Ordinær Generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl på Hotel Vojens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær Generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 18.00 på Hotel Vojens"

Transkript

1 Ordinær Generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl på Hotel Vojens 1

2 Bestyrelsens beretning 2009 Vi har nu lagt 2008 bag os, og i denne beretning vil vi se på, hvordan det er gået i 3F Vojens. Arbejdsmarkedet En bølge af fyringer er godt i gang på virksomhederne i afdelingens område, samt et utal af arbejdsfordelinger. Dette er et resultat af finanskrisen og den økonomiske nedtur, som har lammet kapitalmarkederne og bremset tilgangen af ordrer fra kunder. Hvordan det vil gå, er utroligt svært at spå om, men der skal hjælp til fra regeringens side. Det er mit håb for 2009, at de mange milliarder, der verden over er pumpet ind i de nationale økonomier, må få den ventede effekt, så der igen bliver sat gang i verdensøkonomien og dermed i den danske økonomi og beskæftigelse. Ja vi må jo sige, at det skal gå hurtigt, for vi har brug for det i vores område, så vi kan få de ledige tilbage på arbejde. Ligeledes er det et krav til politikerne, at de afsætter de nødvendige midler og opretter muligheder for omskoling, videreuddannelse og opkvalificering af vores medlemmer, der - med de korteste uddannelser - er blandt de mest udsatte. Der er ikke alene brug for en bankpakke til at polstre pengeinstitutterne, så de kan låne penge ud til virksomheder og private og dermed atter få gang i vækst og foretagsomhed, nej der er i mindst lige så høj grad brug for en egentlig jobpakke for at sikre arbejdspladser til danske lønmodtagere, og det er vigtigt at arbejde på en akut jobpakke Ja det er helt, helt afgørende, at pakken sættes i værk så hurtigt som overhovedet muligt. Krisen kradser allerede dybt, og vi har i afdelingen desværre dagligt fyringer inden for alle brancher, så derfor er det vigtigt at sætte krisepakker og store projekter i gang øjeblikkeligt. Vi må også konstatere, at Danmark ikke længere er et slaraffenland af jobmuligheder for østeuropæiske byggemedarbejdere og håndværkere. Tallene siger, at der er 4000 personer, der er rejst hjem. Selvom de ofte arbejder for en lavere løn end deres danske kollegaer, står mange østeuropæiske byggemedarbejdere først i køen, når der fyres i byggeriet, og det samme er gældende inden for industriens område, hvor mange fra Tyskland er blevet afskediget. 2

3 Det er en god tendens, at arbejdsgiverne ikke vil beholde den såkaldte billige udenlandske arbejdskraft og fyre de dyre danske medarbejdere, når ledigheden igen er begyndt at stige. Det er trods alt en lille gevinst for det danske arbejdsmarked. Det er en god beslutning af virksomhederne, der godt er klar over, at i krisetider handler det om at holde på den kvalificerede kernearbejdskraft. Der er bare det, at regeringen tror, skattelettelser vil redde danskerne fra arbejdsløshed. At bruge skattelettelser til at holde arbejdsløsheden nede, svarer til at fylde en flaske ved at sætte den ud i regnvejr. Man kan konstatere, at når det regner på de private husholdninger, drypper det ganske vist lidt på beskæftigelsen, men en stor del af pengene risikerer at ramme ved siden af. Der er ingen garanti for, at Den Danske Befolkning vælger at investere alle pengene i danske arbejdspladser. Husk at pengene først skal igennem de private husholdninger. Ønsker politikerne virkelig at gøre noget ved den stigende ledighed, skal der tages helt andre midler i brug. Derfor er det vigtigt at investere i renovering og byggeri i det offentlige, for på den måde går pengene direkte til at bevare arbejdspladserne. Da investering vil virke her og nu og samtidig have positive virkninger på langt sigt, er vi enige med forbundet, når de foreslår investeringer på tre milliarder kroner i ikke mindst kommunale bygninger, samt omgående fjernelse af kommunernes anlægsloft svarende til en værdi af fem milliarder kroner. Det vil give job allerede i 2009, lyder vurderingen. På lidt længere sigt skal der sættes fart i projektering af større bygge- og anlægsarbejder, såsom nye moderne hospitaler i alle regioner, bedre jernbaner og anden infrastruktur. 3F foreslår, at der allerede fra 2010 igangsættes projekter for en samlet værdi af 10 milliarder kroner. Det vil give en samlet beskæftigelseseffekt på omkring personer. Den primære beskæftigelseseffekt af jobpakken vil komme inden for bygge- og anlægssektoren, men der vil være betydelig afsmittende effekt på andre sektorer, ikke mindst transport og industri. Det vil også få betydning i vores organisationsområde - tænk bare på vejnet og offentlige bygninger, der ikke er vedligeholdt særlig godt eller slet ikke i mange år. Som Statsministeren siger: Det går ufattelig godt i Danmark. Vi 3

4 har overskud på statens budget med mange milliarder. Så er det nu, de skal til at bruge lidt af overskuddet for at få økonomien i gang igen. Det vil have effekt på beskæftigelsen og det danske velfærd. Ja, det er alvorligt det her. Lad os ikke glemme, at hver eneste fyreseddel tilfalder en borger, som ofte har en familie at forsørge, men mange kan hverken få dagpenge eller kontanthjælp, selv om de tror det. Det vi hører fra tillidsrepræsentanter, når de kontakter medlemmerne på virksomheden, er at A-kassen da er spild af penge, jeg bliver sgu ikke arbejdsløs, og hvis jeg gør, får jeg bare kontanthjælp. Sådan tænker rigtig mange især unge. Mange tror fejlagtigt, at de kan få kontanthjælp, hvis de bliver fyret. Kontanthjælp er ikke for alle enhver. Man kan se langt efter kontanthjælp, hvis man eksempelvis ejer en bolig med friværdi, eller ægtefællen har et godt arbejde. Dermed er den månedlige indtægt et stort rundt 0. Man kan ikke bare melde sig ind i en a-kasse i dag og hæve dagpenge, hvis man bliver fyret i morgen. Der går et år før man har ret til dagpenge. Derfor er det nødvendigt, at alle bruger kræfter på information og yder en massiv oplysningsindsats i en tid hvor fyringerne er blevet hverdagskost. Ja vi ved godt, at der har været opgangstider, og mange unge har fravalgt a- kassen. Det er deres valg at satse, men de bør i hvert fald kende prisen. Vi må aldrig glemme, at der er rigtig mange, der kan komme i klemme, og hvis liv kan gå i opløsning i de kommende år. Det er alvorligt det her. Tvangsauktioner, skilsmisser og depressioner er blot nogle af de dystre konsekvenser, som ofte følger med, når man mister sin indtægt. Derfor kan man undre sig over dem, der ikke sikrer sig. Enstrenget system. Danmark har den forkerte beskæftigelsesminister. Fra 1. august 2009 påtvinger han arbejdsløse endnu en forringelse. Kommunerne skal nu ikke længere kun formidle job til kontanthjælpsmodtagere - men også til ledige medlemmer af a-kasserne. Kommunerne er uegnede til den nye opgave. En kommunegrænse er alt for snæver, fordi mange mennesker kører langt for at komme på job. Som arbejdsløs vil man ofte søge arbejde i 5-6 forskellige kommuner. Man kan sagtens bo i Haderslev og arbejde i Vamdrup, Kolding, Vejen eller Aabenraa. 4

5 Haderslev Kommunes jobcenter vil aldrig få en naturlig kontakt til virksomheder og institutioner i så stort et område. Men mange ledige a-kasse-medlemmer vil også blive udsat for billig aktivering på samlebånd, fordi kommunerne kan tjene mange millioner kroner på dette. Claus Hjort Frederiksen vil nemlig refundere 65 % af dagpengene til de ledige, der er i aktivering, men kun 35 % af dagpengene til de arbejdsløse, der ikke er aktiveret. De fleste kommuner vil gøre alt for at få den høje refusion, fordi de har en dårlig økonomi på grund af Fogh-regeringens alt for lille bloktilskud. Jeg er bange for, at Claus Hjort ønsker at arbejdsløse a-kasse-medlemmer om nogle år skal sættes ned på kontanthjælp. Den fulde kommunalisering af jobcentrene er et skridt på vejen til sådan et enstrenget system. En uhyggelig forringelse, som vil svække a-kasserne og fagforeningerne og dermed lønmodtagerne. Vi advarer på det kraftigste mod hele denne udvikling! Ligesom LO vil jeg i stedet foreslå, at A-kasserne overtager mange af jobcentrenes opgaver med arbejdsformidling og samtaler, f. eks. i de første seks eller ni måneder, man er ledig. A-kasserne kender de ledige, deres kvalifikationer og arbejdspladserne i de regionale områder, hvor deres medlemmer arbejder. Hvilken dagsorden regeringen vil køre omkring Jobcentrene og A-kasserne kan man jo ikke vide, men lur mig - det bliver ikke til fordel for fagbevægelse. Afdelingen vil sammen med LO tage kontakt til kommunen for at få en partsaftale på plads inden 1. august Medlemstal. Medlemstallet i 2008 har været rimeligt stabilt i afdelingen. Ved årets begyndelse 2008 var der 6377 medlemmer, og 31. december 2008 var medlemstallet 6336 en tilbagegang på 41. Det må siges at være rimeligt, når det tages i betragtning at 130 medlemmer er overgået til folkepension, og der er 395, som er restanceslettet i Vi tror, at den markedsføring, vi har haft i 2008 omkring synlighed, har været medvirkende til at holde medlemstallet stabilt. I mediebilledet ligger 3Fvojens i spidsen i regionen både i mængden af omtale og i værdien af den omtale, vi opnår. 5

6 Faktisk er en af årsagerne til, at 3F Vojens ligger så markant i spidsen, en meget stærk placering i de lokale medier. For det første har vores medlemmer en helt legitim interesse i at vide, hvad deres penge går til, og hvad afdelingen mener og står for fagligt og politisk. For det andet ønsker vores medlemmer at være en del af en afdeling, der har indflydelse på samfundsudviklingen både på landsplan og også lokalt. For det tredje markedsføres 3F Vojens i medlemmernes interesse, og det betyder samtidig, at vi får en skarp værdimæssig profil i samfundsdebatten. Og for det fjerde giver synlighed og en klar profil ofte indflydelse og magt. Når vi sætter dagsordenen, er der også større chance for, at det er os, der bliver inviteret inden for, når beslutningerne skal træffes Medlemstal fordelt på grupper. Industrigruppen 1. januar 2008, 2516 medlemmer. 1. januar 2009, 2598 medlemmer, fremgang på 82. Grøn gruppe Servicegruppen Byggegruppen Offentlig gruppe Transportgruppen 1. januar 2008, 654 medlemmer. 1. januar 2009, 621 medlemmer, tilbagegang på januar 2008, 460 medlemmer. 1. januar 2009, 451 medlemmer, tilbagegang på januar 2008, 620 medlemmer. 1. januar 2009, 587 medlemmer, tilbagegang på januar 2008, 726 medlemmer. 1. januar 2009, 739 medlemmer, fremgang på januar 2008, 1002 medlemmer. 1. januar 2009, 973 medlemmer, tilbagegang på 29. Et år hvor der har været stor aktivitet i faglig afdeling. Vi har haft flere faglige sager i 2008, og det skyldes et arbejdsmarked på fuld damp. 6

7 Året har været præget af, at mange tillidsrepræsentanter skulle serviceres på områder omkring overenskomstspørgsmål og lokalforhandlinger samt udenlandsk arbejdskraft. Sidst på året 2008 har der været stor aktivitet omkring arbejdsfordelinger, som afdelingen har været involveret i for medlemmerne. En ordning der kan køre op til en periode på 13 uger, hvor de ansatte eksempelvis får løn og dagpenge skiftevis i hver anden uge. Ordningen giver virksomhederne en mulighed for at komme relativt smertefrit gennem en periode, hvor der bremses op, uden at de behøver at afskedige medarbejderne. Noget som vil fortsætte ind i Afdelingen har ved opsøgende arbejde hos virksomheder indenfor vores organisationsområde indgået 14 nye tiltrædelsesaftaler, som vi kan være stolte af, men dem skal der følges op på i F Vojens skaffede i 2008 et stort beløb tilbage til medlemmerne. 3F Vojens har behandlet 557 sager, hvor afdelingen har hentet ,02 kr. hjem til medlemmerne i erstatninger og godtgørelser. En stigning i beløbet fra faglige sager på kr. i forhold til 2007, men et fald på små kr. i sociale sager. Grunden til det er, at der er mange sager, som ikke er afsluttet i De inddrevne midler fordeler sig på flere typer sager. Kategori Beskrivelse beløb Total ,02 kr A. Faglige sager: Total ,02 kr 1. Lønsager ,33 kr 2. Afskedigelsessager ,02 kr 3. Manglende ansættelsesbeviser ,00 kr 4. Bod tilgået afdeling ,00 kr 5. Manglende pensionsindbetaling ,67 kr 6. G-dage 4.499,00 kr B. Arbejdsmarkeds pensionssager Total ,00 kr 2. Udbetaling ved kritisk sygdom ,00 kr C. Arbejdsulykker og - sygdomme Total ,00 kr 7

8 ASK Afgørelser ,00 kr Civilt søgsmål ,00 kr D. Juridiske sager Total ,92 kr 1. Feriesager ,66 kr 2. Sygedagpengesager ,00 kr 3. LG (herunder løn, pension mv) ,26 kr E. Forsikringssager Total ,00 kr 3. Forsikringssager generelt ,00 kr F. Øvrige sager Total ,08 kr 2. Sociale sager ,00kr 3. Andre sager ,08 kr Sagsomkostninger 4.138,00 kr Sammenlignet med år 2007, hvor der blev behandlet i alt 516 sager, er det en stigning på 41 sager i afdelingen år Udover det, har der været et utal af telefonsager, ja vi har haft i alt opkald til afdelingen samt 735 opkald på vagttelefon, og derudover har der været opkald til mobiltelefoner, der ikke er registeret. Det har været et virkelig travlt år på det sociale og faglige område, og det har jo meget at gøre med, at der var næsten fuld beskæftigelse i afdelingens organisationsområde. De typer sager, der er behandlet, er mange små sager med et lille beløb, men de tager næsten samme tid som de store. Udannelse. FIU aktivitet i Fordelingen af tillidsvalgte på kurserne udgør følgende: Forbundsaktiviteter 165 Grunduddannelserne 35 Tværfaglige aktiviteter 101 Øvrige aktiviteter f.eks. konferencer 26 I alt 327 gennemførte uddannelser i 2008 fordelt på 211 mænd og 116 kvinder. Derudover har der været afholdt 6 temamøder lokalt. På 3 torsdage og 3 fredage. Temaet har været efter ønske fra de fremmødte. Der har været afholdt 2 lokale kurser, hvor emnet var Kollega bliv medlem. Samtidig tog vi en opfordring op fra et temamøde, hvor der var ønske om at komme til København for at se, hvor beslutningerne bliver taget, og hvordan 8

9 demokratiet virker. Vi var 46 deltagere, og turen var arrangeret sammen med AOF. Vi håber på, at vi kan få en tur arrangeret i med et nyt emne. Vi har også afholdt 3 korte kurser om aftenen, sammen med AOF. Der var i gennemsnit 14 deltagere, og emnerne var: Boligfinansiering og boligetablering Forsikringer til hvad og mod hvad Lønsedler, bank og skat. Som en af de eneste afdelinger i 3F har vi afholdt goddag konference for nyvalgte tillidsmænd og sikkerhedsrepræsentanter, hvor der var 16 deltagere. På kurset gennemgås, hvad det betyder at være tillidsvalgt, og hvilke udfordringer man kan komme ud for i forbindelse med forhandlinger og med kollegaer. Det gennemgås også, hvordan vi arbejder i afdelingen, samt hvordan vi bedst kan hjælpe hinanden i hverdagen for at opnå det bedste resultat for medlemmerne. Vi har også sendt ca medlemmer fra kirkegårdene i vort område Haderslev kommune og Vejen Kommune på VUC. Uddannelse er vigtig for ens fremtid, hvis man vil beholde sit job, men også hvis man er blevet ledig og skal ud at søge et nyt job. TAXA. Bestyrelsen besluttede sidste år at forny kontrakten med en taxa og beklæde den med vores logo. Vi fik igen det halve i tilskud fra forbundet til at få det lavet. Aftalen løber over 2 år, og taxaen giver er god reklame i bybilledet. Det er den bedste reklame, man kan få. Samtidig har vi en sponsorkontakt med Sønderjyske/Ishockey, der skal fornyes i Bestyrelsens opfattelse er, at det er godt for afdelingens synlighed. JobVikar. Kører stadig - men lidt trængt ind imellem. Sådan er det jo med den slags selskaber. Vi har måttet fyre en medarbejder, fordi økonomien ikke kunne hænge sammen. Vi har hyret en anden til at køre regnskaber og lønudbetalinger til vores vikarer. 9

10 Fleksjob I det forløbne år er der 82 af afdelingens medlemmer, der er blevet visiteret til fleksjob. Mange af dem går dog stadig på ledighedsydelse, da jobbene ikke findes. 3F Vojens har ca. 350 medlemmer, der enten er i fleksjob eller får ledighedsydelse. Vi oplever desværre også nu, at nogle af dem, som er i fleksjob, bliver opsagt i deres job. Hvad er et fleksjob Fleksjob er for personer med varigt nedsat arbejdsevne, der ikke er på førtidspension, og som ikke kan få eller varetage ansættelse på normale vilkår. Mulighederne for revalidering til beskæftigelse på normale vilkår skal være udtømte. Ordningen er både for personer, der er i beskæftigelse, og for folk der ikke tidligere har været i arbejde. Det er kommunen, der bevilger fleksjob, og herunder størrelsen af løntilskud til arbejdsgiveren. Løntilskuddet kan være 50% eller 2/3 af lønnen m.m. inden for det pågældende område. På landsplan var der i første kvartal af i fleksjob og ca på ledighedsydelse. A-kassen I første del af 2008 var vi i den situation, at vi havde en meget lav ledighed i afdelingen ligesom i resten af landet. Vores ledighedsprocent faldt frem til efteråret, men herefter steg den igen, og vi har i dag ca. 370 tilmeldt i afdelingen, hvor vi havde 306 på samme tid Vi registrerer nye ansøgere til arbejdsløshedsdagpenge hver dag, og vi kan kun bekræfte, at virksomhederne er ved at tilpasse medarbejderstaben efter nedgang i omsætningen. Det er ligegyldigt, om man kun søger supplerende dagpenge eller fulde dagpenge, det giver samme arbejdsmængde i a-kassen. Det kan også godt være svært at forstå, at man skal søge arbejde under en arbejdsfordeling, fordi man stadig er ansat på virksomheden, men det er én af betingelserne for at dokumentere rådighed, når man modtager dagpenge m.v.. 10

11 Når vi nu taler om rådighed og jobsøgning, vil jeg lige kommentere de udmeldinger, der har været fra Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen omkring 4 jobsøgninger ugentligt. Beskæftigelsesministeren kom med en meddelelse i februar 2008 om, at når a-kasserne skal vurdere, om deres ledige medlemmer er til rådighed for arbejdsmarkedet, skal vi se på antallet af jobsøgninger fordelt i perioden, og det var her, at han vejledende meddelte, at 4 jobsøgninger ugentligt er rimeligt set i forhold til udbuddet af arbejde på arbejdsmarkedet. Vi har fra 3F side gjort Ministeren opmærksom på det meget urimelige krav flere gange, da vi jo har kontakten til vores medlemmer. Ud fra deres udmeldinger og ud fra arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft, har det været et urimeligt krav til vore ledige medlemmer, at de skulle søge 4 jobs ugentligt. En analyse viste, at et stort antal arbejdsgivere var utilfredse med de mange proforma ansøgninger, de modtog, da de følte, det var en belastning. Derfor blev der nedsat et udvalg i december 2008, som skulle skabe nye klare og rimelige retningslinjer, der sikrer, at ledige på dagpenge reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Herefter har AK-Samvirke, Arbejdsdirektoratet og Arbejdsmarkedsstyrelsen sat sig sammen og er blevet enige om en ny ordning. Ledige slipper nu for at føle sig forpligtet til at søge fire mere eller mindre tilfældige job hver uge Fra starten af februar var det slut. Bøvlet med at søge fire job om ugen er ophørt, og arbejdsgiverne bliver ikke længere bombarderet med mere eller mindre useriøse jobansøgninger. Fremover skal vores ledige medlemmer sammen med a-kassen lægge en helt konkret og forpligtende plan for jobsøgning. Det skulle gerne give en mere konstruktiv og motiverende jobsøgning, ikke mindst fordi man selv har indflydelse på planen for jobsøgning. A-kassens opgave bliver således i fremtiden at tænke kreativt i forhold til vores ledige medlemmers kompetencer, baggrund og så videre. Man er som ledig derefter forpligtet til at søge det arbejde, der udbydes, og som matcher den individuelle plan for jobsøgning. På den måde er der dannet grundlag for seriøs og forbedret kvalitet i jobsøgningen, og chancerne for at finde et job bliver større. 11

12 Regelændringer i årets løb: Bekræft jobsøgning Fra januar 2008 har vi været omfattet af reglerne om bekræftelse af jobsøgning som tilmeldt ledig i et jobcenter skal man være aktivt jobsøgende, og dette skal man bekræfte mindst én gang om ugen. Hvis man er ledig og glemmer at bekræfte jobsøgning, risikerer man at blive afmeldt på jobcentret og kan således ikke få udbetalt dagpenge for de dage, man ikke har været registreret som jobsøgende i jobcentret. Seniorjob. Mulighed fra 1. januar 2008: Hvis dagpengeperioden udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen, har man ret til ansættelse i et seniorjob. Det er en betingelse for retten til et seniorjob, at man som ledig ved fortsat medlemskab og indbetaling af efterlønsbidrag til en arbejdsløshedskasse, vil kunne opfylde anciennitetskravet for efterløn, når man når efterlønsalderen. Kommunen har pligt til at ansætte ledige med bopæl i kommunen i et seniorjob i kommunen senest 2 måneder efter den dag, hvor den ledige har anmodet om et seniorjob, dog tidligst ved udløbet af dagpengeperioden. Vi har ingen medlemmer i afdelingen, som har eller havde kunnet gøre brug af ordningen endnu. Supplerende dagpenge Med virkning fra den 14. april 2008 er der indført begrænsningen på højst 30 uger med supplerende dagpenge inden for 104 uger tidligere 52 uger inden for 70 uger. G-dage ( Arbejdsgivergodtgørelse) Med virkning fra 1. juli 2008 skal arbejdsgiveren betale 3 G-dage. Som hidtil skal arbejdsgiveren højst betale 16 G-dage til det samme medlem i et kalenderår. Ferie/efterlønssagen. Sagen handler om, at ferieloven i 2004 gav mulighed for, at personer på efterløn kunne få udbetalt optjente feriepenge efter ferieårets afslutning uden modregning i efterlønnen. Omvendt hvis feriepengene blev udbetalt som feriedage i ferieåret, skulle de modregnes i efterlønnen. Hullet i loven blev lukket med virkning efter den 30. april

13 De af vores medlemmer, som var blevet modregnet i efterløn for afholdelse af ferie i perioden den til den , har vi efterbetalt efterløn, og ved udgangen af september 2008 kunne vi afslutte de aktuelle sager. Dagpengesats. Fra den er den maksimale dagpengesats for fuldtidsforsikrede kr. 725,00 pr. dag/5 dage i ugen. Det betyder, at man for at opnå maks. sats skal tjene i gennemsnit kr. 118,50 i time/37 timer ugentlig. Faktiske tal fra A-kassen: Udbetaling af ydelser. Opgørelse over udbetalinger af dagpenge, feriedagpenge, efterløn, VEU (efteruddannelse) m.m. i fremgår af nedenstående: Som man kan se, er det store tal vi opererer med (ca. 117 mio.). Måned kr. Januar ,00 Februar ,00 Marts ,00 April ,00 Maj ,00 Juni ,00 Juli ,00 August ,00 September ,00 Oktober ,00 November ,00 December ,00 13

14 Udbetalt i alt fra a-kassen i ,00 Opgørelse over afholdte samtaler i afdelingen i 2008: Samtale art: Antal. Rådighedssamtaler 798 CV-samtaler 539 Vejledningssamtaler 383 I alt Herudover er der alle samtalerne vedr. nytilmelding, feriedagpenge, VEU, efterløn, underretninger fra jobcentret osv. Tilsynsgruppen fra hovedkontoret har været på besøg i april 2008 Der blev udtaget stikprøver, som har til formål at undersøge, om afdelingen administrerer i henhold til reglerne på arbejdsløshedsområdet. Der blev foretaget kontrol af: Udbetalingsgrundlag Medlemskartotek Aurora (afdelingens elektroniske arkiv) Konklusion på kontrollen blev, at man ud fra en helhedsvurdering finder afdelingens administration betryggende. Den Danske model. De aktuelle politiske udfordringer skaber begrundet frygt for, at man i fremtiden ikke vil opleve et arbejdsmarked, hvor de fagligt funderede a-kasser er dominerende. Den danske arbejdsmarkedsmodel består af 3 forudsætninger, som alle skal være opfyldt: 1) Korte opsigelsesvarsler hyr og fyr princippet som giver fleksibilitet på arbejdsmarkedet. 2) Der skal være økonomisk tryghed rimelig kompensation ved arbejdsløshed 3) Statslig finansieret arbejdsmarkedspolitik, investeringer i uddannelse, efter- og videreuddannelse, voksenuddannelse mv. 14

15 Parterne på arbejdsmarkedet skal have betydelig indflydelse på alle regelsættene, dvs. lovgivningen, samt betydelig indflydelse på de råd og udvalg, der styrer arbejdsmarkedspolitikken. Dette forudsætter en høj organisationsgrad både på arbejdstagersiden og på arbejdsgiversiden. Aftalesystemets troværdighed forudsætter medlemsopbakning. Dette er også en nødvendig forudsætning, når parterne forhandler med regeringen. Den danske arbejdsmarkedsmodel er udviklet gennem de sidste mere end 100 år. Kombinationen af aftaler på arbejdsmarkedet og lovgivning er en medvirkende årsag til modellens samlede flexibilitet. Den største risiko for den danske arbejdsmarkedsmodel kommer fra den borgerlige regerings politik. Så derfor arbejder vi med en strategiplan for 3FA Strategiplan for 3FA. Der er på hovedkontoret nedsat et udvalg, som arbejder med en strategiplan for 3F s a-kasse. Grunden til, at man har besluttet at arbejde med en strategiplan, er at den aktuelle politiske udfordring skaber begrundet frygt for, at man i fremtiden ikke vil opleve et arbejdsmarked, hvor de fagligt funderede a-kasser er dominerende. I fremtiden bliver a-kassen nødt til at kunne dokumentere sit arbejde, så der i alles bevidsthed er et klart billede af, hvad en a-kasse er og kan. Ikke mindst pga. den skarpe konkurrence med både jobcentrene og de gule a-kasser. Derfor er det nødvendigt at lægge en strategi for, hvordan vi får maksimal gevinst ud af et nyt it-system og samtidig gearer organisationen til at yde en endnu bedre service der kan dokumenteres. Men hvad betyder aftalen om at kommunalisere jobcentrene? Hvad er konsekvensen for a-kasserne, og hvad er konsekvensen for medlemmerne? Udgifterne til dagpenge og beskæftigelsesindsats overgår til kommunerne sammen med jobcentrene i et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem. Lovforslag fremsættes i begyndelsen af Ikrafttræden den 1. august Den kommunale økonomi bliver konjunkturafhængig. Dvs. stigende arbejdsløshed betyder, at kommunerne får ekstra udgifter til 15

16 dagpenge og beskæftigelsesindsats, og dermed rammes områder som skoler, børneinstitutioner, ældreomsorg m.v. Vi er bekymrede for kvaliteten af den kommunale beskæftigelsesindsats. Derfor skal vi kæmpe for at bevare 3FA som en del af Fagligt Fælles Forbund. Vi ønsker ikke, vores medlemmer skal udsættes for et enstrenget system, hvor kommunen både overtager beskæftigelsespolitikken og A- kasserne, hvilket er det, den nuværende regering arbejder for. År Der vil blive stillet store krav til afdelingen og forbundet i 2009, og det bliver op ad bakke. Her tænkes på den nye skattereform. Enstrenget system partsaftaler der skal indgås med Jobcenteret. Sikkerhedsrepræsentant år 2009 i 3F Vojens, som daglig ledelse og miljøudvalget arbejder med omkring trivsel på arbejdspladsen. Et projekt som vil danne grundlag for et oplæg til kongressen Ligestillingsudvalget i afdelingen arbejder med Kvinder i godstransport - et projekt som LBR bakker op omkring. Udvalget har nedsat en styregruppe bestående af medlemmer fra udvalget - og også fra arbejdsgiverside, samt fra EUC Syd. Udvalget har forelagt projektet i forbundet, som bakker det op og er meget spændt på, hvordan det vil gå. Uddannelsesudvalget arbejder på flere kurser omkring Kollega bliv medlem, samt Frontvejlederkurser, der er med til at forberede tillidsvalgte til at takle de store afskedigelser, og hvad der skal være klar af planer omkring det. Opsøgende arbejde og synlighed, samt medie politik. Kommunevalg og regionsvalg Overenskomstfornyelse/forslag der skal udarbejdes i 2009 til år noget som branchebestyrelserne arbejder med. Socialarbejde omkring arbejdsskader og ikke mindst sygedagpengesager med kommunen. Kongres forberedelser 2010 hvor nogle af emnerne kan være: Løn og honorar i forbundet 3F Service katalog Afdelingernes opbygning og kommunegrænser 16

17 Fair repræsentation Daglig ledelse sammensætning i forbundet A-kassens fremtid Overenskomster og afstemnings procedure Kerneopgaver Hvor stor skal HB være og valg til HB Regions sammensætning Opmålerforeningerne og deres fremtid. Det er blot nogle af de emner, vi tror, vil komme til diskussion på kongressen, og der er helt bestemt flere, som vi skal behandle. Her til sidst har vi haft en konference med samtlige 3F bestyrelser i Sønderjylland - 3F Als, 3F Sønderborg, 3F Aabenraa, 3F Vestsønderjylland - hvor der blev lagt op til et større samarbejde afdelinger i mellem. Det bliver ikke nogen let opgave, da afdelingerne arbejder meget forskelligt og har forskellige størrelser og strukturer. Det er bestyrelsens opfattelse, at det vil blive et år, hvor der sker en stor omvæltning, og vi kan ikke sige, hvordan det vil se ud i fremtiden for den Danske model og fagbevægelse. Afslutning. Der skal lyde en meget stor tak til samtlige ansatte, tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og bestyrelsesmedlemmer for året, der er gået. Der er ikke nogen tvivl om, at fremtiden byder på mange udfordringer og nye opgaver, som skal løses. Opgaver som kun kan løses i fællesskabet. Med disse ord sætter bestyrelsen beretningen til velvillig behandling og god debat, samt til godkendelse af generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Keld Pedersen 17

FOAs A-kasse Beretning 2004-2008

FOAs A-kasse Beretning 2004-2008 F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Beretning 2004-2008 Delegeretmøde 9. december 2008 Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Elisabeth Bruun Olesen Layout:

Læs mere

HK A-kasse s skriftlig beretning i forbindelse med a-kassens 24. delegeret møde

HK A-kasse s skriftlig beretning i forbindelse med a-kassens 24. delegeret møde HK A-kasse s skriftlig beretning i forbindelse med a-kassens 24. delegeret møde Siden sidste ordinære delegeret møde har a-kassen været igennem nogle af de største forandringer i dens over 100 år lange

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB VELKOMMEN TIL BERETNING 2005 Et år er nu gået siden fusionen mellem KAD og SiD. Det er et år siden, vi dannede Fagligt Fælles Forbund, 3F, landets største fagforening.

Læs mere

Væk med bøvlet Inger. 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet. AK-Samvirke juni 2010

Væk med bøvlet Inger. 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet. AK-Samvirke juni 2010 Væk med bøvlet Inger 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet AK-Samvirke juni 2010 Forord I det seneste regeringsgrundlag kaldes til kamp mod regeltyrani og unødvendige

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Træfferen. eren. Bryggeriarbejdere brygger ikke kun øl FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren. Bryggeriarbejdere brygger ikke kun øl FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 7 / DECEMBER 2007 / 3. ÅRGANG Maskinel Magasinpost Træfferen, 3F Århus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Århus V Bladnr. 42364 Bryggeriarbejdere brygger ikke

Læs mere

Johnny Skovengaards mundtlige beretning

Johnny Skovengaards mundtlige beretning Johnny Skovengaards mundtlige beretning TIBs 3. ordinære kongres Det talte ord gælder. Ålborg den 28. september 2008. Kære venner NÆSTFORMAND JOHNNY SKOVENGAARD MUNDTLIGE BERETNING TIBs 3. ORDINÆRE KONGRES

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015.

Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015. Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015. Indledning. Endnu et hektisk år er omme for 3F Varde-Billund. I 2014 har vi oplevet en stigende udvikling indenfor industrien og selvom der forsat

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden www.facebook.com/skaevt og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Enhedslistens bud på en ny arbejdsløshedspolitik I Enhedslisten ved vi, at det er hårdt at være arbejdsløs, og at det i de sidste 10 år er blevet stadig

Læs mere

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

Dagpengesystemet og flexicurity-modellen

Dagpengesystemet og flexicurity-modellen 114 Dagpengesystemet og flexicurity-modellen Mikkel Mailand Oktober 2010 ISBN 978-87-91833-55-7 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University of Copenhagen Forskningscenter for

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Dagpengesystemet og flexicurity-modellen

Dagpengesystemet og flexicurity-modellen 114 Dagpengesystemet og flexicurity-modellen Mikkel Mailand Oktober 2010 ISBN 978-87-91833-55-7 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University of Copenhagen Forskningscenter for

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Dagpenge Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Den bedste tryghed skabes ved at der er arbejde og uddannelse til alle. Dette opnås bedst gennem en grøn omstilling af økonomien, hvor vækst

Læs mere

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med Nr. 3/2013 Kolding Tanker omkring den kommende kongres Side 8-9 Jeg vil gøre en forskel Skadet på arbejde Side 3 Side 4 Side 6 kraft den 1. juli 2013. Loven om arbejdsmarkedsydelse et. Derfor kan der stadig

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

et mønstereksempel beskæftigelses politik

et mønstereksempel beskæftigelses politik A Nyhedsavis nr. 10 jun 2013 Carsten Koch (th) og HK/Kommunals næstformand, Mads Samsing, fik mange input fra medarbejderne under deres rundtur på Job- og Vækstcentret i Middelfart. Middelfart jobcenter

Læs mere