Løgstrup Løgstrup Borgerforening. Ekkodalen 17, 8831 Løgstrup /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løgstrup 8831. Løgstrup Borgerforening. Ekkodalen 17, 8831 Løgstrup 74726484 / 27203722. muspyt@hotmail.com"

Transkript

1 INDSTILLING TIL KONKURRENCEN ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014 Lokalområde der søger Løgstrup 8831 Ansøger Forening/Gruppe/råd: Løgstrup Borgerforening Lisbeth Rasmussen (formand) Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Ekkodalen 17, 8831 Løgstrup / Borgerforening Privat Hvorfor skal jeres område vinde konkurrencen? (kort resumé- uddybende indstilling skrives på de efterfølgende sider) Kommmunikation, samarbejde, Sharing City Et godt liv er et liv med fællesskab Vi har i 2014 arbejdet på at være med til at løse udfordringerne ved at have en stor tilvækst af nye borgere. Vi vil bl.a. ved hjælp af nye medier -skabe et stærkere og tættere fællesskab, hvor borgerne har lyst og mulighed for at have indflydelse på og bidrage til byens udvikling og skabe værdi for hinanden. Vi udfordrer udviklingen af smid væk kulturen ved aktivt at bruge mange forskellige kommunikationsformer, samarbejde og at arbejde hen mod at blive en Sharing City. Vi har i løbet af 2014 fået involveret mange borgere, som nu er med til at præge udviklingen af vores by. Hvad skal præmien i givet fald bruges til? (kort resumé- uddybende indstilling skrives på de efterfølgende sider) Helt i projektets ånd, vil vi lægge forskellige muligheder frem på Facebook Byens Opslagstavle Løgstrup Borgerforenings Hjemmeside samt på fysisk opslagstavle og lade borgerne deltage i udvælgelse af det VIGTIGSTE at bruge præmien til. Vi tænker på fysiske forbedringer i byen, som kan højne samværet fx. Samtalebænke. Dato Den

2 LØGSTRUP BORGERFORENING Derfor skal Løgstrup være årets lokalområde Et godt liv er et liv med fællesskab...derfor vil vi skabe et lokalsamfund, hvor der trods stor tilvækst af borgere, bliver et stærkere og tættere fællesskab, hvor borgerne har lyst til og mulighed for at have indflydelse på og bidrage til byens udvikling og skabe værdi for hinanden og sig selv. Mange små landsbysamfund oplever fraflytning og decideret landsbydød. Dette er på ingen måde tilfældet i Løgstrup. Vi vokser! Det giver til gengæld nogle andre udfordringer, hvor den alvorligste er, at borgerne mister den umiddelbare kontakt til hinanden og at sammenhængskraften svækkes. En udvikling som forstærkes af, at mange har et digitalt fællesskab via Facebook og andre platforme, som ikke nødvendigvis hænger sammen med, hvor man bor. Dermed er man mindre afhængig af, at have et stærkt netværk i lokalområdet. Hvad skal kitte os sammen, så vi undgår at blive et appendiks/soveby til Viborg, hvor ansvaret overfor og engagementet i det lokale forsvinder. Den udfordring har vi taget på os: Løgstrup skal være et fantastisk sted at bo uanset hvor mange vi er og derfor har vi i 2014 sat ind på tre fokusområder: Kommunikation, samarbejde og Sharing city. Kommunikation Vi vil eksperimentere med vores kommunikation. Med internet, smartphones og andre nyere teknologier er det muligt at supplere snakken hen over hækken til kommentarfeltet på Facebook. Det er en udvikling, som vi forsøger at tilpasse os og udnytte, for det åbner også nogle helt nye muligheder for et samfund som vores. Men ikke alle er på Facebook eller ejer en smartphone og derfor er det også vigtigt, at vi er opmærksomme på at bruge de mere traditionelle kommunikationsformer. Samarbejde Vi vil styrke samarbejdet mellem foreningerne, og mange flere borgere skal føle lyst til og medansvar for at bidrage til fællesskabet i byen. Det skal være muligt at deltage i planlægning og gennemførelse af enkelte og mindre aktiviteter i et omfang som passer til den enkelte og uden man behøver at være medlem af en bestemt forening. Der skal være plads til at der opstår spontane ad hoc grupper med et specifik formål uden det behøver organiseres i og af de etablerede foreninger. Dette nødvendiggør, at alle i byen vil være med bl.a. også vores offentlige samarbejdspartnere med de fysiske rammer, de kan stille til rådighed. Både Løgstrup Skole, Løgstruphøje (ældrecentret) og Sognegården har været meget åbne overfor at udlåne lokaler og tage del i arbejdet. Sharing city I løbet af de sidste 5 år er der sket en hastig udvikling i antallet af hjemmesider og apps, som gør det muligt for brugerne at låne, dele og leje ting, kompetencer og plads af hinanden. Det er dog endnu primært et spirende fænomen i storbyer og ikke i et lokalområde. Vi har et meget ambitiøst mål om, på sigt at arbejde frem mod bedre ressourceudnyttelse, skabe grobund til at blive en sharing city. D.v.s. skabe et lokalsamfund, hvor vi ved at dele, låne og hjælpe hinanden kan styrke byens sammenhængskraft, mindske belastningen af miljøet og samtidig frigøre ressourcer hos de enkelte borgere til at gøre andre ting.

3

4 Uddybende kommentarer til vores indsatsområder i 2014: Kommunikation Byens opslagstavle Løgstrup Et centralt omdrejningspunkt for arbejdet er Byens Opslagstavle - Løgstrup på Facebook, som blev oprettet i december 2013 og i august 2014 er der ca. 600 medlemmer. Det svarer til knap hver tredje borger i byen. Det er unikt og gruppen er derfor blevet et meget stort aktiv for byens foreninger og borgere. Det ses ved at den bliver benyttet hver dag af mange mennesker. I starten blev den brugt til annoncering af arrangementer af mere formel karakter, men efterhånden som gruppen er vokset har borgere fundet nye og innovative måder at skabe værdi for hinanden på og udvikle lokalsamfundet, som det vil fremgå af nedenstående. I forhold til de tre indsatsområder understøtter den på følgende vis: Kommunikation fordi man hurtigt kan nå ud til mange borgere med et budskab eller få feedback fra en bred skare. Endvidere gør gruppen det lettere for byens borgere at kommunikere med hinanden uden de nødvendigvis kender hinanden. Samarbejde fordi det muliggør et ubegrænset samarbejde uafhængigt af tid og sted. Man behøver ikke længere være medlem af en bestemt forening eller deltage i et fysisk møde, for at tage del i byens og fællesskab og udvikling. Man deltager i det omfang og på den måde, der passer den enkelte borger. Sharing city fordi, at den binder borgerne sammen på en måde og skaber en tillid der gør, at man er mere åben over for at låne til/af hinanden. Facebookgruppen (pt. 590) er stadig ung, og den vil fortsat udvikle sig i de kommende år, man vil uden tvivl være arnested for mange nye aktiviteter i byen. Den er vi både glade for og stolte af. Kommunikationsveje Være opmærksom på at anvende flere kommunikationsveje så vi når alle borgere: opslag på fysiske opslagstavler, trykte pjecer og lign. Fortsat øget brug af elektroniske medier (primært Facebook). Oplysning til nye tilflyttere og de der bor i byen i forvejen Det er vigtig som tilflytter, at man hurtigt bliver en del af byen og føler sig hjemme og tryg ved stedet. Derfor arbejdes der i byen på at skabe et overblik over muligheder i vores område. Det vil gavne tilflyttere til at skabe et overblik over de muligheder der findes, ligesom skolen kan have gavn af at kunne vejlede forældre om fritidsaktiviteter udenfor skoletiden. Hvad kan man i Løgstrup? er en liste som netop nu er til høring ude hos borgerne for at få input til selve listen og hvordan informationen skal formidles. Arbejdet forventes færdigt i løbet af efteråret Turistinformation Vi har i juli 2014 opsat en Postkasse til turister i vores nye Madpakkehus ved Himmerlandsstien. Vi har utrolig mange turister, som gør holdt, og postkassen, som indeholder forskellige turistbrochurer om lokalområdet samt Viborg By, bliver meget flittigt benyttet. Opslagstavle fysisk I marts 2014 opsatte vi en fysisk opslagstavle, idet vi er klar over, at vi ikke udelukkende kan kommunikere gennem Borgerforeningens Hjemmeside + Nyhedsbrev og gennem Byens opslagstavle på Facebook.

5 Forskønnelse Vores midtby er ved at blive moderniseret. Løgstrup Borgerforening søgte midler hjem fra forskønnelsespuljen i 2012 og fik bevilget kr. til renovering af Torvet. Det er endnu ikke fuldført p.g.a. kloakering, men målet er et shared space område, hvilket vil sige bløde og hårde trafikanter i samme område. Området skal indrettes med bænke, som skal appellere til sæt dig ned og få en snak. Området forventes færdigt i 2015.

6 Samarbejde Kalendergymnastik Løgstrup Borgerforening, Idrætsforeningen, Pensionistforeningen og Menighedsrådet koordinerer planlægningen af aktiviteter, således at vi ikke kommer til at genere hinanden vi har også fælles kalender som ligger inde på Løgstrup Borgerforenings hjemmeside. Udnyttelse af faciliteter Alle fysiske ressourcer kan bringes i spil på tværs af foreninger og partnere. F.eks. er Sognegården, Løgstruphøje (ældrecenter), Løgstrup Skole klar til at lægge lokaler til arrangementer, som ligger udenfor eget aktivitetsområde. Ladywalk 2014 Byens foreninger sluttede økonomisk op om et initiativ, der skulle give alle kvinder mulighed for at deltage i den fælles tur til Agger. Alle kunne være med uden at være medlem af nogle af foreningerne. Vi sendte en busfuld kvinder af sted. Det var en fornøjelse at se mange forskellige kvinder melde sig til, nogle medlem af en forening, andre som slet ikke var vant til at deltage i byens liv. Vi vil selvfølgelig forsøge at sende en bus af sted igen i 2015 måske kan vi skabe en tradition. Nye samarbejdsfora For at understøtte samarbejdet mellem foreninger, borgere og offentlige institutioner er der i 2014 nedsat en nitiativgruppe med minimum en repræsentant fra Løgstrup Skole, Løgstrup Børnehus, sundhedsplejen, Løgstrup Borgerforening samt et par borgere. Gruppen har holdt et par møder udvekslet idéer, tanker og brugt lidt tid på at lære hinanden at kende. F.eks. er idéen til og initiativet om at lave en liste over aktiviteter og tilbud i Løgstrup, vokset ud af denne gruppe. Herudover har en mindre officiel gruppe, udsprunget af ovenstående initiativgruppe dannet en slags TÆNKEtank, som ikke nødvendigvis repræsenterer en bestemt forening og alle kan derfor være med. Dens formål er, at tænke ud-af-boksen og komme med alternative og nytænkende bud på, hvordan vi kan gøre Løgstrup til et endnu bedre sted at bo. F.eks. er idéen om at satse målrettet på at blive en sharing city fostret her. Dernæst er det også gruppens ambition at være fødselshjælper til konkrete initiativer, der kan virkeliggøre nogle af drømmene og idéerne. Gruppen mødtes første gang i august 2014 og er stadig i gang med at finde sin egne ben. Et online samarbejde Byens opslagstavle er et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre at samarbejde på en ny og mere ubegrænset måde end tidligere. Der er talrige eksempler på, at samarbejdet og kommunikationen mellem borgere og foreninger er blevet lettere. Herunder er et par eksempler: Bliver en cykel stjålet og efterladt et sted i byen eller løber ens kæledyr bort, kan de hurtigt efterlyses og findes vi gruppen. Borgere med specifikke interesser finder sammen og laver aftaler, f.eks. mødes en gruppe hundeejere til legeaftaler ved spejderhytten hver onsdag. Hvis man har et spørgsmål, som angår byen/lokalområdet kan man bruge opslagstavlen til at få et hurtigt og nuanceret svar. F.eks. var der en fælles og meget aktiv debat om, hvordan Løgstrup udtales. Er det Løjstrup, Løkstrup eller det jyske Løwstrup. Foreninger har mulighed for at rekruttere borgere til specifikke opgaver. Det gælder f.eks. i forbindelse med byfest, opsætning af flagallé og lignende.

7

8 Sharing City Et nyt mindset Vi tror på, at Løgstrup med sin størrelse og tætte fællesskab, er et godt udgangspunkt for at fremme en mere bæredygtig og økonomisk udnyttelse af ressourcerne som samtidig knytter borgerne endnu tættere sammen. I stedet for at vi alle sammen ejer en højtryksrenser, som bliver brugt få gange om året, skal det være muligt at låne (evt. mod en flaske rødvin) af hinanden uden at man nødvendigvis behøver at være begrænset til ens allernærmeste omgangskreds. Vi ved, at det kan lade sig gøre. Nu vil vi have flere med ombord. Vejen til at blive en Sharing City er en lang mental rejse. Vi har vænnet os til i stigende grad at klare os selv og undgå at ligge andre til last. Det vil for nogle være grænseoverskridende at spørge ud i et mere åbent forum, om man kan låne en bog eller en motorsav, men vi tror og håber at Byens Opslagstavle vil hjælpe os på vej og skabe en kultur, hvor man låner frem for at købe. Vi låner af hinanden Som nævnt er borgere allerede godt i gang med at bruge Byens opslagstavle til formålet og vi ser eksempler på at man kan låne sig frem til næsten alt og at det går hurtigt med at finde frem til det man har brug og lave en aftale. Der er eksempler på at borgere har lånt trailere, tagbokse, sjældne bøger og høreværn til børn af hinanden. Et landskendt blafferinitiativ Et andet initiativ, som også har tiltrukket sig opmærksomhed i både lokale og flere nationale medier, er blafferprojektet Flink, hvor en lille gruppe borgere indimellem tomler til og fra Viborg og donerer de penge de sparer på brændstof til den lokale idrætsforening LGIF. Byttedag I løbet af efteråret 2014 arbejdes der på at arrangere en byttedag altså en dag, hvor der ikke skal penge på bordet, men man kan bytte legetøj, tøj etc. Kom med HVAD du ikke skal bruge og find måske noget andet, som du kan bruge. Til salg i Løgstrup (Facebookgruppe) Facebookgruppen, som voksede ud af Byens opslagstavle, medvirker til, at vi smider mindre affald på lossepladsen. Gruppen blev oprettet i 2014 og har allerede over 400 medlemmer. Det er stedet hvor man kan sælge ALT mellem himmel og jord. Gruppen bruges dagligt og håbet er, at det med tiden vil betyde, at vi bliver bedre til at sælge ting videre, så de kan bruges igen og igen, frem for at køre dem på lossepladsen.

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Du har nu fået en helt ny verden af muligheder...

Du har nu fået en helt ny verden af muligheder... Din egen hjemmeside Netværksfamilien Din kalender på nettet Du har nu fået en helt ny verden af muligheder... Markedspladsen Dagbog og billeder Forum og debat OdderWeb - en gave til alle, som bor i Odder

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen de FRIVILLIGES ABC Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen Denne håndbog er til dig, der gør en

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011 LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE Virksomhedsplan for 2010-2011 Indhold De Frivilliges Hus 2 Kerneydelser: 2 Foreningsservice 3 Bliv Frivillig 3 Borgerservice 4 Netværk 4 Projektvugge 5 Udviklingsprojekter og

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW Process Paper Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen Module: T2013 Prototype: www.guesswhat.dk/nextgen/ 1 INDLEDNING Køge Bibliotek

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Til kommuner og embedsværk,

Til kommuner og embedsværk, Til kommuner og embedsværk, Ønsker I at starte et samarbejde med de unge i jeres kommune, men ved I samtidig ikke, hvad I skal gøre for at inddrage dem? Netværket af Ungdomsråd har udarbejdet denne hjælpepakke,

Læs mere

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud Indholdsfortegnelse 3 Kære frivillig 4 Om Projects Abroad 4 Projects Abroad Frivillige: et led i den store kæde 5 At være volontør i et udviklingsland 5 Hvad vil det sige at være volontør? 6 Mere end bare

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Guide til projektledere: Engager virksomheder i fundraising ved at skabe værdi for deres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere

Guide til projektledere: Engager virksomheder i fundraising ved at skabe værdi for deres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere Guide til projektledere: Engager virksomheder i fundraising ved at skabe værdi for deres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere version 1.1 maj 2012 BetterNow Worldwide ApS Kirsten Bernikowsgade 6,

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere