Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 46 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 46 Offentligt"

Transkript

1 Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 46 Offentligt Brancheforeningen Danske Biografers kommentarer og korrektioner til Rapporten fra Filmpolitisk Forum, udgivet af Det Danske Filminstitut /November 2013.

2 Kommentarer og korrektioner til Rapporten fra Filmpolitisk Forum, udgivet af Det Danske Filminstitut /November Brancheforeningen Danske Biografer skal hermed kommenterer Rapporten fra Filmpolitisk Forum (FF) Paradokser, selvmodsigelser og udokumenterede påstande Det overordnede indtryk, man får gennem læsning af Det Danske Filminstituts fortolkninger af arbejdet i Filmpolitisk Forum (FF), er paradokser, selvmodsigelser og udokumenterede påstande. Opdraget Men indledningsvis skal det påpeges, at selve opdraget til arbejdet i FF, formuleret af forhenværende Kulturminister Uffe Elbæk, var baseret på en forudindtaget holdning til de udfordring filmbranchen står overfor. Uffe Elbæk skriver blandt andet i sit opdrag til FF: Derfor bør den offentlige støtte til film i højere grad understøtte udviklingen af nye finansieringsformer og kommercielle forretningsmodeller, der motiverer filmindustrien til at udvikle og deltage i de nye digitale platforme for indholdsdistribution. Denne del af opdraget er den klare retning den daværende Kulturminister pegede på, idet han øjensynligt allerede uden fordybelse i problematikken allerede havde skrevet facit for Filminstituttet. Det er yderst beklageligt den daværende Kulturminister antog denne overfladiske forudindtagethed, hvilket helt klart påvirkede arbejdet i FF. Slutfacit var givet på forhånd, nu skulle Filminstituttet blot sørge for mellemregningen. Til brug for dette blev der indkaldt en række eksperter, som alene skulle understøtte slutfacit, og undgået blev de, som kunne anfægte dette. Film er ikke blot film Spillefilm er produceret med henblik på visning på biografernes store lærred. Det er jo netop den detalje som retfærdiggør, at der bliver brugt oceaner af tid og store summer penge på selve spillefilmsproduktionen. Der bliver benyttet en helt særlig billedkomposition og udstyret som benyttes er meget dyrt og meget avanceret. I spillefilmen er det instruktørens vision som skal billedliggøres. I modsætning til tv-film, som produceres i hu og hast for billige penge og med brug af stort set udelukkende nærbilleder. Udstyret som benyttes til den slags produktioner er slet ikke så avanceret og omkostningsfuldt, som det udstyr der benyttes til spillefilmsproduktion. I tv-film er det i højere grad forfatterens vision som skal billedliggøres. Der er således stor forskel på spille- og tv-film. Spillefilmen repræsenterer tårnhøj kvalitet, med henblik på visning på biografernes store lærred. At producerer spillefilm, som kun vises i home entertainment-sektoren (dvd, blu-ray, vod og streaming), er derfor absurd. Æstetisk set er spillefilm, om end ikke helt uegnet til visning i hjemmet, så i al fald en meget degenereret udgave af den oplevelse filminstruktøren havde i tankerne, da han/hun skabte sit værk. Der er absolut ingen årsag til at producere en hundedyr spillefilm, som alene vises i home entertainmentsektoren.

3 I selv samme øjeblik filmproduktionen igangsættes er det afgjort om en film er en spillefilm eller en tv-film. Det fleksible biografvindue I rapporten sætter Filminstituttet øget fleksibilitet i biografvinduet ind som et indsatsområde. Filminstituttet ignorerer dermed, at der i forvejen er et yderst fleksibelt biografvindue. Faktisk har det fleksible biografvindue for længst nået biografernes smertegrænse og de fleste af de forhold som postulerer, at biografvinduet bør gøres kortere, er netop resultatet af et kortere og kortere vindue. En ond cirkel er allerede igangsat. At en film dør hurtigere ud i biograferne, end tidligere, skyldes jo netop det kortere og kortere vindue. For bare tre år siden var det gennemsnitlige vindue 5 måneder og 16 dage, pt. opereres der med et gennemsnitligt vindue på 4 måneder og 2 dage. Biograferne tillader faktisk allerede fleksibilitet helt ned til 3 måneder og i enkelte tilfælde endnu kortere. Men er det på de små film, med lange liggetid, som producenten vælger at udsende hurtigere på de efterfølgende platforme? Nej, det er kun de allerstørste successer denne fleksibilitet bruges på. Dermed bliver de små danske film blot brugt som løftestang i den politiske agenda. At påstå at biografernes eksklusivitet som de betaler en meget høj økonomisk afgift pr. tilskuer til producenterne, sammenlignet med de andre vinduer - er rent blændværk, har ikke bare antydning af validitet. I langt de fleste tilfælde har producenten behov for at skabe tidsmæssig afstand til at dårlige anmeldelser, så disse kan blive omgivet af glemslens tåge. Såfremt en dansk film, som måtte modtage dårlige anmeldelser og kun få tilskuere (de to ting følges som regel ad), bliver udsendt på samtlige platforme på en og samme tid eller kort tid efter biografpremieren vil de dårlige anmeldelser ramme enhver platform og filmen vil dø i løbet af en uge på samtlige platforme. Erfaringer viser, at hvis publikum ikke vil betale for at se en dansk film i biograferne, vil de heller ikke betale for at se dem andetsteds. Uanset platform. Ofte er tilskuerantallet og transaktioner i home entertainment-sektoren så beskedne, at det er umuligt at uddrage valide statistiske tal. Det forhindrer dog ikke rapporten fra FF at præsentere disse invalide tal. Som nævnt, er biografernes smertegrænse i vindueslængden for længst nået, og såfremt vinduet gøres kortere, end for nuværende, vil biograferne miste både kulturel og folkeligt incitament til overhovedet at vise de små danske spillefilm. Biografmarkedet vil dermed i højere grad bliver overladt til de amerikanske blockbusters. Og hvis biograferne mister det både folkelige og kulturelle incitament til at vise disse små danske spillefilm, er der ingen grund til at ofre så store summer i produktionen og man kan i stedet lave disse spillefilm som billige tv-film. Premium vod-vindue I rapporten nævnes et premium vod-vindue, d.v.s film udsendes hurtigere på vod til en højere pris, som en af løsningerne på problematikken. Helt ignoreres det, at man i USA har eksperimenteret med et sådant. Det gør man ikke længere. Forsøget var en kæmpe fiasko. Dels igangsatte det filmtyverier på nettet i meget høj digital kvalitet, langt tidligere. Dels var kun meget få forbrugere villige til at betale den forhøjerede prissætning, da forbrugerne jo ikke er dumme og godt ved, at om kort tid kan filmene ses i abonnementsbaserede tjeneste, som en del af en betaling på kr. 79,- om måneden, for tusindvis af film. Men hvad værre var, betød forsøget at forbrugerne fik et diffust indtryk af biografvinduets længde, hvilket kun gik ud over de mindre og mellemstore film på biografernes repertoire, idet forbrugerne i vid udstrækning sætter pris over aktualitet.

4 De reelle erfaringer fra disse forsøg har der imidlertid ikke været af interesse for i Filmpolitisk Forum, man har som sagt betragtet en ny distributionsform som en tvungen opgave og pr. automatik antaget at det eksisterende ikke virkede en næsten komisk påstand, taget i betragtning af at de 5 mest sete film i Danmark i 2013 alle er danske. Ingen filmtyverier Der sker ikke filmtyverier af danske film på internettet, så længe de vises i biograferne. Takket være en stor indsats fra både distributører og biografernes side, har man i Danmark helt inddæmmet dette problem, som ellers florerer i stor stil i udlandet. Det betyder, at filmtyverier først sker i selvsamme øjeblik, filmene udsendes digitalt på de efterfølgende platforme og netop bliver fuldt tilgængelige fra sofahjørnet i hjemmet. Et kortere biografvindue vil derfor kun forværre filmtyverierne, idet illegale downloads vil forekomme langt tidligere, plus der kan etableres et økonomisk incitament til disse ulovligheder. Påstanden om blockbusterficering af biografmarkedet Alle film er forskellige og ingen år kan sammenlignes. Det til trods, nævnes udokumenteret at biograferne skulle være blevet blockbusterficeret, forstået på den måde, at billetsalget i større og større udstrækning ser ud til at samle sig om de store film. Første gang denne udokumenterede påstand nævnes, bliver det understreget, at det lader til at være en begyndende tendens, ikke et manifest. Uagtet nævnes den udokumenterede blockbusterficering adskillige gange, efterfølgende i rapporten, som præcis var det et manifest. Man ser da også at Danske Filminstruktører omgående fejlagtigt bruger denne udokumenterede påstand som et manifest. Vod det økonomiske potentiale I rapporten nævnes det, at vod-markedet næppe vil kunne generer et omsætnings- og indtægtsniveau, der fuldt ud kan opveje indtægtstabet på det fysiske marked. Forbrugernes nuværende præference til abonnementsbaserede tjenester bekræfter denne antagelse. Efterfølgende tales der om mulighed for omsætningsstigninger på dette marked, som vil være i strid med den gældende konkurrenceretslige lovgivning på området. Biografen som markedsføringsredskab I rapporten står angivet, at biografvinduet indtil videre har afgørende betydning for dansk films indtægtspotentiale. Sådan har det altid været filmene er jo produceret med henblik på visning på biografernes store lærred. Der er absolut intet tegn på, at det vil ændre sig, til trods for rapporten i sin formulering antyder dette. Biograferne har været et fantastisk markedsføringsredskab for de øvrige vinduer. Såfremt biograferne ikke fandtes måtte man ud over et indtægtsfald, som ville umuliggøre egentlig spillefilmsproduktion også skulle indregne betydelige forøgende markedsførings-udgifter af de tv-film, man så i stedet måtte producere. Værdien af en tilskuer Der findes sikkert mange forskellige måder, hvorpå man kan flytte tilskuere mellem de forskellige vinduer, men ingen af de angivne, vil øge filmbranchens samlede omsætning, tværtimod. Såfremt man fra politisk side ønsker fortsat at opretholde egentlig spillefilmsproduktion i Danmark, kan det kun kunne ske under følgende forudsætninger. - Der skal føres en langt hårdere kurs over for filmtyverier på nettet. - biografernes vindue skal oppebæres på nuværende niveau.

5 - dansk filmproduktion skal tilføres yderligere offentlig midler. Man bør fra politisk side sikre filmbranchens økonomi, til både at holde fast i de talenter den politiske indsats foreløbig har resulteret i, samtidig med der bør findes penge til at gyde vandene omkring udviklingen af nye talenter Alt håb om indtægtsstigninger, som kan sammenlignes med fortidens, er Utopia. Man behøver ikke en videregående økonomisk uddannelse for at anerkende at prissætningen på de nye digitale medier ikke er svaret på filmbranchens trængsler. Tidligere betalte forbrugeren kr. 179,- for en enkelt film i home entertainment-sektoren. Nu kan samme forbruger få adgang til tusindvis af film på abonnementsbaserede tjenester til kr. 79,- om måneden. Det er endvidere et faktum, at en biograf betaler langt mere til filmproducenten pr. tilskuer end det filmproducenten modtager fra diverse home-entertainment og streaming tjenester. Biograferne er således afgørende for dansk films økosystem både via evnen til at markedsføre filmene med trailers og anden opmærksomhed og via den meget høje betaling biograferne yder til producenterne. At forkorte vinduet svarer til at amputere patientens ene sunde ben, for at lægge vægten over på det syge. Korrektion På side 30, står det angivet i tabellen over den klassiske forrentningsmodel, at biografernes vindue skulle være 6 måneder. Det er selvsagt ikke korrekt. Vi taler 3-4 måneder og sådan har det været gennem en årrække. Fejlen blev nævnt over for arrangørerne af FF, men man har dog ikke fundet anledning til at korrigere. /Kim Pedersen, Formand, Brancheforeningen Danske Biografer 29/11/2013 Kontakt: Formand: Sekretariatsleder: Brancheforeningen DANSKE BIOGRAFER Vognmagergade København K Tlf.: Fax: Hjemmeside: Kim Pedersen Mobil tlf Jonna Jensen

DIGITALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR DANSK FILM RAPPORT FRA FILMPOLITISK FORUM OM NYE FINANSIERINGSFORMER OG FORRETNINGSMODELLER

DIGITALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR DANSK FILM RAPPORT FRA FILMPOLITISK FORUM OM NYE FINANSIERINGSFORMER OG FORRETNINGSMODELLER DIGITALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR DANSK FILM RAPPORT FRA FILMPOLITISK FORUM OM NYE FINANSIERINGSFORMER OG FORRETNINGSMODELLER DET DANSKE FILMINSTITUT / NOVEMBER 2013 Digitale udfordringer og muligheder

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 BRANCHEFORENINGEN DANSKE BIOGRAFER

ÅRSRAPPORT 2014 BRANCHEFORENINGEN DANSKE BIOGRAFER ÅRSRAPPORT 2014 BRANCHEFORENINGEN DANSKE BIOGRAFER 1 /INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRANCHEFORENINGEN DANSKE BIOGRAFER Den sociale værdi af biografer.... Side 3 Lokalmiljøet Side 4 Investeringer....... Side

Læs mere

Danske spillefilm maltrakteres som aldrig før

Danske spillefilm maltrakteres som aldrig før Smartphones: Her den 2 timer og 2 minutter lange Hvidsten gruppen en ret lille oplevelse, og ikke mindst temmelig anstrengende for både arme og koncentration. Fremtidens måde at se spillefilm på? Danske

Læs mere

Filmbranchen i økonomisk krise

Filmbranchen i økonomisk krise Forside Indhold Arkiv Abonnement Profil Links Kontakt English Filmbranchen i økonomisk krise Af JON BAGER Udfordringen er at blive ved med at være interessant, udtaler producent Michael Obel om situationen

Læs mere

FILM FOR FREMTIDEN OPLÆG TIL FILMAFTALE 2015-2018

FILM FOR FREMTIDEN OPLÆG TIL FILMAFTALE 2015-2018 Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 98 Offentligt (01) FILM FOR FREMTIDEN OPLÆG TIL FILMAFTALE 2015-2018 Det Danske Filminstitut FILM FOR FREMTIDEN OPLÆG TIL FILMAFTALE 2015-2018 Resumé Dansk film

Læs mere

DANSK FILM Et Fælles Ansvar

DANSK FILM Et Fælles Ansvar Kunstnerisk Succes, Stort Billetsalg og Økonomisk Krise Filmpolitisk oplæg 2014 Foto: Joe Alblas The Salvation DANSK FILM Et Fælles Ansvar Dansk Film Et Fælles Ansvar er Producentforeningens oplæg til

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Epinion A/S for DR Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Om notatet...3 1.1 Formål med undersøgelsesforløbet...3 2 Hovedresultater...4 3 Hvad viser undersøgelsen...6

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning

Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning Uopfordrede henvendelser på baggrund af udsøgning fra IT system Denne vejledning i uopfordrede ansøgninger illustrerer jobsøgerens overvejelser, muligheder og handlinger frem mod at skaffe sig en personlig

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Fremtiden er vod! Samtale med Niels Aalbæk Jensen. AfBirgir Thor Møller

Fremtiden er vod! Samtale med Niels Aalbæk Jensen. AfBirgir Thor Møller Forsiden på den danske vod-kanal movieurope.com, der præsenterer sig som filmmagernes egen distribution. Fremtiden er vod! Samtale med Niels Aalbæk Jensen AfBirgir Thor Møller Det forekommer mig svært

Læs mere

Maj 2014 Endelig rapport. Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion

Maj 2014 Endelig rapport. Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion Maj 2014 Endelig rapport Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion Forord Det Dansk Filminstitut (DFI) og Producentforeningen har bedt Deloitte om at undersøge sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion.

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014 Analyserapport Danskernes syn på 2014 2014:3 Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2.

Læs mere

Plads til private medier. danske medier

Plads til private medier. danske medier Plads til private medier danske medier Frit valg af medier i fremtiden kræver indsats nu om tilførslen af midler til statens medier: om statens medieproduktion: Hvor skal den sætte ind? om statens medier:

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

EASYLOCK EUROPEAN BUSINESS GAMES 2014

EASYLOCK EUROPEAN BUSINESS GAMES 2014 EASYLOCK EUROPEAN BUSINESS GAMES 2014 Sidsel Knudsen, Nikolai Hyldgaard og Thomas Hansen Ide Den oprindelige ide kom fra et andet produkt der blev solgt på coolstuff.dk. Produktet gik i al sin enkelhed

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne

Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 54 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne December

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 BRANCHEFORENINGEN DANSKE BIOGRAFER

ÅRSRAPPORT 2011 BRANCHEFORENINGEN DANSKE BIOGRAFER ÅRSRAPPORT 11 BRANCHEFORENINGEN DANSKE BIOGRAFER 1 Malling Bio Grand Teatret, København ÅRSRAPPORT 11 BRANCHEFORENINGEN DANSKE BIOGRAFER INDHOLD: Den sociale værdi af biografer.... Side 3 Lokalmiljøet

Læs mere

Danskernes syn på forsikringssvindel

Danskernes syn på forsikringssvindel MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Danskernes syn på Morten Brønnum Andersen Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk

Læs mere