Spørgeskema - 4. udkast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema - 4. udkast"

Transkript

1 Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF EPINION SAIGON 11 TH FLR. DINH LE BUILDING - 1 DINH LE STR., DIST. 4, HOCHIMINH CITY, VIETNAM TLF

2 1.1 INTRO Goddag/aften mit navn er XXX. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Greve Kommune. Greve Kommune gennemfører i øjeblikket en undersøgelse blandt kommunens borgere om heden med at bo i Greve Kommune og heden med Greve Kommunes service til borgerne. I den forbindelse skal jeg bede om at tale med en person i husstanden, som er mindst 18 år gammel VED RETTE PERSON: Goddag/aften mit navn er XXX. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Greve Kommune. Greve Kommune gennemfører i øjeblikket en undersøgelse blandt kommunens borgere om heden med at bo i Greve Kommune og heden med Greve Kommunes service til borgerne. Formålet er blandt andet at blive klogere på, om der er noget, kommunen kan gøre bedre for borgerne. Undersøgelsen er helt anonym og gennemføres blandt tilfældigt udvalgte borgere i Greve kommune. Interviewet tager cirka minutter. Har du lyst og tid til at deltage nu, eller skal jeg ringe op på et andet tidspunkt? 1.2 BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 1. (Single) Notér respondentens køn. Spørg kun, hvis nødvendigt. Mand... Kvinde... Ved ikke / Ønsker ikke at svare... 2 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

3 2. (Single) De første spørgsmål handler om dig selv. Hvilket år er du født? Notér alder:... Ved ikke / ønsker ikke at svare... <FILTER: STILLES KUN, HVIS BYDEL IKKE FREMGÅR AF RINGELISTE> 3. (Single) Hvilken af Greve Kommunes fire bydele bor du i? (Læs svar Greve /Mosede... Hundige... Karlslunde... Tune... Ved ikke / ønsker ikke at svare (Single) Hvad er din højst gennemførte uddannelse? Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole)... Gymnasie, HF, studenterkursus... Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX)... Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent)... Kort videregående(f.eks. datamatiker, laborant)... Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer)... Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse)... Lang videregående(f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist)... Ønsker ikke at svare... 3 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

4 5. (Single) Er der hjemmeboende børn under 18 år i husstanden? Ja, notér antal børn under 18 år i husstanden:... Nej (Multi) Hvilken boligtype bor du i? Villa, parcelhus, gård el. l.... Rækkehus... Etageejendom OVERORDNET TILFREDSHED MED AT BO I KOMMUNEN De næste spørgsmål handler om din generelle hed med at bo i Greve Kommune. 7. (Single) Hvor eller er du alt i alt med at bo i Greve Kommune? Du kan svare meget,, hverken eller, eller meget.... Tilfreds... Hverken eller... U Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

5 8. (Single) Hvor eller er du alt i alt med serviceniveauet i Greve Kommune set i forhold til den kommuneskat, du betaler?... Tilfreds... Hverken eller... U (Single) Hvor eller er du med dine muligheder for at deltage i og påvirke lokaldemokratiet og lokale beslutninger i Greve Kommune?... Tilfreds... Hverken eller... U (Single) I hvilken grad føler du dig tryg ved at bo og færdes i Greve Kommune? (INT: Læs svarkategorier. Du kan svare... I høj grad... I nogen grad... Hverken i høj eller lav grad... I mindre grad... I ringe grad/slet ikke... Ved ikke... 5 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

6 11. (Single) Hvor eller er du med mulighederne for at deltage i frivilligt arbejde i Greve Kommune, f.eks. være besøgsven, arbejde i en forening eller lignende?... Tilfreds... Hverken eller... U (Single) Udfører du selv frivilligt arbejde? Ja... Nej... Ved ikke / ønsker ikke at svare... <FILTER: 12=Nej OR Ved ikke> 13. (Single) I hvilken grad kunne du forestille dig at udføre frivilligt arbejde, f.eks. være besøgsven, arbejde i en forening eller lignende? I høj grad... I nogen grad... Hverken i høj eller lav grad... I mindre grad... I ringe grad/slet ikke... Ved ikke... 6 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

7 14. (Single) Udover at være din bopælskommune er Greve Kommune også arbejdsgiver for mange mennesker, f.eks. ansatte på Rådhuset, i Teknik og Miljøafdelingen, skolelærere, pædagoger, plejepersonale på plejehjem og i hjemmeplejen osv. Har du generelt et positivt eller et negativt indtryk af Greve Kommune som arbejdsgiver og arbejdsplads? Du kan svare (INT: Læs svarkategorierne positivt... Overvejende positivt... Hverken positivt eller negativt... Overvejende negativt... negativt... Ved ikke BORGERBETJENING OG INFORMATION De næste spørgsmål handler om Greve Kommunes borgerbetjening og information. Hvis du ikke har været i kontakt med borgerservice eller søgt information fra kommunen, bedes du svare ud fra, hvad dit generelle indtryk er. Du kan svare meget,, hverken eller, eller meget. 15. (Single) Når du tænker på dine henvendelser til Greve Kommune, hvor eller er du så med Tilfreds Hverken eller U Ved ikke Den betjening, du får, når du henvender dig til Greve Kommune? Greve Kommunes selvbetjeningsløsninger, f.eks. muligheden for at foretage lægeskift, bestille EU-sygesikringskort eller melde flytning på greve.dk.? Muligheden for at få hjælp til at lære at benytte Greve kommunes 7 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

8 selvbetjeningsløsninger? Den samlede behandling af din henvendelse? Personalets imødekommenhed? Personalets dygtighed? 16. (Single) Så vil jeg gerne høre, hvordan du har været i kontakt med Greve Kommune, enten inden for det seneste år eller tidligere Kontakt inden for det seneste år Kontakt 2-3 år siden Kontakt for mere end 3 år siden Aldrig været i kontakt med Ved ikke / husker ikke Telefonisk kontakt Personligt fremmøde Brev Benyttet selvbetjeningsløsninger på Greve Kommunes hjemmeside 17. (Single) Har du været inde på kommunens hjemmeside ( Ja... Nej... <FILTER: 17=Ja> 18. (Single) Fandt du det, du søgte, sidste gang du var på Greve Kommunes hjemmeside? Ja... Nej... Ved ikke / husker ikke... 8 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

9 <FILTER: 17=Ja> 19. (Single) Hvor eller er du med indholdet på Greve Kommunes hjemmeside?... Tilfreds... Hverken eller... U (Single) Hvor eller er du med Greve Kommunes information om kommunens tilbud og services til borgerne via hjemmesiden?... Tilfreds... Hverken eller... U (Single) Hvor eller er du med Greve Kommunes information om kommunens tilbud og services til borgerne via lokalavisen (Sydkysten)?... Tilfreds... Hverken eller... U Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

10 22. (Multiple) Hvor foretrækker du at søge og få informationer fra Greve Kommune? (Sæt gerne flere kryds) På kommunens hjemmeside... I lokalavisen Sydkysten... Andet, notér SUNDHEDSPLEJE OG TANDPLEJE - STILLES KUN TIL BØRNEFAMILIER [FILTER FOR SECTION 1.5: 5=1] De næste spørgsmål handler om sundhedspleje og tandpleje til børn i Greve Kommune. 23. (Single) Så vil jeg gerne høre, om du eller børn i husstanden har været i kontakt med Greve Kommunes sundhedspleje eller tandpleje, enten inden for det seneste år eller tidligere Kontakt inden for det seneste år Kontakt 2-3 år siden Kontakt for mere end 3 år siden Aldrig været i kontakt med Ved ikke / husker ikke Sundhedsplejen Børnetandplejen <FILTER: 23A=Kontakt inden for det seneste år OR Kontakt 2-3 år siden OR 23B= Kontakt inden for det seneste år OR Kontakt 2-3 år siden > 10 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

11 24. (Single) Hvor eller er du med følgende områder i Greve Kommune? Tilfreds Hverken eller U Ved ikke <FILTER: 23A=Kontakt inden for det seneste år OR Kontakt 2-3 år siden > Sundhedsplejen til børn, f.eks. tilbud om hjemmebesøg til familier med spæd- og småbørn, motorisk screening af 4½-årige og tilbud til skolebørn. <FILTER: 23B= Kontakt inden for det seneste år OR Kontakt 2-3 år siden > Børnetandplejen 1.6 SKOLE OG DAG- OG KLUBTILBUD De næste spørgsmål handler om folkeskoler og dag- og klubtilbud i Greve Kommune. 25. (Single) Er der børn i husstanden, som går i folkeskole i Greve Kommune, eller har du nære pårørende eller nære venner, som går i folkeskole i Greve Kommune? Ja, børn i husstanden... Ja, nære venner eller pårørende har børn i folkeskole... Nej... <FILTER: 25=Ja, nære venner eller pårørende har børn i folkeskole OR 25=Nej OR 25=Ved ikke> 26. (Single) Selvom der ikke er børn i husstanden, som går i folkeskole i Greve Kommune, vil jeg alligevel gerne høre din mening om folkeskolerne i Greve Kommune. Du bedes svare på spørgsmålene ud fra, hvad der er dit INDTRYK af skolerne. 11 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

12 27. (Single) Hvor eller er du alt i alt med folkeskolerne i Greve Kommune?... Tilfreds... Hverken eller... U <FILTER: 25=Ja, børn i husstanden OR 25=Ja, nære venner eller pårørende har børn i folkeskole> 28. (Single) Hvor eller er du med følgende i folkeskolerne i Greve Kommune Tilfreds Hverken eller U Ved ikke De fysiske rammer på skolerne, f.eks. pladsforhold og vedligeholdelse Lærernes kompetencer Undervisningens kvalitet og indhold 12 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

13 29. (Single) De næste spørgsmål handler om Greve Kommunes dagtilbud, dvs. dagpleje, vuggestuer, børnehaver, og SFO. Er der børn i husstanden - eller har du nære pårørende eller nære venner, som har børn, som går i nogle af følgende typer dagtilbud i Greve Kommune? Ja, børn I husstanden Ja, nære venner eller pårørende har børn I dagtilbuddet Nej Ved ikke (Læs ikke Dagpleje Vuggestue Børnehave SFO <FILTER: 29=Ja, nære venner eller pårørende har børn I dagtilbuddet OR 29=Nej OR 29=Ved ikke (in all questions)> 30. (Single) Selvom der ikke er børn i husstanden, som går i dagtilbud i Greve Kommune, vil jeg alligevel gerne stille dig et enkelt spørgsmål om dagtilbuddene i Greve Kommune - du bedes svare ud fra, hvad dit indtryk er. Med dagtilbud menes dagpleje, vuggestuer, børnehaver og SFO. Du bedes svare på spørgsmålet ud fra, hvad der er dit INDTRYK af dagtilbuddene. 31. (Single) Hvor eller er du alt i alt med dagtilbuddene i Greve Kommune?... Tilfreds... Hverken eller... U Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

14 <FILTER: 29=Ja, børn i husstanden OR 29=Ja, nære venner eller pårørende har børn i tilbuddet (in at least one of the questions in the matrix)> 32. (Single) Hvor eller er du med følgende omkring dagtilbud i Greve Kommune Tilfreds Hverken eller U Ved ikke De fysiske rammer i dagtilbuddene, f.eks. pladsforhold og vedligeholdelse Personalets kompetencer Dagtilbuddenes kvalitet og indhold 33. De næste spørgsmål handler om Greve Kommunes fritidstilbud til større børn og unge dvs. fritidsklub, ungdomsklub, ungdomsskole og ungdomscenter. Er der børn i husstanden - eller har du nære pårørende eller nære venner, som har børn, som går i nogle af følgende typer tilbud i Greve Kommune? Ja, børn I husstanden Ja, nære venner eller pårørende har børn I tilbuddet Nej Ved ikke (Læs ikke Fritidsklub Ungdomsklub/ungdomsskole/ungdomscenter <FILTER: 33=Ja, nære venner eller pårørende har børn I tilbuddet OR 33=Nej OR 33=Ved ikke (in all questions)> 34. (Single) Selvom der ikke er større børn eller unge i husstanden, som går i et kommunalt fritidstilbud i Greve Kommune, vil jeg alligevel gerne stille dig et enkelt spørgsmål om fritidstilbuddene - du bedes svare ud fra, hvad dit indtryk er. Med Fritidstilbud menes fritidsklub, ungdomsklub, ungdomsskole eller ungdomscenter. Du bedes svare på spørgsmålet ud fra, hvad der er dit INDTRYK af fritidstilbuddene. 14 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

15 35. (Single) Hvor eller er du alt i alt med Greve Kommunes fritidstilbud til større børn og unge?... Tilfreds... Hverken eller... U <FILTER: 33=Ja, børn i husstanden OR 33=Ja, nære venner eller pårørende har børn i tilbuddet (in at least one of the questions in the matrix)> 36. (Single) Hvor eller er du med følgende omkring fritidstilbud til større børn og unge i Greve Kommune Tilfreds Hverken eller U Ved ikke De fysiske rammer for fritidstilbuddene, f.eks. pladsforhold og vedligeholdelse Fritidstilbuddenes indhold og kvalitet 1.7 JOBCENTRET De næste spørgsmål handler om Greve Kommunes Jobcenter. Igen bedes du svare ud fra dit generelle indtryk, hvis du ikke selv har været i kontakt med jobcentret eller socialforvaltningen. 37. (Single) Så vil jeg gerne høre, om du har været i kontakt med Greve Kommunes Jobcenter, enten inden for det seneste år eller tidligere i forbindelse, og i givet fald hvad kontakten drejede sig om? 15 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

16 Kontakt inden for det seneste år Kontakt for 2-3 år siden Kontakt for mere end 3 år siden Aldrig været i kontakt med Ved ikke / husker ikke Ledighed Sygedagpenge Andet (fx revalidering) <FILTER: 37=Kontakt formere end tre år siden OR 37=Aldrig været i kontakt med OR 37=Ved ikke (in all questions )> 38. (Single) Selvom du ikke selv har været i kontakt med jobcentret, vil jeg alligevel gerne stille dig et enkelt spørgsmål om jobcentret - du bedes svare ud fra, hvad dit indtryk er. 39. (Single) Hvor eller er du alt i alt med Greve Kommunes jobcenter?... Tilfreds... Hverken eller... U <FILTER: 37=Kontakt inden for det seneste år OR 37=Kontakt for 2-3 år siden (in at least one of the questions in the matrix)> 40. (Single) Hvor eller er du med følgende områder i Greve Kommunes jobcenter? Tilfreds Hverken eller U Ved ikke Kvaliteten af Jobcentrets arbejde med at få ledige i job eller uddannelse Jobcentrets arbejde med at give de tilbud om job, uddannelse eller anden støtte, som bedst hjælper den enkelte borger 16 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

17 1.8 KULTURAKTIVITETER De næste spørgsmål handler om mulighederne for kulturaktiviteter i Greve Kommune. 41. (Single) Hvor eller er du med følgende ting inden for kulturaktiviteter i Greve? Tilfreds Hverken eller U Ved ikke Kulturtilbud i Greve alt i alt Antallet af kulturtilbud i Greve, f.eks. koncerter, udstillinger og lignende kulturtilbud Relevansen af kulturtilbuddene for dig - rammer det din smag og interesse? Faciliteterne til kulturarrangementer, f.eks. pladsforhold og vedligeholdelse 42. (Single) Ja - inden for det seneste år Ja - for 2-3 år siden Ja - men mere end 3 år siden Nej, aldrig Ved ikke / husker ikke Har du selv eller din nærmeste familie været til kulturarrangementer i Greve inden for det seneste år eller tidligere? 17 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

18 1.9 IDRÆTS- OG FRITIDSAKTIVITETER De næste spørgsmål handler om mulighederne for idræts- og fritidsaktiviteter i Greve Kommune. 43. (Single) Hvor eller er du med følgende ting inden foridræts- og fritidstilbud i Greve Kommune? Tilfreds Hverken eller U Ved ikke Idræts- og fritidstilbud i Greve alt i alt Antallet af idræts- og fritidstilbud i Greve Relevansen af idræts- og fritidsaktiviteterne for dig - rammer tilbuddene din smag og interesse? Faciliteterne til fritidsaktiviteter og idræt, f.eks. pladsforhold og vedligeholdelse Mulighederne for at dyrke idræt og fritidsaktiviteter i Greve, selvom det ikke foregår i en klub eller forening 44. (Single) Ja - inden for det seneste år Ja - for 2-3 år siden Ja - men mere end 3 år siden Nej, aldrig Ved ikke / husker ikke Har du selv eller din nærmeste familie gået til idræts- eller fritidsaktiviteter i Greve Kommune inden for det seneste år eller tidligere? 18 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

19 1.10 TILBUD OG PLEJE TIL ÆLDRE De næste spørgsmål handler om aktivitetstilbud og pleje til ældre i Greve Kommune. 45. (Single)Hvilke tilbud til ældre modtager du selv eller nogen af dine nærmeste pårørende? Modtager selv Nære pårørende eller nære venner modtager Modtager ikke - heller ikke pårørende eller nære venner Ved ikke (Læs ikke Ældrepleje i hjemmet eller på plejecenter Aktivitetstilbud til ældre i Greve Kommune, f.eks. væresteder og motionstilbud Genoptræning, forebyggelsestræning eller andre træningsaktiviteter for ældre Omsorgstandpleje til ældre <FILTER: 41=Modtager ikke - heller ikke pårørende OR Ved ikke (all questions)> 46. (Single) Selvom du eller dine pårørende ikke modtager ydelser til ældre fra Greve Kommune, vil jeg alligevel gerne stille dig et enkelt spørgsmål om ydelser til ældre i Greve Kommune. Du bedes svare ud fra, hvad dit indtryk er. 47. (Single) Hvor eller er du alt i alt med tilbud og pleje til ældre fra Greve Kommune?... Tilfreds... Hverken eller... U <FILTER: 45=Modtager selv OR 41=Nære pårørende eller nære venner modtager [IN AT LEAST ONE OF THE QUESTIONS]> 19 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

20 48. (Single) Hvor eller er du med følgende tilbud og ydelser til ældre i Greve Kommune? Tilfreds Hverken eller U Ved ikke Den service og hjælp ældreplejens personale giver Aktivitetstilbud til ældre i Greve Kommune Genoptræning, eller andre træningsaktiviteter for ældre Omsorgstandplejen til ældre 49. (Single) I hvilken grad vil du selv være tryg ved at blive ældre i Greve Kommune? I høj grad... I nogen grad... Hverken i høj eller lav grad... I mindre grad... I ringe grad/slet ikke... Ved ikke Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

21 1.11 TEKNIK OG MILJØ De sidste spørgsmål i undersøgelsen handler om din hed med veje, grønne områder, trafik mv. i Greve Kommune. Vi er snart færdige 50. (Single) Hvor eller er du med følgende forhold i Greve Kommune? Tilfreds Hverken eller U Ved ikke Trafiksikkerheden generelt Trafiksikkerheden for cyklister Trafiksikkerheden for fodgængere Den kollektive bustrafik i Greve Kommune Vedligeholdelse af gader og veje Renholdelse af gader og veje Vedligehold af grønne områder og stranden Renhold af grønne områder og stranden Muligheden for aktiviteter på de grønne områder, stranden og pladser Indretning af de offentlige pladser og torve 21 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

22 51. (Multiple) Hvilke transportmidler benytter du? Du må gerne svare flere ting. (Sæt gerne flere kryds) Bil... Cykel... Kollektiv trafik... Til fods (Single) Hvor eller er du med følgende omkring affaldshåndteringen i Greve Kommune? Tilfreds Hverken eller U Ved ikke Affaldsordningen som helhed Afhentning af husholdningsaffald Afhentning af haveaffald Afhentning af glas, papir og pap Afhentning af storskrald Genbrugspladsen, Miljøcenter Greve 22 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

23 1.12 ET GODT RÅD 53. (Single) Her til sidst vil jeg høre, om du har et godt råd til, hvad Greve Kommune kan gøre for at gøre Greve til et bedre sted at bo? Notér:... Nej / Ved ikke... Så har jeg ikke flere spørgsmål. Resultaterne fra undersøgelsen offentliggøres på Greve Kommune hjemmeside, når undersøgelsen er færdig. Sandsynligvis i løbet af efteråret - Tak for din tid! 23 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

24 OM OS Vores kerne er faktabaserede konsulentydelser. Vi rådgiver typisk på baggrund af input fra organisationens stakeholders medarbejdere, medlemmer, kunder, samarbejdspartnere osv. 24 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012

Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012 Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune 5. oktober 2012 Indhold Overordnet tilfredshed 4 Borgerbetjeningen 12 Den digitale kommune 15 Mulighederne for at udføre frivilligt arbejde 21 Skoler, dagtilbud

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

Vejledning i udfyldning af spørgeskema

Vejledning i udfyldning af spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskema Du og kun dine svar I spørgeskemaet bliver der stillet en række spørgsmål om forskellige forhold i din kommune. Vi vil gerne høre din personlige mening om disse,

Læs mere

B. Bilag 2: Spørgeskema

B. Bilag 2: Spørgeskema B. Bilag 2: Spørgeskema Introduktion INTRO: Goddag. Du taler med... Jeg ringer fra analyseinstituttet Capacent Epinion. Jeg skal høre om jeg kan tale med én i husstanden, der er mellem 18 og 70 år? INTRO

Læs mere

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA t Danske Regioner 18801 Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer med

Læs mere

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Danmarks Radio 14. januar 2011 Århus 2011 K Ø B E N H A V N Å R H U S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvens... 5 4. Krydstabuleringer...

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Kendskabsanalyse FSC 16.december2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Århus 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer... 10 4.1 Køn... 10 4.2 Alder...

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL) t Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler 16625 Dansk Transport & Logistik (DTL) 2. apr 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport t Udsagn om kosmetik Tabelrapport Miljøstyrelsen Juni 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT

Læs mere

Penge og Pensionspanelet

Penge og Pensionspanelet Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0 Indhold 1 2 3 Baggrundsvariable Demografi Finansiel

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet

Læs mere

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Indhold 1. Trafikale forhold... 2 2. Miljø og renholdelse... 2 3. Bybilledet... 3 4. Kultur, idræt og fritid... 4 5. Socialområdet... 5 6. Ældreområdet... 5 7.

Læs mere

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 Capacent Epinion 18-12-2008 1 Brugertilfredsheds unders gelse for gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INTRODUKTION...

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

NOTAT. Emne: Udgåede eller omformulerede spørgsmål i borgertilfredsundersøgelsen 2011. Sagsbeh.: Merete Pagter Sagsnr.: 11/1981

NOTAT. Emne: Udgåede eller omformulerede spørgsmål i borgertilfredsundersøgelsen 2011. Sagsbeh.: Merete Pagter Sagsnr.: 11/1981 SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET NOTAT Emne: Udgåede eller omformulerede spørgsmål i borgertilfredsundersøgelsen 2011 Til: Dato: 22-08-2011/16-09-2011 Sagsbeh.: Merete Pagter Sagsnr.: 11/1981 1. Indledning

Læs mere

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg Aktiviteterne i dagligdagen Meget tilfreds (=5) 12% 5 12% 5 Tilfreds (=4) 56% 24 56% 24 Hverken tilfreds/utilfreds (=3) 19% 8 19% 8 Utilfreds (=2) 12% 5 12% 5 Meget utilfreds (=1) 0% 0 0% 0 Ved ikke/ikke

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST.

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. September 2016, SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød kommune Institution: Arresø Børnehus 3 Går dit barn på vuggestue- eller børnehaveniveau? 10 81,3% 5 18,8% Pct. Vuggestue Børnehave Ingen af delene (fx hvis dit

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Norddjurs Kommune Metode- og frafaldsrapport 5. marts 2014 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N T: +45 8 30 95 00 E: TYA@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Lindehuset Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Lindehuset baseret på i alt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Svalereden Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Svalereden baseret på i alt 30 besvarelser. Svalereden har opnået

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Svalebo Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Svalebo baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent Ikke svaret 9% 8 Nogen svar Gennemført 5% 5% 5 75% Distributionsform for gennemførte svar Email 7% 9 Brev 6% 5% 5 75% Hvor tilfreds er du

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Stjernehuset Modul Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Stjernehuset - Modul baseret på i alt 51 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Gudenådalen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Gudenådalen baseret på i alt 64 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Troldhøj Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Troldhøj baseret på i alt 35 besvarelser.

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Midgaard Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Midgaard baseret på i alt 47 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Fussingø Naturbørnehave Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Fussingø Naturbørnehave baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 2017

Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 2017 Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 17 Marts 17 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Borgernes samlede tilfredshed med kommunen... 7 4. Borgernes vurdering af den

Læs mere

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse x BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse Århus 29. marts 2011 1 1. KORT OM EPINION Epinion gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME

BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME Hvad gør du? Du begynder din besvarelse ved at klikke på pilen i nederste højre hjørne. Du bevæger dig frem og tilbage i spørgeskemaet

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK. Maj 2016 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.1 og 2) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED GENOPTRÆNING

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Social Analytics report

Social Analytics report Social Analytics report Website Time period Export date Epinion 2011-11-19-2011-12-19 19-12-2011 Generated by UserReport.com - Social Analytics for free Social Analytics report index Dashboard Overview

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Greve Kommune. Borgerservicepolitik og kanalstrategi

Greve Kommune. Borgerservicepolitik og kanalstrategi Greve Kommune Borgerservicepolitik og kanalstrategi Tabelrapport Capacent Epinion 4. juli 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Capacent Epinion...4 2 Baggrund...5 2.1 Indledning...5 3 Frekvenstabeller...6

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

Job & Kompetencecenter Vest

Job & Kompetencecenter Vest Jobkurs Job & Kompetencecenter Vest Total evalueringsrapport for Jobkurs 1. 9. - 31. 1. 213 Antal besvarelser: 62 Denne undersøgelse har i alt 62 respondenter. Undersøgelsen blev gennemført i perioden

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr. 2-4, 7, 10-13,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE KRYDSTABULERING BRUG AF LYDBØGER AARHUS 24. FEBRUAR 2011

BRUGERUNDERSØGELSE KRYDSTABULERING BRUG AF LYDBØGER AARHUS 24. FEBRUAR 2011 BRUGERUNDERSØGELSE KRYDSTABULERING BRUG AF LYDBØGER AARHUS NOTA 24. FEBRUAR 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort Epinion... 3 2. Generelle spørgsmål... 4 3. Spørgsmål skolen... 9 4. Spørgsmål læsevanskeligheder/ordblindhed...

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 15. december 2009 RESULTATER VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Udsagn og holdninger 4 3. Partivalg 17 4. Uddannelse 18 2 1. KORT OM CAPACENT RESEARCH Capacent

Læs mere

Introduktion til spørgeskemaet

Introduktion til spørgeskemaet Bilag 3 - Spørgeskema Introduktion til spørgeskemaet Vi er en gruppe sociologistuderende fra Aalborg Universitet, der er i gang med at lave en undersøgelse om Brønderslev Gymnasium og HF-kursus. Vi har

Læs mere

Forord. svarende til 21 % af de, der har svaret, brugt det elektroniske skema.

Forord. svarende til 21 % af de, der har svaret, brugt det elektroniske skema. 2 Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 4 Indledning... 5 1. Borgernes samlede tilfredshed med kommunen... 9 2. Borgernes vurdering af den kommunale service... 1 2.1 Temaoverblik... 1 2.2 Trafik og miljø...

Læs mere

Exit. En analyse af danske virksomhedslederes exit strategier. Morten Bennedsen. Kasper M Nielsen. Udarbejdet for Erhvervs og Byggestyrelsen

Exit. En analyse af danske virksomhedslederes exit strategier. Morten Bennedsen. Kasper M Nielsen. Udarbejdet for Erhvervs og Byggestyrelsen Exit En analyse af danske virksomhedslederes exit strategier Af Morten Bennedsen Kasper M Nielsen Udarbejdet for Erhvervs og Byggestyrelsen Fontainebleau/Hong Kong 7. November 2009. 1 Indholdfortegnelse:

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING

ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING ESBJERG KOMMUNE ÅRHUS MAJ 2011 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Danskernes rygevaner 2011 Frekvensfordelinger

Danskernes rygevaner 2011 Frekvensfordelinger Danskernes rygevaner 2011 Frekvensfordelinger 15156 KØBENHAVN Sundhedsstyrelsen December 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E:

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse

Borgertilfredshedsundersøgelse SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Borgertilfredshedsundersøgelse 2011 Februar 2012 Tilgængelig på www.solrod.dk 0 1 Forord... 5 Sammenfatning... 6 Områder med størst tilfredshed... 6 Områder med mindst

Læs mere

Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for os, at du svarer ærligt på spørgsmålene og udsagnene i skemaet.

Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for os, at du svarer ærligt på spørgsmålene og udsagnene i skemaet. NÆRBO undersøgelsen Spørgeskema Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for os, at du svarer ærligt på spørgsmålene og udsagnene i skemaet. Det tager ca. 25 minutter

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NonUsers 2012 en kortlægning af de fynske ikke-brugere 1 Bilag 1.1 Bilag 1: Spørgeskema - NonUsers 2012 Kortlægning af ikke-brugere i det fynske Page 1 - Question 1 - Choice

Læs mere

Madspild. Epinion. 4. feb 2016

Madspild. Epinion. 4. feb 2016 t Madspild 20216 Epinion 4. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med køn... 7 5. Kryds

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management Consulting

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Spørgeskemaet tager ca. 5 minutter at udfylde og kan besvares på dansk eller engelsk. Du vælger engelsk ved at klikke på

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsats ifm. Fukushima-hændelsen

Undersøgelse af kommunikationsindsats ifm. Fukushima-hændelsen Undersøgelse af kommunikationsindsats ifm. Fukushima-hændelsen Tabelrapport EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2017

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2017 Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2017 Indhold 1. Trafikale forhold...2 2. Miljø og renholdelse...3 3. Bybilledet...4 4. Kultur, idræt og fritid...5 5. Socialområdet...6 6. Integration...6 7. Ældreområdet...7

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugerheden med plejeboligen Us. 5955-1 September 2009 + 0 + nvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerundersøgelser på ældreområdet,

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højte fuldførte uddannelse? a. Folkkole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse Spørgeskema Om dig 1. Hvor gammel er du? (1) 2. Er du? (1) Kvinde (2) Mand 3. Hvad er din sidst afsluttede grunduddannelse? (Har

Læs mere

Kendskabet til Nota maj 2013

Kendskabet til Nota maj 2013 t Kendskabet til Nota - 2013 15351 13. maj 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenstabeller... 5 4. Kryds med

Læs mere

Meningsmåling KNR. Valg til landstinget

Meningsmåling KNR. Valg til landstinget t Meningsmåling KNR Valg til landstinget Tabelrapport 19. nov 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 4 2. Baggrund... 6 3. Frekvenser... 7

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved Hvorfor en brugertilfredshedsundersøgelse? For at Næstved Kommune kan løse opgaverne bedst muligt, er det vigtigt at få viden om, hvordan brugerne

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 2013

Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 2013 Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 13 Maj 13 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 5 3. Borgernes samlede tilfredshed med kommunen... 11 4. Borgernes vurdering af den

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2011 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet... 7

Læs mere

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Sundhedsstyrelsen: Én af os 14568 December 2012 KØBENHAVN Primetime 13. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45

Læs mere

TYVERIER OG SVIND FRA ARBEJDSPLADSER RAPPORT OKTOBER 2017

TYVERIER OG SVIND FRA ARBEJDSPLADSER RAPPORT OKTOBER 2017 TYVERIER OG SVIND FRA ARBEJDSPLADSER RAPPORT OKTOBER 2017 INDHOLD 3 5 7 26 28 OM UNDERSØGELSEN HOVEDKONKLUSIONER RESULTATER KARAKTERISTIK AF DEM, SOM TAGER TING MED HJEM BIVARIATE SAMMENHÆNGE 36 46 MULTIVARIATE

Læs mere

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET...

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET... 1. OFFENTLIG TRANSPORT - HT OMRÅDET - P70 ( -MAR-07) GODDAG. DU TALER MED %N FRA GALLUP INSTITUTTET. ER DET EN PRIVAT HUSSTAND, JEG HAR RINGET TIL? HVIS JA: KUNNE JEG I DEN FORBINDELSE KOMME TIL AT TALE

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere