mod overflødige motorveje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mod overflødige motorveje"

Transkript

1 Jyder nr. 2. jun mod overflødige motorveje Så er det tid til Medlemsmøde i Jyder Mod Overflødige Motorveje Søndag d. 18. juni kl Medlemsmødet bliver på Ryhus, Klostervej 66 i Ry (Ryhus ligger fem min. gang fra Ry Station, bare fortsæt mod øst ad vejen, som går forbi stationen. Mødet begynder, når de sidste er ankommet med toget kl ) Ude eller inde efter vejrforholdene. Mødets emne er: Hvad har de gang i? - Jens Myrup Pedersen fra Aalborg Universitet fortæller om fremtiden for den kollektive transport i den nye region Midtjylland Hvad har vi gang i? - en inspirationsrunde for kommende aktiviteter i JMOM

2 Kære Jyder Mens de globale klimaforandringer igen kommer til udtryk som ekstreme vejrforhold det være sig overdreven varme, kulde, blæst, hagl, torden, eller hvad som helst iler vi med sidste nyt fra motorvejsfronten. Vi har siden sidst afholdt et interessant cafémøde med en trafikforsker fra Aalborg, der har studeret måden, hvorpå vi taler og tænker om bilisme. Hun sagde mange kloge ting, som vi også siger, og referatet kan læses i dette blad. Vi optog indlægget på bånd, så dem, der vil, kan låne det. Det sker ofte, at både forskere, debatindlæg og læserbreve giver udtryk for holdninger, der kan overbevise os om, at vi har mere opbakning rundt omkring, end vores medlemstal antyder. Læs f.eks. her et underfundigt indlæg fra metroxpress d. 20. april 2006: Humanisme ødelagt af bilisme Af Uwe Max Jensen, Egå Den, der går, ser antropologisk og kosmisk mere end den, der kører. Jeg anser gangen for det mest ærefulde og selvstændige i manden alt ville gå bedre, hvis man gik mere. Man kan dårligt komme på benene, alene af den grund at man kører for meget. Hvor alle kører for meget, går det hele skidt. Så snart man sidder i vognen, har man fjernet sig nogle grader fra den oprindelige humanitet. Man kan ikke se nogen fast og klart i øjnene, som man burde. Man gør det nødtvungent eller for lidt. Det at køre viser afmagt, det at gå viser kraft. Sådan kan det også siges! På gensyn til medlemsmødet d. 18. juni - og god sommer. Red

3 Myter i trafikpolitikken FORSKNING: Der er mange grunde til at vælge bilen frem for cyklen men de har ikke nødvendigvis noget med virkeligheden at gøre Af Julie Albeck Den 19. februar holdt Jyder Mod Overflødige Motorveje et cafémøde i Århus med Ph.D. Malene Freudendal-Pedersen, der har modtaget en forskningspris for sin afhandling. Afhandlingen drejer sig om, hvordan det kan lade sig gøre i et så oplyst samfund som vores at ignorere ulemperne ved den motordrevne transport, hvordan vi vedbliver at fortrænge forureningsaspektet, og hvordan vi forsvarer at fortsætte med at købe biler og at køre i dem. Samfundet bliver indrettet sådan, at forestillingen om bilens nødvendighed bliver en selvopfyldende profeti. Strukturelle fortællinger former vores verden I stedet for at tale om myter, bruger Malene Freudendal-Pedersen begrebet strukturelle fortællinger om de begrundelser, vi bruger for at køre bil. Det er floskler som: når man har børn, er man nødt til at have en bil, toget er altid forsinket, jeg gider ikke cykle, for det regner altid, der oftest bruges. De bruges med stor selvfølgelighed uden at nogen undersøger, om der faktisk er hold i påstandene. Påstandene gentages af medier og politikere og får derved en legitimitet, der aldrig testes. Hvis den kollektive transport bliver forsinket f.eks. p.g.a. vejarbejde, som dermed i virkeligheden skyldes biltrafikken, bliver den kollektive trafik umuliggjort og gjort til syndebuk for problemet. Det er også karakteristisk, at man fortæller bestcase -historierne om bilisme og worst-case når man en enkelt gang har haft en ubehagelig oplevelse med tog, cykel eller lignende alternativer. Det vi glemmer De fortællinger, der ikke fortælles om bilisme, er bl.a., at man vælger risici til, når man vælger bilen. Bilkørsel er særdeles bekosteligt for samfundet. Biler har dræbt ligeså mange mennesker, som der døde under Første Verdenskrig. Det forkorter livet at bo tæt på en stærkt befærdet vej. Den frihed, som mange forbinder med bilen, koster andre deres frihed. Alt det rum, der optages af biler og veje, bliver til ikke-rum, hvor der ikke kan foregå andet. Bilerne har førsteprioritet hele vejen rundt, hvilket bl.a. ses ved at vejene ryddes for sne før cykelstierne, og ved at der er flere parkeringspladser end der er cykelstativer de fleste offentlige steder. De problemer, man påfører andre gennem bilkørsel, bliver man ikke stillet til regnskab for, medmindre der er tale om en direkte overtrædelse af færdselsloven

4 Faste forestillinger skaber holdepunkter Hvorfor har vi så de strukturelle fortællinger, hvis de ikke fortæller os sandheden? Malene Freudendal-Pedersen mener, at det skyldes det risikosamfund, vi hele tiden konfronteres med i medierne. Det er for uoverskueligt med alle de problemer, og vi præsenteres ikke selektivt for dem, der er relevante for os. Traditioner og religion er blevet afløst af livsstilsanvisninger alle steder. Vi har brug for lette løsninger på hverdagens valgsituationer, og det bliver så bilen og de strukturelle fortællinger om, hvorfor den er nødvendig trods det, at vi jo godt ved, at det er en dyr og usund løsning. Vi orker simpelthen ikke at reflektere dybere over det valg - sådan er det bare. Opgaven til os alle er derfor at turde gå imod de strukturelle fortællinger, når vi møder dem i det daglige. Vi skal ikke bare tie og samtykke, når chefen eller veninden siger ting som: Jeg ved godt, at bilen forurener, men vi er jo nødt til at have den, nu vi har fået børn, eller Det regner jo altid, så det er håbløst at cykle, Bussen er altid forsinket o.s.v. Lad os huske det til næste gang Lige præcis for mig er bilen absolut nødvendig, siger vi alle sammen til os selv - 4 -

5 Ideologi som skader landsdelen VISIONER: Planerne om at bygge en motorvej mellem Herning og Holstebro er ren ideologi, spild af penge og det løser ikke trafikproblemerne Af Per Daugbjerg, Fjaltring Tidligt mandag morgen på vej fra Holstebro med IC3-tog til møde i Odense. Jeg er lidt sent på den og fik ikke pladsbillet, og toget er hurtigt overfyldt. Fra Vejle må jeg stå op og bliver slynget frem og tilbage i en tæt pakket gang, Toiletterne er løbet tør for papir, og de er ulækre. Nogle af de faste pendlere fra Fredericia til Odense siger, at sådan er det hver mandag morgen. Hvad vil vi bruge skattekronerne på? Billetten koster 206 kroner hver vej. En reserveret plads koster 20 kr. ekstra. Skulle man på familiebesøg i Odense med to voksne og to store børn over 15 år, ville togturen koste i alt kroner fra Holstebro. I egen bil ville benzinen til sådan en tur koste cirka 350 kroner. I 2005 afleverede DSB et overskud på over 900 millioner tilbage til statskassen. Det er reelt en beskatning - en overpris, som togpassagererne må betale for køre med forsinkede og overfyldte tog. Det er klart, at hvis vi skatteydere bruger pengene på motorveje, hvor der ikke er trafikgrundlag for dem, så kan vi ikke bruge pengene én gang til på at modernisere den kollektive trafik. En motorvej koster cirka 50 millioner kroner pr. kilometer plus det løse. Det vil sige minimum 1,5 milliarder kroner for en motorvej fra Herning til Holstebro, hvor der i forvejen er en moderne landevej, som er lagt udenom de små byer på vejen. Og oven i købet er halvdelen af strækningen motortrafikvej. En motorvej er ren ideologi En motorvej fra Herning til Holstebro er ren ideologi. Ligesom med Hirtshalsmotorvejen. Der er ikke noget trafikgrundlag, som berettiger den, men MOTORVEJ er blevet et ideologisk kampråb, noget, kortsynede politikere med flere kan være fælles om i mangel på mere fornuftige idéer. Hvorfor hører vi ingen af disse lokalpolitikere kommentere, at DSB kører med totalt udslidte regionaltog fra Vejle til Struer; at forbindelsen Holstebro Århus er blevet dårligere og tager længere tid nu end for 15 år siden; at vi aldrig har fået de hurtige togforbindelser til København, som blev lovet, da Storebæltsforbindelsen skulle åbne; og så videre, og så videre. Der er tæt trafik på landevejen Holstebro Herning i myldretiderne, men trafikken glider hurtigt, og problemerne opstår alene ved indkørslen til Herning og til Holstebro. Nord for Herning er man i fuld gang med at løse flaskehalsproblemerne - 5 -

6 med en ny ringvej. Og ved Holstebro ja, der vil en motorvej bare medføre længere kø ved afkørslen i myldretiden. Se fremad og udad Vi burde i stedet lytte til trafikdebatten i Centraleuropa, hvor byer og hele områder er ved at sande til i bilkøer og stau på motorvejene. I stedet for unyttige motorveje skal vi i stedet bruge skattepengene, flere milliarder kroner over en årrække, til et moderne tognet, så vi kan bringe den danske skinnetransport op på centraleuropæisk standard og i direkte forbindelse med det europæiske tognet. I dag kan man komme hurtigt fra Hamborg og sydpå, men fra Hamborg og nordpå er der få og langsomme forbindelser. Motorveje hører fortiden til, mens toget tilhører fremtiden. Hvis vi vel at mærke tør investere i det. Med et moderne tognet kunne vi sagtens køre med tog fra Holstebro til København eller til Hamborg på 3 timer. Det kan ingen motorvej konkurrere med. Men det - 6 -

7 kræver, at banenettet bliver rettet ud, at vi får dobbeltspor fra Vejle til Struer o.s.v. En række langsigtede investeringer, som koster lige så meget som unyttige motorveje. En dobbeltsporet bane ville også give mulighed for at åbne lokalstationer i f.eks. Tvis og andre forstæder, så toget kunne benyttes til lokal pendlertrafik. Aktiv motorvejslobby Der er endnu ikke bevilget penge til en motorvej fra Herning til Holstebro. Strækningen figurerer alene i en projekteringslov, hvor Vejdirektoratet bemyndiges til at skitsere en korridor for en linieføring fra Vejle til Holstebro. Derimod er motorvejsbyggeriet i fuld gang fra Give til Brande og fra Brande i en bue øst om Herning til Sundsvej. Fra Sundsvej og nord om Herning til Holstebrovej bygges en ny, to-sporet motortrafikvej. Der er en bevilling på vej gennem Folketinget til at forbinde den nye motorvej fra Give over Riis til den eksisterende motorvej nord for Vejle. I Holstebro er motorvejs-lobbyen ret aktiv. Seneste udspil er en konference 29. maj om Trafikudvikling i Midt- og Vestjylland i NUPARK med indlæg af bl.a. borgmester Arne Lægaard, trafikchef i Vejdirektoratet, Knud Erik Andersen, og investeringsdirektør Jens Larsen fra Vestjysk Bank. Holstebro Dagblad nøjes ikke med at referere debatten. Avisen har også lavet en særlig hjemmeside som led i en kampagne for at få motorvej til Holstebro. På hjemmesiden kan man få optaget debatindlæg til fordel for en motorvej. Egholm holder stand MOTORVEJE: Egholm er en perle i Limfjorden, men en perle under pres fra både amt og folketing. Beboerne på Egholm kæmper for deres ø Af Svend Vestergaard Jensen Planerne om en ny motorvejsforbindelse over Limfjorden vest for Aalborg har spøgt i nogle år. Forbindelsen skal ikke være en ny tunnel, men have form af en motorvej hen over øen Egholm. VVM-undersøgelse underkendt Nordjyllands Amt ønsker en ny motorvej, som skal aflaste motorvejstunnelen øst for Aalborg og broen midt i byen. Den nye forbindelse over Egholm vil koste 3,1 mia. kr. Projektet er så langt fremme, at der allerede er lavet en VVM-undersøgelse. Denne undersøgelse er imidlertid er blevet underkendt af Naturklagenævnet: - 7 -

8 Nordjylland Amt gjorde det ikke godt nok i sin undersøgelse af, hvordan den ny forbindelse vil påvirke miljøet. Det ventes nu, at motorvejen først kan være færdig om år. Chimpanserne skal beskyttes Underkendelsen af VVMundersøgelsen gjorde amtsborgmester Orla Hav rasende. Hans første udtalelse var, at medmindre der findes chimpanser på Egholm, så ville han stadig stemme for en motorvej over øen. Den udtalelse har han hørt meget for, og på Egholm kører alle nu rundt med tøjchimpanser i bilerne. Der hænger ligeledes nogle rundt om i træerne. Lokal-tv-kanalen 24 Nordjyske har for nylig været ovre på øen og lavet en reportage om chimpanserne. En af beboerne tog tv-holdet med ind i en skov, hvor de listede rundt, og pludselig fandt en chimpanse oppe i et træ. Kun eksotiske dyr som denne lille fyr kan få amtsborgmester Orla Hav til at fravige sine motorvejsplaner på Egholm. Brokollaps Nordjyllands Amt håber at kunne vedtage en forbindelse den 13. december Denne dag afholdes det sidste møde inden amtet nedlægges, og ansvaret for en stor del af vejnettet overgår herefter til stat og kommune. Man ville i første omgang nøjes med at lave en miljøvurdering, men efter at en motorvejsbro ved Aalborg for nylig faldt ned, fandt man efter råd af Vejdirektoratet på, at man ville lave en fuld VVM-redegørelse, så der kan ligge et grydeklart projekt færdigt til Folketinget til næste år. Brokollapset satte gang i debatten, og der kom læserbreve i aviserne, som forlangte en vestlig forbindelse, fordi amtsborgmesteren sagde, at Nordjylland var blevet revet midt over, og at et ekstra tunnelrør ved den eksisterende tunnel ikke ville have nogen effekt ved sådan et uheld. Der var folketingspolitikere, der skrev til trafikministeren og bad ham afsætte midler af til en vestlig forbindelse. Spørgsmål til trafik- og miljøministeren Foreningen Egholms Venner har også skrevet til trafikministeren og bl.a. spurgt om han er enig i at et ekstra rør på den eksisterende motorvej vil være tilstrækkeligt til at statens forpligtigelser er opfyldt? Og om han er enig i, at det er underligt, at amtet på trods af Naturklagenævnets afgørelse stadig søger om statslige midler til en motorvej over Egholm? Egholms venner har også henvendt sig til - 8 -

9 miljøministeren og forelagt hende sagen. Foreningen har endnu ikke hørt fra nogen af ministrene. Egholm er stadig en perle i Limfjorden, og det skal den blive ved med at være! Af Svend Vestergaard Jensen GUDENÅSAGEN Som det fremgik af sidste nummer af bladet, har Jyder Mod Overflødige Motorveje lavet et anklageskrift til EU-kommisionen mod den danske stat. Klagens indhold er den danske regerings manglende overholdelse af et EF-habitatsdirektiv i forbindelse med planer om etablering af en motorvej ved Silkeborg i habitatsområde nr. 45, der omfatter Gudenå og Gjern Bakker. Vi har fået en bekræftelse på modtagelsen, hvori der står, at "de oplysninger, der kommer frem i jeres brev bliver nu undersøgt, og I vil blive underrettet om udviklingen i denne sag så hurtigt som muligt". Da vi sendte pressemeddelelsen og anklageskriftet, var pressens reaktion mat. Måske skyldtes det, at det var i julen, vi sendte den. Først da vi telefonisk tog fat i Midtjyllands Avis, som det eneste medie, gav det pote. Avisen omtalte anklageskriftet og i efterfølgende artikler borede avisens journalist, Susanne Niskanen, yderligere i sagen, hvilket afslørede endnu flere fejl og mangler i spørgsmålet om motorvejen. At der entydigt peges på Resendal-linien gennem Gudenådalen er nu så godt som sikkert

10 Svante i stormagasinet Tekst: Benny Andersen Selv i en ganske almin lig butik rammes jeg ofte af skræk og panik Men når jeg går ind i et stormagasin så kræver det mer' end min selvdisciplin Her er for meget, for her findes alt lige fra flygler til middelhavssalt Jeg kom for at købe no'et ganske bestemt men hvad det var har jeg fuldstændig glemt Snart flyder varerne ud for mit blik Susen for ørene. Tungen slår klik. Jeg peger i blinde før alting bli'r sort Betaler og skynder mig sanseløs bort Hen på et værtshus. To øl og tre snaps redder mig fra en øj'blik'lig kollaps Så hjem for at pakke mit indkøbsnet ud selvom jeg ved det gi'r gåsehud Aldrig en ting jeg kan bruge til no'et Alskens besynderligt husgeråd Hvad skal jeg med sko der er alt, alt for små en rangle af sølv og en ternet BH? Blandt de mange fortvivlede fund: et hundedækken, men ingen hund En haveslange, men hvor er mit bed? Hvor længe skal dette mon vare ved

11 Hjælp! Giv mig styrke! Jeg drages på ny mod magasinernes udsalgsgny og vakler og famler og køber i flæng hundehus, tropehjelm, svømmebassin Således lyder mit vidnesbyrd: billige tilbud har kostet mig dyrt Så bind mig, bevogt mig, bedøv mig med vin og frels mig fra udsalg og sikker ruin! På cykel i bilistland INDTRYK: At besøge Bilka på cykel kan være lidt af et kulturchok. Både inde og ude gælder samme, fremherskende ideologi: fyld vognen op Af Julie Albeck I forbindelse med jobskifte har jeg i det sidste år ofte lagt cykel-vejen forbi Bilka for at købe lidt ind på hjemvejen. Og lad mig være ærlig; jeg har altid haft visse fordomme overfor sådanne mastodonter. Alligevel prøver jeg at møde Bilka med åben cykelpande og give det økologiske udvalg derude en chance. Lad mig sige det sådan; Bilka er ikke indrettet til cyklister. Der er 40 cykelstativer, men 1200 parkeringspladser til biler foran Bilka parkeringspladser, og ifølge informationsmedarbejderen, som jeg får i røret, er det ikke for mange. Undertiden kan deres kunder blive nødt til at parkere ovre ved Bauhaus, men de 1200 er nogenlunde passende på et hvilket som helst tidspunkt i åbningstiden. At sno sig hen til parkeringspladsen - og endnu værre - at komme derfra igen med sine varer på en cykel giver i bedste fald spænding i hverdagen. Det er simpelthen skidefarligt da alt er indrettet efter bilerne og med cyklistens øjne ikke ret praktisk. Informationsmedarbejderen, som skal forblive anonym, da jeg ikke har tilladelse fra hans overordnede til at citere ham (!), forklarer mig, at det jo ikke er cyklister, der er Bilkas målgruppe. De fleste køber stort ind i Bilka og fylder bilen op. Det er sjældent, at der er mere end et par cykler i stativerne. Informationsmedarbejderen har aldrig hørt klager over manglende cyklistparkeringer

12 Indenfor er det samme fremherskende ideologi: fyld vognen op. Det er ikke fordi varerne er specielt billige, der er bare mange af dem, og de er i store overforbrugsvenlige portioner. Den tomme indkøbsvogn kalder nærmest på overforbrug og bulimisk grådighed. Hvordan skal man ellers opfatte de overdådige slikhylder, der ligesom vælter ned over en, hvis man vover sig derhen? Ikke sært, at vi lider af fedme-epidemi her i vores del af den fede Bilka-verden. Vil man deltage i BILKAS forbrugsfest, er det ikke nok at købe varer af cykelkurvsformat. Økologiske varer er der til gengæld ret langt imellem, men de findes. Det er måske heller ikke noget for Bilkasegmentet? Jeg lægger mine 6 grapefrugter og kattemaden i min afslørende, halv-tomme kurv og famler mig igennem de uendelige korridorer af varer. Betaler og finder min cykel, mens folk kommer stønnende med fyldte indkøbsvogne, der skal læsses på bilerne. Funderer over, hvad det gør ved vores højt udviklede bevidsthed at færdes sådanne steder. Og hvad det er for en mekanisme der gør, at jeg alligevel lægger vejen forbi. Jyder Mod Overflødige Motorveje udgives af foreningen af samme navn. Udgivelsen finansieres af kontingent og frivillige bidrag. Ansvarlig redaktør: Nanna Kinch Jyder på nettet: Foreningens bestyrelse: Svend V. Jensen, Poul Martin Møllers vej 29, 1. sal, 8000 Århus C. tlf Nanna Kinch, Åbyvej 65, 8230 Åbyhøj, tlf / Jette M. Søgård, Stendalvej 13, 4. th Århus V. tlf Ellen Odgård, Vadestedet 1, 8680 Ry, tlf Heidi Madsen, Møller Meyers Vej 55, 8240 Risskov, tlf

Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010

Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010 Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010 Henrik Harder lektor, phd. AAU, forsknings projektleder på forskningsprojektet Byen, Vejen og Landskabet 2005 BVL - Bog -

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i lyset af udfordringerne fra klima krisen og den kommende oliekrise.

Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i lyset af udfordringerne fra klima krisen og den kommende oliekrise. rafikal ænke ank Civ. ing. Palle R Jensen Forhåbningsholms Alle 30 1904 Frb. C. (+45) 3324 7033 prj@ruf.dk PRESSEMEDDELELSE Dato: 4-1-08 Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Dato: 19. august 2015 Til: Afdelingerne og HB Skrevet af: Vibeke Lyngse, vl@dn.dk Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Nedenstående er en samlet oversigt over de næsten 150 indlæg, Bæredygtigt Landbrug

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes:

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes: Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Sendt: 7. marts 20 08:38 Til: Charlotte Zeth Andersen; Louise Bach Mikkelsen VS: Debat om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet Fra:

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport Susanne Krawack Trekantområdet Drivkræfterne bag. Trafikstigning Større forbrug Flere biler DK: 360 biler/1000 indb. S og D: 550 575 biler/ 1000

Læs mere

Åbent brev til Trafikminister Flemming Hansen og Folketingets Trafikudvalg

Åbent brev til Trafikminister Flemming Hansen og Folketingets Trafikudvalg Miljøbevægelsen NOAH Nørrebrogade 39 2200 København N Tlf. 35361212 Fax. 35361217 noah@noah.dk www.noah.dk København den 20. februar 2007. Åbent brev til Trafikminister Flemming Hansen og Folketingets

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Bro kan give bagslag

Bro kan give bagslag Bro kan give bagslag En Kattegatforbindelse kan blive til fordel for hovedstadsområdet, mens Østjylland kan miste arbejdspladser, lyder advarslen fra flere eksperter. Dette er indledningen til en artikelserie

Læs mere

Forslag til ny station i Fårup

Forslag til ny station i Fårup Forslag til ny station i Fårup Mellem Randers og Hobro ligger stationsbyen Fårup. I øjeblikket er det sådan at regionaltog og Intercitytog fra Århus til Aalborg og omvendt kører igennem Fårup uden at standse.

Læs mere

Kun den fattige ved hvad kærlighed er.

Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Prædiken til den 29. juni (som i kirkens kalenderår hedder 2. trinitatis) 2012 i Havdrup Kirke Salmer: 752,604,685,681,367 Prædikenteksten er taget fra Lukasevangeliet

Læs mere

Den rådne banan et politisk valg?

Den rådne banan et politisk valg? Den rådne banan et politisk valg? Da jeg fornyligt læste Politiken-artiklen Der er blevet langt til Kølvrå, fik det mig til at tænke over den hastige udvikling i Danmark, såvel som i resten af verdenssamfundet.

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Omstillingen til vedvarende energi er vor generations største, kollektive, globale udfordring. Og der er ingen

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

I: Man er altså mere bevist om, hvor spillet vil have én hen og de mål der er i spillet?

I: Man er altså mere bevist om, hvor spillet vil have én hen og de mål der er i spillet? Spilundersøgelse 1.2: Interview med Brian og Liv efter spiltest d.13/4-2010 B: Der var det du snakkede om med byrummet. Det er en ny måde at prøve at bruge byrummet på, men man er ikke så opmærksom på,

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 Del: Der er gang i økonomien i Danmark, og der bliver skabt en masse nye job. Men langt

Læs mere

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden På kælkebakken I morgen er det juleaften. Det bliver en rigtig hvid jul med sne, klar himmel og frostvejr. Lissom et billede jeg har set på forsiden af et af mors juleblade. Jeg er ude at kælke på den

Læs mere

Prædiken til søndag den 23. august 2015. Søndagen som også hedder den 12. søndag efter trinitatis. Ordene i dag handler om ikke at se og høre og tale.

Prædiken til søndag den 23. august 2015. Søndagen som også hedder den 12. søndag efter trinitatis. Ordene i dag handler om ikke at se og høre og tale. Prædiken til søndag den 23. august 2015 Søndagen som også hedder den 12. søndag efter trinitatis. salmer: 392, 564, 538, 367 Ordene i dag handler om ikke at se og høre og tale. At blive ramt af stumhed,

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte Incentive.dk VI FJERNER GÆTVÆRK FRA BESLUTNINGER Side 1 Hvem gavner cykelsuperstierne?

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

mod overflødige motorveje Ren luft - er titlen på vores næste aktion der løber af stabelen

mod overflødige motorveje Ren luft - er titlen på vores næste aktion der løber af stabelen Jyder nr. 1. apr. 2007 mod overflødige motorveje Ren luft - er titlen på vores næste aktion der løber af stabelen torsdag den 19. april kl. 15-17 ved to trafikkryds i Århus Centrum Det drejer sig om krydsene:

Læs mere

Holstebromotorvejen. Marts 2015

Holstebromotorvejen. Marts 2015 Holstebromotorvejen Marts 2015 Vi bygger for fremkommelighed Visualiseringen viser motorvejen, set øst for Holstebro. Her ses dalbroerne ved Savstrup Å og Storå samt Hodsagervej, som føres under motorvejen.

Læs mere

Stadig støj på linjen

Stadig støj på linjen Louise Faber: Jeg bryder mig faktisk ikke om, at du siger, at du synes, modstanderne har været skingre i debatten.?ulla Astman: Jeg vil medgive, at den kan have været skinger fra begge sider. Foto: Michael

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Sådan cykler vi ikke i ACK

Sådan cykler vi ikke i ACK Sådan cykler vi ikke i ACK Teoriprøve for håbløse cyklister Eksemplerne i prøven bygger desværre delvist på virkelige begivenheder, som tidligere er oplevet i klubben. Formålet med prøven er derfor, på

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen

Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 183 Offentligt Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen Næstved Kommune har den 26. februar 2013 indstillet to linjeforslag, A og B, til VVMundersøgelse.

Læs mere

14 Hvor skal vi hen? LØSNINGER & UDSKRIFTER. 2 Sæt tryk og streg de bogstaver ud, du ikke kan høre. Julia: Har du været i Skagen?

14 Hvor skal vi hen? LØSNINGER & UDSKRIFTER. 2 Sæt tryk og streg de bogstaver ud, du ikke kan høre. Julia: Har du været i Skagen? 14 Hvor skal vi hen? 2 Sæt tryk og streg de bogstaver ud, du ikke kan høre Julia: Har du været i Skagen? Luis: Hvor ligger det henne? Julia: Oppe i Nordjylland. Luis: Har du været der? Julia: Næ, men jeg

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen

Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen Bæredygtig trafikplan for Hovedstadsregionen Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen Miljøstrategisk årsmøde, 5. december 2016 Karl Vogt Nielsen, rådgiver for Enhedslistens Folketingsgruppe

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske

De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske 1. "Det haster med anlæg af en ny forbindelse" 2. "En Egholmforbindelse vil aflaste centrum" 3. "En Egholmforbindelse er bedst for udviklingen i

Læs mere

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 228 Offentligt Side 1 af 9 Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Spørgsmål R, S og T

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Ålborg tur-retur 1990

Ålborg tur-retur 1990 Ålborg tur-retur 1990 Af: Jens Lausten Hansen (SCK-Nyt 4/1990). Lille forhistorie: Fem ryttere som ikke kendte hinanden inden de 1000 km. Pause i Vildbjerg. Fra venstre Jens Lausten Hansen, Kurt, Helge

Læs mere

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske.

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske. 1 Prædiken til konfirmation 4. maj kl. 9.45 & 11.00 751 Gud ske tak og lov 557 Her vil ties udvalgte vers 17 Altmægtige og kære Gud udvalgte vers 439 O, du Gud lam 70 Du kom til vor runde jord 4. maj 11.00

Læs mere

VVM 3. Limfjordsforbindelse

VVM 3. Limfjordsforbindelse VVM 3. Limfjordsforbindelse Reflektioner over trafikudviklingen over Limfjorden Usikkerhed om trafikudviklingen og dermed behovet for yderligere vejkapacitet over Limfjorden Hvis udviklingen i trafikken

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev:

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev: Mopsy og Daddy Cool Biffer stod tidligt op. De andre lå stadig og sov i Svend-fra-Skovens hule. Han gik op til lande - vejen og begyndte at gå tilbage mod sommer - huset. En landmand gav ham et lift på

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland Side 1 af 12

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Scenen er din Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Kære forsker, Syddansk Universitet modtager dagligt mange henvendelser fra journalister, der vil vide mere om vores forskning,

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

12-05-2015 Anti Fart. kampagne. Kom it. Jim Gislinge CELF

12-05-2015 Anti Fart. kampagne. Kom it. Jim Gislinge CELF 12-05-2015 Anti Fart kampagne Kom it Jim Gislinge CELF Indhold Problem-analyse... 2 Problem-analyse Emne: Folk overholder ikke farten Formål: Lave en kampagne der får folk til at overholde fart grænserne

Læs mere

3.1. Opgavesæt T. FVU-læsning. 1. august - 31. december 2007. Forberedende Voksenundervisning

3.1. Opgavesæt T. FVU-læsning. 1. august - 31. december 2007. Forberedende Voksenundervisning 3.1 Opgavesæt T FVU-læsning 1. august - 31. december 2007 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

Sdr. Vedby Grundejerforening Sdr. Vedby den 9. september 2007.

Sdr. Vedby Grundejerforening Sdr. Vedby den 9. september 2007. Sdr. Vedby Grundejerforening Sdr. Vedby den 9. september 2007. Foreningen afholdt ordinær generalforsamling mandag den 3. september 2007 kl. 1830 i kantinen på Lindeskovskolen med følgende dagsorden: 1:

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Den, der har bruden, er brudgom; men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme.

Den, der har bruden, er brudgom; men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en jøde om renselse, og de gik hen til Johannes og sagde:»rabbi, han, som var hos dig på den anden side af Jordan, han, som du har vidnet om, han døber nu selv,

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Sønderslev Klimaudfordring

Sønderslev Klimaudfordring Sønderslev Klimaudfordring Antal spillere: Ca. 10 Alder: Fra 12 år Varighed: 1-2 timer. Aftales inden spillets start. Indhold Spilleregler Bykort (spilleplade) 10 stk. boligkort 10 stk. personkort Liste

Læs mere

Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016

Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016 Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016 Skagen Hvorfor en Hærvejsmotorvej? Hirtshals Frederikshavn Hanstholm Logik og sund fornuft Timing det haster!

Læs mere

Reklamer i tv er ikke

Reklamer i tv er ikke salg og markedsføring // tv-reklamer Reklamer i tv er ikke Det er ikke kun de store virksomheder, der kan have glæde af tv-mediets evne til at skabe hurtige resultater. Også mindre virksomheder kan med

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orienterer

Læs mere

TOBIAS For helvede da! Pludselig får TOBIAS øjenkontakt med SANKT PETER. SANKT PETER smiler, ser inviterende ud. TOBIAS går over til ham.

TOBIAS For helvede da! Pludselig får TOBIAS øjenkontakt med SANKT PETER. SANKT PETER smiler, ser inviterende ud. TOBIAS går over til ham. Tobias og Tragedien Manuskript 1. Int. Venteværelse Dag træder ind i et fremmed venteværelse. Han kigger sig undrende omkring. I rummet er der mange døre. Over dørene hænger skilte. På dem står der navnene

Læs mere

Undersøgelsen viser, at reduceret eller slukket gadebelysning i en eller anden form er meget udbredt og findes i 4/5 af de svarende kommuner.

Undersøgelsen viser, at reduceret eller slukket gadebelysning i en eller anden form er meget udbredt og findes i 4/5 af de svarende kommuner. Notat 7. december 2010 Resultat af kommunal høring vedr. gadebelysning Sammenfatning Denne undersøgelse er foretaget for at få mere, og landsdækkende viden om kommunernes praksis med at reducere eller

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere