FAORIENTERING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN MAN BEHØVER IKKE VÆRE STOR VELLIDTE TILLIDSREPRÆSENTANTER FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING DECEMBER 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAORIENTERING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN MAN BEHØVER IKKE VÆRE STOR VELLIDTE TILLIDSREPRÆSENTANTER FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING DECEMBER 2005"

Transkript

1 DECEMBER 2005 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN side 4-6 Danske Bank har gode erfaringer med at ansætte nydanskere. Nu starter FA og Finansforbundet et samlet integrationsprojekt for hele sektoren. MAN BEHØVER IKKE VÆRE STOR side 8 Den lille Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse har fokus på nye tiltag. VELLIDTE TILLIDSREPRÆSENTANTER side 10 Flertallet at finansvirksomhederne mener, at tillidsmændene er mere progressive end de centrale forbund.

2 INDHOLD Leder: For meget lovsjusk i 2005 side 3 Det blev et år, hvor alt for mange lovforslag indeholdt fejl. Danske Bank har succes med integration side 4 Danske Bank blev de første, der brugte FA s og Finansforbundets aftale om integration. Integrationsprojekt i finanssektoren side 5 FA og Finansforbundet starter integrationsprojekt. Trygs første integrationsprojekt i mål side 6 Et to-årigt integrationsprojekt har fået andelen af medarbejdere med etnisk baggrund til at stige i Tryg. Nye kurser side 7 FA s kursusudbud ser anderledes ud efter nytår. Man behøver ikke at være stor side 8 For Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse er det centralt at være en tidssvarende arbejdsplads. Vellidte tillidsrepræsentanter side 10 De fleste finansvirksomhederne mener, at tillidsmændene er mere progressive, end de centrale forbund. Nyt fra FA - FA s kurser 2006 side 11 FA Orientering, 13. årgang, nr december 2005 Redaktion: Ansv. red Steen A. Rasmussen, Red. Lene Rosenmeier, Red. sekr. Helle Rosenkrantz, Layout Edwin Johansen. Tal der tæller: mange finansansatte i Danmark side 12 Oplag: ISSN Tryk, ekspedition og udgiver: Finanssektorens Arbejdsgiverforening Store Kongensgade 81C Postboks Kbh. K. SIDE 2 FA ORIENTERING DECEMBER 2005

3 LEDER For meget lovsjusk i 2005 Det er et år præget af mange lovforslag, der nu går på hæld. Desværre er det også et år, hvor FA ofte har måttet konstatere, at et lovforslag enten indeholdt deciderede fejl, eller at finanssektoren var blevet helt overset i forbindelse med lovarbejdet. I september kom Familieministeriet fx med et lovforslag om en central barselsudligning. FA havde fået oplyst, at finanssektoren skulle omfattes af ordningen. Alligevel overså ministeriet sektoren i bemærkningerne til lovforslaget. Det gav bl.a. anledning til en alvorlig regnefejl. Fejlen er stadig ikke rettet. Senere på året måtte Beskæftigelsesministeriet ændre ligebehandlingsloven, så unge under 18 år blev undtaget fra forbudet mod aldersdiskrimination. Det var en nødvendig undtagelse, som arbejdsmarkedets parter gjorde opmærksom på allerede under udvalgsarbejdet. Men loven blev alligevel vedtaget uden. I november udråbte ministeriet så direktører til at være omfattet af ligebehandlingslovens forbud mod aldersdiskrimination. Det skete, selvom loven kun gælder for lønmodtagere, og at det er fast antaget i arbejdsretten, at direktører ikke kan opfattes som lønmodtagere. Sidst i november sendte Familieministeriet et høringsbrev ud til bl.a. FA med en frist for bemærkninger til den 9. december. Men familieministeren havde ikke tid til at vente på bemærkningerne. Allerede den 30. november blev lovforslaget fremsat i Folketinget. Et par dage senere overså et nyt lovforslag om at forbygge hvidvask og terror fuldstændig et EU-krav om at beskytte medarbejderne i pengeinstitutter, når de anmelder mistænkelige pengetransaktioner. Det betyder, at bankansatte kan ende med at modtage trusler mod dem selv eller deres familie, hvis de indberetter en mistanke om hvidvaskning af penge uden at vide i hvilket omfang de er beskyttede. 12. december var den gal igen i Familieministeriet, da de sendte et lovforslag i høring. Ifølge lovforslaget skal ansatte bl.a. have ret til arbejdsfrihed pga. tvingende familiemæssige årsager som sygdom eller ulykke. I forslagets bemærkninger står, at en sådan regel kun findes på DA/LO-området og på det offentlige arbejdsmarked. Ministeriet overså dermed, at reglen også findes på både finans- og forsikringsområdet. Så mange fejl på så kort tid er simpelthen ikke godt nok. Kvaliteten i lovarbejdet er for ringe. I stedet for at sende så mange fejlbelagte lovforslag på gaden, ville færre men bedre gennemarbejdede forslag være at foretrække for alle parter. Steen A. Rasmussen SIDE 3 FA ORIENTERING DECEMBER 2005

4 Danske Bank har succes med at ansætte nydanskere Danske Bank blev de første, der tog FA s og Finansforbundet aftale om integration i brug. Aftalen gør det muligt at ansætte nydanskere på særlige vilkår i en periode, mens de bliver opkvalificeret til at klare jobbet på normale vilkår. Tidligere på året ansatte Danske Bank 18 nydanskere i koncernens kundekontaktcenter og i kundevendte funktioner i filialer rundt omkring i landet. I løbet af et år skal de gennemgå et uddannelsesmæssigt forløb, som opkvalificerer dem til at matche de krav, banken stiller til medarbejderne. Projektet er arrangeret i samarbejde med Foreningen Nydansker, kommunerne og med tilskud til uddannelse fra Integrationsministeriet. Målet med det hele er forretningsmæssig vækst. Det er et spørgsmål om at have de rette kompetencer blandt medarbejderne. Vi forventer, at vi får nogle kvalificerede medarbejdere, der - udover andre typer af kunder - er gode til at servicere nydanskere og dermed give os nye forretningsmuligheder, siger underdirektør i Danske Bank Bent Jespersen. Forståelse for anden tilgang til bankprodukter Det er bankens erfaring, at det kan være nemmere for nydanskere at løse visse problemstillinger for landsmænd, fordi de har en indsigt i kulturen og en måske anderledes tilgang til bankforretninger. Og banken ved hvad de taler om. De har i forvejen gode erfaringer med at ansætte nydanskere i Århus og Odense. FA s integrationsaftale som model Danske Bank har som de første brugt FA og Finansforbundets aftale om integration fra 2003 som model for forløbet. Det indebærer bl.a., at de 18 medarbejdere gennemgår et et-årigt uddannelsesforløb. Udover det rent faglige stiller banken store krav til udviklingen i danskkundskaberne. Det var fra starten en forudsætning for varig FAKTA om projektet: 80 % af de ansatte nydanskere er kvinder. Aldersgennemsnittet er midt i 30'erne. Nationaliteterne er meget blandede. Deltagerne i projektet er primært ansat i Københavns- og Aarhus-området. ansættelse, at de 18 medarbejdere kan tale dansk den 1. januar Kun tre af de ansatte, som alle arbejder i et kundekontaktcenter, kan ikke nå at løfte dette krav. To af dem bliver i stedet placeret i en filial, da det er nemmere at kommunikere ansigt til ansigt, end over en telefon. Banken har måtte sige farvel til den sidste af de tre, som ikke kunne løfte sprogkravet. Det er meget vigtigt, at man kan tale dansk. På det punkt var vores ambitioner måske for store i kundekontaktcentrene. I filialerne gik det derimod over al forventning, siger Bent Jespersen. Når uddannelsesforløbet er slut, fortsætter de nye medarbejdere i banken på helt almindelige vilkår. SIDE 4 FA ORIENTERING DECEMBER 2005

5 Integrationsprojekt. 50 nydanskere ind i finansvirksomheder Den finansielle sektor oplever en øget efterspørgsel på arbejdskraft. Samtidig er et af samfundets største problemer, at indvandrere og efterkommere har for lille tilknytning til arbejdsmarkedet. På den baggrund har FA og Finansforbundet aftalt et projekt, der har til formål at ansætte og uddanne 50 nydanskere i finansielle virksomheder. Projektet tager udgangspunkt i det protokollat om integration af medarbejdere med anden etnisk baggrund, som FA og Finansforbundet aftalte i FA og Finansforbundet starter et projekt, der har til formål at ansætte og uddanne 50 nydanskere i finansielle virksomheder. Ansættelse på særlige vilkår Integrationsprojektet indebærer, at penge- og realkreditinstitutter får mulighed for at ansatte en eller flere nydanskere på særlige vilkår aftalt mellem FA og Finansforbundet. Ansættelse sker med henblik på varig beskæftigelse. Medarbejderen uddannes Inden ansættelse deltager nydanskeren i en praktisk introduktion af ca. 1 måneds varighed i virksomheden. Herefter starter et uddannelsesforløb på 12 måneder, hvor nydanskeren deltager i finansfaglig skoleundervisning og får sidemandsoplæring i virksomheden. Desuden kan der være behov for, at nydanskeren deltager i supplerende danskundervisning. Bliver i stand til at matche kravene Uddannelsen på 12 måneder tilrettelægges sådan, at medarbejderen bliver i stand til at møde kunderne og rådgive om og sælge enkle finansielle produkter. Det forudsættes, at medarbejderen herefter kan matche de krav, der stilles til en finansmedarbejder. Mentorer i virksomheden Den enkelte virksomhed, der deltager i projektet, udpeger en mentor, som nydanskeren med god samvittighed kan spørge om arbejdsopgaverne, og som har tid til at forklare dem. Mentoren skal være en medarbejder, som selv bestrider det job, som nydanskeren skal uddannes i at udføre. Projektet starter snart Det er hensigten, at projektet skal starte hurtigst muligt - formentlig fra 1. april Alle penge- og realkreditinstitutter kan deltage uanset størelse og geografisk placering. SIDE 5 FA ORIENTERING DECEMBER 2005

6 Trygs første integrationsprojekt i mål Tilbage i 2003 var der i alt 1,9 pct. medarbejdere med etnisk baggrund i Tryg. I dag er andelen steget til 3,4 pct. Årsagen er bl.a., at et to-årigt integrationsprojekt nu har båret frugt. For et par år siden var de fleste medarbejdere med etnisk baggrund i Tryg ansat i kantine- og rengøringsjob eller i IT-afdelingen. Der var derimod kun meget få medarbejdere med etnisk baggrund, som arbejdede med forsikring. Tryg startede derfor et integrationsprojekt, hvor målet, udover at øge andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund, også var at kanalisere etniske medarbejdere ind i jobs på forsikrings- og salgsområdet. Opgraderet til forsikringsbranchen 12 unge fra forskellige lande startede i 2003 i Tryg s integrationsprojekt. Planen var, at de i løbet af to år skulle lære alt om Tryg, salg og forsikringer for til sidst at kunne opfylde kravene til en stilling som forsikringsmedarbejder. Målene blev nået I dag, hvor projektet er slut, er ni ud af i alt 12 projektdeltagere fastansat i Tryg. En enkelt medarbejder har fået job i et andet forsikringsselskab. De ni, som er ansat i Tryg, arbejder i kundeservice samt i police- og skadeafdelingen. En skal snart starte som assurandør og en arbejder med analyseopgaver på skadesområdet. Målene med projektet blev altså indfriet. Lighedspunkter med FA s integrationsprojekt De 12 medarbejdere, som deltog i Trygs integrationsprojekt, fik alle tilknyttet en vejleder i Tryg, blev sidemandsoplært, fik en grundig indsigt i arbejdsprocesserne og modtog undervejs undervisning bl.a. på et særligt skræddersyet forløb på Forsikringsakademiet og danskundervisning i kommunalt regi. Tryg samarbejdede med kommunerne omkring selve rekrutteringen af de nye medarbejdere, ligesom danskundervisningen også foregik i kommunalt regi. Trygs integrationsprojekt har dermed mange lighedspunkter med det projekt, FA og Finansforbundet nu lægger op til. Læs mere om dette på forrige side. Nye projekter på vej i Tryg Tryg er allerede i gang med nye integrationsprojekter. 1. november i år startede forsikringskoncernen et Trainee-forløb for seks ledige ingeniører med anden etnisk baggrund. De seks bliver nu omskolet til at arbejde med analyse og udviklingsarbejde inden for IT. SIDE 6 FA ORIENTERING DECEMBER 2005

7 Nyt år - nye kurser - nyt katalog FA s kursuskatalog har fået nyt design. Men det er ikke kun det visuelle, der er nyt. Indholdet ser også anderledes ud end tidligere. Specialistviden til specialister Finansvirksomheder bliver mere og mere forskellige - og det samme gælder behovene for kurser. Derfor har FA udviklet et nyt kursusudbud, som tager hensyn til forskellighederne. Som noget nyt vil der i foråret 2006 blive afholdt en række korte kurser med fokus på særlige områder. Kurserne varer fra 3-7 timer. Nogle af dem passer sammen og holdes derfor samme dag, fx lønpakker og medarbejderaktier. Alle specialkurserne holdes i FA. Men hvis der viser sig et behov for det, rykker FA gerne til Jylland eller Fyn. FA har oplevet et stort behov for særligt målrettede kurser, som hidtil har været holdt ad hoc. Fra og med årsskiftet er denne type kurser derfor sat i system. Kurser for dem der skal vide noget Der vil også være kurser for dem, der skal lære noget lidt mere generelt - uden at de skal arbejde med det i det daglige. Som hidtil tilbyder FA modulkurser af 2 dages varighed - et grundkursus for nye og et ajourføringskursus for erfarne medarbejdere i personale-/hr-afdelingerne. FA arrangerer virksomhedskurser FA vil fortsætte med lave skræddersyede virksomhedskurser rundt i landet, fx for ledere om juraen i ansættelsesforhold eller om overenskomsten. Hvis der sker noget nyt, fx ved ændringer i lovene - så vil FA stadig relativt hurtigt udbyde kurser eller informationsmøder om emnet. Det er muligt at læse mere om og tilmelde sig kurserne på FA s hjemmeside Se også en samlet liste over kuserne på side 11 i dette nummer af FA Orientering. Sådan ser FA s nye kursuskatalog ud. SIDE 7 FA ORIENTERING DECEMBER 2005

8 Man behøver ikke være stor for at gøre sig store tanker At være tidssvarende er en stor udfordring for et mindre pengeinstitut. Alligevel er netop det en af kerneværdierne i den lille Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse. I Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse er de lige så langt fremme i skoene, som de store pengeinstitutter. På nogle områder har de endda været på forkant med udviklingen i branchen. Sparekassen har konstant fokus på at være mest mulig attraktiv - ikke bare i forhold til kunderne - men i lige så høj grad i forhold til medarbejderne. "Hvis man gerne vil have gode medarbejdere, er man nødt til at følge med tiden". Så enkelt er det ifølge Personalechef i Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse Anne Birgitte Christensen. Vorbasse-Hejsnvig Sparekasse har i dag i alt fire filialer. Den ene af dem er kommet til indenfor de sidste 10 år. Medarbejderantallet er i samme periode vokset fra 20 til ca. 50 medarbejdere. Væksten har altså primært ligget i de eksisterende filialer. Vant til forskellige profiler I dag er der mangel på arbejdskraft i den finansielle sektor, og derfor taler man meget om vigtigheden af at rekruttere bredere, end branchen traditionelt har gjort. I Vorbasse- Hejnsvig Sparekasse er der dog ikke noget nyt i det. Anne Birgitte Christensen, der selv er uddannet civiløkonom, fortæller, at ud af sparekassens 50 ansatte er ca. 20 ikke traditionelt bankuddannede. "Det kræver selvfølgelig uddannelse og indkøring, men til gengæld får vi nogle folk, der ikke tænker ens alle sammen. Det giver nogle muligheder og et spil, der gør, at man har lettere ved at tænke anderledes og være på forkant med udviklingen," forklarer hun. SIDE 8 FA ORIENTERING DECEMBER 2005

9 Sparekassen er i øvrigt begyndt at ansætte finansøkonomer ved siden af den almindelige elevuddannelse. I selve rådgivningsfunktionen tager de også "utraditionelle" profiler ind. Senest er en revisor blevet ansat i stillingen som erhvervsrådgiver. Kan godt finde medarbejdere Selvom Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse, ligesom alle andre, kan mærke, at udbuddet af arbejdskraft er mindre i disse år, så kan de godt finde gode nye medarbejdere, selvom de ligger godt gemt midt inde i Jylland et stykke væk fra større byer og uddannelsesinstitutioner. En sidegevinst ved den brogede medarbejderskare er, at det også løfter fagligheden i virksomheden, fordi medarbejderne lærer noget nyt af dem, der kommer ind. Kerneværdier ind under huden Det seneste halve år har sparekassen haft fokus på værdier og har udvalgt seks kerneværdier, som de nu er ved at indarbejde i organisationen. Egentlig har værdierne, som er teamånd, kvalitet, ansvarlig, imødekommen, kompetent og tidssvarende, altid være gældende. Men nu hvor sparekassen har haft vokseværk, kræver det mere fokus at sikre, at alle medarbejdere arbejder i samme retning efter dem. "Når man vokser med den hastighed, som vi gør, er man nødt til at gøre en aktiv indsats for at integrere værdierne - også blandt nye medarbejdere", siger Anne Birgitte Christensen. Teamspirit på dagsordenen Det næste halve år vil der være særlig fokus på værdien "teamånd" i Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse. Tankerne bag værdien er, at ting som individuelle salgsmål og præstationer ikke er begreber man arbejder efter her. I stedet arbejder den enkelte medarbejder med det vedkommende er bedst til. Dette var også udgangspunktet, da sparekassen lavede sin egen virksomhedsoverenskomst. Her var det målet at afspejle teamånden mest muligt. "Vi kan ikke lide sådan noget med, at man skal krydse ind i en bog og gøre som alle de andre. Vi vil gerne vise, at vi synes det er fint, at medarbejdere gerne vil yde en ekstra indsats, og at det kan aflæses i lønnen, siger Anne Birgitte Christensen. Dette blev bl.a. udmøntet i form af en telefonordning, medarbejderobligationer og pc-ordning. På forkant - Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse var blandt de første, der valgte at droppe sparekassebøgerne på et tidspunkt, hvor mange synes, det var meget modigt. - Efter fire røverier på to år opfandt sparekassen deres helt eget adgangssystem, hvor kunderne bruger dankort eller hævekort som "nøgle" til banken. Det har skabt trygge rammer for både kunder og medarbejdere og sat en effektiv stopper for røverier. SIDE 9 FA ORIENTERING DECEMBER 2005

10 Vellidte tillidsrepræsentanter Finansvirksomheder er positivt stemt overfor tillidsmandssystemet. Flertaller mener, at tillidsmændene er mere progressive, end de centrale forbund. I FA's årlige medlemsundersøgelse blev der denne gang bl.a. stillet spørgsmål om finansvirksomhedernes holdninger til tillidsmandsinstitutionen. Spørgsmålene er direkte sammenlignelige med en LO-undersøgelse fra efteråret Generelt er den finansielle sektor meget positivt stemt over for tillidsmandsystemet. Sammenlignes der med LO-området, er den finansielle sektor dog mere positiv. Skelnes der mellem forsikrings- og penge- og realkreditinstitutområdet, er det især sidstnævnte område, der er positivt stemt. Tillidsmand er en fordel for virksomhederne 89 pct. af de adspurgte virksomheder mener, at det er en fordel for virksomhederne at have tillidsmandsinstitutionen. Det samme gør sig gældende på LO-området. Mens samtlige virksomheder på penge- og realkreditinstitutområdet er enige om, at tillidsrepræsentanter er en fordel, så er kun 67 pct. af virksomhederne på forsikringsområdet enige i dette. Mere progressive end forbundene 84 pct. af virksomhederne mener, at tillidsrepræsentanter er mere progressive end de centrale forbund, mens tallet for LO-området er 77 pct. Man er således mere positivt stemt overfor den lokale repræsentant end forbundet. På penge- og realkreditinstitutområdet erklærer samtlige virksomheder sig enige i, at tillidsrepræsentanter har stor forståelse for virksomhedernes udviklingsmuligheder. På forsikringsområdet er det 86 pct. I alt er 95 pct. enige i denne påstand. På LOområdet er det tilsvarende tal 73 pct. Lytter mere til medarbejderne I den finansielle sektor er der en udbredt opfattelse af, at tillidsrepræsentanterne lytter mere til medarbejderne end til ledelsen. 84 pct. af virksomhederne er af denne opfattelse, mens tallet for LO-området er 63 pct. Med til at gennemføre strategiske ændringer På både FA- og LO området synes holdningen at være, at virksomhederne bruger tillidsrepræsentanterne strategisk i forhold til at få gennemført ændringer på arbejdspladsen. Af de adspurgte virksomheder har 63 pct. denne holdning, mens tallet fra LO-undersøgelsen er lidt større, nemlig 2/3. SIDE 10 FA ORIENTERING DECEMBER 2005

11 FA S KURSER 2006 Modulkurser: Ajourføringskurser - Mere om personaleforhold for de erfarne: april 2006 på Finanssektorens Uddannelsescenter, Skanderborg april 2006 på Hindsgavl Slot, Middelfart maj 2006 på Kollekolle, Værløse Grundkursus: Personalejura september 2006 på Gl. Skovridergaard, Silkeborg Specialkurser: Ansættelsen: 12. januar 2006 kl i FA Konkurrencebegrænsninger: 12. januar 2006 kl i FA Vilkår under ansættelsen: 21. februar 2006 kl i FA Arbejdsmiljøregler: 21. februar 2006 kl i FA Forhandlingsteknik for HR-medarbejdere: 16. marts 2006 kl i FA Ferie, frihed og fravær: 6. april 2006 kl Afskedigelsen: 5. september 2006 kl i FA Rundt om en gravid medarbejder: 13. september 2006 kl i FA Lønpakker: 26. september 2006 kl i FA Medarbejderaktier, optioner mv: 26. september 2006 kl i FA Overenskomst for viderekomne: Finans 3. oktober 2006 kl i FA og 4. oktober 2006 kl i FA. Forsikring 10. oktober 2006 kl i FA Løn- og fraværsindberetning til FA: 26. oktober 2006 kl i FA Skræddersyede virksomhedskurser FA tilbyder også at tilrettelægge kurser for en enkelt eller flere virksomheder samlet indenfor de emner, der er nævnt her i kataloget. Kurset tilrettelægges i samarbejde mellem FA og virksomheden. Medlemsnyt Indmeldte: HandelsFinans A/S pr. 1. december. Navneændringer: Oktober: Finansselskabet Faaborg A/S til FaaborgFinans A/S December: Nordea Investment Management Bank A/S til Nordea Investment Management AB, Denmark, filial af Nordea Investment Management AB, Sverige Fusion: 30. november: Snedsted-Nørhå Sparekasse fusioneret med Thyholm Sparekasse til Sparekassen Limfjorden. FA har 228 medlemsvirksom-heder. Tilmelding Tilmelding til kurserne skal ske på hvor faktura kan udskrives sammen med tilmelding. SIDE 11 FA ORIENTERING DECEMBER 2005

12 Tal der tæller - Mange finansansatte i Danmark Nordisk Bank Statistik for 2004 er netop offentliggjort. Her kan man blandt andet følge udviklingen i beskæftigelsen i banksektoren i de nordiske lande. bankansatte på ca. 41 pct. I perioden , er antallet af deltidsbeskæftigede i den danske banksektor steget med ca. 38 pct. i samme periode. Mange ansatte i Danmark Andelen af bankansatte i den danske befolkning har ligget stabilt på omkring lidt under 1 pct. i perioden Sammenlignet med vore nordiske naboer - med undtagelse af Island - har Danmark således relativt mange ansatte i banksektoren, jf. figuren. I Norge og Sverige er ca. en halv procent af befolkningen bankansatte, hvilket også er niveauet i Finland efter et kraftigt fald i antallet af medarbejdere fra 1995 til Stigende deltidsbeskæftigelse i dansk banksektor Norge har oplevet et fald i antallet af deltidsbeskæftigede Udviklingen fortsætter Ændringerne i deltidsbeskæftigelsen kan ikke alene forklares ud fra andelen af kvinder i banksektoren, da denne har været stort set uændret i begge lande i perioden. Udviklingen i Danmark vil formodentlig fortsætte pga. de forbedrede muligheder for nedsat tid for de stadig flere seniormedarbejdere i sektoren. På Island samt i Finland og Sverige har udviklingen i antallet af deltidsbeskæftigede i banksektoren såvel som andelen af kvindelige bankansatte været stabil fra Ansatte i banksektoren i pct. af befolkningen Ansatte i banksektoren i pct. af befolkningen Pct. 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Danmark Finland Island Norge Sverige Note:Tal for Island 2004 er baseret på beskæftigelsen i 2003 Personaleomsætning - præcisering I sidste nummer af FA-orientering handlede "Tal der tæller" om personaleomsætningen i finanssektoren. Det bør i den sammenhæng præciseres, at der i beregningerne også er medtaget midlertidige ansatte ligesom jobskifte mellem selskaber inden for samme koncern også er medtaget, hvilket naturligvis bidrager til at løfte personaleomsætningen. SIDE 12 FA ORIENTERING DECEMBER 2005

FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB

FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB JUNI 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV side 6-7 Sektoren spiller på mange strenge for at sikre sig den fornødne arbejdskraft

Læs mere

FAORIENTERING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN NYKREDIT SATSER PÅ FINANSØKONOMER PÅ DEN ANDEN SIDE AF BORDET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING

FAORIENTERING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN NYKREDIT SATSER PÅ FINANSØKONOMER PÅ DEN ANDEN SIDE AF BORDET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING MARTS 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN side 4 Startskuddet er lydt til FA s og Finansforbundets fælles integrationsprojekt. I løbet af de næste

Læs mere

FAORIENTERING NYDANSKERE PÅ JOB I FINANSSEKTOREN VI VIL SÅ GERNE HAVE, AT I BLIVER LIDT LÆNGERE FREMTIDENS UDDANNELSER TIL DEBAT

FAORIENTERING NYDANSKERE PÅ JOB I FINANSSEKTOREN VI VIL SÅ GERNE HAVE, AT I BLIVER LIDT LÆNGERE FREMTIDENS UDDANNELSER TIL DEBAT SEPTEMBER 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING NYDANSKERE PÅ JOB I FINANSSEKTOREN side 4-7 FA har besøgt nogle af deltagerne i finanssektorens integrationsprojekt. VI VIL SÅ GERNE HAVE,

Læs mere

Formandens beretning. FA's formand, Lars Mørch

Formandens beretning. FA's formand, Lars Mørch Formandens beretning FA's formand, Lars Mørch Det har været et stormfuldt år Ved generalforsamlingen i sommeren 2008 vurderede vi, at der ville komme en afmatning i sektoren, og at behovet for arbejdskraft

Læs mere

Talenter er en mangelvare. Derfor fokuserer HR-afdelingerne på at fastholde og tiltrække de bedste

Talenter er en mangelvare. Derfor fokuserer HR-afdelingerne på at fastholde og tiltrække de bedste Finansforbundets magasin nr. 3, 2006 Slut med røgsignaler Banker bejler til talenter BRFkredit erklærer sig totalt røgfri også på parkeringspladsen Sharia-lån måske på vej til Danmark De investeringslystne

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 6, 2011. tro mod jobbet

Finansforbundets magasin nr. 6, 2011. tro mod jobbet Finansforbundets magasin nr. 6, 2011 tro mod jobbet Finansfolk bliver i snit over 13 år på samme arbejdsplads, hvilket er næsten fem år mere end den gennemsnitlige lønmodtager. Læs side 14 www.bankpension.dk

Læs mere

Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder

Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder Finansforbundets magasin nr. 7, 2008 Kvinder til tops I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder Læs side 14 Jeg

Læs mere

Kampen om kompetencerne

Kampen om kompetencerne Kampen om kompetencerne Udgivet af Finansrådet, DEA og CBS Marts 2009 Trykt hos Baurs offset i 250 antal ex. Layout: Finansrådet/Maja Blarke ISBN 978-87-918-8726-0 INDHOLD Indholdsfortegnelse KAPITEL

Læs mere

Sager Ligebehandlingsnævnet Arbejdsretten Højesteret

Sager Ligebehandlingsnævnet Arbejdsretten Højesteret Forhandlinger OK 11 Overenskomstforhandlingerne i 2011 blev afsluttet allerede i maj 2010 med en 1 årig forlængelse af den eksisterende overenskomsttekst og en generel lønregulering på 1,07%. Forliget

Læs mere

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / december 2011 En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Året der gik i finans

Året der gik i finans Året der gik i finans Det forgangne beretningsår har været præget af overenskomstforhandlingerne. Forhandlingerne på forsikringsområdet gik planmæssigt og blev afsluttet uden den store dramatik. Men på

Læs mere

bankrådgiver i livsfare

bankrådgiver i livsfare Finansforbundets magasin nr. 5, 2010 bankrådgiver i livsfare Om natten sov jeg ikke, og om dagen kunne jeg ikke koncentrere mig, fortæller privatkunderådgiver om de 14 dage, hvor en kunde dagligt ringede

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Socialt-etisk regnskab 2006

Socialt-etisk regnskab 2006 Socialt-etisk regnskab 2006 Nysgerrighed og fælles reflektion er forudsætningen for fremdrift og forandring Blød bæredygtig bevidsthed For tredje gang har vi indarbejdet en redegørelse om sparekassens

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Finansøkonomerne i den finansielle sektor

Finansøkonomerne i den finansielle sektor Finansøkonomerne i den finansielle sektor INDHOLD INDLEDNING 3 Rapportens væsentligste konklusioner 4 BESKÆFTIGELSESSITUATIONEN INDENFOR DEN FINANSIELLE SEKTOR 5 Den demografiske udfordring: Flere ældre

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

OK12 OK12 - forløbet

OK12 OK12 - forløbet OK12 I de første måneder af 2012 forhandlede FA nye overenskomster på plads med både Finansforbundet og DFL. Forhandlingerne stod i skyggen af den internationale finansielle krise, og op til forhandlingerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk

Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk Februar 2002 Sanne Ipsen CASA Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

fristet til fusk Xxx Læs side xx Der manipuleres med regnskaberne som aldrig før i danske virksomheder Læs side 12

fristet til fusk Xxx Læs side xx Der manipuleres med regnskaberne som aldrig før i danske virksomheder Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 11, 2009 Xxx Xxx Læs side xx fristet til fusk Der manipuleres med regnskaberne som aldrig før i danske virksomheder Læs side 12 Det sidste pensionsår har ikke været det sjoveste.

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Så n set. Uddannelse er alfa og omega for integration. Skræddersyede kurser, der passer perfekt. Ny udgave af TeamUddannelsen er kommet godt fra start

Så n set. Uddannelse er alfa og omega for integration. Skræddersyede kurser, der passer perfekt. Ny udgave af TeamUddannelsen er kommet godt fra start Nr 48. Marts 2008 Forsikringsakademiet www.forsikringsakademiet.dk Så n set Leder Læs side 2 Ny udgave af TeamUddannelsen Læs side 4 Succes med de nye formidlermoduler Læs side 5 De kommende kompetencer

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

En kæmpe forandring. beretning

En kæmpe forandring. beretning beretning for Jyske Bank Kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / januar 2013 årsberetning beretning En kæmpe forandring 2012 blev året, hvor Jyske Bank undergik en af de største forandringer i

Læs mere

JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER

JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER MAGASIN OM HANDLINGSPLANER JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER SÅDAN LAVER DU EN HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLANEN I PRAKSIS FIRE KOMMUNERS ERFARINGER MATCH 4 FAST ARBEJDE EFTER ÅR PÅ KONTANTHJÆLP VELVILJE

Læs mere