Biblus Bibliotekssystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biblus Bibliotekssystem"

Transkript

1 Brugervejledning Biblus Bibliotekssystem udarbejdet af Sensus ApS Dato: 14. juni 2009 Version: 1.2 Status: Endelig Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes

2 Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må ikke uden forudgående accept fra Sensus offentliggøres eller distribueres til tredjepart. Undtaget herfor er de virksomheder, som er direkte involveret i nærværende projekt, og som skal anvende dokumentet i den videre implementering og/eller afprøvning af løsningen. Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: Web: 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Registrering af titler, lånere mv Tabeller og formularer i Biblus Microsoft Access database Opstart af Biblus Microsoft Access database Oprettelse af titler Oprettelse af lånere Nummerserier og stregkoder 8 3 Ind- og udlån Udlån Aflevering Statistik og rapporter Låneradministration 14 4 Søgning Søg beskrivelse og emner Søg titler Søg forfattere Søg decimalklasse 17 5 Bilag A: Stregkodekommandoer 18 3

4 1 Indledning Biblus er et enkelt bibliotekssystem, som kan anvendes af eksempelvis skoler og institutioner til at administrere søgning i og udlån af materialer. Biblus består af tre hovedkomponenter: 1. Biblus Søg 2. Biblus Ud- og indlån 3. Biblus Microsoft Access database Biblus Søg anvendes til at søge i materialesamlingen; søgningerne kan ske efter beskrivelse og emneord, forfatter, titel og decimalklasse. Biblus Ud- og indlån anvendes til at håndtere udlån og aflevering af materialer fra materialesamlingen. Foruden at registrere udlån og aflevering af materialer, kan Biblus Udog indlån udskrive rapporter over udestående udlån pr klasse og udestående udlån pr låner. Biblus Microsoft Access database anvendes til at registrere materialer, lånere, klasser og lignende. Desuden benyttes databasen som fundament til opbevaring af udlånstransaktioner. Alle materialer og alle lånerkort er forsynet med en stregkode, som kan scannes af Biblus ved hjælp af en stregkodescanner. De væsentligste kommandoer i Biblus kan ligeledes aktiveres ved hjælp af en stregkode. Biblus kan også anvendes uden brug af en stregkodescanner. De følgende sider beskriver de enkelte dele af Biblus systemet i detaljer. 4

5 2 Registrering af titler, lånere mv. Titler, lånere, lånertyper, udlånskategorier, forlag, sprog, klasser og lignende registreres i den medfølgende Biblus Microsoft Access database. 2.1 Tabeller og formularer i Biblus Microsoft Access database Databasen indeholder følgende tabeller: agegroups categories classes languages lender_types lenders locations ltransactions Media publishers susers titles Liste af forskellige aldersgrupper. Tabellens indhold anvendes til at opdele materialet i forhold til aldersgrupper såfremt dette ønskes. Listen kan efterfølgende anvendes i forbindelse med materialesøgning. Liste af forskellige udlånskategorier, fx almindeligt udlån (1 måned), 1-uges udlån, 2-ugers udlån, taskebog. Listen kan efterfølgende anvendes i forbindelse med rykkerprocedure. Liste af klasser eller andre gruppeinddelinger af lånerne. Listen kan efterfølgende anvendes i forbindelse med statistik og rykkerprocedure. Liste af sprog. Tabellens indhold anvendes til at angive materialet sprog. Listen kan efterfølgende anvendes i forbindelse med materialesøgning. Liste af lånertyper, fx lærer, elev, andet. Listen kan efterfølgende anvendes i forbindelse med statistik og rykkerprocedure Liste over lånere. Tabellen indeholder samtlige lånere, som er registreret i systemet. Lånere kan fx henføres til classes og lender_types. Liste over fysisk eller anden placering af materialet, fx biblioteket, lærerværelset, opholdsstue, magasin. Tabellens indhold kan anvendes til at fortælle hvor materialet befinder sig eller bør befinde sig. Liste over samtlige udlåns- og afleveringstransaktioner i Biblus. Denne tabel anvendes alene af systemet og må ikke redigeres. Liste over medietyper, fx bog, cd, dvd, ebog, vhs, lydbog bånd, lydbog mp3. Tabellen anvendes i forbindelse med registrering af materialer. Liste over forlag. Tabellen anvendes i forbindelse med registrering af materialer. Liste over super brugere i systemet. En række funktioner i Biblus er begrænset til superbrugere, herunder oprettelse og sletning af lånere. Liste over samtlige titler i Biblus. Som minimum skal titel, forfatter og beskrivelse registreres sammen med et unikt bog ID (BID). Foruden tabellerne indeholder databasen to formularer, som letter indtastningen af nye titler og brugere: 5

6 lenders titles Formular til oprettelse, indtastning og redigering af lånere. Formular til oprettelse, indtastning og redigering af materialetitler. 2.2 Opstart af Biblus Microsoft Access database For at kunne redigere databasen er det nødvendigt at have Microsoft Access installeret på computeren (Microsoft Office 2003 eller 2007). Databasen indeholder en del programkode; afhængig af sikkerhedsopsætningen kan det være nødvendigt at aktivere dette indhold når databasen åbnes: 2.3 Oprettelse af titler Oprettelse af titler sker direkte i databasen, enten ved at anvende formularen titles (anbefalede metode) eller ved at redigere tabellen titles i dataarkvisning. Som minimum skal følgende felter udfyldes: BID Titel Forfatter Beskrivelse Bogens ID. Titlen skal desuden forsynes med en stregkode med det pågældende nummer. Materialets titel. Materialets forfatter. En beskrivelse af materialet. Såfremt man ikke ønsker at beskrive materialet skal man angive en streg (-) eller lignende. Nedenstående skærmbillede viser hvilke felter man kan udfylde for hver titel. 6

7 Foruden beskrivelse af den pågældende titel ved hjælp af de forskellige felter indeholder formularen følgende funktioner (handlinger): Ny titel Dupliker titel Slet titel Denne funktion sletter alt indholdet i formularen således at man kan indtaste en ny titel. Denne funktion opretter en ny kopi af den aktuelle titel. Funktionen kan med fordel anvendes når man eksempelvis skal registrere et helt klassesæt. Sletter den aktuelle titel. De øvrige funktioner er endnu ikke implementeret. 2.4 Oprettelse af lånere Oprettelse af lånere sker direkte i databasen, enten ved at anvende formularen lenders (anbefalede metode) eller ved at redigere tabellen lenders i dataarkvisning. Nedenstående skærmbillede viser hvilke felter man kan udfylde for hver låner: 7

8 Hver låner skal forsynes med et unikt låner ID (LID). Dette skal svare til nummeret på pågældendes lånerkort. Feltet har endnu ingen funktion, men forventes i fremtiden at understøtte automatisk advisering via Nummerserier og stregkoder Alle materialer og alle lånerkort er forsynet med en stregkode, som kan scannes af Biblus ved hjælp af en stregkodescanner. De væsentligste kommandoer i Biblus kan ligeledes aktiveres ved hjælp af en stregkode. Hver stregkode består af et 8-cifret tal med følgende nummerserier: Kommandoer Titler Lånere Stregkoderne i Biblus er såkaldte Code 39-stregkoder. Nedenfor er angivet eksempler på de tre stregkodekategorier i Biblus: * * Kommandoen Udlån svarende til talkoden * * Bogtitlen med nummeret * * Låneren med lånernummeret

9 3 Ind- og udlån Ind- og udlån i Biblus sker fra programmet Biblus Ind- og Udlån, som findes under menuen Start Alle programmer Sensus ApS Biblus Ind- og udlån. Første gang man starter programmet bliver man bedt om at vælge en database. Databasen skal være den medfølgende Biblus Microsoft Access database, eller en kopi heraf. Man har efterfølgende mulighed for at skifte database under menupunktet Filer Skift database. Programmets hovedfunktioner kan vælges på tre forskellige måder: Man kan scanne den pågældende stregkode på det medfølgende kommandoark (anbefalede metode), man kan klikke med musen på den pågældende knap eller man kan taste den 8-cifrede kommandokode (se bilag A). Ved at anvende kommandoarket med stregkoder kan man gennemføre en hel udlånseller afleveringstransaktion alene ved brug af stregkodescanneren: 3.1 Udlån Får at gennemføre en udlånstransaktion anbefales følgende arbejdsgang: 1. Scan koden for Udlån på kommandoarket. Herefter vises udlånsbilledet: 9

10 2. Scan stregkoden på lånerens lånerkort. Herefter vises låneres detaljer 3. Scan stregkoderne på de ønskede titler De enkelte titler vises efterhånden som de scannes 10

11 4. Når alle titler er scannet vælges koden Afslut handling på kommandoarket. Inden dette gøres kan man evt. udskrive en kvittering til låneren ved hjælp af Print knappen. 3.2 Aflevering Ved aflevering af materialer anbefales følgende arbejdsgang 1. Scan koden for Aflevering på kommandoarket. Herefter vises afleveringsbilledet: 2. Scan herefter stregkoderne for hver af de afleverede titler. Disse vises løbende på skærmbilledet: 11

12 3. Når alle titler er scannet vælges koden Afslut handling på kommandoarket. Inden dette gøres kan man evt. udskrive en kvittering til låneren ved hjælp af Print knappen. 3.3 Statistik og rapporter Under punktet Statistik og rapporter har man mulighed for at vælge følgende rapporter: Desuden kan Sensus udvikle yderligere rapporter i det omfang det ønskes. 12

13 Under punktet Udestående lån pr. låner har man mulighed for at vælge blandt samtlige lånere, som er registreret i Biblus: Rapporten kan efterfølgende skrives ud. Under menupunktet Udestående lån pr. klasse har man mulighed for at vælge blandt samtlige klasser eller andre grupperinger, som er registreret i Biblus: Rapporten kan efterfølgende skrives ud. 13

14 3.4 Låneradministration Administration af systemets lånere kan enten foretages i databasen eller via menupunktet Låneradministration. Foruden at oprette, redigere og slette brugere har man mulighed for at blokere brugere fra at anvende systemet. Brugeradministrationen forudsætter at man er logget på systemet som superbruger. Dette gør man via menuen Filer Log ind. Som udgangspunkt leveres Biblus med en enkelt superbruger: Bruger id: bibadmin Password: d00med Bruger id og password for superbrugeren kan rettes i databasen hvor man også har mulighed for at oprette yderligere superbrugere. Når man er logget ind som superbruger vises en sur mus nederst til højre i hovedmenuen: 14

15 4 Søgning Søgninger i Biblus sker fra programmet Biblus Søg, som findes under menuen Start Alle programmer Sensus ApS Biblus Søg. Ved hjælp af søgefunktionen kan man søge i de forskellige informationer, som er registreret på titlerne. De enkelte søgebilleder er vist i de følgende afsnit: 4.1 Søg beskrivelse og emner 15

16 4.2 Søg titler 4.3 Søg forfattere 16

17 4.4 Søg decimalklasse 17

18 5 Bilag A: Stregkodekommandoer Udlån * * Aflevering * * Statistik/Rapporter * * Rykkere * * Afslut program * * Afslut handling * * Afbryd handling * *

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Forfatter: Kent Tranberg Pedersen Version: 1.00 Dato: 31. august 2015 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk

Læs mere

Kom hurtigt i gang med Dantek BiblioMatik. KvikGuide september 2010

Kom hurtigt i gang med Dantek BiblioMatik. KvikGuide september 2010 Kom hurtigt i gang med KvikGuide september 2010 2 KvikGuide Kom hurtigt i gang med Kvik-Guide Copyright 2010 by Dantek A/S Vejledningen er bearbejdet af Mads K. Petersen På www.dantek.dk vil brugere af

Læs mere

4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik

4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik 4 KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik KvikGuide Et hurtigt indblik i Dantek BiblioMatik af Mads K. Petersen Copyright 2010 by Dantek A/S ISBN 978-87-89207-39-1 Layout: Brandstifter as, www.brandstifter.dk

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Lectio hjælp vejledning

Lectio hjælp vejledning Lectio Lectio hjælp vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord Denne

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

Dynamicweb Quickguide

Dynamicweb Quickguide Brugervejledning Dynamicweb Quickguide Version: 1.1 2012.03.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2012 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument eller dele heraf må på ingen

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS Lederguide INNOMATE HR - Oplæg Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: Bruger ID: personalenummer Password: (eget password) INNOMATE HR er et Internetbaseret system,

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19

Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19 Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19 Indholdsfortegnelse Udbud Administrator... 5 Indledning... 5 Udbudsprocessen... 6 Roller... 8 Udbudsformer... 9 Åbning og licitation... 10 Opret Udbud...

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Pris: 149 kr. ex. moms. Version 7.0. InternetService A/S. Side 1 af 63

Pris: 149 kr. ex. moms. Version 7.0. InternetService A/S. Side 1 af 63 Version 7.0 InternetService A/S Pris: 149 kr. ex. moms Side 1 af 63 InternetService A/S // Jernbanegade 23 B // Postboks 621 // DK 4000 Roskilde // T: 7027 8910 // F: 7027 8911 // CVR: 2522 2369 Indeks

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik

10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik 10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik Indhold Velkommen til Booking... 3 Hvad er booking?... 3 Booking i Dantek BiblioMatik og ElevWeb... 3 Booking via ElevWeb... 5 Sådan udfører lærerne en booking...

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008

Shop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008 Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere