INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse."

Transkript

1 LØNSTATISTIK2005

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE SIDE SIDE SIDE SIDE SIDE SIDE SIDE SIDE 43 SIDE SIDE LØNUDVIKLING Lønudvikling for privat og offentligt ansatte ingeniører AKADEMI Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. CIVIL Løn for civilingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. DIPLOM, EKSPORT Løn for diplom og eksportingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. TEKNIKUM Løn for teknikumingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LEDERE Løn for privat og offentligt ansatte i ledende stillinger. BRANCHER Løn for privat ansatte fordelt på brancher og uddannelse, og offentligt ansatte i stat og amt/kommune. ØVRIG LØN OG INDTÆGT Bonus/resultatløn, tillæg, Total Reward løn, tillæg og indtægter ved bierhverv. ANSÆTTELSESVILKÅR Arbejdstid, feriedage, efteruddannelse/kompetenceudvikling, supplerende uddannelse, personalegoder, aktieløn og klausuler. SELVSTÆNDIGE Årsindkomst for selvstændige. KØN Løn for mænd og kvinder. LØNFORHANDLING Tips til lønforhandling og guide til IDA-services om løn og arbejdsvilkår.

3 3 FORORD KÆRE IDA-MEDLEM Den årlige lønstatistik fra IDA er et af de vigtigste værktøjer for dig, når du skal forhandle løn og andre arbejdsvilkår. Dette års lønstatistik viser, at lønudviklingen blandt IDAs medlemmer fortsat er pæn. På det private arbejdsmarked har der været en lønfremgang på 4,4 procent det seneste år. På det offentlige område har lønstigningen været 3,7 procent. Lønudviklingen for både de privat og offentligt ansatte ingeniører ligger dermed fortsat over udviklingen på det generelle arbejdsmarked, som det seneste år har oplevet en fremgang på 2,6 procent (iflg. DA, Lønstatistik 2 kvartal 2005) Mange ingeniører har haft en lønstigning, der er større end de samlede gennemsnitlige stigninger. Især de nyuddannede opnår også i år pæne lønninger. Lønstigningen blandt de yngste årgange på både det private og offentlige arbejdsmarked er på syv procent eller derover. Lønstatistikken viser også, at gabet mellem de offentligt og privat ansatte bliver større. Som noget nyt dokumenterer IDAs lønstatistik i år løngabet, der eksisterer mellem de kvindelige og mandlige ingeniører. Derudover viser lønstatistikken udviklingen for Total Reward som aflønningsform. Total Reward indgår derfor ikke længere i opgørelsen over Personalegoder. Til gengæld er både sundhedsforsikring og medarbejderaktier med som nye selvstændige punkter under personalegoder. For de selvstændiges vedkomne inkluderes en oversigt over honorarer pr. anvendt time. I denne pjece kan du se hovedresultaterne fra IDAs lønstatistik På IDAs portal, kan du finde mere detaljerede analyser og supplerende statistikker om løn og arbejdsvilkår. Fra årsskiftet kan du på portalen finde en nyudviklet lønberegner, som er et interaktivt værktøj, der kan bruges til at beregne lønniveau for en skræddersyet profil. God læselyst! Leif Dyrmose Formand Ansatte Ingeniørers Råd

4 OM LØNSTATISTIKKEN 4 GRUNDLAG Data til IDAs Lønstatistik 2005 er baseret på medlemmernes oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår for september måned Løn- og honorarforhold for de selvstændige medlemmer vedrører kalenderåret Lønstatistikkerne for offentligt og privat ansatte omfatter såvel fuldtids- som deltidsansatte lønmodtagere med ingeniørmæssig beskæftigelse. Topchefer dvs. administrerende direktør og øverste chef i en virksomhed indgår ikke i lønstatistikkerne for privat ansatte. Topcheferne indgår alene i lederlønstatistikken. Øvrige lederniveauer dvs. funktionsdirektør, afdelingschef, funktionsleder og projektleder indgår i statistikken på samme måde som tidligere, så tallene er direkte sammenlignelige med tidligere års lønstatistikker. SVARPROCENT IDAs lønstatistik giver et repræsentativt, aktuelt og detaljeret billede af løn og ansættelsesvilkår for ingeniører og personer med ingeniørmæssig beskæftigelse. Lønstatistikkens spørgeundersøgelse er gennemført blandt alle medlemmer, der medio september 2005 er registreret som erhvervsaktive. Den samlede svarprocent er 55,1 som fremkommer således: Erhvervsaktive registreret: Besvarelser modtaget: Svarprocent: 55,1 % Besvarelser der ikke indgår i statistikken: - personer der på undersøgelsestidspunktet ikke var erhvervsaktive for sent modtagne besvarelser ufuldstændige besvarelser 317 Besvarelser der indgår i statistikken: Privat ansatte Offentligt ansatte Selvstændige procent har benyttet sig af muligheden for at deltage i lønundersøgelsen via internettet. PRIVAT ANSAT, BEGREBER Løn dækker månedsløn inkl. eget pensionsbidrag samt øvrige goder opgivet til skattevæsenet, men ekskl. arbejdsgivers pensionsbidrag, overarbejdsbetaling, resultatløn, bonus, tantieme, gratiale m.v. Eventuelle indtægter fra bibeskæftigelse eller selvstændigt bierhverv indgår ikke. Løn fra deltidsansættelse indgår i statistikken efter omregning til en fuldtidsstilling. Arbejdsgivers pensionsbidrag er indbetalte månedlige pensionsbidrag fra arbejdsgiveren. Bruttoløn er løn plus arbejdsgivers pensionsbidrag samt ATP. Bruttolønnen omfatter ikke overarbejdsbetaling, resultatløn, bonus, tantieme, gratiale m.v.. Ledere/chefer er i lønstatistikken opdelt i 5 niveauer: Topchef (administrerende direktør/øverste chef), funktionsdirektør, afdelingschef, funktionsleder og projektleder. Topcheferne indgår alene i statistikken vedrørende ledere (side 22-47). Alle øvrige tabeller og figurer er eksklusiv topchefer. OFFENTLIGT ANSAT, BEGREBER Skalaløn/basisløn svarer til den overenskomstaftalte månedlige skalaløn ekskl. eget pensionsbidrag, arbejdsgivers pensionsbidrag, overarbejdsbetaling, engangsvederlag, tillæg, indtægter fra bierhverv. For tjenestemænd er det lønrammeløn. Tillæg omfatter varige og midlertidige udlignings-, åremåls-, kvalifikations-, funktions- og cheflønstillæg mv., men ekskl. tillæg for rådighedsvagt.

5 5 OM LØNSTATISTIKKEN Samlet pensionsbidrag er eget og arbejdsgivers pensionsbidrag. Bruttoløn er skalaløn/basisløn, plus tillæg, plus samlet pensionsbidrag samt ATP bidrag. Engangsvederlag og overarbejds-/merarbejdsbetaling indgår ikke i bruttolønnen. SELVSTÆNDIG, BEGREBER Statistikken for de selvstændige omfatter medlemmer som helt eller delvist har indtægt ved selvstændig virksomhed. Indtægt er opgjort som årsindkomst i 2004 inkl. eventuel bonus og pensionsindbetalinger. Civilingeniører: kr pr. måned Diplomingeniører og øvrige ingeniøruddannede: kr pr. måned Den vejledende minimalløn er bruttoløn. For privat ansatte dækker denne løn, samlet pension og goder opgjort til skattevæsenet. For offentligt ansatte er det skalaløn/basisløn, tillæg og samlet pensionsbidrag. GENERELT Af hensyn til anonymiteten og den statistiske usikkerhed er resultater for grupper med under fem besvarelser ikke gengivet. Gennemsnitsløn beregnes ved at summere de individuelle lønninger og dividere med antallet af personer i den pågældende gruppe (aritmetisk gennemsnit). Fraktil defineres som den løn, der udgør den højeste løn for en given procentdel af den pågældende gruppe. Hvis fx 25% fraktilen er beregnet til kr , betyder det, at 25% i den pågældende gruppe har en løn på kr eller derunder. Fraktiler er beregnet af bruttoløn. VEJLEDENDE MINIMALLØN 2006 IDA fastsætter hvert år en vejledende minimalløn for nyuddannede ingeniører. Beregningen af den vejledende minimalløn sker med udgangspunkt i gennemsnitslønnen for den yngste årgang af privat ansatte i lønstatistikken for 2005 tillagt den forventede prisudvikling for det kommende år (2,1%). På baggrund af de indhentede lønoplysninger fra september 2005 har IDA med virkning fra 1. januar 2006 fastsat følgende vejledende minimallønninger for nyuddannede ingeniører i både private og offentlige virksomheder:

6 LØNUDVIKLING 6 FIGUR 1: ÅRLIGE LØNSTIGNINGER I PROCENT FOR PRIVAT OG OFFENTLIGT ANSATTE % Privat Offentlig ,2 4,5 7,7 4,8 5,2 4,2 3,8 4,8 4,5 4,3 4,4 3, De årlige lønstigninger er beregnet som procentvis stigning i lønsummen for samtlige uddannede fra Der er i beregningen korrigeret for ændrede fordelinger af dimittendårgange i stigningsperioden. Lønstigningerne for privatansatte er eksklusiv topchefer (adm.dir./øverste chef).

7 7 LØNUDVIKLING TABEL 1: LØNSTIGNING I PROCENT FOR PRIVAT OG OFFENTLIGT ANSATTE FORDELT PÅ UDDANNELSER OG DIMITTENDÅR Akademi Civil Diplom Eksport Teknikum I alt Dimmitendår Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig ,3 3,6 0,9 3, ,0 2,2 1,5 3, ,2 4,7 1,2 4, ,1 3,0 2,4 4, ,2 7,2 2,6 2, ,0 3,6 3,4 4, ,9 2,0 3,2 3, ,0 1,5 3,3 2, ,8 4,0 4,0 5, ,8 4,1 3,4 4, ,8 4,4 4,3 4, ,6 4,2 3,7 4, ,5 2,4 3,2 4, ,1 3,4 3,5 3, ,6-0,1 3,0 1, ,9 3,7 3,4 2, ,2 0,2 3,2 1, ,0-4,0 4,0 3,4 2, ,2 1,9 4,1 0, ,5-4,3 3,6 4,0 2, ,3 2,9 4,2 3, ,7-5,2 1,9 4,3 2, ,4 4,9 4,8 3, ,0-5,5 1,1 4,8 2, ,0 5,4 5,4 3, ,6-5,3 2,0 5,2 3, ,8 7,5 5,7 3, ,2-4,9 3,5 5,3 4, ,6 4,7 5,6 4,7 7,1-4,5-5,0 3,2 5,6 4, ,9 4,9 5,8 4,4 5,8 5,4 1,2-6,2 0,3 5,8 3, ,9-6,9 3,6 5,4 5,3 0,5-8,4-6,2 3, ,3-7,3 3,4 5,7 5,0 4, ,4 4, ,9 6,0 6,5 4,1 5, ,1 5, ,2 8,1 7,3 5,9 6, ,2 6, ,6 9,4 7,2 7,3 5, ,3 8, ,3 7,4 7,4 9,8 6, ,4 7, ,9 7,0 7,5 7,8 5, ,9 7,0 I alt 3,0 3,8 4,6 4,0 6,6 6,1 4,0-3,6 2,8 4,4 3,7 Lønstigningen fra september 2004 til september 2005 er beregnet som procentvis stigning i lønsummen for et interval på 3 årgange. Der er i beregningen korrigeret for ændrede fordelinger af dimittendårgange i statistikkerne fra 2004 og Den samlede lønstigning for hver dimittendårgangs lønsum er beregnet uden hensyn til uddannelse. Lønstigningerne for privatansatte er eksklusiv topchefer (adm.dir./øverste chef).

8 LØNUDVIKLING 8 FIGUR 2: PRIVATANSATTES LØNNIVEAU FORDELT PÅ UDDANNELSER OG DIMMITENDÅRGANG Bruttoløn Privat ansatte Akademi Civil Diplom Teknikum Eksport Årgang Bruttoløn er vist som 3 års glidende gennemsnit.

9 9 LØNUDVIKLING FIGUR 3: OFFENTLIGT ANSATTES LØNNIVEAU FORDELT PÅ UDDANNELSER OG DIMMITENDÅRGANG Bruttoløn Offentligt ansatte Akademi Civil Diplom Teknikum Årgang Bruttoløn er vist som 3 års glidende gennemsnit.

10 AKADEMI 10 TABEL 2: PRIVAT ANSATTE AKADEMIINGENIØRER, LØN FORDELT PÅ ÅRGANG Årgang Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt

11 11 AKADEMI TABEL 3: PRIVAT ANSATTE AKADEMIINGENIØRER, BRUTTOLØN FORDELT PÅ ÅRGANG OG UDDANNELSESRETNING Bygning Elektro Kemi Maskin Anden Årgang Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før I alt

12 AKADEMI 12 TABEL 4: OFFENTLIGT ANSATTE AKADEMIINGENIØRER, LØN FORDELT PÅ ÅRGANG Årgang Antal Skalaløn/basisløn Tillæg Samlet. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt

13 13 CIVIL TABEL 5: PRIVAT ANSATTE CIVILINGENIØRER, LØN FORDELT PÅ ÅRGANG Årgang Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt

14 CIVIL 14 TABEL 6: PRIVAT ANSATTE CIVILINGENIØRER, BRUTTOLØN FORDELT PÅ ÅRGANG OG UDDANNELSESRETNING Bygning Elektro Kemi Maskin Anden Årgang Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før I alt

15 15 CIVIL TABEL 7: OFFENTLIGT ANSATTE CIVILINGENIØRER, LØN FORDELT PÅ ÅRGANG Årgang Antal Skalaløn/basisløn Tillæg Samlet. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt

16 DIPLOM 16 TABEL 8: PRIVAT ANSATTE DIPLOM- OG EKSPORTINGENIØRER, LØN FORDELT PÅ ÅRGANG Diplom Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil I alt Eksport Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil I alt

17 17 DIPLOM TABEL 9: PRIVAT ANSATTE DIPLOM- OG EKSPORTINGENIØRER, BRUTTOLØN FORDELT PÅ ÅRGANG OG UDDANNELSESRETNING Bygning Elektro Kemi Maskin Anden Årgang Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn I alt

18 DIPLOM 18 TABEL 10: OFFENTLIGT ANSATTE DIPLOMINGENIØRER, LØN FORDELT PÅ ÅRGANG Årgang Antal Skalaløn/basisløn Tillæg Samlet. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil I alt

19 19 TEKNIKUM TABEL 11: PRIVAT ANSATTE TEKNIKUMINGENIØRER, LØN FORDELT PÅ ÅRGANG Årgang Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt

20 TEKNIKUM 20 TABEL 12: PRIVAT ANSATTE TEKNIKUMINGENIØRER, BRUTTOLØN FORDELT PÅ ÅRGANG OG UDDANNELSESRETNING Bygning Elektro Kemi Maskin Produktion Anden Årgang Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før I alt

21 21 TEKNIKUM TABEL 13: OFFENTLIGT ANSATTE TEKNIKUMINGENIØRER, LØN FORDELT PÅ ÅRGANG Årgang Antal Skalaløn/basisløn Tillæg Samlet. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt

22 LEDERE 22 FIGUR 4: PRIVATANSATTES LØNNIVEAU FORDELT PÅ STILLINGSNIVEAU OG DIMMITENDÅRGANG Bruttoløn Direktør Afdelingschef Fuktionsleder Projektleder Ikke leder Bruttoløn er vist som 3 års glidende gennemsnit. Direktører omfatter Topchefer (adm.dir/øverste chef) og Funktionsdirektører

23 23 LEDERE TABEL 14: STILLINGSNIVEAU, PRIVAT ANSATTE Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Topchef Funktionsdirektør Afdelingschef/-leder Funktionsleder Projektleder Ikke leder I alt TABEL 15: STILLINGSNIVEAU, PRIVAT ANSATTES BRUTTOLØN FORDELT PÅ UDDANNELSE Akademi Civil Diplom Teknikum Eksport Anden I alt Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Topchef Funktionsdirektør Afdelingschef/-leder Funktionsleder Projektleder Ikke leder I alt

24 LEDERE 24 TABEL 16: TOPCHEFER, PRIVAT ANSATTE Årgang Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt TABEL 17: FUNKTIONSDIREKTØRER, PRIVAT ANSATTE Årgang Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt

25 25 LEDERE TABEL 18: AFDELINGSCHEFER/-LEDERE, PRIVAT ANSATTE Årgang Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt TABEL 19: FUNKTIONSLEDERE, PRIVAT ANSATTE Årgang Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt

26 LEDERE 26 TABEL 20: PROJEKTLEDERE, PRIVAT ANSATTE Årgang Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt TABEL 21: INGENIØRER UDEN LEDELSESANSVAR, PRIVAT ANSATTE Årgang Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt

27 27 LEDERE TABEL 22: STILLINGSNIVEAU, OFFENTLIG ANSATTE Topchef/adm.dir./øverste chef Fuktionsdir./vicedir Afdelingschef Kontorchef Funktionsleder Projektleder Ikke leder Årgang Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før I alt

28 BRANCHE 28 TABEL 23: BRANCHER, PRIVAT ANSATTES BRUTTOLØN FORDELT PÅ ÅRGANG Kemi, plast Maskin-, Den elek- Rådgivende Telekommu- Forretningsog medicinal- Jern og metal- troniske Ingeniør- Entreprenør IT- nikations service, finans- Handels- Anden Årgang industri industri industri virksomhed virksomhed virksomhed virksomhed virksomhed mv. virksomhed virksomhed Før 1965 Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn I alt Antal Bruttoløn

29 29 BRANCHE TABEL 24: BRANCHER, PRIVAT ANSATTE AKADEMIINGENIØRER FORDELT PÅ ÅRGANG Kemi, plast Maskin-, Den elek- Rådgivende Telekommu- Forretningsog medicinal- Jern og metal- troniske Ingeniør- Entreprenør IT- nikations service, finans- Handels- Anden Årgang industri industri industri virksomhed virksomhed virksomhed virksomhed virksomhed mv. virksomhed virksomhed Før 1965 Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn I alt Antal Bruttoløn

30 BRANCHE 30 TABEL 25: BRANCHER, PRIVAT ANSATTE CIVILINGENIØRER FORDELT PÅ ÅRGANG Kemi, plast Maskin-, Den elek- Rådgivende Telekommu- Forretningsog medicinal- Jern og metal- troniske Ingeniør- Entreprenør IT- nikations service, finans- Handels- Anden Årgang industri industri industri virksomhed virksomhed virksomhed virksomhed virksomhed mv. virksomhed virksomhed Før 1965 Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn I alt Antal Bruttoløn

31 31 BRANCHE TABEL 26: BRANCHER, PRIVAT ANSATTE DIPLOM OG EKSPORTINGENIØRER FORDELT PÅ ÅRGANG Kemi, plast Maskin-, Den elek- Rådgivende Telekommu- Forretningsog medicinal- Jern og metal- troniske Ingeniør- Entreprenør IT- nikations service, finans- Handels- Anden Årgang industri industri industri virksomhed virksomhed virksomhed virksomhed virksomhed mv. virksomhed virksomhed Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn I alt Antal Bruttoløn

32 BRANCHE 32 TABEL 27: BRANCHER, PRIVAT ANSATTE TEKNIKUMINGENIØRER FORDELT PÅ ÅRGANG Kemi, plast Maskin-, Den elek- Rådgivende Telekommu- Forretningsog medicinal- Jern og metal- troniske Ingeniør- Entreprenør IT- nikations service, finans- Handels- Anden Årgang industri industri industri virksomhed virksomhed virksomhed virksomhed virksomhed mv. virksomhed virksomhed Før 1965 Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn I alt Antal Bruttoløn

33 33 BRANCHE TABEL 28: STAT OG KOMMUNE, OFFENTLIGT ANSATTES BRUTTOLØN FORDELT PÅ ÅRGANG Akademi Civil Diplom Teknikum Eksport Anden I alt Årgang Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Staten Før I alt Amt/kommuner Før I alt

34 ØVRIG LØN OG INDTÆGT 34 TABEL 29: RESULTATLØN Privat ansat Offentlig ansat Årgang Procent Antal Resultatløn (kr.) Procent Antal Resultatløn (kr.) Før , , , , , , , , , , , , , , , , , , I alt 34, , Resultatløn er beløb der udbetales hvis i forvejen aftalte mål nås. Procent og antal er andel af hver årgang, der har resultatløn. Den gennemsnitlige årlige resultatløn (kr.) er beregnet for beløb større end 0 kr. Privatansatte topchefer (adm. dir./øverste chef) indgår ikke i tabellen.

35 35 ØVRIG LØN OG INDTÆGT TABEL 30: TOTAL REWARD LØN, PRIVAT ANSATTE Årgang Procent der har Total Reward Antal Procentdel af løn som Total Reward Før ,8 1 1, ,6 10 6, ,7 44 3, ,2 48 6, ,1 55 5, ,1 66 4, ,9 83 4, ,9 82 4, ,1 70 4,7 I alt 3, ,6 Total Reward er en nyere lønpolitik, hvor medarbejderen har mulighed for at placere en procentvis del af sin løn på udvalgte goder. Tabellen viser procent af hver årgang, der har Total Reward løn. Den gennemsnitlige procentdel af lønnen der fås som Total Reward løn er beregnet for værdier større end 0 procent. Topchefer (adm. dir./øverste chef) indgår ikke i tabellen. TABEL 31: FORDELING AF TOTAL REWARD GODER, PRIVAT ANSATTE Antal Procent Fri bil 49 10,7 Fri telefon/mobiltelefon 83 18,1 Aviser/tidsskrifter 51 11,1 Firmabetalt hjemme-pc 49 10,7 Fri internetadgang i hjemmet ,8 Fagligt kontigent (IDA, IAK o.l.) 4 0,9 Ekstra pension 51 11,1 Sundhedsforsikring 86 18,7 Medarbejderaktier 36 7,8 Andre goder 54 11,8 Uoplyst valg af Total Reward goder ,8 I alt ,0 Total Reward er en nyere lønpolitik, hvor medarbejderen har mulighed for at placere en procentvis del af sin løn på udvalgte goder. Antal og procent viser hvor mange af dem, der har Total Reward aflønning, som har valgt det pågældende gode.procentsummen er større end 100, da flere har mere end ét gode. Topchefer (adm. dir./øverste chef) indgår ikke i tabellen.

36 ØVRIG LØN OG INDTÆGT 36 TABEL 32: ENGANGSVEDERLAG OG OVERARBEJDSBETALING, OFFENTLIG ANSATTE Engangsvederlag Overarbejdsbetaling Årgang Procent Antal Vederlag (kr./år) Procent Antal Overarbejdsbetaling (kr./år) Før , , , , , , , , , , , , , , , , , , I alt 13, , Procent er andel af hver årgang, der har engangsvederlag og/eller overarbejdsbetaling. Vederlag og overarbejdsbetaling er årligt gennemsnitligt beløb beregnet for beløb større end 0 kr. TABEL 33: TILLÆG FOR RÅDIGHEDSVAGT, OFFENTLIGT ANSATTE Årgang Procent Antal Rådighedsvagt (kr./måned) Før , , , , , , , , , I alt 4, Procent er andel af hver årgang, der har tillæg for rådighedsvagt. Gennemsnitlig månedelig tillæg for rådighedsvagt er beregnet for beløb større end 0 kr.

37 37 ØVRIG LØN OG INDTÆGT TABEL 34: ANDEN INDKOMST Privat ansat Offentlig ansat Årgang Procent Antal Anden indkomst, kr. årligt Procent Antal Anden indkomst, kr. årligt Før , , , , , , , , , , , , , , , , , , I alt 9, , Procent er andel af hver årgang, der har indkomst ved andet arbejde, fx konsulentjob, undervisning, deltagelse i udvalg eller bestyrelser, forfattervirksomhed og lign. Privatansatte topchefer (adm. dir./øverste chef) indgår ikke i tabellen.

38 ANSÆTTELSESVILKÅR 38 TABEL 35: ARBEJDSTID Privat ansat Offentlig ansat Antal Procent Antal Procent Under 35 timer 209 1, , timer , , timer , , timer , ,5 Over 50 timer 327 2,2 72 2,0 I alt , ,0 Gennemsnitlig arbejdstid 41,7 timer pr. uge 39,6 timer pr. uge Ugentlig arbejdstid inklusiv frokost. Uoplyst arbejdstid er udeladt. Privatansatte topchefer (adm. dir./øverste chef) indgår ikke i tabellen. TABEL 36: EKSTRA FERIEDAGE OG FERIE-FRIDAGE Privat ansat Antal Procent 0 dage ,1 1-3 dage ,8 4-5 dage ,6 6-8 dage 650 4,5 Over 8 dage 570 4,0 I alt ,0 Antal feriedage ud over de 5 uger som ferieloven giver, og ekstra antal ferie-fridage. Uoplyst antal ferie og ferie-fridage er udeladt. Topchefer (adm. dir./øverste chef) indgår ikke i tabellen.

39 39 ANSÆTTELSESVILKÅR TABEL 37: EFTERUDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING Timeforbrug på efteruddannelse 0 timer 1-30 timer timer Over 60 timer Procent Antal timer i gennemsnit Privat ansat Kortere målrettede forløb/kurser 37,7 39,4 17,3 5,7 31,3 Længerevarende uddannelsesforløb eller fjernundervisning 88,7 3,4 3,5 4,4 90,9 Efteruddannelse og kompetenceudvikling i alt 34,0 35,9 18,6 11,5 45,0 Offentlig ansat Kortere målrettede forløb/kurser 35,1 40,6 18,1 6,2 32,3 Længerevarende uddannelsesforløb eller fjernundervisning 89,3 2,9 3,4 4,4 90,2 Efteruddannelse og kompetenceudvikling i alt 31,2 36,9 20,2 11,7 44,5 Timeforbrug på kortere og længerevarende efteruddannelse fra oktober 2004 til september Det samlede timeforbrug i alt er summen af timer brugt på kortere og længerevarende efteruddannelse. Gennemsnit er beregnet for dem, der har brugt 1 time eller mere på efteruddannelse. Privatansatte topchefer (adm. dir./øverste chef) indgår ikke i tabellen.

IDA LØNSTATISTIK 2004

IDA LØNSTATISTIK 2004 IDA LØNSTATISTIK 2004 DETTE ER EN PRINTVENLIG VERSION AF IDA LØNSTATISTIK 2004 STATISTIKKEN INDEHOLDER ALLE TABELLER OG FIGURER SOM INDGÅR I DEN ENDELIGE PUBLIKATION DER UDSENDES TIL MEDLEMMERNE OMKRING

Læs mere

LØNSTaTISTIK Privatansatte Offentligt ansatte selvstændige

LØNSTaTISTIK Privatansatte Offentligt ansatte selvstændige LØNSTaTISTIK Privatansatte Offentligt ansatte selvstændige 27 l ø n s t a t i s t i k 2 7 Kære IDA-medlem Den årlige lønstatistik fra IDA er et af de vigtigste værktøjer for dig, når du skal forhandle

Læs mere

LØNSTATISTIK Mere end bare tal

LØNSTATISTIK Mere end bare tal LØNSTATISTIK 2008 Mere end bare tal INDHOLD 2 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Generelt 4 Lønudvikling 8 Privatansatte 10 Uddannelse, retning og kandidatårgang 16 Uddannelsesretning 18 Branche 19 Stillingstype

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører

Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører LØNSTATISTIK2003 Indholdsfortegnelse Forord 3 Grundlag 4 Validitet 4 Begreber 5 Hovedkonklusioner 6 Minimalløn pr. 1. januar 2004 7 Privat og offentligt ansattes generelle lønudvikling 8 Privat ansattes

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2014 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2014 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2016

IDA LØNSTATISTIK 2016 2 LØNSTATISTIK 2016 IDA LØNSTATISTIK 2016 Denne pjece indeholder de væsentligste resultater om løn og lønudvikling for IDA medlemmer i 2016. Pjecen stilles til rådighed for medlemmerne som en pdf-fil online

Læs mere

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2015 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2015 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Notat 19. november 2015. Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2015 Indhold: 1. Lønudvikling 2014-2015 2. Vejledende minimalløn for år 2016 3. Svarprocent og

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2015

IDA LØNSTATISTIK 2015 2 LØNSTATISTIK 2015 IDA LØNSTATISTIK 2015 Denne pjece indeholder de væsentligste resultater om løn og lønudvikling for IDA medlemmer i 2015. I år trykkes pjecen ikke, men stilles i stedet til rådighed

Læs mere

LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE

LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 2-3 LØN- OG HONORARSTATISTIK 2005 Forord og begreber. SIDE 3-7 SIDE 8 SIDE 9-10 SIDE 11 ÅRSINDKOMST Indtægt i 2004 fordelt på årgang,

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1

Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1 Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 OFFENTLIGT ANSATTE Orlov eller deltid. Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 PRIVAT ANSATTE Orlov eller deltid Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på mindre

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012 1 Til: Fra: Offentliggørelse Team Analyse & Projekter Notat 12. marts 2012 Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012 I dette notat sammenlignes tal fra IDAs og DIs lønstatistikker vedrørende

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

STATSANSATTE PRIVAT ANSATTE KOMMUNALT ANSATTE. lønstatistik 2001

STATSANSATTE PRIVAT ANSATTE KOMMUNALT ANSATTE. lønstatistik 2001 PRIVAT ANSATTE KOMMUNALT ANSATTE STATSANSATTE lønstatistik 2001 I n d h o l d 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 2 Forord Grundlag Begreber Privat og offentligt ansattes generelle lønudvikling Privat

Læs mere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere Djøf Advokat Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Et redskab til din lønforhandling Lønstatistikken er et vigtigt redskab i en lønforhandling. Det gælder både, når der

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2016 Udarbejdet

Læs mere

Lønstatistik september 2013

Lønstatistik september 2013 Lønstatistik september 2013 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Mejeriingeniørarrangementer i 2014 Sæt kryds i kalenderen 4. september Mejeringeniørdag

Læs mere

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Udarbejdet af Huge Consulting ApS

Læs mere

Lønstatistik, september 2012

Lønstatistik, september 2012 Lønstatistik, september 2012 Dansk Mejeriingeniør Forening Foto: Colourbox Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse HUSK! Sæt kryds i kalenderen! Den

Læs mere

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Lønstatistik 2011 september Dansk Mejeriingeniør Forening UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Indhold 1 Metode og omfang... 1 1.1 Udsendelse og svarprocent... 1 1.2 Statistisk usikkerhed...

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel februar 2009 Få lønforsikring uden merudgifter - se bagsiden Indholdsfortegnelse 1 Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er Lønstatistik for privatansatte ph.d.er LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle

Læs mere

Fokus på køns betydning for løn

Fokus på køns betydning for løn Juli 2010 Fokus på køns betydning for løn Er der forskel på, hvad mænd og kvinder tjener, når de har en videregående uddannelse som ingeniør, cand. scient. eller anden naturvidenskabelig uddannelse og

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2 Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Ref. PIL/- 17.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2011

IDA LØNSTATISTIK 2011 2011 LØNSTATISTIK 2 I LØNSTATISTIK 2011 Klik ind på www.ida.dk/ansat/loenstatistik for at se flere resultater IDA LØNSTATISTIK 2011 Denne pjece indeholder de væsentligste resultater om løn og lønudvikling

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag Lønstatistik Konstruktørforeningen, marts 2009 Af Jeppe Krag Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indhold 1 Metode og omfang...1 1.1 Udsendelse...1

Læs mere

Lønudvikling De privatansatte medlemmer har haft en gennemsnitlig lønudvikling på 3,9 pct. fra september 2013 til september 2014.

Lønudvikling De privatansatte medlemmer har haft en gennemsnitlig lønudvikling på 3,9 pct. fra september 2013 til september 2014. Notat 9. december 2014 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2014. Lønudvikling De privatansatte medlemmer har haft en gennemsnitlig lønudvikling på 3,9 pct. fra september 2013 til september 2014. I perioden

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Singapore. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Singapore. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 0 Singapore Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009 Bibliotekar Forbundet statistik for offentligt ansatte september måned 2009 UNI C, november 2009 Indholdsfortegnelse. 1. undersøgelsens metode og svarprocent... s. 1 2. Statistiske kommentarer... s. 2

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik 2017

Djøf Privats lønstatistik 2017 Djøf Privats lønstatistik 2017 01.11.2017 Lønstigning på 2,9 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 2,9 pct. fra september 2016 til september 2017. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7 Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen Hermed præsenteres Løn- og personalestatistikken 2008, der er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK). Løn- og personalestatistikken

Læs mere

LØNSTATISTIK Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse

LØNSTATISTIK Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse LØNSTATISTIK 2016 Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse MEDLEMSFORDELE Som medlem af Forbundet Arkitekter og Designere

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 14. juli 2010 3 Orlov uden løn men med pension 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015 Side af 5 Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 5 Oversigten baseres på lønnen i september 5. Der er udsendt spørgeskemaer til 7 privatansatte medlemmer. Denne oversigt omhandler medlemmer med

Læs mere

Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening

Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Lønstatistik, september 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Arrangementer i Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Huge Consulting ApS november

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Privatansatte. Lønstatistik Tænk længere

Privatansatte. Lønstatistik Tænk længere Privatansatte Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Flotte lønstigninger til privatansatte djøfere Årets lønstatistik for privatansatte djøfere er glædelig og opmuntrende

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Forhandlingsudvalget i JA har i år valgt at samle nøgletabeller, der giver et hurtigere overblik over resultatet i årets lønstatistik. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik 2016

Djøf Privats lønstatistik 2016 Djøf Privats lønstatistik 2016 01.11.2016 Lønstigning på 4,2 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 4,2 pct. fra september 2015 til september 2016. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,3 pct.

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,3 pct. Djøf Privats lønstatistik 2014 31.10.2014 Lønstigning på 3,3 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 3,3 pct. fra september 2013 til september 2014. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA 1 Løntabeller 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA JAs Forhandlingsudvalg har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønrapport september 2015. Tabellerne er tænkt som et nemt

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 UNI C april 2009 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for akademikere, september 2008 UNI C, februar 2009 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller:

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 INDHOLD Forord Kommunerne ansættelse fagområder løn Regionerne ansættelse fagområder løn Ligestillingsstatistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015 Side af 7 Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 05 Oversigten baseres på lønsedler fra september 05. Der er udsendt spørgeskemaer til 70 privatansatte medlemmer. Oversigten baserer sig på besvarelser

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER...

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle ejendomsfunktionærer:...

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere LØN Forbundet Kommunikation og Sprog 2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere 1,9 % lønstigning for offentligt ansatte KS ere 2014 / 15 Pæne lønstigninger og reallønsfremgang, men begyndelseslønninger

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten LØNSTATISTIK 2013 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ingeniøren som leder. Resume

Ingeniøren som leder. Resume August 2010 Ingeniøren som Resume skab fremstår i dag som en uomgængelig faktor og en afgørende forudsætning for, at private og offentlige virksomheder og organisationer kan udvikle og begå sig i en stadigt

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 INDHOLD Forord Den kommunale sektor ansættelse fagområder løn Den regionale sektor ansættelse fagområder løn Afsluttende bemærkninger Ligestillingsstatistikken er en samling

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,1 pct.

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,1 pct. Djøf Privats lønstatistik 2015 6.11.2015 Lønstigning på 3,1 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 3,1 pct. fra september 2014 til september 2015. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

LØN Forbundet Kommunikation og Sprog

LØN Forbundet Kommunikation og Sprog LØN Forbundet Kommunikation og Sprog Arbejdsgiver Medarbejder 2015 / 16 Flere forhandler, og lønnen stiger Den fremtidige lønudvikling Antallet af KS ere, som har forhandlet deres løn det seneste år, stiger.

Læs mere

IDA Landerapport 2013

IDA Landerapport 2013 IDA Landerapport 0 UAE - Forenede Arabiske Emirater Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere