Working Paper Kjeld Philip - en økonom som også blev politiker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Working Paper Kjeld Philip - en økonom som også blev politiker"

Transkript

1 econstor Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen, Finn Working Paper Kjeld Philip - en økonom som også blev politiker Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark, No. 45 Provided in Cooperation with: Department of Environmental and Business Economics (IME), University of Southern Denmark Suggested Citation: Olesen, Finn (2003) : Kjeld Philip - en økonom som også blev politiker, Working Paper, Department of Environmental and Business Economics, University of Southern Denmark, No. 45 This Version is available at: Nutzungsbedingungen: Die ZBW räumt Ihnen als Nutzerin/Nutzer das unentgeltliche, räumlich unbeschränkte und zeitlich auf die Dauer des Schutzrechts beschränkte einfache Recht ein, das ausgewählte Werk im Rahmen der unter nachzulesenden vollständigen Nutzungsbedingungen zu vervielfältigen, mit denen die Nutzerin/der Nutzer sich durch die erste Nutzung einverstanden erklärt. Terms of use: The ZBW grants you, the user, the non-exclusive right to use the selected work free of charge, territorially unrestricted and within the time limit of the term of the property rights according to the terms specified at By the first use of the selected work the user agrees and declares to comply with these terms of use. zbw Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft Leibniz Information Centre for Economics

2 Kjeld Philip en økonom som også blev politiker Finn Olesen Oktober 2003

3 Alle rettigheder forbeholdes instituttet (IME). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af dette WORKING PAPER eller dele heraf er uden instituttets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget heraf er uddrag til anmeldelser. Syddansk Universitet, Esbjerg og forfatteren, Redaktør: Eva Roth Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi IME WORKING PAPER 45/03 ISSN Finn Olesen Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi Syddansk Universitet, Esbjerg Niels Bohrs Vej Esbjerg Tlf.: Fax:

4 Abstract Kjeld Philip er kendt som såvel fagøkonom som politiker. I den brede offentlighed nok mest i den sidste sammenhæng som en radikal minister i slutningen af 1950 erne og begyndelsen af 1960 erne. Blandt fagfæller er Philip dels kendt som en tidlig dansk bidragsyder til det gryende keynesianske paradigme med en svensk præget ex ante/ex post teoretisk tilgang dels for sit internationale udviklingsøkonomiske arbejde i FN regi, som optog ham efter hans tid som minister var afsluttet. I nærværende note er fokus sat på en belysning af Kjeld Philips bidrag til keynesianismen. Dette sker med udgangspunkt i hans disputats fra Derudover påpeges også hans tilsyneladende meget moderne syn på fundamentale arbejdsmarkedssammenhænge.

5

6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Keynesianske synspunkter: Disputatsarbejdet Keynesianske synspunkter: Efter disputatsen Om arbejdsmarkedssammenhænge Afrunding Litteratur... 20

7

8 1. Indledning I opponentindlægget til Niels-Henrik Topps disputats Udviklingen i de finanspolitiske ideer i Danmark påpeger Brems (1987) i sin ellers rosende omtale af afhandlingen, at Topp kunne have valgt at trække Kjeld Philips disputats fra 1942 med titlen Bidrag til Læren om Forbindelsen mellem det offentliges Finanspolitik og den økonomiske Aktivitet noget mere frem i lyset. Som Brems ser det, er Philip banebrydende på flere tre områder: Et meget tidligt dansk bidrag, Philip (1942), foregreb meget af, hvad vi lærte efter Hansen. For det første var Philips udgangspunkt, at enhver indbetaling til eller udbetaling fra staten ville påvirke borgernes kasse. Her synes jeg, at man mellem linjerne læser statens budgetrestriktion. For det andet siger Topp, at analysen gennemførtes som en dynamisk forløbsanalyse. Her ser jeg Turnovskys intrinsic dynamics fremtvunget af statens budgetrestriktion. For det tredje siger Topp, at Philip nævnte en arbejdsløshed tilstrækkelig stor til at gøre fagforeningerne tilbageholdende med lønkrav. Her ser jeg, 16 år før Phillips, en Kjeld Philip-Phillipskurve. Endelig siger Topp for det fjerde, at Philip var klar over, at borgerne efterhånden vil lære at spekulere imod skatteændringer og opbygge reserver til imødegåelse af finanspolitiske indgreb. Her skimter jeg, 32 år før Barro, rationelle forventninger ; Brems (1987:294). Nærværende note har til hensigt i de to næste afsnit kort at belyse udvalgte aspekter ved Kjeld Philips tidlige forfatterskab som en potentiel bidragsyder til det gryende keynesianske paradigme. 1 Dernæst forsøges hans tilsyneladende meget moderne forståelse af fundamentale arbejdsmarkedssammenhænge fremhævet i afsnit 4. Endelig afsluttes noten med nogle få opsamlende bemærkninger. 1 Nærværende papir indgår således som et delelement i et forskningsprojekt omhandlende tidlige danske bidrag til den gryende keynesianisme; jf. de hidtil offentliggjorte resultater i WP 8/00, WP 15/01, WP 38/03, WP 39/03, WP 41/03 og WP 44/03. 7

9 2. Keynesianske synspunkter: Disputatsarbejdet I 1942 blev Kjeld Philip ( ) 2 den første dr. oecon fra Aarhus Universitet på disputatsen Bidrag til læren om forbindelsen mellem det offentliges finanspolitik og den økonomiske aktivitet. Med dette værk havde Philip til hensigt at give et økonomisk politisk og teoretisk bidrag, hvorom det gælder, at der er søgt gennemtænkt en Række af de Problemer, som Nutidens praktiske Politik stiller, og søgt fremstillet en Teori, der kan danne Baggrund for Løsningen af lignende Problemer i den nærmeste Fremtid; Philip (1942:9). Og, at disputatsen skal ses som et brud med den gamle teoriopfattelse, fremgår ligeledes eksplicit efterfølgende: Den bygger paa den moderne økonomiske Teori og er f. Eks. stærkt paavirket af Forfattere som Keynes og Föhl. Som påpeget af Topp (1987:212-18) fik Philip især sin inspiration fra Sverige til sin analyse af finanspolitikken. Hans analytiske tilgang er således præget af Stockholm-skolens ex ante/ex post forståelse. 3 Dermed er hans makroøkono- 2 Kjeld Philip blev cand. polit. i 1937 og efterfølgende ansat ved det nye økonomiske institut på Aarhus Universitet. Efter disputatsforsvaret var han i professor i socialpolitik og finansvidenskab samme sted, i professor i nationaløkonomi og socialpolitik ved Stockholms Högskola samt endelig fra professor i nationaløkonomi ved Københavns Universitet. I perioden fra var han også radikal handels-, finans- og til sidst økonomiminister i forskellige socialdemokratisk ledede regeringer samt folketingsmand fra valgt i den stærke Skivekreds. Fra 1965 og fremefter var han beskæftiget med forskelligt internationalt arbejde af udviklingsøkonomisk karakter, eksempelvis som økonomisk FN-rådgiver for Somalia i 1965, formand for Commission on East African Co-operation , medlem af Styrelsen for Teknisk Samarbejde med Udviklingslandene (formand) og samt formand for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene For en nærmere belysning af Kjeld Philips virke kan der henvises til Nyboe Andersens nekrolog fra For et erindringsbillede af de unge år, herunder hans studietid og opfattelse af samtidens økonomiske professorer (Zeuthen, Birck, Warming og Axel Nielsen), skal der henvises til Philip (1985). Eksempelvis kan man således her sammenfattende læse, at: I dag vil man synes, at besættelsen af professoraterne ikke var imponerende. Således føltes det imidlertid ikke. Birck og Axel Nielsen ansås for store personligheder, hvis mening tillagdes den største betydning. Zeuthen var den mest professorale, vi respekterede hans tænksomhed; kun Warming, ja vi var imponerede over alt det han vidste, men alligevel: vi fandt, at han lå under stregen. Eftertidens dom kom kun for Zeuthen vedkommende til at falde sammen med samtidens ; Philip (1985:179). 3 Netop derfor blev han måske også i 1949 kaldet til et professorat i Stockholm. Som påpeget af Nyboe Andersen (1990:139) indfriede opholdet dog næppe de forventninger, som Philip selv havde sat sig med hensyn til en fornyet og fordybende økonomisk teoretisk inspiration. Som 8

10 miske forståelse anderledes og på sin vis mere dynamisk end en mere traditionel keynesiansk multiplikatorbaseret økonomisk tankegang. Philips forsmag for den svenske ex ante/ex post tankegang og samtidige forbeholdenhed over for en mere traditionel multiplikatortilgang fremgår allerede af Philip (1939), hvoraf enkelte dele er gengivet i disputatsens kapitel 8 og 10, jf. Philip (1942:13). 4 Med udgangspunkt i en aktuel dansk økonomisk kontekst argumenterer Philip (1939) således for, at det er vanskeligt med blot nogenlunde sikkerhed at fastlægge de konkrete multiplikatoreffekter (kvantitativt såvel som tidsmæssigt) af en given forstyrrelse. Eksempelvis påpeger Philip (1939:306, & 313) flere forhold, som man må inddrage i sine overvejelser, når man vælger at gøre brug af en keynesiansk inspireret multiplikatoranalyse, og som gør en sådan a- nalyse kompleks: En Ekspansionspolitik, for hvilken det lykkes ikke alene at skabe øjeblikkelige Indkomster hos Folk, men ogsaa Forventningen om gyldne Aar i Fremtiden, vil derfor have store Muligheder for gennem en forholdsvis kort Opsparingsperiode hurtigt at skabe afledede Indkomster. Forventningen om smaa eller usikre Indkomster i Fremtiden vil forlænge Opsparingsperioden Efterhaanden som en Ekspansion udvikler sig, maa man paaregne, at Opsparingsperioden bliver længere og længere, fordi de Grupper, der modtager Indkomst, maa antages efterhaanden at blive bedre og bedre stillede. I modsat Retning vil det maaske virke, at man bliver mere og mere sikker paa, at gyldne Tider er forestaaende, men det sidste vil sikkert normalt ikke opveje det første At Indkomstforplantningen og Beskæftigelsesforplantningen ikbekendt efterfulgte han således kort tid efter Axel Nielsen som professor ved Københavns Universitet i Et andet eksempel på den svenske skoles anvendelighed er f.eks. givet ved Philip (1943:102-04) i hans diskussion af kvantitetsteoriens indhold og almene gyldighed. I sin beskrivelse af forløbet af en given økonomisk transaktion, hvor det især er hans hensigt at påpege forventningernes centrale rolle i processen, hedder det således: Vi har saaledes tre Led: Forventning, Disposition og Resultat, hvoraf de to første er ex-ante Størrelser, meden den tredie er en ex-post Størrelse. Af de tre Størrelser er de to sidste objektivt konstaterbare, medens dette kun undtagelsesvist vil være Tilfældet med den første, idet en Konstatering her alene kan bestaa i en Samling af Udtalelser som: Jeg tror, at Prisen vil blive saadan og saadan, e.l. ; Philip (1943:102-03). 9

11 ke kan være identiske i alle Tilfælde, vil allerede fremgaa deraf, at man under en permanent Ekspansionspolitik kan tænke sig, at Indkomstsummen er stadig stigende (Inflation), medens Beskæftigelsen dog ifølge Sagens Natur kun kan stige indtil visse bestemte Grænser. I forløbsanalysen i Philip (1942) er det ændringerne i borgernes kassebeholdninger, som der er sat fokus på, idet enhver indbetaling som udbetaling fra det offentlige netop påvirker denne kasses størrelse. Måske inspireret af den faktisk førte finanspolitik er analysen centreret omkring effekten af kontraktive skatteindgreb. Desværre er læsningen af disputatsen ingen let læsning, ligesom det teoretiske budskab kunne fremstå klarere. 5 I sit indhold beskæftiger disputatsen sig med den funktionelle finanspolitik, som Jørgen Pedersen, jf. Olesen (2001), allerede havde behandlet i sin banebrydende 1937-artikel. Altså om, at den finanspolitiske analyse må være udformet med henblik på, hvorledes man ved en ændring af det offentliges indtægter og udgifter kan påvirke aktivitetsniveauet i samfundet snarere end blot det langt mere simple at sætte fokus på, hvilke budgetmæssige konsekvenser en sådan manipulation måtte have. Og netop en opfattelse af det uhensigtsmæssige i at jagte en formel budgetbalance blev allerede påpeget i Philip (1939a:307-08). Budgettet må i stedet for, ifølge en klar keynesiansk forståelse, naturligvis udformes så det bliver konjunkturmodløbende, skriver Philip her: Mange Økonomer har i de senere Aar fremhævet, hvor meningsløst Kravet om Statsindtægternes og udgifternes Balance indenfor eet Aar er; man har fremhævet, hvorledes ingen vilde kræve saadan Balance indenfor Døgnet, Ugen eller Maaneden; hvorfor saa indenfor Aaret? Den naturlige økonomiske Periode, hvori Balancen skulde være, maatte være Konjunkturperioden. Ved i daarlige Aar at opkræve mindre i Skat, end der gaves ud, vilde man opnaa, at den totale Efterspørgsel i disse Aar og dermed den totale økonomiske Aktivitet blev 5 Jf. også Topp (1987:217), der påpeger: Netop fordi Kjeld Philip ikke anvendte multiplikatorteo rien, kan fremstillingen forekomme uoverskuelig og uhåndterlig, idet der manglede de muligheder, som den keynesianske makroteori gav, for en simpel og letfattelig fremstilling af de økonomisk-politiske indgrebs virkninger. 10

12 større, end den vilde være, om det var samme Beløb, der opkrævedes og blev givet ud; omvendt vilde den økonomiske Aktivitet i gode Aar blive bremset. Samtidig er Philips argumentation yderligere raffineret i forhold til såvel andre gammeldags klassisk økonomisk orienteret som også flere moderne tænkende økonomer derved, at han påpeger, at en budgetbalance over et helt konjunkturforløb kun giver mening, såfremt den fulde beskæftigelsessituation inden for et sådant forløb samtidig realiseres. 6 Sammenfattende for tankegangen i såvel Philip (1939a) som i disputatsen er det derfor, at statens aktivitetsniveau ikke alene er bestemt at skatteindtægternes størrelse. Staten kan også vælge at finansiere sine udgifter ved at trække på sin konto i nationalbanken eller ved at låne. 7 Disputatsens generelle utilgængelighed til trods fremhæver Pedersen (1942) dog dennes teoretiske kvaliteter. Efter hans opfattelse giver disputatsen således en mere tilfredsstillende teoretisk belysning af finanspolitikkens potentielle realøkonomiske virkninger, end den der gives hos de i dag mere kendte klassiske værker, dels Gunnar Myrdals bog fra 1934 med titlen Finanspolitikens ekonomiska verkninger, dels Alvin Hansens bidrag fra 1941 med titlen Fiscal policy and the business cycle. Men også Pedersen påpeger, at fremstillingen ikke altid er lige klar. 8 Ligesom det også nævnes, at kildedokumentationen kunne være bedre. 9 Men Philip har været utraditionel med hans tilgang til emnet, og 6 Jf. Philip (1939a:309): Imidlertid synes et Krav om, at der i det lange Løb skal herske Balance, saaledes at Udgift og Indtægt inden for den enkelte Konjunkturperiode saa vidt muligt skal balancere, at være lige saa traditionelt bestemt som Kravet om Balance inden for Aaret, idet det synes baseret paa økonomiske Betragtninger, der hører hjemme i Tider med fuld Beskæftigelse. 7 Jf. også Nyboe Andersen (1990:138), som sammenfatter disputatsens centrale budskab ved: Hvor man tidligere typisk havde forudsat, at finanspolitikken var neutral over for beskæftigelsen, blev påvirkningen heraf nu sat i centrum. Philip tager denne synsvinkel op til en omfattende systematisk behandling, idet han gennemanalyserer de samfundsøkonomiske virkninger både af generelle finanspolitiske foranstaltninger og af mere specielle former for indgreb. 8 Jf. f.eks. Pedersen (1942:292): Et Kapitel for sig er Diagrammerne. Ingen vil kunne benægte Forfatterens uhyre Opfindsomhed med Hensyn til grafisk Fremstilling men nogle af dem burde formentlig være blevet inden for Forfatterens fire Vægge, idet de snarere tjener til at besværliggøre end til at lette Læsningen. 9 Dette var en kritik, som ved forsvaret blev rejst af Philips århusianske kollega Jørgen H. Gelting. At kritikken var berettiget, fremgår egentlig ganske tydeligt af disputatsens egen ordlyd, jf. Philip (1942:12), hvor det erkendes, at: Imidlertid har jeg aldrig interesseret mig for, hvem 11

13 det skal han naturligvis krediteres for, fremhæves det. Også selvom disputatsen efter Jørgen Pedersens mening ikke er helt fri for gammelt økonomisk tankegods, idet afhandlingen påstås at indeholde et væsentligt kvantitetsteoretisk e- lement. 10 Mere anerkendende fremhæver Jørgen Pedersen, at Philip måske har fundet argumentation for at hævde, at en aktiv anvendt finanspolitik på sigt nedslides. Kommer en ændring i f.eks. beskatningen ikke overraskende på borgerne, vil disse sandsynligvis forsøge at tage højde for et sådant forventet indgreb i deres fremtidige planlægning. De vil med andre ord disponere anderledes, hvis de er i stand til at foruddiskontere et kommende givent finanspolitisk indgreb. 11 Herom skrev Philip konkret f.eks.: Regulering med Finanspolitik kan vise sig hensigtsmæssig, saa længe den er ny, men derefter takket være, at Borgerne forsikrer sig imod den, vise sig lidet effektiv o.s.v. Praktisk Politik maa, om den skal føres godt, bestaa i en stadig Vekslen mellem Midlerne efter det til enhver Tid mest hensigtsmæssige ; Philip (1942:261). der har udtrykt Tanken, men for Tanken selv, og er derfor i et meget stort Antal Tilfælde ude af Stand til at meddele, hvorfra den Mursten er taget, der har fundet Anvendelse. 10 Jf. Pedersen (1942:298): Philip har altsaa overtaget den af Neisser opstillede og af Föhl anvendte Hypotese om Proportionalitet mellem Kassebeholdningen og Indkomsten. Det er en yderliggaaende kvantitetsteoretisk Betragtning. Föhl drager dog ingen vigtige Slutninger deraf, og den gør derfor kun ringe Skade i hans System. Anderledes i dette Tilfælde: For det første opnaar Forf. ikke at forklare det, han vil forklare, og for det andet bliver Konklusionen af den Brug, han gør af Kassebeholdningshypotesen, at det skulde være muligt gennem Centralbanken at regulere Indkomsten i Samfundet, idet Centralbanken utvivlsomt er Herre over Kassebeholdningen et Resultat, Forf. næppe selv vil acceptere. Måske på baggrund også af denne kritik blev kvantitetsteorien taget op til en nærmere kritisk behandling i Philip (1943). Og at Philip pengeteoretisk nu er klart mere keynesiansk påvirket, fremgår eksempelvis af hans afsluttende bemærkning: Men den eneste Størrelse, der under de nuværende Forhold er virkelig styrbar, er Netto-Tilgodehavender i Centralbanken, der er yderst følsomme, hvorfor en Ændring af M alene behøver at medføre en Renteændring og kun ad denne Vej paavirker Aktiviteten ; Philip (1943:118). 11 Mere interessant er det dog, at han kommer til det Resultat, at Effektiviteten af finanspolitiske Indgreb i væsentlig Grad beror paa et Overraskelsesmoment, idet han gaar ud fra, at Borgerne, hvis Svingningerne i Skatterne bliver almindelige, vil kalkulere med disse Svingninger i Opsparingen ; Pedersen (1942:290). 12

14 I Kristensen (1942), som sammen med Pedersen (1942) udgør de to officielle opponentindlæg ved disputatsforsvaret, anerkendes Philips arbejde ligeledes, om end især den driftsøkonomiske forståelse, med hensyn til hvorledes Driftsherrers dispositioner lader sig opvirke af finanspolitikken, i disputatsen kritiseres for at være mangelfuld. Generelt er Kristensen mere kritisk indstillet over for Philips fremstilling, end hvad der gør sig gældende for Pedersens vedkommende. Således skoses Philip eksempelvis for sine grafiske illustrationer af sin tankegang, for ikke at indeholde en mere udførlig litterær Diskussion og for at have isoleret sig for meget under sin skriveproces Keynesianske synspunkter: Efter disputatsen Måske for at stramme sit teoretiske budskab op samt ønsket om at nå ud til en større læserskare udkom efterfølgende to artikler i 1943 og 1944 ligeledes med et finanspolitisk indhold. I form og indhold er Philip (1943a) mest disputatslignende. Derimod er fremstillingen i Philip (1944) mere klart formuleret, måske blandt andet som følge af fremstillingens karakter som et foredragsmanus, hvorfor primært dette bidrag skal belyses nærmere i det følgende. Indledningsvist anerkender Philip (1944:121), at mange, også økonomer, anser statsindgreb for at være noget unormalt, noget, der forstyrrer det frie økonomiske Liv. Alligevel har sådanne indgreb vundet indpas, ligesom de formentlig vil vokse i omfang og styrke i tiden fremover, påpeges det. Selvom Philip nok mener, at det finanspolitiske råderum er noget større, end hvad den mere klassiske mainstream økonomiske tankegang hævder, er han alligevel ikke uden forbehold over for de finanspolitiske (såvel som rentepolitiske) instrumenters anvendelsesmæssige muligheder. 13 Efter Philips mening kan økonomisk poli- 12 Jf. f.eks. Kristensen (1942:307): Betingelserne for at kunne spørge er dog naturligvis, at man føler sig uvidende. Her trænger alle Videnskabsmænd til noget af den hellige Tvivl, som faar een til bestandig at spørge sig selv, om dette tilsyneladende saa indlysende Resultat nu ogsaa er Sandheden eller hele Sandheden. Ogsaa Forfatteren af denne udmærkede Bog vil med Fordel kunne øve sig i denne Selvkritik. 13 I fremstillingen anvender Philip finanspolitik, som begreb, i den snævre betydning, at det alene dækker over Skatte- og Laanepolitikken, men ikke indbefatter de offentlige Udbetalinger; Philip (1944:122). 13

15 tiske indgreb nok regulere de økonomiske konjunkturer, men styrer det økonomiske liv fuldstændigt og med fuld succes, mener han, er for optimistisk en opfattelse. Ganske moderne påpeges det således: Jeg tror overhovedet ikke paa, at man kan styre det økonomiske Liv ved faa Indgreb som maaske enkelte yngre Nationaløkonomer [sagt af selv en kun 32 år gammel økonom!] mener, udelukkende ved at drive Finanspolitik; den Slags Tro forekommer mig ikke at ligge saa forfærdelig langt fra Troen paa Mirakelkure Det økonomiske Liv er alt for kompliceret til, at man kan styre det ved simple Midler, i alt Fald kan man ikke styre det godt dels fordi den Verden, der skal paavirkes, stadig skifter Karakter, dels fordi Midlernes Effektivitet bliver en anden, naar de er blevet anvendt i nogen Tid ; Philip (1944:122-23). Derudover skal reguleringen af det økonomiske liv, og finans- og pengepolitikkens effektivitet, derfor naturligvis også ses i en sammenhæng (et samspil) med alle mulige øvrige indgreb i samfundets økonomiske forhold. En analyse af økonomisk politiske indgreb er derfor ofte en særdeles krævende og kompleks opgave, argumenteres der. 14 Dette synes da også at være et policy synspunkt, som mange, især uden for den keynesianske forestillingsverden fra den spæde monetaristiske revolte i 1960 erne og fremefter, formentlig helt uden besvær vil kunne tilslutte sig. Perfekt konjunkturstabilisering har, som bekendt, længe manglet troende disciple inden for makroteorien Måske har Philip her hentet inspiration også fra Karl Marx. I hvert tilfælde synes han at anerkende det hensigtsmæssige i Marx brede kontekstuelle tilgang. Således skriver Philip i sine erindringer om netop Marx: Jeg følte, at hans sammenfletning af historie og, hvad vi i dag ville kalde sociologiske betragtninger, med økonomi, gav noget de rigtige økonomer ikke gav. Men hans økonomiske teorier forekom mig unuancerede og forældede ; Philip (1985:167). 15 Jf. også argumentationen om fine-tuning problematikken i Philip (1943a:418): Analog müssen die politischen Stellen die wirtschaftliche Aktivität ständig überprüfen und diese in der Weise beeinflussen, dass jedes Mal, wenn in ihren Augen eine zu große Senkung der Aktivität eintritt, die Aktivitätsbremse der Steuererhebung etwas gelockert wird, und umgekehrt, wenn die Aktivität zu groß wird, die Steuern heraufgesetzt werden. Es sind somit zwei verschiedene poli- 14

16 Mens finanspolitikken tidligere skulle opretholde balancen på statens budget, er denne binding nu væk. Hverken skatteindkrævning eller låneoptagelse er længere styret af en sådan målsætning, om end der naturligvis er en grænse for statens træk på nationalbanken. Denne grænse er især bestemt af ønsket om at kunne styre inflationstakten. Og netop derfor bør inflationshensynet have forrang frem for en formel budgetbalance, argumenterer Philip: Det er formentlig en Konsekvens af denne Betragtningsmaade, at man i snart flere Aar herhjemme har overbalanceret Budgettet; man har og i mine Øjne med Rette sat Hensynet til Prisbevægelserne og Beskæftigelsesudviklingen over Hensynet til formel Balance ; Philip (1944:128). Ved en sådan politik har man især forsøgt at begrænse det private forbrug for derigennem at holde den samlede efterspørgsel i samfundet i ave. Med krigens restriktive udbudsbegrænsninger som aktuel realitet forsøges dermed et potentielt overskudsefterspørgselspres holdt nede med det formål at mindske og stabilisere de inflationære tendenser i den danske økonomi. Og har rentepolitikken, som en kortsigtet målsætning, haft til opgave at regulere den økonomiske aktivitet i samfundet, har finanspolitikken med den nye orientering bevæget sig i denne pengepolitiske retning, påpeger Philip. I den aktuelle situation ved, som påpeget, at kontrahere den økonomiske aktivitet i samfundet. Dernæst beskæftiger Philip sig med finans- og rentepolitikkens effektivitet, når disse instrumenter anvendes hyppigt gennem fortsatte indgreb. Helt i tråd med det ovenstående citat er argumentationen her den, at begge politikker taber i effektivitet over tiden. Borgerne mister let tilliden til såvel en stabil renteudvikling, hvis renten ofte forsøges påvirket enten i en op- eller nedad- tisch-ökonomische Fragen in Betracht zu ziehen: 1. Die Bestimmung der von dem Staat gewünschten Aktivität und 2. die Aufrechterhaltung dieser Aktivität, also die ständige Annäherung der tatsächlichen Aktivität an die gewünschte. 15

17 gående retning, som et stabilt skattetryk, hvis skatterne til det offentlige ofte ændres. Begynder borgerne at foruddiskontere disse skattefluktuationer, vil de formentlig forsøge at holde et stabilt forbrugsniveau og i stedet for forsøge at lade skatteændringerne neutralisere gennem ændringer i opsparingen. Og bruges den private opsparing som en art bufferstørrelse, indtræder der da ikke netop en risiko for, at investeringsomfanget i økonomien bevæger sig modgående den retning, som man fra politisk hold netop ønskede at styre økonomien i? Jævnfør den anerkendende forståelse hos Philip af det samlede investeringsomfangs centrale betydning for indkomstdannelsesprocessernes forløb i samfundet: Hvad der for Samfundet som Helhed er afgørende for Opsparingens Størrelse, bliver derfor Investeringen; thi det er gennem Investeringen, at Opsparingen skabes; den følger som Skyggen sin Herre. Og det store Spørgsmaal bliver da, om saadanne Skatte og Laan, der betales af Opsparingen, paavirker Investeringstilbøjeligheden, Philip (1944:134). Sker dette, svækkes finanspolitikkens effektivitet blot yderligere, argumenteres der. Men da Skatteyderne som Helhed næppe er saa fiffige som Bankdirektørerne, mener Philip (1944:132) nu nok, at man en rum Tid ud i Fremtiden [kan] anvende Finanspolitikken som Middel. Og ønsker man at regulere især det private forbrug, er det selvfølgeligt nødvendigt, at man designer en skatteændring på netop sådan en måde, at den efterlyste effekt på forbruget forsøges maksimeret. Hertil er nogle skattetyper naturligvis mere egnet end andre, hvorfor man ikke kan nøjes med at betragte de Beløb i Kroner og Øre, Skatterne indbringer, men maa veje dem med deres Forbrugseffektivitet; Philip (1944:137). Altså en klar erkendelse af, at forskellige skatteinstrumenter har forskellige finanseffekter. At noget tilsvarende også gør sig gældende for de offentlige udgiftsbeslutningers vedkommende er helt selvfølgeligt. 16 Netop derfor er det at føre finanspoli- 16 Jf. f.eks. det fremsatte syn på offentlige investeringer og deres konjunkturpolitiske rolle som gives i Philip (1943a:413): Selbst wenn auf kurze Sicht eine Anpassung der öffentlichen In- 16

18 tik ingen simpel vej at betræde. Det kræver både indsigt og omhu. Og formentlig også gerne nogle mere konkrete planlægningsredskaber; og som det vil være bekendt, var det da også netop med Kjeld Philip som Økonomiminister, at det Økonomiske Råd og de tre danske vismænd så dagens lys i begyndelsen af 1960 erne. 4. Om arbejdsmarkedssammenhænge Udover traditionelt keynesiansk tankegods forefindes der også nogle forbavsende glimt af en tilsyneladende moderne forståelse af fundamentale arbejdsmarkedssammenhænge i Philips tidlige forfatterskab. I det følgende skal to af disse glimt kort fremhæves. Som påpeget i det ovenstående kan Philip (1939) betragtes som et forarbejde til disputatsen fra Derudover er bidraget også interessant på grund af sin arbejdsmarkeds forståelse; jf. det allerede påpegede hos Brems (1987:294). Således anes der i artiklens sidste tredjedel en argumentation, der synes at være i en ganske god overensstemmelse med en Phillipskurve-tankegang og moderne arbejdsmarkedsteori om fagforeningernes rolle. Eksempelvis påpeges det, at: Man maa antage, at jo stærkere Ekspansionen bliver og følgelig jo flere Fag med Mangel paa Arbejdskraft, jo stærkere vil Ønskerne om Lønstigninger være, og jo større Lønstigninger vil man faa Fagforeningerne som Helhed kunde stræbe efter den størst mulige Fortjeneste for samtlige deres Medlemmer, eller de enkelte Fagforeninger kunde stræbe hver for sig delvis i Kamp med de andre Fagforeninger efter at skaffe deres egne Medlemmer den størst mulige Fortjeneste, eller Foreninger kunde stræbe efter at skaffe ikke den størst mu- vestitionen an die mangelnde private Aktivität eine berechtigte Nothilfe sein kann, so muss sie doch auf lange Sicht als unzweckmäßig betrachtet werden. Einerseits würde es unpassend sein, die Größe des öffentlichen Sektors im Wirtschaftsleben von Zufälligkeiten bestimmen zu lassen, anderseits würde es jedoch auch nicht sinnvoll sein, öffentliche Investitionen gerade in solchen Zeiten vorzunehmen, in denen sie vielleicht nicht so dringend benötigt werden. Öffentliche Anlagen laufen daher stets Gefahr, technisch unzeitgemäß zu sein, wenn sie tatsächlich benötigt werden. 17

19 lige samlede Fortjeneste, men den størst mulige gennemsnitlige Fortjeneste for de Beskæftigede eller for Flertallet af Medlemmerne Konklusionen for praktisk Politik synes at være, at under de eksisterende institutionelle Forhold kan en Ekspansion bringe en unormal stor Arbejdsløshed til en normal, men ikke varigt bringe Beskæftigelsen op over den normale Arbejdsløshed. Midlertidigt kan det ske, men saa længe det sker, vil der ske en stadig Lønstigning, der vil sætte den ene Kontraktionsbølge i Gang efter den anden ; jf. Philip (1939:319, 321 & 325). En analog argumentation forefindes ligeledes i Philip (1939a:164-65), hvor det fremhæves, at: Imidlertid er det muligt, at selve det, at Efterspørgslen efter Arbejdskraften bliver større og skaber Tendens til mindsket Arbejdsløshed, omsætter Krav fra Arbejdernes Side om højere Lønninger, hvorved Tendensen til større Beskæftigelse kan svækkes eller eventuelt vendes. Det synes her i Landet at være saadan, at Kravene om Lønstigning kommer frem, længe før Beskæftigelsen er fuldkommen. I denne Forbindelse kan man næppe se ganske bort fra, at Fagforeningerne normalt ledes af de beskæftigedes Interesser og saaledes maa være mere interesserede i høj Løn end i stor Beskæftigelse, navnlig maa det yderligere tages i Betragtning, at de arbejdsløse delvist underholdes gennem de offentlige Kasser. 5. Afrunding Sit måske markante bidrag fra 1942 til trods slog Kjeld Philip aldrig for alvor igennem som en banebrydende dansk fakkelbærer af keynesianske tanker og ideer. En sådan indsats forbindes snarere med navne som Jørgen Pedersen og Jørgen Gelting (og naturligvis også Jens Warming, der dog først fik sin anerkendelse flere årtier efter sin død i 1939; jf. f.eks. Olesen (2003)). Med inspiration fra den svenske skoles dynamiske tilgang faldt Philip uden for, hvad man måske kan betegne den danske præ-keynesiansk mainstream approach. I denne 18

20 stod en multiplikatorbaseret økonomisk politisk analyse i centrum. Til den manglende gennemslagskraft bidrager sandsynligvis også den kendsgerning, at disputatsen indeholder megen træg læsning. At Kjeld Philip anlagde et funktionelt syn på finanspolitikkens udformning og dens potentielle konjunkturstabiliserende muligheder er dokumenteret i det o- venstående. Men en sådan opfattelse var allerede præsenteret med Pedersen (1937). Derimod synes Philip at have været revolutionerende i sit syn på den økonomiske politiks mere langsigtede effekter og anvendelsesmæssige muligheder (hvad man måske kunne sammenfatte ved begrebet skattepolitikkens nedslidningseffekt). Og helt moderne, og også på dette punkt forud for sin tid, synes Philip at have været i sin forståelse af fundamentale arbejdsmarkedsforhold. På sin vis kan man derfor ubetinget nok karakterisere Kjeld Philip som en keynesiansk tænkende økonom, men han var mere end dette i hvert tilfælde i henseende til, hvad man traditionelt vil forstå ved dette begreb. Derudover må hans indsats som politiker, især som minister, samt som internationalt arbejdende økonom med forskellige udviklingsøkonomiske problemstillinger blandt andet i regi af FN naturligvis heller ikke forklejnes. Også på disse områder bidrog Philip til betydelige resultater. 19

21 6. Litteratur [1] Brems, Hans (1987): En disputats om finanspolitiske ideer i Danmark , Nationaløkonomisk Tidsskrift 1987, pp [2] Kristensen, Thorkild (1942): En økonomisk disputats, Nationaløkonomisk Tidsskrift 1942, pp [3] Nyboe Andersen, Poul (1990): Kjeld Philip 3. april oktober 1989, Nationaløkonomisk Tidsskrift 1990, pp [4] Olesen, Finn (2003): Jens Warming: Den miskendte økonom, Working Paper 39/03, IME, SDU. [5] Olesen, Finn (2001): Jørgen Pedersen An early Danish contributor to Keynesian Economics, Journal of Post Keynesian Economics, No. 1 Fall 2001, pp [6] Pedersen, Jørgen (1942): En økonomisk disputats, Nationaløkonomisk Tidsskrift 1942, pp [7] Pedersen, Jørgen (1937): Einige Probleme der Finanzwirtschaft, her fra bogen Essays in Monetary Theory and Related Subjects, Samfundsvidenskabeligt Forlag, København 1975, pp [8] Philip, Kjeld (1985): Dengang i Pilestræde. Et miljø fra 20 rne, Gyldendal [9] Philip, Kjeld (1944): Finanspolitik og Rentepolitik, Nationaløkonomisk Tidsskrift 1944, pp [10] Philip, Kjeld (1943a): Finanzpolitik und wirtschaftliche Aktivität, Weltwirtschaftliches Archiv 1943, pp

22 [11] Philip, Kjeld (1943): Betragtninger over Kvantitetsligningen, Nationaløkonomisk Tidsskrift 1943, pp [12] Philip, Kjeld (1942): Bidrag til læren om forbindelsen mellem det offentliges finanspolitik og den økonomiske aktivitet, Studier fra Aarhus Universitets Økonomiske Institut Nr. 7, Ejnar Munksgaards Forlag København [13] Philip, Kjeld (1939a): En Fremstilling og Analyse af den danske Kriselovgivning , Studier fra Aarhus Universitets Økonomiske Institut, Nr. 3. Ejnar Munksgaard København [14] Philip, Kjeld (1939): Om Indkomstforplantning og Beskæftigelsesforplantning, Nationaløkonomisk Tidsskrift 1939, pp [15] Topp, Niels-Henrik (1987): Udviklingen i de finanspolitiske ideer i Danmark , Jurist- og Økonomforbundets Forlag

23 Department of Environmental and Business Economics Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi (IME) IME WORKING PAPERS ISSN: Issued working papers from IME Udgivne arbejdspapirer fra IME No. 1/99 Frank Jensen Niels Vestergaard Hans Frost Asymmetrisk information og regulering af forurening 2/99 Finn Olesen Monetær integration i EU 3/99 Frank Jensen Regulation of Renewable Resources in Federal Niels Vestergaard Systems: The Case of Fishery in the EU 4/99 Villy Søgaard The Development of Organic Farming in Europe 5/99 Teit Lüthje EU som handelsskabende faktor? Finn Olesen 6/99 Carsten Lynge Jensen A Critical Review of the Common Fisheries Policy 7/00 Carsten Lynge Jensen Output Substitution in a Regulated Fishery 8/00 Finn Olesen Jørgen Henrik Gelting En betydende dansk keynesianer 9/00 Frank Jensen Niels Vestergaard Moral Hazard Problems in Fisheries Regulation: The Case of Illegal Landings 10/00 Finn Olesen Moral, etik og økonomi 11/00 Birgit Nahrstedt Legal Aspect of Border Commuting in the Danish-German Border Region 12/00 Finn Olesen Om Økonomi, matematik og videnskabelighed - et bud på provokation 22

24 13/00 Finn Olesen European Integration: Some stylised facts Jørgen Drud Hansen 14/01 Lone Grønbæk Fishery Economics and Game Theory 15/01 Finn Olesen Jørgen Pedersen on fiscal policy - A note 16/01 Frank Jensen A Critical Review of the Fisheries Policy: Total Allowable Catches and Rations for Cod in the North Sea 17/01 Urs Steiner Brandt Are uniform solutions focal? The case of international environmental agreements 18/01 Urs Steiner Brandt Group Uniform Solutions 19/01 Frank Jensen Prices versus Quantities for Common Pool Resources 20/01 Urs Steiner Brandt Uniform Reductions are not that Bad 21/01 Finn Olesen A note on Marx Frank Jensen 22/01 Urs Steiner Brandt Hot air in Kyoto, cold air in The Hague Gert Tinggaard Svendsen 23/01 Finn Olesen Den marginalistiske revolution: En dansk spire der ikke slog rod? 24/01 Tommy Poulsen Skattekonkurrence og EU's skattestruktur 25/01 Knud Sinding Environmental Management Systems as Sources of Competitive Advantage 26/01 Finn Olesen On Machinery. Tog Ricardo fejl? 27/01 Finn Olesen Ernst Brandes: Samfundsspørgsmaal - en kritik af Malthus og Ricardo 28/01 Henrik Herlau Securing Knowledge Assets in the Early Helge Tetzschner Phase of Innovation 29/02 Finn Olesen Økonomisk teorihistorie Overflødig information eller brugbar ballast? 30/02 Finn Olesen Om god økonomisk metode beskrivelse af et lukket eller et åbent socialt system? 31/02 Lone Grønbæk Kronbak The Dynamics of an Open Access: The case of the Baltic Sea Cod Fishery - A Strategic Approach - 23

25 32/02 Niels Vestergaard Dale Squires Frank Jensen Jesper Levring Andersen 33/02 Birgit Nahrstedt Henning P. Jørgensen Ayoe Hoff Technical Efficiency of the Danish Trawl fleet: Are the Industrial Vessels Better Than Others? Estimation of Production Functions on Fishery: A Danish Survey 34/02 Hans Jørgen Skriver Organisationskulturens betydning for vidensdelingen mellem daginstitutionsledere i Varde Kommune 35/02 Urs Steiner Brandt Gert Tinggaard Svendsen 36/02 Philip Peck Knud Sinding 37/03 Urs Steiner Brandt Gert Tinggaard Svendsen Rent-seeking and grandfathering: The case of GHG trade in the EU Environmental and Social Disclosure and Data-Richness in the Mining Industry Fighting windmills? EU industrial interests and global climate negotiations 38/03 Finn Olesen Ivar Jantzen ingeniøren, som beskæftigede sig med økonomi 39/03 Finn Olesen Jens Warming: den miskendte økonom 40/03 Urs Steiner Brandt Unilateral actions, the case of international environmental problems 41/03 Finn Olesen Isi Grünbaum: den politiske økonom 42/03 Urs Steiner Brandt Gert Tinggaard Svendsen 43/03 Frank Jensen Max Nielsen Eva Roth Hot Air as an Implicit Side Payment Arrangement: Could a Hot Air Provision have Saved the Kyoto-Agreement? Application of the Inverse Almost Ideal Demand System to Welfare Analysis 44/03 Finn Olesen Rudolf Christiani en interessant rigsdagsmand? 45/03 Finn Olesen Kjeld Philip en økonom som også blev politiker 24

Working Paper Rudolf Christiani - en interessant rigsdagsmand?

Working Paper Rudolf Christiani - en interessant rigsdagsmand? econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Isi Grünbaum: den politiske økonom

Isi Grünbaum: den politiske økonom Isi Grünbaum: den politiske økonom Finn Olesen Maj 2003 Alle rettigheder forbeholdes instituttet (IME). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af dette WORKING PAPER eller dele heraf er uden instituttets

Læs mere

Working Paper Ernst Brandes: Samfundsspørgsmaal - en kritik af Malthus og Ricardo

Working Paper Ernst Brandes: Samfundsspørgsmaal - en kritik af Malthus og Ricardo econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

econstor Make Your Publication Visible

econstor Make Your Publication Visible econstor Make Your Publication Visible A Service of Wirtschaft Centre zbwleibniz-informationszentrum Economics Andersen, Allan Bødskov; Wagener, Tom Working Paper Extracting risk neutral probability densities

Læs mere

Working Paper Værdifri samfundsvidenskab? - nogle refleksioner om økonomi

Working Paper Værdifri samfundsvidenskab? - nogle refleksioner om økonomi econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Working Paper Jørgen Henrik Gelting - En betydende dansk keynesianer

Working Paper Jørgen Henrik Gelting - En betydende dansk keynesianer econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

Hector Estrup, Jesper Jespersen & Peter Nielsen. DEN ØKONOMISKE TEORIS HISTORIE en introduktion 2.UDGAVE. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Hector Estrup, Jesper Jespersen & Peter Nielsen. DEN ØKONOMISKE TEORIS HISTORIE en introduktion 2.UDGAVE. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2.UDGAVE Hector Estrup, Jesper Jespersen & Peter Nielsen DEN ØKONOMISKE TEORIS HISTORIE en introduktion Jurist- og Økonomforbundets Forlag Økonomiens Konger Redaktion: Professor Jesper Jespersen, Roskilde

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Working Paper Ivar Jantzen - ingeniøren, som også beskæftigede sig med økonomi

Working Paper Ivar Jantzen - ingeniøren, som også beskæftigede sig med økonomi econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

Depressionsøkonomiens hovedværk fylder 75 år: Keynes er kommet på mode igen

Depressionsøkonomiens hovedværk fylder 75 år: Keynes er kommet på mode igen 4. februar, 2011 Depressionsøkonomiens hovedværk fylder 75 år: Keynes er kommet på mode igen Økonomen John Maynard Keynes udgav i slipstrømmen af Den Store Depression sit hovedværk indenfor økonomisk teori

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

Post-keynesiansk vækstteori og den metodologiske forankring.

Post-keynesiansk vækstteori og den metodologiske forankring. Jesper Jespersen Jesperj@ruc.dk 14. maj 2007 Post-keynesiansk vækstteori og den metodologiske forankring. Gæsteforelæsning, Københavns Universitet, auditorium A Tirsdag, den 15. maj 2007, kl. 10.15-12.00

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Didaktik i børnehaven

Didaktik i børnehaven Didaktik i børnehaven Planer, principper og praksis Stig Broström og Hans Vejleskov Indhold Forord...................................................................... 5 Kapitel 1 Børnehaven i historisk

Læs mere

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI Jurist- og Økonomforbundets Forlag Pragmatisme er en amerikansk tankeretning vendt mod vanetænkning og virkelighedsfjerne teorier fra omkring år 1900, der i de

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - at finde sige selv og den rigtige plads i samfundet Kathrine Vognsen Cand.mag i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Persondataforordningen og ISO 27001

Persondataforordningen og ISO 27001 Persondataforordningen og ISO 27001 Hans Chr. Spies, spies@hcspies.dk, 5/3-2017 ISO 27001 beskriver en internationalt anerkendt metode til at implementere informationssikkerhed i en organisation. Det er

Læs mere

ECB, troværdighed og gældskriser. Henrik Jensen

ECB, troværdighed og gældskriser. Henrik Jensen ECB, troværdighed og gældskriser Foredrag for Akademiet for Talentfulde Unge 21. marts, 2013, Københavns Universitet Henrik Jensen Web: hjeconomics.dk Blog (engelsk): blog.hjeconomics.dk Blog (dansk):

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK

Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK i:\marts-2001\venstre-03-01.doc Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK Venstres skattepolitik bygger på et skattestop og nedbringelse af skatterne i takt med, at

Læs mere

Europas økonomiske kriser

Europas økonomiske kriser Europas økonomiske kriser Veje væk fra arbejdsløshed og gæld Cheføkonom Ulrik H. Bie ulbi@nykredit.dk 44 55 11 41 Hvis gæld er godt, 2 30. november 2015 NETØK Var euroen en fejltagelse? Euroen gav luft

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK NATURLIG REAL RENTE OG LANGVARIG STAGNATION. Jesper Pedersen, Økonomisk Afdeling, Økonomisk Forskning

DANMARKS NATIONALBANK NATURLIG REAL RENTE OG LANGVARIG STAGNATION. Jesper Pedersen, Økonomisk Afdeling, Økonomisk Forskning DANMARKS NATIONALBANK NATURLIG REAL RENTE OG LANGVARIG STAGNATION Jesper Pedersen, Økonomisk Afdeling, Økonomisk Forskning Overblik Hvad er langvarig stagnation/ secular stagnation? Tæt sammenhæng med

Læs mere

Keynes og Piketty: Vækst og fordeling i det 21. århundrede. Jesper Jespersen Roskilde Universitet jesperj@ruc.dk

Keynes og Piketty: Vækst og fordeling i det 21. århundrede. Jesper Jespersen Roskilde Universitet jesperj@ruc.dk Keynes og Piketty: Vækst og fordeling i det 21. århundrede Jesper Jespersen Roskilde Universitet jesperj@ruc.dk Introduktion til makroøkonomisk uenighed 1. (Makro)økonomi er ikke en eksakt videnskab 2.

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Den simple ide om naturlighed Det måske simpleste bud på, hvad det vil sige, at en teknologi er unaturlig, er følgende:

Den simple ide om naturlighed Det måske simpleste bud på, hvad det vil sige, at en teknologi er unaturlig, er følgende: Naturlighed og humanisme - To etiske syn på manipulation af menneskelige fostre Nils Holtug, filosof og adjunkt ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik ved Københavns Universitet Den simple ide

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herningsholm Gymnasium HHx International Økonomi

Læs mere

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis. DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk SKRIV NYHEDSHISTORIER! Intern vejledning fra Publikations- og informationsenheden

Læs mere

KONKURRENCE I ELSEKTOREN?

KONKURRENCE I ELSEKTOREN? Ole Jess Olsen Peter Fristrup Jesper Munksgaard Klaus Skytte KONKURRENCE I ELSEKTOREN? Jurist- og Økonomforbundets Forlag I bogen analyseres en række vigtige problemstillinger for elliberaliseringen i

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

MAKROØKONOMI DEN KLASSISKE MODEL OG ØKONOMIEN PÅ LANGT SIGT. Grundlæggende antagelse om, at priserne er fuldt fleksible. 1. årsprøve, 2.

MAKROØKONOMI DEN KLASSISKE MODEL OG ØKONOMIEN PÅ LANGT SIGT. Grundlæggende antagelse om, at priserne er fuldt fleksible. 1. årsprøve, 2. MAKROØKONOMI 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 7 Introduktion til kort sigt og økonomiske fluktuationer Pensum: Mankiw kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/cth/makro.htm DEN KLASSISKE MODEL

Læs mere

Besvarelse af opgaver - Øvelse 7

Besvarelse af opgaver - Øvelse 7 Besvarelse af opgaver - Øvelse 7 Tobias Markeprand 20. oktober 2008 IS-LM Opgave 5.7 Politik-blanding. Foreslå en politik-blanding til at opnå hvert af disse målsætninger: Svar: En stigning i Y med en

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Jesper Jespersen Henrik R. Jensen. Introduktion til. Makro. økonomi 2. UDGAVE. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jesper Jespersen Henrik R. Jensen. Introduktion til. Makro. økonomi 2. UDGAVE. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jesper Jespersen Henrik R. Jensen Introduktion til Makro økonomi 2. UDGAVE Jurist- og Økonomforbundets Forlag Introduktion til Makroøkonomi Jesper Jespersen Henrik R. Jensen Introduktion til Makroøkonomi

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Ulla Søgaard Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler BILLESØ & BALTZER Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler 2004 Billesø & Baltzer, Værløse Forfatter: Ulla Søgaard Omslag: Frank Eriksen

Læs mere

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Birgit Jæger Kommuner på nettet Roller i den digitale forvaltning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Hvordan spiller mennesker og teknologi sammen i udviklingen af den offentlige sektor? Der er i de seneste

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Hvad er formel logik?

Hvad er formel logik? Kapitel 1 Hvad er formel logik? Hvad er logik? I daglig tale betyder logisk tænkning den rationelt overbevisende tænkning. Og logik kan tilsvarende defineres som den rationelle tænknings videnskab. Betragt

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Vedtægter og ejeraftaler Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff Vedtægter og ejeraftaler med tjeklister

Læs mere

Økonomer, med sympati for Basic Income tanken Gunnar Adler-Karlsson, 1933-

Økonomer, med sympati for Basic Income tanken Gunnar Adler-Karlsson, 1933- Kort biografi Svensk økonom. Adler-Karlsson var fra 1974 til 1988 professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitetscenter. Siden 1989 har han opholdt sig på øen Capri, hvor han har grundlagt et internationalt

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN STUDIER I GLOBA L POLITIK OG SIKK ER HED IP I PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN (RED.) J U R I S T- O G Ø K O N O M F O R B U N D E T

Læs mere

Finanspolitik og stabilisering Det økonomiske Råds 50 års jubilæum. Christen Sørensen 7. december 2012

Finanspolitik og stabilisering Det økonomiske Råds 50 års jubilæum. Christen Sørensen 7. december 2012 Finanspolitik og stabilisering Det økonomiske Råds 50 års jubilæum Christen Sørensen 7. december 2012 Brandes citat fra forelæsninger på Københavns Universitet i 1870 om Hovedstrømninger i Europæisk Litteratur

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Det centrale i notatgenren er den faglige begrundelse, dvs. at du skal give et fagligt svar på, hvorfor du anbefaler en bestemt strategi.

Det centrale i notatgenren er den faglige begrundelse, dvs. at du skal give et fagligt svar på, hvorfor du anbefaler en bestemt strategi. Skriv et notat Notatgenren vil du støde på i den skriftlige eksamens 2. del som det sidste af de to spørgsmål i delopgaven. Dermed har du forinden besvaret en undersøgelses- eller sammenligningsopgave

Læs mere

Opgavebesvarelse - Øvelse 3

Opgavebesvarelse - Øvelse 3 Opgavebesvarelse - Øvelse 3 Opgave 3.2 Lad økonomien være karakteriseret ved følgende adfærdsligninger: a) Løs for ligevægts BNP: derved at vi bruger ligningen. b) Løs for den disponible indkomst: c) Løs

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION Jurist- og Økonomforbundets Forlag Frit valg Velfærd i Den Europæiske Union Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen red.

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Vismandsspillet og makroøkonomi

Vismandsspillet og makroøkonomi Vismandsspillet og makroøkonomi Dette notat om makroøkonomi er skrevet af Henrik Adrian, Helge Gram Christensen, Morten Gjeddebæk og Ernst Jensen på et udviklingsseminar mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Working Paper History matters: Om især den Tyske historiske skole

Working Paper History matters: Om især den Tyske historiske skole econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Niels Egelund (red.) Skolestart

Niels Egelund (red.) Skolestart Niels Egelund (red.) Skolestart udfordringer for daginstitution, skole og fritidsordninger Kroghs Forlag Indhold Forord... 7 Af Niels Egelund Skolestart problemer og muligheder... 11 Af Niels Egelund Forudsætninger

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør Hvad er skriftlig samfundsfag... 2 Redegør... 2 Angiv og argumenter... 2 Opstil hypoteser... 3 Opstil en model... 4 HV-ord, tabellæsning og beregninger... 5 Undersøg... 6 Sammenlign synspunkter... 7 Diskuter...

Læs mere

Hjemmeopgavesæt 3, løsningsskitse

Hjemmeopgavesæt 3, løsningsskitse Hjemmeopgavesæt 3, løsningsskitse Teacher 16. december 2008 Opgave 1 Antag, at Phillipskurven for en økonomi er givet ved (B t er inflationen til tid t, B er den forventede inflation til tid t, : er mark-up

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk

Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk Er den markedsdirigerede vækst overhovedet løsningen? Hvad ved vi om den markedsstyrede vækst? For

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv

Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv Notat Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv 1. Indledning og sammenfatning I Sverige har Statens Offentlige Udredninger netop offentliggjort et forslag til en kvalitetsfinansieringsmodel

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Institution Termin Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Termin hvori undervisningen afsluttes:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Aug 2013 maj 2014

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING

KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING KONFERENCE ADFÆRDSVIDENSKAB - EN VEJ TIL BEDRE REGULERING Adfærdsvidenskab en vej til bedre regulering Fredag den 24. november 2017 inviterer Erhvervsministeriet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER B

ØKONOMISKE PRINCIPPER B ØKONOMISKE PRINCIPPER B 1. årsprøve, 2. semester Mankiw kap. 11: Aggregate Demand I: Building the IS-LM Model Jesper Linaa Fra kapitel 10: Lang sigt vs. kort sigt P LRAS SRAS AD Side 2 Lang sigt vs. kort

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne DI Analysepapir, januar 2012 Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Det offentlige forbrug udgør en i både historisk og international sammenhæng

Læs mere

Working Paper Skattekonkurrence og EU's skattestruktur

Working Paper Skattekonkurrence og EU's skattestruktur econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Poulsen,

Læs mere

Vismændene og dansk økonomi i 00 erne

Vismændene og dansk økonomi i 00 erne Vismændene og dansk økonomi i 00 erne Indlæg af professor Peter Birch Sørensen ved Det Økonomiske Råds 50 års jubilæumskonference den 7. december 2012 Vismændene og dansk økonomi i 00 erne: Et forsøg på

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet CHARLOTTE BLOCH FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet Samfundslitteratur Charlotte Bloch FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

RETORIK. Jørgen Fafner. Jørgen Fafner RETORIK KLASSISK OG MODERNE

RETORIK. Jørgen Fafner. Jørgen Fafner RETORIK KLASSISK OG MODERNE 46304_om_retorik_r2 29/12/04 12:33 Page 1 Foto: Scanpix Jørgen Fafner, f. 1925, professor i retorik ved Københavns Universitet 1970-95. Fafner har arbejdet med både teori og praktisk analyse, fx i Strofer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Aug 2014 maj 2015

Læs mere