Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts marts 2012 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen, University College Lillebælt udpeget af University College Lillebælt Næstformand i social- og sundhedssektoren FOA Odense Hanne Knudsen udpeget af FOA, Fyn Regionsrådsmedlem Pia Tørving udpeget af Region Syddanmark. Oversygeplejerske Anette Pedersen, OUH udpeget af bestyrelsen. Underviser Betina Ransborg Nielsen udpeget af medarbejderne Social- og sundhedsassistentelev Pia Lambertsen udpeget af eleverne Direktør Mogens Kragh Andersen Økonomi- og administrationschef Carlo Vajhøj Budgetmedarbejder Solveig Pedersen Revisor Mette Holy-Jørgensen, PwC Afbud fra: 2. viceborgmester Anne Møllegaard Mortensen, Faaborg-Midtfyn Kommune udpeget af KKR Underviser Tina Melbye udpeget af medarbejderne Social- og sundhedsassistentelev Anja Bojsen udpeget af eleverne Dagsordenspunkter til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 3. Status på byggeri i Svendborg. 4. Årsrapport 2011 for Social- og Sundhedsskolen Fyn 5. Orientering ved skolens leder 6. Eventuelt Side 1

2 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning: Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Beslutning: Referatet fra bestyrelsesmødet den 13. december 2011 blev godkendt. 3. Status på byggeri i Svendborg. Bestyrelsen har godkendt, at Svendborg-afdelingens fremtidige placering bliver i et nybyggeri på et areal syd for Svendborg Erhvervsskole, idet det økonomiske udgangspunkt for bestyrelsens godkendelse er samlede anlægsudgifter inkl. grundkøb og totalrådgivning på 54,9 mio. kr. Bestyrelsen har bemyndiget byggeudvalget til at godkende afvigelser på op til 2 mio.kr. i forhold til dette beløb. Det påtænkte byggeri vil give en bebyggelsesprocent på 33 %. Lokalplanen foreskriver en maksimal bebyggelsesprocent på 30 og etablering af 40 nye parkeringspladser. Skolen har i den forbindelse søgt Svendborg kommune om fritagelse for ny lokalplan. Svendborg kommunes Udvalg for Teknik og Miljø har den 12. marts 2012 meddelt dispensation til en bebyggelsesprocent på 33 under forudsætning af, at det nødvendige antal parkeringspladser etableres under terræn eller på et nærliggende areal ved Station Vest. Skolen skal efterfølgende have et møde med kommunen om hvor mange P-pladser der er nødvendige og under hvilke betingelser de kan etableres. Derudover orienterede bestyrelsesformanden om, at der har været afholdt et par møder mellem bestyrelsesformændene og direktørerne for de to skoler med henblik på at finde en pris for de m 2 grund, hvorpå der kan bygges etagemeter. De to skoler har hver for sig fået udarbejdet en vurderingsrapport af det pågældende grundstykke. De to vurderingsrapporter vil snarest blive suppleret med en geoteknisk jordbundsundersøgelse. Formanden orienterede om sine overvejelser vedrørende prisen. Direktøren orienterede derudover om, at skolen i samarbejde C & W-arkitekter er i gang med at udarbejde materiale til brug for prækvalifikation og endelig valg af totalrådgiver Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede grundkøbet. Bestyrelsen gav formanden mandat til videre forhandlinger om prisen for grunden. Side 2

3 4. Årsrapport 2011 for Social- og Sundhedsskolen Fyn Revisionen v/ Mette Holy Jørgensen deltager i behandlingen af dette dagsordenspunkt, hvor følgende materiale indgår i bestyrelsens behandling: Årsrapport 2011 for Social- og Sundhedsskolen Fyn Skolens bemærkninger til årsregnskab Revisionsprotokollat til. årsrapporten for 2011 Skolens supplerende bemærkninger til revisionsprotokollatet På mødet vil det udsendte materiale blive gennemgået af økonomi- og administrationschefen, og revisionen vil redegøre for dens bemærkninger til årsrapporten. Som det fremgår af det udsendte materiale, udviser regnskabet for 2011 et overskud på 10,7 mio. kr. i forhold til en samlet omsætning på 128,6 mio. kr. Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen anmodede i den forbindelse skolens ledelse om at have fokus på at begrænse antallet af over- og undertimer yderligere både af hensyn til effektiv ressourceudnyttelse og ud fra et arbejdsmiljøperspektiv. Bestyrelsen drøftede derudover rekrutteringsgrundlag og frafald og anmodede om, at man fremadrettet fik mere udspecificerede nøgletal herfor. Bestyrelsen noterede sig endelig, at skolen med udgangen af 2011 nu har opbygget den likviditet, som er nødvendig for at dække skolens egenfinansiering af det planlagte byggeprojekt i Svendborg. Bestyrelsen godkendte herefter årsrapport og revisionsprotokollat. 5. Orientering ved skolens leder. Direktøren orienterede om følgende: Svendborg Kommune har iværksat et projekt omkring hjælp til selvhjælp i forbindelse med visitation til og udførelse af hjælp på ældreområdet, hvor skolens Efter- og videreuddannelsesafdeling har stået for uddannelse af et antal hjemmetrænere. Projektets formål har været følgende: o At gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed give borgerne en bedre livskvalitet o Økonomisk gevinst ved at borgerne har brug for mindre hjælp Det må siges at have været en succes for Svendborg Kommune, da 61 % af målgruppen i dag 4 måneder inde i projektet ikke modtager nogen for hjælp enten fordi de har fravalgt hjemmetræning eller er blevet selvhjulpne Side 3

4 og dermed også for det kursus skolen har gennemført for hjemmetrænerne. Generelt er skolen involveret i rigtig mange kurser, der på en eller anden måde er relateret til rehabilitering, hvilket klart indikerer, at kommunerne er meget opmærksomme på at gøre borgerne selvhjulpne og dermed give dem bedre livskvalitet, men også på den økonomiske gevinst der er ved at borgerne har brug for mindre hjælp. Det kommer selvfølgelig til at give udfordringer for skolen på sigt efter dimensioneringsaftalen som løber til 2015 hvis kommunerne får mindsket deres behov for arbejdskraft. Skolen har derfor igangsat en analyse, som skal give nogle fingerpeg om, hvad kommunerne forventer i forhold til arbejdskraft efter 2015 frem mod Pr. 1. august 2012 træder der en ny bekendtgørelse for social- og sundhedsuddannelsen i kraft. Den angiver de overordnede rammer, struktur og kompetencemål. Samtidig udstedes en ny uddannelsesordning, som angiver fagene og de faglige mål samt praktikmålene. Denne skal efter planen godkendes i ministeriet i begyndelsen af april. Og så skal skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg udarbejde de lokale undervisningsplaner inden midten af juni måned. Det bliver et stort arbejde på kort tid. Så der må forventes behov for efterfølgende tilpasninger af de lokale undervisningsplaner, når der kommer erfaringer fra undervisningen i løbet af efteråret. Skolen har udsendt en pressemeddelelse om en gruppe udenlandske elever, der er kommet som følge af meget lang sagsbehandlingstid i SU-styrelsen. 6. Eventuelt. Det blev aftalt at flytte næste bestyrelsesmøde, således at det afholdes den 21. juni kl Side 4

5 Side 5

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 24. marts 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 33. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social &

Læs mere

Referat fra 1. bestyrelsesmøde ved Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 14.02.07.

Referat fra 1. bestyrelsesmøde ved Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 14.02.07. Social- og Sundhedsskolen - Fyn Referat fra 1. bestyrelsesmøde ved Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 14.02.07. Til stede: Direktør Erik Knudsen CVU Lillebælt - udpeget af CVU Lillebælt. Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Maiken Haugaard Villadsen Anne-Mette Holm Sørensen Christian Jørgensen Anette

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Referat Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye simulationsstuer

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 5. september 2012, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 16, hovedbygningen, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Tilstede uden stemmeret: Anny Overgaard

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet. Dagsorden: 1. Årsrapport for 2013 / v. revisor

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & Sundhedsskolen, Herning Den 25. marts 2008 Journal nr.: Bestyrelsen, 7. møde Sagsbehandler: SS Direkte nr.: 9627 2910 Referat fra møde i bestyrelsen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 28. august 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Erik Højsholt, Claus Christensen, Ole Pedersen, Pauli Johansen og Niels Jørgen

Læs mere

Mødeindkaldelse 15. februar 2008

Mødeindkaldelse 15. februar 2008 NY VERSION Mødeindkaldelse 15. februar 2008 Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: 19. februar 2008 Tid: 16.30 til 19.00 Sted: Mødelokale NT3, Ergo- og fysioterapeutuddannelsen, Skejbyvej

Læs mere