VorEs. EUropapolitisk program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VorEs. EUropapolitisk program"

Transkript

1 VorEs EUropa EUropapolitisk program

2 Vores Europa Indholdsfortegnelse Indledning 1. Vækst og job Bæredygtig vækstpolitik med ungdommen i centrum Alle skal bidrage også finansmarkederne Til kamp mod social dumping Viden er fremtidens levebrød 2. Det grønne Europa En ambitiøs miljø-, energi- og klimapolitik Reformer af landbrugsstøtten 3. EU i din hverdag Demokratiet forpligter Forbedringer for borgeren i hverdagen Bekæmpelse af den grænseoverskridende kriminalitet 4. EU i verden EU som stærk global partner og rollemodel Afslutning

3 Europapolitisk program vedtaget på Socialdemokraternes kongres, søndag den 29. september 2013 Vores Europa Danmarks interesser og værdier varetages bedst gennem et stærkt europæisk samarbejde. I fire årtier har EU-samarbejdet både været fredens projekt, og har samtidig bidraget til at skabe velstand og arbejdspladser her i Danmark. Vi skal fra dansk side fortsat aktivt påvirke EUsamarbejdet, så det både bliver mere effektivt og forpligtende, og så Europa bliver endnu bedre til at varetage vores interesser globalt. Sammen med socialdemokrater i resten af Europa har vi gennem 40 år kæmpet for et EUsamarbejde, som er mere end en handelsklub. Vores mål har altid været bredere nemlig et EU, der udgør rammen om en social og miljømæssig bæredygtig markedsøkonomi. Det er grundlæggende en politisk kamp mellem to fundamentalt forskellige visioner for Europa. En rød og en blå. Det er en kamp, der aldrig slutter. EU er også fremtidens projekt. Det er gennem et tættere EU-samarbejde, at vi skal bekæmpe krisen. EU har i de seneste kriseår været en politisk kampplads, hvor Europas borgerlige regeringer har haft for stor indflydelse. Som socialdemokrater skal vi sikre, at ambitionen om at skabe flere job og mere vækst i fællesskab kommer til at fylde endnu mere end i dag. Der er brug for stærke socialdemokratiske visioner og politisk handling i Europa i de kommende år. Millioner af mennesker har mistet deres job eller har ringe udsigter til at træde ind på arbejdsmarkedet i dagens Europa. Ikke mindst ungdomsarbejdsløsheden er voldsom og hver fjerde unge europæer under 25 år uden et arbejde.. Europa er langsomt på vej ud af en dyb, økonomisk krise. Lav vækst og høj arbejdsløshed har været følgevirkningerne af den finansielle krise. Reformer og konsolidering af de sydeuropæiske økonomier har været hårde og barske. Der skal naturligvis være styr på finanspolitikken, men den kan ikke stå alene, hvis der skal gang i den europæiske vækst og beskæftigelse igen. Derfor er der brug for både strukturreformer og langt flere aktive investeringer i blandt andet infrastrukturprojekter, grøn omstilling indenfor f.eks. energi samt forskning og uddannelse. Kampen mod den alarmerende høje ungdomsarbejdsløshed skal styrkes på europæisk plan bl.a. ved en hurtig gennemførelse af ungdomsgarantien, herunder at landene massivt satser på unges uddannelse, praktikpladser og nemmere adgang til arbejdsmarkedet. Det handler om at få Europas borgere tilbage i arbejde og uddannelse. Det er vejen ud af krisen. Det er det, der sikrer vores konkurrencedygtighed globalt, og det er det, der sikrer, at vi kan udvikle vores velfærdssamfund. vores europa 3

4 Valget til Europa-Parlamentet er derfor afgørende for, hvordan fremtidens Europa kommer til at se ud. Socialdemokraterne arbejder for et solidarisk europæisk samarbejde, hvor markedskræfterne bliver reguleret effektivt til gavn for borgerne i Europa. Et Europa, hvor vi får skabt ny bæredygtig vækst og ikke mindst nye arbejdspladser og uddannelsesmuligheder for derved at højne det sociale niveau i Europa. Der er forskel på en liberalistisk politik og en socialdemokratisk politik i Europa. Vores valgprogram til Europa-Parlamentsvalget i 2014 afspejler, hvilken politik Socialdemokraterne vil arbejde for i Europa-Parlamentet. Vi vil arbejde for, at markedet og den finansielle sektor bliver underlagt effektiv kontrol og regulering, så vi undgår finansielle kriser som den, der begyndte i Vi vil sætte en effektiv stopper for skattely. Vi vil sammen med fagbevægelsen arbejde for, at snyd og social dumping bekæmpes effektivt, så borgerne sikres ordentlige løn- og arbejds vilkår. I samklang hermed vil vi virke for, at europæisk fagbevægelse i højere grad inddrages i EU s virke. 4 vores europa

5 1. Vækst og job Bæredygtig vækstpolitik med ungdommen i centrum EU skal være garant for, at medlemslandene fører en sund økonomisk politik, hvor tidligere tiders store budgetunderskud er afløst af en ny fælles ansvarlighed. Der skal føres en ny bæredygtig vækstpolitik, som fokuserer på at skabe arbejdspladser og fremgang i Europa igen. Socialdemokraterne vil arbejde for en ambitiøs fælles EU-politik, der sikrer lige konkurrencevilkår for virksomheder og arbejdstagere ved at bekæmpe social dumping og skatteunddragelse. Samtidig vil vi arbejde for at sikre reel ligestilling på arbejdsmarkedet for alle. Der er stadig en urimelig lønforskel mellem mænd og kvinder. Vi arbejder for at lukke løngabet og sikre bedre barselsforhold for Europas kvinder og mænd. Den stigende ungdomsarbejdsløshed er en bombe under hele Europas fremtid. Med en rekordhøj arbejdsløshed og en situation, hvor hvert femte barn i Europa lever i fattigdom, er der stadig brug for Socialdemokraternes stædige insisteren på at sikre retfærdig og social inklusion. Socialdemokraterne vil til stadighed kæmpe for, at ungdommen bliver en del af det europæiske arbejdsmarked. Det ønsker vi at opnå gennem en reel fælleseuropæisk ungdomsgaranti, der skal sørge for, at unge kommer i job eller i uddannelse. Der skal via EU-budgettet fortsat øremærkes ressourcer til kampen mod ungdomsarbejdsløshed så vi sikrer, at alle medlemslande lever op til målsætningen om at nedbringe ledigheden blandt unge. Socialdemokraterne mener, at EU ligeledes skal indføre sociale klausuler efter dansk model, for projekter støttet med EU-midler. Alle skal bidrage også finansmarkederne Europa er vores værn og støtte mod globale finansmarkeders hærgen. Det er her, de overordnede spilleregler for finansiel regulering skal udformes. EU-landene går hvert år glip af milliarder af kroner på grund af virksomheders og rige borgeres skatteunddragelser. Skatteunddragelse skaber ulige konkurrencevilkår for almindelige virksomheder og borgere, der betaler deres retmæssige skat. Og vi får færre penge til at finansiere vores fælles velfærd, herunder uddannelse og forskning alt det vi skal leve af i fremtiden. Socialdemokraterne vil arbejde for handling nu både i EU og globalt. Det betyder også, at der i EU skal gøres en endnu større indsats for at forhindre skatteunddragelse og skadelig intern konkurrence blandt EU-landene om de mest lempelige skatter, f.eks. gennem en fælles minimumssats for selskabsskat. EU skal skabe økonomisk stabilitet og bekæmpe ulighed ved at styrke reguleringen af den finansielle sektor. Hensigten er, at det er den finansielle sektor, der arbejder for økonomien, frem for at det er økonomien, der underlægges den finansielle sektors destruktive spekulation, som vi så det op til finanskrisens udbrud i Derfor mener vi også, at finansreguleringen skal strammes, så finanssektoren ikke løber løbsk. For at mindske risikoen for fremtidige kriser vil vi også arbejde for at ikke-spekulative banker, såsom andels- og sparekasser samt lønmodtagerejede banker, får en større rolle i den finansielle sektor. Socialdemokraterne arbejder for et vores europa 5

6 mere effektivt regelværk i forhold til den finan sielle sektor med bl.a. forbud mod skadelige og uigennemskuelige finansielle produkter, strengere kapitalkrav til de finansielle institutioner, øget gennemsigtighed og tilsyn. Det er allerede lykkedes os at forbyde de mest skadelige og uigennemskuelige finansielle produkter. Vi har fået indført skrappe regler for, hvor store bankdirektørers bonusser må være, så de ikke længere har incitament til at tage for store risici for at høste en kortsigtet gevinst. Det er alt sammen tiltag, der tager fat om nogle af de centrale mangler i lovgivningen, der gjorde finanskrisen mulig i sin tid. Men vi er ikke i mål. Især fordi borgerlige kræfter i Europa-Parlamentet bremser os på halvvejen. Vi vil kæmpe for, at der bliver indført såkaldte -branddøre- mellem de forskellige dele af de store bankers virke, ved at skærpe kapital- og likviditetskravene. De finansielle virksomheder, der er så vigtige, at det vil få katastrofale konsekvenser for samfundsøkonomierne, hvis de krakker, skal polstres, så de kan imødegå tab. Strammere regler i form af robuste branddøre mellem for eksempel realkredit, pension og private banking, vil være en ventil, der kan sikre, at en bank ikke krakker, hvis det skulle komme så vidt, at én af bankens forretningsområder løber løbsk. Det kæmper vi for herhjemme, og det kæmper vi for i Europa. Socialdemokraterne vil arbejde for, at disse synspunkter blandt andet bliver afspejlet i arbejdet med det kommende Krisehåndteringsdirektiv og i kommissionens mulige initiativer på baggrund af Liikanen gruppens anbefalinger. Der er stadig områder, som vi skal have bedre fat om, eksempelvis ønsker vi at øge reguleringen af handel med værdipapirer og holde banker, kapitalfonde og de store finanshuse i endnu kortere snor i fremtiden. Et af de absolut vigtigste redskaber i den forbindelse er indførslen af en europæisk skat på finansielle transaktioner. Vi skal ikke kun sikre os mod finansmarkedernes skadelige spekulation, men også få de finansielle pengestrømme til at spille en mere samfundstjenstlig rolle, end de gør i dag. Vi vil en mere effektiv regulering af den finansielle sektor, så finansmarkederne ser et formål med at investere langsigtet i små og mellemstore virksomheder. Det var nemlig i denne slags virksomheder, at næsten ni ud af ti nye europæiske job blev skabt fra 2002 til Til kamp mod social dumping Udfordringerne for Europas arbejdsmarkeder er store. Arbejdskraften er grænseoverskridende, og nogle af de største udfordringer er at sikre den vandrende arbejdskraft ordentlige løn- og arbejdsforhold. Derfor kræver det også grænseoverskridende europæiske løsninger så personer kan uddanne sig og finde beskæftigelse i EU For Socialdemokraterne er den frie bevægelighed mellem EU s medlemslande med til at øge samhandel og sikre mobilitet over landegrænserne, så personer kan uddanne sig og finde beskæftigelse overalt i EU. Men det er samtidig vigtigt, at en arbejdstager arbejder under de forhold, der gælder for den lokale arbejdskraft, hvad enten det er bestemt ved lov eller gennem kollektive overenskomster. Derfor vil social- 6 vores europa

7 demokraterne arbejde for, at EU s regler for at tage arbejde i øvrige EU-lande håndhæves. Den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel, med overenskomster og lokalaftaler, skal respekteres af EU-systemet. Krisen og sociale forskelle truer med at skabe kløfter mellem øst og vest, nord og syd i Europa. Europæere i mindre velstillede regioner er fristede til at tage usikre job under dårlige forhold. Konkurrencen mellem grådige virksomheder og pressede arbejdstagere resulterer alt for ofte i løntrykkeri og nedskæringer på sociale rettigheder og arbejdsmiljø. Det vil Socialdemokraterne aldrig acceptere. Vi værner om den enkeltes ret til en løn, som man kan leve af, og vender os stærkt imod det voksende problem med fremkomsten af en lavtlønssektor, som tvinger fuldtidsarbejdende ud i den såkaldte arbejdende fattigdom working poor. Rettigheder er kernen i vores arbejde, uanset om det gælder ligestilling mellem køn, antidiskrimination på arbejdsmarkedet eller adgang til sikkerhed. For Socialdemokraterne er det vigtigt, at EU har en stærk social dimension, hvor der er klare regler for den vandrende arbejdskraft. Den frie bevægelighed skal foregå på overenskomstlignende vilkår, gældende for udbyderlandet. Det betyder også, at vi som socialdemokrater vil forhindre misbrug og snyd på baggrund af landenes forskellige velfærdssystemer. Hvis EU skal konkurrere med andre regioner i verden, er løsningen ikke en nedadgående spiral for lønninger og sociale standarder. Det er de borgerliges svar på krisen. Socialdemokraterne mener, at EU skal være konkurrencedygtig på uddannelse, kvalifikationer og innovation så vi skaber vækst og arbejdspladser for lønmodtagerne og en god socialpolitik både på og udenfor arbejdsmarkedet. Viden er fremtidens levebrød Hvis vi i Europa skal klare os i den globaliserede konkurrence, er vi nødt til at investere i forskning og udvikling. Med den økonomiske krise blev vi vidner til, at mange af vores industrijob flyttede til lavtlønslande i Asien. Vejen til fornyet vækst og arbejdspladser går blandt andet gennem forskning og innovation. Både Danmark og Europa står over for en række samfundsmæssige udfordringer såsom en aldrende befolkning, klimaforandringer og energisikkerhed. Vi vil arbejde for forskning på et højt niveau, der skal skabe fundamentet for fremtidens arbejdspladser. Vi vil arbejde for at koordinere forskning på områder som energi, miljø og sundhed på tværs af landegrænser, så Danmark som et lille land kan høste gevinsterne ved at samle kræfterne og trække på de andre landes viden og erfaringer. Samtidig skal vi sørge for, at de forskningsmæssige satsninger ikke bliver for snævre, men derimod fører til vækst og arbejdspladser i Danmark og hele Europa. Derfor arbejder vi for at skabe bedre muligheder for samarbejde mellem forskningsinstitutioner og de enkelte virksomheder, så virksomhederne på den måde kan få indsigt i den nyeste viden. Det vil fremme udviklingen og dermed væksten hos virksomhederne. vores europa 7

8 Imidlertid kan vi ikke alene leve af idéer, design og viden. Vi kan ikke tillade en afindustrialisering af Europa. I de seneste år har vi både tabt tusindvis af industriarbejdspladser samt servicefunktioner som forskning og produktudvikling, markedsføring, transport og design. Derfor er det afgørende for Europa at videreudvikle sin industrielle base, for at fastholde og skabe nye produktions- og vidensarbejdspladser. Vi vil arbejde målrettet på at udvikle fremtidens industri, der skal løse Europas samfundsmæssige udfordringer igennem udviklingen af nye materialer og ny teknologi. For Europa er det helt grundlæggende, at vi får forbedret vores produktivitet. Hvis produktiviteten halter, kan vi ikke opretholde vores høje lønniveau i den globale konkurrence. Samtidig kæmper vi for en industri, som er miljømæssig bæredygtig. Dels fordi vi har et ansvar overfor de kommende generationer, og dels fordi virksomhederne i fremtiden skal konkurrere på lave energiomkostninger gennem energibesparelser og en intelligent genanvendelse af ressourcer. socialdemokraterne vil kæmpe for en bæredygtig vækstpolitik, hvor ungdommen skal være i centrum. socialdemokraterne vil med EU i spidsen bekæmpe global skatteunddragelse og skattely på en måde, der både er til gavn for EU og udviklingslandene. Vi vil arbejde for en minimumsselskabsbeskatning i EU for at sikre mere lige konkurrenceforhold, og for at sikre at virksomhederne fortsat bidrager til finansieringen af velfærdssamfundet. det er vores mål, at der på EU s foranledning bliver indført en europæisk skat på finansielle transaktioner, også selvom det skulle være tilfældet, at ikke alle EU-lande ønsker at deltage til at begynde med. socialdemokraterne kæmper for ordentlige løn- og arbejdsvilkår på det europæiske arbejdsmarked. Vi ønsker et kædeansvar, der sikrer bedre styr på underleverandørerne. Vi ønsker, at offentlige virksomheder går forrest med krav om lærlinge og ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Vi vil intensivere kontrollen med ulovlig cabotagekørsel, stoppe udnyttelsen af vikaransatte og styrke myndighedernes mulighed for at kontrollere både løn, sikkerhed og skattebetaling for at undgå social dumping og snyd. Kampen for social retfærdighed og mod diskrimination i alle former, er socialdemokratiske pejlemærker for at nå målet om et fælles, konkurrencedygtigt og velstående EU. socialdemokraterne i EU arbejder for at styrke forskningen, så den kan skabe vækst og nye arbejdspladser samtidig med, at de samfundsmæssige udfordringer, vi står over for, løses. 8 vores europa

9 2. Det grønne Europa En ambitiøs miljø-, energiog klimapolitik Socialdemokraterne kæmper for et grønnere EU. Danmark skal bruge sin indflydelse i EU til at hæve ambitionsniveauet for den europæiske miljø-, energi- og klimapolitik. Og EU skal samlet påvirke verden i en mere bæredygtig retning. Europa og resten af verden står over for en alvorlig energiudfordring. Vi er stadig afhængige af fossile brændstoffer, og 50 pct. af vores energiforbrug dækkes af mellemøstlig olie og russisk gas. EU skal i den globale førertrøje, når det kommer til bæredygtig energi og grøn omstilling. Vi bevæger os i den rigtige retning, men vi kan stadig gøre det bedre. Socialdemokraterne arbejder for endnu mere ambitiøse mål i EU for vedvarende energi og energibesparelser frem mod Det er afgørende for udviklingen i klimaet, at vi får nedbragt energiforbruget omlægningen til vedvarende energi vil ikke hurtigt nok kunne vende udviklingen. Derfor vil Socialdemokraterne arbejde for energibesparelser og forbedret energieffektivitet i alle sektorer, herunder ikke mindst transportsektoren, som hidtil ikke har bidraget væsentligt til at reducere energiforbruget. Grøn energi og energieffektivisering skal ikke bare mindske vores energiafhængighed og udledningen af CO2. Når vi ændrer den måde, vi producerer energi på, kræver det udvikling af nye teknologier, og dette vil skabe mange nye arbejdspladser i Europa og Danmark. Derfor skal Danmark lægge sig i spidsen for investeringer i udviklingen af ny europæisk grøn teknologi. Men vi skal gøre det i fællesskab med de andre europæiske lande, så vi får en global konkurrencemæssig fordel, der kan skabe millioner af grønne arbejdspladser i Danmark og Europa. Ved at være på forkant og investere i nye teknologier kan vi eksportere vores viden til andre lande uden for Europa og skabe nye job herhjemme. Vi kæmper for en øget indsats for vores sårbare natur, vandmiljøet og den biologiske mangfoldighed. Vi vil have indarbejdet princippet om offentlige penge til offentlige goder i EU s landbrugspolitik, og vi vil have styrket de programmer, der er målrettet sårbar natur. Vi vil arbejde for at forbedre produktionsdyrenes forhold og sætte dyrevelfærd i højsæde i alle led i produktionen. Vi vil stoppe de lange dyretransporter, og arbejde for at intet dyr transporteres mere end 8 timer ad gangen. Reformer af landbrugsstøtten Vi kan ikke acceptere, at næsten 40 pct. af EU s samlede budget går til at give kunstigt åndedræt til landbrugserhvervet. Landbrugets andel af EU-budgettet er gradvist på vej ned, men det går stadig for langsomt. Derfor skal landbrugspolitikken helt grundlæggende reformeres og liberaliseres. Vi arbejder på at få skåret i de støttebeløb, som gives til landbrugssektoren. Vi skal sætte loft over, hvor meget den enkelte støttemodtager kan få tildelt. Vi skal stille strengere krav til miljø, klima, natur og dyrevelfærd. Landbrugspolitikken skal sikre bedre fødevarer til de europæiske og danske forbrugere. Lige så vigtigt er det, at EU s landbrugspolitik ikke længere bygger på eksportstøtte og høje vores europa 9

10 toldmure, der begrænser udviklingslande i at producere og eksportere i fair konkurrence. socialdemokraterne støtter, at EU går forrest i kampen mod globale klimaforandringer. Derfor arbejder vi for, at EU hæver sit reduktionsmål for CO2-gasser til 40 pct. i 2030 og får bindende mål for energibesparelser og vedvarende energi. socialdemokraterne arbejder for, at landbrugspolitikken forandres i en grønnere retning, og at landbrugsstøtten afskaffes. 10 vores europa

11 3. EU i din hverdag Det indre marked holder EU s hjul i gang. Det er en kraftfuld motor, som vi socialdemokrater er glade for. Vi ønsker ikke et Europa, hvor alt skal harmoniseres, men vi kræver, at der skal være fælles spilleregler for virksomheder og forbrugere, som medlemsstaterne kan bygge ovenpå. Uden de skrappe fælles regler vil det indre marked nemlig være et mekka for svindlere, farlige produkter og virksomhedsledere, der ønsker at dumpe arbejdstagernes sociale rettigheder. Vi ønsker, at EU s indre marked skal være mere balanceret og mere retfærdigt end i dag. Det kræver et fortsat hårdt arbejde. Hensynet til arbejdstagernes rettigheder er afgørende for det indre markeds funktion. Det vil sige et indre marked, hvor forbrugernes rettigheder er stærke, og hvor forbrugerne ikke skal føle sig som den lille part. Vi ønsker særligt, at børn og unge er i fokus for beskyttelsen. Der ud over skal EU leve op til sine demokratiske forpligtelser. Demokratiet forpligter EU s demokratiske opbakning afhænger af tilliden hos borgerne i medlemslandene. Tages denne opgave ikke alvorligt, kommer EU endnu længere væk fra borgerne. EU har derfor en forpligtelse til at skabe større gennemsigtighed i beslutningsprocessen og øge viden og kendskab til EU s arbejde i medlemslandene såvel som i resten af verden. Socialdemokraterne vil arbejde for at civilsamfundet og det lokale politiske niveau inddrages tidligt i udviklingen af EU-politiken. Det er for os vigtigt at afstanden mellem den enkelte borger og EU mindskes, så borgeren kan få få mulighed for at påvirke og få et ejerskab til de ændringer som sker på det europæiske niveau. Forbedringer for borgeren i hverdagen Socialdemokraterne arbejder også for at sikre en skrap lovgivning omkring sikkerheden for forbrugerprodukter og med krav til medlemslandene om langt bedre overvågning og stikprøvekontroller med farlige forbrugerprodukter. Som forbrugere skal vi have større tryghed, når vi handler på nettet, ligesom vi skal have høje standarder for personlig databeskyttelse i EU. Vi kæmper også for en skrappere lovgivning i forhold til de kemikalier, vi omgiver os med i vores hverdag. Vi er kommet et stykke ad vejen med lovgivning om pesticider, biocider og kemikalier i elektronik, men vi er langt fra færdige. En af hovedprioriteterne den kommende tid er at få indført lovgivning, der beskytter EU s borgere, og i særdeleshed vores børn, mod hormonforstyrrende stoffer. Forsigtighedsprincippet skal tages i anvendelse, når det handler om, hvordan vi udsættes for farlige stoffer, uanset om det er i maden, cremer eller i hverdagsprodukter. Retfærdige vilkår også for virksomhederne En vigtig hjørnesten i at skabe et indre marked for alle er, at medlemslandene overholder de regler, vi allerede har i dag, og som vi kommer til at lave i fremtiden. Hvis ikke alle spiller efter samme regler, så udebliver fordelene og kickstarten af det indre marked. Virksomhederne skal kunne konkurrere på lige vilkår, og det kræver, at der gribes ind over for de virksomheder, der snyder, og ikke overholder de fælles spilleregler på markedet. Det er medlemslandenes opgave, og i dag er vores europa 11

12 de ikke gode nok til at løfte denne opgave. Men det skal også koste dyrt for de virksomheder, der bevidst omgår de fælles regler. Det vil vi socialdemokrater gøre noget ved. Den socialdemokratiske kamp for et retfærdigt indre marked handler derfor også om at skabe gode og retfærdige vilkår for virksomhederne. Fairplay for virksomhederne vil være i fokus i den kommende tid. Socialdemokraterne vil styrke det fælles samarbejde for at mindske våbenhandel, give bedre værktøjer til international bekæmpelse af børneporno og slå hårdt ned på de internationale bander, der blandt andet ernærer sig ved grænseoverskridende narkotikahandel. socialdemokraterne vil arbejde for at skabe åbenhed og gennemsigtighed for borgerne i beslutningsprocesserne og EU s arbejde. Bekæmpelse af den grænseoverskridende kriminalitet Den økonomiske krise har gjort umenneskelige vilkår endnu værre for nogle af de mest udsatte borgere i Europa. Det er kvinder og mænd, der er ofre for menneskehandel, og som bliver groft udnyttet af skruppelløse bagmænd og grådige arbejdsgivere til tvangsarbejde og prostitution. Menneskehandel er moderne slaveri, som Socialdemokraterne arbejder aktivt for at bekæmpe. Vi mener, at EU-samarbejdet er det bedste politiske værktøj til bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet. Det skal ske igennem en forebyggende og koordineret indsats, og vi skal sikre, at de opståede traumer hos ofrene bliver håndteret professionelt. socialdemokraterne vil arbejde for at sikre en skrap lovgivning omkring sikkerheden for forbrugerprodukter. socialdemokraterne vil arbejde målrettet på at sikre et indre marked for alle, hvor der reageres hurtigt og kontant på regelbrud og omgåelse af reglerne Vi arbejder for større inddragelse af forbrugere og forbrugerorganisationer i den videre udvikling af det indre marked. socialdemokraterne ønsker et intensiveret samarbejde i kampen mod menneskehandel og den grænseoverskridende kriminalitet. 12 vores europa

13 4. EU i verden I 2012 fik EU Nobels fredspris. Det var fuldt fortjent. Gennem EU-samarbejdet har vi fået integreret og demokratiseret de gamle diktaturer i Sydeuropa og de tidligere Warszawapagt-lande. EU s rolle som fredsskaber er ikke et overstået kapitel. Den rolle fortsætter både indadtil og udadtil. Ekstreme højrepartier og populismen har været på fremmarch i flere af vores europæiske nabolande og visse regeringer har udfordret demokratiske spilleregler. Når det ikke er gået galt, skyldes det, at EU stiller krav om at følge de demokratiske spilleregler. Det er afgørende, at EU bliver ved med at insistere på, at disse krav skal overholdes - uanset om det er nye eller gamle EU-lande, der udfordrer dem. EU skal bruges til at sikre og fremme vores demokratiske værdier og interesser globalt. Vi kan være en partner og rollemodel for verdens andre regioner og lande. Vi vil arbejde for, at EU taler med en stærk stemme i globale sammenhænge. Vi ønsker et stærkere transatlantisk partnerskab med blandt andet realiseringen af en transatlantisk handels- og investeringspagt. Vi ønsker udviklingen af en velfungerende fælles europæisk udenrigstjeneste som et vigtigt middel til at sikre EU s globale interessevaretagelse. En af EU s globale fordele er udviklingssamarbejdet, da EU er verdens største multilaterale donor og bruger over 70 pct. af sit udenrigsbudget på udviklingssamarbejdet. Derfor skal EU fremover intensivere sin indsats for at bekæmpe global fattigdom og ulighed, også i middelindkomstlande, hvor 2/3 af verdens fattigste bor. Vi ønsker, at EU bruger handels- og udviklingspolitikken som en løftestang for verdens fattigste. Endelig vil vi arbejde for EU som vogter af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og demokrati både i Europa og i verden og vil arbejde for at også det europæiske civilsamfund og dets organiationer inddrages som partner i dette arbejde. Socialdemokraterne mener ligeledes, at eksportsubsidierne skal afskaffes. De er både spild af skattekroner og en hindring for vækst og udvikling i udviklingslandene. EU som stærk global partner og rollemodel For os socialdemokrater er international handel et vigtigt redskab til at sikre en retfærdig global udvikling og et vigtigt redskab til at skabe vækst og arbejdspladser i Europa. Socialdemokrater i EU arbejder for, at handelspolitikken medvirker til social retfærdighed, høje miljøstandarder, fødevaresikkerhed og arbejdstager- og menneskerettigheder. Handelspolitikken er en del af en aktiv udenrigspolitik, hvor EU med fælles værdier og interesser spiller en afgørende rolle på den globale scene. Derfor er det vigtigt, at også EU s handels- og fiskeripolitik harmonerer med kampen for menneskerettigheder, og ikke sætter adgangen til naturressourcer over hensynet til lokalbefolkninger i omstridte territorier, som f.eks. i Vestsahara. Det er også centralt i vores arbejde, at civilsamfundet og fagforeninger har indflydelse på frihandelsaftalerne. De europæiske borgere stiller krav til de produkter, der kommer ind over EU s grænser og til dem, der producerer. Her er en væsentlig kamp at kæmpe. vores europa 13

14 EU skal være en stærk global spiller, der kæmper for at europæiske værdier, særligt menneskerettigheder, lighed og fattigdomsbekæmpelse spredes i verden. Som socialdemokrater kæmper vi ekstra hårdt for ligestilling mellem kønnene, samt arbejdstagerrettigheder. I det hele taget kæmper vi imod enhver form for diskrimination. socialdemokraterne ønsker, at EU fremover intensiverer sin indsats for at bekæmpe global fattigdom og ulighed. Vi vil arbejde for, at civilsamfundet og arbejdsmarkeds parter får reel indflydelse på EU s handelspolitik. EU skal intensivere sin indsats for at leve op til forpligtelsen om at skabe sammenhæng mellem sine forskellige politikområder, så EU ikke underminerer udviklingslandenes mulighed for selv at løfte sig ud af fattigdom. 14 vores europa

15 Afslutning Socialdemokraterne vil arbejde for at styrke borgeres demokratiske rettigheder i Europa og muligheder for at påvirke EU-samarbejdet. Vi ønsker forandringer, som skaber et mere effektivt, demokratisk og konkurrencedygtigt EU. Vi ønsker et styrket samarbejde for at bevare velfærdssamfundene i Europa og skabe nye jobs og muligheder for EU s borgere. Europa skal bruge sin fælles interne forbundethed, at vi er stærkere i fællesskab, til at udvikle vores økonomier, arbejdsmarkeder og samfund. Vi skal understøtte hinandens udvikling, søge nye europæiske landvindinger inden for forskning og teknologi og investere i fællesskab, når det er nødvendigt. Dermed bliver Europa et bolværk mod kriser. På verdensscenen skal EU optræde som én aktør, der arbejder for Europas interesser og en demokratisk verdensorden. Vi skal fremme menneskerettigheder, og EU skal lade sin stemme høre for at fremme den samhandel, der for alle lande i verden er med til at sikre fælles interesser i at bevare fred, velstand og forhindre ødelæggende klimaforandringer. vores europa 15

16 Kailow CSR-, miljø- og arbejdsmiljøcertificeret Januar 2014 Socialdemokraterne Danasvej 7, 1910 Frederiksberg C Telefon , socialdemokraterne.dk

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU Enhedslistens topkandidater på Folkebevægelsens liste: Rina Ronja Kari, Ole Nors Nielsen og Christian Juhl. Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU For et socialt Europa styrk EU-modstanden

Læs mere

lighed ligestilling tolerance

lighed ligestilling tolerance SOCIALDEMOKRATERNE I NORDISK RÅD Norden i Europa lighed ligestilling tolerance VIRKSOMHEDSPLAN 2015 s-norden.org 1 EU har væsentlig indflydelse på hverdagen for borgerne i Norden og på de nordiske landes

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

VI SKAL GENVINDE EUROPÆERNES TILLID. Kronik af Mette Frederiksen og Socialdemokratiets solidaritetspagt.

VI SKAL GENVINDE EUROPÆERNES TILLID. Kronik af Mette Frederiksen og Socialdemokratiets solidaritetspagt. VI SKAL GENVINDE EUROPÆERNES TILLID Kronik af Mette Frederiksen og Socialdemokratiets solidaritetspagt. 1 ET STÆRKERE OG TILLIDSFULDT EUROPA Vi skal holde fast i visionen om Europa. Med mere sund fornuft.

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Vi skal hjælpe folk til at modstå katastrofer og klimaforandringer Vi skal

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

LO, FTF, Akademikerne og DA om fremtiden for Europas arbejdsmarked

LO, FTF, Akademikerne og DA om fremtiden for Europas arbejdsmarked LO, FTF, Akademikerne og DA om fremtiden for Europas arbejdsmarked Erklæring om fælles mål for EU s arbejdsmarked til regeringen, Folketinget, politiske partier og kommende medlemmer af Europa-Parlamentet

Læs mere

VorEs EUroPa. forslag til EUroPaPolItIsk Program

VorEs EUroPa. forslag til EUroPaPolItIsk Program VorEs EUroPa forslag til EUroPaPolItIsk Program Vores Europa Indholdsfortegnelse Indledning 1. Vækst og job Alle skal bidrage også finansmarkederne Til kamp mod social dumping Viden er fremtidens levebrød.

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Resultater 2009-2014 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror på Vi

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

1. maj tale LO s formand Hans Jensen

1. maj tale LO s formand Hans Jensen 1. maj tale 2004. LO s formand Hans Jensen 1. maj-møder og demonstrationer holdes i år under parolen - flere job, større tryghed og bedre frihed. Det er budskaber, der signaler, at mange mennesker oplever

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Globalisering skaber velstand, men øger klemmen på de offentlige

Globalisering skaber velstand, men øger klemmen på de offentlige Globalisering skaber velstand, men øger klemmen på de offentlige finanser International åbenhed, samarbejde og samhandel er grundlaget for vores velstand. Sådan har det været hidtil. Sådan vil det være

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

CAMILLA SCHWALBE Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

CAMILLA SCHWALBE Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Bliv medlem Vores generation står over for enorme udfordringer. Derfor kalder DSU nu til generationskamp. Ikke en kamp mod andre generationer men en kamp FOR vores generation. En kamp for et mere retfærdigt

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

KAndidAter til europa-parlamentet 2014

KAndidAter til europa-parlamentet 2014 Kandidater til Europa-Parlamentet 2014 39 år MPA Harvard University/Medlem af Folketinget siden 1998. Twitter: Hjemmeside: Samboende med Anna og vores datter Filippa på 2½ år. jeppe.kofod@ft.dk facebook.com/jeppekofod

Læs mere

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Sagsnr. 10-145 Vores ref. MLK/lph Deres ref. Den 21. marts 2012 LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 LO har modtaget

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 30.4.2010 PE441.160v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 (PE441.159v01-00) om EU s holdning i forbindelse med G20-topmødet i Toronto AM\814973.doc PE441.160v01-00

Læs mere

Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken

Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken LO s udviklingspolitiske strategi Forord Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken Når Danmark giver udviklingsbistand, er det helt afgørende, at hjælpen også går til forbedring af

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

Danmark herfra til år 2032

Danmark herfra til år 2032 Danmark i Europa Danmark herfra til år 2032 Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

En aktiv og ansvarlig europapolitik. Europapolitisk udspil fra Socialdemokraterne og SF

En aktiv og ansvarlig europapolitik. Europapolitisk udspil fra Socialdemokraterne og SF En aktiv og ansvarlig europapolitik Europapolitisk udspil fra Socialdemokraterne og SF November 2010 1 En aktiv og ansvarlig europapolitik En ny regering skal ikke blot finde fair løsninger på Danmarks

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Jonas Dahls tale 1. Maj 2011 Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Det var også her jeg holdt min første 1. Maj tale for

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Alternativet for Europa

Alternativet for Europa Alternativet for Europa - Sammen kan vi skabe et bedre Europa Hvis vi ikke havde EU, måtte vi opfinde det i dag. Alternativets grundlæggende vision for EU er derfor at videreudvikle samarbejdet, så det

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Holdningspapir om deleøkonomi

Holdningspapir om deleøkonomi Holdningspapir om deleøkonomi Det handler om mennesker Holdningspapiret er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 21.05.2016. Holdningspapir om deleøkonomi Perspektivet Deleøkonomien frembyder et

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016 REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Når vi løfter blikket og ser på verden omkring os, må vi konstatere, at det er vanskelige

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked.

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 441 Offentligt T A L E 20. maj 2016 Samrådstale om østeuropæisk arbejdskraft den 10. juni 2016 J.nr. 2016-3268 Center for Arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens slutrapport på pressemøde den 31. marts 2014 Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Fremtidens arbejdsmarked Lars Djernæs, seniorrådgiver ved Nordisk Ministerråds sekretariat 1 Fremtidens arbejdsmarked Ministerrådet for Arbejdslivs samarbejdsprogram 2013-16 www.norden.org (ANP 2013:754)

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Kampen mod den Globale Ulighed

Kampen mod den Globale Ulighed Kampen mod den Globale Ulighed I de seneste par år, er der kommet en stigende fokus på den galoperende ulighed, både i Danmark og i resten af verden. Det er særligt den franske økonom Thomas Piketty og

Læs mere

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november Forventninger til efterspørgslen i 2050 Befolkning 9,1 mia. Årlig kornproduktion 3 mia. t Årlig kødproduktion 470 mio.

Læs mere