tønder handelsgymnasium & handelsskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tønder handelsgymnasium & handelsskole"

Transkript

1 tønder handelsgymnasium & handelsskole information om HHX & HG UDDANNELSERNE

2 kære kommende elev Snart skal du træffe et valg - hvilken ungdomsuddannelse skal vælges? Det kan være et vanskeligt valg, som skal overvejes mange gange. Der findes mange uddannelsesmuligheder, og vi vil gerne hjælpe dig på vej. Stiller man skarpt på Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole, ser man et billede af en dynamisk uddannelsesinstitution med fingeren på pulsen. Vi ønsker at udvikle uddannelser og måder at gøre tingene på, når virksomhederne og samfundet i øvrigt efterspørger nye kompetencer. Således har vi en vigtig opgave i at uddanne unge til morgendagens Danmark. En opgave som betyder, at vi hver dag må yde vores bedste for at løfte opgaven. En mere og mere global verden er i disse år med til at skabe mange nye behov, og med den tradition Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole har for et stort internationalt engagement, er det naturligt for os også at tage denne udfordring op. Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole er et godt lærested og et godt værested. Vi sætter pris på hinanden og den gode kontakt. Skolen tilbyder et åbent og motiverende miljø, hvor de faglige, sociale og personlige kompetencer er i højsæde. På Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole mener vi, at vores elever skal have det godt, for at de kan lære mest muligt. Gode rammer er med til at give veloplagte lærere og motiverede elever. Vi tilbyder et attraktivt studiemiljø med mange tilbud såvel fagligt som socialt. Besøg skolens hjemmeside og facebookprofil. Kontakt ligeledes skolens studievejledere for yderligere information. Du er naturligvis også altid velkommen til at komme på besøg. Vi glæder os til at se dig på Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole. Poul Erik Vestergaard Frandsen forstander

3 Tilmelding & optagelse Ønsker du at blive optaget på Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole, er du altid velkommen til at kontakte skolens studievejledere. For optagelse på HHX gælder det, at du har gennemført 9. klasse og evt. 10. klasse, har gennemført prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 2-4 år (tysk eller fransk), har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver - og du af din skole vurderes til at være uddannelsesparat i forhold til en gymnasial uddannelse - så kan du umiddelbart optages på HHX-uddannelsen. Ansøgning til HHX findes på Din ansøgning skal indeholde den studieretning, du ønsker at gå på samt dit valg af 2. fremmedsprog. Desuden skal din uddannelsesplan vedlægges din ansøgning. Ønsker du optagelse på HG, skal du have gennemført folkeskolens 9. eller 10. klasse og være parat til at gennemføre en uddannelse. Du skal søge optagelse via eller din UU-vejleder. Går du ikke i skole, så kan du kontakte studie-vejlederne på Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole, der vil hjælpe dig med det videre forløb. Kontakt studievejledningen - hør om HHX (Handelsgymnasiet) og HG (Det merkantile uddannelsesforløb)

4 HG/ HG det merkantile forløb HG UDDANNELSEN Grundfag 1. år 2. år Salg & service Informationsteknologi Samfundsfag Erhvervsøkonomi Engelsk Dansk Tysk HG-uddannelsen på Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole er en oplagt mulighed for dig, der har gennemført 9. eller 10. klasse, og som ønsker en hurtig vej ud i erhvervslivet. På HG bliver du klædt på, så du kan klare udfordringerne i en læreplads inden for detail, handel eller kontor. Du vælger selv, hvilken branche der passer bedst til dine interesser. HG-uddannelsen er også oplagt for dig, der har en drøm om at starte egen virksomhed, eller som ønsker at bruge den som et springbræt til en videre uddannelse. Du går 2 år på grundforløbet, hvor du får kompetencer, som giver adgang til det 2-årige hovedforløb. Sammenlagt tager uddannelsen således 4 år. På uddannelsen tilbydes du en række spændende og erhvervsrelevante fag, som f.eks. Salg og Service, Erhvervsøkonomi, IT og Samfundsfag. Desuden vil du videreudvikle dig på det sproglige område inden for Dansk, Engelsk og Tysk. I løbet af din HG-uddannelse kommer du til at arbejde med konkrete eksempler taget fra erhvervslivet og/eller i samarbejde med erhvervslivet. Skolen har gode kontakter til det lokale erhvervsliv, hvilket betyder, at der vil være besøg af gæstelærere, vi vil tage på virksomhedsbesøg, og der arrangeres praktikophold. Undervisningen på grundforløbet tager udgangspunkt i praksis, hvor der arbejdes med temaer og projekter på tværs af fag. IT er en integreret del af undervisningen, og foregår delvis via ipad.

5 hovedforløb/ Når du har afsluttet det 2-årige grundforløb, er du klar til at fortsætte din uddannelse på hovedforløbet. Hovedforløbet foregår primært i en virksomhed og er den del, hvor du specialiserer dig i din uddannelsesretning. Der er forskellige krav til, hvilke fag og niveauer du skal have, når du begynder på hovedforløbet. Det afhænger af den branche og retning, du vælger. På Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole kan du specialisere dig inden for brancherne detail, handel og kontor. På hovedforløbet er du ansat som elev i en virksomhed, og du får elevløn. Du arbejder tæt sammen med virksomheden omkring retningen i dit hovedforløb, og undervejs kan du få hjælp af Erhvervskontoret på Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole. De hjælper dig med at få det praktiske på plads med virksomheden og giver dig svar på alle spørgsmål, som melder sig undervejs. I løbet af hovedforløbet skal du på kortere skoleophold på en hovedforløbsskole. Her bliver du undervist i de emner, der passer til dit uddannelsesområde. Skoleopholdene giver dig samtidig mulighed for at udveksle erfaringer og oplevelser med de andre elever. Hovedforløbet er den sidste del af uddannelsen og afsluttes med en fagprøve. HG UDDANNELSEN Hovedforløb Grundforløb 4. år 3. år 2. år 1. år Detailhandelsuddannelse (butik) Handelsuddannelse (engros - lager) Kontoruddannelse HG 2. år HG 1. år HGV - voksenklasse (1 år) HGS - studenterklasse (12 uger)

6 HHX/ Økonomi & finans ØKONOMI & INNOVation DEN INTERNATIONALE DESIGN & medier Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole er en oplagt mulighed for dig, der har afsluttet 9. eller 10. klasse, og som ønsker en gymnasial uddannelse med en erhvervsorienteret og international profil. HHX er en treårig almen og studieforberedende ungdomsuddannelse. Med en handelsgymnasial eksamen får du en solid og bred baggrund til at fortsætte dine studier. HHX-eksamen giver dig mange muligheder. Den giver adgang til mange videregående uddannelser, hvad enten du ønsker at fortsætte på en videregående uddannelse på universitetet eller handelshøjskolen, ligesom du med en HHX-eksamen kan fortsætte uddannelsen til lærer, pædagog, politibetjent osv. Du kan også gå direkte ud i et uddannelsesforløb inden for eksempelvis revision, spedition, bank med mere. HHX er en døråbner, der rækker langt ud i fremtiden og giver dig mulighed for at drømme om uddannelser og jobs. Uddannelsen er tilrettelagt sådan, at du gennem alle tre år møder nye og varierede måder at lære på. Du vil møde arbejdsformer, der gør dig bedre til at arbejde selvstændigt, ligesom vi fokuserer på faglighed, tværfaglighed, studiekompetence, kontakt til erhvervslivet, innovation og internationalt udsyn.

7 EFTER ET HALVT ÅRS GRUNDFORLØB KAN DU VÆLGE MELLEM FIRE STUDIERETNINGER SOM du følger RESTEN AF DIN TID på HANDELSGYMNASIET Obligatoriske fag Valgfag HHX UDDANNELSEN Afsætning A Engelsk A Dansk A 2. fremmedsprog (Spansk A/Tysk B) Matematik C Samtidshistorie B Virksomhedsøkonomi B International Økonomi B Erhvervsret C Samfundsfag C Tysk A Spansk A Matematik A/B Design C Finansiering C Psykologi C Mediefag C Kulturforståelse C Innovation C Samfundsfag B På gymnasiet har vi en tæt kontakt til det omkringliggende erhvervsliv, hvilket er med til at sikre dig nogle af de kompetencer, som det moderne erhvervsliv efterspørger. På Handelsgymnasiet kommer du til at beskæftige dig med moderne virksomhedsområder inden for virksomhedsøkonomi, samfundsøkonomi, sprog, IT, kultur og andre almene fag.

8 studieretninger/ Økonomi & Finans Med fokus på økonomi, matematik og finansiering Virksomhedsøkonomi A Matematik B/A Finansiering C Dansk A Engelsk A Tysk B/Spansk A Samfundsfag C Samtidshistorie B International Økonomi B Afsætning A Erhvervsret C + valgfag Design & Medier Med fokus på afsætning, IT, design og medier Virksomhedsøkonomi B Afsætning A Samfundsfag C Matematik C/B IT A Mediefag B Design C Dansk A Engelsk A Tysk B/Spansk A Samtidshistorie B International Økonomi B Erhvervsret C + valgfag Økonomi & Innovation Med fokus på økonomi, afsætning og innovation Virksomhedsøkonomi A Afsætning A Innovation C Samfundsfag B Matematik B/A Dansk A Engelsk A Tysk B/Spansk A Samtidshistorie B International Økonomi B Erhvervsret C + valgfag Generelle valgfag: Tysk A Matematik B/A Design C Finansiering C Psykologi C Mediefag C Kulturforståelse C Innovation C Samfundsfag B Den Internationale Med fokus på sprog, international økonomi og kulturforståelse International Økonomi A Kulturforståelse B Tysk B/Spansk A Virksomhedsøkonomi B Afsætning A Samfundsfag C Matematik C/B Dansk A Engelsk A Samtidshistorie B Erhvervsret C + valgfag

9 ØKONOMI & finans/ Hvis du er glad for tal og matematik, kan du vælge studieretningen Økonomi & Finans. Her er de hårde økonomiske discipliner og matematik i fokus. Studieretning Økonomi & Finans sigter især mod videregående studier inden for matematik, statistik og økonomi ved handelshøjskoler og universiteter (Cand. Merc., Cand. Oecon, Cand. Scient. Oecon etc.). elever/trainees i den finansielle sektor såsom bank, forsikring, ejendomsmæglere eller administration i private virksomheder eller hos det offentlige. I de økonomiske fag lægges der vægt på virksomhedsøkonomi og finansiering som studieretningsfag, men du har også Afsætning (Markedsføring) og International Økonomi. Mange af vore elever inden for studieretningen Økonomi og Finans finder efter HHX-eksamen også ansættelse som Er du Glad for tal og matematik? så vælg studieretningen økonomi & finans

10 ØKONOMI & innovation/ Her finder du studieretningen med de klassiske handelsgymnasiale fag som afsætningsøkonomi og virksomhedsøkonomi på højniveau tilsat innovation og samfundsfag. giver dig et solidt fundament - så du efter din studentereksamen kan navigere i en foranderlig verden. Studieretningen er både for dig, som har en klar idé om en fremtidig karriere i erhvervslivet og for dig, som er lidt usikker på, om du vil tage en videregående uddannelse eller vil gå virksomhedsvejen umiddelbart efter studentereksamen. Ud over de økonomiske fag rummer studieretningen bl.a. også matematik, engelsk og andre almene fag, som er vigtige komponenter i dit videre uddannelsesforløb. Igennem studieture og projekter får du indsigt i en verden, som er under hurtig forandring kort sagt studieretningen

11 EN STUDIERETNING MED KLASSISKE HAnDELSGYMNASIEFAG TILSAT INNOVATION

12 design & medier/ FOKUS PÅ kommunikation & ELEKtroniSKE MEDIER Design & Medie studieretningen har fokus på visuel kommunikation i og med moderne elektroniske medier. Der er tre bærende fag bag denne studieretning: IT (Aniveau), Mediefag (B-niveau) og Design (C-niveau). De tre fag har hver deres tilgang til et samfund, der er kendetegnet ved kommunikation gennem sociale medier, internet og billedmedier. ikke helt tilfældigt, og hvilke signaler sender logoet? I faget Design (C) analyserer og producerer vi grafisk design, hvad enten det er i form af et logo, en stol, en bil eller noget helt fjerde. I studieretningsfaget IT (A) arbejder vi med at forstå og anvende informationsteknologien. Vi designer og analyserer fx computerspil, websites, databaser, kommunikationsprodukter og meget mere. Det er desuden kun på HHX-uddannelsen, at du kan få faget IT på A-niveau. Levende billeder eller film og TV produkter er det, vi arbejder med i faget Mediefag (B). Vi producerer og analyserer fx dokumentarfilm, kortfilm, tv-serier, web-serier og meget andet. Hvorfor ser Apples logo ud, som det gør? Det er sikkert

13 DEN INTERNATIONALE/ Den internationale studieretning er for dig, der er interesseret i den store, globale verden og dens mange muligheder. Du vil få indblik i, hvordan verdens økonomi hænger sammen. Hvordan undersøger man forskellige markeder? Du vil få kendskab til fremmede kulturer, og hvordan de kan spille sammen. Du skal være interesseret i engelsk, da mange af dine tekster vil være engelsksprogede. Der vil være hele tre studieture. De to første vil være til Hamborg og Amsterdam. På en tredje vil du få mulighed for at vælge mellem flere forskellige destinationer. Du kan tage til Kina, Australien, USA eller et europæisk land. Prisen for de tre rejser vil ligge mellem kr., alt efter, hvor du vælger at rejse hen det tredje år. I løbet af dine tre år vil ECCO være en vigtig samarbejdspartner. Som en stor, internationalt orienteret virksomhed vil ECCO deltage i undervisningen, være en del af udlandsturene og indgå i flere projekter. hhx international din vej ud i verden

14 studierejser HHX/ Sigter du mod en uddannelse i udlandet eller en karriere i en international virksomhed? Eller ønsker du en større international forståelse inden for dine studieretningsområder? Så er Handelsgymnasiet noget for dig. Her får du mulighed for at opleve verden i både Europa og USA eller Asien alt imens du går på gymnasiet. Som elev på Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole kommer du til at deltage i to eller tre studieture. Den første studietur i 1. g går til Hamborg. I 2. g går rejsen til enten London, Amsterdam eller Dublin alt afhængig af, hvilken studieretning du har valgt. I 3. g har du mulighed for at vælge at komme på et længere skoleophold i enten Kina, Australien, USA eller en europæisk storby. I løbet af alle 3 år vil du samtidig opleve en daglig undervisning, hvor der bliver fokuseret på internationale forhold. Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole har sammen med andre handelsskoler udviklet et fælles internationaliseringsprogram. Det indeholder bl.a. muligheder for undervisning i udlandet, collegeophold i USA, Kina, England, Spanien og Tyskland. Gennem studierejserne vil du som elev få styrket dine sprogfærdigheder i praksis samt få et godt indblik i de kulturelle, økonomiske og politiske forskelle der er mellem de forskellige lande. studierejser hg/ Også som elev på HG kommer du til at deltage i studierejser. På 1. årgang er der et sprogligt forløb, hvor eleverne de første to dage arbejder med den destination de skal besøge. Herefter er der en 3-dages studietur, som i dette skoleår går til Hamborg. Som afslutning på forløbet er der efterfølgende et to-dages forløb. Som elev på HG har man også mulighed for, i samarbejde med andre handelsskoler at komme til udlandet i et længerevarende skole-/praktikforløb. I år tilbydes et 3 uger langt ophold i Dublin på Alpha College of English. På 2. årgang er der en studietur til København, hvor eleverne ud over en masse sociale aktiviteter også kommer til at arbejde med det samfundmæssige aspekt, sprog, kultur og forskellige virksomhedsbesøg.

15 tønder handelsgymnasium & handelsskole HAR EN INTERNATIONAL PROFIL

16 skolens elevråd/ Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole har, ligesom alle andre gymnasier og erhvervsskoler i Danmark, et elevråd. Elevrådet på Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole består af en repræsentant fra hver klasse. Der er både repræsentanter fra HHX og HG i elevrådet, så alle elever fra hele skolen har noget at sige. Vi lægger i elevrådet stor vægt på at være aktive på skolen og at gøre en indsats for at øge kvaliteten for eleverne, både undervisningsmæssigt og socialt. Elevrådet har stor indflydelse på skolen, og hvis vi kæmper for en sag, ender det næsten altid med, at den kommer igennem. Mærkesagerne hos elevrådet i år er at øge kvaliteten af det sociale liv på skolen, idet der snart kommer et nyt byggeri som tilbygning på skolen, hvor der skal være 10. klasser, VUC etc. Dette ser elevrådet som en mulighed for at lave nogle områder, som specielt skal anvendes til, at eleverne får et bedre socialt liv og et bedre sammenhold på skolen. Vi ser tilbygningen som en kæmpe mulighed for at gøre skolen endnu mere attraktiv for fremtidige elever. Elevrådet har nogle engagerede medlemmer, som gør en indsats for at forbedre skolens miljø og give eleverne på skolen en god oplevelse. ELEVRÅDET HAR STOR INDFLYDELSE PÅ SKOLEN Martin Cantzler HHX og elev i Tønder Bank Handelsskolen har et godt undervisningsmiljø, det har været med til at gøre min hverdag bedre. Der er mange sociale arrangementer, som har givet mig et større kendskab til mine klassekammerater.

17 Daniel Sønnichsen HHX Jeg valgte HHX på grund af fagene. Jeg kendte stedet i forvejen, og så er det en fornuftig, åben vej frem. Stine Frederiksen HHX På handelsskolen er folk åbne og vil lære hinanden at kende - på tværs af klasser og linjer. Verden handler jo om økonomi, og det ville jeg gerne vide mere om. Ulrik Kristensen HG og elev i Mr. Hoff Lærerne gør rigtig meget, for at eleverne oplever undervisningen på en sjov måde. Det var et rigtigt godt år, hvor jeg lærte meget og fik mange nye gode venner.

18 tønder Handelsgymnasium & handelsskole er også... På Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole vil du udover en spændende og lærerig undervisning også deltage i en masse aktiviteter, der er med til at gøre din studietid endnu mere spændende, og som vil betyde masser af nye venner. Elevråd Læsevejledning Erhvervscase Studiepraktik Young Enterprise Studierejser Introture Morgensamlinger Gæsteundervisere Foredrag Erhvervsdating IT i undervisningen Lektiecafé Derudover har vi på skolen en lang række tilbud og aktiviteter for eleverne: Fredagscafé Handelsskolefester Gallafester Fitnesstilbud Festivalarrangement Er du til fysiske udfoldelser, enten i form af holdsport eller individuelt, er der masser af muligheder for at teste konkurrenceånden, når Handelsskole-DM indbyder til fodbold, håndbold og golf. Vi har hvert år en idrætsdag for alle skolens elever, ligesom vi spiller den traditionelle fodboldturnering mod Tønder Gymnasium. spændende & lærerig undervisning fritidsaktiviteter & nye venner

19

20 ERHVERVSLIVETS TILKNYTNING/ På Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole har vi et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv. I løbet af din uddannelse vil du derfor komme på virksomhedsbesøg i flere lokale virksomheder. Sammen med lokale virksomheder afholder vi workshops, laver jobdatingsarrangementer, diskuterer vigtige problemstillinger og knytter bånd, vi siden kan bruge innovativt i dagligdagen. Vi arbejder projektorienteret, sætter camps op og går i lære i de lokale erhverv på mange måder. Vi betragter Tønder Handelsgymnasium som en særdeles kompetent og professionel samarbejdspartner. Handelsgymnasiet er præget af engagerede medarbejdere, der gerne udfordrer det vante og tænker i innovative retninger. I ECCO oplever vi, at de unge der afslutter en uddannelse fra Tønder Handelssgymnasium, besidder nogle solide færdigheder samt en række kompetencer, som vi tillægger stor værdi - f.eks. når vi rekrutterer trainees; især er kompetencen til fortsat at udvikle sig fagligt og personligt central, uanset om den studerende sigter direkte mod arbejdsmarkedet eller mod en kortere eller længerevarende uddannelse. I dagligdagen på Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole vil der være en række erhvervsprojekter som kan give dig erfaring og viden. Du kan bl.a. deltage i Young Enterprise, hvor du skal udvikle en idé til et produkt. Lærerne på skolen gør rigtig meget for, at eleverne oplever undervisningen på en sjov måde. Jeg har siden 6. klasse været træt af skolen, men på Tønder Handelsskole var det noget helt andet. Det var et rigtigt godt år, hvor jeg lærte meget og fik mange nye gode venner. Det har rustet mig til at kunne klare hverdagen i den virkelige verden. Citat: Peter Norman Vice President Group Human Resources, ECCO Citat: Ulrik Kristensen HG og elev i Mr. Hoff

21 Ønsker du en karriere i erhvervslivet? så vælg tønder handelsgymnasium & handelsskole

22 tønder sportscollege Tønder Sportscollege (TSC) er et tilbud til dig, som ønsker at udvikle og træne dit sportslige talent samtidig med, at du får en ungdomsuddannelse. TSC ønsker at skabe et liv for den enkelte udøver, hvor der er sammenhæng mellem uddannelse, sportslige ambitioner og oplevelser. TSC tilbyder idrætsgrenene håndbold, fodbold og gymnastik. For at blive optaget på TSC skal du have dyrket din idrætsgren i en årrække. Det er et krav, at du er seriøs med din sport, og at du har som mål hele tiden at blive bedre. Du kan forvente engagerede og ambitiøse trænere. Du kommer også til at stifte bekendtskab med en række gæstetrænere, som er profiler i deres idrætsgren. Det sociale sammenhold er vigtigt, så derfor får du som elev på TSC tilbudt at være med på udlandsture, deltagelse i forskellige former for idrætskurser, klubaktiviteter efter skoletid, gæstelærere og information om bl.a. kost, alternativ træning, dommerkursus etc. STUDIEVEJLEDNINGEN Studievejledningens opgave er at hjælpe dig igennem din uddannelse. Hvis du har spørgsmål eller problemer, enten i forhold til skolen eller i dit privatliv, så kan du henvende dig til en af skolens studievejledere. Du kan komme til studievejlederne med alt. De har tavshedspligt. Ulla Appel Studievejleder Studievejledningen formidler kontakten til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og til Studievalg, en organisation, der orienterer om uddannelserne efter gymnasiet. Du er også altid velkommen til at kontakte skolens studievejledere, hvis du har spørgsmål omkring optagelse eller uddannelserne på Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole generelt.

23 Paul Jacob Meyer Studievejleder Gitte Lyse Gjesing Studievejleder Flemming Sørensen Studievejleder Spørgsmål om SU og uddannelseskort besvares af Juliane Linnet i administrationen. Direkte tlf

24 Find yderligere informationer om os på facebook: Eller kontakt skolen: Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole martin Hammerichsvej Tønder tlf. (+45) mail: - Internet: Kontorets åbningstider: Mandag - torsdag og fredag

tønder handelsgymnasium & handelsskole information om

tønder handelsgymnasium & handelsskole information om tønder handelsgymnasium & handelsskole information om HHX & HG UDDANNELSERNE kære kommende elev Snart skal du træffe et valg - hvilken ungdomsuddannelse skal vælges? Det kan være et vanskeligt valg, som

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale.

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. fyr op under 09102014 ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. 2 Velkommen til IBC Handels- gymnasiet Fredericia/Middelfart IBC HANDELSGYMNASIET

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne 2014 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden Skolens store idrætsdag

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til Handelsgymnasiet HHX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Klar til livet Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Handelsgymnasiet HHX Velkommen på handelsgymnasiet HHX Tættere på virkeligheden

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

HHX EUX BUSINESS EUD UNGDOMS- UDDANNELSER I SAMME HUS. NYT STUDIETORV med unikt miljø

HHX EUX BUSINESS EUD UNGDOMS- UDDANNELSER I SAMME HUS. NYT STUDIETORV med unikt miljø HHX EUX BUSINESS EUD 3 UNGDOMS- UDDANNELSER I SAMME HUS NYT STUDIETORV med unikt miljø VEL- KOMMEN Velkommen til Handelsgymnasiet Ribe! Vi er glade for, at du bruger lidt tid på os, hvad enten det er i

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet 2016 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. IBC Handelsgymnasiet Man bliver forberedt til den

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne 2015 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden Der blev gået og løbet

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden En lille pause på skolens store idrætsdag.

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Forventninger Undervisning med udfordringer Aarhus Universitet-HIH Leadership Eksamensbevis med muligheder

Læs mere

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamensbevis Afsluttet 9. / 10. klasse Hvad skal du så?? HG HHX Praktik 4. år Praktik 3. år HH 3.år HG 2. år HH 2. år HG1. år HH 1. år HG uddannelsen HG HG 2.

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 1. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading,

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Handelsgymnasiet Mariagerfjord

Handelsgymnasiet Mariagerfjord 2017-2018 Handelsgymnasiet Mariagerfjord Vidste du i øvrigt: - at hhx er den eneste gymnasiale uddannelse, hvor alle elever får engelsk på A-niveau - at der i Handelsgymnasiet er mulighed for at få tre

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

- Tættere på virkeligheden!

- Tættere på virkeligheden! - Tættere på virkeligheden! Mission Grundskolen Erhvervsuddannelser HG/EUX (Handelsskole) EUD/EUX (Teknisk skole) Social og sundhedsuddannelser (SOSU) Landbrugsuddannelser Søfartsuddannelser Varighed:

Læs mere

Vi kan blive alt det, vi drømmer om

Vi kan blive alt det, vi drømmer om Vi kan blive alt det, vi drømmer om AALBORG HANDELSSKOLE EUX BUSINESS - DEN ERHVERVSFAGLIGE STUDENTEREKSAMEN Det, du drømmer om i dag, behøver ikke være det samme senere. EUX Business er en erhvervsfaglig

Læs mere

Scan og læs mere om dine muligheder på Frederikshavn Handelsskole. 1 Frederikshavn Handelsskole

Scan og læs mere om dine muligheder på Frederikshavn Handelsskole. 1 Frederikshavn Handelsskole Scan og læs mere om dine muligheder på Frederikshavn 1 Frederikshavn Skoleåret 2016-2017 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder for de fleste mange tanker og

Læs mere

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget SIDE 2 / handelsskolen.com handelsskolen er vejen til job Er du interesseret i handel,

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Handelsgymnasiet 2012-2013. Handelsgymnasiet. Skoleåret 2012-2013

Handelsgymnasiet 2012-2013. Handelsgymnasiet. Skoleåret 2012-2013 Handelsgymnasiet 2012-2013 Handelsgymnasiet 1 Skoleåret 2012-2013 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder for de fleste mange tanker og overvejelser. Inden du

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX STUDIELIV PÅ. Køge Handelsgymnasium LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

Handelsgymnasiet HHX STUDIELIV PÅ. Køge Handelsgymnasium LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK Handelsgymnasiet HHX STUDIELIV PÅ Køge Handelsgymnasium LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVORFOR Køge Handelsgymnasium? Vil du ruste dig bedst muligt til videregående studier og

Læs mere

Handelsgymnasiet Mariagerfjord

Handelsgymnasiet Mariagerfjord 2018-2019 Handelsgymnasiet Mariagerfjord Vidste du i øvrigt: - at hhx er den eneste gymnasiale uddannelse, hvor alle elever får engelsk på A-niveau - at der i Handelsgymnasiet er mulighed for at få tre

Læs mere

EUD/EUX-business. Grenaa og Rønde. VID ERhvervsuddannelser. EUD/EUX-Business

EUD/EUX-business. Grenaa og Rønde. VID ERhvervsuddannelser. EUD/EUX-Business EUD/EUX-business Grenaa og Rønde VID ERhvervsuddannelser EUD/EUX-Business KICKSTART DIN KARRIERE PÅ 1 + 2 ÅR STUDENT OG FAGLÆRT PÅ 2 + 2 ÅR HER FÅR DU DEN BEDSTE HANDELSSKOLEUDDANNELSE De elever, der er

Læs mere

Velkommen på Holstebro Handelsgymnasium

Velkommen på Holstebro Handelsgymnasium Velkommen på Holstebro Handelsgymnasium Handelsgymnasiet hhx er: En af de tre 3-årige gymnasiale uddannelser Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Sprog, salg, eksport, markedsføring,

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder du for samfundsvidenskab,

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne Vi går ud over kanten Vi dyrker skæve vinkler Vi udfordrer fremtidsbilleder Vi bringer potentialer i spil Velkommen til IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet er et moderne

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25.

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25. Merkantil EUX JOBSØGNINGSCAFE R AG R E på ge er ej n e ng HVER TORSDAG EFTER SKOLE Vi byder på te og kage og hjælper dig på vej med den perfekte ansøgning HUSK PRAKTIK I Hold dine muligheder UDLANDET?

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne Vi går ud over kanten Vi dyrker skæve vinkler Vi udfordrer fremtidsbilleder Vi bringer potentialer i spil Velkommen til IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet er et moderne

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

IBC International Business College

IBC International Business College IBC International Business College e v i l b n a Vi k t, vi e d t l a m o r e m m ø r d Din fremtid er åben Det, du drømmer om i dag, behøver ikke være det samme senere. EUX Business er en erhvervsfaglig

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Erhvervsuddannelse EUD / EUX

Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD/EUX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD merkantil på Varde Handelsskole Hvad kan/skal du vælge Erhvervsuddannelser

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske

Læs mere

Handelsgymnasiet 2014-2015. Handelsgymnasiet. Scan og læs mere om dine muligheder på. Frederikshavn Handelsskole

Handelsgymnasiet 2014-2015. Handelsgymnasiet. Scan og læs mere om dine muligheder på. Frederikshavn Handelsskole Handelsgymnasiet Scan og læs mere om dine muligheder på Frederikshavn Handelsskole Skoleåret 2014-2015 1 Velkommen Indhold At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder for de

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN Jeg har valgt EUX, fordi jeg vil have mulighed for at læse videre og det får jeg med den gymnasiale eksamen. På sigt drømmer jeg om at blive selvstændig indretningsarkitekt. På grundforløbet kommer vi

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er en erhvervsuddannelse, hvor du afslutter fagene på gymnasialt niveau. EUX Business

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet fyr op under ambitionerne Vi går ud over kanten Vi dyrker skæve vinkler Vi udfordrer fremtidsbilleder Vi bringer potentialer i spil IBC Handelsgymnasiet Velkommen til IBC Handelsgymnasiet

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG Erhvervsuddannelse HG Et godt afsæt Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse HG HG - din vej til en spændende erhvervskarriere Med en HG uddannelse fra Varde Handelsskole

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX

Handelsgymnasiet HHX Handelsgymnasiet HHX CECILIE LARSEN, HHX I HILLERØD: Jeg valgte HHX på grund af fagene matematik og økonomi. Jeg vil gerne læse jura og være advokat, og faget erhvervsjura på tredje år giver mig et lille

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN (HHX)

DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN (HHX) DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN (HHX) DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN KLAR TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSE OG KARRIERE MED HHX Den merkantile studentereksamen (HHX) er en oplagt mulighed for dig, der har

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 Kære brobygningselev Velkommen til brobygning på ZBC i Vordingborg.

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Erhvervsskolen Nordsjælland s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

AALBORG HANDELSSKOLE

AALBORG HANDELSSKOLE AALBORG HANDELSSKOLE EUX Business kombinerer gymnasiale fag med seriøs erhvervserfaring. Med EUX Business får du dobbelt op på muligheder, uddannelse og faglighed. HAR DU ADGANG TIL EUX BUSINESS? HAR

Læs mere

HHX - Studieretninger 2013-16

HHX - Studieretninger 2013-16 zbc.dk HHX - Studieretninger 2013-16 Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Fra studietur til Argentina Det er spændende

Læs mere

Økonomilinjen - Businessklassen

Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Virksomhedsøkonomi A Matematik B International økonomi A Du er lidt af en børshaj og interesserer dig for økonomi både i virksomheden og

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske egen virksomhed? Handelsskolen

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet 2015-2016 Tradium Handelsgymnasiet Hhx, fremtidens gymnasium - tættere på virkeligheden Hvad kunne du tænke dig at blive? Det spørgsmål har dine forældre eller bedsteforældre måske stillet dig. Du har

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

- den erhvervsfaglige studentereksamen. På uddannelse

- den erhvervsfaglige studentereksamen. På uddannelse - den erhvervsfaglige studentereksamen På uddannelse INTRO FÅ DET HELE MED HVAD ER EUX BUSINESS? HVAD ER EUX BUSINESS? EUX Business er den erhvervsfaglige studentereksamen, der giver dig dobbelt op på

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Lyngby. Sportscollege

Lyngby. Sportscollege Lyngby Sportscollege SILKE MEYER: Det er fedt at bo på kollegiet. Man får lov til at prøve at klare sig selv, og samtidigt er det meget fleksibelt i forhold til skolen. Der er gode busforbindelser til

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Handelsskolen Viborg Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Det er stedet hvor unge og voksne dannes, uddannes og udvikles både fagligt og personligt og hvor man kan erhverve

Læs mere

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation Studieplan for HHX Medier & Kommunikation HHX Medier & Kommunikation giver dig værktøjer til at håndtere de store mængder af information og den mediejungle, du dagligt møder både i virksomheden og i verden

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

8 studieretninger KHS.DK

8 studieretninger KHS.DK Handelsgymnasiet HHX 8 studieretninger KHS.DK LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK 8 Stærke studieretninger på Køge Handelsgymnasium På Køge Handelsgymnasium kan du vælge mellem 8 studieretninger,

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Student GRUNDUDDANNELSEN

Student GRUNDUDDANNELSEN GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

MERKANTIL HG. Erhvervsuddannelsen KHS.DK/MERKANTILUNGDOM. DIN VEJ TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans.

MERKANTIL HG. Erhvervsuddannelsen KHS.DK/MERKANTILUNGDOM. DIN VEJ TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans. Merkantil HG MERKANTIL HG Erhvervsuddannelsen KHS.DK/MERKANTILUNGDOM DIN VEJ TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK Merkantil

Læs mere