Værd at vide. når du er ledig. Tlf For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12"

Transkript

1 Værd at vide når du er ledig For højtuddannede i erhvervslivet Tlf okt

2 Værd at vide når du er ledig Hvem er hvem? Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. Indledning For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet en helt ny verden med mange nye krav og nye begreber. I denne pjece får du et overblik over, hvem du møder, når du er ledig, hvilke krav du skal opfylde, og hvilke muligheder du har, når du modtager dagpenge. For at have ret til dagpenge, skal du være aktivt jobsøgende og til rådighed for arbejdsmarkedet. I pjecen kan du se, hvilke krav du skal opfylde for at være aktiv arbejdssøgende og til rådighed. Blandt andet kan du læse om, hvilke møder der er obligatoriske, og hvad konsekvensen er, hvis du udebliver fra et møde. Du kan også se, hvilke muligheder du har for at følge en uddannelse, søge om supplerende dagpenge til et arbejde på nedsat tid eller få godkendt selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Kontakt altid CA a-kasse, hvis du er i tvivl om noget vedrørende dine dagpenge. Du kan kontakte os telefonisk, skriftligt eller personligt i vores lokaler på Smakkedalen i Gentofte eller i Vesterport i Århus. Hvem møder du, når du er ledig? CA a-kasse - Job og Karriere Hos CA s karriererådgivere i Job og Karriere kan du altid få råd og vejledning om ansøgning og CV, samtaletræning, test, coaching og karriereudvikling. Hos Job og Karriere kan du også deltage i en række forskellige jobsøgningskurser, der er rettet mod de forskellige faser i jobsøgningen, f.eks. Ansøgning og CV, Proaktiv jobsøgning, Scor i test, og Succes til samtalen. Læs mere på bagsiden af denne pjece, eller på CA a-kasse - Forsikringsafdelingen Forsikringsafdelingen tager sig af alt, der har med dine dagpenge at gøre. Vores forsikringsrådgivere kender a-kasselovgivningen, og du kan få råd og vejledning om de muligheder, som dagpengesystemet rummer. Jobcentrene Jobcentrene har ansvaret for aktivering, jobformidling, bevilling af uddannelse og almindelig rådgivning. Du skal til møde med Jobcentret mindst hver tredje måned, så længe du er ledig. Anden aktør Anden aktør er forskellige private virksomheder, som Jobcentrene udliciterer en del af deres arbejdsopgaver til. For eksempel kan en anden aktør stå for kurser, rådgivning og kontakten til dig. Rådighed krav og muligheder For at have ret til dagpenge skal du være til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende. For at være til rådighed skal du opfylde en række krav. KONTAKT København Send en mail til eller ring på Telefonerne er åbne mandag til torsdag fra 8.30 til og fredag fra 8.30 til Aarhus kun karriererådgivning Send en mail til eller ring på Telefonerne er åbne mandag til torsdag fra 8.30 til og fredag fra 8.30 til

3 Ophold i DK og tilmeldt som arbejdssøgende Du skal opholde dig og have bopæl i Danmark. Du skal være registreret som arbejdssøgende på CV og CV-samtale Opret dit CV på senest tre uger efter, du har meldt dig ledig. Dit CV på Jobnet skal indeholde postnummer, telefonnummer, en dansk personlig beskrivelse. Du bliver indkaldt til en CV-samtale inden for de første 3 uger efter tilmelding hos Jobcenteret. Før mødet skal du udfylde en Jobplan, hvor du beskriver, hvilke CV- og jobbanker du bruger hvordan du bruger dit netværk hvilken type arbejde du søger betegnelser/ stillingskategorier det geografiske område, som du søger arbejde indenfor hvor mange job du undersøger pr. uge, og hvor mange job du regner med at søge pr. uge jobsøgningsmetode for eksempel om du sender uopfordrede ansøgninger dine overvejelser omkring hvilke kurser/uddannelser der kan øge dine jobmuligheder spørgsmål/emner, som du har behov for at få afklaret Du skal desuden uploade to eksempler på dine ansøgninger, som vi skal bruge til at vurdere, om dine ansøgninger er seriøse. Du vil ikke få feedback på ansøgningerne ved samtalen. Til selve samtalen vil vi hvis der er behov for det justere din jobplan.herefter er din jobplan forpligtende og beskriver, hvordan du griber din jobsøgning an de næste tre måneder. Vi sender dig nærmere information inden mødet. Jobplanen vil følge dig i dit ledighedsforløb. Du har via Selvbetjening/Online A-kasse adgang til at se din Jobplan, så du altid er sikker på de aftaler, du har indgået med CA frem til næste møde. Hvis du er indkaldt til samtale hos Jobcenter, anden aktør og CA, og du deltager i aktivering, kan samtalen afholdes telefonisk. Tjek dine jobforslag hos Jobcenteret hver 7. dag Du skal logge dig ind på hver 7. dag for at tjekke dine jobforslag. Hvis du glemmer det, kan det få konsekvenser for dine dagpenge. Tredje gang du undlader at tjekke dine jobforslag i tide, bliver du afmeldt som jobsøgende uden varsel. I så fald kan du ikke få dagpenge, før du igen er tilmeldt som jobsøgende. Møde med dags varsel Du skal med dags varsel kunne deltage i alle møder og kurser, som Jobcentret, anden aktør eller CA a-kasse indkalder dig til. Du skal læse din post hver dag, da du kan blive indkaldt til møder med dags varsel. Derfor skal du holde Jobcentret, anden aktør og CA a-kasse orienteret om din aktuelle adresse. Omadressering af posten er ikke tilstrækkelig, da det typisk forsinker posten et døgn. Du bærer selv risikoen for manglende oplysninger. Formidlet arbejde og aktiv jobsøgning Du skal stå til rådighed for arbejde med en daglig transporttid på op til tre timer med offentlig transportmiddel. Efter tre måneders ledighed skal du stå til rådighed for arbejde med en daglig transporttid på mere end tre timer. Du skal være i stand til at overtage formidlet arbejde på fuld tid med dags varsel fra den første dag, du er ledig. Du skal være villig til at overtage job på et lavere organisatorisk niveau eller uddannelsesniveau, end du tidligere har haft. Du skal aktivt søge mindst to job hver uge på fuld tid fra den første dag, du er ledig. Naturligvis skal du søge arbejde inden for dit faglige område, hvor chancen er størst for at finde et job, der matcher din profil. Men 3

4 hvis der ikke er job at søge inden for det, du allerhelst vil, har du pligt til at udvide dit jobsøgningsområde til andre job du kan varetage, f.eks. efter lidt oplæring. Du skal søge på den måde, der er sædvanligt inden for det pågældende fagområde. Der må aldrig være uger, hvor du ikke søger job, med mindre du har en lovlig hindring som ferie, arbejde eller sygdom. Der må ikke være hindringer for, at du kan overtage arbejde. Hvis du for eksempel er syg i en periode og ikke kan arbejde, kan du ikke få dagpenge. Du skal i stedet søge om sygedagpenge fra din kommune. Det er derfor vigtigt, at du melder dig syg på Jobcentret første sygedag. Husk, hvis du skal til samtale hos CA/ Jobcenter/anden aktør, skal du meddele sygdom til mødelederen før mødet. Husk at melde sygdom til Jobcentret første dag, du er syg. Rådighedssamtale Når du er ledig og modtager dagpenge, skal du til en obligatorisk samtale med a-kassen hver tredje måned. Ved samtalen skal vi vurdere, om du er til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor handler samtalen om to ting. Hvordan du har søgt job i perioden op til samtalen, og hvad du kan gøre for at komme i arbejde. Vi tager udgangspunkt i den Jobplan, du var med til at lave ved CV-samtalen. Til selve samtalen vil vi hvis der er behov for det justere din Jobplan. Din Jobplan er forpligtende og beskriver, hvordan du griber din jobsøgning an de næste tre måneder. Før mødet skal du uploade to eksempler på jobansøgninger, du har sendt. Har du brug for hjælp til dine ansøgninger, kan du tilmelde dig jobsøgningskurser hos CA, der dækker dine behov. Du skal også udfylde dit jobsøgningsskema, dette beder vi dig gøre løbende, så vi til mødet kan gennemgå din jobsøgning med dig. Du vil modtage nærmere information før mødet. Hvis du ikke er til rådighed konsekvenser Hvis vi under en rådighedssamtale eller på anden vis vurderer, at du ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet, eller at du ikke har gjort nok for at finde fuldtidsarbejde, kan du ikke få dagpenge. I givet fald kan du først få dagpenge igen, når du har arbejdet i mere end 300 timer inden for 10 uger. Rådighed i øvrigt Vi har pligt til at foretage en rådighedsvurdering, hvis du handler på en måde, så der opstår tvivl om din rådighed. Det er for eksempel tilfældet, hvis du udebliver fra et møde med Jobcentret, anden aktør eller CA a-kasse har sæsonarbejde er sygemeldt igennem længere tid opsiger et arbejde på fuld tid for i stedet at arbejde på nedsat tid ikke opretter dit CV på handler på en måde, hvor der opstår tvivl om din rådighed. Aktivering Under 30 år Når du har været ledig i sammenlagt 13 uger, har du ret og pligt til at blive aktiveret. Når du har afsluttet en aktivering, skal du påbegynde næste aktivering senest 6 måneder efter. Over 30 år og under 60 år Når du har været ledig i sammenlagt 39 uger, har du ret og pligt til at blive aktiveret. Over 60 år Når du har været ledig i sammenlagt 26 uger, har du ret og pligt til at blive aktiveret. 4

5 Aktivering kan være ansættelse med løntilskud hos en privat eller offentlig virksomhed, virksomhedspraktik i 4 uger eller uddannelse. Jobplan med Jobcenteret De aftaler, du laver med Jobcenter eller anden aktør om aktivering, vil blive indskrevet i en Jobplan. Du skal altså både lave en Jobplan med a-kassen om jobsøgning og en Jobplan med Jobcentret om aktivering. Aftalerne i Jobplan med Jobcentret er bindende aftaler og kan ikke brydes uden aftale med Jobcenter eller anden aktør. Hvis du bryder aftalen, kan det få konsekvenser for dine dagpenge. Det er en god ide, at du forbereder dig, inden du skal tale om aktivering med Jobcentret eller anden aktør. For eksempel hvis du mangler konkrete kompetencer for at komme i arbejde og derfor ønsker uddannelse, eller hvis du mangler erhvervserfaring og derfor ønsker at blive ansat med løntilskud. Hvis du udebliver fra et møde Hver gang du udebliver eller melder afbud til en samtale, som a-kassen, Jobcentret eller anden aktør har indkaldt til, mister du som mininum dagpenge for selve mødedagen, og indtil du igen har kontaktet mødeindkalderen. Det gælder, uanset hvilken type samtale eller aktivitet du melder afbud til eller udebliver fra. Hvis du melder afbud inden samtalen, mister du dagpenge for selve mødedagen. Det får dog ingen konsekvenser for dig, hvis du melder afbud, fordi du skal til ansættelsessamtale på samme tidspunkt, hvis du er i arbejde på dagen, hvis du er til møde hos anden aktør/jobcentret, eller hvis du melder sygdom før mødet. Ferie er også en gyldig grund til at udeblive, hvis du har meddelt ferie til Jobcentret og a-kassen, inden du bliver indkaldt til mødet. Læs mere under afsnittet om Ferie. I visse tilfælde kan vi dispensere, hvis du inden samtalen kan fremvise en underskrevet ansættelseskontrakt med startdato inden for en måned. Tre ugers karantæne for afslag og opsigelser Du får tre ugers effektiv karantæne for selvforskyldt ledighed, hvis du uden en gyldig grund opsiger dit arbejde afslår et formidlet arbejde afslår eller afbryder Jobcentrets/anden aktørs tilbud om aktivering eller omskoling afslår at være med til at udarbejde eller revidere en jobplan om aktivering accepterer for kort opsigelsesvarsel Du bør altid kontakte os og høre om konsekvenserne, inden du afslår eller ophører i et arbejde eller tilbud. Gentagelsesvirkning og selvforskyldt ledighed Hvis du to gange inden for 12 måneder får en karantæne for selvforskyldt ledighed uanset årsag mister du din ret til dagpenge, indtil du har haft mere end 300 timers ordinært arbejde inden for 10 uger. Alle former for selvforskyldt ledighed tæller med i opgørelsen. Gyldige grunde fritager for karantæne Du er ikke selvforskyldt ledig, hvis du har en gyldig grund til afslag, ophør eller udeblivelse. De gyldige grunde er udtrykkeligt nævnt i arbejdsløshedsloven. Du finder dem på vores hjemmeside under grunde. Kontakt CA a-kasse, hvis du vil høre mere om disse. Vil du vide mere om rådighed Læs mere på eller kontakt en af vores forsikringsrådgivere. 5

6 Dagpenge med til udlandet Når du er ledig, har du mulighed for, at få udbetalt danske dagpenge i op til 3 måneder, mens du søger arbejde i et andet EØS-land. Har du planer om at arbejde i udlandet, bør du kontakte os. Lovgivningen på dette område er nemlig meget kompliceret, og der er mange fælder. Der er forskel på, om du skal arbejde inden for EØS-området, eller om du skal arbejde i det øvrige udland. Hvis du skal til en ansættelsessamtale i udlandet, kan du få dagpenge, selvom du ikke opholder dig i Danmark. Du skal dog kontakte os, inden du rejser, og du skal være tilbage i Danmark igen senest fem dage efter, du er rejst. Læs mere på Ferie Du kan naturligvis holde ferie, selvom du er ledig. Du kan bruge de feriepenge, som du har optjent hos en arbejdsgiver, eller du kan søge om at få udbetalt feriedagpenge, hvis du har mulighed for det. Du har ikke ret til feriedagpenge, hvis du driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. til din ønskede ferie. Vi anbefaler derfor, at du melder ferien til såvel Jobcenteret som CA i så god tid som muligt. Husk at give CA besked på din ferie, inden den starter. Særligt for dimittender Du optjener ret til feriedagpenge på baggrund af de ydelser, du har modtaget fra CA i det foregående år. Har du ikke modtaget ydelser fra CA, en anden a-kasse eller barselsdagpenge fra kommunen, har du ikke ret til feriedagpenge. Hvis du dimitterer og bliver optaget i CA inden 1. maj 2011, har du efter gamle regler dog muighed for op til 15 dage med feriedagpenge. Kontakt CA for at høre mere. Hvilken ydelse modtages under ferien Hvis du har et feriekort fra en tidligere arbejdsgiver, skal du, når du er ledig, have det underskrevet af CA. Vi videresender det til din tidligere arbejdsgiver. Hvis du har et feriekort fra FerieKonto, skal du selv registrere din ferie på Hvis du skal ansøge om feriedagpenge skal du bruge særlige ansøgningsblanketter om feriedagpenge for lønmodtagere eller for nyuddannede. Læs mere på Meddel ferien til Jobcentret og os Hvis du er ledig på ferietidspunktet, skal du huske at give dit Jobcenter besked om dine ferieplaner senest 14 dage før feriens første dag. Ellers har du pligt til, at deltage i møder og aktiviteter, som Jobcentret indkalder til - også selv om du holder ferie. Deltager du ikke, mister du ret til dagpenge i en periode. Læs mere i det tidligere afsnit Hvis du udebliver fra et møde. Du skal give Jobcentret besked om ferie, uanset om du holder ferie for egen regning, med feriedagpenge eller feriegodtgørelse. Vigtigt! Hvis du ønsker ferie, og du er blevet indkaldt til et møde i CA a-kasse, hos jobcenteret eller anden aktør, har du mødepligt til samtalen. Dette gælder også, selv om der er mere end 14 dage 6

7 Selvstændig virksomhed mens du er ledig Som udgangspunkt har du ikke ret til dagpenge, hvis du driver selvstændig virksomhed. Men hvis du kan få dit arbejde i din virksomhed godkendt som bibeskæftigelse, kan du få dagpenge i op til 78 uger samtidig med, at du driver din virksomhed. De timer, du bruger på virksomheden, bliver modregnet i dine dagpenge. For at få godkendt din virksomhed som bibeskæftigelse, skal du opfylde en række krav, hvor kernen er, at du skal være fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Du må kun arbejde et begrænset antal timer i virksomheden, og du skal være i stand til at udføre alle dine opgaver i virksomheden uden for almindelig arbejdstid. Reglerne er meget stramme, så vi anbefaler, at du altid kontakter en af vores forsikringsrådgivere, hvis du går med overvejelser om selvstændig virksomhed, for at høre mere om mulighederne for at drive selvstændig virksomhed, mens du modtager dagpenge. Vil du vide mere om selvstændig bibeskæftigelse Læs mere på eller kontakt en af vores forsikringsrådgivere. Du kan også kontakte en karriererådgiver og få gode råd om at starte virksomhed. Ring til Job og Karriere på Læs mere om selvstændig virksomhed på og på Supplerende dagpenge Hvis du får arbejde på nedsat tid, kan du i mange tilfælde få supplerende dagpenge. Vi anbefaler, at du altid kontakter os, inden du begynder arbejde på nedsat tid, for at få afklaret om du opfylder betingelserne for at modtage supplerende dagpenge. Rådighed for fuldtidsarbejde For at få ret til supplerende dagpenge, skal du grundlæggende opfylde de samme betingelser, som hvis du ikke arbejder. Du skal derfor være tilmeldt som fuldt arbejdssøgende, selvom du arbejder på deltid. Du skal aktivt søge mindst to fuldtidsstillinger hver uge og være i stand til at overtage formidlet arbejde på fuld tid med dags varsel. Du er kun i stand til at overtage arbejde på fuld tid med dags varsel, hvis du kan opsige dit deltidsarbejde med dags varsel. Opsigelsesvarsel og frigørelsesattest Hvis du har et opsigelsesvarsel over for din arbejdsgiver, kan du kun få supplerende dagpenge, hvis arbejdsgiveren udfylder en frigørelsesattest. Frigørelsesattesten giver dig mulighed for at fratræde med dags varsel, hvis du bliver tilbudt en stilling med et højere timetal. Vi skal modtage din frigørelsesattest senest 5 uger efter den første dag i din ansættelse. Hvis du har afsluttet en uddannelse og er dimitteret, begynder 5-ugers fristen at løbe fra den dag, du får ret til dagpenge. Du får ret til dagpenge en måned efter, at du har afsluttet din uddannelse. Hvis vi får frigørelsesattesten senere, kan du tidligst få dagpenge fra den dag, vi modtager den. OBS! Du kan være omfattet af et opsigelsesvarsel, selvom det ikke står i din kontrakt. Det er du for eksempel, hvis du arbejder inden for et område, hvor der er en overenskomst med opsigelsesvarsler. Hvis du udfører funktionærarbejde i mere end 8 timer om ugen, bliver du automatisk omfattet af funktionær lovens opsigelsesvarsler. 7

8 Sådan søger du om supplerende dagpenge Du søger om supplerende dagpenge ved at sende et oplysningsskema om beskæftigelse til os samt en frigørelsesattest, hvis du har et opsigelsesvarsel. Husk, at vi skal modtage en frigørelsesattest hos CA senest 5 uger efter start af job. Hvis den modtages senere, har du først ret til supplerende dagpenge, når frigørelsesattesten er modtaget. Du finder skemaerne på Arbejdet bliver modregnet i dine dagpenge Du kan kun få supplerende dagpenge i de uger, hvor du er ledig i mindst 7,4 timer. Vi modregner det antal timer i dagpengene, som du arbejder og får løn for. Hvis du får løn for mere end 37 timer om ugen, skal du afspadsere de overskydende timer, før du igen kan få dagpenge. G-dage og supplerende dagpenge Når du bliver ledig efter et job, skal din arbejdsgiver betale de første 3 ledige dage (g-dage), hvis du har haft mindst 74 timers arbejde inden for 4 uger. Hvis du er løst ansat, skal din arbejdsgiver betale g-dagene hver dag, du har ledige timer, hvis du har haft mindst 74 timers arbejde inden for 4 uger. Læs mere på Vil du vide mere om supplerende dagpenge Læs mere på eller kontakt en af vores forsikringsrådgivere. Hvis din arbejdsgiver ikke eller kun vanskeligt kan føre kontrol med dit tidsforbrug, modregner vi imidlertid i forhold til din indtægt med en omregningssats, der i 2011 er på 205,52 kroner. Det gælder for eksempel, hvis du er underviser eller er foredragsholder. Som udgangspunkt er det din arbejdsgivers indberetninger til eindkomstregistret, der afgør, om din arbejdstid er kontrollabel. Tidsbegrænsning på 30 uger Du kan få supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for en periode på 104 uger. Når de 30 uger er gået, kan du sige dit arbejde op uden at få karantæne, hvis du tidligst fratræder samtidig med, at din ret til supplerende dagpenge udløber og senest 26 uger efter. Du kan også fortsætte med at arbejde på deltid uden at modtage supplerende dagpenge. Bemærk dog, at dette i visse tilfælde kan have betydning for din fremtidige dagpengesats. Kontakt derfor CA inden du tager beslutning. Hvis du er ansat uden opsigelsesvarsel, skal du ikke bruge en frigørelsesattest. 8

9 Uddannelse hvad må du? Mens du er ledig, kan du tage forskellige kurser og uddannelser for at kvalificere dig til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Du kan få dagpenge under uddannelse, så længe undervisningen ikke er en del af en SU-godkendt uddannelse, og der kun er op til 19 undervisningstimer om ugen. CA a-kasse skal godkende, om du har ret til at deltage i et kursus. Kontakt en af vores forsikringsrådgivere, før du påbegynder et kursus, da det kan have konsekvenser for din ret til dagpenge. Du skal selv betale bøger og kursusafgift. Seks ugers selvvalgt uddannelse I de første 39 ugers ledighed (dog 26 uger, hvis du er under 25 år. Obs. hvis du ikke er fyldt 25 år, kontakt CA, da der er særlige regler) kan du også deltage i 6-ugers selvvalgt uddannelse med dagpenge. Bemærk: Hvis du har deltidsarbejde og modtager supplerende dagpenge kan du dog som ledig ikke godkendes til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Dette gælder som udgangspunkt også, hvis du er godkendt til selvstændig virksomhed som bierhverv. Det er dog vigtigt at undersøge, hvilken lov kurset udbydes under. Hvis du har en videregående uddannelse, som du har færdiggjort inden for de seneste fem år eller har brugt arbejdsmæssigt inden for de sidste fem år, kan du kun deltage i kurser på videregående niveau, der udbydes under lov om åben uddannelse. Du kan også deltage i AMU-kurser, men kun hvis du ikke har færdiggjort eller har brugt en videregående uddannelses arbejdsmæssigt inden for de seneste fem år. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte kursusudbyderen eller a-kassen. Uddannelsesydelse er i de fleste tilfælde det samme beløb som dagpenge. Det er a-kassen, der skal godkende og udbetale ydelsen, men Jobcentret der skal betale kursusgebyret. Læs mere på Seniorjob Du har mulighed for at søge om senior job gennem kommunen, hvis din ret til dagpenge udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen. Du skal desuden opfylde betingelserne for at kunne gå på efterløn. Du kan tidligst starte i seniorjob, den dag din ret til dagpenge udløber. I et seniorjob bliver du ansat i din kommune til overenskomstmæssig løn, og du kan kun opsiges, hvis du ikke overholder aftaler, som er indgået med arbejdsgiveren. Seniorjobbet fortsætter frem til, du går på efterløn. Bliver stillingen nedlagt, skal kommunen tilbyde dig et nyt seniorjob. Du skal selv søge Du skal selv søge om seniorjobbet i din kommune. Det kan du gøre 3 måneder inden, dagpengeretten ophører og senest 2 måneder efter. Kommunen har så pligt til at ansætte dig i et seniorjob senest 2 måneder efter din ansøgning, dog tidligst fra den dag din ret til dagpenge udløber. Ansættelsen skal så vidt muligt tage hensyn til dine forudsætninger og interesser. Du skal være til rådighed for formidlet arbejde, mens du arbejder i seniorjobbet, og du skal fortsætte med at betale a-kasse kontingent og efterlønsbidrag. Du optjener ikke ny ret til dagpenge i seniorjobbet. Efterløn Efterlønnen er en tilbagetrækningsordning, hvor du kan få efterløn i op til fem år inden pensionsalderen. Selvom du ikke overvejer at gå på efterløn, kan det være en god ide at betale til efterlønsordningen, fordi den giver dig flere muligheder: 9

10 1. Mulighed for tidlig tilbagetrækning i op til fem år før pensionsalderen 2. Skattefri præmie, hvis du udskyder efterlønnen og arbejder frem til pensionsalderen 3. Få pengene retur med 'renter'. Fortryder du efterlønsordningen, overføres dine efterlønsbidrag til din pensionsopsparing. I perioden 2. april til 1. oktober 2012 har du dog mulighed for at få dine efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Det tilbagebetalte efterlønsbidrag bliver reguleret med et beløb, der svarer til udviklingen i dagpengesatsen. Læs meget mere på vores hjemmeside 10

11 Skyd genvej til jobbet Hos CA a-kasse får du en hel række gratis tilbud, der hjælper dig godt på vej mod dit næste job. Du kan også bruge tilbuddene, selvom du er i arbejde. Hvis du er opsagt eller ledighedstruet, kan du altså henvende dig med det samme. Du behøver ikke vente, til du bliver ledig. En stor del af vores tilbud er rettet mod de forskellige faser i jobsøgningen afklaring, research, ansøgning og CV, jobsamtalen, test men vi kan også hjælpe dig med personlig udvikling og karriereudvikling. Læs mere på ca.dk/genvejtiljob 1 Afklaring - hvad vil du? Hvad kan du? Nyuddannet eller midt i karrieren? Vi hjælper dig med at finde frem til, hvad du vil, og hvad du kan. 1. Læs mere om afklaring på ca.dk/genvejtiljob. 2. Deltag i kurset 'Din karrierevej'. 3. Bliv coachet af CA s dygtige karriererådgivere. 2 Find jobbet hvor vil du søge? Vil du søge inden for dit faglige område eller skifte spor? 1. Læs om, hvordan du finder jobbet på ca.dk/genvejtiljob. 2. Deltag i kurset om Proaktiv jobsøgning. Få gratis adgang til Dunn & Bradstreets omfattende erhvervsdatabase og lav research på de virksomheder, som du er interesseret i. 3. Få karriererådgivning om dine job muligheder på arbejdsmarkedet. 3 Optimér dit CV og din ansøgning Din ansøgning skal fange opmærksomheden på 20 sekunder. Er den skarp nok? 2. Deltag i CA s kurser om CV og ansøgning, der virker og Proaktiv jobsøgning, og få feedback på dine ansøgninger og dit CV. 3. Få konkret rådgivning om din ansøgning og dit CV af en karriererådgiver. 4 Forbered dig på jobsamtalen Du er forbi den første hurdle, du skal til samtale. Bliv en succes til samtalen med gode fif og samtaletræning. 1. Få gode råd om jobsamtalen på ca.dk/genvejtiljob. 2. Deltag i CA s kursus Succes til jobsamtalen, så du er forberedt og får jobbet. 3. Få samtaletræning af en karriererådgiver, inden du skal til samtalen. 5 Er du sikker på din personprofil test dig selv Ved tre ud af fire ansættelser bruger arbejdsgiveren test til at finde ud af, om du er den rette. Forbered dig med en af de skarpeste personprofil-test på markedet. 1. Læs om test på ca.dk/genvejtiljob. 2. Deltag i kurset Scor i test og få mere ud af samtale og test. 3. Tag CA s gratis Insights Discovery Personprofil, og få feedback af en test-akkrediteret karriererådgiver. 6 Videre i karrieren Du kan altid komme ud for nye udfordringer i din karriere. CA hjælper dig med stress- og konflikthåndtering, coaching og kurser i karriereudvikling og personlig udvikling. 1. Læs om personlig udvikling og karriereudvikling på ca.dk/genvejtiljob. 2. Deltag i CA s kurser om lederens karriereveje, coaching, kommuni kation og konflikthåndtering, netværk, forhandlingsteknik, præsentationsteknik m.m. 3. Få coaching og karriererådgivning. 1. Læs om, hvordan du skal skrive din ansøgning og dit CV på ca.dk/genvejtiljob. 11

12 For højtuddannede i erhvervslivet Tlf

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

VÆRD AT VIDE når du er ledig

VÆRD AT VIDE når du er ledig VÆRD AT VIDE når du er ledig VÆRD AT VIDE når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide januar 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig

Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig Indhold Hvem møder du som ledig? Den 2-årige dagpengeperiode Rådighed og jobsøgning Ferie og

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide NOVEMBER 2015 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd at vide under sygdom 9 Hvis du får arbejde på nedsat

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Dagpengesystemet. Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig. Se mere på de næste sider

Dagpengesystemet. Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig. Se mere på de næste sider Dagpengesystemet Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig Se mere på de næste sider Læs her om ER DU I TVIVL? SÅ RING ALTID TIL OS PÅ 63 13 85 50 Hvem møder du som ledig? Den 2-årige dagpengeperiode

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge 2 EN GUIDE TIL DIG, DER MODTAGER DAGPENGE FORORD INDHOLD Forord... 4 Møder og samtaler... 5 Et ledighedsforløb på to år hvilke samtaler,

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aarhus Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL SAMTALE

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE - når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du bliver ledig ret og pligt for ledige Når du bliver ledig - ret og pligt for ledige er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Centralforeningen for Stampersonale CS s a-kasse Fagligt fokus tæt samarbejde med de faglige organisationer

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Seniormøde 2017 CS. Program. Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder.

Seniormøde 2017 CS. Program. Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder. Seniormøde 2017 CS Tina Aistrup Program Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder 1 FTF-A hvem er vi? Centralforeningen for Stampersonale- CS s

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Ny i dagpengesystemet?

Ny i dagpengesystemet? Jobsøgning Nøglebegreber Udbetalinger Ny i dagpengesystemet? Guide til det væsentligste Kære medlem Med denne pixibog har vi bestræbt os på at udvælge de emner og svare på de spørgsmål som vores medlemmer

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Dagpengesystemet. Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig. Klik videre til vigtige og værdifulde informationer

Dagpengesystemet. Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig. Klik videre til vigtige og værdifulde informationer Dagpengesystemet Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig Klik videre til vigtige og værdifulde informationer Dagpenge pr. måned 90 % af din indtjening dog max 18.403 pr. måned (timesats

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse Side 1 Velkommen til BUPL-A Din pædagogfaglige a-kasse BUPL-A er pædagogernes a-kasse, og vi er glade for at være en af landets mest effektive og billigste a-kasser. Vi kender pædagogerne og pædagogernes

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Ikke ledig mere Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Kontakt til Jobcentret og ASE Arbejde på nedsat tid Uddannelse Diverse forhold Ret til Dagpenge Værd at vide - når du skal på dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JANUAR 2017 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Hvem kan hjælpe dig med hvad? 4 For at få dagpenge... 6 Jeg er blevet syg hvad nu? 13 Samtaler i a-kassen

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv.

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Vigtigt: Husk altid at tage NemID (nøgle-kort) med til din 3F-afdeling Værd at vide om Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Faglig Fælles Akasse

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Ny i dagpengesystemet?

Ny i dagpengesystemet? 2018 Jobsøgning Nøglebegreber Udbetalinger Ny i dagpengesystemet? Guide til det væsentligste Kære medlem Med denne pixibog har vi bestræbt os på at udvælge de emner og svare på de spørgsmål som vores medlemmer

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere