MEDLEMSNYT. Etik og investeringer. Ny hjemmeside på vej. Plej din pension eller lad den passe sig selv. Februar 09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSNYT. Etik og investeringer. Ny hjemmeside på vej. Plej din pension eller lad den passe sig selv. Februar 09"

Transkript

1 Februar 09 MEDLEMSNYT Etik og investeringer Ny hjemmeside på vej Plej din pension eller lad den passe sig selv Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen for Magistre og Psykologer

2 Etik, aktivt ejerskab og investeringer holdningen er klar Bestyrelserne har netop vedtaget fælles retningslinjer for etik og aktivt ejerskab for pensionskassernes investeringer. De nye retningslinjer betyder, at pensionskasserne vil få en skarpere profil på området. Allerede inden administrationsfællesskabet mellem AP, MP og PJD blev en realitet ved årsskiftet 2007/2008, ønskede de tre bestyrelser en fælles holdning til pensionskassernes etiske retningslinjer for investeringer. Derfor var dette på dagsordenen ved et bestyrelsesseminar i september Medlemmerne bakker op For at sikre at de nye retningslinjer er i tråd med medlemmernes ønsker, blev der i november og december 2008 gennemført en repræsentativ medlemsundersøgelse med over respondenter. Undersøgelsen, som blev gennemført af Capacent Epinion, viser, at mere end tre fjerdedele af pensionskassernes medlemmer ønsker, at deres pensionskasse skal bruge resurser på etiske aspekter i forbindelse med sine investeringer. Cirka 85 pct. af medlemmerne mener, at de fokusområder, som nu indgår i de nye retningslinjer, er rigtige og dækkende, mens 15 pct, mener, at der skal tilføjes eller fjernes områder. Medlemsundersøgelsen kan ses på Bygger på internationale principper Udgangspunktet for pensionskassernes investeringer er at agere økonomisk ansvarligt over for medlemmerne og samtidig opføre sig ansvarligt over for det omgivende samfund. Pensionskasserne ønsker derfor at påvirke selskaber til på både kort og lang sigt at få en mere værdiskabende adfærd og agere socialt ansvarligt. Retningslinjerne for etik og aktivt ejerskab bygger på UN Global Compact (Global Compact), FN s principper for ansvarlige investeringer (UN PRI) og OECD s Principles of Corporate Governance. Global Compact, som blev lanceret af FN i 2000, består af 10 principper, som opsummerer, hvad man som socialt ansvarlig investor bør være opmærksom på. Selskaber, som pensionskasserne investerer i, skal som minimum leve op til principperne i Global Compact. I 2005 inviterede FN en række af verdens største institutionelle investorer til sammen at udarbejde nogle principper for ansvarlige investeringer UN PRI. Principperne opsummerer, hvad investorer bør gøre for at kunne optræde ansvarligt. Pensionskasserne har underskrevet UN PRI og derved påtaget sig at overholde principperne og blandt andet inddrage forhold som corporate governance, sociale forhold og miljøforhold i investeringsprocessen. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) vedtog i 1999 Principles of Coporate Governance. Det er retningslinjer for god selskabsledelse og handler om, hvordan forholdet mellem ledelse og aktionærer bør være, og hvilke krav der generelt bør stilles til en ledelse. Pensionskasserne stiller krav om, at ledelsen i de selskaber, der investeres i, lever op til de internationale retningslinjer vedrørende god selskabsledelse. De nye retningslinjer for etik og aktivt ejerskab bliver implementeret i løbet af 2009.

3 Pensionskassernes retningslinjer er delt op i to hovedområder: etik og aktivt ejerskab. Social ansvarlighed og miljø Retningslinjerne for etik vedrører social ansvarlighed og miljø. De er udarbejdet med afsæt i resultaterne for medlemsundersøgelsen og opdelt i syv underkategorier. De er nærmere defineret i de samlede Retningslinjer for social ansvarlighed, miljø og aktivt ejerskab ved aktie- og obligationsinvesteringer. Heri kan man også læse om screeningskriterierne for underkategorierne. De syv underkategorier vedrørende social ansvarlighed og miljø Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Miljø Anti-korruption Våben Handelsblokade Brud på andre etiske normer Pensionskasserne ønsker at sikre, at investeringerne altid overholder retningslinjerne for social ansvarlighed og miljø. Et af midlerne til at sikre dette er systematisk overvågning ved hjælp af blandt andet kvartalsvise screeninger af selskaberne. I forbindelse med screeningen bliver der indsamlet og analyseret oplysninger, udarbejdet rapporter og alvoren i eventuelle beskyldninger om overtrædelser bliver dokumenteret. Hvis et selskab ikke overholder pensionskassernes etiske retningslinjer, bliver det sat på fokuslisten, og der vil som udgangspunkt blive iværksat en nærmere analyse. En sådan analyse kan munde ud i, at selskabet bliver kontaktet og bedt om en redegørelse, og selskabet kan i værste fald blive ekskluderet fra porteføljen eller investeringsuniverset generelt. En sådan beslutning kan dog være af stor betydning for både pensionskasserne og selskabet, og derfor skal grundlaget for beslutningen være veldokumenteret. Aktivt ejerskab I medlemsundersøgelsen tilkendegav mere end tre fjerdedele af medlemmerne, at pensionskasserne skal udøve aktivt ejerskab. Det vil sige at gå i dialog med et selskab, hvis det viser sig, at selskabet ikke overholder retningslinjer for etik eller aktivt ejerskab. Aktivt ejerskab er udtryk for, at man som investor udøver sine rettigheder som ejer for derved at påvirke selskaber til på både kort og lang sigt at få en mere værdiskabende adfærd og agere socialt ansvarligt. Udgangspunktet er, at man for eksempel stemmer på generalforsamlinger og går i dialog med selskaberne i stedet for at afhænde investeringerne. De samlede Retningslinjer for social ansvarlighed, miljø og aktivt ejerskab ved aktie- og obligationsinvesteringer indeholder grundige beskrivelser af de vedtagne retningslinjer for aktivt ejerskab, som gælder for alle pensionskassernes investeringer i aktier og obligationer. Retningslinjerne kan ses på www. unipension.dk. Medstiftere af Dansif I 2008 så et nyt netværk for professionelle investorer lyset. Netværket hedder Dansif og beskæftiger sig med SRI (Socially Responsible Investments). Pensionskasserne er blandt medstifterne, og Zaiga Strautmane, som er ESG Program Manager og jurist i pensionskasserne, blev valgt ind i Dansif s bestyrelse. Formålet med Dansif er at være et upartisk forum, hvor institutionelle investorer og rådgivere kan diskutere SRI-emner, problemstillinger og løsninger eventuelt med inddragelse af forskere, medier, NGO er og andre interesseorganisationer. Læs mere på: MEDLEMSNYT februar 2009

4 Kontorenter tåler sammenligning Kontorenten er den rente, som pensionskassen tilskriver medlemmernes konti hvert år. Den består af grundlagsrente og rentebonus. Grundlagsrenten er den rentesats, som indgår i de forsikringstekniske beregninger. Rentebonus forekommer, når investeringsafkastet overstiger grundlagsrenten. I tabellen nedenfor har vi samlet branchens kontorenter for Som man kan se af tabellen, er der store forskelle mellem pensionsinstitutternes kontorenter. Men på trods af de lavere kontorenter ligger pensionskasserne lunt i tabellen sammenlignet med resten af branchen. Pensionsinstitut Arkitekternes Pensionskasse (AP): AP Pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD) MP Pension Alm. Brand TopDanmark Top Liv V PFA Pension SEB Pension TopDanmark Top Liv I Nordea Liv & Pension Skandia Pension Danica Pension Kontorente 2009 (efter skat) 4,25 pct. 4,00 pct. 4,00 pct. 3,25 pct. 3,00 pct. 3,00 pct. 3,00 pct. 2,00 pct. 2,00 pct. 1,75 pct. 1,50 pct. 1,50 pct. Ekstra indbetalinger i 2008 Pensionskassernes medlemmer har traditionen tro sparet op og sparet skat. Der er også i 2008 blevet indbetalt ekstra til både livsvarige ordninger, ratepension og kapitalpension. AP Antal indskud Indskud i alt kr kr. Gennemsnit pr. indskud kr kr. MP Antal indskud Indskud i alt kr kr. Gennemsnit pr. indskud kr kr. PJD Antal indskud Indskud i alt kr kr. Gennemsnit pr. indskud kr kr.

5 Ny hjemmeside på vej For de fleste mennesker er det helt naturligt at søge på nettet efter informationer også når det gælder pension. En ny hjemmeside er på vej til AP, MP og PJD s medlemmer. Endnu en udløber af administrationsfællesskabet for AP, MP og PJD er en ny fælles hjemmeside, som lanceres i slutningen af februar. Her vil du som medlem kunne læse om emner med relevans på tværs af pensionskasserne og finde specifikke informationer om og for dig som arkitekt, dyrlæge, jordbrugsakademiker, magister eller psykolog. Den nye hjemmeside findes på adresserne: Personligt log on i næste fase egne data med et personligt log on. Udviklingen af denne funktion er i opstartsfasen og er afhængig af anden systemudvikling. Den personlige del af hjemmesiden forventes klar i 2010.s Den nye hjemmeside bliver lanceret i slutningen af februar. I første omgang giver hjemmesiden ikke mulighed for adgang til dine Der er en fælles indgangsside for de tre pensionskasser med fælles presserum og info om for eksempel investeringer. Herfra kan man klikke sig videre til sin egen pensionskasse. 05 MEDLEMSNYT februar 2009

6 Finanskrisen i 2008 Finansielt set har 2008 været et af de mest turbulente år nogensinde: fald i aktiemarkederne på 40 pct., korte amerikanske statsobligationsrenter nær nul, fald i oliepriserne fra 145 til 35 USD pr. tønde og gigantiske støttepakker til de finansielle systemer i hele verden. Det er ikke mange måneder siden, at hovedbekymringen hos nationalbanker og regeringer var risikoen for overophedning af økonomien og inflation. Den Europæiske centralbank, ECB, hævede så sent som i juli renten for at bremse væksten og inflationspresset. Og i oktober fremlagde regeringen herhjemme et forslag om genindførelse af SP-ordningen (Den Særlige Pensionsopsparing) for at bremse økonomien. Nu er situationen imidlertid en helt anden: recession. Kreditkrisen tager til Krisen startede med udlånstab på det amerikanske sub-prime marked. Det er et marked for realkreditlån til husejere, der ikke har førsteklasses kreditværdighed. I løbet af efteråret gik krisen over i en ny og mere dramatisk fase, idet flere amerikanske forsikringsselskaber, banker og børsmæglerselskaber kom i betydelige problemer. Det mest dramatiske var betalingsstandsningen i den amerikanske investeringsbank Lehman Brothers den 15. september Lehman Brothers var en global investeringsbank med et utal af forretningsforbindelser over alt på jorden, og konsekvenserne af deres betalingsstandsning oversteg de flestes værste anelser. Den amerikanske centralbank skred ind, men tilliden til banksystemet forsvandt, og selv sunde banker kom i problemer, fordi de ikke kunne hente likviditet på interbankmarkedet. Konsekvensen blev, at alle lande blev tvunget ud i bankpakker, sådan som vi også har set det herhjemme. Fra kreditkrise til økonomisk krise Kreditkrisen har betydet, at bankerne er blevet mere forsigtige og har strammet kreditvurderingen ved udlån. Den massive presseomtale har medvirket til, at forbrugerne er blevet mere tilbageholdende, og det sætter en recessions-spiral i gang i den reale økonomi: mindre efterspørgsel, mindre produktion, færre arbejdspladser osv. En række lande har allerede indført eller er på vej med vækstpakker. Det gælder blandt andet USA, Tyskland, Frankrig, Storbritannien og Danmark, som ellers hidtil har haft en særdeles god økonomisk udvikling. Selv om der er grund til at tro, at økonomien igen vil vende, kan der godt gå en rum tid, før der kan ses pålidelige tegn på bedring måske først i løbet af Markante fald i aktiekurser Det amerikanske aktiemarked er faldet mere end 40 pct. i kalenderåret Målt på kursudviklingen er det kun sket en gang i de seneste næsten 200 år, og det var i Men 2008 har også været et dårligt år for andre aktiver, Tabel 1. Største kursstigninger og kursfald siden 1989 fx ejendomme, råvarer og forskellige obligationstyper. Eneste område med højt afkast var statsobligationer. Figur 1. Udviklingen i danske og globale aktier i 2008 Krisen har også ramt mange valutaer. For eksempel faldt den svenske krone på få uger med over 15 pct. i forhold til danske kroner. Island blev også meget hårdt ramt, og Ruslands økonomi blev undergravet af den lave oliepris hen over efteråret. De daglige kursudsving på alle markederne steg også i løbet af efteråret. Det betød en markant forøgelse af risikoniveauet. Til eksempel kan det nævnes, at de fem største daglige kursfald og stigninger siden 1989 alle har fundet sted i Fem største daglige fald Fem største daglige stigninger i OMXC20 siden 1989 i OMXC20 siden oktober ,1% 13. oktober ,0% 22. oktober ,6% 29. oktober ,6% 6. november ,4% 4. november ,9% 24. oktober ,3% 19. september ,8% 10. oktober ,1% 8. december ,5% Dansk Totalindeks MSCI Verdensindeks

7 Negative afkast i 2008 De faldende aktiekurser medfører negative afkast i alle tre pensionskasser. Resultaterne er dog ganske forskellige som følge af forskellige investeringsstrategier. De foreløbige afkast fremgår af tabellen nedenfor. AP og PJD har en højere aktieandel end MP, og AP har tilmed en meget stor ejendomsportefølje, som er faldet i værdi. Modsvarende har MP haft en højere obligationsandel end AP og PJD. Det forklarer, hvorfor MP s afkast er mindre negativt end AP og PJD s i Pensionskasserne måler afkastet i forhold til afkastet af et strategisk benchmark. Det strategiske benchmark er en passiv portefølje med den af bestyrelsen fastlagte risikoprofil. AP og PJD har klaret sig dårligere end benchmark, mens MP s afkast er lidt bedre end benchmark. Det skyldes, at pensionskassernes aktieforvaltere i 2008 har klaret sig dårligere end markedsindeksene, mens afkastet på obligationssiden har været bedre end markedet. MP er tungere på obligationssiden, mens AP Foreløbige afkast AP MP PJD Afkast før skat -21,2% -8,3% -19,4% Afkast af strategisk benchmark -19,3% -10,3% -18,4% Afkastforskel (performance) -1,9% +2,0% -1,0% og PJD er tungere på aktiesiden, og det forklarer forskellene i performance. Både AP, MP og PJD har tilpasset porteføljerne efter markederne i Det har været vurderet navnlig i AP og PJD om høje aktieandele og en stor ejendomsportefølje giver for store kortsigtede risici, men alle tre pensionskasser har holdt fast i den overordnede investeringsstrategi. Aktier giver de største tab Erfaringsmæssigt har aktier givet gode afkast på langt sigt, men 2008 har dog langt fra bidraget til det billede. Og det er da også resultaterne på aktieområdet, som ikke er tilfredsstillende. Pensionskassernes eksterne aktieforvaltere har klaret sig dårligere end markedsindeksene i 2008, og pensionskasserne vurderer løbende, om det giver anledning til udskiftning. Det er foreløbig konklusionen, at de eksterne forvaltere over årene har leveret gode resultater, og at det er et ekstremt års markedsudvikling, som har betinget de utilfredsstillende resultater. 07 MEDLEMSNYT februar 2009

8 Plej din pension eller lad den passe sig selv I pensionskasserne kan du vælge mellem basisdækninger og fleksible dækninger. Basisdækningerne er one size fits all, og de stiller ingen krav. De fleksible dækninger er skræddersyede til gengæld kræver de løbende opmærksomhed. Tidligere tilbød pensionskasserne alene basisdækninger med samme dækning til alle medlemmer. Sådan er det ikke længere. I dag kan du vælge mellem basisdækninger og fleksible dækninger og derved i højere grad selv vælge sammensætningen af din pensionsdækning. Fleksibiliteten er et tilbud. Foretager du dig ikke noget, bevarer du dine hidtidige dækninger. Hvis du ønsker at benytte de fleksible pensionsdækninger, kræver det, at du enten er optaget i eller har valgt dig over på de nye pensionsordninger ved omvalgene (2004 i AP og PJD og 2008 i 2008). 1 På generalforsamlingerne i april stiller bestyrelserne forslag om at harmonisere pensionskassernes regler og paragraffer. Det vil medføre ændringsforslag i alle tre pensionskasser. Basisdækninger eller fleksibilitet? Helt firkantet kan man sige, at du skal vælge basisdækningerne, hvis du ikke selv ønsker at bruge tid på din pensionsordning. Basisdækningerne giver en robust pensionsdækning livet igennem og minimerer risikoen for, at du eller din familie står uden dækning i tilfælde af dødsfald, invaliditet og alderspension. Det er da også pensionskassernes erfaring, at basisdækningerne er et godt valg for langt de fleste medlemmer. Til gengæld kan det være, at du i perioder betaler for en dækning, du ikke har brug for. Tag for eksempel den 10-årige ægtefælledækning, som 1. Der gælder desuden visse begrænsninger for fleksibiliteten. Det er for eksempel en betingelse, at du vælger inden for de rammer, der kan være fastsat via overenskomst på dit ansættelsesområde. Du kan blive afkrævet helbredsoplysninger, hvis du vil ændre din dækning betydeligt. De gældende regler for pensionskassernes ordninger findes i pjecerne Pensionsvilkår Regler og paragraffer på

9 Ved alder Ved invaliditet Ved dødsfald Basisdækninger - Livsvarig pension - Alderssum - Særligt for MP: Børnepension for børn født før 1. januar Invalidepension svarende til den beregnede alderspension - Børnepension - 10-årig ægtefællepension Gruppeforsikring Ja. Sum ved invaliditet, sum ved visse kritiske sygdomme og sum ved død. Særligt for AP/PJD: Sum ved ulykke. Fleksible dækninger - Mulighed for forhøjet startpension - Mulighed for fravalg af alderssum - Mulighed for rate- og kapitalpension for frivillige bidrag - Særligt for ansatte under overenskomst: Mulighed for rate- og kapitalpension for maks. 30 pct. af det obligatoriske bidrag - Mulighed for at skrue op og ned for dækningen ved invaliditet evt. mod helbredsoplysninger - Mulighed for fravalg af børnepension - Mulighed for livsvarig ægtefællepension eller fravalg af ægtefællepension - Mulighed for at skrue op og ned for ægtefælledækningen Ja (obligatorisk). Sum ved invaliditet, sum ved visse kritiske sygdomme og sum ved død. er en del af basispakken: mange medlemmer betaler i de første år til en ægtefælle, de ikke har. Men når de så bliver gift, er ægtefællen automatisk sikret, uden de behøver at tage pensionen op til revision. Du kan derimod med fordel vælge de fleksible dækninger, hvis du gennemgår din pensionsordning med 2-3 års mellemrum eller når der sker ændringer i dit liv: jobskifte, ægteskab, børn, skilsmisse og nedgang i bidrag eller bidragsophør af andre årsager som fx orlov, arbejdsløshed eller sygdom. De fleksible dækninger giver næsten frit valg på alle hylder inden for de gældende regler, og du betaler kun for de dækninger, du har behov for. Det er dit ansvar, at dækninger og behov følges ad, men vi vil gerne hjælpe dig på vej. Din livssituation Nedenfor har vi beskrevet nogle forskellige livssituationer, som måske kan hjælpe dig med at vælge mellem basis og fleksibilitet. Passer en eller flere af situationerne på dig, kan du med fordel benytte dig af de fleksible dækninger. Du er kommet sent i gang med at indbetale til pension Hvis man kommer sent i gang med sine pensionsindbetalinger, mangler man nogle års opsparing. Det betyder, at man har lave dækninger ved både tab af erhvervsevne, død og alderspension. Derfor kan man overveje at supplere med en ratepension i pensionskasserne og eventuelt skrue op for sin dækning ved tab af erhvervsevne og dødsfald. Du har holdt pause med dine indbetalinger Meget ofte er det barsel, rejse eller uddannelse, som sætter en midlertidig stopper for pensionsindbetalingerne. Men det kan også skyldes anden orlov, uddannelse, arbejdsløshed eller lignende. Her gælder de samme overvejelser som ovenfor. Du er selvstændig Svingende bidragsindbetalinger kan medføre, at dækningen ved tab af erhvervsevne og dødsfald er tilsvarende svingende. I dette tilfælde kan det være en mulighed at fastsætte dækningen til et bestemt niveau. Du er single og har ingen børn Har du ingen forsørgerforpligtelser, kan du fravælge ægtefælle- og børnedækning ved død. Din ægtefælle har ingen erhvervsindtægt Hvis en ægtefælle, registreret partner eller arveberettiget samlever ikke har nogen indtægt, kan det være en god idé med en livsvarig ægtefællepension. Muligheden for at ændre ægtefælledækningen er også til stede i de gamle pensionsordninger. Læs mere i pjecen Valgmuligheder i pensionskassen på 09 MEDLEMSNYT februar 2009

10 Generalforsamlinger 2009 Dato Sted Deadline for medlemsforslag AP 21. april Arkitekternes Hus, Strandgade, København 27. februar jf. vedtægternes 8 MP 16. april Scandic Hotel, Vester Søgade, København 19. februar jf. vedtægternes 5, stk. 4 PJD 23. april Axelborg, Axeltorv, København 9. marts jf. vedtægternes 4, stk. 4 PAL-kompensationen afsluttet pensionister fik automatisk PAL-kompensationen udbetalt. I alt har pensionisterne fået udbetalt 176 mio. kr. før skat. Alle andre medlemmer fik valget mellem at lade pengene gå ind på pensionsordningen, få dem udbetalt kontant med en afgift på 60 pct. eller lade pengene overføre til et andet pensionsinstitut medlemmer fik pengene sat ind på deres pensionsordning i pensionskasserne. I alt er der indsat 375 mio. kroner medlemmer fik pengene udbetalt. I alt er der udbetalt 30 mio. kroner efter afgift. 229 medlemmer overførte deres PAL-kompensation til et andet pensionsinstitut. ABC om pension Forsikring & Pension, forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers brancheforening, har lanceret et online opslagsværk om pension: PensionsABC. ABC en forklarer de grundlæggende sammenhænge i det danske pensionssystem. Skal du flytte? Vil du være sikker på, at vores breve når frem til dig på din nye adresse? Så skal du give os besked, inden du flytter. Send en mail til og husk at skrive dit CPR-nummer.

11 Spørgehjørnet Opkræver I kursværn, hvis jeg vil flytte min opsparing? Nej, hverken AP, MP eller PJD har aktiveret sine kursværn, men muligheden foreligger. Lever jeres kontorenter op til kravene om tilbageholdenhed? Ja, selv om pensionskassernes kontorenter er blandt branchens højeste, påtager vi os ikke forpligtelser ud over det tilladte. AP s kontorente er 4,25 pct., MP s kontorente er 3,25 pct. og PJD s kontorente er 4 pct. alle efter skat. Kan jeg få omregnet pension i de nye pensionsordninger? At vælge den nye pensionsordning svarer de facto til omregnet pension i den gamle ordning. I de nye pensionsordninger tilbyder vi Forhøjet startpension, som betyder, at du kan vælge at få en større pension som yngre pensionist (mellem 0 og 28 pct.). Har I fusioneret pensionskasserne? Nej, vi har etableret et administrationsfællesskab, men der er stadig tre pensionskasser med tre bestyrelser og tre pengekasser. Er Unipension en ny pensionskasse? Nej. Unipension er alene en regnskabsmæssig foranstaltning, som pensionskassernes administrationsfællesskab bruger i regnskabsmæssige sammenhænge. Kontant på DR handlede for nylig om kritisk sygdom har I det? Ja, både AP, MP og PJD har en gruppeforsikring med dækning ved visse kritiske sygdomme. Kontakt medlemsafdelingen, hvis du mener, at du selv eller for eksempel en kollega er berettiget til udbetaling ved kritisk sygdom. Hvornår sender I den årlige pensionsoversigt? Alle får tilsendt den årlige pensionsoversigt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingerne og resumeer af årsrapporterne i starten af april måned. Hvad er forskellen på en ydelsesgaranti og en rentegaranti? Ydelsesgarantien vedrører en bestemt ydelse eller udbetaling ved pensionering, mens en rentegaranti vedrører en bestemt forrentning gennem et opsparingsforløb. Kan jeg lave min livsvarige ordning om til en ratepension? Nej. Din eksisterende livsvarige pension kan ikke laves om til hverken ratepension eller kapitalpension, men du kan fremadrettet vælge at bruge en del af dine indbetalinger til rateeller kapitalpension. Hvorfor skal MP s medlemmer betale mere end AP og PJD s medlemmer i administrationsomkostninger? MP's økonomi er sådan, at der er behov for at konsolidere egenkapitalen. Det behov har AP og PJD ikke. Det gør MP ved dels at nedsætte kontorenten til 3,25 pct., dels ved at tilbageholde omkostningsoverskuddet. MP's omkostninger udgør 2 pct. af indbetalingerne, men der bliver opkrævet 5 pct. efter det tekniske grundlag for at være forsigtige. Under normale omstændigheder ville MP tilbageføre de overskydende 3 pct. som bonus til medlemmerne. Det er de 3 pct., som bliver tilbageholdt til konsolidering i Når økonomien i MP bliver bedre, vil pensionskassen igen kunne udlodde dette overskud. 11 MEDLEMSNYT februar 2009

12 Pensionsrådgivning Som medlem af pensionskasserne har du mulighed for at få personlig rådgivning om din pension. Medlemsafdelingen er åben for telefoniske henvendelser på mandag-torsdag mellem 9 og 16 og fredag mellem 9.30 og Vi tilbyder også personlig rådgivning. Det er muligt at aftale et møde i pensionskasserne, og vores pensionsrådgivere kommer også til Fyn og Jylland. Ring og book et møde. Rådgivning i Odense Slotsgade 21B, 4. sal, 5000 Odense Tirsdag 10. marts Tirsdag 21. april Tirsdag 26. maj Rådgivning i Aalborg Østerågade 19, 3., 9000 Aalborg Onsdag 11. marts Onsdag 22. april Onsdag 27. maj Rådgivning i Århus Vestgården, Vesterbro Torv 1-3, 7.sal Torsdag 12. marts Torsdag 23. april Torsdag 28. maj A-kassen på visit Som noget nyt kommer Per Magelund fra Magistrenes Arbejdsløshedskasse på besøg i pensionskasserne og rådgiver medlemmerne. Tilbudet gælder alle medlemmer på tværs af pensionskasserne: Torsdag 26. februar Torsdag 19. marts Torsdag 30. april Onsdag 20. maj Redaktion: Niels Erik Eberhard (ansv.), Pernille Mølgaard Toft (red.). Foto: Scandinavian StockPhoto. Layout og tryk: Fihl-Jensen Grafisk Produktion A/S. Oplag: Unipension, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø, telefon , telefax , Åbningstider: Mandag - torsdag , fredag Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen for Magistre og Psykologer

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Side 1 af 7 Velkommen i pensionskassen MP Pension er pensionskasse for cirka 60.000 magistre og psykologer. Vi er ejet af medlemmerne, og vi skal ikke

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

MEDLEMSNYT. Få rådgivning om din pension på arbejdspladsen. Hvad besluttede generalforsamlingerne? 10 Finanskrisen: Udviklingen i årets første kvartal

MEDLEMSNYT. Få rådgivning om din pension på arbejdspladsen. Hvad besluttede generalforsamlingerne? 10 Finanskrisen: Udviklingen i årets første kvartal Maj 09 MEDLEMSNYT 02 05 Få rådgivning om din pension på arbejdspladsen Hvad besluttede generalforsamlingerne? 10 Finanskrisen: Udviklingen i årets første kvartal Arkitekternes Pensionskasse MP Pension

Læs mere

MEDLEMSNYT. Tema: Fleksibilitet i faste rammer. Flotte tal i Pensionskasserne. Ekstra indbetalinger inden nytår. December 09

MEDLEMSNYT. Tema: Fleksibilitet i faste rammer. Flotte tal i Pensionskasserne. Ekstra indbetalinger inden nytår. December 09 December 09 MEDLEMSNYT 02 05 08 Tema: Fleksibilitet i faste rammer Flotte tal i Pensionskasserne Ekstra indbetalinger inden nytår Arkitekternes Pensionskasse MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Capacent Epinion for Arkitekternes Pensionskasse MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Her er billedet fjernet fordi licensen er udløbet

Her er billedet fjernet fordi licensen er udløbet December 2010 MEDLEMSNYT Her er billedet fjernet fordi licensen er udløbet 02 06 08 Tjek dine pensionstal på Min pension Bedre dækninger i gruppeforsikringerne Kontorente og bonus i 2011 Arkitekternes

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

Generalforsamling 21. april 2009

Generalforsamling 21. april 2009 Generalforsamling 21. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Årsregnskab Forslag Valg af bestyrelse Valg af revision Eventuelt Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Generalforsamling 19. april 2010

Generalforsamling 19. april 2010 Generalforsamling 19. april 2010 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen for Magistre og Psykologer Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Unipension Ansvarlige investeringer

Unipension Ansvarlige investeringer Unipension Ansvarlige investeringer Medlemsundersøgelse december 2012 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

PJD generalforsamling 2012

PJD generalforsamling 2012 PJD generalforsamling 2012 Onsdag 25. april 2012, Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Frederiksberg. Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Vi holder åbent til kl. 21.00

Vi holder åbent til kl. 21.00 FOKUS Vi holder åbent til kl. 21.00 Sampension har udvidet sine åbningstider. Det betyder, at du kan ringe til os og få rådgivning om din pensionsordning helt frem til kl. 21.00 mandag til torsdag Hos

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse Generalforsamling Bilag til dagsordenens punkt 4 og 5. Her kan du se de uforkortede forslag fra bestyrelsen til Pensionskassens for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers generalforsamling 29. april 2013. Dagsordenens

Læs mere

MEDLEMSNYT. Tema: Forbered din fremtid. Medlemmerne forbereder deres fremtid. Fortsat godt investeringsafkast. 07 Dine tal på pensionsinfo.

MEDLEMSNYT. Tema: Forbered din fremtid. Medlemmerne forbereder deres fremtid. Fortsat godt investeringsafkast. 07 Dine tal på pensionsinfo. September 2010 MEDLEMSNYT Tema: Forbered din fremtid 02 05 Medlemmerne forbereder deres fremtid Fortsat godt investeringsafkast 07 Dine tal på pensionsinfo.dk Arkitekternes Pensionskasse MP Pension Pensionskassen

Læs mere

Generalforsamling 16. april 2009

Generalforsamling 16. april 2009 Generalforsamling 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Årsregnskab/resultatanvendelse Forslag fra bestyrelsen Forslag fra medlemmerne Valg af revision Eventuelt Arkitekternes Pensionskasse

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

MEDLEMSNYT. Gode afkast i Unipension. Dialog med pensionskassernes medlemmer. 07 Din pension og skattereformen. Oktober 2012

MEDLEMSNYT. Gode afkast i Unipension. Dialog med pensionskassernes medlemmer. 07 Din pension og skattereformen. Oktober 2012 Oktober 2012 MEDLEMSNYT 02 04 Gode afkast i Unipension Dialog med pensionskassernes medlemmer 07 Din pension og skattereformen Arkitekternes Pensionskasse MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene Møde hos TDC København den 18. november 29 Århus den 19. november 29 Pensionskasse - der er mange fordele Lave omkostninger Overskuddet til medlemmer Vi er ejet af medlemmerne Målrettet information Medlemsindflydelse

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

Den nye pensionsordning

Den nye pensionsordning NOVEMBER 2007 Til hvem? Hvornår? Hvad? Nuværende og kommende medlemmer af MP Pension 1. januar 2008 for nye medlemmer og 1. januar 2009 for nuværende medlemmer. Hvorfor? En ny pensionsordning Få svaret

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Torsdag 26. april 2012 i Arkitekternes Hus, København Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen Generalforsamling Mandag den 18. april 2016 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

NYT Medlem nr. Nu får du bedre forsikringer i længere tid. Vi har brug for din , så vi kan kontakte dig.

NYT Medlem nr. Nu får du bedre forsikringer i længere tid. Vi har brug for din  , så vi kan kontakte dig. Medlem nr. 60.000 Casper Jull Olsen Medlemmer side 3 NYT NR. 2 / DECEMBER 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE VI LØFTER ANSVARET I FLOK Ansvarlighed side 2 Nu får du bedre forsikringer i længere

Læs mere

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER Forsikringsmægler Ensure: Er en uvildig ekspert i en svært gennemskuelig branche. Repræsenterer ikke ét forsikringsselskab men kunderne. Sidder ALTID på kundens side

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Medlems nyt. Virksomhedsbesøg i Miljøstyrelsen: Nu taler de om pension. Din fremtid lige nu. Side 2

Medlems nyt. Virksomhedsbesøg i Miljøstyrelsen: Nu taler de om pension. Din fremtid lige nu. Side 2 Medlems nyt Din fremtid lige nu november 2013 Virksomhedsbesøg i Miljøstyrelsen: Nu taler de om pension Side 2 Akademikere lever længere Hvad betyder det for pensionen? Side 4 Aktier bag et godt resultat

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION 1 EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL PENSIONSORDNING Kære medlem CO10 har aftalt en ny pensionsløsning med PFA, der gælder for dig, fordi dine ansættelsesvilkår er en del

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

Årsrapport 2008. Resumé. Året i overblik. Resumé

Årsrapport 2008. Resumé. Året i overblik. Resumé Årsrapport 2008 Resumé Årsrapport 2008 Resumé Året i overblik Pensionskassen kunne i 2008 aflægge et regnskab med et negativt resultat på -1.588 mio. kr. mod et positivt resultat på 983 mio. kr. året forinden.

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning TL-medlemmer som er omfattet af offentlig overenskomst eller ansat på teater 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion 1 24. april 2014 Punkt 1: Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2013 4. Forslag

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Kort og godt. om din pensionskasse i 2010

Kort og godt. om din pensionskasse i 2010 Kort og godt om din pensionskasse i 2010 April 2011 Kære medlem Kommercielle pensionsselskaber bruger ofte arbejdsmarkedspensionerne som løftestang for debatten om frit pensionsvalg. De hævder, at fordi

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere