Øret og hørelsen-fra lyd til sansning. Akustisk billeddannelse (auditory scene analysis) Indhold. Auditory streaming - problemet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øret og hørelsen-fra lyd til sansning. Akustisk billeddannelse (auditory scene analysis) Indhold. Auditory streaming - problemet"

Transkript

1 Fire funktioner af hørelse Refleksagtige reaktioner på (kraftige) lyde Øret og hørelsen-fra lyd til sansning Jakob Christensen-Dalsgaard, Biologisk Institut, SDU Akustisk billeddannelse (hvem/hvad/hvor?) Kommunikation (sprog) Ekkolokalisering (sonar) Indhold Hvad kan vores hørelse? Hvordan virker hørelsen? Hvad kan gå galt med hørelsen? Akustisk billeddannelse (auditory scene analysis) Analogt med visuel billeddannelse processer, der gør det muligt at tilordne lyd til objekter lydkilder Auditory streaming de processer, hvorved man skiller lyde i forskellige kanaler eller strømme Hvad er funktionen af hørelse? Helt generelt: lyd er et tegn på, at der sker et eller andet i nærheden Hørelsen kan give information om noget, der bevæger sig udenfor vort synsfelt.. Auditory streaming - problemet De to øren modtager lyd fra mange lydkilder; mekanismer i nerveystemet må beregne hvilke komponenter, der hører sammen for at tilordne dem til de rigtige lydkilder Lyd 1 Lyd 2 Blandingen, som øret modtager: 1

2 Auditory scene analysis/imaging antager at En af hørelsens vigtigste funktioner er at sortere lydkomponenter i denne blanding og gruppere dem efter lydkilde (Bregman AS, Auditory Scene Analysis, MIT Press 1990 Yost WA, Sheft S: Auditory perception, i Yost, Popper, Fay: Human psychophysics, Springer 1993 db-skalaen Lydtryk (der måles i Pa) angives ofte i forhold til et referencetryk i db, som er en logaritmisk skala db p 20log 10 Det oftest brugte referencelydtryk (i luft) er 20 μpa (db SPL), tæt på gennemsnitstærsklen for mennesker ved 1 khz db skalaen er nyttig, fordi hørelsen generelt er logaritmisk dvs afhængig af stimulusintensitet og sammentrykt. 1 db svarer nogenlunde til den mindst detekterbare forskel i lydtryk p p 0 Sproget- vor arts vigtigste tilpasning Enestående kommunikationssystem på grund af Uendelig flexibilitet (kombination af elementer Specialitet: konsonanter, dvs. begyndelse og slutning af lyde, som er betydningsbærende! db-skalaen Nyttige værdier: 6 db svarer til en fordobling, 20 db til 10 gange. Demonstrationer: støjtrappe med tre forskellige db-trin: 6-dB trin 3-dB trin 1-dB trin Afstandsloven: 6 db dæmpning/fordob ling af afstand Nogle få begreber om lyd Lyd er en trykbølge, der udbredes i et elastisk medium Lydhastigheden i luft er 340 m/s Lydtryk måles i pascal (N/m 2 ) Lydtryk Lydtryk er som regel meget små 110 db SPL, en kraftig (og skadelig) lyd svarer til ca. 10 pa, 1/10000 af atmosfæretrykket. 2

3 Lydbølgens egenskaber 1 Nogle definitioner: Frekvens: antal svingninger pr. sekund (f). Bølgelængde: Afstand i m mellem to bølgetoppe Fase: tidsforskydning af bølgens nulgennemgang i forhold til reference Audiogrammet Et audiogram er en måling af høretærsklens afhængighed af frekvensen Man skelner mellem 1. MAP audiogrammer (minimum audible pressure, hovedtelefoner), hvor formen af audiogrammet afhænger af den anvendte hovedtelefon. 2. MAF (minimum audible field, frit felt) audiogrammer. 3. Benledning-audiogrammer. Her stimuleres kraniet med vibrationer Man måler altid hvert øre for sig. Demo: 125,250,500,1000,2000,4000,8000 Hz; 5 db trapper Lydbølgens egenskaber 2 Audiogrammer I det simpleste tilfælde (stemmegaffel), er den udsendte lyd en ren sinussvingning givet ved formlen p( t) p0 sin( 2 ft Her er f frekvensen og φ fasen. P 0 er amplituden af lydtrykket (det maksimale udsving) Frekvens svarer nogenlunde til vort begreb om tonehøjde Nogle centrale egenskaber ved lydsansning Følsomhed (tærskler ned til ca. 20 upa) Frekvensselektivitet detektion af frekvensændringer på ca. 2 Hz v 1000Hz Retningsfølsomhed ca 2 grader tærskler Sensitivitet for tidsstruktur i lydsignaler, både langsomme variationer (sekunder) og hurtige variationer (<100 ms) Audiogram - klinisk I klinikken bruges oftest MAPaudiogrammer (hovedtelefoner) og benledning. Som regel angiver patienten, om han/hun kan høre tonen. Herefter skruer forsøgslederen op eller ned for lydstyrken, indtil tærsklen (det lydtryk, hvor patienten netop kan høre tonen) er bestemt. 3

4 Audiogram i klinikken-2 Angiver db i forhold til standard audiogram (db HL). Høretab (nedad) er positive dbværdier! Venstre øre blå, højre - rød Øret: opbygning. Den grundlæggende opbygning er Ydre øre og øregang Mellemøre (trommehinde og mellemøreknogler) Indre øre (øresneglen (cochlea): sanseorganer) Hørenerven Hørebanen i centralnervesystemet Det kliniske audiogram Diagram af menneskeøret db skalaen er her db HL, hvor man sammenligner tærsklen med normaltærskler (så 0 db HL er normal hørelse, positive tal viser et høretab) Ydre øre - funktion Funktionen af det ydre øre: 1. Forstærkning (horneffekt) 2. Skygning omkring det ydre øre giver information om retning til lydkilden. 3. Det ydre øre giver specielt information om lydretning i vertikalplanet 4

5 Hoved-relaterede overføringsfunktioner (HRTF) HRTF er viser skygningen af øret ved forskellige lydretninger og frekvenser Her er HRTFer for to personer. Lyden kommer fra venstre side, og de fire kurver er fra fire forskellige højderetninger (0, 10,20 30 grader) Ved at filtrere lyd med HRTF er kan man danne en komplet illusion om lydretning Impedance matching - mekanisme Væsken i det indre øre er meget tungere og mindre sammentrykkelig end luft. Derfor er vibrationer af væsken i det indre øre meget mindre end i lydbølgen i luften udenfor. Funktionen af mellemøret er at omdanne store vibrationer i lyd i luft til små vibrationer ved højere tryk i væsken Den totale forstærkning af mellemøret er db Trommehinde og mellemøreknogler Trommehinden er en kegleformet membran, diameter mm. Trommehinden kontaktes af en kæde af tre små mellemøreknogler, først hammeren (malleus) som er forbundet med ambolten (incus) og stigbøjlen (stapes). Fodpladen af stigbøjlen sidder på det ovale vindue i høresneglen (cochlea) Hørelse uden mellemøret: benledning Hvis mellemøret er defekt, kan man stadig høre ved benledning: vibrationer af kraniet, der stimulerer det indre øre Benledning er ca. 40 db (100 gange) mindre effektiv end luftledning. Mellemøret impedans matching Den vigtigste funktion af mellemøret er impedansmatching. Impedansmatching er vigtig, fordi vi er blevet landlevende dyr, der forsøger at bruge et væskefyldt øre til at høre med i luft. Uden mellemøret ville størstedelen af energien i lydbølgen blive reflekteret fra hovedet. Mellemørets betydning kan ses i forskellen på normale høretærskler og tærskler, når mellemøret er blokeret f.eks. ved mellemørebetændelse 5

6 Struktur af det indre øre Tværsnit af cochlea Det indre øre. Cochlea er et væskefyldt rør, delt af en membran, som sansecellerne sidder på Tværsnit af cochlea Corti s organ -skematisk Corti s organ indeholder sanseceller og støtteceller og sidder på basilarmembranen De tre rækker ydre hårceller sider fast i tektorialmembranen. Cochlea-Scanning EM Funktionen af cochlea Cochlea fungerer som et akustisk prisme, dvs. den analyserer frekvenser i lyd ved at hver frekvens stimulerer et bestemt område af basilarmembranen maximalt. Dette sker ved en vandrende bølge der udbreder sig i basilarmembranen og har maksimum amplitude i et bestemt, frekvensspecifikt område. Den vandrende bølge blev først beskrevet af von Bekesy.. 6

7 Von Bekesys målinger Målingerne blev lavet på lig og viste ret bred tuning af basilarmembranen Den vandrende bølge og basilarmembranen Den vandrende bølge opstår ved at basilarmembranen filtrerer den hydrodynamiske bølge, som bliver dannet ved stigbøjlens vibrationer i det ovale vindue. Den frekvensafhængige filtrering opstår fordi basilarmembranen varierer systematisk i tykkelse, stivhed og bredde i sin længde Von Bekesy - model Model af basilarmembranen. Sættes på armen og stimulerer forskellige steder på armen afhængigt af frekvensen Vandrende bølge ved tre frekvenser Den vandrende bølge Von Bekesy s forsøg viste, at faseforskelle langs cochlea ville give maksimalt udsving af basilarmembranen i et område, der var karakteristisk for frekvensen høje frekvenser tættest på det ovale vindue, lave frekvenser længst væk Den vandrende bølge-amplitude og fase For hver frekvens er der et karakteristisk faseskift dvs. en karakteristisk forsinkelse for hver frekvens 7

8 Cochlea-sanseceller Maskering og eksitationsmønstre. Når cochlea stimuleres med en tone, dannes et asymmetrisk eksitationsmønster, der aftager stejlt mod lave frekvenser. En masker med lavere frekvens end signalet, vil derfor dække mere komplet end en høj-frekvens masker Sansecellerne - hårceller Indre (venstre) og ydre hårceller fra cochlea. Indre hårceller er ca 35µm, ydre hårceller ca. 25 µm lange Cochlea-sanseceller Sansecellerne i cochlea er hårceller, der reagerer på bøjning af sansehårene (med depolarisering). Der er to typer: en række indre hårceller (IHC) og tre rækker ydre hårceller OHC) I alt er der ca IHC og OHC i cochlea Hårceller-sansecellerne i det indre øre. Når sansehårene bøjes den ene vej, stimulerer hårcellen hørenerven Når sansehårene bøjes den anden vej, bliver nervefiberen mindre aktiv 8

9 Hårceller tip links Tip links (forbindelse mellem sansehårene) antages at være vigtige for transduktionen i hårceller Tuningen og metabolisme Tuningen af basilarmembranen afhænger af metabolsk energi reduceret i forgiftede/døde dyr Intakt og beskadiget hårcelle Hårcellerne, specielt de ydre, beskadiges af intense lyde (nederste billede) Aktive processer i cochlea Aktive processer er nødvendige, fordi Tuningen er for skarp i cochlea til at kunne forklares med en passiv vandrende bølge Hvis tuningen skyldtes resonans, skulle dæmpningen være minimal, men så vil responset ringe. Aktive mekanismer i cochlea Von Bekesy s forsøg blev lavet på døde dyr. Det viser sig imidlertid, at frekvenstuningen i levende dyr er meget skarpere end i døde dyr. Ydre hårceller forstærker vibrationen i cochlea De ydre hårceller giver en feed-back forstærkning af vibrationen af basilarmembranen og gør cochlea mere følsom tærskler ned til forskydninger på 0.4 nm (tærsklen er stort set begrænset af intern støj i øret) 9

10 Sanseceller og mekaniske effektorer specialisering af ydre hårceller Corti s organ -skematisk Studier af hårcellerne i cochlea har vist, at de indre hårceller er de egentlige sanseceller, medens de ydre hårceller er mekaniske effektorer, d.v.s. de kan bevæge basilarmembranen under forbrug af energi (ATP) Elektrisk stimulering af ydre hårcelle Jonathan Ashmore Aktive mekanismer i cochlea-2 De aktive mekanismer skyldes de ydre hårceller. Tilsyneladende er der en eller anden form for feed-back mellem den ret brede, passive stimulering af basilarmembranen ved den vandrende bølge og aktive processer, der består i at ydre hårceller i den stimulerede region trækker sig sammen Fabio Mammano Proteinet prestin fra ydre hårceller giver spændingsafhængig bevægelse I forsøget er genet for prestin indsat i nyreceller, som så bevæger sig (to øverste spor) når de stimuleres med et spændingssignal (Zheng et al., Nature 405:149, 2000) Den cochleære forstærker De aktive processer giver en non-lineær forstærkning ved lave lydtryk. Ved høje lydtryk falder denne forstærkning væk, og cochlea er da næsten lineær. Høreskadede, specielt hvis de ydre hårceller er skadede, vil have en næsten lineær BM i/o funktion. 10

11 BM-tuning bredere ved høje lydtryk Tærskler svarer ti en forskydning på ca. 0.4 nm. Otoakustiske emissioner Målelig lydudsendelse fra trommehinden, enten spontant eller fremkaldt af lydstimulering Otoakustiske emissioner blev opdaget for ca. 20 år siden (Kemp) Emissionerne skyldes aktive processer i cochlea (ydre hårceller) Brugt som et non-invasivt mål for, om cochlea er velfungerende Basilarmembran I/O Otoakustiske emissioner Målt på det sted der har CF 9000 Hz. Læg mærke til non-linearitet ved CF og linearitet ved 1000 Hz Hårcelle-potentialer Hørebanen-anatomi Ved lave frekvenser (op til ca. 2 khz er responset af hårcellen både AC (potentialet moduleret med stimulusfrekvensen) og DC (et konstant potentiale) Ved højere frekvenser er responset kun et DC-potentiale 11

12 Hørebanen - diagram Hørenerven Hørenerven ( fibre) innerverer de ydre og indre hårceller. Der er to typer fibre, hvor den almindeligste (85-95%) innerverer IHC. Hver IHC innerveres af fibre Den anden type fibre innerverer OHC (1 fiber/20 OHC) Hørebanen Figuren viser et procesorienteret diargram af hørebanen Middle Ear Cochlea Auditory Nerve Pitch Time Intensity Localization Categorization Streaming Memory Language Reward ACTION Hørebanen-3 Nervesignaler udbreder sig med en hastighed på ca m/s og bliver derfor forsinket op gennem hørebanen. I hver synapse er der en yderligere forsinkelse på ca. 1 ms Grundlæggende nervebiologi Responsområde af en enkelt nervefiber Nervecellen er en celle, der er specialiseret til at overføre elektriskkemiske signaler. Cellen består af en modtager del dendriterne, en transmissionsdel axonet og en sender del synapsen. Cellemembranen er specialiseret til at sende elektriske signaler. 12

13 Tærskelkurver-2 Fra kat, læg mærke til forskellen i form mellem høj- og lavfrekvens tærskelkurver Generelt om kodning i CNS Der er ikke nogen generelle principper Neuroner bliver mere specifikke, jo højere man kommer op i CNS Specialiseret behandling af tidsparametre (AM), af retning m.v. Kraftigt respons på ændringer ( nyheder ), novelty response Neuroner er plastiske - responsmønstre kan ændres dynamisk, afhængig af adfærdsrespons Hvad koder hørenervefibrene? Frekvens- alle fibre er skarpt tunede Fase: fibrene kan faselåse til lavfrekvensstimuli Ankomsttid Indhyldningskurve (dvs AM) Intensitet What og Where strømme Kategorisering (What) og Lokalisering (where) behandles sandsynligvis i forskellige strømme i cortex, kaldet what and where pathways. Sammenligning af tuning i hørenerve og IC What (grøn) and where (violet)- pathways 13

14 Retningshørelse Retning til en lydkilde bliver beregnet i centralnervesystemet ved sammenligning af input fra de to øren: ITD-(interaural time difference) er sammenligning af ankomsttidsforskelle på de to øren. ILD (interaural level difference) er sammenligningen af lydtryk på de to øren (forskel skyldes skygning af hovedet) ITD og ILD behandles separat i CNS. Model af neural processering i cortex Rauschecker & Scott 2009 Hørenerverespons, sproglyd (vokalen ee) Neural model indbygger vandrendebølge effekter fra cochlea og aspekter af nervefibrenes fysiologi: Simulering af kodning af vokale e Det neurale grundlag for sprog To centre i hjernen behandler sprog: Broca s og Wernickes centre Broca s center (cortex område 44-45): talefrembringelse Wernickes center (cortex område 22 og 39): taleforståelse (venstre side) Forståelse af sprogtone (22, højre side) Generelt: adskillelse mellem ords betydning (semantik) og tonefald Sprogkodning i tre hørenervefibre (makak-abe) Bemærk: respons på onsets og på vokalerne Lateralisering Semantisk indhold (sprogbetydning) behandles generelt på venstre side Prosodisk indhold (sprogtone) på højre side (også musik) De fleste forsøgspersoner forstår bedre tale der præsenteres i højre øre, hvis de to øren får forskellige stimuli. Omvendt for melodier. 14

15 Main brain regions involved in language processing. Hørebanen Figuren viser et procesorienteret diargram af hørebanen Memory Pitch Localization Language Middle Ear Cochlea Auditory Nerve Time Categorization Reward Intensity Streaming ACTION Démonet J et al. Physiol Rev 2005;85: by American Physiological Society Synopsis of PET studies of auditory language processing. Hvad kan der gå galt 1. Mellemøreproblemer Hvis mellemøreknogler eller trommehinde ikke kan bevæge sig normalt, vil hørelsen blive nedsat (op til 100 gange) F.eks. ved mellemørebetændelse Otosclerose sammenkitning af mellemøreknogler Beskadiget trommehinde Démonet J et al. Physiol Rev 2005;85: by American Physiological Society Sproget som biologisk tilpasning Der er altså klare neurale specialiseringer for sprog Udviklingen af sprog kan ses som vores arts vigtigste biologiske tilpasning Muligvis korreleret med væksten i hjernevolumen, der startede for mio år siden Hvad kan der gå galt - 2 Indre øre: Beskadigede sanseceller (genetisk, støjskade) Beskadiget membran i cochlea Overtryk i væsken i indre øre Alderdom - slid på sanseceller, især i den første del af cochlea (høje frekvenser) 15

16 Hvad kan der gå galt - 3 Beskadiget hørenerve (overstimulering m. kraftige lyde, genetiske fejl, tumorer) Beskadigelser længere oppe i hørebanen (tumorer, tinnitus, hjerneblødninger) Hvad kan der gøres? 1. Beskyttelse mod kraftige lyde 2. Behandling med høreapparater 3. Anden medicinsk behandling. Læg mærke til, at selv ret små høretab påvirker evnen til at høre i baggrundsstøj, især når flere taler samtidig dette er en af de første tegn på høretab Høreapparater kræver tilvænning og træning! Resumé Øret er et meget følsomt sanseorgan og reagerer ned til lydtryk på 20 upa, der giver en forskydning på kun 0.4 nm i basilarmembranen i det indre øre Cochlea er en akustisk prisme, hvor forskellige frekvenser i lyden stimulerer forskellige områder Følsomheden af cochlea skyldes aktive processer i de ydre hårceller De ydre hårceller er meget sårbare overfor overstimulering. Tids-og frekvensparametre er repræsenteret i hørebanen Neuroner i CNS bliver mere og mere specifikke i løbet af hørebane Separate centre for retningshørelse og sprog 16

- Et projekt om pædagogernes opfattelse af støjen i deres arbejdsmiljø

- Et projekt om pædagogernes opfattelse af støjen i deres arbejdsmiljø Bachelorprojekt Audiologi Syddansk Universitet Vejleder: Carsten Daugaard - Et projekt om pædagogernes opfattelse af støjen i deres arbejdsmiljø Af Pernille Hyldeqvist Side------ 1/49 Resumé Denne opgave

Læs mere

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård.

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Hørehandicap Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Høreproblemer Øret er et meget fintfølende og kompliceret organ - et komplekst system, hvor

Læs mere

STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE

STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE Auktionsgade 1b 6700 Esbjerg Tel: +45 75 18 05 66 post@f-a.dk Fax: +45 75 18 05 75 www.f-a.dk STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE 4 Forord Støj- og vibrationsguide Redigeret af: Direktør

Læs mere

At høre gennem støj. Et litteraturstudie samt forsøg. Intern vejleder: Carsten Daugaard SYDDANSK UNIVERSITET, HUMANISTISK FAKULTET

At høre gennem støj. Et litteraturstudie samt forsøg. Intern vejleder: Carsten Daugaard SYDDANSK UNIVERSITET, HUMANISTISK FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET, HUMANISTISK FAKULTET PÆDAGOGISK AUDIOLOGI At høre gennem støj Et litteraturstudie samt forsøg Af Emilie Wulff Paustian 13-05-2013 Intern vejleder: Carsten Daugaard Forord I forlængelse

Læs mere

Sammenligning af Real-Ear Insertion Gain og teoretiske targets

Sammenligning af Real-Ear Insertion Gain og teoretiske targets Sammenligning af Real-Ear Insertion Gain og teoretiske targets - Er der sammenfald? Specialeafhandling i Audiologi Abitajiny Balakrishnan September 2013 Specialevejleder Carsten Daugaard Formalia Specialeafhandling

Læs mere

Mit barn har en hørenedsættelse

Mit barn har en hørenedsættelse Mit barn har en hørenedsættelse En vejledning til forældre Indholdsfortegnelse I er ikke alene 3 Hørenedsættelse 5 Hvordan vi hører 6 Ørets anatomi 7 Graden af hørenedsættelse 8 Milepæle i kommunikation

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse af danske unges brug af HØJ mp3 musik

En spørgeskemaundersøgelse af danske unges brug af HØJ mp3 musik DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET En spørgeskemaundersøgelse af danske unges brug af HØJ mp3 musik Hvad er baggrunden for deres adfærd, og er de klar over eventuelle skadevirkninger på hørelsen?

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU D

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU D NIVEAU D Indhold Krop...3 Varme...3 Væskebalance...7 Nervesystemet...9 Celler...13 Blod/ kredsløb...19 Øret og øjet...27 Medicin...33 Kost...36 Energi...36 Næringsstoffer...41 Kostanalyse...57 Hygiejne...58

Læs mere

0% 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år. Figur 1. Køns- og aldersmæssig rapportering om tinnitus (NAK 2000)

0% 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år. Figur 1. Køns- og aldersmæssig rapportering om tinnitus (NAK 2000) Hvad er tinnitus? Ordet tinnitus kommer af latin og er fagudtrykket for øresusen eller ringen for ørerne. Tinnitus er ofte et symptom på, at der er sket en eller anden skadelig påvirkning af øret eller

Læs mere

Støj. Vejledning om vurdering og forebyggelse. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Støj. Vejledning om vurdering og forebyggelse. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Støj Vejledning om vurdering og forebyggelse Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal være til stede ved arbejde,

Læs mere

Støjdæmpning med glas

Støjdæmpning med glas Støjdæmpning med glas Teknisk vejledning Indledning Det kunne være en søndag eftermiddag, hvor du sidder indendørs og læser en god bog, måske ligger du i din seng og skal til at sove eller sidder på arbejdet

Læs mere

Sansemotorik og tekniktræning

Sansemotorik og tekniktræning Sansemotorik og tekniktræning Træning 1 Sansemotorik INDHOLD Side Indledning... 2 Neurofysiologi... 3 Sanserne.... 3 Nervesystemets opbygning... 3 Sensoriske og motoriske nervebaner... 5 Skeletmusklens

Læs mere

Realistisk formidling af virtuelle lydkilder

Realistisk formidling af virtuelle lydkilder Realistisk formidling af virtuelle lydkilder En eksperimentelt funderet udforskning af binaural syntese og head tracking, og af hvordan denne kombination kan benyttes i et system til formidling af virkelighedstro

Læs mere

Kompendium til brug for. Dansk Svæveflyver U ni o ns. teoriundervisning i

Kompendium til brug for. Dansk Svæveflyver U ni o ns. teoriundervisning i DANSKSVÆVEFLYVER UNION TILSLUTIET KONGELIG DANSKAEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Kompendium til brug for Dansk Svæveflyver U ni o ns teoriundervisning i MYB (Menneskelig Y deevue og Begrænsning) 2.

Læs mere

Titel: Tema: Projektperiode: Projektgruppe: Deltagere: Vejleder:

Titel: Tema: Projektperiode: Projektgruppe: Deltagere: Vejleder: 19. december 2005 Titel: HiFi forstærker med minimeret effektforbrug Tema: Analog elektronik Projektperiode: P3 Projektgruppe: EE - gr.319 Deltagere: Michael Niss Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Nikolaj

Læs mere

12 Øjets Biofysik 12 ØJETS BIOFYSIK 239

12 Øjets Biofysik 12 ØJETS BIOFYSIK 239 12 Øjets Biofysik Øjets opbygning Lysets natur Lys- og farveopfattelse Lysets brydning Billeddannelse i krumme overflader Linser Lysbrydning i det normale øje Akkommodation Refraktionsanomalier 12.1 ØJETS

Læs mere

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium Dette skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner er en bearbejdelse af et amerikansk skolemateriale til filmen. Det oprindelige materiale kan findes som pfd-fil på adressen: http://www.dolphinsfilm.com/fslearn.htm

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C NIVEAU C Indhold Krop...3 Væskebalance...3 Transport i kroppen...6 Medicin...10 Nervesystemet...14 Øret og øjet...18 Syre/Base...21 Kost...24 Næringsstoffer...24 Hygiejne...35 Epidemier...35 Resistens...38

Læs mere

Clairvoyance. C.W. Leadbeater. Original titel: Clairvoyance. Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Clairvoyance. C.W. Leadbeater. Original titel: Clairvoyance. Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Clairvoyance C.W. Leadbeater Original titel: Clairvoyance Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold 1. kapitel: Hvad er clairvoyance? 2. kapitel: Almindelig clairvoyance:

Læs mere

Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse

Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse 2 3 Indhold Man skal lære, før man kan hjælpe.................... 4 Hvad er et høretab.................................. 5 Sådan opdager du symptomerne......................

Læs mere

Trådløs kommunikation til høreapparatet

Trådløs kommunikation til høreapparatet DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Trådløs kommunikation til høreapparatet Gennemgang af teknologier, historie samt fordele og ulemper

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

Læsemateriale. Spis med sanserne

Læsemateriale. Spis med sanserne BroKom Forskningskommunikation som brobygning og kompetenceudvikling for unge mennesker i Region Midtjylland Undervisningsmaterialet er udviklet af ph.d.-studerende Line Holler Mielby, Institut for Fødevarekvalitet,

Læs mere

Henrik Rindom. RUSMIDLERNES BIOLOGI - om hjernen, sprut og stoffer. Sundhedsstyrelsen

Henrik Rindom. RUSMIDLERNES BIOLOGI - om hjernen, sprut og stoffer. Sundhedsstyrelsen Henrik Rindom RUSMIDLERNES BIOLOGI - om hjernen, sprut og stoffer Sundhedsstyrelsen Rusmidlernes biologi Forfatter: Henrik Rindom, speciallæge i psykiatri Layout og illustrationer: Jens Bøgeskov, gymnasielektor

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Basisuddannelsen Titel: Switch mode power supply Tema: Modeller og virkelighed Projektperiode: P1-6. oktober - 19.december, 2003 Projektgruppe:

Læs mere

Om brug af særligt tilrettelagte computer-programmer i det pædagogiske arbejde med de svagest fungerende børn med cerebrale synsnedsættelser

Om brug af særligt tilrettelagte computer-programmer i det pædagogiske arbejde med de svagest fungerende børn med cerebrale synsnedsættelser Om brug af særligt tilrettelagte computer-programmer i det pædagogiske arbejde med de svagest fungerende børn med cerebrale synsnedsættelser Peter Mølgaard Laustsen og Birger Prehn Vejleder: Winnie Ankerdal

Læs mere

Anaerob præstationsevne

Anaerob præstationsevne Anaerob præstationsevne Tolerance-, produktion- og hurtighedstræning Træning INDHOLD Anaerob energiomsætning... 3 Energiomsætning under arbejde... 5 Substratforbrug under arbejde... 6 Træthed under arbejde....

Læs mere

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år.

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. Afsluttende bachelorprojekt januar 2014. Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Navn: Katrine Parkø Knudsen Studienummer: 22109513 Vejleders

Læs mere

Lyd og Signal Kabler

Lyd og Signal Kabler Lyd og Signal Kabler Lyd og kabler kan være en eksplosiv cocktail forstået på den måde, at bølgerne ofte kan gå højt, når musik entusiaster diskuterer Lyd/billede og Kabler. Nogle mener, at kablets kvalitet

Læs mere