Naturgassens konkurrenceevne i parcelhuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturgassens konkurrenceevne i parcelhuse"

Transkript

1 Naturgassens konkurrenceevne i parcelhuse Projektrapport Juni 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf Fax

2 Naturgassens konkurrenceevne i parcelhuse Henrik Iskov Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2013

3 Titel : Naturgassens konkurrenceevne i parcelhuse Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Henrik Iskov Dato for udgivelse : Copyright : Dansk Gasteknisk Center a/s Sagsnummer : ; H:\738\44 Økonomi og boligopvarmning\his øko boligopv\ Jan 2013 beregn\naturgassens konkurrenceevne i parcelhuse_final.docx Sagsnavn : Økonomi og boligopvarmning ISBN :

4 DGC-rapport 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Opsummering Beregninger for gas- eller oliekedeludskiftning Bolig med et typisk forbrug Gaskedel kontra øvrige teknologier Gaskedel kontra fjernvarme i specifikke byer Oliekedel Oliekedel kontra fjernvarme i specifikke byer Bolig med lidt større forbrug Gaskedel kontra øvrige teknologier Gaskedel kontra fjernvarme i specifikke byer Oliekedel kontra øvrige teknologier Oliekedel kontra fjernvarme i specifikke byer Beregninger for udskiftning af direkte elvarme Resultatoversigt Typisk forbrug (16800 kwhv) Lidt større forbrug (30000 kwhv) Forudsætninger... 18

5 DGC-rapport 2 1 Indledning På foranledning af TCG er der gennemført beregninger af naturgassens konkurrenceforhold i boligsektoren.

6 DGC-rapport 3 2 Opsummering Forudsætningerne for beregningerne er primært hentet i teknologikataloget for mindre varmeanlæg, der er udgivet af Energistyrelsen og Energinet.dk i Hertil kommer tilføjelser for nye teknologier. Det har været nødvendigt med gennemgående revurdering af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne for de forskellige teknologier. Ved denne revurdering er der taget udgangspunkt i HMN s statistik for reservedelsforbrug og omkostning til serviceabonnement for kondenserende gaskedler. Beregningerne omfatter boliger med fire forskellige opvarmningstyper: Ældre kondenserende gaskedel Atmosfærisk gaskedel Ældre ikke kondenserende oliekedel Direkte elvarme Der er regnet på to forbrugsstørrelser: kwh varme (ca Nm 3 naturgas) svarende til et typisk 70 er hus og kwh varme (ca Nm 3 naturgas) svarende til et lidt større hus. Der er anvendt energipriser fra februar Beregningerne viser økonomien ved at skifte til følgende 14 teknologier: Gaskedel, kondenserende Fjernvarme Oliefyr, kondenserende Træpillefyr Elvarmepumpe, luft - vand Elvarmepumpe, brine - vand Gaskedel, kond. + solvarme Gaskedel, kond. + elvarmepumpe Gas absorptionsvarmepumpe (vp), luft - vand Gas absorptionsvarmepumpe (vp), brine - vand MikroKV fuelcell + gaskedel MikroKV motor + gaskedel MikroKV Stirlingmotor + gaskedel Direkte elvarme

7 DGC-rapport 4 For fjernvarme er der udover gennemsnitstal regnet på 24 konkrete værker jævnt fordelt landet over. Bemærk! Når det efterfølgende nævnes, at en investering kan betale sig, baserer det sig på, at den simple tilbagebetalingstid er under 10 år. Beregninger viser, at har man en kondenserende gaskedel kan det, bortset fra fjernvarme, ikke betale sig at udskifte denne med anden teknologi. Dette gælder for både typiske forbrug og ved lidt større forbrug. Det gælder uanset om ens kedel er funktionsduelig eller er helt færdig og skal udskiftes. I sidstnævnte situation regnes alene med merinvesteringen i forhold til en ny gaskedel. Beregningerne med de 24 fjernvarmeværker viser et langt mere broget billede. Der er dog klare tendenser. Fjernvarme kan i de store gamle fjernvarmeområder som København, Fyn, Ålborg og Esbjerg mv. generelt konkurrere med gassen. Det gælder især, hvis man står uden funktionsduelig kedel og dermed alene bør vurdere lønsomheden i merinvesteringen i fjernvarme i forhold til en ny gaskedel. Uden for de gamle fjernvarmeområder er fjernvarme pt. typisk ikke konkurrencedygtig med direkte gasbaseret opvarmning. Har man en gammel oliekedel gælder generelt, at skift til fjernvarme i næsten alle tilfælde kan betale sig. For de øvrige forsyningsalternativer afhænger lønsomheden i særlig høj grad af, om man har et typisk forbrug eller et lidt større forbrug. For oliefyrede boliger med et typisk forbrug kan det, udover fjernvarme, betale sig at skifte til: Kondenserende gaskedel Træpillefyr Kondenserende gaskedel med solvarme Kondenserende gaskedel med ca. 2 kw elvarmepumpe Elvarmepumpe luft-vand Teknologierne er nævnt efter konkurrencedygtighed og førstnævnte er mest konkurrencedygtig.

8 DGC-rapport 5 For oliefyrede boliger med et lidt større forbrug kan det, udover fjernvarme, betale sig at skifte til: Kondenserende gaskedel Træpillefyr Kondenserende gaskedel med solvarme Kondenserende gaskedel med ca. 2 kw elvarmepumpe Elvarmepumpe luft-vand Gas absorptionsvarmepumpe (Mikrokraftvarme med Stirlingmotor og gaskedel) Den sidste er sat i parentes, da resultatet er baseret på ret usikre forudsætninger, da teknologien knap er markedsmoden. Teknologierne er nævnt efter konkurrencedygtighed, og førstnævnte er mest konkurrencedygtig! For huse med direkte elvarme og et typisk forbrug kan det, efter indførelse af de seneste offentlige driftstilskud til elvarme, ikke betale sig at skifte til anden teknologi! For huse med direkte elvarme og et lidt større forbrug kan det betale sig at skifte til: Gaskedel, kondenserende Fjernvarme Træpillefyr Elvarmepumpe, luft -vand Elvarmepumpe, brine - vand Gaskedel, kond. + solvarme Gaskedel, kond. + elvarmepumpe Gasabsorptionsvarmepumpe, luft - vand Gasabsorptionsvarmepumpe, brine - vand (MikroKV Stirlingmotor + gaskedel) Teknologierne er nævnt efter konkurrencedygtighed, og førstnævnte er mest konkurrencedygtig.

9 DGC-rapport 6 3 Beregninger for gas- eller oliekedeludskiftning Der regnes på et års drift med februar 2013 energipriser, driftstilskud og afgifter. Der er ikke indregnet eventuelle investeringstilskud som energiselskaberne i visse situationer tilbyder. Der udregnes en såkaldt simpel tilbagebetalingstid, der er lig investering delt med årlig driftsbesparelse. En negativ værdi for tilbagebetaling viser alene, at driftsbesparelsen er negativ i forhold til referencen, og tilbagebetaling af investeringen derfor ikke er mulig. I rapporten defineres betegnelsen, at en investering kan betale sig, når den simple tilbagebetalingstid er under 10 år. Dette gælder naturligvis ikke generelt, og definitionen anvendes alene for at få indkredset de mere økonomisk interessante forsyningsalternativer. Eventuelle finansieringsomkostninger er beregnet på basis af optagelsen af et 20 års nominelt 3,5 % realkreditlån i ens ejendom, dvs. det antages, at restgælden er noget mindre end 80 % af ejendomsværdien. Såfremt dette ikke er muligt, tilbyder gasselskaberne konkurrencedygtige lån, der ikke belaster ejendommens belåning. Låneomkostninger er fundet ved hjælp af Realkredit Danmarks online låneberegner. Der er fundet omkostninger for et lån på kr. og kr. Dette medfører årlige omkostninger (ÅOP) på henholdsvis 6,5 % og 4,3 % p.a. De årlige omkostninger på en given investering findes ved simpel interpolation mellem disse to værdier. Det kan nævnes, at i HMN s senest udsendte kundeblad angives, at HMN finansierer uden pant i ejendommen til en ÅOP på 6,5 % p.a. Resultaterne afhænger som nævnt af a. Såfremt ens kedelanlæg er funktionsdueligt, og man således kan fortsætte driften med normal vedligehold. I denne situation bør man regne med den fulde anlægsinvestering. b. Man har besluttet, at man skal have nyt varmeanlæg, enten fordi det er helt færdigt, eller man bare vil have nyt anlæg! I denne situation bør man kun regne marginalt med merinvesteringer og merdrifts-

10 DGC-rapport 7 gevinst set i forhold til et basisalternativ, som her er antaget at være henholdsvis en ny gaskedel eller oliekedel. Nedenfor er vist resultaterne i de to situationer. I hvert afsnit præsenteres på samme vis to tabeller. Den første omfatter situation a, og den sidste omfatter situation b. Resultaterne er opdelt i to hovedafsnit efter forbrugets størrelse. Hvert afsnit er underopdelt i afsnit, der tager udgangspunkt i, om man har en gaskedel eller oliekedel. 3.1 Bolig med et typisk forbrug Gaskedel kontra øvrige teknologier Nuværende anlæg= Gl. kond. gaskedel Årligt forbrug [kwhv] Ny anlægstype invest Driftsbesparelse Simpel tilbagebet. Besparelse eft. kap.omk Årlig besparelse/invest Gaskedel, kondenserende ,8% Fjernvarme ,2% Oliefyr, kondenserende ,2% Træpillefyr ,1% Elvarmepumpe, luft -vand ,7% Elvarmepumpe, brine - vand ,2% Gaskedel, kond. + solvarme ,6% Gaskedel, kond + el varmepumpe ,6% Gas absorptions vp, luft - vand ,0% Gas absorptions vp, brine - vand ,4% Mikro KV fuelcell + gaskedel ,3% Mikro KV motor + gaskedel ,9% Mikro KV Stirlingmotor + gaskedel ,6% Direkte elvarme ,3% Basisinvestering Ny kond. gaskedel Årligt forbrug [kwhv] Alternativ til basisinvestering Mer-invest Mer-driftsbesp. Simpel tilbagebet. Mer-besp. eft. kap.omk Mer besparelse/invest Fjernvarme ,9% Oliefyr, kondenserende ,6% Træpillefyr ,8% Elvarmepumpe, luft -vand ,5% Elvarmepumpe, brine - vand ,6% Gaskedel, kond. + solvarme ,3% Gaskedel, kond + el varmepumpe ,8% Gas absorptions vp, luft - vand ,0% Gas absorptions vp, brine - vand ,3% Mikro KV fuelcell + gaskedel ,0% Mikro KV motor + gaskedel ,0% Mikro KV Stirlingmotor + gaskedel ,1% Direkte elvarme ,9%

11 DGC-rapport Gaskedel kontra fjernvarme i specifikke byer Sjælland Nuværende anlæg= Gl. kond. gaskedel Årligt forbrug [kwhv] Ny anlægstype invest Driftsbesparelse Simpel tilbagebet. Besparelse eft. kap.omk Årlig besparelse/invest Gaskedel, kondenserende ,8% Fjernvarme, gns ,2% Fjernvarme, Brøndby og Mosede ,7% Fjernvarme, Gladsaxe ,4% Fjernvarme, Hvidovre Syd ,7% Fjernvarme, Gentofte ,5% Fjernvarme, Hillerød ,7% Fjernvarme, Høje Tåstrup Fjernvarme ,6% Fjernvarme, Roskilde og Vestforbrænding ,8% Fjernvarme, Rødovre Komm. Varmeforsyn ,0% Fjernvarme, Solrød Fjernvarmeværk ,9% Fjernvarme, Nordforbrænding og Helsing ,5% Fjernvarme, Farum og Jægerspris ,4% Fjernvarme, Hjortekær ,0% Basisinvestering Ny kond. gaskedel Årligt forbrug [kwhv] Alternativ til basisinvestering Mer-invest Mer-driftsbesp. Simpel tilbagebet. Mer-besp. eft. kap.omk Mer besparelse/invest Fjernvarme, gns ,9% Fjernvarme, Brøndby og Mosede ,1% Fjernvarme, Gladsaxe ,7% Fjernvarme, Hvidovre Syd ,0% Fjernvarme, Gentofte ,9% Fjernvarme, Hillerød ,6% Fjernvarme, Høje Tåstrup Fjernvarme ,8% Fjernvarme, Roskilde og Vestforbrænding ,0% Fjernvarme, Rødovre Komm. Varmeforsyn ,2% Fjernvarme, Solrød Fjernvarmeværk ,5% Fjernvarme, Nordforbrænding og Helsing ,9% Fjernvarme, Farum og Jægerspris ,1% Fjernvarme, Hjortekær ,0% Jylland Fyn: Nuværende anlæg= Gl. kond. gaskede Årligt forbrug [kwhv] Ny anlægstype invest Driftsbesparelse Simpel tilbagebet. Besparelse eft. kap.omk Årlig besparelse/invest Gaskedel, kondenserende ,8% Fjernvarme, gns ,2% Fjernvarme, Thisted, Ålborg Komm Fjv fors ,3% Fjernvarme, Fjernvarme Fyn ,4% Fjernvarme, Hjørring ,4% Fjernvarme, Fredericia ,0% Fjernvarme, Ullerslev ,3% Fjernvarme, Billund ,4% Fjernvarme, Skagen Varmeværk ,7% Fjernvarme, Skive Fjernvarme ,6% Fjernvarme, Viborg Fjernvarme ,7% Fjernvarme, Ferritslev ,6% Fjernvarme, Thorshøj ,1% Fjernvarme, Præstbro, Blendstrup ,7% Basisinvestering Ny kond. gaskede Årligt forbrug [kwhv] Alternativ til basisinvestering Mer-invest Mer-driftsbesp. Simpel tilbagebet. Mer-besp. eft. kap.omk Mer besparelse/invest Fjernvarme, gns ,9% Fjernvarme, Thisted, Ålborg Komm Fjv fors ,0% Fjernvarme, Fjernvarme Fyn ,9% Fjernvarme, Hjørring ,7% Fjernvarme, Fredericia ,5% Fjernvarme, Ullerslev ,8% Fjernvarme, Billund ,3% Fjernvarme, Skagen Varmeværk ,6% Fjernvarme, Skive Fjernvarme ,5% Fjernvarme, Viborg Fjernvarme ,6% Fjernvarme, Ferritslev ,3% Fjernvarme, Thorshøj ,5% Fjernvarme, Præstbro, Blendstrup ,3%

12 DGC-rapport Oliekedel Nuværende anlæg= Oliekedel, ej kond. Årligt forbrug [kwhv] Ny anlægstype invest Driftsbesparelse Simpel tilbagebet. Besp. efter kap.omk Årlig besparelse/invest Gaskedel, kondenserende ,7% Fjernvarme ,9% Oliefyr, kondenserende ,7% Træpillefyr ,9% Elvarmepumpe, luft -vand ,2% Elvarmepumpe, brine - vand ,9% Gaskedel, kond. + solvarme ,9% Gaskedel, kond + el varmepumpe ,0% Gas absorptions vp, luft - vand ,0% Gas absorptions vp, brine - vand ,5% Mikro KV fuelcell + gaskedel ,4% Mikro KV motor + gaskedel ,1% Mikro KV Stirlingmotor + gaskedel ,7% Direkte elvarme ,1% Basisinvestering Ny kond. Oliekedel Årligt forbrug [kwhv] Alternativ til basisinvestering Mer-invest Mer-driftsbesp. Simpel tilbagebet. Mer-besp. efter kap.omk Mer besparelse/invest Gaskedel, kondenserende ,4% Fjernvarme ,6% Træpillefyr ,7% Elvarmepumpe, luft -vand ,2% Elvarmepumpe, brine - vand ,4% Gaskedel, kond. + solvarme ,0% Gaskedel, kond + el varmepumpe ,9% Gas absorptions vp, luft - vand ,4% Gas absorptions vp, brine - vand ,3% Mikro KV fuelcell + gaskedel ,8% Mikro KV motor + gaskedel ,7% Mikro KV Stirlingmotor + gaskedel ,8% Direkte elvarme ,1%

13 DGC-rapport Oliekedel kontra fjernvarme i specifikke byer Sjælland Nuværende anlæg= Oliekedel, ej kond. Årligt forbrug [kwhv] Ny anlægstype invest Driftsbesparelse Simpel tilbagebet. Besp. efter kap.omk Årlig besparelse/invest Gaskedel, kondenserende , ,7% Fjernvarme, gns , ,9% Fjernvarme, Brøndby og Mosede , ,6% Fjernvarme, Gladsaxe , ,4% Fjernvarme, Hvidovre Syd , ,8% Fjernvarme, Gentofte , ,6% Fjernvarme, Hillerød , ,6% Fjernvarme, Høje Tåstrup Fjernvarme , ,8% Fjernvarme, Roskilde og Vestforbrænding , ,7% Fjernvarme, Rødovre Komm. Varmeforsyn , ,8% Fjernvarme, Solrød Fjernvarmeværk , ,3% Fjernvarme, Nordforbrænding og Helsinge , ,2% Fjernvarme, Farum og Jægerspris , ,9% Fjernvarme, Hjortekær , ,5% Basisinvestering Ny kond. Oliekedel Årligt forbrug [kwhv] Alternativ til basisinvestering Mer-invest Mer-driftsbesp. Simpel tilbagebet. Mer-besp. efter kap.omk Mer besparelse/invest Gaskedel, kondenserende , ,4% Fjernvarme, gns , ,6% Fjernvarme, Brøndby og Mosede , ,0% Fjernvarme, Gladsaxe , ,9% Fjernvarme, Hvidovre Syd , ,1% Fjernvarme, Gentofte , ,2% Fjernvarme, Hillerød , ,4% Fjernvarme, Høje Tåstrup Fjernvarme , ,8% Fjernvarme, Roskilde og Vestforbrænding , ,1% Fjernvarme, Rødovre Komm. Varmeforsyn , ,5% Fjernvarme, Solrød Fjernvarmeværk , ,8% Fjernvarme, Nordforbrænding og Helsinge , ,5% Fjernvarme, Farum og Jægerspris , ,1% Fjernvarme, Hjortekær , ,9% Jylland-Fyn Nuværende anlæg= Oliekedel, ej kond.årligt forbrug [kwhv] Ny anlægstype invest Driftsbesparelse Simpel tilbagebet. Besp. efter kap.omk Årlig besparelse/invest Gaskedel, kondenserende , ,7% Fjernvarme, gns , ,9% Fjernvarme, Thisted, Ålborg Komm Fjv fors , ,1% Fjernvarme, Fjernvarme Fyn , ,2% Fjernvarme, Hjørring , ,4% Fjernvarme, Fredericia , ,2% Fjernvarme, Ullerslev , ,1% Fjernvarme, Billund , ,1% Fjernvarme, Skagen Varmeværk , ,1% Fjernvarme, Skive Fjernvarme , ,5% Fjernvarme, Viborg Fjernvarme , ,7% Fjernvarme, Ferritslev , ,1% Fjernvarme, Thorshøj , ,9% Fjernvarme, Præstbro, Blendstrup , ,8% Basisinvestering Ny kond. Oliekede Årligt forbrug [kwhv] Alternativ til basisinvestering Mer-invest Mer-driftsbesp. Simpel tilbagebet. Mer-besp. efter kap.omk Mer besparelse/invest Gaskedel, kondenserende , ,4% Fjernvarme, gns , ,6% Fjernvarme, Thisted, Ålborg Komm Fjv fors , ,2% Fjernvarme, Fjernvarme Fyn , ,9% Fjernvarme, Hjørring , ,9% Fjernvarme, Fredericia , ,4% Fjernvarme, Ullerslev , ,3% Fjernvarme, Billund , ,6% Fjernvarme, Skagen Varmeværk , ,8% Fjernvarme, Skive Fjernvarme , ,2% Fjernvarme, Viborg Fjernvarme , ,7% Fjernvarme, Ferritslev , ,2% Fjernvarme, Thorshøj , ,4% Fjernvarme, Præstbro, Blendstrup , ,6%

14 DGC-rapport Bolig med lidt større forbrug Gaskedel kontra øvrige teknologier Nuværende anlæg= Gl. kond. gaskedel Årligt forbrug [kwhv] Ny anlægstype invest Driftsbesparelse Simpel tilbagebet. Besparelse eft. kap.omk Årlig besparelse/invest Gaskedel, kondenserende ,6% Fjernvarme ,5% Oliefyr, kondenserende ,5% Træpillefyr ,7% Elvarmepumpe, luft -vand ,7% Elvarmepumpe, brine - vand ,0% Gaskedel, kond. + solvarme ,6% Gaskedel, kond + el varmepumpe ,5% Gas absorptions vp, luft - vand ,9% Gas absorptions vp, brine - vand ,9% Mikro KV fuelcell + gaskedel ,6% Mikro KV motor + gaskedel ,1% Mikro KV Stirlingmotor + gaskedel ,8% Direkte elvarme ,9% Basisinvestering Ny kond. gaskedel Årligt forbrug [kwhv] Alternativ til basisinvestering Mer-invest Mer-driftsbesp. Simpel tilbagebet. Mer-besp. eft. kap.omk Mer besparelse/invest Fjernvarme ,9% Oliefyr, kondenserende ,8% Træpillefyr ,3% Elvarmepumpe, luft -vand ,5% Elvarmepumpe, brine - vand ,4% Gaskedel, kond. + solvarme ,3% Gaskedel, kond + el varmepumpe ,6% Gas absorptions vp, luft - vand ,9% Gas absorptions vp, brine - vand ,1% Mikro KV fuelcell + gaskedel ,0% Mikro KV motor + gaskedel ,1% Mikro KV Stirlingmotor + gaskedel ,9% Direkte elvarme ,1%

15 DGC-rapport Gaskedel kontra fjernvarme i specifikke byer Sjælland Nuværende anlæg= Gl. kond. gaskede Årligt forbrug [kwhv] Ny anlægstype invest Driftsbesparelse Simpel tilbagebet. Besparelse eft. kap.omk Årlig besparelse/invest Gaskedel, kondenserende ,6% Fjernvarme, gns ,5% Fjernvarme, Brøndby og Mosede ,7% Fjernvarme, Gladsaxe ,2% Fjernvarme, Hvidovre Syd ,9% Fjernvarme, Gentofte ,5% Fjernvarme, Hillerød ,4% Fjernvarme, Høje Tåstrup Fjernvarme ,7% Fjernvarme, Roskilde og Vestforbrænding ,4% Fjernvarme, Rødovre Komm. Varmeforsyni ,4% Fjernvarme, Solrød Fjernvarmeværk ,7% Fjernvarme, Nordforbrænding og Helsinge ,4% Fjernvarme, Farum og Jægerspris ,6% Fjernvarme, Hjortekær ,9% Basisinvestering Ny kond. gaskede Årligt forbrug [kwhv] Alternativ til basisinvestering Mer-invest Mer-driftsbesp. Simpel tilbagebet. Mer-besp. eft. kap.omk Mer besparelse/invest Fjernvarme, gns ,7% Fjernvarme, Brøndby og Mosede ,8% Fjernvarme, Gladsaxe ,3% Fjernvarme, Hvidovre Syd ,7% Fjernvarme, Gentofte ,7% Fjernvarme, Hillerød ,5% Fjernvarme, Høje Tåstrup Fjernvarme ,9% Fjernvarme, Roskilde og Vestforbrænding ,4% Fjernvarme, Rødovre Komm. Varmeforsyni ,5% Fjernvarme, Solrød Fjernvarmeværk ,9% Fjernvarme, Nordforbrænding og Helsinge ,8% Fjernvarme, Farum og Jægerspris ,3% Fjernvarme, Hjortekær ,4% Jylland-Fyn Nuværende anlæg= Gl. kond. gaskedel Årligt forbrug [kwhv] Ny anlægstype invest Driftsbesparelse Simpel tilbagebet. Besparelse eft. kap.omk Årlig besparelse/invest Gaskedel, kondenserende ,6% Fjernvarme, gns ,5% Fjernvarme, Thisted, Ålborg Komm Fjv for ,7% Fjernvarme, Fjernvarme Fyn ,0% Fjernvarme, Hjørring ,2% Fjernvarme, Fredericia ,7% Fjernvarme, Ullerslev ,4% Fjernvarme, Billund ,3% Fjernvarme, Skagen Varmeværk ,8% Fjernvarme, Skive Fjernvarme ,3% Fjernvarme, Viborg Fjernvarme ,1% Fjernvarme, Ferritslev ,5% Fjernvarme, Thorshøj ,5% Fjernvarme, Præstbro, Blendstrup ,7% Basisinvestering Ny kond. gaskedel Årligt forbrug [kwhv] Alternativ til basisinvestering Mer-invest Mer-driftsbesp. Simpel tilbagebet. Mer-besp. eft. kap.omk Mer besparelse/invest Fjernvarme, gns ,7% Fjernvarme, Thisted, Ålborg Komm Fjv for ,3% Fjernvarme, Fjernvarme Fyn ,6% Fjernvarme, Hjørring ,3% Fjernvarme, Fredericia ,4% Fjernvarme, Ullerslev ,4% Fjernvarme, Billund ,5% Fjernvarme, Skagen Varmeværk ,4% Fjernvarme, Skive Fjernvarme ,3% Fjernvarme, Viborg Fjernvarme ,1% Fjernvarme, Ferritslev ,6% Fjernvarme, Thorshøj ,4% Fjernvarme, Præstbro, Blendstrup ,9%

16 DGC-rapport Oliekedel kontra øvrige teknologier Nuværende anlæg= Oliekedel, ej kond. Årligt forbrug [kwhv] Ny anlægstype invest Driftsbesparelse Simpel tilbagebet. Besp. efter kap.omk Årlig besparelse/invest Gaskedel, kondenserende , ,4% Fjernvarme , ,7% Oliefyr, kondenserende , ,9% Træpillefyr , ,5% Elvarmepumpe, luft -vand , ,3% Elvarmepumpe, brine - vand , ,8% Gaskedel, kond. + solvarme , ,7% Gaskedel, kond + el varmepumpe , ,3% Gas absorptions vp, luft - vand , ,1% Gas absorptions vp, brine - vand , ,3% Mikro KV fuelcell + gaskedel , ,8% Mikro KV motor + gaskedel , ,4% Mikro KV Stirlingmotor + gaskedel , ,0% Direkte elvarme , ,0% Basisinvestering Ny kond. Oliekedel Årligt forbrug [kwhv] Alternativ til basisinvestering Mer-invest Mer-driftsbesp. Simpel tilbagebet. Mer-besp. efter kap.omk Mer besparelse/invest Gaskedel, kondenserende , ,6% Fjernvarme , ,7% Træpillefyr , ,4% Elvarmepumpe, luft -vand , ,6% Elvarmepumpe, brine - vand , ,1% Gaskedel, kond. + solvarme , ,5% Gaskedel, kond + el varmepumpe , ,1% Gas absorptions vp, luft - vand , ,5% Gas absorptions vp, brine - vand , ,6% Mikro KV fuelcell + gaskedel , ,4% Mikro KV motor + gaskedel , ,6% Mikro KV Stirlingmotor + gaskedel , ,6% Direkte elvarme , ,9%

17 DGC-rapport Oliekedel kontra fjernvarme i specifikke byer Sjælland Nuværende anlæg= Oliekedel, ej kond.årligt forbrug [kwhv] Ny anlægstype invest Driftsbesparelse Simpel tilbagebet. Besp. efter kap.omk Årlig besparelse/invest Gaskedel, kondenserende , ,4% Fjernvarme, gns , ,9% Fjernvarme, Brøndby og Mosede , ,9% Fjernvarme, Gladsaxe , ,5% Fjernvarme, Hvidovre Syd , ,4% Fjernvarme, Gentofte , ,1% Fjernvarme, Hillerød , ,3% Fjernvarme, Høje Tåstrup Fjernvarme , ,9% Fjernvarme, Roskilde og Vestforbrænding , ,6% Fjernvarme, Rødovre Komm. Varmeforsyni , ,4% Fjernvarme, Solrød Fjernvarmeværk , ,9% Fjernvarme, Nordforbrænding og Helsinge , ,0% Fjernvarme, Farum og Jægerspris , ,0% Fjernvarme, Hjortekær , ,1% Alternativ til basisinvestering Basisinvestering Ny kond. Oliekede Årligt forbrug [kwhv] Mer-invest Mer-driftsbesp. Simpel tilbagebet. Mer-besp. efter kap.omk Mer besparelse/invest Gaskedel, kondenserende , ,6% Fjernvarme, gns , ,8% Fjernvarme, Brøndby og Mosede , ,0% Fjernvarme, Gladsaxe , ,1% Fjernvarme, Hvidovre Syd , ,1% Fjernvarme, Gentofte , ,6% Fjernvarme, Hillerød , ,0% Fjernvarme, Høje Tåstrup Fjernvarme , ,4% Fjernvarme, Roskilde og Vestforbrænding , ,3% Fjernvarme, Rødovre Komm. Varmeforsyni , ,0% Fjernvarme, Solrød Fjernvarmeværk , ,1% Fjernvarme, Nordforbrænding og Helsinge , ,7% Fjernvarme, Farum og Jægerspris , ,0% Fjernvarme, Hjortekær , ,3% Jylland-Fyn Nuværende anlæg= Oliekedel, ej kond. Årligt forbrug [kwhv] Ny anlægstype invest Driftsbesparelse Simpel tilbagebet. Besp. efter kap.omk Årlig besparelse/invest Gaskedel, kondenserende , ,4% Fjernvarme, gns , ,9% Fjernvarme, Thisted, Ålborg Komm Fjv for , ,8% Fjernvarme, Fjernvarme Fyn , ,0% Fjernvarme, Hjørring , ,5% Fjernvarme, Fredericia , ,4% Fjernvarme, Ullerslev , ,4% Fjernvarme, Billund , ,7% Fjernvarme, Skagen Varmeværk , ,9% Fjernvarme, Skive Fjernvarme , ,0% Fjernvarme, Viborg Fjernvarme , ,8% Fjernvarme, Ferritslev , ,9% Fjernvarme, Thorshøj , ,7% Fjernvarme, Præstbro, Blendstrup , ,3% Basisinvestering Ny kond. Oliekedel Årligt forbrug [kwhv] Alternativ til basisinvestering Mer-invest Mer-driftsbesp. Simpel tilbagebet. Mer-besp. efter kap.omk Mer besparelse/invest Gaskedel, kondenserende , ,6% Fjernvarme, gns , ,8% Fjernvarme, Thisted, Ålborg Komm Fjv for , ,0% Fjernvarme, Fjernvarme Fyn , ,2% Fjernvarme, Hjørring , ,2% Fjernvarme, Fredericia , ,3% Fjernvarme, Ullerslev , ,1% Fjernvarme, Billund , ,8% Fjernvarme, Skagen Varmeværk , ,4% Fjernvarme, Skive Fjernvarme , ,7% Fjernvarme, Viborg Fjernvarme , ,5% Fjernvarme, Ferritslev , ,1% Fjernvarme, Thorshøj , ,1% Fjernvarme, Præstbro, Blendstrup , ,6%

18 DGC-rapport 15 4 Beregninger for udskiftning af direkte elvarme I modsætning til kunder med gas- eller oliekedler gælder for direkte elvarmeinstallationer, at man stort set altid kan vælge at køre videre med det eksisterende anlæg. Der ses derfor bort fra eventuelle marginalbetragtninger. Resultaterne fremgår af resultatoversigten i kapitel 5.

19 DGC-rapport 16 5 Resultatoversigt 5.1 Typisk forbrug (16800 kwhv) Oversigt over el- og varmeudgifter: Nuværende forsyning kontra nye alternativer. Rev kl 1330 his Varme og elbehov kwhv/år og 4500 kwhe/år (svarende til typisk 70-80'er hus) Nuværende el- og varmeforsyning Gl. kond. gaskedel Atm. gas kedel Oliekedel, ej kond. Direkte elvarme Direkte elvarme Simpel tilbagebetaling Omk. til d&v samt energi [kr/år] uden kap.omk. [år] Ny el- og varmeforsyning: Bemærk! Gaskedel, kondenserende Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Fjernvarme Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Oliefyr, kondenserende Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Træpillefyr Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Elvarmepumpe, luft -vand Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Elvarmepumpe, brine - vand Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Gaskedel, kond. + solvarme Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Gaskedel, kond + el varmepumpe Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Gas absorptions vp, luft - vand Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Gas absorptions vp, brine - vand Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Mikro KV fuelcell + gaskedel Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Mikro KV motor + gaskedel Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Mikro KV Stirlingmotor + gaskedel Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Direkte elvarme Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år]

20 DGC-rapport Lidt større forbrug (30000 kwhv) Oversigt over el- og varmeudgifter: Nuværende forsyning kontra nye alternativer. rev kl 1330 Varme og elbehov kwhv/år og 4500 kwhe/år (svarende til stort 70-80'er hus) Nuværende el- og varmeforsyning Gl. kond. gaskedel Atm. gas kedel Oliekedel, ej kond. Direkte elvarme Direkte elvarme Simpel tilbagebetaling Omk. til d&v samt energi [kr/år] uden kap.omk. [år] Ny el- og varmeforsyning: Gaskedel, kondenserende Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Fjernvarme Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Oliefyr, kondenserende Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Træpillefyr Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Elvarmepumpe, luft -vand Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Elvarmepumpe, brine - vand Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Gaskedel, kond. + solvarme Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Gaskedel, kond + el varmepumpe Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Gas absorptions vp, luft - vand Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Gas absorptions vp, brine - vand Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Mikro KV fuelcell + gaskedel Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Mikro KV motor + gaskedel Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Mikro KV Stirlingmotor + gaskedel Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år] Direkte elvarme Invest [kr] D&V + samt energi [kr/år] D&V + energi + kapitalomk. [kr/år] Invest/årlig besparelse [år]

21 DGC-rapport 18 6 Forudsætninger Forudsætningerne for beregningerne er primært hentet i teknologikataloget for mindre varmeanlæg, der er udgivet af Energistyrelsen og Energinet.dk i Hertil kommer tilføjelser for nye teknologier. Det har været nødvendigt med gennemgående revurdering af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne for de forskellige teknologier. Ved denne revurdering er der taget udgangspunkt i HMN s statistik for reservedelsforbrug og omkostning til serviceabonnement for kondenserende gaskedler. Baggrund og referencer for forudsætninger findes i et excelark. Denne fil kan rekvireres hos Henrik Iskov, DGC,

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Naturgas ofte billigere end fjernvarme Årets gaskonference 2013 Danmarks fremtid som gasland 14.-15. november 2013 Hotel Scandic Sydhavnen København

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER

SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2014

Læs mere

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE GUIDE Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 indhold Baggrund

Læs mere

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi jen, rev. 25/10, 2006 (kommentarer slettet 4/6, 2007) 1. Formål og baggrund Basisdokumentet her beskriver de privatøkonomiske forhold i forbindelse med installering

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2014

Fjernvarmeprisen 2014 Fjernvarmeprisen 2014 23. september 2014 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme niveau i 2013

Læs mere

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune.

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune. NOTAT Projekt Varme- og klimastrategi for Egedal Kommune Kunde Egedal Kommune Notat nr. 1 Dato 2009-08-27 Tidspunkt Til Egedal Kommune og Slagslunde Fjernvarmelaug Fra Anders Dyrelund 1. Indledning Dette

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Bilagsrapport

Varmeplan Danmark 2010 Bilagsrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Bilagsrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

Energibesparelsespotentialet ved energirenovering af parcelhuse finansieret af friværdien

Energibesparelsespotentialet ved energirenovering af parcelhuse finansieret af friværdien Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energibesparelsespotentialet ved energirenovering af parcelhuse finansieret af friværdien Oktober

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 1 Marts 2011 Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud Kedelanlæg 15 Ny eftersynsordning er klar DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi Side 1/5 Eldrevne varmepumper til individuel opvarmning Varmepumper er i dag i mange tilfælde en privatøkonomisk rentabel investering. Ikke

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse SBi 2011:18 Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Søren Aggerholm SBi 2011:18 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn «NAVN» «GADE» «POSTNR» Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Billund kommune, Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 2. december

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

Projektet Energibyen Frederikshavn: 100% VE-Forsyning Energibyen Frederikshavn - Scenarier for 100% vedvarende energi i år 2015

Projektet Energibyen Frederikshavn: 100% VE-Forsyning Energibyen Frederikshavn - Scenarier for 100% vedvarende energi i år 2015 Projektet Energibyen Frederikshavn: 100% VE-Forsyning Energibyen Frederikshavn - Scenarier for 100% vedvarende energi i år 2015 Henrik Lund, Poul Alberg Østergaard og Karl Sperling Aalborg Universitet

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi Dansk

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning i relation til nye energibestemmelser 2006

Fremtidens boligopvarmning i relation til nye energibestemmelser 2006 Henrik Tommerup Svend Svendsen Fremtidens boligopvarmning i relation til nye energibestemmelser 2006 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-03 2005 ISSN 1601-8605 Indhold FORORD... 2 KONKLUSION...

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Gældende fra 1. januar 2007 HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER Nye energiregler for erhvervsbygninger og offentlige

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere