Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente"

Transkript

1 Værd at vide om dit testamente

2 Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle testamenter og boer, og Kræftens Bekæmpelse sætter en ære i, at alle ønsker bliver respekteret, så alt kommer på plads. Derfor ved vi også, hvilke spørgsmål et testamente skal give svar på. Den viden deler vi gerne med dig. Du sidder nu med en pjece, der giver svar på en lang række af de spørgsmål, Kræftens Bekæmpelse i tidens løb har fået fra mennesker, der har ønsket at udtrykke deres sidste vilje. Du er altid velkommen til at kontakte Kræftens Bekæmpelse på tlf , hvis du ønsker flere oplysninger om testamenter, inden du eventuelt kontakter en advokat. Tak for din interesse. Med venlig hilsen Kræftens Bekæmpelse Derfor er dit testamente vigtigt 5 Gode grunde til at støtte Kræftens Bekæmpelse 6 Hvem arver, hvis du ikke opretter et testamente? 8 De tre arveklasser 9 Når du er gift 10 Når du lever i papirløst parforhold 11 Hvem skal betale afgift? 12 Hvor stor bliver afgiften? 13 Støt Kræftens Bekæmpelse, uden at det koster de øvrige arvinger noget 14 Hvordan opretter du et testamente? 17 Hvad skal der stå i testamentet? 18 Notartestamente 19 Vidnetestamente 20 Når du har særlige ønsker om fordeling af indbo 21 Advokatbistand 23 Hvad koster det at oprette et testamente? 24 Huskeseddel til dit møde med advokaten 25 Kan et testamente laves om? 26 Sådan sikrer du, at testamentet kommer for dagens lys 26 Vælg de rigtige ord i dit testamente 27 Fire eksempler på testamenter 28 Ordliste 33 Svarkort 35 Udgivet med støtte fra: Produceret i samarbejde med: Sigvardt & Co 1. udgave Trykt november 2007

3 Derfor er dit testamente vigtigt Når du opretter et testamente, sikrer du, at tingene bliver, som du ønsker det. Du får indflydelse på eftertiden og kan sikre, at der ikke opstår misforståelser om, hvordan arven skal fordeles. Et testamente handler altså også om ansvarlighed og betænksomhed. Start med at gøre dig klart, om du har særlige ønsker om, hvad der skal ske med din formue og dine ejendele. Så kan du bedre danne dig et overblik over, hvordan dine ønsker kan blive til virkelighed. Hvis du ikke opretter testamente, vil din formue og dine ejendele blive fordelt efter arvelovens regler. Det betyder, at den nærmeste familie arver. Har du ingen nærmeste familie, går arven til staten. Det er en god idé at oprette et testamente, uanset om du har familie eller ej. Du har måske et ønske om at betænke venner og bekendte eller en forening, der har betydet noget for dig. Endelig kan det være, at dine nærmeste sidder i så gode økonomiske kår, at det er aktuelt at støtte en god sag. < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 5

4 Gode grunde til at støtte Kræftens Bekæmpelse Om 20 år vil kræft ikke længere være en sygdom, man dør af. Men noget, man kan leve med. Det mener nogle kræftlæger. Og vi håber, at de får ret. Hvert år vælger mange mennesker at betænke Kræftens Bekæmpelse i deres testamente med hele arven eller måske bare en del af den. Beløbene kan være store og små. Men de er altid en velment og vigtig hjælp. Du kan betænke Kræftens Bekæmpelse, uden at det koster de andre arvinger noget som helst. Det kan du læse mere om på side 14. Vejen er den bedst mulige kræftforebyggelse og kræftbehandling. Så kan vi øge mulighederne for, at danskerne undgår kræft. Og øge mulighederne for at hjælpe alle, der får sygdommen. Kræftens Bekæmpelse betaler i dag halvdelen af den offentlige kræftforskning i Danmark. Vi sørger for, at kræftpatienter får hjælp og støtte på vores rådgivningscentre over hele landet. Og vi giver oplysninger til alle om, hvordan man selv kan gøre en indsats for at undgå kræft. Alle de opgaver bliver blandt andet løst for de penge, vi modtager ved arv og gaver. Kræftens Bekæmpelse er nemlig en privat forening, der ikke nyder godt af store tilskud fra staten. Kun ca. 6 pct. af vores indtægter stammer fra Tips- og Lottomidlerne. Derfor er bidragene fra private helt uundværlige for kræftsagen. Og både små og store beløb bliver modtaget med taknemmelighed. Når du betænker Kræftens Bekæmpelse i dit testamente, giver du en gave for livet. En gave, der får betydning for mennesker i mange år frem. For selvom kampen mod kræften er svær og til tider ser umulig ud, kan du være sikker på én ting, når du støtter Kræftens Bekæmpelse. Vi giver aldrig op. 6 < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 7

5 Hvem arver, hvis du ikke opretter et testamente? Hvis du ikke opretter et testamente, vil din formue og dine ejendele blive fordelt efter arvelovens regler. Ifølge arveloven arver ægtefællen samt børn. Børnebørn, oldebørn, forældre, søskende, bedsteforældre og deres børn kan også komme i betragtning. Du kan læse mere om arveklasserne på næste side. Hvis man kun efterlader sig en ægtefælle, arver vedkommende det hele. Efterlader man sig kun børn, arver de det hele. Hvis man efterlader sig både ægtefælle og børn, fordeler loven arven mellem dem, således at ægtefællen arver 1/2 og børnene 1/2. Ved sædvanligt formuefællesskab udtager ægtefællen 1/2 af fællesboet som boslod og udtager således 3/4 af det samlede bo. Ved formuefællesskab kan den længstlevende ægtefælle altid sidde i uskiftet bo med fællesbørn. De tre arveklasser Her er de tre arveklasser, arveloven inddeler slægtninge i. 1. arveklasse børn børns efterkommere ægtefælle Hvis der er arvinger i 1. arveklasse, arver andre slægtninge ikke. 2. arveklasse afdødes forældre og deres efterkommere (dvs. afdødes søskende, subsidiært afdødes nevøer og niecer samt deres efterkommere). Hvis der ikke er arvinger i 1. arveklasse, så arver 2. arveklasse. Hvis der er arvinger i 2. arveklasse, arver andre slægtninge ikke. Arven går i statskassen, hvis der ikke er arvinger i nogen af de 3 arveklasser, og der ikke er skrevet testamente. Det er vigtigt at overveje, om du vil begunstige en samlever, en god bekendt eller en forening, eller om det er dit sidste ønske, at staten skal overtage din formue og dine ejendele. 3. arveklasse bedsteforældre og deres børn, men ikke deres børnebørn. (Afdødes fætre/ kusiner er således ikke arvinger ifølge loven). Såfremt der ikke er arvinger i 2. arveklasse, arver 3. arveklasse. Læg altså mærke til, at papirløst parforhold og svogerskab ikke medfører arveret efter loven. Du bør derfor oprette et testamente, hvis du ønsker at betænke en bestemt person, f.eks. en samlever, en god ven/veninde, en fætter eller kusine eller måske et formål, der har betydning for dig. 8 < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 9

6 Når du er gift Når du lever i et papirløst parforhold Når du er gift eller har børn, er der nogle begrænsninger for, hvor meget du kan beskære ægtefællens og børnenes arveandel. I dit testamente kan du beskære ægtefælles og børns arv til 1/4 af, hvad der tilkommer dem ifølge arveloven. Børns tvangsarv kan desuden begrænses til 1 mio. kroner pr. barn (2008-niveau). Denne arveandel kaldes tvangsarv. Reglerne om tvangsarv bestemmer altså, at man ikke kan gøre børn og ægtefælle arveløse. Når du har ægtefælle og/eller børn, finder du det sandsynligvis naturligt, at de skal arve. Samtidig kan det være, at du gerne vil støtte en forening. I den situation kan du indsætte foreningen til at arve et fast beløb, en procentdel af formuen eller måske overskuddet efter, at tvangsarven er fordelt. Du bør altså oprette et testamente, hvis der er arvinger i 1. arveklasse, og du ønsker at disponere over den del af din formue, der ikke er tvangsarv. Lever du i et papirløst parforhold, og har du ingen børn, kan du frit bestemme over hele din formue i dit testamente. Ugifte samboende har ikke automatisk arveret efter hinanden i henhold til arveloven. Derfor er det meget vigtigt, at du opretter et testamente, hvis du bor sammen med en, som du ønsker skal arve dig. Hvis I ikke har børn, kan I indsætte hinanden som eneste arving. Hvis I har børn, kan I indsætte hinanden til at arve 3/4. Hvis I har boet sammen i mindst to år, har et fællesbarn eller venter et barn sammen, kan I oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente. Her kan I bestemme, at I skal arve hinanden, som om I var ægtefæller dog som ægtefæller med fuldstændigt særeje. Det betyder, at op til 7/8 af din formue kan gå til din samlever, selv om du har børn. 10 < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 11

7 Hvem skal betale afgift? Hvor stor bliver afgiften? Kræftens Bekæmpelse skal ikke betale afgift, når foreningen arver. Når du vælger at testamentere til Kræftens Bekæmpelse, vil hele arven altså gå direkte til formålet. Ægtefæller betaler heller ikke nogen afgift. Men andre arvinger, der ikke er afgiftsfritaget, skal betale afgift af arven. De nuværende regler om afgift af dødsboer trådte i kraft den 1. juli På næste side kan du se den personkreds, der er omfattet af boafgift og tillægsboafgift. Boafgift Der betales ingen boafgift af de første kr ,- (2008-niveau). Herefter betales en boafgift på 15% for nært beslægtede. Tillægsboafgift Udover boafgiften betaler andre arvinger tillige en tillægsboafgift på 25%. Tillægsboafgiften beregnes således, at den samlede effektive afgift bliver ca. 36,25% afhængig af formuens størrelse. Boafgiftens størrelse kommer an på, hvem man er. Arvinger i slægten og foreninger skal f.eks. ikke betale det samme. Her kan du se, hvem der skal betale hvor meget i boafgift. Afgiftsfri 0% Ægtefæller. Humanitære organisationer og almennyttige fonde. Boafgift betales af arv udover 15% Børn, børnebørn eller disses afkom, herunder stedbørn kr. (2008-niveau) Plejebørn på visse betingelser. Forældre. Frasepareret, fraskilt ægtefælle. Svigerbørn. Personer med fælles bopæl med afdøde i 2 år, på visse betingelser. (her er der både tale om ugifte samboende og f.eks. søskende, som har haft samme folkeregisteradresse i mindst 2 år). Tillægsboafgift 25% Andre. 12 < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 13

8 Eksempel 1 Støt Kræftens Bekæmpelse, uden at det koster de øvrige arvinger noget Du kan begunstige Kræftens Bekæmpelse, uden at det koster noget for boets øvrige arvinger. Det giver boafgiftsloven fra 1995 mulighed for. På næste side kan du se et eksempel, hvor afdøde ikke efterlader sig tvangsarvinger, og hvor testator har indsat en niece som universalarving til boets beholdning. Regneeksemplet viser, at hvis bobeholdningen er 1 million kr., vil niecen efter boafgift og tillægsboafgift få udbetalt en nettoarv på kr. Hvis testator bestemmer, at niecen skal arve kr. og indsætter Kræftens Bekæmpelse som universalarving med bestemmelse om, at Kræftens Bekæmpelse skal betale boafgiften, vil niecen stadig få udbetalt kr., og der vil derudover blive kr. til Kræftens Bekæmpelse, som ikke betaler afgift. Kræftens Bekæmpelse arver altså kr., uden at det koster arvingen en øre. (Alle tal er på 2008-niveau) NETTOBEHOLDNING kr. En niece er i testamentet indsat som universalarving, hvorefter niecen arver kr. Boafgift (bundfradraget i 2008) = x 15% = kr. Tillægsboafgift = x 25% Afgift i alt Bobeholdning Nettoarv til niecen kr. = kr kr kr. Hvis du i stedet i testamentet bestemmer, at niecen skal arve kr. fri for afgift, og Kræftens Bekæmpelse indsættes som universalarving til resten, bliver resultatet således: Nettoarv til niecen fri for afgift kr. Eksempel 2 Boafgift (bundfradraget i 2008) = x 15% = Tillægsboafgift = x 25% = Afgift i alt Bobeholdning kr. Nettoarv til niecen Nettoarv til Kræftens Bekæmpelse kr kr. 14 < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 15

9 Hvordan opretter du et testamente? I princippet kan du selv skrive dit testamente, hvis dine ønsker er meget enkle. Det gælder f.eks., hvis du efterlader alt til en bestemt person eller forening. Det er dog vigtigt at overholde visse formelle regler for at undgå, at testamentet bliver misforstået. Derfor siger loven, at testamentet skal underskrives af en notar (notartestamente) eller af to vidner (vidnetestamente). Du kan bestille en testamenteformular med Justitsministeriets officielle genpartspapir hos Kræftens Bekæmpelse. Brug svarkortet, som du finder bagest i denne folder. Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at du henvender dig til en advokat for at få oprettet et testamente. Vi vil også anbefale, at du registrerer dit testamente hos notaren, uanset om du selv har skrevet det, eller det er udfærdiget af en advokat. Så er du sikker på, at din sidste vilje bliver ført ud i livet, når det gælder. < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 17

10 Hvad skal der stå i testamentet? Notartestamente I indledningen skal du skrive dit navn, din adresse og dit CPR-nr. Herefter skal du skrive, hvilke personer der skal arve samt hvilke beløb eller effekter, det drejer sig om, og om du samtidig annullerer et tidligere testamente. Du kan for eksempel: Efterlade et bestemt beløb eller en bestemt ting til en person og/eller forening. Opdele formuen i andele til forskellige personer og/ eller foreninger. Betænke en forening med det, der er tilbage, når tvangsarv og legater er betalt. Bestemme, om din advokat skal være bobestyrer. Det kan også være praktisk at skrive dine ønsker om vedligeholdelse af gravsted. Se i øvrigt eksempler på testamenter bagest i pjecen. En notar er en embedsmand med tilknytning til det lokale dommerkontor. Når du får registreret dit testamente hos notaren, bliver testamentet indført i Centralregisteret for Testamenter. Så er du sikker på, at testamentet altid vil komme for dagens lys, og at de ønsker, du har udtrykt i testamentet, bliver opfyldt. Notaren kan ikke hjælpe med at udforme selve testamentet. Det skal du have en advokat til at gøre. Testamentet skal være i to eksemplarer. Du beholder originalen, og kopien indgår i Centralregisteret for Testamenter. Når du henvender dig til notaren for at få registreret dit testamente, vil notaren først og fremmest sikre sig din identitet. Du kan f.eks. vise pas eller kørekort. Notaren vil også sikre sig, at du er ved din fornufts fulde brug. Det koster 300 kroner at få testamentet registreret hos notaren. Du kan finde notaren på det nærmeste dommerkontor ved at gå ind på Du kan også ringe til Kræftens Bekæmpelse på telefon Så hjælper vi dig med at finde adressen på dommerkontoret i din retskreds. 18 < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 19

11 Vidnetestamente Hvis du ikke ønsker at oprette et notartestamente eller hvis du er forhindret i det kan du oprette dit testamente over for to vidner. Her er de betingelser, der skal være opfyldt, for at testamentet er gyldigt: Du skal være ved din fornufts fulde brug. Du skal skrive under eller vedkende dig testamentet, mens begge vidner samtidigt er til stede. Vidnerne skal herefter straks skrive deres navne på testamentet. Vidnerne skal være klar over, at det er et testamente, de bevidner (men de behøver ikke at have kendskab til testamentets indhold), og de skal være til stede som testamentsvidner efter dit ønske. De vidner, der skriver under på testamentet, må ikke selv være betænkt i testamentet, ligesom vidners pårørende m.v. heller ikke må være betænkt i testamentet. Når du har særlige ønsker om fordeling af indbo Du kan selv bestemme, hvordan almindeligt indbo og andre personlige effekter skal fordeles. Det gør du ved at lave en liste over, hvem der skal have hvilke effekter. Listen skal være dateret og underskrevet for at være gyldig. Det er kun almindeligt indbo, du kan fordele på denne måde. Kostbart indbo som f.eks. meget dyre malerier eller smykker kræver, at du opretter et testamente. Hvis du laver en liste og giver en indbogenstand til en, som også skal arve noget andet efter dig, vil den pågældende få indboet som en del af sin arv og ikke ud over sin arv. Hvis du ønsker, at indboet skal gives ud over den pågældendes del af arven, skal det fremgå tydeligt. Vidnetestamentet har principielt samme gyldighed som notartestamentet. Men hvis der efter testators død opstår tvivl om testamentets gyldighed, kan det være svært at bevise, om testator var ved sin fornufts fulde brug. F.eks. kan et eller begge vidner være afgået ved døden. Der er heller ikke den samme sikkerhed for, at testamentet bliver fundet, som når det registreres hos notaren. En kopi af notartestamentet opbevares nemlig i et centralt register. 20 < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 21

12 Advokatbistand Testamentet er din sidste vilje. Derfor er det meget vigtigt, at det er klart og entydigt. Så vil der aldrig kunne opstå tvivl om, hvordan det skal forstås. Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at du kontakter en advokat, når du beslutter dig for at oprette et testamente. Advokaten kan svare på alle de spørgsmål, du måtte have om oprettelsen af testamentet og indholdet af det. Når en advokat opstiller testamentet, sikrer du, at de juridiske betingelser er opfyldt, så dine ønsker bliver fulgt. Endelig kan advokaten formidle kontakten til notaren og aftale mødet med notaren, hvor du underskriver testamentet. Du kan finde navne og adresser på advokater ved at gå ind på Kræftens Bekæmpelse kan også hjælpe med at finde navn og adresse på en advokat i dit område. Brug svarkortet bagest i folderen eller ring til os på telefon < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 23

13 Hvad koster det at oprette et testamente? Nogle mennesker tror, at det er dyrt at oprette et testamente hos en advokat. Men det behøver det ikke at være. De omkostninger, der er forbundet med at gå til en advokat for at oprette et testamente, vil være små i sammenligning med de udgifter, der kan opstå, hvis testamentet ikke er rigtigt oprettet. Advokaten får honorar for det antal timer, han eller hun bruger på testamentet. Du kan spare penge ved at have forberedt dig hjemmefra, før du går til en advokat. Skriv ned på forhånd, hvordan du ønsker, at din formue og dine ejendele skal fordeles. Så kan advokaten hurtigt opstille dine ønsker på den rigtige måde. Skriv også dine spørgsmål ned på forhånd. På næste side kan du se en liste over nogle af de ting, du kan overveje, før du går til advokat. Når advokaten har udfærdiget testamentet, skal det påtegnes af notaren. Husk at spørge advokaten, om du har mulighed for at få retshjælp i forbindelse med oprettelsen af testamentet (et tilskud fra det offentlige). Huskeseddel til dit møde med advokaten Her er 10 ting, som du helst skal have styr på, før du går til en advokat. Så kan advokaten arbejde hurtigere, og du undgår, at arbejdet med at oprette testamentet trækker i langdrag. 1 Har du tidligere oprettet et testamente? Så tag en kopi med til advokaten. 2 Er du eller har du tidligere været gift? 3 Er en tidligere ægtefælle eller børn afgået ved døden og hvornår? 4 Sidder du i uskiftet bo? (husk navn og adresse på eventuelle børn og børnebørn). 5 Har du særlige ønsker om vedligeholdelse af evt. gravsted? 6 Hvordan skal arven fordeles? Husk navn og adresse på familie, venner og foreninger, du ønsker at betænke. 7 Hvem skal betale afgift af de legater, du ønsker at give: Boet eller arvingen? 8 Ønsker du, at bestemte indboeffekter skal overdrages til bestemte personer? 9 Hvad skal der ske med eventuelle husdyr? 10 Hvem skal stå for bobehandlingen? 24 < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 25

14 Kan et testamente laves om? Det kan godt være, at du på et tidspunkt ønsker at ændre indholdet i dit testamente. Du vil måske tilføje en person eller en forening til listen over dem, der skal betænkes. Når du vil ændre i dit testamente, sker det på samme måde, som når du opretter et testamente. Igen er det vigtigt, at du henvender dig til en advokat og notaren. Så er du sikker på, at testamentet bliver formuleret rigtigt, og at du undgår misforståelser. Sådan sikrer du, at testamentet kommer for dagens lys Vælg de rigtige ord i dit testamente I dit testamente har du mulighed for at skrive, hvordan du ønsker, at arven skal anvendes. Hos Kræftens Bekæmpelse respekterer vi altid de ønsker, der er formuleret i et testamente. Men vi ved også, at nogle ønsker kan blive så specifikke, at de står i vejen for den oprindelige tanke om at hjælpe og gøre godt. Det kan f.eks. være, at testator har ønsket at støtte forskningsprojekter i en meget speciel form for kræft. Men måske går der mange år, før der kommer et projekt inden for dette område. I mellemtiden må arven så ligge og vente, selv om pengene kunne have gjort nytte på et andet vigtigt område i kampen mod kræft. Derfor anbefaler Kræftens Bekæmpelse, at man giver så brede retningslinjer som muligt. Et notartestamente kommer altid for dagens lys. Skifteretten forespørger nemlig automatisk Centralregisteret for Testamenter, om den pågældende person har oprettet testamente. Derefter kontakter skifteretten arvingerne for at aftale, hvordan bobehandlingen skal foregå. Hvis testamentet ikke er registreret hos notaren, kan det være en god ide at fortælle et nært familiemedlem eller en bekendt, hvor testamentet bliver opbevaret. Kræftens Bekæmpelse anbefaler altid, at man bruger en notar. 26 < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 27

15 Fire eksempler på testamenter Eksempel på notartestamente Eksempel på notartestamente med specifikt formål Undertegnede NN, CPR-nr. xxxxxx-xxxx, boende xxgade i X-købing opretter hermed følgende: Testamente Undertegnede NN, CPR-nr. xxxxxx-xxxx, boende xxgade i X-købing opretter hermed følgende: Testamente idet jeg oplyser, at jeg aldrig har været gift at jeg ikke efterlader mig livsarvinger, herunder adoptivbørn eller efterkommere af sådanne, og at jeg ikke tidligere har oprettet testamente. idet jeg oplyser, at jeg aldrig har været gift, at jeg ikke efterlader mig livsarvinger, herunder adoptivbørn eller efterkommere af sådanne, og at jeg ikke tidligere har oprettet testamente. 1. Når jeg dør, skal udgifterne til min begravelse afholdes af boet. Jeg ønsker i den forbindelse, at der indgås aftale om vedligeholdelse af mit gravsted i en periode på 10 år. Vedligeholdelsen skal inkludere grandækning til jul og sommerblomster. 2. Det er mit ønske, at min mangeårige ven UU skal være berettiget til at udtage det indbo, hun måtte ønske. Herudover skal UU have udbetalt et legat på ,00 kroner. Afgiften af både indboet og de ,00 kroner skal betales af boet. 3. Alt, hvad jeg i øvrigt efterlader mig, skal tilfalde Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø. Dette testamente underskriver jeg for notaren i to enslydende eksemplarer, hvoraf det ene skal opbevares i Centralregistret for Testamenter, sådan at en afskrift heraf skal have samme gyldighed som originaltestamentet. 1. Når jeg dør, skal udgifterne til min begravelse afholdes af boet. Jeg ønsker i den forbindelse, at der indgås aftale om vedligeholdelse af mit gravsted i en periode på 10 år. 2. Alt, hvad jeg efterlader mig, skal tilfalde Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø. Arven efter mig skal anvendes til forskning. Hvis det er muligt, vil jeg helst have, at Kræftens Bekæmpelse anvender arven til forskning i lungekræft. Dette testamente underskriver jeg for notaren i to enslydende eksemplarer, hvoraf det ene skal opbevares i Centralregisteret for Testamenter, sådan at en afskrift heraf skal have samme gyldighed som originaltestamentet. Sted, den xx/xx 20xx Testators underskrift Sted, den xx/xx 20xx Testators underskrift 28 < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 29

16 Eksempel på vidnetestamente Eksempel på udvidet samlevertestamente Undertegnede NN, CPR-nr. xxxxxx-xxxx, boende xxgade i X-købing opretter hermed følgende: Testamente idet jeg oplyser, at jeg kun har været gift med yy, som afgik ved døden den xx.xx.xxxx, og hvis bo jeg har overtaget til hensidden i uskiftet bo/ hvis bo jeg har skiftet, at jeg efterlader mig følgende livsarvinger: Min datter: aa, boende aagade i a-købing, født den xx.xx.xxxx og min søn: bb boende bbgade i b-købing, født den xx.xx.xxxx, og at jeg ikke tidligere har oprettet testamente. 1. Når jeg dør, skal udgifterne til min begravelse afholdes af boet. Jeg ønsker i den forbindelse, at der indgås aftale om vedligeholdelse af mit gravsted i en periode på 10 år. Vedligeholdelsen skal inkludere grandækning til jul og sommerblomster. 2. Det er mit ønske, at Kræftens Bekæmpelse skal have et legat på ,00 kroner. 3. Alt, hvad jeg i øvrigt efterlader mig, skal tilfalde mine børn. Sted, den xx/xx 20xx Testators underskrift Undertegnede to vidner kan bekræfte: at, vi er til stede samtidig efter testators ønske med det formål at bevidne oprettelsen af hans/hendes testamente, at vi straks har påtegnet testamentet, og at testator ved testamentets oprettelse er ved hans/hendes fornufts fulde brug og i enhver henseende i stand til fornuftsmæssigt at råde over sine ejendele. Sted, den Underskrift Navn: Adresse: Sted, den Underskrift Navn: Adresse: Undertegnende xx og yy begge boende NNgade 0, Z-købing opretter herved følgende: Gensidigt testamente Idet vi oplyser, at vi aldrig har været gift at vi kun har følgende livsarving bb, født den xx-xx-xxxx at vi ikke tidligere har oprettet testamente at vi har levet sammen på samme folkeregisteradresse siden Det er vort ønske, at vi skal arve hinanden og arves, som var vi ægtefæller, jf. 87 i den nye arvelov, som trådte i kraft den 1. januar 2008 (eller jf. 87 i arveloven). 2. Det er vort ønske, at den af os, som måtte blive længstlevende, skal arve mest muligt efter førstafdøde, således at førstafdødes livsarvinger alene skal have deres tvangsarvelod i henhold til den enhver tid gældende arvelovgivning. Det er vort ønske, at alt, hvad der falder i arv efter længstlevende, skal tilfalde vores fælles livsarving. 3. Dette testamente kan så længe vi begge lever - kun ændres af os i fællesskab, og ændringen skal ske i overensstemmelse med reglerne om fremgangsmåden ved oprettelse af testamente. 4. Hvis vi på grund af uoverensstemmelse ophæver vort samliv, anses dette testamente automatisk for at være tilbagekaldt, medmindre særlige omstændigheder taler herimod. 5. Samtlige bestemmelser i dette testamente skal også være gældende, hvis vi senere indgår ægteskab med hinanden. 6. Den af os, der bliver længstlevende, skal frit kunne ændre bestemmelserne i dette testamente, for så vidt angår arven efter længstlevende. 7. Dette testamente underskriver vi hos notaren i to ligelydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres opbevaret i Centralregistret for Testamenter, og sådan at en afskrift heraf skal have samme gyldighed som originaltestamentet. Sted Underskrifter 30 < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 31

17 Ordliste Arveklasser: Inddeling i arveloven, hvorefter arvinger deles i livsarvinger, forældrelinjen og bedsteforældrelinjen. Arveklassen har betydning for boafgiften. Bedsteforældrelinien: En persons bedsteforældre og forældres søskende. Boafgift: Bobestyrer: En %-del af boet, der betales i afgift til staten. Den person - typisk en advokat som testator eller skifteretten har udpeget til at forestå behandlingen af boet. Bobestyrerbo: Skifte, hvor betingelserne til privat skifte ikke er opfyldt, eller hvor arvingerne af andre årsager vælger denne skifteform. Centralregisteret for Testamenter: Alle testamenter, der påtegnes af notaren, registreres i et centralt register. Formue: Alt hvad man råder over f.eks. penge, indbo, værdipapirer, fast ejendom osv. Forældrelinjen: En persons forældre og deres efterkommere. Kodicil: Legal arving: Livsarving: Tillæg til et testamente. En person, der er arving iflg. loven, f.eks. ægtefælle En persons børn og deres efterkommere. < Side tilbage >Tilbage til oversigt< Side frem > 33

18 Legat: Legatar: Notar: Et bestemt beløb, en bestemt ting eller ejendom, der tilfalder en legatar. Den, der modtager et legat. Embedsmand på dommerkontoret, der ved sin underskrift sikrer sig testators identitet og evne til at oprette testamente. Notartestamente: Testamente påtegnet af notaren og registreret i Centralregisteret for Testamenter. Privat skifte: Retsafgift: Skifte, der foretages af arvingerne selv (ofte med hjælp fra en advokat). Afgift, der betales i forbindelse med boets udlevering fra skifteretten. Svarkort Ja tak! Send mig venligst Oplysning om advokater i mit nærområde Oplysning om det nærmeste notarkontor En testamenteformular med Justitsministeriets genpartsformular Ring mig op. Jeg har nogle spørgsmål om oprettelse af testamente og vil gerne ringes op af Kræftens Bekæmpelse Tvangsarv: Den del af formuen, som testator ikke kan disponere over ved testamente. Med venlig hilsen Tvangsarvinger: Ægtefælle, børn og børns efterkommere. Navn: Testamente: Testator: Uskiftet bo: En disposition, hvorved man bestemmer, hvordan ens efterladte formue og ejendele skal fordeles. Den person, der opretter et testamente. En ret for den efterlevende ægtefælle til at overtage hele fællesboet til fri rådighed ved den andens død uden at skifte med fælles livsarvinger. Gade og nummer: Postnummer og by: Telefon: Bedst mellem kl. og kl. (vælg venligst et tidsrum mandag til fredag mellem kl og kl ) Vidnetestamente: Testamente oprettet for vidner. Jeg vil gerne være medlem af Kræftens Bekæmpelse 34 >Tilbage til oversigt<

19 Udgivet med støtte fra: Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden København Ø

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Det svære samarbejde

Det svære samarbejde I dette nummer: Det er et trænet øre, der lytter Retshjælp Mødrehjælpen hjalp mig gennem skilsmissen Familielinien Skilsmissen har gjort mig til et bedre menneske Testamente en smuk måde at hjælpe på N

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre Når Kofoeds Skole arver dig, hjælper du socialt udsatte mennesker i Danmark til en bedre tilværelse. På den måde er du med til at give livsflammen videre. DET GÅR

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere