Stress på arbejdspladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stress på arbejdspladsen"

Transkript

1 Stress på arbejdspladsen Introduktion Velkommen til medlemsundersøgelse omkring stress på arbejdspladsen. Her kommer nogle spørgsmål om dit nuværende arbejde. Hvis du har flere job, skal du besvare spørgsmålene ud fra din hovedbeskæftigelse (det arbejde du bruger flest timer på). Hvis du har orlov eller er langtidssygemeldt skal du besvare spørgsmålene ud fra de oplevelser du har fra den arbejdsplads, hvorfra du har orlov eller er langtidssygemeldt. Hvis du er ledig, skal du besvare spørgsmålene ud fra den arbejdsplads du arbejdede på inden du blev ledig. Om din arbejdsplads: 1. Hvor er du ansat? I det amtskommunale område eller i HS I det kommunale område I staten Privat arbejdsgiver De næste spørgsmål handler om hvor meget du arbejder i gennemsnit om ugen på dit hovedjob og evt. lønnede bijobskriv 0 hvis det ikke er relevant for dig. 2. Aftalt tid i dit hovedjob Timer pr. uge 3. Faktisk arbejdstid i dit hovedjob (inkl. overarbejde, merarbejde, ekstra arbejde og lign.) Timer pr. uge 4. Lønnet bijob Timer pr. uge 5. Hvordan er din arbejdstid på dit hovedjob almindeligvis placeret? Dagarbejde Aftenarbejde Natarbejde Skiftende mellem dag- og aftenarbejde Skiftende mellem dag-, aften- og natarbejde Andet: 6. Er du leder? Ja, med personale ansvar Ja, uden personale ansvar Nej 7. Har du et tillidshverv på din arbejdsplads (f.eks. tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant, talsperson eller suppleant for disse)? Ja Nej 8. Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Jeg er i arbejde Jeg har orlov Jeg er langtidssygemeldt Jeg er ledig Din arbejdsmæssige situation: 9. Har du for meget at lave på dit arbejde? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig Ved ikke 10. Er det nødvendigt for dig at arbejde meget hurtigt? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig Ved ikke 11. Må du gå på kompromis med kvaliteten for at nå dit arbejde? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig Ved ikke 1

2 12. Er din arbejdsdag opsplittet i flere perioder i løbet af en dag? (ex. nogle arbejdstimer ligger om formiddagen mens andre timer er placeret om eftermiddagen eller om aftenen) Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig Ved ikke 13. Går du hjem fra arbejde med en følelse af at have nået det du ville? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig Ved ikke 14. Tænker du på dine arbejdsopgaver eller oplevelser fra dit arbejde, når du har fri? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig Ved ikke 15. Skal du overskue mange ting på én gang i dit arbejde? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig Ved ikke 16. Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig Ved ikke 17. Skal du tage stilling til andre menneskers personlige problemer i dit arbejde? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig Ved ikke 18. Må du foretage dig ting i dit arbejde, som forekommer dig unødvendige? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig Ved ikke 19. Må du gøre noget i dit arbejde, som du føler egentlig burde have været gjort anderledes? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig Ved ikke 20. Synes du dit arbejde er meningsfuldt? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig Ved ikke 21. Er der positive udfordringer i dit arbejde? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig Ved ikke 22. Ved du helt klart, hvad der er dit ansvarsområde? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig Ved ikke 23. Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig Ved ikke 2

3 ArbejdspladskulturHvordan er klimaet på din arbejdsplads? 24. Konkurrencepræget? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 25. Opmuntrende og støttende? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 26. Mistroisk og mistænksomt? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 27. Afslappet og behageligt? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 28. Stift og regelstyret? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Støtte og anerkendelse: 29. Hvis du har brug for det, kan du så få hjælp og støtte fra din nærmeste leder? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig 30. Hvis du har brug for det, kan du så få hjælp og støtte fra dine kolleger? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig 31. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen? Meget ofte eller altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig eller aldrig 32. Forventer du væsentlige ændringer på din arbejdsplads i løbet af det næste år?sæt gerne flere krydser [multipel] Ja, ændringer i arbejdets indhold Ja, ændringer i arbejdsmængden Ja, ændringer i arbejdets organisering Ja, teknologi/it-omlægninger Ja, ledelsesmæssige ændringer Ja, sammenlægninger/fusion med andre Ja, organisationsændringer Ja, vi bliver flere ansatte Ja, vi bliver færre ansatte Nej, ingen væsentlige ændringer Andet: Oplevelsen af stress 33. I hvilken grad føler du dig stresset? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ved ikke [condition: 33= 1 Ell 33= 2 Ell 33= 3] I hvor høj grad mener du, at din oplevelse af stress er en følge af krav i dit arbejde eller i dit familieliv? 34. Familiekrav I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ikke relevant / Ved ikke 35. Arbejdskrav I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ikke relevant / Ved ikke 36. Spæningsfeltet mellem arbejds- og familieliv I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad 3

4 I meget ringe grad Ikke relevant / Ved ikke [condition: 33= 1 Ell 33= 2 Ell 33= 3] 37. Hvad kan begrænse din stress?sæt gerne flere krydser. [multipel] Bedre balance mellem arbejdsmængde og arbejdstid Andre har realistiske forventninger til mit arbejde Mere indflydelse på mit arbejde Mere støtte fra min leder Mere støtte fra mine kolleger Bedre balance mellem arbejds- familie- og fritidsliv Mere kompetenceudvikling til at løfte opgaverne Bedre til at håndtere min egen stress Andet, skriv her: 38. Har din arbejdsplads fokus på stress?sæt gerne flere krydser. [multipel] Ja, arbejdspladsen hjælper medarbejdere, der er ramt af stress Ja, der er en stresspolitik på min arbejdsplads Ja, arbejdspladsen er ved at udarbejde en stresspolitik Ja, spørgsmålet om stress behandles på møder mellem personale og ledelse Nej, håndtering af stress klares i høj grad af den enkelte Ved ikke Andet: 39. Hvor mange arbejdsdage har du været sygemeldt inden for de sidste 12 måneder? Antal dage: 40. Har du indenfor det seneste år været sygemeldt som følge af stress (herunder stressrelaterede sygdomme)? Ja Nej Din baggrund 41. Køn: Kvinde Mand 42. Hvornår er du født?skriv årstal (f.ex. 1967) Årstal: 43. Hvor mange hjemmeboende børn har du? 0 børn 1 barn 2 børn 3 børn 4 børn 5 børn 6 børn 7 børn 8 børn [condition: 43= 2 Ell 43= 3 Ell 43= 4 Ell 43= 5 Ell 43= 6 Ell 43= 7 Ell 43= 8 Ell 43= 9] 44. Hvornår er dit 1. barn født?skriv årstal Årstal: [condition: 43= 3 Ell 43= 4 Ell 43= 5 Ell 43= 6 Ell 43= 7 Ell 43= 8 Ell 43= 9] 45. Hvornår er dit 2. barn født?skriv årstal Årstal: [condition: 43= 4 Ell 43= 5 Ell 43= 6 Ell 43= 7 Ell 43= 8 Ell 43= 9] 46. Hvornår er dit 3. barn født?skriv årstal Årstal: [condition: 43= 5 Ell 43= 6 Ell 43= 7 Ell 43= 8 Ell 43= 9] 47. Hvornår er dit 4. barn født?skriv årstal Årstal: [condition: 43= 6 Ell 43= 7 Ell 43= 8 Ell 43= 9] 48. Hvornår er dit 5. barn født?skriv årstal Årstal: [condition: 43= 7 Ell 43= 8 Ell 43= 9] 49. Hvornår er dit 6. barn født?skriv årstal Årstal: [condition: 43= 8 Ell 43= 9] 50. Hvornår er dit 7. barn født?skriv årstal Årstal: [condition: 43= 9] 51. Hvornår er dit 8. barn født?skriv årstal Årstal: 52. Bor du: 4

5 Alene uden børn Alene med børn I parforhold uden børn I parforhold med børn Andet: 53. Hvornår afsluttede du din uddannelse?skriv årstal Årstal: 54. Hvilken faglig organisation er du medlem af? BUPL Danmarks Lærerforening Dansk Korforbund Dansk Skuespillerforbund Dansk Socialrådgiverforening Dansk Sygeplejeråd Danske Bioanalytikere Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Frederiksberg Kommunalforening Jordemoderforeningen Kost og Ernæringsforbundet Københavns Kommunale Maskinmesterforening Landsdelsorkestermusikernes Fællesråd Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere LederForum Solrød Kommunalforening Speciallærerforeningen Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Farmakonomforeningen Film- og TV-arbejderforeningen Finansforbundet Foreningen af danske Inseminører Jordbrugsteknikere Medieforbundet i DR Personaleforeningen for KL med tilsl. institutioner PROSA Safu Assistenter ved Det Kongelige Operakor CS-flyvevåbnet Dansk Teknisk Lærerforbund Dansk Told og Skatteforbund Danske produktionsskolers Lærerforening Det Kongelige Operakor Efterskolernes Lærerforening Erhvervsskoleledere i Danmark Farvandsforeningen Frie Grundskolers Lærerforening Konstabler og Mekanikere i Søværnet Sammenslutningen af danske Scenografer Sergenter i Søværnet SFO-Hæren Søfartens Ledere Tekniske og Administrative Tjenestemænd Temaet for denne undersøgelse har været stress.det er planen at FTF - din hovedorganisation - gennemfører flere mindre undersøgelser om arbejdsvilkårene for medlemmerne. Vi regner med at gennemføre 2-4 undersøgelser om året.hver undersøgelse vil tage 5-10 minutter at besvare.vi håber, at du har lyst til at medvirke i kommende undersøgelser. Undersøgelserne besvares elektronisk og du vil modtage spørgeskemaerne via din mail. Hvis du vil deltage i kommende undersøgelser skal du derfor oplyse din mail adresse. De oplysninger, der gives til undersøgelsen, bliver behandlet fortroligt og vil blive fremstillet i anonym form.hvis du tilmelder dig, vil du modtage resultatet af undersøgelsen via din mail. 55. Ønsker du at deltage i fremtidige medlemsundersøgelser? Ja, jeg vil gerne medvirke i kommende korte undersøgelser. Min adresse er: Nej, jeg ønsker ikke at medvirke fremover Tak for din besvarelse. 5

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

Spørgeskema om Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH)

Spørgeskema om Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 1 Spørgeskema om Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) Dansk Sygeplejeråd og Arbejdsmiljøinstituttet, 2002 04.02.02 2 Stor undersøgelse af sygeplejerskers arbejdsmiljø Du er en af de

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom X - COBASIS Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Spørgeskema regionmidtjylland Basis HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af et godt arbejdsliv Vi har i dag stor viden om stressende og nedslidende

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune.

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune. Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet De fleste spørgsmål besvares ved, at der sættes ét kryds ud dit svar. Andre spørgsmål besvares ved at du selv skal skrive dit svar på linjen. Spørgeskemaet bedes

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser Sagsnr. 11-0115 - - 28.01.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser FTF viser i en ny undersøgelse, at forholdsvis mange FTF

Læs mere

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Bilagskompendium Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette Hansen og

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere

Socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø og arbejdsliv

Socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø og arbejdsliv Socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø og arbejdsliv September 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø og arbejdsliv September 2007 Jørgen Møller Christiansen

Læs mere

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Ældre Sagen Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelse Baggrund & formål Undersøgelsen belyser holdninger til forhold på arbejdsmarkedet blandt henholdsvis erhvervsaktive

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg

Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg Bilag 4: Spørgeskema til medlemmer af MED-udvalg Først vil vi gerne spørge til din baggrund og din rolle i MED-systemet 1. Hvilket køn er du? Mand Kvinde 2. Hvornår er du født? (årstal) 3. Hvad er din

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

Når vi senere i skemaet spørger dig om uddannelsesinstitutionen, vil vi bede dig tænke på det svar, du netop har givet.

Når vi senere i skemaet spørger dig om uddannelsesinstitutionen, vil vi bede dig tænke på det svar, du netop har givet. SPØRGESKEMA Vi vil nu stille dig en række spørgsmål om dig og din arbejdsplads. Spørgsmålene handler om ledelse, det at være orienteret imod at bidrage samfundsmæssigt og organisatoriske værdier. Nogle

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere