Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 REG ENSIÅH ÆSÅN FUNDEIS VA 'EVAVAKWA M EDLEP'ISBLAM 67.ÅRG. _ 1974 En ungdommelig olding fylder l_6.oktober I al stilhed fyldte Regensia-ner-Samfundet 70 i midten af oktober i år. Selve ideen var opstået hos Gunnar Glarbo (pipianer, jur; ) ved dennes udflytning i marts Men først i sommeren 1904 lykkedes det ham på et møde i Odense med Hjalmer V. Elmqvist (pip, teol. ), Henrik A. Ussing (pip, filol. mag.) og Harald Stamer (pip, med.) at skabe interesse for sagen, og nævnte oktober-aften blev tanken til virkelighed under et konstituerende møde på Regensen, ledet af gårdens første "klokker" fra 1865 (først fra 1872 blev klokkeren' nemlig til den virkeligt ledende klokker! ), geheime-etatsråd og fhv. minister Hugo E. Hørring (jur; , iregens-tiden kontuberna'l på Hostrupværelset 4x 4 med sin senere politiske modpol Viggo Hørup). Møderne i den nystiftede forening for gamle (9: fhv. ) regensianere fandt i de første år sted på gårdens vedtagne stiftelsesdag 1. juli, som herved atter fremdroges fra en ufortjent glemsel, og sidenhen har Regensianer-Samfundet kunnet pege på en række betydelige indsatser, der er kommet både nu- og forhenværende regensianere tilgoden (Knud Fabricius i værket Regensen 192 5).. Ingolf Se stoft

2 -2 _ Efterårsklokkeratet 1973 Efter to quindelige klokkere trængte Gården atter til en mandig klokker, og på Salæ lykkedes det Tilia at få klokken ved som sædvanlig at være med i den vindende koalition. Som det hører sig til ved en generalforsamling, var der i de sidste timer forud en diplomatisk aktivitet, der slår selv en Kissinger med flere rundrejser. Adskillige manøvrer blev foretaget, og endnu flere skinmanøvrer så aftenens tusmørke, og alle koalitioner var efterhånden mulige. Da klokken faldt i slag viste det sig, at Tilia ved sine taktiske kolbøtter havde holdt på de rigtige heste, og den slagne klokkerkandidat måtte indse sin koalitions fatale nederlag, alt imens klokkerbajerne blev båret ind. Det var den 20. september. Den 21. begyndte kampen mod dødbiderne, og tre måneder senere havde klokkeren og hans forening været vært ved ikke mindre end 5 arrangementer. Iøvrigt vendte klokken ved denne lejlighed tilbage til sin rette ejermand, klokkeren, efter at have tilbragt et semester i ranernes ufølsomme hænder. Det siges, at siouxalisternes pludselige hang til klokken skyldtes den lange (forgæves) ventetid på at erhverve den retmæssigt på Salæ, hvorefter de handlede efter devisen: hvad man ikke kan få, det må man tage. Første celebre slåbrokarrangement var en lysbilledaften. To regensianere havde i et semester været udstationerede som (natur)læger i Indien, og de fortalte om deres chokerende oplevelser og viste deres lysbilleder, alt imens klokkeren på behørig vis sørgede for, at de tomme vinglas hurtigt blev fyldt op, og i pausen var der natmad til alle. Den 26. oktober stod der folkemusik på programmet. Klokkeren havde importeret Huset, s folkesangere fra Magstræde til at spille en aften, og salen var i dagens anledning omdannet til værtshuset Syndfloden, med stearinlys og bajere. Efter musikanternes optræden var der dans til båndoptageren til den lyse morgen, og dette skønt det bliver sent lyst på denne årstid. I god tid havde klokkeren udpeget årets revydirektør, og som tiden nærmede sig, mærkede man den smitsomme sygdom, revytis, indfinde sig på Gården. De sidste dage (den sidste dag) blev der som sædvanligt arbejdet hektisk på at få de sidste numre skrevet færdige og holde bare en enkelt prøve for at få revyen op at stå. På selve aftenen viste det sig, at den ikke alene kunne stå, den kunne også gå. Revyeksperternes (og dem er der som bekendt mange af herinde) dom var eenstemmig: det var en STOR revy. Der var som sædvanlig hak og bid til høj re og til venstre, til Provst og VP og hvem der ellers havde gjort sig fortjent til denne hæder. ' Revymiddagen havde i første omgang slukket de tørstiges tørst, og efter revyen var der atter lejlighed til at fugte ganen; et tilbud de færreste undlod at benytte sig af. Ud på natten kom så et mini-midnatsarrangement, hvis eksistens selv klokkeren intet anede om før det fandt sted: Ulf Pilgård aflagde os en visit.

3 -3- Undertiden bliver man mindet om, at der eksisterer en verden udenfor Regensens tykke mure. Det sker f. eks. når Erhard Jakobsen løber tør for benzin og regeringen udskriver valg. Da må regensianerne forlade deres hyggelige lokummer og begive sig ud i det såkaldte samfund og afgive deres stemme. Da der var folketingsvalg i december havde klokkeren og hans forening arrangeret valgaften på Salæ med natmad til alle. Det viste sig ret hurtigt, at der var grund til denne forfriskning, for som valget skred frem, skred stemmerne til høj re, og her stod komikerparret Glishard og Ertrup parate med deres uforlignelige løjer. Der var i løbet af aftenen blevet arrangeret prøvevalg herinde, og det frugtbare resultat blev: A: 5%, B: 11%, C: 2%, E: 2%, F: 44%, K: 11%, M: 0%, Q: 2%, V: 2%, Y: 16%, Z: 5% - altså fik F, K og Y over 70% af stemmerne. Goldheden udenfor murene synes tydeligere end nogensinde. Det traditionelle julebal blev afholdt som traditionen foreskriver. Salen var pyntet med røde julehjerter, og som aftenens ekstra mandelgave tonede Provsten frem i fuld nisse-ornat med gavmilde gaver til alle. Omkring midnatstide var der knock-out-punch til alle, der endnu stod op, og man festede videre til den lyse morgen. RegenSpolitisk herskede der ro og orden. Dønningerne fra de store alternitivistbølger ebbede langsomt ud, og i stedet fandt man frugtbart sammen omkring billardbordet og andre steder. De sociale optagelseskriterier, der med stort flertal tidligere var blevet vedtaget, blev første gang benyttet ved optagelsen i februar, og de fire udpegede regensianere (klokker, X-mand og 2 valgt af Regensrådet) fandt sammen med Provsten de nye indflyttere. Alt var således lutter idyl indtil den dag midt i januar da Regensen modtog en brevbombe! En rigtig brevbombe var det godt nok ikke, men eksplosiv var den: Universitetet foreslog at Kommunitetet bortfaldt, og at der blev indført husleje på 200 kr. Gården standede i våde. Brevet var formet ret ultimativt, men ved henvendelse til Universitetet viste det sig, at det fra deres side var ment som oplæg til drøftelse af Kommunitetets fremtid. X-mand og -føl optog herpå forhandlinger med Universitetet, og da jeg abdicerede i marts forhandlede man stadig. I denne anledning iøvrigt en tak til Regensianersamfundets fhv. formand, Ove Rasmussen, der endnu en gang rykkede i felten for at forsvare sit gamle studenterfristed... vinteren længtes efter sol, februar gik over i marts, dagene blev længere, og min sæson som'regensens tingeltangelmand ebbede ud. En aften i marts skiftede klokken atter hænder, og nye varme fingre greb nervøst omkring det slanke skaft. En aften i marts. Steen Lassen

4 Før Lindebal Lindebal

5 _5_ FORÅRSKLOKKERATET 1974 Der var naturligvis et hav af vægtige grunde til, at PIP igen skulle være klokkerforening. Blandt disse kan især nævnes, at PIP siden 1885 har været og stadig er gårdens bedste forening, at klokken altid har befundet sig bedst i PIP og endelig, at regensianerne nærede et udtalt ønske om igen at holde Lindefrokost i solskin, idet dette ikke havde været tilfældet siden sidste PIPklokkerat i Nu opstod imidlertid et mindre problem for PIP-folket nemlig, hvem skulle være klokker, idet det jo er således, at PIP-ianerne er klokkeremne hver mand". Man sluttede dog hurtigt op om undertegnede, idet jeg skønnedes bedst at kunne indpasse det i mit studie- og regensforløb. Medens PIP-klokkeratet i 1971 blev reddet i land af en fem minutter gammel koalition, var ønsket om et PIP-klokkerat denne gang så udtalt, at koalitionen var så godt som klar allerede fem dage før generalforsamlingen. Og den holdt. Den 21. februar på Salæ blev klokken atter lagt i PIP's hænder med støtte fra SKRAP, CONVENTET, det meste af SIOUX og HOF og adskillige foreningsløse. Udover undertegnede som klokker og Esben Holstein som X-mand tog PIP sig også af brugskassen ved Jan Ambjørn. Første arrangement var en indflytterfest fredag den 21. marts. PIP lavede punchesold og serverede sandwiches, især 'til ære for indflytterne. Over firs mennesker havde meldt sig til dette arrangement, der fandt sted på Lille Sal. Stemningen kom hurtigt højt op og holdt sig der. Efter punchen blev der spillet dansemusik fra klokkerens bånd og anlæg, og først kl. 445 kunne der slukkes for musikken. Næste udspil kom fredag den 3. maj, igen på Lille Sal. En bar blev sat op, og møblerne blev stillet i grupper for at skabe værtshusstemning. For at lægge grunden til en god stemning blev alle foreninger opfordret til at holde en tidlig theaften, inden man kom op på Lille Sal, og alle foreningerne, undtagen GAMLE, efte rkom opfordringen. Den på det tidspunkt meget aktuelle Balkan- Trio underholdt et par timer med Værtshusmusik, og herefter serveredes igen klokkerens dansemusik. Dette slåbrok-arrahgement varede helt til kl. 5, og først et godt stykke tid efter kl. 4 kom vi for første gang i løbet af aftenen ned under de tredive' deltagere. Lindefrokosten blev i år fastlagt til fredag den 17. maj, idet den 12. maj var en søndag. I begyndelsen af maj var der varmebølge, men den 16. maj blev det pludselig overskyet, og kort tid efter stod regnen ned i tove. Meteorologisk institut sagde, at regnområdet nok først ville forsvinde efter weekenden. Men højere magter var med os. Om aftenen klarede det op, og på selve dagen skinnede solen fra en skyfri himmel. Linden var sprunget ud og stod grøn og fin. De første øller stod næsten og kogte i flaskerne, og alle regensianerne fik sommertøjet på. Maden var fin. Sjoflingerne gjaldede, især fra PIP og GAMLE, men også CCDR og SKRAP var med. Øllerne og snapsen blev drukket men der kom naturligvis mere, og et par politibetjente kom ind for at more sig med os.

6 -6- Efter maden blev linden ønsket tillykke, og herefter begav man sig Op i Rundetårn, som naturligvis p. g. a. PIP-klokkeratet var åbent i år. Heroppe hyggede man sig ved snakken, med at se ud over det solbadede København med Regensen lige i centrum og med at lege tagfat og andet. Nede på Købmager-GÅ-gade begyndte dansen nu, og det varede ikke længe, før de til lejligheden indkøbte plasticposer blev fyldt med vand og derefter sendt ned over de dansende. Til sidst blev det de ankomne hyggebetjente for meget, og to udrykningskøretøjer blev rekvireret over walkie-talkien. Dette kunne imidlertid ikke skaffe den ønskede ro og orden, og som afslutning på tumulterne på Købmagergade måtte jeg, som ansvarlig for festen, tilbringe over fem minutter i salatfadet strengt bevogtet af fire betjente, der havde fået mig derind ved hjælp af et ondsindet førergreb. Herefter fortsatte festen traditionen tro inde i gården med endnu nogle øller og musik, og om aftenen ' stod der Tivoli på programmet. Denne lindefrokost blev i sandhed en succes - kun ros - ikke én af de 110 deltagere har endnu klaget over noget. Kort efter Lindefrokosten mente frk. Rosenfeldt ikke, at hun kunne overkomme ledelsen af middagskøkkenet mere. Hun ansøgte derfor om at få sin afsked, hvilket blev bevilliget med beklagelse. Som ny leder af middagskøkkenet ansattes fru Erna Kristensen, som fungerer til alles fulde tilfredshed. Midt i juni oplevede Regensen noget så mærkeligt som en P-mandsstorm. Der havde længe i visse kredse været utilfredshed med P-mandens arbejde, og dette kulminerede med, at man stormede ham. Ifølge de nugældende statutter skal der møde halvtreds stemmeberettigede op, for at generalforsamlinger (ordinære og extraordinære) kan have gyldighed, og da der i dette tilfælde kun mødte ca. tyve 0p, kunne der således ikke gennemføres nogen generalforsamling. Imidlertid havde P-manden nu mistet lysten til at 1 fortsætte, og han fratrådte umiddelbart efter af egen fri vilje, og Regensen var nu uden P-mand. PIP tog dog lynhurtigt konsekvensen heraf, idet general Boulanger midlertidigt genoptoges i foreningen og udnævntes til gårdens P-mand, ivrigt sekunderet af Thomas Petersson. PIP. var herefter Klokker-, Brugsmands-, X-mangds- og P-mandsforening i samme semester ("vi har Gården i vor næve"). Lindeballet, som var fastlagt til lørdag den 22. juni, stod nu for døren. I løbet af dagen tegnede alt til, at det skulle blive en gentagelse af sidste PIP-lindebal. Regnen strømmede nemlig ned. Men endnu en gang støttede højere magter os. Inden middagen, medens regensianerne iførte sig deres fineste dress, holdt det lige så stille op med at regne, og under middagen - som traditionen tro var højtidelig med afsyngelsen af Lindekantaten, festlig med god mad og do. vin og alligevel underholdende med taler og afsyngelse af 'sjoflinger og regenssange - kom den klareste blå aftenhimmel frem over Gårdens røde tagsten. Kaffen blev indtaget i gården, og på estraden spillede P. Nissens Pick-up Band op til dans i de kulørte lampers skær. At det lykkedes at få orkestret til at blive og spille to timer ud over den aftalte tid gjorde naturligvis ikke arrangementet mindre vellykket, og der var da også usædvanlig mange af de 105' deltagere til stede, da provstinden serverede morgenmad i gården.

7 -7- Efter det hårde opgør i 1972 blev der hvert semester afsat et beløb på fem hundrede kroner, som kunne søges af alle undtagen klokkeren, men først i slutningen af dette semester var der nogle, der benyttede sig af denne mulighed. Lisbeth Rønnow Torp, Gårdens nuværende klokker, og Kirsten Brøndum arrangerede sammen en såkaldt Kramfest den dag, indflytterne kom til Gården. Om eftermiddagen var der auktion i gården. Alle mulige gamle ting så som bøger, barbermaskiner, malerier etc. blev solgt, og samtidig kunne man købe pandekager med syltetøj for femogtyve øre. Om aftenen var der knoglegnaskning på Salen, og under dansen solgtes der øl til 1 krone i baren. Det var et udmærket initiativ og en fortrinlig fest, som afgjort opfordrer til gentagelse; men jeg hverken håber eller tror, at denne festform er et realistisk alternativ til Regensens traditionelle store fester. Endelig skal det nævnes, at foreningerne igen synes i fremgang, idet der pr. l.juli kun var ca. femogtyve foreningsløse blandt de hundrede og en regensianere. Karsten Knudsen Forårs - PIP-klokke r Provsten, Mette Friis, V'P, Holstein

8 -8- Den første lindefrokost: 12.maj 1919 Lørdag den 10.maj 1919 fejredes 350-året for Kommunitetets oprettelse ved en fest på Regensen, hvor kong Christian X var til stede. Det var iøvrigt første gang, at en konge havde besøgt Regensen siden højsalig Christian IV's dage. Under middagen blev flere i dagens anledning skrevne sange afsungne, deriblandt en, som omhandlede de misbrug, der gennem tiderne var gjort af Kommunitetets midler - anvendelser, der var fjernt fra det oprindelige formål. Det sidste vers lød således, så vidt jeg husker: Hvis en konge nutildags vil gi' legat med mere, må han ha' studenter til selv at dirigere. Så vil sikkert kun studenter nyde godt af alle renter det bli'r meget be're. Så rejste kongen sig op og sagde: Nu synes jeg s'gu, at I bliver noget nærgående! Nå, jeg kunne nu godt tænke mig at stifte et legat, men ved ikke rigtigt, hvad dets formål skulle være. Punch, råber en student. Hen på aftenen drøftede kongen sagen med provsten, Knud Fabricius. Mandagen efter var det Lindens fødselsdag. Kongen skulle holde offentlig audiens kl. 10, og lidt i halv ti mødte han på Regensen med en konvolut, som han overrakte Linden med sin lykønskning. Vi råbte hurra for Majestæten,.der så tog videre. Konvolutten indeholdt to hundredkrone-sedler, og de skulle altså bruges til en fødselsdags-frokost under Linden.

9 -9- Nogle behjertede medicinere løb omgående over til regenslægen, professor V. Maar, der boede skrås overfor Regensen, og fik ham til at skrive en recept på 5 liter' ren alkohol til hårvask. De blev hurtigt Spædet op med vand og tilsat passende smagsstoffer. Smørrebrød i lange baner blev rekvireret fra en åsmørrebrødsforretning, og kl var alle bænket i Regensgården. Der var ingen mangel hverken på mad, øl eller brændevin. Der var ikke mange regensianere til forelæsning den dag. _ Talerne husker jeg ikke. Derimod står det tydeligt for mig, at foreningen Gamle stod opstillet foran 1 X 1 for at blive fotograferet; men lige før billedet skulle tages, blev der fra 1. sal hældt en stor spand vand ned over gruppen. Billedet blev desværre ikke taget; men den forvorpne teolog, der var forbryderen, kom under vandhanen i gården, hvilket han dog tog i fin form. Et par uger efter modtog provsten fra kongen 5000 kr. i 4% obligationer, så at der hvert år kunne ydes et tilskud på 200 kr. til lindefrokosten 12.maj. Et af de sidste år, den gamle lind levede, dumpede jeg ind i regensgården på Lindens fødselsdag. Frokosten var endnu ikke endt, og jeg blev budt på en øl. Det viste sig, at ikke én af regensianerne anede noget om oprindelsen til denne måde at fejre Linden på, så jeg fortalte dem derom. Jeg synes, at alle regensianere bør vide, at det er et kongeligt legat, de nyder godt af ved den lejlighed. To hundrede kroner var mange penge dengang - det kunne en student leve af i to måneder. Hakon Lund 1 5. april 1974

10 -10- UNIVERSITET, KOMMUNITET OG REGENS Allerede havde Erik af Pommern gjort tilløb til oprettelsen af et universitet i København. Når det mislykkedes, var det ikke alene på grund af den ufred og pengenød, der som sædvanlig rådede, men også fordi pave Martinus V dels havde givet en frist på kun to år, dels havde forlangt, at der ikke blev foredraget teologi, som ellers netop havde været hovedformålet; men paven havde været bange for omstrejfende Husiters og Wycliffe'iters indflydelse i vort fjerne land. Lidt heldigere var Christiern I, som efter sin Roma-færd i 1474 fik fornyet patentet (1475) af Sixtus IV, men var hele 4 år om at virkeliggøre det med indvielse i Frue kirke 1. juni Vi kom derved bagefter Sverige, hvor den beslutsomme Sten Sture snildeligen fik indviet Nordens første universitet i Uppsala allerede i oktober 1477 efter mindre end et års forberedelse r. Værre var det, at vort eget universitas var aldeles kummerligt fra starten med kun 3 professorer, hvoraf teologen og medicineren endda måtte hentes i Köln, og kun juristen var dansk. Resultatet var, at vore studenter ligefuldt vedblev at købe rejsesko" til udenlandske lærdomssæder, indtil kong Hans forbød dette, medmindre trienniets (= 3 års) studier var afsluttede enten i Havn eller i Upsal (Kalmar-unionen! ). Christiern II havde som både den første og den sidste i katolsk tid øje for studenternes velfærd og Oprettede derfor ( ) stipendier for studerende kloster- og lægbrødre. Efter reformationen fulgte Christian III sagen op ved en årlig donation på 200 rhinske guldgylden samt 12 laster korn til bespisning af 12, senere 20 studenter i Helliggeist-klosteret - i al beskedenhed, men dog faktisk spiren til Kommunitetet, som derfor også gennem flere sekler derefter blot kaldtes "klostret", - at være på kloster osv., et dagligdags udtryk, vi bl. a. kender fra Holbergs komedier. - Som bekendt eksisterer dette "kloster" endnu som landets,ældste profan-bygning (den eneste fra middelalderen: fra ca. 1296), egentlig kun den

11 resterende vestfløj af Helligåndshuset, der også en tid har tjent som sygehus, videre bl. a. som universitetsbibliotek, og endelig som tugt- og børnehus, indtil den partielle 'nedbrydning påbegyndtes omkring Bespisningen var dog flyttet fra klosteret allerede i Havde vort universitet vantrivedes i den katolske tid, var det faktisk uden ledelse og helt ophævet Da indledtes til gengæld en helt ny og langt bedre æra, som særlig understregedes ved Frederik II's storslåede gave: Kommunitetets oprettelse 1. maj Det kan måske undre, at denne beau geste daterer sig til tiden før afslutningen af den ufremkommelige og meget kostbare Syvårskrig ( ). Men sagen var, at netop disse fatale omstændigheder havde tvunget kongen til at hjemkalde Peder Oxe ( ; til Gisselfeld mmm. ) fra exilet i Lorraine (Nancy). I løbet af kort tid som rigshovmester var det derefter lykkedes denne vor renæssance-adels mest legendariske skikkelse, det eminente finans- for ikke at sige universal-geni, atbringe landets pengevæsen på fode. Var han selv end ellers både stejl, intrigant og skrupelløs i valget af midler, stor i fejl og i fald som i fortrin, forstår vi, at Peder Oxe allerede under disse bedrifters modning havde sin konges øre. Som den afgjorte ven af kultur og videnskab, Oxe var, bragte han nu sammen med den tro kansler Johan Friis ( ; til Hesselager og Borreby) det forslag på bane, som hurtigt førte til Frederik II's virkeligt kongelige gave i Således gik det til, at denne vor velmenende, omend noget ubesindige og karaktersvage renæssance-konge trods sine ominøse fejlgreb kan mindes som den kulturens og fremskridtets generøse velynder, han så gerne havde ønsket at blive Kommunitetet omfattede i sin fundats som ejendom: 153 bøndergårde på Sjælland og Falster, som indtægt yderligere: kongetienden fra 92 kirkesogne, alt ialt beregnet til over 1000 tdr. hartkorn, herunder en del skov, bl. a. ved Sorø, hvorfra vi gamle regensianere endnu husker, at vi mere end 350 år efter fik brændsel til værn mod vinterkulden.

12 -12- Reformationens overføring af klostergods mm. havde faktisk tredoblet kronens jordegods, som dermed var vokset fra ca. 1 6 til omkring halvdelen af landets jord, så der var jo nok at tage af til studenterne. Blandt disse var teologerne langt degfleste og tillige - efter reformationen - særligt begunstigede. Derfor fik præpositus communitatis også universitetets teologiske fakultet som mentor og tilsynsførende. Af denne grund undgik man efterhånden som præpositus den senere Regens-provst - at ansætte netop en teolog, hvorimod der (fra 1831) som vice-inspektør, vice-provsten kaldet, til gengæld netop gerne, eller helst, måtte vælges en teolog. Kommunitetet blev uden sammenligning landets rigeste stiftelse; men da Christian IV 1618 (i fredsårene, omtrent samtidig med at han lod universitetet udbygge og øgede dets bibliotek) fik den gode idé at lade Kommunitetet virkeliggøre hans farfar Christian III's oprindelige tanke om opførelsen af en større fribolig for studenter, blev det dog ham selv, der midlertidigt måtte træde hjælpende til med et lån på 9000 Rd. til at afkøbe sin nylig afdøde kansler Christian _Friis's ( , til Borreby) arvinger den fædrene gård ved Kjødmangergade af en samtidig skildret som "hartad et kongeligt palads" - for at ombygge den til "et fromt Collegium Regium'l for 120 kontubernaler, vor gode gamle Regens (indtil ca. 1870: Regents). Vort første studenterkollegium, Christoffer Valkendorfs (indrettet ) var jo nemlig ikke kongeligt, og Regensen var det også kun forsåvidt Kommunitetet var det, hvoraf den kom til at udgøre en ny afdeling uden egen, særlig fundats, idet tilknytningen var fuldstændig. I 1623 var nybygningen, velegnet til formålet, delvis klar til indflytning. Dette årstal, desværre uden dato, husker vi fra stentavlen på muren ud mod Købmagergade; imidlertid synes de første beboere at være flyttet ind hen på sommeren. Helt færdig og fuldsat med studievillige regensianere blev den dog først i Den folkelige tydning af de 3 store bogstaver på genboen Rundetårn (fuldført 1642):. 'Riget Fattes Penge' har også her haft sin berettigelse, Danmark var faktisk påny brat styrtet ind i en fatal nedgangstid efter nederlaget ved Lutter am Barenberg 1 aug. 1626; dog tillige

13 -13- en tid, hvor en ny ånd begyndte at vågne i folkets bredere kredse og sansen for mere almen videnskabelig lærdom blandt de belæste. Stedet er ikke her til at gå nærmere ind på Regensens lange, rige og spændende historie. Men lad os dog nævne, at allerede 1573 opførtes en særlig kommunitets-bygning med et refektorium til erstatning af det gamle kloster som kommunitet-alumnernes Spisehus, og så centralt beliggende som vel muligt, nemlig i tilslutning til selve universitetet på Nørregade. Langt senere, i 1736, afløstes bespisningen forøvrigt af et kontant, ugentligt beløb, medens de tilhørende latinske disputereøvelser fortsatte til Ingolf Se stoft Maria-Anne Meyer, V'P, Provstinden, Karsten Knudsen

14 -14- Dagens ' ÆrbødigSt For første Gang i sin Historie huser Regensen kvindelige Studenter, idet der er Indkvartering af czekiske Gæster. I Byens Larm Regensen stod med sine Mure skumle og skued roligt ved sin Fod Filisterne 'sig tumle. Og vel blev den en gammel Knægt paa flere Hundred Vintre. Men Kvindfolk, det var lovlig frækt, det lod sig dog forhindre. Men pludselig en Sommermor'n den af et Raab blev vækket. Det var dens Genbo, Rundetaarn, der raabte, helt forskrækket:,,hvad er nu det? Ja, noget nyt oplever man dog immer. Nu har den gamle Troglodyt skam faaet Fruentimmer." megensen blev lidt flov og rød:,,mig morer det ej heller. Men her er altsaa Bolignød og Mangel paa Hoteller, 'og saa kan Invasion man faa af czekiske Studiner. Og du kan nok forstaa, saa maa man gøre gode Miner. Vel var det for Regensen strengt. Men man har Lov at gætte, at Fjerde Christian just har tænkt i fordums Tid paa dette. For saa er de paa rette Plads, de Ord, som Kongen siger om Regna Firmat Pietas:,,Regensen fattes Piger.

15 -15-, Brændevinens Ælde Brændevinens Ælde denne hjertegribende vise, der har kaldt tårer frem i manges øjne - blev skrevet af Johannes Reumert ( ; i Gamle: boede på Regensen ). Reumert blev cand.mag. med geografi som hovedfag 1919 og var i mange år Danmarks førende bio-geograf (planteog dyregeograf). Omkring 1919 havde de vordende bygningsingeniører tilegnet sig Reumerts sang. Når de hver sommer tog til Bornholm for at se Summus, professor mineralogiae 0. B. Bøggild ( ) bogstavelig talt stå på hovedet og drikke en snaps - begge idrætter samtidig - så rullede stroferne af Brændevinens Ælde hen over trilobitter og orthoceratitter. De brave byggefolk indmurede dog et nyt vers i Reumerts sang: Abraham vi hædre! I Mamrelund han cedre planted, og hver aftenstund nød han glad sin Cederlund! Abraham vi hædre! Cederlund, ja, dengang nød man den svenske Cederlund, højkoncentreret alkohol i sukkeropløsning, udmærket, men'fedende. Jeg synes ingeniørernes'lille muntre indskud bør bevares i fremtidige udgaver af Reumerts sang han sidder selv på sin galaxe Store Magellan og vil nikke bifaldende. Detlev Müller (9 x 6, )

16 -16- Klokker Karsten Knudsen forhandler på gaden med politiet om vandpjask Morgenstemning ved lindeballet Udg. af Regensianersamfundet og red. 'af V P med værdifuld bistand af Ingolf Sestoft.

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Billeder fra smørrebrødsaftenen.

Billeder fra smørrebrødsaftenen. Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. Redigeret og samlet af Jørgen Larsen, kasserer i Åbyskov Forsamlingshus Smørrebrødsaften fredag den 16. august: Af Ellen Larsen, støttegruppen foto Jørgen Larsen Den 16.

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Velkommen tilbage til skolen!

Velkommen tilbage til skolen! ildeskolenyt! - f jo O Velkommen tilbage til skolen! Godt Nytår! En dejlig juleferie er overstået og vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret 2007-2008. Januar 2008 8. årgang nummer 1 Kildeskolen

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev juli 2005 Nyt fra Den Sikre Vej Her kommer lidt sommerlæsning fra Den Sikre Vej, dette nyhedsbrev indeholder nemlig to artikler. Den første artikel handler om vores aktiviteter på børnekarnevalet

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Min første plads Oustrupgaard 1914

Min første plads Oustrupgaard 1914 Min første plads Oustrupgaard 1914 Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller Min første plads Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller. Den første plads, jeg havde som tjenestekarl eller dreng, var på Oustrup Møllegaard.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 6. juni 2014 Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på, særligt i Italien, startede renæssancen

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Ved i arbejder på jeres 18 album, hvordan har i valgt at gribe det an denne gang? Chief 1 som fødselshjælper

Ved i arbejder på jeres 18 album, hvordan har i valgt at gribe det an denne gang? Chief 1 som fødselshjælper Slangetræf på Samsø Skrevet af Lonni Andersen www.la-music.dk Det er morgen, og solens stråler falder ind af vinduerne i restauranten på Brundby hotel, hvor jeg sidder og forsøger ruste mig til mit kommende

Læs mere

Kære læser. God læselyst! Nyhedsgruppen Email: nyheder.hrk@drk.dk Hovedstadens afdeling Dansk Røde Kors. Spred budskabet

Kære læser. God læselyst! Nyhedsgruppen Email: nyheder.hrk@drk.dk Hovedstadens afdeling Dansk Røde Kors. Spred budskabet Kære læser I dette brev: KÆRE LÆSER... 1 LAD OS MØDES TIL SOMMER... 2 FRIHEDEN PÅ TO HJUL... 3 HJEMLØSEHUSET I NORDVEST STARTER NYT LOPPEMARKED...4 REPORTAGE: HJEMLØSE TIL NYTÅRSKUR PÅ CHRISTIANSBORG...

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Rustursdigt. Lyrisk fortælling fra en matematisk rustur. Lyrik 9. Jonas Næbdyr Kyhnæb

Rustursdigt. Lyrisk fortælling fra en matematisk rustur. Lyrik 9. Jonas Næbdyr Kyhnæb Lyrik 9 Rustursdigt Lyrisk fortælling fra en matematisk rustur Jonas Næbdyr Kyhnæb Det var i august at russere engang, begyndte at drikke dagen lang og ej at forglemme fælles sang. Turen gik nemlig til

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende.

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. INTRO.EXT. SLOTTET UDEFRA. Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. SCENE 1. INT. SLOTSGANG - EFTERMIDDAG En guide fortæller i en gang med mange billeder. En gruppe følger efter

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen

Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen 1 Kapitel 16 De sidste år på Landbohøjskolen Bekendte fra Landbohøjskolen Omtrent samtidig med at vi flyttede til Brokøb, flyttede Lotte og Palle Friis til Mogenstrup ved Søndersted, en 10-12 km fra Brokøb.

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og 1. Jeg kører sådan rimelig ofte Katrine: Skal du lave noget i weekenden? Birgitte: Ja, jeg skal faktisk til Fyn altså her den 14. Katrine: Ja. Hvordan kommer du derhen? Birgitte: Jeg skal køre i bil. Katrine:

Læs mere

Juletur til Goslar. 1 4. december 2009

Juletur til Goslar. 1 4. december 2009 Juletur til Goslar. 1 4. december 2009 1 Så er vi klar til afgang fra Hundested. Klokken er 8.00. Turen går mod Rødbyhavn med opsamling i Frederiksværk og Roskilde. Vejret er fint (som sædvanligt), og

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove,

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove, MULIGHEDER Hvis der ikke var dyr, så ville min ko skrige højt. Hvis der fandtes superbabyer, så ville vi alle ikke kunne sove. Hvis Sevel Kirke var lyserød, så ville vi ikke spise citronmåne. Hvis citronmåne

Læs mere

At være pårørende til en dement

At være pårørende til en dement At være pårørende til en dement Fortalt af Erik Hansen Erik Hansen, pårørende til en dement ægtefælle fortæller: Min kone Elly Elly, min kone gennem 55 år, fik konstateret Alzheimers Demens i 2003. Hun

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Endelig helbredt! Tema: I Guds familie beder vi for hinanden. KAPITEL 7

Endelig helbredt! Tema: I Guds familie beder vi for hinanden. KAPITEL 7 32 KAPITEL 7 APG 12, 1-19. MESTERENS EFTERFØLGERE, S.80-86 Endelig helbredt! Har du nogen sinde kendt nogen, som var i vanskeligheder? Hvordan kunne du hjælpe dem? Peters venner bad og bad og bad for ham,

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op af døde Det er hver langfredags pant På en påskemorgenrøde!

Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op af døde Det er hver langfredags pant På en påskemorgenrøde! PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG DEN 6.APRIL 2015 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Sl. 22,22b-32; Ap.G. 10,34-44; Luk. 24,13-35 Salmer: 237,233,244,245,235 Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT Et manuskript af 7.3, Helsinge Realskole 5. gennemskrivning, februar 2010 1 SC 1.ext. kvarterspladsen forår dag. THOMAS(13)kommer gående med armen rundt om foran vandrehjemmet.

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6 Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 44-2013 Side 1 Side 2 Musik for 4.-5. kl. om Carl Nielsen Invitation til bedsteforældredag

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kong Vinter og Madam Tø

Kong Vinter og Madam Tø Jeg kan næsten ikke vente, til jeg kommer i skole i dag. Jeg er så spændt på at høre resten af historien om Ole, Onkel Rimfrost og Kong Vinter, ja, også om hende Madam Tø. Men fru Andersen siger, at før

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Vi var kun 9 Veteraner, der tog af sted fra Udbygade klokken 9:00 i dag, og så var vi hele 4 voksne med på turen. Vi gik ned ad Sjællandsgade for at

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

EN LUKKET FEST. Af Lene Ravn

EN LUKKET FEST. Af Lene Ravn EN LUKKET FEST Af Lene Ravn De nye medicinstuderede blev budt velkommen som noget ganske særligt til studiestarten på Aarhus Universitet. Det traditionsrige studie præsenterede sig selv som verdens bedste

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur.

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur. Tyven SC 1. INT. KLASSEN VINTER MORGEN. Klassen sidder og laver gruppearbejde i klasseværelset. De har religion. sidder og arbejder sammen med. De sidder og arbejder med lignelsen om det mistede får. Man

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere