Din brugermanual MIO A701

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual MIO A701"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO A701 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning MIO A701 Betjeningsvejledning MIO A701 Brugervejledning MIO A701 Brugermanual MIO A701 Brugsvejledning MIO A701 Din brugermanual MIO A701

2 Manual abstract: er omfattet af ophavsretslige love og bestemmelser Hurtig information og konventioner. 4 Garanti Support... 5 Varemærke Inden start Navigationssystemets funktion... 8 Vigtige sikkerhedsforskrifter

3 . 9 3 Betjening af navigationssoftware Hardwaretaster Software-tastatur Indtastninger med skrivemaskinetastaturet Indtastninger med normal tastatur Indtastninger med mobiltelefon-tastatur.. 15 Kontaktflader Koblingsflader med markering Lister..

4 Brugermodi To brugermodi Skift af brugermodus Standard-modus Udvidet modus Navigation Generelle informationer til navigation...

5 Start af MioMap Udvidet modus Standard-modus Indstilling af standardværdier.. 35 Angivelse af til-adresser Angivelse af til-adresse Valg af særlige adresser Indtastning af geografiske koordinater for en adresse...

6 Anvendelse af kontakter Overførsel af til-adresser fra kortet Overførsel af til-adresser fra Foretrukne Overtagelse af senest indtastede til-adresser Anvendelse af fra-adresse Sprogstyring Anvendelse af adressedata fra modtagne SMS Administration af mål Gem mål Lagring af sprogkommando Omdøbe mål...

7 Slette mål Indholdsfortegnelse i Brugermanual Brugermanual MioMap Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper) Angivelse af målpunkter Bearbejdning, lagring og forvaltning af ruter Beregn rute Vise ruten på kortet Simulering af rute.. 81 Start navigation Navigation til et mål, hvor koordinater er angivet Start af navigation i luftlinjemodus..

8 Fejl ved GPS-modtagelse Arbejde med kortet Vælg kort Arbejde med kortet. 91 Kortvisning under en navigation Navigation i luftlinjemodus. 99 Visning af ekstra-kortinformationer Nyttige funktioner...

9 Funktioner ved GPS-modtagelse Send aktuel position via SMS Gem aktuel position Sæt aktuel position som hjemmeadresse.... Funktioner under navigationen Tilføj via-adresse Kør til næste mål Spærring af vejafsnit Anvendelse af TMC-funktionen Yderligere funktioner Send destinationsdata via SMS.

10 Konfiguration af MioMap Vælg indstillinger Brugermodus Kort-informationer Ruteinformationer Kørselsretningsinformation Hastighedsinfo Lydstyrke..

11 8.1.7 Visning Automodus Ruteoptioner Tastfunktionerne Ruteplanlægning Format TMC...

12 Fra-adresse Håndfri-optioner Produktinformation Glosar Stikordsfortegnelse ii Indholdsfortegnelse Brugermanual Brugermanual MioMap Indledning side 4 side 5 side 5 side 6 I dette kapitel findes informationer til følgende emner: 1.1 Hurtig information og konventioner 1.2 Garanti 1. 3 Support 1.4 Varemærke Indledning -3- Brugermanual MioMap Hurtig information og konventioner Håndbogen viser vej med følgende korte informationer: På sidernes bund i manualen kan du se i hvilket kapitel og på hvilken side du befinder dig. Sidst i manualen findes der et glosar, hvor du kan finde en forklaring af de anvendte fagbegreber. Ligeledes sidst i manualen findes der et stikordsregister med sideangivelser for målrettet at kunne finde informationer i manualen. Find informationerne hurtigt Konventioner I denne manual anvendes forskellige grafiske skrifttyper og symboler for at fremhæve vigtige steder i teksten og for at lette arbejdet med manualen for dig. Stil fed Kontaktflader, felter og overfladeelementer i software. Fremhævede advarsler og informationer. Ophavsretslig beskyttede egennavne Navne på vinduer og dialoger. Betegnelse på brugermodus, der gælder for det pågældende afsnit, der ikke omhandler din aktuelle brugermodus, behøver du ikke læse. Anvendelse Dette symbol står for informationer og tips, der letter arbejdet med MioMap. Dette symbol henviser til steder i manualen, hvor der findes yderligere informationer. Dette symbol advarer mod farer, der kan medføre person- eller tingskader. Dette symbol henviser til funktioner, der kun udføres hvis MioMap køres på en MioScoter (PocketPC med telefonfunktion). fed og kursiv STORE BOGSTAVER Kursiv og understreget Symbol -4- Hurtig information og konventioner Brugermanual MioMap Garanti Rettighederne til indholdsmæssige ændringer af dokumentation og software uden forudgående varsel forbeholdes. Mio Technology Europe hæfter ikke for den indholdsmæssige korrekthed eller for skader, der opstår pga. anvendelse af denne manual. Vi er altid taknemmelige for at blive gjort opmærksom på fejl eller for at modtage forbedringsforslag, så vi også i fremtiden kan tilbyde kvalitetsprodukter, der løbende forbedres. Garantibegrænsning 1.3 Support Danmark Belgien Finland Frankrig Italien Luxembourg Nederlandene Norge Portugal Schweiz Spanien Sverige Tyskland United Kingdom Østrig Kundehotline Indledning -5- Brugermanual

13 MioMap Varemærke Alle varemærker, der nævnes i denne manual, og som evt. er beskyttet af tredjemand, er uden indskrænkning beskyttet af bestemmelserne af de pågældende mærkeretslige bestemmelser og af ophavsretten for de pågældende registrerede ejere. Alle her nævnte varemærker, handelsnavne eller firmanavne er eller kan være registrerede varemærker, der tilhører de pågældende ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt nævnes her, forbeholdes. Såfremt en udtrykkelig mærkning af de i denne manual anvendte varemærker mangler, betyder dette ikke at navnet ikke er beskyttet af tredjemands rettigheder. Outlook, Windows og ActiveSync er varemærker af Microsoft Corporation. Navigon er et beskyttet varemærke af NAVIGON Company. Beskyttet varemærke -6- Varemærke Brugermanual MioMap Inden start side 8 side 9 I dette kapitel findes informationer til følgende emner: 2.1 Navigationssystemets funktion 2.2 Vigtige sikkerhedsforskrifter Inden start -7- Brugermanual MioMap 2. Din brugermanual MIO A701

14 0 2.1 MioMap Navigationssystemets funktion Nu skal du snart ikke længere lede i vejkort for at finde den rigtige vej til dit rejsemål. Ligegyldig om du rejser per bi, cykel eller går navigationssystem MioMap bringer dig i fremtiden ved hjælp af satellitsystemet hurtigt og sikkert til dit mål. Global Positioning System ( -9- Brugermanual MioMap Betjening af navigationssoftware side 12 side 12 I dette kapitel findes informationer til følgende emner: 3. 1 Hardwaretaster 3.2 Software-tastatur Indtastninger med skrivemaskinetastaturet Indtastninger med normal tastatur Indtastninger med mobiltelefon-tastatur 3.3 Kontaktflader Koblingsflader med markering 3.4 Lister side 20 side 16 Betjening af navigationssoftware Brugermanual MioMap Hardwaretaster I MioMap kan definitionen af hardware-tasterne for aktionerne "op", "ned", "venstre", "højre", "OK" og "tilbage" indstilles. Dette tillader en komfortabel og mere enkel betjening. Så snart du afslutter navigationssoftwaren har tasterne igen deres standardfunktion. 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Indstillinger. Masken INDSTILLINGER åbnes. 2. Vælg indstillingsmasken Definition af tasterne via pilkontaktfladen. 3. Klik på kontaktfladen Definer tasterne 4. Vælg tasterne for den pågældende aktion. 5. Klik på kontaktfladen Gem. Definition af hardwaretasterne 3.2 Overblik Software-tastatur Når det bliver nødvendigt at indtaste tekst, vises der nederst på skærmen et softwaretastatur. Det kan være et skrivemaskintastatur, et normalt tastatur elle et mobiltelefontastatur. Via kontaktfladerne kan der skiftes mellem tastaturerne. Kontaktfladen på det aktive tastatur vises trykket ned Indtastninger med skrivemaskinetastaturet Hardwaretaster Brugermanual MioMap 2.0 Skrivemaskintastaturet betjenes bedst med pennen. Ved indtastning af måldata er det ikke vigtigt om der anvendes store eller små bogstaver. Desuden behøves ingen specialtegn og -bogstaver indtastes, MioMap indføjer disse tegn automatisk. Eksempel: Du søger efter byen "München". Indtast så "munchen" på tastaturet Indtastninger med normal tastatur På det normale tastatur kan alle indtastninger foretages med fingeren. På det normale tastatur kan der kun indtastes store bogstaver. Ved indtastning ved hjælp af software-tastaturet skal ingen specialtegn og -bogstaver indtastes, MioMap indføjer disse tegn automatisk. Eksempel: Du søger efter byen "München". Indtast så "MUNCHEN" på software-tastaturet. Indføjelse af blanktegn, sletning af enkelte tegn Til indtastning af et blanktegn klik på tast. For at slette tegnet ved markeringen, klik på tast. Skift mellemindtastning af tal og bogstaver Til indtastning af tal, f. eks. et postnummer, tryk på knappen. For at vende tilbage til indtastning af bogstaver, tryk på. Betjening af navigationssoftware Brugermanual MioMap 2.0 Specialtegn For at indlæse et særtegn skal De trykke på tasten. Specialtegn-tastaturet vises. Så snart specialtegnet er indtastet, vises automatisk bogstavtastaturet igen. Specialtegn skal ikke indtastes ved indlæsning af adressedata, men de kan være nyttige ved betegnelse af gemte mål og ruter. Flytte markør Hvis De ønsker at slette et andet tegn end det sidste eller indføjet et tegn et andet sted end helt i slutningen, skal De sætte markøren på det tilsvarende sted. Tryk dertil på det sted, hvor De vil have markøren hen Software-tastatur Brugermanual MioMap Indtastninger med mobiltelefon-tastatur På det mobiltelefon-tastaturet kan alle indtastninger foretages med fingeren. På det normale tastatur kan der kun indtastes store bogstaver. Som ved mobiltelefonen har hver bogstavknap flere funktioner. Klik så ofte på knappen indtil det ønskede bogstav vises. (for at indtaste et "S", klik f. eks. fire gange på knappen "PQRS". Ved indtastning ved hjælp af software-tastaturet skal ingen specialtegn og -bogstaver indtastes, MioMap indføjer disse tegn automatisk. Eksempel: Du søger efter byen "München". Indtast så "MUNCHEN" på software-tastaturet. Indføjelse af blanktegn, sletning af enkelte tegn Til indtastning af et blanktegn klik på tast. For at slette tegnet ved markeringen, klik på tast. Indføjelse af blanktegn, sletning af enkelte tegn Til indtastning af tal, f. eks. et postnummer, tryk på knappen. For at vende tilbage til indtastning af bogstaver, tryk på. Betjening af navigationssoftware Brugermanual MioMap 2.0 Specialtegn Hvis du aktiverer en knap, vises over software-tastaturet en linje, der viser alle bogstaver og specialtegn, der kan indtastes vha. denne knap. Det aktive bogstav er markeret. Hvis du f. eks. vil indtaste et "Ø", klik på knappen "MNO" indtil bogstav "Ø" er markeret på linjen over tastaturet. Specialtegn skal ikke indtastes ved indlæsning af adressedata, men de kan være nyttige ved betegnelse af gemte mål og ruter. Flytte markør Hvis De ønsker at slette et andet tegn end det sidste eller indføjet et tegn et andet sted end helt i slutningen, skal De sætte markøren på det tilsvarende sted. Tryk dertil på det sted, hvor De vil have markøren hen. 3.3 Kontaktflader På alle masker i MioMap findes ved højre skærmkant de følgende funktionskontaktflader: Tilbage Klik på kontaktfladen for at vende tilbage til den senest åbnede maske. Denne kontaktflade vises kun, når ud ikke befinder dig i hovedmasken. Hovedmaske Klik på denne kontaktflade for at åbne hovedmasken. Denne kontaktflade vises kun, når ud ikke befinder dig i hovedmasken. Kontaktflader Kontaktflader Brugermanual MioMap 2.0 GPS Kontaktfladen GPS findes i midten på højre skærmkant. Tallet på GPS-symbolet angiver, hvor mange GPS-satellitter der kan modtages. De forskellige kontaktflader har følgende betydning: Symbol Betydning GPS modtageren er slukket eller ikke korrekt tilsluttet. GPS-modtager tilsluttet, dog er signalet uegnet til en navigation. Dette er f. eks. tilfældet, hvis du befinder dig i en lukket bygning. GPS-signal findes. Navigationen kan startes. Ingen GPS Intet signal GPS klar Du kan klikke på denne GPS-kontaktflade for at vise aktuelle informationer vedrørende den aktuelle GPS-status. Din brugermanual MIO A701

15 Information GMT Længde/bredde Betydning Greenwich Mean Time London tid uden sommertid. Aktuel position Angivelse af østlig længde og nordlig breddegrad Antal modtagne satellitter. Til en navigation kræves signaler fra mindst tre satellitter. Horizontal Dilution of Precision Angiver positionsbestemmelsens kvalitet. Teoretisk er værdier på 0 til 50 mulig, og der gælder: Jo mindre værdi, jo mere nøjagtig er positionsbestemmelsen (værdi 0 = ingen afvigelse fra den faktiske position. Værdier Satelliter HDOP Betjening af navigationssoftware Brugermanual MioMap 2.0 Information Hastighed Position Gem aktuel position Luk vindue TMC Betydning på op til 8 er acceptabel til navigation. Viser den aktuelle hastighed på køretøjet. Viser den aktuelle position Klik på denne kontaktflade for at vise det aktive, hentede kort. Klik på denne kontaktflade for at anvende logbogen. Hvis du har tilsluttet en TMC-modtager, som forsyner dit navigationssystem med aktuelle trafikmeldinger og tillader en beregning af dynamiske ruter (undgåelse af køer) kan du se trafikmeldingerne direkte i MioMap. Info: Denne funktion kan kun anvendes, når der er tilsluttet en ekstern TMC-modtager. Kontaktfladen TMC findes på skærmens venstre kant. Tallet på TMC-symbolet angiver hvor mange gyldige trafikmeldinger der er modtaget. De forskellige kontaktflader har følgende betydning: Symbol Betydning Ingen TMC-modtager tilsluttet. Intet TMC -ELLERTMC modtageren er slukket eller ikke korrekt tilsluttet. TMC-modtageren er klar il modtagelse, men kan ikke modtage et TMC-signal. Dette er f. eks. tilfælde, hvis du befinder dig i et område, hvor der ikke sendes TMC-signaler. TMC-signal findes. TMC klar TMC Klik på denne kontaktflade for at hente TMC-informationer. En beskrivelse til TMC-funktionen findes i kapitel "Anvendelse af TMC-funktionen" på side 112. Station søges Kontaktflader Brugermanual MioMap Koblingsflader med markering På næsten alle MioMap's masker finder De kontaktflader med en markering. Disse kontaktflader kan inddeles i tre grupper: 1. Kontaktflader med en defineret funktion. Disse kontaktflader udfører den funktion, som er angivet med deres navn. Det drejer sig om kontaktflader som Gem, OK, Afbryd, Vælg kort, Navigation osv. Hvis De trykker på en sådan kontaktflade, lukkes den aktuelle indlæsningsmaske som regel, og De kommer et arbejdsskridt videre. 2. Kontaktflader til indstilling af en af to muligheder. Disse kontaktflader tjener til at vælge en af to mulige tilstande. Som regel står den tilstand, som netop er indstillet, på kontaktfladen. Det drejer sig om kontaktflader som f.eks. Brugermodus, Ja-Nej, Tænd-Sluk. Hvis De trykker på en sådan kontaktflade, ændres markeringen til at vise den anden mulighed. Ændringen skal bekræftes ved at trykke på en anden kontaktflade (som regel OK eller Gem), inden den aktuelle maske lukkes. 3. Kontaktflader til indlæsning af data. Disse kontaktflader betegnes i det følgende som indlæsningsfelter. Det drejer sig om kontaktflader som By eller postnummer, Vej, Kategori (for et POI) osv. Hvis De trykker på et indlæsningsfelt, åbnes en maske med et tastatur, en liste eller begge dele. Der kan De foretage de nødvendige indlæsninger. Indlæsningen skal bekræftes ved at trykke på en anden kontaktflade (som regel OK eller Gem), inden den aktuelle indlæsningsmaske lukkes. Derefter er Deres indlæsning overtaget i indlæsningsfeltet. De kan læse mere om brugen af tastaturet i kapitlet "Softwaretastatur" på side 12. De kan læse mere om arbejdet med lister i kapitlet "Lister" på side 20. Kontaktflader Betjening af navigationssoftware Brugermanual MioMap Overblik Lister I mange tilfælde vises lister, hvor De kan vælge en angivelse. Det er f.eks. tilfældet, hvis De ved indlæsningen af en by ikke har indlæst navnet fuldstændigt. I dette tilfælde vises en liste, som indeholder alle byer, som i deres navn indeholder den tekst, De har angivet, eller som begynder med denne tekst. For ved flere byer med samme navn at kunne vælge den rigtige er postnummeret angivet efter navnet. Markeret listeangivelse En angivelse i listen er altid markeret. Den markerede angivelse er skrevet med fede typer. Desuden vises ofte ekstra informationer i en yderligere linje til den markerede angivelse. Ved byer står der for eksempel det amt, den markerede by hører til. Til højre for sådanne lister befinder der sig 3 kontaktflader: OK: Tryk på denne kontaktflade for at overtage den angivelse, som er markeret (som altså står direkte til venstre for denne kontaktflade). Opad: Tryk på denne kontaktflade for at rulle listen ét element opad. Kontaktflader Nedad: Tryk på denne kontaktflade for at rulle listen ét element nedad. For at rulle listen flere elementer op eller ned skal De trykke flere gange på den tilsvarende kontaktflade Lister Brugermanual MioMap 2.0 Eksempel Eksempel: Led efter byen KØBENHAVN. 1. Tryk i HOVEDMENU på kontaktfladen Navigation. Så vises masken VALG AF TIL-ADRESSE. 2. Tryk på kontaktfladen Adresse. Så vises masken INDTASTNING AF ADRESSE. 3. Tryk på kontaktfladen By eller postnummer. Så vises software-tastaturet. 4. Tryk på bogstaverne KOB. Betjening af navigationssoftware Brugermanual MioMap 2.0 Der vises en liste over alle de byer, som begynder med KOB eller indeholder KOB i deres navn. Hvis listen er meget lang, kan De til enhver tid indtastes endnu et bogstav. Så beregnes listen på ny, og der vises færre byer. 5. Tryk på E. I indlæsningsfeltet står nu teksten KOBE. Der vises en liste alle de byer, som begynder med KOBE eller indeholder KOBE i deres navn. 6. Tryk på kontaktfladen Ned så mange gange, til byen KØBENHAVN vises direkte under indlæsningsfeltet Lister Brugermanual MioMap 2.0 Så er angivelsen KØBENHAVN markeret. 7. Tryk på. Så vises masken INDTASTNING AF ADRESSE. KØBENHAVN er angivet i feltet By eller postnummer. Betjening af navigationssoftware Brugermanual MioMap Brugermodi side 26 side 26 side 28 side 28 I dette kapitel findes informationer til følgende emner: 4.1 To brugermodi 4.2 Skift af brugermodus 4.3 Standard-modus 4.4 Udvidet modus Brugermodi Brugermanual MioMap Overblik To brugermodi MioMap kan benyttes i to forskellige brugermodi: Standard og Udvidet. Din brugermanual MIO A701

16 Derved sikres det, at enhver brugergruppe kan arbejde optimalt med systemet: De mindre erfarne brugere eller brugere, som ikke har brug for alle funktioner, arbejder i Standard-modus. Erfarne brugere, som også er indstillet på at blive indarbejdet, arbejder i Udvidet modus. Nogle konfigurationsindstillinger, som også gælder for Standardmodus, kan kun ændres i Udvidet modus. For at erfare mere herom bedes De se i "Konfiguration af MioMap" på side Skift af brugermodus De kan til enhver tid skifte brugermodussen. 1. Tryk i HOVEDMENU til Indstillinger. Så vises masken INDSTILLINGER: To brugermodi Brugermanual MioMap 2.0 Angivelsen Brugermodus er den første på listen. 2. Tryk på. Så vises masken BRUGERMODUS: På kontaktfladen Aktuel brugermodus står betegnelsen på den modus, De lige befinder Dem i. 3. Tryk på kontaktfladen Aktuel brugermodus for at skifte til den anden brugermodus. Navnet på den brugermodus, De skifter til, vises på kontaktfladen. 4. Tryk på Gem for at gemme ændringerne. Henvisning: Hvis De skifter til Standard-modus, bliver De spurgt, om De vil beholde de ændrede indstillinger. De bliver også spurgt, hvis De ikke har ændret nogen indstillinger. Tryk på Ja. Masken BRUGER MODUS lukker, og De befinder Dem i hovedmenuen fra brugermodussen, som De netop har valgt. Brugermodi Brugermanual MioMap Overblik Standard-modus Standard-modus er den af de to modi, som er lettest at betjene. Da funktionsomfanget er mindre end i Udvidet modus, kan de forhåndenværende funktioner hurtigere opkaldes. Hvis De altså ikke behøver nogen ruteplanlægning eller kan undvære en målindlæsning på kortet, anbefaler vi at arbejde i Standardmodus. I Standard-modus kan De: vælge et andet kort angive et mål for navigationen (adresse, særlige mål) lade Dem føre hjem vælge et af de gemte mål vælge et af de sidst angivne mål til dels ændre konfigurationen Funktionsomfang 4.4 Overblik Udvidet modus I Udvidet modus står alle MioMap's funktioner til rådighed. Den tillader f. eks. at angive flere mål, der skal køres hen til efter hinanden (ruteplanlægning med etaper), og at ændre alle opnåelige konfigurationsparametre. Hvis De ønsker at bruge alle funktioner, anbefaler vi at arbejde i Udvidet modus. I Udvidet modus kan De udover funktionerne fra Standardmodus: et mål kan angives direkte på kortet en rute kan planlægges og gemmes med flere etaper ruteoptioner fastlægges inden hver navigation konfigurationen kan ændres mere indgående Funktionsomfang Standard-modus Brugermanual MioMap Navigation side 30 side 31 I dette kapitel findes informationer til følgende emner: 5. 1 Generelle informationer til navigation 5.2 Start af MioMap Udvidet modus Standard-modus 5.3 Indstilling af standardværdier 5.4 Angivelse af til-adresser Angivelse af til-adresse Valg af særlige adresser Indtastning af geografiske koordinater for en adresse Anvendelse af kontakter Overførsel af til-adresser fra kortet Overførsel af til-adresser fra Foretrukne Overtagelse af senest indtastede til-adresser Anvendelse af fra-adresse Sprogstyring Anvendelse af adressedata fra modtagne SMS 5.5 Administration af mål Gem mål Lagring af sprogkommando Omdøbe mål Slette mål 5. 6 Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper) Angivelse af målpunkter Bearbejdning, lagring og forvaltning af ruter Beregn rute Vise ruten på kortet Simulering af rute 5.7 Start navigation Navigation til et mål, hvor koordinater er angivet 5.8 Start af navigation i luftlinjemodus 5.9 Fejl ved GPS-modtagelse Seite 86 Seite 88 side 82 side 68 side 63 side 35 side 37 Navigation Brugermanual MioMap Generelle informationer til navigation Anvendelsen af MioMap sker på eget ansvar. Advarsel: Navigationssystemet må ikke betjenes under kørsel, da dette kan bringe køreren og andre i fare! Advarsel: Der må kun ses på skærmen, når trafiksituationen er sikker! Advarsel: Vejforløbet og trafikskiltning er altid afgørende i forhold til navigationssystemets anvisninger. Advarsel: MioMap's anvisninger må kun følges, hvor trafikken og trafikreglerne tillader dette! MioMap bringer dig også frem til målet, når du skal afvige fra den planlagte rute. Fejl i GPSmodtagelse Hvis du slukker for din GPS-modtager inden til-adressen er nået eller hvis GPS-modtagelsen er forstyrret, forbliver programmet i MioMap åben og navigationen stoppes. Så snart apparatet er driftsklar igen, genkender programmet automatisk at positionen er ændret og beregner ruten på ny. Derefter kan du bare fortsætte navigationen. Afslutning af navigation Afslutter du navigationen til køretid, åbnes hovedmasken. Udgående fra hovedmasken kan du angive en ny til-adresse eller fortsætte navigationen til den oprindelige til-adresse ved at vælge den oprindelige til-adresse fra de seneste adresser. Så snart du ankommer ved til-adressen vises meldingen "Du er ankommet ved til-adressen". I stedet for den hidtidige kortvisning vises der på korter kun din aktuelle position. Ankomst ved tiladressen Generelle informationer til navigation Brugermanual MioMap Start af MioMap 1. Tænd for PDA'en. 2. Klik på MioMap-symbolet på kontaktfladen. Ved første start (og altid når MioMap afsluttes via kontaktfladen Afslut) vises et meddelelsesvindue med følgende meddelelse: Således startes MioMap Klik på kontaktfladen klikker på kontaktfladen igen. OK. Hvis du ikke accepterer og Afbryd, afsluttes softwaren Udvidet modus HOVEDMASKEN åbnes: Hovedmaske Fra HOVEDMASKEN kan alle funktioner af programmet startes. Info: Ved tænding af MioMap vises altid den billedskærm, der til sidst har været aktiveret. Ved klik på kontaktfladen kommer du til HOVEDMENU fra enhver billedskærm. Navigation Brugermanual MioMap 2.0 Destination Klik på kontaktfladen Navigation for at angive et dit rejsemål i navigationen. Læs hertil i afsnit "Angivelse af til-adresser" på side 33. Navigation hjem Klik på kontaktfladen Hjem for at angive din registrerende fraadresse i navigationen. Læs hertil i afsnit "Anvendelse af fra-adresse" på side 61. Sprogindlæsning Klik på kontaktfladen for at anvende et gemt rejsemål via en sprogindlæsning til navigationen. Din brugermanual MIO A701

17 Læs hertil i afsnit "Sprogstyring" på side 61. Ruteplanlægning Klik på kontaktfladen Ruteplanlægning for at foretage en ruteplanlægning. Læs hertil i afsnit "Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper)" på side 68. Vis kort Klik på kontaktfladen Vis kort for at vise det aktive, hentede kort. Vælg kort Klik på kontaktfladen Vælg kort for at vælge et andet kort der står til rådighed på dit hukommelseskort. Læs hertil i afsnit "Arbejde med kortet" på side Start af MioMap Brugermanual MioMap 2.0 Indstillinger Klik på kontaktfladen Indstillinger for at tilpasse indstillingen på dit navigationssystem MioMap. Læs hertil i afsnit "Vælg indstillinger" på side 120. Afslut Klik på kontaktfladen Afslut for at afslutte MioMap Standard-modus HOVEDMASKEN åbnes: Hovedmaske Info: Ved tænding af MioMap vises altid den billedskærm, der til sidst har været aktiveret. Ved klik på kontaktfladen kommer du til HOVEDMENU fra enhver billedskærm. Destination Klik på kontaktfladen Navigation for at angive et dit rejsemål i navigationen. Læs hertil i afsnit "Angivelse af til-adresser" på side 37. Navigation Brugermanual MioMap 2. 0 Navigation hjem Klik på kontaktfladen Hjem for at angive din registrerende fraadresse i navigationen. Læs hertil i afsnit "Anvendelse af fra-adresse" på side 61. Sprogindlæsning Klik på kontaktfladen for at anvende et gemt rejsemål via en sprogindlæsning til navigationen. Læs hertil i afsnit "Sprogstyring" på side 61. Foretrukne Klik på kontaktfladen Foretrukne for at vælge en gemte tiladresse. Læs hertil i afsnit "Overførsel af til-adresser fra Foretrukne" på side 57. Seneste til-adresse Klik på kontaktfladen Seneste til-adresse for at vælge et seneste tiladresse. Læs hertil i afsnit "Overtagelse af senest indtastede til-adresser" på side 59. Vis kort Klik på kontaktfladen Vis kort for at vise det aktive, hentede kort. Vælg kort Klik på kontaktfladen Vælg kort for at vælge et andet kort der står til rådighed på dit hukommelseskort. Læs hertil i afsnit "Arbejde med kortet" på side Start af MioMap Brugermanual MioMap 2.0 Indstillinger Klik på kontaktfladen Indstillinger for at tilpasse indstillingen på dit navigationssystem MioMap. Læs hertil i afsnit "Vælg indstillinger" på side 120. Afslut Klik på kontaktfladen Afslut for at afslutte MioMap. 5.3 Indstilling af standardværdier Inden du begynder at arbejde med MioMap bør du angive din fra-adresse for hurtigt at kunne navigere hjem fra alle steder. 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Indstillinger. Standardværdier Masken INDSTILLINGER åbnes. Indtastning af fraadresse 2. Vælg indstillingsmasken FRA-ADRESSE via pil-kontaktfladen. 3. Klik på kontaktfladen Indtast fra-adresse. Navigation Brugermanual MioMap 2. 0 Masken VALG AF TIL-ADRESSE åbnes. 4. Klik på kontaktfladen Adresse. Angiv til-adressen som beskrevet i kapitel "Angivelse af til-adresse" på side Klik på kontaktfladen Indsæt som fra-adresse Indstilling af standardværdier Brugermanual MioMap 2.0 Adressen overføres til indstillingsmasken FRA- ADRESSE. 6. Klik på kontaktfladen Gem. HOVEDMASKEN åbnes. 5.4 Angivelse af til-adresser I dette afsnit lærer du derfor de forskellige måder at kende, hvorpå du i MioMap kan vælge og forvalte rejsemål. En detaljeret beskrivelse over, hvordan du kan anvende tiladresse til en senere navigation findes i kapitel "Start navigation" på side 82. Navigationsbasis Valg af mål Du kan i MioMap angive eller hente rejsemål på forskellige måder: Angivelse af til-adresse, se side 38 Valg af særlige adresser, se side 40 Indtastning af geografiske koordinater for en adresse, se side 48 Anvendelse af kontakter, se side 52 Overførsel af til-adresser fra kortet, se side 54 Overførsel af til-adresser fra Foretrukne, se side 57 Overtagelse af senest indtastede til-adresser, se side 59 Anvendelse af fra-adresse, se side 61 Sprogstyring, se side 61 Anvendelse af adressedata fra modtagne SMS, se side 62 Navigation Brugermanual MioMap Angivelse af til-adresse 1. Klik i HOVEDMASKEN Udvidet modus på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken Destination på kontaktfladen Adresse. Standard-modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap 2.0 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Adresse. Således indtastes en til-adresse... Masken ADRESSE åbnes: 2. Angiv byen i feltet By eller postnummer. Du kan nu enten angive postnummer eller byens navn. Kapitlet "Lister" på side 20. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. 3. Angiv vej i feltet Vej. 4. Angiv husnummer i feltet Nr. Info: Er der registreret husnumre til den valgte vej, kan du klikke på husnummerfeltet. Der vises en liste over alle husnumre på vejen, så du kan vælge det pågældende nummer. Findes der ingen husnumre til vejen er feltet inaktiv og programmet fører dig til den valgte vej. 4. Vælg i feltet Tværvej tværvejen til oven angivne til ovennævnte vej, når du vil definere et vejkryds som tiladresse (f.eks. når husnumret ikke er kendt). Hvordan De kan gemme et angivet mål, erfarer De i kapitlet "Gem mål" på side 63. henvisninger findes i kapitel "Send destinationsdata via SMS" på side 117. Navigation Brugermanual MioMap Valg af særlige adresser Særlige adresser, også kort kaldt POI (Point of interest), er registreret på kortet og vises der. Din brugermanual MIO A701

18 Særlige adresser er bl.a. luftog færgehavne, restauranter, hoteller, tankstationer, offentlige bygninger og så videre. Særlige adresser kan anvendes som navigationsmål ved at udvælge dem. Særlige adresser Særlig adresse fra aktuelt område Info: Særlige adresser fra det aktuelle område kan kun vælges hvis din GPS-modtager er tilsluttet og dens position kan bestemmes. Udvidet modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Særlig tiladresse Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap 2.0 Masken SÆRLIG TIL- ADRESSE åbnes: 1c Klik i masken SÆRLIG TIL-ADRESSE på kontaktfladen... i området. Standard-modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen...i området. Navigation Brugermanual MioMap 2.0 Således vælges en særlig adresse i området... Masken SÆRLIG ADRESSE I OMRÅDET åbnes: 2. Angiv i feltet Radius en omkreds i kilometer, hvor du vil søge efter en særlig adresse. 3. Vælg fra feltet Kategori en hovedkategori (f. eks. bilværksted). Der vises kun die særlige adresser der står til rådighed i området. 4. Klik på feltet ved siden af og vælg en Underkategori (f.eks. Audi, Skoda, VW). Kapitlet "Lister" på side 20. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. Info: Hvis du ikke udfylder feltet Kategori, vises alle overregionale særlige adresser i feltet Særlig til-adresse. 5. Vælg i feltet Særlig til-adresse den særlige adresse du vil navigere til. Info: Så snart du har valgt en særlig adresse, vises telefonnummeret under adressen. Hvis der f. eks. er tale om et restaurant, kan du spørge om der er et ledigt bord. Telefonnummeret vises kun, hvis den findes i databasen. Et oplyst telefonnummer kan være forkert, f. eks. hvis det er ændret. Info: Hvis MioMap køres på en MioScoter (PocketPC med telefonfunktion), kan du kalde det agivne nummer direkte. Klik på kontaktfladen Opkald. Senest når samtalen er afsluttet, åbnes indtastningsmasken igen. Info: De behøver ikke at udfylde feltet Kategori. Det er kun beregnet til at indskrænke listen over særlige mål i feltet Særlig til-adresse. Denne liste kan dog blive meget omfattende, alt efter hvilket kort De netop benytter. Hvordan De kan gemme et angivet mål, erfarer De i kapitlet "Gem mål" på side Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap 2.0 henvisninger findes i kapitel "341HSend destinationsdata via SMS" på side 342H117. Særlig adresse i en by Udvidet modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Særlig tiladresse. Navigation Brugermanual MioMap 2.0 Masken SÆRLIG TIL-ADRESSE åbnes: 1c Klik i masken SÆRLIG TIL-ADRESSE på kontaktfladen...i en by. Standard-modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen...i en by Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap 2.0 Således vælges en særlig adresse i en by... Masken SÆRLIG ADRESSE i en by åbnes: 2. Angiv i feltet By eller postnummer den by, hvor du vil søge efter en særlig adresse. 3. Vælg fra feltet Kategori en hovedkategori (f. eks. natteliv). Der vises kun die særlige adresser der står til rådighed i området. 4. Klik på feltet ved siden af og vælg en Underkategori (f. eks. biograf). 5. Vælg i feltet Særlig til-adresse den særlige adresse du vil navigere til. Info: Så snart du har valgt en særlig adresse, vises telefonnummeret under adressen. Hvis der f. eks. er tale om et restaurant, kan du spørge om der er et ledigt bord. Telefonnummeret vises kun, hvis den findes i databasen. Et oplyst telefonnummer kan være forkert, f. eks. hvis det er ændret. Kapitlet "Lister" på side 20. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. Info: De behøver ikke at udfylde feltet Kategori. Det er kun beregnet til at indskrænke listen over særlige mål i feltet Særlig til-adresse. Denne liste kan dog blive meget omfattende, alt efter hvilket kort De netop benytter. Info: Hvis MioMap køres på en MioScoter (PocketPC med telefonfunktion), kan du kalde det agivne nummer direkte. Klik på kontaktfladen Opkald. Senest når samtalen er afsluttet, åbnes indtastningsmasken igen. Hvordan De kan gemme et angivet mål, erfarer De i kapitlet "Gem mål" på side 63. Navigation Brugermanual MioMap 2.0 henvisninger findes i kapitel "341HSend destinationsdata via SMS" på side 342H117. Overregional særlig adresse modus 1. Klik i på kontaktfladen Navigation. HOVEDMASKEN Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Særlig tiladresse Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap 2. 0 Masken SÆRLIG TIL-ADRESSE åbnes: 1c Klik i masken SÆRLIG TIL-ADRESSE på kontaktfladen...i hele landet. Således vælges en overregional særlig adresse. Din brugermanual MIO A701

19 .. Masken SÆRLIG ADRESSE I HELE LANDET åbnes: 2. Vælg fra feltet Kategori en hovedkategori (f. eks. lufthavn). 3. Vælg i feltet Særlig til-adresse den særlige adresse du vil navigere til. Navigation Brugermanual MioMap 2.0 Info: Så snart du har valgt en særlig adresse, vises telefonnummeret under adressen. Hvis der f. eks. er tale om et restaurant, kan du spørge om der er et ledigt bord. Telefonnummeret vises kun, hvis den findes i databasen. Et oplyst telefonnummer kan være forkert, f. eks. hvis det er ændret. Kapitlet "Lister" på side 20. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. Info: De behøver ikke at udfylde feltet Kategori. Det er kun beregnet til at indskrænke listen over særlige mål i feltet Særlig til-adresse. Denne liste kan dog blive meget omfattende, alt efter hvilket kort De netop benytter. Info: Hvis MioMap køres på en MioScoter (PocketPC med telefonfunktion), kan du kalde det agivne nummer direkte. Klik på kontaktfladen Opkald. Senest når samtalen er afsluttet, åbnes indtastningsmasken igen. Hvordan De kan gemme et angivet mål, erfarer De i kapitlet "Gem mål" på side 63. henvisninger findes i kapitel "341HSend destinationsdata via SMS" på side 342H Indtastning af geografiske koordinater for en adresse Muligvis ligger den adresse hvis koordinater du indtaster uden for det vejnet kortet dækker. I så fald vises adressen korrekt på kortet, en navigation kan is så fald kun føre til det nærmeste punkt på en vej, der er registreret på kortet. Læs hertil i afsnit "Navigation til et mål, hvor koordinater er angivet" på side Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap 2.0 Udvidet modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 2. Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 3. Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Særlig tiladresse. Masken SÆRLIG TIL-ADRESSE åbnes: 4. Klik i masken SÆRLIG TIL-ADRESSE på kontaktfladen Angiv koordinater. Navigation Brugermanual MioMap 2.0 Således angives målkoordinater... Masken MÅLKOORDINATER åbnes: Angivelse decimal 5a Hvis du vil angive koordinaterne i grader som decimaltal, klik på feltet Indtast,. Masken KOORDINATINDTASTNING DECIMAL åbnes. 5b Indtast data i de pågældende felter Himmelsretningen kan ændres på kontaktfladen bag de pågældende indtastningsfelter. 5c Klik på kontaktfladen Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap 2.0 Angivelse med minutter og sekunder 5a Hvis du vil angive koordinaterne i grader/minutter/sekunder, klik på feltet Indtast _ ' ". Masken KOORDINATINDTASTNING MIN/SEK åbnes. 5b Indtast data i de pågældende felter. Himmelsretningen kan ændres på kontaktfladen bag de pågældende indtastningsfelter. 5c Klik på kontaktfladen. Masken MÅLKOORDINATER åbnes igen: Dine indtastninger vises under indtastningfelterne. Denne visning foregår i grader som decimaltal. Hvordan De kan gemme et angivet mål, erfarer De i kapitlet "359HGem mål" på side 360H63. Navigation Brugermanual MioMap Anvendelse af kontakter Kontaktadresse som til-adresse Adresser du har gemt i kontakterne på dit apparat, kan anvendes som til-adresser i navigeringen eller som rutepunkter ved ruteplanlægningen. Info: Du kan kun anvende adresser som målpunkter til navigering, der dækkes af det aktuelt anvendte kort. En adresse du vil anvende til navigering, bør indeholde følgende informationer så fuldstændigt som muligt: postnummer, by, vej, husnummer. Manglende adresseoplysninger Hvis en adresse ikke indeholder alle krævede informationer, kan den muligvis ikke identificeres korrekt. Dette kan f. eks. være, hvis der er angivet en by, men ikke et postnummer og hvis kortet indeholder flere byer med samme navn. I så falæd viser MioMap en liste med alle byer med dette navn, med de pågældende postnumre, og evt. med en bydel, hvor den angivne vej ligger. Markér den ønskede by og klik på kontaktfladen OK. Hvis der ved en adresse ikke er angivet en vej, anvendes bymidten som navigationsmål. Udvidet modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap 2.0 Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Kontakter. Således anvendes kontakterne som tiladresse Kontaktstyringen i dit apparat åbnes 2. Klik i masken til adresseindtastning på kontaktfladen Kontakter. 3. Vælg den kontakt, du vil anvende til navigationen og klik så længe på kontakten til kontekstmenuen åbnes. 4. Klik på entry MioMap. 4a Er der oprettet flere adresser til kontakten, åbnes følgende vindue. Navigation Brugermanual MioMap 2.0 4b Klik på kontaktfladen OK efter den adresse, du vil anvende som til-adresse. Adresseinformationerne for kontakten overføres til indtastningsmasken. Hvordan De kan gemme et angivet mål, erfarer De i kapitlet "359HGem mål" på side 360H63. henvisninger findes i kapitel "341HSend destinationsdata via SMS" på side 342H Overførsel af til-adresser fra kortet Ved hjælp af denne funktion kan du vælge til-adresser til en navigation direkte fra kortet. Udover byer og veje kan du også hurtigt vælge særlige adresser. Udvidet modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap 2.0 Således overtages mål fra kortet Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Vælg fra kort. Din brugermanual MIO A701

20 Kortet åbnes: 3. Klik længe på byen (vejen eller særlig adresse), du vil anvende som til-adresse. Byen markeres med en stiplet kreds: Navigation Brugermanual MioMap 2.0 Fra databasen hentes informationerne til det valgte punkt og vises på skærmen. Neden for informationsfeltet findes kontaktflader, hvor der kan hentes flere funktioner, der findes til det valgte punkt på ruten. Info: Hvis det valgte mål er en særlig adresse, vises telefonnummeret under adressen. Hvis der f. eks. er tale om et restaurant, kan du spørge om der er et ledigt bord. Telefonnummeret vises kun, hvis den findes i databasen. Et oplyst telefonnummer kan være forkert, f. eks. hvis det er ændret. Der findes følgende muligheder: Denne mulighed findes kun ved GPS-modtagelse. Klik på kontaktfladen Start navigation for at anvende den valgte by som til-adresse til navigationen. Advarsel: Hvis du anvender denne funktion under en navigation, slettes alle indtil da oprettede punkter på ruten (via- og til-adresser)! Klik på kontaktfladen Gem for at gemme det valgte punkt på ruten. Du kan derefter altid vælge punktet fra listen Foretrukne. Klik på kontaktfladen Områdesøgning, for at søge efter en specialadresse i nærheden af det valgte punkt på ruten Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap 2.0 Denne mulighed findes kun i brugermodus Udvidet. Klik på kontaktfladen Tilføj for at tilføje punktet til ruten (som til-adresse). Punktet på ruten markeres derefter på kortet ved et flag og registreres samtidigt i masken RUTEPLANLÆGNING i rutepunktlisten. Anvendes denne funktion under en navigation, genberegnes ruten straks og derefter fortsætter navigationen. Denne mulighed findes kun under en navigation i brugermodus Udvidet. Klik på kontaktfladen Via-adresse, for at tilføje det valgte punkt på ruten til ruten (som næste via-adresse) Ruten genberegnes straks og navigationen fortsættes derefter. henvisninger findes i kapitel "341HSend destinationsdata via SMS" på side 342H Overførsel af til-adresser fra Foretrukne I FORETRUKNE findes alle til-adresse, du har gemt via kontaktfladen Gem. I denne maske kan du overføre tiladresser omdøbe til-adresser og slette til-adresser Foretrukne Udvidet modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Navigation Brugermanual MioMap 2.0 Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Foretrukne. Standard-modus Overtagelse af tiladresser 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Foretrukne. Masken FORETRUKNE åbnes. 2. Markér den ønskede til-adresse. Info: En stjerne bag navnet viser at der også findes en sprogoptagelse til dette navn. Kapitlet "Lister" på side 20. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap Klik på kontaktfladen OK. Masken ADRESSE åbnes. Til-adressen overtages og adressen indføjes i de pågældende felter. Hvordan De kan slette eller omdøbe et mål, erfarer De i kapitlet "Administration af mål" på side 63. henvisninger findes i kapitel "341HSend destinationsdata via SMS" på side 342H Overtagelse af senest indtastede til-adresser Dine senest anvendte til-adresser gemmes automatisk under SENESTE TIL-ADRESSE. I denne maske kan du overføre til-adresser optage til-adresser i FORETRUKNE slette til-adresser Seneste til-adresser Udvidet modus 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Navigation. Navigation Brugermanual MioMap 2. 0 Masken DESTINATION åbnes. 1a Hvis det land, Deres mål ligger i, endnu ikke er angivet i feltet Land, skal De trykke på feltet og vælge det rigtige land. Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort. 1b Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Seneste tiladresse. Standard-modus Overtagelse af tiladresser 1. Klik i HOVEDMASKEN på kontaktfladen Seneste til-adresse. Masken SENESTE TIL-ADRESSE åbnes. 2. Markér den ønskede til-adresse. Kapitlet "Lister" på side 20. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister Angivelse af til-adresser Brugermanual MioMap Klik på kontaktfladen. Til-adressen overtages og adressen indføjes i de pågældende felter. henvisninger findes i kapitel "341HSend destinationsdata via SMS" på side 342H Overblik Anvendelse af fra-adresse Du kan gemme din fra-adresse i MioMap og således hurtigt navigere hjem fra alle steder. Hvordan De kan slette et fra-adresse, erfarer De i kapitlet "Fraadresse" på side 128. Således navigeres hjem i HOVEDMENUEN på kontaktfladen Sprogindlæsning. 2. Indtal efter besked navnet på til-adressen i PocketPC. Ruteberegningen gennemføres og navigationen startes. Klik SMS-entryen, hvis adressedata du vil anvende til navigering. kan omdøbe mål fra FORETRUKNE. Klik på kontaktfladen Gem til-adresse. et navn for til-adressen. Klik på kontaktfladen Bearbejdning. Dialogvinduet NAVN PÅ TIL-ADRESSE åbnes. Således oprettes en sprogoptagelse Klik på kontaktfladen Sprogoptagelse. Følgende meddelelsesvindue åbnes: 5. Indtal navn på til-adressen i PocketPC. Meddelelsesvinduet lukkes. 6. Klik i dialogvinduet NAVN PÅ TIL-ADRESSE på kontaktfladen. Talebeskeden er gemt for adressen. Navigation Brugermanual MioMap Omdøbe mål 1. Klik i masken DESTINATION på kontaktfladen Foretrukne. Masken FORETRUKNE åbnes. Omdøbe målstedet 2. Marker den til-adresse, du vil omdøbe. Kapitlet "Lister" på side 20. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister. 3. Klik på kontaktfladen Bearbejdning. Dialogvinduet NAVN PÅ TIL-ADRESSE åbnes. 4. Indtast et nyt navn for til-adressen. Klik på kontaktfladen Måladressen er omdøbt Administration af mål Brugermanual MioMap Slette mål De har åbnet FORETRUKNE som beskrevet i kapitlet "Overførsel af til-adresser fra Foretrukne" på side 57 - ELLER De har åbnet listen SENESTE TIL-ADRESSE som beskrevet i kapitlet "Overtagelse af senest indtastede til-adresser" på side 59. Din brugermanual MIO A701

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 168 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. Navigation

Brugermanual. Navigation Brugermanual Navigation Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Clarion må ingen del af disse dokumenter mangfoldiggøres eller

Læs mere

Din brugermanual MIO 269+

Din brugermanual MIO 269+ Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 269+ i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual CLARION MAP360

Din brugermanual CLARION MAP360 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brugermanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående varsel. Uden udtrykkeligt samtykke fra Sony Corporation

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 5

Brugermanual. MobileNavigator 5 Brugermanual MobileNavigator 5 Udgave Juni 2006 Impressum NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Hotline: 90 13 10 33 (DKK 3,00/min.) Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version: August 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

Brugermanual AVIC-S1

Brugermanual AVIC-S1 Brugermanual AVIC-S1 Version maj 2006 Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra PIONEER Corporation må ingen del af disse dokumenter

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk Brugermanual NAVIGON 3100 3110 Dansk Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA Brugermanual MobileNavigator 6 PNA Version: December 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk Brugermanual NAVIGON 7100 7110 Dansk Februar 2008 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder

Læs mere

Brugermanual. MEDION-Navigator 4.4. Version 2005

Brugermanual. MEDION-Navigator 4.4. Version 2005 Brugermanual MEDION-Navigator 4.4 Version 2005 Udgave januar 2005 Impressum MEDION AG Gänsemarkt 16-18 D-45127 Essen Hotline: (+45) 70 20 42 33 Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA Brugermanual MobileNavigator 6 PDA Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden utrykkelig skriftlig

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Dansk Oktober 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation.

Læs mere

CN-GP50N. Betjeningsvejledning. Bærbart Navigationssystem. Navigationssoftware. Dansk V1.0

CN-GP50N. Betjeningsvejledning. Bærbart Navigationssystem. Navigationssoftware. Dansk V1.0 Bærbart Navigationssystem CN-GP50N Betjeningsvejledning Navigationssoftware Dansk V1.0 Læs "Sikkerhedsinformationer" i dokument "Vigtige informationer", inden du benytter dette produkt. Copyright Informationerne

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk Brugermanual NAVIGON 5100 5110 Dansk Juni 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder for

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 12xx 22xx Dansk September 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk Brugermanual NAVIGON Primo Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MN7 PDA http://da.yourpdfguides.com/dref/3952257

Din brugermanual NAVIGON MN7 PDA http://da.yourpdfguides.com/dref/3952257 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SUNGOO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk Brugermanual NAVIGON 2100 2110 max Dansk April 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 3100

Din brugermanual NAVIGON 3100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 42

Din brugermanual NAVIGON 42 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 42 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk NAVIGON 42 Essential Brugermanual Dansk November 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Betjeningsvejledning (Lange version)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Betjeningsvejledning (Lange version) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Betjeningsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 2 Systemoversigt Ud for displayet finder du følgende knapper: 1. Power (skærm TIL/FRA): Langt

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM http://da.yourpdfguides.com/dref/3979491

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM http://da.yourpdfguides.com/dref/3979491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 92 PREMIUM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk Brugermanual NAVIGON 33xx 43xx max Dansk Januar 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 14xx 24xx Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 72xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 72xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 72xx Dansk August 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk Brugermanual NAVIGON 7310 Dansk Marts 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 2100 MAX

Din brugermanual NAVIGON 2100 MAX Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 2100 MAX i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version juni 2006 Impressum 81HNAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 83xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 83xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 83xx Dansk Maj 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R Dansk Februar 2011, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INA-W910R som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Dansk December 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 42 EASY

Din brugermanual NAVIGON 42 EASY Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 42 EASY i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE

Din brugermanual NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE i brugermanualen (information,

Læs mere

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk Brugermanual Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410 Dansk August 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Brugermanual Dansk Februar 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Dansk December 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SKODA MOVE AND FUN

Din brugermanual NAVIGON SKODA MOVE AND FUN Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SKODA MOVE AND FUN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Brugerhåndbog Navigationssoftware

Brugerhåndbog Navigationssoftware Brugerhåndbog Navigationssoftware - 2 - Indholdsfortegnelse 1 Igangsættelse... 4 1.1 Vigtige informationer... 5 1.2 Alternativ installation af navigationssoftwaret fra et hukommelseskort... 5 1.3 Mere

Læs mere

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Betjeningsvejledning (Lange version)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Betjeningsvejledning (Lange version) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.4 Betjeningsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 3 1 2 2 Systemoversigt Ud for displayet finder du følgende knapper: 1 Tænd-/sluk-knap: Langt tryk

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

TWIG NAVIGATION Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3001-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG NAVIGATION Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3001-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3001-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk. Du kan bruge den i alle lande,

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT CHICAGO 600 http://da.yourpdfguides.com/dref/4260178

Din brugermanual BLAUPUNKT CHICAGO 600 http://da.yourpdfguides.com/dref/4260178 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium Brugermanual Dansk August 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

MakeRoute. Bruger manual

MakeRoute. Bruger manual MakeRoute Bruger manual Indholdsfortegnelse MakeRoute... 3 MakeRoute hjemmesiden... 4 Log på hjemmeside... 6 Opret tur... 7 Se ture... 9 Indtast adresse... 11 Upload tur... 13 MakeRoute app... 14 Download

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Mobile Navigation TravelPilot 200

Mobile Navigation TravelPilot 200 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 200 Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 1 2 3 4 6 7 5 10 9 8 2 11 12 Systemoversigt 1 Display (berøringsfølsom

Læs mere

Positionering Nokia N76-1

Positionering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 21xx max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 21xx max. Dansk Brugermanual NAVIGON 21xx max Dansk Juni 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Positionering 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8110

Din brugermanual NAVIGON 8110 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8110 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Brugermanual Dansk August 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal

Læs mere

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK Brugervejledning Funktionsvejledning Telefon Software version 5.3.3 eller nyere Rev C DK Indhold 1. Indledning... 3 2 Anvend Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten/Telefonsiden... 3 2.2 Telefonmenuen... 3 2.3

Læs mere

CCI.GPS. GPS-indstillinger og traktorgeometri. Brugsanvisning. Reference: CCI.GPS v1.0

CCI.GPS. GPS-indstillinger og traktorgeometri. Brugsanvisning. Reference: CCI.GPS v1.0 CCI.GPS GPS-indstillinger og traktorgeometri Brugsanvisning Reference: CCI.GPS v1.0 Indledning Copyright 2012 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst Versionsnummer:

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere