Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber"

Transkript

1 Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014

2 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle møder og kalender i relation til Jabber God skik (takt og tone) 4. Lokale Jabber retningslinjer Region Sjælland

3 1. ORGANISATION & ANSVAR Organisation Region Sjællands direktion besluttede i 2012 at anskaffe og implementere et Unified Communication værktøj i Region Sjælland. Formålet med implementeringen var at effektivisere kommunikation og møder internt i regionen samt kommunikation med eksterne samarbejdspartnere. Region Sjælland har på denne baggrund indført samarbejdsværktøjet Cisco Jabber med henblik på at optimere samarbejdsprocesser og -relationer på tværs af regionen. Helt konkret giver Jabber f.eks. mulighed for at nedbringe transportiden ved at erstatte fysiske møder med møder via computeren, samt mulighed for direkte at kontakte en kollega via Jabber, når man kan se, at vedkommende er tilgængelig. Målet er at gøre det hurtigere og lettere at tale sammen direkte, når der er brug for det, og derved reducere antallet af s, transporttid og lange møder. Som ved mange andre IT-systemer kræver en succesfuld implementering af Jabber, at medarbejderne i Region Sjælland tager de nye muligheder i brug, hvor det er relevant, og hvor det betaler sig i det daglige arbejde. Det betyder, at medarbejderne, der dagligt logger sig på PC, skal logge sig på Cisco Jabber i samme forbindelse. Medarbejdere, der ikke logger sig på PC hver dag har mulighed for at benytte systemet i det omfang, det giver mening. Effektivisering af kommunikationen er en afvejning af særligt to faktorer: Kvaliteten af kommunikationen og tidsforbruget ved kommunikationen. Analyser af kommunikationen i Region Sjælland viser, at mange kommunikationsaktiviteter i forbindelse med både driftsmæssige og udviklingsmæssige opgaver kan effektiviseres betragteligt ved brug af Cisco Jabber, hvilket i sidste ende vil resultere i bedre ydelser til borgerne i Region Sjælland. Ansvar Koncern IT i Region Sjælland har det overordnede ansvar for: Anskaffelse, overordnet implementering, drift og udvikling af Cisco Jabber. Det er Koncern IT s ansvar at stille platformen til rådighed, sikre driften og udviklingen af platformen samt at understøtte og overvåge implementeringen og anvendelsen af systemet i hele regionen. Lederne i Region Sjælland er ansvarlige for: Region Sjælland

4 At understøtte og følge op på implementeringen af Cisco Jabber inden for eget ledelsesansvarsområde. At sikre, at der er beskrevet evt. lokale retningslinjer for anvendelse af Cisco Jabber samt sikre, at medarbejderne kender denne vejledning, og følger retningslinjerne i den. Til udarbejdelse af lokale retningslinjer kan den lokale ledelse anvende den skabelon, der findes sidst i dette dokument. At skabe rammer for god kommunikation, herunder afse tid til, at alle de medarbejdere, der har behov for Jabber og har værktøjet installeret, får mulighed for at anvende det i de daglige arbejdsprocesser både med interne og eksterne samarbejdspartnere. De medarbejdere, der har Jabber installeret, er ansvarlige for: At følge både denne administrative vejledning for anvendelse af Cisco Jabber, samt de lokale retningslinjer, der er besluttet af den lokale ledelse. At anvende Cisco Jabbers funktioner med omtanke og til løsning af arbejdsopgaver for Region Sjælland. At sætte sig ind i anvendelsen af Cisco Jabber og selv søge den fornødne information på Jabber projektsite, som kan tilgås via dette [Link]. At overholde gældende sikkerhedsregler i forbindelse med deling af fortrolige oplysninger. [Link]. Du kan læse mere om brug af Cisco Jabber på Jabber projektsite [Link]. 2. JURIDISKE APSEKTER Ud over de retningslinjer, som er beskrevet i dette dokument, skal brugerne i deres anvendelse af Cisco Jabber respektere gældende regler og lovgivning på området, herunder Persondataloven, Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Lov om ophavsret samt Lov om markedsføring. Der findes opdateret information om disse bestemmelser her [Link]. Region Sjælland

5 I Jabber foregår der ingen overvågning eller kontrol af indhold og brugen af Jabber. Her henvises til eksisterende information omkring overvågning af trafik på vores netværk [Link]. Region Sjælland

6 3. GENEREL BRUG AF CISCO JABBER Tilgængelighed Mål Målet med at benytte Cisco Jabbers tilgængelighedsfunktion er at optimere kontaktmuligheden for alle de medarbejdere, der benytter værktøjet. Eksempelvis ved at reducere antallet af s og ubesvarede opkald samt skabe let adgang til kollegaers kontaktinformationer for dermed at opnå en mere effektiv kommunikation. Tilgængelighed vises i Jabber ved, at andre kan se, om du er grøn, gul eller rød. Tilgængelighed skal betragtes som et værktøj til optimering af kontaktmulighed, og skal ikke anvendes eller betragtes som kontrol. Når du er tilstede på din arbejdsplads, der hvor det er muligt, skal du være logget på Jabber, ligesom du skal holde din kalender opdateret, så dine kollegaer via din status kan se hvornår du, inden for dine normale arbejdstider, er tilgængelig for kontakt. Dette er primært relevant for administrative funktioner som bruger kalenderen i dagligdagen. Kliniske brugere vil oftest benytte sig af funktionsbrugere hvor tilgængelighed ikke er aktuel. Dette kan også gøre sig gældende for andre brugere af jabber. Når du har brug for fokus og arbejder med højt prioriterede opgaver, så accepteres det, at du skifter din status til optaget (rød), så dine kollegaer kan se, at du ikke vil kontaktes. Brug denne funktion med omtanke, da det kan sidestilles med ikke at svare telefon eller samt arbejde bag en lukket dør. I de tilfælde hvor det findes relevant, anbefales det, at opdatere sin status manuelt, hvilket dog ikke er et krav. Læs & lær Du kan læse mere om brug af tilgængelighed på Jabber projektsite [Link]. Du kan lære mere om brug af tilgængelighed via e-learning [Link]. Region Sjælland

7 Chat Mål Målet med at benytte Jabbers chatfunktion er at få en mere fleksibel kommunikationsform. Du kan bruge chatten til den hurtige og korte kommunikation i stedet for f.eks. at e eller ringe. Chat skal betragtes som et alternativ til eller korte telefonsamtaler og er til korte, hurtige og uformelle samtaler. Starten på en kontakt via chat skal fortælle, hvad samtalen skal handle om. Det anbefales at bruge humørikoner i chat i situationer, hvor du har behov for at indikere, hvad du føler. Det er en god måde at undgå misforståelser. Når du modtager en chatbesked, er det acceptabelt ikke at svare straks. Dette gælder også, når du er midt i en dialog. Kan du ikke svare inden for kort tid, bør du kort oplyse dette til din samtalepartner og sætte din status til Ikke tilgængelig. Læs & lær Du kan læse mere om brug af chat på Jabber projektsite [Link]. Du kan lære mere om brug af chat via e-learning [Link]. Region Sjælland

8 Skærmdeling Mål Målet med skærmdeling er at vise modparten (eller flere modparter) din skærm, mens I taler eller chatter sammen. Det kan effektivisere og konkretisere det, I taler om, og sikre en hurtigere løsning eller give en mere konkret snak. Del kun programmer med personer, der har ret til at se de oplysninger, som programmet indeholder. Det er dit ansvar, at du ikke bevidst eller ubevidst giver adgang til skærmdeling, hvor der vises fortrolig information, som modparten ikke har ret til at se. Viser du fortrolige oplysninger via en skærmdeling, er det dit ansvar at sikre, at ingen andre end den/de personer, du kommunikerer med, kan se de givne oplysninger. Eksempelvis hvis en mødedeltager sidder i et offentligt rum under din skærmdeling. Brug som udgangspunkt skærmdeling frem for at sende dokumenter som vedhæftede filer til en . For mere detaljerede oplysninger om, hvilke programmer der eventuelt ikke må deles, samt særlige krav for sikkerhed ved skærmdeling, henvises til lokale retningslinjer. Læs & lær Du kan læse mere om brug af skærmdeling på projektsite [Link]. Du kan lære mere om brug af skærmdeling via e-learning her [Link]. Region Sjælland

9 Videosamtalen Mål Målet med videosamtalen er at give mulighed for et bedre alternativ til telefonsamtalen, når du behøver et billede på den person, du kommunikerer med. Video (live streaming) skal anvendes ved samtaler/møder mellem 2 eller flere personer, hvor formålet med brug af video er at styrke kommunikationen mellem deltagerne. Video (live streaming) kører krypteret og er sikkert, også på tværs af firewalls. Der gælder således almindelige fortrolighedsregler. Anvendelse af observationer baseret på video (live streaming) sidestilles med oplysninger afgivet mundtligt og justeres jf. lov om offentlig forvaltning (Offentlighedsloven) og god forvaltningsskik. Alle videobilleder som inddrager personer, uanset om videobillederne er personhenførbare eller ej, skal have faglig relevans i situationen og må ikke være krænkende. Hvis et videobillede er personhenførbar, skal den afbildede person som udgangspunkt give samtykke. Dette kan ske mundtligt. Videosamtaler skal som udgangspunkt foregå med headset for at sikre samtalens fortrolighed og undgå at forstyrre omgivelserne. For afholdelse af videosamtaler fra eget skrivebord i storrumskontorer er lokale retningsliner gældende. Læs & lær Du kan læse mere om brug af videosamtalen på projektsite [Link]. Du kan lære mere om brug af videosamtalen via e-learning her [Link]. Region Sjælland

10 Videomødet Mål Målet med videomødet er at effektivisere samarbejdet på tværs af regionen. Dels ved at spare tid, fordi nogle fysiske møder kan erstattes med virtuelle videomøder og dels ved at effektivisere beslutningsprocessen, fordi det nu bliver muligt at afholde møder oftere på trods af geografiske afstande. Virtuelle møder erstatter ikke alle fysiske møder, men skal ses som et effektivt supplement. De videomøder, der egner sig bedst til at blive virtuelle, er møder, som handler om noget konkret. For eksempel statusmøder, hvor der fordeles opgaver eller problemløsningsmøder, hvor der træffes beslutninger. Videomøder kører krypteret og er sikkert, også på tværs af firewalls. Der gælder således almindelige fortrolighedsregler. Anvendelse af observationer baseret på videomøder sidestilles med oplysninger, der er afgivet mundtligt og justeres jf. lov om offentlig forvaltning (Offentlighedsloven) og god forvaltningsskik. Læs & lær Du kan læse mere om brug af videomødet på projektsite [Link]. Du kan lære mere om brug af videomødet via e-learning her [Link]. Region Sjælland

11 og kalender i relation til Jabber Mål Funktionerne i Jabber er tæt knyttet til og kalenderfunktioner. For at Jabber kan udnyttes optimalt er målet, at Region Sjællands medarbejdere altid har en opdateret kalender. Dette gælder primært administrative medarbejdere i regionen. For kliniske grupper gælder lokale regler som beskrevet i afsnit 4. har status som al anden skriftlig kommunikation i Region Sjælland. Kalenderaftaler kan sidestilles med s. Du skal holde din kalender opdateret, så dine kollegaer via din status i Jabber kan se, hvornår du indenfor dine normale arbejdstider er tilgængelig for kontakt. En åben kalender er en forudsætning for, at vores receptionister kan yde den bedst mulige service, bl.a. ved indkommende opkald og viderestilling. Du skal anvende kalendersystemet til at booke interne og eksterne arbejdsrelaterede mødeaftaler. Du behøver ikke at gøre detaljer i din kalender synlige for andre, blot de kan se, hvornår du er tilgængelig for f.eks. kontakt og mødeplanlægning. I tilfælde af at kalender anvendes til at planlægge egne opgaver, skal aftalen vises som Ledig i Outlook, såfremt opgaven kan løses samtidig med, at man er tilgængelig. Region Sjælland

12 GOD SKIK (TAKT OG TONE) Mål Som det er formuleret i Region Sjællands Personalepolitik, behandler vi hinanden med gensidig respekt. Målet er, at alle medarbejdere er opmærksomme på at holde en god takt og tone i kommunikationen, også når det drejer sig om kommunikation i virtuelle rum. Check altid modtagerens status, før du tager kontakt og vis respekt for situationer, hvor modtager er optaget eller ikke vil forstyrres. Kontakt som udgangspunkt modtageren med det medie, der er mindst forstyrrende, hvilket oftest er chat. Vær opmærksom på din egen kommunikation. Undgå ironi og sarkasme særligt ved skriftlige medier som chat og . På den måde kan du være med til at undgå konflikter i virtuelle rum. Fornemmer du at have krænket en anden, så spørg straks ind til det. Skift evt. til et andet medie, eksempelvis videosamtale eller et fysisk møde. Region Sjælland

13 4. LOKALE JABBER RETNINGSLINJER Det er muligt at udarbejde lokale retningslinjer for Jabber, hvis det er nødvendigt for opretholdelse af daglige og godkendte rutiner. Lokale retningslinjer for Jabber skal dog udarbejdes inden for rammen af denne vejledning og godkendes af den lokale ledelse. Lokale retningslinjer kan også beskrive hvordan de forskellige personalegrupper, f. eks. På sygehusene, skal benytte Jabber. Lokale retningslinjer kan være en fordel, hvis man ønsker koder for et alarmberedskab, som alle, lokalt, skal forstå, eller hvis man har særlige fortrolighedskrav til visse møder eller videosamtaler mv. Nedenfor findes er et skema, der kan hjælpe afdelingen med at give et overblik over, hvor I evt. har behov for lokale retningslinjer. OMRÅDE SITUATION RETNINGSLINJE Tilgængelighed Chat Skærm- og fildeling Opkald og videosamtale Virtuelt møde Mail og kalender Andet Region Sjælland

14 Region Sjælland

Retningslinjer for virtuelle møder

Retningslinjer for virtuelle møder Psykiatrien Region Sjælland og Vordingborg Kommune 2014 INDHOLD 1. Organisation og ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af virtuelle møder 4. God skik ved virtuelle møder 5. Lokale retningslinjer

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2014-2 018 1 DOMSTOLENES DIGITALISERING ER den digitale sag det digitale retsmøde den digitale arbejdsgang DOMSTOLENES DIGITALISERING SKAL UNDERSTØTTES AF ensartethed

Læs mere

Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011

Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011 Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011 IT-Politik Retningsliner og regler for medarbejderes, studerendes og kursisters brug af it-faciliteter hos University College Lillebælt

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

BORGERRÅDGIVERENS KOMMUNIKATIONS- STRATEGI

BORGERRÅDGIVERENS KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 3 FORMÅLET MED BORGERRÅDGIVEREN 3. Formålet med Borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgerne og Københavns Kommune samt at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014 Politik for billed-og lydmedier Indhold 1. Indledning:

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament Kommunikationspolitik Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikations Indholdsfortegnelse 1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament...1 2. Et samlet afsæt for bedre kommunikation...2 3. Firmaidrættens interessegrupper

Læs mere

IT- P O L I T I K F O R

IT- P O L I T I K F O R IT- P O L I T I K F O R F U R E S Ø GÅRD FRITIDSKL U B På Furesøgård har vi et multimediehus med mange spillecomputere og muligheder for kreativ udfoldelse med musik, billeder og video. I dette dokument

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Jan Huus Vestergaard, Michael Werchmeister AC: Jan Woollhead,

Læs mere

videokonference i kommuner

videokonference i kommuner Notat om brug af videokonference i kommuner MedCom Lars Hulbæk Rikke Viggers Mette Atipei Craggs Peder Illum April 2012 April 2012 Indhold Indledning og baggrund... 3 Erfaringer og idéer... 3 Videotolkning...

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Af Peter Plantener 29. januar 2014 Versionsnummer 00.08. OSS: Ofte stillede spørgsmål OSS: Nyt Telefonsystem

Af Peter Plantener 29. januar 2014 Versionsnummer 00.08. OSS: Ofte stillede spørgsmål OSS: Nyt Telefonsystem Af Peter Plantener 29. januar 2014 Versionsnummer 00.08 OSS: Ofte stillede spørgsmål OSS: Nyt Telefonsystem INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt... 3 1.1 Hvad er det nye telefonsystem, kommer det til at berøre

Læs mere

Det Digitale. Kompetencehjul. (Gruppe, Organisation) Det Digitale Kompetencehjul

Det Digitale. Kompetencehjul. (Gruppe, Organisation) Det Digitale Kompetencehjul 28. maj 2015 (Gruppe, Organisation) Det Digitale Kompetencehjul Det Digitale 2015 Center for Digital Dannelse Kompetencehjul Skab målrettede, relevante og strategiske digitale kompetencer - et visuelt

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere