Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rentestigninger giver negative obligationsafkast"

Transkript

1 Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2015 Obligationer ramt af rente stigninger i 2. kvartal Bekymringer om Grækenland gav aktiekursfald Rentestigninger giver negative obligationsafkast Det danske obligationsmarked har i 1. halvår været på lidt af en rutsjetur. Frem til midten af april faldt obligationsrenterne bl.a. på grund af annonceringen af ECB s tilbagekøbsprogram, men steg så markant i perioden frem til ultimo juni. Det skyldes mindre frygt for deflation, opbremsning i det drastiske fald i olieprisen samt tegn på bedring i europæisk økonomi. Puljerne Korte og Lange obligationer var påvirket af rentestigningerne, og afkastet for 1. halvår endte i negativt terræn på henholdsvis 0,3 pct. og 2,9 pct. Afkastet for puljen Lange obligationer skal ses i lyset af, at lange obligationer har en højere følsomhed over for renteændringer. De opnåede afkast er lidt lavere end den generelle markedsudvikling Det skyldes en Puljeafkast i 1. halvår Procent Korte obligationer Lange obligationer Indeksobligationer Udenlandske obligationer Højrenteobligationer Danske aktier Udenlandske aktier Alternative investeringer Indlån høj andel af realkreditobligationer, der typisk klarer sig svagere ved større renteændringer. Puljerne Indeksobligationer, Udenlandske obligationer og Højrenteobligationer opnåede også negative afkast i 2. kvartal på grund af rentestigninger, men for 1. halvår som helhed har de alle opnået positive afkast. Aktiekursfald på grund af græsk uro 2. kvartal endte med et samlet fald på 3,4 pct. i MSCI s Verdensindeks. Fald i dollar og yen overfor danske kroner bidrog til den negative udvikling, men især bekymring om en græsk statsbankerot var udtalt. Hertil kom usikkerhed om timing af en amerikansk renteforhøjelse. Puljen Danske aktier gik mod strømmen og steg 4,0 pct. i 2. kvartal, hvilket sendte 1. halvårs afkast op på 26,7 pct. Puljen Danske aktier har klaret sig en del bedre end den generelle markedsudvikling. Puljen Udenlandske aktier faldt 2,2 pct. i 2. kvartal og endte på 11,5 pct. for 1. halvår. Det er på niveau med markedsudviklingen. Puljen Alternative investeringer, der før 1. april hed Unoterede aktier, endte 1. halvår med et afkast på 10,3 pct. Pæne afkast i Bankvalg for 1. halvår trods uro På trods af rentestigninger og aktieuro endte 1. halvår med positive afkast for de fleste puljer. Dette er også afspejlet i Bankvalg, hvor Nordea sammensætter forskellige puljer ud fra hensyn til investeringshorisont og forventninger til de finansielle markeder. Bankvalg Lav, Middel og Høj risiko har i 1. halvår således opnået afkast på henholdsvis 4,1, 7,8 og 10,1 pct. Det højeste afkast blev opnået i Bankvalg Høj risiko som følge af den højere andel af aktier. Andelen af aktier i Bankvalg har i 1. halvår 2015 generelt været taktisk forhøjet med 5 procentpoint, hvilket samlet set har bidraget positivt til afkastet med ca. 0,6 procentpoint.

2 Udviklingen på de finansielle markeder i 2. kvartal Højspændt græsk drama Den græske gældskrise tog en dramatisk drejning i slutningen af juni, hvor den græske premierminister højst overraskende valgte at sende en hjælpepakke med et tilknyttet reformprogram fremlagt af landets kreditorer til folkeafstemning. Afstemningen var imidlertid sat til at finde sted, efter at en række betalingsfrister var overskredet. Grækenland har dermed som det første industrialiserede land nogensinde misligholdt et lån fra IMF. Grækenlands betydning i den samlede europæiske økonomi er begrænset, men alligevel førte usikkerhed om Grækenlands skæbne til aktiekursfald og faldende obligationsrenter i slutningen af 2. kvartal. En amerikansk renteforhøjelse er rykket nærmere. Chefen for den amerikanske centralbank Janet Yellen har udtalt, at det vil være passende at hæve styringsrenten senere i år. Yellen vil dog holde øje med udviklingen i inflationen og beskæftigelsen. Forbrugerpriserne er begyndt at stige, og arbejdsløsheden er nede på 5,5 pct. I det lys er der snart plads til en renteforhøjelse. Højere renter i USA kan få en bred påvirkning på de finansielle markeder, men Yellen har forsøgt at nedtone effekten af renteforhøjelser ved at fremhæve, at renten stadig vil være lav, og at tempoet i renteforhøjelserne kommer til at være afdæmpet. Den kinesiske centralbank har for tredje gang i år sænket styringsrenterne og samtidig lempet bankernes reservekrav. Det skal ses som et led i at forbedre likviditeten og derigennem stimulere den økonomiske aktivitet. Samtidig er det også et forsøg på at bringe stabilitet tilbage på det kinesiske aktiemarked, som er faldet markant siden medio juni. Den generelle tendens til stigende obligationsrenter som følge af aftagende deflationsfrygt i euroområdet er også smittet af på de danske renter. Der har således været negative afkast over næsten hele linjen blandt de danske obligationer i 2. kvartal. De lange renter er steget mest, mens de korte renter holdes nede af ECB s og Nationalbankens lempelige pengepolitik. Lange obligationer har således klaret sig dårligst både i 2. kvartal og for 1. halvår som helhed. Udfordringer på aktiemarkederne Det amerikanske aktiemarked målt ved MSCI Nordamerika leverede et negativt afkast på 3,6 pct. i 2. kvartal målt i DKK. Det gav et samlet afkast for 1. halvår på 9,8 pct. Det amerikanske aktiemarked udviklede sig i lokalvaluta fladt, men på grund af svækkelsen af dollar over for DKK endte afkastet i negativt terræn for danske investorer. De europæiske aktier opnåede i 2. kvartal et negativt afkast på 3,4 pct. Markederne blev gennem perioden påvirket positivt af flere forhold, heriblandt ECB s opkøbsprogram og positive nøgletal, men det kunne dog ikke kompensere for den negative effekt af krisen omkring Grækenland. Det japanske aktiemarked faldt i 2. kvartal med 0,8 pct., hvilket sendte 1. halvårs afkast ned på 23,6 pct. Det japanske aktiemarked er sammen med Danmark blandt de markeder, som på globalt plan gav de højeste afkast i 1. halvår. Danske aktier gav 25,4 pct. Aktier fra emerging markets gav et negativt afkast på 3,1 pct. i 2. kvartal. For første halvår som helhed endte aktier fra udviklingsøkonomierne på 12,0 pct. Valutastorm afløst af markant stigende renter Selvom obligationsrenterne faldt som følge af eskaleringen af den græske krise i slutningen af juni, ændrer det ikke ved, at obligationsrenterne ligger markant højere end i februar, hvor de danske stats- og realkreditrenter nåede rekordlave niveauer. De danske renter blev i februar sendt ekstra langt ned, da Nationalbanken som følge af en valutastorm måtte sænke indskudsbevisrenten markant og stoppe for udstedelse af statsobligationer for at bremse en styrkelse af den danske krone. Det spekulative pres på kronen er ikke længere til stede, og selvom Nationalbanken har fastholdt indskudsbevisrenten på -0,75 pct., er obligationsrenterne steget igen. Markedsafkast i pct. 2. kvartal 1. halvår 4,0% Danske Stat StL ,53 0,58 4,0% Nykredit 3 D ,15-0,33 5,0% Nykredit 3 D ,00 0,13 2,5% Nykredit ,77 1,83 2,5% Nykredit ,93 4,96 Merrill Lynch Global High Yield 0,29 3,23 JP Morgan EmergingMarkets Bond Index -0,68 1,12 OMX Copenhagen Benchmark Cap Index 0,73 22,96 OMX Copenhagen Benchmark -0,73 28,35 OMX Copenhagen 20-1,00 26,92 JP Morgan Global Bond Index -5,36 5,07 MSCI World (NDR) -3,45 11,66 2

3 Bankvalg Har du valgt Bankvalg, sammensætter banken din op sparing ud fra otte forskellige værdipapirpuljer. Du kan vælge mellem Lav, Middel og Høj risiko. Jo flere aktier, desto større risiko og dermed også højere forventet afkast. Andelen i aktiepuljer og alternative investeringer er pr. 1. juli 30 pct. ved Lav risiko, 55 pct. ved Middel risiko og 70 pct. ved Høj risiko, når investerings horisonten er mere end 5 år. Vi tilpasser løbende sammensætningen af puljerne i Bankvalg ud fra forventninger til udviklingen på værdipapirmarkederne og din investeringshorisont. Når der er 5 år og mindre til udbetaling, begynder der en nedtrapning af andele i aktiepuljerne, og andele i obligationspuljer øges. Se skemaerne med fordelinger. På aldersopsparing, kapitalpension, selvpension og børneopsparing måles investeringshorisonten frem til den aftalte udbetalings dato. På ratepension måles der til midten af den aftalte udbetalingsperiode. Fx hvis udbetalingsperioden er 10 år, begynder ned trapningen omkring det tidspunkt, hvor udbetalingerne begynder. pr. 1. juli 2015 Lav risiko Antal år Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Alter. til udbet. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier inv Over Middel risiko Antal år Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Alter. til udbet. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier inv Over Høj risiko Antal år Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Alter. til udbet. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier inv Over Du er altid velkommen til at tale med din rådgiver om dit valg af risikoprofil og drøfte, om de aftalte udbetalinger passer med dine behov ved pensionering. Afkast i Bankvalg Afkastet er beregnet for Bankvalg med mere end 5 år i investeringshorisont. I 1. halvår har fordeling og afkast været: Lav risiko i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Alter. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier inv. Januar Februar-juni Brutto ex. puljeprovision Netto 1. kvartal 5,5402 0,0766 5, kvartal -1,3939 0,0711-1, halvår 4,1463 0,1477 3,9986 Middel risiko i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Alter. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier inv. Januar Februar-juni Brutto ex. puljeprovision Netto 1. kvartal 9,2160 0,1299 9, kvartal -1,4220 0,1226-1, halvår 7,7940 0,2525 7,5415 Høj risiko i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. Alter. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier inv. Januar Februar-juni Brutto ex. puljeprovision Netto 1. kvartal 11,3799 0, , kvartal -1,2773 0,1549-1, halvår 10,1026 0,3186 9,7840 3

4 Puljen Korte obligationer Januar 0,4354 0,4354 Februar 0,0535 0,0535 Marts 0,0761 0, kvartal 0,5650 0,5650 April 0,0282 0,0282 Maj -0,3597-0,3597 Juni -0,5280-0, kvartal -0,8595-0, halvår -0,2945-0,2945 Obligationer 8.751,3 97 Kontantbeholdning 225,3 2 Vedhængende renter 72,3 1 Aktiver i alt 9.048,9 100 Statsobligationer, varighed under 3 år 0,0% Statsobligationer, varighed over 3 år 0,0% Inkonverterbare realkreditobligationer 62,6% Konverterbare realkreditobligationer, kupon 2-5% 30,8% Konverterbare realkreditobligationer, kupon >5% 1,2% Udtrukne obligationer 5,4% Samlet varighed ultimo 2. kvartal var 4,85 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 2. kvartal var 2,73 år. Puljen Lange obligationer Januar 0,8492 0,8492 Februar -0,2392-0,2392 Marts 0,2922 0, kvartal 0,9022 0,9022 April -0,5625-0,5625 Maj -1,5415-1,5415 Juni -1,6911-1, kvartal -3,7951-3, halvår -2,8929-2,8929 Obligationer 1.693,0 98 Kontantbeholdning 26,1 1 Vedhængende renter 11,9 1 Aktiver i alt 1.731,0 100 Statsobligationer, varighed under 3 år 0,0% Statsobligationer, varighed over 3 år 1,1% Inkonverterbare realkreditobligationer 24,8% Konverterbare realkreditobligationer, kupon 2-5% 69,3% Konverterbare realkreditobligationer, kupon >5% 0,2% Udtrukne obligationer 4,6% Samlet varighed ultimo 2. kvartal var 10,29 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 2. kvartal var 6,84 år. 4

5 Puljen Indeksobligationer Januar 0,7785 0,7785 Februar 1,7364 1,7364 Marts 1,3711 1, kvartal 3,8860 3,8860 April 1,5223 1,5223 Maj -0,7824-0,7824 Juni -1,3011-1, kvartal -0,5612-0, halvår 3,3248 3,3248 Korte indeksobligationer 4,9% Mellemlange indeksobligationer 15,5% Lange indeksobligationer 66,9% Øvrige obligationer 9,9% Udtrukne obligationer 2,8% Indeksobligationer 1.198,9 98 Kontantbeholdning 15,4 1 Vedhængende renter 10,1 1 Aktiver i alt 1.224,4 100 Samlet varighed ultimo 2. kvartal var 8,63 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 2. kvartal var 8,43 år. Puljen Udenlandske obligationer handels- og opbevaringsomk. Januar 4,9000 4,8725 Februar 3,4039 3,3775 Marts 4,0801 4, kvartal 12,3840 0, ,2995 Varighedsfordeling April -3,8633-3,8887 Maj -0,5851-0,6072 Juni -2,1873-2, kvartal -6,6357 0,0747-6, halvår 5,7483 0,1592 5, år 14,5% 3-6 år 35,9% 6-9 år 19,9% Over 9 år 29,7% Udenlandske obligationer 965,1 96 Kontantbeholdning 34,5 3 Andre aktiver 4,6 1 Aktiver i alt 1.004,2 100 Samlet varighed ultimo 2. kvartal var 5,55 år. Samlet korrigeret varighed ultimo 2. kvartal var 5,43 år. 5

6 Puljen Højrenteobligationer Januar 1,0795 1,0210 Februar 1,7542 1,6982 Marts 0,0924 0, kvartal 2,9261 0,1761 2,7500 April 1,8320 1,7771 Maj -0,2289-0,2790 Juni -2,0239-2, kvartal -0,4208 0,1648-0, halvår 2,5053 0,3409 2,1644 Varighedsfordeling 0-3 år 37,0% 3-6 år 31,5% 6-9 år 15,8% Over 9 år 15,7% Udenlandske obligationer 3.442,1 96 Kontantbeholdning 151,8 4 Andre aktiver 0,0 0 Aktiver i alt 3.593,9 100 Nordea Invest Engros Global High Yield 20,8% Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds 38,6% Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II 22,3% Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund 5,5% Nordea 1 - Emerging Market Local Debt 5,2% Nordea 1 - European Financial Debt Fund 7,7% Puljen Danske aktier Januar 6,9620 6,9571 Februar 10, ,1766 Marts 5,5970 5, kvartal 22,7418 0,0230 0, ,7188 April 3,8495 3,8397 Maj 4,1457 4,1385 Juni -4,0307-4, kvartal 3,9645 0,0222 0,0222 3, halvår 26,7063 0,0452 0, ,6611 Danske aktier 2.906,9 99 Kontantbeholdning 33,5 1 Andre aktiver 0,0 0 Aktiver i alt 2.940,4 100 Branchefordeling Puljen OMX Cap indeks Energi 0,0% 0,0% Materialer 3,2% 8,2% Industri 30,3% 26,5% Forbrugsgoder 11,3% 10,2% Konsumentvarer 9,6% 5,8% Sundhedspleje 22,0% 22,6% Finans 21,5% 21,0% IT 1,1% 1,2% Telekommunikation 0,0% 4,5% Forsyning 0,0% 0,0% Kontanter 1,1% 0,0% 6

7 Puljen Udenlandske aktier handels- og. opbevaringsomk. Januar 4,3860 4,3411 Februar 6,8033 6,7592 Marts 2,5124 2, kvartal 13,7017 0, ,5619 April 1,3957 1,3507 Maj 1,2291 1,1889 Juni -4,8308-4, kvartal -2,2060 0,1341-2, halvår 11,4957 0, ,2218 Udenlandske aktier ,3 98 Kontantbeholdning 199,8 2 Andre aktiver 6,8 0 Aktiver i alt ,9 100 Branchefordeling Puljen MSCI World Energi 3,5% 7,3% Materialer 2,7% 5,1% Industri 6,7% 10,7% Forbrugsgoder 12,5% 13,1% Konsumentvarer 5,0% 9,7% Sundhedspleje 14,4% 13,5% Finans 23,5% 21,0% IT 15,6% 13,3% Telekommunikation 5,2% 3,3% Forsyning 4,8% 3,0% Kontanter 6,2% 0,0% Puljen Alternative investeringer (før 1. april Unoterede aktier) Januar 3,2746 3,1163 Februar 6,5558 6,3969 Marts 1,6727 1, kvartal 11,5031 0, ,0019 April 0,1631 0,0016 Maj -0,5445-0,6888 Juni -0,8304-1, kvartal -1,2118 0,4810-1, halvår 10,2913 0,9822 9,3091 Værdipapirer 2.075,9 98 Kontantbeholdning 31,9 2 Andre aktiver 0,1 0 Aktiver i alt 2.107,9 100 Beregnet på kursværdi, ultimo 2. kvartal Nordea Invest Globale Aktier Indeks 5,5% Nordea 1 Flexible Fixed Income Fund 3,6% Nordea 1 Alpha 15 1,2% Nordea Private Equity Bond ,7% Nordea Private Equity Pension I 50,0% Nordea Private Equity Pension II 35,5% Kontanter 1,5% Aktivkategorier, inkl. kontanter i underliggende investeringsforeninger. Kapitalfonde 61,6% Børsnoterede selskaber 13,1% Kontanter 25,3% 7

8 Generel puljeinformation Afkastet i pct. er efter handelsomkostninger, opbevaringsomkostninger og øvrige indirekte omkostninger, men før fradrag af pulje provision og pensionsafkastskat. Afkastet her i nyhedsbrevet er oplyst for en konto med samme saldo i hele perioden. Dit afkast afhænger af, hvilken saldo du har haft de enkelte dage, og hvilken procentfordeling du har haft mellem puljerne. Da afkastprocenterne svinger meget fra dag til dag, kan afkastet være forskelligt fra en konto med den samme saldo i hele perioden og til en konto, hvor saldoen ændrer sig, fx hvis der indbetales et beløb. Forvaltningen af puljerne er adskilt fra forvalt ningen af Nordeas øvrige beholdninger. Værdipapirerne i puljerne opbevares derfor i separate depoter. Se i øvrigt vilkår for Nordeas værdipapirpuljer på nordea.dk/puljer Puljen Indlån Pension Beholdningsoversigter Se oversigt med puljernes investeringer på nordea.dk/puljer Børneopsparing Januar 0,0212 0,0212 Februar 0,0192 0,0192 Marts 0,0055 0, kvartal 0,0459 0,0616 April 0,0000 0,0205 Maj 0,0000 0,0212 Juni 0,0000 0, kvartal 0,0000 0, halvår 0,0459 0,1238 Indlån for pension er nedsat 9. marts til 0 pct. Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Historiske afkast Årligt afkast før skat i % Korte Lange Indeks- Udenl. Højrente Danske Udenl. *Alter. Indlån Bankvalg Pension Bankvalg Børneops. obl. obl. obl. obl. obl. aktier aktier inv. Pension Lav Middel Høj Lav Middel Høj ,5 1,3 2,1-4,3 6,7 21,5-0,1 1,4 3,0 3,4 3,9 3,0 3,5 4, ,5 1,8-3,4-1,1 2,3 0,7 1,6 ** -4,8 2,5 2,1 1,7 1,3 2,3 1,9 1, ,5 6,0 5,7 16,5-21,4-48,5-41,6-36,1 3,0-10,8-19,0-26,1-10,9-19,0-26, ,3 9,0 8,8 0,7 47,5 51,9 34,9 4,9 1,9 18,4 24,5 29,3 18,4 24,5 29, ,7 4,9 6,1 14,4 13,3 28,9 18,2 17,7 0,7 10,7 14,3 17,6 10,7 14,3 17, ,7 8,7 10,8 9,0 1,5-23,9-4,9 2,8 0,6 0,1-1,8-3,4 0,1-1,8-3, ,5 6,5 8,3 1,6 18,1 27,3 12,8 17,6 0,3 8,8 11,8 14,0 8,8 11,8 14, ,4 1,0-4,0-7,3 1,1 36,5 15,5 10,1 0,2 5,4 9,0 11,6 5,4 9,0 11, ,5 8,0 5,9 15,1 4,8 23,0 16,9 13,1 0,2 7,9 12,0 14,1 7,9 12,0 14, ) -0,3-2,9 3,3 5,6 2,2 26,7 11,2 9,3 0,0 4,0 7,5 9,8 4,0 7,5 9, ) -0,3-2,9 3,3 5,7 2,5 26,7 11,5 10,3 0,0 4,1 7,8 10,1 4,1 7,8 10,1 Gennemsnit ,4 4,6 4,5 5,0 6,8 10,3 4,5 2,7 1,1 5,0 6,1 6,5 5,0 6,1 6, ,2 4,6 5,3 5,0 6,0 17,4 11,2 11,7 0,3 5,8 8,5 10,1 5,8 8,5 10, ,0 2,3 2,0 4,9 3,2 35,2 17,7 13,1 0,2 6,9 11,5 14,3 6,9 11,5 14,3 For 1. halvår 2015 vises afkastprocenter 1) Netto efter omkostninger 2) Brutto før omkostninger * Puljen er ændret fra Unoterede aktier pr. 1. april 2015 ** Afkast for 6 måneder. Puljen er startet 1. juli 2007 Savings & Wealth Offerings er en afdeling i Nordea Bank Danmark A/S. Dette materiale er udarbejdet af Savings & Wealth Offerings som generelt informationsmateriale til personlig orientering for de kunder, som Nordea Bank Danmark A/S har udleveret materialet til. Materialet skal ikke opfattes som opfordring til indgåelse af bestemte opsparings-, pensions- eller forsikringsaftaler med Nordea eller som tilbud om køb og salg af bestemte værdipapirer. Informationer om værdipapir puljerne er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 22. december 2011 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. og Vilkår for værdipapirpuljer i Nordea Bank Danmark A/S, Juli Øvrige informationer er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Kilderne anses for at være pålidelige, men Savings & Wealth Offerings garanterer ikke for, at oplysninger er nøjagtige eller komplette. Materialet er gen nem gået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter vores bedste skøn. Savings & Wealth Offerings påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Nordea Bank Danmark A/S og/eller andre selskaber i Nordea-gruppen kan være involveret i bankaktiviteter for virksom heder eller i handel med værdipapirer, der er omtalt i materialet. Investering i værdipapirpuljerne og i individuelle værdipapirer er forbundet med risiko for tab, idet afkastet af de investerede værdipapirer afhænger af udsving på værdipapirmarkederne. Historiske afkast i puljerne kan ikke bruges til at danne forventnin ger om frem tidige afkast. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af hele materialet eller dele deraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret. Udgiver: Nordea Bank Danmark A/S Ansvarshavende: Anne Buchardt Savings & Wealth Offerings Christiansbro, Strandgade 3, Postboks 850, 0900 København C Tlf

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2015 Stærke aktiemarkeder i 1. kvartal Høje afkast i Bankvalg Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Samtlige puljer gav i 1. kvartal

Læs mere

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste

Læs mere

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2010 Flotte afkast - takket været rentefald og valutakursudviklingen Udenlandske obligationer gav de højeste afkast Flotte afkast i alle puljer i 1.

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Hvorfor investere globalt?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2008... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 4 Anvendt regnskabspraksis... 8 Jyske

Læs mere

Tjek din risikoprofil. Ukraine-krisen kaster fortsat lange skygger. Lyse udsigter skaber basis for aktiestigninger

Tjek din risikoprofil. Ukraine-krisen kaster fortsat lange skygger. Lyse udsigter skaber basis for aktiestigninger maj 214 Ukraine-krisen kaster fortsat lange skygger Lyse udsigter skaber basis for aktiestigninger Tjek din risikoprofil det kan være afgørende for dit afkast sydbank investering I august 213 aktier I

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Alpha. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Alpha. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Alpha Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 30 82 15 56 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten 2015 i hovedtræk 4 Forventninger

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 4. kvartal 2013. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for 4. kvartal 2013. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark

Faaborg-Midtfyn Kommune 4. kvartal 2013. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for 4. kvartal 2013. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Rapport for Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Nordea Investment Management 15. januar 2014 Indholdsfortegnelse Portefølje- og markedsbeskrivelse Afkastopgørelse... 1 Markedsudvikling... 2 Performance...

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen Nykredit Invest 1

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen Nykredit Invest 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors påtegning...4 Ledelsesberetning...5 Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere...19 Fund Governance...20 Anvendt

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Halvårsrapport 2006 CVR. nr. 25 16 02 58 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger s. 2 Ledelsesberetning s. 3 Hoved- og nøgletalsoversigt s. 7 Afdeling Eurokredit

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. april 2008 (dirigent) Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver...

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver... Indhold Foreningsoplysninger... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning for Kapitalforeningen... 6 Resultat og formue... 6 Ændringer og nyheder... 6 Væsentlige markedsbegivenheder i

Læs mere

Men vejen frem er belagt med store sten

Men vejen frem er belagt med store sten MAJ 29 den værste del af nedturen ligger bag os Men vejen frem er belagt med store sten AKTieR I OBLigATiOneR I FinAnSMARKedeR I RenTeR I VALUTA I emerging MARKeTS I SeLSKABeR leder OG INdHOld HVAd kan

Læs mere

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH Indhold Foreningsoplysninger... 5 Påtegninger... 6 Ledelsespåtegning... 6 Ledelsesberetning for Investeringsforeningen... 7 Resultat og formue... 7 Ændringer og nyheder... 7 Væsentlige markedsbegivenheder

Læs mere

Årsrapport. Handelsinvest

Årsrapport. Handelsinvest Årsrapport Handelsinvest DANSKE OBLIGATIONER 2 Handelsinvest INDHOLDSFORTEGNELSE Medlemmernes forening side 4 FÆLLES NOTER Anvendt regnskabspraksis side 58 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

Jobtab i USA næsten halveret

Jobtab i USA næsten halveret JUNI 29 Jobtab i næsten halveret Kinas industri signalerer fremgang Sådan får du mest ud af skattereformen AKTIER I OBLIGATIONER I FINANSMARKEDER I RENTER I VALUTA I EMERGING MARKETS I SELSKABER LeDeR

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

Årsrapport 2009. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Årsrapport 2009. Investeringsforeningen Danske Invest Select Årsrapport 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Select Investeringsforeningen Danske Invest Select CVR-nr. 15 16 15 82 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk

Læs mere

Aktieoptur med negative afkast

Aktieoptur med negative afkast 3. juni 2008 Aktieoptur med negative afkast Set på overfladen har danske private investorer fået ganske pæne afkast i de forgangne år Korrigerer man for, hvornår der købes og sælges aktier i forhold til

Læs mere