[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet."

Transkript

1 [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale [INTW: Interview skal gennemføres med denne person] [INTW: Ved ingen kontakt: spørg hvornår man kan træffe vedkommende og lav aftale om at ringe tilbage] [INTW: Ved kontakt:] Goddag/aften mit navn er... Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Socialministeriet gennemfører i øjeblikket en undersøgelse af brugernes tilfredshed med hjemmehjælp, hjælp i plejebolig eller på plejehjem. De er tilfældigt udtrukket blandt borgere over 67 år og har for kort tid siden modtaget et brev fra os om undersøgelsen. Ønsker De at deltage i undersøgelsen? Deres besvarelse er naturligvis 100% anonym. (INTW: hvis respondenten ønsker yderligere information kan de ringe på på hverdage ml. 9 og 15) [1 - V5 - single] Hvad er Deres alder? 1. Notér venligst her: 2. Vil ikke svare eller under 67 år. [Bekræftelse : 1= 1 OG (<67 Ell >110) : Noter alder!] [Betingelse 1= 2] [Alder] De passer desværre ikke ind målgruppen. Undskyld forstyrrelsen. [Hop: Unconditional ==> Interview afsluttet] [2 - V6 - single] Hvad er Deres køn? [INTW: Læs ikke op] 1. Mand 2. Kvinde [3 - V7 - single] Modtager De enten praktisk hjælp eller personlig pleje? 1. Ja, kun til praktisk hjælp 2. Ja, kun til personlig pleje 3. Ja, til begge dele 4. Nej [Betingelse 3= 4] [tekst9_afslut v ingen hjælp] Da vi kun skal interviewe ældre som får enten hjemmehjælp eller hjælp i plejebolig / plejehjem, skal vi undskylde forstyrrelsen [Hop: Unconditional ==> Interview afsluttet] [4 - V8 - single] Bor De i plejebolig eller på plejehjem? 1. Bor i plejebolig/plejehjem 2. Bor ikke i plejebolig/plejehjem [Betingelse 4= 2] [4=2] [5 - V9 - single] Hvor ofte får De praktisk hjælp eller personlig pleje? (INTW: Her noteres, hvor ofte respondenten samlet set modtager hjemmehjælp. Fx personlig pleje 3 gange ugentligt og praktisk hjælp 2 gange ugentligt = hjemmepleje 5 gange ugentligt, hvilket noteres i besvarelsen. Spørg supervisoren hvis du er i tvivl) 1. Flere gange om dagen 2. Hver dag 3. Flere gange om ugen 4. Én gang om ugen 5. Hver 2. uge 6. Hver 3. uge eller sjældnere 7. Ved ikke [Betingelse 5= 1 Ell 5= 2] [6 - V10 - single] Hvor mange minutter <u>pr dag</u> får De gennemsnitlig hjælp? 1. Notér venligst her 2. Ved ikke [Betingelse 5= 3 Ell 5= 4 Ell 5= 5 Ell 5= 6] [7 - V11 - single] Hvor mange minutter <u>pr uge</u> får De gennemsnitlig hjælp? 1. Notér venligst her 2. Ved ikke [8 - V12 - single] Hvem leverer den praktiske hjælp fx hjælp til rengøring, tøjvask, indkøb og madservice i Deres hjem? 1. Kommunal leverandør 2. Privat leverandør 3. Både kommunal og privat leverandør 4. Ved ikke [Tekst 1] med den praktiske hjælp De modtager [9 - V13 - single]

2 ..Rengøringen [10 - V14 - single]..indkøb [11 - V15 - single]..tøjvask [12 - V16 - single]..madservice [13 - V17 - single]..medarbejderens imødekommenhed overfor individuelle ønsker i forbindelse med udførelsen af den praktiske hjælp [14 - V18 - single]..medarbejderens personlige kontakt med Dem i forbindelse med den praktiske hjælp [15 - V19 - single]..medarbejderens overholdelse af de aftalte tidspunkter til den praktiske hjælp [16 - V20 - single]..antallet af forskellige medarbejdere i Deres hjem til den praktiske hjælp [17 - V21 - single]..hvor meget medarbejderen når, mens han/hun er hos Dem [18 - V22 - single]..kommunens information om hvilken praktisk hjælp De har ret til [19 - V23 - single]..mulighederne for at vælge mellem forskellige leverandører af praktisk hjælp [20 - V24 - single]

3 ..Medarbejderens information, hvis hjælpen er forsinket eller skal flyttes til en anden dag [21 - V25 - single]..stabiliteten i hjælpen, dvs. om hjælpen er ens uanset, hvem der kommer i Deres hjem [22 - V26 - single]..den praktiske hjælp alt i alt [23 - V27 - single] Hvem leverer den personlig pleje i Deres hjem, fx hjælp til bad, toilet, påklædning? 1. Kommunal leverandør 2. Privat leverandør 3. Både kommunal og privat leverandør 4. Ved ikke [Tekst 2] med den personlige pleje De modtager [24 - V28 - single]..hjælp til bad [25 - V29 - single]..hjælp til toiletbesøg og øvrig toilette, fx etagevask, hårvask ved vaskekummen, i sengen mv. [26 - V30 - single]..tilfreds er De med hjælp til af- og påklædning [27 - V31 - single]..medarbejderens imødekommenhed overfor individuelle ønsker og behov til den personlige pleje [28 - V32 - single]..medarbejderens personlige kontakt i forbindelse med den personlige pleje [29 - V33 - single]..medarbejderens overholdelse af de aftalte tidspunkter til den personlige pleje [30 - V34 - single]..antallet af forskellige medarbejdere i Deres hjem til den personlige pleje

4 [31 - V35 - single]..hvor meget medarbejderen når, mens han/hun er hos Dem [32 - V36 - single]..kommunens information om hvilken personlige pleje De har ret til [33 - V37 - single]..mulighederne for at vælge mellem forskellige leverandører af personlig pleje [34 - V38 - single]..medarbejderens information, hvis hjælpen er forsinket eller skal flyttes til en anden dag [35 - V39 - single]..stabiliteten i hjælpen, dvs. om hjælpen er ens uanset, hvem der kommer i Deres hjem. [36 - V40 - single]..den personlige pleje alt i alt [Tekst 3] De næste spørgsmål omhandler frit valg af leverandører til praktisk hjælp og personlig pleje. Frit valg betyder, at man frit kan vælge mellem den kommunale, og private leverandør, der er godkendt i kommunen til at levere hjemmehjælp. [37 - V41 - single] Kender De til muligheden for at kunne vælge mellem den kommunale og private leverandør? 1. Ja 2. Nej [Betingelse 37= 1] [38 - multiple] Hvorfra har De hørt om ordningen om frit valg af leverandør. Gerne flere svar 1. Fra pressen (TV, radio, lokal- eller dagblade) 2. Fra pårørende, bekendte eller naboer (netværk) 3. Fra brev eller informationsmateriale fra kommunen 4. Fra kommunens visitator 5. Fra medarbejderen som udfører hjemmeplejen 6. Andre steder fra 7. Husker ikke [Læs ikke op] [Betingelse 37= 1] [39 - V49 - single] Hvor vigtigt er det for Dem at en ordning som frit valg til leverandør af hjemmehjælp eksisterer? 1. Slet ikke vigtigt 2. Ikke vigtigt 3. Hverken vigtigt eller ikke vigtigt 4. Vigtigt 5. Meget vigtigt [Tekst 4] De næste spørgsmål omhandler fleksibel hjemmehjælp. Den fleksible hjemmehjælp betyder, at man har mulighed for at bytte de hjemmehjælpsydelser man er visiteret til med andre ydelser, dog under visse begrænsninger. Det kan fx være at få vasket køleskabet

5 af i stedet for at få tørret støv af. [40 - V50 - single] Kender De muligheden for, at De kan benytte Dem af fleksibel hjemmehjælp? 1. Ja 2. Nej [Betingelse 40= 1] [41 - multiple] Hvorfra har De hørt om ordningen om fleksibel hjemmehjælp (INTW: Fleksibel hjemmehjælp er en ordning, der giver modtagere af hjemmepleje ret til at bytte ydelser og således få løst andre opgaver end de, der i første omgang er truffet afgørelse om. Fx hvis modtageren har større behov for at komme ud og gå en tur end at få støvsuget en given uge, kan modtageren bede hjemmeplejeren om dette. Serviceloven fastsætter dog en række begrænsninger for denne adgang til at erstatte tildelte ydelser med andre ydelser). Gerne flere svar 1. Fra pressen (TV, radio, lokal- eller dagblade) 2. Fra pårørende, bekendte eller naboer (netværk) 3. Fra brev eller informationsmateriale fra kommunen 4. Fra kommunens visitator 5. Fra medarbejderen som udfører hjemmeplejen 6. Andre steder fra 7. Husker ikke [Læs ikke op] [Betingelse 40= 1] [42 - V58 - single] Hvor vigtigt er det for Dem at en ordning som fleksibel hjemmehjælp eksisterer? 1. Slet ikke vigtigt 2. Ikke vigtigt 3. Hverken vigtigt eller ikke vigtigt 4. Vigtigt 5. Meget vigtigt [Tekst 10] De sidste spørgsmål handler om din evne til at klare dig selv i hverdagen og den støtte du får fra Kommunen til dette. [43 - V102 - single] Hvor tilfreds eller utilfreds er du med medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig i forhold til personlig pleje (bad, toiletbesøg, af- og påklædning)? [44 - V103 - single] Hvor tilfreds eller utilfreds er du med medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig i forhold til praktiske gøremål (rengøring, indkøb, tøjvask, madservice)? [45 - V104 - single] Hvordan har din evne til at klare dig selv i de daglige gøremål udviklet sig under hjemmepleje-indsatsen? 1. Meget mindre selvhjulpen 2. Mindre selvhjulpen 3. Uændret 4. Mere selvhjulpen 5. Meget mere selvhjulpen [Betingelse 4= 1] [4=1] [46 - V59 - single] Hvor ofte får De praktisk hjælp eller personlig pleje? 1. Flere gange om dagen 2. Hver dag 3. Flere gange om ugen 4. Én gang om ugen 5. Hver 2. uge 6. Hver 3. uge eller sjældnere 7. Ved ikke [Betingelse 46= 1 Ell 46= 2] [47 - V60 - single] Hvor mange minutter <u>pr dag</u> får De gennemsnitlig hjælp? 1. Notér venligst her 2. Ved ikke [Betingelse 46= 3 Ell 46= 4 Ell 46= 5 Ell 46= 6] [48 - V61 - single] Hvor mange minutter <u>pr uge</u> får De gennemsnitlig hjælp? 1. Notér venligst her 2. Ved ikke [Tekst 5]

6 med den praktiske hjælp i plejeboligen, fx tøjvask, rengøring og indkøb [49 - V62 - single]..rengøringen [50 - V63 - single]..indkøb [51 - V64 - single]..tøjvask [52 - V65 - single]..madservice [53 - V66 - single]..medarbejderens imødekommenhed overfor individuelle ønsker i forbindelse med udførelsen af den praktiske hjælp [54 - V67 - single]..medarbejderens personlige kontakt med Dem i den praktiske hjælp [55 - V68 - single]..medarbejderens overholdelse af de aftalte tidspunkter til den praktiske hjælp [56 - V69 - single]..antallet af forskellige medarbejdere i Deres hjem til den praktiske hjælp [57 - V70 - single]..hvor meget medarbejderen når, mens han/hun er hos Dem [58 - V71 - single]..kommunens information om hvilken praktisk hjælp De har ret til [59 - V72 - single]..stabiliteten i hjælpen, dvs. om hjælpen er ens uanset, hvem der kommer i Deres hjem

7 [60 - V73 - single]..den praktiske hjælp alt i alt [Tekst 6] med den personlige pleje i plejeboligen, fx hjælp til bad, toilet og påklædning. [61 - V74 - single]..hjælp til bad [62 - V75 - single]..hjælp til toiletbesøg og øvrig toilette, fx etagevask, hårvask ved vaskekummen, i sengen mv. [63 - V76 - single]..hjælp til toiletbesøg [64 - V77 - single]..hjælp til af- og påklædning [65 - V78 - single]..plejemedarbejderens imødekommenhed over for individuelle ønsker til udførelsen af den personlige pleje [66 - V79 - single]..plejemedarbejderens personlige kontakt i forbindelse med den personlige pleje [67 - V80 - single]..ventetiden fra De har kaldt på hjælp, til personalet kommer [68 - V81 - single]..antallet af forskellige plejemedarbejdere til den personlige pleje hos Dem [69 - V82 - single]..mulighederne for at vælge mellem forskellige leverandører af personlig pleje

8 [70 - V83 - single]..medarbejderens information, hvis hjælpen er forsinket eller skal flyttes til en anden dag [71 - V84 - single]..stabiliteten i hjælpen, dvs. om hjælpen er ens uanset, hvem der kommer i Deres hjem. [72 - V85 - single]..den personlige pleje alt i alt [Tekst 7] med bolig, omgivelser og service [73 - V86 - single]..egen bolig, faciliteter og størrelse [74 - V87 - single]..fællesfaciliteter, opholdsstue, tv, køkken, aktivitetsrum [75 - V88 - single]..daglige aktiviteter, fx træning, udflugter, gåture, fællessang, madlavning, mv. [76 - V89 - single]..stemningen ved måltiderne [77 - V90 - single]..udendørs omgivelser, fx grønne områder, stier, have, park [78 - V91 - single]..arrangementer i forbindelse med mærkedage, fx jul, nytår fødselsdage [79 - V92 - single]..boligen, omgivelser og service alt i alt [Tekst 8] De næste spørgsmål omhandler Frit boligvalg. Frit boligvalg betyder, at man når man er visiteret til en plejebolig eller plejehjem, frit kan vælge hvilken plejebolig eller plejehjem man ønsker at bo i, også

9 selvom det ligger i en anden kommune [80 - V93 - single] Kender De til muligheden for, at De frit kan vælge hvilken plejebolig eller plejehjem De ønsker at bo i, også selvom det ligger i en anden kommune 1. Ja 2. Nej [Betingelse 80= 1] [81 - multiple] Hvorfra kender De til muligheden for frit boligvalg? Gerne flere svar. 1. Fra pressen (TV, radio, lokal- eller dagblade) 2. Fra pårørende, bekendte eller naboer (netværk) 3. Fra brev eller informationsmateriale fra kommunen 4. Fra kommunens visitator 5. Fra medarbejderen som udfører hjemmeplejen 6. Andre steder fra 7. Husker ikke [Læs ikke op] [85 - V107 - single] Hvordan har din evne til at klare dig selv i de daglige gøremål udviklet sig under hjemmepleje-indsatsen? 1. Meget mindre selvhjulpen 2. Mindre selvhjulpen 3. Uændret 4. Mere selvhjulpen 5. Meget mere selvhjulpen [Interview afsluttet] Det var det sidste spørgsmål, mange tak for hjælpen [Betingelse 80= 1] [82 - V101 - single] Hvor vigtigt er det for Dem at en ordning som frit boligvalg eksisterer? 1. Slet ikke vigtigt 2. Ikke vigtigt 3. Hverken vigtigt eller ikke vigtigt 4. Vigtigt 5. Meget vigtigt [Tekst 11] De sidste spørgsmål handler om din evne til at klare dig selv i hverdagen og den støtte du får fra Kommunen til dette. [83 - V105 - single] Hvor tilfreds eller utilfreds er du med medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig i forhold til personlig pleje (bad, toiletbesøg, af- og påklædning)? [84 - V106 - single] Hvor tilfreds eller utilfreds er du med medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig i forhold til praktiske gøremål (rengøring, indkøb, tøjvask, madservice)?

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Som hjemmehjælpsmodtager kan du nu selv vælge, hvem du vil have til at levere din hjemmehjælp. Du kan også få indflydelse på, hvilke

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmehjælpsområdet 2009

Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmehjælpsområdet 2009 Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmehjælpsområdet 2009 I perioden fra 15. oktober til 13. november 2009 gennemførte Sundhed og Ældre en brugertilfredshedsundersøgelse af de ydelser, der leveres af

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2012 3. udgave Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)... s. 8 Praktisk

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget Kvalitetsstandarder Voksne hjemmeboende 2013-2014 Kære Borger Vi bliver ældre og lever sundere. Vi vil gerne være aktive og uafhængige af andres hjælp - altså være herre i eget liv. Derfor har vi i Vesthimmerlands

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

PLEJE OG SUNDHED MYNDIGHED SERVICEBESKRIVELSE FOR PRAKTISK OG PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE I HJEMMET

PLEJE OG SUNDHED MYNDIGHED SERVICEBESKRIVELSE FOR PRAKTISK OG PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE I HJEMMET PLEJE OG SUNDHED MYNDIGHED SERVICEBESKRIVELSE FOR PRAKTISK OG PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE I HJEMMET 2 Forord Denne servicebeskrivelse handler om praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet, enkelte tilstødende

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere