Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering"

Transkript

1 Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 2. kvartal 2015

2 EM Aktier US Aktier - 0,5-1,5-2,5-3,5-4,5 Index Germany IFO Business Expectations, lhs Eurozone Manufacturing PMI, rhs Eurozone GDP Consensus Forecast (YoY %) US GDP Consensus Forecast (YoY %) Eurozone Services PMI, rhs 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1, ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE (Redaktionen afsluttet 1. juli 2015) ET RØDT KVARTAL Mens første kvartal 2015 bød på faldende renter og store aktiekursstigninger, er udviklingen vendt på hovedet i andet kvartal. Vi har således oplevet kraftigt stigende renter og faldende kurser på stort set alle aktivklasser. Det faktum, at dollaren samtidig er svækket med knap 4% over for kronen i kvartalet, har ikke gjort afkastene bedre for danske investorer. Afkast i DKK i 2. kvartal 2015 for forskellige aktivklasser. HVAD BLIVER EFFEKTEN I RESTEN AF EUROPA? I skrivende stund er vores bedste bud, at krisen i Grækenland ikke afsporer det europæiske opsving. Historien omkring heling af den europæiske banksektor og en øget kreditvækst i Europa er stadig intakt, og det vil understøtte væksten i det kommende kvartal. Set over en bred kam ser nøgletallene fortsat fornuftige ud. Dog er det værd at bemærke, at vi i form af et svagt erhvervstillidstal fra Tyskland (IFO) har fået det første forvarsel om, at krisen i Grækenland kan have negative psykologiske spillover-effekter. Sådanne reaktionsmønstre så vi sidst i efteråret 2014, hvor uroen i Ukraine bidrog til en opbremsning i det europæiske opsving. Vi har således stor respekt for de mulige negative psykologiske effekter, som situationen i Grækenland kan medføre hos både forbrugere og virksomheder. Derfor træder vi indtil videre varsomt i forhold til at øge risikoudnyttelsen i porteføljerne. Modstridende signaler fra Europas ledende økonomiske indikatorer. Dansk Realkredit EUR Investment Grade Kredit U.S. High Yield Hedged EUR EM Obligationer Europæiske Aktier Kilde: Macrobond De lange renter begyndte at stige meget kraftigt i slutningen af april og fortsatte efter et kort tilbagefald den kraftige stigning i juni. Stigende inflationsforventninger er af flere markedsdeltagere blevet brugt som forklaring på den pludselige rentestigning, men inflationsforventningerne begyndte allerede at stige i januar, mens renterne herefter fortsatte med at falde i tre måneder. Vores vurdering er derfor, at skiftet snarere skal ses i lyset af den ekstreme positionering, der var blevet opbygget i markedet på grund af en længere periode med lav volatilitet og kun faldende renter. Dette forklarer også, hvorfor bevægelserne har været så voldsomme, som det har været tilfældet, da renterne begyndte at stige. De stigende inflationsforventninger skal med andre ord ses i sammenhæng med dette mere tekniske skift i markedet. THE NEVER ENDING STORY Kvartalets helt store markedsdriver har været situationen i Grækenland. Deadlines er kommet og gået uden at det har medført yderligere afklaring. I mellemtiden har de finansielle markeder været holdt som gidsel med det resultat, at skiftende politiske udmeldinger har dikteret markedsudviklingen. Indledningsvis var konsensusholdningen i markedet ellers, at Grækenland var et afgrænset problem, og at kursbevægelserne derfor ville være begrænsede. Denne holdning synes i nogen grad at være blevet revurderet i takt med, at Grækenland har bevæget sig tættere på et exit fra eurosamarbejdet. Dog har vi endnu ikke set deciderede panikaktioner i markedet. Selv efter at premierminister Tsipras højest overraskende valgte at bringe spørgsmålet om, hvorvidt man skulle acceptere kreditorernes forslag til folkeafstemning, var markedsreaktionerne relativt kontrollerede. Situationens alvor taget i betragtning. Kilde: Macrobond USA IGEN PÅ VEJ OP I GEAR Set over hele kvartalet var det overordnede økonomiske tema stigende renter og en historie om, at det langsomt går fremad i Europa, mens USA i lighed med sidste år mærker effekten af en usædvanlig kold vinter. Dette billede bekræftes af udviklingen i konsensusestimaterne for væksten i Europa, der gradvist er blevet opjusteret, mens det modsatte har været tilfældet i USA. På overfladen kunne det ligne en historie om økonomisk konvergens på tværs af Atlanten. Det er dog langt fra tilfældet. Trods den midlertidige opbremsning først på året befinder amerikansk økonomi sig stadig et gear over den europæiske, og der er udsigt til yderligere acceleration herfra. Udvikling i konsensusforventningerne til BNP-væksten i år for henholdsvis USA og Eurozonen. Kilde: Macrobond KVARTALSRAPPORTERING SEB Asset Management, København 1

3 Index 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0-2,5 % Som det ses af figuren nedenfor er opbremsningen i amerikansk økonomi ved at være tilendebragt, og nøgletallene er nu begyndt at overraske forventningerne positivt. Forudsigelserne lød som følger: Aktier slår alle former for obligationer. Amerikansk surprise-indicator (udtryk for om nøgletallene overrasker markedet i positiv eller negativ retning). Europæiske aktier klarer sig bedre end de amerikanske. De lange renter kommer til at stige i både Europa og USA. High Yield-obligationer slår Investment Grade og statsobligationer. Større kursudsving på markederne, end hvad vi har været vant til de seneste tre år. Kineserne kommer med yderligere stimuli. ECB påbegynder opkøb af statsobligationer. Kilde: Macrobond - Olien kommer til at stige minimum 20%. KINA: NÅR BOBLEN BRISTER Vi har tidligere beskrevet vores syn på, at den strukturelle tilpasning i Kina ikke er ovre samt luftet vores bekymringer for væksten. Det ser nu i højere og højere grad ud til, at myndighederne deler denne bekymring. Vi har således været vidne til ganske betydelige lempelser af både pengepolitisk og finanspolitisk karakter. Til listen af faresignaler fra Kina kan nu tilføjes en aktieboble under opsejling på det indenlandske aktiemarked. Det forhold, at et voksende privatforbrug indtil nu har været det primære lyspunkt i den kinesiske økonomi, gør det ikke mindre bekymrende at overveje, hvordan den negative formueeffekt rammer privatforbruget, når boblen engang brister. Kombineret med at vi stadig ikke ser nogen stærke tegn på en positiv vending i de øvrige vigtige EM-lande, fastholder vi et negativt syn på Emerging Markets som helhed. Halvvejs gennem året har aktier outperformet alle former for obligationer. Europæiske aktier har ligeledes outperformet amerikanske aktier og endelig har high yield-obligationer outperformet både investment grade-obligationer og statsobligationer. År-til-dato afkast for IG og HY kredit samt europæiske og amerikanske aktier. EUR Investment Grade Kredit U.S. High Yield Hedged EUR Europæiske Aktier US Aktier Udvikling i indenlandske kinesiske aktier (Shenzhen Stock Exchange Composite Index). Kilde: Macrobond HOUSEKEEPING I en branche, hvor vi oftest er mest optaget af at kigge fremad og komme med nye forecast, vil vi gøre en undtagelse og med et kort tilbageblik evaluere, hvordan det er gået med vores forudsigelser for Ved indgangen til året opstillede vi i Økonomisk Finansielt scenarie for Q vores overordnede forventninger til året. Her halvvejs igennem året vil vi gøre et foreløbigt regnskab og se på, hvordan det er gået. Kilde: Macrobond De kinesiske myndigheder har både sænket reservekravene til bankerne og styringsrenterne hele tre gange. ECB påbegyndte som bekendt opkøb af statsobligationer i januar. De lange renter er steget i både Europa og USA. Olieprisen har endnu ikke nået de 20%, som vi forudsagde, men med en stigning på ca. 10% i første halvår er den godt på vej. Endelig har kursudsvingene i år været større, end hvad vi har været vant til i de senere år, uanset om man kigger på renter, valuta eller aktier. Det, som har overrasket os mest i år, er styrken og hastigheden, hvormed renterne er steget. Vi havde som nævnt godt nok forventet stigende renter, men slet ikke i det omfang som vi har været vidne til i andet kvartal. FORVENTNINGER OG PRÆFERENCER På baggrund af vores moderat positive syn på fremtidsudsigterne for både europæisk og amerikansk økonomi holder vi fast i en relativ høj udnyttelse af risikobudgetterne. Konkret udmønter det sig i en overvægt af aktier og en overvægt af high yield-obligationer. Selvom overskrifter relateret til Grækenland p.t. fylder mest i markedet, er den største reelle KVARTALSRAPPORTERING SEB Asset Management, København 2

4 risiko, hvordan markederne reagerer på den første renteforhøjelse fra Fed. Vores fundamentale holdning er, at renteforhøjelsen i sig selv ikke er negativ, så længe den sker på baggrund af en tydelig fremgang i den underliggende økonomi. Det udelukker dog ikke, at der kan opstå en del volatilitet, når det sker. Vi vurderer, at Emerging Markets-aktier og obligationer vil være de mest sårbare aktivklasser. Både i forhold til første renteforhøjelse og Grækenland er vores overordnede bias i retning af at udnytte eventuel uro til at øge aktieeksponeringen, men meget kan naturligvis ændre sig i disse hellenistiske tider *. På den regionale aktieallokering fastholder vi præferencen for Danmark og Europa på bekostning af USA og EM. Overvægten af Europa er baseret på et positivt makromomentum og en værdiansættelsesmæssig betragtning om, at det er den region, som tilbyder mest upside. Danmark nyder godt af det europæiske makromomentum og tilbyder desuden høj indtjeningsvisibilitet og ikke mindst en kvalitetsbias, som er med til at balancere risikoen. Vi ser værdi i Japan, men vurderer, at makrobilledet er for mudret til at bære en overvægt, hvorfor vi forbliver neutral. * Ingen sammenligning i øvrigt til den hellenistiske periode f.kr., hvor det hellenistiske rige bliver overtaget af Romerriget og Grækenland bliver en romersk provins. AFKASTUDVIKLING FOR ANDET KVARTAL 2015 I nedenstående tabel har vi opsummeret afkastene på udvalgte aktivtyper. Endelig vises udviklingen for udvalgte valutaer mod danske kroner. Afkast for udvalgte aktivtyper Ændring i procent (benchmark valutaenhed) Obligationer Jun kvt YTD 2015 EFFAS Europe Govt All (EUR) -2,70% -5,55% -1,25% EFFAS USA All (USD) -0,95% -2,00% -0,20% EFFAS Germany All (EUR) -2,13% -4,52% -0,91% EFFAS Japan All (JPY) -0,11% -0,23% -0,77% EFFAS Denmark All (DKK) -3,33% -6,77% -1,43% ML Global HY Index TR Local (XXX) -1,48% 0,58% 3,25% ML US Cash Pay HY Constrained Index TR USD (USD) -1,53% -0,03% 2,49% JPMorgan EMBI Global Diversified (USD) -1,56% -0,34% 1,67% Nykredit Danish Mortgage Bond (DKK) -0,98% -2,39% -1,74% Aktier MSCI World (net div) (DKK) -3,92% -3,41% 11,70% MSCI North America (net div) (DKK) -3,58% -3,64% 9,75% MSCI Europe (net div) (DKK) -4,63% -3,41% 12,96% TOPIX TR INDEX (DKK) -2,63% -0,16% 24,71% MSCI Emerging Markets (net div) (DKK) -4,16% -3,08% 12,01% OMXC Copenhagen All Share GI (DKK) -3,86% -1,66% 25,41% OMXC Copenhagen All Share Capped GI (DKK) -3,72% -0,19% 20,94% Valuta mod DKK EUR -0,01% -0,15% 0,18% USD -1,61% -3,75% 8,80% JPY -0,22% -5,67% 6,60% EFFAS = European Federation of Financial Analysts Societies ML = Merrill Lynch JPM = JP Morgan MSCI = Morgan Stanley Capital International OMXC = Københavns Fondsbørs KVARTALSRAPPORTERING SEB Asset Management, København 3

5 MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 526, Akt Inv.for. 2,296, Akt Inv.for. 19,037, Obl Inv.for. 22,346, Obl Dk nom 116,920, TOTAL 161,128,

6 PERFORMANCE RAPPORT - TIDSVÆGTET AFKAST Periode: til Periode År til dato kr. kr. Beregningsperiodens start Porteføljens startværdi 161,800, ,707, Vedhængende renter 755, ,971, Total 162,556, ,678, Indskud i perioden Udtræk i perioden -10, , Afkast for perioden -1,417, ,460, Porteføljeværdi ultimo ,139, ,139, Vedhængende renter 989, , Total 161,128, ,128, Specifikation af afkast Realiseret gevinst 28, ,413, Realiseret kursgevinst 28, ,413, Realiseret valutagevinst Urealiseret gevinst -1,682, ,329, Urealiseret kursgevinst -1,682, ,329, Urealiseret valutagevinst Realiserede Renter Depot 3, ,470, Realiserede Renter Kontantkonto Modtaget og tilgodehavende udbytte , Ændring i vedhængende renter 234, , Afkast for perioden -1,417, ,383, Forvaltningsgebyr , Total afkast for periode efter gebyrer -1,417, ,460, Tidsvægtet afkast -0.87% 2.85%

7 PERFORMANCE RAPPORT - TIDSVÆGTET AFKAST Periode: til Periode År til dato kr. kr. Beregningsperiodens start Porteføljens startværdi 161,384, ,707, Vedhængende renter 1,232, ,971, Total 162,617, ,678, Indskud i perioden Udtræk i perioden -10, , Afkast for perioden -1,478, ,460, Porteføljeværdi ultimo ,139, ,139, Vedhængende renter 989, , Total 161,128, ,128, Specifikation af afkast Realiseret gevinst -397, ,413, Realiseret kursgevinst -397, ,413, Realiseret valutagevinst Urealiseret gevinst -1,965, ,329, Urealiseret kursgevinst -1,965, ,329, Urealiseret valutagevinst Realiserede Renter Depot 976, ,470, Realiserede Renter Kontantkonto Modtaget og tilgodehavende udbytte 152, , Ændring i vedhængende renter -243, , Afkast for perioden -1,478, ,383, Forvaltningsgebyr , Total afkast for periode efter gebyrer -1,478, ,460, Tidsvægtet afkast -0.91% 2.85%

8 BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Gns. Markeds- Ureal. Markedsværdi Vægt Værdipapirer ISIN Stk. købspris Kostpris kurs Markedsværdi gevinst/tab inkl.rente i DKK % Kontanter (DKK) (FX = ) Transaktionskonto (DKK) TRKONTO 526, , , Obligationer - Inkonverterbare (DKK) (FX = ) Realkreditobligationer 2% Real 17 2 RD T SDRO 2017 Apr DK ,840, ,591, ,432, , ,515, % Real 19 2 RD T SDRO 2019 apr DK ,305, ,045, ,930, , ,985, % Real 17 2 BRF B RO Jan DK ,802, ,687, ,479, , ,704, % Real 20 4 NYK D RO Jan DK ,985, ,163, ,046, , ,184, % Real 20 2 NYK H SDO 2020 Jan DK ,365, ,688, ,606, , ,649, % Real 18 2 NYK H SDO 2018 Oct DK ,500, ,963, ,890, , ,002, Sum Realkreditobligationer 74,139, ,386, , ,042, SUM Obligationer - Inkonverterba 74,139, ,386, , ,042, Obligationer - Konverterbare (DKK) (FX = ) Realkreditobligationer 1% Real 32 1 RD S SDRO 2032 ALM DK ,878, ,574, ,189, , ,213, % Real 41 4 NYK E SDO 2041 ALM DK ,537, ,349, ,290, , ,453, NYK E SDO 2041 IO30 DK ,766, ,149, ,075, , ,152, Sum 4% Real 41 25,606, % Real NYK E SDO 2044 IO10 DK ,922, ,009, ,990, , ,058, Sum Realkreditobligationer 43,083, ,545, , ,878, SUM Obligationer - Konverterbare 43,083, ,545, , ,878,

9 BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Gns. Markeds- Ureal. Markedsværdi Vægt Værdipapirer ISIN Stk. købspris Kostpris kurs Markedsværdi gevinst/tab inkl.rente i DKK % Investeringsforeninger (DKK) (FX = ) Investeringsforeninger mv. Inv. - akt.: Danske SEBinvest Danske Aktier DK , ,070, ,296, , ,296, Inv. - akt.: Europa SEBInvest Europa Small Cap DK , ,653, ,452, ,798, ,452, Inv. - akt.: Japan SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) DK , ,166, ,405, , ,405, Inv. - akt.: Nordamerika SEBInvest Nordamerika Indeks (SE DK , ,125, ,179, ,053, ,179, Inv. - obl.: High Yield Bonds SEBinvest US HY Bonds Short Dura DK , ,352, ,346, , ,346, Sum Investeringsforeninger mv. 38,369, ,680, ,311, ,680, SUM Investeringsforeninger (DKK) 38,369, ,680, ,311, ,680, TOTAL 161,128,

10 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Kontanter (DKK) Transaktionskonto (DKK) Obligationer - Inkonverterbare (DKK) Realkreditobligationer 2% Real 17 2 BRF B RO Jan , , , , , RD T SDRO 2017 Apr , , , , , , , , , , , , % Real 18 2 NYK H SDO 2018 Oct , , , , , , , , , , % Real 19 2 RD T SDRO 2019 apr , , , , , , , , , , % Real 20 2 NYK H SDO 2020 Jan , , , , , , , , , , % Real 20 4 NYK D RO Jan , , , , , , , , Sum Realkreditobligationer , , , , , , SUM Obligationer - Inkonverterbare , , , , , ,354.35

11 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Obligationer - Konverterbare (DKK) Realkreditobligationer 1% Real 32 1 RD S SDRO 2032 ALM , , , , , , , , , , , , % Real NYK E SDO 2044 IO , , , , , , , , , , , , % Real 41 4 NYK E SDO 2041 ALM , , , , , , NYK E SDO 2041 IO , , , , , , , , , , , , Sum Realkreditobligationer , , , , , , SUM Obligationer - Konverterbare ( , , , , , , Obligationer - Udtrukne (DKK) Realkreditobligationer 1% Real 32 1 RD S SDRO 2032 ALM

12 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt 3.5% Real NYK E SDO 2044 IO10 6, , , , , , , , , , % Real 41 4 NYK E SDO 2041 ALM 14, , , , , NYK E SDO 2041 IO30 6, , , , , , , , , , Sum Realkreditobligationer 28, , , , , SUM Obligationer - Udtrukne (DKK) 28, , , , , SUM TOTAL, OBLIGATIONER 28, , , , , , , Investeringsforeninger (DKK) Investeringsforeninger mv. Inv. - obl.: High Yield Bonds SEBinvest US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) , , , , Inv. - akt.: Danske SEBinvest Danske Aktier , , , , Inv. - akt.: Europa SEBInvest Europa Small Cap , , , ,726.40

13 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Inv. - akt.: Nordamerika SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) , , , , Inv. - akt.: Japan SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) Sum Investeringsforeninger , , SUM Investeringsforeninger (DKK) , , SUM TOTAL, INVESTERINGSFOREN , , SUM TOTAL 28, ,682, , , , , ,417,206.74

14 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Kontanter (DKK) Tilskrevne udbytte Transaktionskonto (DKK) SUM TOTAL, KONTANTER Obligationer - Inkonverterbare (DKK) Realkreditobligationer 2% Real 17 2 BRF B RO Jan , , , , , RD T SDRO 2017 Apr -2, , , , , , , , , , , , , , % Real 18 2 NYK H SDO 2018 Oct , , , , , , , , , , % Real 19 2 RD T SDRO 2019 apr , , , , , , , , , , , , % Real 20 2 NYK H SDO 2020 Jan -117, , , , , , , , , , , , , , % Real 16 4 NDA 2 SDRO 2016 Jan -24, , , , , , , , , ,908.28

15 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt 4% Real 20 4 NYK D RO Jan , , , , , , , , , , , , Sum Realkreditobligationer -144, , , , , , , SUM Obligationer - Inkonverterbare -144, , , , , , , Obligationer - Konverterbare (DKK) Realkreditobligationer 1% Real 32 1 RD S SDRO 2032 ALM , , , , , , , , , , % Real NYK E SDO 2047 IO10-282, , , , , , , , , , % Real NYK E SDO 2044 IO , , , , , , , , , , , , % Real 41 4 NYK E SDO 2041 ALM , , , , , , NYK E SDO 2041 IO , , , , , , , , , , , , Sum Realkreditobligationer -282, ,079, , , , , ,065,148.78

16 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt SUM Obligationer - Konverterbare ( -282, ,079, , , , , ,065, Obligationer - Udtrukne (DKK) Realkreditobligationer 1% Real 32 1 RD S SDRO 2032 ALM % Real NYK E SDO 2047 IO % Real NYK E SDO 2044 IO10 6, , , , , , , , , , % Real 41 4 NYK E SDO 2041 ALM 14, , , , , NYK E SDO 2041 IO30 6, , , , , , , , , , Sum Realkreditobligationer 28, , , , , SUM Obligationer - Udtrukne (DKK) 28, , , , , SUM TOTAL, OBLIGATIONER -397, ,875, , ,232, , , ,540,680.66

17 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Investeringsforeninger (DKK) Investeringsforeninger mv. Inv. - obl.: High Yield Bonds SEBinvest US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) , , , , Inv. - akt.: Danske SEBinvest Danske Aktier , , , , , , , , Inv. - akt.: Europa SEBInvest Europa Small Cap , , , , Inv. - akt.: Nordamerika SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) , , , , Inv. - akt.: Japan SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) , , , , Sum Investeringsforeninger , , , , SUM Investeringsforeninger (DKK) , , , , SUM TOTAL, INVESTERINGSFOREN , , , ,292.58

18 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt SUM TOTAL -397, ,965, ,128, ,232, , , ,478,388.08

19 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Kontanter (DKK) Tilskrevne udbytte Transaktionskonto (DKK) SUM TOTAL, KONTANTER Obligationer - Inkonverterbare (DKK) Realkreditobligationer 2% Real 17 2 BRF B RO Jan 3, , , , , , , RD T SDRO 2017 Apr , , , , , , , , , , , , , % Real 18 2 NYK H SDO 2018 Oct , , , , , , , , , , % Real 19 2 RD T SDRO 2019 apr , , , , , , , , , , , , % Real 20 2 NYK H SDO 2020 Jan -43, , , , , , , , , , , , , , % Real 16 4 NDA 2 SDRO 2016 Jan -72, , , , , , , , , ,143.90

20 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt 4% Real 20 4 NYK D RO Jan , , , , , , , , , , , , Sum Realkreditobligationer -112, , ,842, ,662, , , , SUM Obligationer - Inkonverterbare -112, , ,842, ,662, , , , Obligationer - Konverterbare (DKK) Realkreditobligationer 1% Real 32 1 RD S SDRO 2032 ALM , , , , , , , , , , % Real NYK E SDO 2047 IO10-200, , , , , , , , % Real NYK E SDO 2044 IO , , , , , , , , , , , , % Real 41 4 NYK E SDO 2041 ALM , , , , , , NYK E SDO 2041 IO , , , , , , , , , , , , Sum Realkreditobligationer -200, ,390, , , , , ,743.69

21 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt SUM Obligationer - Konverterbare ( -200, ,390, , , , , , Obligationer - Udtrukne (DKK) Realkreditobligationer 1% Real 32 1 RD S SDRO 2032 ALM % Real NYK E SDO 2047 IO % Real NYK E SDO 2044 IO10 6, , , , , , , , , , % Real 41 4 NYK E SDO 2041 ALM 14, , , , , NYK E SDO 2041 IO30 6, , , , , , , , , , Sum Realkreditobligationer 28, , , , , SUM Obligationer - Udtrukne (DKK) 28, , , , , SUM TOTAL, OBLIGATIONER -284, ,841, ,470, ,971, , ,488, ,166.84

22 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Investeringsforeninger (DKK) Investeringsforeninger mv. Inv. - obl.: High Yield Bonds SEBinvest US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) Sky Harbor SD US HY Bonds - Class B Cap. DKK Hedged , , , , , , , Inv. - akt.: Danske SEBinvest Danske Aktier 232, , , , , , , , , , Inv. - akt.: Europa SEBInvest Europa Small Cap 593, ,071, ,664, , ,071, ,664, Inv. - akt.: Nordamerika SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) 634, , ,248, , , ,248, Inv. - akt.: Japan SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) 90, , , , , , Sum Investeringsforeninger 1,697, ,171, , , ,021,285.47

23 RESULTATOPGØRELSE Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt SUM Investeringsforeninger (DKK) 1,697, ,171, , , ,021, SUM TOTAL, INVESTERINGSFOREN. 1,697, ,171, , , ,021, SUM TOTAL 1,413, ,329, ,623, ,971, , ,640, ,383,123.18

24 OBLIGATIONSOVERSIGT OG RISIKOMÅL Dato: Opt.just. Varighed Korr. Off Markedsværdi+ Vægt Mod. OAD Varighed Varighed Kon- Finans- Faktor Eff. Værdipapirer Fondskode Nom påløbne rente % (MOAD) (OAD) Officiel veksitet tilsynet Officiel Rente Kontanter (DKK) Transaktionskonto (DKK) TRKONTO 526, , Obligationer - Inkonverterbare (DKK) 2 BRF B RO Jan DK ,802, ,704, RD T SDRO 2017 Apr DK ,840, ,515, NYK H SDO 2018 Oct DK ,500, ,002, RD T SDRO 2019 apr DK ,305, ,985, NYK H SDO 2020 Jan DK ,365, ,649, NYK D RO Jan DK ,985, ,184, ,797, ,042, Obligationer - Konverterbare (DKK) 1 RD S SDRO 2032 ALM DK ,878, ,213, NYK E SDO 2044 IO10 DK ,922, ,058, NYK E SDO 2041 ALM DK ,537, ,453, NYK E SDO 2041 IO30 DK ,766, ,152, ,105, ,878, SUM TOTAL 112,429, ,447, Beregnet ved Beregnet ved Beregnet ved Opt. justeret officiel Finanstilsynets varighed varighed varighed Ændring i porteføljeværdi ved renteændring på 1 pct. point i DKK: 3,554, ,010, ,262, Ændring i porteføljeværdi ved renteændring på 1 pct. point i % af markedsværdi incl. renter:

25 TRANSAKTIONSLISTE Bankkonto: Periode: til Vi har udført følgende handler for Dem: Handels- Handels Andre Børsdato Valør Transaktion Antal ISIN Værdipapir Kurs Kursværdi Renter Kurtage udgifter afgift Total beløb Mægler KØB 53, DK SEBinvest US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) ,390, ,390, Handler fra IFS systemet eller Interne KØB 190, DK NYK H SDO 2020 Jan , , SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK NYK H SDO 2020 Jan 1, KØB 300, DK NDA 2 SDRO 2016 Jan , , SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK NDA 2 SDRO 2016 Jan 3, KØB 310, DK NYK D RO Jan , , SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK NYK D RO Jan 3, KØB 130, DK NYK E SDO 2041 IO , , SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK NYK E SDO 2041 IO KØB 20, DK BRF B RO Jan , , SEB A/S (interne) PL. RENTE DK BRF B RO Jan KØB 2,440, DK NYK E SDO 2041 ALM ,549, ,549, SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK NYK E SDO 2041 ALM 2, KØB DK SEBinvest Danske Aktier , , Handler fra IFS systemet eller Interne KØB 9,400, DK RD S SDRO 2032 ALM ,127, ,127, JYSKE BANK AS DENMARK PL. RENTE DK RD S SDRO 2032 ALM 8, SALG 8,800, DK NDA 2 SDRO 2016 Jan ,057, ,057, JYSKE BANK AS DENMARK PL. RENTE DK NDA 2 SDRO 2016 Jan 118,619.18

26 TRANSAKTIONSLISTE Bankkonto: Periode: til Vi har udført følgende handler for Dem: Handels- Handels Andre Børsdato Valør Transaktion Antal ISIN Værdipapir Kurs Kursværdi Renter Kurtage udgifter afgift Total beløb Mægler KØB 7,500, DK NYK H SDO 2018 Oct ,963, ,963, SEB A/S (interne) PL. RENTE DK NYK H SDO 2018 Oct 90, SALG 8,295, DK NYK E SDO 2047 IO ,047, ,047, SPAR NORD BANK DENMARK PL. RENTE DK NYK E SDO 2047 IO10 21, KØB 6,500, DK NYK E SDO 2041 ALM ,769, ,769, SPAR NORD BANK DENMARK PL. RENTE DK NYK E SDO 2041 ALM 33, SALG 6,325, DK NYK H SDO 2020 Jan ,722, ,722, NYKREDIT BANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK NYK H SDO 2020 Jan 47, KØB 11, DK SEBinvest US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) ,138, ,138, SEB Handler mellem system 20 og 4 (interne) KØB 575, DK RD S SDRO 2032 ALM , , SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK RD S SDRO 2032 ALM 1, KØB 2,200, DK NYK E SDO 2044 IO ,255, ,255, SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK NYK E SDO 2044 IO10 14, KØB 5,475, DK NYK E SDO 2041 ALM ,811, ,811, SPAR NORD BANK DENMARK PL. RENTE DK NYK E SDO 2041 ALM 40, KØB 2,225, DK NYK E SDO 2041 IO ,342, ,342, SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK NYK E SDO 2041 IO30 16, SALG 500, DK RD T SDRO 2017 Apr , , SYDBANK A/S COPENHAGEN

27 TRANSAKTIONSLISTE Bankkonto: Periode: til Vi har udført følgende handler for Dem: Handels- Handels Andre Børsdato Valør Transaktion Antal ISIN Værdipapir Kurs Kursværdi Renter Kurtage udgifter afgift Total beløb Mægler PL. RENTE DK RD T SDRO 2017 Apr 1, SALG 96, DK RD S SDRO 2032 ALM , , SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK RD S SDRO 2032 ALM SALG 2,768, DK NYK E SDO 2044 IO ,774, ,774, SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK NYK E SDO 2044 IO10 18, SALG 5,144, DK NYK E SDO 2041 ALM ,158, ,158, SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK NYK E SDO 2041 ALM 38, SALG 2,416, DK NYK E SDO 2041 IO ,423, ,423, SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK NYK E SDO 2041 IO30 18,055.08

28 BANKKONTI Bankkonto: Periode: til Valuta: Danske Kroner Handels- Tran.- Beløb i Beløb i dato Valør kode Transaktion Betegnelse Valutakurs lokal valuta (DKK) Danske Kroner Transaktionskonto (DKK) Balance ved start 1,596, ,596, dp Renter Transaktionskonto (DKK) dp Renter 2 RD T SDRO 2017 Apr , , dp Renter 2 RD T SDRO 2019 apr , , dp Renter 4 NYK E SDO 2041 ALM , , dp Renter 4 NYK E SDO 2041 IO , , dp Renter 3.5 NYK E SDO 2044 IO , , dp Renter 2.5 NYK E SDO 2047 IO , , dp Renter 4 NYK E SDO 2041 ALM , , dp Renter 4 NYK E SDO 2041 IO , , dp Renter 3.5 NYK E SDO 2044 IO , , dp Renter 2.5 NYK E SDO 2047 IO dp Afdrag 4 NYK E SDO 2041 ALM ,977, ,977, dp Afdrag 4 NYK E SDO 2041 IO ,659, ,659, dp Afdrag 3.5 NYK E SDO 2044 IO ,448, ,448, dp Afdrag 2.5 NYK E SDO 2047 IO , , wd Køb SEBinvest US HY Bonds Short ,390, ,390, Duration (SKY Harbor) wd Køb 2 NYK H SDO 2020 Jan , , wd Køb 4 NDA 2 SDRO 2016 Jan , , wd Køb 4 NYK D RO Jan , , wd Køb 4 NYK E SDO 2041 IO , , wd Køb 2 BRF B RO Jan , , wd Køb 4 NYK E SDO 2041 ALM ,549, ,549, wd Påløbne renter 2 NYK H SDO 2020 Jan , , wd Påløbne renter 4 NDA 2 SDRO 2016 Jan , , wd Påløbne renter 4 NYK D RO Jan , , wd Påløbne renter 4 NYK E SDO 2041 IO wd Påløbne renter 2 BRF B RO Jan wd Påløbne renter 4 NYK E SDO 2041 ALM , , wd Køb SEBinvest Danske Aktier , , dp Overførsel Tilskrevne udbytte , , wd Køb 1 RD S SDRO 2032 ALM ,127, ,127, dp Salg 4 NDA 2 SDRO 2016 Jan ,057, ,057, wd Påløbne renter 1 RD S SDRO 2032 ALM , , dp Påløbne renter 4 NDA 2 SDRO 2016 Jan , , wd Køb 2 NYK H SDO 2018 Oct ,963, ,963, dp Salg 2.5 NYK E SDO 2047 IO ,047, ,047, wd Påløbne renter 2 NYK H SDO 2018 Oct , , dp Påløbne renter 2.5 NYK E SDO 2047 IO , , wd Køb 4 NYK E SDO 2041 ALM ,769, ,769, dp Salg 2 NYK H SDO 2020 Jan ,722, ,722, wd Påløbne renter 4 NYK E SDO 2041 ALM , , dp Påløbne renter 2 NYK H SDO 2020 Jan , , wd Køb SEBinvest US HY Bonds Short ,138, ,138, Duration (SKY Harbor) wd Køb 1 RD S SDRO 2032 ALM , , wd Køb 3.5 NYK E SDO 2044 IO ,255, ,255, wd Køb 4 NYK E SDO 2041 ALM ,811, ,811, wd Køb 4 NYK E SDO 2041 IO ,342, ,342, dp Salg 2 RD T SDRO 2017 Apr , , dp Salg 1 RD S SDRO 2032 ALM , ,786.20

29 BANKKONTI Bankkonto: Periode: til Valuta: Danske Kroner Handels- Tran.- Beløb i Beløb i dato Valør kode Transaktion Betegnelse Valutakurs lokal valuta (DKK) dp Salg 3.5 NYK E SDO 2044 IO ,774, ,774, dp Salg 4 NYK E SDO 2041 ALM ,158, ,158, dp Salg 4 NYK E SDO 2041 IO ,423, ,423, wd Påløbne renter 1 RD S SDRO 2032 ALM , , wd Påløbne renter 3.5 NYK E SDO 2044 IO , , wd Påløbne renter 4 NYK E SDO 2041 ALM , , wd Påløbne renter 4 NYK E SDO 2041 IO , , dp Påløbne renter 2 RD T SDRO 2017 Apr , , dp Påløbne renter 1 RD S SDRO 2032 ALM dp Påløbne renter 3.5 NYK E SDO 2044 IO , , dp Påløbne renter 4 NYK E SDO 2041 ALM , , dp Påløbne renter 4 NYK E SDO 2041 IO , , wd Omkostninger Depotgebyr , , Balance ved slut 526, , Tilskrevne udbytte Balance ved start dp Udbytte SEBinvest Danske Aktier , , wd Overførsel Transaktionskonto (DKK) , , Balance ved slut Client Additions or Withdrawals Balance ved start -139,642, ,642, dp Salg 1 RD S SDRO 2032 ALM , , wd Køb 1 RD S SDRO 2032 ALM , , dp Salg 4 NYK E SDO 2041 ALM ,144, ,144, wd Køb 4 NYK E SDO 2041 ALM ,144, ,144, dp Salg 4 NYK E SDO 2041 IO ,416, ,416, wd Køb 4 NYK E SDO 2041 IO ,416, ,416, dp Salg 3.5 NYK E SDO 2044 IO ,768, ,768, wd Køb 3.5 NYK E SDO 2044 IO ,768, ,768, Balance ved slut -139,642, ,642, Danske Kroner Total -139,115, ,115, Svenske Kroner Client Additions or Withdrawals Balance ved start -11,403, ,872, Balance ved slut -11,403, ,872, Svenske Kroner Total -11,403, ,872,796.47

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2012-31. december 2012. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2012-31. december 2012. Indholdsfortegnelse Side 1 af 43 Beholdningsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune 1. januar 2012-31. december 2012 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot:

Læs mere

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2011-30. juni 2011. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2011-30. juni 2011. Indholdsfortegnelse Side 1 af 31 Beholdningsrapport Middelfart Kommune 1. januar 2011-30. juni 2011 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot: 3005329248

Læs mere

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2011-31. marts 2011. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2011-31. marts 2011. Indholdsfortegnelse Side 1 af 25 Beholdningsrapport Middelfart Kommune 1. januar 2011-31. marts 2011 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot: 3005329248

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 4. kvartal 2013. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for 4. kvartal 2013. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark

Faaborg-Midtfyn Kommune 4. kvartal 2013. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for 4. kvartal 2013. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Rapport for Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Nordea Investment Management 15. januar 2014 Indholdsfortegnelse Portefølje- og markedsbeskrivelse Afkastopgørelse... 1 Markedsudvikling... 2 Performance...

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2013-30. juni 2013. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2013-30. juni 2013. Indholdsfortegnelse Side 1 af 41 Beholdningsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune 1. januar 2013-30. juni 2013 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot: 3019869806

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79 Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Årsrapport. Handelsinvest

Årsrapport. Handelsinvest Årsrapport Handelsinvest DANSKE OBLIGATIONER 2 Handelsinvest INDHOLDSFORTEGNELSE Medlemmernes forening side 4 FÆLLES NOTER Anvendt regnskabspraksis side 58 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 HALVÅRSRAPPORT 2015 2 INDHOLD Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 8 Påtegninger 11 Ledelsespåtegning 11 Beretning og halvårsregnskab: 1. januar

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Tjek din risikoprofil. Ukraine-krisen kaster fortsat lange skygger. Lyse udsigter skaber basis for aktiestigninger

Tjek din risikoprofil. Ukraine-krisen kaster fortsat lange skygger. Lyse udsigter skaber basis for aktiestigninger maj 214 Ukraine-krisen kaster fortsat lange skygger Lyse udsigter skaber basis for aktiestigninger Tjek din risikoprofil det kan være afgørende for dit afkast sydbank investering I august 213 aktier I

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 30. januar 2014 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Årets start var præget af ro på de finansielle markeder, indtil stormen fra EM ramte de globale markeder i slutningen

Læs mere

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEB Institutionel. CVR nr. 32 14 85 49

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEB Institutionel. CVR nr. 32 14 85 49 Årsrapport 2013 Professionel Forening SEB Institutionel CVR nr. 32 14 85 49 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 10 Ledelsespåtegning 11 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2008... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 4 Anvendt regnskabspraksis... 8 Jyske

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.03.08 30.06.08 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 405,55 392,94-12,61-3,11% -12,03%

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har, selvom der på det seneste spores fremgang, generelt været skuffende i 3. kvartal 2012. Udviklingen på det vigtige amerikanske

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 Offentliggjort 24. august 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Halvårsrapport 2011 Offentliggjort 24. august

Læs mere