3. APV / MUS: Der skal holdes APV hvert 3. år, samt MUS hvert år. Anne og Rasmus orienterede om kommende lovpligtige møder for de ansatte her.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. APV / MUS: Der skal holdes APV hvert 3. år, samt MUS hvert år. Anne og Rasmus orienterede om kommende lovpligtige møder for de ansatte her."

Transkript

1 Menighedsrådsmøde mandag d. 15. september 2014 kl i graverhuset, Gudumholm Til stede: Alle inklusiv ekstern kasserer, Mogens Kaiser. Dagsorden: 1. Sammenlægning af menighedesrådene 2. Kirkegårdsvedtægter 3. APV / MUS 4. Grøn kirke 5. Regnskab / budget Mogens Kaiser 6. Gudum præstegård 7. Gudum kirke 8. Gudumholm og Lillevorde kirker / kirkegårde 9. Præstegårdsudvalget 10. Aktivitetsudvalget 11. Siden sidst 12. Evt. 1. SAMMENLÆGNING AF MENIGHEDSRÅDENE: Samtlige rådsmedlemmer underskrev beslutning om sammenlægning, jf. tidligere møder i år if. offentliggjorte referater. Der kan være fra 6 til 11 i det nye råd, og vi blev enige om 9, hvilket svarer til nuværende antal medlemmer: Svend Bendsen, Rasmus Thomsen, Lise Berthelsen, Jens Bendsen, Keld Dahl Christensen, Anne Steenberg, Lene Rosenkilde, Birgit Bendsen og Jannie Jønsson. De har konstitueret sig tidligere på året. 2. KIRKEGÅRDSVEDTÆGTER: Man vil holde et møde m.h.p. at få lavet en synkronisering. 3. APV / MUS: Der skal holdes APV hvert 3. år, samt MUS hvert år. Anne og Rasmus orienterede om kommende lovpligtige møder for de ansatte her. 4. GRØN KIRKE: Der blev fremlagt materiale fra Danske Kirkers Råd om Grøn kirke til senere overvejelse: Se 5. REGNSKAB / BUDGET Mogens Kaiser: Kvartalsrapporter og budgetregnskab var udleveret i forvejen for Gudum/Gudumholm og Lillevorde. KOMMENTARER TIL HALVÅRSRESULTAT GUDUMHOLM: 2014 er det første år. Hvor der aflægges regnskab samlet for Gudum og Gudumholm efter sognesammenlægningen, der trådte i kraft 1/ Budgettet er udarbejdet som et samlet budget. Driftsresultatet er realiseret med et overskud på kr. Heri indgår et 6 tilskud på kr. bevilget sidste år til kirkegården som følge af frostskader.

2 Pengene er først modtaget i år. Der indgår også et tilskud på kr. fra energistyrelsen til vejbelægning. Beløbet er indtægtsført under driften, men omkostninger er ført under anlæg, idet der er en anlægsbevilling hertil. Der skal formentlig søges om at en andel af anlægsbevilling kan anvendes til drift. Samlet er der modtaget tilskud på kr., der ikke indgik i budgettet. Uden disse tilskud ville der have været realiseret et underskud på kr. Dertil kommer at forpagtningsindtægter på kr. er budgetteret for hele året, men modtaget i 1. halvår. Dette betyder at omkostningerne for halvåret samlet set er realiseret ca kr. højere end budgetteret, men de er dækket af tilskud og indtægter, der ikke vil gentages i 2. halvår. Merforbruget vedrører i hovedtræk: 1. Lønninger med ca kr. 2. Nettoomkostninger præstegård excl. Renter på ca kr. 3. Renteudgifter på ca kr. I modsat retning virker at der har været besparelser på anskaffelser - og vedligeholdelsesomkostninger på andre bygninger end præstegård på i alt ca kr. hovedsagelig som følge af periodeforskydninger. Lønninger har været højere end budgetteret til 3 personer. Begge gravere har haft højere løn, dels som følge af merarbejde dels som følge af udbetalt 6. ferieuge. Der har været skiftet organist, hvilket har udløst feriepenge til fratrædende organist. Nettoomkostningerne på præstegården har været højere, dels som følge af lavere indtægter (boligbidrag + forbrugsbetaling) dels som følge af højere udgifter begge - dele i forbindelse med flytningen. Renteudgifterne har været højere end budgetteret som følge af midlertidigt højere prioritetslån, der afdrages i forbindelse med salg af præstegård. Der var enighed om at søge PU-udvalg om hjælp til dækning af forøgede kørselsomkostninger til minikonfirmander og konfirmander. FOR LILLEVORDES VEDKOMMENDE er der overskud på kr

3 ÅRSBUDGET GUDUM/GUDUMHOLM 2015 UDLEVERET: Gudum og Gudumholm sogne er sammenlagt 1/ Årsbudgettet er for begge kirker. Balancerne er konsolideret pr. 1/1 2014, hvormed egenkapitalspecifikationerne i dette budget udgør summen af de to kirkers egenkapital. Der er købt ny præstegård i I forbindelse hermed er der optaget stiftslån på kr. Dette lån indfries juni 2015 med midler fra salg af den gamle præstegård og forpagterbolig, og præstegårdsjord. I budget 2015 indgår forrentningen af de kr. i ½ år. I lighed med budgettet for Lillevorde er kirkesangerlønnen nu reguleret, således at den alene afholdes i Gudum/Gudumholm. Den reduktion i ligningen på kr , der er indarbejdet i budgettet for Lillevorde er tilsvarende overført som et tillæg i Gudumholm og indarbejdet i budgetforslag. Der anmodes om, at driftsrammebevillingen hæves med renter på stiftslån i alt kr i tillæg til ovennævnte kr. Ved den endelige budgetforhandling er driftsrammen hævet med kr., hvilket også er indarbejdet i budgetforslag. Kirkelig ligning Gudum/Gudumholm er på kr ÅRSBUDGET FOR LILLEVORDE UDLEVERET: Ligning reduceret med kr. 30,000 se om kirkesangerløn ovenfor. Ligningen er således nedsat fra. kr til Der budgetteres ikke med større anskaffelser og vedligeholdelsesopgaver med væsentlige ændringer i den løbende drift. 6. GUDUM PRÆSTEGÅRD: Orientering om salget: Der kan indgives tilbud til ejendomsmægler Evald Borup indtil 2. oktober 2014 kl Sælger forbeholder sig ret til at vælge blandt de indkomne forslag eller evt. forkaste dem alle. Tilbudsgivere vil få besked snarest efter, senest oktober kl GUDUM KIRKE: Der mangler stadig de sidste vurderinger af kirkens tilstand. I forbindelse med diskussion om orgelet, blev muligheden for at udskifte til elektronisk orgel drøftet. Sagen skal også drøftes med arkitekt Ole Knudsen. Hvad skal der i så fald ske med kirkens nuværende orgel, der er anskaffet i 1996 tidligere Nibe kirkes orgel. Det er et Gregersen orgel, godt og vel 150 år. Blev i forbindelse med opstillingen i Gudum kirke ført tilbage til sin oprindelige form. Der blev efterfølgende foretaget afhjælpning af hårdt anslag. 8. GUDUMHOLM OG LILLEVORDE KIRKER/KIRKEGÅRDE: I Gudumholm er der nu tilsået græsstykker på sløjfede grave i sydvestlige del. Der mangler maling i Gudumholms kirkeskib ved radiator er bestilt. 9. PRÆSTEGÅRDSUDVALGET: Provstiudvalget har bevilliget kr til det arbejde, der går tilbage til indflytningssyn 8. april Heri maling af to søjler, som man ikke kunne male ved indflytningsarbejde primo november 2013.

4 10. AKTIVITETSUDVALGET: Der er vedlagt fælles opdateres liste. Næste fælles møde i Sognegården er den 9. oktober (vi mødes kl ½ time før mødets start), og den 25. november er der aktivitetsudvalgsmøde i Sognegården kl SIDEN SIDST: Der blev drøftet det sidste vedrørende søndagens høstgudstjeneste i Lillevorde kirke. Både i Gudumholm og Lillevorde går høstoffer til Kirkens Korshær. 12. EVT: Næste møde fastsat til 17. november kl i Graverhuset i Gudumholm. Rasmus sørger for forplejning. Ref. Jan

5

6 September SØNDAG DEN 7. SEPTEMBER KL I GUDUMHOLM KIRKE: Høstgudstjeneste for børn. Her medvirker konfirmanderne. Traktement bagefter. TORSDAG DEN 11. SEPTEMBER KL I SOGNEGÅRDEN STORVORDE: DEN MODERNE KUNST I DANMARKS KIRKER. Aftenen er ved sognepræst Bent Andreasen fra Trinitatis sogn i Fredericia. Han har i mange år været højskoleforstander ved Løgumkloster LØRDAG DEN 13. SEPTEMBER KL I SEJLFLOD KIRKE Lørdagsdåb LØRDAG DEN 13. SEPTEMBER KL I STORVORDE KIRKE Lørdagsdåb TIRSDAG DEN 16. SEPTEMBER KL I SOGNEGÅRDEN: FRI OS FRA DET ONDE Det onde og Den Onde i bibelsk belysning. Kirsten Nielsen er tidligere professor ved Det Teologiske Fakultet i Aarhus, hvor hun har undervist i faget Gammel Testamente. Hun har ikke mindst beskæftiget sig med det bibelske billedsprog. Derudover har hun interesseret sig for de bibelske forestillinger om Djævelen. I sit foredrag vil hun vise, at forholdet mellem godt og ondt ikke altid er blevet opfattet som et rent modsætningsforhold. Ved at skildre forholdet mellem Gud og Satan som et forhold mellem far og søn lykkes det for bl.a. forfatteren til Jobs Bog at give udtryk for den erfaring, at godt og ondt, Gud og Djævelen, også er i familie med hinanden. Vi skal høre om nogle af de billeder, Bibelen anvender, når der tales om godt og ondt, og hun vil drøfte, om det stadig er muligt at tale om Djævelen som en person. SØNDAG DEN 21. SEPTEMBER KL I LILLEVORDE KIRKE: HØSTGUDSTJENESTE FOR HELE FAMILIEN: Giv os i dag vort daglige brød, siger vi i en af Fadervors bønner. Med de ord takker vi Gud for føden, vi lever af. Ved høstgudstjenesterne er den samme taknemmelighed draget helt i centrum, når vi takker for årets høst på markerne og i haverne. Her medvirker minikonfirmander. Der serveres pølsehorn m.m. FILMAFTEN TIRSDAG DEN 23. SEPTEMBER KL I SOGNEGÅRDEN: Vi skal se filmen Adams Æbler. En film, der perspektiverer til Jobs Bog. TIRSDAG DEN 30. SEPTEMBER KL I SEJLFLOD KIRKE Ulvetimegudstjeneste Fællesspisning i sognegården ca. kl OKTOBER TIRSDAG DEN 7. OKTOBER KL I GUDUMHOLM KIRKE: MAD & TRO Årets konfirmander og deres forældre indbydes til en aftengudstjeneste med efterfølgende spisning. ONSDAG DEN 8. OKTOBER KL.??? I SOGNEGÅRDEN AKTIVITETSUDVALGS MØDE TORSDAG DEN 9. OKTOBER KL I SOGNEGÅRDEN - MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 22. OKTOBER KL I SOGNEGÅRDEN: LIV ELLER DØD ET ETISK DILEMMA Jo mere vi kan, des mere bør vi tænke over, hvad vi bør. Den sætning er blevet en slags ledetråd for Ole Hartling, overlæge og tidligere formand for Det Etiske Råd. Vi kan klone mennesker - men skal vi? Nye teknologiske muligheder giver nye etiske dilemmaer i spørgsmål om liv og død. Samtidig dukker nye dilemmaer op på områder, hvor den nye teknologi er taget i brug. Vi mangler organer - men er det en moralsk pligt at være organdonor?

7 Ole Hartling fortæller om grænser, der rykker sig, og som kalder på spørgsmål, om vi altid bør gøre, hvad teknologien og forskningen giver mulighed for. SØNDAG DEN 26. OKTOBER KL i GUDUMHOLM KIRKE: BUSK Børn, Unge, Sogn, Kirke Hvor godt ser Gud på os? BUSK-gudstjenesten er særligt tilrettelagt for børn og unge. TIRSDAG DEN 28. OKTOBER KL I SOGNEGÅRDEN AKTIVITETSUDVALGS MØDE ONSDAG DEN 29. OKTOBER KL I GUDUMHOLM KIRKE: BAG MINE ØJENLÅG koncert med Mathilde Falch. Sangerinden Mathilde Falch har gennem to soloalbums og en EP fortalt sin historie om et liv med misbrug og om at have en spiseforstyrrelse. Teksterne er selvbiografiske med et budskab: Vær dig selv! Til denne aften inviteres konfirmander fra både Gudumholm-Lillevorde og Storvorde-Sejlflod. TORSDAG DEN 30. OKTOBER KL I SEJLFLOD KIRKE Halloween med FDF NOVEMBER SØNDAG DEN 2. NOVEMBER ALLE HELGENS DAG: Læse navne op og udlevere blomster. ONSDAG DEN 5. NOVEMBER KL I SOGNEGÅRDEN, STORVORDE: ENTRÉ: Pensionist/ungdom kr. Gruppe på kr. Voksen kr. VINGER PÅ HJERNEN en musikalsk forestilling med Cecilia Zwick Nash Et one woman multimedia show og galopperende dialog om livet, kærligheden, eksistensen og meningen med det hele. Fyldt med humor, varme og finurlighed en dialog på tværs af tid og rum, fiktion og virkelighed. Kan døden være lige så sjov som livet? Kan man finde vej, selvom man er faret vild? Kan tre døde kvinder flytte ind i én nulevende? Kan man ryge og drikke, når man er død? Kan man grine med de døde? Kan en opdigtet kvindes liv være ligeså levende, som dem der har levet i virkeligheden? Nora fra et Dukkehjem, Selma Lagerlöf og Emma Gad blander sig insisterende og nysgerrigt. Sammen er de på udgang for at hente Karen Blixen tilbage til dødsriget, hvor forberedelserne til årets fest er i fuldt sving med Josefine Baker som aftenens stjerne. Blixen nægter at danse efter den sorte Josefines instruktioner så hun skrider. Nu er damerne i den grad faret vild i tid og rum med Nora, som har notorisk dårlig stedsans, som anfører. SØNDAG DEN 9. NOVEMBER KL I SEJLFLOD KIRKE: Rytmisk gudstjeneste TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER KL.??? I SOGNEGÅRDEN Konfirmandaften med film. ONSDAG DEN 19. OKTOBER KL I SOGNEGÅRDEN - MENIGHEDSRÅDSMØDE LØRDAG DEN 22. NOVEMBER KL I SEJLFLOD KIRKE OG I STORVORDE KIRKE: Lørdagsdåb

8 SØNDAG DEN 23. NOVEMBER KL I SOGNEGÅRDEN Kirkefrokost (efter gudstjenesten) TIRSDAG DEN 25. NOVEMBER KL I SEJLFLOD KIRKE: Vi synger julen ind Medvirkende: Storvorde og Sejlflod kirkers børnekor Storvorde og Sejlflod kirkers lejlighedskor (voksenkor) ONSDAG DEN 26. NOVEMBER KL I SOGNEGÅRDEN, STORVORDE - ENTRÉ: 50 KR: DEN FORBUDTE FRELSE foredrag med sogne- og migrantpræst Massoud Fouroozandeh Med det ene ben i gips og på to krykker flygter den kun 15-årige Massoud over de kurdiske bjerge væk fra Iran, og fra en tilværelse som børnesoldat i krigen mellem Iran og Irak, der herskede i det meste af 80 erne. Efter en studentereksamen og efterfølgende en markedsøkonomisk uddannelse drev han sin virksomhed i fem år inden han konventerede til kristendommen og begyndte at læse teologi. Siden 1997 har han været leder af migrantforeningen Mohabat (Church of Love). Efter sin teologiske eksamen og efterfølgende eksamen fra Pastoralseminariet ved Vartov i København har han været sogne- og migrantpræst i Odense. SØNDAG DEN 30. NOVEMBER KL: I GUDUMHOLM KIRKE: Familiegudstjeneste med optog til byen juletræ, som tændes ved yngste deltager. Der serveres risengrød på skolen bagefter, i skolens kantine et arrangement for hele familien, i samarbejde med Gudumholm Borgerforening. SØNDAG DEN 30. NOVEMBER KL I STORVORDE KIRKE Børnegudstjeneste med krybbespil. (kl højmesse i Sejlflod kirke) DECEMBER TIRSDAG DEN 2. DECEMBER KL I LILLEVORDE KIRKE: Koncert med Landsbykoret St. Brøndum TORSDAG DEN 4. DECEMBER KL I SOGNEGÅRDEN: Vi skal se TH. Dreyers film Ordet. TIRSDAG DEN 9. DECEMBER KL I SOGNEGÅRDEN: Ordet set i evangelisk, kritisk perspektiv TO VESTJYSKE PRÆSTER en fortælling om præsterne Kaj Munk og K. L. Aarestrup. Foredrag ved biskop Søren Lodberg Hvas Fortællingen samler sig om en karakteristik af de to personligheder, deres forhold til deres sogne, deres forståelse af hvad det indebærer at være præst, deres digteriske virke, vedr. Kaj Munk skuespillene ORDET og KÆRLIGHED, vedr. K. L. Aastrup enkelte udvalgte salmer. Sluttelig det spændte forhold mellem de to nabopræster. ONSDAG DEN 10. DECEMBER KL I SOGNEGÅRDEN: Konfirmandaften med julehygge SØNDAG DEN 14. DECEMBER KL I GUDUMHOLM KIRKE: Lucia, børnene pynter juletræ, saft, småkager, pebernødder: Lene og Lise. Tovholder til 1. s. i advent i Gudumholm findes senere. TIRSDAG DEN 16. DECEMBER KL i STORVORDE KIRKE: Koncert med Lene Siel. FREDAG DEN 19. DECEMBER KL.??? I STORVORDE KIRKE: Skolernes juleafslutning + børnehavegudstjenester???

9 JANUAR 2015 ONSDAG DEN 14. JANUAR KL i STORVORDE KIRKE: Salmemaraton KONCERT I GUDUMHOLM KIRKE TORSDAG DEN 15. JANUAR KL : Orkesteret Mahalia Jackson Tribute spiller kendte negro- og gospelnumre af Mahalia Jackson i egne arrangementer og skaber en atmosfære af nærvær og intensitet. Og Musikken udføres med stor nerve og sjæl. Mahalia Jackson Tribute blev dannet i 2011, som var 100-året for den store gospelsangerinde Mahalia Jacksons fødsel - og det består af meget erfarne og kompetente musikere, nemlig Margrete Grarup (vocal), Jakob Mygind (sax), Ole Bech (guitar) og organist i Skæve kirke, Niels Ole Sørensen (Hammond B3). Margrete Grarup har et stort vokalt overskud og er berømt for en nærværende jazzfeel og intens soulpower. Hun spiller blandt meget andet i Hasseris kirkes orkester. Jakob Mygind har sin helt egen - og meget følsomme - saxofonsound. Han er kendt fra mange sammenhænge i det Nordjyske musikliv - bl.a. Match Brothers og Hasseris kirkes orkester. Ole Bech er garant for et roligt og sikkert guitarspil med forrygende soli, pakket ind i underspillet intensitet. Han er også fast medlem af Hasseris kirkes orkester. Allestedsnærværende Niels Ole Sørensen er organist i Bangsbostrand og Skæve Kirker og han spiller hammondorgel i mange forskellige sammenhænge - både kirkejazz og funky souljazz. Tag med til en spændende koncert. SOGNEAFTEN ONSDAG DEN 28. JANUAR kl I STORVORDE SOGNEGÅRD: Demenssygeplejerske fra Aalborg Kommune Marianne Aspegren Mortensen kommer og fortæller om sygdommen demens og om, hvordan man lever med sygdommen bedst muligt. SOGNEAFTEN TIRSDAG DEN 10. FEBRUAR KL I STORVORDE SOGNEGÅRD: Vi får besøg af læge Wiera Malamá Lorentzen, også kendt som Mama Doc. Wiera Malamá Lorentzen eller Mamma Doc er en af Danmarks mest erfarne krigslæger og har oplevet flere krige end mange soldater. Og som læge er hendes syn på krigen et ganske andet end det, man kender fra traditionelle soldaterbøger. For Wiera er bare en»doc«, der egentlig slet ikke bryder sig om våben.

10 I bogen Mamma Doc fra 2011 fortæller Wiera om sit liv om sin hårde opvækst i Warszawa, om kampen for at blive læge efter familiens flugt til Danmark og om sit krævende arbejde i det danske forsvar men først og fremmest giver hun os sin personlige beretning om, hvad der sker, når danskerne drager i krig. Hvad enten det drejer sig om døende børn i Balkans flygtningelejre, raketangreb i den irakiske ørken eller konflikter mellem lægegerning og militær rangorden i Afghanistan, er Mamma Doc historien om en ukuelig fighter, der altid er klar til at kæmpe for sine principper og idealer og ikke er bleg for at lange ud efter det danske forsvar, når det ikke lever op til dem. TORSDAG DEN 12. FEBRUAR i GUG KIRKE KL og 19.00: Rockgudstjeneste for provstiets konfirmander.

11 FASTELAVNSFEST SØNDAG DEN 15. FEBRUAR KL I GUDUMHOLM KIRKE OG GUDUMHOLM SKOLE: Festlighederne begynder i Gudumholm kirke med familie-børnegudstjeneste kl meget gerne med maske og anden udklædning. Efter fastelavnsgudstjenesten er der spisning i Gudumholm skoles kantine for hele familien med musik og underholdning, og vi slår katten af tønden og kårer kattekonger og dronninger, og der vil være cykelringridning medbring selv hest i passende størrelse. Senere vil der blive serveret fastelavnsboller. Hele arrangementet på skolen: 30 kr. for voksne og børn gratis. Arrangør: Menighedsråd og Borgerforeningerne.

12 KONCERT TIRSDAG DEN 24. FEBRUAR KL I GUDUMHOLM KIRKE: Den klassiske saxofonkvartet Melisma Saxophone Quartet. Saxophone Quartet blev dannet i 2009, hvor de fire medlemmer mødtes under deres afsluttende studier på Conservatorium van Amsterdam i Holland. Siden da er det gået stærkt for den unge kvartet der har deltaget i flere internationale kammermusik Melisma konkurrencer og spillet koncerter på festivaler rundt omkring i Europa, i bl.a. Schweiz, Norge, Tyskland, Spanien, Holland og Danmark. I 2011 blev kvartetten udtaget til og endte som finalist i Osaka International Chamber Music Competition i Japan, og i 2012 var kvartetten endvidere semifinalist i Dutch Classical Talent i Holland. TIRSDAG DEN 17. MARTS KL I SOGNEGÅRDEN: Sogneaften med Johannes Værge: Hvad sker der, når vi dør? Budskabet om de dødes opstandelse til evigt liv løber som en rød tråd i det nytestamentlige budskab, og i trosbekendelsen tales der om kødets opstandelse og dommen. Men fuld enighed har der aldrig været om fortolkningerne. I den tidligste, græsksprogede kristendom lå vægten på den afklaring, forvandling og fuldendelse, der ventedes i døden. Dommen var den afgørelse, hvor det onde og ødelæggende dømtes bort. Da man i vesten gik over til latin i teologien, vandt et juridisk præget begrebssprog frem på bekostning af det billedlige sprog, og det førte forskellige forskydninger med sig. Hvor dommen typisk hos de græske kirkefædre blev set som en helbredende foranstaltning, kom den nu til at handle om straf og belønning. Det førte til middelalderens dystre forestillinger om skærsild og helvede. Denne udvikling reagerede bl.a. Martin Luther imod. I foredraget kommer også H.C. Andersen til orde, og foredragsholderen giver sine bud på en nutidig fortolkning bl.a. af tanken om gensynet. Johannes Værge, som i en årrække var sognepræst ved Københavns Domkirke, er forfatter bl.a. til Efter døden. En bog om det evige liv (2008, 4. opl. 2012), Det betroede menneske. Opgør med forvreden kristendom (2011, 3. opl. 2012) og senest Guds skrøbelige arvinger. En bog om menneskets fald og fuldendelse (2014).

13 ONSDAG DEN 11. MARTS kl I LILLEVORDE: SALMEMARATON Salmerne (vielse) og ordination 485 og 486. ONSDAG DEN 25. MARTS KL I STORVORDE SOGNEGÅRD: Konfirmandaften. ONSDAG DEN 8. APRIL KL: I SOGNEGÅRDEN: Skuespiller Henning Jensen med foredraget Som at dø. Foredraget Som at dø er et indlevende og gribende foredrag, hvor Henning Jensen meget ærligt fortæller sin personlige historie om sit liv med sygdommen depression en historie der på én gang fanger og berører deltagerne. Det er ikke uden grund, at de fleste af os enten selv har været ramt af en depression eller kender nogle, der har været det, for depression er ifølge WHO i dag den tredjestørste sygdom i verden og tilmed den hurtigst voksende. Trods denne alvorlige kendsgerning er vores viden om - og forståelse for sygdommen alligevel yderst begrænset, og det er blandt andet den manglende forståelse Henning Jensen sætter ord på gennem sine egne erfaringer. Henning Jensen er folkekendt skuespiller, kendt fra teaterscenen og en lang række populære danske tvserier (Forbrydelsen, Rejseholdet, Taxa m.m.) og film (Efter Brylluppet, Blinkende Lygter, Italiensk for begyndere, Den korte Sommer m.fl.).

Hundelev Seniorklub. Fredag den 13. februar havde vi besøg af Solveig Vinther Blomstergården Øsløs.

Hundelev Seniorklub. Fredag den 13. februar havde vi besøg af Solveig Vinther Blomstergården Øsløs. I første halvår af 2015: Hundelev Seniorklub Fredag den 16. januar havde vi hyggedag, hvor vi spillede forsk. spil og der var også et par wist hold Fredag den 30. januar Lars Jakobsen trio fra Lønstrup

Læs mere

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Søndagscafé i sct. olai sognegård SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE indholdsfortegnelse Dato Emne Side 8. september

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Det forsømte forår. Nyhedsbrev nr. 56 10-11-14

Det forsømte forår. Nyhedsbrev nr. 56 10-11-14 www.silkeborg-teaterkreds.dk Nyhedsbrev nr. 56 10-11-14 I dette nyhedsbrev kan du læse om årets sidste forestillinger: Det forsømte forår og Nøddebo Præstegård samt børneteaterklubbens Den store nisseprøve.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Ref. af MHR-møde REF underskrevet af alle. Underskriftsblad i MHRprotokol. Svend ankom kl Ingen.

Ref. af MHR-møde REF underskrevet af alle. Underskriftsblad i MHRprotokol. Svend ankom kl Ingen. Offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag den 4. december 2012 kl.19.00 Protokolblad: 5 Afholdes i Skælskør-Eggeslevmagle Sognegård, Skovvej 1, 4230 Skælskør, lokale 3 Formandens initialer: BG Ref. af MHR-møde

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD

HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD 1/39 september oktober november 2015 I går var hveden moden Kirken på landet Landmandens prædiken Den sidste søndag i september fejrer vi høsten i kirke og sogn, og fl ere lokale

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune ÅRSBUDGET for under i Hedensted provsti i Hedensted kommune Side 1 Årsbudget tet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til budgettet: Beregning

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

K I R K E S I D E R N E

K I R K E S I D E R N E KRISTI KOMME Advent er tiden, hvor vi ser frem mod Herrens komme, frem mod fødslen af Kristus, Guds salvede. Julen er festen for Guds søns komme til verden, Messias komme. Og selv om julen hos os er blevet

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården med nedenstående dagsorden torsdag den 27.oktober 2016 kl

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården med nedenstående dagsorden torsdag den 27.oktober 2016 kl Sunds den 27. oktober 2016 Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården med nedenstående dagsorden torsdag den 27.oktober 2016 kl. 17.30. Indledning ved: Helge Andersen Dagsorden Bemærkninger 1: Godkendelse

Læs mere

LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING

LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Hans kritik

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Der indbydes til møde i menighedsrådet tirsdag 23.08.2011, kl. 16.15 I konfirmandstuen Brød og sang Kirsten. Sara K.H. og Martin J. kom kl. 16.40.

Der indbydes til møde i menighedsrådet tirsdag 23.08.2011, kl. 16.15 I konfirmandstuen Brød og sang Kirsten. Sara K.H. og Martin J. kom kl. 16.40. 64 Der indbydes til møde i menighedsrådet tirsdag 23.08.2011, kl. 16.15 I konfirmandstuen Brød og sang Kirsten Afbud / fravær DAGSORDEN REFERAT Sara K.H. og Martin J. kom kl. 16.40. 1. Meddelelser ved

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Sunds Kirkes Menighedsråd

Sunds Kirkes Menighedsråd Til medlemmerne af Sunds Sogns Menighedsråd Sunds Kirkes Menighedsråd Sunds den 13. november 2015 Indkaldes til ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården med nedenstående dagsorden torsdag den 19. november

Læs mere

Pedersen. Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag.

Pedersen. Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag. Menighedsrådsmøde nr. 330, 09.09.2015 kl. 19.00 Pedersen Indleder: Jesper Henning Deltagere: Sigfred, Jette, Christoffer, Kirsten, Bent, Henrik, Carl, Knud, Poul, Lise, Ingerlise, Christian, Jesper, Henning,

Læs mere

Salme 370. a. Valg af formand: Alfred Jensen enstemmigt valgt. b. Valg af næstformand: Anita Helles Hansen enstemmigt valgt

Salme 370. a. Valg af formand: Alfred Jensen enstemmigt valgt. b. Valg af næstformand: Anita Helles Hansen enstemmigt valgt Menighedsrådsmøde i Dato: Torsdag den 21. Blad nr. 12 Karlslunde Menighedsråd november 2013 kl. 19,00 Formandens initialer: Sted: Sognegården Spisning kl. 18,30 AMJ Dagsorden 1. Indledning: V/ Else Hansen

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde

Referat af menighedsrådsmøde Referat af menighedsrådsmøde Tirsdag den.2.februar 2016. kl. 19.00 til 22.00 i Teglgården. Bogense. 02.02. 2016. Tilstede: Kjeld Bruun, Jannie Bruun, Dorthe Årø, Kirsten Nielsen, Lise Jørgensen, Birgit

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 22.04.2013 kl.19.00 i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg.

Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 22.04.2013 kl.19.00 i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg. Referat af møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 22.04.2013 kl.19.00 i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg. Til stede var: Arne Dupont, Gitte Hansen, Kirsten Engmark, Kirsten Hansen, Lene Brietzke, Valborg

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014.

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Ole bød velkommen Orientering fra menighedsrådet Menighedsarbejdet består mest af orientering fra præsterne om de aktiviteter der

Læs mere

ÅRSBUDGET for Flintholm Sogns Menighedsråd. i Frederiksberg Provsti. i Frederiksberg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Flintholm Sogns Menighedsråd. i Frederiksberg Provsti. i Frederiksberg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Flintholm Sogns Menighedsråd i Frederiksberg Provsti i Frederiksberg Kommune Myndighedskode 71 CVR-nr. 111 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

ÅRSBUDGET for Øster Nykirke Sogns Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Øster Nykirke Sogns Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Øster Nykirke Sogns Menighedsråd i Grene Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 797 CVR-nr. 98119 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

5. Folkekirkens Hus Tjek programmet for Måske kirkebil hertil? Vi tjekker programmet næste gang og prøver eventuelt at udbyde et arrangement.

5. Folkekirkens Hus Tjek programmet for Måske kirkebil hertil? Vi tjekker programmet næste gang og prøver eventuelt at udbyde et arrangement. Skelund Menighedsråd onsdag 6.1.2016 kl. 17-19 Dyrbys forespørgsel: Vurderet ikke berettiget til afslag. Regnskab 14 godkendt i provstiudvalg uden bemærkninger. Menighedsråd orienteret. Revisionsprotokollat

Læs mere

Gjern Skannerup Kirker

Gjern Skannerup Kirker Gjern Skannerup Kirker Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 10. januar 2017 Deltagere: Steen Andersen, Aage Olesen, Erling Lemming, Birgitte Garne, Hans Jørgen Seekjær, Peder Svindt, Majbritt Fabech,

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet fra sidste møde blev godkendt (mangler at blive

Læs mere

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005 ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005 Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / 2006. Der henvises i øvrigt til

Læs mere

Beslutning og ansvarlig for opfølgning. henvisning til bilag. Afbud: Svend

Beslutning og ansvarlig for opfølgning. henvisning til bilag. Afbud: Svend Menighedsrådsmøde nr. 347, 08.03.2017 kl. 19.00 Indleder: Lise H. Sørensen Afbud: Svend Tilstede: Steen, Inger, Kirsten, Henrik, Johannes, Knud, Poul, Lise, Mette, Maja, Hans Erik, Jytte, Elisabeth, Erik,

Læs mere

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK PROGRAM FOR VETERANKURSUS 2010 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Kære tidligere kursister ved Teologi for Lægfolk Højbjerg, den 3. maj 2010 Det er en glæde igen i år at kunne indbyde tidligere kursister på TFL til sommerkursus

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Tirsdag den 27. august 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Anette Baldus Vestergaard, Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen,

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune ÅRSBUDGET 15 for Langenæs sogns kirkekasse under Langenæs Sogns Menighedsråd i Århus Domprovsti i Århus Kommune Myndighedskode: 8119 CVR nummer: 69461 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 1 / 5 14

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Naur. Naur Sognes Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Naur. Naur Sognes Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 215 for Naur under Naur Sognes Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 8825 CVR nummer: 2381213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Naur den 12 / 5 214 Kenn Nørgaard

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing.

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing. Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev Efterår 2013 Hørning Mesing Veng Blegind Adslev Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne Aktivitetsprogram August Konfirmandindskrivning søndag den 18. august kl. 11.00 i Veng kirke Gudstjeneste,

Læs mere

Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård

Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård Indbydelse til Sogneeftermiddage og aftenarrangement i Måløv Sognegård Sæson 2015-2016 Tirsdag den 15. september kl. 14.30 Sæsonens første arrangement er med den nyudnævnte Kultur- og Kirkeminister Bertel

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 22. januar 2015. Kl. 12.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 22. januar 2015. Kl. 12.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 22. januar 2015. Kl. 12.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø præstegård Til stede: Keld B. Hansen, Stig Saxbjørn, Else Wismar, Grethe Monrad, Doris Mogensen,

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Greve-Solrød Provsti. Greve-Solrød Provsti. Greve og Solrød kommuner

ÅRSBUDGET 2014. Greve-Solrød Provsti. Greve-Solrød Provsti. Greve og Solrød kommuner ÅRSBUDGET 214 for under i i Greve og Solrød kommuner Myndighedskode: 4513 CVR nummer: 312712 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Referat fra menighedsra dsmøde for Gudum-Gudumholm pa Gudumholm skole den 4. februar 2013

Referat fra menighedsra dsmøde for Gudum-Gudumholm pa Gudumholm skole den 4. februar 2013 Referat fra menighedsra dsmøde for Gudum-Gudumholm pa Gudumholm skole den 4. februar 2013 1. Godkendelse af referat og dagsorden: Der er en rettelse til referat: Anne indtræder i kirke/kirkegårdsudvalg.

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Torben Larsen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Svenstrup menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 5 211 Agnes Rønager menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

Referat. Menighedsrådsmøde Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1.

Referat. Menighedsrådsmøde  Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 12. marts 2013, side 1 af 6 Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Flemming

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag den 12. januar 2016, kl i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag den 12. januar 2016, kl i Vedsted Sognegård 101 Menighedsrådsmøde tirsdag den 12. januar 2016, kl. 19.15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Majbrit Jensen Godkendelse af dagsorden Punkt 7 og 8 udsættes til efter det lukkede

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Vi begyndte mødet med at synge salme nr. 370 Menneske, din egen magt. Som afslutning sang vi salme

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn ÅRSBUDGET 213 for under Frederikshavn i Frederikshavn i Frederikshavn Myndighedskode: 8476 CVR nummer: 789814 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jørn Ploug menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

For denne fantastiske historie som vi hører i dag, handler om døden. Døden.

For denne fantastiske historie som vi hører i dag, handler om døden. Døden. Prædiken til 16. Søndag efter trinitatis 2016, Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke Stine Munch I tirsdags på personalemødet besluttede vi, at drengekoret skulle stå nede i koret i dag. Så kan vi både

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 Mødet startede med en orientering fra Anne Sofie Aabenhus om Skoletjenesten i Gladsaxe-Herlev provsti

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Februar i Tagensbo Kirke

Februar i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Vakant, organist

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Søren Sievers og Inge Lise Pedersen. Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af Dagsorden Dagsorden

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Simon Peters Kirkes Menighedsråd

Simon Peters Kirkes Menighedsråd Simon Peters Kirkes Menighedsråd Menighedsrådsmøde Dato: 7. maj 2015 Tid: 18.45 (andagt kl. 18.30) Fraværende med afbud: Lisa Gam Fraværende uden afbud: Referent: Flemming Nissen Dagsorden/Referat Indhold

Læs mere