Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport"

Transkript

1 Oktober 2013 Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport til USA Af konsulent Kathrine Klitskov, og Afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, USA er en vigtig samhandelspartner for Danmark både historisk og fremadrettet. En ambitiøs handels- og investeringsaftale mellem EU og USA vil give udsigter til 27 mia. kr. i dansk mereksport til USA, op mod arbejdspladser og godt kr. ekstra årligt pr. husstand i disponibel indkomst. USA er Danmarks tredjestørste eksportmarked og købte danske varer og tjenesteydelser til en værdi af knap 100 mia. kr. i 2012 svarende til omkring ni procent af vores samlede eksport. Hvis man fjerner toldbarrierer og tidskrævende fordyrende procedurer, kan man forvente at dette i forvejen solide handelsforhold løftes markant. USA er Danmarks tredjestørste eksportmarked Frihandel mellem EU og USA giver store gevinster for Danmark Effekter for Danmark og danskerne 10 år efter indfasningen af en frihandelsaftale mellem EU og USA Stigning i disponibel indkomst for en familie på fire: Vækst dansk eksport til USA: Vækst i BNP: kr. 27 mia. kr. 9 mia. kr. Antal jobs skabt i Danmark: Besparelser på udvalgte amerikanske produkter: Nike sko ipad 132,6 kr. 126,9 kr. Note: Se mere i den fulde tabel sidst i analysen. Centre for Economic Policy Research, London (2013), Bertelmanns Stiftung (2013), Eurostat, OECD.stat, skat.dk og DI-beregninger.

2 Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport til USA DI INDSIGT Oktober 13 SIDE 2 De faktiske resultater af en kommende handelsaftale vil variere alt afhængigt af ambitionsniveauet. Men selv med en eliminering af toldsatserne og en blot 25 pct. reduktion i de tekniske handelshindringer er der store økonomiske gevinster at hente for danskerne. En gennemsnitlig firepersoners families disponible indkomst vil øges med godt kr. årligt. Danske virksomheder kan forvente et boost i eksporten til USA på 27 mia. kr., og den samlede danske økonomi vil vokse med 9 mia. kr. Dertil kommer nye danske arbejdspladser. DET GÅR GODT MED DANSK EKSPORT TIL USA Det går hurtigt med den danske eksport til USA, som alene siden 2005 er vokset med 44 pct. sammenlignet med kun 20 pct. vækst i EU s eksport til USA. Den danske vækst kan især tilskrives en stor stigning i eksporten af tjenesteydelser, der er vokset 52 pct. i perioden svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på seks procent. Både inden for varer og tjenesteydelser har Danmark øget sin markedsandel i USA i forhold til de øvrige EU-lande. I 2000 udgjorde Danmarks vareeksport til USA kun 1,4 pct. af EU s vareeksport til USA. I dag er denne andel vokset til 2,1 pct. Inden for eksporten af tjenesteydelser er tendensen den samme. Vores markedsandel er steget fra 2,4 pct. i 2004 til hele 4,6 pct. i dag. Voksende dansk markedsandel i USA Stærk vækst i dansk eksport til USA Udviklingen i Danmark og EU s eksport af varer og tjenester til USA, 2012 Indeks 2005 = Eurostat Danmarks eksport til USA EU s eksport til USA

3 Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport til USA DI INDSIGT Oktober 13 SIDE 3 Finanskrisen ramte begge sider af Atlanten hårdt, og den bilaterale samhandel tog et alvorligt dyk i Takket være en stor stigning i eksporten er handlen ikke kun genvundet, den er også oversteget alle tidligere niveauer med den største handelsvolumen til dato i Det gælder både for Danmark og EU, at vi har et handelsoverskud i forhold til USA. Den danske eksport er to gange større end vores import. Dansk import af amerikanske varer og tjenester har til gengæld endnu ikke genvundet styrken fra før krisen og ligger i dag på et niveau svarende til knap 90 pct. af Eksporten er kommet styrket ud af krisen STÆRKE HISTORISKE BÅND Det solide og langvarige forhold mellem Danmark og USA stammer fra 1801, hvor de første diplomatiske forbindelser blev etableret. I dag er vi tætte allierede inden for forsvar og fredsskabende aktioner gennem eksempelvis NATO og FN. Derudover er Danmark og USA blandt de mest udviklede økonomier i verden. Det viser sig i vores handelsmønstre, som i høj grad er domineret af handel inden for samme industrier både på varer og tjenesteydelser. Handel inden for samme industrier Top fem dansk eksport og import fra USA Eksport Mia. kr Pct. af total vareeksport Medicinske og farmaceutiske produkter 15,8 35 Rå mineralolier og produkter deraf 3,5 8 Maskiner og -tilbehør til industrien 3,0 7 Kraftmaskiner og motorer 3,0 7 Diverse forarbejdede varer 2,7 6 Danmarks Statistikbank Import Mia. kr Pct. af total vareimport Andre transportmidler 2,2 15 Varer, ikke klassificeret efter art 1,7 11 Tekniske og videnskabelige instrumenter 1,4 9 Elektriske maskiner og apparater 0,9 6 Diverse forarbejdede varer 0,9 6

4 Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport til USA DI INDSIGT Oktober 13 SIDE 4 Vi handler især med maskiner, transportmidler samt diverse forarbejdede varer både import og eksportmæssigt. Den største komponent af vores eksport til USA udgøres af medicinske produkter og fylder 35 pct. Stor dansk lægemiddeleksport 15 pct. af vores import er andre transportmidler, hovedsagligt fly og tilhørende udstyr. Desuden er der stigende potentiale for at udbygge samarbejde og handel inden for vind-, vand-, forsvars- og sundhedsindustrierne. Handlen med tjenesteydelser mellem Danmark og USA drejer sig i høj grad om søtransport. 73 pct. af den danske tjenesteeksport ligger inden for transportområdet, hvoraf langt størstedelen er søtransport 1. Tilsvarende er 61 pct. af vores tjenesteimport også transporttjenester, igen hovedsagligt søtransport. Danske tjenesteydelser er især søtransport AMERIKANSKE INVESTERINGER GÅR UDEN OM DANMARK USA er en stor investeringspartner for Danmark. Amerikanske investeringer i Danmark har skabt danske jobs, men over de seneste år er de amerikanske investeringer i Danmark kun blevet mindre. Til gengæld er danske investeringer i USA vokset markant. Danske investeringer i USA er vokset støt med 12 pct. årligt i gennemsnit siden I 2011 nåede beholdningen en værdi af 125 mia. kr. svarende til 25 pct. af Danmarks direkte investeringer uden for EU. Tallet dækker blandt andet over de 450 danske virksomheder, der har datterselskaber i USA. Danske investeringer i USA for 125 mia. kr. Investeringsgabet bliver større Udviklingen i Danmarks investeringer i USA og USA s investeringer i Danmark, FDI beholdningsstørrelser Mia. kr Danmarks investeringer i USA USA s investeringer i Danmark Danmarks Nationalbank Det skal i den forbindelse dog bemærkes, at eksport af søtransport er forbundet med relativt høje omkostninger i form af eksempelvis udgifter til olie og leje af skibe.

5 Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport til USA DI INDSIGT Oktober 13 SIDE 5 USA er den fjerdestørste investor i Danmark. Der er omkring 400 amerikanske datterselskaber i Danmark eksempelvis IBM, Deloitte og Pfizer. Men de amerikanske investeringer i Danmark er faldet med to pct. årligt i gennemsnit til en værdi på kun 56 mia. kr. i Denne tendens gælder dog ikke for EU, hvor USA siden 2004 har øget sine investeringer med i alt 75 pct. Den danske andel af de amerikanske investeringer i EU er således faldet fra 1,1 pct. til 0,7 pct. Det vil med andre ord sige, at manglen på amerikanske investeringer i Danmark ikke udelukkende kan forklares ved diverse handelshindringer, da disse gælder fælles på EU-plan, men i stedet skyldes nationale forhold som for eksempel det høje danske omkostningsniveau. TEKNISKE HANDELSBARRIERER HINDRER HANDEL Handelsomkostninger består af henholdsvis told og omkostninger som følge af tekniske handelsbarrierer. Danmarks medlemskab af EU betyder, at de toldsatser, vi pålægger amerikanske varer, er bestemt på EU-niveau. Den nuværende toldstruktur mellem EU og USA er karakteriseret af relativt lave toldsatser, som i gennemsnit kun udgør tre til fire pct. af den årlige handel med varer og tjenester på tværs af Atlanten på i alt knap mia. kr. Toldsatserne varierer dog på tværs af sektorer med højere toldsatser på mere udsatte produkter. Transatlantiske toldsatser udgør kun tre til fire pct. På tværs af de fleste sektorer er EU s toldsatser en anelse højere end de amerikanske toldsatser. Det gælder især inden for motorkøretøjer, hvor EU s toldsatser er otte gange højere og inden for forarbejdede fødevarer, hvor EU s toldsatser er fire gange højere. Selvom told kun udgør en relativ lille rolle sammenlignet med andre handelsbarrierer, vil en fjernelse af told stadig have en signifikant økonomisk betydning alene som følge af den store transatlantiske handelsvolumen. Den største effekt af en frihandelsaftale vil imidlertid komme fra reduktion af tekniske handelsbarrierer. Tekniske handelsbarrierer er skyld i væsentlige meromkostninger og dermed højere priser på en række af de varer og tjenester, der handles mellem EU og USA. Tekniske handelsbarrierer skyld i store omkostninger

6 Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport til USA DI INDSIGT Oktober 13 SIDE 6 Omfattende handelskomkostninger som følge af tekniske handelsbarrierer Estimerede meromkostninger som følge af tekniske handelsbarrierer i procent Sektor Varer: EU s barrierer over for USA s eksport (pct.) USA s barrierer over for EU s eksport (pct.) Fødevarer 56,8 73,3 Kemikalier 13,6 19,1 Elektriske maskiner og udstyr 12,8 14,7 Motorkøretøjer 25,5 26,8 Andre transportmidler 18,8 19,1 Metal og metalprodukter 11,9 17,0 Træ og papirprodukter 11,3 7,7 Gennemsnit, varer 21,5 25,4 Centre for Economic Policy Research, London (2013) Tjenester: Lufttransport 2,0 2,0 Søtransport 8,0 8,0 Finans 11,3 31,7 Forsikring 10,8 19,1 Forretning og ICT 14,9 3,9 Kommunikation 11,7 1,7 Byggeri 4,6 2,5 Kulturelle og andre tjenester 4,4 2,5 Gennemsnit, tjenesteydelser 8,5 8,9 EU s import af varer fra USA påføres i gennemsnit ekstraudgifter på 21,5 pct., og omvendt påføres USA s import af EU-varer meromkostninger svarende til 25,4 pct. på grund af tekniske handelsbarrierer. De estimerede ekstraudgifter er lavere for handlen med tjenesteydelser, henholdsvis 8,5 pct. og 8,9 pct. Særligt fødevaresektoren er hårdt ramt med ekstraomkostninger på henholdsvis 56,8 pct. og 73,3 pct. Tekniske handelsbarrierer hindrer ikke kun handlen med varer og tjenesteydelser, men belaster også investeringerne mellem EU og USA. EU-virksomheder, der opererer i USA, og omvendt møder i nogle tilfælde begrænset markedsadgang som følge af protektionistiske tiltag. Et eksempel er the Jones Act, som kræver, at skibe der sejler mellem indenrigshavne i USA, er bemandet med amerikanske statsborgere, at skibene er bygget i USA og ejet af amerikanere. Et tiltag som både hindrer udenlandske investeringer og udviklingen af søtransporten. Overordnet set er niveauet Tekniske handelsbarrierer hindrer også investeringer

7 Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport til USA DI INDSIGT Oktober 13 SIDE 7 af tekniske handelshindringer på investeringsområdet nogenlunde enslydende i EU og USA, hvor EU dog er en anelse mere åbent. Det står altså klart, at på trods af den nuværende relative frie transatlantiske markedsplads er der plads til markante forbedringer. FRIHANDEL BRINGER VÆKST OG BESKÆFTIGELSE TTIP, eller Transatlantic Trade and Investment Partnership, er navnet på den frihandelsaftale, der er i gang med at blive forhandlet på plads mellem EU og USA. Aftalen forventes at medføre en eliminering af toldsatser og en væsentlig reduktion af tekniske handelshindringer. EU og USA producerer til sammen over halvdelen af verdens BNP, og deres samlede handel med resten af verden bidrager til næsten en tredjedel af de globale handelsstrømme. Dagligt handles varer og tjenester til en værdi af knap 15 mia. kr. på tværs af Atlanten. Investeringer mellem EU og USA har skabt 6,8 millioner jobs. Relationerne mellem EU og USA er med andre ord ganske omfattende. At forvandle disse relationer til et liberaliseret partnerskab uden væsentlige handels- og investeringshindringer vil bringe betydelige gevinster til begge økonomier og dermed også for dansk økonomi. Fra stærke relationer til et liberaliseret partnerskab

8 Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport til USA DI INDSIGT Oktober 13 SIDE 8 Store gevinster at hente ved EU-USA frihandel Effekter efter ti år med en frihandelsaftale med 100 pct. fjernelse af toldsatser og 25 pct. reduktion i handelsomkostninger relateret til tekniske handelsbarrierer* BNP-vækst Pct. Kr. EU: 0,5 462 DK**: 0,5 9 USA: 0,4 367 Vækst i bilateral handel Pct. Kr. EU s eksport til USA: 28,0 941 DK s eksport til USA: 28,0 27 USA s eksport til EU: 36,6 875 Stigning i disponibel indkomst for en familie på fire DKK EU/DK: USA: Jobskabelse*** Jobs EU: DK: USA: Centre for Economic Policy Research, London (2013), Bertelmanns Stiftung (2013), Eurostat, OECD.stat og DI-beregninger. *Kilde for BNP-vækst og bilateral handel er Centre for Economic Policy Research, London (2013). Kvantificering af procentvækst er beregnet på baggrund af data fra Eurostat og OECD.stat. Stigningen i disponibel indkomst er hentet direkte fra Centre for Economic Policy Research, London (2013). **De danske effekter er DI-beregninger baseret på EU-resultater og Eurostat. ***Jobskabelsen (inklusiv den danske) er taget fra Bertelmanns Stiftung (2013). Scenariet i Bertelmanns Stiftung (2013) ser ikke ti år frem, men baserer i stedet studiet pået et scenarie, hvor aftalen allerede blev vedtaget i Der er store gevinster at hente både som borger og virksomhed i henholdsvis Danmark, EU og USA. Foruden de makroøkonomiske effekter vil helt almindelige borgere ikke kun opleve en stigning i deres disponible indkomst. De vil også kunne spare penge på diverse amerikanske varer. Besparelser i Danmark Besparelser på typisk amerikanske produkter solgt i Danmark Told (pct.) Besparelse, kr. Blue-ray afspiller ,8 Nike sko ,6 ipad 4 126,9 Marc Jacobs taske 3 105,1 Levis bukser 12 97,9 Ray Ban solbriller 3 41 skat.dk

9 Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport til USA DI INDSIGT Oktober 13 SIDE 9 Ligeledes vil amerikanske borgere kunne købe forskellige danske produkter til en mindre pris. Besparelser i USA Besparelser på typisk danske produkter solgt i USA Told (Pct.) Besparelse, kr. B&O højtalere 5 422,3 Ecco sko ,5 Pandora sølvarmbånd 6 83,1 Kåre Klint trælampe 4 71,4 Royal Copenhagen porcelænskrus Malene Birger strik trøje Europa-Kommissionen, Market Access database, WTO Tariff Analysis Note: Besparelserne er beregnet med udgangspunkt i priseksempler på produkter og vil derfor stige ved højere priser. Besparelserne er alene beregnet baseret på eliminering af told og altså ikke ændringer i moms, importgebyrer eller krav. Danmark, EU og USA i tal Sammenligning af økonomiske nøgletal på tværs af Atlanten 2012 Danmark EU USA Indbyggertal (mio.) 5,6 502,6 313,9 Arbejdsløshed 7,5 pct. 10,5 pct. 8,1 pct. BNP (mia.) USD BNP (PPP) pr. capita USD BNP vækst (2012) -0,6 pct. -0,2 pct. 2,2 pct. Eurostat, World Bank, IMF World Economic Outlook Database April 2013

10 > DI 1787 KØBENHAVN V TLF. : FAX : DI.DK SAMFUND, VIDEN OG HOLDNINGER Dansk erhvervsliv er en vigtig del af det danske samfund. Politikere, organisationer og befolkningen forventer, at virksomhederne bidrager til bæredygtig udvikling af Danmark som velfærdssamfund. Derfor prioriterer DI dialog med alle interesserede om rammerne for erhvervslivets bidrag til vækst og velstand. Vær med i debatten på di.dk/opinion.

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Udenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelser Januar 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Ny handelspolitisk strategi

Ny handelspolitisk strategi Ny handelspolitisk strategi Maj 2013 Ny handelspolitisk strategi 3 Forord Det handelspolitiske billede har ændret sig grundlæggende siden lanceringen af den seneste handelspolitiske strategi i 2007. Især

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

INDIEN PÅ VEJ UD AF KINAS SKYGGE

INDIEN PÅ VEJ UD AF KINAS SKYGGE SÅDAN INDIEN PÅ VEJ UD AF KINAS SKYGGE MARKEDER OG MULIGHEDER Viden om markeder er en vigtig forudsætning for vækst og succes. Derfor laver DI aktiviteter, der formidler viden om markeder, muligheder,

Læs mere

SÅDAN LIGGER LANDET. Globaliseringsredegørelse

SÅDAN LIGGER LANDET. Globaliseringsredegørelse SÅDAN LIGGER LANDET Globaliseringsredegørelse 2007 Sådan ligger landet Globaliseringsredegørelse 2007 april 2007 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Hans Uldall-Poulsen og Nicolai Sederberg-Olsen Tryk:

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark USA

Vækst via Eksport: Danmark USA um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark USA 23 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Januar 14 Eksportrådet 2 Vækst via Eksport: Danmark

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati

Læs mere

Danmark taber terræn i Mellemøsten

Danmark taber terræn i Mellemøsten D Indsigt Nummer 19 14. december 2007 Danmark taber terræn i Mellemøsten Af Chefkonsulent Peter Thagesen, pth@di.dk 5 Ledige er oftere syge 12.200 personer er i 2007 gået fra ledighed til sygedagpenge,

Læs mere

Prognose: Dansk vækst på solidt fundament

Prognose: Dansk vækst på solidt fundament D Indsigt Nummer 19 10. november 2004 Prognose: Dansk vækst på solidt fundament 7 12 Ledigheden på tilbagetog I 2006 ventes ledigheden at være bragt ned til 156.000 personer. Dermed ventes den samlede

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

ENORME VÆKSTMULIGHEDER I EU S INDRE MARKED

ENORME VÆKSTMULIGHEDER I EU S INDRE MARKED NOTAT ENORME VÆKSTMULIGHEDER I EU S INDRE MARKED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk Seniorrådgiver, Jan Høst Schmidt +45 53 76 27 08 jhs@thinkeuropa.dk RESUME EU s indre

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark Japan

Vækst via Eksport: Danmark Japan um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark Japan 21 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Marts 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet 2 Vækst

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Danmarks udenrigsøkonomi 2010

Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Udgivet af Danmarks Statistik 1. december 2011 Oplag: 120 Printet hos ParitasDigitalService Illustration omslag:

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Potentialer for standardisering og vækst

Potentialer for standardisering og vækst Potentialer for standardisering og vækst 1549:02 Erhvervsstyrelsen August 2013 Forfattere: Martin H. Thelle Claus Frelle-Petersen Tine Jeppesen 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 1 Introduktion 7 2

Læs mere

Grænsehindringer i Norden. Som nordiske virksomheder ser dem

Grænsehindringer i Norden. Som nordiske virksomheder ser dem Nordic Innovation PUBLICATION 2012:14 // Oktober 2012 Grænsehindringer i Norden Som nordiske virksomheder ser dem Grænsehindringer i Norden Som nordiske virksomheder ser dem Authors: Rambøll Management

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Eksportpotentiale og barrierer for dansk eksport af varer til lande uden for EU

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Eksportpotentiale og barrierer for dansk eksport af varer til lande uden for EU Erhvervs- og Byggestyrelsen Eksportpotentiale og barrierer for dansk eksport af varer til lande uden for EU Marts 2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen Eksportpotentiale og barrierer for dansk eksport af varer

Læs mere