Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik"

Transkript

1 Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1

2 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan bedre nyde din familie, lege med dine børn eller børnebørn, deltage i sociale arrangementer og gå på arbejde. Netop derfor står ambitionen om at nå bredt ud også centralt i Holbæk Kommunes sundhedspolitik. De indsatser, der kommer ud af vores politik, vil berøre de fleste borgere, men samtidig er de også tilrettelagt, så der er særligt fokus på børn og unge, borgere i risikogrupper samt syge og svækkede borgere. Indholdsfortegnelse Forord: Sundheden skal frem i Holbæk Kommune... s. 3 Sundhedspolitikkens formål... s. 5 Vores tilgang til sundhed... s. 6 Mål og retning på sundhed i Holbæk Kommune... s. 8 Politikkens udviklingsområder... s. 10 Sunde rammer - udviklingsområde 1... s. 12 Mål for indsatsen... s. 13 Mental sundhed - udviklingsområde 2... s. 14 Mål for indsatsen... s. 15 Lighed i sundhed - Udviklingsområde 3... s. 16 Mål for indsatsen... s. 17 Implementering - politikken skal ud at leve... s. 18 For at gøre mest muligt for netop disse borgeres sundhed, har vi udpeget tre udviklingsområder under overskrifterne Sunde rammer, Mental sundhed og Lighed i sundhed. I Holbæk Kommune mener vi nemlig, at vi har et medansvar for at gøre det nemmere for den enkelte at træffe de sunde valg. Det personlige valg og ansvar vil altid stå helt centralt, men som kommune kan vi være med til at sætte nogle rammer, der gør det mere attraktivt og nemt at vælge sundt. Det handler ikke om forbud eller begrænsninger, men om at Holbæk Kommune vedvarende arbejder for, at det sunde valg ligger ligefor. I debatten om sundhed er der et stort fokus på kost, rygning, alkohol og motion. Men i Holbæk Kommune ønsker vi også at arbejde for en bedre mental sundhed. Vi vil gerne understøtte, at man som menneske har mod på at klare livets udfordringer og er i stand til at leve et meningsfuldt liv, hvor der er plads til livsglæde og livskvalitet i fællesskab med andre mennesker. Samtidig vil vi også arbejde for, at sundheden bliver mere ligeligt fordelt. Som det er nu, er der grupper af borgere som bliver mere syge og som dør tidligere end gennemsnittet. Derfor har politikken også et særligt fokus på at hjælpe udsatte borgere til et bedre helbred og flere gode leveår. I denne politik sætter vi retningen for vores arbejde med sundhed i de kommende år. Men det er også vigtigt at sige, at Holbæk Kommune ikke kan skabe sundhed for borgerne alene. Derfor opfordrer vi også både virksomheder, handelsliv, familier, lokalområder, boligorganisationer, foreninger og det øvrige sundhedssystem til at se politikken som en åben invitation til samarbejde. Om noget håber jeg, at den nye sundhedspolitik vil betyde flere samarbejder på tværs til gavn for sundheden og for borgerne. Sundhedspolitikken er blevet til med bidrag fra både borgere, foreninger, fagpersoner og medarbejdere i kommunen. På vegne af byrådet vil jeg gerne sige en stor tak til alle, som har bidraget. Vi glæder os til at gøre sundhedspolitikken til virkelighed og få sundheden frem! På vegne af Holbæk Byråd Louise du Plessis de Richelieu Formand for Udvalget for Voksne November

3 Sundhedspolitikkens formål Et sundere liv I sundhedspolitikken sættes der konkrete og ambitiøse mål for, hvordan vi vil fremme sundheden i Holbæk Kommune, med fokus på de målgrupper, som er prioriteret i byrådets udviklingsstrategi. Med sundhedspolitikkens udviklingsmål sættes der også fælles retning på de indsatser, der skal løfte sundheden: Vi vil skabe sunde rammer, hvor både livskvalitet, trivsel, lighed i sundhed og fravær af sygdom er i højsædet. Sammen om sundhed Sundhed findes i alle dele af kommunens opgaver. Derfor har næsten alle beslutninger, planer, strategier og politikker betydning for borgernes sundhed på den ene eller anden måde. Vi vil, at borgernes sundhed skal være en prioritet i hele kommunen, så alle enheder og afdelinger arbejder sammen om en bedre sundhed for borgerne. Sundhedsloven Det er kommunens ansvar at skabe sunde rammer for borgerne og at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. (Sundhedsloven 119) 4 5

4 Vores tilgang til sundhed For Holbæk Kommune handler sundhed ikke kun om at være rask i fysisk forstand. Sundhed handler også om at fremme trivsel, mentalt og socialt velvære og at styrke det enkelte menneskes mod på livet. I Holbæk Kommune skal sundheden fremmes ved at samarbejde på nye måder og i fællesskab. Sundheden er ikke kun en sag for sundhedsområdet, men skal være et fokus i hele kommunen, på alle områder og i alle afdelinger. Som kommune skal vi være gode til at vurdere, om de kommunale tilbud, beslutninger, strategier og planer, har indflydelse på borgernes sundhed. Samtidig skal vi tænke tværgående og ud af den kommunale boks. Måske er en opgave bedst løst i samarbejde med eksterne partnere i erhvervslivet, i foreningslivet eller i et lokalområde. Derfor vil Holbæk Kommune invitere til at skabe partnerskaber og samarbejder med mange forskellige aktører for at løfte sundheden. Holbæk Kommunes medarbejdere møder ofte de borgere, der har problemer med sundheden, inden de får en sygdom. Vi ønsker at udnytte mulighederne for tidlige forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, bl.a. ved at tale med borgerne om deres situation og deres muligheder, når og hvor vi møder dem. Derfor er det vigtigt, at de medarbejdere, der har mest kontakt med borgerne, bliver klædt på til at tage samtalen om sundhed og hjælpe borgeren videre. Tidlig forebyggelse kan forhindre, at stress, depressioner, ensomhed og usunde vaner udvikler sig til kronisk sygdom og/eller misbrug. Samtalen om sundhed Sygdom, dårligt helbred eller misbrug kan ramme alle. Når medarbejdere, på anerkendende vis, tager en snak med en borger om situationen, risikoen og mulighederne er første skridt taget til, at borgeren får hjælp og kommer videre. 6 7 Adfærd og sygdom Overvægt, usund kost, manglende motion, højt alkoholforbrug, rygning og utryghed i familien kan medføre nedsat levealder, risiko for dårlig livskvalitet og flere forskellige alvorlige sygdomme, fx KOL Hjertesygdom Demens Lungekræft Depression Alkoholafhængighed Hørenedsættelse Sukkersyge Skrumpelever Slagtilfælde Diabetes Hjertekarsygdomme Flere former for kræft Søvnapnø Ledsmerter Psykiske problemer Fertilitetsproblemer (Sundhedsstyrelsen)

5 Mål og retning på sundhed i Holbæk Kommune Analyse af sundhedsområdet Som forarbejde til sundhedspolitikken, blev der i 2012 udarbejdet en analyse af sundhedsområdet i Holbæk Kommune. Hovedkonklusionen var, at udfordringerne i Holbæk Kommune i det store hele ligner dem, som også resten af Danmark står overfor. Derfor er der ikke nogen hurtige snuptagsløsninger til at løfte sundheden generelt i kommunen. Potentialet ved forebyggelse understreges af, at omkring 250 millioner kroner af Holbæk Kommunes sundhedsudgifter på i alt 470 millioner kroner går til medfinansiering af sygehusindlæggelser og besøg hos praktiserende læger og speciallæger. Samtidig vurderes det, at kroniske sygdomme, som kan forebygges, er på vej til at udgøre op mod halvdelen af alle sundhedsudgifter. I udviklingsstrategien fokuseres der på tre målgrupper: Sunde børn med sunde vaner Risikogrupper som følge af usunde vaner og livsvilkår Syge og svækkede borgere Vi vil sikre en bred og langsigtet forebyggelsesindsats for børn og unge, så flest muligt er sunde og raske hele livet. Blandt risikogrupperne vil vi fokusere på de borgere, som er i særlig høj risiko for at udvikle sygdom, fordi de både har svære livsvilkår og usunde vaner. Samtidig vil vi sikre de syge og svækkede borgere tilbud om kvalificeret, borgernær behandling i tæt samarbejde med sygehusene og de praktiserende læger. På enkelte områder viser sundhedsanalysen, at Holbæk Kommune har særlige udfordringer omkring usund adfærd i forhold til landsgennemsnittet. Tallene viser nemlig: At borgerne bevæger sig for lidt At indtaget af alkohol er for stort At der er mange rygere, især blandt de unge årige Den usunde adfærd findes især blandt borgere med kortere uddannelse og hos borgere, som er enlige eller uden for arbejdsmarkedet. Analysen viser desuden, at sundhedsudgifterne afhænger af, hvor i kommunen man bor. De højeste udgifter pr. borger finder man således i kommunens tætbebyggede områder og i de almene sociale boligområder. Analysen af kommunens sundhedsudgifter viser også, at der er et væsentligt økonomisk incitament til at forebyggelse indlæggelser og prioritere sundhedsfremme. Et sundere liv Sundhedspolitikken følger op på byrådets udviklingsstrategi, hvor et sundere liv er et af pejlemærkerne. Et sundt liv giver livskvalitet og overskud. Brug af rusmidler Blandt de unge fra Holbæk Kommune som er på ungdomsuddanelse, har 42% prøvet hash og 15% prøvet hårde stoffer. (Ung og Rus 2013) Det anslås at kronisk sygdom, som kan forebygges, er på vej til at udgøre 50 procent af alle sundhedsudgifter. Øget fokus på syge og svækkede borgere Vi vil sammen med sygehusene og de praktiserende læger udvikle bedre behandlingsog plejetilbud for syge og svækkede borgere i det borgernære sundhedsvæsen. Implementering af det nære sundhedsvæsen i Holbæk Kommune skal styrke indsatserne indenfor: Genoptræning og rehabilitering Koordineret behandling af kronisk syge, Udvikling af højt specialiseret kommunal sygepleje Forebyggelse af genindlæggelser I Holbæk Kommune vil vi tage ansvar for at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen, et styrket akutberedskab og have fokus på bedre kvalitet og resultater for at sikre de syge og svækkede borgere bedst mulige tilbud og behandling. Sundhedsanalysen viser, at der er sammenhæng mellem borgernes sundhedsadfærd og kommunens udgifter til velfærd. Overforbrug af alkohol blandt kommunens borgere giver fx en ekstraudgift på 41 millioner kroner til sygedagpenge, pensioner, hjælp til børn, hjemmepleje mv. En indsats på ét område kan dermed være en gevinst på flere forskellige områder. (Sundhedsanalysen) (Sundhedsanalysen) 8 9

6 Høringsforslag Politikkens udviklingsområder I sundhedspolitikken er der valgt tre udviklingsområder, som indkredser hvor Holbæk Kommune i de kommende år skal udvikle indsatserne: Sunde rammer Mental sundhed Lighed i sundhed De tre udviklingsområder er valgt, fordi de indrammer de sundheds- og forebyggelsesindsatser, som vi ved, har den største effekt. Valget af udviklingsområder er dermed Holbæk Kommunes opskrift på, hvordan vi bedst sætter mål, fokus og retning på de indsatser, der skal til for at forbedre sundheden. Sundhedspolitikken sætter mål og prioriteringer, og peger på de nye indsatser, der skal sættes i gang i Holbæk Kommune. Allerede igangværende sundhedsindsatser, der virker til gavn for borgerne, fortsætter naturligvis. Vores helt normale liv er med til at gøre os syge. Vi bevæger os for lidt. Spiser for meget og forkert og har alt for travlt. På den måde er vores liv gået hen og blevet ekstremt. (Chris MacDonald i Diabetesbladet) Fakta om god og dårlig sundhed Bevægelse og motion mindsker dødeligheden og risikoen for livsstilssygdomme som fx hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk, diabetes og visse former for kræft. (Sundhedsstyrelsen) I en kommune af Holbæks størrelse er der borgere med angst eller depression, børn som vokser op i familier med alkoholproblemer, 500 børn og unge har lav livstilfredshed, og 350 ældre lider af ensomhed. (Sundhedsstyrelsen) Socialt udsatte dør i gennemsnit 22 år tidligere end andre i den danske befolkning. Gruppen af socialt udsatte er på alle sammenlignelige mål for sundhed, sygelighed og trivsel, dårligere stillet, end den danske befolkning generelt. Fattige og stofmisbrugere er de dårligst stillede grupper. Forebyggelsespakker Holbæk Kommune har de samme sundhedsudfordringer som resten af landets kommuner. Anbefalingerne til prioriteringer, fokusområder og indsatser i Forebyggelsespakkerne fra Sundhedsstyrrelsen, er dermed et velegnet udgangspunkt for Holbæk Kommune. Sammen med målene i sundhedspolitikken, vil vi derfor indfase forebyggelsespakkerne på grundniveau. Læs om forebyggelsespakkerne på sundhedsstyrelsens hjemmeside på (Rådet for Socialt Udsatte) 10 11

7 Sunde rammer Udviklingsområde 1 Mål for indsatsen I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt og træffe sunde valg - både på arbejdspladserne, i frittidstilbud, på de kommunale institutioner og andre steder, hvor børn, unge, voksne, ældre og kronisk syge færdes. Sunde rammer Forskning peger på, at små og langsomme ændringer i samfundet har fået os til at spise mere sukker og fedt, bevæge os mindre, drikke mere alkohol og ryge mere. Det usunde valg er i mange sammenhænge blevet det nemme valg. Fx tager flere bilen i stedet for cyklen, udbuddet af fastfood og færdigretter er blevet større, slikposerne og sodavandsflaskerne er blevet større osv. Selv om der er stor viden i befolkningen om konsekvenserne af en usund livsstil, træffes der stadig mange usunde valg. Det sker på grund af vaner, strukturer, normer og rammer. En stor del af disse har kommunen imidlertid mulighed for at påvirke. Holbæk Kommune har et stort ansvar for, at rammerne, der understøtter de sunde valg, er til stede. Det skal være let ikke bare for børnene og de unge, men også for forældre og øvrige borgere at træffe sunde valg. Det betyder, at de sunde muligheder skal være til stede lokalt og i hverdagen. Nemme valg Holbæk Kommune vil styrke de gode vaner ved at tænke sundhed ind i vores omgivelser. Det kan være ved at udvikle vores byer, landsbyer og landområder, så det bliver nemmere, mere sikkert og mere attraktivt at bevæge sig til fods og på cykel. For eksempel ved at sikre skolevejene, så børnene selv kan cykle. Det kan også være ved at indrette kommunale arealer, så de indbyder til en rask gåtur, en intens fodboldkamp eller andre sunde aktiviteter. Desuden kan gode kostvaner styrkes ved at sørge for, at der ikke bliver serveret sukkerholdig, usund og fedende mad i kommunens institutioner, kantiner og afdelinger. Ved at påvirke vores omgivelser på denne måde, bliver det lettere og mere attraktivt at bevæge sig og spise sundt. Dermed bliver det sunde valg også det nemme valg. A B Det skal være nemt at vælge den sunde kost Børn og unge i dagtilbud, skoler, SFO er og sportshaller mv. tilbydes sunde fødevarer. Børn, unge, voksne/medarbejdere og ældre sikres sunde måltider og snacks, hvor der er salg af fødevarer i kommunalt regi. Udsatte borgere, som mangler færdigheder i at lave eller skaffe sund mad, har mulighed for at få vejledning, hjælp til og viden herom. Der er nem og god adgang til naturområder, rekreative områder, offentlige parker og pladser med borde, og gode muligheder for bevægelse, leg og fysisk aktivitet Der er gode, sikre og afmærkede cykel-, gang- og løberuter i kommunen Der er sikre cykelveje til alle overbygningsskoler. Alle børn og unge skal sikres daglig bevægelse i skoler og dagtilbud, efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer Raske og syge borgere samt arbejdsgivere (kommunale og private) har eller kan få viden om, hvordan bevægelse fremmes. C Det skal være nemt, trygt og attraktivt at være fysisk aktiv og transportere sig uden bil Der skal være bedre muligheder for at færdes i røg- og alkoholfri miljøer Børn og unge kan færdes i røg- og alkoholfri miljøer, så rygestart forebygges og alkoholdebuten udskydes Der er ansvarlig udskænkning i nattelivet, så særligt unge under 18 år har sundere og mere trygge rammer. Færre børn, unge og gravide som udsættes for røg i hjemmet og for passiv rygning i øvrigt. Små ændringer har stor effekt I en kantine ændrende man rækkefølgen i buffeten, så gæsterne blev præsenteret for salatbuffeten først. Derved steg indtaget af grøntsager med 50 pct. samtidig med, at der blev spist mindre kød. (Fra Diætisten ) Piktogrammer ved trapper af personer som går, samt tekster såsom Tag trappen kan øge brugen af trapper med procent. (Sund By-netværket) Hvert sjette spædbarn, og hvert fjerde indskolingsbarn, udsættes for passiv rygning i hjemmet, (Opgørelser fra sundhedsplejerskerne i 11 kommuner i Region Hovedstaden) Se mål for udviklingsområde 2 på næste side

8 Mental Sundhed Udviklingsområde 2 Der skal være færre borgere, der er ramt af sygdom, ledighed eller dårlig trivsel som følge af mentale sundhedsproblemer som fx stress, angst eller depression. Mental sundhed er vigtig Sundhed handler ikke kun om at være rask det handler også om at have det godt, trives, være psykisk robust, og have mod på livets forskellige udfordringer. Mange oplever fx, at de trives godt på trods af fysisk sygdom, mens andre oplever dårlig trivsel uden at have en fysisk sygdom. Mental sundhed og trivsel har også betydning for risikoen for at udvikle både psykiske og fysiske sygdomme. Fx udvikler op mod 50 procent af mennesker med stress, depressioner mv. også langvarige fysiske sygdomme, som fx diabetes og KOL. For borgere som allerede er syge eller svækkede, kan en velkoordineret behandlings- og genoptræningsindsats medvirke til god trivsel og livskvalitet, trods sygdom. God trivsel og god mental sundhed fører til bedre indlæring, mindre frafald på ungdomsuddannelser, mindre sygefravær og har flere lignende positive effekter. Når vi trives, har vi langt lettere ved at udfolde vores evner, håndtere dagligdagens udfordringer og deltage i fællesskaber. Trivsel i fællesskab Byrådets udviklingsstrategi peger på, at der er en særlig opgave i at styrke sundhedsindsatsen for børn, unge og familier med særligt vanskelige livsforhold. Det kan bl.a. ske ved at understøtte sunde netværk for risikogrupperne - fx i samarbejde med frivillige, og med fokus på det hele menneske og ikke alene de usunde vaner. Et fokus på mental sundhed er med til at hjælpe den udvikling på vej. Holbæk Kommune vil have bred tilgang til indsatsen mod dårlig trivsel og dårlig mental sundhed - også selv om problemerne opstår og findes i mange sammenhænge, hvor kommunen ikke normalt spiller en stor rolle. Det gælder fx på det private arbejdsmarked, i familierne, blandt ældre og på uddannelsesinstitutionerne. Mental sundhed hos børn og unge: 9 procent af alle unge i Nordvestsjælland har forsøgt at tage deres eget liv én eller flere gange. (Projekt Ung & Rus 2013) Mål for indsatsen D E Der skal være færre borgere, som er ensomme, er selvmordstruede, mistrives eller står uden for fællesskaber Borgere uden for fællesskaber oplever at blive støttet i deltagelse i sociale aktiviteter, fx bevægelse, foreningsliv, netværk mv. Der er let adgang til natur-, grønne- og rekreative områder i kommunen. Det gælder også fra by- og boligområder og for borgere uden bil Børn og unge, der er ensomme, trives dårligt eller mobbes, skal opdages tidligt og hjælpes ud af mistrivsel gennem systematiske indsatser Udsatte grupper af borgere, fx ledige, ældre, sygemeldte og enlige, der rammes af depression eller ensomhed, skal opdages og hjælpes tidligt Borgere, der rammes af kronisk sygdom, langvarig stressbelastning, angst eller depression, oplever at få hjælp til at håndtere deres ændrede livssituation Børn, unge og ældre, som er selvmordstruede, oplever at blive opdaget tidligt og hjulpet videre. Borgere, som rammes af stress, angst, depression og sygdom, mødes af en koordineret indsats, der styrker og bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet Borgere og arbejdsgivere har nem adgang til viden om, hvad der fremmer trivsel og sundhed på kommunale og private arbejdspladser Ny viden formidles og nye metoder afprøves for at sikre, at borgere med stress, angst, depression, dårlig trivsel og sygdom kan fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. F Rummelighed, sundhed og trivsel på kommunale og private arbejdspladser skal fremmes Borgere, der oplever en livsbegivenhed/situation, som kan medføre mentale helbredsproblemer, får tidlig tilbud om hjælp og støtte For borgerne betyder det, at: Borgere, der oplever særlige udfordringer eller mistrivsel ved belastende begivenheder, fx ved alvorlig sygdom, død eller skilsmisse, får hjælp og støtte til at undgå mistrivsel, depression eller misbrug Borgere, der er i risiko for at udvikle mentale sygdom eller er i dårlig trivsel, oplever at blive set og hjulpet tidligt i forløbet, så problemet ikke udvikler sig til sygdom Der udvikles og afprøves nye tilbud, som styrker mental sundhed i samarbejde med borgere og frivillige foreninger. Det kan fx være kurser for par, børnefamilier og pårørende. Mentale helbredsproblemer ligger til grund for: 50 % af alle langtidssygemeldinger 48 % af alle førtidspensioner (Sundhedsanalysen) Blandt de årige har 20 procent tre eller flere tegn på dårlig mental sundhed i deres daglige liv. De er kede af det, nervøse, har svært ved at falde i søvn, føler sig udenfor eller pressede af skolearbejdet. En god start på livet Forskning viser, at helt små børns samspil med deres forældre er afgørende for barnets udvikling, trivsel og sociale kompetencer. Kvaliteten af forældrenes omsorg og kontakt til deres barn har stor betydning for barnets senere selvværd og evne til at mestre livets udfordringer. (Sundhedsstyrelsen) 14 (Kirsten Seidenfaden m.fl. i Den levende 15 familie)

9 Lighed i sundhed Udviklingsområde 3 Mål for indsatsen Der skal være særligt fokus på at løfte sundheden hos de borgere, der har største sundhedsproblemer, blandt andet stof- eller alkoholmisbrugere, sindslidende, og fattige. Sundheden er ulige fordelt I Danmark har der i de sidste 20 år været en stigende ulighed i sundhed det gælder også for Holbæk Kommune. Uligheden betyder, at der er grupper af borgere, som bliver mere syge, dør tidligere og har dårligere livskvalitet, end resten af befolkningen. I Holbæk Kommune er der boligområder, hvor der bor mange sårbare og udsatte borgere. Ud over at leve med disse udfordringer, kan disse borgere have sproglige og/eller kulturelle barrierer i forhold til brugen af sundhedsvæsenet. G Sundhedstilstanden skal løftes hos socialt udsatte, psykisk handicappede, og i boligområder med mange udsatte og sårbare borgere Borgere med lav social, fysisk eller personlig formåen har god og nem adgang til at få gavn af sundhedstilbud og sociale tilbud. Tilbud inden for det sociale, sundhed, idræt og kultur henvender sig også til, og er attraktive for, udsatte og sårbare borgere Børn og unge fra familier uden tradition for idræts- og foreningsliv støttes i og opfordres til deltagelse De mest ressourcesvage familier og borgere får mest hjælp og støtte. Der er særlige tilbud til de borgere i sociale boligområder, som har sundhedsmæssige udfordringer og/eller dårlig kontakt til sundhedsvæsenet. Det gælder fx etniske grupper. Der er flere forhold, som har betydning for uligheden, fx uddannelsesniveau, indkomst, tilknytning til arbejdsmarkedet, og hvorvidt man har gode familieforhold og indgår i fællesskaber. Nogle borgere oplever desuden særligt vanskelige vilkår i livet eller i opvæksten. Det kan fx handle om misbrug eller omsorgssvigt. På den måde har hele borgerens sociale situation en stor betydning for borgerens sundhed og trivsel. Særlig opmærksomhed Vi vil prioritere indsatser for de borgere, der har de største sundhedsproblemer også udsatte borgere skal kunne leve et sundt liv, trods deres udfordringer. Derfor tager vi særligt hånd om de borgere, der har vanskelige livsbetingelser og opvækstvilkår. Vi vil gøre en indsats for at bryde den negative sociale arv, når det gælder usund livsstil, misbrug, dårlig trivsel, omsorgssvigt, lavt uddannelsesniveau, ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og kulturelle barrierer. Social eller sundhed Det diskuteres, hvad der er vigtigst, og hvad der skal komme først: Den sundhedsmæssige indsats eller den sociale indsats. Det er historien om hønen eller ægget. Vi vil fokusere på begge dele, fordi borgeren kan være samspilsramt og have problemer med både sundheden og sociale forhold. Dårlig sundhed kan forværre de sociale vilkår og omvendt. H Unges tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, og de fællesskaber, som knytter sig hertil, skal sikres For borgerne betyder det, at: Unge, der er i risiko for at droppe ud af deres uddannelse, opdages tidligt og tilbydes særlig støtte til at gennemføre Unge, der ikke er i arbejde eller uddannelse, eller som er i risiko for misbrugsproblemer og psykisk sårbarhed, opdages tidligt og tilbydes hjælp og støtte. Unge får tilbud om rådgivning i privatøkonomi og støtte til sund levevis Social udsatte er alkoholmisbrugere, sindslidende, hjemløse, stofmisbrugere og fattige. Udsattes brug af sundhedsydelser Socialt udsatte borgeres forbrug af sundhedsydelser har i mange tilfælde mest karakter af brandslukning frem for regelmæssig og opfølgende behandling. Derfor bliver mindre alvorlige lidelser og sygdomme ofte forværret og får lov at udvikle sig. (Rådet for socialt udsatte) 16 (Rådet for socialt udsatte) 17

10 Høringsforslag Implementering - politikken skal ud at leve For at få sundhedspolitikken ud at leve i hele kommunen, bliver den fulgt op af en udviklingsplan. Planen vil konkret beskrive, hvad der skal sættes i værk for at realisere sundhedspolitikkens mål. Sundhedsforum Der er nedsat et Sundhedsforum med deltagere fra relevante kommunale fagområder og eksterne samarbejdspartnere på sundhedsområdet. Sundhedsforum får opgaven med at lave udviklingsplanen og skal udpege og prioritere de konkrete indsatser. Det gælder også prioritering og implementering af de indsatser, der skal til for at Holbæk Kommune når op på forebyggelsespakkernes grundniveau. Sundhedsforum skal sikre, at de medarbejdere der er tæt på borgerne, inddrages i at få sundhedspolitikken ud at leve. Evidens og effekt Vi skal have mest muligt for sundhedskronerne. Kommunen skal derfor sikre et højt vidensniveau om sundhedsøkonomi, videnskabelige metoder og evaluering for at understøtte beslutninger om konkrete sundhedsindsatser i kommunens mange enheder. Når nye indsatser sættes i gang på baggrund af sundhedspolitikken, skal det være Når nye indsatser sættes i gang på baggrund af sundhedspolitikken, skal det være ud fra viden om den bedst mulige effekt. De forslag til indsatser, som er beskrevet i ud fra viden om den bedst mulige effekt. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, De forslag til indsatser, som er beskrevet i er alle funderet i viden om, hvad der virker. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, Forebyggelsespakkernes forslag vil indgå er alle funderet i viden om, hvad der virker. som en del af den viden og det fundament, Forebyggelsespakkernes forslag vil indgå vi som baserer en del vores af den indsatser viden og på det fundament, særligt i arbejdet vi baserer med vores at opnå indsatser de anbefalede på særligt grundniveauer arbejdet for med forebyggelsen. at opnå de anbefalede grund- i niveauer for forebyggelsen. Udviklingsmål og målgrupper I byrådets Udviklingsmål udviklingsstrategi og målgrupper der sat særligt I byrådets fokus på udviklingsstrategi Børn og Unge, Risikogrupper der sat særligt fokus på Børn og Unge, Risikogrupper samt Syge og Svækkede borgere. Kombineret med sundhedspolitikkens samt Syge og Svækkede borgere. udviklingsmål for Sunde rammer, Mental Kombineret med sundhedspolitikkens sundhed og Lighed i sundhed sættes der i udviklingsmål for Sunde rammer, Mental udviklingsplanen spot på de indsatser, der sundhed og Lighed i sundhed sættes der i rammer i krydsfelterne mellem udviklingsmålene og målgrupperne. udviklingsplanen spot på de indsatser, der rammer i krydsfelterne mellem udviklingsmålene og målgrupperne. Udviklingsplanen binder Byrådets Udviklingsstrategi sammen binder med Byrådets sundhedspoli- Udvik- Udviklingsplanen lingsstrategi tikken, og de sammen indsatser med der sundhedspolitikken, Kommune, og de indsatser "når sundheden der skal skal til i Holbæk frem". skal til i Holbæk Kommune, "når sundheden skal frem". Sunde rammer Mental sundhed Lighed i sundhed Sunde børn med sunde vaner Forebyggelse målrettet risikogrupper Koordinering af tilbud til svækkede og syge borgere I Sundhedspolitikken er der udvalgt tre udviklingsområder, som går på tværs I Sundhedspolitikken er der udvalgt tre udviklingsområder, som går på tværs af målgrupperne: af målgrupperne: Børn, risikogrupper samt syge og svækkede borgere Børn, risikogrupper samt syge og svækkede borgere Vi mener, at de bedste og Vi mener, at de bedste og mest effektive mål og indsatser er tværgående. Udviklingsområderne er Holbæk Kommunes opskrift på, hvordan vi bedst sætter mål, mest effektive mål og indsatser er tværgående. Udviklingsområderne er Holbæk Kommunes opskrift på, hvordan vi bedst sætter mål, fokus og retning på sundhedspolitikken. fokus og retning på sundhedspolitikken

11 20

Høringsforslag. Forslag til offentlig høring. Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Høringsforslag. Forslag til offentlig høring. Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Høringsforslag Forslag til offentlig høring Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Indholdsfortegnelse Forord: Sundheden skal frem i Holbæk Kommune... s. 3 Sundhedspolitikkens formål...

Læs mere

Høringsforslag. Forslag. Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Høringsforslag. Forslag. Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Forslag Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Sundhed i Gentofte. - Borgerrettet forebyggelse

Sundhed i Gentofte. - Borgerrettet forebyggelse Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024 2 Indholdsfortegnelse Nye veje til borgerrettet forebyggelse 3 Borgerrettet forebyggelse 4 Vision 5 Sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune 6 Fra

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer.

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer. 1. Den mentale trivsel styrkes Den mentale trivsel styrkes SUNDHEDSSTRATEGI At være i mental trivsel betyder, at den enkelte borger barn som voksen - kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Sammen om sundhed - mere af det der virker

Sammen om sundhed - mere af det der virker Sammen om sundhed - mere af det der virker Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Indholdsfortegnelse Forord 3 Fakta om aarhusianernes sundhed 4 Indledning 5 Kommunen har alle muligheder for at skabe

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Sundhedspoli sk strategi år 2016 2019

Sundhedspoli sk strategi år 2016 2019 Sundhedspolisk strategi år 2016 2019 FORORD At være sund er en væsentlig forudsætning for at leve det liv, som man ønsker sig. Faxe Kommunes sætter derfor Sundhed højt på dagsordenen. Vi har de sidste

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik Sund Sammen Odense Kommunes Sundhedspolitik Forord Sundhed er mere end blot fraværet af sygdom. At være sund handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at den enkelte er i stand til at

Læs mere

Lighedsplan. Hvad er ulighed i sundhed? SUNDHED OG OMSORG

Lighedsplan. Hvad er ulighed i sundhed? SUNDHED OG OMSORG Lighedsplan Hvad er ulighed i sundhed? Social ulighed i sundhed starter allerede før fødslen og nedarves fra én generation til den næste. Lighed i sundhed fremmes gennem tidlig og rettidig indsats i et

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK 2017-2020 Forord Sundhed med lyst til livet! Sundhed handler om at have det godt! Det er individuelt for os, hvornår vi har det godt, men at have lyst til at

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Opdateret maj 2015 2 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Forord I Fredericia vil vi sundhed med alle. Det betyder, at alle borgere skal have mulighed

Læs mere

Hvorfor en vision om fælles sundhed?

Hvorfor en vision om fælles sundhed? Hvorfor en vision om fælles sundhed? Hvad skal Region Syddanmark og kommunerne i regionen være kendt for når det gælder borgernes sundhed? Hvordan skal borgerne opleve behandling og omsorg i kommuner,

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhe Forord Rebild Kommune har fået en ny sundhedspolitik for 2014-2018: Sundhed i sammenhæng. Sundhedspolitikken

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Forebyggelsespakke Overvægt

Forebyggelsespakke Overvægt Forebyggelsespakke Overvægt Oplæg for Sund By Netværket 12. september 2013 Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Tatjana Hejgaard thv@sst.dk Baggrund hvorfor skal overvægt forebygges?

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. december 2008 af Karl H. Bornhøft (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF)

Læs mere

Opsamling fra møde 4.12.12 i arbejdsgruppen Sundhed på arbejdspladsen om relevant indhold i ft arbejdspladsen i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker

Opsamling fra møde 4.12.12 i arbejdsgruppen Sundhed på arbejdspladsen om relevant indhold i ft arbejdspladsen i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Opsamling fra møde 4.12.12 i arbejdsgruppen Sundhed på arbejdspladsen om relevant indhold i ft arbejdspladsen i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Mental Sundhed Forekomst Sundhedsstyrelsen tager udgangspunkt

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN

SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN Foto: KØS Museum for kunst i det offentlige rum. Fotograf: Anders Sune Berg EN VARIG INDSATS FOR LIGHED I SUNDHED Sammen om sundhed

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018. Sundhedspolitik 2015-2018, godkendt november 2014 l 1

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018. Sundhedspolitik 2015-2018, godkendt november 2014 l 1 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018 Sundhedspolitik 2015-2018, godkendt november 2014 l 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VORDINGBORG KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 3 SUNDHED HAR VI ALLE ET PERSONLIGT FORHOLD TIL 4 VISION 5 DER ER

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

Input til Københavns Kommunes nye Sundhedspolitik samt handleplaner for psykisk sundhed og for alkohol og hash

Input til Københavns Kommunes nye Sundhedspolitik samt handleplaner for psykisk sundhed og for alkohol og hash KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsudvalget Borgmesteren Input til Københavns Kommunes nye Sundhedspolitik 2015-2025 samt handleplaner for psykisk sundhed og for alkohol og hash København skal have

Læs mere

Sundhedspolitik 2015-2018

Sundhedspolitik 2015-2018 Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED. med omtanke for den enkelte. Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik

SAMMEN OM SUNDHED. med omtanke for den enkelte. Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 1 SAMMEN OM SUNDHED med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 2 3 Indhold Forord side 5 Den sunde forstad side 6 Attraktive byrum side 8 Sundhed i hverdagen

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

KL S UDSPIL OM SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE. Forebyggelse for fremtiden KL-UDSPIL FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN - SAMLING AF ANBEFALINGER

KL S UDSPIL OM SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE. Forebyggelse for fremtiden KL-UDSPIL FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN - SAMLING AF ANBEFALINGER KL S UDSPIL OM SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE Forord JANUAR 2018 1 KL-UDSPIL FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN - SAMLING AF ANBEFALINGER 2 Indledning KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 kl@kl.dk

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere