Øret og hørelsen-fra lyd til sansning. Akustisk billeddannelse (auditory scene analysis) Indhold. Auditory streaming - problemet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øret og hørelsen-fra lyd til sansning. Akustisk billeddannelse (auditory scene analysis) Indhold. Auditory streaming - problemet"

Transkript

1 Fire funktioner af hørelse Refleksagtige reaktioner på (kraftige) lyde Øret og hørelsen-fra lyd til sansning Jakob Christensen-Dalsgaard, Biologisk Institut, SDU Akustisk billeddannelse (hvem/hvad/hvor?) Kommunikation (sprog) Ekkolokalisering (sonar) Indhold Hvad kan vores hørelse? Hvordan virker hørelsen? Hvad kan gå galt med hørelsen? Akustisk billeddannelse (auditory scene analysis) Analogt med visuel billeddannelse processer, der gør det muligt at tilordne lyd til objekter lydkilder Auditory streaming de processer, hvorved man skiller lyde i forskellige kanaler eller strømme Hvad er funktionen af hørelse? Helt generelt: lyd er et tegn på, at der sker et eller andet i nærheden Hørelsen kan give information om noget, der bevæger sig udenfor vort synsfelt.. Auditory streaming - problemet De to øren modtager lyd fra mange lydkilder; mekanismer i nerveystemet må beregne hvilke komponenter, der hører sammen for at tilordne dem til de rigtige lydkilder Lyd 1 Lyd 2 Blandingen, som øret modtager: 1

2 Auditory scene analysis/imaging antager at En af hørelsens vigtigste funktioner er at sortere lydkomponenter i denne blanding og gruppere dem efter lydkilde (Bregman AS, Auditory Scene Analysis, MIT Press 1990 Yost WA, Sheft S: Auditory perception, i Yost, Popper, Fay: Human psychophysics, Springer 1993 db-skalaen Lydtryk (der måles i Pa) angives ofte i forhold til et referencetryk i db, som er en logaritmisk skala db p 20log 10 Det oftest brugte referencelydtryk (i luft) er 20 μpa (db SPL), tæt på gennemsnitstærsklen for mennesker ved 1 khz db skalaen er nyttig, fordi hørelsen generelt er logaritmisk dvs afhængig af stimulusintensitet og sammentrykt. 1 db svarer nogenlunde til den mindst detekterbare forskel i lydtryk p p 0 Sproget- vor arts vigtigste tilpasning Enestående kommunikationssystem på grund af Uendelig flexibilitet (kombination af elementer Specialitet: konsonanter, dvs. begyndelse og slutning af lyde, som er betydningsbærende! db-skalaen Nyttige værdier: 6 db svarer til en fordobling, 20 db til 10 gange. Demonstrationer: støjtrappe med tre forskellige db-trin: 6-dB trin 3-dB trin 1-dB trin Afstandsloven: 6 db dæmpning/fordob ling af afstand Nogle få begreber om lyd Lyd er en trykbølge, der udbredes i et elastisk medium Lydhastigheden i luft er 340 m/s Lydtryk måles i pascal (N/m 2 ) Lydtryk Lydtryk er som regel meget små 110 db SPL, en kraftig (og skadelig) lyd svarer til ca. 10 pa, 1/10000 af atmosfæretrykket. 2

3 Lydbølgens egenskaber 1 Nogle definitioner: Frekvens: antal svingninger pr. sekund (f). Bølgelængde: Afstand i m mellem to bølgetoppe Fase: tidsforskydning af bølgens nulgennemgang i forhold til reference Audiogrammet Et audiogram er en måling af høretærsklens afhængighed af frekvensen Man skelner mellem 1. MAP audiogrammer (minimum audible pressure, hovedtelefoner), hvor formen af audiogrammet afhænger af den anvendte hovedtelefon. 2. MAF (minimum audible field, frit felt) audiogrammer. 3. Benledning-audiogrammer. Her stimuleres kraniet med vibrationer Man måler altid hvert øre for sig. Demo: 125,250,500,1000,2000,4000,8000 Hz; 5 db trapper Lydbølgens egenskaber 2 Audiogrammer I det simpleste tilfælde (stemmegaffel), er den udsendte lyd en ren sinussvingning givet ved formlen p( t) p0 sin( 2 ft Her er f frekvensen og φ fasen. P 0 er amplituden af lydtrykket (det maksimale udsving) Frekvens svarer nogenlunde til vort begreb om tonehøjde Nogle centrale egenskaber ved lydsansning Følsomhed (tærskler ned til ca. 20 upa) Frekvensselektivitet detektion af frekvensændringer på ca. 2 Hz v 1000Hz Retningsfølsomhed ca 2 grader tærskler Sensitivitet for tidsstruktur i lydsignaler, både langsomme variationer (sekunder) og hurtige variationer (<100 ms) Audiogram - klinisk I klinikken bruges oftest MAPaudiogrammer (hovedtelefoner) og benledning. Som regel angiver patienten, om han/hun kan høre tonen. Herefter skruer forsøgslederen op eller ned for lydstyrken, indtil tærsklen (det lydtryk, hvor patienten netop kan høre tonen) er bestemt. 3

4 Audiogram i klinikken-2 Angiver db i forhold til standard audiogram (db HL). Høretab (nedad) er positive dbværdier! Venstre øre blå, højre - rød Øret: opbygning. Den grundlæggende opbygning er Ydre øre og øregang Mellemøre (trommehinde og mellemøreknogler) Indre øre (øresneglen (cochlea): sanseorganer) Hørenerven Hørebanen i centralnervesystemet Det kliniske audiogram Diagram af menneskeøret db skalaen er her db HL, hvor man sammenligner tærsklen med normaltærskler (så 0 db HL er normal hørelse, positive tal viser et høretab) Ydre øre - funktion Funktionen af det ydre øre: 1. Forstærkning (horneffekt) 2. Skygning omkring det ydre øre giver information om retning til lydkilden. 3. Det ydre øre giver specielt information om lydretning i vertikalplanet 4

5 Hoved-relaterede overføringsfunktioner (HRTF) HRTF er viser skygningen af øret ved forskellige lydretninger og frekvenser Her er HRTFer for to personer. Lyden kommer fra venstre side, og de fire kurver er fra fire forskellige højderetninger (0, 10,20 30 grader) Ved at filtrere lyd med HRTF er kan man danne en komplet illusion om lydretning Impedance matching - mekanisme Væsken i det indre øre er meget tungere og mindre sammentrykkelig end luft. Derfor er vibrationer af væsken i det indre øre meget mindre end i lydbølgen i luften udenfor. Funktionen af mellemøret er at omdanne store vibrationer i lyd i luft til små vibrationer ved højere tryk i væsken Den totale forstærkning af mellemøret er db Trommehinde og mellemøreknogler Trommehinden er en kegleformet membran, diameter mm. Trommehinden kontaktes af en kæde af tre små mellemøreknogler, først hammeren (malleus) som er forbundet med ambolten (incus) og stigbøjlen (stapes). Fodpladen af stigbøjlen sidder på det ovale vindue i høresneglen (cochlea) Hørelse uden mellemøret: benledning Hvis mellemøret er defekt, kan man stadig høre ved benledning: vibrationer af kraniet, der stimulerer det indre øre Benledning er ca. 40 db (100 gange) mindre effektiv end luftledning. Mellemøret impedans matching Den vigtigste funktion af mellemøret er impedansmatching. Impedansmatching er vigtig, fordi vi er blevet landlevende dyr, der forsøger at bruge et væskefyldt øre til at høre med i luft. Uden mellemøret ville størstedelen af energien i lydbølgen blive reflekteret fra hovedet. Mellemørets betydning kan ses i forskellen på normale høretærskler og tærskler, når mellemøret er blokeret f.eks. ved mellemørebetændelse 5

6 Struktur af det indre øre Tværsnit af cochlea Det indre øre. Cochlea er et væskefyldt rør, delt af en membran, som sansecellerne sidder på Tværsnit af cochlea Corti s organ -skematisk Corti s organ indeholder sanseceller og støtteceller og sidder på basilarmembranen De tre rækker ydre hårceller sider fast i tektorialmembranen. Cochlea-Scanning EM Funktionen af cochlea Cochlea fungerer som et akustisk prisme, dvs. den analyserer frekvenser i lyd ved at hver frekvens stimulerer et bestemt område af basilarmembranen maximalt. Dette sker ved en vandrende bølge der udbreder sig i basilarmembranen og har maksimum amplitude i et bestemt, frekvensspecifikt område. Den vandrende bølge blev først beskrevet af von Bekesy.. 6

7 Von Bekesys målinger Målingerne blev lavet på lig og viste ret bred tuning af basilarmembranen Den vandrende bølge og basilarmembranen Den vandrende bølge opstår ved at basilarmembranen filtrerer den hydrodynamiske bølge, som bliver dannet ved stigbøjlens vibrationer i det ovale vindue. Den frekvensafhængige filtrering opstår fordi basilarmembranen varierer systematisk i tykkelse, stivhed og bredde i sin længde Von Bekesy - model Model af basilarmembranen. Sættes på armen og stimulerer forskellige steder på armen afhængigt af frekvensen Vandrende bølge ved tre frekvenser Den vandrende bølge Von Bekesy s forsøg viste, at faseforskelle langs cochlea ville give maksimalt udsving af basilarmembranen i et område, der var karakteristisk for frekvensen høje frekvenser tættest på det ovale vindue, lave frekvenser længst væk Den vandrende bølge-amplitude og fase For hver frekvens er der et karakteristisk faseskift dvs. en karakteristisk forsinkelse for hver frekvens 7

8 Cochlea-sanseceller Maskering og eksitationsmønstre. Når cochlea stimuleres med en tone, dannes et asymmetrisk eksitationsmønster, der aftager stejlt mod lave frekvenser. En masker med lavere frekvens end signalet, vil derfor dække mere komplet end en høj-frekvens masker Sansecellerne - hårceller Indre (venstre) og ydre hårceller fra cochlea. Indre hårceller er ca 35µm, ydre hårceller ca. 25 µm lange Cochlea-sanseceller Sansecellerne i cochlea er hårceller, der reagerer på bøjning af sansehårene (med depolarisering). Der er to typer: en række indre hårceller (IHC) og tre rækker ydre hårceller OHC) I alt er der ca IHC og OHC i cochlea Hårceller-sansecellerne i det indre øre. Når sansehårene bøjes den ene vej, stimulerer hårcellen hørenerven Når sansehårene bøjes den anden vej, bliver nervefiberen mindre aktiv 8

9 Hårceller tip links Tip links (forbindelse mellem sansehårene) antages at være vigtige for transduktionen i hårceller Tuningen og metabolisme Tuningen af basilarmembranen afhænger af metabolsk energi reduceret i forgiftede/døde dyr Intakt og beskadiget hårcelle Hårcellerne, specielt de ydre, beskadiges af intense lyde (nederste billede) Aktive processer i cochlea Aktive processer er nødvendige, fordi Tuningen er for skarp i cochlea til at kunne forklares med en passiv vandrende bølge Hvis tuningen skyldtes resonans, skulle dæmpningen være minimal, men så vil responset ringe. Aktive mekanismer i cochlea Von Bekesy s forsøg blev lavet på døde dyr. Det viser sig imidlertid, at frekvenstuningen i levende dyr er meget skarpere end i døde dyr. Ydre hårceller forstærker vibrationen i cochlea De ydre hårceller giver en feed-back forstærkning af vibrationen af basilarmembranen og gør cochlea mere følsom tærskler ned til forskydninger på 0.4 nm (tærsklen er stort set begrænset af intern støj i øret) 9

10 Sanseceller og mekaniske effektorer specialisering af ydre hårceller Corti s organ -skematisk Studier af hårcellerne i cochlea har vist, at de indre hårceller er de egentlige sanseceller, medens de ydre hårceller er mekaniske effektorer, d.v.s. de kan bevæge basilarmembranen under forbrug af energi (ATP) Elektrisk stimulering af ydre hårcelle Jonathan Ashmore Aktive mekanismer i cochlea-2 De aktive mekanismer skyldes de ydre hårceller. Tilsyneladende er der en eller anden form for feed-back mellem den ret brede, passive stimulering af basilarmembranen ved den vandrende bølge og aktive processer, der består i at ydre hårceller i den stimulerede region trækker sig sammen Fabio Mammano Proteinet prestin fra ydre hårceller giver spændingsafhængig bevægelse I forsøget er genet for prestin indsat i nyreceller, som så bevæger sig (to øverste spor) når de stimuleres med et spændingssignal (Zheng et al., Nature 405:149, 2000) Den cochleære forstærker De aktive processer giver en non-lineær forstærkning ved lave lydtryk. Ved høje lydtryk falder denne forstærkning væk, og cochlea er da næsten lineær. Høreskadede, specielt hvis de ydre hårceller er skadede, vil have en næsten lineær BM i/o funktion. 10

11 BM-tuning bredere ved høje lydtryk Tærskler svarer ti en forskydning på ca. 0.4 nm. Otoakustiske emissioner Målelig lydudsendelse fra trommehinden, enten spontant eller fremkaldt af lydstimulering Otoakustiske emissioner blev opdaget for ca. 20 år siden (Kemp) Emissionerne skyldes aktive processer i cochlea (ydre hårceller) Brugt som et non-invasivt mål for, om cochlea er velfungerende Basilarmembran I/O Otoakustiske emissioner Målt på det sted der har CF 9000 Hz. Læg mærke til non-linearitet ved CF og linearitet ved 1000 Hz Hårcelle-potentialer Hørebanen-anatomi Ved lave frekvenser (op til ca. 2 khz er responset af hårcellen både AC (potentialet moduleret med stimulusfrekvensen) og DC (et konstant potentiale) Ved højere frekvenser er responset kun et DC-potentiale 11

12 Hørebanen - diagram Hørenerven Hørenerven ( fibre) innerverer de ydre og indre hårceller. Der er to typer fibre, hvor den almindeligste (85-95%) innerverer IHC. Hver IHC innerveres af fibre Den anden type fibre innerverer OHC (1 fiber/20 OHC) Hørebanen Figuren viser et procesorienteret diargram af hørebanen Middle Ear Cochlea Auditory Nerve Pitch Time Intensity Localization Categorization Streaming Memory Language Reward ACTION Hørebanen-3 Nervesignaler udbreder sig med en hastighed på ca m/s og bliver derfor forsinket op gennem hørebanen. I hver synapse er der en yderligere forsinkelse på ca. 1 ms Grundlæggende nervebiologi Responsområde af en enkelt nervefiber Nervecellen er en celle, der er specialiseret til at overføre elektriskkemiske signaler. Cellen består af en modtager del dendriterne, en transmissionsdel axonet og en sender del synapsen. Cellemembranen er specialiseret til at sende elektriske signaler. 12

13 Tærskelkurver-2 Fra kat, læg mærke til forskellen i form mellem høj- og lavfrekvens tærskelkurver Generelt om kodning i CNS Der er ikke nogen generelle principper Neuroner bliver mere specifikke, jo højere man kommer op i CNS Specialiseret behandling af tidsparametre (AM), af retning m.v. Kraftigt respons på ændringer ( nyheder ), novelty response Neuroner er plastiske - responsmønstre kan ændres dynamisk, afhængig af adfærdsrespons Hvad koder hørenervefibrene? Frekvens- alle fibre er skarpt tunede Fase: fibrene kan faselåse til lavfrekvensstimuli Ankomsttid Indhyldningskurve (dvs AM) Intensitet What og Where strømme Kategorisering (What) og Lokalisering (where) behandles sandsynligvis i forskellige strømme i cortex, kaldet what and where pathways. Sammenligning af tuning i hørenerve og IC What (grøn) and where (violet)- pathways 13

14 Retningshørelse Retning til en lydkilde bliver beregnet i centralnervesystemet ved sammenligning af input fra de to øren: ITD-(interaural time difference) er sammenligning af ankomsttidsforskelle på de to øren. ILD (interaural level difference) er sammenligningen af lydtryk på de to øren (forskel skyldes skygning af hovedet) ITD og ILD behandles separat i CNS. Model af neural processering i cortex Rauschecker & Scott 2009 Hørenerverespons, sproglyd (vokalen ee) Neural model indbygger vandrendebølge effekter fra cochlea og aspekter af nervefibrenes fysiologi: Simulering af kodning af vokale e Det neurale grundlag for sprog To centre i hjernen behandler sprog: Broca s og Wernickes centre Broca s center (cortex område 44-45): talefrembringelse Wernickes center (cortex område 22 og 39): taleforståelse (venstre side) Forståelse af sprogtone (22, højre side) Generelt: adskillelse mellem ords betydning (semantik) og tonefald Sprogkodning i tre hørenervefibre (makak-abe) Bemærk: respons på onsets og på vokalerne Lateralisering Semantisk indhold (sprogbetydning) behandles generelt på venstre side Prosodisk indhold (sprogtone) på højre side (også musik) De fleste forsøgspersoner forstår bedre tale der præsenteres i højre øre, hvis de to øren får forskellige stimuli. Omvendt for melodier. 14

15 Main brain regions involved in language processing. Hørebanen Figuren viser et procesorienteret diargram af hørebanen Memory Pitch Localization Language Middle Ear Cochlea Auditory Nerve Time Categorization Reward Intensity Streaming ACTION Démonet J et al. Physiol Rev 2005;85: by American Physiological Society Synopsis of PET studies of auditory language processing. Hvad kan der gå galt 1. Mellemøreproblemer Hvis mellemøreknogler eller trommehinde ikke kan bevæge sig normalt, vil hørelsen blive nedsat (op til 100 gange) F.eks. ved mellemørebetændelse Otosclerose sammenkitning af mellemøreknogler Beskadiget trommehinde Démonet J et al. Physiol Rev 2005;85: by American Physiological Society Sproget som biologisk tilpasning Der er altså klare neurale specialiseringer for sprog Udviklingen af sprog kan ses som vores arts vigtigste biologiske tilpasning Muligvis korreleret med væksten i hjernevolumen, der startede for mio år siden Hvad kan der gå galt - 2 Indre øre: Beskadigede sanseceller (genetisk, støjskade) Beskadiget membran i cochlea Overtryk i væsken i indre øre Alderdom - slid på sanseceller, især i den første del af cochlea (høje frekvenser) 15

16 Hvad kan der gå galt - 3 Beskadiget hørenerve (overstimulering m. kraftige lyde, genetiske fejl, tumorer) Beskadigelser længere oppe i hørebanen (tumorer, tinnitus, hjerneblødninger) Hvad kan der gøres? 1. Beskyttelse mod kraftige lyde 2. Behandling med høreapparater 3. Anden medicinsk behandling. Læg mærke til, at selv ret små høretab påvirker evnen til at høre i baggrundsstøj, især når flere taler samtidig dette er en af de første tegn på høretab Høreapparater kræver tilvænning og træning! Resumé Øret er et meget følsomt sanseorgan og reagerer ned til lydtryk på 20 upa, der giver en forskydning på kun 0.4 nm i basilarmembranen i det indre øre Cochlea er en akustisk prisme, hvor forskellige frekvenser i lyden stimulerer forskellige områder Følsomheden af cochlea skyldes aktive processer i de ydre hårceller De ydre hårceller er meget sårbare overfor overstimulering. Tids-og frekvensparametre er repræsenteret i hørebanen Neuroner i CNS bliver mere og mere specifikke i løbet af hørebane Separate centre for retningshørelse og sprog 16

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

HØRELSENS FYSIOLOGI. mellemøret det indre øre nervebanerne til hjernens hørecenter

HØRELSENS FYSIOLOGI. mellemøret det indre øre nervebanerne til hjernens hørecenter HØRELSENS FYSIOLOGI det ydre øre mellemøret det indre øre nervebanerne til hjernens hørecenter Det ydre øre: ørebrusken (auriklen / Pinna) - skal opfange og lokalisere lyden - den asymmetriske (krøllede)

Læs mere

Lyd og hørelse. En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer

Lyd og hørelse. En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer Lyd og hørelse 1 En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer Denne brochure er nummer 1 i en serie fra Widex om hørelse og høreapparater. Hvad er lyd? Vores moderne dagligdag er fyldt med mange

Læs mere

Fakta om hørelse. Hvordan hørelsen fungerer, hvordan den bliver dårligere, og hvad du kan gøre ved det

Fakta om hørelse. Hvordan hørelsen fungerer, hvordan den bliver dårligere, og hvad du kan gøre ved det Fakta om hørelse Hvordan hørelsen fungerer, hvordan den bliver dårligere, og hvad du kan gøre ved det Hørelsen er den eneste af vores sanser, som konstant er aktiv Vores hørelse udvikles fuldstændigt,

Læs mere

Der er lyd overalt. Hvad er lyd. Sanser og lyd

Der er lyd overalt. Hvad er lyd. Sanser og lyd Der er lyd overalt De er overalt lydene. Lige meget hvor du vender dit hoved hen ligegyldigt om det er dag eller nat, så vil du altid høre lyde. De kommer bølgende gennem luften og rammer dig overalt på

Læs mere

Hørelse for livet Om hørelse og høretab. Hvordan hørelsen fungerer, hvordan hørelsen forsvinder, og hvad du kan gøre ved det

Hørelse for livet Om hørelse og høretab. Hvordan hørelsen fungerer, hvordan hørelsen forsvinder, og hvad du kan gøre ved det Hørelse for livet Om hørelse og høretab Hvordan hørelsen fungerer, hvordan hørelsen forsvinder, og hvad du kan gøre ved det 3 Vores hørelse færdigudvikles, mens vi stadig ligger i maven Hørelsen er den

Læs mere

Torben Poulsen. Institut for Elektroteknologi, Høresystemer Danmarks Tekniske Universitet 2800 Lyngby. DTU Elektro Hearing systems. tp@elektro.dtu.

Torben Poulsen. Institut for Elektroteknologi, Høresystemer Danmarks Tekniske Universitet 2800 Lyngby. DTU Elektro Hearing systems. tp@elektro.dtu. Audiogrammet er ikke nok! Torben Poulsen Institut for Elektroteknologi, Høresystemer Danmarks Tekniske Universitet 2800 Lyngby tp@elektro.dtu.dk Audiogrammet er ikke nok! 1 Indledning Tak for invitationen!

Læs mere

APD Auditory Processing Disorder. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

APD Auditory Processing Disorder. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus APD Auditory Processing Disorder AUDIOLOGISKE UNDERSØGELSER RENATA JALLES HANSEN Århus Universitetshospital, Århus Sygehus APD Nedsat evne til at processere lyd i centralnervesystemet Den centrale auditive

Læs mere

Lyd oplevelse. Lydopfattelse. Perception : Oversigt. Lydstyrke Tonehøjde Kritisk Bånd Rumopfattelse... MMT, 2003 Kristoffer Jensen

Lyd oplevelse. Lydopfattelse. Perception : Oversigt. Lydstyrke Tonehøjde Kritisk Bånd Rumopfattelse... MMT, 2003 Kristoffer Jensen Lydopfattelse MMT, 3 Kristoffer Jensen Lydstyrke Tonehøjde Kritisk Bånd Rumopfattelse... Lyd oplevelse Klangfarve Kommunikation Konsonans Rytme Lokalisering Perception : Oversigt [Hearing takes place]

Læs mere

Vores logaritmiske sanser

Vores logaritmiske sanser 1 Biomat I: Biologiske eksempler Vores logaritmiske sanser Magnus Wahlberg og Meike Linnenschmidt, Fjord&Bælt og SDU Mandag 6 december kl 14-16, U26 Hvad er logaritmer? Hvis y = a x så er x = log a y Nogle

Læs mere

Cochlear implant til voksne

Cochlear implant til voksne Gentofte Hospital og Rigshospitalet Øre-næse-hals/Audiologisk Klinik Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Cochlear implant til voksne Hvad er et cochlear implant? Et cochlear implant

Læs mere

10. Mandag Nervesystemet del 1

10. Mandag Nervesystemet del 1 10. Mandag Nervesystemet del 1 Det er ikke pensums letteste stof at kunne redegøre for mekanismerne bag udbredelsen af nerveimpulser. Måske pensums sværeste stof forståelsesmæssigt, så fortvivl ikke hvis

Læs mere

Husk at sætte i stikkontakt Og tænd!

Husk at sætte i stikkontakt Og tænd! Øvelse 1 Sound Ear lydtryksmåler i klasselokalet: Opmærksomhed på lydniveauet i klassen. Husk at sætte i stikkontakt Og tænd! Mens klassen har støjboksen til låns kan den store Sound Ear lydtryksmåler

Læs mere

Fastvokset stigbøjle (otosklerose)

Fastvokset stigbøjle (otosklerose) HVIS DU VIL VIDE MERE OM FASTVOKSET STIGBØJLE (OTOSKLEROSE) Hvordan hører vi? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden

Læs mere

Grundlæggende lydtekniker kursus

Grundlæggende lydtekniker kursus Hvad er lyd? Grundlæggende Lyd kan vi opfatte med ørerne. Lyd opstår ved at noget bringes til at svinge. Hvis man f.eks. knipser en guitarstreng, vil den svinge frem og tilbage. Slår man med en hammer

Læs mere

Skelnetabets betydning for kommunikationen

Skelnetabets betydning for kommunikationen Skelnetabets betydning for kommunikationen Af Kirsten Eiche Dehn og Susanne Steen Nemholt Når man rammes af et høretab, ændres vilkårene for kommunikation med omgivelserne radikalt. Samtaler, der før forløb

Læs mere

Detaljer om cochleære defekter og hvorfor der skal tages hensyn.l hørehandicappede selv om disse har op6mal høreapparat- /CI- behandling.

Detaljer om cochleære defekter og hvorfor der skal tages hensyn.l hørehandicappede selv om disse har op6mal høreapparat- /CI- behandling. Detaljer om cochleære defekter og hvorfor der skal tages hensyn.l hørehandicappede selv om disse har op6mal høreapparat- /CI- behandling. Ture Andersen Overlæge Audiologisk Afd OUH. Lektor Syddansk Universitet.

Læs mere

Den menneskelige cochlea

Den menneskelige cochlea Den menneskelige cochlea Af Leise Borg Leise Borg er netop blevet cand.scient. Artiklen bygger på hendes speciale i biofysik Introduktion Hørelsen er en vigtig sans for mennesket, både for at sikre overlevelse,

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ HØRETAB

BLIV KLOGERE PÅ HØRETAB BLIV KLOGERE PÅ HØRETAB Hvordan ved du, om du har et høretab? Sandsynligvis vil du være den sidste, der opdager det. De fleste høretab sker gradvist over et så langt tidsrum, at man ikke nødvendigvis opdager

Læs mere

Defekt i mellemøreknogler

Defekt i mellemøreknogler HVIS DU VIL VIDE MERE OM DEFEKT I MELLEMØREKNOGLER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden og

Læs mere

En f- dag om matematik i toner og instrumenter

En f- dag om matematik i toner og instrumenter En f- dag om matematik i toner og instrumenter Læringsmål med relation til naturfagene og matematik Eleverne har viden om absolut- og relativ vækst, og kan bruge denne viden til at undersøge og producerer

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Redegøre for forskellen på tværbølger og længdebølger samt vide, hvilken type bølger, lyd er Redegøre for amplitude, frekvens og bølgelængde og hvilken betydning disse begreber

Læs mere

Udforsk din hørelse Discover. At forstå hørenedsættelse. your hearing

Udforsk din hørelse Discover. At forstå hørenedsættelse. your hearing Udforsk din hørelse Discover At forstå hørenedsættelse your hearing At forstå En stemme kan være dybt rørende, kan formidle tanker, følelser og stemninger. Ethvert talt ord består af lyde og toner, der

Læs mere

Oplæg om øret & hørelsen

Oplæg om øret & hørelsen Workshop for sprogvejledere 271113 Oplæg om øret & hørelsen Talehørefagkonsulent Erik Cloyd Ebsen PPRS børn & unge Aarhus Kommune Disposition Lidt om lyd Hvordan virker øret Hvordan hører man? Årsager

Læs mere

Elevforsøg i 10. klasse Lyd

Elevforsøg i 10. klasse Lyd Fysik/kemi Viborg private Realskole Elevforsøg i 10. klasse Lyd Lydbølger og interferens SIDE 2 1062 At påvise fænomenet interferens At demonstrere interferens med to højttalere Teori Interferens: Det

Læs mere

Høreskade, tinnitus og hyperakusis hos musikere. Søren Peter Lund e-mail: spl@arbejdsmiljoforskning.dk NFA 6.11.2007

Høreskade, tinnitus og hyperakusis hos musikere. Søren Peter Lund e-mail: spl@arbejdsmiljoforskning.dk NFA 6.11.2007 Høreskade, tinnitus og hyperakusis hos musikere Søren Peter Lund e-mail: spl@arbejdsmiljoforskning.dk NFA 6.11.27 Høreskade, tinnitus og hyperakusis hos musikere Er musik mindre høreskadende end støj?

Læs mere

Elektrisk Stimulation: Grundlæggende Principper

Elektrisk Stimulation: Grundlæggende Principper Side 1 Side 2 - FES er en undergruppe af NMES Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Der skal altid være minimum to elektroder mellem stimulatoren og vævet. I et intakt perifert nervesystem er det altid nerven, der

Læs mere

Undervisningsplan FORÅR februar Introduktion til faget Hana Malá februar Hjernens opbygning og funktion Hana Malá

Undervisningsplan FORÅR februar Introduktion til faget Hana Malá februar Hjernens opbygning og funktion Hana Malá Undervisningsplan FORÅR 2008 1. 5. februar Introduktion til faget Hana Malá 2. 12. februar Hjernens opbygning og funktion Hana Malá 3. 19. februar Nyt fra forskningen Hana Malá 4. 26. februar Plasticitet

Læs mere

Viden om tinnitus. En guide til at hjælpe dig med at håndtere tinnitus mere effektivt

Viden om tinnitus. En guide til at hjælpe dig med at håndtere tinnitus mere effektivt Viden om tinnitus En guide til at hjælpe dig med at håndtere tinnitus mere effektivt Indhold Din situation og dine mål 4 Hvad er den lyd i dine ører? 5 Hvad forårsager tinnitus? 6 Tinnitus og hjernen 7

Læs mere

Det Danske APD test-batteri.

Det Danske APD test-batteri. Det Danske APD test-batteri. Indholdsfortegnelse CD indhold...1 Introduktion... 2 Filtered words... 3 Figure ground...4 Competing words...5 Dichotic digits...6 Duration pattern... 7 Gaps in Noise. (GIN)...8

Læs mere

Om hørelse og høretab

Om hørelse og høretab Om hørelse og høretab 2 Hvor er din hørelse i dag? Hvis du skulle stoppe op et øjeblik for at overveje, hvor god du er til at lytte og kommunikere i forskellige situationer, hvordan ville du så vurdere

Læs mere

11 Høresansen 210 MEDICINSK BIOFYSIK I

11 Høresansen 210 MEDICINSK BIOFYSIK I 11 Høresansen Ørets opbygning Lydbølgers natur Lydbølgers amplitude og intensitet Lydens passage gennem fast stof Ørets følsomhed for lyd Transmission af lyd til det indre øre Lydperceptionens mekanisme

Læs mere

To skal der til. Information om hvorfor det er en god ide at bruge høreapparater på begge ører

To skal der til. Information om hvorfor det er en god ide at bruge høreapparater på begge ører To skal der til 8 Information om hvorfor det er en god ide at bruge høreapparater på begge ører Denne brochure er nummer 8 i en serie fra Widex om hørelse og dertil knyttede emner. Hør verden omkring dig

Læs mere

Kolesteatom ( benæder )

Kolesteatom ( benæder ) HVIS DU VIL VIDE MERE OM KOLESTEATOM ( benæder ) Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden og

Læs mere

infinitesimal begrebet bruges til at beskrive en genstand der er så lille at den hverken kan ses eller måles

infinitesimal begrebet bruges til at beskrive en genstand der er så lille at den hverken kan ses eller måles Når jeg vågner om morgenen og åbner mit vindue, er det til den blandede fornøjelse af både motorstøj og fuglesang. Blandt fuglestemmerne er jeg i stand til at udskille bogfinkens karakteristiske»det, det,

Læs mere

Mellem mennesker Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 9 Skole: Navn: Klasse:

Mellem mennesker Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 9 Skole: Navn: Klasse: Mellem mennesker Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 9 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Hvilke egenskaber gælder ikke for radiobølger? Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds. De kan reflekteres, når de rammer

Læs mere

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård.

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Hørehandicap Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Høreproblemer Øret er et meget fintfølende og kompliceret organ - et komplekst system, hvor

Læs mere

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Nyt fra forskningsfronten Måling af pupilreaktionen for farvet lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Kristina Herbst Læge, ph.d.-studerende Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

GN Netcom solid og uovertruffen sikkerhed Introduktion til GN Netcoms PeakStop og støjkontrolsystem

GN Netcom solid og uovertruffen sikkerhed Introduktion til GN Netcoms PeakStop og støjkontrolsystem GN Netcom solid og uovertruffen sikkerhed Introduktion til GN Netcoms PeakStop og støjkontrolsystem Flere faktorer er afgørende, når man skal vælge headsetløsning til call centret eller kontoret. Headsettets

Læs mere

Billund Bygger Musik: Lærervejledning

Billund Bygger Musik: Lærervejledning Billund Bygger Musik: Lærervejledning Science of Sound og Music Velkommen til Billund Builds Music! Vi er så glade og taknemmelige for, at så mange skoler og lærere i Billund er villige til at arbejde

Læs mere

wwwdk Digital lydredigering på computeren grundlæggende begreber

wwwdk Digital lydredigering på computeren grundlæggende begreber wwwdk Digital lydredigering på computeren grundlæggende begreber Indhold Digital lydredigering på computeren grundlæggende begreber... 1 Indhold... 2 Lyd er trykforandringer i luftens molekyler... 3 Frekvens,

Læs mere

Velkommen til STØJKASSEN

Velkommen til STØJKASSEN Velkommen til STØJKASSEN Formål: Formålet med støjkassen er at medvirke til større opmærksomhed på lyd og støj og risikoen for vedvarende støjskade. Støj kan være til gene på andre måder end ved at forårsage

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus Rapport Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus 2003-08-19 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

0% 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år. Figur 1. Køns- og aldersmæssig rapportering om tinnitus (NAK 2000)

0% 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år. Figur 1. Køns- og aldersmæssig rapportering om tinnitus (NAK 2000) Hvad er tinnitus? Ordet tinnitus kommer af latin og er fagudtrykket for øresusen eller ringen for ørerne. Tinnitus er ofte et symptom på, at der er sket en eller anden skadelig påvirkning af øret eller

Læs mere

widex zen terapi Rådgivning

widex zen terapi Rådgivning widex zen terapi Rådgivning Introduktion Brug dette værktøj til rådgivning i forbindelse med Widex Zen Terapi. Værktøjet består af to dele: Del et er en guide til rådgivning om tinnitus Del to er en guide

Læs mere

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse Hørelse for livet Beskyt din hørelse Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse 3 Din hørelse er vigtig Gennem hele livet bliver vi konstant udsat for forskellige lyde - i skolen, derhjemme, på

Læs mere

1. Vibrationer og bølger

1. Vibrationer og bølger V 1. Vibrationer og bølger Vi ser overalt bevægelser, der gentager sig: Sætter vi en gynge i gang, vil den fortsætte med at svinge på (næsten) samme måde, sætter vi en karrusel i gang vil den fortsætte

Læs mere

Lidt om lyd - uden formler

Lidt om lyd - uden formler Search at vbn.aau.dk: > Search the AAU phone book: > Sections > Acoustics > Home Education Research Facilities/Equipment Staff & Job About Lidt om lyd - uden formler 1. Hvad er lyd? Lyd er ganske små svingninger

Læs mere

Nervefysiologi - Excitable membraner

Nervefysiologi - Excitable membraner Nervefysiologi - Excitable membraner Formålet med øvelsen er at give de studerende mulighed for at aflede aktionspotentialer fra regnormens kæmpeaxoner, og derved iagttage nogle af egenskaberne ved aktionspotentialer.

Læs mere

Hvad sker der i hjernen, når vi lærer, og hvor ved vi det fra? Christian Gerlach, Syddansk Universitet cgerlach@health.sdu.dk

Hvad sker der i hjernen, når vi lærer, og hvor ved vi det fra? Christian Gerlach, Syddansk Universitet cgerlach@health.sdu.dk Hvad sker der i hjernen, når vi lærer, og hvor ved vi det fra? Christian Gerlach, Syddansk Universitet cgerlach@health.sdu.dk Disposition Hjernens udvikling Sprogets udvikling Hukommelse & læring Hjernens

Læs mere

Bygningsfysik Lyd og bygninger

Bygningsfysik Lyd og bygninger Bygningsfysik Lyd og bygninger Ministeriet for Børn og Undervisning, marts 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Niels Erik Hvam, Hansenberg.

Læs mere

introduktion TIL LÆREREN

introduktion TIL LÆREREN Lyd, larm & løjer 1 lyd, larm & løjer Indhold s introduktion TIL LÆREREN Dette er en vejledning til Lyd, larm og løjer, som er en formidlingsaktivitet om lyd. Den er målrettet 7. klassetrin. I vejledningen

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

Rapport. Skydning og høreværn, med speciel fokus på hørehæmmede børn og unge. Udført for Birgitte Franck. We help ideas meet the real world

Rapport. Skydning og høreværn, med speciel fokus på hørehæmmede børn og unge. Udført for Birgitte Franck. We help ideas meet the real world We help ideas meet the real world Rapport Skydning og høreværn, med speciel fokus på hørehæmmede børn og unge Udført for Birgitte Franck Projektnr.: A900167-04 7. februar 2005 DELTA Dansk Elektronik, Lys

Læs mere

Vejledning om anerkendelse af hørenedsættelse efter støj anmeldt før 1. januar 2005

Vejledning om anerkendelse af hørenedsættelse efter støj anmeldt før 1. januar 2005 Arbejdsskadestyrelsen 15. juni 2009 3. udgave Vejledning om anerkendelse af hørenedsættelse efter støj anmeldt før 1. januar 2005 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Afgrænsning...4 3. Lovgrundlag...4

Læs mere

Lydtryk fra mobiltelefoner

Lydtryk fra mobiltelefoner DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Lydtryk fra mobiltelefoner Findes der mobiltelefoner der kan levere lydtryk kraftige nok til, at de

Læs mere

Om hørelse og høretab

Om hørelse og høretab Om hørelse og høretab 2 Hvor er din hørelse i dag? Hvis du skulle stoppe op et øjeblik for at overveje, hvor god du er til at lytte og kommunikere i forskellige situationer, hvordan ville du så vurdere

Læs mere

Arbejdsopgaver i emnet bølger

Arbejdsopgaver i emnet bølger Arbejdsopgaver i emnet bølger I nedenstående opgaver kan det oplyses, at lydens hastighed er 340 m/s og lysets hastighed er 3,0 10 m/s 8. Opgave 1 a) Beskriv med ord, hvad bølgelængde og frekvens fortæller

Læs mere

State of the art: Hvordan måles et høretab og tilpasses et høreapparat i dag.

State of the art: Hvordan måles et høretab og tilpasses et høreapparat i dag. State of the art: Hvordan måles et høretab og tilpasses et høreapparat i dag. ATV-møde 22.05.13 Widex Ture Andersen Overlæge. Audiologisk afd. OUH Lektor. Klinisk Institut. Syddansk Universitet 1 Oversigt:

Læs mere

- Et projekt om pædagogernes opfattelse af støjen i deres arbejdsmiljø

- Et projekt om pædagogernes opfattelse af støjen i deres arbejdsmiljø Bachelorprojekt Audiologi Syddansk Universitet Vejleder: Carsten Daugaard - Et projekt om pædagogernes opfattelse af støjen i deres arbejdsmiljø Af Pernille Hyldeqvist Side------ 1/49 Resumé Denne opgave

Læs mere

Resonans 'modes' på en streng

Resonans 'modes' på en streng Resonans 'modes' på en streng Indhold Elektrodynamik Lab 2 Rapport Fysik 6, EL Bo Frederiksen (bo@fys.ku.dk) Stanislav V. Landa (stas@fys.ku.dk) John Niclasen (niclasen@fys.ku.dk) 1. Formål 2. Teori 3.

Læs mere

Total systembeskrivelse af AD1847

Total systembeskrivelse af AD1847 Total systembeskrivelse af AD1847 Af Anna Hampen Jens Jørgen Nielsen Johannes Bjerrum Johnny Nielsen 3.semester HIH Anna Hampen, Jens Nielsen, Johannes Bjerrum, Johnny Nielsen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Væske i mellemøret - om mellemøreproblemer hos børn Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Børne og Familieforvaltningen www.skive.dk Indledning Denne

Læs mere

Studiespørgsmål til nervesystemet

Studiespørgsmål til nervesystemet Studiespørgsmål til nervesystemet 1. Beskriv de overordnede forskelle mellem kroppens to kommunikationssystemer: nervesystemet og de endokrine kirtler 2. Hvad hedder den del af nervesystemet som står for

Læs mere

MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING

MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING MODUL 1 - ELEKTROMAGNETISKE BØLGER I 1. modul skal I lære noget omkring elektromagnetisk stråling (EM- stråling). I skal lære noget om synligt lys, IR- stråling, UV-

Læs mere

Biofysik ( ) Eksamen 6. juni timers skriftlig prøve. Alle hjælpemidler er tilladt

Biofysik ( ) Eksamen 6. juni timers skriftlig prøve. Alle hjælpemidler er tilladt DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE Institut for Matematik og Fysik Fysisk Laboratorium Biofysik (10 33 11) Eksamen 6. juni 2003 4 timers skriftlig prøve Alle hjælpemidler er tilladt Sættet består af

Læs mere

Glamsdalens Idrætsefterskole 1

Glamsdalens Idrætsefterskole 1 1. Fra svingninger til lyd (Grundlæggende)... 2 2. Gammelt legetøj (rejse)... 3 3. Lyd med din smartphone (Grundlæggende)... 4 4. Lydens refleksion (Grundlæggende)... 5 5. Lydens fart i atmosfærisk luft

Læs mere

Gyptone lofter 4.1 Akustik og lyd

Gyptone lofter 4.1 Akustik og lyd Gyptone lofter 4.1 Akustik og lyd Reflecting everyday life Akustik og lyd Akustik er, og har altid været, en integreret del af byggemiljøet. Basis for lyd Akustik er en nødvendig design-faktor ligesom

Læs mere

Din hørelse er dyrebar

Din hørelse er dyrebar Beskyt din hørelse 3 Din hørelse er dyrebar Igennem livet bliver vi bombarderet med en konstant strøm af lyde i skolen, derhjemme, på arbejdet og når vi færdes ude. Og nogle gange bliver disse lyde så

Læs mere

Adaptiv Phonak Digital (APD)

Adaptiv Phonak Digital (APD) Adaptiv Phonak Digital (APD) Baggrundsviden fra det audiologiske område Phonak baserer alle grundlæggende krav til høreapparater og tilpasning af dem på forestillingen om et Akustikkens hus. Akustikkens

Læs mere

Rehabilitering af høretab hos patienter med acusticusneurinom

Rehabilitering af høretab hos patienter med acusticusneurinom Artiklen er fra den amerikanske forening og oversat af Birte Lambert. ( Vi tar forbehold for evt. fejlagtig oversættelse fra engelsk til dansk.) Rehabilitering af høretab hos patienter med acusticusneurinom

Læs mere

Ekkolodder. af: Jens Sahl Why Worry

Ekkolodder. af: Jens Sahl Why Worry Ekkolodder af: Jens Sahl Why Worry Jens Sahl Why Worry Fisket fra båd siden 1990 Ingeniør (Svagstrøm / software) Oticon høreapparater Optisk / magnetisk Måleudstyr Agenda Hvordan virker ekkoloddet Bølgeteori

Læs mere

JOAN ØRTING LYKKEN HØRETAB RODFRUGT GIVER UNGE ALDRIG FÅET HØFLIG NOK? SÅDAN HAR DU MUSIK I ØRERNE LÅ PÅ LANGELAND KRISER ER GULD OG

JOAN ØRTING LYKKEN HØRETAB RODFRUGT GIVER UNGE ALDRIG FÅET HØFLIG NOK? SÅDAN HAR DU MUSIK I ØRERNE LÅ PÅ LANGELAND KRISER ER GULD OG N O G E T P Å H J E R T E FORBRUG MAD SUNDHED JOAN ØRTING KRISER ER GULD OG LYKKEN LÅ PÅ LANGELAND SÅDAN HAR DU ALDRIG FÅET RODFRUGT UNDSKYLD, MEN ER DU HØFLIG NOK? MUSIK I ØRERNE GIVER UNGE HØRETAB FEBRUAR

Læs mere

Funktionsattest ASK 290 Hørelse

Funktionsattest ASK 290 Hørelse Funktionsattest ASK 290 Hørelse afgivet i henhold til lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr-nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller beskæftigelse:..

Læs mere

Lyd og lyddannelse. Baggrund lærer-elev

Lyd og lyddannelse. Baggrund lærer-elev NATUR & TEKNO- LOGI Baggrund lærer-elev Hvad er lyd? Lyd er længdebølger i luften. Længdebølger vil sige, at vibrationen sker på langs ad bevægelsesretningen. Hvis vi hænger en trappefjeder op i nogle

Læs mere

Dæmpet harmonisk oscillator

Dæmpet harmonisk oscillator FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse Dæmpet harmonisk oscillator Hold E: Hold: D1 Jacob Christiansen Afleveringsdato: 4. april 003 Morten Olesen Andreas Lyder Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Formål...3

Læs mere

HAC telefon testrapport

HAC telefon testrapport DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world HAC telefon testrapport Akustiske og magnetiske målinger på output fra forskellige telefoner December

Læs mere

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning Hørelse for livet Viden om høreapparater Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning 2 3 God hørelse er givet, er det ikke? Der er over 1.000 forskellige høreløsninger

Læs mere

Nervesystemet / nerveceller. Maria Jernse

Nervesystemet / nerveceller. Maria Jernse Nervesystemet / nerveceller. Maria Jernse 1 Nervesystemet Hvorfor har vi et nervesystem??? For at kunne registrere og bearbejde indre såvel som ydre påvirkninger af vores krops miljø. Ydre miljø kan være:

Læs mere

Teori om lysberegning

Teori om lysberegning Indhold Teori om lysberegning... 1 Afstandsreglen (lysudbredelse)... 2 Lysfordelingskurve... 4 Lyspunktberegning... 5 Forskellige typer belysningsstyrke... 10 Beregning af belysningsstyrken fra flere lyskilder...

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Forsøg del 1: Beregning af lysets bølgelængde

Forsøg del 1: Beregning af lysets bølgelængde Forsøg del 1: Beregning af lysets bølgelængde Formål Formålet med denne forsøgsrække er, at vise mange aspekter inden for emnet lys med udgangspunkt i begrænset materiale. Formålet med forsøget er at beregne

Læs mere

En harmonisk bølge tilbagekastes i modfase fra en fast afslutning.

En harmonisk bølge tilbagekastes i modfase fra en fast afslutning. Page 1 of 5 Kapitel 3: Resonans Øvelse: En spiralfjeder holdes udspændt. Sendes en bugt på fjeder hen langs spiral-fjederen (blå linie på figur 3.1), så vil den når den rammer hånden som holder fjederen,

Læs mere

Afsnittet her handler om, hvordan man finder ud af, om man har råd til at købe det nødvendige måleudstyr eller ej.

Afsnittet her handler om, hvordan man finder ud af, om man har råd til at købe det nødvendige måleudstyr eller ej. FIberMÅlerUDStYr Fibermåleudstyr Afsnittet her handler om, hvordan man finder ud af, om man har råd til at købe det nødvendige måleudstyr eller ej. Det er væsentligt af man fra starten af sine indkøb vurderer,

Læs mere

DIT BARNS HØRELSE EN omfattende guide TIL forældre om HØRELSE og HØRETAB www.widex.dk DIT BARNS HØRELSE www.widex.dk WIDEX

DIT BARNS HØRELSE EN omfattende guide TIL forældre om HØRELSE og HØRETAB www.widex.dk DIT BARNS HØRELSE www.widex.dk WIDEX DIT BARNS HØRELSE en omfattende guide til forældre om hørelse og høretab DIT BARNS HØRELSE EN OMFATTENDE GUIDE TIL FORÆLDRE OM HØRELSE OG høretab Indhold Dit barns hørelse... 3 At forstå sit barns hørenedsættelse...

Læs mere

Fysiknoter 1. Bølgebevægelser. Contents. Udbredelse af forstyrrelser

Fysiknoter 1. Bølgebevægelser. Contents. Udbredelse af forstyrrelser Fysiknoter I denne første forelæsning vil vi indledningsvis se på generelt på bølgefænomener (6,,4), fortsætte med noget om lydbølger (7-4), og slutte med ultralyd, hvor vi skal se på kapitel og i denne

Læs mere

Tinnitus (Re-)Gentrænings Terapi (TRT) Baseret på Jastreboff modellen

Tinnitus (Re-)Gentrænings Terapi (TRT) Baseret på Jastreboff modellen Tinnitus (Re-)Gentrænings Terapi (TRT) Baseret på Jastreboff modellen af Jonathan Hazell F.R.C.S., Direktør, Tinnitus og hyperacusis centeret, London UK. 22. Oktober 2002 oversættelse: Frank Jumppanen

Læs mere

Information om tinnitus - og 10 gode råd der kan lette din dagligdag

Information om tinnitus - og 10 gode råd der kan lette din dagligdag Kommunikationscentret Information om tinnitus - og 10 gode råd der kan lette din dagligdag 1 2 Tinnitus At høre eller opleve tinnitus er almindeligt og i mange tilfælde drejer det sig om en midlertidig

Læs mere

Energisystemet. Musklerne omsætter næringsstofferne til ATP. ATP er den eneste form for energi, som musklerne kan bruge. ATP = AdenosinTriPhosphat

Energisystemet. Musklerne omsætter næringsstofferne til ATP. ATP er den eneste form for energi, som musklerne kan bruge. ATP = AdenosinTriPhosphat Opsamling fra sidst Konklusioner fra sidst i forhold til sprint hvad fandt vi ud af (spænd i muskler før start - forspænding, perfekt start næsten liggende, mange hurtige og aktive skridt påvirk jorden

Læs mere

APD seminar maj 2008. Pædagogisk intervention. V. Dorthe Mathiesen Hørekonsulent. CHK Aabenraa og Bente Reimann Jensen

APD seminar maj 2008. Pædagogisk intervention. V. Dorthe Mathiesen Hørekonsulent. CHK Aabenraa og Bente Reimann Jensen APD seminar maj 2008 Pædagogisk intervention V. Dorthe Mathiesen Hørekonsulent Auditory Processing Disorder Hvordan hjælper vi børn med APD? Modifikationer af omgivelserne. (Bottom-up og top-down) Forbedring

Læs mere

Hvad er. Cochlear Implant?

Hvad er. Cochlear Implant? Hvad er Cochlear Implant? Hvad er Cochlear Implant? Et Cochlear Implant er et et avanceret høreapparat, der er beregnet til give øget lydopfattelse og mulighed for større taleforståelse hos børn og voksne

Læs mere

Nyt fra forskningsfronten

Nyt fra forskningsfronten Nyt fra forskningsfronten Astrid Rosenstand Lou læge, ph.d.-studerende Øjenklinikken, Rigshospitalet Hvad stiller hjernen op, når synet svækkes? A ldersrelaterede sygdomme - ikke mindst øjensygdomme -

Læs mere

Studiespørgsmål til nervesystemet

Studiespørgsmål til nervesystemet Studiespørgsmål til nervesystemet 1. Beskriv opbygningen af en typisk nervecelle 2. Mange nervecelleudløbere er omgivet af en myelinskede. Redegør for hvilken funktion denne myelinskede har. Hvad er navnet

Læs mere

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Onsdag den 5. januar 2011

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Onsdag den 5. januar 2011 AALBORG UNIVERSITET EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester Onsdag den 5. januar 2011 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 %

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % A.1 Afladning af kondensator Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % Når knappen har været aktiveret, ønskes lys i D1 i 30 sekunder. Brug formlen U C U start e t RC Beskriv kredsløbet Find komponenter.

Læs mere

Sanseorganer. Cindy Ballhorn

Sanseorganer. Cindy Ballhorn Sanseorganer 1 Sanseorganer Dagens program: synssansen høresansen ligevægtssansen smagesansen lugtesansen hudsansen 2 Sanseorganer Øje 3 Sanseorganer Øje er kroppens lyssensor overfor den ydre verden det

Læs mere

Den individuelle auditoriske profil for optimal tilpasning af høreapparater

Den individuelle auditoriske profil for optimal tilpasning af høreapparater Den individuelle auditoriske profil for optimal tilpasning af høreapparater Torsten Dau Centre for Applied Hearing Research Department of Electrical Engineering Technical University of Denmark Konsekvenser

Læs mere

Theory Danish (Denmark) Ikke-lineær dynamik i elektriske kredsløb (10 point)

Theory Danish (Denmark) Ikke-lineær dynamik i elektriske kredsløb (10 point) Q2-1 Ikke-lineær dynamik i elektriske kredsløb (10 point) Læs venligst de generelle instruktioner i den separate konvolut før du starter på opgaven. Introduktion Bi-stabile ikke-lineære halvlederkomponenter

Læs mere