TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Energiprojekter, besparelser på driftskonti Afskrivning af mellemregningskonto Første behandling af budgetforslag Likviditetsoversigt for juli kvartal Revision af regnskab Revisionsberetning for 2014 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Partnerskab vedr. HIP - Hovedstadens Iværksætterprogram Udbud på 2 akslet lastbil med fastmonteret kran - LUKKET SAG Genhusning ifm. renovering af botilbuddet Televænget - LUKKET SAG Kultur og Fritid, Tårnby Kommunebiblioteker. Mindre justering af organisationen. - LUKKET SAG Opsigelse - LUKKET SAG Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Fuld dækning under barsel - LUKKET SAG...17 Bilagsoversigt

3 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/1344 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt 2

4 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/1344 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 Økonomiudvalget d Energiprojekter, besparelser på driftskonti Åben sag Sagsnr.: 14/27597 Sagsansvarlig: lcl.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der er afsat kr. i energirenoveringspuljen og kr. i energipuljen i Der er udvalgt projekter i begge puljer, og der er beregnet, hvilke besparelser energiforbedringerne medfører. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der udføres i 2015 energirenoveringsprojekter for kr. og energiprojekter for kr.. Energiforbedringerne medfører besparelser på el-, vand- og varmekonti fra 2016, jf. bilag. Der er nogle konti, som allerede er nedskrevet ved budgetlægning 2016, og der er en række konti som i forvejen har et for lavt budget, hvilket betyder, at det ikke er alle konti, som skal nedskrives. Reducering i driftsudgifter har indflydelse på takster for plejehjem og daginstitutioner samt indtægtskonti. Der er beregnet, hvilken konsekvens det har for indtægtskonti for de respektive plejehjem, og indtægtskonti reduceres derefter. Der er få besparelser på daginstitutionsområdet, og besparelserne har derfor en minimal konsekvens for takster og indtægtskonti. Det findes ikke nødvendigt at korrigere dem. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at el-, vand- og varmekonti nedskrives fra Budget 2016 og fremover, jf. bilag og 2. at indtægtskonti på plejehjem nedskrives fra Budget 2016 og fremover, jf. bilag. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Energiforbedrende foranstaltninger, besparelser fra /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 4

6 Økonomiudvalget d Afskrivning af mellemregningskonto Åben sag Sagsnr.: 15/17976 Sagsansvarlig: jok.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ I forbindelse med overgangen til KMD OPUS Økonomi blev der oprettet konti til håndtering af betalinger modtaget i ØS Indsigt, som efterfølgende skulle behandles i KMD OPUS. Der blev oprettet en mellemregningskonto til hver forvaltning. Mellemregningskontoen i Økonomisk Forvaltning er Strukturkonto mellemregning med foregående og følgende år, konto Regnskab 2014 udviste en saldo på netto ,21 kr. Denne saldo ønskes afskrevet da saldoen udelukkende består af beløb som vedrører Regnskab Der er tale om dobbelt registreringer. Der er således tale om en afskrivning af teknisk karakter. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen, Bogholderiet anbefaler overfor Økonomiudvalget, at jse 1. Saldo på ,21 på Strukturkonto mellemregning med foregående og følgende regnskabsår afskrives. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 5

7 Økonomiudvalget d Første behandling af budgetforslag Åben sag Sagsnr.: 15/21176 Sagsansvarlig: pve.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Det foreliggende budgetforslag til 1. behandlingen balancerer med kr. Overslagsårene udviser følgende balancesummer: kr kr kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der henvises i øvrigt til det udleverede budgetforslagsmateriale for året 2016 samt overslagsårene INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, at 1. Budgetforslag 2016 med tilhørende overslagsår fremsendes til Kommunalbestyrelsen. jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Oversendes til 2. behandling. 6

8 Økonomiudvalget d Likviditetsoversigt for juli kvartal 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/11850 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Likviditetsoversigt for juli kvartal INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, jse 1. at likviditetsoversigten for juli kvartal tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forside - juli kvartal 2015.pdf /15 2 Åben Endelig anlægsoversigt Juli 2015.pdf /15 3 Åben Sammentællingsark anlæg - juli kvartal 2015.pdf /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 7

9 Økonomiudvalget d Revision af regnskab 2014 Åben sag Sagsnr.: 15/18831 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Fra Deloitte foreligger revisionsberetning fra vedrørende årsregnskab for 2014 samt følgebrev af til kommunaldirektøren vedrørende revision af årsregnskabet for Revisionsberetningen samt følgebrevet har været sendt til udtalelse i forvaltningerne. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling af, jse 1. at årsregnskabet 2014 godkendes, 2. at revisionsberetning samt følgebrev af tages til efterretning, 3. at forvaltningens udtalelser til revisionens bemærkninger afgivet i revisionsberetning af vedrørende årsregnskabet for 2014 tiltrædes, og 4. at forvaltningens udtalelse til brev af fra Deloitte til kommunaldirektøren vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2014 tiltrædes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben B - Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet /15 2 Åben A - Følgebrev regnskab 2014 Tårnby Kommune /15 3 Åben A - samlet besvarelse /15 4 Åben B - samlet besvarelse /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 8

10 Økonomiudvalget d Revisionsberetning for 2014 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Åben sag Sagsnr.: 15/18831 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Fra Deloitte foreligger revisionsberetning for 2015 af vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, inkl. bilag 1-2. Revisionsberetning med bilag samt følgebrev har været til udtalelse i forvaltningerne. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling af, jse 1. at revisionsberetningen for 2014 vedrørende sociale- og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, inkl. bilag 1-2 tages til efterretning, og 2. at forvaltningernes udtalelser til revisionsberetningen for 2014 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion tiltrædes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben C - Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og /15 beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion 2 Åben Bilag 1, redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration /15 og Sociale Forhold for Åben Bilag 2, redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for /15 4 Åben Bilag 1 - samlet besvarelse /15 5 Åben C - samlet besvarelse /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 9

11 Økonomiudvalget d Partnerskab vedr. HIP - Hovedstadens Iværksætterprogram Åben sag Sagsnr.: 06/340 Sagsansvarlig: cas.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Tårnby Kommune har fra Væksthus Hovedstadsregionen modtaget en henvendelse om fortsat deltagelse i udviklingstiltaget HIP Hovedstadens Iværksætterprogram i perioden Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på, at tiltræde Tårnby Kommunes fortsatte deltagelse i HIP Hovedstadens Iværksætterprogram. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ideen med HIP er, at bidrage til, at flere iværksættere kommer igennem de første hårde år uden at dreje nøglen om - og at flere bliver til vækstvirksomheder. Indtil nu har HIP tilbudt følgende til iværksættere i deltager-kommunerne, herunder Tårnby: Workshops: 18 forskellige workshops om emner, der er vigtige i en opstartsfase. Underviserne er eksperter på hvert deres felt. Indtil nu har én workshop været af holdt i Tårnby, hvilket skete på Rådhuset i marts Temaet var optimeret brug af sociale medier for iværksættere i salgsøjemed. Der er givet tilsagn fra HIP om, at der vil blive afholdt yderligere workshops i Tårnby. WebTV: Der er samlet en lang række videoer, hvor eksperter gennemgår alt fra at finde startfinansiering til at vælge den rigtige forretningsmodel og bygge kunderelationer på sociale medier. Værktøjer: På HIPs hjemmeside findes en række værktøjer, der kan hjælpe iværksætteren med at få styr på de daglige udfordringer. Partnerskabet indebærer indflydelse på projektet, og at et vist antal af HIP s workshops bliver gennemført i partnerskabskommunerne. Det er Kommunalbestyrelsens Sekretariats vurdering, at det vil være en hjælp for en gruppe af lokale iværksættere fortsat at kunne deltage i HIP s forskellige aktiviteter. Set i lyset af, at kommunen ikke selv har en lokal erhvervsservice, vil det være tilrådeligt fortsat at kunne give nystartede virksomheder denne mulighed. Ud fra en samlet vurdering er det Kommunalbestyrelsens Sekretariats opfattelse, at HIP s ydelser er af en karakter, som matcher de behov, visse lokale iværksættere har brug for. 10

12 Økonomiudvalget d LOVGRUNDLAG Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, 12, LBK nr af ØKONOMI Deltagelse i partnerskabet vil beløbe sig til udgifter for Tårnby Kommune på maksimalt kr. pr. halvår - afhængigt af hvor mange, der deltager. Den resterende del af projektets finansiering søges fra Den Europæiske Socialfond med 50 % og Region Hovedstaden med 15 %. Hertil kommer medfinansiering i form af den tid som partnere, herunder også de deltagende iværksættere, bruger på projektet. Den samlede kontante kommunale medfinansiering for perioden udgør kr., hvilket betyder, at den enkelte kommunes partnerskab i HIP koster op til kr halvårligt. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, jse 1. at godkende Tårnby Kommunes fortsatte deltagelse i HIP Hovedstadens Iværksætterprogram i perioden BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben HIP Hovedstadens Iværksætterprogram. Underskrevet ansøgning /15 til Socialfonden..pdf 2 Åben Partnerskabserklæring - skabelon.pdf /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 Økonomiudvalget d Udbud på 2 akslet lastbil med fastmonteret kran - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/4060 Sagsansvarlig: aej.do.tf Fraværende: Afbud: 12

14 Økonomiudvalget d Genhusning ifm. renovering af botilbuddet Televænget - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/30005 Sagsansvarlig: cmn.as Fraværende: Afbud: 13

15 Økonomiudvalget d Kultur og Fritid, Tårnby Kommunebiblioteker. Mindre justering af organisationen. - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/18576 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: 14

16 Økonomiudvalget d Opsigelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1192 Sagsansvarlig: khn.of Fraværende: Afbud: 15

17 Økonomiudvalget d Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/987 Sagsansvarlig: MHY.OF Fraværende: Afbud: 16

18 Økonomiudvalget d Fuld dækning under barsel - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/24475 Sagsansvarlig: mbv.of Fraværende: Afbud: 17

19 Økonomiudvalget d Bilagsoversigt 3. Energiprojekter, besparelser på driftskonti 1. Energiforbedrende foranstaltninger, besparelser fra 2016 (165349/15) 6. Likviditetsoversigt for juli kvartal Forside - juli kvartal 2015.pdf (165901/15) 2. Endelig anlægsoversigt Juli 2015.pdf (160912/15) 3. Sammentællingsark anlæg - juli kvartal 2015.pdf (160908/15) 7. Revision af regnskab B - Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet (130480/15) 2. A - Følgebrev regnskab 2014 Tårnby Kommune (130488/15) 3. A - samlet besvarelse (155500/15) 4. B - samlet besvarelse (155502/15) 8. Revisionsberetning for 2014 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion 1. C - Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion (130481/15) 2. Bilag 1, redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 (130482/15) 3. Bilag 2, redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2014 (130484/15) 4. Bilag 1 - samlet besvarelse (155508/15) 5. C - samlet besvarelse (155507/15) 9. Partnerskab vedr. HIP - Hovedstadens Iværksætterprogram 1. HIP Hovedstadens Iværksætterprogram. Underskrevet ansøgning til Socialfonden..pdf (158053/15) 2. Partnerskabserklæring - skabelon.pdf (158052/15) 18

20 Bilag: 3.1. Energiforbedrende foranstaltninger, besparelser fra 2016 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

21 Energirenoveringsprojekter Beskrivelse Udgift, kr. besparelse, varme, kr/år besparelse, el, kr/år besparelse, vand, kr/år Bemærkninger Akutboliger, skøjtevej tætning vinduer/døre Foreningshus, Amager Landevej 71 udskiftning af vinduer, 25 stk Tårnby Skole nye vinduer og efterisolering af loft/tag Familiehuset, Amagerlandevej 61 ny gaskedel - og ny VVB Ungdomsvejledningen, Saltværksvej 191 ny gaskedel og VVB - og flytning til hus Løjtegårdsskolen facade, vinduer, radiatorer - 2. del af projekt fra Skottegårdskolen optimering af varmestyring - ny styring af 9x blandesløjfer og vvb og veksler Skoler optimering af kølerum - kastrupgårdsskolen, skelgårdsskolen, korsvejens skole, løjtegårdsskolen Kastrupgårsskolen og Skelgårdssolen skal ikke nedskrives. Løjtegårdsskolen og Korsvejens Skole nedskrives hver med kr. Skelgårdsskolen - drenge/pige omk. Udskiftning af ventilationsanlæg El skal ikke nedskrives, elbudget for lavt Vestamager Idræt, bordtennishal optimering af ventilationen - 2x nye ventilatilatorer, styring mm Vestamager Idræt - tennishal, bordtennishal, badmintonhal, gang ny led belysning Amagerhallen optimering af belysning, diverse Svømmehaller termotæpper på bassiner Endelige adresser er uklart Rådhuset, facadevinduer, del to af samlet projekt til 5,5 mio kr. nye vinduer i facader Skal ikke nedskrives, er nedskrevet i forvejen Rådhuset, serverrum etablering af frikøling Kastrup Lystbådehavn ny kond. gaskedel, tilkobling af solvarme Udlejningsejendom ved havnen ny gaskedel og nye vinduer Plejehjemmet, Pyrus Alle 15 nye vinduer i kviste + isolering af loftrum på gl bygn. Mindreindtægt kr. Plejehjemmet, Irlandsvej 122 optimering af VVB/fjernvarme, ny veksler, indregulering mm. Mindreindtægt kr. Plejehjemmet, Pyrus alle 15 optimering af ventilationsanlæg Mindreindtægt kr. Oliefabrikvej 182 nyt gasfyr Skal ikke nedskrives, budget er i forvejen for lavt Daginstitutioner, diverse tætningslister, vurderet ca. 20 inst Endelige adresser ligger ikke fast endnu Ingstrup Alle 30 Isolering - hulmursisolering Skal ikke nedskrives, budget er i forvejen for lavt Tårnbyvej 20 fjernvarme Skal ikke nedskrives, budget er i forvejen for lavt Daginstitutioner, alle CTS på alle institutioner - evt. light model Endelige adresser ligger ikke fast endnu Projekter på tværs - cirkulationspumper skift til nye cir.pumper + cts styring Endelige adresser ligger ikke fast endnu Projekter på tværs - CTS gennemgang og optimering af eks. CTS mm. og etablering af ny cts Endelige adresser ligger ikke fast endnu Energiprojekter Beskrivelse Budget kr besparelse, varme, kr/år besparelse, el, kr/år besparelse, vand, kr/år Bemærkninger Ungdomsskolen, Løjtegårdsvej 167 udskifte gl. 1. skyls toiletter, 8x toiletter Skal kun nedskrives med kr., da budget er for lavt Skottegårdsskolen udskifte brus Solgården Skift til led lys Plejehjem, pyrus alle 15 bevægemelder diverse steder Mindreindtægt kr. Skottegårdsskolen udskifte gl. 1. skyls toiletter, 36 stk Hovedbiblioteket udskifte gl. 1. skyls toiletter, 11 toiletter Gl. kirkevej 128 skift til mindre energiforbrugende alarm Kursus I energirigtig drift, del 2 kursus for ledere Kan ikke deles ud på adresser Gemmas Alle 36 skift til 15x nye toiletter Plejehjem, Ugandavej 149 skift til nye energibesparende ventilator Mindreindtægt kr. Små energiprojekter Små energiprojekter, x < kr Adresser/projekter lægger ikke fast endnu Kastrupgårdsskolen Skift til ledlys i omklædningsrum, incl. følere Solkrogen renovering af belysningsanlæg Plyssen, værksted/stuen Skift til led lys Skottegårdsskolen udskifte 2. skyls toiletter, 42 stk Daginstitutioner energirigtig adfærd, kortlægning/indsats - pr. inst Daginstitutioner energirigtig adfærd, kortlægning/indsats - 15 inst Solgården optimering af ventilation og varme Skal ikke nedskrives, budget er i forvejen for lavt Adresser/projekter lægger ikke fast endnu Adresser/projekter lægger ikke fast endnu

22 Bilag: 6.1. Forside - juli kvartal 2015.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

23 Likviditetsoversigt pr. 1. juli kr juli august september oktober januar april I alt måned måned måned kvartal kvartal kvartal Forskudsbeløb, skatter Ejendomsskatter og andre afgifter vedrørende fast ejendom Selskabsskat Generelle tilskud Øvrige indbetalinger Indbetalinger Lønninger og pensioner Investeringsudgifter Øvrige udbetalinger Udbetalinger Kassebeholdning, primo Indbetalinger minus udbetalinger dels korrektion Køb/ salg af obligationer Udtræk af obligationer Ændring i kassebeholdning Kassebeholdning, ultimo

24 Bilag: 6.2. Endelig anlægsoversigt Juli 2015.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

25 Anlægsudgifter Likviditetsoversigt 1. Juli 2015 forventet Bevillinger opsumm. opsumm. forventet faktisk kr. dato beløb pr. 30. jun apr. kvt. apr. kvt. jul. mnd. aug mnd. sept mnd. okt. kvt. jan. kvt. apr. kvt. 1/7-30/6 Forventet Regnskab Ekstraordinære ejendomsudgifter og tidl Anlægsregnskab er under udarbejdelse 0 0 på kommunale bygninger Anlægsregnskab under udarbejdelse 0 Ekstraordinære ejendomsudgifter og tidl. på kommunale bygninger Inv.oversigt Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger Nedrivning af bygning, Brønderslev Alle jordforsyning PCB Screening af kommunale Anlægsregnskab under udarbejdelse 0 bygninger Udskiftning af Kommunens Inv.oversigt låsesystemer og tidl Energirenovering Inv.oversigt Anlægsregnskab under udarbejdelse Birkegården Anlægsregnskab under udarbejdelse faste ejendomme /5

26 Anlægsudgifter Likviditetsoversigt 1. Juli 2015 forventet Bevillinger opsumm. opsumm. forventet faktisk kr. dato beløb pr. 30. jun apr. kvt. apr. kvt. jul. mnd. aug mnd. sept mnd. okt. kvt. jan. kvt. apr. kvt. 1/7-30/6 Forventet Regnskab Retablering af sandstrand i Kastrup Strandpark fritidsområder Naturlegeplads og outdoor Anlægsregnskab under udarbejdelse 0 fitness Indkøb af traktor Anlægsregnskab under udarbejdelse Renovering af gulv i gymnastikhal Fritidsfaciliteter Anlægsregnskab under udarbejdelse 0 0 Renovering og lovpligtig og tidl. eftersyn af Redningslift S Udskiftning af autosprøjte M Redningsberedskab /5

27 Anlægsudgifter Likviditetsoversigt 1. Juli 2015 forventet Bevillinger opsumm. opsumm. forventet faktisk kr. dato beløb pr. 30. jun apr. kvt. apr. kvt. jul. mnd. aug mnd. sept mnd. okt. kvt. jan. kvt. apr. kvt. 1/7-30/6 Forventet Regnskab Salg af biler Anlægsregnskab under udarbejdelse Inv.oversigt Salg af biler Anskaffelse af biler Anlægsregnskab under udarbejdelse Slidlag på veje Anlægsregnskab under udarbejdelse Færdigudskiftning af Anlægsregnskab under udarbejdelse 0 vejbelysningsmaster og tidl Skybrudssikring, Amager Landevej Renovering af Kastruplundsgade Inv.oversigt Separering af regnvandssystem. etape ll Inv.oversigt Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag etape l Inv.oversigt Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag etape ll Kommunale veje /5

28 Anlægsudgifter Likviditetsoversigt 1. Juli 2015 forventet Bevillinger opsumm. opsumm. forventet faktisk kr. dato beløb pr. 30. jun apr. kvt. apr. kvt. jul. mnd. aug mnd. sept mnd. okt. kvt. jan. kvt. apr. kvt. 1/7-30/6 Forventet Regnskab Ekstraordinære Anlægsregnskab under udarbejdelse 0 ejendomsudgifter og tidl. på skoler mv Inv.oversigt Ekstraordinære ejendomsudgifter på skoler mv Pædagogisk udviklingscenter Anlægsregnskab under udarbejdelse 0 PCB arbejder Ren.af Skole,lærearbejdepladser Anlægsregnskab under udarbejdelse Ren.af Skole,lærearbejdepladser Anlægsregnskab under udarbejdelse 0 de Folkeskolen Ny svømmehal Inv.oversigt Inv.oversigt Ny kunstgræsbane Idrætsfaciliteter for børn og unge Inv.oversigt Bibliotekscafe Folkebiblioteker Etablering af tandklinik Anlægsregnskab under udarbejdelse Sundhedsudgifter /5

29 Anlægsudgifter Likviditetsoversigt 1. Juli 2015 forventet Bevillinger opsumm. opsumm. forventet faktisk kr. dato beløb pr. 30. jun apr. kvt. apr. kvt. jul. mnd. aug mnd. sept mnd. okt. kvt. jan. kvt. apr. kvt. 1/7-30/6 Forventet Regnskab Daginstitutioner Anlægsregnskab under udarbejdelse 0 renovering af bygninger Inv.oversigt Daginstitutioner renovering af bygninger Daginstitutioner og Klubber Inv.oversigt Plejehjemsrenovering Inv.oversigt Køkkenomlægning Inv.oversigt Renovering af fællesfaciliteter, Plejehjemmet Irlandsvej Etablering af daghjem i tidligere retsbygning /5

30 Bilag: 6.3. Sammentællingsark anlæg - juli kvartal 2015.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

31 Investeringsudgifter Likviditetsoversigt pr. 1. juli Forventet I alt opsumm. forventet faktisk forventet regnskab kr. Bevillinger - beløb pr. 30. juni 2015 april kv. april kv. juli mnd. aug. mnd. sep. mnd. okt. kv. jan. kv. april kv. 1/7-30/ jordforsyning faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Redningsberedskab Kommunale veje Havne Folkeskolen Idrætsfaciliteter for børn og Folkebiblioteker Museer Biografer Fritidsaktiviteter Sundhed m.m daginstitutioner og klubber Boliger og inst. for ældre samt intg. plejeordninger Adm. Organisation 0 I alt

32 Bilag: 7.1. B - Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

33 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Tårnby Kommune Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

34 Deloitte Indholdsfortegnelse Side 1. Årsregnskabet 1 2. Konklusion på den udførte revision 1 3. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet Generelle bemærkninger Områdespecifikke bemærkninger 3 4. Kommentarer til årsregnskabet i øvrigt 4 5. Revision af årsregnskabet Revisionsstrategi Drøftelser med ledelsen om besvigelser Væsentlige revisionsområder 5 6. Forvaltningsrevision Lovpligtig forvaltningsrevision Dyberegående forvaltningsrevision 9 7. Øvrige oplysninger Ledelsens regnskabserklæring Eftersyn af kommunalbestyrelsens protokoller og overholdelse af god bogføringsskik Andre opgaver 9 8. Revisionens formål, udførelse og omfang samt ansvarsfordeling Erklæring 10 Bilag 1 Oversigt over de i årets løb afgivne revisionserklæringer og -påtegninger mv. 11

35 Deloitte 1 Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 1. Årsregnskabet Vi har afsluttet revisionen af det af økonomiudvalget aflagte årsregnskab for Tårnby Kommune som kommunalbestyrelsen den 28. april 2015 har oversendt til revision. Det af os reviderede årsregnskab omfatter siderne 7 til 235 i "Regnskab 2014" og siderne 6 til 302 i "Regnskab bemærkninger og oversigter", der udviser følgende hovedtal: 2014 t.kr. Regnskabsmæssigt resultat, overskud Aktiver Egenkapital Konklusion på den udførte revision Som afslutning på revisionen har vi forsynet kommunens regnskab med efterfølgende revisionspåtegning. Revisionspåtegningen er uden forbehold, men med supplerende oplysninger, der alene er medtaget af hensyn til regnskabslæsers forståelse af revisionspåtegningen og dermed ikke skal opfattes som en kritisk bemærkning. "Den uafhængige revisors påtegning Til kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune Vi har revideret årsregnskabet for Tårnby Kommune for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet, jf. siderne siderne 7 til 235 i "Regnskab 2014" og siderne 6 til 302 i "Regnskab bemærkninger og oversigter", omfatter bl.a. anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

36 Deloitte 2 Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. lov om kommunernes styrelse og kommunens revisionsregulativ. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

37 Deloitte 3 Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. som sammenligningstal i regnskabsopgørelsen mv. for regnskabsåret 2014 medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte budget for Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision." 3. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet Revisionen har givet anledning til 5 revisionsbemærkninger, hvilket er det samme som sidste år. Af de afgivne revisionsbemærkninger kan: 0 revisionsbemærkninger henføres til forvaltningsrevisionen 1 revisionsbemærkninger henføres til revisionen af årsregnskabet 4 revisionsbemærkninger henføres til socialrevisionen, jf. revisionsbemærkning nr. 2-5 i revisionsberetningen vedrørende de sociale områder, hvortil der henvises 3.1 Generelle bemærkninger Revisionen har ikke givet anledning til generelle bemærkninger. 3.2 Områdespecifikke bemærkninger Takstfastsættelse for pleje- og daghjem revisionsbemærkning nr. 1 På ældreområdet skal de takster, som anvendes til opkrævning af andre kommuner, opgøres efter bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster og KKR s Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. En stikprøvevis gennemgang af takstberegningen for 2014 har givet anledning til nedståede observationer, idet det bemærkes, at kommunen ikke har solgt daghjemspladser i 2014: Pleje- og daghjem (fælles forhold) I taksten indregnes 1% af lønudgiften under beregnede omkostninger til dækning af barselsfond. Kommunen har ingen barselsfond, og beregningen af procentandelen er ikke dokumenteret. Ifølge det oplyste stammer procentsatsen fra en tidligere styringsaftale hvor der var angivet en standardprocent på 1 Der er ikke foretaget en efterkalkulation af taksterne for 2012, der er beregnet på baggrund af budgettal. Ifølge styringsaftalen skal der ske efterregulering i taksten for 2014, hvis afvigelsen er over +/- 5% Plejehjem Ved takstberegningen anvendes en standard-belægningsprocent på 95 mod retteligt den gennemsnitlige belægningsprocent 2 år forud for budgetåret, jf. styringsaftalen

38 Deloitte 4 I taksten indregnes en forrentning af anlægsaktiverne på diskontoen + 1% mod retteligt renten på et 20 årigt fast-forrentet lån i Kommunekredit, jf. styringsaftalen I taksten indregnes 12% af lønudgiften til tjenestemænd (til dækning af den fremtidige tjenestemandspensionsforpligtelse) mod rettelig 20,3%, jf. styringsaftalen Daghjem En formel fejl bevirker, at de indirekte omkostninger er beregnet med 70% af de direkte omkostninger mod rettelig 7% Vi anbefaler, at kommunen tilrettelægger en forretningsgang som sikrer, at takstfastsættelsen fremover sker på et dokumenteret grundlag i overensstemmelse med gældende regler, og vi står naturligvis til disposition, såfremt der er behov for rådgivning eller sparring. 4. Kommentarer til årsregnskabet i øvrigt Der er ingen kommentarer til årsregnskabet i øvrigt. 5. Revision af årsregnskabet 5.1 Revisionsstrategi Med udgangspunkt i Styrelseslovens bestemmelser og revisionsaftalen har vi foretaget en vurdering af revisionsopgavens indhold og omfang. Revisionen er baseret på en forventning om, at der er tilrettelagt et velfungerende internt kontrolsystem og en pålidelig bogføring. Dette indebærer, at det overordnede kontrolmiljø og de organisatoriske rammer understøtter et velfungerende ledelses- og kontrolsystem, og at der på de enkelte aktivitetsområder er beskrevet og implementeret interne kontroller, som reducerer risikoen for væsentlige fejl til et acceptabelt niveau. Revisionen planlægges og udføres på grundlag af en systematisk risikovurdering, således at hovedvægten lægges på de poster i årsregnskabet, de dele af kommunens regnskabs- og rapporteringssystemer samt øvrige forretningsgange, hvor risikoen for væsentlige fejl er størst. Ved revisionen efterprøves, om årsregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderes det, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Revisionen omfatter ikke en gennemgang af samtlige bilag og transaktioner, men udføres ved, at vi ved stikprøver indhenter dokumentation for eller på anden måde får bekræftet bogføringens og års-

39 Deloitte 5 regnskabets rigtighed. I forbindelse hermed tester vi de interne kontroller i det omfang, vi finder det nødvendigt for revisionen af årsregnskabet. 5.2 Drøftelser med ledelsen om besvigelser I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst, at der efter dens vurdering ikke er særlig risiko for besvigelser, og at kommunen har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, herunder fejlinformation forårsaget af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser, som ikke allerede er oplyst til revisor. Vi skal bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af besvigelser. 5.3 Væsentlige revisionsområder Med udgangspunkt i vores kendskab til kommunen samt en overordnet vurdering af væsentlighed og risiko har vi identificeret de i skemaet væsentlige revisionsområder. Vi har vægtet betydningen af vores observationer på de enkelte revisionsområder ved hjælp af følgende symboler: Symbol Betydning Revisionsområdet vurderes som ikke betryggende, og der er behov for skærpet fokus fra ledelsen, da der er behov for væsentlige forbedringer. Revisionsområdet vurderes som mindre betryggende, og der er behov for opmærksomhed fra ledelsen, da der er usikkerhed eller behov/mulighed for forbedringer. Revisionsområdet vurderes som relativt betryggende, og der er alene behov for forbedringer af mindre væsentlig karakter. Revisionsområdet har ikke givet anledning til bemærkninger. Det bemærkes, at vurderingen gælder for det samlede område, således at der for detailområder kan være forhold, der adskiller sig fra den samlede vurdering.

40 Deloitte 6 Område Afsnit Observation Rev.bem jf. afsn. Revisionsområder relateret til regnskabsopgørelsen Skatte og udligning Løn og tjenestemandspensioner Omkostningsdisponering og udbetalinger Sociale områder med statsrefusion Særskilt beretning Øvrige revisionsområder Revisionsområder som ikke er relateret til regnskabsopgørelsen Generelle it-kontroller Finans- og regnskabssystemet samt finansiel status Økonomistyring og bevillingssystemet Lånoptagelse Kasseeftersyn af beholdninger og likvide konti Decentrale institutioner servicebesøg/beholdningseftersyn Ved vores rapportering i denne beretning er der alene foretaget en overordnet beskrivelse af revisionen for de enkelte områder. Der er ikke specifikt redegjort for de revisionshandlinger, vi har foretaget under de enkelte områder. Såfremt de enkelte områder har givet anledning til bemærkninger, er disse anført i afsnit Udligning, tilskud og skatter Tilskud, udligning og skatter er stikprøvevis sammenholdt med de fra SKAT modtagne opgørelser Løn og tjenestemandspensioner Vores revision har omfattet: 1. Revision af de interne forretningsgange og kontroller Revisionen har omfattet en vurdering og aftestning af de tilrettelagte kontroller på lønområdet. 2. Sagsbehandling samt lønudbetaling Vi har fra lønsystemet udvalgt et antal lønsager for tjenestemænd, funktionærer, tjenestemandspensioner og timelønnede inden for kommunens forskellige forvaltningsområder. For de udvalgte personer har vi detaljeret gennemgået og sammenholdt de udbetalte lønninger, tillæg, diæter og reguleringer mv. med lønkontorets sagsakter og det fra KL modtagne kontrolmateriale i form af lønoverenskomster, lønoversigter og cirkulæreskrivelser angående konkrete afgørelser m.m. 3. Kontrol og revision af de generelle sikkerhedsprocedurer Ifølge aftale har vi foretaget gennemgang af særligt udvalgte personer til sikring af korrekt aflønning til denne personkreds.

41 Deloitte Omkostningsdisponering og udbetalinger Revisionen har omfattet en vurdering af de tilrettelagte kontroller vedrørende omkostningsdisponering og anvendelse af betalingssystemer. Vi har foretaget test af kommunens interne kontrol vedrørende attestation og anvisning og har herudover, via udtræk fra databasen, foretaget en analyse af de rettigheder, der er tildelt de enkelte medarbejdere. Pengeoverførsler gennem udbetalingssystemer indebærer en iboende risiko for besvigelser, idet medarbejdere med adgang til systemet kan oprette og ændre pengestrømme med personlig vinding for øje. Til imødegåelse heraf etableres der et betryggende kontrolmiljø, som sikrer kontrol af oprettelse/ændring af betalings- og/eller ydelsesmodtager (legalitetskontrol). Ledelsen har ansvaret for tilrettelæggelsen af hensigtsmæssige og betryggende legalitetskontroller. Netbanksystemer Vi har foretaget gennemgang af de elektroniske betalingssystemer. Sociale udbetalingssystemer Udbetalinger gennem de sociale udbetalingssystemer er omfattet af den under punkt omtalte erklæring fra KMDs revisorer Sociale områder med statsrefusion Vores revision af de sociale områder har blandt andet omfattet en gennemgang af sagsbehandlingen og refusionsanmeldelserne og er udført i overensstemmelse med ressortministeriets retningslinjer, jf. særskilte beretning herom Øvrige revisionsområder Kommunens øvrige udgifter og indtægter er sammenholdt med årets budget og forudgående års regnskabstal, og større afgivelser er stikprøvevis undersøgt. Indtægterne er herudover analyseret og indgår i rotationsplan, hvor vi stikprøvevis har foretaget test af forretningsgange, interne kontroller og bilag Omkostningsbaseret regnskab I overensstemmelse med reglerne udarbejder kommunen ikke et omkostningsbaseret driftsregnskab, men den udvidede balance, hvor målingen af aktiver og passiver er baseret på omkostningsbaserede principper, sker fortsat, idet til- og afgang sker direkte på kommunens egenkapital.

42 Deloitte 8 Vi har foretaget test af kommunens afstemning mellem finanssystemet og øvrige brugersystemer (anlægskartotek mv.) Vi har herudover foretaget test af kommunens kontrol af, at: alle væsentlige anlægsaktiver, gældsposter og forpligtelser er medtaget alle aktiver og passiver tilhører kommunen og kan henføres til allerede gennemførte transaktioner alle beregninger og registreringer foretages i overensstemmelse med kommunens regnskabspraksis alle væsentlige regnskabsmæssige skøn, er beskrevet og dokumenteret i fornødent omfang Gennemgang af generelle it-kontroller Generelle it-kontroller er de kontroller, som er etableret i og omkring kommunes væsentlige itplatforme med henblik på at opnå en velkontrolleret samt sikker it-anvendelse og dermed også understøtte kontroller i it-baserede forretningsprocesser. Vi har ved revisionen vurderet, om de generelle it-kontroller er betryggende, det vil sige, om kontrollerne dels er tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde, og dels udføres som tilsigtet i den periode, som revisionen omfatter. Erklæring om generelle it-kontroller Vi har modtaget revisorerklæring fra de revisorer, der gennemgår generelle it-kontroller på væsentlige systemer Finans- og regnskabssystemet samt finansiel status Vi har foretaget test af kommunens afstemning mellem finanssystemet og øvrige brugersystemer, herunder afstemning af fejlkonti. Vi har herudover foretaget test af kommunens kvalitetssikrede balancekonti, herunder fuldstændigheden af, at alle konti er afstemt. Vi har endelig foretaget test af kommunens afstemning af finanssystemet til årsregnskabet inkl. oversigter, samt at årsregnskabet overholder lovgivningens regler Økonomistyring og bevillingssystemet Vi har foretaget gennemgang og test af, hvorvidt de udmeldte regler for budgetopfølgning er overholdt, herunder at der er indhentet behørige tillægsbevillinger, og der i forbindelse med regnskabsafslutninger er afgivet tilstrækkelige regnskabsforklaringer, hvor der er konstateret væsentlige afvigelser i forhold til budgettet Låneoptagelse Vi har stikprøvevis påset, at lånebekendtgørelsens regler er overholdt.

43 Deloitte Kasseområdet Vi har foretaget uanmeldt beholdningseftersyn af kommunens væsentligste likvidbeholdninger mv. den 25. september og 3. december Uanmeldte beholdningseftersyn på decentrale institutioner gennemføres efter rotationsplan og i regnskabsåret har vi foretaget uanmeldte beholdningseftersyn på 11 institutioner. 6. Forvaltningsrevision 6.1 Lovpligtig forvaltningsrevision Den lovpligtige forvaltningsrevision er udført som en integreret del af den løbende finansielle revision. Forvaltningsrevisionen har omfattet vores vurdering af, om der er udvist skyldige økonomiske hensyn, og at der er disponeret i overensstemmelse med de overordnede målsætninger således, som de er udtrykt blandt andet i de vedtagne bevillinger og i budgetforudsætningerne. Vi har især baseret vores konklusion om skyldig økonomisk hensyntagen ved forvaltningen på vores gennemgang af kommunens økonomistyring og interne kontrolsystem. 6.2 Dyberegående forvaltningsrevision Der har ikke været aftaler omkring dyberegående forvaltningsrevisionsanalyser i året. 7. Øvrige oplysninger 7.1 Ledelsens regnskabserklæring Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har ledelsen afgivet en regnskabserklæring over for os for regnskabsåret. 7.2 Eftersyn af kommunalbestyrelsens protokoller og overholdelse af god bogføringsskik Til brug for vores revision har vi indhentet kommunalbestyrelsens mødereferater. Vi har endvidere påset, at kommunen på alle væsentlige områder overholder god bogføringsskik. 7.3 Andre opgaver Siden afgivelsen af vores revisionsberetning for 2013 vedrørende årsregnskabet har vi udført efterfølgende opgaver for kommunen: Rådgivningsopgaver Workshop om statusafstemninger og ledelsestilsyn Rådgivning om social dumping

44 Deloitte 10 Revisorloven stiller skærpede krav til revisors uafhængighed, når der afgives erklæringer for kommuner, idet disse vurderes at have en særlig offentlig interesse. Inden vi accepterer rådgivnings- og assistanceopgaver, har vi i hvert enkelt tilfælde vurderet, om den stillede opgave kan vække tvivl om vores uafhængighed Øvrige opgaver Afgivet revisionsberetning for 2014 vedrørende sociale udgifter omfattet af statsrefusion Udarbejdet specifikke revisionserklæringer og -påtegninger mv., jf. bilag 1 8. Revisionens formål, udførelse og omfang samt ansvarsfordeling I revisionsberetningen for 2013 vedrørende årsregnskabet er revisionens formål, udførelse og omfang, revisors rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil, ligesom vi anbefaler, at eventuelle nye kommunalbestyrelsesmedlemmer får udleveret et eksemplar heraf. Det kan endvidere supplerende oplyses, at beskrivelsen vil blive genoptrykt i revisionsberetningen for det regnskabsår, hvor der er valg til kommunalbestyrelsen. 9. Erklæring I henhold til lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder de habilitetsbetingelser, der er indeholdt i lovgivningen, og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. København, den 23. juni 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Lynge Skovgaard statsautoriseret revisor Keld Østerdal statsautoriseret revisor

45 Deloitte 11 Bilag 1 Oversigt over de i årets løb afgivne revisionserklæringer og -påtegninger mv. Efter anmodning fra kommunen har vi afgivet erklæring på nedenstående regnskaber, opgørelser, indberetninger mv.: 1. Anlægsregnskaber Renovering af Den gule gård ved Diget 28 Salg af biler 2013 Trafiksanering, Øst Slidlag på veje 2013 Renovering af kommunevejens afløbssystemer Grundudgifter, Øresundsparken Udskiftning af indsatsvogn P1 Udskiftning af analoge alarmmodtagere til digitale Opførelse af garage Tårnby Brandstation Skoleindretninger Anskaffelse af pavillion Pilegårdsskolen PBC screening af folkeskoler Ekstraordinære ejendomsudgifter på skoler mv Renovering af bygninger på daginstitutioner 2013 Atletikudstyr til Tårnby Stadion Udskiftning af gulv i Vestamagerhallen Ombygning af Vestamager Bibliotek Opradering af udendørsarealerne omkring hovedbiblioteket Kastrupgårdssamlingen, ombygning Ekstraordinær ejendomsudgifter på kom. Byg Kioskbygning ved Kastrup Søbad, opførelse af byg. Flytning af efterklaringstanke

46 Deloitte Tilskuds- og projektregnskaber Projektregnskab for Rygerklubben, j.nr for perioden 1. juni maj Saldoopgørelse af momsrefusion ultimo regnskabsåret 2014 Projektregnskab Puljen til digitale lærermidler, sagsnr P.501 for perioden 1. april 31. december 2014 Projektregnskab Puljen til digitale lærermidler, sagsnr P.501 for perioden 1. april 31. december Projektregnskab for Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser i 2013, j.nr for perioden 1. januar 31. december 2013 Projektregnskab for Brug for alle, j. nr for perioden 1. august juli Refusions-/tilskudsopgørelser Momsrefusionsopgørelse "Saldoopgørelse" for 2014 Opgørelse af udgifter til tilbagebetaling af grundskyld inkl. renter i 2014 Opgørelse af tilskud til drift af musikskoler for 2014 Opgørelse af refusion vedrørende EGU for perioden 1. december 2013 til 30. november 2014 Opgørelse over køb af refusionsberettigede forestillinger og børneteater og opsøgende teater for 2014 Anmodning om endelig restafregning af statsrefusion af sociale udgifter for 2014 Anmodning om statsrefusion for særlig dyre enkeltsager i henhold til servicelovens 176 for 2014 Anmodning om endelig restafregning vedrørende boliglån for 2. halvår 2014 Anmodning om endelig restafregning 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd 4. Øvrige opgørelser/indberetninger Indberetning til informations- og forvaltningssystemet "BOSSINF-STB" for 2014 Indberetning og erklæring i henhold til kapitel 3 i bekendtgørelse nr af 15. december 2008 om kommuners indberetning og erklæringer efter elforsyningslovens 37 og 37 a og varmeforsyningslovens 23 l og 23 m for 2013 Indberetning og erklæring i henhold til bekendtgørelse nr af 14/10/2010 om kommuners indberetninger efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger for 2012 Indberetning og erklæring i henhold til bekendtgørelse nr af 14/10/2010 om kommuners indberetninger efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger for 2013 Opgørelse af ikke udbetalt feriegodtgørelse og løn under ferie eller ferietillæg for perioden 1. maj april 2014

47 Deloitte Diverse Årsregnskabet for Tårnby kommuneskolers kolonier "Solkolonierne" for regnskabsåret 2014 Feriefondsregnskab for 2014 Erklæring på opgørelser af uhævede feriepenge perioden 1. maj april Notater mv. Arbejdsnotat vedrørende revision af lønområdet for 2014 Arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner for 2014 ABO/Käthe T:\Data\13\340392\2015\340392rb2014 Hoved.doc

48 Bilag: 7.2. A - Følgebrev regnskab 2014 Tårnby Kommune Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

49 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Tårnby Kommune Att.: Kommunaldirektør Klavs Gross Amager Landevej Kastrup Revision af årsregnskabet for 2014 for Tårnby Kommune Vedlagt fremsendes revisionsberetningerne for 2014 omhandlende: Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion Årsregnskabet Beretningerne indeholder de bemærkninger, vi har fundet, der bør indgå til orientering for kommunalbestyrelsen. Efterfølgende har vi anført de bemærkninger og øvrige kommentarer, som efter vores opfattelse kan behandles administrativt. 1. Afskrivning af tilgodehavender Afskrivninger af tab på tilgodehavender bogføres under kommunens balancekonto. Det er imidlertid ikke hensigtsmæssigt på alle områder. Eksempelvis på forsyningsområdet, hvor afskrivningen bør foretages på den konto, hvor indtægten oprindeligt er bogført, dels af hensyn til mellemregningen med det brugerfinansierede område, dels for at få momsen retur fra SKAT. Observationen er drøftet med bogholderiet, og vi har anbefalet: at afskrivningsprincipperne gennemgås med henblik på at fastlægge hvilke fordringer der bør afskrives over driften, og at disse implementeres for regnskabsåret 2015 at der med baggrund i ovenstående gennemgang vurderes, om der skal foretages eventuel berigtigelse af moms og mellemregning med forsyningsområdet for tidligere år

50 Deloitte 2 2. Balancen 2.1. Åbningsbalancen For enkelte funktioner er der konstateret mindre afgivelser mellem saldoen pr , jf. regnskab 2013 og saldoen pr , jf. regnskab Observationen er drøftet med bogholderiet, som vil undersøge, hvorfor der er disse forskelle. Som mulig årsag til forskelle angives overgangen til nyt økonomisystem Aktie og andelsbeviser mv. funktion Den indre værdi af kommunens aktier i Tårnby Forsyning A/S er ikke reguleret i 2014 på baggrund af selskabets værdi pr , hvilket bevirker, at regnskabsposten er undervurderet med t.kr. Observationen er drøftet med bogholderiet, og ifølge det oplyste vil fejlen blive rettet i Edb-fejlopsamlingskonto - funktion Der henstår t.kr. i kredit under denne funktion. Beløbet vedrører supplementsposteringer som manuelt burde være flyttet til funktion for korrekt præsentation. Saldoen er udlignet i 2015, og bogføringen på edb-fejlopsamlingskontoen skyldes overgang til nyt økonomisystem, og bør derfor ikke forekommer fremover Materielle anlægsaktiver funktion 9.58 Ved den stikprøvevise revision af anlægskartoteket observerede vi, at nedenstående projekter fortsat henstår under materielle anlægsaktiver under udførelse, uagtet at disse var ibrugtaget, og burde afskrives Kioskbygning ved Kastrup Søbad t.kr., burde havde været meldt færdigt pr Produktionsskolen, Løjtegårdsvej t.kr., burde have været meldt færdigt pr Observationerne er drøftet med Teknisk Forvaltning, og ifølge det oplyste vil fejlene blive rettet i Egenkapital funktion 9.75 En opsætningsfejl bevirker, at der fejlagtigt er registeret 90 t.kr. under reserve for opskrivninger, uagtet at der ikke er foretaget opskrivninger af de materielle anlægsaktiver.

51 Deloitte 3 Observationen er drøftet med bogholderiet, og ifølge det oplyste vil fejlene blive rettet i Hovedart 9 Interne indtægter og udgifter under hovedart 9 der skal balancere er i ubalance, idet der er udgiftsført 904 t.kr. under eksterne arter. Konteringen under eksterne arter er i strid med konteringsreglerne, og øger risikoen for momsfejl. Observationen er drøftet med bogholderiet og vi har anbefalet, at det fremover sikres, at hovedart 9 balancerer. 4. Fuldmagtsforhold Ved revisionen af likvider har vi indhentet engagementsoversigter fra kommunens bankforbindelser. Vi har i den forbindelse konstateret, at en tidligere ansat fortsat er registeret som bruger af selvbetjeningsprodukter. Observationen er drøftet med bogholderiet, og ifølge det oplyste er pågældendes fuldmagter blevet slettet. 5. Generelle IT-kontroller Gennemgangen af de generelle it-kontroller har afdækket en række mindre væsentlige kontrolmæssige svagheder. De konkrete observationer med tilhørende anbefalinger fremgår af særskilt it-rapport. Med venlig hilsen Lynge Skovgaard statsautoriseret revisor Keld Østerdal statsautoriseret revisor ABO/Käthe T:\Data\13\340392\2015\340392br2015 Tårnby Kommune.docx

52 Bilag: 7.3. A - samlet besvarelse Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

53 Tårnby Kommune Forvaltning: Økonomisk Forvaltning Dato Evt. afd.: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende A - Følgebrev til revisionsberetning Side: 1-3 Afsnit nr.: Evt. Revisionsbemærkningsnr.: Bemærkningens overskrift: Nedenstående bemærkninger knytter sig til følgebrev fra Deloitte til revision af årsregnskabet for Afskrivning af tilgodehavender Der er udarbejdet en vejledning over hvilke tilgodehavender, der skal afskrives over driften og hvilke, der skal afskrives over balancen. Der er foretaget en undersøgelse, som viser, at kommunens gæld med andre forsyningsvirksomheder, Affaldshåndtering bliver reduceret med kr. Berigtigelsen bliver foretaget primo september. Der er desuden udarbejdet en berigtigelse til Skat for tilbagebetaling af den manglende momsrefusion på kr Åbningsbalancen I forbindelse med overgangen til OPUS er der konstateret en afvigelse. Afvigelsen skyldes dobbelt registreringer i såvel OPUS som ØS- Indsigt. Økonomi og Planlægningsafdelingen fremsender en sag til Økonomiudvalget i august, hvor disse registreringer søges afskrevet. En gennemgang af kontoen viser at afskrivningen beløber sig til netto ,21 kr Aktie og andelsbeviser mv. funktion Den indre værdi af kommunens aktier i Tårnby Forsyning A/S er fejlagtigt ikke reguleret i Regnskab Berigtigelsen er foretaget i Edb-fejlopsamlingskonto - funktion Forholdet er bragt i orden Materielle anlægsaktiver funktion 9.58 Såvel Kioskbygningen ved Kastrup Søbad som Produktionsskolen, Løjtegårdsvej 107 er i anlægskartoteket registreret under "materielle anlægsaktiver under udførelse". Forholdene er berigtiget i anlægskartoteket i Egenkapital funktion

54 Tårnby Kommune I forbindelse med registreringer af varebeholdninger i det nye anlægskartotek for Regnskab 2014 medførte en opsætningsfejl i OPUS Anlægsaktiver, at balanceposten på summen af varebeholdninger fejlagtig blev registreret på funktion Reserver for opskrivninger. Forholdet er berigtiget primo marts 2015 og beløbet er flyttet. 3. Hovedart 9 Differencen på kr. fordeler sig primært på 3 områder kr. på løn, kr. på ikke momsbærende arter og på Kortfristet gæld på konto 8 Balanceforskydninger. Der er desuden foretaget en undersøgelse af konsekvenserne for momsfejl. Undersøgelsen viser, at der er registreret momsbærende ydelser for kr. Dette har medført at kommunen har modtaget uberrettiget moms for kr. Dette forhold bliver berigtiget inden udgangen af oktober Der er indført en arbejdsgang som sikrer, at art 9 bliver afstemt dagligt 4. Fuldmagtsforhold Forholdet er bragt i orden. Med venlig hilsen Johnny Sell Økonomichef / John Kofod Afdelingsleder 2

55 Bilag: 7.4. B - samlet besvarelse Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

56 Tårnby Kommune Forvaltning: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Dato 03. august 2015 Evt. afd.: Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende B - Revisionsberetning for 2014 Side: 3 Afsnit nr.: Evt. Revisionsbemærkningsnr.: 1 Bemærkningens overskrift: Takstfastsættelse for pleje- og daghjem Revisionen har ved stikprøvevis gennemgang af takstfastsættelsen for pleje- og daghjem konstateret uoverensstemmelser mellem kommunens beregning og bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster samt KKR s Styringsaftale for det specialiserede socialområde. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen følger revisionens anbefaling og udarbejder i 2015 en revideret arbejdsgang for takstfastsættelsen, så det sikres, at denne følger til en hver tid gældende bekendtgørelse samt Styringsaftale for området såvel i 2015 som fremadrettet. Med venlig hilsen Kim A. Madsen Forvaltningschef / Thomas Fich Faglig koordinator 1

57 Bilag: 8.1. C - Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

58 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Tårnby Kommune Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

59 Deloitte Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning Beretningens indhold 1 2. Generelt om revisionens udførelse Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling Almindelige revisionshandlinger Kommunens ledelsestilsyn og forretningsgange Revision af bilagsmaterialet Revision af personsager Afsluttende revision af det sociale og beskæftigelsesrettede område Revision af IT-systemer Revision af internt kontrolsystem (indsats mod socialt snyd) 4 3. Revisors overordnede konklusion 5 4. Revisionsbemærkninger Internt kontrolsystem revisionsbemærkning nr Manglende kontrol af ydelser som varetages af Udbetaling Danmark (UDK) (Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Beskæftigelsesministeriet) Ledelsestilsyn - Generelt (Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold) Ledelsestilsyn Jobcenter/Ydelsescenter (Beskæftigelsesministeriet) Ledelsestilsyn Ydelsesscenter (Beskæftigelsesministeriet) Kvalitetssikring af genopretning på fleksjobområdet revisionsbemærkning nr Statusafstemninger revisionsbemærkning nr Systemafstemninger revisionsbemærkning nr KMD-Aktiv Boligindskudslån 8 5. Resultatet af revisionen Revisors kommentarer til resultatet af den gennemførte revision Kommentarer vedrørende personsager og øvrige specifikke forhold Særlige gennemgange Temarevision 2015 Løntilskud Temarevisions omfang Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Hjemtagning af refusion Arbejdsgange og interne kontroller Anbefaling Opfølgning tidligere års revisionsbemærkninger Opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger Afslutning 11

60 Deloitte 1 1. Indledning Vi har afsluttet revisionen af kommunens regnskab vedrørende sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, og har i forbindelse hermed påtegnet de af kommunen udarbejdede endelige refusions- og tilskudsopgørelser. Vores revision har omfattet: Foreløbig restafregning af statsrefusion af sociale udgifter, der udviser en samlet refusion på kr. Foreløbig statsrefusion for særlig dyre enkeltsager i henhold til servicelovens 176, der udviser en samlet refusion på kr. Afregning vedrørende boliglån for 2. halvår 2014 på i alt kr. Regnskab for Det Lokale Beskæftigelsesråd for 2014, der udviser en overførsel fra tidligere år på og en endelig afregning på 13 kr. Revisionen er udført i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. lov om kommunernes styrelse og kommunens revisionsregulativ samt: Bekendtgørelse nr. 789 af 25. juni 2014 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder Bekendtgørelse nr. 364 af 5. april 2013 om midler til de lokale beskæftigelsesråd efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 47 Bekendtgørelse nr af 23. december 2014 om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige Beretningen omfatter alene de sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, som er omfattet af refusion og tilskud, jf. ovennævnte bekendtgørelser. 1.1 Beretningens indhold Den sociale beretning er suppleret med 2 bilag. Af den sociale beretning fremgår vores generelle oplysninger om den udførte revision samt vores revisionsbemærkninger. Af bilagene 1 2 fremgår den detaljerede sagsgennemgang, stikprøveoversigt samt opfølgning på ministeriernes decisionsskrivelser (ministeriernes vurdering af og spørgsmål til tidligere års beretninger).

61 Deloitte 2 2. Generelt om revisionens udførelse 2.1 Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling Vi henviser til revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet, hvor revisionens formål, udførelse og omfang, revisors rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor er beskrevet. 2.2 Almindelige revisionshandlinger Vi har efterprøvet, hvorvidt refusionsregnskaberne er uden væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vi har endvidere vurderet, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af refusionsregnskaberne. 2.3 Kommunens ledelsestilsyn og forretningsgange Ved revisionen af de enkelte områder har vi testet, om kommunen har iværksat et ledelsessyn, der afdækker om kommunens eksisterende forretningsgange med tilhørende kompetencefordelingsplaner og interne instrukser samt sagsbehandling og forebyggelse af uberettiget modtagelse af ydelser, herunder anvendelse af edb-systemer er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende. 2.4 Revision af bilagsmaterialet Bilagsmaterialet er gennemgået ved stikprøver afhængig af de forskellige områders karakter. Det er herunder påset, om bogføringen er behørigt dokumenteret gennem indtægts- og udgiftsbilag, herunder uddata fra systemer samt, om beløbene er korrekt bogført. Det er ligeledes påset, om bilagene er forsynet med korrekte attestationer og anvisninger, og om udgiftsbilag er kvitterede. 2.5 Revision af personsager Revisionen af personsager er tilrettelagt efter bestemmelserne i revisionsbekendtgørelserne. Vi har ved udvælgelsen af sager lagt vægt på følgende kriterier: Nyetablerede sager Sager af væsentlig økonomisk karakter Sager af væsentlig sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter Sager efter revisionens vurdering. Det er under vores sagsrevision påset, om bevilgede ydelser mv. har været i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser. Vi har efterprøvet, om der ved sagsetableringen, og i fornødent omfang ved sagsopfølgning, er indhentet oplysninger fra andre offentlige myndigheder samt arbejdsløshedskasser mv. Det er endvidere vurderet, hvorvidt der har fundet en hensigtsmæssig sagsbehandling sted, herunder om der er taget hensyn til principielle afgørelser truffet af ankeinstanser. I sager,

62 Deloitte 3 hvor der er ydet hjælp med tilbagebetalingspligt, udlagt underholdsbidrag mv., er det påset, om de derved opståede tilgodehavender er underkastet betryggende administration. Det er endvidere efterprøvet, om kommunen har hensigtsmæssige procedurer til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende på områder omfattet af regnskabsbekendtgørelsen, og om procedurerne fungerer på betryggende vis. Omfang og konklusion på sagsgennemgangen fremgår af bilag Afsluttende revision af det sociale og beskæftigelsesrettede område I forbindelse med årsafslutningen har vi påset, om de i årets løb trufne dispositioner er kommet rigtigt til udtryk i regnskabet. Vi har foretaget afstemninger, analyser og lignende i det omfang, vi har anset det for nødvendigt for at få bekræftet regnskabets rigtighed. Samtlige konti, hvis enkelte beløb er genstand for personbogføring, er afstemt med det foreliggende registrantmateriale. Vi har påset, at der er afgivet oplysninger til SKAT om de udbetalte skattepligtige ydelser. 2.7 Revision af IT-systemer Af gældende regnskabsbekendtgørelse fremgår det, at " kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system fungerer i et edb-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner " Vi har påset, om der foreligger sådanne erklæringer fra eksterne leverandører for følgende IT-systemer, som kommunen har anvendt i regnskabsåret: Boliglån KMD Dagpenge KMD social pension KMD-aktiv KMD A-Refusion NemRefusion På tidspunktet for revisionens afslutning havde kommunen - efter rykning af it-leverandører - alene modtaget revisionserklæring for KMD Dagpenge, KMD-aktiv og KMD A-refusion, hvorfor vi ikke har haft mulighed for at påse, at regnskabsbekendtgørelsens krav er opfyldt for de øvrige it-systemer.

63 Deloitte Revision af internt kontrolsystem (indsats mod socialt snyd) Kommunens interne kontroller er opdelt i flere processer: a) forebygge b) opdage c) korrigere d) "kontrolgruppen". Indsatsen omkring socialt snyd er integreret i kommunens generelle arbejde omkring kvalitetssikring (at sagerne behandles i overensstemmelse med lovgivningen) Ad. a Forebygge Kommunen forebygger fejl i sagsbehandlingen, herunder socialt snyd (ud over den særlige "Kontrolgruppe"), ved at have opbygget interne kontroller i forbindelse med oprettelse af sager, der omfatter kontrol af indtægtsgrundlag, samt øvrige oplysninger der kan have betydning for udbetaling af ydelser i den konkrete sag inden udbetaling. Ad. b Opdage Kommunen udfører en række interne kontroller med henblik på at opdage fejl i sagsbehandling og socialt snyd, f.eks.: adviskontrol, der medfører kontrol af oplysninger om uforenelige ydelser, indflytning på bopælen m.m. intern kontrol knyttet til udbetalingen (kontrol af alternativ modtager, nem-id m.m.) betingelser for hjælpen, jf. de konkrete love, f.eks. aktivlovens 11 der medfører kontrol af, at pågældende har ret til udbetalte ydelser (udføres generelt i overensstemmelse med de enkelte love) opfølgning, jf. de konkrete love, f.eks. aktivlovens 10 ledelsestilsyn via sagsgennemgang og adviskontroller Ad. c Korrigere Kommunen foretager korrektion af de udbetalte ydelser enten i form af krav om tilbagebetaling eller afskrivning, herunder berigtigelse af statsrefusionen. Ad. d Kontrolgruppen Kommunen har etableret en kontrolgruppe under kommunalbestyrelsens sekretariat normeret til 1,0 medarbejder. Sager til kontrol opstår primært ud fra kontroloplysninger fra kommunens andre grupper/afdelinger, der har opsat forskellige adviser i deres fagsystemer samt kontroloplysninger fra myndigheder som f.eks. SKAT og politi. Der behandles endvidere anonyme og ikke anonyme anmeldelser, hvor der sættes fokus på borgere, der ellers ikke ville blive udsøgt til kontrol.

64 Deloitte 5 Kontrolgruppens resultat for 2014 Tilbagebetalingskrav 2014 Årlig besparelse Kommunal gennemgang Udbetaling Danmarks gennemgang Total Konklusion Det er generelt vores opfattelse, at kommunens ledelsestilsyn i forhold til indsatsen omkring "socialt snyd" er tilrettelagt hensigtsmæssigt og fungerer betryggende, herunder forebygger og afdækker tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende. 3. Revisors overordnede konklusion Baseret på den samlede revision, som væsentligst omfatter forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling, er det vores opfattelse, at de områder, der henhører under ministerierne, generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler således, at kommunen i al væsentlighed er berettiget til de beløb, der fremgår af de årlige refusions- og tilskudsopgørelser. Revisionen har givet anledning til revisionsbemærkninger og kommentarer, som dog efter vores opfattelse ikke har væsentlig betydning for kommunens refusions- og tilskudshjemtagelse. Der henvises til efterfølgende revisionsbemærkninger samt kommentarer i bilagene til nærværende beretning. 4. Revisionsbemærkninger 4.1 Internt kontrolsystem revisionsbemærkning nr Manglende kontrol af ydelser som varetages af Udbetaling Danmark (UDK) (Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Beskæftigelsesministeriet) Revisionsbemærkningen er videreført fra sidste år og vedrører kommunens manglende mulighed for vurdering af betalingsforpligtigelse og afdækning af misbrug af ydelser. Folketinget har den 29. april 2015 vedtaget lov nr Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. Det fremgår af loven, at: Til brug for kommunens interne kontrol af Udbetaling Danmarks opkrævning direkte fra kommunerne efter 1. pkt. kan Udbetaling Danmark uden borgerens samtykke samkøre oplysninger over kommunens modtagere af kontante ydelser og økonomiske tilskud fra Udbetaling Danmark med henblik på at udfærdige og videregive lister til kommunen.

65 Deloitte 6 Kommunen har oplyst, at der snarest vil blive udbedt registrantlister hos Udbetaling Danmark, og at der efterfølgende vil blive foretaget kontrol af udbetalinger i perioden siden overgangen til Udbetaling Danmark. Vi henviser i øvrigt til opfølgning på decisionsskrivelse for 2013, som fremgår af bilag 1. Vi anser på baggrund af foranstående punktet som afsluttet Ledelsestilsyn - Generelt (Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold) På baggrund af vores revision af enkeltsager (udtaget fra ledelsestilsynet) blev det konstateret, at ledelsestilsyn for 2014 er forbedret. Det har betydet, at ledelsestilsynet for 2014 afdækkede de udfordringer, som gennemgangen af sagsbehandlingen udviste. Det fremgik imidlertid ikke, hvilke handlinger der skulle udføres, når der blev konstateret fejl i sagerne i ledelsestilsynet. Dette medførte, at flere generelle problemstillinger ikke var blevet opdaget og standset i tide. På trods af et væsentligt fejlomfang i den udførte sagsbehandling er det imidlertid vores opfattelse, at forholdet ikke har medført væsentlige fejl i regnskabet, da kommunen efterfølgende har gennemgået hele det udførte tilsyn for 2014, rettet op på de konstaterede problemstillinger, har fortaget en vurdering af de refusionsmæssige konsekvenser for samtlige sager og på baggrund af en skønsmæssig vurdering korrigeret den for meget hjemtaget refusion, som i 2014 er vurderet til at udgøre kr. Beløbet er modregnet i den endelige statsrefusion for Kommunen har endvidere udarbejdet en handleplan, der omfatter samtlige fejlbehæftede områder. Herudover er det oplyst, at "der igangsættes en proces, hvori der udarbejdes egentlig strategi for ledelsestilsyn, herunder tilpasning af forretningsgangen, så udtræk, rapporter og lignende tilpasses, og det herigennem sikres, at tilsynet så effektivt som muligt forhindrer, opdager og korrigerer fejl i sagsbehandlingen Ledelsestilsyn Jobcenter/Ydelsescenter (Beskæftigelsesministeriet) Det blev konstateret, at kommunens ledelsestilsyn/interne kontroller ikke havde omfattet en gennemgang af, om udgifter var bogført på korrekte autoriserede konti, som forudsat i regnskabsbekendtgørelsen. I forbindelse med vores revision har vi konstateret, at kommunen har bogført udgifter på konto 5.81 og tilhørende statuskonti på forkerte grupperinger. Dette har betydet, at udgifterne på dette området er forkerte i kommunens regnskab. Forholdet har ikke refusionsmæssige konsekvenser, da kommunen, i forbindelse med hjemtagelse af endelig statsrefusion, har lavet en manuel korrektion af udgifterne. Kommunen har endvidere oplyst, at snitfladen mellem fagsystemet og økonomisystemet er rettet op, og at der snarest vil blive foretaget en kvalitetssikring af bogføringen på området.

66 Deloitte Ledelsestilsyn Ydelsesscenter (Beskæftigelsesministeriet) Fleksjob, løntilskud Det blev konstateret, at kommunens ledelsestilsyn ikke havde omfattet sager vedrørende udbetaling af løntilskud til fleksjob i Vi har i forbindelse med vores revision udtaget en række sager og har konstateret flere generelle problemstillinger, der har givet anledning til beregningsfejl og fejludbetaling af løntilskud. De konstaterede fejl er ikke væsentlige i forhold til kommunens regnskab. Jobcentret har efterfølgende foretaget ledelsestilsyn på området, men er fremsendt så sent, at vi ikke har nået at gennemgå sagerne inden afslutningen af vores revision. Vi vil følge op på dette i forbindelse med vores revision af Kvalitetssikring af genopretning på fleksjobområdet revisionsbemærkning nr. 3 Kommunen har i 2013 og 2014 genoprettet kommunens fleksjobsager. Dette har betydet en gennemgang af dokumentationen for samtlige aktive sager, indhentning af aktuelle overenskomster og anden relevant dokumentation for lønfastsættelsen. Herefter er samtlige sager gennemgået, og rettet op. I 2014 er der endvidere foretaget en bagudrettet berigtigelse af udtagne sager på baggrund af genopretningen. Genopretningen har resulteret i en berigtigelse på kr. for den omfattede periode. Den for meget hjemtagne refusion berigtiges i den endelige refusionsopgørelse for I forbindelse med vores gennemgang af genopretningen er det vores opfattelse, at de genoprettede sager ikke giver anledning til bemærkninger, og vi vurderer hermed de sager, som er genoprettede, for afsluttede. 4.3 Statusafstemninger revisionsbemærkning nr. 4 I forbindelse med vores revision af 2014 er det konstateret, at kommunen har forbedret kvaliteten på området for statusafstemninger væsentligt, og der er udarbejdet specifikationer for væsentlige konti på det statsrefusionsbelagte område. Det er imidlertid stadig vores opfattelse, at der er brug for væsentlig opmærksomhed på området, da der ikke ved revisionens afslutning er foretaget berigtigelse eller omkontering af de udredte beløb. Herudover henstår der stadig en uafklaret difference på kr. på konto 9.12 (refusionstilgodehavende kontoen). Kommunen har oplyst, at der i 2015 er et øget fokus på at sikre rigtigheden i afstemningerne. Der er nedsat en arbejdsgruppe for at sikre den optimale placering af ansvaret for afstemninger, ligesom der vil være øget fokus på løbende kontrol.

67 Deloitte 8 Vi følger op i forbindelse med vores revision af Systemafstemninger revisionsbemærkning nr KMD-Aktiv Vi har modtaget afstemningen af KMD-Aktiv for Afstemningen indeholder en lang række uafklarede differencer, som skyldes, at snitfladen mellem kommunens fagsystem og økonomisystem ikke har været opsat korrekt. Kommunen har oplyst, at forholdet fremadrettet vil blive undersøgt og korrigeret. Vi følger op herpå i forbindelse med vores revision af Boligindskudslån Der er ikke foretaget afstemning af boligindskudslån for Kommunen har oplyst, at systemleverandøren ikke har kunnet levere den nødvendige dokumentation, og at afstemningen vil blive foretaget så snart den nødvendige dokumentation modtages. Vi følger op herpå i forbindelse med vores revision for Resultatet af revisionen 5.1 Revisors kommentarer til resultatet af den gennemførte revision I henhold til gældende bestemmelser for revision af områder med statsrefusion skal vi fremdrage forhold af principiel eller økonomisk betydning samt tilfælde, hvor fortolkning af gældende regler giver anledning til tvivl. I det følgende anfører vi de kommentarer, som vores revisionsarbejde har givet anledning til. Kommentarerne kan virke detaljerede, da de enkelte ressortministerier stiller krav til rapporteringen Kommentarer vedrørende personsager og øvrige specifikke forhold Der henvises til bilag Særlige gennemgange Temarevision 2015 Løntilskud Beskæftigelsesministeriet udmeldte den 14. maj 2014 temarevisionen af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud for 2015, i et brev til kommunalbestyrelserne og de kommunale revisorer, hvor temaet for temarevision 2015 blev præsenteret. I vejledning af 8. august 2015 fremgår de fokuspunkter, som temarevisionen skal omfatte, hvorfor vores revision er afgrænset heraf. Vi har på baggrund heraf tilrettelagt vores revision med henblik på at skabe klarhed over, hvorvidt kommunens afgørelse om bevilling af tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgiver er behandlet i overensstemmelse med regler og praksis, herunder om der er foretaget korrekt hjemtagning af refusion.

68 Deloitte Temarevisions omfang Temarevisionen skal omfatte gennemgang af i alt 10 sager. 4 sager, hvor der er truffet afgørelse om virksomhedspraktik, og 6 sager, hvor der er truffet afgørelse om løntilskud. Målgruppen for undersøgelsen er dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats 2 stk. 1 nr. 1, 2 og 3. Vores stikprøve: Virksomhedspraktik Målgruppe 2.1 Målgruppe 2.2 Målgruppe 2.3 Offentlig 1 Privat 2 1 Løntilskud Offentlig 1 Privat Total Virksomhedspraktik Vi har i forbindelse med vores gennemgang af sagerne konstateret enkelte mindre mangler i forhold til udfyldelsen af blanketterne vedrørende oprettelse af virksomhedspraktik. Sagerne er drøftet med forvaltningen, der er enig Ansættelse med løntilskud Vi har i forbindelse med vores gennemgang af sagerne konstateret enkelte mindre mangler i forhold til udfyldelsen af blanketterne vedrørende ansættelse med løntilskud. Sagerne er drøftet med forvaltningen, der er enig Hjemtagning af refusion Der er vores opfattelse, at forvaltningen har foretaget korrekt hjemtagning af refusion på området Arbejdsgange og interne kontroller Vi har i forbindelse med vores revision foretaget gennemgang af forvaltningens arbejdsgangsbeskrivelser vedrørende virksomhedspraktik og løntilskud samt foretaget test af forvaltningens ledelsestilsyn på området. Det er vores opfattelse, at forvaltningens arbejdsgange og ledelsestilsyn på området er betryggende.

69 Deloitte Anbefaling På baggrund af vores gennemgang skal vi anbefale, at procedurerne omkring udfyldelse af blanketter i forbindelse med etablering af virksomhedspraktik og løntilskud indskærpes. Forholdet er drøftet med forvaltningen, der er enig. Forvaltningen har endvidere oplyst, at der fremadrettet er ekstra fokus på korrekt dokumentation i sagerne i forbindelse med ledelsestilsynet. 5.3 Opfølgning tidligere års revisionsbemærkninger Vi har gennemgået kommunens besvarelser af tidligere års fremsatte revisionsbemærkninger til de sociale regnskaber. Det er påset, at kommunalbestyrelsens afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger er iagttaget, og at eventuelle berigtigelser er foretaget. Opfølgning på ministeriernes decisionsskrivelser fremgår af bilag Opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vi har modtaget Ankestyrelsens decisionsskrivelse for 2013 af 17. april Opfølgningen herpå fremgår af bilag 1. Arbejdsmarkedsstyrelsen (Beskæftigelsesministeriet) Vi har modtaget Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings decisionsskrivelse af 17. december Opfølgningen herpå fremgår af bilag 2.

70 Deloitte Afslutning Efter afslutning på den udførte revision har vi påtegnet følgende opgørelser uden forbehold og supplerende oplysninger: Anmodning om endelig restafregning af statsrefusion af sociale udgifter Anmodning om statsrefusion for særlig dyre enkeltsager i henhold til servicelovens 176 Anmodning om endelig restafregning vedrørende boliglån for 2. halvår 2014 Anmodning om endelig restafregning 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd København, den 23. juni 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Lynge Skovgaard statsautoriseret revisor Keld Østerdal statsautoriseret revisor MV/Käthe T:\Data\13\340392\2015\340392rb2014 Social.docx

71 Bilag: 8.2. Bilag 1, redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

72 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

73 Deloitte 1 1. Indledning Nærværende redegørelse er udarbejdet på baggrund af de særlige rapporteringskrav, som ministeriet stiller i bekendtgørelsen om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision. Det skal ses som et supplement til revisionsberetningen for 2014 vedrørende sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion. Baseret på den samlede revision, som væsentligst omfatter forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling, er det vores opfattelse, at de områder, der henhører under ministeriet, generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler således, at kommunen i al væsentlighed er berettiget til de beløb, der fremgår af den årlige refusions- og tilskudsopgørelse. Revisionen har dog givet anledning til revisionsbemærkninger og kommentarer, som efter vores opfattelse ikke har væsentlige betydning for kommunens refusions- og tilskudshjemtagelse. Der henvises til revisionsbemærkningerne i revisionsberetningen vedrørende sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, samt til kommentarer i nærværende redegørelse. 2. Refusionsopgørelser Vi har foretaget revision af kommunens indberetning vedrørende endelig restafregning af visse sociale ydelser, Særlig Dyre Enkeltsager, Boliglån og LBR. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 3. Opfølgning på tidligere år Afsnittet indeholder bemærkninger til tidligere års decisionsskrivelser fra ministeriet samt opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger på ministeriets område. Endvidere indeholder afsnittet redegørelse for kommunens refusionsmæssige berigtigelse af forhold vedrørende tidligere år. 3.1 Decisionsskrivelse fra 2013 Vi har modtaget ministeriets decisionsskrivelse for 2013 som indeholder følgende opfølgningspunkter: 1. Manglende mulighed for kontrol af ydelser overført til Udbetaling Danmark 2. Ledelsestilsyn, Familieafdelingen 3. Statusafstemninger 4. Statsrefusion manglende kvalitetssikring 5. Revisorerklæringen om anvendte it-systemer 6. Opfølgning for regnskabsårene 2010 og 2011

74 Deloitte 2 Manglende mulighed for kontrol af ydelser overført til Udbetaling Danmark Lovforslaget er først vedtaget i 2015, hvorfor revisionsbemærkningen er videreført i Kommunen har oplyst, at kontrollen vil blive udført snarest. Ledelsestilsyn Familieafdelingen Ledelsestilsynet har ikke givet anledning til bemærkninger i 2014, hvorfor forholdet anses som værende afklaret. Statusafstemninger Det er vores opfattelse, at arbejdet med statusafstemninger er væsentligt forbedret i Det er imidlertid vores opfattelse, at arbejdet ikke er afsluttet, og stadig kræver væsentlig fokus, har vi videreført bemærkningen til Vi henviser til revisionsbemærkning nr. 4 i den sociale beretning. Statsrefusion manglende kvalitetssikring Forholdet har ikke givet anledning til bemærkninger og anses herefter for afsluttet. Revisorerklæringen om anvendte it-systemer Kommunen har i 2014 modtaget en erklæring vedrørende KMD-Aktiv uden forbehold, hvorfor forholdet anses som værende afklaret. For så vidt angår boliglån, havde kommunen ikke på tidspunktet for afslutningen af vores revision modtaget en erklæring herfor. Vi henviser til vores rapportering. herom i socialberetningen. Opfølgning for regnskabsårene 2010 og 2011 Betaling af ophold i andre kommuner Det blev i 2010/2011 konstateret, at kommunen havde afholdt udgifter til ophold i andre kommuner, uden at foretage kontrol af, om de afholdte udgifter var refusionsberettigede. Kommunen oplyste på daværende tidspunkt, at det ikke var muligt, at få adgang til oplysningerne om, hvad opholdskommunen havde bevilget. Ankestyrelsen har den 10. marts 2014 fremsendt hjemmel, hvoraf det fremgår, at kommunen har ret til at få oplysninger om, hvilke udgifter opholdskommunen har afholdt. Tårnby Kommune har ultimo maj 2015 oplyst, at de straks vil undersøge et antal sager og herefter oplyse om resultatet heraf. Vi har ikke ved afslutning af vores revision modtaget svar herpå, hvorfor vi vil følge op på forholdet i forbindelse med vores revision af Gennemgang og fravalg i personsager Dette afsnit indeholder dels revisors begrundelser for at fravælge områder i sagsgennemgangen og en oversigt over fejlbehæftede områder.

75 Deloitte Omfang og resultat af den stikprøvevise udførte revision af personsager På baggrund af den foretagne sagsrevision kan vi opstille nedenstående oversigt over vores stikprøvevise sagsrevision. I den forbindelse skal det bemærkes, at anvendelsen af det af ministeriet udarbejdede fejlskema kan betyde, at en fejlbehæftet sag medtages i flere af nedenstående kategorier, såfremt den indeholder ydelsestyper og fejl, der er kategoriseret i forskellige kategorier.

76 Deloitte 4 Sagsområde Regler Antal udtagne sager Uden refusionsmæssig betydning Med refusionsmæssig betydning Uden refusionsmæssig betydning Med refusionsmæssig betydning Komment arer til sagsgenne mgang Henvisnin g til afsnit Området fravalgt Henvisning til afsnit Området Revisionsb Forbehold administreres emærkning generelt i er overensstemme lse med gældende regler Henvisning til afsnit Særligt dyre enkeltsager SEL Ja - - Hjælp til flygtninge SEL Ja - - Merudgiftsydelse SEL Ja - Tabt arbejdsfortjeneste SEL Ja - Advokatbistand, aktindsigt mv. SEL Ja - - Dækning af nødvendige merudgifter SEL Ja - - Botilbud Krisecenter SEL Ja - - Botilbud SEL Ja - - Hjælp i særlige tilfælde (enkeltudg., sygebehandling, særlig hjælp vedrørende børn, flytning) LAS kap. 10 Henvisning til afsnit Ja - - Efterlevelseshjælp LAS kap. 10a Ja - - Beboerindskudslån Lov om individuel boligstøtte Ja - Personlige tillæg til pensionister Lov om social pension Ja - - Hjælp i særlige tilfælde IL kapitel Ja - - Grundtilskud, samt tilskud til uledsagede mindreårige. IL 45 Væsentlige fejl Systematiske fejl Ja - Udbetaling af rapatrieringsstøtte mv. Repatrieringslovens Ja - - Total * henviser til bemærkning herom i den sociale beretning vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion.

77 Deloitte 5 Ja Nej Er der manglende afstemninger på ministerets område x

78 Deloitte Kommentarer til sagsgennemgangen Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer. 4.3 Fravalg Vi har foretaget følgende fravalg på ministeriets område for 2014: Advokatbistand, Hjælp til flygtninge, botilbud efter SEL 109 og 110, boligindskudslån, pensionstillæg, efterlevelseshjælp og repatriering. Vi har baseret vores revision på 2014 på resultaterne af vores revision for 2012 og 2013, hvor ingen af ovenstående områder gav anledning til bemærkninger ved revisionen. Herudover har vi baseret os på kommunens ledelsestilsyn og forretningsgange, som vi har testet inden for hver transaktionskæde. Endelig har vi opnået overbevisning gennem regnskabsanalyser og stikprøver, der er udført i forbindelse med vores revision af de foreløbige refusionsopgørelser. 5. Ordninger med særlige rapporteringskrav I dette afsnit har vi redegjort for revision og påtegning af eventuelle opgørelser efter særlige regler på ministeriets område om revision af kommunernes regnskaber. 5.1 Projektregnskaber Som led i vores revision af kommunen har vi efter afgivelse af sidste års revisionsberetning særskilt revideret de tilskudsregnskaber, som fremgår af bilag til hovedberetningen. Det er vores opfattelse, at tilskuddene er anvendt til de bevilgede formål, og der henvises i øvrigt til de afgivne revisionspåtegninger. MV/Käthe T:\Data\13\340392\2015\340392rb2014 Social Bilag 1.docx

79 Bilag: 8.3. Bilag 2, redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2014 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

80 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2014 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

81 Deloitte 1 1. Indledning Nærværende redegørelse er udarbejdet på baggrund af de særlige rapporteringskrav, som ministeriet stiller i bekendtgørelsen om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision. Det skal ses som et supplement til revisionsberetningen for 2014 vedrørende sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion. Baseret på den samlede revision, som væsentligst omfatter forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling, er det vores opfattelse, at de områder, der henhører under ministeriet, generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler således, at kommunen i al væsentlighed er berettiget til de beløb, der fremgår af den årlige refusions- og tilskudsopgørelse. Revisionen har dog givet anledning til revisionsbemærkninger og kommentarer, som efter vores opfattelse ikke har væsentlig betydning for kommunens refusions- og tilskudshjemtagelse. Der henvises til revisionsbemærkningerne i revisionsberetningen vedrørende sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion samt til kommentarer i nærværende redegørelse. 2. Refusionsopgørelsen Vi har foretaget revision af kommunens indberetning vedrørende endelig restafregning. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 3. Opfølgning på tidligere år Afsnittet indeholder bemærkninger til tidligere års decisionsskrivelser fra ministeriet samt opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger på ministeriets område. Endvidere indeholder afsnittet redegørelse for kommunens refusionsmæssige berigtigelse af forhold vedrørende tidligere år.

82 Deloitte Decisionsskrivelse for 2013 Vi har modtaget decisionsskrivelsen for 2013 den 17. december 2014, hvor vi bedes følge op på følgende forhold: 1. Ledelsestilsyn på kontanthjælp, forsikrede ledige og integration 2. Kvalitetssikring af statusafstemninger 3. Genopretning, fleksjob 4. Systematiske fejl og skønsmæssige berigtigelser heraf 4.1. Kontanthjælp 4.2. Aktivering 4.3. Driftsudgifter 4.4. Forsikrede ledige 4.5. Integrationskontrakt 4.6. Løbende opfølgning på integrationskontrakten 4.7. Tilbud om integrationsprogrammet 4.8. Tilbud om integrationsforløb 4.9. Udbetaling af kontanthjælp til personer omfattet af integrationsprogrammet Særlig uddannelsesydelse 5. Manglende afstemninger Ad 1. Ledelsestilsyn på kontanthjælp, forsikrede ledige og integration Det er vores opfattelse, at det udførte ledelsestilsyn i 2014 er væsentligt forbedret. Vi henviser til den videreførte revisionsbemærkning nr. 2 i socialberetningens afsnit 4.1. Ad 2 Kvalitetssikring af statusafstemninger I forbindelse med vores revision af 2014 er det konstateret, at kommunen har forbedret kvaliteten på området for statusafstemninger væsentligt, og der er udarbejdet specifikationer for væsentlige konti på det statsrefusionsbelagte område. Vi henviser til den videreførte revisionsbemærkning nr.4 i socialberetningens afsnit 4.3. Ad 3. Genopretning fleksjob Ministeriet har bedt om en opfølgning på, at der løbende er sket opfølgning på, at kommunen har tilvejebragt den nødvendige kvalitet i sagsbehandlingen på området. Vi har i forbindelse med revision 2014 modtaget kommunens nye forretningsgang på området, herunder opfølgning på adviser. Det er på baggrund heraf vores opfattelse, at kommunen har udarbejdet og implementeret en ny forretningsgang på området, som vil sikre, at der løbende foretages 10 opfølgning i sagerne, hvorfor forholdet vurderes som værende afklaret.

83 Deloitte 3 Ad 4. Systematiske fejl og skønsmæssige berigtigelser heraf Vi henviser til den videreførte revisionsbemærkning nr.2 i socialberetningens afsnit 4.1.2, men anser bemærkningen vedrørende 2013 som værende afsluttet. Kommunen har foretaget en stikprøvevis gennemgang af sagerne og der er i den forbindelse konstateret et væsentligt fejlomfang i den udførte sagsbehandling. Der er primært tale om formelle fejl, som ikke har givet anledning til berigtigelser af den hjemtagne statsrefusion. På områder med formelle fejl har kommunen noteret aktuelle problemstillinger, vurderet årsagen til de opstående fejl og udarbejdet en handleplan med mulige løsninger og fokus. På områder med fejl med refusionsmæssige konsekvenser er der herudover foretaget en vurdering af konsekvenserne herfor i de konkrete sager, hvorefter fejlene er beregnet på den samlede population for 2013 og modregnet i den hjemtagne statsrefusion for Kommunen har beregnet den for meget hjemtagne refusion i 2013 til at udgøre kr., som er modregnet i den endelige statsrefusion for Herudover er det oplyst, at der fremadrettet arbejdes med en strategi for ledelsestilsynet, der ud over gennemgangen af konkrete personsager, baserer sig på overordnede analyser og rapporter med henblik på at opdage og korrigere udfordringer i sagsbehandlingen så tidligt som muligt. Ad 5. Manglende afstemninger Vi konstaterede i 2013, at flere afstemninger ikke var foretaget. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt os om at følge op på, om afstemningerne for 2013 nu er foretaget. Vi henviser til afsnit 4.4.1, hvoraf det fremgår, at systemafstemningen for KMD-Aktiv udestår på grund af udfordringer i snitfladen mellem fagsystem og økonomisystem. 4. Gennemgang og fravalg i personsager Dette afsnit indeholder dels revisors begrundelser for at fravælge områder i sagsgennemgangen, og dels en oversigt over fejlbehæftede områder. 4.1 Omfang og resultat af den stikprøvevise udførte revision af personsager På baggrund af den foretagne sagsrevision kan vi opstille nedenstående oversigt over vores stikprøvevise sagsrevision. I den forbindelse skal det bemærkes, at anvendelsen af det af ministeriet udarbejdede fejlskema kan betyde, at en fejlbehæftet sag medtages i flere af nedenstående kategorier, såfremt den indeholder ydelsestyper og fejl, der er kategoriseret i forskellige kategorier.

84 Deloitte 4 Sagsområde Regler Antal udtagne sager Væsentlige fejl Uden refusionsmæssig betydning Med refusionsmæssig betydning Systematiske fejl Uden refusionsmæssig betydning Med refusionsmæssig betydning Kommenta rer til sagsgenne mgangen Henvisning til afsnit Området fravalgt Henvisning til afsnit Området administreres generelt i overensstemme lse med gældende regler Revisionsbe Forbehold mærkninger Henvisning til afsnit Henvisning til afsnit Kontant-og uddannelseshjælp. LAS - Udbetaling, beregning og kontering Rådighedsvurdering og sanktionering Ja Aktivering, kontaktforløb, jobplaner mv LAB Ja Revalidering inkl. Forrevalidering LAS kap Ja - - Tilskud til udgifter til hjælpemidler, mentor, befordringsgodtgørelse m.v. samt tilskud til jobrotation og voksenlærlinge, løntilskud m.v LAB kap. 9 b,12, 14 og 15 samt kap Ja - - Driftsudgifter LAB kap Ja Fleksjob LAB Ja - - Ledighedsydelse og særlig ydelse LAS kap Ja - - Sygedagpenge lov om sygedagpenge Ja - - Fleksjydelse (60 år ) lov om fleksydelse Ja - - Delpension Lov om delpension Ja - - Seniorjob (løntilskud) Lov om seniorjob Ja - - Servicejob ( løntilskud ) Lov om ophævelse af lov om servicejob Ja - - Forsikrede ledige (medfinansiering af a- 82a i lov om dagpenge, opfølgning kontaktforløb og arbejdsløshedsforsikring m.v. og LAB Ja tilbud) - I alt * Henviser til bemærkning herom i den sociale beretning vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion.

85 Deloitte 5 Sagsområde Regler Antal udtagne sager Uden refusionsmæssig betydning Med refusionsmæssig betydning Uden refusionsmæssig betydning Med refusionsmæssig betydning Kommenta rer til sagsgenne mgang Henvisning til afsnit Området fravalgt Henvisning til afsnit Området Revisionsbe Forbehold administreres mærkninger generelt i overensstemme lse med gældende regler Henvisning til afsnit Henvisning til afsnit Udarbejdelse af integrationskontrakt inden IL 19 for 1 måned Ja - - Løbende opfølgning op IL 20 integrationskontrakten Ja Tilbud om integrationsprogram, herunder Kapitel 4 tilbud om danskuddannelse, kursus i samfundsforståelse og beskæftigelsesrettede tilbud Ja - - Tilbud om introduktionsforløb, Kapitel 4a danskuddannelse,samfundsforståelse, beskæftigelsesrettede tilbud Ja - - Udbetaling af kontanthjælp til udlændinge LAS kap. 4 omfattet af integrationsprogrammet Ja - - Resultattilskud og refusion L 45 og LAS kapitel stk Ja - - Henvisning til danskuddannelse efter danskeuddannelsesloven 2Danskuddannelseslov ens 2-2a og 2b Ja - - Forsørgelse og aktivering af personer LAB kapital 12 a. visiteret til ressourceforløbsydelse Ja - - Særlig uddannelsesydelse til ledige, hvis dagpengeperiode udløb i 2013 samt dertilhørende aktiveringsudgifter. Lov om uddannelse ledige, m/opbrugt dagpengeret Ja - - Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (medfinansiering af midlertidig arbejdsmarkedsyd/aktivering) LAB kapitel 13 d og LAF 52o. Væsentlige fejl Systematiske fejl Henvisning til afsnit Ja - - I alt * Henviser til bemærkning herom i den sociale beretning vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

86 Deloitte 6 Er der manglende afstemninger på ministeriets område Ja x Nej

87 Deloitte Kommentarer til sagsgennemgangen Der henvises til revisionsbemærkning nr. 2, afsnit Derudover har gennemgangen ikke givet anledning til kommentarer og anbefalinger. 4.3 Fravalg af sager/udgiftsområder Vi har foretaget følgende fravalg på ministeriets område for 2014: Delpension, servicejob, seniorjob, ressourceforløb, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Vi har baseret vores revision af 2014 på resultaterne af vores revision for 2012 og 2013, hvor ingen af ovenstående områder gav anledning til bemærkninger ved revisionen. Herudover har vi baseret os på kommunens forretningsgange og ledelsestilsyn, som vi har testet inden for hver transaktionskæde. Endelig har vi opnået overbevisning gennem regnskabsanalyser og stikprøver, der udføres i forbindelse med vores revision af refusionsopgørelserne, der foretages i forbindelse med vores statusrevision. 5. Ordninger med særlige rapporteringskrav I dette afsnit har vi redegjort for revision og påtegning af eventuelle opgørelser efter særlige regler på Beskæftigelsesministeriets område om revision af kommunernes regnskaber. 5.1 Projektregnskaber Som led i vores revision af kommunen har vi efter afgivelse af sidste års revisionsberetning særskilt revideret de tilskudsregnskaber, som fremgår af hovedberetningen. Det er vores opfattelse, at tilskuddene er anvendt til de bevilgede formål, og der henvises i øvrigt til de afgivne revisionspåtegninger. MV/Käthe T:\Data\13\340392\2015\340392rb2014 Social Bilag 2.docx

88 Bilag: 8.4. Bilag 1 - samlet besvarelse Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

89 Tårnby Kommune Forvaltning: Børne- og Kulturforvaltningen Dato Evt. afd.: Sekretariatet REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende Bilag 1. Redegørelse til ministeriet for Børn,Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Side: 2 Afsnit nr.: 3.1 Evt. Revisionsbemærkningsnr.: Bemærkningens overskrift: Opfølgning for regnskabsårene 2010 og 2011 Betaling af ophold i andre kommuner. I forhold til redegørelse til socialministeriet for 2010, der indgår som bilag 1 til revisionsbemærkning af 12. august 2011, har Tårnby Kommunes revisor som revisionsbemærkning nr. 4 vedrørende særligt dyre enkeltsager efter 176 i lov om social service anmodet om opfølgning på problematikken. Det skal oplyses, at forvaltningen beklager, at revisionen ikke har fået en tilbagemelding, jfr. ovenstående, hvilket forvaltningen nu tager initiativ til. Forvaltningen skal i øvrigt oplyse, at familieafdelingen de senere år har haft en arbejdsgang i tilsvarende sager, som betyder, at der en gang årligt indhentes en revideret handleplan samt en økonomisk oversigt for pågældende år. Med venlig hilsen Morten Svan Sekretariatschef / Annelise Svensson Faglig leder 1

90 Bilag: 8.5. C - samlet besvarelse Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

91 Tårnby Kommune Forvaltning: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Dato 30. juli 2015 Evt. afd.: Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende C - Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter Side: 3 Afsnit nr.: 2.7 Evt. Revisionsbemærkningsnr.: Bemærkningens overskrift: Revision af IT-systemer Revisionen har konstateret, at der ikke foreligger alle de erklæringer vedrørende IT-systemer, som regnskabsbekendtgørelsen kræver. Fejlen erkendes og Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indhenter de to manglende erklæringer (KMD Social pension og NemRefusion) fra de pågældende leverandører hurtigst muligt. Med venlig hilsen Kim A. Madsen Forvaltningschef / Thomas Fich Faglig koordinator 1

92 Tårnby Kommune Forvaltning: Økonomisk Forvaltning Dato Evt. afd.: Kommunalbestyrelsens Sekretariat REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende C - Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter Side: 3 Afsnit nr.: 2.7 Evt. Revisionsbemærkningsnr.: Bemærkningens overskrift: Revision af IT-systemer Kommunalbestyrelsens Sekretariat har været i dialog med KMD omkring revisorerklæring vedrørende Boliglån. KMD har ved brev af meddelt bl.a.følgende: KMD er ikke kontraktuelt forpligtet til at lave en revisorerklæring, men når KMD ikke kan imødekomme jeres ønske på nuværende tidspunkt, skyldes det primært faktuelle forhold omkring KMD Boliglån. KMD Boliglån har i 2013 været under en væsentlig moderniseringsproces, herunder en væsentlig teknologisk opgradering (brugergrænseflader, databaser, programmer m.v.). Det har medført ændringer i arbejdsprocesser i 2013, og derfor er det KMD s holdning, at udbyttet fra en revisorerklæring vil være bedst, når alle kunder er opgraderet til den nye version af KMD Boliglån, idet alle arbejdsprocesserne så er omlagt. Det betyder, at KMD i dag kan tilbyde en fuldt moderne og tidssvarende løsning, der understøtter sagsbehandlingen fra borgerens første kontakt med kommunen, til lånet er fuldt afviklet. Disse ovennævnte forbedringer og omlægninger af det nuværende system betyder også, at udbyttet af en erklæring for 2013 ikke står mål med de udgifter, KMD og Tårnby Kommune vil skulle afholde". KMD har ved mail af meddelt, at der fortsat ikke forefindes revisorerklæring for Der arbejdes på en løsning, men det kan endnu ikke oplyses, om der kommer en revisorerklæring vedrørende boliglån for 2014 eller om det først kommer til at gælde fra KMD har yderligere oplyst, at de vil på et senere tidspunkt meddele til Kommunalbestyrelsens Sekretariat pr. hvilket regnskabsår, der vil være revisorerklæring. Såfremt der ikke foreligger en revisorerklæring vedrørende boliglån senest den 1. september 2015 vil Kommunalbestyrelsens Sekretariat igen tage kontakt til KMD. Med venlig hilsen Johnny Sell Økonomichef / Yvette Kovacs Sekretariatsleder 2

93 Tårnby Kommune Forvaltning: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Dato 30. juli 2015 Evt. afd.: Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende C - Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter Side: 5 Afsnit nr.: Evt. Revisionsbemærkningsnr.: 2 Bemærkningens overskrift: Manglende kontrol af ydelser som varetages af Udbetaling Danmark Revisionen har konstateret, at Tårnby Kommune mangler mulighed for at kontrollere ydelser, der varetages af Udbetaling Danmark. Den 29. april 2015 blev der vedtaget Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, hvorfor det i fremtiden vil være muligt at udføre den ønskede kontrol. Så snart de nødvendige registrantlister kan udleveres fra Udbetaling Danmark, vil Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen derfor foretage kontrol af udbetalinger i perioden siden overgangen til Udbetaling Danmark. Når denne kontrol er udarbejdet anser Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, ligesom revisionen, punktet for afsluttet. Med venlig hilsen Kim A. Madsen Forvaltningschef / Thomas Fich Faglig koordinator 3

94 Tårnby Kommune Forvaltning: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Dato 30. juli 2015 Evt. afd.: Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende C - Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter Side: 6 Afsnit nr.: Evt. Revisionsbemærkningsnr.: Bemærkningens overskrift: Ledelsestilsyn generelt Revisionen har konstateret, at ledelsestilsynet i 2014 er forbedret i forhold til tidligere år. Revisionen bemærker dog også, at det ikke altid fremgik hvilke handlinger der skulle udføres, når der blev konstateret fejl i sagerne i ledelsestilsynet. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har i løbet af 2014 implementeret et ledelsestilsyn på beskæftigelsesområdet med høj kvalitet og effektivitet. Der er fastsat klare mål for ledelsestilsynet, som der løbende - gennem særskilt designet ledelsesinformation - sker opfølgning på målopfyldelsen af. Forvaltningen kan notere sig, at resultaterne af indsatsen med at forbedre ledelsestilsynet på beskæftigelsesområdet er lykkedes og vil fastholde indsatsen for at videreudvikle et ledelsestilsyn, som understøtter videndeling og afspejler en høj kvalitet i sagsbehandlingen. Med venlig hilsen Kim A. Madsen Forvaltningschef / Thomas Fich Faglig koordinator 4

95 Tårnby Kommune Forvaltning: Børne- og Kulturforvaltningen Dato Evt. afd.: Sekretariatet REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende Bilag C. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. Side: 6 Afsnit nr.: Evt. Revisionsbemærkningsnr.: Ledelsestilsyn Generelt (Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Revisionen har konstateret, at ledelsestilsynet i 2014 er forbedret i forhold til tidligere år. Revisionen bemærker dog også, at det ikke altid fremgik hvilke handlinger der skulle udføres, når der blev konstateret fejl i sagerne i ledelsestilsynet. Børne- og Kulturforvaltningen har i løbet af 2014 implementeret et forbedret ledelsestilsyn på det sociale område, herunder iværksættelse af særlige indsatsområder med henblik på at højne kvaliteten af ledelsestilsynet. Med venlig hilsen Morten Svan Sekretariatschef / Annelise Svensson Faglig leder 5

96 Tårnby Kommune Forvaltning: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Dato 30. juli 2015 Evt. afd.: Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende C - Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter Side: 6 Afsnit nr.: Evt. Revisionsbemærkningsnr.: Bemærkningens overskrift: Ledelsestilsyn - Jobcenter/Ydelsescenter Revisionen har konstateret, at kommunens ledelsestilsyn i 2014 ikke omfattede en gennemgang af, om udgifter var bogført på korrekte autoriserede konti. Dette har betydet, at udgifterne på konto 5.81 er forkerte i kommunens regnskab. Det bemærkes, at dette dog ikke har refusionsmæssige konsekvenser, da der er foretaget en manuel korrektion af beløbet i forbindelse med den endelige statsrefusion. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har afklaret, at fejlkilden er snitfladen fra fagsystem ved overgangen til nyt økonomisystem. Disse fejl er udbedret i det første halvår af Forvaltningen vil desuden i efteråret 2015 foretage en kvalitetssikring af bogføringen på området, for at sikre, at alle fejl er rettet. Med venlig hilsen Kim A. Madsen Forvaltningschef / Thomas Fich Faglig koordinator 6

97 Tårnby Kommune Forvaltning: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Dato 30. juli 2015 Evt. afd.: Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende C - Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter Side: 7 Afsnit nr.: Evt. Revisionsbemærkningsnr.: Bemærkningens overskrift: Ledelsestilsyn - Ydelsescenter Revisionen har konstateret, at kommunens ledelsestilsyn ikke omfattede sager vedrørende udbetaling af løntilskud til fleksjob i Der er fundet flere generelle problemstillinger, som har affødt beregningsfejl disse er dog vurderet uvæsentlige i forhold til kommunens regnskab. Jobcentret har efterfølgende foretaget det nødvendige ledelsestilsyn, men resultatet er fremsendt for sent til at blive vurderet inden afslutningen af revisionsberetningen. Fejlen erkendes og Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har foretaget ledelsestilsyn af området i Det skærpede fokus på problemstillingen betyder, at området nu er omfattet af det løbende ledelsestilsyn. I øvrigt vil forvaltningen i løbet af 2015 implementere konkrete skabeloner og mere specifikke arbejdsgange, for at sikre en fortsat højere kvalitet i ledelsestilsynet, også på dette område. Med venlig hilsen Kim A. Madsen Forvaltningschef / Thomas Fich Faglig koordinator 7

98 Tårnby Kommune Forvaltning: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Dato 30. juli 2015 Evt. afd.: Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende C - Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter Side: 7 Afsnit nr.: 4.2 Evt. Revisionsbemærkningsnr.: 3 Bemærkningens overskrift: Kvalitetssikring af genopretning på fleksjobområdet I 2013 og 2014 har Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen foretaget en komplet gennemgang og genopretning af kommunens fleksjobsager. Revisionen vurderer denne genopretning for fyldestgørende og uden anledning til bemærkninger. Den organisatoriske placering af denne ydelse er i 2015 ændret, således at man er mindre følsom overfor sygdom, fratrædelser o.l. Det er sikret ved at rykke udbetalingen fra Jobcentret til Socialcentret, hvor de øvrige udbetalinger er placeret. Forvaltningen betragter derfor ikke blot genopretningen som afsluttet, men også at kvaliteten i fremtidige håndtering af udbetalingerne som væsentligt styrket. Med venlig hilsen Kim A. Madsen Forvaltningschef / Thomas Fich Faglig koordinator 8

99 Tårnby Kommune Forvaltning: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Dato 30. juli 2015 Evt. afd.: Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende C - Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter Side: 7 Afsnit nr.: 4.3 Evt. Revisionsbemærkningsnr.: 4 Bemærkningens overskrift: Statusafstemninger Revisionen konstaterer, at Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens arbejde med statusafstemninger har øget kvaliteten væsentligt. Der påpeges dog et fortsat påkrævet fokus på oprydningen på visse konti, hvor der stadig mangler omkontering og berigtigelse. Forvaltningen er opmærksom på såvel behovet for at afslutte de fornødne omkonteringer i forbindelse med tidligere år, men også på at sikre og styrke kvaliteten fremadrettet. Ansvaret for visse statusafstemninger er i 2015 flyttet for at sikre lavere følsomhed overfor sygdom, fratrædelser o.l. Samtidig er den løbende kontrol og opfølgning skærpet, for at sikre at eventuelle fejl opdages og udbedres med det samme. For at sikre den bedst mulige placering og arbejdsgang er ændringerne foretaget af en arbejdsgruppe nedsat til formålet. Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet vil følge op på disse nye tiltag løbende og forventer en fortsat højere kvalitet i statusafstemningerne i revisionens gennemgang af Med venlig hilsen Kim A. Madsen Forvaltningschef / Thomas Fich Faglig koordinator 9

100 Tårnby Kommune Forvaltning: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Dato 30. juli 2015 Evt. afd.: Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende C - Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter Side: 8 Afsnit nr.: Evt. Revisionsbemærkningsnr.: 5 Bemærkningens overskrift: KMD-Aktiv Revisionen har modtaget afstemningen af KMD-Aktiv og konstateret en række uafklarede differencer, som skyldes, at snitfladen mellem kommunens fagsystem og økonomisystem har indeholdt fejl. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen blev opmærksomme på denne problemstilling i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for Fejlen er opstået i forbindelse med overgangen til nyt økonomisystem. Alle fejl i snitfladen vurderes på nuværende tidspunkt at være rettet, mens arbejdet med omkonteringer i 2015 er påbegyndt, men endnu ikke afsluttet. Snitfladen og alle fejlrettelser vil yderligere afprøves i efteråret 2015, for at sikre, at alle fejl er udbedret i god tid inden regnskabsårets udløb. Med venlig hilsen Kim A. Madsen Forvaltningschef / Thomas Fich Faglig koordinator 10

101 Tårnby Kommune Forvaltning: Økonomisk Forvaltning Dato Evt. afd.: Kommunalbestyrelsens Sekretariat REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende C - Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter Side: 8 Afsnit nr.: Evt. Revisionsbemærkningsnr.: Revisionsbemærkning 5 Bemærkningens overskrift: Systemafstemninger, boligindskudslån KMD har ikke tidligere kunne levere de nødvendige oplysninger og dokumentation fra systemet for at kunne foretage statusafstemninger. KMD har nu leveret dokumentationen og statusafstemningen af boligindskudslån er afsluttet. Kommunalbestyrelsens Sekretariat forventer, at statusafstemningen vedrørende refusion er afsluttet senest 1. oktober Med venlig hilsen Johnny Sell Økonomichef / Yvette Kovacs Sekretariatsleder 11

102 Tårnby Kommune Forvaltning: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Dato 30. juli 2015 Evt. afd.: Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet REVISIONSBERETNING FOR REGNSKAB 2014 vedrørende C - Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter Side: 10 Afsnit nr.: Evt. Revisionsbemærkningsnr.: Bemærkningens overskrift: Anbefaling I forbindelse med temarevisionen for 2015 om løntilskud, har revisionen givet en anbefaling om, at procedurerne omkring udfyldelse af blanketter i forbindelse med etablering af virksomhedspraktik og løntilskud indskærpes. Forvaltningen er enig i dette, og der vil i forlængelse af ledelsestilsynet være et ekstra fokus på korrekt dokumentation i sagerne. Med venlig hilsen Kim A. Madsen Forvaltningschef / Thomas Fich Faglig koordinator 12

103 Bilag: 9.1. HIP Hovedstadens Iværksætterprogram. Underskrevet ansøgning til Socialfonden..pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153 Bilag: 9.2. Partnerskabserklæring - skabelon.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 19. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

154 PARTNERERKLÆRING UDVIKLING OG GENNEMFØRELSE AF PROJEKT, REGIONAL-/SOCIALFONDEN Jeg bekræfter ved underskrift på denne erklæring, at jeg tegner virksomheden, med CVR-nr (evt. CPR-nr, hvis CVR-nr. ikke findes), som økonomisk partner i projektet:, der har fået tilskud fra EU s Regionalfond eller EU s Socialfond til vækst og beskæftigelse. Jeg bekræfter, at jeg: er bekendt med formålet med og indholdet i projektet, herunder rollefordeling mellem projektets økonomiske partnere, er bekendt med reglerne i BEK nr. 586 af 3. juni 2014 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol mv. i forbindelse med udbetaling af EU-medfinansiering fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, er bekendt med, at de udgifter (fx løn eller ekstern konsulentbistand), jeg har ved at medvirke i projektet, indgår i det samlede regnskab og derfor udløser udbetaling til projektet, er forpligtet til at dokumentere rigtigheden og betalingen af udgiften til ekstern konsulentbistand, samt rigtigheden af den anvendte tid og den oplyste lønudgift, herunder at lønnen faktisk er betalt til den/de medarbejdere, der medvirker i projektet, er bekendt med, at EU-medfinansieringen udbetales til projektets tilskudsansvarlige partner, skal videregive dokumentationen til o o o o, som er projektets tilskudsansvarlige partner, Deloitte, der er projektets revisor, Erhvervsstyrelsen, der er Regionalfondens ansvarlige myndighed i Danmark, EU-Kommissionen, EU s revisionsret eller Rigsrevisionen, hvis de anmoder om det. Dato: Navn: Underskrift:

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende årsregnskabet

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Aboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Holstebro-Struer

Læs mere

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landskabsarkitekternes Forening

Læs mere

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Museums Fond Revisionsprotokollat

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Værestedet Herredsgade 24,6990 Ulfborg

Værestedet Herredsgade 24,6990 Ulfborg k f u m > s SOCIALE ARBEJDE Værestedet Herredsgade 24,6990 Ulfborg Resultatopgørelse 1/1-31/12 2013 Balance pr. 31/12 2013 Højskolevej 3, Strib - 5500 Middelfart - telefon 6440 1888 - fax 6440 1889 - postgiro

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Årsregnskab 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Administrator: Boligselskabnr. 0177 Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup Telefon 76 64 64 64 Tilsynsførende kommune: Kommunenr.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Revision i forbindelse med status for Revisionsrapport. Indledning

Revision i forbindelse med status for Revisionsrapport. Indledning Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Att.: Adm. direktør Katja

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte. Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Veerkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.dk Holstebro-Struer Trafikhavn

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 10 20 30 Telefax 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst Revisionsprotokollat til

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

Hørsholm Egns Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hørsholm Egns Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hørsholm Egns Museum Revisionsprotokollat

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

Tilbud på revision af [navn på SI]

Tilbud på revision af [navn på SI] Intern Revision [Inst. Navn] [Att.: navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer] Dato 12. august 2016 Tilbud på revision af [navn på SI] Som aftalt fremsender vi hermed vores tilbud på løsning af revisionsopgaven

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Holstebro-Struer Lystbådehavn

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Atassut Landsorganisation. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Atassut Landsorganisation. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Atassut Landsorganisation Revisionsprotokollat

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 (Side 25 28) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Skelagervej

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Revisionsprotokollat af 5. februar 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 139 2 Konklusion på den udførte revision 139 3 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere