ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne"

Transkript

1 ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

2 ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget. Derfor har klima-, energi- og bygningsministeren indgået en aftale med energiselskaberne i Danmark om en samlet energispareindsats. Energiselskaberne skal årligt sørge for, at der bliver gennemført en vis mængde besparelser. Aftalen kaldes i daglig tale energiselskabernes spareindsats, og den gælder foreløbigt indtil Den betyder bl.a., at alle selskaber skal indberette besparelser (kwh) til Energistyrelsen. Den betyder også, at mindre virksomheder kan søge om tilskud og/eller rådgivning om energisparetiltag hos energiselskaberne eller en håndværker eller energirådgiver, der har en aftale med et energiselskab. Ét projekt én aftale Kontakt et energiselskab eller en håndværker/rådgiver, og hør om muligheden for at opnå støtte til jeres energisparetiltag. Det er vigtigt, at I indgår en aftale, INDEN der bestilles materialer og arbejdet går i gang. Husk, at der kun kan indgås én aftale om støtte dvs. der kan ikke indgås aftale med flere om samme projekt, hvis der f.eks. er flere håndværkerfirmaer/rådgivere med til at løse opgaven. Hvorfor energiforbedre I sparer på energien og sparer dermed penge I hjælper klimaet og fremtidige generationer I sikrer jer bedre mod fremtidige prisstigninger på energi Indeklimaet i jeres lokaler kan blive sundere I øger bygningernes værdi og gør dem mere attraktive i en salgssituation 2

3 HVAD KAN I SØGE OM STØTTE TIL? Det er ikke alle energibesparelsestiltag, der kan søges om støtte til. Derfor skal I selv undersøge, om de tiltag, I planlægger, er omfattet af ordningen. Det kan I bl.a. gøre via energiselskabernes hjemmesider. Hvad er en energibesparelse? En energibesparelse er en besparelse, der opnås ved, at I som virksomhed sparer på enten el-/ varmeforbruget eller energi til produktionsprocesser. Det kan I f.eks. gøre ved at isolere ejendommen bedre, udskifte til en ny og energieffektiv varmekilde mm. Eksempler på tiltag omfattet af ordningen Efterisolering af ydervægge og tagkonstruktioner Udskiftning af gammel halogen-belysning til f.eks. 7 W LED belysning Udskiftning af ventilationssystem til mere effektivt system Udskiftning af køle- eller fryseanlæg til mere energieffektive anlæg Eksempler på tiltag, der ikke er omfattet af ordningen Installation af solceller Løbende vedligeholdelse, der ikke i sig selv medfører energieffektivisering (f.eks. eftersyn af varme- og ventilationsanlæg eller tætning af trykluft). 3

4 SÅDAN GØR I Der er to muligheder for at indgå en aftale med et energiselskab. Enten tager I selv direkte kontakt til energiselskabet. Eller også har jeres håndværker/ energivejleder allerede en fast aftale med et energiselskab Det er op til jer, hvilket energiselskab I vil samarbejde med. Indhent tilbud (evt. fra flere energiselskaber) og vurder, hvem der har den ordning, der passer bedst. Hvis håndværker/energivejleder m.fl. har en aftale med et selskab, behøver I ikke selv kontakte et energiselskab. Det er vigtigt, at aftalen med energiselskabet (eller håndværker/energirådgiver) indgås, inden I går i gang med arbejdet. Aftalen skal oftest være skriftlig. Sæt arbejdet med det energibesparende tiltag i gang (bestil materialer, håndværkere osv.). Når arbejdet er færdigt, skal I indsende dokumentation for, at projektet er gennemført til det energiselskab, I har en aftale med. F.eks. regninger fra indkøb af materialer eller håndværkere. Hvis det er håndværkeren, der har en aftale, vil han ofte stå for at indsende dokumentationen. Det kan I aftale indbyrdes. 5 Har I indgået aftale om tilskud, udbetales dette, og energibesparelsen kan nu indberettes af energiselskabet. HUSK Energiselskaberne vurderer selv om og hvordan de vil støtte jeres projekt. Derfor kan I indhente forskellige tilbud og vurdere dem ud fra netop jeres ønsker. I kan godt vælge et andet energiselskab end jeres eget forsyningsselskab og I behøver ikke nødvendigvis at skifte energiselskab, fordi I indgår aftale med et andet selskab. I skal altid indgå en aftale, før arbejdet med selve energiforbedringen går i gang dvs. før der købes materialer mm. I kan kun indgå én aftale med ét energiselskab eller én håndværker/rådgiver også selv om der er flere involveret i jeres løsning. 4

5 TRIN 1 Indhent tilbud TRIN 2 Indgå aftale med energiselskab/håndværker TRIN 3 Udfør det energibesparende tiltag TRIN 4 Færdigmeld tiltaget til energiselskabet TRIN 5 Energiselskabet indberetter besparelsen 5

6 EKSEMPEL OMBYGNING AF TANKSTATION En tankstation skal modernisere indretningen af sin butik. I forbindelse med ombygningen beslutter butiksejeren også at se på, hvordan energiforbruget i butikken kan minimeres. TRIN 1: TRIN 2: TRIN 3: TRIN 4: TRIN 5: Ejeren af tankstationen kontakter et energiselskab, for at høre om mulighederne for at få rådgivning til energirigtige løsninger i forbindelse med renoveringsopgaven. Energiselskabet har en aftale med en energirådgiver, som uden beregning kan rådgive om, hvilke energibesparende tiltag, der kan være økonomisk rentable at gennemføre. Dette er under forudsætning af, at energiselskabet får retten til at indberette de besparelser, som opnås ved at udføre de energibesparende tiltag. Rådgiveren foreslår at udskifte ca. 150stk 50W halogenspot til LED belysning 8 W samt udskifte to ældre kølefrostskabe til to nye med energioptimeret kompressor. Den samlede tilbagebetalingstid for de to energibesparende tiltag vil være ca. 2,5 år. Ejeren af tankstationen kan se det rentable i at gennemføre begge tiltag og ønsker derfor at sætte begge projekter i gang. Rådgiveren hjælper med at dokumentere besparelsen. Projektet udføres, og butiksejeren indsender efterfølgende dokumentation til energiselskabet i form af faktura for udført arbejde fra håndværkerne. Energiforbedrende tiltag Udskiftning til LED-belysning indendørs Udskiftning af to køle- og frostskabe Beregnet energibesparelse, der kan opnås ved gennemførelse af tiltag Energibesparelse kwh pr. år BEMÆRK Besparelserne i skemaet er et eksempel. Besparelser skal opgøres specifikt for hver enkelt sag. Eksemplet kan derfor ikke nødvendigvis bruges som grundlag for at opgøre besparelser for lignende tiltag. Energiselskabet eller energirådgiveren kan informere nærmere om jeres muligheder. Hjælp til alle brancher Energiselskaberne kan hjælpe med at realisere besparelser i alle slutforbrug og inden for alle brancher. Bl.a.: Frisører Værksteder Biografer Butikker Kontorer Sundhedsklinikker (tandlæger, praktiserende læger osv.)

7 HVEM OMFATTER ORDNINGEN? Ordningen kan bruges af alle slutbrugere af energi i Danmark. Dvs. både store industrier, erhverv og private boligejere. Alle el-, naturgas-, fjernvarme- og olieselskaber er omfattet af ordningen. Energiselskabet skal være med Energiselskaberne skal medvirke til at sikre, at der gennemføres flest og billigst mulige energibesparelser. De bestemmer selv hvor og hvordan. De kan f.eks. selv gennemføre tiltag i deres eget forsyningsnet. Men de kan også yde tilskud og/eller rådgivning direkte til jeres virksomhed, eller indgå aftaler med håndværkere og rådgivere, som så igen kan hjælpe jer. Derfor skal I sikre jer en aftale med et energiselskab eller med en håndværker/rådgiver, der har en aftale med et energiselskab, inden arbejdet sættes i gang. I kan frit vælge, om I ønsker at indgå en aftale med det lokale energiselskab eller et energiselskab et andet sted i landet. Overdragelse af besparelsen til energiselskabet Når I modtager støtte fra et energiselskab (eller via en håndværker/rådgiver, der samarbejder med et energiselskab), overdrager I samtidig energibesparelsen til energiselskabet. Det betyder, at energiselskabet må indberette jeres energibesparelse til Energistyrelsen. I kan altså ikke herefter indgå endnu en aftale om støtte i forhold til den samme opgave. Stikprøvekontrol Energistyrelsen og selskaberne gennemfører stikprøvekontrol en gang om året, for at sikre, at de besparelsesprojekter, der bliver indberettet, lever op til kravene i ordningen. Kontrollen omfatter bl.a. interviews med forbrugere, aktører og rådgivere samt en gennemgang af de gennemførte tiltag hos udvalgte forbrugere. Energiselskabet er ansvarlig for dokumentation af energibesparelsestiltaget. Men det er vigtigt, at du som forbruger afgiver korrekte oplysninger om, hvornår projektet er gennemført, og at det er udført i overensstemmelse med det, der er aftalt. 7

8 VIL I VIDE MERE? På Energistyrelsens forbrugersite kan I finde nyttige informationer i forbindelse med energiforbedring. Her finder I blandt andet en vifte af værktøjer og nyttige informationer herunder f.eks. en håndværkerliste. Energistyrelsen har ansvaret for kontrol og tilsyn med Energiselskabernes spareindsats, og I kan læse mere om ordningen på Energistyrelsens hjemmeside. Her kan I få et overblik og finde kontaktoplysninger på de energiselskaber, som er relevante for jer. I kan også besøge energiselskabernes hjemmesider eller kontakte dem, for at høre mere om muligheden for at få rådgivning eller tilskud Energistyrelsen Amaliegade København K Tlf:

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats. 25.7.2014 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - ENERGISPAREORDNINGEN ENERGISPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012 Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Styrk forretningen med et professionelt energinetværk en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Find nøglen til markedet For boligejerne er det ofte en uoverskuelig

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne JAg ten På den JAg ten gemte På Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde! Guide til adfærdskampagne Indhold 1Få ledelsens opbakning side 4 2Sæt mål Side 5 Spar penge med gode vaner! Spar 5-10

Læs mere

GÅR DINE KUNDER GLIP AF TILSKUDSKRONER?

GÅR DINE KUNDER GLIP AF TILSKUDSKRONER? GÅR DINE KUNDER GLIP AF TILSKUDSKRONER? Giv markedets højeste energisparetilskud til jeres kunder Viegand Maagøe rådgiver om energi og klima for offentlige og private virksomheder og har de senere år været

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER ENERGILEDELSE. eksempel EN GENVEJ TIL ENERGILEDELSE

EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER ENERGILEDELSE. eksempel EN GENVEJ TIL ENERGILEDELSE EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER eksempel ERFA-GRUPPER EN GENVEJ TIL En genvej til energiledelse Projekt Værktøjskassens ERFAgrupper er en genvej for virksomheder, der ønsker at indføre energiledelse og derigennem

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser.

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. Energien er jeres Vi har udviklet os gennem de sidste 100 år fra at være et kulselskab, til et benzin- og olieselskab

Læs mere

LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN

LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN SKIFT TIL LED OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN OPNÅ STORE BESPARELSER MED LED Det er et faktum,

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere