SUNDHEDS-IT, OVERVÅGNING OG KVALITETSUDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDS-IT, OVERVÅGNING OG KVALITETSUDVIKLING"

Transkript

1 SUNDHEDS-IT, OVERVÅGNING OG KVALITETSUDVIKLING Kåre Mølbak, overlæge, dr.med. Afdeling for Infektionsepidemiologi National Sundhedsdokumentation og Forskning Statens Serum Institut

2 Sygdomsovervågning er data for action! Løbende rådgivning og formidling Problemidentifikation Fx udbrud Rådgivning og formidling Overvågning Intervention Effekt DATA FOR ACTION!

3 Ugesygeliste version 1972 Alle læger melder ind Der anføres 0 såfremt der ikke er set tilfælde Embedslægen udarbejder en månedsliste Månedsliste indsendes til Sundhedsstyrelsen En række sygdomme blanketanmeldes individuelt

4 From J INFECT DIS 197(2): by the Infectious Diseases Society of America. All rights reserved. For permission to reuse, contact Fig. 1. First 3 waves of the pandemic in Copenhagen monthly incidence of medically treated influenza illnesses (A), influenza hospitalizations (B), and respiratory deaths (C), during (red lines). Serfling seasonal regression model baselines are shown as blue cyclical lines. The summer pandemic wave, peaking during July 1918, is characterized by substantial morbidity and low mortality.

5 BEKENDTGØRELSE NR 277 FRA 2000 Blanketanmeldelser stadfæstet som datamodel Laboratoriebaseret overvågning styrket med bl.a. indberetning af tarmpatogene bakterier SARS individuelt anmeldelsespligtigt MRSA særlig blanket, integreret lab klinisk, isolat skal indsendes 2007 Individuel anmeldelse: - Fugleinfluenza hos mennesker - Influenza, i præpandemisk alarmperiode - Kopper Indberetning fra KMA - Pneumokok, kighoste, Haemophilus influenza For laboratorieanmeldte tilfælde af invasiv pneumokoksygdom og invasiv Hib-sygdom hos børn under 5 år kan Statens Serum Institut, Epidemiologisk afdeling, hos den behandlende og hos den vaccinerende læge indhente supplerende oplysninger, der er relevante for overvågning af vaccinationseffekt.

6 BEKENDTGØRELSE NR 277 FRA 2000 Blanketanmeldelser stadfæstet som datamodel Laboratoriebaseret overvågning styrket med bl.a. indberetning af tarmpatogene bakterier SARS individuelt anmeldelsespligtigt MRSA særlig blanket, integreret lab klinisk, isolat skal indsendes 2007 Individuel anmeldelse: - Fugleinfluenza hos mennesker - Influenza, i præpandemisk alarmperiode - Kopper Indberetning fra KMA - Pneumokok, kighoste, Haemophilus influenza For laboratorieanmeldte tilfælde af invasiv pneumokoksygdom og invasiv Hib-sygdom hos børn under 5 år kan Statens Serum Institut, Epidemiologisk afdeling, hos den behandlende og hos den vaccinerende læge indhente supplerende oplysninger, der er relevante for overvågning af vaccinationseffekt.

7 Overvågningen - aktuelt KMA Meldesystemet for smitsomme sygdomme Baseret på manuelle arbejdsgange Reference lab MIS 2 Blanket 1515 sendes også til embedslægen

8 PROBLEMER MED DET NUVÆRENDE SYSTEM Langsomt - Vi agerer for sent til at forebygge sygdom Ikke komplet - Langt fra alle tilfælde anmeldes Gammeldags - Blanketter med selvkopierende papir og almindelig postforsendelse er ikke tidssvarende Oplysninger mangler - Hvem har anmeldt, hvordan er diagnosen stillet? Det kliniske/epidemiologiske overvågningssystem er ikke integreret med laboratoriedata eller med regionale systemer Ufleksibelt ved nye sygdomme Datamodellen baseret på fritekst

9 VISIONEN OM DET DIGITALE SMITTEBEREDSKAB Sygdomsovervågning Baseret på brug og genbrug af eksisterende data - Administrative data - Patientdata - Mikrobiologiske data, herunder genom-sekventering Aktiv indberetning af så lidt som muligt - Mantra: Findes data i forvejen skal vi ikke bede om det Til gengæld hjemmel til indhentning af yderligere kliniske data når det er relevant - Ved sygdomsudbrud - Ændringer i smittestoffets natur - Mistanke om vaccinationssvigt

10 HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

11 EKSEMPLER PÅ AT VI ER PÅ RETTE VEJ Den danske Mikrobiologidatabase Det danske Vaccinationsregister HAIBA automatiseret overvågning af infektioner erhvervet i sygehuse

12 Landsdækkende visning af mikrobiologiske svar Automatisk indberetning af data til overvågningen af smitsomme sygdomme og mikroorganismer Nationale forsknings og overvågningsprojekter Styrke samarbejde mellem KMA og andre parter inden for sundheds-it Udvikling af nationale standarder inden for mikrobiologi.

13 HISTORIE : - Pilot-projekt om elektronisk adgang til prøvesvar Herlev/Hvidovre Idé om elektronisk dataoverførsel til national overvågning 2007 : - De to projekter kombineres. Ansøgning til Sundhedsministeriet 2008: - Der bevilges ca. 4 mio og knap 2 mio/år til drift. 2009: - MiBa s database etableres - Udvikling af standard XML- protokol - Alle 13 KMA + SSI tilkobles via SDN. 2010: MiBa goes live

14 ORGANISATIONEN BAG MIBA System ejer : Afdelingschefen for Infektionsepidemiologisk afdeling, SSI Overordnet styring Miba repræsentantskabet Repræsentanter fra alle KMA + SSI, Systemejeren og den dagligt ansvarlige MiBa direktør

15 MIBA ORGANISATION 2014 Forretningsudvalg Repræsentanter fra KMA/SSI Formand Systemejer MiBa direktør Styregruppe for IT Hardware drift Miba direktør Systemforvalter IT-software leverandør IT hardware leverandør NSI repræsentanter efter behov Leverandør samarbejde Autonik MADS Repræsentatskabet (mødes 2x/år) Repræsentant fra hver KMA/SSI-laboratoriesektor (ledende overlæge eller it-ansvarlig ovl) Formand (fra KMA-side) Systemejer (chef Infektionsepidemiologisk afd. SSI) MiBa direktør Observatører Systemforvalter (NSI) Leverandør af MiBa Faste interessenter fra KMA (it-bioanalytiker ect) Relevante interessenter afhængig af emner på dagsorden (MedCom, LIS leverandør, Projekter) Daglig ledelse/drift Infektionsepidemiologi Ledelse/økonomi Bruger administration/kontakt It-udvikling/fejlretning Integration National infrastruktur Klassifikationer/datastruktur Dataudtræk/analyse Overvågning, Forskning Intern koordinering og projekter NSI (DOS, ITU, FOS, SOA) Databehandler aftaler Kontraktstyring IT indkøb It udviklings og tilretningsopgaver Klassifikationer Systemejer og direktør deltager i HAIBA projektgrupper Arbejdsgruppe: IT udviklingsgruppe Arbejdsgruppe: Mikroterm gruppe Arbejdsgruppe: Parasit gruppe Arbejdsgruppe: Egenskaber/MiBa II Arbejdsgruppe: datamanagement Internationale arbejdsgrupper vedr terminologi MDS arbejdsgruppen under DSKM MiBa + SOA-NSI repræsenteret

16 GRUND PRINCIPPER I MIBA KMA 1.sept: 13,5 mio svar i MiBa SDN SDN = sundhedsdatanettet

17 HVEM HAR ADGANG TIL MIBA Alle landets læger (hospital + praksis) Relevante sygeplejersker og sekretærer Patienter - til egne data Forskere efter ansøgning Kvalitetssikring efter ansøgning Der findes forskellige adgangsløsninger.

18 ANTAL UNIKKE CPR OPSLAG I MIBA PER MÅNED

19 DATA MODEL Klinisk mikrobiologisk afdeling MiBa Svar Original XRPT05 Central dynamic mapping Svar Mappet svar oversigt National overvågn. HAIBA

20 CENTRAL DYNAMIC MAPNING Skejby V. cholerae Code: 23 Odense Vibrio kolera Code: 42 MiBa Vibrio cholerae Code: SSI VIBRIO CHOLERAE Code: VICHOL

21 NEUROBORRELIOSE Number of cases Clinical reporting MiBa AI positive

22 DIFFERENT BUT COHERENT SOLUTIONS Kombinere PAS data, MiBa data og medicindata Mikrobiologiske data Hygiejne org. Real time database med alle mikrobiologiske prøvesvar

23 OVERVÅGNING AF INFEKTIONER I SYGEHUSE Principper: - Udnytter eksisterende data på en smart og ensartet måde - Ingen krav til personalet om at bruge tid på yderligere registrering Leverance: - Værktøj til overvågning og analyser af trends - Baseret på validerede indikatorer Målgruppe/ niveau - National regional hospital - afdeling Drift primo 2015 (blodforgiftninger, urinvejsinfektioner, udvalgte sårinfektioner, Clostridium difficile)

24

25

26 DRIFT AF HAIBA Bliver varetaget som en fælles-offentlig drift Output - E-sundhed - Den generiske datamodel - Samarbejde med de kliniske databaser - Organisation med brugergruppe og regionalt forankret følgegruppe

27 OBJECTIVES OF DDV To establish an electronic registry with information on all given vaccinations To establish user friendly interfaces where both citizens and health care personnel at clinics and hospitals can access the information To ensure a high quality of the surveillance of - Vaccination coverage - Vaccine failures - Vaccine effectiveness To improve opportunities to study possible side effects of vaccinations

28 ARCHITECTURE OF DDV

29 VACCINATION COVERAGE In 2012 an interactive website was established which displays vaccination coverage by vaccines, cohorts, regions and municipality

30 REMINDERS From May 2014 Statens Serum Institut has used data from DDV to send written reminders to parents of children who miss at least one vaccination offered in the childhood vaccination programme at specific ages

31

32 ENJOY THE DAY! Multiple good reasons for having a vaccination register! Usefull tool for health care workers Vaccine effectiveness studies Increase vaccination coverage Research Prevent over vaccination Reminders Vaccine safety studies Calculate vaccination coverage

33 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Integration i eksisterende it-løsninger Brug og genbrug Gennem den mikrobiologiske database og vaccinationsregisteret er der et godt fundament for et fremtidigt digitalt smitteberedskab - HAIBA er et godt eksempel Der er ingen lige vej frem i bestræbelserne på at modernisere overvågningen og udvikle det digitale smitteberedskab - Udfordringerne er af teknisk og organisatorisk karakter - Afhængigheder af andre projekter - Manglende standardisering af indhold og begrebsafklaring står i vejen for fuld udnyttelse af data Dialog mellem interessenter og inddragelse af ildsjæle er en forudsætning for, at vi er nået til hvor vi er Det er også en forudsætning for at gennemføre de mange ideer og visioner, der endnu ikke er realiserede.

DANSK CENTER FOR SUNDHEDSINFORMATIK ÅRSKONFERENCE 2014. Er e-sundhedsvæsenet fanget i en kompleksitetsfælde?

DANSK CENTER FOR SUNDHEDSINFORMATIK ÅRSKONFERENCE 2014. Er e-sundhedsvæsenet fanget i en kompleksitetsfælde? DANSK CENTER FOR SUNDHEDSINFORMATIK ÅRSKONFERENCE 2014 Er e-sundhedsvæsenet fanget i en kompleksitetsfælde? Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 Program-app til smartphone og trådløst log-in... 6 Lokalefordeling...

Læs mere

SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT anbefalinger

SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT anbefalinger SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT anbefalinger 2012 Screening for livmoderhalskræft anbefalinger Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Rapport om kritisk eftersyn af listeria-indsats

Rapport om kritisk eftersyn af listeria-indsats Rapport om kritisk eftersyn af listeria-indsats 20. februar 2015 Indhold 1. Konklusion og sammendrag... 5 2. Indledning... 6 3. Baggrund for kritisk eftersyn af indsats overfor listeria... 6 4. Hvor stort

Læs mere

Årsberetning 2008. Infektionshygiejnisk Afsnit, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby. Århus Universitetshospital Skejby

Årsberetning 2008. Infektionshygiejnisk Afsnit, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby. Århus Universitetshospital Skejby Årsberetning 2008 Infektionshygiejnisk Afsnit, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby Århus Universitetshospital Skejby Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk

Læs mere

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten.

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten. Side 1 Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten Delrapportering til Regionsrådet. Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige

Læs mere

Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Årsberetning 2007

Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Årsberetning 2007 Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Årsberetning 2007 Juni 2008 Henrik Schroll Indholdsfortegnelse Forord...3 Resume...5 Udtalelse fra Kompetencecenter Syd...5 Indledning og baggrund...7 Organisation...7

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

LÆS INDE I BLADET MEDICO OG SUNDHEDS-IT UAFHÆNGIGT MAGASIN FOR MEDICOTEKNOLOGI OG SUNDHEDS-IT

LÆS INDE I BLADET MEDICO OG SUNDHEDS-IT UAFHÆNGIGT MAGASIN FOR MEDICOTEKNOLOGI OG SUNDHEDS-IT Nr. 3 august 2014 11. årgang ISSN Nr. 1901-4465 MEDICO OG SUNDHEDS-IT UAFHÆNGIGT MAGASIN FOR MEDICOTEKNOLOGI OG SUNDHEDS-IT www.medicinskteknologi.dk LÆS INDE I BLADET Tillid er nøgleordet, når læger og

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

NORDISK ERFARINGSUDVEKSLING OM SUNDHEDS-IT

NORDISK ERFARINGSUDVEKSLING OM SUNDHEDS-IT NORDISK ERFARINGSUDVEKSLING OM SUNDHEDS-IT Møde mellem Helsedirektoratet, Ministeriet for Sundhed og forebyggelse og National Sundheds-it 28-05-2015 (09:00 11:00) AGENDA (FOKUSOMRÅDER: STYRING, FINANSIERING

Læs mere

Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20

Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 29. november 2011 aw@danskepatienter.dk Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20 Danske Patienter vil hermed

Læs mere

Forløbsprogrammer som kvalitetsredskab

Forløbsprogrammer som kvalitetsredskab Forløbsprogrammer som kvalitetsredskab Erfaringer og evidens Workshop 1 DSKS Årsmøde 11. januar 2013 Jesper Buchholdt Gjørup CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Workshop 1 Forløbsprogrammer

Læs mere

ÅRSKONFERENCE 2010. Velfungerende e-sundhed for personale og patienter en forudsætning for et mere effektivt og sammenhængende sundhedsvæsen

ÅRSKONFERENCE 2010. Velfungerende e-sundhed for personale og patienter en forudsætning for et mere effektivt og sammenhængende sundhedsvæsen ÅRSKONFERENCE 2010 Velfungerende e-sundhed for personale og patienter en forudsætning for et mere effektivt og sammenhængende sundhedsvæsen I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Velkommen 3 Lokalefordeling

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Årskonference 2012. E-sundhed som fundamentet, der sikrer kontinuitet og sammenhæng i borgerens sundhedsvæsen

Årskonference 2012. E-sundhed som fundamentet, der sikrer kontinuitet og sammenhæng i borgerens sundhedsvæsen Årskonference 2012 E-sundhed som fundamentet, der sikrer kontinuitet og sammenhæng i borgerens sundhedsvæsen INDHOLDSFORTEGNELSE App til smartphone og trådløst log-in... 2 Velkommen... 3 Lokalefordeling...

Læs mere

ARVELIG NONPOLYPØS TYK- OG ENDETARMSKRÆFT (HNPCC) I DANMARK en medicinsk teknologivurdering

ARVELIG NONPOLYPØS TYK- OG ENDETARMSKRÆFT (HNPCC) I DANMARK en medicinsk teknologivurdering ARVELIG NONPOLYPØS TYK- OG ENDETARMSKRÆFT (NPCC) I DANMARK en medicinsk teknologivurdering 2007 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2007; 7(3) Enhed for Medicinsk Teknologivurdering ARVELIG NONPOLYPØS

Læs mere

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sammenfatning... 4 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Principper for god udvikling og anvendelse af sundheds-it... 6 National koordination og regulering...

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

Ny it-strategi for RKKP

Ny it-strategi for RKKP Workshop 3, Teknologi i Sundhedsvæsenet DSKS årsmøde den 11. januar 2013 Ny it-strategi for RKKP - betragtninger til diskussion Cheflæge Paul D. Bartels, leder af RKKP IT-strategi - KDB: Hva det/hvorfor

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE MONITORERING OG OPFØLGNING AF GRAVIDE MED HJERTESYGDOM en medicinsk teknologivurdering

SAMMENHÆNGENDE MONITORERING OG OPFØLGNING AF GRAVIDE MED HJERTESYGDOM en medicinsk teknologivurdering SAMMENÆNGENDE MONITORERING OG OPFØLGNING AF GRAVIDE MED JERTESYGDOM en medicinsk teknologivurdering 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (11) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv

Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv 2008 Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv 2008 Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder

Læs mere

Indførelse af elektroniske patientjournaler

Indførelse af elektroniske patientjournaler UKLASSIFICERET VUT II-L/STK 2008-2009 Overtandlæge Michael Skøien With Syndikat Sun Tzu Indførelse af elektroniske patientjournaler i Forsvaret Evaluering af implementeringsprocessen. UKLASSIFICIERET Indholdsfortegnelse

Læs mere

DMCG.dk Årsberetning 2014. Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG)

DMCG.dk Årsberetning 2014. Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG) DMCG.dk Årsberetning 2014 Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

PROGRAM FOR ANVENDELSE AF PATIENTCENTREREDE KVALITETSMÅL

PROGRAM FOR ANVENDELSE AF PATIENTCENTREREDE KVALITETSMÅL PROGRAM FOR ANVENDELSE AF PATIENTCENTREREDE KVALITETSMÅL Patientrapporterede oplysninger (PRO) er både relevante og effektive mål for kvalitet i sundhedsvæsenet. Derfor bør de indgå i vurderingen af sundhedsvæsenets

Læs mere

STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION

STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (1) DSI Rapport 2006.02 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering/DSI

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere