FORUM 29. februar Digitalt lederskab. Fremtidens ledelse? Prof. Mogens Kühn Pedersen Copenhagen Business School

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORUM 29. februar 2012. Digitalt lederskab. Fremtidens ledelse? Prof. Mogens Kühn Pedersen Copenhagen Business School"

Transkript

1 FORUM 29. februar 2012 Digitalt lederskab Fremtidens ledelse? Prof. Mogens Kühn Pedersen Copenhagen Business School Centre for Business Development and Management Department of Operations Management

2 Agenda Fremtidens digitale lederskab 1. Hvad består de nye teknologiske landevindinger i, og hvordan kan vi forstå deres betydning for organisa6on og ledelse? 2. Hvordan kan poli6kere og offentlige ledere genvinde re<en og pligten 6l at styre digitaliseringen af arbejdsprocesser og vidensudveksling? 3. Hvad betyder begreber som 6llid og transparency, når vi taler digitalisering? 4. Hvad betyder digital åbenhed for virksomheder og borgere? 2

3 Digitalt lederskab Digital ledelse af... Teknik - IT driftsledelse Projekter - IT udvikling af systemer Projektportefølje - ledelse af IT med beslutningsfora og opgavefordeling Corporate governance Fremtidens digitale lederskab - nye muligheder? 3

4 Agenda 1 1. Hvad består de nye teknologiske landevindinger i, og hvordan kan vi forstå deres betydning for organisa6on og ledelse? Cloud + Streaming + MikroIS + WiFI => real8ds service 8lgængelighed indlejret i brugernes kontekster, loka8ons sensi8ve og automa8sk interoperabilitet på tværs af pladorme. 2. Hvordan kan poli6kere og offentlige ledere genvinde re<en og pligten 6l at styre digitaliseringen af arbejdsprocesser og vidensudveksling? 3. Hvad betyder begreber som 6llid og transparency, når vi taler digitalisering? 4. Hvad betyder digital åbenhed for virksomheder og borgere? 4

5 Nye teknologiske landvindinger Cloud + Streaming + MikroIS + WiFI etc. Endnu en service du i dag tager for givet at din MobileMap app giver dig den relevante, aktuelle afgangs7der for den bus der skal bringe dig 7l det tog du skal tage for at sidde i Dagmar biografen kl den 29. februar 2012, når du står her på CBS mellem Kilen og Solbjerg Plads og afstand 7l Metro Frederiksberg og Fasanvej er beregnet og indregnet. Og du kan med et klik bes7lle din biograjillet eker at have set en oversigt over ledige sæder fra rk som er de eneste du plejer at ville have... etc. 5

6 Hvad foregik der? Et utal af dataleverancer mellem en app server og et stort antal servere som atter har hentet data fra andre servere... etc. Din app har samtidig indregnet din lokation og åbnet siden og bladret for dig i katalog over biografer, spurgt ind til ledige sæder på rk. 8-12, etc. Du er blevet serviceret i real-tid. Din ønskede service er udført og kvitteret for. 6

7 Betydning for organisation og ledelse at udvikling og levering af nye digitale services sker ude i en verden med globaliseret service - indbefattet automatisk lokalisering og sprogvalg svarende til den digitale node (smartphone, tablet, computer, netbook, ipodtouch, e-reader, etc.) Organisation og ledelse: Udvikles nye services af entreprenører du ikke har relationer til. Skal din organisation selv nytænke services! Digital ledelse er andet og mere end projektledelse. 7

8 Agenda 2 1. Hvad består de nye teknologiske landevindinger i, og hvordan kan vi forstå deres betydning for organisa6on og ledelse? 2. Hvordan kan poli6kere og offentlige ledere genvinde re<en og pligten 6l at styre digitaliseringen af arbejdsprocesser og vidensudveksling? Den offentlige sektor forskertser opbygning af kompetencer og kapabilitet 5l ledelse af sin organisa5on ved at overlade digitalisering 5l eksterne konsulenter og leverandører af det ene system e:er det andet. Digitalisering er frem5dens direkte og indirekte ledelsesværktøj og ledelseskanal (kanal for udøvelse af ledelse) 3. Hvad betyder begreber som 6llid og transparency, når vi taler digitalisering? 4. Hvad betyder digital åbenhed for virksomheder og borgere? 8

9 Genvind ret og pligt Begrænset videnopbygning i forbindelse med digitalisering af den offentlige sektors arbejdsprocesser (opera7ve løsninger). De opera7ve løsninger bygges af eksterne og de tak6ske posi6oner bliver mider7digt besat af eksterne (konsulenter) og bliver sjældent ny- indlejret i organisa7onen. Procesledelse skal udbygges løbende og ikke i enkeltstående projekt. Bliver de tak7ske løsningsmuligheder ikke realiseret i større omfang, så medfører det at systemerne skal betjenes af servicemedarbejdere, der enten ikke forstår domænet eller ikke forstår teknologien. Servicemedarbejdere med dobbelt- kompetence kan ikke 4ltrækkes og fastholdes i den offentlige organisa4on. Bliver en kumula6v og successiv opbygning af procesledelse og andre offentlige ledelseskompetencer forskertset? 9

10 Agenda 3 1. Hvad består de nye teknologiske landevindinger i, og hvordan kan vi forstå deres betydning for organisa6on og ledelse? 2. Hvordan kan poli6kere og offentlige ledere genvinde re<en og pligten 6l at styre digitaliseringen af arbejdsprocesser og vidensudveksling? 3. Hvad betyder begreber som 6llid og transparency, når vi taler digitalisering? Digitalisering skaber nye informa8onsrela8oner. Heraf opstår behov for 5llid og transparens. 4. Hvad betyder digital åbenhed for virksomheder og borgere? 10

11 Informationsrelationer Digitalisering skaber nye former for relationer mellem mennesker, imellem organisationer, mellem borger og myndighed: Informationsrelationer.. er handlingsrelaterede, repræsentationer og betydninger der løber videre... og videre...og videre... Mennesker skaber, behandler og udveksler information konstant. Samfundet er (også) en mangfoldighed af informationsprocesserende institutioner (flerheder af organisationer) o.m.a. Digitalisering medfører udvikling af repræsentationer. Repræsentationer skaber policy instrumenter. 11

12 Tillid Informationsrelationer - analoge eller digitale - skaber og bygger på tillid. tillid til informationens betydning, tillid til kilden, tillid til anvendelighed, tillid til fælles forståelse, etc. Informationsrelationer udvikles i digitale rum. Tillid er nødvendig for at informationen skal have værdi for personen. Tillid er svær at erhverve og let at miste for personer - og måske tilsvarende for informations relationer! 12

13 ... og transparens Informationsrelationers effekt på handlinger afhænger af transparens.... transparens bestemmer tillidsværdien af informationsrelationer. og transparens skabes med flere informationsrelationer... og øvrige forhold. og triangulerede informationsrelationer forstærker troværdighed af samme informationsrelation, brug af tredjeparter, etc. 13

14 Agenda 4 1. Hvad består de nye teknologiske landevindinger i, og hvordan kan vi forstå deres betydning for organisa6on og ledelse? 2. Hvordan kan poli6kere og offentlige ledere genvinde re<en og pligten 6l at styre digitaliseringen af arbejdsprocesser og vidensudveksling? 3. Hvad betyder begreber som 6llid og transparency, når vi taler digitalisering? 4. Hvad betyder digital åbenhed for virksomheder og borgere? At informa5onsrela5oner får indgribende betydning i handlinger og handlemuligheder, hvis...digitale policy instrumenter... 14

15 Lederskab i det offentlige 15

16 Lederskab i det offentlige Hvor placerer DIGITAL LEDELSE borgeren? Digital løsning Borgeren Hvilken myndighedsudøvelse overfor hvilke borgere? Et valg af policy instrumenter? 16

17 Digitale policy instrumenter Digitale policy instrumenter er mekanismer som konstituerer, definerer og styrer informationsrelationer mellem myndighed og borgere - og optræder indlejret i paradigmer for styring. Paradigmer for styring kan være... Bureaukratiet Markeder Netværk New public management Public governance 17

18 Digitale policy instrumenter Digitale policy instrumenter Kilde: M. K. Pedersen, J.K. Elkjær, m.fl. Digital erhvervsforvaltning

19 Offentlig credo i dag! Offentlig effek7visering følger en logik som lyder således: Standardisering er forudsætning for at øge IT understøzelsen Ambi7onen er at standardisere de 80% af opgaverne for at kunne fokusere på de 20% - de særlige behov/ændringer/nye 7ltag. Derfor påbydes standardiserede digitale løsninger med begrænsede eller ingen valgmuligheder (umyndiggørelse) og tradi7onel sagsbehandling for resten!... men denne offentlig credo skaber umyndiggørelse af de 80% der kunne drage fordel af valgmuligheder! Det kræver nyt lederskab at myndiggøre borger og virksomheder! 19

20 .. digital åbenhed... realiseres ved at udøve lederskab i valg af digitale instrumenter: som giver beslutningsret for brugere, klienter og kunder i de offentlige systemers tak5ske beslutningspunkter som definerer taktiske positioner for informationsbehandling som myndiggør borgere, kunder, klienter og virksomheder. hvor offentlig lederskab tag strategiske policy beslutninger om digitale instrumenter og sikre sammenhæng med de operative systemer. Således vil der kunne ske en demokra5sering af digitalisering for borgere og virksomheder. 20

21 Ledelse af policy instrument valg Ledelse Governance opgave Policy instrument Strategisk Taktisk Operativt Paradigme valg med organisatorisk indlejring af policy instrumenter Governance struktur for policy instrument udvikling Ledelse af anvendelse af instrumenter Policy instrument valg for opgave Udvikling af policy instrument Modning af policy instrument anvendelse 21

22 Hvorfor nyt lederskab?... for at borger og virksomheder kan træffe bedre beslutninger; for at undgå at myndigheder med digitalisering skaber mag`uldkommenhed! for at undgå trenden i retning af endnu flere data og datasamkørsler for at få nok indsigt i den enkeltes forhold 7l at vælge en standardiseret løsning; for at skabe en ny dynamik og innovation i offentlig digitalisering ved at stimulere aktiv medvirken blandt borgere, kunder, klienter, leverandører, etc.; for at udvikle et nyt paradigme for den offentlige sektors virke i det digitaliserede samfund. fordi der kan skabes forudsætninger for at digitalisering bliver til nye impulser for demokratisering og medlevelse. 22

23 Fremtidens digitale lederskab.. er at udvikle det demokratiske potentiale i den digitaliserede stat;.. at udvikle et nyt paradigme efter at new public management er ved at brænde af i bureaukratiserende regler og procedurer, kontroloverskud og vildtvoksende dataopsamling;...at sætte offentlig lederskab foran teknologi. 23

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Bedre styring af offentlig it

Bedre styring af offentlig it Bedre styring af offentlig it A r b e j d s g r u p p e n s a n b e f a l i n g e r Bedre styring af offentlig it Arbejdsgruppens anbefalinger Projektleder Mads Hauptman Journalist Sten Løck Teknologirådet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

Er offentlig digitalisering på rette vej?

Er offentlig digitalisering på rette vej? www.pwc.dk Er offentlig digitalisering på rette vej? Undersøgelse om offentlig digitalisering 2015: Få indblik i, hvordan offentlige myndigheder arbejder med digitalisering Indhold Introduktion... 3 Rapportens

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Government 2.0 i dansk kontekst - et diskussionsoplæg

Government 2.0 i dansk kontekst - et diskussionsoplæg > Government 2.0 i dansk kontekst - et diskussionsoplæg Januar 2011 > Government 2.0 i dansk kontekst - et diskussionsoplæg Publikationen kan hentes på http://digitaliser.dk Udgivet af: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

BIG DATA - BEYOND THE HYPE

BIG DATA - BEYOND THE HYPE BIG DATA - BEYOND THE HYPE En Interxion undersøgelse MARTS 2013 FORORD INDHOLD Big Data er sammen med cloud computing begreber, der er kommet til at dominere debatten i it-branchen. Den stadigt stigende

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard x Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard og

Læs mere

Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret

Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret Pressemeddelelse den 27. august 2014 Danske virksomheder skruer op for it-sikkerheden, men det sker ofte kun på papiret. Mange undlader at teste,

Læs mere

DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR

DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR DET DIGITALE RÅD 5. RAPPORT JULI 2012 1 Forord... 1 Indledning... 2 Kapitel 1: Behov for mere digital ledelse...

Læs mere

PLATON BUSINESS BRIEFINGS EFTERÅR/VINTER 2010 TION MANAGEMENT BUSINESS ACTIVITY MONITORING MA GÅ LIDT FØR, OG FÅ NOGET MED HJEM...

PLATON BUSINESS BRIEFINGS EFTERÅR/VINTER 2010 TION MANAGEMENT BUSINESS ACTIVITY MONITORING MA GÅ LIDT FØR, OG FÅ NOGET MED HJEM... S INTELLIGENCE INFORMATION MANAGEMENT BUSINESS FORMATION LIFECYCLE MANAGEMENT DATAKVALITET BUS AGEMENT BUSINESS INTELLIGENCE INFORMATION MANAG CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT INTEGRATION DA NESS INTELLIGENCE

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING DELSTRATEGI FOR D I G I T A L I S E R I N G 2014-2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 2 AMBITION DET VIL VI I FORHOLD TIL DIGITALISERING Ambitionen

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

NETVÆRK FOR FÆLLESSKABSAGENTER. Lederdag 1 KL-Huset d.25.2.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket

NETVÆRK FOR FÆLLESSKABSAGENTER. Lederdag 1 KL-Huset d.25.2.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket NETVÆRK FOR FÆLLESSKABSAGENTER Lederdag 1 KL-Huset d.25.2.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket Kl.10.00 11.00 Kl.11.00 12.00 PROGRAM Velkommen til Netværk for fælleskabsagenter Velkomst og

Læs mere

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER --->

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> KOMPLEKSITET LEADERSHIP KompleKsitet i organisationer teamfacilitator management ORDEN LOKAL GLOBAL teamleader

Læs mere

26. september 2011. Det Digitale Samfund

26. september 2011. Det Digitale Samfund Det Digitale Samfund Dette notat er et indspil til Forsk2020 skrevet i samarbejde mellem Institut for Datalogi og Institut for Informations- og medievidenskab - Aarhus Universitet, Datalogisk Institut

Læs mere

Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse

Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse Januar 2004 Public Governance i Danmark god offentlig topledelse 1 Af kontorchef Solvejg Jakobsen og konsulent Lise Balslev, KL og Sekretariatet for Forum for Offentlig Topledelse Finansministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere