Naturgassens konkurrenceevne i parcelhuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturgassens konkurrenceevne i parcelhuse"

Transkript

1 Naturgassens konkurrenceevne i parcelhuse Projektrapport Juni 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf Fax

2 Naturgassens konkurrenceevne i parcelhuse Henrik Iskov Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2013

3 Titel : Naturgassens konkurrenceevne i parcelhuse Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Henrik Iskov Dato for udgivelse : Copyright : Dansk Gasteknisk Center a/s Sagsnummer : ; H:\738\44 Økonomi og boligopvarmning\his øko boligopv\ Jan 2013 beregn\naturgassens konkurrenceevne i parcelhuse_final.docx Sagsnavn : Økonomi og boligopvarmning ISBN :

4 DGC-rapport 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Opsummering Beregninger for gas- eller oliekedeludskiftning Bolig med et typisk forbrug Gaskedel kontra øvrige teknologier Gaskedel kontra fjernvarme i specifikke byer Oliekedel Oliekedel kontra fjernvarme i specifikke byer Bolig med lidt større forbrug Gaskedel kontra øvrige teknologier Gaskedel kontra fjernvarme i specifikke byer Oliekedel kontra øvrige teknologier Oliekedel kontra fjernvarme i specifikke byer Beregninger for udskiftning af direkte elvarme Resultatoversigt Typisk forbrug (16800 kwhv) Lidt større forbrug (30000 kwhv) Forudsætninger... 18

5 DGC-rapport 2 1 Indledning På foranledning af TCG er der gennemført beregninger af naturgassens konkurrenceforhold i boligsektoren.

6 DGC-rapport 3 2 Opsummering Forudsætningerne for beregningerne er primært hentet i teknologikataloget for mindre varmeanlæg, der er udgivet af Energistyrelsen og Energinet.dk i Hertil kommer tilføjelser for nye teknologier. Det har været nødvendigt med gennemgående revurdering af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne for de forskellige teknologier. Ved denne revurdering er der taget udgangspunkt i HMN s statistik for reservedelsforbrug og omkostning til serviceabonnement for kondenserende gaskedler. Beregningerne omfatter boliger med fire forskellige opvarmningstyper: Ældre kondenserende gaskedel Atmosfærisk gaskedel Ældre ikke kondenserende oliekedel Direkte elvarme Der er regnet på to forbrugsstørrelser: kwh varme (ca Nm 3 naturgas) svarende til et typisk 70 er hus og kwh varme (ca Nm 3 naturgas) svarende til et lidt større hus. Der er anvendt energipriser fra februar Beregningerne viser økonomien ved at skifte til følgende 14 teknologier: Gaskedel, kondenserende Fjernvarme Oliefyr, kondenserende Træpillefyr Elvarmepumpe, luft - vand Elvarmepumpe, brine - vand Gaskedel, kond. + solvarme Gaskedel, kond. + elvarmepumpe Gas absorptionsvarmepumpe (vp), luft - vand Gas absorptionsvarmepumpe (vp), brine - vand MikroKV fuelcell + gaskedel MikroKV motor + gaskedel MikroKV Stirlingmotor + gaskedel Direkte elvarme

7 DGC-rapport 4 For fjernvarme er der udover gennemsnitstal regnet på 24 konkrete værker jævnt fordelt landet over. Bemærk! Når det efterfølgende nævnes, at en investering kan betale sig, baserer det sig på, at den simple tilbagebetalingstid er under 10 år. Beregninger viser, at har man en kondenserende gaskedel kan det, bortset fra fjernvarme, ikke betale sig at udskifte denne med anden teknologi. Dette gælder for både typiske forbrug og ved lidt større forbrug. Det gælder uanset om ens kedel er funktionsduelig eller er helt færdig og skal udskiftes. I sidstnævnte situation regnes alene med merinvesteringen i forhold til en ny gaskedel. Beregningerne med de 24 fjernvarmeværker viser et langt mere broget billede. Der er dog klare tendenser. Fjernvarme kan i de store gamle fjernvarmeområder som København, Fyn, Ålborg og Esbjerg mv. generelt konkurrere med gassen. Det gælder især, hvis man står uden funktionsduelig kedel og dermed alene bør vurdere lønsomheden i merinvesteringen i fjernvarme i forhold til en ny gaskedel. Uden for de gamle fjernvarmeområder er fjernvarme pt. typisk ikke konkurrencedygtig med direkte gasbaseret opvarmning. Har man en gammel oliekedel gælder generelt, at skift til fjernvarme i næsten alle tilfælde kan betale sig. For de øvrige forsyningsalternativer afhænger lønsomheden i særlig høj grad af, om man har et typisk forbrug eller et lidt større forbrug. For oliefyrede boliger med et typisk forbrug kan det, udover fjernvarme, betale sig at skifte til: Kondenserende gaskedel Træpillefyr Kondenserende gaskedel med solvarme Kondenserende gaskedel med ca. 2 kw elvarmepumpe Elvarmepumpe luft-vand Teknologierne er nævnt efter konkurrencedygtighed og førstnævnte er mest konkurrencedygtig.

8 DGC-rapport 5 For oliefyrede boliger med et lidt større forbrug kan det, udover fjernvarme, betale sig at skifte til: Kondenserende gaskedel Træpillefyr Kondenserende gaskedel med solvarme Kondenserende gaskedel med ca. 2 kw elvarmepumpe Elvarmepumpe luft-vand Gas absorptionsvarmepumpe (Mikrokraftvarme med Stirlingmotor og gaskedel) Den sidste er sat i parentes, da resultatet er baseret på ret usikre forudsætninger, da teknologien knap er markedsmoden. Teknologierne er nævnt efter konkurrencedygtighed, og førstnævnte er mest konkurrencedygtig! For huse med direkte elvarme og et typisk forbrug kan det, efter indførelse af de seneste offentlige driftstilskud til elvarme, ikke betale sig at skifte til anden teknologi! For huse med direkte elvarme og et lidt større forbrug kan det betale sig at skifte til: Gaskedel, kondenserende Fjernvarme Træpillefyr Elvarmepumpe, luft -vand Elvarmepumpe, brine - vand Gaskedel, kond. + solvarme Gaskedel, kond. + elvarmepumpe Gasabsorptionsvarmepumpe, luft - vand Gasabsorptionsvarmepumpe, brine - vand (MikroKV Stirlingmotor + gaskedel) Teknologierne er nævnt efter konkurrencedygtighed, og førstnævnte er mest konkurrencedygtig.

9 DGC-rapport 6 3 Beregninger for gas- eller oliekedeludskiftning Der regnes på et års drift med februar 2013 energipriser, driftstilskud og afgifter. Der er ikke indregnet eventuelle investeringstilskud som energiselskaberne i visse situationer tilbyder. Der udregnes en såkaldt simpel tilbagebetalingstid, der er lig investering delt med årlig driftsbesparelse. En negativ værdi for tilbagebetaling viser alene, at driftsbesparelsen er negativ i forhold til referencen, og tilbagebetaling af investeringen derfor ikke er mulig. I rapporten defineres betegnelsen, at en investering kan betale sig, når den simple tilbagebetalingstid er under 10 år. Dette gælder naturligvis ikke generelt, og definitionen anvendes alene for at få indkredset de mere økonomisk interessante forsyningsalternativer. Eventuelle finansieringsomkostninger er beregnet på basis af optagelsen af et 20 års nominelt 3,5 % realkreditlån i ens ejendom, dvs. det antages, at restgælden er noget mindre end 80 % af ejendomsværdien. Såfremt dette ikke er muligt, tilbyder gasselskaberne konkurrencedygtige lån, der ikke belaster ejendommens belåning. Låneomkostninger er fundet ved hjælp af Realkredit Danmarks online låneberegner. Der er fundet omkostninger for et lån på kr. og kr. Dette medfører årlige omkostninger (ÅOP) på henholdsvis 6,5 % og 4,3 % p.a. De årlige omkostninger på en given investering findes ved simpel interpolation mellem disse to værdier. Det kan nævnes, at i HMN s senest udsendte kundeblad angives, at HMN finansierer uden pant i ejendommen til en ÅOP på 6,5 % p.a. Resultaterne afhænger som nævnt af a. Såfremt ens kedelanlæg er funktionsdueligt, og man således kan fortsætte driften med normal vedligehold. I denne situation bør man regne med den fulde anlægsinvestering. b. Man har besluttet, at man skal have nyt varmeanlæg, enten fordi det er helt færdigt, eller man bare vil have nyt anlæg! I denne situation bør man kun regne marginalt med merinvesteringer og merdrifts-

10 DGC-rapport 7 gevinst set i forhold til et basisalternativ, som her er antaget at være henholdsvis en ny gaskedel eller oliekedel. Nedenfor er vist resultaterne i de to situationer. I hvert afsnit præsenteres på samme vis to tabeller. Den første omfatter situation a, og den sidste omfatter situation b. Resultaterne er opdelt i to hovedafsnit efter forbrugets størrelse. Hvert afsnit er underopdelt i afsnit, der tager udgangspunkt i, om man har en gaskedel eller oliekedel. 3.1 Bolig med et typisk forbrug Gaskedel kontra øvrige teknologier Nuværende anlæg= Gl. kond. gaskedel Årligt forbrug [kwhv] Ny anlægstype invest Driftsbesparelse Simpel tilbagebet. Besparelse eft. kap.omk Årlig besparelse/invest Gaskedel, kondenserende ,8% Fjernvarme ,2% Oliefyr, kondenserende ,2% Træpillefyr ,1% Elvarmepumpe, luft -vand ,7% Elvarmepumpe, brine - vand ,2% Gaskedel, kond. + solvarme ,6% Gaskedel, kond + el varmepumpe ,6% Gas absorptions vp, luft - vand ,0% Gas absorptions vp, brine - vand ,4% Mikro KV fuelcell + gaskedel ,3% Mikro KV motor + gaskedel ,9% Mikro KV Stirlingmotor + gaskedel ,6% Direkte elvarme ,3% Basisinvestering Ny kond. gaskedel Årligt forbrug [kwhv] Alternativ til basisinvestering Mer-invest Mer-driftsbesp. Simpel tilbagebet. Mer-besp. eft. kap.omk Mer besparelse/invest Fjernvarme ,9% Oliefyr, kondenserende ,6% Træpillefyr ,8% Elvarmepumpe, luft -vand ,5% Elvarmepumpe, brine - vand ,6% Gaskedel, kond. + solvarme ,3% Gaskedel, kond + el varmepumpe ,8% Gas absorptions vp, luft - vand ,0% Gas absorptions vp, brine - vand ,3% Mikro KV fuelcell + gaskedel ,0% Mikro KV motor + gaskedel ,0% Mikro KV Stirlingmotor + gaskedel ,1% Direkte elvarme ,9%

11 DGC-rapport Gaskedel kontra fjernvarme i specifikke byer Sjælland Nuværende anlæg= Gl. kond. gaskedel Årligt forbrug [kwhv] Ny anlægstype invest Driftsbesparelse Simpel tilbagebet. Besparelse eft. kap.omk Årlig besparelse/invest Gaskedel, kondenserende ,8% Fjernvarme, gns ,2% Fjernvarme, Brøndby og Mosede ,7% Fjernvarme, Gladsaxe ,4% Fjernvarme, Hvidovre Syd ,7% Fjernvarme, Gentofte ,5% Fjernvarme, Hillerød ,7% Fjernvarme, Høje Tåstrup Fjernvarme ,6% Fjernvarme, Roskilde og Vestforbrænding ,8% Fjernvarme, Rødovre Komm. Varmeforsyn ,0% Fjernvarme, Solrød Fjernvarmeværk ,9% Fjernvarme, Nordforbrænding og Helsing ,5% Fjernvarme, Farum og Jægerspris ,4% Fjernvarme, Hjortekær ,0% Basisinvestering Ny kond. gaskedel Årligt forbrug [kwhv] Alternativ til basisinvestering Mer-invest Mer-driftsbesp. Simpel tilbagebet. Mer-besp. eft. kap.omk Mer besparelse/invest Fjernvarme, gns ,9% Fjernvarme, Brøndby og Mosede ,1% Fjernvarme, Gladsaxe ,7% Fjernvarme, Hvidovre Syd ,0% Fjernvarme, Gentofte ,9% Fjernvarme, Hillerød ,6% Fjernvarme, Høje Tåstrup Fjernvarme ,8% Fjernvarme, Roskilde og Vestforbrænding ,0% Fjernvarme, Rødovre Komm. Varmeforsyn ,2% Fjernvarme, Solrød Fjernvarmeværk ,5% Fjernvarme, Nordforbrænding og Helsing ,9% Fjernvarme, Farum og Jægerspris ,1% Fjernvarme, Hjortekær ,0% Jylland Fyn: Nuværende anlæg= Gl. kond. gaskede Årligt forbrug [kwhv] Ny anlægstype invest Driftsbesparelse Simpel tilbagebet. Besparelse eft. kap.omk Årlig besparelse/invest Gaskedel, kondenserende ,8% Fjernvarme, gns ,2% Fjernvarme, Thisted, Ålborg Komm Fjv fors ,3% Fjernvarme, Fjernvarme Fyn ,4% Fjernvarme, Hjørring ,4% Fjernvarme, Fredericia ,0% Fjernvarme, Ullerslev ,3% Fjernvarme, Billund ,4% Fjernvarme, Skagen Varmeværk ,7% Fjernvarme, Skive Fjernvarme ,6% Fjernvarme, Viborg Fjernvarme ,7% Fjernvarme, Ferritslev ,6% Fjernvarme, Thorshøj ,1% Fjernvarme, Præstbro, Blendstrup ,7% Basisinvestering Ny kond. gaskede Årligt forbrug [kwhv] Alternativ til basisinvestering Mer-invest Mer-driftsbesp. Simpel tilbagebet. Mer-besp. eft. kap.omk Mer besparelse/invest Fjernvarme, gns ,9% Fjernvarme, Thisted, Ålborg Komm Fjv fors ,0% Fjernvarme, Fjernvarme Fyn ,9% Fjernvarme, Hjørring ,7% Fjernvarme, Fredericia ,5% Fjernvarme, Ullerslev ,8% Fjernvarme, Billund ,3% Fjernvarme, Skagen Varmeværk ,6% Fjernvarme, Skive Fjernvarme ,5% Fjernvarme, Viborg Fjernvarme ,6% Fjernvarme, Ferritslev ,3% Fjernvarme, Thorshøj ,5% Fjernvarme, Præstbro, Blendstrup ,3%

12 DGC-rapport Oliekedel Nuværende anlæg= Oliekedel, ej kond. Årligt forbrug [kwhv] Ny anlægstype invest Driftsbesparelse Simpel tilbagebet. Besp. efter kap.omk Årlig besparelse/invest Gaskedel, kondenserende ,7% Fjernvarme ,9% Oliefyr, kondenserende ,7% Træpillefyr ,9% Elvarmepumpe, luft -vand ,2% Elvarmepumpe, brine - vand ,9% Gaskedel, kond. + solvarme ,9% Gaskedel, kond + el varmepumpe ,0% Gas absorptions vp, luft - vand ,0% Gas absorptions vp, brine - vand ,5% Mikro KV fuelcell + gaskedel ,4% Mikro KV motor + gaskedel ,1% Mikro KV Stirlingmotor + gaskedel ,7% Direkte elvarme ,1% Basisinvestering Ny kond. Oliekedel Årligt forbrug [kwhv] Alternativ til basisinvestering Mer-invest Mer-driftsbesp. Simpel tilbagebet. Mer-besp. efter kap.omk Mer besparelse/invest Gaskedel, kondenserende ,4% Fjernvarme ,6% Træpillefyr ,7% Elvarmepumpe, luft -vand ,2% Elvarmepumpe, brine - vand ,4% Gaskedel, kond. + solvarme ,0% Gaskedel, kond + el varmepumpe ,9% Gas absorptions vp, luft - vand ,4% Gas absorptions vp, brine - vand ,3% Mikro KV fuelcell + gaskedel ,8% Mikro KV motor + gaskedel ,7% Mikro KV Stirlingmotor + gaskedel ,8% Direkte elvarme ,1%

13 DGC-rapport Oliekedel kontra fjernvarme i specifikke byer Sjælland Nuværende anlæg= Oliekedel, ej kond. Årligt forbrug [kwhv] Ny anlægstype invest Driftsbesparelse Simpel tilbagebet. Besp. efter kap.omk Årlig besparelse/invest Gaskedel, kondenserende , ,7% Fjernvarme, gns , ,9% Fjernvarme, Brøndby og Mosede , ,6% Fjernvarme, Gladsaxe , ,4% Fjernvarme, Hvidovre Syd , ,8% Fjernvarme, Gentofte , ,6% Fjernvarme, Hillerød , ,6% Fjernvarme, Høje Tåstrup Fjernvarme , ,8% Fjernvarme, Roskilde og Vestforbrænding , ,7% Fjernvarme, Rødovre Komm. Varmeforsyn , ,8% Fjernvarme, Solrød Fjernvarmeværk , ,3% Fjernvarme, Nordforbrænding og Helsinge , ,2% Fjernvarme, Farum og Jægerspris , ,9% Fjernvarme, Hjortekær , ,5% Basisinvestering Ny kond. Oliekedel Årligt forbrug [kwhv] Alternativ til basisinvestering Mer-invest Mer-driftsbesp. Simpel tilbagebet. Mer-besp. efter kap.omk Mer besparelse/invest Gaskedel, kondenserende , ,4% Fjernvarme, gns , ,6% Fjernvarme, Brøndby og Mosede , ,0% Fjernvarme, Gladsaxe , ,9% Fjernvarme, Hvidovre Syd , ,1% Fjernvarme, Gentofte , ,2% Fjernvarme, Hillerød , ,4% Fjernvarme, Høje Tåstrup Fjernvarme , ,8% Fjernvarme, Roskilde og Vestforbrænding , ,1% Fjernvarme, Rødovre Komm. Varmeforsyn , ,5% Fjernvarme, Solrød Fjernvarmeværk , ,8% Fjernvarme, Nordforbrænding og Helsinge , ,5% Fjernvarme, Farum og Jægerspris , ,1% Fjernvarme, Hjortekær , ,9% Jylland-Fyn Nuværende anlæg= Oliekedel, ej kond.årligt forbrug [kwhv] Ny anlægstype invest Driftsbesparelse Simpel tilbagebet. Besp. efter kap.omk Årlig besparelse/invest Gaskedel, kondenserende , ,7% Fjernvarme, gns , ,9% Fjernvarme, Thisted, Ålborg Komm Fjv fors , ,1% Fjernvarme, Fjernvarme Fyn , ,2% Fjernvarme, Hjørring , ,4% Fjernvarme, Fredericia , ,2% Fjernvarme, Ullerslev , ,1% Fjernvarme, Billund , ,1% Fjernvarme, Skagen Varmeværk , ,1% Fjernvarme, Skive Fjernvarme , ,5% Fjernvarme, Viborg Fjernvarme , ,7% Fjernvarme, Ferritslev , ,1% Fjernvarme, Thorshøj , ,9% Fjernvarme, Præstbro, Blendstrup , ,8% Basisinvestering Ny kond. Oliekede Årligt forbrug [kwhv] Alternativ til basisinvestering Mer-invest Mer-driftsbesp. Simpel tilbagebet. Mer-besp. efter kap.omk Mer besparelse/invest Gaskedel, kondenserende , ,4% Fjernvarme, gns , ,6% Fjernvarme, Thisted, Ålborg Komm Fjv fors , ,2% Fjernvarme, Fjernvarme Fyn , ,9% Fjernvarme, Hjørring , ,9% Fjernvarme, Fredericia , ,4% Fjernvarme, Ullerslev , ,3% Fjernvarme, Billund , ,6% Fjernvarme, Skagen Varmeværk , ,8% Fjernvarme, Skive Fjernvarme , ,2% Fjernvarme, Viborg Fjernvarme , ,7% Fjernvarme, Ferritslev , ,2% Fjernvarme, Thorshøj , ,4% Fjernvarme, Præstbro, Blendstrup , ,6%

14 DGC-rapport Bolig med lidt større forbrug Gaskedel kontra øvrige teknologier Nuværende anlæg= Gl. kond. gaskedel Årligt forbrug [kwhv] Ny anlægstype invest Driftsbesparelse Simpel tilbagebet. Besparelse eft. kap.omk Årlig besparelse/invest Gaskedel, kondenserende ,6% Fjernvarme ,5% Oliefyr, kondenserende ,5% Træpillefyr ,7% Elvarmepumpe, luft -vand ,7% Elvarmepumpe, brine - vand ,0% Gaskedel, kond. + solvarme ,6% Gaskedel, kond + el varmepumpe ,5% Gas absorptions vp, luft - vand ,9% Gas absorptions vp, brine - vand ,9% Mikro KV fuelcell + gaskedel ,6% Mikro KV motor + gaskedel ,1% Mikro KV Stirlingmotor + gaskedel ,8% Direkte elvarme ,9% Basisinvestering Ny kond. gaskedel Årligt forbrug [kwhv] Alternativ til basisinvestering Mer-invest Mer-driftsbesp. Simpel tilbagebet. Mer-besp. eft. kap.omk Mer besparelse/invest Fjernvarme ,9% Oliefyr, kondenserende ,8% Træpillefyr ,3% Elvarmepumpe, luft -vand ,5% Elvarmepumpe, brine - vand ,4% Gaskedel, kond. + solvarme ,3% Gaskedel, kond + el varmepumpe ,6% Gas absorptions vp, luft - vand ,9% Gas absorptions vp, brine - vand ,1% Mikro KV fuelcell + gaskedel ,0% Mikro KV motor + gaskedel ,1% Mikro KV Stirlingmotor + gaskedel ,9% Direkte elvarme ,1%

15 DGC-rapport Gaskedel kontra fjernvarme i specifikke byer Sjælland Nuværende anlæg= Gl. kond. gaskede Årligt forbrug [kwhv] Ny anlægstype invest Driftsbesparelse Simpel tilbagebet. Besparelse eft. kap.omk Årlig besparelse/invest Gaskedel, kondenserende ,6% Fjernvarme, gns ,5% Fjernvarme, Brøndby og Mosede ,7% Fjernvarme, Gladsaxe ,2% Fjernvarme, Hvidovre Syd ,9% Fjernvarme, Gentofte ,5% Fjernvarme, Hillerød ,4% Fjernvarme, Høje Tåstrup Fjernvarme ,7% Fjernvarme, Roskilde og Vestforbrænding ,4% Fjernvarme, Rødovre Komm. Varmeforsyni ,4% Fjernvarme, Solrød Fjernvarmeværk ,7% Fjernvarme, Nordforbrænding og Helsinge ,4% Fjernvarme, Farum og Jægerspris ,6% Fjernvarme, Hjortekær ,9% Basisinvestering Ny kond. gaskede Årligt forbrug [kwhv] Alternativ til basisinvestering Mer-invest Mer-driftsbesp. Simpel tilbagebet. Mer-besp. eft. kap.omk Mer besparelse/invest Fjernvarme, gns ,7% Fjernvarme, Brøndby og Mosede ,8% Fjernvarme, Gladsaxe ,3% Fjernvarme, Hvidovre Syd ,7% Fjernvarme, Gentofte ,7% Fjernvarme, Hillerød ,5% Fjernvarme, Høje Tåstrup Fjernvarme ,9% Fjernvarme, Roskilde og Vestforbrænding ,4% Fjernvarme, Rødovre Komm. Varmeforsyni ,5% Fjernvarme, Solrød Fjernvarmeværk ,9% Fjernvarme, Nordforbrænding og Helsinge ,8% Fjernvarme, Farum og Jægerspris ,3% Fjernvarme, Hjortekær ,4% Jylland-Fyn Nuværende anlæg= Gl. kond. gaskedel Årligt forbrug [kwhv] Ny anlægstype invest Driftsbesparelse Simpel tilbagebet. Besparelse eft. kap.omk Årlig besparelse/invest Gaskedel, kondenserende ,6% Fjernvarme, gns ,5% Fjernvarme, Thisted, Ålborg Komm Fjv for ,7% Fjernvarme, Fjernvarme Fyn ,0% Fjernvarme, Hjørring ,2% Fjernvarme, Fredericia ,7% Fjernvarme, Ullerslev ,4% Fjernvarme, Billund ,3% Fjernvarme, Skagen Varmeværk ,8% Fjernvarme, Skive Fjernvarme ,3% Fjernvarme, Viborg Fjernvarme ,1% Fjernvarme, Ferritslev ,5% Fjernvarme, Thorshøj ,5% Fjernvarme, Præstbro, Blendstrup ,7% Basisinvestering Ny kond. gaskedel Årligt forbrug [kwhv] Alternativ til basisinvestering Mer-invest Mer-driftsbesp. Simpel tilbagebet. Mer-besp. eft. kap.omk Mer besparelse/invest Fjernvarme, gns ,7% Fjernvarme, Thisted, Ålborg Komm Fjv for ,3% Fjernvarme, Fjernvarme Fyn ,6% Fjernvarme, Hjørring ,3% Fjernvarme, Fredericia ,4% Fjernvarme, Ullerslev ,4% Fjernvarme, Billund ,5% Fjernvarme, Skagen Varmeværk ,4% Fjernvarme, Skive Fjernvarme ,3% Fjernvarme, Viborg Fjernvarme ,1% Fjernvarme, Ferritslev ,6% Fjernvarme, Thorshøj ,4% Fjernvarme, Præstbro, Blendstrup ,9%

16 DGC-rapport Oliekedel kontra øvrige teknologier Nuværende anlæg= Oliekedel, ej kond. Årligt forbrug [kwhv] Ny anlægstype invest Driftsbesparelse Simpel tilbagebet. Besp. efter kap.omk Årlig besparelse/invest Gaskedel, kondenserende , ,4% Fjernvarme , ,7% Oliefyr, kondenserende , ,9% Træpillefyr , ,5% Elvarmepumpe, luft -vand , ,3% Elvarmepumpe, brine - vand , ,8% Gaskedel, kond. + solvarme , ,7% Gaskedel, kond + el varmepumpe , ,3% Gas absorptions vp, luft - vand , ,1% Gas absorptions vp, brine - vand , ,3% Mikro KV fuelcell + gaskedel , ,8% Mikro KV motor + gaskedel , ,4% Mikro KV Stirlingmotor + gaskedel , ,0% Direkte elvarme , ,0% Basisinvestering Ny kond. Oliekedel Årligt forbrug [kwhv] Alternativ til basisinvestering Mer-invest Mer-driftsbesp. Simpel tilbagebet. Mer-besp. efter kap.omk Mer besparelse/invest Gaskedel, kondenserende , ,6% Fjernvarme , ,7% Træpillefyr , ,4% Elvarmepumpe, luft -vand , ,6% Elvarmepumpe, brine - vand , ,1% Gaskedel, kond. + solvarme , ,5% Gaskedel, kond + el varmepumpe , ,1% Gas absorptions vp, luft - vand , ,5% Gas absorptions vp, brine - vand , ,6% Mikro KV fuelcell + gaskedel , ,4% Mikro KV motor + gaskedel , ,6% Mikro KV Stirlingmotor + gaskedel , ,6% Direkte elvarme , ,9%

17 DGC-rapport Oliekedel kontra fjernvarme i specifikke byer Sjælland Nuværende anlæg= Oliekedel, ej kond.årligt forbrug [kwhv] Ny anlægstype invest Driftsbesparelse Simpel tilbagebet. Besp. efter kap.omk Årlig besparelse/invest Gaskedel, kondenserende , ,4% Fjernvarme, gns , ,9% Fjernvarme, Brøndby og Mosede , ,9% Fjernvarme, Gladsaxe , ,5% Fjernvarme, Hvidovre Syd , ,4% Fjernvarme, Gentofte , ,1% Fjernvarme, Hillerød , ,3% Fjernvarme, Høje Tåstrup Fjernvarme , ,9% Fjernvarme, Roskilde og Vestforbrænding , ,6% Fjernvarme, Rødovre Komm. Varmeforsyni , ,4% Fjernvarme, Solrød Fjernvarmeværk , ,9% Fjernvarme, Nordforbrænding og Helsinge , ,0% Fjernvarme, Farum og Jægerspris , ,0% Fjernvarme, Hjortekær , ,1% Alternativ til basisinvestering Basisinvestering Ny kond. Oliekede Årligt forbrug [kwhv] Mer-invest Mer-driftsbesp. Simpel tilbagebet. Mer-besp. efter kap.omk Mer besparelse/invest Gaskedel, kondenserende , ,6% Fjernvarme, gns , ,8% Fjernvarme, Brøndby og Mosede , ,0% Fjernvarme, Gladsaxe , ,1% Fjernvarme, Hvidovre Syd , ,1% Fjernvarme, Gentofte , ,6% Fjernvarme, Hillerød , ,0% Fjernvarme, Høje Tåstrup Fjernvarme , ,4% Fjernvarme, Roskilde og Vestforbrænding , ,3% Fjernvarme, Rødovre Komm. Varmeforsyni , ,0% Fjernvarme, Solrød Fjernvarmeværk , ,1% Fjernvarme, Nordforbrænding og Helsinge , ,7% Fjernvarme, Farum og Jægerspris , ,0% Fjernvarme, Hjortekær , ,3% Jylland-Fyn Nuværende anlæg= Oliekedel, ej kond. Årligt forbrug [kwhv] Ny anlægstype invest Driftsbesparelse Simpel tilbagebet. Besp. efter kap.omk Årlig besparelse/invest Gaskedel, kondenserende , ,4% Fjernvarme, gns , ,9% Fjernvarme, Thisted, Ålborg Komm Fjv for , ,8% Fjernvarme, Fjernvarme Fyn , ,0% Fjernvarme, Hjørring , ,5% Fjernvarme, Fredericia , ,4% Fjernvarme, Ullerslev , ,4% Fjernvarme, Billund , ,7% Fjernvarme, Skagen Varmeværk , ,9% Fjernvarme, Skive Fjernvarme , ,0% Fjernvarme, Viborg Fjernvarme , ,8% Fjernvarme, Ferritslev , ,9% Fjernvarme, Thorshøj , ,7% Fjernvarme, Præstbro, Blendstrup , ,3% Basisinvestering Ny kond. Oliekedel Årligt forbrug [kwhv] Alternativ til basisinvestering Mer-invest Mer-driftsbesp. Simpel tilbagebet. Mer-besp. efter kap.omk Mer besparelse/invest Gaskedel, kondenserende , ,6% Fjernvarme, gns , ,8% Fjernvarme, Thisted, Ålborg Komm Fjv for , ,0% Fjernvarme, Fjernvarme Fyn , ,2% Fjernvarme, Hjørring , ,2% Fjernvarme, Fredericia , ,3% Fjernvarme, Ullerslev , ,1% Fjernvarme, Billund , ,8% Fjernvarme, Skagen Varmeværk , ,4% Fjernvarme, Skive Fjernvarme , ,7% Fjernvarme, Viborg Fjernvarme , ,5% Fjernvarme, Ferritslev , ,1% Fjernvarme, Thorshøj , ,1% Fjernvarme, Præstbro, Blendstrup , ,6%

18 DGC-rapport 15 4 Beregninger for udskiftning af direkte elvarme I modsætning til kunder med gas- eller oliekedler gælder for direkte elvarmeinstallationer, at man stort set altid kan vælge at køre videre med det eksisterende anlæg. Der ses derfor bort fra eventuelle marginalbetragtninger. Resultaterne fremgår af resultatoversigten i kapitel 5.

19 DGC-rapport 16 5 Resultatoversigt 5.1 Typisk forbrug (16800 kwhv) Oversigt over el- og varmeudgifter: Nuværende forsyning kontra nye alternativer. Rev kl 1330 his Varme og elbehov kwhv/år og 4500 kwhe/år (svarende til typisk 70-80'er hus) Nuværende el- og varmeforsyning Gl. kond. gaskedel Atm. gas kedel Oliekedel, ej kond. Direkte elvarme Direkte elvarme Simpel tilbagebetaling Omk. til d&v samt energi [kr/år] uden kap.omk. [år] Ny el- og varmeforsyning: Bemærk! Gaskedel, kondenserende Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Fjernvarme Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Oliefyr, kondenserende Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Træpillefyr Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Elvarmepumpe, luft -vand Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Elvarmepumpe, brine - vand Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Gaskedel, kond. + solvarme Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Gaskedel, kond + el varmepumpe Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Gas absorptions vp, luft - vand Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Gas absorptions vp, brine - vand Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Mikro KV fuelcell + gaskedel Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Mikro KV motor + gaskedel Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Mikro KV Stirlingmotor + gaskedel Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Direkte elvarme Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år]

20 DGC-rapport Lidt større forbrug (30000 kwhv) Oversigt over el- og varmeudgifter: Nuværende forsyning kontra nye alternativer. rev kl 1330 Varme og elbehov kwhv/år og 4500 kwhe/år (svarende til stort 70-80'er hus) Nuværende el- og varmeforsyning Gl. kond. gaskedel Atm. gas kedel Oliekedel, ej kond. Direkte elvarme Direkte elvarme Simpel tilbagebetaling Omk. til d&v samt energi [kr/år] uden kap.omk. [år] Ny el- og varmeforsyning: Gaskedel, kondenserende Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Fjernvarme Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Oliefyr, kondenserende Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Træpillefyr Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Elvarmepumpe, luft -vand Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Elvarmepumpe, brine - vand Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Gaskedel, kond. + solvarme Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Gaskedel, kond + el varmepumpe Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Gas absorptions vp, luft - vand Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Gas absorptions vp, brine - vand Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Mikro KV fuelcell + gaskedel Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Mikro KV motor + gaskedel Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Mikro KV Stirlingmotor + gaskedel Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Direkte elvarme Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år]

21 DGC-rapport 18 6 Forudsætninger Forudsætningerne for beregningerne er primært hentet i teknologikataloget for mindre varmeanlæg, der er udgivet af Energistyrelsen og Energinet.dk i Hertil kommer tilføjelser for nye teknologier. Det har været nødvendigt med gennemgående revurdering af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne for de forskellige teknologier. Ved denne revurdering er der taget udgangspunkt i HMN s statistik for reservedelsforbrug og omkostning til serviceabonnement for kondenserende gaskedler. Baggrund og referencer for forudsætninger findes i et excelark. Denne fil kan rekvireres hos Henrik Iskov, DGC,

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi jen, rev. 25/10, 2006 (kommentarer slettet 4/6, 2007) 1. Formål og baggrund Basisdokumentet her beskriver de privatøkonomiske forhold i forbindelse med installering

Læs mere

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Beslutning 10 kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Gas 24 Gaskedler / Udskiftning af gaskedel Standardhus for gasopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. gaskedler Forudsætninger for den

Læs mere

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse Beslutning 6 Rev 1 Luft til luft varmepumpe 60 % af rumvarmebehov. NB: Der er tilføjet en værdi for kondenserende kedler dermed bliver bemærkningen under kedler Denne værdi gælder ikke kondenserende kedler

Læs mere

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM Hybrid opvarmningssystem Princip opbygning Kombination af eksisterende eller ny varmekedel og en el varmepumpe Hybrid teknologi opvarmning Traditionel kedel Varmepumpe Hybrid

Læs mere

...ER ENIGE OM, AT DER ER...

...ER ENIGE OM, AT DER ER... ...ER ENIGE OM, AT DER ER......GOD BRUGERØKONOMI I SOLVARME VED UDSKIFTNING AF KEDEL ELLER BEHOLDER SOLVARME ER EN ÅBENLYS FORDEL I FORBINDELSE MED UDSKIFTNING AF KEDEL ELLER BEHOLDER INSTALLATØRENS KUNDERÅDGIVNING

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER John Tang, Dansk Fjernvarme FJERNVARMEANALYSEN -VINDFORLØB Samfundsøkonomi elproduktion Driftsøkonomi - fjernvarmeproduktion Kilde: Energistyrelsen, Fjernvarmeanalysen

Læs mere

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg)

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Gastekniske Dage 2015, Billund Svend Pedersen, Teknologisk Institut Baggrund Et ud af i alt 4 VE orienterede projekter

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

Hvad har vi lært? del 2:

Hvad har vi lært? del 2: Hvad har vi lært? del 2: Tekniske forhold og erfaringer Varmepumper i forhold til biomasse Fleksibelt elforbrug Kombinationer med solfangere Køling af returvand Fjernvarmetemperaturenes betydning Specialkonsulent

Læs mere

Gå-hjem-møde om fremtidens boligopvarmning - fjernvarme, naturgas eller varmepumper? 24. April 2013

Gå-hjem-møde om fremtidens boligopvarmning - fjernvarme, naturgas eller varmepumper? 24. April 2013 Gå-hjem-møde om fremtidens boligopvarmning - fjernvarme, naturgas eller varmepumper? 24. April 2013 Vejle 20. Marts 2012 Agenda: Hvorfor varmepumper Potentialet for opvarmning af enfamiliehuse Status

Læs mere

Prisliste EOF OR fra 1. april 2013

Prisliste EOF OR fra 1. april 2013 Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Kr. OR Type Std.-værdi nr. (uddybes på hjemmesiden svk.teknologisk.dk) stand vær. * fakt Inkl. Prioritetsfakt. (ekskl. moms) inkl. moms Udskiftning

Læs mere

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Varmeværker i nye samarbejdsrelationer kristensen consult aps Regeringens/Folketingets

Læs mere

Energi i Hjarbæk. Rapport

Energi i Hjarbæk. Rapport Energi i Hjarbæk Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 Den 1. maj 2015 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax +45

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger IDA Energi, Århus d. 26/2-2014 Bjarke Paaske Center for køle- og varmepumpeteknik Mekaniske varmepumper (el) Politiske mål Danmark og udfasning af oliefyr,

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

EOF OR Prisliste gældende for 1. april 2013 rev

EOF OR Prisliste gældende for 1. april 2013 rev Energisparepuljen betaler følgende enhedspriser (1) til fremme af energibesparelser, der realiseres inden 31. december 2013: Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Købspris OR

Læs mere

Sammenligningstabeller for besparelser med varmepumper

Sammenligningstabeller for besparelser med varmepumper Sammenligningstabeller for besparelser med varmepumper Heat Save ApS. Damsholtevej 17. 2970 Hørsholm. Denmark Telefon: +45 44 220 340. kontakt@heatsavenordic.com. heatsavenordic.com EL Sammenligning af

Læs mere

Gaspro On-line brugervejledning

Gaspro On-line brugervejledning DGC-notat 1/6 Gaspro On-line brugervejledning Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) har gennem en række år opdateret og vedligeholdt energiberegningsprogrammet GASPRO med hjælp fra de danske gasselskaber.

Læs mere

Tak til alle der besvarede vores spørgeskema

Tak til alle der besvarede vores spørgeskema Varmeforbrug for Slagslunde Fjernvarme Tak til alle der besvarede vores spørgeskema Samlet oversigt Antal Areal m 2 Forbrug Gj Helårshuse i Slagslunde by Tilsluttede Ejerboliger Hertil Store boliger Antal

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

EOF OR Prisliste gældende for 2013

EOF OR Prisliste gældende for 2013 Energisparepuljen betaler følgende enhedspriser (1) til fremme af energibesparelser, der realiseres inden 31. december 2013: Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Købspris OR

Læs mere

Efterlysning Er der nogen som har set. elektrificeringen?

Efterlysning Er der nogen som har set. elektrificeringen? Efterlysning Er der nogen som har set elektrificeringen? Hovedpointer Elektrificeringen går langsomt Træflis og solvarme erstatter naturgas i den decentrale fjernvarme Træpillefyr erstatter oliefyr i områder

Læs mere

Gasdrevne varmepumper og split anlæg (hybrid) Samspil mellem fossil og alternativ energi. af Brian Nielsen Robert Bosch A/S

Gasdrevne varmepumper og split anlæg (hybrid) Samspil mellem fossil og alternativ energi. af Brian Nielsen Robert Bosch A/S DGF Gastekniske Dage 2011 Gasdrevne varmepumper og split anlæg (hybrid) Samspil mellem fossil og alternativ energi af Brian Nielsen Robert Bosch A/S 1 DGF Gastekniske Dage 2011 Markedet ønsker grønne og

Læs mere

Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen

Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen Indledning Den undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark, som DFF netop har gennemført, viser ikke overraskende, at der er en meget stor

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog Varmepumper nye værdier. Dokumentation katalog 01.01.2017 Ref.: VP 54 Varmepumper / Konvertering fra biomasse til varmepumpe der opfylder kravene i BR15 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Integrering af varmepumper i fjernvarmesystemet. November 2015

Integrering af varmepumper i fjernvarmesystemet. November 2015 Integrering af varmepumper i fjernvarmesystemet November 2015 Hvad er en varmepumpe? Uanset varmepumpeteknologi, så flytter en varmepumpe energi fra et lavere temperaturniveau til et højere temperaturniveau.

Læs mere

Innovative Løsninger til Landsbyer

Innovative Løsninger til Landsbyer Innovative Løsninger til Landsbyer Martin Vesterbæk Projektleder/Maskinmester Mail: mave@trefor.dk 28-11-2014 Tlf:28357339 Hvem er TREFOR 627 engagerede medarbejdere pr. 1. nov 2014 Multiforsyningsselskab

Læs mere

Projekt solvarmebeviser

Projekt solvarmebeviser Projekt solvarmebeviser Også god økonomi for små solvarmeanlæg! Energi & Miljøafdelingen Overordnet indsats energi- & miljø: Innovation og udvikling af energi- og miljøsektoren Opsamle/koordinere viden

Læs mere

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012 Krav til vvs-måleudstyr Projektrapport April 2012 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Krav til vvs-måleudstyr Jørgen

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Muligheder i et nyt varmeanlæg

Muligheder i et nyt varmeanlæg Program Hvilke muligheder er der for et nyt varmeanlæg? Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg? Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen? Muligheder i et nyt varmeanlæg Fjernvarme

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig: sommerhus:

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2016 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 18.05.2016 Opdateringer af web-service for SVK

Læs mere

Ændringer 01.01.2014 Følgende ændringer er foretaget den 1. januar 2014 i standardværdikataloget i version 3.0:

Ændringer 01.01.2014 Følgende ændringer er foretaget den 1. januar 2014 i standardværdikataloget i version 3.0: Standardværdikatalog logbog - 2013 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændringer 01.01.2014 Følgende ændringer er foretaget

Læs mere

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Andkær og Sellerup 2 Dagsorden Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Kort præsentation af deltagerne Beboerne TREFOR INSERO Software (DSE Airport Solutions) EnergiSpiren Vejle Kommune Green Tech

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg Att.: Helge Müller Dato: 4. november 2013 Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

DGC s strategiplan 2009-2014/2015. FAU GI-demonstration. Demonstrationsprojekter gennemført i samarbejde med øvrige aktører i energibranchen

DGC s strategiplan 2009-2014/2015. FAU GI-demonstration. Demonstrationsprojekter gennemført i samarbejde med øvrige aktører i energibranchen DGC s strategiplan 2009-2014/2015 - FAU GI-demonstration - Demonstrationsprojekter gennemført i samarbejde med øvrige aktører i energibranchen Nye tider med Ecodesign-mærkning jf. ENS-indlæg! Gas er VE

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Version: 5.1 Gyldig fra: 02.02.2016 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdfortegnelse

Læs mere

Program for ny varmekilde

Program for ny varmekilde Program for ny varmekilde Hvilke muligheder er der for at udskifte olie- og naturgasfyr Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen Uvildigt

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Tabel 12. Isolering af rørstrækninger ingen til god isolering

Tabel 12. Isolering af rørstrækninger ingen til god isolering Ref.: 10 Biokedler / Isolering af Standardhus for biomasseopvarmede huse biokedler/ Isolering af den aktuelle Prioriteringsfaktor: 1,0 Isolering af ingen (under 10 mm) til god isolering (mere end 20 mm)

Læs mere

Store varmepumper i fjernvarmen Hvorfor & Hvordan

Store varmepumper i fjernvarmen Hvorfor & Hvordan Store varmepumper i fjernvarmen Hvorfor & Hvordan Niels From, PlanEnergi Store varmepumper i fjernvarmen Kolding, den 4. februar 2014 Niels From 1 Dagsorden Varmepumper Hvorfor? Varmepumper Hvordan? Varmepumper

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Markedsfør dig med Danfoss

Markedsfør dig med Danfoss Markedsfør dig med Danfoss Her finder du forskelligt markedsføringsmateriale om Danfoss varmepumper (generelt). Sådan gør du! Send filen til din avis eller reklamebureau Angiv hvilken annonce eller hand-out

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Standardværdikatalog Nyhedsbrev Planlagte ændringer i Standardværdikataloget pr

Standardværdikatalog Nyhedsbrev Planlagte ændringer i Standardværdikataloget pr Standardværdikatalog Nyhedsbrev 01.10.2016 Planlagte ændringer i Standardværdikataloget pr. 01.01. 2017 Ændringerne er opdelt i 1. Nye Standardværdier 2. Ændring af standardværdier 3. Standardværdier der

Læs mere

Temadag om Varmepumper Vejen Kommunes Kursuscenter Præsentation Den 5. april 2016

Temadag om Varmepumper Vejen Kommunes Kursuscenter Præsentation Den 5. april 2016 Temadag om Varmepumper Vejen Kommunes Kursuscenter Præsentation Den 5. april 2016 Erfaringer med varmepumper I Vejen Kommunes egne bygninger og projekter INGENIØR NE har været en del af. Oplægsholdere

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Notat Behandling af høringssvar Der har i forbindelse med behandling af projektforslag for fjernvarme i Glamsbjerg, været to fokusområder Den samfundsøkonomiske beregning og Det økonomiske forhold, hvilket

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

VEKS Spildevandscenter Avedøre Albertslund Varmeforsyning. Engholm Varmecentral I/S Nordforbrænding. Spildevandscenter Avedøre

VEKS Spildevandscenter Avedøre Albertslund Varmeforsyning. Engholm Varmecentral I/S Nordforbrænding. Spildevandscenter Avedøre Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholms Regionskommune Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Albertslund Varmeforsyning Lillerød Varmecentral Engholm Varmecentral

Læs mere