Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version"

Transkript

1 Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version

2 Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig del af vores hverdag, hvad enten vi følger alle de mange gode råd og anbefalinger eller ej. I Høje-Taastrup Kommune har vi besluttet at sætte fokus på sundhed. Som politikere vil vi gøre en indsats for at støtte og hjælpe alle borgere til at gøre det sunde valg til det lette valg. Derfor tænker vi sundhed ind i mange forskellige beslutninger, f.eks. om de grønne områder gør, at man får lyst til at dyrke motion, om maden i idrætshallerne kunne blive sundere eller hvordan vi kan påvirke de unges alkohol- og rygevaner. For nogle år siden lavede vi en sundhedspolitik, og nu har vi lavet en sundhedsstrategi, som mere specifikt skal hjælpe alle, borgere som medarbejdere på tværs i kommunen, med at sætte sundhed på dagsordenen. Strategien tager fat på nogle af de områder, der trænger til at blive gjort mest ved. Det drejer sig om vores rygevaner, alkohol, kost, motion og bevægelse og ensomhed. Men det drejer sig også om, hvad man kan gøre for at bevare sundheden i dagligdagen, selv om man har fået en sygdom. Jeg håber, at I alle vil tage godt imod vores forslag og anbefalinger, og at strategien vil være med til at sikre, at det sunde valg også bliver det lette valg. God læselyst. Michael Ziegler Borgmester 2

3 Introduktion Denne korte udgave er henvendt til dig, som er borger eller medarbejder i Høje-Taastrup Kommune, og som ønsker et hurtigt overblik over indholdet af kommunens sundhedsstrategi. Høje-Taastrup Kommune ønsker at få sundheden frem i hverdagen og skabe rammerne for, at borgerne kan og vil leve sundt hele livet. I Høje-Taastrup Kommune skal alle borgere have mulighed for at leve et sundt liv - både fysisk, psykisk og socialt. For os handler sundhed både om at træffe de sunde valg, men også om at føle livsmod og livsglæde - og om at kunne mestre sin dagligdag. Vi ved, at det sunde valg ikke er ens for alle borgere, og vi tror på, at alle borgere har et personligt valg. Samtidig vil vi gerne sikre, at kommunens borgere har lige muligheder for at træffe de sunde valg hele livet. Hvordan ser sundheden ud i Høje-Taastrup Kommune? En af måderne, vi måler vores sundhed på, er ved at se på, hvor mange år, vi gennemsnitligt lever. I 2007 levede borgerne i Høje-Taastrup Kommune i gennemsnit 76,7 år. Den gennemsnitlige levealder for en dansker var 78,5 år. En borger i Høje-Taastrup levede altså 1 år og 10 måneder kortere end danskerne i gennemsnit. Vi vil gerne være med til at hæve levealderen i Høje-Taastrup Kommune. Vil du? En anden måde at se hvor sunde vi er, er ved at se på hvor mange borgere, der har usunde vaner. I Høje-Taastrup Kommune har 9 ud af 10 borgere usunde vaner. De usunde vaner betyder, at vi er særligt udsatte over for at blive syge af blandt andet kræft, hjertekarsygdomme og lungesygdommen KOL. Over halvdelen af borgerne i Høje-Taastrup Kommune har én eller flere kroniske sygdomme og blandt disse borgere, er der en stor gruppe borgere med usunde vaner. Ved at ændre på de usunde vaner kan vi både forbedre sundheden og livskvaliteten for den enkelte. Vi ved, at menneskers sundhed påvirkes af deres levevilkår. Undersøgelser viser, at borgere med ingen eller kort uddannelse for eksempel har større risiko for at blive ramt af en kronisk sygdom. Høje-Taastrup Kommune vil gerne bekæmpe ulighed i sundhed ved at sikre rammerne for, at alle borgere får mulighed for at leve sundt. Vi ved også, at et godt netværk og fællesskab gør det lettere for den enkelte at træffe sunde valg og klare sig selv i hverdagen så længe som muligt. For at vi kan lykkes med at skabe mere sundhed og kvalitet i hverdagen, må vi alle gøre en aktiv indsats. Vi ønsker derfor at motivere borgere og medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune til at hjælpe hinanden med at få sundheden frem i hverdagen. De 6 temaer 1. Røg på vej ud 2. Mindre forbrug af alkohol 3. Bevægelse i hverdagen 4. Sund kost gavner helbredet 5. Netværk og fællesskab øger trygheden 6. Bedre sundhed hos borgere med kronisk sygdom 3

4 1. Røg på vej ud Det er godt for dit helbred, hvis du ikke ryger. Rygning er nemlig den livsstilsfaktor, der slår flest mennesker ihjel blandt andet på grund af kræft, hjertekarsygdomme og rygerlunger. I Høje-Taastrup Kommune ryger ca. hver 5. borger dagligt. Derfor arbejder vi for, at flere borgere holder op med at ryge. Hvad gør vi i Høje-Taastrup Kommune? Arbejder for at undgå aktiv og passiv rygning i arbejdsmæssige sammenhænge. Tilbyder gratis rygeafvænning til forskellige grupper af borgere. Arbejder for, at flest mulige unge ikke begynder at ryge. Hvad kan du gøre som borger/medarbejder? Undgå så vidt muligt aktiv og passiv rygning. Tage imod kommunens tilbud om gratis rygestopkursus, hvis du ønsker at holde op med at ryge. Støt børn og unge i ikke at begynde at ryge. Støt andre i at holde op med at ryge. 4

5 Hjælp til rygestop Du kan høre mere eller tilmelde dig et rygestopkursus ved at sende en til eller ringe på telefon Du har mulighed for at indtale besked på telefonsvarer hele døgnet. 5

6 2. Mindre forbrug af alkohol Der er høj risiko for at blive ramt af en alvorlig sygdom som fx kræft, hjertekarsygdom eller leversygdom, hvis man har et meget højt forbrug af alkohol. Et højt alkoholforbrug medfører ikke kun risiko at blive syg, men øger også risikoen for at blive afhængig og risikoen for at komme ud for alvorlige ulykker. For meget alkohol kan altså få alvorlige konsekvenser for den enkelte borger og dennes familie. I Høje-Taastrup Kommune drikker hver fjerde borger for meget alkohol i forhold til anbefalingerne. Hvad gør vi i Høje-Taastrup Kommune? Informerer borgerne om alkohols skadevirkninger. Tilbyder rådgivning og alkoholbehandling. Arbejder for en hensigtsmæssig alkoholkultur på kommunens arbejdspladser. Hvad kan du gøre som borger/medarbejder? Undlad at drikke over genstandsgrænserne. Undlad at drikke alkohol, når du er gravid. Begiv dig ikke ud i trafikken, når du har drukket alkohol. Støt børn og unge i at vente med at drikke alkohol så længe som muligt. Støt og hjælp mennesker, der viser tegn på alkoholmisbrug. Henvis til Høje-Taastrup Kommunes tilbud om rådgivning og behandling, når du er i kontakt med mennesker med et alkoholmisbrug. Søg hjælp og støtte så hurtigt som muligt, hvis du har et alkoholmisbrug. 6

7 Alkoholrådgivning og behandling Har du eller en du kender brug for afklaring eller hjælp i forhold til overforbrug eller misbrug af alkohol, kan du henvende dig hos din egen læge eller Høje-Taastrup Kommune. Kontakt Social- og Handicapcentret på telefon eller skriv en til htk.dk. Der er mulighed for gratis og anonym alkoholbehandling. 7

8 3. Bevægelse ind i hverdagen Det har en positiv betydning for din sundhed og livskvalitet, hvis du ofte bevæger din krop, fordi det nedsætter risikoen for at blive overvægtig og en lang række sygdomme som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme. I dag er mange fysiske aktiviteter desværre fjernet fra vores hverdagsliv og derfor skal vi gøre en ekstra indsats for at få mere bevægelse ind i hverdagen. I Høje-Taastrup Kommune er 2 ud af 5 borgere fysisk inaktive. Hvad gør vi i Høje-Taastrup Kommune? Oplyser borgerne om fordelene ved fysisk aktivitet. Skaber mere bevægelse i det offentlige rum vi indretter boligområder og trafikområder, så det er nemmere at bevæge sig, og så man får lyst til det. Vi sørger for, at bevægelse er en del af hverdagen i dagsinstitutioner og skoler. Hvad kan du gøre som borger/medarbejder? Bevæg dig mindst 30 minutter om dagen. Sørg for at børn får mulighed for at bevæge sig mindst 60 minutter om dagen både hvis du er forælder eller medarbejder i daginstitutioner og på skoler. Benyt foreningslivets mange tilbud om motion. Lav aftaler med andre, hvor I bevæger jer sammen i stedet for at sidde stille. Tag cyklen, trappen, løb eller gå en tur. 8

9 Tips til mere motion Læs mere om kommunens idrætsforeninger, aktiviteter, motionsruter og interaktive legepladser på 9

10 4. Sund kost gavner helbredet Den mad, vi spiser, har stor betydning for vores helbred og sundhed. Sund kost forebygger mange forskellige sygdomme. Usund kost er derimod medårsag til den stadigt stigende overvægt i befolkningen og en lang række følgesygdomme som diabetes, hjertekarsygdomme, knogleskørhed og visse kræftformer. I Høje-Taastrup Kommune har næsten hver 7. borger usunde kostvaner, mens halvdelen af borgerne er overvægtige. Hvis vi spiser sundere, får vi mindre sygdom og mere livskvalitet. Hvad gør vi i Høje-Taastrup Kommune? Skaber sunde rammer omkring måltidet på arbejdspladser og i skoler og institutioner. Øger fokus på sunde fødevarer. Begrænser usunde fødevarer på kommunens egne arbejdspladser, uddannelsessteder, i idrætshaller og foreninger. Sørger for, at det er professionelle medarbejdere, som arbejder med ernæring. Øger borgernes viden om sund kost. Hvad kan du gøre som borger/medarbejder? Vælg sunde kostvaner. Hjælp børn og unge med at vælge sunde kostvaner. Støt og hjælp de mennesker, du kender/arbejder med, som ønsker at spise sundere. Skab fællesskab omkring de sunde måltider privat og på jobbet. 10

11 Mere om sund kost Se de 8 kostråd på Klik ind på for at læse om aktuelle tilbud eller kontakt Sundheds- og Omsorgscentret på telefon

12 5. Netværk og fællesskab øger trygheden Det er vigtigt for mennesker at være sammen med andre og at se sig selv som en del af et fællesskab. Fællesskabet opleves ofte sammen med familie, venner og bekendte, men også igennem arbejdspladsen og foreningslivet. Fællesskab og netværk skaber tryghed og øger den psykiske og sociale sundhed hos borgerne. Derudover kan et godt netværk og fællesskab bruges til at vi alle støtter hinanden med at tænke sundhed ind i dagligdagen. I Høje-Taastrup Kommune oplever størstedelen af borgerne at være med i et fællesskab. Alligevel siger 1 ud 20 borgere, at de ikke har nogen af tale med, og at de er alene, men ikke ønsker at være det. Dette vil vi gerne ændre, da ingen bør føle sig ensom. Hvad gør vi i Høje-Taastrup Kommune? Støtter op om det frivillige sociale arbejde. Udbreder kendskabet til de netværkstilbud, der findes i kommunen. Samarbejder med boligområderne om at styrke mulighederne for samvær og fællesskab. Sikrer samarbejde imellem kommunen, frivillige og kultur- og fritidsorganisationer. Hvad kan du gøre som borger/medarbejder? Vær opmærksom på dine omgivelser og inviter til fællesskab. Opsøg tilbud om netværk og fællesskab, hvis du føler dig ensom. 12

13 Find netværker og fællesskaber Klik ind på og læs om kommunens mange fritidstilbud og foreninger eller ring til Høje- Taastrup Kommune på telefon

14 6. Bedre sundhed hos borgere med kronisk sygdom Over halvdelen af borgerne i Høje-Taastrup Kommune har én eller flere kroniske sygdomme. Borgere med kronisk sygdom skal leve med deres sygdom resten af livet. Heldigvis ved vi, at en sund livsstil medfører hurtigere genoptræning, færre genindlæggelser og mere livskvalitet for den enkelte. Hvad gør vi i Høje-Taastrup Kommune? Tilbyder patientuddannelse til borgere med kronisk sygdom. Her kan den enkelte borger lære sin sygdom at kende og finde ud af, hvad man selv kan gøre. Tilbyder genoptræning til de borgere, der har brug for det. Sætter fokus på særlige behov hos grupper af borgere. Arbejder for færre genindlæggelser på hospitalerne. Bruger de frivillige kræfter i samfundet. Arbejder for et godt samarbejde mellem de praktiserende læger, hospitalerne og kommunen. Sørger for dygtige og kvalificerede medarbejdere. Hvad kan du gøre som borger/medarbejder? Undgå rygning og for meget alkohol. Sørg i stedet for at bevæge dig og at spise sundt. Tag imod kommunens tilbud til borgere med kronisk sygdom. Tag sundhedsmæssige hensyn til borgere med kronisk sygdom. Støt mennesker med kronisk sygdom i at leve sundt. 14

15 Hjælp ved kronisk sygdom Kontakt Genoptræningscenter Espens Vænge på telefon for at høre om kommunens tilbud til borgere med kronisk sygdom eller klik ind på 15

16 Høje-Taastrup Kommune Bygaden Taastrup Udgivet Pixi

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 2011 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Sundhedsstyrelsen 2012. Publikationen kan frit

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL EN LILLE ÉN OM ALKOHOL Guide til sundere alkoholvaner Det kan du læse om Test dig selv: Hvordan er dine alkoholvaner? Ä 1 Alkohols betydning for dit helbred Ä 2 Find dine alkoholgrænser Ä 4 Alkohol og

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

DEL UD AF DIG SELV. Hjælp udsatte børn og unge som frivillig i Ungdommens Røde Kors

DEL UD AF DIG SELV. Hjælp udsatte børn og unge som frivillig i Ungdommens Røde Kors DEL UD AF DIG SELV Hjælp udsatte børn og unge som frivillig i Ungdommens Røde Kors Indhold Bliv frivillig på www.urk.dk/frivillig Der er brug for dig... 5 Læring... 7 Lektiecaféer... 9 Y-faktor... 10 Netværket

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere