Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente"

Transkript

1 Værd at vide om dit testamente

2 Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle testamenter og boer, og Kræftens Bekæmpelse sætter en ære i, at alle ønsker bliver respekteret, så alt kommer på plads. Derfor ved vi også, hvilke spørgsmål et testamente skal give svar på. Den viden deler vi gerne med dig. Du sidder nu med en pjece, der giver svar på en lang række af de spørgsmål, Kræftens Bekæmpelse i tidens løb har fået fra mennesker, der har ønsket at udtrykke deres sidste vilje. Du er altid velkommen til at kontakte Kræftens Bekæmpelse på tlf , hvis du ønsker flere oplysninger om testamenter, inden du eventuelt kontakter en advokat. Tak for din interesse. Med venlig hilsen Kræftens Bekæmpelse Derfor er dit testamente vigtigt 5 Gode grunde til at støtte Kræftens Bekæmpelse 6 Hvem arver, hvis du ikke opretter et testamente? 8 De tre arveklasser 9 Når du er gift 10 Når du lever i papirløst parforhold 11 Hvem skal betale afgift? 12 Hvor stor bliver afgiften? 13 Støt Kræftens Bekæmpelse, uden at det koster de øvrige arvinger noget 14 Hvordan opretter du et testamente? 17 Hvad skal der stå i testamentet? 18 Notartestamente 19 Vidnetestamente 20 Når du har særlige ønsker om fordeling af indbo 21 Advokatbistand 23 Hvad koster det at oprette et testamente? 24 Huskeseddel til dit møde med advokaten 25 Kan et testamente laves om? 26 Sådan sikrer du, at testamentet kommer for dagens lys 26 Vælg de rigtige ord i dit testamente 27 Fire eksempler på testamenter 28 Ordliste 33 Svarkort 35 Udgivet med støtte fra: Produceret i samarbejde med: Sigvardt & Co 1. udgave Trykt november 2007

3 Derfor er dit testamente vigtigt Når du opretter et testamente, sikrer du, at tingene bliver, som du ønsker det. Du får indflydelse på eftertiden og kan sikre, at der ikke opstår misforståelser om, hvordan arven skal fordeles. Et testamente handler altså også om ansvarlighed og betænksomhed. Start med at gøre dig klart, om du har særlige ønsker om, hvad der skal ske med din formue og dine ejendele. Så kan du bedre danne dig et overblik over, hvordan dine ønsker kan blive til virkelighed. Hvis du ikke opretter testamente, vil din formue og dine ejendele blive fordelt efter arvelovens regler. Det betyder, at den nærmeste familie arver. Har du ingen nærmeste familie, går arven til staten. Det er en god idé at oprette et testamente, uanset om du har familie eller ej. Du har måske et ønske om at betænke venner og bekendte eller en forening, der har betydet noget for dig. Endelig kan det være, at dine nærmeste sidder i så gode økonomiske kår, at det er aktuelt at støtte en god sag. < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 5

4 Gode grunde til at støtte Kræftens Bekæmpelse Om 20 år vil kræft ikke længere være en sygdom, man dør af. Men noget, man kan leve med. Det mener nogle kræftlæger. Og vi håber, at de får ret. Hvert år vælger mange mennesker at betænke Kræftens Bekæmpelse i deres testamente med hele arven eller måske bare en del af den. Beløbene kan være store og små. Men de er altid en velment og vigtig hjælp. Du kan betænke Kræftens Bekæmpelse, uden at det koster de andre arvinger noget som helst. Det kan du læse mere om på side 14. Vejen er den bedst mulige kræftforebyggelse og kræftbehandling. Så kan vi øge mulighederne for, at danskerne undgår kræft. Og øge mulighederne for at hjælpe alle, der får sygdommen. Kræftens Bekæmpelse betaler i dag halvdelen af den offentlige kræftforskning i Danmark. Vi sørger for, at kræftpatienter får hjælp og støtte på vores rådgivningscentre over hele landet. Og vi giver oplysninger til alle om, hvordan man selv kan gøre en indsats for at undgå kræft. Alle de opgaver bliver blandt andet løst for de penge, vi modtager ved arv og gaver. Kræftens Bekæmpelse er nemlig en privat forening, der ikke nyder godt af store tilskud fra staten. Kun ca. 6 pct. af vores indtægter stammer fra Tips- og Lottomidlerne. Derfor er bidragene fra private helt uundværlige for kræftsagen. Og både små og store beløb bliver modtaget med taknemmelighed. Når du betænker Kræftens Bekæmpelse i dit testamente, giver du en gave for livet. En gave, der får betydning for mennesker i mange år frem. For selvom kampen mod kræften er svær og til tider ser umulig ud, kan du være sikker på én ting, når du støtter Kræftens Bekæmpelse. Vi giver aldrig op. 6 < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 7

5 Hvem arver, hvis du ikke opretter et testamente? Hvis du ikke opretter et testamente, vil din formue og dine ejendele blive fordelt efter arvelovens regler. Ifølge arveloven arver ægtefællen samt børn. Børnebørn, oldebørn, forældre, søskende, bedsteforældre og deres børn kan også komme i betragtning. Du kan læse mere om arveklasserne på næste side. Hvis man kun efterlader sig en ægtefælle, arver vedkommende det hele. Efterlader man sig kun børn, arver de det hele. Hvis man efterlader sig både ægtefælle og børn, fordeler loven arven mellem dem, således at ægtefællen arver 1/2 og børnene 1/2. Ved sædvanligt formuefællesskab udtager ægtefællen 1/2 af fællesboet som boslod og udtager således 3/4 af det samlede bo. Ved formuefællesskab kan den længstlevende ægtefælle altid sidde i uskiftet bo med fællesbørn. De tre arveklasser Her er de tre arveklasser, arveloven inddeler slægtninge i. 1. arveklasse børn børns efterkommere ægtefælle Hvis der er arvinger i 1. arveklasse, arver andre slægtninge ikke. 2. arveklasse afdødes forældre og deres efterkommere (dvs. afdødes søskende, subsidiært afdødes nevøer og niecer samt deres efterkommere). Hvis der ikke er arvinger i 1. arveklasse, så arver 2. arveklasse. Hvis der er arvinger i 2. arveklasse, arver andre slægtninge ikke. Arven går i statskassen, hvis der ikke er arvinger i nogen af de 3 arveklasser, og der ikke er skrevet testamente. Det er vigtigt at overveje, om du vil begunstige en samlever, en god bekendt eller en forening, eller om det er dit sidste ønske, at staten skal overtage din formue og dine ejendele. 3. arveklasse bedsteforældre og deres børn, men ikke deres børnebørn. (Afdødes fætre/ kusiner er således ikke arvinger ifølge loven). Såfremt der ikke er arvinger i 2. arveklasse, arver 3. arveklasse. Læg altså mærke til, at papirløst parforhold og svogerskab ikke medfører arveret efter loven. Du bør derfor oprette et testamente, hvis du ønsker at betænke en bestemt person, f.eks. en samlever, en god ven/veninde, en fætter eller kusine eller måske et formål, der har betydning for dig. 8 < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 9

6 Når du er gift Når du lever i et papirløst parforhold Når du er gift eller har børn, er der nogle begrænsninger for, hvor meget du kan beskære ægtefællens og børnenes arveandel. I dit testamente kan du beskære ægtefælles og børns arv til 1/4 af, hvad der tilkommer dem ifølge arveloven. Børns tvangsarv kan desuden begrænses til 1 mio. kroner pr. barn (2008-niveau). Denne arveandel kaldes tvangsarv. Reglerne om tvangsarv bestemmer altså, at man ikke kan gøre børn og ægtefælle arveløse. Når du har ægtefælle og/eller børn, finder du det sandsynligvis naturligt, at de skal arve. Samtidig kan det være, at du gerne vil støtte en forening. I den situation kan du indsætte foreningen til at arve et fast beløb, en procentdel af formuen eller måske overskuddet efter, at tvangsarven er fordelt. Du bør altså oprette et testamente, hvis der er arvinger i 1. arveklasse, og du ønsker at disponere over den del af din formue, der ikke er tvangsarv. Lever du i et papirløst parforhold, og har du ingen børn, kan du frit bestemme over hele din formue i dit testamente. Ugifte samboende har ikke automatisk arveret efter hinanden i henhold til arveloven. Derfor er det meget vigtigt, at du opretter et testamente, hvis du bor sammen med en, som du ønsker skal arve dig. Hvis I ikke har børn, kan I indsætte hinanden som eneste arving. Hvis I har børn, kan I indsætte hinanden til at arve 3/4. Hvis I har boet sammen i mindst to år, har et fællesbarn eller venter et barn sammen, kan I oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente. Her kan I bestemme, at I skal arve hinanden, som om I var ægtefæller dog som ægtefæller med fuldstændigt særeje. Det betyder, at op til 7/8 af din formue kan gå til din samlever, selv om du har børn. 10 < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 11

7 Hvem skal betale afgift? Hvor stor bliver afgiften? Kræftens Bekæmpelse skal ikke betale afgift, når foreningen arver. Når du vælger at testamentere til Kræftens Bekæmpelse, vil hele arven altså gå direkte til formålet. Ægtefæller betaler heller ikke nogen afgift. Men andre arvinger, der ikke er afgiftsfritaget, skal betale afgift af arven. De nuværende regler om afgift af dødsboer trådte i kraft den 1. juli På næste side kan du se den personkreds, der er omfattet af boafgift og tillægsboafgift. Boafgift Der betales ingen boafgift af de første kr ,- (2008-niveau). Herefter betales en boafgift på 15% for nært beslægtede. Tillægsboafgift Udover boafgiften betaler andre arvinger tillige en tillægsboafgift på 25%. Tillægsboafgiften beregnes således, at den samlede effektive afgift bliver ca. 36,25% afhængig af formuens størrelse. Boafgiftens størrelse kommer an på, hvem man er. Arvinger i slægten og foreninger skal f.eks. ikke betale det samme. Her kan du se, hvem der skal betale hvor meget i boafgift. Afgiftsfri 0% Ægtefæller. Humanitære organisationer og almennyttige fonde. Boafgift betales af arv udover 15% Børn, børnebørn eller disses afkom, herunder stedbørn kr. (2008-niveau) Plejebørn på visse betingelser. Forældre. Frasepareret, fraskilt ægtefælle. Svigerbørn. Personer med fælles bopæl med afdøde i 2 år, på visse betingelser. (her er der både tale om ugifte samboende og f.eks. søskende, som har haft samme folkeregisteradresse i mindst 2 år). Tillægsboafgift 25% Andre. 12 < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 13

8 Eksempel 1 Støt Kræftens Bekæmpelse, uden at det koster de øvrige arvinger noget Du kan begunstige Kræftens Bekæmpelse, uden at det koster noget for boets øvrige arvinger. Det giver boafgiftsloven fra 1995 mulighed for. På næste side kan du se et eksempel, hvor afdøde ikke efterlader sig tvangsarvinger, og hvor testator har indsat en niece som universalarving til boets beholdning. Regneeksemplet viser, at hvis bobeholdningen er 1 million kr., vil niecen efter boafgift og tillægsboafgift få udbetalt en nettoarv på kr. Hvis testator bestemmer, at niecen skal arve kr. og indsætter Kræftens Bekæmpelse som universalarving med bestemmelse om, at Kræftens Bekæmpelse skal betale boafgiften, vil niecen stadig få udbetalt kr., og der vil derudover blive kr. til Kræftens Bekæmpelse, som ikke betaler afgift. Kræftens Bekæmpelse arver altså kr., uden at det koster arvingen en øre. (Alle tal er på 2008-niveau) NETTOBEHOLDNING kr. En niece er i testamentet indsat som universalarving, hvorefter niecen arver kr. Boafgift (bundfradraget i 2008) = x 15% = kr. Tillægsboafgift = x 25% Afgift i alt Bobeholdning Nettoarv til niecen kr. = kr kr kr. Hvis du i stedet i testamentet bestemmer, at niecen skal arve kr. fri for afgift, og Kræftens Bekæmpelse indsættes som universalarving til resten, bliver resultatet således: Nettoarv til niecen fri for afgift kr. Eksempel 2 Boafgift (bundfradraget i 2008) = x 15% = Tillægsboafgift = x 25% = Afgift i alt Bobeholdning kr. Nettoarv til niecen Nettoarv til Kræftens Bekæmpelse kr kr. 14 < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 15

9 Hvordan opretter du et testamente? I princippet kan du selv skrive dit testamente, hvis dine ønsker er meget enkle. Det gælder f.eks., hvis du efterlader alt til en bestemt person eller forening. Det er dog vigtigt at overholde visse formelle regler for at undgå, at testamentet bliver misforstået. Derfor siger loven, at testamentet skal underskrives af en notar (notartestamente) eller af to vidner (vidnetestamente). Du kan bestille en testamenteformular med Justitsministeriets officielle genpartspapir hos Kræftens Bekæmpelse. Brug svarkortet, som du finder bagest i denne folder. Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at du henvender dig til en advokat for at få oprettet et testamente. Vi vil også anbefale, at du registrerer dit testamente hos notaren, uanset om du selv har skrevet det, eller det er udfærdiget af en advokat. Så er du sikker på, at din sidste vilje bliver ført ud i livet, når det gælder. < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 17

10 Hvad skal der stå i testamentet? Notartestamente I indledningen skal du skrive dit navn, din adresse og dit CPR-nr. Herefter skal du skrive, hvilke personer der skal arve samt hvilke beløb eller effekter, det drejer sig om, og om du samtidig annullerer et tidligere testamente. Du kan for eksempel: Efterlade et bestemt beløb eller en bestemt ting til en person og/eller forening. Opdele formuen i andele til forskellige personer og/ eller foreninger. Betænke en forening med det, der er tilbage, når tvangsarv og legater er betalt. Bestemme, om din advokat skal være bobestyrer. Det kan også være praktisk at skrive dine ønsker om vedligeholdelse af gravsted. Se i øvrigt eksempler på testamenter bagest i pjecen. En notar er en embedsmand med tilknytning til det lokale dommerkontor. Når du får registreret dit testamente hos notaren, bliver testamentet indført i Centralregisteret for Testamenter. Så er du sikker på, at testamentet altid vil komme for dagens lys, og at de ønsker, du har udtrykt i testamentet, bliver opfyldt. Notaren kan ikke hjælpe med at udforme selve testamentet. Det skal du have en advokat til at gøre. Testamentet skal være i to eksemplarer. Du beholder originalen, og kopien indgår i Centralregisteret for Testamenter. Når du henvender dig til notaren for at få registreret dit testamente, vil notaren først og fremmest sikre sig din identitet. Du kan f.eks. vise pas eller kørekort. Notaren vil også sikre sig, at du er ved din fornufts fulde brug. Det koster 300 kroner at få testamentet registreret hos notaren. Du kan finde notaren på det nærmeste dommerkontor ved at gå ind på Du kan også ringe til Kræftens Bekæmpelse på telefon Så hjælper vi dig med at finde adressen på dommerkontoret i din retskreds. 18 < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 19

11 Vidnetestamente Hvis du ikke ønsker at oprette et notartestamente eller hvis du er forhindret i det kan du oprette dit testamente over for to vidner. Her er de betingelser, der skal være opfyldt, for at testamentet er gyldigt: Du skal være ved din fornufts fulde brug. Du skal skrive under eller vedkende dig testamentet, mens begge vidner samtidigt er til stede. Vidnerne skal herefter straks skrive deres navne på testamentet. Vidnerne skal være klar over, at det er et testamente, de bevidner (men de behøver ikke at have kendskab til testamentets indhold), og de skal være til stede som testamentsvidner efter dit ønske. De vidner, der skriver under på testamentet, må ikke selv være betænkt i testamentet, ligesom vidners pårørende m.v. heller ikke må være betænkt i testamentet. Når du har særlige ønsker om fordeling af indbo Du kan selv bestemme, hvordan almindeligt indbo og andre personlige effekter skal fordeles. Det gør du ved at lave en liste over, hvem der skal have hvilke effekter. Listen skal være dateret og underskrevet for at være gyldig. Det er kun almindeligt indbo, du kan fordele på denne måde. Kostbart indbo som f.eks. meget dyre malerier eller smykker kræver, at du opretter et testamente. Hvis du laver en liste og giver en indbogenstand til en, som også skal arve noget andet efter dig, vil den pågældende få indboet som en del af sin arv og ikke ud over sin arv. Hvis du ønsker, at indboet skal gives ud over den pågældendes del af arven, skal det fremgå tydeligt. Vidnetestamentet har principielt samme gyldighed som notartestamentet. Men hvis der efter testators død opstår tvivl om testamentets gyldighed, kan det være svært at bevise, om testator var ved sin fornufts fulde brug. F.eks. kan et eller begge vidner være afgået ved døden. Der er heller ikke den samme sikkerhed for, at testamentet bliver fundet, som når det registreres hos notaren. En kopi af notartestamentet opbevares nemlig i et centralt register. 20 < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 21

12 Advokatbistand Testamentet er din sidste vilje. Derfor er det meget vigtigt, at det er klart og entydigt. Så vil der aldrig kunne opstå tvivl om, hvordan det skal forstås. Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at du kontakter en advokat, når du beslutter dig for at oprette et testamente. Advokaten kan svare på alle de spørgsmål, du måtte have om oprettelsen af testamentet og indholdet af det. Når en advokat opstiller testamentet, sikrer du, at de juridiske betingelser er opfyldt, så dine ønsker bliver fulgt. Endelig kan advokaten formidle kontakten til notaren og aftale mødet med notaren, hvor du underskriver testamentet. Du kan finde navne og adresser på advokater ved at gå ind på Kræftens Bekæmpelse kan også hjælpe med at finde navn og adresse på en advokat i dit område. Brug svarkortet bagest i folderen eller ring til os på telefon < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 23

13 Hvad koster det at oprette et testamente? Nogle mennesker tror, at det er dyrt at oprette et testamente hos en advokat. Men det behøver det ikke at være. De omkostninger, der er forbundet med at gå til en advokat for at oprette et testamente, vil være små i sammenligning med de udgifter, der kan opstå, hvis testamentet ikke er rigtigt oprettet. Advokaten får honorar for det antal timer, han eller hun bruger på testamentet. Du kan spare penge ved at have forberedt dig hjemmefra, før du går til en advokat. Skriv ned på forhånd, hvordan du ønsker, at din formue og dine ejendele skal fordeles. Så kan advokaten hurtigt opstille dine ønsker på den rigtige måde. Skriv også dine spørgsmål ned på forhånd. På næste side kan du se en liste over nogle af de ting, du kan overveje, før du går til advokat. Når advokaten har udfærdiget testamentet, skal det påtegnes af notaren. Husk at spørge advokaten, om du har mulighed for at få retshjælp i forbindelse med oprettelsen af testamentet (et tilskud fra det offentlige). Huskeseddel til dit møde med advokaten Her er 10 ting, som du helst skal have styr på, før du går til en advokat. Så kan advokaten arbejde hurtigere, og du undgår, at arbejdet med at oprette testamentet trækker i langdrag. 1 Har du tidligere oprettet et testamente? Så tag en kopi med til advokaten. 2 Er du eller har du tidligere været gift? 3 Er en tidligere ægtefælle eller børn afgået ved døden og hvornår? 4 Sidder du i uskiftet bo? (husk navn og adresse på eventuelle børn og børnebørn). 5 Har du særlige ønsker om vedligeholdelse af evt. gravsted? 6 Hvordan skal arven fordeles? Husk navn og adresse på familie, venner og foreninger, du ønsker at betænke. 7 Hvem skal betale afgift af de legater, du ønsker at give: Boet eller arvingen? 8 Ønsker du, at bestemte indboeffekter skal overdrages til bestemte personer? 9 Hvad skal der ske med eventuelle husdyr? 10 Hvem skal stå for bobehandlingen? 24 < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 25

14 Kan et testamente laves om? Det kan godt være, at du på et tidspunkt ønsker at ændre indholdet i dit testamente. Du vil måske tilføje en person eller en forening til listen over dem, der skal betænkes. Når du vil ændre i dit testamente, sker det på samme måde, som når du opretter et testamente. Igen er det vigtigt, at du henvender dig til en advokat og notaren. Så er du sikker på, at testamentet bliver formuleret rigtigt, og at du undgår misforståelser. Sådan sikrer du, at testamentet kommer for dagens lys Vælg de rigtige ord i dit testamente I dit testamente har du mulighed for at skrive, hvordan du ønsker, at arven skal anvendes. Hos Kræftens Bekæmpelse respekterer vi altid de ønsker, der er formuleret i et testamente. Men vi ved også, at nogle ønsker kan blive så specifikke, at de står i vejen for den oprindelige tanke om at hjælpe og gøre godt. Det kan f.eks. være, at testator har ønsket at støtte forskningsprojekter i en meget speciel form for kræft. Men måske går der mange år, før der kommer et projekt inden for dette område. I mellemtiden må arven så ligge og vente, selv om pengene kunne have gjort nytte på et andet vigtigt område i kampen mod kræft. Derfor anbefaler Kræftens Bekæmpelse, at man giver så brede retningslinjer som muligt. Et notartestamente kommer altid for dagens lys. Skifteretten forespørger nemlig automatisk Centralregisteret for Testamenter, om den pågældende person har oprettet testamente. Derefter kontakter skifteretten arvingerne for at aftale, hvordan bobehandlingen skal foregå. Hvis testamentet ikke er registreret hos notaren, kan det være en god ide at fortælle et nært familiemedlem eller en bekendt, hvor testamentet bliver opbevaret. Kræftens Bekæmpelse anbefaler altid, at man bruger en notar. 26 < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 27

15 Fire eksempler på testamenter Eksempel på notartestamente Eksempel på notartestamente med specifikt formål Undertegnede NN, CPR-nr. xxxxxx-xxxx, boende xxgade i X-købing opretter hermed følgende: Testamente Undertegnede NN, CPR-nr. xxxxxx-xxxx, boende xxgade i X-købing opretter hermed følgende: Testamente idet jeg oplyser, at jeg aldrig har været gift at jeg ikke efterlader mig livsarvinger, herunder adoptivbørn eller efterkommere af sådanne, og at jeg ikke tidligere har oprettet testamente. idet jeg oplyser, at jeg aldrig har været gift, at jeg ikke efterlader mig livsarvinger, herunder adoptivbørn eller efterkommere af sådanne, og at jeg ikke tidligere har oprettet testamente. 1. Når jeg dør, skal udgifterne til min begravelse afholdes af boet. Jeg ønsker i den forbindelse, at der indgås aftale om vedligeholdelse af mit gravsted i en periode på 10 år. Vedligeholdelsen skal inkludere grandækning til jul og sommerblomster. 2. Det er mit ønske, at min mangeårige ven UU skal være berettiget til at udtage det indbo, hun måtte ønske. Herudover skal UU have udbetalt et legat på ,00 kroner. Afgiften af både indboet og de ,00 kroner skal betales af boet. 3. Alt, hvad jeg i øvrigt efterlader mig, skal tilfalde Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø. Dette testamente underskriver jeg for notaren i to enslydende eksemplarer, hvoraf det ene skal opbevares i Centralregistret for Testamenter, sådan at en afskrift heraf skal have samme gyldighed som originaltestamentet. 1. Når jeg dør, skal udgifterne til min begravelse afholdes af boet. Jeg ønsker i den forbindelse, at der indgås aftale om vedligeholdelse af mit gravsted i en periode på 10 år. 2. Alt, hvad jeg efterlader mig, skal tilfalde Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø. Arven efter mig skal anvendes til forskning. Hvis det er muligt, vil jeg helst have, at Kræftens Bekæmpelse anvender arven til forskning i lungekræft. Dette testamente underskriver jeg for notaren i to enslydende eksemplarer, hvoraf det ene skal opbevares i Centralregisteret for Testamenter, sådan at en afskrift heraf skal have samme gyldighed som originaltestamentet. Sted, den xx/xx 20xx Testators underskrift Sted, den xx/xx 20xx Testators underskrift 28 < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 29

16 Eksempel på vidnetestamente Eksempel på udvidet samlevertestamente Undertegnede NN, CPR-nr. xxxxxx-xxxx, boende xxgade i X-købing opretter hermed følgende: Testamente idet jeg oplyser, at jeg kun har været gift med yy, som afgik ved døden den xx.xx.xxxx, og hvis bo jeg har overtaget til hensidden i uskiftet bo/ hvis bo jeg har skiftet, at jeg efterlader mig følgende livsarvinger: Min datter: aa, boende aagade i a-købing, født den xx.xx.xxxx og min søn: bb boende bbgade i b-købing, født den xx.xx.xxxx, og at jeg ikke tidligere har oprettet testamente. 1. Når jeg dør, skal udgifterne til min begravelse afholdes af boet. Jeg ønsker i den forbindelse, at der indgås aftale om vedligeholdelse af mit gravsted i en periode på 10 år. Vedligeholdelsen skal inkludere grandækning til jul og sommerblomster. 2. Det er mit ønske, at Kræftens Bekæmpelse skal have et legat på ,00 kroner. 3. Alt, hvad jeg i øvrigt efterlader mig, skal tilfalde mine børn. Sted, den xx/xx 20xx Testators underskrift Undertegnede to vidner kan bekræfte: at, vi er til stede samtidig efter testators ønske med det formål at bevidne oprettelsen af hans/hendes testamente, at vi straks har påtegnet testamentet, og at testator ved testamentets oprettelse er ved hans/hendes fornufts fulde brug og i enhver henseende i stand til fornuftsmæssigt at råde over sine ejendele. Sted, den Underskrift Navn: Adresse: Sted, den Underskrift Navn: Adresse: Undertegnende xx og yy begge boende NNgade 0, Z-købing opretter herved følgende: Gensidigt testamente Idet vi oplyser, at vi aldrig har været gift at vi kun har følgende livsarving bb, født den xx-xx-xxxx at vi ikke tidligere har oprettet testamente at vi har levet sammen på samme folkeregisteradresse siden Det er vort ønske, at vi skal arve hinanden og arves, som var vi ægtefæller, jf. 87 i den nye arvelov, som trådte i kraft den 1. januar 2008 (eller jf. 87 i arveloven). 2. Det er vort ønske, at den af os, som måtte blive længstlevende, skal arve mest muligt efter førstafdøde, således at førstafdødes livsarvinger alene skal have deres tvangsarvelod i henhold til den enhver tid gældende arvelovgivning. Det er vort ønske, at alt, hvad der falder i arv efter længstlevende, skal tilfalde vores fælles livsarving. 3. Dette testamente kan så længe vi begge lever - kun ændres af os i fællesskab, og ændringen skal ske i overensstemmelse med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente. 4. Hvis vi på grund af uoverensstemmelse ophæver vort samliv, anses dette testamente automatisk for at være tilbagekaldt, medmindre særlige omstændigheder taler herimod. 5. Samtlige bestemmelser i dette testamente skal også være gældende, hvis vi senere indgår ægteskab med hinanden. 6. Den af os, der bliver længstlevende, skal frit kunne ændre bestemmelserne i dette testamente, for så vidt angår arven efter længstlevende. 7. Dette testamente underskriver vi hos notaren i to ligelydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres opbevaret i Centralregistret for Testamenter, og sådan at en afskrift heraf skal have samme gyldighed som originaltestamentet. Sted Underskrifter 30 < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 31

17 Ordliste Arveklasser: Inddeling i arveloven, hvorefter arvinger deles i livsarvinger, forældrelinjen og bedsteforældrelinjen. Arveklassen har betydning for boafgiften. Bedsteforældrelinien: En persons bedsteforældre og forældres søskende. Boafgift: Bobestyrer: En %-del af boet, der betales i afgift til staten. Den person - typisk en advokat som testator eller skifteretten har udpeget til at forestå behandlingen af boet. Bobestyrerbo: Skifte, hvor betingelserne til privat skifte ikke er opfyldt, eller hvor arvingerne af andre årsager vælger denne skifteform. Centralregisteret for Testamenter: Alle testamenter, der påtegnes af notaren, registreres i et centralt register. Formue: Alt hvad man råder over f.eks. penge, indbo, værdipapirer, fast ejendom osv. Forældrelinjen: En persons forældre og deres efterkommere. Kodicil: Legal arving: Livsarving: Tillæg til et testamente. En person, der er arving iflg. loven, f.eks. ægtefælle En persons børn og deres efterkommere. < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 33

18 Legat: Legatar: Notar: Et bestemt beløb, en bestemt ting eller ejendom, der tilfalder en legatar. Den, der modtager et legat. Embedsmand på dommerkontoret, der ved sin underskrift sikrer sig testators identitet og evne til at oprette testamente. Notartestamente: Testamente påtegnet af notaren og registreret i Centralregisteret for Testamenter. Privat skifte: Retsafgift: Skifte, der foretages af arvingerne selv (ofte med hjælp fra en advokat). Afgift, der betales i forbindelse med boets udlevering fra skifteretten. Svarkort Ja tak! Send mig venligst Oplysning om advokater i mit nærområde Oplysning om det nærmeste notarkontor En testamenteformular med Justitsministeriets genpartsformular Ring mig op. Jeg har nogle spørgsmål om oprettelse af testamente og vil gerne ringes op af Kræftens Bekæmpelse Tvangsarv: Den del af formuen, som testator ikke kan disponere over ved testamente. Med venlig hilsen Tvangsarvinger: Ægtefælle, børn og børns efterkommere. Navn: Testamente: Testator: Uskiftet bo: En disposition, hvorved man bestemmer, hvordan ens efterladte formue og ejendele skal fordeles. Den person, der opretter et testamente. En ret for den efterlevende ægtefælle til at overtage hele fællesboet til fri rådighed ved den andens død uden at skifte med fælles livsarvinger. Gade og nummer: Postnummer og by: Telefon: Bedst mellem kl. og kl. (vælg venligst et tidsrum mandag til fredag mellem kl og kl ) Vidnetestamente: Testamente oprettet for vidner. Jeg vil gerne være medlem af Kræftens Bekæmpelse 34 >Tilbage til oversigt<

19 Udgivet med støtte fra: Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden København Ø

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme arv og testamente 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme 3 PTU FORBEDRER LIVET EFTER ULYKKEN 4 Derfor er vi glade for at komme i PTU 6 HVIS DU SELV VIL BESTEMME 6 Hvorfor skal jeg oprette et testamente?

Læs mere

Testamente - Eksemplar

Testamente - Eksemplar Testamente - Eksemplar VIII. Eksemplar: Notartestamente (- Eksemplar 1) 1 Undertegnede, cpr nr. xxxxxx-xxxx, der ikke tidligere har oprettet testamente, der ikke er gift og aldrig har været gift, der ikke

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk

ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk Brug Forum Advokater ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk VI KÆMPER FOR EN BEDRE TILVÆRELSE FOR MENNESKER MED FØLGER AF POLIO ELLER EN ULYKKE www.forumadvokater.dk

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet, så blindhed undgås Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Forebyggelse af øjensygdomme ved

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer 1 Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer Generelt Når man tegner en livsforsikring, vil det oftest være en fordel at anføre, hvem der skal være begunstiget, hvis forsikrede dør i forsikringstiden.

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9 2 Indhold Afklaring og omtanke - et smukt træk...5 Om Dansk Skoleskak...6 Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8 Hvordan kan jeg testamentere?...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente?... 10

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens ARVRET OG SKIFTERET I. Indledning I tidligere kapitler har vi set, at formuerettigheder kan overdrages i følge en aftale (en kontrakt) eller i følge en kreditorforfølgning. I dette kapitel behandles arveretten,

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Missionen blandt Hjemløse Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside

Missionen blandt Hjemløse Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside i dit testamente hjælper gratis og uforpligtende med at oprette dit testamente. Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside Den sidste vilje Et testamente sikrer, at ens arv bliver fordelt

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

ARV. Hvem skal have del i din arv?

ARV. Hvem skal have del i din arv? ARV Hvem skal have del i din arv? LAD DIN ARVAFGIFT SKABE GLÆDE OG UDVIKLING Hvis du inkluderer BØRNEfonden i dit testamente er du bl.a. med til at sikre: Bedre livsvilkår for børn og unge i nogle af

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Dit livs gave til KFUM og KFUK. Værd at vide om arv og testamente

Dit livs gave til KFUM og KFUK. Værd at vide om arv og testamente Dit livs gave til KFUM og KFUK Værd at vide om arv og testamente Det er vigtigt i tide at gøre sig klart, hvad der skal ske med ens formue og ejendele, når man ikke mere selv kan bestemme. Ved at oprette

Læs mere

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK 2 BETÆNK KIRKEN HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE NU? Vi mennesker omgiver os med ting og værdier, der betyder meget for os

Læs mere

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV?

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? INDHOLD FORORD... 2 HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE?... 4 Hvad siger arveloven? Hvem arver hvem?... 4 Oprettelse af et testamente... 6 Omkostninger forbundet med oprettelse

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

arv og testamente Børnecancerfonden informerer

arv og testamente Børnecancerfonden informerer arv og testamente i arv og testamente 3 Hvorfor skal jeg støtte Børnecancerfonden? Hvert år får omkring 200 børn under 18 år kræft. Børn med kræft udgør en relativ lille patientgruppe som nemt kan blive

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver Når arver Indhold Orden i tingene. Tingene i orden. Hvert år vælger rigtig mange mennesker at testamentere til. Så mange at indtægterne fra arv i dag er den største indtægtskilde overhovedet for foreningen.

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

Fra hjertet. Arv og gaver forlænger livet

Fra hjertet. Arv og gaver forlænger livet Fra hjertet Arv og gaver forlænger livet 40 års fremskridt i forskning i hjertekarsygdomme Et stærkt engagement for at redde liv Arv og gaver gør en forskel Bekæmpelse af hjertekarsygdomme - nu og i fremtiden

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for kommende seniorer Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for seniorer Velkomst Pensionsformer Arv og testamente Muligheder

Læs mere

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96 Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Begravelsesforretningen Sjælland ApS Københavns Skifteret Hestemøllestræde 6, 1464 København K Telefon 33 44 84 10 Skifteretten i Glostrup Stationsparken 27,

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Arveloven 2008. Lov nr. 515 af 06.06.2007. Indholdsfortegnelse:

Arveloven 2008. Lov nr. 515 af 06.06.2007. Indholdsfortegnelse: Arveloven 2008 Lov nr. 515 af 06.06.2007 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Slægtninges arveret 1-8 Kapitel 2 Ægtefællens arveret 9-14 Kapitel 3 Svogerskabsarv efter en længstlevende ægtefælle 15-16 Kapitel

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

En gave for livet. Læger uden Grænser i dit testamente

En gave for livet. Læger uden Grænser i dit testamente En gave for livet Læger uden Grænser i dit testamente En gave med en særlig værdi Arv udgør en vigtig del af de samlede bidrag til Læger uden Grænser (MSF). Når mennesker betænker os i deres testamente,

Læs mere

http://advokatgruppen.lu/arveret/

http://advokatgruppen.lu/arveret/ Arveret i Luxembourg http://advokatgruppen.lu/arveret/ INDHOLD IPR Ugifte Personer Ugifte Samlevende Gifte Personer Gaver Arveafgift Testamente Formaliteter IPR: Hvilket lands lov skal anvendes? Domicilprincippet:

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

En gave for livet. Læger uden Grænser i dit testamente

En gave for livet. Læger uden Grænser i dit testamente En gave for livet Læger uden Grænser i dit testamente En gave med en særlig værdi Arv udgør en vigtig del af de samlede bidrag til Læger uden Grænser (MSF). Når mennesker betænker os i deres testamente,

Læs mere

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift,

Læs mere

Din vigtigste arving....kan være en, du aldrig har mødt. Læger uden Grænser i dit testamente

Din vigtigste arving....kan være en, du aldrig har mødt. Læger uden Grænser i dit testamente Din vigtigste arving...kan være en, du aldrig har mødt Læger uden Grænser i dit testamente 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad står Læger uden Grænser for? s. 5 Respekt for Læger uden Grænsers arbejde s. 6 Hvad

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer 1 Skifte af dødsboer Skifte af dødsboer Information til arvinger 2013 Skifte af dødsboer 2 Indhold Generelt 3 Formålet med denne vejledning 3 Bobestyrerboer 3 Privatskiftede boer 3 Hvor lang tid tager

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

Ugifte samlevendes retsstilling vedrørende arv forslag til Arvelov (L100):

Ugifte samlevendes retsstilling vedrørende arv forslag til Arvelov (L100): Retsudvalget L 100 - Bilag 4 Offentligt KØBENHAVNS UNIVERSITET DET JURIDISKE FAKULTET Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K. Ugifte samlevendes retsstilling vedrørende arv forslag til

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet.

Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet. Eksempel og forklaring på de felter, der af og til kan være tvivl om, når man skal udfylde en boopgørelse Sagsnr. SKS. nr. CPR nr. Afdødes cpr nr. Boopgørelse Opgørelse over aktiver og passiver vedrørende

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave 1 Pædagogen Hera og ingeniøren Mick gifter sig i 2002 og køber i lige sameje et hus i Harlev. Parret aftaler at dele udgifterne til huset lige. Hera og Mick

Læs mere

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL Opsparing i pensionsøjemed. 1 BANK Navn Saxo Privatbank A /S Adresse Søndergade 16 Postnummer og by 6650 Brørup Reg. nr. 1187 Nuværende konto nr. 6002 - CVR nr. 32 77

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

INDSIGT JULI 2009 skifte af dødsboer InformatIon til arvinger om skifte af dødsboer

INDSIGT JULI 2009 skifte af dødsboer InformatIon til arvinger om skifte af dødsboer INDSIGT JULI 2009 skifte af dødsboer Information til arvinger om skifte af dødsboer indhold Generelt 3 Den sikrende og afklarende fase 5 Den udførende fase 9 Den afsluttende fase 10 Boer, hvor der er en

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

Arveretten. Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen

Arveretten. Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen Arveretten Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen Indholdsfortegnelse FORORD Kapitel 1 Arverettens formal, genstand og indhold 1.1 Arverettens formal 13 1.2 Arverettens genstand 15 1.3 Arverettens

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt? PAPIRLØSE Hvad er min ret, hvad er min pligt? DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

Arv & Testamente ARV. WWF Verdensnaturfonden i dit testamente. En gave til en levende verden

Arv & Testamente ARV. WWF Verdensnaturfonden i dit testamente. En gave til en levende verden Arv & Testamente ARV WWF Verdensnaturfonden i dit testamente En gave til en levende verden 1 WWF Verdensnaturfonden James Morgan / WWF International Skrevet og redigeret af: Ditte Roslyng Tastesen WWF

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 I november 1993 arvede Birger Jensen en kostbar skulptur og et antikt tæppe efter sin mor Frida, som i et testamente oprettet i 1989 havde bestemt, at både

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre Når Kofoeds Skole arver dig, hjælper du socialt udsatte mennesker i Danmark til en bedre tilværelse. På den måde er du med til at give livsflammen videre. DET GÅR

Læs mere

Gode råd om testamentet

Gode råd om testamentet Gode råd om testamentet Det kan være svært at forholde sig til, hvad der skal ske, når vi dør. Alligevel er det en god ide at sætte sig ind i arveregler og hvem et testamente tilgodeser, hvis du vil sikre

Læs mere

WERLAUFF S. Arv & skifte. 8. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

WERLAUFF S. Arv & skifte. 8. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag WERLAUFF S ' Arv & skifte 8. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arv & skifte Erik Werlauff Arv & skifte med skiftereformen 2011 8. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Arv

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave 1 Hella, der er enke, bliver gift med Mads i 2003. Ægteparret har formuefællesskab. I 2005 fødes fællesbarnet Smilla. Da Smilla er 1 år, bliver Hella ansat

Læs mere

Guide. Undgå arvestrid. i familien. sider. Gode råd Hvem arver hvad. Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Undgå arvestrid. i familien. sider. Gode råd Hvem arver hvad. Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Guide Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Undgå arvestrid 18 sider i familien Gode råd Hvem arver hvad Undgå arvestrid INDHOLD: Vi skændes om julepynt og million-villaer...4-5

Læs mere

Copenhagen Business School - 2011 Juridisk Institut Cand.merc.aud-studiet kandidatafhandling. med fokus på arve- og skatteretlige regler

Copenhagen Business School - 2011 Juridisk Institut Cand.merc.aud-studiet kandidatafhandling. med fokus på arve- og skatteretlige regler Copenhagen Business School - 2011 Juridisk Institut Cand.merc.aud-studiet kandidatafhandling med fokus på arve- og skatteretlige regler Udarbejdet af: Birgitte Nordstrøm, cpr-nr. Vejleder: Henrik Nielsen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Hella og Martin mødte hinanden under deres studietid på Aarhus Universitet og blev gift i januar 1994. Kort før ægteskabet blev indgået, arvede Martin 400.000

Læs mere

Forberedelse af testamente

Forberedelse af testamente - 1 Forberedelse af testamente Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Nytåret giver almindeligvis anledning til forskellige overvejelser om status og tiden, der kommer. Måske særligt for den ældre

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011 Opgave 1 Mogens og Hedda, der havde nogenlunde samme indtægtsforhold, giftede sig i 2001 efter 3 års samliv. Der blev ikke oprettet ægtepagt i forbindelse med ægteskabet.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2013.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere