen på tlf og blive tilmeldt medens der stadig er ledige pladser. Du kan læse meget mere om indholdet på vores hjemmeside under punktet sejlerskole og downloade den komplette brochure eller hente en folder i klubhuset. Klubhus Poul Erik Golonga foreslog en terrasse i ly af klubhuset. Den har han med velvillige medlemmers hjælp fået etableret. Han foreslog en dør fra klubhus salen ud til denne terrasse. Den har klubhusvært Hans Mygh fået etableret, sammen med anden vedligehold på huset i form af udskiftning af 2 vinduer og en del dårligt træværk. Tak for initiativerne og et flot stykke arbejde. Odense Kommune har været os økonomisk behjælpelig med denne renovering. Ellers havde det været en stor belastning af klubbens budget. Har du ikke allerede været i klubhuset og set det, skulle du lægge vejen forbi. Generalforsamling Den 24. februar er det tid for forårsgeneralforsamling. Mød op og gør din indflydelse gældende. Vi har i år 2 bestyrelsesmedlemmer, som ikke modtager genvalg. Det er ungdomsafdelingsleder Lars T. Pedersen og Havne- og pladsudvalgsformand Niels Chr. K. Nielsen. De har begge gjort en virkelig flot indsats for Odense Sejlklub, som vi er dem meget taknemmelige for. I stedet for Lars foreslår bestyrelsen Jonas Hansen. Men i skrivende stund mangler vi stadig en kandidat til erstatning for Niels Chr. Så du må meget gerne kontakte mig, hvis du kunne tænke dig, at gå ind i dette arbejde. Du kan både hos mig og Niels Chr. få et godt indblik i, hvilke opgaver der ligger i denne post. En post i bestyrelsen er ikke kun nogle arbejdsopgaver. Det er også hyggeligt samvær, godt kammeratskab, indflydelse på klubbens fremtid og mange positive oplevelser. Med disse ord vil jeg ønske dig og din familie en fortsat god vinter et lille øjeblik inden vi mødes til aktivitet på bådpladsen med forårsklargøring. Med sejler hilsen Tom V. Kaspersen 3

4 Fællesspisning lørdag den 2. februar kl.12:30. Der serveres: Klarsuppe med grønsager, grå og hvideboller. Peberrodssovs med oksebryst og hønsekød. Drikkevarer købes i klubhuset. Pris 50 kr. per person. Tilmelding på tlf , eller på tilmeldingsliste i klubhuset, Senest den Hilsen Finn og Helle Atlantis 4

5 Opslagstavlen Generalforsamling Den ordinære forårsgeneralforsamling er fastsat til: Søndag den 24. februar kl i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne. "Til O.S.'s bådmedlemmer" Såfremt et medlem ikke kan komme i vandet, på det hold man er sat på, bedes du kontakte din traktorfører, for at få en anden isætningsdato. "En bøn til O.S. medlemmer" Husk at aflevere det værktøj m.v. som du låner hos havnefogeden Visdomsord "Det er bedre ikke at have nogensomhelst anelse om hvor man er -og vide det-, end at være helt sikker på at man er et sted, hvor man ikke er". Bent (Pollux). 5

6 Den selvejende institution LYSTBÅDEHAVNEN - STIGE Ø Notat fra orienteringsmøde i Repræsentantskabet, tirsdag d. 4. december 2007 i SFO s klubhus Valg af ordstyrer : Erik Hansen, SFO blev valgt Retningslinier vedr. Inst. s forhold ( havnereglement ) : Erik Hansen gennemgik de reviderede Retningslinier havnereglementet og i denne forbindelse blev også forsikringsspørgsmål om både, der står på land med mast på, drøftet. Iflg de rev. Retningslinier er det den enkelte klub, der afgør om en båd må tages på land med mast på. Tommy Kunddal, OY fremhævede her, at det er den enkelte bådejer, der skal sørge for at båden er rigtigt forsikret Rene Danielsen rådede alle til at tegne kaskoforsikring for at sikre sin båd. Situationen pr.dd (Institutionens tilstand) : 3a Økonomi : Rene Danielsen gennemgik Budget for Pladsleje for 2008 forbliver uændret, på det ordinære repræsentantskabsmøde vil der blive varslet kontingentforhøjelse for Rene Danielsen oplyste at kontantkassen er blevet lukket bruges ikke længere. Evt. ekstra stort eftersyn af traktoren er blevet udskudt til foråret, Poul Erik H.H. Vil motionere traktoren i vinterens løb for at undgå fastrustet kobling mv. 3b Havnesyn : Per Møller, SFO gennemgik hvad der skulle rep. i 2008 ( bilag fra havnesyn) Vi har overtaget Odense Havn s ramslag og vi forhandler med Odense Havn s driftschef ang. lån af flåde til ramslag. Niels Chr. Nielsen, OS og Leif Christiansen, SFO har påtaget sig ansvaret som tovholdere for ramslaget. Renoveringsarbejdet er i fuld gang, der er indkøbt ny motor til ramslaget, vi har fået lov til at renovere ramslaget på Odense Havn s værksted. 3c Ophalergrej : Vi må konstatere at traktoren igen i år har været for langt ude flere gange. En efterfølgende diskussion sluttede med at Forretningsudvalget gentog sin henstilling til klubberne om ikke at tage større både ind end ca. 10t, 12m længde og en dybgang på abs.max 2m. 3d Situationen vedr. Odense Havn, FREM og OM : 6

7 Siden sidste orientering af Repræsentantskabet har der været afholdt et enkelt møde med OH/FREM/OM. Der var ikke noget særligt nyt på møder bortset kontraktforhold i inderhavn mv. Såfremt vi ender med en udvidet Institution dvs. FREM og OM optaget som vintermedlemmer skal vi ikke længere betale leje af landarealer til OH ligesom den udvidede Inst. overtager brugen af OH s bygninger og arealer på Stige Ø. Der har været afholdt møde med repræsentanter fra Havnebestyrelse og Børn og Unge forvaltning hvor såvel renovering/fornyelse af nuværende havneanlæg som evt. ny vinterplads ved optagelse FREM og OM blev drøftet. Alt i alt er der stadig mange uafklarede spørgsmål inden der kan træffes nogen afgørelse om evt. optagelse af nye medlemmer i Institutionen, udførelse af ny vinterplads, finansiering, tidsplan mm. Drøftelserne vil blive fortsat på det ordinære Repræsentantskabsmøde i marts Mvh Forretningsudvalget Høffner Revision Vesterbro 9 B, 5000 Odense C Telefax Finn Høffner privat Johan Høffner privat

8 Hvad er en bådejer? En bådejer er i Dansk Sejlunions terminologi en person, som ejer eller har interesse i at eje en båd. Båden kan benyttes til såvel tur- som kapsejlads. På Danske Bådejeres hjemmeside - - behandles problemstillinger, som relateres til båden, ejerskabet eller tursejladsaktiviteter. Hvorfor skal Dansk Sejlunion have to hjemmesider? Dansk Sejlunion har gennem mange år arbejdet intensivt med varetagelse af sejlernes interesser i forhold til myndigheder, ligesom vi har udarbejdet services til bådejere. Hvis vi selv skal sige det, er vi ret gode til at løse disse opgaver. Informationer og services har før november 2006, været frit tilgængelige, uanset om man var medlem af en Dansk Sejlunion klub eller ej. Informationerne havde en tendens til at forsvinde i mængden af information til klubberne om ungdomsarbejde, kapsejlads, landshold osv. Derfor havde mange den forkerte indstilling at Dansk Sejlunion kun arbejdede for kapsejlere. Dette fejlagtige indtryk ønsker vi at ændre. Derfor er Danske Bådejeres hjemmeside kommet til og er stedet, hvor du, som ejer en båd eller som mest sejler tursejlads, kan hente nyttige informationer. Hvorfor skal der være log-in? Vi har ofte hørt sejlere argumentere imod et medlemskab i den lokale klub, med at man ikke får noget for pengene eller at man alligevel kan hente det hele gratis på nettet. Vi har lavet log-in på Danske Bådejeres hjemmeside for at informationen udelukkende skal gå til de medlemmer som via deres medlemskab af en klub betaler kontingent til Dansk Sejlunion. På denne måde giver vi også klubberne et argument for at få trukket flere medlemmer ind i klubben og et synligt bevis på at Dansk Sejlunions klubber også er for andre end kapsejlere. Hvordan kommer jeg ind på hjemmesiden? Bag på Dansk Sejlunions medlemsblad Sejler står dit brugernavn (seks cifre, en bindestreg og fire bogstaver). Første gang du skal ind på skal du tilmelde dig Danske Bådejere. På log-in siden trykker du på NY BRUGER?. Nu kommer til en side, hvor du skal skrive dit brugernavn, din adresse og trykker på OK. Kort efter modtager du dit password på en . Du kan nu på logge dig ind på siderne. Har du forsat problemer kan du skrive til 8

9 Hvad kan du finde på siderne? Du kan finde emner som omhandler: Dansk Sejlunion samarbejde og forhandlinger med myndigheder både nationalt og internationalt. Det arbejde som tidligere har været omtalt som tursejlerarbejde, ankerbøjer, tursejlerinformation etc. Som noget nyt vil Dansk Sejlunion med afsæt i konkrete sager arbejde med forbrugersager, dog vil Dansk Sejlunion ikke føre sager for medlemmerne. Sidst men ikke mindst vil Danske Bådejere sammen med sine samarbejdspartnere arbejde for at give information om vores kæreste eje båden. Velkommen hos Dansk Sejlunion og Danske Bådejere. Ny service fra Danske Bådejere Brugerforum - Her deler vi viden og erfaringer Danske Bådejers har fået en ny service for sine medlemmer. Fremover kan du kommunikere med andre medlemmer. I brugerforum udveksler vi erfaringer og viden og giver gode tips og tricks. Du kan være med til at gøre dette forum levende og spændende, så del din viden og stil spørgsmålene. I brugerforum kan du stille spørgsmål om alle relevante emner for dig som bådejer og tursejler, ja faktisk er der ingen grænser for spørgsmålene, så længe de har et maritimt indhold. Sammen har vi oceaner af viden - Nu kan vi dele dem og sammen blive klogere på vores passion, at være og sejle på vandet. For at deltage i det nye forum skal man først være tilmeldt Danske Bådejere. På gensyn i Danske Bådejeres brugerforum. 9

10 Adresseliste for udvalgene i Odense Sejlklub Festudvalgsformand: Lone Durup Jørgensen, Isgårdsvej 29, 5000 Odense C, tlf Havne- og pladsudvalgsformand : Niels Chr. Krustrup Nielsen, Herluf Trolles Vej 276, 5220 Odense SØ, tlf , Havnefoged : Poul Erik Hjordt Hansen, Hvenekildeløkken 334, 5240 Odense NØ, tlf Klubhusudvalgsformand : Hans Mygh, Buchwaldsgade 42 D, 5000 Odense C, tlf Klubhusværter : Hans og Jette Mygh, Buchwaldsgade 42 D, 5000 Odense C, tlf Korshavnbroudvalgsformand : Bent Okholm Hansen, Åsumvej 63, 5240 Odense NØ, tlf , mob. tlf , Kapsejladsudvalgsformand : Ulrik Freisleben, Poppelvej 37, 5230 Odense M, tlf Målerudvalgsformand : Ole Nielsen, Broholmvej 19, 5672 Broby, tlf , Ungdomsafdelingsleder / assistent : Lars Pedersen, Billesgade 22, 5000 Odense C, tlf Jørgen Mørup, Thorkildsgade 36, 5000 Odense C, tlf Ungdomsafdelingsassistenter : Optimister : Jonas Hansen, Søparken 109, 5260 Odense S, tlf : Juniorer : Andreas Kuchler, Skt. Jørgens Gade th, 5000 Odense C. tlf

11 Klubhus : Østre Kanalvej 10, 5000 Odense C, tlf Klubbens postadresse : Ejby Kirkevej 28, 5220 Odense SØ Klubbens postgiro : Klubbens Klubbens hjemmeside : Formand : Tom Vangsgaard Kaspersen, Ejby Kirkevej 28, 5220 Odense SØ Tlf / , Næstformand : Ulrik Freisleben, Poppelvej 37, 5230 Odense M, tlf Kasserer: Svend Jensen, Uglebjergvej 87, 5230 Odense M, tlf Sekretær: Annalise Jørgensen, Anne Maries Allé 55, 5250 Odense SV. tlf Udmeldelse af OS Lov 6: Udmeldelse af klubben kan finde sted pr. 1. januar eller 1. juli. Skriftlig begæring herom må være kassereren i hænde senest 1. december eller 1. juni, og medlemmets kontingentforhold skal være bragt á jour Klubnyt-redaktion : Ove Thode Sørensen, Musvågevej 30, 5210 Odense NV, tlf Deadline for modtagelse af indlæg til næste nr. af Klubnyt, er den 1. februar. 11

12 Nytårskur 2008 Lørdag den 5. januar var klubbens medlemmer indbudt til den årlige nytårskur. På trods af varsel om blæst- kulde og islag, trodsede ca. 30 medlemmer vejret, og mødte op på Stige Ø kl. 11. Som tidligere gik turen ud på de høje bakker på øen, hvorfra fjorden med nyis kunne nydes. Traditionen byder, at man samles ved pumpestationen på øens højeste top, og skåler i den medbragte Gammel Dansk. Kulden var dog for stærk på toppen, så forsamlingen søgte læ på den vestlige side af bakken. Der vistes dog ingen tegn på problemer med at tømme flasken. Nytårskuren sluttede i klubhuset med fællesspisning af medbragt mad, og ønsket om et godt nytår, og en god sæson

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

NR.5 MAJ 2009 22. ÅRGANG. Borgmester Jan Boye til standerhejsning

NR.5 MAJ 2009 22. ÅRGANG. Borgmester Jan Boye til standerhejsning ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.5 MAJ 2009 22. ÅRGANG Borgmester Jan Boye til standerhejsning Klubben har efterhånden nogle år på bagen, sagde borgmesteren den fylder 100 år i 2011. Med den aktivitet, der hersker

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. www.odensesejlklub.dk NR.11 DECEMBER 2008 21. ÅRGANG. Nostalgi på Stige Ø

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. www.odensesejlklub.dk NR.11 DECEMBER 2008 21. ÅRGANG. Nostalgi på Stige Ø ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2008 21. ÅRGANG Nostalgi på Stige Ø Det er oppe i tiden at bringe før og nu billeder, så det prøver vi også her i årets sidste KLUBNYT. I disse internet tider, og

Læs mere

NR. 8 OKTOBER 2013 26. ÅRGANG. Vintersæsonen for C-holdet er startet

NR. 8 OKTOBER 2013 26. ÅRGANG. Vintersæsonen for C-holdet er startet ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 8 OKTOBER 2013 26. ÅRGANG Vintersæsonen for C-holdet er startet 2. oktober startede C-holdet på efterårets og vinterens arbejdsopgaver. 18 friske pensionister var mødt op, og

Læs mere

NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar.

NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar. ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar til at genoptage aktiviteterne. Efterårssæsonen

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2014 27. ÅRGANG. Den årlige suppespisning

NR. 2 FEBRUAR 2014 27. ÅRGANG. Den årlige suppespisning ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 2 FEBRUAR 2014 27. ÅRGANG Den årlige suppespisning Lørdag den 1. februar mødtes 43 medlemmer i klubhuset, til årets traditionsrige suppespisning. Helle og Finn Vinther stod

Læs mere

NR.10 NOVEMBER 2008 21. ÅRGANG. Mie under eksotiske himmelstrøg

NR.10 NOVEMBER 2008 21. ÅRGANG. Mie under eksotiske himmelstrøg ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.10 NOVEMBER 2008 21. ÅRGANG Mie under eksotiske himmelstrøg Vi var rundt og se forskellige Tiki er. De stammer fra de oprindelige folk på øen, som kaldte deres guder for Tiki

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Afs: Nibe Sejlklub Bryggen 67 9240 Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr. 8.000,- 3,5 X 12,5 M kr. 10.000,- 4,0 X 15,0 M kr. 12.000,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr.

Læs mere

Holbæk Bådelaug Formand

Holbæk Bådelaug Formand Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 22 46 42 26 frederiksenper@hotmail.com Kasserer Torben Storm Hansen 40 93 46 09 t.storm-hansen@youmail.dk Landpladsudvalget Dennis Iversen 24 69 30 99 dei@topdanmark.dk

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden Oktober 29. Årgang. Nr. 2 11 Stiftet 1877 Sejlsport til tiden Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Henning Andersen 8642 0605

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Generalforsamling den 26. marts

Generalforsamling den 26. marts Generalforsamling den 26. marts Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - FEBRUAR 2008 - NR. 1-40. ÅRGANG HUSK! tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300

Læs mere

December 27. Årgang. Nr. 4. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 27. Årgang. Nr. 4. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 27. Årgang. Nr. 4 09 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail: hh@randersts.dk Kasserer

Læs mere

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG. Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG. Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet INFO: Medlemsblad for Sundby Sejlforening Amager Strandvej

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29 December 2008 Nr. 5 31. årgang Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser

Læs mere

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 Udgiver AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 22 AALBORG SEJLKLUB Skydebanevej 40, DK-9000 Aalborg Telefon: 9810-2575 Kontortid: Mandag: kl. 18.00-19.00 Website:

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

NR. 4 APRIL 2014 27. ÅRGANG. Berlin ist doch eine Reise Wert i en sommerferie

NR. 4 APRIL 2014 27. ÅRGANG. Berlin ist doch eine Reise Wert i en sommerferie ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 4 APRIL 2014 27. ÅRGANG Berlin ist doch eine Reise Wert i en sommerferie I det tidlige forår fik jeg den - skulle det senere vise sig - fantastisk gode idé at sejle til Berlin

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub udkommer omkring: 1. April 15. September 15. december DEADLINES: SENEST en måned før berammet udgivelse 1. Marts 15. August 15. november

Læs mere