Beboerforeningen Morbærhaven Referat GF 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerforeningen Morbærhaven Referat GF 2012"

Transkript

1 Dagsorden 1. Valg af ordstyrer og 2 referent Ordstyrer Poul H. Sørensen. 1. referent Martin 8-41, 2. referent Kate Valg af 4 personer til stemmeudvalg Bille 6-31, Connie 4-43, Emilie 16-80, Tonny Godkendelse af dagsorden Godkendt 4. Beretninger a. Bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger (AUB) Morten 12-5 kom med lidt supplerende oplysninger i forhold til den optrykte beretning. Nøgleudskiftningen er i gang, men mange har endnu ikke hentet deres nye nøgler. Der er stadig to dage tilbage med forlængede åbningstider på administrationen. Der har været oprydning i cykelskurene. Det er 25 år siden dette er gjort sidst, så der er fundet mange sjove ting. Så meget at man var nødt til at dele det op over to omgange, da man ikke havde mulighed for at komme af med alt affaldet. Der er stadig gang i byggesagen (tag). Vi har på en ekstraordinær GF valgt at tage facaderne mod haven med i byggesagen. Lukkede gange vil blive tilbudt ombygning til åbne gange. Der lader til at sagen kan blive behandlet til december i kommunen, og at vi kan få finansieringen på plads til marts. Arbejdet kan så nok begynde til næste sommer/efterår. Ingen bemærkninger. Godkendt b. Afdelingsbestyrelsen (AB) Morten 12-5 har en enkelt tilføjelse til den optrykte beretning. Man holder genstiftende møde i cykelværkstedsgruppen onsdag den 14. Ingen bemærkninger. Godkendt c. Kassereren Side 1 af 23

2 Der lader til at være en ide om at man ikke kan få udbetalt acontobeløb i beboerforeningen. Kassereren foretrækker en faktura, men man kan sagtens henvende sig og få udbetalt et beløb. Ingen bemærkninger. Godkendt 5. Beslutningsforslag a. Opgradering af antenneanlæg til digitalt TV Jonas er ikke til stede. Morten 12-5 har undersøgt sagen. Vi har lige nu en række analoge kanaler og en række digitale kanaler i grundpakken. Ud over det har vi et antal analoge kanaler i betalingspakken. Vi er så småt i gang med en digitalisering. Vi skal, i det nye år, have en urafstemning om kanaler på anlægget. En eventuel beslutning vil først blive sat i værks i forbindelse med denne afstemning. Hele Boxers digitale sortiment ligger allerede på anlægget. Der er lidt tekniske finurligheder vi skal igennem for at det lader sig gøre, og det kommer til at koste ca kr ,- pr. kanal, vi har ligeledes et lavpraktisk pladsproblem. Vi har ikke plads til anlæg til både analog og digital udstyr. Skal der være plads til det digitalt udstyr må det analoge ryge. Gebyret vil stige med 3-4 kr. Kan vi leve med at de analoge kanaler ryger Hvis ja. Hvornår Skal vi vælge DVB-T eller DVB-T2 Skal vi arbejde os imod et helt nyt antenneanlæg Tonny 8-39 var ikke umiddelbart tilfreds med at vi fik Boxer. 1 fordi vi allerede kan modtage Boxer med en stueantenne, 2 fordi der er den eneste udbyder der ikke udbyder HD-kanaler. Det kunne være rart at men kunne modtage HDkanaler. Mikael Der er store fordele ved DVB-T2, men det vil betyde at langt de fleste vil skulle udskifte fjernsyn, da det kun er de nyeste fjernsyn der kan modtage det. Side 2 af 23

3 Christian Alting digitaliseres lige nu, og stadig mere sendes over på internettet. Er det en god ide at bruge en masse penge på antenneanlægget, hvis man alligevel kommer over på internettet? Morten 12-5 Det er et FM der har hevet Boxer ind, og vi kan altid beslutte os om igen. Andre antenneanlæg med andre udbydere har en dyrere grundpakke. Mener også at det ville være usmart at udskifte antenneanlægget, når vi har en MEGET god internetforbindelse. Vil forslå at vi vedtager forslaget med den mente at der først vil arbejdes videre på det efter TV-afstemningen til foråret. Phillip 16-2 vores internet kan godt bære ip-tv Poul ordstyrer Kvaliteten på ip-tv er for dårlig til større TV Morten 12-5 man kan ikke, på nuværende tidspunkt, umidcdelbart føre ip-tv ind på sit TV Aslak Kommer med et ændringsforslag der går ud på at droppe forslaget. Vores husleje er dyr nok Dette ligger allerede i at man kan stemme imod For 9 Imod 13 Blank 16 Nedstemt b. Afskrivning af Solgruppens gamle underskud Morten 12-5 Det er en bogføringsmæssig ting. Der er ikke nogen gruppe at indkræve pengene fra. Lars kasserer. Har forslået at gruppen blev lagt ind under motionsgruppen, i håb om at det ville bringe liv i solarierne. Dette er aldrig sket. Enstemmigt vedtaget c. Hønen som kommunalt spillested Martin Redegjorde for Hønens 3års plan, der tjener til at gøre Hønen fri af sin driftsstøtte. Denne er opridset i indkaldelsen. Side 3 af 23

4 Anette 2-23 vil gerne gøre det muligt at komme med flere kulturelle oplevelser, dette med økonomisk støtte fra kommunen Keld Betyder det så at alle fra kommunen kan komme ind på hønen Anette 2-23 Ja! Ved særlige arrangementer Klaus 5-80 Vil beboere stadig komme gratis ind. Anette 2-23 Ja! Morten 12-5 Alle kan komme ind til disse arrangementer, uanset hvorfra. For 24 Blank 14 d. Skal Hønen skifte til ekstern regnskabsføring og revision? Aslak Lige nu kører det over beboerforeningens kasserer og en advokat. Da det er Beboerforeningen der betaler mener man at det vil være fornuftigt at det er GF der tager beslutningen. Beslutningen David Revisionen er allerede ekstern? Aslak Som revisionen er nu er betalingen for dyr, da vi har en HD-revisor men betaler som om det var en statsautoriseret revisor. Kassereren Revisionen er ekstern, det skal den være. Det er under overvejelse at skifte revisor. Aslak det vi ønsker er at vi fritstilles til at ændre forholdene på et FM, og ikke er bundet af en GF-beslutning Morten 12-5 Det har altid været en god ide at skille regnskabsføring og revision ad Aslak vi vil gerne adskille bogføring og pengehåndteringen ad mere formelt. Vi vil gerne arbejde videre, og vende tilbage til et FM til en endelig beslutning. For 23 Side 4 af 23

5 Blank 10 e. Nedlæggelse af Aerobicgruppen Der er modtaget en skriftlig meddelelse fra Aerobicgruppen, der er indforstået med nedlæggelsen, For 37 Blank 1 f. Oprettelse af Radiogruppen Klaus 5-80 har igennem mange år lavet netradio, og det vil han nu meget gerne gøre i Morbærhaven. Morten 12-5 Mener at oplægget er tyndt. Skal det ind på antenneanlæget, hvad er indholdet, hvad er planerne? Klaus 5-80 Der er server til rådighed, det bliver netradio, der er mulighed for udsendelse på Albertslund-nærradio, der er allerede en hjemmeside. Aslak Hvor er kodaafgifter på budgettet. Dette kommer til at koste yderligere kr ,- der er andre udgifter Klaus 5-80 Vi kan godt sende internt i Morbærhaven uden at betale afgifter Aslak Det koster stadig Kodaafgift Annika 19-6 tvivler på gruppens erfaring med netradio Klaus 5-80 Har erfaring, der er andre der har erfaring i gruppen. Tonny 8-39 Er med i gruppen for at lave reelle programmer med relavans for Morbærhaven. Den del der skal sendes ud af Morbærhaven vil blive betalt af Albertslund nærradio Michael Man skal altså være opmærksom på kodaafgifter. Man har afvist at indspille med musikgruppen hvilket er kedeligt Klaus 5-80 udstyret er ikke til det. Johanne 5-59 kunne man ikke kun bruge Albertslund nærradios lokaler Side 5 af 23

6 Emilie Syntes at det er en glimrende ide. Vi kunne jo oprette den, og så arbejde videre med oplægget. For 27 Imod 4 Blank 7 g. Nedlæggelse af solarier Tobias 17-8 Solarierne er henlagt til motionsgruppen. Solarierne virker ikke, og vi er ikke interesseret i dem. Vi vil gerne bruge lokalerne til andet. Emilie Der blev søgt penge til istandsættelse For 37 Blank 1 Afskaffelse bliver gjort i samarbejde med motionsgruppen Iben Kan man få sine gamle poletter refunderet? Der bliver kigget på det. Tobias 17-8 Det kan ikke komme til at blive en udgift for motionsgruppen? Morten 12-5 Der er afsat kr. 2000,- til afskaffelsen i budgettet Annika 19-6 Hvad koster poletterne? Iben husker det ikke h. Radiogruppen søger om overtagelse af Kreagruppens gamle lokaler i center 3 Der er kommet er forslag om at henlægge det til Albertslunds nærradios lokaler. Stillet af Tonny 8-39 Morten 12-5 Støtter forslaget, da han ikke mener at lokalerne er ideelle til lydoptagelser. Keld Fotogruppen vil gerne afgive sit lokale i fællessalen til radiogruppen, da man ikke bruger det. Klaus 5-80 gruppen opretholder ikke sit forslag, og man taler med Albertslund Side 6 af 23

7 nærradio i. Fotogruppen søger om overtagelse af Kreagruppens gamle lokaler i center 3 Kathrine 8-41 Hvor mange lokaler ender fotogruppen med? Keld man ønsker at bruge lokalet til skæring og man afgiver det lille lokale ved fællessalen For 24 Imod 2 Blank 17 j. Motionsgruppen søger om overtagelse af saunaen i center 1 Tobias 17-8 Der er en sauna i center 1 som man gerne vil overtage. Ikke med henblik på at drive den videre Morten 12-5 Ali er saunagruppen, og ønsker at drive den videre. Har talt med Ali. Gruppen er ved et uheld gledet ud af fiset. Der er regler for nedlæggelser af grupper imod gruppens ønske. Dette kan gøres som første instans, men skal op på yderligere et AB-møde og et FM Johanne 5-59 lad motionsgruppen overtage saunaen. Aslak Det er kun Ali der har adgang til saunaen. Hvorfor skal vi opretholde gruppen for en person Kathrine 8-41 Hvis motionsgruppen vil drive saunaen videre lad gruppen få den Tobias 17-8 vi vil ikke drive den videre Morten 12-5 Ali har bedt om at blive sat på i fiset igen, så man kan komme og låne nøglen. Er der interesse for at opretholde saunaen Tobias 17-8 vi er mange medlemmer i gruppen og vi mangler plads. Sabrina 6-20 Ali er svær at få fat på, så hvordan bliver man meldt ind. Kathrine 8-41 Man kunne måske låne nøglen på kontoret Keld vi kan ikke tildele motionsgruppen en anden gruppes lokale i dag. Vi skal bruge flere møder til det, ifølge vedtægterne. Tonny 8-39 Der er en interesse i lokalet, så vi kunne måske flytte saunagruppen Side 7 af 23

8 Tobias 17-8 Det er ikke en god ide at Ali driver saunaen, da der ikke er nogen der er klar over at den eksisterer. Bille 6-31 Saunaen kan ikke flyttes. Lad Motionsgruppen tage en dialog med Ali, så vi kan komme frem til en beslutning i december. Der kom et ændringsforslag om at gruppen skulle nedlægges fra Aslak Ordstyrer Vi kan ikke stemme om nedlæggelse, da det ikke er ifølge vedtægterne. Aslak har trukket sit forslag, og forslår at hele forslaget bliver trukket Tobias 17-8 Vi vil gerne overtage lokalet, og forslaget opretholdes For 3 Imod 24 Blank 12 Faldet 6. Vedtægtsændringer Morten 12-5 Præsenterede vedtægtsændringerne De første vedtægtsændringer der stemmes om er til AUBs vedtægter. Vi laver den første behandling her, der efterfølgende skal vedtages af repræsentantskabet, og derefter godkendes af kommunen Ingen spørgsmål For 33 Blank 4 Andet forslag handler om at hele repræsentantskabet er på valg hver år. For 33 Blank 5 Side 8 af 23

9 3. forslag er en overflødig paragraf For 33 Blank 6 4. forslag vedrører hvem der har stemmeret til FM/GF For 35 Blank 3 5. forslag giver fremlejer stemmeret, i stedet for lejeren, da man i morbærhaven kun kan fremleje hele lejligheder. For 37 Blank 2 6. forslag går på en ordlydsændring i ordensreglerne Emilie hvem tjekker om hundene må bo her Kathrine 8-41 jeg tjekker hvad racen er når den skal registreres For 37 Blank 3 7. Forslag Blev trukket, og der kommer et nyt forslag senere Side 9 af 23

10 8-10. Forslag nyttehaveregler. Bille 6-31 har man taget højde for at lejen skulle kunne ændres Emilie Nej Tonny 8-39 Lejeperiode fra 1. marts til afslutning af februar For 38 Undlader haveregler Morten 12-5 Det er usandsynligt svært at få folk til at reagere i Morbærhaven, så man ønsker en omvendt afstemning hvor folk skal skal stemme imod For 40 Blank Vedtægtsændringer for Den Våde Høne Martin Dette er lavet i samarbejde med Datatilsynet Tonny 8-39 Bestyreren har adgang til info, men ikke folk i døren Martin Folk i døren får oplysninger om hvem og hvor længe karantænen er. Kenni Bliver klagerne sendt til KNIU Martin Umiddelbart nej. Iben Hvad hvis det er personfarligt Martin Hønen må ikke sende det videre Aslak AB kan søge aktindsigt Tonny 8-39 Har man taget højde for at Hønen skal åbnes op for folk udefra Martin Ja David Er den dataansvarlige så også den eneste der har adgang til videoovervågningen Martin Ja, men han har kun adgang til det hvis der er saglig grund for det. Side 10 af 23

11 For 33 Blank Sommerfestvedtægter Der er kommet en del ændringsforslag Ændringsforslag til 1c ændres til at et overskud skal tilfælde beboerforeningen. Morten 12-5 stiller forslaget, da han ikke mener at grupperne selv skal begynde at udlevere penge, og man har meget arbejde og udgifter fra beboerforeningen, der ikke indgår i sommerfestens regnskab Der er forslag til 3a Der er forslag til 9 Begge forslag er kommet fra Sommerfestgruppen Tonny 8-39 Bliver man smidt ud kan man vel bare møde op igen, eller Kenni Vi er nødt til at kunne vide hvem der er med og hvem der ikke er med. Annika 19-6 Hvordan kan man så undgå at en person så igen bare kommer ind i gruppen Kenni Det kan man heller ikke, men ansvarsområderne kan gives videre til andre. Ordstyreren kunne ikke helt finde sammenhæng i vedtægtsændringerne i forbindelse med udsmidelse. Mette 6-1 Det man ønsker er at man kan smide folk ud af styringsgruppen ikke gruppen som helhed. Jannick i 3a defineres det hvem der er aktive. I 9 defineres det at styringsgruppen kan se på om medlemmer kan smides ud efter 3a Ordstyrer påpeger at som reglerne er skrevet kræver det at styringsgruppen altid udgører et flertal i gruppen Keld I har selv lavet en informationssøgningsregel. Den overholdt i ikke selv ved seneste sommerfest Side 11 af 23

12 Annika 19-6 Hvem vælger styringsgruppen Eva Den vælges til et GF eller et FM Annika 19-6 vil forslå at man arbejder videre med det, og genfremsætter forslaget. Kathrine 8-41 Regnskabsføreren skal aflægge regnskab for Morbærhavens kasserer, men regnskabsføreren er Morbærhavens kasserer. Regnskabsføreren skal altså aflægge regnskab for sig selv? Det hænger ikke sammen. Annika 19-6 I skulle måske gennemgå vedtægterne og genfremsætte dem Aslak Hvad med om produktionschefen blev regnskabsfører. Bille 6-31 syntes at det er vildt uoverskueligt at skulle stemme om et væld af ændringer man ikke kan sætte sig ind i. Keld vil AB være villige til at sætte sig ind i, og hjælpe med vedtægterne. Eva Det plejer vi at være. Forslaget trækkes 7. Fastsættelse af timetal for lønnede tillidspersoner og servicepersonale Johanne 5-59 Hvad er de sociale udgifter Kassereren Det er faste udgifter man skal betale, når man har ansatte der optjener ATP a. Regnskabsføre for Den Våde Høne (Tillidspost) b. Regnskabsfører for Morbærtryk (Tillidspost) c. Indkøber for Den Våde Høne (Tillidspost) d. Kasserer for beboerforeningen (Tillidspost) e. Servicemedarbejdere (Ansat) f. Sekretær (Ansat) g. Rengøringsmedarbejdere i beboerforeningen (Ansat) h. Rengøringsmedarbejdere på Den Våde Høne (Ansat) i. Festkontrollant (Ansat) Side 12 af 23

13 Vi stemmer om alle i tabellen på side 25 For 39 Blank 0 Regnskabsfører på Morbærtryk (side 27) For 38 Blank 2 Indkøber Den våde høne Aslak Lige nu er den sat til 30 timer om måneden, men er ulønnet. For 33 Blank 6 8. Fastsættelse af lønninger for beboerværtshuset Den Våde Høne Medarbejdere er ulønnet, og ønsker at det fortsætter 9. Beboerforeningens budget herunder fastsættelse af rammebeløb Ordstyrer Skal vi komme frem til en enighed, og efterfølgende stemme om helheden Bille 6-31 man skulle måske være lidt opmærksom på hvor mange penge man skulle søge til f.eks. mødebevillinger, da man historisk ikke bruger ret stor del af sin bevilling. Ordstyrer der er kommet en del ændringsforslag Radiogruppen ændrer deres forslag til 1000 til mødebevilling og 1000 til småanskaffelser Kulturpuljen er der to forslag til. Sommerfestpuljen foreslås nedlagt, da sommerfesten ikke ønsker at bruge den. Der er et forslag om at nedsætte puljen til Side 13 af 23

14 Rolf Hvad blev kulturpuljen brugt til Bille 6-31 Puljen blev oprettet, da sommerfesten ophørte med at eksistere Aslak Hønen har brugt af kulturpuljen, men vil ikke bruge den fremover Kathrine 8-41 Man kunne måske bruge pengene til foredrag, fotoudstillinger osv Sabrina 6-20 Det var måske en ide at nedlægge kulturpuljen. Ordstyrer Kulturpuljen var et overlap mellem sommerfesten og kulturcafeen. Kenni Det er ikke et forslag fra sommerfestgruppen, vi støtter alle op om det, men det er ikke fra sommerfestgruppen. Aslak vil gerne stille forslaget. Morten 12-5 Har lavet en helhedsberegning på hvordan vi kan formindske budgettet, så vi ikke skal hæve kontingentet. Morten fremlagde sit forslag. Tonny 8-39 Det er synd hvis vi blander sommerfesten og kulturpuljen sammen. Lad os fortsat have penge til kulturelle arrangementer. Aslak Motionsgruppen er en af Morbærhavens største gruppen. Den skal have skåret i sin mødebevilling, mens mindre grupper som bladgruppen, skal have stor bevilling Morten 12-5 Tidligere er der blevet skelnet mellem grupper der arbejder for sig selv, og grupper der arbejder for Morbærhaven. Grupper der arbejder for andre har tidligere haft ret til større fortærring. Michael Man søger om et fjernsyn på fiset Keld Der er flere grupper der skal bruge en større fladskærm. Aslak kom med et forslag om nedskæring af næsten samtlige poster for bladgruppen. Kassereren Lad os gennemgå posterne en af gangen. AB Der var et par spørgsmål Kassereren Der har tidligere været brugt en del på kursusmateriale, det har ikke været holdt i hævd de seneste år. Aslak Hvad med at reducere posten til 5000 Side 14 af 23

15 Tobias 17-8 hvad med at sløjfe kursusmateriale helt. Kassereren Man kan godt lade det fungere med Agility Hanne Der er brug for to forhindringer og nummerskilte. Vi er en voksende gruppe, og derfor ansøgningen Bladgruppe Aslak Fortæring 6000 Fjerne kursus, udflugt, fjernsyn. Tonny 8-39 Syntes at det er vanvittigt at skære i bladgruppens bevilling, og det kan jeg ikke stemme for. Kathrine 8-41 Lad os tage punkterne et af gangen. Aslak Man har ikke brugt pengene i 2011 hvorfor nu. Kathrine 8-41 Det er alle andre der bruger Fisets lokaler og faciliteter, og bladgruppen er markant større end den var sidste år, så der skal bruges flere penge til fortæring Morten 12-5 Kursus har tidligere holdt kurser, og har brug for at gøre det igen for den nye gruppe. Martin 5-69 Var det ikke på tide vi lavede bladet digitalt. Kenni Hører kurser ikke under fortæring. Morten 12-5 Det er et spørgsmål om budget Keld Folk reagerer ikke på det digitale. Annika 19-6 Vil være ked af det hvis vi ikke får et blad. Ordstyrer Vi bliver nødt til at kigge i egne budgetter, i stedet for at forsøge at angribe andre gruppers budgetter Jannick Man kunne måske sænke antallet af blade der udkommer, og så promovere netfiset. Kenni Ville det være en mulighed at undersøge om det kunne blive på abonnementsmulighed Morten 12-5 Fiset bliver også brugt til FM og andre beskeder. Disse skal så sendes ud på anden vis, og med den mængde ind og udflytninger vi har, vil et Side 15 af 23

16 abbonementssystem blive et KÆMPE administrationsarbejde Tonny 8-39 Vi skal ikke fokusere så meget på om jeg personligt får noget ud af det ene eller andet Katrine Jeg læser ikke bladet hvis det kun kommer på nettet Aslak Er det muligt at reducere nogle af udgifterne, jeg havde ikke sat mig ind i alle posterne inden jeg kom med mit ændringsforslag. Forslaget frafaldes Phillip 16-2 det giver ikke mening at skære i bladgruppen Ordstyrer Det nuværende budget vil resultere i et kontingent på 85 kr her og der giver intet. Bladgruppen skærer 8000 på småanskaffelser Bryggergruppen Skærer sin mødebevilling til 500 Fodboldgruppen Ordstyrer Skal man kigge på noget er det mødebevilling, da de tydeligvis ikke er blevet brugt tidligere. Tobias 17-8 vil holde fast i budgettet Fotogruppen Vil skære 5000 til pc væk. Må klare sig med enge pc-er Genbrugsgruppen Kathrine til én person er mange penge. Morten 12-5 Skal opretholde budgettet på hendes vegne Kathrine 8-41 vil gerne skære mødebevillingen til 500 Kenni vil gerne bakke op om det forslag Der stemmes om en mødebevilling på 500 kr. For 32 Imod 4 Side 16 af 23

17 Blank 3 Kreagruppen Hanne Mødebevilling ønskes skåret med kr. 1000,- Keramikgruppen Louise 6-50 materialer skåret med kr. 1000,- Motionsgruppen Der er kommet et ændringsforslag om nedsættelse af mødebevillingen til kr. 7000,- Morten 12-5 Det der generer mest med nyanskaffelser er at man ikke har lagt et budget for hvad pengene skal bruges til. Tobias 17-8 Vi ønsker to nye maskiner, der kommer transport, osv Michael Gruppen søger om i mødebevilling det virker som mange penge. Annika 19-6 Vi har først defineret vores ønsker for nyligt Kathrine 8-41 Vi skulle måske skelne mellem ønsker og behov. Vi har rigtigt mange penge der skal skæres. 3 ændringsforslag på mødebevillinger. 2 på 7000, 1 på forslag på nyanskaffelser der frafaldes Gruppen nedsætter sin mødebevilling til 6000 Musikgruppen Henning 8-71 Mødebevillingen reduceres til 4000 kr. vi tør ikke reducere det yderligere vi er ca 37 medlemmer. Vi søger om en istandsættelse på ca 33000, som vi ikke kan undvære. Morten 12-5 Det bør være en del under AUB, men det er der ikke budgetteret med her. Vi har en mulighed hvis AUB har overskud i 2012, med fare for at det først lader sig gøre i Vil man være lovlig, hvis man laver denne ændring, brandmæssigt. Henning 8-71 Der har været nogle skærpelser af loven, så det vi har på vægene er Side 17 af 23

18 ulovligt. Vi skulle kunne blive lovlige. Vi har fået et budget. Kathrin 8-41 Vi har ind til videre kun skåret ca af et budget der trænger til en beskæring på ca Michael Vi har et lokale vi reelt ikke kan bruge. Vi kan ikke vente til David Det er engangsbeløb det meste af det? Henning 8-71 Den ene regning er på den anden er på ca 4500 pluds maling og el. Kathrine 8-41 Lokalerne er ikke lovlige. Bliver lokalerne lovlige Michael De bliver lovlige. Mødebevilling nedskrives til 3500 Netværksgruppen David Gennemgik de enkelte poster. Annika 19-6 Er uddannelsen kurser, eller? David Vi tager på seminar rundt om for at dygtiggøre os Kenni Hvor mange er i i gruppen David ca 16. Vi bruger også vores mødebevilling lidt anderledes end andre grupper Aslak Er der noget sted i kan skære David Dette er det vi søger. Ændringsforslag om at ændre posten uddannelse til div. Kurser David Det er totalt ligegyldigt, så gør bare det. Nyttehavegruppen Skærer deres mødebevilling til 500 Sabrina 6-20 Hvad skal bruges til nyindkøb Martin 8-41 Blandt andet græsslåmaskine og andet haveredskab Tobias 17-8 Var det ikke mere oplagt at beboerkontoret kunne købe maskinerne Kathrine 8-41 Det vil ikke skabe nogle besparinger Side 18 af 23

19 Radiogruppen Skåret til 2000 Sommerfestgruppen Morten 12-5 foreslog at skære budgettet til Sommerfestgruppen foreslår en beskæring til Kenni Vi kan simpelt hen ikke skabe en sommerfest for Kathrine 8-41 Der har været søgt om penge til permanent scene og andet. I har jo før skabt en sommerfest for Keld I laver jo en sommerfest i år, hvor hønen stod for baren. Der ligger jo hele overskuddet. Kenni I år startede vi op. Det var en succes. Vi vil gerne lave det lidt større til næste år. Vi henter penge fra erhvervslivet, næste år vil Hønen ikke stryge hele overskuddet. Bille 6-31 Der har aldrig været lejet toiletter før. Har man overvejet at søge håndværkere og lignende? Henning Man kan nok ikke komme under de Aslak Hønen havde ikke overskud. Johanne 5-59 Syntes at det ville være rart at hvis der var lidt opstillede toiletter. Lyden var ikke god Kassereren Der er en professionel der stiller op med lyden til næste år. Spørgsmålet er om man ønsker at festen skal vokse sig lige så stor som tidligere Phillip 16-2 Hvad er løn på 2390 kr? Morten 12-5 Prisen handler også om hvor man vil sætte niveauet. Hvis festen skal være for folk i Morbærhaven, burde det kunne gøres Kenni Der er mange måder at gøre tingene på. Vi har ambitioner om at lave noget hvor vi også kan hente penge ind fra erhvervslivet. Det kræver en lidt længere fest. En kulturfest Michael Sommerfesten var tidligere meget fokuseret på musik. Nu har vi mulighed for at reklamere, også for grupperne i morbærhaven og for morbærhaven Side 19 af 23

20 generelt Aslak Hvis man holder en lille fest er det ikke kun for folk i Morbærhaven, der var optræk til ballade flere gange. Johanne 5-59 Man prøvede at styre klientellet ved at styre musikudbuddet. Vagter er nødvendige. Kathrine 8-41 Vi kommer ikke videre lad os skride til en afstemning Emilie Jeg lagde have til alle de der ikke kunne finde et toilet. Kunne man åbne op til toiletterne i centrene. Man kunne måske hente nogle vagter ind fra Albertslund natteravne. Kenni Der var optræk til ballade flere gange. Autoriserede vagter er vigtige, eventuelt i civil Keld Man kunne måske lægge arrangementet tidligere. Der stemmes om den dagsbevilling på For 12 Imod 22 Blank 5 Ikke vedtaget Budgettet er på kr Fællesmødepulje Johanne Lad os skære den til Kathrine 8-41 Vi skærer i mange andre ting. Vi har brug for bufferen Michael Var det ikke meningen at man kunne søge penge hos sommerfesten. Mette 6-1 Der kan ske ting, og vi har brug for pengene her Kassereren man kan godt overskride budgettet på FM-puljen ved en FM beslutning. Fællesmødepuljen til For 11 Imod 16 Blank 10 Ikke vedtaget Side 20 af 23

21 FM puljen er Haver og gange Morten 12-5 Gange og haver kan søge om penge til istandsættelse af haver og gange. De bliver ikke søgt længere Haver og gange nedsættes til 5000 kr For 36 Blank 1 Kulturpuljen forslås nedsat til For 31 Imod 3 Blank 3 Administration Kassereren Gruppevask: Der er vaskekort der kan lånes på beboerkontoret Kenni Koda. Det er hønens regning der bliver betalt. Kassereren Budgettet som sin helhed viser et budgetunderskud på kr. hvilket historisk er ok, da man ikke plejer at bruge alle budgetterede penge. Vi har en likviditet på ca kr. Tonny 8-39 Hvis vi har pengene hvorfor skal vi så spare. Kassereren Vi kan ikke klare et underskud på over kr. Budgettet i sin helhed For 36 Imod 1 Side 21 af 23

22 Blank 1 10.Fastsættelse af kontingent Kassereren Skal vi gå i nul vil det betyde et kontingent på 70 kr./md. Vi kan også vælge at tære på likviditeten og undgå en kontingentforhøjelse Iben Hvor meget har vi i likviditet? Kassereren ca kr inklusive de penge der er til gode på Hønen. Vi har ikke behov for at hæve kontingentet. Morten 12-5 Helt enig. Fastholdelse af kontingentet For 36 Blank 1 11.Valg af tillidspersoner a. Redaktør for Det Sædvanlige Fis Morten 12-5 genopstiller Valgt b. 2 netværksadministratore Tonny 8-39 og Phillip 16-2 opstiller Valgt c. 12 medlemmer til AUB's repræsentantskab Bille 6-31 Majbrit 6-41 Connie 4-43 Kate 3-28 Martin 8-41 Eva Morten 12-5 Side 22 af 23

23 Karsten 4-53 Alle 8 er valgt d. Kasserer for beboerforeningen Lars Munter genopstiller Valgt e. Regnskabsfører for Morbærtryk Lars Munter genopstiller Valgt f. Tillidsposter for Den Våde Høne i. Bestyrer Martin genopstiller Valgt ii.regnskabsfører Lars Munter genopstiller Valgt iii. Indkøber Helena genopstiller Valgt iv. 2 menige medlemmer Anette 2-23 og Annika 19-6 Valgt v.2 suppleanter Sabrina 6-20 og Jannick Valgt 12. Eventuelt Bille 6-31 Der har været 40 mennesker ud over dem der ikke har stemmeret. Side 23 af 23

Generalforsamling i Morbærhaven. Søndag 8/11-09, kl 11.00 16.00 Knudtal: 21-27 (folk kom og gik) + 2 ikke- stemmeberettigede

Generalforsamling i Morbærhaven. Søndag 8/11-09, kl 11.00 16.00 Knudtal: 21-27 (folk kom og gik) + 2 ikke- stemmeberettigede Referat Generalforsamling i Morbærhaven. Søndag 8/11-09, kl 11.00 16.00 Knudtal: 21-27 (folk kom og gik) + 2 ikke- stemmeberettigede 1. Valg af ordstyrer og referenter Ordstyrer: Poul 4-32 Referenter:

Læs mere

Generalforsamling d. 8 / , kl. 11:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Generalforsamling d. 8 / , kl. 11:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Generalforsamling d. 8 / 11 2015, kl. 11:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer og 2 referenter Ordstyrer: Martin 5-90. Vores sekretær er syg, så vi får ikke normalt fyldestgørende

Læs mere

Fællesmøde d. 18. april 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra februar fællesmødet Godkendt

Fællesmøde d. 18. april 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra februar fællesmødet Godkendt Fællesmøde d. 18. april 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Morten 12-5 2) Valg af referent Martin 8-41 3) Valg af to stemmetællere Jean Pierre 5-58, Jacob 8-100

Læs mere

Fællesmøde d. 19. april 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 19. april 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 19. april 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Henrik 11-9 2) Valg af referent Martin 10-7 3) Valg af to stemmetællere Kathrine 10-7, Kenni 5-115

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling d. 21. januar 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Ekstraordinær generalforsamling d. 21. januar 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Ekstraordinær generalforsamling d. 21. januar 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Eva 17-36 2) Valg af referent Martin 8-41 3) Valg af to stemmetællere Janick

Læs mere

Fællesmøde (ekstraordinær generalforsamling) d. 21. 08. 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde (ekstraordinær generalforsamling) d. 21. 08. 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde (ekstraordinær generalforsamling) d. 21. 08. 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Robin 2-13 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere

Læs mere

Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Morten 12-5 2) Valg af referent Referent Martin 10-7 3) Valg af to stemmetællere Martha 5-79, Kristian

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling d. 9. 11. 2014, kl. 11:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Ordstyrer: Martin 5-90. Referenter: Sara 5-12 og Monica 5-89.

Generalforsamling d. 9. 11. 2014, kl. 11:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Ordstyrer: Martin 5-90. Referenter: Sara 5-12 og Monica 5-89. Generalforsamling d. 9. 11. 2014, kl. 11:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer og 2 referenter Ordstyrer: Martin 5-90. Referenter: Sara 5-12 og Monica 5-89. 2) Valg af 4 stemmetællere

Læs mere

Fællesmøde d. 21. juni 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 21. juni 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 21. juni 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Henrik 11-9 2) Valg af referent Martin 8-41 3) Valg af to stemmetællere JP 5-58, Majbritt 6-41 4) Godkendelse

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. oktober klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, EO, KFG, MDT, EJ, LM, MM Afbud: KA, JP, PJ, BL, CF Fravær: Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3/10/2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3/10/2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3/10/2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Fællesmøde d. 21. oktober 2010, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra august fællesmødet Godkendt

Fællesmøde d. 21. oktober 2010, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra august fællesmødet Godkendt Fællesmøde d. 21. oktober 2010, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Poul 4-33 2) Valg af referent Martin 10-7 3) Valg af to stemmetællere Christian 4) Godkendelse af

Læs mere

Fællesmøde d. 28. april 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 28. april 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 28. april 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Karsten 4-53 2) Valg af referent Martin 10-7 3) Valg af to stemmetællere Bille 6-31 og David 16-90

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2014 Søndag d. 9. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Ekstraordinær generelforsamling d. 28.05.2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Ekstraordinær generelforsamling d. 28.05.2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Ekstraordinær generelforsamling d. 28.05.2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer David 16-90 2) Valg af referent Martin 10-7 Det blev på seneste AB-møde besluttet at vi forsøger os

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 11-10-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 11-10-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: lør. 11. oktober 2014 klokken 11:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Fællesmøde d. 17. februar 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. (Fuld ordlyd af kommunens brev er indlagt sidst i referatet)

Fællesmøde d. 17. februar 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. (Fuld ordlyd af kommunens brev er indlagt sidst i referatet) Fællesmøde d. 17. februar 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat (Fuld ordlyd af kommunens brev er indlagt sidst i referatet) 1) Valg af ordstyrer Christian 8-90 2) Valg af referent Martin

Læs mere

Referat 1) Valg af ordstyrer og 2 referenter 2) Valg af 4 personer til stemmeudvalg 3) Godkendelse af dagsorden

Referat 1) Valg af ordstyrer og 2 referenter 2) Valg af 4 personer til stemmeudvalg 3) Godkendelse af dagsorden Referat 1) Valg af ordstyrer og 2 referenter 2) Valg af 4 personer til stemmeudvalg Katrine 19-44, Monika 5-89, Martin 5-90, Tanja 5-83 3) Godkendelse af dagsorden Martin: Underskudsgaranti for kulturfesten

Læs mere

1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent.

1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent. 1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent. 2. Valg af to stemmetællere Hvem der blev stemmetæller fik referenten desværre ikke noteret ned. 3. Godkendelse

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 7. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

4) Eva 17-36 Punkt 11a og 13g udgår fordi gruppen ikke bliver til noget. Liuwina 21-20 Kreagruppens forslag bedes blive behandlet til sidst.

4) Eva 17-36 Punkt 11a og 13g udgår fordi gruppen ikke bliver til noget. Liuwina 21-20 Kreagruppens forslag bedes blive behandlet til sidst. FM-ref 15-04-10 Knudtal ml. 17 og 22 1) Christian 8-90 som ordstyrer. 2) Henrik 11-9 referent. 3) Johnny 16-76 og Bille 6-31 som stemmetællere. 4) Eva 17-36 Punkt 11a og 13g udgår fordi gruppen ikke bliver

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling d. 21. januar 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra december fællesmødet

Ekstraordinær generalforsamling d. 21. januar 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra december fællesmødet Ekstraordinær generalforsamling d. 21. januar 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19.12.2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer PTX. 2) Valg af referent KLM

Dagsorden. Fællesmøde d. 19.12.2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer PTX. 2) Valg af referent KLM Fællesmøde d. 19.12.2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer PTX 2) Valg af referent KLM 3) Valg af to stemmetællere Katja og Katrine er valgt 4) Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2008 i Fællessalen Center 4

Referat fra Generalforsamlingen 2008 i Fællessalen Center 4 Referat fra Generalforsamlingen 2008 i Fællessalen Center 4 1. Valg af ordstyrer og referant. Thomas 19-22 referant Poul 4-32 Ordstyrer 2. Valg af stemmetællere. Emilie 16-40 Lotte 4-32 Julia 6-69 Martin

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, KA, KLM, KL, LM, MM Afbud: KFG Fravær: TBB, PTX, JJS, CF, KVF Gæster: Torben (TBG) Kategorier

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 20-11-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 20-11-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 20. november 2014 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-06-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-06-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. juni 2014 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 21-05-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 21-05-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 21. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2012 Søndag d. 11. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Tid og sted: Tor. 19. September 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Tid og sted: Tor. 19. September 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. September 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24.

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. a. Prisen for leje af festlokalet. Billag 1 (Morten 12-5)

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. a. Prisen for leje af festlokalet. Billag 1 (Morten 12-5) Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 01-09-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 01-09-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. september 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: DB, EJ, KFG, BL, KA, LM, HP, MJM, MM, NKC, Torben Afbud: JCK, EG, KDP Fravær: MB Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 16-05-2013

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 16-05-2013 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 16. maj 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, PTX, KDP, KA, KLM, JJS, KL, KFG, LM, MM Afbud: CF Fravær: TBB Gæster: Torben Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 04-12-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 04-12-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. december 2014 klokken 18:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 20. februar 2014

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 20. februar 2014 Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 07-06-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 07-06-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 7. juni 2012 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: HC, MJM, KDP, MM, LM Afbud: BL, KA, EJ, PJ, EO Fravær: PR, KFG Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM. 2) Valg af referent KLM

Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM. 2) Valg af referent KLM Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM 2) Valg af referent KLM 3) Valg af to stemmetællere Kate og Kathrine 4) Godkendelse af dagsorden Vedtægtsændringer

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-01-2013

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-01-2013 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3. januar 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: CF, MJM, KDP, BL, PTX, MM, LM Afbud: MDT Fravær: KA Gæster: Torben, Eva 17-36, Johan fra E-gain Kategorier

Læs mere

5 Foreningens generelle afstemningsprincip er almindeligt stemmeflertal og håndsoprækning.

5 Foreningens generelle afstemningsprincip er almindeligt stemmeflertal og håndsoprækning. Beboerforeningen Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er Beboerforeningen Morbærhaven. Stk. 2: Foreningens hjemsted er Albertslund Kommune. Formål 2 Foreningens formål er: gennem aktivering og medbestemmelse

Læs mere

Ordstyrer: Poul 4-32, 1. referent: Martin 10-7, 2. referent: Johnny 16-76 Ordstyrer konstaterer at generalforsamlingen er korrekt indkaldt

Ordstyrer: Poul 4-32, 1. referent: Martin 10-7, 2. referent: Johnny 16-76 Ordstyrer konstaterer at generalforsamlingen er korrekt indkaldt Generalforsamling 14. november 2010 Referat 1. Valg af ordstyrer og 2 referenter Ordstyrer: Poul 4-32, 1. referent: Martin 10-7, 2. referent: Johnny 16-76 Ordstyrer konstaterer at generalforsamlingen er

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 17-05-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 17-05-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 17. maj 2012 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: EJ, HC, MJM, KDP, KFG, MM Afbud: BL, KA, PR Fravær: PJ, EO, LM Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-01-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-01-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. januar 2012 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, EJ, KDP, HC, KBK, KA, Torben, MM Afbud: EO, BL, LM, Fravær: TIO, Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 01-03-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 01-03-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. marts 2012 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: EJ, EO, MJM, PJ, KDP, HC, LM, Torben, MM Afbud: BL, KBK, Fravær: TIO, KA Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-03-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-03-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. marts 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Morten 12-5: Under punkt 11a skal vi vælge 2 medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Morten 12-5: Under punkt 11a skal vi vælge 2 medlemmer til AB. Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Robin 4-13 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Natacha 16-18, Katrine 19-44 (Dudie

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 01-07-2010

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 01-07-2010 Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. juli 2010 klokken 19:15 på beboerkontoret. Kategorier for dagsordenpunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2009. Søndag d. 8. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2009. Søndag d. 8. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2009 Søndag d. 8. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk beboerkort for 2008 eller huslejekvittering for november

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3. november 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: BL, KA, EJ, MJM, HP, DB, KDP, LM, MM Afbud: KFG, JCK, MB Fravær: NKC, EG Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

5) Godkendelse af referat fra 15-08- 13 fællesmødet

5) Godkendelse af referat fra 15-08- 13 fællesmødet Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 17. juni 2010 efter FM på beboerkontoret.

Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 17. juni 2010 efter FM på beboerkontoret. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 17. juni 2010 efter FM på beboerkontoret. Kategorier for dagsordenpunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør)

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Formøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken 18:00 udenfor beboerkontoret Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 06-03-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 06-03-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. marts 2014 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af beboermøde. 20/10 2015 kl. 19.00

Referat af beboermøde. 20/10 2015 kl. 19.00 Referat af beboermøde 20/10 2015 kl. 19.00 1. Mødet åbnes 1.1. Valg af dirigent og referent Referent: Daniel Dirigent: Karoline 1.2. Årsberetning v/formand for beboerrådet Formandens beretning Hvor Vi

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 09-06-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 09-06-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 9. juni 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 25/5 2014

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 25/5 2014 Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 25/5 2014 1. Valg af dirigent. Maj-Britt blev valgt. Og erklærer den ekstraordinær generalforsamling for lovlig. 2. Valg af 3 stemmetællere. Stemmetællere valgt.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 06-02-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 06-02-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. februar 2014 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 2011-11-17

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 2011-11-17 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 17. november 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: BL, EO, HC, KFG, KA, EJ, MJM, KBK, KDP, LM, MM, Torben Afbud: Fravær: TIO Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Fællesmøde referat 17 december 2009

Fællesmøde referat 17 december 2009 Fællesmøde referat 17 december 2009 1. Valg af ordstyrer og referent...1 2. Valg af stemmetællere...1 3. Godkendelse af dagsorden...1 4. Godkendelse af referat fra oktoberfællesmødet...1 5. Godkendelse

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 02-08-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 02-08-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 2. august 2012 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: EJ, MJM, PJ, EO, KA, KDP, JP, MM, LM Afbud: KFG, BL, Fravær: PR Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 17. marts 2016 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 15-05-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 15-05-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 15. maj 2014 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 21. januar 2016 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub

Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse. 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 16-01-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 16-01-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 16. Januar 2014 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Kjøgegaarden

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Kjøgegaarden Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kjøgegaarden Afholdt tirsdag d. 28. april 2015 kl. 19:00. Valby Kulturhus, Teatersalen på Valgårdsvej 4. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere