FAORIENTERING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN MAN BEHØVER IKKE VÆRE STOR VELLIDTE TILLIDSREPRÆSENTANTER FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING DECEMBER 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAORIENTERING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN MAN BEHØVER IKKE VÆRE STOR VELLIDTE TILLIDSREPRÆSENTANTER FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING DECEMBER 2005"

Transkript

1 DECEMBER 2005 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN side 4-6 Danske Bank har gode erfaringer med at ansætte nydanskere. Nu starter FA og Finansforbundet et samlet integrationsprojekt for hele sektoren. MAN BEHØVER IKKE VÆRE STOR side 8 Den lille Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse har fokus på nye tiltag. VELLIDTE TILLIDSREPRÆSENTANTER side 10 Flertallet at finansvirksomhederne mener, at tillidsmændene er mere progressive end de centrale forbund.

2 INDHOLD Leder: For meget lovsjusk i 2005 side 3 Det blev et år, hvor alt for mange lovforslag indeholdt fejl. Danske Bank har succes med integration side 4 Danske Bank blev de første, der brugte FA s og Finansforbundets aftale om integration. Integrationsprojekt i finanssektoren side 5 FA og Finansforbundet starter integrationsprojekt. Trygs første integrationsprojekt i mål side 6 Et to-årigt integrationsprojekt har fået andelen af medarbejdere med etnisk baggrund til at stige i Tryg. Nye kurser side 7 FA s kursusudbud ser anderledes ud efter nytår. Man behøver ikke at være stor side 8 For Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse er det centralt at være en tidssvarende arbejdsplads. Vellidte tillidsrepræsentanter side 10 De fleste finansvirksomhederne mener, at tillidsmændene er mere progressive, end de centrale forbund. Nyt fra FA - FA s kurser 2006 side 11 FA Orientering, 13. årgang, nr december 2005 Redaktion: Ansv. red Steen A. Rasmussen, Red. Lene Rosenmeier, Red. sekr. Helle Rosenkrantz, Layout Edwin Johansen. Tal der tæller: mange finansansatte i Danmark side 12 Oplag: ISSN Tryk, ekspedition og udgiver: Finanssektorens Arbejdsgiverforening Store Kongensgade 81C Postboks Kbh. K. SIDE 2 FA ORIENTERING DECEMBER 2005

3 LEDER For meget lovsjusk i 2005 Det er et år præget af mange lovforslag, der nu går på hæld. Desværre er det også et år, hvor FA ofte har måttet konstatere, at et lovforslag enten indeholdt deciderede fejl, eller at finanssektoren var blevet helt overset i forbindelse med lovarbejdet. I september kom Familieministeriet fx med et lovforslag om en central barselsudligning. FA havde fået oplyst, at finanssektoren skulle omfattes af ordningen. Alligevel overså ministeriet sektoren i bemærkningerne til lovforslaget. Det gav bl.a. anledning til en alvorlig regnefejl. Fejlen er stadig ikke rettet. Senere på året måtte Beskæftigelsesministeriet ændre ligebehandlingsloven, så unge under 18 år blev undtaget fra forbudet mod aldersdiskrimination. Det var en nødvendig undtagelse, som arbejdsmarkedets parter gjorde opmærksom på allerede under udvalgsarbejdet. Men loven blev alligevel vedtaget uden. I november udråbte ministeriet så direktører til at være omfattet af ligebehandlingslovens forbud mod aldersdiskrimination. Det skete, selvom loven kun gælder for lønmodtagere, og at det er fast antaget i arbejdsretten, at direktører ikke kan opfattes som lønmodtagere. Sidst i november sendte Familieministeriet et høringsbrev ud til bl.a. FA med en frist for bemærkninger til den 9. december. Men familieministeren havde ikke tid til at vente på bemærkningerne. Allerede den 30. november blev lovforslaget fremsat i Folketinget. Et par dage senere overså et nyt lovforslag om at forbygge hvidvask og terror fuldstændig et EU-krav om at beskytte medarbejderne i pengeinstitutter, når de anmelder mistænkelige pengetransaktioner. Det betyder, at bankansatte kan ende med at modtage trusler mod dem selv eller deres familie, hvis de indberetter en mistanke om hvidvaskning af penge uden at vide i hvilket omfang de er beskyttede. 12. december var den gal igen i Familieministeriet, da de sendte et lovforslag i høring. Ifølge lovforslaget skal ansatte bl.a. have ret til arbejdsfrihed pga. tvingende familiemæssige årsager som sygdom eller ulykke. I forslagets bemærkninger står, at en sådan regel kun findes på DA/LO-området og på det offentlige arbejdsmarked. Ministeriet overså dermed, at reglen også findes på både finans- og forsikringsområdet. Så mange fejl på så kort tid er simpelthen ikke godt nok. Kvaliteten i lovarbejdet er for ringe. I stedet for at sende så mange fejlbelagte lovforslag på gaden, ville færre men bedre gennemarbejdede forslag være at foretrække for alle parter. Steen A. Rasmussen SIDE 3 FA ORIENTERING DECEMBER 2005

4 Danske Bank har succes med at ansætte nydanskere Danske Bank blev de første, der tog FA s og Finansforbundet aftale om integration i brug. Aftalen gør det muligt at ansætte nydanskere på særlige vilkår i en periode, mens de bliver opkvalificeret til at klare jobbet på normale vilkår. Tidligere på året ansatte Danske Bank 18 nydanskere i koncernens kundekontaktcenter og i kundevendte funktioner i filialer rundt omkring i landet. I løbet af et år skal de gennemgå et uddannelsesmæssigt forløb, som opkvalificerer dem til at matche de krav, banken stiller til medarbejderne. Projektet er arrangeret i samarbejde med Foreningen Nydansker, kommunerne og med tilskud til uddannelse fra Integrationsministeriet. Målet med det hele er forretningsmæssig vækst. Det er et spørgsmål om at have de rette kompetencer blandt medarbejderne. Vi forventer, at vi får nogle kvalificerede medarbejdere, der - udover andre typer af kunder - er gode til at servicere nydanskere og dermed give os nye forretningsmuligheder, siger underdirektør i Danske Bank Bent Jespersen. Forståelse for anden tilgang til bankprodukter Det er bankens erfaring, at det kan være nemmere for nydanskere at løse visse problemstillinger for landsmænd, fordi de har en indsigt i kulturen og en måske anderledes tilgang til bankforretninger. Og banken ved hvad de taler om. De har i forvejen gode erfaringer med at ansætte nydanskere i Århus og Odense. FA s integrationsaftale som model Danske Bank har som de første brugt FA og Finansforbundets aftale om integration fra 2003 som model for forløbet. Det indebærer bl.a., at de 18 medarbejdere gennemgår et et-årigt uddannelsesforløb. Udover det rent faglige stiller banken store krav til udviklingen i danskkundskaberne. Det var fra starten en forudsætning for varig FAKTA om projektet: 80 % af de ansatte nydanskere er kvinder. Aldersgennemsnittet er midt i 30'erne. Nationaliteterne er meget blandede. Deltagerne i projektet er primært ansat i Københavns- og Aarhus-området. ansættelse, at de 18 medarbejdere kan tale dansk den 1. januar Kun tre af de ansatte, som alle arbejder i et kundekontaktcenter, kan ikke nå at løfte dette krav. To af dem bliver i stedet placeret i en filial, da det er nemmere at kommunikere ansigt til ansigt, end over en telefon. Banken har måtte sige farvel til den sidste af de tre, som ikke kunne løfte sprogkravet. Det er meget vigtigt, at man kan tale dansk. På det punkt var vores ambitioner måske for store i kundekontaktcentrene. I filialerne gik det derimod over al forventning, siger Bent Jespersen. Når uddannelsesforløbet er slut, fortsætter de nye medarbejdere i banken på helt almindelige vilkår. SIDE 4 FA ORIENTERING DECEMBER 2005

5 Integrationsprojekt. 50 nydanskere ind i finansvirksomheder Den finansielle sektor oplever en øget efterspørgsel på arbejdskraft. Samtidig er et af samfundets største problemer, at indvandrere og efterkommere har for lille tilknytning til arbejdsmarkedet. På den baggrund har FA og Finansforbundet aftalt et projekt, der har til formål at ansætte og uddanne 50 nydanskere i finansielle virksomheder. Projektet tager udgangspunkt i det protokollat om integration af medarbejdere med anden etnisk baggrund, som FA og Finansforbundet aftalte i FA og Finansforbundet starter et projekt, der har til formål at ansætte og uddanne 50 nydanskere i finansielle virksomheder. Ansættelse på særlige vilkår Integrationsprojektet indebærer, at penge- og realkreditinstitutter får mulighed for at ansatte en eller flere nydanskere på særlige vilkår aftalt mellem FA og Finansforbundet. Ansættelse sker med henblik på varig beskæftigelse. Medarbejderen uddannes Inden ansættelse deltager nydanskeren i en praktisk introduktion af ca. 1 måneds varighed i virksomheden. Herefter starter et uddannelsesforløb på 12 måneder, hvor nydanskeren deltager i finansfaglig skoleundervisning og får sidemandsoplæring i virksomheden. Desuden kan der være behov for, at nydanskeren deltager i supplerende danskundervisning. Bliver i stand til at matche kravene Uddannelsen på 12 måneder tilrettelægges sådan, at medarbejderen bliver i stand til at møde kunderne og rådgive om og sælge enkle finansielle produkter. Det forudsættes, at medarbejderen herefter kan matche de krav, der stilles til en finansmedarbejder. Mentorer i virksomheden Den enkelte virksomhed, der deltager i projektet, udpeger en mentor, som nydanskeren med god samvittighed kan spørge om arbejdsopgaverne, og som har tid til at forklare dem. Mentoren skal være en medarbejder, som selv bestrider det job, som nydanskeren skal uddannes i at udføre. Projektet starter snart Det er hensigten, at projektet skal starte hurtigst muligt - formentlig fra 1. april Alle penge- og realkreditinstitutter kan deltage uanset størelse og geografisk placering. SIDE 5 FA ORIENTERING DECEMBER 2005

6 Trygs første integrationsprojekt i mål Tilbage i 2003 var der i alt 1,9 pct. medarbejdere med etnisk baggrund i Tryg. I dag er andelen steget til 3,4 pct. Årsagen er bl.a., at et to-årigt integrationsprojekt nu har båret frugt. For et par år siden var de fleste medarbejdere med etnisk baggrund i Tryg ansat i kantine- og rengøringsjob eller i IT-afdelingen. Der var derimod kun meget få medarbejdere med etnisk baggrund, som arbejdede med forsikring. Tryg startede derfor et integrationsprojekt, hvor målet, udover at øge andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund, også var at kanalisere etniske medarbejdere ind i jobs på forsikrings- og salgsområdet. Opgraderet til forsikringsbranchen 12 unge fra forskellige lande startede i 2003 i Tryg s integrationsprojekt. Planen var, at de i løbet af to år skulle lære alt om Tryg, salg og forsikringer for til sidst at kunne opfylde kravene til en stilling som forsikringsmedarbejder. Målene blev nået I dag, hvor projektet er slut, er ni ud af i alt 12 projektdeltagere fastansat i Tryg. En enkelt medarbejder har fået job i et andet forsikringsselskab. De ni, som er ansat i Tryg, arbejder i kundeservice samt i police- og skadeafdelingen. En skal snart starte som assurandør og en arbejder med analyseopgaver på skadesområdet. Målene med projektet blev altså indfriet. Lighedspunkter med FA s integrationsprojekt De 12 medarbejdere, som deltog i Trygs integrationsprojekt, fik alle tilknyttet en vejleder i Tryg, blev sidemandsoplært, fik en grundig indsigt i arbejdsprocesserne og modtog undervejs undervisning bl.a. på et særligt skræddersyet forløb på Forsikringsakademiet og danskundervisning i kommunalt regi. Tryg samarbejdede med kommunerne omkring selve rekrutteringen af de nye medarbejdere, ligesom danskundervisningen også foregik i kommunalt regi. Trygs integrationsprojekt har dermed mange lighedspunkter med det projekt, FA og Finansforbundet nu lægger op til. Læs mere om dette på forrige side. Nye projekter på vej i Tryg Tryg er allerede i gang med nye integrationsprojekter. 1. november i år startede forsikringskoncernen et Trainee-forløb for seks ledige ingeniører med anden etnisk baggrund. De seks bliver nu omskolet til at arbejde med analyse og udviklingsarbejde inden for IT. SIDE 6 FA ORIENTERING DECEMBER 2005

7 Nyt år - nye kurser - nyt katalog FA s kursuskatalog har fået nyt design. Men det er ikke kun det visuelle, der er nyt. Indholdet ser også anderledes ud end tidligere. Specialistviden til specialister Finansvirksomheder bliver mere og mere forskellige - og det samme gælder behovene for kurser. Derfor har FA udviklet et nyt kursusudbud, som tager hensyn til forskellighederne. Som noget nyt vil der i foråret 2006 blive afholdt en række korte kurser med fokus på særlige områder. Kurserne varer fra 3-7 timer. Nogle af dem passer sammen og holdes derfor samme dag, fx lønpakker og medarbejderaktier. Alle specialkurserne holdes i FA. Men hvis der viser sig et behov for det, rykker FA gerne til Jylland eller Fyn. FA har oplevet et stort behov for særligt målrettede kurser, som hidtil har været holdt ad hoc. Fra og med årsskiftet er denne type kurser derfor sat i system. Kurser for dem der skal vide noget Der vil også være kurser for dem, der skal lære noget lidt mere generelt - uden at de skal arbejde med det i det daglige. Som hidtil tilbyder FA modulkurser af 2 dages varighed - et grundkursus for nye og et ajourføringskursus for erfarne medarbejdere i personale-/hr-afdelingerne. FA arrangerer virksomhedskurser FA vil fortsætte med lave skræddersyede virksomhedskurser rundt i landet, fx for ledere om juraen i ansættelsesforhold eller om overenskomsten. Hvis der sker noget nyt, fx ved ændringer i lovene - så vil FA stadig relativt hurtigt udbyde kurser eller informationsmøder om emnet. Det er muligt at læse mere om og tilmelde sig kurserne på FA s hjemmeside Se også en samlet liste over kuserne på side 11 i dette nummer af FA Orientering. Sådan ser FA s nye kursuskatalog ud. SIDE 7 FA ORIENTERING DECEMBER 2005

8 Man behøver ikke være stor for at gøre sig store tanker At være tidssvarende er en stor udfordring for et mindre pengeinstitut. Alligevel er netop det en af kerneværdierne i den lille Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse. I Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse er de lige så langt fremme i skoene, som de store pengeinstitutter. På nogle områder har de endda været på forkant med udviklingen i branchen. Sparekassen har konstant fokus på at være mest mulig attraktiv - ikke bare i forhold til kunderne - men i lige så høj grad i forhold til medarbejderne. "Hvis man gerne vil have gode medarbejdere, er man nødt til at følge med tiden". Så enkelt er det ifølge Personalechef i Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse Anne Birgitte Christensen. Vorbasse-Hejsnvig Sparekasse har i dag i alt fire filialer. Den ene af dem er kommet til indenfor de sidste 10 år. Medarbejderantallet er i samme periode vokset fra 20 til ca. 50 medarbejdere. Væksten har altså primært ligget i de eksisterende filialer. Vant til forskellige profiler I dag er der mangel på arbejdskraft i den finansielle sektor, og derfor taler man meget om vigtigheden af at rekruttere bredere, end branchen traditionelt har gjort. I Vorbasse- Hejnsvig Sparekasse er der dog ikke noget nyt i det. Anne Birgitte Christensen, der selv er uddannet civiløkonom, fortæller, at ud af sparekassens 50 ansatte er ca. 20 ikke traditionelt bankuddannede. "Det kræver selvfølgelig uddannelse og indkøring, men til gengæld får vi nogle folk, der ikke tænker ens alle sammen. Det giver nogle muligheder og et spil, der gør, at man har lettere ved at tænke anderledes og være på forkant med udviklingen," forklarer hun. SIDE 8 FA ORIENTERING DECEMBER 2005

9 Sparekassen er i øvrigt begyndt at ansætte finansøkonomer ved siden af den almindelige elevuddannelse. I selve rådgivningsfunktionen tager de også "utraditionelle" profiler ind. Senest er en revisor blevet ansat i stillingen som erhvervsrådgiver. Kan godt finde medarbejdere Selvom Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse, ligesom alle andre, kan mærke, at udbuddet af arbejdskraft er mindre i disse år, så kan de godt finde gode nye medarbejdere, selvom de ligger godt gemt midt inde i Jylland et stykke væk fra større byer og uddannelsesinstitutioner. En sidegevinst ved den brogede medarbejderskare er, at det også løfter fagligheden i virksomheden, fordi medarbejderne lærer noget nyt af dem, der kommer ind. Kerneværdier ind under huden Det seneste halve år har sparekassen haft fokus på værdier og har udvalgt seks kerneværdier, som de nu er ved at indarbejde i organisationen. Egentlig har værdierne, som er teamånd, kvalitet, ansvarlig, imødekommen, kompetent og tidssvarende, altid være gældende. Men nu hvor sparekassen har haft vokseværk, kræver det mere fokus at sikre, at alle medarbejdere arbejder i samme retning efter dem. "Når man vokser med den hastighed, som vi gør, er man nødt til at gøre en aktiv indsats for at integrere værdierne - også blandt nye medarbejdere", siger Anne Birgitte Christensen. Teamspirit på dagsordenen Det næste halve år vil der være særlig fokus på værdien "teamånd" i Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse. Tankerne bag værdien er, at ting som individuelle salgsmål og præstationer ikke er begreber man arbejder efter her. I stedet arbejder den enkelte medarbejder med det vedkommende er bedst til. Dette var også udgangspunktet, da sparekassen lavede sin egen virksomhedsoverenskomst. Her var det målet at afspejle teamånden mest muligt. "Vi kan ikke lide sådan noget med, at man skal krydse ind i en bog og gøre som alle de andre. Vi vil gerne vise, at vi synes det er fint, at medarbejdere gerne vil yde en ekstra indsats, og at det kan aflæses i lønnen, siger Anne Birgitte Christensen. Dette blev bl.a. udmøntet i form af en telefonordning, medarbejderobligationer og pc-ordning. På forkant - Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse var blandt de første, der valgte at droppe sparekassebøgerne på et tidspunkt, hvor mange synes, det var meget modigt. - Efter fire røverier på to år opfandt sparekassen deres helt eget adgangssystem, hvor kunderne bruger dankort eller hævekort som "nøgle" til banken. Det har skabt trygge rammer for både kunder og medarbejdere og sat en effektiv stopper for røverier. SIDE 9 FA ORIENTERING DECEMBER 2005

10 Vellidte tillidsrepræsentanter Finansvirksomheder er positivt stemt overfor tillidsmandssystemet. Flertaller mener, at tillidsmændene er mere progressive, end de centrale forbund. I FA's årlige medlemsundersøgelse blev der denne gang bl.a. stillet spørgsmål om finansvirksomhedernes holdninger til tillidsmandsinstitutionen. Spørgsmålene er direkte sammenlignelige med en LO-undersøgelse fra efteråret Generelt er den finansielle sektor meget positivt stemt over for tillidsmandsystemet. Sammenlignes der med LO-området, er den finansielle sektor dog mere positiv. Skelnes der mellem forsikrings- og penge- og realkreditinstitutområdet, er det især sidstnævnte område, der er positivt stemt. Tillidsmand er en fordel for virksomhederne 89 pct. af de adspurgte virksomheder mener, at det er en fordel for virksomhederne at have tillidsmandsinstitutionen. Det samme gør sig gældende på LO-området. Mens samtlige virksomheder på penge- og realkreditinstitutområdet er enige om, at tillidsrepræsentanter er en fordel, så er kun 67 pct. af virksomhederne på forsikringsområdet enige i dette. Mere progressive end forbundene 84 pct. af virksomhederne mener, at tillidsrepræsentanter er mere progressive end de centrale forbund, mens tallet for LO-området er 77 pct. Man er således mere positivt stemt overfor den lokale repræsentant end forbundet. På penge- og realkreditinstitutområdet erklærer samtlige virksomheder sig enige i, at tillidsrepræsentanter har stor forståelse for virksomhedernes udviklingsmuligheder. På forsikringsområdet er det 86 pct. I alt er 95 pct. enige i denne påstand. På LOområdet er det tilsvarende tal 73 pct. Lytter mere til medarbejderne I den finansielle sektor er der en udbredt opfattelse af, at tillidsrepræsentanterne lytter mere til medarbejderne end til ledelsen. 84 pct. af virksomhederne er af denne opfattelse, mens tallet for LO-området er 63 pct. Med til at gennemføre strategiske ændringer På både FA- og LO området synes holdningen at være, at virksomhederne bruger tillidsrepræsentanterne strategisk i forhold til at få gennemført ændringer på arbejdspladsen. Af de adspurgte virksomheder har 63 pct. denne holdning, mens tallet fra LO-undersøgelsen er lidt større, nemlig 2/3. SIDE 10 FA ORIENTERING DECEMBER 2005

11 FA S KURSER 2006 Modulkurser: Ajourføringskurser - Mere om personaleforhold for de erfarne: april 2006 på Finanssektorens Uddannelsescenter, Skanderborg april 2006 på Hindsgavl Slot, Middelfart maj 2006 på Kollekolle, Værløse Grundkursus: Personalejura september 2006 på Gl. Skovridergaard, Silkeborg Specialkurser: Ansættelsen: 12. januar 2006 kl i FA Konkurrencebegrænsninger: 12. januar 2006 kl i FA Vilkår under ansættelsen: 21. februar 2006 kl i FA Arbejdsmiljøregler: 21. februar 2006 kl i FA Forhandlingsteknik for HR-medarbejdere: 16. marts 2006 kl i FA Ferie, frihed og fravær: 6. april 2006 kl Afskedigelsen: 5. september 2006 kl i FA Rundt om en gravid medarbejder: 13. september 2006 kl i FA Lønpakker: 26. september 2006 kl i FA Medarbejderaktier, optioner mv: 26. september 2006 kl i FA Overenskomst for viderekomne: Finans 3. oktober 2006 kl i FA og 4. oktober 2006 kl i FA. Forsikring 10. oktober 2006 kl i FA Løn- og fraværsindberetning til FA: 26. oktober 2006 kl i FA Skræddersyede virksomhedskurser FA tilbyder også at tilrettelægge kurser for en enkelt eller flere virksomheder samlet indenfor de emner, der er nævnt her i kataloget. Kurset tilrettelægges i samarbejde mellem FA og virksomheden. Medlemsnyt Indmeldte: HandelsFinans A/S pr. 1. december. Navneændringer: Oktober: Finansselskabet Faaborg A/S til FaaborgFinans A/S December: Nordea Investment Management Bank A/S til Nordea Investment Management AB, Denmark, filial af Nordea Investment Management AB, Sverige Fusion: 30. november: Snedsted-Nørhå Sparekasse fusioneret med Thyholm Sparekasse til Sparekassen Limfjorden. FA har 228 medlemsvirksom-heder. Tilmelding Tilmelding til kurserne skal ske på hvor faktura kan udskrives sammen med tilmelding. SIDE 11 FA ORIENTERING DECEMBER 2005

12 Tal der tæller - Mange finansansatte i Danmark Nordisk Bank Statistik for 2004 er netop offentliggjort. Her kan man blandt andet følge udviklingen i beskæftigelsen i banksektoren i de nordiske lande. bankansatte på ca. 41 pct. I perioden , er antallet af deltidsbeskæftigede i den danske banksektor steget med ca. 38 pct. i samme periode. Mange ansatte i Danmark Andelen af bankansatte i den danske befolkning har ligget stabilt på omkring lidt under 1 pct. i perioden Sammenlignet med vore nordiske naboer - med undtagelse af Island - har Danmark således relativt mange ansatte i banksektoren, jf. figuren. I Norge og Sverige er ca. en halv procent af befolkningen bankansatte, hvilket også er niveauet i Finland efter et kraftigt fald i antallet af medarbejdere fra 1995 til Stigende deltidsbeskæftigelse i dansk banksektor Norge har oplevet et fald i antallet af deltidsbeskæftigede Udviklingen fortsætter Ændringerne i deltidsbeskæftigelsen kan ikke alene forklares ud fra andelen af kvinder i banksektoren, da denne har været stort set uændret i begge lande i perioden. Udviklingen i Danmark vil formodentlig fortsætte pga. de forbedrede muligheder for nedsat tid for de stadig flere seniormedarbejdere i sektoren. På Island samt i Finland og Sverige har udviklingen i antallet af deltidsbeskæftigede i banksektoren såvel som andelen af kvindelige bankansatte været stabil fra Ansatte i banksektoren i pct. af befolkningen Ansatte i banksektoren i pct. af befolkningen Pct. 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Danmark Finland Island Norge Sverige Note:Tal for Island 2004 er baseret på beskæftigelsen i 2003 Personaleomsætning - præcisering I sidste nummer af FA-orientering handlede "Tal der tæller" om personaleomsætningen i finanssektoren. Det bør i den sammenhæng præciseres, at der i beregningerne også er medtaget midlertidige ansatte ligesom jobskifte mellem selskaber inden for samme koncern også er medtaget, hvilket naturligvis bidrager til at løfte personaleomsætningen. SIDE 12 FA ORIENTERING DECEMBER 2005

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesudvikling Beskæftigelsen i finanssektoren har været faldende siden 2008, og den forventes fortsat at falde frem mod udgangen af 2016. Med et forventet fald

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007 JANUAR 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS side 3 Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) og FA er blevet enige om en etårig overenskomst

Læs mere

Orientering. Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Forlig på finansområdet. Særnummer OK05. FA og Finansforbundet har indgået forlig 3

Orientering. Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Forlig på finansområdet. Særnummer OK05. FA og Finansforbundet har indgået forlig 3 Orientering Finanssektorens Arbejdsgiverforening Forlig på finansområdet Særnummer OK05 FA og Finansforbundet har indgået forlig 3 Den 8. marts 2005 blev FA og Finansforbundet enige om en ny treårig overenskomst.

Læs mere

FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB

FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB JUNI 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV side 6-7 Sektoren spiller på mange strenge for at sikre sig den fornødne arbejdskraft

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R

LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R LOKAL INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger ingeniørernes muligheder for formel lokal indflydelse på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

FAMAGASINET PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE GØR RENT I BRFKREDIT 10 SPØRGSMÅL TIL SYDBANK OG CODAN OM INTEGRATIONSPROJEKTET HELT TRYG VED TRIVSELSAFTALEN

FAMAGASINET PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE GØR RENT I BRFKREDIT 10 SPØRGSMÅL TIL SYDBANK OG CODAN OM INTEGRATIONSPROJEKTET HELT TRYG VED TRIVSELSAFTALEN JUNI 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE GØR RENT I BRFKREDIT side 4 BRFkredit hjælper borgere på kanten af arbejdsmarkedet med at få jobmæssigt fodfæste. 10

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

FAORIENTERING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN NYKREDIT SATSER PÅ FINANSØKONOMER PÅ DEN ANDEN SIDE AF BORDET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING

FAORIENTERING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN NYKREDIT SATSER PÅ FINANSØKONOMER PÅ DEN ANDEN SIDE AF BORDET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING MARTS 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN side 4 Startskuddet er lydt til FA s og Finansforbundets fælles integrationsprojekt. I løbet af de næste

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

FAORIENTERING AKADEMIKERE OG FINANSSEKTOREN HAR BRUG FOR HINANDEN BANKEN UDEN REGLER FINANSSEKTOREN MEST INNOVATIV FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING

FAORIENTERING AKADEMIKERE OG FINANSSEKTOREN HAR BRUG FOR HINANDEN BANKEN UDEN REGLER FINANSSEKTOREN MEST INNOVATIV FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING Maj 2005 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AKADEMIKERE OG FINANSSEKTOREN HAR BRUG FOR HINANDEN side 3 Finansvirksomhederne må rekruttere bredere, hvis de skal undgå at mangle arbejdskraft.

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Få tilskud til en mentor

Få tilskud til en mentor Få tilskud til en mentor det ender med at blive en god investering Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

FAORIENTERING FRIT UDSYN TIL DET PSYKISKE ARBEJDS- MILJØ INTEGRATION KRÆVER INITIATIV UDDANNELSE SKAL BLIVE TIL ARBEJDE

FAORIENTERING FRIT UDSYN TIL DET PSYKISKE ARBEJDS- MILJØ INTEGRATION KRÆVER INITIATIV UDDANNELSE SKAL BLIVE TIL ARBEJDE MAJ 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FRIT UDSYN TIL DET PSYKISKE ARBEJDS- MILJØ side 4 Nykredit har netop gennemført en omfattende undersøgelse af medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse Sagsnr. 50.10-00-348 Vores ref. HBØ/kni Deres ref. 2002/5100-2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Peter S. Willadsen Den 17. januar 2003. + ULQJRYHUXGNDVWWLOIRUVODJWLOORYRPGDQVNXGGDQQHOVHWLOYRNVQHXGO

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Hotel Legoland v/ Back Stage Manager Ruth Holmgaard Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra?

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Nye danskere - ny arbejdskraft Et tilbud til virksomheden fra kommuner, AF, DA og LO i Frederiksborg Amt Nye danskere - ny arbejdskraft Overvejer I at ansætte nye

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 211 1 Beskæftigelsesundersøgelse 211 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge og realkreditsektoren bliver fortsat mindre 4 Status quo hos forsikrings-

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

FAMAGASINET NYE TYPER MEDARBEJDERE I SEKTOREN OPGØR MED MYTER OM KVINDER OG LEDERJOBS BEHOV FOR AT NETVÆRKE I NORDEN

FAMAGASINET NYE TYPER MEDARBEJDERE I SEKTOREN OPGØR MED MYTER OM KVINDER OG LEDERJOBS BEHOV FOR AT NETVÆRKE I NORDEN DECEMBER 2006 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING NYE TYPER MEDARBEJDERE I SEKTOREN side 3-5 Finanssektoren ser sig om efter medarbejdere med andre typer af baggrunde end traditionelt. OPGØR

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER NU OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER D E T F I N A N S I E L L E A R B E J D S M A R K E D I TA L Mariane Dissing, adm. dir. FA Det finansielle arbejdsmarked i tal Det finansielle

Læs mere

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Investment Research General Market Conditions 28. april 1 Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Dansk Jobindex er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden tilbyder

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside / HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? / SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? / VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden

Læs mere

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse

Læs mere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere Plads til de unge Der skal både uddannes medarbejdere og ansattes unge s. 2 De starter ikke alle som elever Der arbejder både automekanikere og Europa opruster En rapport siger, at kravene til uddannelse

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN. Miniudgave. Forside

BESKÆFTIGELSESPLAN. Miniudgave. Forside BESKÆFTIGELSESPLAN 2012 Miniudgave Forside Indhold Tilbud og bemanding i jobcentret... 3 Situationen lige nu... 4 Jobcenter Hedensteds vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 5 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt NR. 9 - September 2008 Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Flemming Andersen Foto: PolFoto Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer

Læs mere

FÅ DIN EGEN PERSONALEAFDELING ANSÆTTELSESFORHOLD & PERSONALEJURA

FÅ DIN EGEN PERSONALEAFDELING ANSÆTTELSESFORHOLD & PERSONALEJURA FÅ DIN EGEN PERSONALEAFDELING ANSÆTTELSESFORHOLD & PERSONALEJURA Få din egen personaleafdeling Dette servicekatalog beskriver, hvordan du og din virksomhed kan bruge os som din helt egen personaleafdeling,

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

1. Formandens beretning

1. Formandens beretning Formandens beretning Formandens beretning 2007 Der var lagt et stort pres forud for overenskomstforhandlingerne på finansområdet. Derudover skulle vi forhandle samtidig med det Offentlige, hvor der var

Læs mere

FAORIENTERING. Tema: Akademikere i finanssektoren. PBS er lydhøre overfor støj. Stabil personaleomsætning FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING

FAORIENTERING. Tema: Akademikere i finanssektoren. PBS er lydhøre overfor støj. Stabil personaleomsætning FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING Oktober 2005 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING Tema: Akademikere i finanssektoren side 4-7 Akademikere og finanssektoren har meget at tilbyde hinanden. Men de studerende kender ikke sektorens

Læs mere

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet Vi søger resultater som 2 gavner begge parter Om OK14 indtil nu 9 Finanslønninger er stadig 3 højere end i resten af samfundet Køreplanerne for OK14 10 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA d ec em b er 2013

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Jobcenter Svendborg Anja Jørgensen Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Vedlagt denne skrivelse er ansøgning fra JYSK A/S, hvor vi søger om tilskud til medfinansiering fra Det Lokale

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Denne bog er tilegnet personalet i alle Sparekassen Faaborgs afdelinger.

Denne bog er tilegnet personalet i alle Sparekassen Faaborgs afdelinger. Vi tror på dig Denne bog er tilegnet personalet i alle Sparekassen Faaborgs afdelinger. Om at være stolt af sin arbejdsplads Sparekassen Faaborg er et moderne pengeinstitut med succes. Den succes skal

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

Kortlægning Zoom ind på kortet og se, hvilke virksomheder og offentlige arbejdspladser, der har ansat IGU-elever.

Kortlægning Zoom ind på kortet og se, hvilke virksomheder og offentlige arbejdspladser, der har ansat IGU-elever. SKÆV INTEGRATION Kortlægning: I over halvdelen af landets kommuner er der ikke én eneste IGU-elev Af Allan Christensen @journallan Research: Morten Madsen Fredag den 10. februar 2017 Del: Danmarkskortet

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst 4. februar 2014 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen 3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst Udenlandske medarbejdere på DA-området er omfattet af en kollektiv overenskomst i omtrent samme omfang som deres

Læs mere

Flygtninge på AMU-kurser bliver tabt i oversættelsen

Flygtninge på AMU-kurser bliver tabt i oversættelsen 19. marts 17 ARTIKEL Af Mikkel Ballegaard Pedersen & Rasmus Brygger Flygtninge på AMU-kurser bliver tabt i oversættelsen AMU-kurser er en fast del af Integrationsgrunduddannelsen, men AMU-centrene udbyder

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Jobpakker. Sikker vej til nye medarbejdere. LO DA KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Jobpakker. Sikker vej til nye medarbejdere. LO DA KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen Jobpakker Sikker vej til nye medarbejdere LO DA KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen 2 Brug jobpakker når der er behov for nye medarbejdere Fremover kan det

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikerne medvirker til at styrke integration og beskæftigelse af flygtninge på det danske arbejdsmarked hurtigt og

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Virksomhedsworkshop Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Projektet er støttet af INTEGRATIONSMINISTERIET og REGION SYDDANMARK Opgaver

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, februar 2015 HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Notat

Notat 30.10.2005 13347 Notat Poul Personalegoder Personalegoder som tilføjelse til lønnen eller som delvis substitut for løn er populært i flg. medierne. Der kan være skattemæssige forhold, der spiller ind når

Læs mere

2012 Arbejdsmiljøregnskab

2012 Arbejdsmiljøregnskab 212 Arbejdsmiljøregnskab DIAKONISSESTIFTELSEN / ARBEJDSMILJØREGNSKAB 212 Arbejdsmiljøregnskab 212 Personalepolitiske fokusområder i 212 Medarbejderudvikling gennem MUS og LUS Bekæmpelse af mobning MED-organisationen

Læs mere