Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer"

Transkript

1 side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september :00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af fartøjer (f.eks. 5 kanoer): 4 kanoer tilhørende Klausdal gruppe Sikkerhedsinstruksen gælder også hvis Klausdal gruppe låner eller lejer yderligere kanoer til spejderaktiviteter. 1. Identifikation af rederen Skriv navn og adresse på rederen. Rederen er den person eller det organ, som har ejerskab af sejladsaktiviteterne: Klausdal gruppe Klausdalsbrovej 336A 2730 Herlev 2. Sejladsaktiviteter Beskriv sejladsaktiviteterne, herunder hvilke aktiviteter der er tale om, samt hvor og hvornår de må foregå. Sæt rammer og begrænsninger for sejladsen, f.eks. luft- og vandtemperatur, vind, bølger og sigtbarhed: Der sejles kun i sommerhalvåret, dvs fra påske- til efterårsferien og når vandtemperatur er over 10 grader. I tilfælde af meget kraftig regn, torden eller vindstyrke over 10 m/s, må der ikke sejles. Kanoerne bruges til sejladsaktiviteter i gruppen og kan derudover udlånes til gruppens medlemmer.

2 side 2 af 3 3. Identifikation af risici Beskriv de sikkerhedsmæssige risici, der kan være ved de i punkt 2 (Sejladsaktiviteter) beskrevne sejladsaktiviteter: Spejderarbejdet går ud på at udfordre og udvikle unge mennesker og gruppens kanoer vil derfor blive brugt til mange forskelligartede aktiviteter som i mange tilfælde vil indeholde undervisning/oplæring i brug af kano og udfordring af gængs brug af kanoer. Vi er ikke interesserede i at opstille en masse regler der begrænser dette brug, men det er vigtigt at aktiviteterne foregår i trygge rammer så forældrene trygt kan sendes afsted på kanoaktiviteter med gruppen. Den største risiko ved sejlads i kano, er at kanoen kan kæntre eller en person kan falde i vandet. De regler der er opstillet nedenfor har derfor alle til formål at forebygge kæntring og sikre personerne hvis det alligevel sker. Det er desuden vigtigt at ingen bliver væk og at man kan blive fundet og komme på ret kurs hvis man farer vild. Det er den der er ansvarlig for sejladsen (fx enhedslederen) der beslutter om en aktivitet skal afbrydes eller om der skal tages specielle forholdsregler pga vejret (fx bytte om på personer i kanoen)

3 side 3 af 3 4. Tiltag til at imødegå risici Beskriv, hvad der skal gøres for at imødegå hver af de identificerede risici under punkt 3 (Identifikation af risici): Der skal medbringes svømmevest til alle deltagere. Børn under 10 år (dvs ulve og derunder) eller deltagere der ikke kan svømme, skal altid være iført svømmevest når de sidder i en kano. Børn under 6 år skal altid være iført redningsvest når de sidder i en kano. Der skal altid deltage mindst én deltager i en sejlads, der har erfaring med at sejle i kano. I dårligt vejr, dårlig sigtbarhed (tåge eller mørke), i områder med meget strøm eller ved større søer skal bagerste mand i alle kanoer have erfaring med at sejle i kano. Når der sejles over søer, skal der fortrinsvist sejles langs bredden af søen og ikke på tværs af søen. Når kanoen er fuldt lastet med bagage og personer skal der være minimum 10 cm fra vandspejl til kanten af kanoen. Kun én person af gangen må stå op i kanoen. Når der sejles i områder hvor alle ikke umiddelbart kan se hinanden (fx på en å), skal der være en person i alle kanoer der kender ruten. Desuden skal alle, så vidt muligt, kende (næste) mødetid og sted (fx frokost klokken 13 ved broen til Bagsværd sø). Den bagerste kano skal indeholde mindst én person med erfaring i kanosejlads. Den bagerste kano er ansvarlig for at alle kommer med, så det er vigtigt at den bagerste kano ved at den er bagerste kano. Ved spejderaktiviteter i gruppen skal forældrene være orienteret om, at der foregår kanosejlads. Det kan fx være ved at skrive det i halvårsprogram eller indbydelse. 5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning Beskriv fartøjet, herunder den anvendelse det ifølge byggestandard/producentens anvisninger er beregnet til: Beskriv det udstyr, der skal være om bord i forbindelse med sejladsaktiviteterne, og hvordan det vedligeholdes: Lygter i forbindelse med sejlads i mørke (fx pandelygter) hvis der er risiko for at støde ind i andre. Den der planlægger aktiviteten er ansvarlig for at medbringe lygter og tjekke at de virker inden afgang. Beskriv krav til passagerer/elever, f.eks. opførsel, pligter og kompetencer: Inden afgang skal alle deltagere vide hvem der har kanoerfaring og dermed er dem der styrer kanoen i tilfælde af dårligt vejr/dårlige sejladsforhold.

4 side 4 af 3 6. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker Beskriv, hvordan der kan tilkaldes hjælp: Der skal medbringes mindst én mobiltelefon på en sejlads. Hvis kanoerne ikke sejler samlet (dvs udenfor synsafstand af hinanden) skal der være en mobiltelefon i hver kano. Husk at opbevare telefonerne vandtæt og fastgjort til person eller kano. Alle telefoner skal indeholde telefonnummer til den ansvarlige leder. Ved uheld kontaktes først den ansvarlige for sejladsen, derefter øvrige kanoer. Som sidste udvej ringes til kontaktperson i land. 7. Forholdsregler, som sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion Skriv, hvordan oplysninger om antallet af personer, varighed af sejladsen og den planlagte rute registreres og opbevares i land: Ved spejderaktiviteter skal en kontaktperson i land (det kan være en leder bliver på land under aktiviteten) orienteres inden en sejlads med oplysning om antallet af deltagere, rute og tidsrum aktiviteten varer. Ved udlån af kanoer, er det den person der låner kanoen der er ansvarlig for at orientere en person i land. Der aftales desuden et tidspunkt hvor kontaktpersonen i land får besked om at aktiviteten er gennemført og alle er kommet i land. 8. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start Beskriv, hvem der skal lave sikkerhedsinstruktionen, samt hvornår og hvordan det skal foregå: Sikkerhedsinstruks hænges op i kanoskuret, evt også i lamineret form så den kan medbringes på sejladser. Den ansvarlige leder sørger for at alle kender sikkerhedsinstruksen Når kanoerne lånes ud til medlemmer af gruppen, skal den person der låner kanoen sørge for at alle deltagere kender sikkerhedsinstruksen

5 side 5 af 3 9. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker Beskriv, hvem der skal følge op på utilsigtede hændelser, samt hvornår og hvordan det skal foregå: Hvis der sker ulykker i forbindelse med spejderaktiviteter, skal enhedslederen sørge for at skrive ud til alle forældre i enheden, gruppens ledere og grupperådet og orientere om hvad der er sket. Sikkerhedsinstruksen evalueres og gennemgås på leder- og grupperådsmøde med maksimalt to års mellemrum og altid hvis der har været utilsigtede hændelser/ulykker

6 side 6 af 3 Tjekliste til ansvarlig leder for kanoaktiviteter i Klausdal gruppe Orientér en kontaktperson i land om tidspunkt, rute/område og antal personer (eller efterlad en person på land) Tjek vandtemperaturen (fx her: den skal være over 10 grader Tjek vejrudsigten, det må max blæse 10 m/s Husk svømmeveste/redningsveste til alle. Børn under bæveralderen skal være iført redningsvest. Børn til og med ulvealderen skal have vesten på, når de befinder sig i en kano Husk lygter hvis I skal sejle i mørke Husk mobiltelefoner til alle kanoer (hvis I ikke kan se hinanden hele tiden) med nummer til ansvarlig leder / kontaktperson i land Alle skal vide hvor og hvornår når aktiviteten slutter Alle skal vide hvem der har erfaring med at sejle i kano Husk at orientere alle om indholdet i sikkerhedsinstruksen. Læs gerne punkt 4 til 6 højt for alle

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Sikker sejlads er sjov sejlads

Sikker sejlads er sjov sejlads Sikker sejlads er sjov sejlads Vejledning i de nye regler for sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune Sikker sejlads er sjov sejlads Som følge af kæntringsulykken

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Børn og Unges retningslinjer for Børn og Unges retningslinjer for svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Svømmeundervisning, badning, sejlads og andre vandaktiviteter er en del af det tilbud, som

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole På cykel Når elever fra Sundeved efterskole er ude at cykle skal de have cykelhjelm og den gule refleksvest på. På mindre veje må man cykle to og to, men på

Læs mere

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Hvorfor materielregler? Det er skønt at ro, og det er vi mange der nyder at gøre året rundt i klubbens materiel. Det giver mange glæder og selvfølgelig også

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang!

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang! Familiespejder Sådan kommer gruppen i gang! Indholdsfortegnelse Familie-spejd... 3 Hvorfor gør vi det?... 3 Familie spejder enhedens opbygning... 4 Enheden består af 3 dele:... 4 Lovene... 5 16. Familiespejd...

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Kano i naturvejledningen

Kano i naturvejledningen Kano i naturvejledningen Indholdsfortegnelse Indledning: 3 Målgrupper: 3 Praktiske og sikkerhedsmæssige overvejelser: 5 Uddannelse, forsikring og ansvar: 9 PR og økonomi:10 Naturformidling i kano:11 Litteraturliste:13

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System Skonnerten Martha Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1 Skonnerten Sidste opdatering Martha 9/4-2007 af Vejle Revisions

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

Vejledning for RØS aktivitetsledere

Vejledning for RØS aktivitetsledere Juni 2014 Vejledning for RØS aktivitetsledere Medlemskab og indmeldelse... 3 Aktivitetsplan for ugen... 3 Undervisningsplan... 3 Den daglige sejlads... 5 Vejrlig og sikkerhed... 6 Sejladsområde... 7 Uddeling,

Læs mere

Velkommen til Yachtklubben Furesøen's Ungdomsafdeling

Velkommen til Yachtklubben Furesøen's Ungdomsafdeling Velkommen til Yachtklubben Furesøen's Ungdomsafdeling PRAKTISK AT HUSKE: Træningen starter præcis. Skulle du af en eller anden grund være forhindret, så husk at melde afbud. Per mail eller gangen før -

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere