Generalforsamling i RyCC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i RyCC 27-10- 11"

Transkript

1 Generalforsamling i RyCC Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til dirigent, mens Jens Bojesen og Steffen Ulsø Knudsen blev valgt som referenter. Dirigent Klaus Dam- Tholstrup konstaterede som det første, at generalforsamlingen var rettidigt og retmæssigt indkaldt og derfor beslutningsdygtig. 2. Formandens beretning: Formandens fremlagde sin beretning (se separat præsentation), der var delt op i følgende hovedpunkter: Hvad har vi nået? Hvad har vi ikke nået? Hvad er lige på trapperne? En tak til dem der er gået foran i 211 Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen, og der var ros til bestyrelsens store arbejde i året 211 fra de fremmødte. 3. Fremlæggelse af regnskab: Klubben har haft indtægter på kr og udgifter på kr Det giver et overskud på kr se evt. en oversigt over regnskabet i bilag 1. Regnskabet, der er revideret og godkendt af revisoren, blev godkendt af generalforsamlingen. Kassereren anmodede om, at man husker angive navn og ID på betalinger til klubben. Bemærkning: Der ændres i tilskud til cykelløb næste år, så MTB får lige vilkår med landevej og ikke baseret på antal kørte kilometer. Vedtagelse af budget for 212 Budget blev fremlagt se evt. det separate budgetforslag i bilag 2. Omkring budget ønskede bestyrelsen desuden medlemmernes indspark til, hvad pengene skal gå til. Forslag fra bestyrelsen: Forslag om cykeltrailer eller alternativt/supplerende et antal cykelholdere til 3-4 cykler, som man kan låne. Det skal dog bemærkes, at Nordea- fondens tilskud på 1. kroner er bundet til købet af en cykeltrailer (med Nordea- logo). Tacx- trænere

2 Lokaler Tilskud til løb og fællesture Indkøb af trailer Indkøb af cykler Andet (arrangementer) Indspark fra medlemmerne: Pengene bør gå til motion og bredde til at få flere ud og dyrke motion. Lokaler er måske ikke det mest presserende Tacx- trænere rammer måske en lidt for smal gruppe af medlemmerne. En del af kontingentet og overskuddet kan måske bruges som tilskud til cykeltøj, hvilket så komme alle til gode. De sociale aspekter skal også dyrkes. Måske via fælles afslutning på cafe (eksempelvis Cafe solskin). En interessent fra RFFI fremlagde muligheden for at skabe et samarbejde med hallen/rffi, hvor medlemmerne eventuelt kan få de sidste ledige pladser på diverse spinninghold. Fra medlemmerne blev der imidlertid ytret ønske om en mere seriøs tilgang - at man eksempelvis får rene RyCC- hold, og at disse kommer til at ligge på attraktive tidspunkter, at der bliver klippekortmodeller ift. betalingen mv. Bestyrelsen har tidligere på året indsendt ansøgning til Ry Hallen om lokaler efter snak med RFFI om mulige synergier. Dette er dog blevet afvist, hvorfor bestyrelsen er i gang med at undersøge reelle synergier og muligheder ift. spinning, fitness mv. til anden side. Opsamling på budget: Pengene skal gerne gøre gavn for medlemmerne i bred forstand eksempelvis i form af tilskud til tøj, adgang til spinning eller andet, som rammer bredt. Bestyrelsen får mandat til at forvalte de kr. 4. til medlemsaktiviteter, som er sat af i budgettet. Medlemmerne vil blive inddraget evt. via en interaktiv afstemning i at bestemme, hvad der skal prioriteres. Desuden vil bestyrelsen i fremtiden og forud for den kommende generalforsamlingen - gå ud og spørge medlemmerne om, hvad de ønsker at bruge klubbens medlemspenge til det efterfølgende år. Budgettet blev således godkendt og bestyrelsen fik mandat til at forvalte de kr. 4. på aktiviteter, der kommer medlemmerne til gode. 4. Fastsættelse af kontingent: Kontingentets størrelse blev diskuteret, og det blev fremført argumenter både for en nedsættelse og en bibeholdelse af de nuværende satser. Der var dog rimelig bred enighed om, at

3 fastholde kontingentet på det nuværende niveau, da RyCC er en nystartet klub, som hurtigt kan få forskellige udgifter. Det blev desuden anført, at RyCC såfremt der skabes en B&U- afdeling - fastsætter et fornuftigt gebyr på børn, så man sikrer flest muligt familier har råd til at melde barnet ind. Kr. 25 kroner blev forslået som sats for børnekontingentet. 5. Indkomne forslag: Udvalgsarbejde og aktivitetsarbejde. I 211 oprettede man i RyCC en række udvalg, der skulle have ansvar for konkrete aktivitetsområder. Nogle af udvalgene har fungeret super godt andre ikke. Arbejdet med udvalgene har ikke været fulgt op, hvorfor vi vil fokusere på dette i 212. Generelt kræver aktiviteter, at klubbens medlemmer involverer sig og går foran, så det ikke udelukkende er bestyrelsen eller formanden, der skal skabe og drive alle initiativer. Der blev fremlagt diskuteret og i sidste ende blev det vedtaget, at bestyrelsen lægger en liste ud med de aktiviteter, der er udtrykt ønske om i klubben. Man kan måske bruge hjemmesiden til at finde ansvarlige, hvor man kan melde sig på de aktiviteter, man har interesse i, som enten koordinator eller deltagere. Hjemmesiden kan således være med til at løse nogle af udfordringerne, men det kræver, at man involverer sig. Der er ønske om at vi har en fælles liste (bag login) over klubbens medlemmer. Formanden opfordrede til at medlemmerne sender et vellignende billede ind. B&U- afdeling Der ligger fra flere sider en generel interesse for at starte en B&U- afdeling under RyCC. Det kræver dog, at der er en del medlemmer melder sig aktivt som trænere og ansvarsholdere. Erfaringer fra andre klubber viser, at det kræver en del ildsjæle og en meget organiseret struktur, for at kunne håndtere en B&U- afdeling. Rammerne skal være på plads (lokaler, attester, erklæringer for de enkelte trænere mv.). Der kan arrangeres kurser for dem, der vil være med i det. Men det kræver, at der er 8-1 personer, som vil bidrage som trænere og det er vigtigt, at det er en fast trænerstab, som børnene er trygge ved. Det vil være indlysende, at en stor del af trænerne er forældre for børnene. Bestyrelsen indkalder derfor til et møde snarest, hvor det afklares, hvad det kræver at starte en B&U afdeling op. Bestyrelsen kan støtte, men ikke drive en B&U- afdeling, så det kræver, at der er et tilstrækkeligt antal voksne medlemmer, der kommitter sig til arbejdet. 6. Valg af bestyrelse: Medlemmer af bestyrelsen Søren Johansen, Steffen Ulsø Knudsen og Jens Bojesen var på valg. Jens og Steffen ønskede at udtræde. Søren Johansen var villig til at modtage genvalg.

4 Søren Johansen modtog genvalg mens Sune Rørbæk og Bjarne Clausen blev valgt ind som ny medlemmer. Suppleanter Poul Brandt modtog genvalg. Pia Mortensen blev valgt som suppleant i stedet for Klaus Dam- Tholastrup, der ønskede at træde ud. Revisor og revisorsupleant Rune Boa Nielsen fortsætter som revisor. Revisorsuppleant er Steffen Ulsø Knudsen. 7. Eventuelt Tv2sport.dk RyCC kom ind blandt de fire nominerede cykelhold og er blevet indbudt med to deltagere til cirkusbygningen. Der forventes at komme afstemning via SMS. Klubben forventer at sende Søren Johansen (RyCC) og Katharina Nøhr (Red Barnet) til arrangementet. Klubtøj Der har været enkelte problemer med farverne og problemer med enkelte lynlåse. Henvend jer til Ry Cykler, hvis der er problemer. Aktiviteter Initiativ omkring mountainbike om aftenen med lys. Der bliver taget initiativ evt. sammen med Gl. Rye MTB omkring dette HUSK, at der også skal tages hensyn til f.eks. jagt i skoven. Desuden er der nogen skove, hvor der ikke må køres efter mørkets frembrud. Kontingent Hvad er kontingentet hvis man melder sig ind nu? Ved indmeldelse i Q4 er resten af året gratis man betaler for næste sæson og er med resten af sæsonen. Andet: Medlemslisten må gerne komme ud via lukket forum på hjemmesiden. Overvej førstehjælpskursus. System med uddeling af guld og sølvkrans baseret på kilometer og højdemeter. Forsikringer ønske om fælles front omkring forsikringer, da der er nogle selskaber der ikke vil forsikre ved løb mv.. Der er måske muligheder i DCU- Motion på sigt. Opfordring om at man undersøger, om man selv har udvidet tandskade. Er der ønske om fællesindkøb af store partier slanger mv.? Ja. Opfordring til forum på hjemmesiden har både åben og lukket del

5 Bilag 1. Regnskab for RyCC 211 Indtægter Medlemskontingenter (note 1) Rykkergebyrer Renteindtægter Sponsorer Startgebyr Cykelløb Arangementer Tilskud Skanderborg Kommune Salg af tøj og diverse Indtægter i alt Udgifter Forsikring Mødeudgifter/Bestyrelsen Generalforsamling Medlemskab i "DCU" eller "DGI" Gebyr Porto og lign Red Barnet Foredragsholder IT og hjemmeside Klubaftener Afskrivninger Tøjindløb Heraf opgjort lager Tilskud til cykeløb lodsejere Kaptajn Kurser Udgifter i alt Difference Samlet nettoresultat 5975, 5,84 3, 52, ,84-95, - 275, - 45, - 361, , , , ,9 9335,94 BALANCE Aktiver Bankkonto Skyldigt kontingent Skyldige sponsorer Lager af cykeltøj Skyldig fra tøjsalg Aktiver i alt 88159, , 12752,82 Passiver Skyldige omkostninger

6 Egenkapital Skyldig til Ry Cykelforretning Resultat Passiver i alt, , , ,82

7 Bilag 2. Budget for 211/212 Indtægter Medlemskontingenter Rykkergebyrer Renteindtægter Sponsorer Startgebyr Cykelløb Arangementer Tilskud Skanderborg Kommune Salg af tøj og diverse Indtægter i alt Udgifter Forsikring Mødeudgifter/Bestyrelsen Generalforsamling Medlemskab i "DCU" eller "DGI" Gebyr Porto og lign Red Barnet Foredragsholder IT og hjemmeside Klubaftener Afskrivninger Tøjindløb Heraf opgjort lager Tilskud til cykeløb Tilskud til fest Kurser (Kaptajn & Børn og unge) Ny anskaffelser: Nyanskaffelser Udgifter i alt Samlet nettoresultat

8

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse.

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse. Generalforsamling 28. august 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Ingolf Skousen). Ingolf Skousen blev valgt. 2. Beretning af formand. Se bilag. 3. Aflæggelse af regnskab. Se bilag.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 27/1 2013 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 52 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:30 Varde Cykelklub s lokaler på Håndværkervej 10A, 6800 Varde. DAGDORDEN 1. Valg af dirigent. Dirigent Johan Brøndsted

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmode 2009. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent.

Referat af repræsentantskabsmode 2009. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent. Himmelev-Veddelev Roskilde Idræts Unions Repræsentantskab Referat af repræsentantskabsmode 2009 Repræsentantskabsmødet blev afholdt tirsdag den 10. marts 2009 i Roskilde-Hallerne. bød velkommen her til

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamling i 2 Many Dragons Vejle 14. november 2004

Referat af Generalforsamling i 2 Many Dragons Vejle 14. november 2004 Referat af Generalforsamling i 2 Many Dragons Vejle 14. november 2004 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Valg af dirigent og referent. 3. Bestyrelsens årsberetning, herunder formandens og kassererens.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

Grundejerforeningen Strandgårdsparken PROTOKOL

Grundejerforeningen Strandgårdsparken PROTOKOL PROTOKOL Generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgårdsparken 27.februar 2010 1. Valg af dirigent Finn Madsen (nr. 31) blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere