tønder handelsgymnasium & handelsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tønder handelsgymnasium & handelsskole"

Transkript

1 tønder handelsgymnasium & handelsskole information om HHX & HG UDDANNELSERNE

2 kære kommende elev Snart skal du træffe et valg - hvilken ungdomsuddannelse skal vælges? Det kan være et vanskeligt valg, som skal overvejes mange gange. Der findes mange uddannelsesmuligheder, og vi vil gerne hjælpe dig på vej. Stiller man skarpt på Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole, ser man et billede af en dynamisk uddannelsesinstitution med fingeren på pulsen. Vi ønsker at udvikle uddannelser og måder at gøre tingene på, når virksomhederne og samfundet i øvrigt efterspørger nye kompetencer. Således har vi en vigtig opgave i at uddanne unge til morgendagens Danmark. En opgave som betyder, at vi hver dag må yde vores bedste for at løfte opgaven. En mere og mere global verden er i disse år med til at skabe mange nye behov, og med den tradition Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole har for et stort internationalt engagement, er det naturligt for os også at tage denne udfordring op. Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole er et godt lærested og et godt værested. Vi sætter pris på hinanden og den gode kontakt. Skolen tilbyder et åbent og motiverende miljø, hvor de faglige, sociale og personlige kompetencer er i højsæde. På Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole mener vi, at vores elever skal have det godt, for at de kan lære mest muligt. Gode rammer er med til at give veloplagte lærere og motiverede elever. Vi tilbyder et attraktivt studiemiljø med mange tilbud såvel fagligt som socialt. Besøg skolens hjemmeside og facebookprofil. Kontakt ligeledes skolens studievejledere for yderligere information. Du er naturligvis også altid velkommen til at komme på besøg. Vi glæder os til at se dig på Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole. Poul Erik Vestergaard Frandsen forstander

3 Tilmelding & optagelse Ønsker du at blive optaget på Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole, er du altid velkommen til at kontakte skolens studievejledere. For optagelse på HHX gælder det, at du har gennemført 9. klasse og evt. 10. klasse, har gennemført prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 2-4 år (tysk eller fransk), har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver - og du af din skole vurderes til at være uddannelsesparat i forhold til en gymnasial uddannelse - så kan du umiddelbart optages på HHX-uddannelsen. Ansøgning til HHX findes på Din ansøgning skal indeholde den studieretning, du ønsker at gå på samt dit valg af 2. fremmedsprog. Desuden skal din uddannelsesplan vedlægges din ansøgning. Ønsker du optagelse på HG, skal du have gennemført folkeskolens 9. eller 10. klasse og være parat til at gennemføre en uddannelse. Du skal søge optagelse via eller din UU-vejleder. Går du ikke i skole, så kan du kontakte studie-vejlederne på Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole, der vil hjælpe dig med det videre forløb. Kontakt studievejledningen - hør om HHX (Handelsgymnasiet) og HG (Det merkantile uddannelsesforløb)

4 HG/ HG det merkantile forløb HG UDDANNELSEN Grundfag 1. år 2. år Salg & service Informationsteknologi Samfundsfag Erhvervsøkonomi Engelsk Dansk Tysk HG-uddannelsen på Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole er en oplagt mulighed for dig, der har gennemført 9. eller 10. klasse, og som ønsker en hurtig vej ud i erhvervslivet. På HG bliver du klædt på, så du kan klare udfordringerne i en læreplads inden for detail, handel eller kontor. Du vælger selv, hvilken branche der passer bedst til dine interesser. HG-uddannelsen er også oplagt for dig, der har en drøm om at starte egen virksomhed, eller som ønsker at bruge den som et springbræt til en videre uddannelse. Du går 2 år på grundforløbet, hvor du får kompetencer, som giver adgang til det 2-årige hovedforløb. Sammenlagt tager uddannelsen således 4 år. På uddannelsen tilbydes du en række spændende og erhvervsrelevante fag, som f.eks. Salg og Service, Erhvervsøkonomi, IT og Samfundsfag. Desuden vil du videreudvikle dig på det sproglige område inden for Dansk, Engelsk og Tysk. I løbet af din HG-uddannelse kommer du til at arbejde med konkrete eksempler taget fra erhvervslivet og/eller i samarbejde med erhvervslivet. Skolen har gode kontakter til det lokale erhvervsliv, hvilket betyder, at der vil være besøg af gæstelærere, vi vil tage på virksomhedsbesøg, og der arrangeres praktikophold. Undervisningen på grundforløbet tager udgangspunkt i praksis, hvor der arbejdes med temaer og projekter på tværs af fag. IT er en integreret del af undervisningen, og foregår delvis via ipad.

5 hovedforløb/ Når du har afsluttet det 2-årige grundforløb, er du klar til at fortsætte din uddannelse på hovedforløbet. Hovedforløbet foregår primært i en virksomhed og er den del, hvor du specialiserer dig i din uddannelsesretning. Der er forskellige krav til, hvilke fag og niveauer du skal have, når du begynder på hovedforløbet. Det afhænger af den branche og retning, du vælger. På Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole kan du specialisere dig inden for brancherne detail, handel og kontor. På hovedforløbet er du ansat som elev i en virksomhed, og du får elevløn. Du arbejder tæt sammen med virksomheden omkring retningen i dit hovedforløb, og undervejs kan du få hjælp af Erhvervskontoret på Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole. De hjælper dig med at få det praktiske på plads med virksomheden og giver dig svar på alle spørgsmål, som melder sig undervejs. I løbet af hovedforløbet skal du på kortere skoleophold på en hovedforløbsskole. Her bliver du undervist i de emner, der passer til dit uddannelsesområde. Skoleopholdene giver dig samtidig mulighed for at udveksle erfaringer og oplevelser med de andre elever. Hovedforløbet er den sidste del af uddannelsen og afsluttes med en fagprøve. HG UDDANNELSEN Hovedforløb Grundforløb 4. år 3. år 2. år 1. år Detailhandelsuddannelse (butik) Handelsuddannelse (engros - lager) Kontoruddannelse HG 2. år HG 1. år HGV - voksenklasse (1 år) HGS - studenterklasse (12 uger)

6 HHX/ Økonomi & finans ØKONOMI & INNOVation DEN INTERNATIONALE DESIGN & medier Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole er en oplagt mulighed for dig, der har afsluttet 9. eller 10. klasse, og som ønsker en gymnasial uddannelse med en erhvervsorienteret og international profil. HHX er en treårig almen og studieforberedende ungdomsuddannelse. Med en handelsgymnasial eksamen får du en solid og bred baggrund til at fortsætte dine studier. HHX-eksamen giver dig mange muligheder. Den giver adgang til mange videregående uddannelser, hvad enten du ønsker at fortsætte på en videregående uddannelse på universitetet eller handelshøjskolen, ligesom du med en HHX-eksamen kan fortsætte uddannelsen til lærer, pædagog, politibetjent osv. Du kan også gå direkte ud i et uddannelsesforløb inden for eksempelvis revision, spedition, bank med mere. HHX er en døråbner, der rækker langt ud i fremtiden og giver dig mulighed for at drømme om uddannelser og jobs. Uddannelsen er tilrettelagt sådan, at du gennem alle tre år møder nye og varierede måder at lære på. Du vil møde arbejdsformer, der gør dig bedre til at arbejde selvstændigt, ligesom vi fokuserer på faglighed, tværfaglighed, studiekompetence, kontakt til erhvervslivet, innovation og internationalt udsyn.

7 EFTER ET HALVT ÅRS GRUNDFORLØB KAN DU VÆLGE MELLEM FIRE STUDIERETNINGER SOM du følger RESTEN AF DIN TID på HANDELSGYMNASIET Obligatoriske fag Valgfag HHX UDDANNELSEN Afsætning A Engelsk A Dansk A 2. fremmedsprog (Spansk A/Tysk B) Matematik C Samtidshistorie B Virksomhedsøkonomi B International Økonomi B Erhvervsret C Samfundsfag C Tysk A Spansk A Matematik A/B Design C Finansiering C Psykologi C Mediefag C Kulturforståelse C Innovation C Samfundsfag B På gymnasiet har vi en tæt kontakt til det omkringliggende erhvervsliv, hvilket er med til at sikre dig nogle af de kompetencer, som det moderne erhvervsliv efterspørger. På Handelsgymnasiet kommer du til at beskæftige dig med moderne virksomhedsområder inden for virksomhedsøkonomi, samfundsøkonomi, sprog, IT, kultur og andre almene fag.

8 studieretninger/ Økonomi & Finans Med fokus på økonomi, matematik og finansiering Virksomhedsøkonomi A Matematik B/A Finansiering C Dansk A Engelsk A Tysk B/Spansk A Samfundsfag C Samtidshistorie B International Økonomi B Afsætning A Erhvervsret C + valgfag Design & Medier Med fokus på afsætning, IT, design og medier Virksomhedsøkonomi B Afsætning A Samfundsfag C Matematik C/B IT A Mediefag B Design C Dansk A Engelsk A Tysk B/Spansk A Samtidshistorie B International Økonomi B Erhvervsret C + valgfag Økonomi & Innovation Med fokus på økonomi, afsætning og innovation Virksomhedsøkonomi A Afsætning A Innovation C Samfundsfag B Matematik B/A Dansk A Engelsk A Tysk B/Spansk A Samtidshistorie B International Økonomi B Erhvervsret C + valgfag Generelle valgfag: Tysk A Matematik B/A Design C Finansiering C Psykologi C Mediefag C Kulturforståelse C Innovation C Samfundsfag B Den Internationale Med fokus på sprog, international økonomi og kulturforståelse International Økonomi A Kulturforståelse B Tysk B/Spansk A Virksomhedsøkonomi B Afsætning A Samfundsfag C Matematik C/B Dansk A Engelsk A Samtidshistorie B Erhvervsret C + valgfag

9 ØKONOMI & finans/ Hvis du er glad for tal og matematik, kan du vælge studieretningen Økonomi & Finans. Her er de hårde økonomiske discipliner og matematik i fokus. Studieretning Økonomi & Finans sigter især mod videregående studier inden for matematik, statistik og økonomi ved handelshøjskoler og universiteter (Cand. Merc., Cand. Oecon, Cand. Scient. Oecon etc.). elever/trainees i den finansielle sektor såsom bank, forsikring, ejendomsmæglere eller administration i private virksomheder eller hos det offentlige. I de økonomiske fag lægges der vægt på virksomhedsøkonomi og finansiering som studieretningsfag, men du har også Afsætning (Markedsføring) og International Økonomi. Mange af vore elever inden for studieretningen Økonomi og Finans finder efter HHX-eksamen også ansættelse som Er du Glad for tal og matematik? så vælg studieretningen økonomi & finans

10 ØKONOMI & innovation/ Her finder du studieretningen med de klassiske handelsgymnasiale fag som afsætningsøkonomi og virksomhedsøkonomi på højniveau tilsat innovation og samfundsfag. giver dig et solidt fundament - så du efter din studentereksamen kan navigere i en foranderlig verden. Studieretningen er både for dig, som har en klar idé om en fremtidig karriere i erhvervslivet og for dig, som er lidt usikker på, om du vil tage en videregående uddannelse eller vil gå virksomhedsvejen umiddelbart efter studentereksamen. Ud over de økonomiske fag rummer studieretningen bl.a. også matematik, engelsk og andre almene fag, som er vigtige komponenter i dit videre uddannelsesforløb. Igennem studieture og projekter får du indsigt i en verden, som er under hurtig forandring kort sagt studieretningen

11 EN STUDIERETNING MED KLASSISKE HAnDELSGYMNASIEFAG TILSAT INNOVATION

12 design & medier/ FOKUS PÅ kommunikation & ELEKtroniSKE MEDIER Design & Medie studieretningen har fokus på visuel kommunikation i og med moderne elektroniske medier. Der er tre bærende fag bag denne studieretning: IT (Aniveau), Mediefag (B-niveau) og Design (C-niveau). De tre fag har hver deres tilgang til et samfund, der er kendetegnet ved kommunikation gennem sociale medier, internet og billedmedier. ikke helt tilfældigt, og hvilke signaler sender logoet? I faget Design (C) analyserer og producerer vi grafisk design, hvad enten det er i form af et logo, en stol, en bil eller noget helt fjerde. I studieretningsfaget IT (A) arbejder vi med at forstå og anvende informationsteknologien. Vi designer og analyserer fx computerspil, websites, databaser, kommunikationsprodukter og meget mere. Det er desuden kun på HHX-uddannelsen, at du kan få faget IT på A-niveau. Levende billeder eller film og TV produkter er det, vi arbejder med i faget Mediefag (B). Vi producerer og analyserer fx dokumentarfilm, kortfilm, tv-serier, web-serier og meget andet. Hvorfor ser Apples logo ud, som det gør? Det er sikkert

13 DEN INTERNATIONALE/ Den internationale studieretning er for dig, der er interesseret i den store, globale verden og dens mange muligheder. Du vil få indblik i, hvordan verdens økonomi hænger sammen. Hvordan undersøger man forskellige markeder? Du vil få kendskab til fremmede kulturer, og hvordan de kan spille sammen. Du skal være interesseret i engelsk, da mange af dine tekster vil være engelsksprogede. Der vil være hele tre studieture. De to første vil være til Hamborg og Amsterdam. På en tredje vil du få mulighed for at vælge mellem flere forskellige destinationer. Du kan tage til Kina, Australien, USA eller et europæisk land. Prisen for de tre rejser vil ligge mellem kr., alt efter, hvor du vælger at rejse hen det tredje år. I løbet af dine tre år vil ECCO være en vigtig samarbejdspartner. Som en stor, internationalt orienteret virksomhed vil ECCO deltage i undervisningen, være en del af udlandsturene og indgå i flere projekter. hhx international din vej ud i verden

14 studierejser HHX/ Sigter du mod en uddannelse i udlandet eller en karriere i en international virksomhed? Eller ønsker du en større international forståelse inden for dine studieretningsområder? Så er Handelsgymnasiet noget for dig. Her får du mulighed for at opleve verden i både Europa og USA eller Asien alt imens du går på gymnasiet. Som elev på Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole kommer du til at deltage i to eller tre studieture. Den første studietur i 1. g går til Hamborg. I 2. g går rejsen til enten London, Amsterdam eller Dublin alt afhængig af, hvilken studieretning du har valgt. I 3. g har du mulighed for at vælge at komme på et længere skoleophold i enten Kina, Australien, USA eller en europæisk storby. I løbet af alle 3 år vil du samtidig opleve en daglig undervisning, hvor der bliver fokuseret på internationale forhold. Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole har sammen med andre handelsskoler udviklet et fælles internationaliseringsprogram. Det indeholder bl.a. muligheder for undervisning i udlandet, collegeophold i USA, Kina, England, Spanien og Tyskland. Gennem studierejserne vil du som elev få styrket dine sprogfærdigheder i praksis samt få et godt indblik i de kulturelle, økonomiske og politiske forskelle der er mellem de forskellige lande. studierejser hg/ Også som elev på HG kommer du til at deltage i studierejser. På 1. årgang er der et sprogligt forløb, hvor eleverne de første to dage arbejder med den destination de skal besøge. Herefter er der en 3-dages studietur, som i dette skoleår går til Hamborg. Som afslutning på forløbet er der efterfølgende et to-dages forløb. Som elev på HG har man også mulighed for, i samarbejde med andre handelsskoler at komme til udlandet i et længerevarende skole-/praktikforløb. I år tilbydes et 3 uger langt ophold i Dublin på Alpha College of English. På 2. årgang er der en studietur til København, hvor eleverne ud over en masse sociale aktiviteter også kommer til at arbejde med det samfundmæssige aspekt, sprog, kultur og forskellige virksomhedsbesøg.

15 tønder handelsgymnasium & handelsskole HAR EN INTERNATIONAL PROFIL

16 skolens elevråd/ Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole har, ligesom alle andre gymnasier og erhvervsskoler i Danmark, et elevråd. Elevrådet på Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole består af en repræsentant fra hver klasse. Der er både repræsentanter fra HHX og HG i elevrådet, så alle elever fra hele skolen har noget at sige. Vi lægger i elevrådet stor vægt på at være aktive på skolen og at gøre en indsats for at øge kvaliteten for eleverne, både undervisningsmæssigt og socialt. Elevrådet har stor indflydelse på skolen, og hvis vi kæmper for en sag, ender det næsten altid med, at den kommer igennem. Mærkesagerne hos elevrådet i år er at øge kvaliteten af det sociale liv på skolen, idet der snart kommer et nyt byggeri som tilbygning på skolen, hvor der skal være 10. klasser, VUC etc. Dette ser elevrådet som en mulighed for at lave nogle områder, som specielt skal anvendes til, at eleverne får et bedre socialt liv og et bedre sammenhold på skolen. Vi ser tilbygningen som en kæmpe mulighed for at gøre skolen endnu mere attraktiv for fremtidige elever. Elevrådet har nogle engagerede medlemmer, som gør en indsats for at forbedre skolens miljø og give eleverne på skolen en god oplevelse. ELEVRÅDET HAR STOR INDFLYDELSE PÅ SKOLEN Martin Cantzler HHX og elev i Tønder Bank Handelsskolen har et godt undervisningsmiljø, det har været med til at gøre min hverdag bedre. Der er mange sociale arrangementer, som har givet mig et større kendskab til mine klassekammerater.

17 Daniel Sønnichsen HHX Jeg valgte HHX på grund af fagene. Jeg kendte stedet i forvejen, og så er det en fornuftig, åben vej frem. Stine Frederiksen HHX På handelsskolen er folk åbne og vil lære hinanden at kende - på tværs af klasser og linjer. Verden handler jo om økonomi, og det ville jeg gerne vide mere om. Ulrik Kristensen HG og elev i Mr. Hoff Lærerne gør rigtig meget, for at eleverne oplever undervisningen på en sjov måde. Det var et rigtigt godt år, hvor jeg lærte meget og fik mange nye gode venner.

18 tønder Handelsgymnasium & handelsskole er også... På Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole vil du udover en spændende og lærerig undervisning også deltage i en masse aktiviteter, der er med til at gøre din studietid endnu mere spændende, og som vil betyde masser af nye venner. Elevråd Læsevejledning Erhvervscase Studiepraktik Young Enterprise Studierejser Introture Morgensamlinger Gæsteundervisere Foredrag Erhvervsdating IT i undervisningen Lektiecafé Derudover har vi på skolen en lang række tilbud og aktiviteter for eleverne: Fredagscafé Handelsskolefester Gallafester Fitnesstilbud Festivalarrangement Er du til fysiske udfoldelser, enten i form af holdsport eller individuelt, er der masser af muligheder for at teste konkurrenceånden, når Handelsskole-DM indbyder til fodbold, håndbold og golf. Vi har hvert år en idrætsdag for alle skolens elever, ligesom vi spiller den traditionelle fodboldturnering mod Tønder Gymnasium. spændende & lærerig undervisning fritidsaktiviteter & nye venner

19

20 ERHVERVSLIVETS TILKNYTNING/ På Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole har vi et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv. I løbet af din uddannelse vil du derfor komme på virksomhedsbesøg i flere lokale virksomheder. Sammen med lokale virksomheder afholder vi workshops, laver jobdatingsarrangementer, diskuterer vigtige problemstillinger og knytter bånd, vi siden kan bruge innovativt i dagligdagen. Vi arbejder projektorienteret, sætter camps op og går i lære i de lokale erhverv på mange måder. Vi betragter Tønder Handelsgymnasium som en særdeles kompetent og professionel samarbejdspartner. Handelsgymnasiet er præget af engagerede medarbejdere, der gerne udfordrer det vante og tænker i innovative retninger. I ECCO oplever vi, at de unge der afslutter en uddannelse fra Tønder Handelssgymnasium, besidder nogle solide færdigheder samt en række kompetencer, som vi tillægger stor værdi - f.eks. når vi rekrutterer trainees; især er kompetencen til fortsat at udvikle sig fagligt og personligt central, uanset om den studerende sigter direkte mod arbejdsmarkedet eller mod en kortere eller længerevarende uddannelse. I dagligdagen på Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole vil der være en række erhvervsprojekter som kan give dig erfaring og viden. Du kan bl.a. deltage i Young Enterprise, hvor du skal udvikle en idé til et produkt. Lærerne på skolen gør rigtig meget for, at eleverne oplever undervisningen på en sjov måde. Jeg har siden 6. klasse været træt af skolen, men på Tønder Handelsskole var det noget helt andet. Det var et rigtigt godt år, hvor jeg lærte meget og fik mange nye gode venner. Det har rustet mig til at kunne klare hverdagen i den virkelige verden. Citat: Peter Norman Vice President Group Human Resources, ECCO Citat: Ulrik Kristensen HG og elev i Mr. Hoff

21 Ønsker du en karriere i erhvervslivet? så vælg tønder handelsgymnasium & handelsskole

22 tønder sportscollege Tønder Sportscollege (TSC) er et tilbud til dig, som ønsker at udvikle og træne dit sportslige talent samtidig med, at du får en ungdomsuddannelse. TSC ønsker at skabe et liv for den enkelte udøver, hvor der er sammenhæng mellem uddannelse, sportslige ambitioner og oplevelser. TSC tilbyder idrætsgrenene håndbold, fodbold og gymnastik. For at blive optaget på TSC skal du have dyrket din idrætsgren i en årrække. Det er et krav, at du er seriøs med din sport, og at du har som mål hele tiden at blive bedre. Du kan forvente engagerede og ambitiøse trænere. Du kommer også til at stifte bekendtskab med en række gæstetrænere, som er profiler i deres idrætsgren. Det sociale sammenhold er vigtigt, så derfor får du som elev på TSC tilbudt at være med på udlandsture, deltagelse i forskellige former for idrætskurser, klubaktiviteter efter skoletid, gæstelærere og information om bl.a. kost, alternativ træning, dommerkursus etc. STUDIEVEJLEDNINGEN Studievejledningens opgave er at hjælpe dig igennem din uddannelse. Hvis du har spørgsmål eller problemer, enten i forhold til skolen eller i dit privatliv, så kan du henvende dig til en af skolens studievejledere. Du kan komme til studievejlederne med alt. De har tavshedspligt. Ulla Appel Studievejleder Studievejledningen formidler kontakten til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og til Studievalg, en organisation, der orienterer om uddannelserne efter gymnasiet. Du er også altid velkommen til at kontakte skolens studievejledere, hvis du har spørgsmål omkring optagelse eller uddannelserne på Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole generelt.

23 Paul Jacob Meyer Studievejleder Gitte Lyse Gjesing Studievejleder Flemming Sørensen Studievejleder Spørgsmål om SU og uddannelseskort besvares af Juliane Linnet i administrationen. Direkte tlf

24 Find yderligere informationer om os på facebook: https://www.facebook.com/#!/tohatonderhandelsgymnasium Eller kontakt skolen: Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole martin Hammerichsvej Tønder tlf. (+45) mail: - Internet: Kontorets åbningstider: Mandag - torsdag og fredag

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen,

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen,

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet 2015-2016 Tradium Handelsgymnasiet Hhx, fremtidens gymnasium - tættere på virkeligheden Hvad kunne du tænke dig at blive? Det spørgsmål har dine forældre eller bedsteforældre måske stillet dig. Du har

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet fyr op under ambitionerne Vi går ud over kanten Vi dyrker skæve vinkler Vi udfordrer fremtidsbilleder Vi bringer potentialer i spil IBC Handelsgymnasiet Velkommen til IBC Handelsgymnasiet

Læs mere

FYNS BEDSTE GYMNASIUM

FYNS BEDSTE GYMNASIUM FYNS BEDSTE GYMNASIUM STORE & SMÅ OPLEVELSER Du er chefen! IværKsætteri og jura HHX side 4 Læs side 6 EUX side 8 Now we re talking business BIG BUSINESS! EUD side 9 GØR ET Kup TIL MARKEDSDAG Læs side 7

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen,

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland UU-Centrene i Region Nord 2012 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

HHX - Studieretninger 2013-16

HHX - Studieretninger 2013-16 zbc.dk HHX - Studieretninger 2013-16 Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Fra studietur til Argentina Det er spændende

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Kom til åbent Hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad

Kom til åbent Hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad det lille gymnasium med de store muligheder ZBC Lyst til at lære spørgsmålet er ikke, om du skal Have en uddannelse... - men HvilkeN? Kom til åbent Hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad læs blandt

Læs mere

Tradium Handelsgymnasiet

Tradium Handelsgymnasiet 2014-2015 Tradium Handelsgymnasiet økonomi marketing international hhx - fremtidens gymnasium 2 hhx - fremtidens gymnasium Du har måske allerede gjort dig tanker om din fremtid? Måske kunne du tænke dig

Læs mere

Kom til åbent Hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad

Kom til åbent Hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad Handelsgymnasiet - det bedste afsæt for din videre uddannelse ZBC Lyst til at lære SPØRGSMÅLET ER IKKE, OM DU SKAL HAVE EN UDDANNELSE... - MEN HVILKEN? Kom til åbent Hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

Kom til åbent hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad

Kom til åbent hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad hhx og htx det bedste afsæt for din videre uddannelse ZBC Lyst til at lære nyt - nyt - nyt htx i vordingborg Fra august 2012 Kom til åbent hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad læs blandt andet

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

tættere på virkeligheden...

tættere på virkeligheden... tættere på virkeligheden... VÆLG EFTER INTERESSE fra andre gymnasier. Den giver også adgang til job i erhvervslivet direkte efter din studentereksamen. Enten i Danmark eller måske et helt andet sted i

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet!

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Campus Haslev samler et stort og bredt udvalg af ungdoms udannelser udbudt af en række af Sjællands toneangivende skoler

Læs mere