Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10."

Transkript

1 Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold 5. Berørte lodsejere 6. Økonomi 7. Tidsplan 8. Miljøvurdering af planforslaget 1. Indledning Dette tillæg nr. 4 til spildevandsplan for Gribskov Kommune beskriver spildevandskloakering af 71 ejendomme i Rågeleje-Udsholt. Kloakeringen sker i Ejendommene er alle beliggende i tidligere påbegyndte kloakeringsområder som ikke er blevet færdigkloakeret. Oplanderne der kloakeres er benævnt RGL03SN og RGL04SN. 2. Lovgrundlag Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplanen fremgår af "Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse", nr. 879 af 26. juni Det fremgår af lovens formålsparagraf, at loven skal medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

2 3. Nuværende forhold Enkelte af ejendommene er i dag kloakeret. Disse ejendomme er medtaget i tillægget, men berøres ikke i praksis. Ejendommenes tilslutning til kloakken og afledning af regnvand forbliver uændret. Øvrige ejendommene har i dag individuelle private spildevandsløsningen for husspildevand og nedsivning af regnvand. 4. Fremtidige forhold Oplandet udgøres af i alt 71 ejendomme. Oplandene er vist på figur 1. Oplandsarealet er opgjort som følger. Opland nr. Oplandsareal Befæstet areal *) RGL03SN RGL04SN 7,72 ha 1,27 ha 0 ha 0 ha Tabel 1. Oplandsdata for opland RGL03SN og RGL04SN.*) Befæstet areal der afvandes til kloakken Afledning af spildevand Opland RGL03SN og RGL04SN spildevandskloakeres af Gribvand Spildevand A/S. Kloakeringen sker ved at Gribvand Spildevand A/S placerer en brønd i skel eller højest en meter inde på grunden efter samråd med grundejeren. Herefter tilslutter grundejeren spildevandet fra ejendommen til brønden, ved at fremføre kloakledning fra toilet, bad og køkken frem til denne. Afledning af regnvand Regnvand fra veje og tagflader skal nedsives i undergrunden, som tilfældet er i dag. Miljømæssige forhold Nedsivning af regnvand Nedsivning af regnvand vil i fremtiden sker som i dag. Kloakeringen ændrer ikke på dette forhold og de miljømæssige forhold vil derfor være uændret. Kloakering for spildevand Kloakering for spildevand indebærer en forbedring af de miljømæssige forhold, idet nedsivningen/udledningen af spildevandet fra de enkelte ejendomme i dag sker under forhold, der for nogens vedkommende er ringere for miljøet end en kloakeringsløsning. Spildevandet ledes til Udsholt Renseanlæg (senere det kommende centrale renseanlæg), hvor der er kapacitet til at behandle spildevandet.

3

4 5. Berørte lodsejere Lodsejere der omfattes af kloakeringen Ejerlaug Matrikel nr. Adresse Hesselbjerg By, Blistrup 6ad Anders Valtins Vej 1, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4gg Anders Valtins Vej 10, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 6q Anders Valtins Vej 11, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 3fr Anders Valtins Vej 12, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 6r Anders Valtins Vej 13, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 3ez Anders Valtins Vej 14, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 6m Anders Valtins Vej 15, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 3ey Anders Valtins Vej 16, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 6n Anders Valtins Vej 17, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 3ex Anders Valtins Vej 18, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4gd Anders Valtins Vej 2, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 6d Anders Valtins Vej 21, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 6æ Anders Valtins Vej 3, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4ev Anders Valtins Vej 4, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 6u Anders Valtins Vej 5, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 6x Anders Valtins Vej 7, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4q Anders Valtins Vej 8, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4bs Byageren 10, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4bt Byageren 12, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4bu Byageren 14, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4bv Byageren 16, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4ar Byageren 5, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4bq Byageren 6, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4aq Byageren 7, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4br Byageren 8, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4ap Byageren 9, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4fm Gøgevænget 13, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4fl Gøgevænget 15, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 6ae Lyngen 2, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4be Rylevænget 10, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4bd Rylevænget 12, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4bc Rylevænget 14, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4bi Rylevænget 2, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4aø Rylevænget 3, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4bh Rylevænget 4, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4bb Rylevænget 5, 3210 Vejby

5 Hesselbjerg By, Blistrup 4bg Rylevænget 6, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4bf Rylevænget 8, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4aæ Soldalen 3, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4ba Soldalen 4, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4az Soldalen 5, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4ay Soldalen 7, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4ax Soldalen 9, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4bm Solvang 1, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4ø Solvang 11, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4ad Solvang 12, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4æ Solvang 13, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4ae Solvang 14, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4z Solvang 15, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4af Solvang 16, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4y Solvang 17, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4ag Solvang 18, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4x Solvang 19, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4av Solvang 20, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4au Solvang 22, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4at Solvang 24, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4ah Solvang 26, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4bl Solvang 3, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 3fb Solvang 4, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4ac Solvang 5, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4ab Solvang 7, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4bk Solvang 8, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4aa Solvang 9, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 6ak Strandgårdsvej 1, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 4fd Strandgårdsvej 10, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 12oø Strandgårdsvej 2, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 6ai Strandgårdsvej 3, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 12pa Strandgårdsvej 4, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 12ph Strandgårdsvej 6, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 12pi Strandgårdsvej 8, 3210 Vejby Hesselbjerg By, Blistrup 9s Tuehusvej 29, 3210 Vejby

6 Lodsejere der vil blive pålagt servitut i forbindelse med projektet Ingen Lodsejere der skal afstå areal i forbindelse med projektet Ingen. 6. Økonomi Etablering af brønde i skel og ledninger fra disse til kloakken i den kommunale vej ud for ejendommene og videre til Udsholt Renseanlæg forestås af Gribvand Spildevand A/S. Ledninger på private grunde til brøndene placeret skel finansieres af de respektive grundejere. 7. Tidsplan Kloakeringen forventes gennemført i Vurdering efter lov om Plan og programmer Tillæg til spildevandsplaner er omfattet af "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer" nr. 936 af 24. september Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integration af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Følgende vurderes: a) Planens hovedformål er at tilvejebringe det retslige grundlag for, at kloakforsyningen kan etablere et spildevandsanlæg til kloakering af opland RGL03SN og RGL04SN. b) Effekterne af ikke at etablere afløbsanlæg for spildevand vil være, at områdets bebyggelse ikke kan kloakeres. c) Miljøforholdene forventes at blive positivt berørt af projektet. d) Der vurderes ikke at være særlige områder, som påvirkes af kloakeringsplanerne e) Internationalt udpegede beskyttelsesområder påvirkes ikke. f) Ved etableringen af kloakeringen opnås den bedst mulige løsning af spildevandsforholdene g) Der synes ikke at være nogen negative effekter af forslaget. h) Kloakeringen af området vurderes ikke at medføre negative effekter. i) Overvågning af kloakeringen sker sammen med overvågningen af renseanlægget

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2008-2015 Tillæg vedrørende det åbne land Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3 2. Spildevandsforhold...3 2.1 Status.3 2.2 Plan...4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 LOKALPLAN 243 Vesttribunen på Lyngby Stadion INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 Baggrund 2 Eksisterende forhold 2 Lokalplanens

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

. KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP

. KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP . KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Redegnre1 se for lokal p1 anens forhold ti1 anden p1 anlægning. 3. Lokalplan nr. 15 A i Afsnit Il 1: Lo kal p1

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Redegørelse Lokalplanområdet... l. Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger. 2. Lokalplanens område og zonestatus..

Redegørelse Lokalplanområdet... l. Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger. 2. Lokalplanens område og zonestatus.. Indholdsfortegnelse SIDE Lokalplan nr. 071 Redegørelse Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund Lokalplanens indhold, Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere