Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport"

Transkript

1 Oktober 2013 Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport til USA Af konsulent Kathrine Klitskov, og Afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, USA er en vigtig samhandelspartner for Danmark både historisk og fremadrettet. En ambitiøs handels- og investeringsaftale mellem EU og USA vil give udsigter til 27 mia. kr. i dansk mereksport til USA, op mod arbejdspladser og godt kr. ekstra årligt pr. husstand i disponibel indkomst. USA er Danmarks tredjestørste eksportmarked og købte danske varer og tjenesteydelser til en værdi af knap 100 mia. kr. i 2012 svarende til omkring ni procent af vores samlede eksport. Hvis man fjerner toldbarrierer og tidskrævende fordyrende procedurer, kan man forvente at dette i forvejen solide handelsforhold løftes markant. USA er Danmarks tredjestørste eksportmarked Frihandel mellem EU og USA giver store gevinster for Danmark Effekter for Danmark og danskerne 10 år efter indfasningen af en frihandelsaftale mellem EU og USA Stigning i disponibel indkomst for en familie på fire: Vækst dansk eksport til USA: Vækst i BNP: kr. 27 mia. kr. 9 mia. kr. Antal jobs skabt i Danmark: Besparelser på udvalgte amerikanske produkter: Nike sko ipad 132,6 kr. 126,9 kr. Note: Se mere i den fulde tabel sidst i analysen. Centre for Economic Policy Research, London (2013), Bertelmanns Stiftung (2013), Eurostat, OECD.stat, skat.dk og DI-beregninger.

2 Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport til USA DI INDSIGT Oktober 13 SIDE 2 De faktiske resultater af en kommende handelsaftale vil variere alt afhængigt af ambitionsniveauet. Men selv med en eliminering af toldsatserne og en blot 25 pct. reduktion i de tekniske handelshindringer er der store økonomiske gevinster at hente for danskerne. En gennemsnitlig firepersoners families disponible indkomst vil øges med godt kr. årligt. Danske virksomheder kan forvente et boost i eksporten til USA på 27 mia. kr., og den samlede danske økonomi vil vokse med 9 mia. kr. Dertil kommer nye danske arbejdspladser. DET GÅR GODT MED DANSK EKSPORT TIL USA Det går hurtigt med den danske eksport til USA, som alene siden 2005 er vokset med 44 pct. sammenlignet med kun 20 pct. vækst i EU s eksport til USA. Den danske vækst kan især tilskrives en stor stigning i eksporten af tjenesteydelser, der er vokset 52 pct. i perioden svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på seks procent. Både inden for varer og tjenesteydelser har Danmark øget sin markedsandel i USA i forhold til de øvrige EU-lande. I 2000 udgjorde Danmarks vareeksport til USA kun 1,4 pct. af EU s vareeksport til USA. I dag er denne andel vokset til 2,1 pct. Inden for eksporten af tjenesteydelser er tendensen den samme. Vores markedsandel er steget fra 2,4 pct. i 2004 til hele 4,6 pct. i dag. Voksende dansk markedsandel i USA Stærk vækst i dansk eksport til USA Udviklingen i Danmark og EU s eksport af varer og tjenester til USA, 2012 Indeks 2005 = Eurostat Danmarks eksport til USA EU s eksport til USA

3 Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport til USA DI INDSIGT Oktober 13 SIDE 3 Finanskrisen ramte begge sider af Atlanten hårdt, og den bilaterale samhandel tog et alvorligt dyk i Takket være en stor stigning i eksporten er handlen ikke kun genvundet, den er også oversteget alle tidligere niveauer med den største handelsvolumen til dato i Det gælder både for Danmark og EU, at vi har et handelsoverskud i forhold til USA. Den danske eksport er to gange større end vores import. Dansk import af amerikanske varer og tjenester har til gengæld endnu ikke genvundet styrken fra før krisen og ligger i dag på et niveau svarende til knap 90 pct. af Eksporten er kommet styrket ud af krisen STÆRKE HISTORISKE BÅND Det solide og langvarige forhold mellem Danmark og USA stammer fra 1801, hvor de første diplomatiske forbindelser blev etableret. I dag er vi tætte allierede inden for forsvar og fredsskabende aktioner gennem eksempelvis NATO og FN. Derudover er Danmark og USA blandt de mest udviklede økonomier i verden. Det viser sig i vores handelsmønstre, som i høj grad er domineret af handel inden for samme industrier både på varer og tjenesteydelser. Handel inden for samme industrier Top fem dansk eksport og import fra USA Eksport Mia. kr Pct. af total vareeksport Medicinske og farmaceutiske produkter 15,8 35 Rå mineralolier og produkter deraf 3,5 8 Maskiner og -tilbehør til industrien 3,0 7 Kraftmaskiner og motorer 3,0 7 Diverse forarbejdede varer 2,7 6 Danmarks Statistikbank Import Mia. kr Pct. af total vareimport Andre transportmidler 2,2 15 Varer, ikke klassificeret efter art 1,7 11 Tekniske og videnskabelige instrumenter 1,4 9 Elektriske maskiner og apparater 0,9 6 Diverse forarbejdede varer 0,9 6

4 Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport til USA DI INDSIGT Oktober 13 SIDE 4 Vi handler især med maskiner, transportmidler samt diverse forarbejdede varer både import og eksportmæssigt. Den største komponent af vores eksport til USA udgøres af medicinske produkter og fylder 35 pct. Stor dansk lægemiddeleksport 15 pct. af vores import er andre transportmidler, hovedsagligt fly og tilhørende udstyr. Desuden er der stigende potentiale for at udbygge samarbejde og handel inden for vind-, vand-, forsvars- og sundhedsindustrierne. Handlen med tjenesteydelser mellem Danmark og USA drejer sig i høj grad om søtransport. 73 pct. af den danske tjenesteeksport ligger inden for transportområdet, hvoraf langt størstedelen er søtransport 1. Tilsvarende er 61 pct. af vores tjenesteimport også transporttjenester, igen hovedsagligt søtransport. Danske tjenesteydelser er især søtransport AMERIKANSKE INVESTERINGER GÅR UDEN OM DANMARK USA er en stor investeringspartner for Danmark. Amerikanske investeringer i Danmark har skabt danske jobs, men over de seneste år er de amerikanske investeringer i Danmark kun blevet mindre. Til gengæld er danske investeringer i USA vokset markant. Danske investeringer i USA er vokset støt med 12 pct. årligt i gennemsnit siden I 2011 nåede beholdningen en værdi af 125 mia. kr. svarende til 25 pct. af Danmarks direkte investeringer uden for EU. Tallet dækker blandt andet over de 450 danske virksomheder, der har datterselskaber i USA. Danske investeringer i USA for 125 mia. kr. Investeringsgabet bliver større Udviklingen i Danmarks investeringer i USA og USA s investeringer i Danmark, FDI beholdningsstørrelser Mia. kr Danmarks investeringer i USA USA s investeringer i Danmark Danmarks Nationalbank Det skal i den forbindelse dog bemærkes, at eksport af søtransport er forbundet med relativt høje omkostninger i form af eksempelvis udgifter til olie og leje af skibe.

5 Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport til USA DI INDSIGT Oktober 13 SIDE 5 USA er den fjerdestørste investor i Danmark. Der er omkring 400 amerikanske datterselskaber i Danmark eksempelvis IBM, Deloitte og Pfizer. Men de amerikanske investeringer i Danmark er faldet med to pct. årligt i gennemsnit til en værdi på kun 56 mia. kr. i Denne tendens gælder dog ikke for EU, hvor USA siden 2004 har øget sine investeringer med i alt 75 pct. Den danske andel af de amerikanske investeringer i EU er således faldet fra 1,1 pct. til 0,7 pct. Det vil med andre ord sige, at manglen på amerikanske investeringer i Danmark ikke udelukkende kan forklares ved diverse handelshindringer, da disse gælder fælles på EU-plan, men i stedet skyldes nationale forhold som for eksempel det høje danske omkostningsniveau. TEKNISKE HANDELSBARRIERER HINDRER HANDEL Handelsomkostninger består af henholdsvis told og omkostninger som følge af tekniske handelsbarrierer. Danmarks medlemskab af EU betyder, at de toldsatser, vi pålægger amerikanske varer, er bestemt på EU-niveau. Den nuværende toldstruktur mellem EU og USA er karakteriseret af relativt lave toldsatser, som i gennemsnit kun udgør tre til fire pct. af den årlige handel med varer og tjenester på tværs af Atlanten på i alt knap mia. kr. Toldsatserne varierer dog på tværs af sektorer med højere toldsatser på mere udsatte produkter. Transatlantiske toldsatser udgør kun tre til fire pct. På tværs af de fleste sektorer er EU s toldsatser en anelse højere end de amerikanske toldsatser. Det gælder især inden for motorkøretøjer, hvor EU s toldsatser er otte gange højere og inden for forarbejdede fødevarer, hvor EU s toldsatser er fire gange højere. Selvom told kun udgør en relativ lille rolle sammenlignet med andre handelsbarrierer, vil en fjernelse af told stadig have en signifikant økonomisk betydning alene som følge af den store transatlantiske handelsvolumen. Den største effekt af en frihandelsaftale vil imidlertid komme fra reduktion af tekniske handelsbarrierer. Tekniske handelsbarrierer er skyld i væsentlige meromkostninger og dermed højere priser på en række af de varer og tjenester, der handles mellem EU og USA. Tekniske handelsbarrierer skyld i store omkostninger

6 Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport til USA DI INDSIGT Oktober 13 SIDE 6 Omfattende handelskomkostninger som følge af tekniske handelsbarrierer Estimerede meromkostninger som følge af tekniske handelsbarrierer i procent Sektor Varer: EU s barrierer over for USA s eksport (pct.) USA s barrierer over for EU s eksport (pct.) Fødevarer 56,8 73,3 Kemikalier 13,6 19,1 Elektriske maskiner og udstyr 12,8 14,7 Motorkøretøjer 25,5 26,8 Andre transportmidler 18,8 19,1 Metal og metalprodukter 11,9 17,0 Træ og papirprodukter 11,3 7,7 Gennemsnit, varer 21,5 25,4 Centre for Economic Policy Research, London (2013) Tjenester: Lufttransport 2,0 2,0 Søtransport 8,0 8,0 Finans 11,3 31,7 Forsikring 10,8 19,1 Forretning og ICT 14,9 3,9 Kommunikation 11,7 1,7 Byggeri 4,6 2,5 Kulturelle og andre tjenester 4,4 2,5 Gennemsnit, tjenesteydelser 8,5 8,9 EU s import af varer fra USA påføres i gennemsnit ekstraudgifter på 21,5 pct., og omvendt påføres USA s import af EU-varer meromkostninger svarende til 25,4 pct. på grund af tekniske handelsbarrierer. De estimerede ekstraudgifter er lavere for handlen med tjenesteydelser, henholdsvis 8,5 pct. og 8,9 pct. Særligt fødevaresektoren er hårdt ramt med ekstraomkostninger på henholdsvis 56,8 pct. og 73,3 pct. Tekniske handelsbarrierer hindrer ikke kun handlen med varer og tjenesteydelser, men belaster også investeringerne mellem EU og USA. EU-virksomheder, der opererer i USA, og omvendt møder i nogle tilfælde begrænset markedsadgang som følge af protektionistiske tiltag. Et eksempel er the Jones Act, som kræver, at skibe der sejler mellem indenrigshavne i USA, er bemandet med amerikanske statsborgere, at skibene er bygget i USA og ejet af amerikanere. Et tiltag som både hindrer udenlandske investeringer og udviklingen af søtransporten. Overordnet set er niveauet Tekniske handelsbarrierer hindrer også investeringer

7 Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport til USA DI INDSIGT Oktober 13 SIDE 7 af tekniske handelshindringer på investeringsområdet nogenlunde enslydende i EU og USA, hvor EU dog er en anelse mere åbent. Det står altså klart, at på trods af den nuværende relative frie transatlantiske markedsplads er der plads til markante forbedringer. FRIHANDEL BRINGER VÆKST OG BESKÆFTIGELSE TTIP, eller Transatlantic Trade and Investment Partnership, er navnet på den frihandelsaftale, der er i gang med at blive forhandlet på plads mellem EU og USA. Aftalen forventes at medføre en eliminering af toldsatser og en væsentlig reduktion af tekniske handelshindringer. EU og USA producerer til sammen over halvdelen af verdens BNP, og deres samlede handel med resten af verden bidrager til næsten en tredjedel af de globale handelsstrømme. Dagligt handles varer og tjenester til en værdi af knap 15 mia. kr. på tværs af Atlanten. Investeringer mellem EU og USA har skabt 6,8 millioner jobs. Relationerne mellem EU og USA er med andre ord ganske omfattende. At forvandle disse relationer til et liberaliseret partnerskab uden væsentlige handels- og investeringshindringer vil bringe betydelige gevinster til begge økonomier og dermed også for dansk økonomi. Fra stærke relationer til et liberaliseret partnerskab

8 Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport til USA DI INDSIGT Oktober 13 SIDE 8 Store gevinster at hente ved EU-USA frihandel Effekter efter ti år med en frihandelsaftale med 100 pct. fjernelse af toldsatser og 25 pct. reduktion i handelsomkostninger relateret til tekniske handelsbarrierer* BNP-vækst Pct. Kr. EU: 0,5 462 DK**: 0,5 9 USA: 0,4 367 Vækst i bilateral handel Pct. Kr. EU s eksport til USA: 28,0 941 DK s eksport til USA: 28,0 27 USA s eksport til EU: 36,6 875 Stigning i disponibel indkomst for en familie på fire DKK EU/DK: USA: Jobskabelse*** Jobs EU: DK: USA: Centre for Economic Policy Research, London (2013), Bertelmanns Stiftung (2013), Eurostat, OECD.stat og DI-beregninger. *Kilde for BNP-vækst og bilateral handel er Centre for Economic Policy Research, London (2013). Kvantificering af procentvækst er beregnet på baggrund af data fra Eurostat og OECD.stat. Stigningen i disponibel indkomst er hentet direkte fra Centre for Economic Policy Research, London (2013). **De danske effekter er DI-beregninger baseret på EU-resultater og Eurostat. ***Jobskabelsen (inklusiv den danske) er taget fra Bertelmanns Stiftung (2013). Scenariet i Bertelmanns Stiftung (2013) ser ikke ti år frem, men baserer i stedet studiet pået et scenarie, hvor aftalen allerede blev vedtaget i Der er store gevinster at hente både som borger og virksomhed i henholdsvis Danmark, EU og USA. Foruden de makroøkonomiske effekter vil helt almindelige borgere ikke kun opleve en stigning i deres disponible indkomst. De vil også kunne spare penge på diverse amerikanske varer. Besparelser i Danmark Besparelser på typisk amerikanske produkter solgt i Danmark Told (pct.) Besparelse, kr. Blue-ray afspiller ,8 Nike sko ,6 ipad 4 126,9 Marc Jacobs taske 3 105,1 Levis bukser 12 97,9 Ray Ban solbriller 3 41 skat.dk

9 Tocifret milliardbeløb i vente for dansk eksport til USA DI INDSIGT Oktober 13 SIDE 9 Ligeledes vil amerikanske borgere kunne købe forskellige danske produkter til en mindre pris. Besparelser i USA Besparelser på typisk danske produkter solgt i USA Told (Pct.) Besparelse, kr. B&O højtalere 5 422,3 Ecco sko ,5 Pandora sølvarmbånd 6 83,1 Kåre Klint trælampe 4 71,4 Royal Copenhagen porcelænskrus Malene Birger strik trøje Europa-Kommissionen, Market Access database, WTO Tariff Analysis Note: Besparelserne er beregnet med udgangspunkt i priseksempler på produkter og vil derfor stige ved højere priser. Besparelserne er alene beregnet baseret på eliminering af told og altså ikke ændringer i moms, importgebyrer eller krav. Danmark, EU og USA i tal Sammenligning af økonomiske nøgletal på tværs af Atlanten 2012 Danmark EU USA Indbyggertal (mio.) 5,6 502,6 313,9 Arbejdsløshed 7,5 pct. 10,5 pct. 8,1 pct. BNP (mia.) USD BNP (PPP) pr. capita USD BNP vækst (2012) -0,6 pct. -0,2 pct. 2,2 pct. Eurostat, World Bank, IMF World Economic Outlook Database April 2013

10 > DI 1787 KØBENHAVN V TLF. : FAX : DI.DK SAMFUND, VIDEN OG HOLDNINGER Dansk erhvervsliv er en vigtig del af det danske samfund. Politikere, organisationer og befolkningen forventer, at virksomhederne bidrager til bæredygtig udvikling af Danmark som velfærdssamfund. Derfor prioriterer DI dialog med alle interesserede om rammerne for erhvervslivets bidrag til vækst og velstand. Vær med i debatten på di.dk/opinion.

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Open. for

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Open. for pen for Bus DI Topmødet 2011 Analyse Frihandel tilbage på EU s agenda Open for Business Frihandel tilbage på EU's agenda Frihandel må prioriteres langt højere som et middel til at få Europa tilbage på

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Markedsfokus på Bulgarien

Markedsfokus på Bulgarien Markedsfokus på Bulgarien December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,09-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,09-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1 Markedsfokus på USA Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Singapore

Markedsfokus på Singapore Markedsfokus på Singapore Oktober 2 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Vietnam

Markedsfokus på Vietnam Markedsfokus på Vietnam Juli 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Markedsfokus på Brasilien

Markedsfokus på Brasilien Markedsfokus på Brasilien September 16 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Chile

Markedsfokus på Chile Markedsfokus på Chile December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Polen

Markedsfokus på Polen Markedsfokus på Polen December 2015 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Singapore

Markedsfokus på Singapore Markedsfokus på Singapore September 216 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Østrig

Markedsfokus på Østrig Markedsfokus på Østrig December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Indien

Markedsfokus på Indien Markedsfokus på Indien Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Markedsfokus på Tyrkiet

Markedsfokus på Tyrkiet Markedsfokus på Tyrkiet December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,12-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,12-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1 Markedsfokus på USA December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Effekter af frihandelsaftaler for Danmark

Effekter af frihandelsaftaler for Danmark Effekter af frihandelsaftaler for Udenrigsministeriet 21 November 2013 Denne rapport indeholder resultater af modelsimuleringer af fire EU frihandelsaftaler (USA, Japan, Korea og Canada.) Copenhagen Economics

Læs mere

Markedsfokus på Vietnam

Markedsfokus på Vietnam Markedsfokus på Vietnam December 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Estland

Markedsfokus på Estland Markedsfokus på Estland Februar 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Brasilien. Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,7 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1

Brasilien. Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,7 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1 Brasilien Januar 18 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > politik og analyser > markedsfokus Markedsfokus på Brasilien

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio. 318,5 5,6 Forsørgerbyrden 2. 51 55 BNP (mia. US$)

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio. 318,5 5,6 Forsørgerbyrden 2. 51 55 BNP (mia. US$) Markedsfokus på USA Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Sverige

Markedsfokus på Sverige Markedsfokus på Sverige August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Sverige

Markedsfokus på Sverige Markedsfokus på Sverige Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Slovakiet

Markedsfokus på Slovakiet Markedsfokus på Slovakiet December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Sydafrika

Markedsfokus på Sydafrika Økonomiske tendenser August 2007 Vækst i dansk og europæisk eksport DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk

Læs mere

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri.

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri. DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Brasilien bliver hver måned opdateret

Læs mere

Markedsfokus på Canada

Markedsfokus på Canada Markedsfokus på Canada Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Tyskland

Markedsfokus på Tyskland Markedsfokus på Tyskland Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Australien

Markedsfokus på Australien Markedsfokus på Australien Juni 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Afrikas løver: nogle brøler, andre tier

Afrikas løver: nogle brøler, andre tier Af seniorchefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk og analytiker Lotte Ockert, loho@di.dk November 2017 Afrikas løver: nogle brøler, andre tier De afrikanske lande efterspørger danske varer og serviceydelser

Læs mere

Markedsfokus på Tjekkiet

Markedsfokus på Tjekkiet Markedsfokus på Tjekkiet September 216 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Japan

Markedsfokus på Japan Markedsfokus på Japan Februar 26 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Irland

Markedsfokus på Irland Markedsfokus på Irland Juni 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Litauen

Markedsfokus på Litauen Markedsfokus på Litauen September 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Australien

Markedsfokus på Australien Markedsfokus på Australien Februar 26 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Belgien

Markedsfokus på Belgien Markedsfokus på Belgien December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Saudi-Arabien

Markedsfokus på Saudi-Arabien Markedsfokus på Saudi-Arabien September 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Tyskland

Markedsfokus på Tyskland Markedsfokus på Tyskland Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Ungarn

Markedsfokus på Ungarn Markedsfokus på Ungarn August 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Israel

Markedsfokus på Israel Markedsfokus på Israel December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Ungarn

Markedsfokus på Ungarn Markedsfokus på Ungarn Januar 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Canada

Markedsfokus på Canada Markedsfokus på Canada Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Thailand

Markedsfokus på Thailand Markedsfokus på Thailand December 217 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Indien

Markedsfokus på Indien Markedsfokus på Indien Februar 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Hong Kong

Markedsfokus på Hong Kong Markedsfokus på Hong Kong December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Mexico

Markedsfokus på Mexico Markedsfokus på Mexico December 217 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Tabel 2: Økonomiske udsigter for Schweiz 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tabel 2: Økonomiske udsigter for Schweiz 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Markedsfokus på Schweiz December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Litauen

Markedsfokus på Litauen Markedsfokus på Litauen Juni 2013 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur & nøgletal Markedsfokus

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Markedsfokus på Slovenien

Markedsfokus på Slovenien Markedsfokus på Slovenien August 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Letland

Markedsfokus på Letland Markedsfokus på Letland December 2015 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Kroatien

Markedsfokus på Kroatien Markedsfokus på Kroatien August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Markedsfokus på Rusland

Markedsfokus på Rusland Markedsfokus på Rusland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur & nøgletal Markedsfokus

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

Markedsfokus på Holland

Markedsfokus på Holland Markedsfokus på Holland September 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Kina. Økonomiske tendenser. Marts 2007. Fortsat kraftig vækst i Kina

Markedsfokus på Kina. Økonomiske tendenser. Marts 2007. Fortsat kraftig vækst i Kina Økonomiske tendenser Marts 2007 Fortsat kraftig vækst i Kina DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal

Læs mere

Markedsfokus på Finland

Markedsfokus på Finland Markedsfokus på Finland August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Markedsfokus på Estland

Markedsfokus på Estland Markedsfokus på Estland December 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,8 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,8 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1 Kina Januar 218 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > politik og analyser > markedsfokus Markedsfokus på Kina bliver

Læs mere

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,9 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,9 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1 Indien Januar 2018 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > politik og analyser > markedsfokus Markedsfokus på Indien

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

Markedsfokus på Frankrig

Markedsfokus på Frankrig Markedsfokus på Frankrig December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Japan

Markedsfokus på Japan Markedsfokus på Japan December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Ukraine

Markedsfokus på Ukraine Markedsfokus på Ukraine September 216 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Rumænien

Markedsfokus på Rumænien Markedsfokus på Rumænien December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET December 214 FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danmark er en stærk fødevarenation. Den danske fødevareklynge er en unik dansk styrkeposition. Fødevareindustrien

Læs mere

Den danske eksport til Indien har ifølge Danmarks statistik i de seneste 12 måneder været på 1.7 milliarder kr. med fremstillingsindustrien

Den danske eksport til Indien har ifølge Danmarks statistik i de seneste 12 måneder været på 1.7 milliarder kr. med fremstillingsindustrien DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Indien bliver hver måned opdateret

Læs mere

Positive tendenser i den russiske økonomi

Positive tendenser i den russiske økonomi Positive tendenser i den russiske økonomi DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Organisation for erhvervslivet 11. maj 2009 Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Af Erhvervs-Ph.d. Nis Høyrup Christensen, nhc@di.dk og Konsulent Joakim Larsen, jola@di.dk Dansk eksport har

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

Markedsfokus på Rusland

Markedsfokus på Rusland Markedsfokus på Rusland August DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Taiwan

Markedsfokus på Taiwan Markedsfokus på Taiwan September 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Markedsfokus på Schweiz

Markedsfokus på Schweiz Markedsfokus på Schweiz Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri.

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri. DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Brasilien bliver hver måned opdateret

Læs mere

Markedsfokus på Thailand

Markedsfokus på Thailand Markedsfokus på Thailand Juli 2 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Markedsfokus på Italien

Markedsfokus på Italien Markedsfokus på Italien December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

APRIL. Japan LANDEANALYSER. Af Sune Vedel Kok, politisk økonomisk afdeling. Økonomiske forventninger

APRIL. Japan LANDEANALYSER. Af Sune Vedel Kok, politisk økonomisk afdeling. Økonomiske forventninger APRIL 2009 LANDEANALYSER Japan Af Sune Vedel Kok, politisk økonomisk afdeling Økonomiske forventninger Forventet BNP vækst på -6,4 pct. i 2009 I 2008 har Japan haft en mild recession med en negativ BNP

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Dødens gab mellem USA og Danmark

Dødens gab mellem USA og Danmark Den 7. oktober 9 Fokus på ud af krisen: Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores fire vigtigste samhandelslande: Tyskland, Sverige, og Storbritannien.

Læs mere