Aarhusmålene Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhusmålene Aarhus Kommune"

Transkript

1 Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil gerne stille dig nogle spørgsmål, som bl.a. handler om, hvordan du opfatter Aarhus som en kommune at bo i og din egen indsats og deltagelse i forskellige fællesskaber. Tryk på start for at begynde din besvarelse. Til Aarhus Kommune: Strukturen for udkastet er således, at spørgeskemaet først afdækker målet Aarhus som en god by for alle ved spørgsmål 1-3 tre relativt åbne spørgsmål, hvor den adspurgte skal vurdere, om Aarhus er en god by for dem. Efterfølgende afdækker spørgeskemaet medborgerskabsmålets forskellige dimensioner; først identitet, mangfoldighed og inklusion samt accept/anerkendelse (spørgsmål 4-5), dernæst deltagelse og ansvar (spørgsmål 6-9), og til sidst kommunikation, borgerinddragelse og samskabelse (spørgsmål 10). Spørgsmål 11 er et generelt spørgsmål om tryghed/tillid blandt borgerne. Spørgsmål afdækker generelle baggrundsspørgsmål. De røde bokse i skemaet vises ikke til respondenten, men tjener alene til at forklare opbygningen. Aarhus som en god by for alle Tiltænkt som de spørgsmål der skal måle, om Aarhus er en god by for alle. Formuleret som et generelt tilfredshedsspørgsmål efterfulgt af to åbne spørgsmål, der nuancerer førstnævnte. Som angivet i Epinions oplæg, ser vi det ikke som et problem, at folk opfatter det åbne spørgsmål forskelligt eller svarer ud fra forskellige udgangspunkter. Der er netoptale om en overordnet temperaturmåling, og det er de udvalgte baggrundsvariable, der gør svarfordelingen interessant. 1. Byrådet ønsker, at Aarhus skal være en god by for alle kommunens borgere uanset hvem man er, og hvilke behov man måtte have. Derfor vil vi gerne stille dig nogle spørgsmål, der handler om, hvordan du ser på Aarhus som en by at bo og leve i for netop dig. Hvis du tænker på din nuværende situation, i hvilken synes du, at Aarhus er en god by for dig? I meget høj... I høj... I nogen... I mindre... Slet ikke......

2 <FILTER: Spørgsmålet stilles kun til respondenter, som har svaret i meget høj, i høj eller i nogen i spørgsmål 2> 2. Vil du forsøge at uddybe, hvad der især gør, at Aarhus er en god by for dig? Du må gerne angive flere grunde. Noter venligst: (Open) 3. Hvis du igen tænker på din nuværende situation, hvordan føler du, at Aarhus kan gøres til en bedre by for dig? Du må gerne notere flere forslag. Noter venligst: (Open) Medborgerskab identitet, mangfoldighed og inklusion Spørgsmål 4-5 behandler temaer som identitet, oplevelse af accept og anerkendelse samt oplevet medansvar for inklusionen i fællesskab. Hernæst vil vi gerne stille dig nogle spørgsmål om, hvordan du opfatter fælleskabet i Aarhus. 4. Vi vil gerne høre, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn om Aarhus Side 2 af 7

3 Aarhus er en by, hvor man har plads til at udfolde sig. Enig Delvis enig Hverken/ eller Delvis uenig Uenig Aarhus er en by, hvor man har mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner. Aarhus er en by, hvor vi i fællesskab hjælper dem, der har brug for det. Aarhus er en by, hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed. Jeg er stolt over at bo i Aarhus Det at være aarhus-borger er en vigtig del af min identitet. 5. I hvilken føler du At andre borgere anerkender den indsats, du yder i samfundet? I meget høj I høj I nogen I mindre Slet ikke At du generelt føler dig accepteret af fællesskabet? At du er beskæftiget med noget meningsfuldt i hverdagen? At du har et ansvar for at udvikle et godt fællesskab i Aarhus? At du har en pligt til at hjælpe medborgere? Medborgerskab deltagelse og ansvar Spørgsmål 6-8 behandler deltagelsesdimensionen i medborgerskabsbegrebet. Både faktisk deltagelse samt syn på borgerdeltagelse. Hernæst vil vi gerne stille dig nogle spørgsmål om, der handler om din deltagelse og dit ansvar i forskellige aktiviteter. 6. Der er mange måder, hvorpå man kan være aktiv i sit lokalsamfund eller forsøge at opnå forbedringer eller modvirke forringelser i samfundet. Har du inden for det seneste år foretaget dig nogle af følgende aktiviteter? <Note: Udsagnsrækkefølgen randomiseres> Side 3 af 7

4 Ja Nej Hjulpet en nabo eller person i nabolaget, der havde behov for hjælp Engageret dig i idéer og debatter, der vedrører din by eller dit lokalområde Udført frivilligt arbejde Været medlem af en forening/klub 7. Der findes også forskellige opfattelser af, hvad der er vigtigt for at være en god samfundsborger. Hvis vi ser på din personlige opfattelse, på en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder, at det er yderest vigtigt, og hvor 5 betyder, at det slet ikke er vigtigt, hvor vigtigt er følgende udsagn så for at være en god samfundsborger. <Note: Udsagnsrækkefølgen randomiseres> At jeg som borger udfører frivilligt arbejde 5 Yderst vigtigt Slet ikke vigtigt At jeg stemmer til offentlige valg, hvis man har stemmeret At jeg engagerer sig i lokalsamfundet 8. Dernæst vi vil gerne høre, hvor stor du føler, at følgende aktiviteter generelt har, i forhold til at skabe en høj af aktivt medborgerskab i Aarhus At man nogle gange prøver at udfordre sine fordomme om andre mennesker og bruger tid på at forstå deres situation Meget stor Stor En vis Begrænset Ingen Ved ikke At man engagerer sig i praktiske fælleskaber med sine naboer og kollegaer At man møder nye mennesker med en stor af imødekommenhed 9. Vi vil gerne høre, i hvilken du føler Side 4 af 7

5 At du ville kunne bidrage mere, hvis du fik en konkret opfordring eller invitation til at deltage? I meget høj I høj I nogen I mindre Slet ikke At du selv har taget initiativ til vigtige beslutninger i din by eller dit lokalområde? Medborgerskab Kommunikation og borgerinddragelse Spørgsmål dækker respondentens opfattelse af kommunikation mellem kommunen og vedkommende og borgerne uden om kommunen Hernæst vil vi gerne stille dig nogle spørgsmål om, hvordan du oplever dialogen med kommunen og dig som borger. 10. Vi vil gerne høre, i hvilken du føler At du generelt ved, hvor du skal henvende dig i kommunen, hvor behovet melder sig. I meget høj I høj I nogen I mindre Slet ikke At du generelt kan forstå den information, der kommer fra kommunen At du bliver hørt, når der tages vigtige beslutninger omkring det, der vedrører dig? At du er i stand til at påvirke forholdene i dit lokalområde/nabolag? At du kan fremlægge dine synspunkter for lokalpolitikere? At du kan snakke godt med de fleste mennesker, du møder? Generelt tryghedsspørgsmål 11. Nu vil vi gerne høre, i hvilken du synes, man kan stole på forskellige grupper af personer. Nogle mennesker siger, at man kan stole på de fleste mennesker. Andre siger, at man ikke kan Side 5 af 7

6 være forsigtig nok. Hvordan føler du det? Man kan stole på de fleste mennesker... Man kan ikke være forsigtig nok Baggrundsoplysninger Igennem CPR-udtrækket forventer vi udtræk af oplysninger om følgende baggrundsvariable, som derfor er udeladt i spørgeskemaet: Navn, civilstand, antal børn, statsborgerskab, herkomst, fødested, alder. 12. Er du? Mand... Kvinde Hvilken slags bolig bor du i? Parcelhus/villa... Rækkehus/kædehus... Landbrugsejendom... Ejerlejlighed... Andelslejlighed... Lejet lejlighed... Lejet værelse, kollegieværelse... Andet: () Hvad er husstandens samlede årlige indkomst, brutto, dvs. før skat? Indtil kr kr kr kr kr kr kr kr kr.... Side 6 af 7

7 kr mio. kr. eller derover... / ønsker ikke at svare Hvad er din højst gennemførte uddannelse? Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole)... Gymnasie, HF, studenterkursus... Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX)... Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent)... Kort videregående (f.eks. datamatiker, laborant)... Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer)... Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse)... Lang videregående (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist) Hvad er din nuværende beskæftigelse? Ufaglært arbejder... Faglært arbejder... Funktionær... Selvstændig... Medhjælpende ægtefælle... Under uddannelse... Hjemmegående... Arbejdssøgende... Pensionist, efterlønsmodtager, førtidspensionist eller lign.... Ønsker ikke at svare... Andet... Web-survey afrunding Så er der ikke flere spørgsmål. Mange tak for hjælpen! Hvis du har rettelser til dine svar, klik da på 'Forrige' og foretag rettelserne, ellers klik 'Næste' og afslut interview. Har du kommentarer til undersøgelsen og de stillede spørgsmål, er du meget velkommen til at tage kontakt til Epinion via eller telefonnummer XX XX XX XX. Side 7 af 7

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO

Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO Tekst Mange tak fordi du ønsker at deltage i undersøgelsen. Det tager ca. 25-30 minutter at besvare skemaet.

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002 0 + + 0 + 0 + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger

Læs mere

Din tilknytning til Vestkysten. Om oversvømmelse generelt

Din tilknytning til Vestkysten. Om oversvømmelse generelt Bilag Bilag Bilag 1: Følgebrev Bilag 2: Spørgeskema Bilag 3: Hypoteser Bilag 4: Kort med hele området + sample nummer Bilag 5: Referat af fokusgruppemøde Bilag 6: Eksempel på kote og bopæl Bilag 7: Kort

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008 ESS DOKUMENTDATO: 25.08.08 SPØRGESKEMA ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: september - december 2008 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid Kernemodul

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune Projekt forebyggende hjemmebesøg Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets formål...

Læs mere

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT 2012 Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT FRA BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 AB GUDENAA

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse med frivillige hjælpere ved Europæiske Kortbane Mesterskaber i svømning i Herning 2013 Resultatrapport

Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse med frivillige hjælpere ved Europæiske Kortbane Mesterskaber i svømning i Herning 2013 Resultatrapport Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse med frivillige hjælpere ved Europæiske Kortbane Mesterskaber i svømning i Herning 2013 Resultatrapport Marie Overbye og Ulrik Wagner 1 Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Sundhed for millioner

Sundhed for millioner Sundhed for millioner Sundhed for millioner medlemsundersøgelse af aktive fitnessudøvere Afrapportering af foreningens resultater Tabel 1: Velkommen til undersøgelsen af fitnessmedlemmer i Danmark Dette

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere