Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering"

Transkript

1 Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 2. kvartal 2015

2 EM Aktier US Aktier - 0,5-1,5-2,5-3,5-4,5 Index Germany IFO Business Expectations, lhs Eurozone Manufacturing PMI, rhs Eurozone GDP Consensus Forecast (YoY %) US GDP Consensus Forecast (YoY %) Eurozone Services PMI, rhs 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1, ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE (Redaktionen afsluttet 1. juli 2015) ET RØDT KVARTAL Mens første kvartal 2015 bød på faldende renter og store aktiekursstigninger, er udviklingen vendt på hovedet i andet kvartal. Vi har således oplevet kraftigt stigende renter og faldende kurser på stort set alle aktivklasser. Det faktum, at dollaren samtidig er svækket med knap 4% over for kronen i kvartalet, har ikke gjort afkastene bedre for danske investorer. Afkast i DKK i 2. kvartal 2015 for forskellige aktivklasser. HVAD BLIVER EFFEKTEN I RESTEN AF EUROPA? I skrivende stund er vores bedste bud, at krisen i Grækenland ikke afsporer det europæiske opsving. Historien omkring heling af den europæiske banksektor og en øget kreditvækst i Europa er stadig intakt, og det vil understøtte væksten i det kommende kvartal. Set over en bred kam ser nøgletallene fortsat fornuftige ud. Dog er det værd at bemærke, at vi i form af et svagt erhvervstillidstal fra Tyskland (IFO) har fået det første forvarsel om, at krisen i Grækenland kan have negative psykologiske spillover-effekter. Sådanne reaktionsmønstre så vi sidst i efteråret 2014, hvor uroen i Ukraine bidrog til en opbremsning i det europæiske opsving. Vi har således stor respekt for de mulige negative psykologiske effekter, som situationen i Grækenland kan medføre hos både forbrugere og virksomheder. Derfor træder vi indtil videre varsomt i forhold til at øge risikoudnyttelsen i porteføljerne. Modstridende signaler fra Europas ledende økonomiske indikatorer. Dansk Realkredit EUR Investment Grade Kredit U.S. High Yield Hedged EUR EM Obligationer Europæiske Aktier Kilde: Macrobond De lange renter begyndte at stige meget kraftigt i slutningen af april og fortsatte efter et kort tilbagefald den kraftige stigning i juni. Stigende inflationsforventninger er af flere markedsdeltagere blevet brugt som forklaring på den pludselige rentestigning, men inflationsforventningerne begyndte allerede at stige i januar, mens renterne herefter fortsatte med at falde i tre måneder. Vores vurdering er derfor, at skiftet snarere skal ses i lyset af den ekstreme positionering, der var blevet opbygget i markedet på grund af en længere periode med lav volatilitet og kun faldende renter. Dette forklarer også, hvorfor bevægelserne har været så voldsomme, som det har været tilfældet, da renterne begyndte at stige. De stigende inflationsforventninger skal med andre ord ses i sammenhæng med dette mere tekniske skift i markedet. THE NEVER ENDING STORY Kvartalets helt store markedsdriver har været situationen i Grækenland. Deadlines er kommet og gået uden at det har medført yderligere afklaring. I mellemtiden har de finansielle markeder været holdt som gidsel med det resultat, at skiftende politiske udmeldinger har dikteret markedsudviklingen. Indledningsvis var konsensusholdningen i markedet ellers, at Grækenland var et afgrænset problem, og at kursbevægelserne derfor ville være begrænsede. Denne holdning synes i nogen grad at være blevet revurderet i takt med, at Grækenland har bevæget sig tættere på et exit fra eurosamarbejdet. Dog har vi endnu ikke set deciderede panikaktioner i markedet. Selv efter at premierminister Tsipras højest overraskende valgte at bringe spørgsmålet om, hvorvidt man skulle acceptere kreditorernes forslag til folkeafstemning, var markedsreaktionerne relativt kontrollerede. Situationens alvor taget i betragtning. Kilde: Macrobond USA IGEN PÅ VEJ OP I GEAR Set over hele kvartalet var det overordnede økonomiske tema stigende renter og en historie om, at det langsomt går fremad i Europa, mens USA i lighed med sidste år mærker effekten af en usædvanlig kold vinter. Dette billede bekræftes af udviklingen i konsensusestimaterne for væksten i Europa, der gradvist er blevet opjusteret, mens det modsatte har været tilfældet i USA. På overfladen kunne det ligne en historie om økonomisk konvergens på tværs af Atlanten. Det er dog langt fra tilfældet. Trods den midlertidige opbremsning først på året befinder amerikansk økonomi sig stadig et gear over den europæiske, og der er udsigt til yderligere acceleration herfra. Udvikling i konsensusforventningerne til BNP-væksten i år for henholdsvis USA og Eurozonen. Kilde: Macrobond KVARTALSRAPPORTERING SEB Asset Management, København 1

3 Index 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0-2,5 % Som det ses af figuren nedenfor er opbremsningen i amerikansk økonomi ved at være tilendebragt, og nøgletallene er nu begyndt at overraske forventningerne positivt. Forudsigelserne lød som følger: Aktier slår alle former for obligationer. Amerikansk surprise-indicator (udtryk for om nøgletallene overrasker markedet i positiv eller negativ retning). Europæiske aktier klarer sig bedre end de amerikanske. De lange renter kommer til at stige i både Europa og USA. High Yield-obligationer slår Investment Grade og statsobligationer. Større kursudsving på markederne, end hvad vi har været vant til de seneste tre år. Kineserne kommer med yderligere stimuli. ECB påbegynder opkøb af statsobligationer. Kilde: Macrobond - Olien kommer til at stige minimum 20%. KINA: NÅR BOBLEN BRISTER Vi har tidligere beskrevet vores syn på, at den strukturelle tilpasning i Kina ikke er ovre samt luftet vores bekymringer for væksten. Det ser nu i højere og højere grad ud til, at myndighederne deler denne bekymring. Vi har således været vidne til ganske betydelige lempelser af både pengepolitisk og finanspolitisk karakter. Til listen af faresignaler fra Kina kan nu tilføjes en aktieboble under opsejling på det indenlandske aktiemarked. Det forhold, at et voksende privatforbrug indtil nu har været det primære lyspunkt i den kinesiske økonomi, gør det ikke mindre bekymrende at overveje, hvordan den negative formueeffekt rammer privatforbruget, når boblen engang brister. Kombineret med at vi stadig ikke ser nogen stærke tegn på en positiv vending i de øvrige vigtige EM-lande, fastholder vi et negativt syn på Emerging Markets som helhed. Halvvejs gennem året har aktier outperformet alle former for obligationer. Europæiske aktier har ligeledes outperformet amerikanske aktier og endelig har high yield-obligationer outperformet både investment grade-obligationer og statsobligationer. År-til-dato afkast for IG og HY kredit samt europæiske og amerikanske aktier. EUR Investment Grade Kredit U.S. High Yield Hedged EUR Europæiske Aktier US Aktier Udvikling i indenlandske kinesiske aktier (Shenzhen Stock Exchange Composite Index). Kilde: Macrobond HOUSEKEEPING I en branche, hvor vi oftest er mest optaget af at kigge fremad og komme med nye forecast, vil vi gøre en undtagelse og med et kort tilbageblik evaluere, hvordan det er gået med vores forudsigelser for Ved indgangen til året opstillede vi i Økonomisk Finansielt scenarie for Q vores overordnede forventninger til året. Her halvvejs igennem året vil vi gøre et foreløbigt regnskab og se på, hvordan det er gået. Kilde: Macrobond De kinesiske myndigheder har både sænket reservekravene til bankerne og styringsrenterne hele tre gange. ECB påbegyndte som bekendt opkøb af statsobligationer i januar. De lange renter er steget i både Europa og USA. Olieprisen har endnu ikke nået de 20%, som vi forudsagde, men med en stigning på ca. 10% i første halvår er den godt på vej. Endelig har kursudsvingene i år været større, end hvad vi har været vant til i de senere år, uanset om man kigger på renter, valuta eller aktier. Det, som har overrasket os mest i år, er styrken og hastigheden, hvormed renterne er steget. Vi havde som nævnt godt nok forventet stigende renter, men slet ikke i det omfang som vi har været vidne til i andet kvartal. FORVENTNINGER OG PRÆFERENCER På baggrund af vores moderat positive syn på fremtidsudsigterne for både europæisk og amerikansk økonomi holder vi fast i en relativ høj udnyttelse af risikobudgetterne. Konkret udmønter det sig i en overvægt af aktier og en overvægt af high yield-obligationer. Selvom overskrifter relateret til Grækenland p.t. fylder mest i markedet, er den største reelle KVARTALSRAPPORTERING SEB Asset Management, København 2

4 risiko, hvordan markederne reagerer på den første renteforhøjelse fra Fed. Vores fundamentale holdning er, at renteforhøjelsen i sig selv ikke er negativ, så længe den sker på baggrund af en tydelig fremgang i den underliggende økonomi. Det udelukker dog ikke, at der kan opstå en del volatilitet, når det sker. Vi vurderer, at Emerging Markets-aktier og obligationer vil være de mest sårbare aktivklasser. Både i forhold til første renteforhøjelse og Grækenland er vores overordnede bias i retning af at udnytte eventuel uro til at øge aktieeksponeringen, men meget kan naturligvis ændre sig i disse hellenistiske tider *. På den regionale aktieallokering fastholder vi præferencen for Danmark og Europa på bekostning af USA og EM. Overvægten af Europa er baseret på et positivt makromomentum og en værdiansættelsesmæssig betragtning om, at det er den region, som tilbyder mest upside. Danmark nyder godt af det europæiske makromomentum og tilbyder desuden høj indtjeningsvisibilitet og ikke mindst en kvalitetsbias, som er med til at balancere risikoen. Vi ser værdi i Japan, men vurderer, at makrobilledet er for mudret til at bære en overvægt, hvorfor vi forbliver neutral. * Ingen sammenligning i øvrigt til den hellenistiske periode f.kr., hvor det hellenistiske rige bliver overtaget af Romerriget og Grækenland bliver en romersk provins. AFKASTUDVIKLING FOR ANDET KVARTAL 2015 I nedenstående tabel har vi opsummeret afkastene på udvalgte aktivtyper. Endelig vises udviklingen for udvalgte valutaer mod danske kroner. Afkast for udvalgte aktivtyper Ændring i procent (benchmark valutaenhed) Obligationer Jun kvt YTD 2015 EFFAS Europe Govt All (EUR) -2,70% -5,55% -1,25% EFFAS USA All (USD) -0,95% -2,00% -0,20% EFFAS Germany All (EUR) -2,13% -4,52% -0,91% EFFAS Japan All (JPY) -0,11% -0,23% -0,77% EFFAS Denmark All (DKK) -3,33% -6,77% -1,43% ML Global HY Index TR Local (XXX) -1,48% 0,58% 3,25% ML US Cash Pay HY Constrained Index TR USD (USD) -1,53% -0,03% 2,49% JPMorgan EMBI Global Diversified (USD) -1,56% -0,34% 1,67% Nykredit Danish Mortgage Bond (DKK) -0,98% -2,39% -1,74% Aktier MSCI World (net div) (DKK) -3,92% -3,41% 11,70% MSCI North America (net div) (DKK) -3,58% -3,64% 9,75% MSCI Europe (net div) (DKK) -4,63% -3,41% 12,96% TOPIX TR INDEX (DKK) -2,63% -0,16% 24,71% MSCI Emerging Markets (net div) (DKK) -4,16% -3,08% 12,01% OMXC Copenhagen All Share GI (DKK) -3,86% -1,66% 25,41% OMXC Copenhagen All Share Capped GI (DKK) -3,72% -0,19% 20,94% Valuta mod DKK EUR -0,01% -0,15% 0,18% USD -1,61% -3,75% 8,80% JPY -0,22% -5,67% 6,60% EFFAS = European Federation of Financial Analysts Societies ML = Merrill Lynch JPM = JP Morgan MSCI = Morgan Stanley Capital International OMXC = Københavns Fondsbørs KVARTALSRAPPORTERING SEB Asset Management, København 3

5 MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 526, Akt Inv.for. 2,296, Akt Inv.for. 19,037, Obl Inv.for. 22,346, Obl Dk nom 116,920, TOTAL 161,128,

6 PERFORMANCE RAPPORT - TIDSVÆGTET AFKAST Periode: til Periode År til dato kr. kr. Beregningsperiodens start Porteføljens startværdi 161,800, ,707, Vedhængende renter 755, ,971, Total 162,556, ,678, Indskud i perioden Udtræk i perioden -10, , Afkast for perioden -1,417, ,460, Porteføljeværdi ultimo ,139, ,139, Vedhængende renter 989, , Total 161,128, ,128, Specifikation af afkast Realiseret gevinst 28, ,413, Realiseret kursgevinst 28, ,413, Realiseret valutagevinst Urealiseret gevinst -1,682, ,329, Urealiseret kursgevinst -1,682, ,329, Urealiseret valutagevinst Realiserede Renter Depot 3, ,470, Realiserede Renter Kontantkonto Modtaget og tilgodehavende udbytte , Ændring i vedhængende renter 234, , Afkast for perioden -1,417, ,383, Forvaltningsgebyr , Total afkast for periode efter gebyrer -1,417, ,460, Tidsvægtet afkast -0.87% 2.85%

7 PERFORMANCE RAPPORT - TIDSVÆGTET AFKAST Periode: til Periode År til dato kr. kr. Beregningsperiodens start Porteføljens startværdi 161,384, ,707, Vedhængende renter 1,232, ,971, Total 162,617, ,678, Indskud i perioden Udtræk i perioden -10, , Afkast for perioden -1,478, ,460, Porteføljeværdi ultimo ,139, ,139, Vedhængende renter 989, , Total 161,128, ,128, Specifikation af afkast Realiseret gevinst -397, ,413, Realiseret kursgevinst -397, ,413, Realiseret valutagevinst Urealiseret gevinst -1,965, ,329, Urealiseret kursgevinst -1,965, ,329, Urealiseret valutagevinst Realiserede Renter Depot 976, ,470, Realiserede Renter Kontantkonto Modtaget og tilgodehavende udbytte 152, , Ændring i vedhængende renter -243, , Afkast for perioden -1,478, ,383, Forvaltningsgebyr , Total afkast for periode efter gebyrer -1,478, ,460, Tidsvægtet afkast -0.91% 2.85%

8 BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Gns. Markeds- Ureal. Markedsværdi Vægt Værdipapirer ISIN Stk. købspris Kostpris kurs Markedsværdi gevinst/tab inkl.rente i DKK % Kontanter (DKK) (FX = ) Transaktionskonto (DKK) TRKONTO 526, , , Obligationer - Inkonverterbare (DKK) (FX = ) Realkreditobligationer 2% Real 17 2 RD T SDRO 2017 Apr DK ,840, ,591, ,432, , ,515, % Real 19 2 RD T SDRO 2019 apr DK ,305, ,045, ,930, , ,985, % Real 17 2 BRF B RO Jan DK ,802, ,687, ,479, , ,704, % Real 20 4 NYK D RO Jan DK ,985, ,163, ,046, , ,184, % Real 20 2 NYK H SDO 2020 Jan DK ,365, ,688, ,606, , ,649, % Real 18 2 NYK H SDO 2018 Oct DK ,500, ,963, ,890, , ,002, Sum Realkreditobligationer 74,139, ,386, , ,042, SUM Obligationer - Inkonverterba 74,139, ,386, , ,042, Obligationer - Konverterbare (DKK) (FX = ) Realkreditobligationer 1% Real 32 1 RD S SDRO 2032 ALM DK ,878, ,574, ,189, , ,213, % Real 41 4 NYK E SDO 2041 ALM DK ,537, ,349, ,290, , ,453, NYK E SDO 2041 IO30 DK ,766, ,149, ,075, , ,152, Sum 4% Real 41 25,606, % Real NYK E SDO 2044 IO10 DK ,922, ,009, ,990, , ,058, Sum Realkreditobligationer 43,083, ,545, , ,878, SUM Obligationer - Konverterbare 43,083, ,545, , ,878,

9 BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Gns. Markeds- Ureal. Markedsværdi Vægt Værdipapirer ISIN Stk. købspris Kostpris kurs Markedsværdi gevinst/tab inkl.rente i DKK % Investeringsforeninger (DKK) (FX = ) Investeringsforeninger mv. Inv. - akt.: Danske SEBinvest Danske Aktier DK , ,070, ,296, , ,296, Inv. - akt.: Europa SEBInvest Europa Small Cap DK , ,653, ,452, ,798, ,452, Inv. - akt.: Japan SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) DK , ,166, ,405, , ,405, Inv. - akt.: Nordamerika SEBInvest Nordamerika Indeks (SE DK , ,125, ,179, ,053, ,179, Inv. - obl.: High Yield Bonds SEBinvest US HY Bonds Short Dura DK , ,352, ,346, , ,346, Sum Investeringsforeninger mv. 38,369, ,680, ,311, ,680, SUM Investeringsforeninger (DKK) 38,369, ,680, ,311, ,680, TOTAL 161,128,

10 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Kontanter (DKK) Transaktionskonto (DKK) Obligationer - Inkonverterbare (DKK) Realkreditobligationer 2% Real 17 2 BRF B RO Jan , , , , , RD T SDRO 2017 Apr , , , , , , , , , , , , % Real 18 2 NYK H SDO 2018 Oct , , , , , , , , , , % Real 19 2 RD T SDRO 2019 apr , , , , , , , , , , % Real 20 2 NYK H SDO 2020 Jan , , , , , , , , , , % Real 20 4 NYK D RO Jan , , , , , , , , Sum Realkreditobligationer , , , , , , SUM Obligationer - Inkonverterbare , , , , , ,354.35

11 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Obligationer - Konverterbare (DKK) Realkreditobligationer 1% Real 32 1 RD S SDRO 2032 ALM , , , , , , , , , , , , % Real NYK E SDO 2044 IO , , , , , , , , , , , , % Real 41 4 NYK E SDO 2041 ALM , , , , , , NYK E SDO 2041 IO , , , , , , , , , , , , Sum Realkreditobligationer , , , , , , SUM Obligationer - Konverterbare ( , , , , , , Obligationer - Udtrukne (DKK) Realkreditobligationer 1% Real 32 1 RD S SDRO 2032 ALM

12 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt 3.5% Real NYK E SDO 2044 IO10 6, , , , , , , , , , % Real 41 4 NYK E SDO 2041 ALM 14, , , , , NYK E SDO 2041 IO30 6, , , , , , , , , , Sum Realkreditobligationer 28, , , , , SUM Obligationer - Udtrukne (DKK) 28, , , , , SUM TOTAL, OBLIGATIONER 28, , , , , , , Investeringsforeninger (DKK) Investeringsforeninger mv. Inv. - obl.: High Yield Bonds SEBinvest US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) , , , , Inv. - akt.: Danske SEBinvest Danske Aktier , , , , Inv. - akt.: Europa SEBInvest Europa Small Cap , , , ,726.40

13 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Inv. - akt.: Nordamerika SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) , , , , Inv. - akt.: Japan SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) Sum Investeringsforeninger , , SUM Investeringsforeninger (DKK) , , SUM TOTAL, INVESTERINGSFOREN , , SUM TOTAL 28, ,682, , , , , ,417,206.74

14 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Kontanter (DKK) Tilskrevne udbytte Transaktionskonto (DKK) SUM TOTAL, KONTANTER Obligationer - Inkonverterbare (DKK) Realkreditobligationer 2% Real 17 2 BRF B RO Jan , , , , , RD T SDRO 2017 Apr -2, , , , , , , , , , , , , , % Real 18 2 NYK H SDO 2018 Oct , , , , , , , , , , % Real 19 2 RD T SDRO 2019 apr , , , , , , , , , , , , % Real 20 2 NYK H SDO 2020 Jan -117, , , , , , , , , , , , , , % Real 16 4 NDA 2 SDRO 2016 Jan -24, , , , , , , , , ,908.28

15 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt 4% Real 20 4 NYK D RO Jan , , , , , , , , , , , , Sum Realkreditobligationer -144, , , , , , , SUM Obligationer - Inkonverterbare -144, , , , , , , Obligationer - Konverterbare (DKK) Realkreditobligationer 1% Real 32 1 RD S SDRO 2032 ALM , , , , , , , , , , % Real NYK E SDO 2047 IO10-282, , , , , , , , , , % Real NYK E SDO 2044 IO , , , , , , , , , , , , % Real 41 4 NYK E SDO 2041 ALM , , , , , , NYK E SDO 2041 IO , , , , , , , , , , , , Sum Realkreditobligationer -282, ,079, , , , , ,065,148.78

16 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt SUM Obligationer - Konverterbare ( -282, ,079, , , , , ,065, Obligationer - Udtrukne (DKK) Realkreditobligationer 1% Real 32 1 RD S SDRO 2032 ALM % Real NYK E SDO 2047 IO % Real NYK E SDO 2044 IO10 6, , , , , , , , , , % Real 41 4 NYK E SDO 2041 ALM 14, , , , , NYK E SDO 2041 IO30 6, , , , , , , , , , Sum Realkreditobligationer 28, , , , , SUM Obligationer - Udtrukne (DKK) 28, , , , , SUM TOTAL, OBLIGATIONER -397, ,875, , ,232, , , ,540,680.66

17 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Investeringsforeninger (DKK) Investeringsforeninger mv. Inv. - obl.: High Yield Bonds SEBinvest US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) , , , , Inv. - akt.: Danske SEBinvest Danske Aktier , , , , , , , , Inv. - akt.: Europa SEBInvest Europa Small Cap , , , , Inv. - akt.: Nordamerika SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) , , , , Inv. - akt.: Japan SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) , , , , Sum Investeringsforeninger , , , , SUM Investeringsforeninger (DKK) , , , , SUM TOTAL, INVESTERINGSFOREN , , , ,292.58

18 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt SUM TOTAL -397, ,965, ,128, ,232, , , ,478,388.08

19 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Kontanter (DKK) Tilskrevne udbytte Transaktionskonto (DKK) SUM TOTAL, KONTANTER Obligationer - Inkonverterbare (DKK) Realkreditobligationer 2% Real 17 2 BRF B RO Jan 3, , , , , , , RD T SDRO 2017 Apr , , , , , , , , , , , , , % Real 18 2 NYK H SDO 2018 Oct , , , , , , , , , , % Real 19 2 RD T SDRO 2019 apr , , , , , , , , , , , , % Real 20 2 NYK H SDO 2020 Jan -43, , , , , , , , , , , , , , % Real 16 4 NDA 2 SDRO 2016 Jan -72, , , , , , , , , ,143.90

20 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt 4% Real 20 4 NYK D RO Jan , , , , , , , , , , , , Sum Realkreditobligationer -112, , ,842, ,662, , , , SUM Obligationer - Inkonverterbare -112, , ,842, ,662, , , , Obligationer - Konverterbare (DKK) Realkreditobligationer 1% Real 32 1 RD S SDRO 2032 ALM , , , , , , , , , , % Real NYK E SDO 2047 IO10-200, , , , , , , , % Real NYK E SDO 2044 IO , , , , , , , , , , , , % Real 41 4 NYK E SDO 2041 ALM , , , , , , NYK E SDO 2041 IO , , , , , , , , , , , , Sum Realkreditobligationer -200, ,390, , , , , ,743.69

21 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt SUM Obligationer - Konverterbare ( -200, ,390, , , , , , Obligationer - Udtrukne (DKK) Realkreditobligationer 1% Real 32 1 RD S SDRO 2032 ALM % Real NYK E SDO 2047 IO % Real NYK E SDO 2044 IO10 6, , , , , , , , , , % Real 41 4 NYK E SDO 2041 ALM 14, , , , , NYK E SDO 2041 IO30 6, , , , , , , , , , Sum Realkreditobligationer 28, , , , , SUM Obligationer - Udtrukne (DKK) 28, , , , , SUM TOTAL, OBLIGATIONER -284, ,841, ,470, ,971, , ,488, ,166.84

22 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Investeringsforeninger (DKK) Investeringsforeninger mv. Inv. - obl.: High Yield Bonds SEBinvest US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) Sky Harbor SD US HY Bonds - Class B Cap. DKK Hedged , , , , , , , Inv. - akt.: Danske SEBinvest Danske Aktier 232, , , , , , , , , , Inv. - akt.: Europa SEBInvest Europa Small Cap 593, ,071, ,664, , ,071, ,664, Inv. - akt.: Nordamerika SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) 634, , ,248, , , ,248, Inv. - akt.: Japan SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) 90, , , , , , Sum Investeringsforeninger 1,697, ,171, , , ,021,285.47

23 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt SUM Investeringsforeninger (DKK) 1,697, ,171, , , ,021, SUM TOTAL, INVESTERINGSFOREN. 1,697, ,171, , , ,021, SUM TOTAL 1,413, ,329, ,623, ,971, , ,640, ,383,123.18

24 OBLIGATIONSOVERSIGT OG RISIKOMÅL Dato: Opt.just. Varighed Korr. Off Markedsværdi+ Vægt Mod. OAD Varighed Varighed Kon- Finans- Faktor Eff. Værdipapirer Fondskode Nom påløbne rente % (MOAD) (OAD) Officiel veksitet tilsynet Officiel Rente Kontanter (DKK) Transaktionskonto (DKK) TRKONTO 526, , Obligationer - Inkonverterbare (DKK) 2 BRF B RO Jan DK ,802, ,704, RD T SDRO 2017 Apr DK ,840, ,515, NYK H SDO 2018 Oct DK ,500, ,002, RD T SDRO 2019 apr DK ,305, ,985, NYK H SDO 2020 Jan DK ,365, ,649, NYK D RO Jan DK ,985, ,184, ,797, ,042, Obligationer - Konverterbare (DKK) 1 RD S SDRO 2032 ALM DK ,878, ,213, NYK E SDO 2044 IO10 DK ,922, ,058, NYK E SDO 2041 ALM DK ,537, ,453, NYK E SDO 2041 IO30 DK ,766, ,152, ,105, ,878, SUM TOTAL 112,429, ,447, Beregnet ved Beregnet ved Beregnet ved Opt. justeret officiel Finanstilsynets varighed varighed varighed Ændring i porteføljeværdi ved renteændring på 1 pct. point i DKK: 3,554, ,010, ,262, Ændring i porteføljeværdi ved renteændring på 1 pct. point i % af markedsværdi incl. renter:

25 TRANSAKTIONSLISTE Bankkonto: Periode: til Vi har udført følgende handler for Dem: Handels- Handels Andre Børsdato Valør Transaktion Antal ISIN Værdipapir Kurs Kursværdi Renter Kurtage udgifter afgift Total beløb Mægler KØB 53, DK SEBinvest US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) ,390, ,390, Handler fra IFS systemet eller Interne KØB 190, DK NYK H SDO 2020 Jan , , SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK NYK H SDO 2020 Jan 1, KØB 300, DK NDA 2 SDRO 2016 Jan , , SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK NDA 2 SDRO 2016 Jan 3, KØB 310, DK NYK D RO Jan , , SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK NYK D RO Jan 3, KØB 130, DK NYK E SDO 2041 IO , , SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK NYK E SDO 2041 IO KØB 20, DK BRF B RO Jan , , SEB A/S (interne) PL. RENTE DK BRF B RO Jan KØB 2,440, DK NYK E SDO 2041 ALM ,549, ,549, SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK NYK E SDO 2041 ALM 2, KØB DK SEBinvest Danske Aktier , , Handler fra IFS systemet eller Interne KØB 9,400, DK RD S SDRO 2032 ALM ,127, ,127, JYSKE BANK AS DENMARK PL. RENTE DK RD S SDRO 2032 ALM 8, SALG 8,800, DK NDA 2 SDRO 2016 Jan ,057, ,057, JYSKE BANK AS DENMARK PL. RENTE DK NDA 2 SDRO 2016 Jan 118,619.18

26 TRANSAKTIONSLISTE Bankkonto: Periode: til Vi har udført følgende handler for Dem: Handels- Handels Andre Børsdato Valør Transaktion Antal ISIN Værdipapir Kurs Kursværdi Renter Kurtage udgifter afgift Total beløb Mægler KØB 7,500, DK NYK H SDO 2018 Oct ,963, ,963, SEB A/S (interne) PL. RENTE DK NYK H SDO 2018 Oct 90, SALG 8,295, DK NYK E SDO 2047 IO ,047, ,047, SPAR NORD BANK DENMARK PL. RENTE DK NYK E SDO 2047 IO10 21, KØB 6,500, DK NYK E SDO 2041 ALM ,769, ,769, SPAR NORD BANK DENMARK PL. RENTE DK NYK E SDO 2041 ALM 33, SALG 6,325, DK NYK H SDO 2020 Jan ,722, ,722, NYKREDIT BANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK NYK H SDO 2020 Jan 47, KØB 11, DK SEBinvest US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) ,138, ,138, SEB Handler mellem system 20 og 4 (interne) KØB 575, DK RD S SDRO 2032 ALM , , SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK RD S SDRO 2032 ALM 1, KØB 2,200, DK NYK E SDO 2044 IO ,255, ,255, SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK NYK E SDO 2044 IO10 14, KØB 5,475, DK NYK E SDO 2041 ALM ,811, ,811, SPAR NORD BANK DENMARK PL. RENTE DK NYK E SDO 2041 ALM 40, KØB 2,225, DK NYK E SDO 2041 IO ,342, ,342, SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK NYK E SDO 2041 IO30 16, SALG 500, DK RD T SDRO 2017 Apr , , SYDBANK A/S COPENHAGEN

27 TRANSAKTIONSLISTE Bankkonto: Periode: til Vi har udført følgende handler for Dem: Handels- Handels Andre Børsdato Valør Transaktion Antal ISIN Værdipapir Kurs Kursværdi Renter Kurtage udgifter afgift Total beløb Mægler PL. RENTE DK RD T SDRO 2017 Apr 1, SALG 96, DK RD S SDRO 2032 ALM , , SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK RD S SDRO 2032 ALM SALG 2,768, DK NYK E SDO 2044 IO ,774, ,774, SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK NYK E SDO 2044 IO10 18, SALG 5,144, DK NYK E SDO 2041 ALM ,158, ,158, SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK NYK E SDO 2041 ALM 38, SALG 2,416, DK NYK E SDO 2041 IO ,423, ,423, SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK NYK E SDO 2041 IO30 18,055.08

28 BANKKONTI Bankkonto: Periode: til Valuta: Danske Kroner Handels- Tran.- Beløb i Beløb i dato Valør kode Transaktion Betegnelse Valutakurs lokal valuta (DKK) Danske Kroner Transaktionskonto (DKK) Balance ved start 1,596, ,596, dp Renter Transaktionskonto (DKK) dp Renter 2 RD T SDRO 2017 Apr , , dp Renter 2 RD T SDRO 2019 apr , , dp Renter 4 NYK E SDO 2041 ALM , , dp Renter 4 NYK E SDO 2041 IO , , dp Renter 3.5 NYK E SDO 2044 IO , , dp Renter 2.5 NYK E SDO 2047 IO , , dp Renter 4 NYK E SDO 2041 ALM , , dp Renter 4 NYK E SDO 2041 IO , , dp Renter 3.5 NYK E SDO 2044 IO , , dp Renter 2.5 NYK E SDO 2047 IO dp Afdrag 4 NYK E SDO 2041 ALM ,977, ,977, dp Afdrag 4 NYK E SDO 2041 IO ,659, ,659, dp Afdrag 3.5 NYK E SDO 2044 IO ,448, ,448, dp Afdrag 2.5 NYK E SDO 2047 IO , , wd Køb SEBinvest US HY Bonds Short ,390, ,390, Duration (SKY Harbor) wd Køb 2 NYK H SDO 2020 Jan , , wd Køb 4 NDA 2 SDRO 2016 Jan , , wd Køb 4 NYK D RO Jan , , wd Køb 4 NYK E SDO 2041 IO , , wd Køb 2 BRF B RO Jan , , wd Køb 4 NYK E SDO 2041 ALM ,549, ,549, wd Påløbne renter 2 NYK H SDO 2020 Jan , , wd Påløbne renter 4 NDA 2 SDRO 2016 Jan , , wd Påløbne renter 4 NYK D RO Jan , , wd Påløbne renter 4 NYK E SDO 2041 IO wd Påløbne renter 2 BRF B RO Jan wd Påløbne renter 4 NYK E SDO 2041 ALM , , wd Køb SEBinvest Danske Aktier , , dp Overførsel Tilskrevne udbytte , , wd Køb 1 RD S SDRO 2032 ALM ,127, ,127, dp Salg 4 NDA 2 SDRO 2016 Jan ,057, ,057, wd Påløbne renter 1 RD S SDRO 2032 ALM , , dp Påløbne renter 4 NDA 2 SDRO 2016 Jan , , wd Køb 2 NYK H SDO 2018 Oct ,963, ,963, dp Salg 2.5 NYK E SDO 2047 IO ,047, ,047, wd Påløbne renter 2 NYK H SDO 2018 Oct , , dp Påløbne renter 2.5 NYK E SDO 2047 IO , , wd Køb 4 NYK E SDO 2041 ALM ,769, ,769, dp Salg 2 NYK H SDO 2020 Jan ,722, ,722, wd Påløbne renter 4 NYK E SDO 2041 ALM , , dp Påløbne renter 2 NYK H SDO 2020 Jan , , wd Køb SEBinvest US HY Bonds Short ,138, ,138, Duration (SKY Harbor) wd Køb 1 RD S SDRO 2032 ALM , , wd Køb 3.5 NYK E SDO 2044 IO ,255, ,255, wd Køb 4 NYK E SDO 2041 ALM ,811, ,811, wd Køb 4 NYK E SDO 2041 IO ,342, ,342, dp Salg 2 RD T SDRO 2017 Apr , , dp Salg 1 RD S SDRO 2032 ALM , ,786.20

29 BANKKONTI Bankkonto: Periode: til Valuta: Danske Kroner Handels- Tran.- Beløb i Beløb i dato Valør kode Transaktion Betegnelse Valutakurs lokal valuta (DKK) dp Salg 3.5 NYK E SDO 2044 IO ,774, ,774, dp Salg 4 NYK E SDO 2041 ALM ,158, ,158, dp Salg 4 NYK E SDO 2041 IO ,423, ,423, wd Påløbne renter 1 RD S SDRO 2032 ALM , , wd Påløbne renter 3.5 NYK E SDO 2044 IO , , wd Påløbne renter 4 NYK E SDO 2041 ALM , , wd Påløbne renter 4 NYK E SDO 2041 IO , , dp Påløbne renter 2 RD T SDRO 2017 Apr , , dp Påløbne renter 1 RD S SDRO 2032 ALM dp Påløbne renter 3.5 NYK E SDO 2044 IO , , dp Påløbne renter 4 NYK E SDO 2041 ALM , , dp Påløbne renter 4 NYK E SDO 2041 IO , , wd Omkostninger Depotgebyr , , Balance ved slut 526, , Tilskrevne udbytte Balance ved start dp Udbytte SEBinvest Danske Aktier , , wd Overførsel Transaktionskonto (DKK) , , Balance ved slut Client Additions or Withdrawals Balance ved start -139,642, ,642, dp Salg 1 RD S SDRO 2032 ALM , , wd Køb 1 RD S SDRO 2032 ALM , , dp Salg 4 NYK E SDO 2041 ALM ,144, ,144, wd Køb 4 NYK E SDO 2041 ALM ,144, ,144, dp Salg 4 NYK E SDO 2041 IO ,416, ,416, wd Køb 4 NYK E SDO 2041 IO ,416, ,416, dp Salg 3.5 NYK E SDO 2044 IO ,768, ,768, wd Køb 3.5 NYK E SDO 2044 IO ,768, ,768, Balance ved slut -139,642, ,642, Danske Kroner Total -139,115, ,115, Svenske Kroner Client Additions or Withdrawals Balance ved start -11,403, ,872, Balance ved slut -11,403, ,872, Svenske Kroner Total -11,403, ,872,796.47

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. kvartal 2015 MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: 6100048048 Rapporten er opgjort på handelsdag Dato: 12-31-2015 Aktivklasse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 2. kvartal 2014 ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE (Redaktionen afsluttet 1. juli 2014) POSITIVE AFKAST OVER HELE LINJEN De finansielle markeder har i 2. kvartal

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport 2. Kvartal 2016 ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE (Redaktionen afsluttet 1. juli 2016) FTSE 100. Britiske aktier ligger nu højere end før Brexit. FANGET PÅ DET FORKERTE

Læs mere

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015 Danmark Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker sig så megen opmærksom

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport 4. Kvartal 2013 12.12 01.13 02.13 03.13 04.13 05.13 06.13 07.13 08.13 09.13 10.13 11.13 12.13 12.12 01.13 02.13 03.13 04.13 05.13 06.13 07.13 08.13 09.13 10.13

Læs mere

ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE

ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE (Redaktionen afsluttet 4. januar 2018) HØJERE AKTIVITET I ÅRETS SIDSTE KVARTAL blev året, hvor det globale opsving for alvor bed sig fast. De positive tendenser har været

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2015. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for juni 2015. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark

Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2015. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for juni 2015. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Juni 2015 Rapport for juni 2015 Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Nordea Investment Management 7. juli 2015 Oversigtsliste beholdninger Juni 2015 Portefølje: Pr.: 30-06-2015 Basisvaluta: DKK

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Afkastrapport. Middelfart Kommune. 14. januar 2013-30. juni 2013. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse

Afkastrapport. Middelfart Kommune. 14. januar 2013-30. juni 2013. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse Afkastrapport 14. januar 2013-30. juni 2013 Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende Deres afkastrapport. Hvis De ønsker at disponere på grundlag af afkastrapporten, opfordrer jeg Dem til at kontakte

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE

ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE (Redaktionen afsluttet 4. april ) Afkast på udvalgte aktivklasser i første kvartal. ET TURBULENT KVARTAL Det har været et turbulent kvartal på de finansielle markeder. Januar

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Afkastrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2015-30. juni 2015. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse

Afkastrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2015-30. juni 2015. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse Afkastrapport Middelfart Kommune 1. januar 2015-30. juni 2015 Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende Deres afkastrapport. Hvis De ønsker at disponere på grundlag af afkastrapporten, opfordrer jeg Dem

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser!

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2015 Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2013

Markedskommentar Orientering Q3 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Årets 3. kvartal blev på mange måder en déjà vue oplevelse. Man følte umiddelbart, at man havde hørt det hele et par gange før: En genopblussen

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning AUGUST 2017 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning DECEMBER 2017 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Afkastrapport - Juli Aabenraa Kommune

Afkastrapport - Juli Aabenraa Kommune Afkastrapport - Juli 2016 Aabenraa Kommune Indholdsfortegelse Side: 2 - Indholdsfortegelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Markedskommentar Side: 5 - Grafer Side: 6 - Grafer Side: 7 - Afkastopgørelse Side:

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Investeringsrapport December 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune Tobias Hallingskog +45 55472231 tobias.hallingskog@nordea.com Afkastoversigt Faaborg-Midtfyn Kommune Absolut -0,54% Relativ 0,07% Afkastoversigt

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Rentestigninger giver negative obligationsafkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2015 Obligationer ramt af rente stigninger i 2. kvartal Bekymringer om Grækenland gav aktiekursfald Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Læs mere

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune Afkastrapport - Juli 2015 Aabenraa Kommune Indholdsfortegelse Side: 2 - Indholdsfortegelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Aktie markedskommentar Side: 5 - Obligations markedskommentar Side: 6 - Grafer Side:

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE

ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE (Redaktionen afsluttet 1. juli ) FTSE 100. Britiske aktier ligger nu højere end før Brexit. FANGET PÅ DET FORKERTE BEN Efter en rolig start på kvartalet var vi i juni måned

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på - Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL -, pct. - - - - - - - -,9 pct. -,9 pct. -,9 pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at der

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2014

Markedskommentar Orientering Q1 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Q4 2015. Markedskommentar. Danmark. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015

Q4 2015. Markedskommentar. Danmark. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015 Markedskommentar Kære Læser! Danmark Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015 4. kvartal blev præcis lige så volatilt som året 2015 som helhed: Perioder med optimisme og stærkt stigende kurser

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Investeringsrapport 4. kvartal 2016 Faaborg-Midtfyn Kommune Anders Fisker Ross-Hansen anders.fisker@nordea.com Asset Management Indholdsfortegnelse Nordeas officielle rapportering Afkastoversigt 3 Obligationer

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2014

Markedskommentar Orientering Q2 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2014 Den globale økonomi er i 2. kvartal kommet sig over det skuffende 1. kvartal, hvor især den amerikanske isvinter satte en midlertidig

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Rebild Kommune RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015. Hobrovej 110 9530 Støvring. Kontaktinformation:

Rebild Kommune RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015. Hobrovej 110 9530 Støvring. Kontaktinformation: RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Kontaktinformation: Henrik Molsgaard Larsen Danske Capital Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Tel.: [+45] 4513 9600 Rapportering pr.

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2014

Markedskommentar Orientering Q3 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2012

Markedskommentar Orientering Q4 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

4% Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK0009276867 33,660,000.00 107.99 36,350,553.83 107.14 36,063,324.00 1,342,711.23 37,406,035.23 14.

4% Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK0009276867 33,660,000.00 107.99 36,350,553.83 107.14 36,063,324.00 1,342,711.23 37,406,035.23 14. LP Pulje 1 - Obligationer Depot nr.: 6100067018 Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Periodisering (DKK) 6,879,506.17 6,879,506.17 6,879,506.17 0.00 6,879,506.17 2.6 Transaktionskonto

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej 85 2900 Hellerup Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen Lægernes

Læs mere

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009 6. januar 2010 Finansiel strategi - rapportering pr. 31. december 2009 Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5- Placeringsporteføljen

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Surt kvartal på de finansielle markeder

Surt kvartal på de finansielle markeder Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Oktober 2015 Globale vækstbekymringer i fokus Negativ aktiemarkedsstemning i 3. kvartal Surt kvartal på de finansielle markeder Hvor 1. halvår var præget

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 1. kvartal kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 1. kvartal kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Hvad angår udviklingen på risikofyldte aktiver minder starten på 2013 meget om afslutningen på 2012 - altså med solide

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en endog meget stor

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere