Differentiering som didaktisk redskab ASTRID RASMUSSEN PH.D.-STUDERENDE AARHUS UNIVERSITET ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION, SEKTION: TYSK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Differentiering som didaktisk redskab ASTRID RASMUSSEN PH.D.-STUDERENDE AARHUS UNIVERSITET ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION, SEKTION: TYSK"

Transkript

1 Differentiering som didaktisk redskab ASTRID RASMUSSEN PH.D.-STUDERENDE AARHUS UNIVERSITET ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION, SEKTION: TYSK

2 Oversigt 1. Definition: Differentiering 2. Elevdifferentiering 3. Undervisningsdifferentiering Teori og praksis

3 Differentiering Elevdifferentiering Fysisk/rumlig opdeling af elever i henhold til nogle kriterier Eleverne tilpasses undervisningen à Homogene grupper Undervisningsdifferentiering Differentiering i undervisningen Undervisningen tilpasses eleverne à Håndtering af heterogenitet i undervisningen

4 (Minnig 2011 nach Hausser 1981) Differentieringsniveau Elevdifferentiering Undervisningsdifferentiering Skolesystem Skole Undervisning Gesamtschule Realschule Politisk beslutning Hauptschule Streaming Setting Tracking Selvdifferentiering Aldersdifferentiering Den enkelte lærer Gymnasium

5 Undervisningsniveau 73. Undervisningen skal tilrettelægges under hensyntagen til elevernes forskellige evner og forudsætninger (Stx-Bekendtgørelsen) Didaktiske principper Undervisningen skal tage udgangspunkt i et fagligt niveau svarende til elevernes niveau fra grundskolen (Læreplan: Tysk fortsætter B niveau. Bilag 55) Progression Da eleverne erfaringsmæssigt befinder sig på meget forskellige niveauer i tysk efter folkeskolen, foretages en screening af elevernes kundskaber, således at læreren i ungdomsuddannelsen sættes i stand til at differentiere undervisningen efter den enkelte elevs forudsætninger (Vejledningen).!

6 Undervisningsniveau 3.3 IT og medier Integration af IT og medier i undervisningen bidrager til variation, aktualitet og færdighedstræning i undervisningen. Samtidig muliggør anvendelsen af IT og medier i undervisningen, at læringsprocessen hos den enkelte elev rykkes i centrum, ligesom den fremmer mulighederne for undervisningsdifferentiering (Vejledningen). Opsummering: realt behov for og formelt krav om undervisningsdifferentiering!

7 ! Indvendinger imod elevdifferentiering 1. Praktiske grænser 2. Kriterier 3. Målbarhed 4. Prognosticering (socialisationsbetingede evner, social arv) 5. Udvikling af forskellige dimensioner (fx sociale, emotionelle, praktiske) 6. Homogene grupper = bedste udgangspunkt? (Klafki 2007)

8 Hvorfor forholder det sig sådan? 1. Mangel på forbilleder /dynamik /inspiration 2. Lærers forventninger = Selvopfyldende profeti 1. Eksempel: Kønsspecifikke stereotyper (Hirnstein, Andrews, Hausmann 2014) 3. Eleverne: motivation, beredvillighed, selvtillid (Klafki 2007)

9 Eksempel: Niveaudifferentiering Konklusion: Niveaudifferentiering hjælper normalt stærke elever, udbyttet afhænger dog af måden, der differentieres Konklusion: Niveaudifferentiering har mindre effekt på mellemstærke og svage elever, igen afhænger det dog af fremgangsmåden à Afhænger frem for alt af graden af tilpasning (Kulik 1992)

10 Eksempel: Kønsopdelt undervisning Påstand: Kønsopdelt undervisning retfærdiggøres ofte af svage og dårligt konstruerede videnskabelige påstande, som bærer præg af cherry-picking. Single-sex (SS) uddannelser: ofte akademisk dygtige elever Elever, der præsterer dårligt, stopper ofte En ny læreplan med nyt indhold à gode resultater på kort sigt, pga. den øgede motivation, der medfølger Hjerneforskning fejlinterpreteres: Børn: Få forskelle: Drenges hjerne er større; pigers hjerne er tidligere færdigudviklede. MEN: Ingen konsekvenser for læring Voksne: Fastslåede forskelle; MEN: ingen konsekvenser for undervisningsmetoder; kan ikke overføres til børn. Forskellen skyldes muligvis et langt liv med påvirkning Kønsopdelt undervisning begrænser elevernes udviklingsmuligheder: Holdningspåvirkning, opførsel, koooperativ interaktion Offentlige skolers mål: Ikke blot akademiske kompetencer (Halpern, Eliot, Bigler, Fabes, Hanish, Hyde, Liben og Martin 2011)

11 ! Hvad er undervisningsdifferentiering? En undervisning, der tilgodeser undervisningsdifferentiering, tilrettelægges, så den styrker og udvikler den enkelte elevs interesser, forudsætninger og behov og indeholder fælles oplevelser, der forbereder eleverne til at samarbejde om at løse opgaver. Herved udvikles også elevernes forståelse af et medansvar for egen læring og et medansvar for det fælles arbejde på holdet (Fællesmål 2009).

12 ! Hvad er undervisningsdifferentiering ikke? Individualisering à Særlige undervisningsforløb designet specielt til den enkelte elev. En lærer kan ikke være alt for alle hele tiden, men målet må være at fremlægge et forsvarligt antal approaches det meste af tiden, så de fleste elever finder en passende løsning det meste af tiden (Tomlinson 2001). Homogene grupper

13 Læreren Rådgiver, vejleder, støtteperson (jf. stilladsering) Diagnostisk kompetence Planlagt + spontan differentiering Eksplicit Lærerens og elevernes opgaver i den differentierede undervisning Undervisningsdifferentiering Eleverne Elevautonomi: Medansvar, selvstændighed, osv. à Læringsstrategier Læringsstrategier Elevautonomi 1. Mit dem Begriff Lernstrategie sollen (...) spezifische, zumeist situationsund aufgabenabhängige mentale Lernhandlungen, wie z.b. der gezielte Aufbau einer visuellen Vorstellung beim Vokabellernen, bezeichnet werden (Grotjahn 2003, S. 327) 2. Wenn es mein Ziel ist a zu lernen, dann mache ich x (Bimmel 1999, 16)

14 ! Kategorier Mål Metoder Indhold Medier Hvad? Hvordan? Berlin-modellen (Paul Heimann)

15 ! Kategorier Wolfgang Klafkis tredimensionelle model (Klafki 2007): C. Tilegnelseshhv. handlingsniveau a) Konkret b) Eksplicit sproglig c) Udelukkende tanker B. Differentieringsaspekter A. Undervisningsfaser I. Opgaveformulering II. Tilegnelsesproces III. Rodfæstning IV. Anvendelse Tid Kompleksitet Gentagelser Behovet for hjælp / Selvstændighed Indholdsmæssig og metodisk fremgangsmåde (Klafki 2007, oversat til dansk) Samarbejdsevne Kvalitet og kvantitet (Tomlinson)

16 ! Kategorier 1. Indhold (Input) 2. Proces 3. Produkt (Output) (Tomlinson) Feedback Lektier

17 Kategorier Valg- /interessedifferensering Niveaudifferentiering!

18 Forskelle som kategorier Kreativitet Hukommelse Forskellige (del)kompetencer tale skrive lytteforståelse læseforståelse udtale og intonation Vorwissen Ekstrovert /introvert ordforråd grammatiske evner (teoretisk/praktisk) analyseevne kendskab til og forståelse for kultur osv. Interesser Beredvillighed / motivation /ambitioner Læringsstile Intelligenser (jf. Gardners ni intelligenser) Læringsstrategier Selvtillid

19 Litteratur(anbefalinger) Andersen, Brodersen, Peter et al.: Effektiv undervisning. Didaktiske nærbilleder fra klasserummet, Bimmel, Peter (1999): Lernstrategien im Deutschunterricht Funktionen und Vermittlungsfragen, in: in: Fremdsprache Deutsch, Heft 20, 1/1999, S Bimmel, Peter & Rampillon, Ute (2000): Lernerautonomie und Lernstrategien. Kap Übersicht über die Lernstrategien, S Grotjan, Rüdiger (2003): Lernstile/Lernertypen. In: Karl-Richard Bausch, Herbert Christ & Hans- Jürgen Krumm (Hrsg.) (2003), Handbuch Fremdsprachenunterricht, S Halpern, Diane F.; Eliot, Lise; Bigler, Rebecca S.; Fabes, Richard A.; Hanish, Laura D.; Hyde, Janet; Liben, Lynn S.; Martin, Carol Lynn (2011): The Pseudoscience of Single-Sex Schooling:

20 Litteratur(anbefalinger) Hausser, Karl (1981). Plädoyer für eine erweiterte Auffassung der Theorie schulischer Differenzierung. In K. Hausser (Hrsg.), Modelle schulischer Differenzierung (S ). München: Urban und Schwarzenberg. Hirnstein, Marco; Andrews, Lisa Coloma; Hausmann, Markus (2014): Gender-Stereotyping and Cognitive Sex Differences in Mixed and Same-Sex Groups, Springerlink.com: Klafki, Wolfgang ( ): Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemäße Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik, Beltz Verlag. Kublik, James A (1992): An Analysis of the Research on Ability Grouping: Historical and Contemporary Perspectives. Minnig, Martina Bruggmann (2011): Innere Differenzierung im Physikunterricht. Eine multimethodische Analyse von Lehr-Lern-Überzeugungen und unterrichtlichem Handeln.

21 Litteratur(anbefalinger) Raya, Manuel Jiménez & Lamp Terry (ed.) (2003): Differentiation in the Modern Language Classroom. Foreign Language Teaching in Europe, Peter Lang. Svejgaard, Karin Løvenskjold: Rød, gul og grøn. En metode til undervisningsdifferentiering. Tomlinson, Carol Ann (2001): How to Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms. Tomlinson, Carol Ann (2005): Quality Curriculum and Instruction for Highly Able Students, i: Theory into Practice, 44, 2,

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering.

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Artikel som afslutning på FoU: Niveaudeling og undervisningsdifferentiering, 2011. Baggrunden er et udviklingsprojekt under Ministeriet

Læs mere

En pædagogisk-didaktisk præsentation af John Hatties feedbackmodel

En pædagogisk-didaktisk præsentation af John Hatties feedbackmodel En pædagogisk-didaktisk præsentation af John Hatties feedbackmodel en Læringsgenerator for opfyldelse af Fælles Mål? Kirsten Hyldahl Pedersen Cand.mag. Læring og forandringsprocesser. Institut for Læring

Læs mere

En didaktisk model til analyse og udvikling af differentieret undervisning (UVD-modellen)

En didaktisk model til analyse og udvikling af differentieret undervisning (UVD-modellen) En didaktisk model til analyse og udvikling af differentieret undervisning (UVD-modellen) Modellens udgangspunkt Undervisningsdifferentiering forstås og defineres som et bærende pædagogisk princip, der

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Varieret undervisning, der virker... side 3 2. Andendelsesorienteret

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering

Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering Mette Molbæk (VIA UC) og Susan Tetler (DPU, Aarhus Universitet) Den pædagogiske udfordring i dagens skole En af de mest markante udfordringer,

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Læseforståelse og faglige læsekompetencer... side 3 2. Systematisk tilgang til

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

At holde sammen eller dele op: Hvad er bedst?

At holde sammen eller dele op: Hvad er bedst? At holde sammen eller dele op: Hvad er bedst? Om enhedsskole, udelt skole og niveaudeling Sven Erik Nordenbo 30 Kan det vises forskningsmæssigt, at det er bedst at have en udelt skole, eller skal vi foretrække

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på?

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på? Kvalitet i undervisningen kort fortalt Kvaliteten af undervisningen er afhængig af Lærere der besidder Pædagogisk relationskompetence (lærernes evne til at skabe et godt miljø). Didaktisk ekspertise (lærerens

Læs mere

Specialundervisning i Europa. (2. del) STØTTEFORANSTALTNINGER FOR ELEVER PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN. Temapublikation

Specialundervisning i Europa. (2. del) STØTTEFORANSTALTNINGER FOR ELEVER PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN. Temapublikation Specialundervisning i Europa (2. del) STØTTEFORANSTALTNINGER FOR ELEVER PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN Temapublikation European Agency for Development in Special Needs Education Denne rapport er udarbejdet af

Læs mere

Web 2.0 lærervejledning

Web 2.0 lærervejledning 2011 Bo Klercke - 20101813 Helle Grubbe - 20101814 Web 2.0 lærervejledning Vejleder: Christian Dalsgaard Anslag: 23666 Studienummer Navn Sider http://kurser.ef.dk/diigo/diigo.htm For at leve op til kravene

Læs mere

Sprogfærdigheder. Færdigheder i læreplaner for fremmedsprog i et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv. Karen Sonne Jakobsen

Sprogfærdigheder. Færdigheder i læreplaner for fremmedsprog i et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv. Karen Sonne Jakobsen 137 Sprogfærdigheder Færdigheder i læreplaner for fremmedsprog i et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv Opfattelsen af hvad et fremmedsprogsfag er, er uløseligt forbundet med færdigheder. I læreplaner,

Læs mere

Grundforløb 2.0 Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes

Grundforløb 2.0 Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemfelt... 2 Problemformulering... 3 Metode... 3 Erhvervskundskab & erhvervsdidaktik... 4 Læringsforudsætninger...

Læs mere

Søren Lang-ager, Michael Wahl Andersen, Helle Bundgaard Svendsen, Kaj Østergaard. Vol. 1 AARHUS UNIVERSITET

Søren Lang-ager, Michael Wahl Andersen, Helle Bundgaard Svendsen, Kaj Østergaard. Vol. 1 AARHUS UNIVERSITET Susan Tetler, Kirsten Baltzer, Hilde Ulvseth, Søren Lang-ager, Michael Wahl Andersen, Susanne Arne-Hansen, Dorte Østergren-Olsen, Christian Quvang, Charlotte Christiansen, Kaj Nedergaard Jepsen, Else Skibsted,

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

En analyse af læsesyn i et kritisk literacy- og dannelsesperspektiv.

En analyse af læsesyn i et kritisk literacy- og dannelsesperspektiv. Kandidat uddannelsen i Didaktik mshp Dansk Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Århus Universitet Læsning eller literacy? En analyse af læsesyn i et kritisk literacy- og dannelsesperspektiv. Reading

Læs mere

Tysk og it i overgangen fra folkeskolen til gymnasiet. Digital teknologi flytter læring fremad.

Tysk og it i overgangen fra folkeskolen til gymnasiet. Digital teknologi flytter læring fremad. Tysk og it i overgangen fra folkeskolen til gymnasiet. Lene Sommer, Eksamensnummer: 407083, SDU, MIG-it-didaktik. Masterafhandling, juni, 2015. Vejleder: Ane Qvortrup. IT and German Language Acquisition

Læs mere

Mastergruppe for forenkling af Fælles Mål

Mastergruppe for forenkling af Fælles Mål Mastergruppe for forenkling af Fælles Mål 19. juni 2013 Master for forenkling af Fælles Mål Notatet beskriver mastergruppen for forenklingen af Fælles Måls anbefaling til børne- og undervisningsministeren

Læs mere

- betydning for sammenhængskraften

- betydning for sammenhængskraften Projektgruppe 11. 2 semester 2011 Hus 14. 1 Vejleder: Peter Mølgaard Nielsen. Projekttitel: - betydning for sammenhængskraften -. samfundet Skole elev samfundet David Friborg, Jesper Andersson, Kristian

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

Professionsbachelorprojekt i engelsk autonomi i sprogundervisningen.

Professionsbachelorprojekt i engelsk autonomi i sprogundervisningen. Professionsbachelorprojekt i engelsk autonomi i sprogundervisningen. Navn: Jakob Degnbol Ladefoged. Studienummer: le100253. Fag: engelsk. Vejledere: Anne Brogaard Kristensen & Sofia Rontini. Uddannelsesinstitution:

Læs mere

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

EU-LLP/PRESTO Project No. 142301-LLP-1-IT-COMENIUS-CMP Redskaber der støtter grupperelateret undervisning Guide til peer-undervisning

EU-LLP/PRESTO Project No. 142301-LLP-1-IT-COMENIUS-CMP Redskaber der støtter grupperelateret undervisning Guide til peer-undervisning Projekt: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS CMP Guide til peer-undervisning Redigeret af Centro Studi Bruno Ciari Dette projekt er finansieret med støtte fra

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Task-Based Learning i engelskundervisningen

Task-Based Learning i engelskundervisningen Task-Based Learning i engelskundervisningen Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Begrebsafklaring... 4 Task-based Learning... 4 Baggrund for Task-Based Learning... 7 Kompetencebegrebet... 8 Kommunikativ

Læs mere

IBSE Elevmotivation Kompetenceudvikling

IBSE Elevmotivation Kompetenceudvikling 79824 1 Bachelorprojekt - april/maj 2013 Jonas Friberg Christensen - z090108 IBSE Elevmotivation Kompetenceudvikling Elever diskuterer planternes indbyrdes position under den afsluttende evaluering i IBSE

Læs mere