Spørgeskema - 4. udkast

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema - 4. udkast"

Transkript

1 Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF EPINION SAIGON 11 TH FLR. DINH LE BUILDING - 1 DINH LE STR., DIST. 4, HOCHIMINH CITY, VIETNAM TLF

2 1.1 INTRO Goddag/aften mit navn er XXX. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Greve Kommune. Greve Kommune gennemfører i øjeblikket en undersøgelse blandt kommunens borgere om heden med at bo i Greve Kommune og heden med Greve Kommunes service til borgerne. I den forbindelse skal jeg bede om at tale med en person i husstanden, som er mindst 18 år gammel VED RETTE PERSON: Goddag/aften mit navn er XXX. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Greve Kommune. Greve Kommune gennemfører i øjeblikket en undersøgelse blandt kommunens borgere om heden med at bo i Greve Kommune og heden med Greve Kommunes service til borgerne. Formålet er blandt andet at blive klogere på, om der er noget, kommunen kan gøre bedre for borgerne. Undersøgelsen er helt anonym og gennemføres blandt tilfældigt udvalgte borgere i Greve kommune. Interviewet tager cirka minutter. Har du lyst og tid til at deltage nu, eller skal jeg ringe op på et andet tidspunkt? 1.2 BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 1. (Single) Notér respondentens køn. Spørg kun, hvis nødvendigt. Mand... Kvinde... Ved ikke / Ønsker ikke at svare... 2 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

3 2. (Single) De første spørgsmål handler om dig selv. Hvilket år er du født? Notér alder:... Ved ikke / ønsker ikke at svare... <FILTER: STILLES KUN, HVIS BYDEL IKKE FREMGÅR AF RINGELISTE> 3. (Single) Hvilken af Greve Kommunes fire bydele bor du i? (Læs svar Greve /Mosede... Hundige... Karlslunde... Tune... Ved ikke / ønsker ikke at svare (Single) Hvad er din højst gennemførte uddannelse? Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole)... Gymnasie, HF, studenterkursus... Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX)... Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent)... Kort videregående(f.eks. datamatiker, laborant)... Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer)... Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse)... Lang videregående(f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist)... Ønsker ikke at svare... 3 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

4 5. (Single) Er der hjemmeboende børn under 18 år i husstanden? Ja, notér antal børn under 18 år i husstanden:... Nej (Multi) Hvilken boligtype bor du i? Villa, parcelhus, gård el. l.... Rækkehus... Etageejendom OVERORDNET TILFREDSHED MED AT BO I KOMMUNEN De næste spørgsmål handler om din generelle hed med at bo i Greve Kommune. 7. (Single) Hvor eller er du alt i alt med at bo i Greve Kommune? Du kan svare meget,, hverken eller, eller meget.... Tilfreds... Hverken eller... U Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

5 8. (Single) Hvor eller er du alt i alt med serviceniveauet i Greve Kommune set i forhold til den kommuneskat, du betaler?... Tilfreds... Hverken eller... U (Single) Hvor eller er du med dine muligheder for at deltage i og påvirke lokaldemokratiet og lokale beslutninger i Greve Kommune?... Tilfreds... Hverken eller... U (Single) I hvilken grad føler du dig tryg ved at bo og færdes i Greve Kommune? (INT: Læs svarkategorier. Du kan svare... I høj grad... I nogen grad... Hverken i høj eller lav grad... I mindre grad... I ringe grad/slet ikke... Ved ikke... 5 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

6 11. (Single) Hvor eller er du med mulighederne for at deltage i frivilligt arbejde i Greve Kommune, f.eks. være besøgsven, arbejde i en forening eller lignende?... Tilfreds... Hverken eller... U (Single) Udfører du selv frivilligt arbejde? Ja... Nej... Ved ikke / ønsker ikke at svare... <FILTER: 12=Nej OR Ved ikke> 13. (Single) I hvilken grad kunne du forestille dig at udføre frivilligt arbejde, f.eks. være besøgsven, arbejde i en forening eller lignende? I høj grad... I nogen grad... Hverken i høj eller lav grad... I mindre grad... I ringe grad/slet ikke... Ved ikke... 6 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

7 14. (Single) Udover at være din bopælskommune er Greve Kommune også arbejdsgiver for mange mennesker, f.eks. ansatte på Rådhuset, i Teknik og Miljøafdelingen, skolelærere, pædagoger, plejepersonale på plejehjem og i hjemmeplejen osv. Har du generelt et positivt eller et negativt indtryk af Greve Kommune som arbejdsgiver og arbejdsplads? Du kan svare (INT: Læs svarkategorierne positivt... Overvejende positivt... Hverken positivt eller negativt... Overvejende negativt... negativt... Ved ikke BORGERBETJENING OG INFORMATION De næste spørgsmål handler om Greve Kommunes borgerbetjening og information. Hvis du ikke har været i kontakt med borgerservice eller søgt information fra kommunen, bedes du svare ud fra, hvad dit generelle indtryk er. Du kan svare meget,, hverken eller, eller meget. 15. (Single) Når du tænker på dine henvendelser til Greve Kommune, hvor eller er du så med Tilfreds Hverken eller U Ved ikke Den betjening, du får, når du henvender dig til Greve Kommune? Greve Kommunes selvbetjeningsløsninger, f.eks. muligheden for at foretage lægeskift, bestille EU-sygesikringskort eller melde flytning på greve.dk.? Muligheden for at få hjælp til at lære at benytte Greve kommunes 7 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

8 selvbetjeningsløsninger? Den samlede behandling af din henvendelse? Personalets imødekommenhed? Personalets dygtighed? 16. (Single) Så vil jeg gerne høre, hvordan du har været i kontakt med Greve Kommune, enten inden for det seneste år eller tidligere Kontakt inden for det seneste år Kontakt 2-3 år siden Kontakt for mere end 3 år siden Aldrig været i kontakt med Ved ikke / husker ikke Telefonisk kontakt Personligt fremmøde Brev Benyttet selvbetjeningsløsninger på Greve Kommunes hjemmeside 17. (Single) Har du været inde på kommunens hjemmeside (www.greve.dk)? Ja... Nej... <FILTER: 17=Ja> 18. (Single) Fandt du det, du søgte, sidste gang du var på Greve Kommunes hjemmeside? Ja... Nej... Ved ikke / husker ikke... 8 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

9 <FILTER: 17=Ja> 19. (Single) Hvor eller er du med indholdet på Greve Kommunes hjemmeside?... Tilfreds... Hverken eller... U (Single) Hvor eller er du med Greve Kommunes information om kommunens tilbud og services til borgerne via hjemmesiden?... Tilfreds... Hverken eller... U (Single) Hvor eller er du med Greve Kommunes information om kommunens tilbud og services til borgerne via lokalavisen (Sydkysten)?... Tilfreds... Hverken eller... U Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

10 22. (Multiple) Hvor foretrækker du at søge og få informationer fra Greve Kommune? (Sæt gerne flere kryds) På kommunens hjemmeside... I lokalavisen Sydkysten... Andet, notér SUNDHEDSPLEJE OG TANDPLEJE - STILLES KUN TIL BØRNEFAMILIER [FILTER FOR SECTION 1.5: 5=1] De næste spørgsmål handler om sundhedspleje og tandpleje til børn i Greve Kommune. 23. (Single) Så vil jeg gerne høre, om du eller børn i husstanden har været i kontakt med Greve Kommunes sundhedspleje eller tandpleje, enten inden for det seneste år eller tidligere Kontakt inden for det seneste år Kontakt 2-3 år siden Kontakt for mere end 3 år siden Aldrig været i kontakt med Ved ikke / husker ikke Sundhedsplejen Børnetandplejen <FILTER: 23A=Kontakt inden for det seneste år OR Kontakt 2-3 år siden OR 23B= Kontakt inden for det seneste år OR Kontakt 2-3 år siden > 10 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

11 24. (Single) Hvor eller er du med følgende områder i Greve Kommune? Tilfreds Hverken eller U Ved ikke <FILTER: 23A=Kontakt inden for det seneste år OR Kontakt 2-3 år siden > Sundhedsplejen til børn, f.eks. tilbud om hjemmebesøg til familier med spæd- og småbørn, motorisk screening af 4½-årige og tilbud til skolebørn. <FILTER: 23B= Kontakt inden for det seneste år OR Kontakt 2-3 år siden > Børnetandplejen 1.6 SKOLE OG DAG- OG KLUBTILBUD De næste spørgsmål handler om folkeskoler og dag- og klubtilbud i Greve Kommune. 25. (Single) Er der børn i husstanden, som går i folkeskole i Greve Kommune, eller har du nære pårørende eller nære venner, som går i folkeskole i Greve Kommune? Ja, børn i husstanden... Ja, nære venner eller pårørende har børn i folkeskole... Nej... <FILTER: 25=Ja, nære venner eller pårørende har børn i folkeskole OR 25=Nej OR 25=Ved ikke> 26. (Single) Selvom der ikke er børn i husstanden, som går i folkeskole i Greve Kommune, vil jeg alligevel gerne høre din mening om folkeskolerne i Greve Kommune. Du bedes svare på spørgsmålene ud fra, hvad der er dit INDTRYK af skolerne. 11 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

12 27. (Single) Hvor eller er du alt i alt med folkeskolerne i Greve Kommune?... Tilfreds... Hverken eller... U <FILTER: 25=Ja, børn i husstanden OR 25=Ja, nære venner eller pårørende har børn i folkeskole> 28. (Single) Hvor eller er du med følgende i folkeskolerne i Greve Kommune Tilfreds Hverken eller U Ved ikke De fysiske rammer på skolerne, f.eks. pladsforhold og vedligeholdelse Lærernes kompetencer Undervisningens kvalitet og indhold 12 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

13 29. (Single) De næste spørgsmål handler om Greve Kommunes dagtilbud, dvs. dagpleje, vuggestuer, børnehaver, og SFO. Er der børn i husstanden - eller har du nære pårørende eller nære venner, som har børn, som går i nogle af følgende typer dagtilbud i Greve Kommune? Ja, børn I husstanden Ja, nære venner eller pårørende har børn I dagtilbuddet Nej Ved ikke (Læs ikke Dagpleje Vuggestue Børnehave SFO <FILTER: 29=Ja, nære venner eller pårørende har børn I dagtilbuddet OR 29=Nej OR 29=Ved ikke (in all questions)> 30. (Single) Selvom der ikke er børn i husstanden, som går i dagtilbud i Greve Kommune, vil jeg alligevel gerne stille dig et enkelt spørgsmål om dagtilbuddene i Greve Kommune - du bedes svare ud fra, hvad dit indtryk er. Med dagtilbud menes dagpleje, vuggestuer, børnehaver og SFO. Du bedes svare på spørgsmålet ud fra, hvad der er dit INDTRYK af dagtilbuddene. 31. (Single) Hvor eller er du alt i alt med dagtilbuddene i Greve Kommune?... Tilfreds... Hverken eller... U Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

14 <FILTER: 29=Ja, børn i husstanden OR 29=Ja, nære venner eller pårørende har børn i tilbuddet (in at least one of the questions in the matrix)> 32. (Single) Hvor eller er du med følgende omkring dagtilbud i Greve Kommune Tilfreds Hverken eller U Ved ikke De fysiske rammer i dagtilbuddene, f.eks. pladsforhold og vedligeholdelse Personalets kompetencer Dagtilbuddenes kvalitet og indhold 33. De næste spørgsmål handler om Greve Kommunes fritidstilbud til større børn og unge dvs. fritidsklub, ungdomsklub, ungdomsskole og ungdomscenter. Er der børn i husstanden - eller har du nære pårørende eller nære venner, som har børn, som går i nogle af følgende typer tilbud i Greve Kommune? Ja, børn I husstanden Ja, nære venner eller pårørende har børn I tilbuddet Nej Ved ikke (Læs ikke Fritidsklub Ungdomsklub/ungdomsskole/ungdomscenter <FILTER: 33=Ja, nære venner eller pårørende har børn I tilbuddet OR 33=Nej OR 33=Ved ikke (in all questions)> 34. (Single) Selvom der ikke er større børn eller unge i husstanden, som går i et kommunalt fritidstilbud i Greve Kommune, vil jeg alligevel gerne stille dig et enkelt spørgsmål om fritidstilbuddene - du bedes svare ud fra, hvad dit indtryk er. Med Fritidstilbud menes fritidsklub, ungdomsklub, ungdomsskole eller ungdomscenter. Du bedes svare på spørgsmålet ud fra, hvad der er dit INDTRYK af fritidstilbuddene. 14 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

15 35. (Single) Hvor eller er du alt i alt med Greve Kommunes fritidstilbud til større børn og unge?... Tilfreds... Hverken eller... U <FILTER: 33=Ja, børn i husstanden OR 33=Ja, nære venner eller pårørende har børn i tilbuddet (in at least one of the questions in the matrix)> 36. (Single) Hvor eller er du med følgende omkring fritidstilbud til større børn og unge i Greve Kommune Tilfreds Hverken eller U Ved ikke De fysiske rammer for fritidstilbuddene, f.eks. pladsforhold og vedligeholdelse Fritidstilbuddenes indhold og kvalitet 1.7 JOBCENTRET De næste spørgsmål handler om Greve Kommunes Jobcenter. Igen bedes du svare ud fra dit generelle indtryk, hvis du ikke selv har været i kontakt med jobcentret eller socialforvaltningen. 37. (Single) Så vil jeg gerne høre, om du har været i kontakt med Greve Kommunes Jobcenter, enten inden for det seneste år eller tidligere i forbindelse, og i givet fald hvad kontakten drejede sig om? 15 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

16 Kontakt inden for det seneste år Kontakt for 2-3 år siden Kontakt for mere end 3 år siden Aldrig været i kontakt med Ved ikke / husker ikke Ledighed Sygedagpenge Andet (fx revalidering) <FILTER: 37=Kontakt formere end tre år siden OR 37=Aldrig været i kontakt med OR 37=Ved ikke (in all questions )> 38. (Single) Selvom du ikke selv har været i kontakt med jobcentret, vil jeg alligevel gerne stille dig et enkelt spørgsmål om jobcentret - du bedes svare ud fra, hvad dit indtryk er. 39. (Single) Hvor eller er du alt i alt med Greve Kommunes jobcenter?... Tilfreds... Hverken eller... U <FILTER: 37=Kontakt inden for det seneste år OR 37=Kontakt for 2-3 år siden (in at least one of the questions in the matrix)> 40. (Single) Hvor eller er du med følgende områder i Greve Kommunes jobcenter? Tilfreds Hverken eller U Ved ikke Kvaliteten af Jobcentrets arbejde med at få ledige i job eller uddannelse Jobcentrets arbejde med at give de tilbud om job, uddannelse eller anden støtte, som bedst hjælper den enkelte borger 16 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

17 1.8 KULTURAKTIVITETER De næste spørgsmål handler om mulighederne for kulturaktiviteter i Greve Kommune. 41. (Single) Hvor eller er du med følgende ting inden for kulturaktiviteter i Greve? Tilfreds Hverken eller U Ved ikke Kulturtilbud i Greve alt i alt Antallet af kulturtilbud i Greve, f.eks. koncerter, udstillinger og lignende kulturtilbud Relevansen af kulturtilbuddene for dig - rammer det din smag og interesse? Faciliteterne til kulturarrangementer, f.eks. pladsforhold og vedligeholdelse 42. (Single) Ja - inden for det seneste år Ja - for 2-3 år siden Ja - men mere end 3 år siden Nej, aldrig Ved ikke / husker ikke Har du selv eller din nærmeste familie været til kulturarrangementer i Greve inden for det seneste år eller tidligere? 17 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

18 1.9 IDRÆTS- OG FRITIDSAKTIVITETER De næste spørgsmål handler om mulighederne for idræts- og fritidsaktiviteter i Greve Kommune. 43. (Single) Hvor eller er du med følgende ting inden foridræts- og fritidstilbud i Greve Kommune? Tilfreds Hverken eller U Ved ikke Idræts- og fritidstilbud i Greve alt i alt Antallet af idræts- og fritidstilbud i Greve Relevansen af idræts- og fritidsaktiviteterne for dig - rammer tilbuddene din smag og interesse? Faciliteterne til fritidsaktiviteter og idræt, f.eks. pladsforhold og vedligeholdelse Mulighederne for at dyrke idræt og fritidsaktiviteter i Greve, selvom det ikke foregår i en klub eller forening 44. (Single) Ja - inden for det seneste år Ja - for 2-3 år siden Ja - men mere end 3 år siden Nej, aldrig Ved ikke / husker ikke Har du selv eller din nærmeste familie gået til idræts- eller fritidsaktiviteter i Greve Kommune inden for det seneste år eller tidligere? 18 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

19 1.10 TILBUD OG PLEJE TIL ÆLDRE De næste spørgsmål handler om aktivitetstilbud og pleje til ældre i Greve Kommune. 45. (Single)Hvilke tilbud til ældre modtager du selv eller nogen af dine nærmeste pårørende? Modtager selv Nære pårørende eller nære venner modtager Modtager ikke - heller ikke pårørende eller nære venner Ved ikke (Læs ikke Ældrepleje i hjemmet eller på plejecenter Aktivitetstilbud til ældre i Greve Kommune, f.eks. væresteder og motionstilbud Genoptræning, forebyggelsestræning eller andre træningsaktiviteter for ældre Omsorgstandpleje til ældre <FILTER: 41=Modtager ikke - heller ikke pårørende OR Ved ikke (all questions)> 46. (Single) Selvom du eller dine pårørende ikke modtager ydelser til ældre fra Greve Kommune, vil jeg alligevel gerne stille dig et enkelt spørgsmål om ydelser til ældre i Greve Kommune. Du bedes svare ud fra, hvad dit indtryk er. 47. (Single) Hvor eller er du alt i alt med tilbud og pleje til ældre fra Greve Kommune?... Tilfreds... Hverken eller... U <FILTER: 45=Modtager selv OR 41=Nære pårørende eller nære venner modtager [IN AT LEAST ONE OF THE QUESTIONS]> 19 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

20 48. (Single) Hvor eller er du med følgende tilbud og ydelser til ældre i Greve Kommune? Tilfreds Hverken eller U Ved ikke Den service og hjælp ældreplejens personale giver Aktivitetstilbud til ældre i Greve Kommune Genoptræning, eller andre træningsaktiviteter for ældre Omsorgstandplejen til ældre 49. (Single) I hvilken grad vil du selv være tryg ved at blive ældre i Greve Kommune? I høj grad... I nogen grad... Hverken i høj eller lav grad... I mindre grad... I ringe grad/slet ikke... Ved ikke Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

21 1.11 TEKNIK OG MILJØ De sidste spørgsmål i undersøgelsen handler om din hed med veje, grønne områder, trafik mv. i Greve Kommune. Vi er snart færdige 50. (Single) Hvor eller er du med følgende forhold i Greve Kommune? Tilfreds Hverken eller U Ved ikke Trafiksikkerheden generelt Trafiksikkerheden for cyklister Trafiksikkerheden for fodgængere Den kollektive bustrafik i Greve Kommune Vedligeholdelse af gader og veje Renholdelse af gader og veje Vedligehold af grønne områder og stranden Renhold af grønne områder og stranden Muligheden for aktiviteter på de grønne områder, stranden og pladser Indretning af de offentlige pladser og torve 21 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

22 51. (Multiple) Hvilke transportmidler benytter du? Du må gerne svare flere ting. (Sæt gerne flere kryds) Bil... Cykel... Kollektiv trafik... Til fods (Single) Hvor eller er du med følgende omkring affaldshåndteringen i Greve Kommune? Tilfreds Hverken eller U Ved ikke Affaldsordningen som helhed Afhentning af husholdningsaffald Afhentning af haveaffald Afhentning af glas, papir og pap Afhentning af storskrald Genbrugspladsen, Miljøcenter Greve 22 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

23 1.12 ET GODT RÅD 53. (Single) Her til sidst vil jeg høre, om du har et godt råd til, hvad Greve Kommune kan gøre for at gøre Greve til et bedre sted at bo? Notér:... Nej / Ved ikke... Så har jeg ikke flere spørgsmål. Resultaterne fra undersøgelsen offentliggøres på Greve Kommune hjemmeside, når undersøgelsen er færdig. Sandsynligvis i løbet af efteråret - Tak for din tid! 23 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

24 OM OS Vores kerne er faktabaserede konsulentydelser. Vi rådgiver typisk på baggrund af input fra organisationens stakeholders medarbejdere, medlemmer, kunder, samarbejdspartnere osv. 24 Spørgeskema - 3. udkast, 4. juni 2012

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Undersøgelse af rejseaktivitet blandt beboere i Hovedstadsområdet

Undersøgelse af rejseaktivitet blandt beboere i Hovedstadsområdet Løbenr... Aalborg Universitet, Sektionen for By- og Trafikplanlægning Undersøgelse af rejseaktivitet blandt beboere i Hovedstadsområdet Aalborg Universitet udfører for tiden en undersøgelse i hovedstadsområdet

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Spørgeskemaet tager ca. 5 minutter at udfylde og kan besvares på dansk eller engelsk. Du vælger engelsk ved at klikke på

Læs mere

Standard Fraflytteranalyse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Fraflytteranalyse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Fraflytteranalyse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2010 Følgebrev Hvorfor flytter du? I boligorganisationen vil vi gerne undersøge, hvad der er baggrunden for, at

Læs mere

Integrationssurvey 2008 Integrationstilstanden i Københavns Kommune. Udarbejdet af Københavns Kommune marts/april 2008

Integrationssurvey 2008 Integrationstilstanden i Københavns Kommune. Udarbejdet af Københavns Kommune marts/april 2008 Integrationssurvey 2008 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Københavns Kommune marts/april 2008 Indhold. Undersøgelsens formål Side 3 2. Metode og gennemførelse Side 3 3. Konklusioner

Læs mere

Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO

Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO Tekst Mange tak fordi du ønsker at deltage i undersøgelsen. Det tager ca. 25-30 minutter at besvare skemaet.

Læs mere

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00

Læs mere

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009 Table 34: Hvor længe har du sammenlagt i dit liv spillet tennis? (sæt ét kryds) Base 2050 Mindre end 1 år 110 5% 1-2 år 151 7% 3-4 år 250 1 5-7 år 266 13% 8-10 år 168 8% Mere end 10 år 1097 54% Ved ikke/kan

Læs mere

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT 2012 Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT FRA BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 AB GUDENAA

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NonUsers 2012 en kortlægning af de fynske ikke-brugere 1 Bilag 1.1 Bilag 1: Spørgeskema - NonUsers 2012 Kortlægning af ikke-brugere i det fynske Page 1 - Question 1 - Choice

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

HVAD VED DU IKKE OM BORGERNE I DIN KOMMUNE?

HVAD VED DU IKKE OM BORGERNE I DIN KOMMUNE? YOUGOV S IDEKATALOG TIL KOMMUNERNE HVAD VED DU IKKE OM BORGERNE I DIN KOMMUNE? LÆR DINE BORGERE AT KENDE VIA FORSKELLIGE UNDERSØGELSER Marie Christiansen Krøyer Seniorkonsulent og ansvarlig for YouGov

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Bilagskompendium Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette Hansen og

Læs mere

Når vi senere i skemaet spørger dig om uddannelsesinstitutionen, vil vi bede dig tænke på det svar, du netop har givet.

Når vi senere i skemaet spørger dig om uddannelsesinstitutionen, vil vi bede dig tænke på det svar, du netop har givet. SPØRGESKEMA Vi vil nu stille dig en række spørgsmål om dig og din arbejdsplads. Spørgsmålene handler om ledelse, det at være orienteret imod at bidrage samfundsmæssigt og organisatoriske værdier. Nogle

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere