pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born"

Transkript

1 pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

2 Revision af omrader med refusion staten tilskud fra Vi har i februar 2014 revisionsbes0g i afdelingen for Familie og Born i Faxe Kommune. Herunder har vi foretaget gennemgang af de omrader, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten. Revisionen er i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, revisionsstandarder, kommunens revisionsregulativ nr. 195 af 27. februar 2013 statsrefusion og tilskud samt regnog revision pa Social- og Integrationsministeriets, ministeriets, Ministeriet for By, og Landdistrikters og Ministeriet for Born og Undervisnings ressortomrader. Vi har, i forbindelse med revisionen af de omrader, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten, om De eksisterende interne forretningsgange og instruktioner for (sags)administrationen er hensigtsmaessige og betryggende i kontrolmaessig henseende. Det interne ledelses- og kvalitetstilsyn er hensigtsmaessigt og betryggende i kontrolmaessig henseende. Vi har tilrettelagt revisionen efter bestemmelserne i ressortministeriernes Formalet med har at vurdere, hvorvidt der i Kommunen er taget skyldige hensyn ved forvaltningen af de og ved driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet for Vi har ved efterprovet, om forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling er hensigtsmaessige og fungerer pa betryggende vis. I tilknytning hertil har vi vurderet, om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser. Der er saledes tale om en juridisk kritisk en kritisk gennemgang af omraderne (forvaltningsrevision). Revisionen af bevillingssager inden for de naevnte hovedomrader er foretaget stikprovevis med udgangspunkt i, at der sikres en relevant repraesentativitet. er udvalgt ud fra en kombination baseret pa konkrete og generelle erfaringer med fejlrisiko inden for de enkelte hovedomrader samt ud fra et vaesentlighedskriterium, hvor der indgar forhold af okonomisk, principiel og karakter. Vi har

3 derudover ved af saerligt nyetablerede bevillingssager pa hovedomrader, hvor der er adgang til at et Endelig har vi efterprovet, om man ved etablering af nye bevillingssager og ved den lovpligtige har udnyttet de tilgaengelige muligheder for at foretage elektronisk kontrol af oplysninger om forhold, herunder om der i sker sammenholdelse af oplysningerne fra forskellige registre for at sikre, at der ikke udbetales uberettigede ydelser. Samlet konklusion pa den revision vurdering, at sagsbe- Pa baggrund af de samlede resultater af vores revision, er det og den daglige administration af det specialiserede xe Kommune, som helhed har vaeret varetaget pa en i regnskabsaret ungeomrade i Fa og betryggende made Det er vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Vi har ikke konstateret forhold, der har givet anledning til revisionsbemaerkninger. Vi gore opmaerksom pa, at vores revision af arsregnskabet for 2013 for Faxe Kommune er afsluttet, nar vi har pategnet Kommunens arsregnskab. i forbindelse med den endelige revisionsberetning for 2013 vi tage endeligt stilling til, hvilke revisionsbemaerkninger Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til. for den revision Vurdering af interne forretningsgange og og kvalitetstilsyn Vi har som led i revisionen af Faxe Kommunes regnskaber for 2013 vurderet, om det intend beskrevne grundlag for sagsadministrationen er og samt om det efterleves. Vi har i forbindelse med vores sagsrevision vurderet og efterprovet vaesentlige forretningsgange. Endelig har vi som led i revisionen vurderet og efterprovet, om der er etableret et hensigtsmaessigt og betryggende internt ledelses- og kvalitetstilsyn. Pa grundlag af resultaterne af den samlede gennemgang er det vores vurdering, at der som helhed er etableret et godt administrationsgrundlag, herunder at der som helhed er

4 tilrettelagt et tilfredsstillende og hensigtsmaessigt internt ledelses- og kvalitetstilsyn for omraderne. Det er ligeledes vores opfattelse, at de fastlagte retningslinjer som helhed efterleves. servicelovens 41 Vi har foretaget revision af 4 sager, hvori der er bevilget merudgiftsydelse til born og unge efter servicelovens 41. Sagerne er udvalgt pa grundlag af aktuelle sager registreret i KMD Born og Voksne. Vi har konstateret fejl i 2 af de 4 bevillingssager, som kan til, at en del af den bevilgede merudgiftsydelse er betalt direkte til leverander i 2013 ikke var lovhjemmel hertil. Fejlen har ikke betydning, og kommunen er opmaerksom pa de nye regler pa omradet. Pr. 1. januar 2014 er der hjemmel til direkte afregning med med ny om tilskud til pasning af born med handicap langvarig Kommunen oplyser, at der indarbejdes en praksis, hvor afregninger til beog hvor der er fokus pa, at foraeldrene skal give udtryk for, at de at kommunen foretager en direkte afregning i overensstemmelse med lovgrundlaget. Pa baggrund af de samlede resultater af sagsgennemgangen er det vores opfattelse, at omradet administreres hensigtsmaessigt og i overensstemmelse med regelsaet. Tabt efter servicelovens 42 Vi har foretaget revision af 2 bevillingssager, hvori der er bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42. Sagerne er udvalgt pa baggrund af de udvalgte sager vedr. merudgiftsydelse efter servicelovens 41. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgaede sager, hvorfor det er vores vurdering, at omradet varetages hensigtsmaessigt i overensstemmelse med gaeldende regelsaet. Forebyggende og anbringende foranstaltninger efter servicelovens 52 Vi har foretaget revision af 6 bevillingssager, hvori der er ydet efter servicelovens 52 til forebyggende og anbringende foranstaltninger. Sagerne er udvalgt tilfaeldigt pa grundlag af aktuelle sager med foranstaltninger registreret i KMD Born og Voksne. Vi har konstateret fejl i 2 af de 6 sager, som kan henfores til, at der ikke forela en handleplan for den aktuelle foranstaltning. For en af sagerne hvor der er ivaerksat foranstaltninger for 4 born var der ved en fejl kun de 3 born pa handleplanen. Dette er

5 gende rettet. For den anden sag arbejdes der fortsat pa at udarbejde en handleplan. Fejer af formel karakter, og har ikke betydning. Vi anbefaler fokus pa, at handleplanen altid udarbejdes eller opdateres i forbindelse med eller forlaengelse af foranstaltninger efter servicelovens 52. Pa baggrund af de samlede resultater af sagsgennemgangen er det vores opfattelse, at omradet som helhed administreres hensigtsmaessigt og i overensstemmelse med gaeldende regelsaet. Fravalg af omrader I henhold til 76, stk. 6, jf. 72, stk. 3 skal revisionen redegore for og begrunde fravalg af gennemgang af personsager pa omrader eller konti, hvor revisor pa anden made har tilvejebragt en begrundet overbevisning om, at sagsbehandlingen er betryggende. Endvidere skal revisor udarbejde en turnusrevisionsplan for de konti, der ikke bliver revideret hvert ar. Vi har med udgangspunkt i de bestemmelser ikke for 2013 foretaget fravalg af gennemgang af personsager for det specialiserede Safremt I at dette notat, kan I kontakte manager Bente Maarslet, eller den 21. marts 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2009 (side 1-34) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2 Brønderslev Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2 Norddjurs Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014 Indholdsfortegnelse 1. Den

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Roskilde Kommune. Revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. juni 2015

Roskilde Kommune. Revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. juni 2015 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 10. juni 2015 af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 Revisionspåtegning 3 Bemærkninger der skal

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding Tlf. 33 12 65 45 HEDENSTED KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Delberetning for regnskabsår 2013 Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

FORSLAG TIL MØDEPLAN FOR ÅR 2009 3.version

FORSLAG TIL MØDEPLAN FOR ÅR 2009 3.version FORSLAG TIL MØDEPLAN FOR ÅR 2009 3.version 12.09.2008 JANUAR FEBUAR MARTS APRIL T 1 Nytår S 1 S 1 O 1 F 1 TMU 18 M 1 2.Pinsedag F 2 1 M 2 BKU M 2 BKU T 2 L 2 T 2 SSU L 3 T 3 SSU T 3 F 3 TMU 14 S 3 O 3

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 168-220) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 21 57) Revisionen

Læs mere